woensdag 11 februari 2015

Inheems dorp Redi Doti krijgt nieuwe school

De school van Redi Doti.
Ministers Adhin en Relyveld leggen eerste steen


De Johan Julliësschool in het inheemse dorp Redi Doti wordt vernieuwd. De eerste steen werd vandaag, woensdag 11 februari 2015, gelegd door de ministers Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) en Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. Dat meldt de Ware Tijd Online. Het MinOV hoopt dat de leerlingen het nieuwe gebouw na de Paasvakantie kunnen betrekken. 

Het huidige schoolgebouw verkeert al ruim veertig jaar in deplorabele staat en het onderwijs werd gedurende haar bestaan op verschillende locaties gehouden. Naast leerlingen uit Redi Doti zullen ook leerlingen uit de dorpen Kasipora, Pierre Kondre en Carolina gebruik gaan maken van het nieuwe schoolcomplex. Voor een bedrag van Srd 1,4 miljoen zullen gebouwd worden negen lokalen, een kantoor, toiletgroep en zes wooneenheden.

Nu is er sprake van zes lokalen. De oude dorpsbestuurswoning is omgebouwd tot leslokalen. De staat waarin ze verkeren is verre van ideaal. Enkele planken die eromheen zijn geslagen moeten muren voorstellen. 

Volgens kapitein en NDP-Assembleelid Lesley Artist van Redi Doti, heeft het dorpsbestuur zich hierover vaker beklaagd. Ook het RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs), die het beheer voert over de school, had zich ingezet voor een nieuwbouw. Het was echter moeilijk om aan financiële middelen te komen, zegt RKBO-directeur Ricardo Kenswil.

Twee gearresteerde agenten bureau Waldeck, Nickerie, in vrijheid gesteld

Veel haken en ogen rond aanhouding agenten Sewbaran en Mahabier

Agenten stellen zes dagen onschuldig opgesloten te zijn geweest


Agent eerste klasse Soeniel Sewbaran en buitengewoon agent van politie Rayen Mahabier zijn vandaag in vrijheid gesteld door de rechter-commissaris. Zij zijn in de namiddag aangekomen in Nickerie en hebben zich gemeld bij hun politiepost Waldeck, aldus Starnieuws vanavond, woensdag 11 februari 2015.

De twee agenten werden afgelopen vrijdag in verzekering gesteld. Volgens Sewbaran heeft hij zijn werk naar behoren uitgevoerd, maar de hulpofficier van Justitie, inspecteur Norma Martodikromo, heeft beide agenten, zo stellen ze, nooit willen horen.

De agenten zeggen, dat ze niet eens buitenfunctie zijn gesteld, zodat een onafhankelijk onderzoek kon plaatsvinden. Als agenten in de fout gaan worden ze doorgaans eerst buiten functie gesteld en wordt er een onderzoek ingesteld door een andere instantie.

'Wij zijn uit de nachtdienst gekomen om kwart over zeven ‘s morgens. Daarvoor hadden wij een proces-verbaal opgemaakt en achtergelaten voor de inspecteur. De collega’s van de ochtenddienst moesten de verdachte naar een dokter brengen, omdat hij een schaafwond zou hebben opgelopen tijdens de aanhouding. Omstreeks twee uur ‘s middags zijn wij de dienst komen overnemen. Om kwart voor drie werden wij gebeld, dat wij ons op de post Nieuw Nickerie moeten melden. Daar aangekomen kregen wij de opdracht om onze wapens in te leveren en werden wij in verzekering  gesteld in opdracht van de Officier van Justitie Roy Elgin', aldus de twee agenten.

De agenten zouden een verkeerde man aangehouden en mishandeld hebben. 'Wij vroegen inspecteur Martodikromo waarom zij niet eerst een buurtonderzoek heeft laten instellen voordat zij de officier rapporteerde. Ook andere agenten hadden de inspecteur aangegeven om eerst een buurtonderzoek in te stellen, maar zij heeft dat geweigerd. Nadat wij in verzekering waren gesteld, heeft zij de opdracht gegeven voor een buurtonderzoek.'

De twee agenten werden zaterdag vervoerd naar Paramaribo om gehoord te worden door de dienst Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname. Na het verhoor werden zij terug vervoerd naar het politiebureau Waldeck in Nickerie, waar ze in verzekering werden gesteld. Dinsdag is OPZ naar Nickerie afgereisd om zich te begeven naar de plaats van het delict. De agenten werden vanochtend weer naar Paramaribo vervoerd om bij de rechter-commissaris voorgeleid te worden. De rechter-commissaris heeft hen in vrijheid gesteld, nadat hij het dossier had doorgenomen.

De agenten beweren zes dagen onschuldig opgesloten te zijn geweest.

Overheid wil marrons en inheemsen bij REDD+ programma betrekken

Conservation International houdt vrijdag workshop over voortgang REDD+


Om het wereldwijde bosbeschermingsprogramma REDD+ te implementeren, wil de overheid haar bewustwording vergroten ten aanzien van de participatie en betrokkenheid van belanghebbenden bij dit programma, zoals vooral inheemse- en marrongemeenschappen in het binnenland. In verband hiermee houdt Conservation International Suriname, CIS, komende vrijdag. 13 februari, een workshop in het Lala Rookh-gebouw in Paramaribo.

CIS laat vandaag, woensdag 11 februari 2015, in een persbericht weten, dat de workshop gericht is op capaciteitsverstrerking van de overheid bij het betrekken van belanghebbenden bij het programma REDD+.

Het belang van bossen in de bestrijding van klimaatverandering is belangrijk, aldus CIS. Bomen nemen kooldioxide op, dat door menselijke activiteiten wordt uitgestoten. Daarnaast zorgen ontbossing en bosdegradatie voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen.

Traditioneel levert bos geld op als bomen worden gekapt, het hout wordt verkocht en de grond voor iets anders gebruikt gaat worden.  Het REDD+ programma moet het mogelijk maken, dat het tropisch regenwoud van Suriname ook geld oplevert wanneer geen bomen worden gekapt.

Sinds 2008 heeft de Surinaamse regering inspanningen verricht om internationale financiering te krijgen om de uitstoot, veroorzaakt door ontbossing en bosdegradatie - REDD+ - aan te pakken. Met de implementatie van REDD+ in Suriname werd in december vorig jaar gestart. Een belangrijk onderdeel van het REDD+ programma is om te komen tot een model waarin zowel de overheid als traditionele gemeenschappen en het zogenaamde maatschappelijk middenveld op transparante wijze met elkaar kunnen communiceren en met elkaar leren omgaan.

Daarnaast moet het volledige REDD+ programma voor iedereen duidelijk zijn. Het WISE (Widening Informed Stakeholders Engagement) voor REDD+ programma geeft ondersteuning aan deze doelstellingen. CIS, dat de supervisie heeft over het WISE voor REDD+ programma in Suriname werkt samen met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP, United Nations Development Programme) en de Climate Change Development Unit van het Kabinet van de President.

NIMOS is de officiële uitvoerder van het REDD+ projectdocument in Suriname en de UNDP is de uitvoerende partner, belast met het beheer en de toekenning van financiën voor de uitvoering. Het Kabinet van de President is belast met de nationale coördinatie.Zeven Brazilianen overvallen twee goudzoekerskampen in district Brokopondo

Voortvluchtige overvallers gewapend met een AK-47


De Times of Suriname bericht vandaag, woensdag 11 februari 2015, dat afgelopen vrijdag zeven mannen, waarschijnlijk Brazilianen, gewapend met een AK-47 en vijf andere vuurwapens, twee goudzoekerskampen hebben overvallen in het Mama-ini-gebied in het district Brokopondo. In beide kampen waren een Braziliaans echtpaar en zes arbeiders.

De politie te Brokopondo ontving rond vier uur 's middags een melding, dat twee goudzoekerskampen, binnen straal van een kilometer, waren overvallen. 's Avond zijn agenten naar het gebied gegaan, maar de melder van de overvallen werd niet gevonden. De agenten zijn zaterdag weer naar het gebied en toen was de melder wel aanwezig. Op zijn aanwijzingen werd een onderzoek ingesteld.

Uit dat onderzoek kwam naar voren, dat zeven zwaarbewapende gemaskerde Portugees sprekende mannen de overvallen hadden gepleegd.

In een van de kampen bestond de buit uit 500 gram ruw goud en in het tweede kamp 600 gram. Ook werden enkele mobiele telefoons, sieraden en andere persoonlijke spullen buitgemaakt. De slachtoffers zijn niet mishandeld. Ze waren wel bang om aangifte te doen, omdat de overvallers hen hadden bedreigd, dat bij inschakeling van de politie het een volgende keer anders zou gaan aflopen.
Ministerie van RO schenkt dorp Drepada, Brokopondo, tuingereedschap, stoelen en cassavepelmolen

(Bron foto: ministerie van RO)
'Ministerie probeert met minimale middelen zoveel mogelijk dorpen te helpen'


Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft via de afdeling Dorpsontwikkeling van het onderdirectoraat Ontwikkeling Binnenland afgelopen maandag enkele tuingereedschappen overhandigd aan het dorp Drepada in het district Brokopondo, in bijzijn van het traditioneel gezag. Dat laat het ministerie vandaag, woensdag 11 februari 2015, weten in een persbericht.
 
Maria Vola, basja van het dorp en lid van de plaatselijke vrouwenorganisatie Fan Da Libi, sprak een dankwoord uit aan het ministerie, met name minister Stanley Betterson, voor het initiatief.  Volgens haar zullen de gereedschappen goed te pas komen. Het dorp zal volgens haar hiermee een andere uitstraling krijgen. Haar organisatie zal zelf zorgen voor de werkzaamheden.

De inwoners kregen behalve tuingereedschappen ook een cassavepelmolen en vijftig stoelen voor de plaatselijke vergaderruimte. De molen zal worden beheerd door de vrouwenorganisatie. De bewoners van het dorp mogen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van deze machine.

Alice Jongaman, hoofd van de afdeling Dorpsontwikkeling die de goederen overhandigde aan de gemeenschap, zegt dat de behoefte voor ondersteuning groot is. 'Wij van het ministerie proberen met de minimale middelen zoveel mogelijk de dorpen  te helpen. Het gaat om kleine gemeenschapsprojecten ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het dorp. Het ministerie zal via deze projecten de zelfwerkzaamheid blijven stimuleren.'

Vakbond Abvo op Curaçao geconfronteerd met dreigend ontslag 50-60 medewerkers Klinika Capriles

Ontslag dreigt vanwege financiële situatie kliniek


Vakbond Abvo op Curaçao heeft vanochtend een gesprek gevoerd met het personeel van Klinika Capriles over het ontslag dat dreigt voor vijftig tot zestig medewerkers. De bond werd gisteren hierover geïnformeerd door de directie van de kliniek, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 11 februari 2015.
 
Klinika Capriles bracht gistermiddag een persbericht naar buiten over het dreigende ontslag vanwege de financiële situatie van de kliniek. De instelling, waar mensen met psychische aandoeningen behandeld worden, heeft al enkele jaren steeds meer moeite om een gezonde bedrijfsvoering te handhaven. De kern van dit probleem is, dat sinds de oprichting van Stichting APZ Dr. D.R. Capriles in het jaar 2000, de toenmalige tarieven, ondanks de onontkoombare stijging van kosten, nooit zijn aangepast. Bovendien vergoedt de SVB zelfs deze niet-toereikende tarieven niet. De vele pogingen om hierover in dialoog te treden met de overheid, hebben niet tot enig resultaat geleid. De organisatie heeft het nemen van bezuinigingsmaatregelen lang uitgesteld, maar zij staat nu met de rug tegen de muur, aldus de directie.

Tijdens een bijeenkomst gisteren heeft de directie het personeel ingelicht over de actuele situatie en de gevolgen hiervan. Een ingrijpende maatregel die onontkoombaar zal zijn is drastisch snijden in de personeelsformatie, hetgeen kan inhouden dat er mogelijk vijftig tot zestig arbeidsplaatsen verdwijnen. Het zal duidelijk zijn dat dit enorme gevolgen heeft voor de getroffen medewerkers, maar ook voor de, nu nog goede,  kwaliteit van zorg die de organisatie biedt, aldus de krant.

Het merendeel van de medewerkers is lid van de bond. De Abvo is vertegenwoordiger van de Klinika Capriles, maar ook de belangen van personeel dat geen lid is, zullen behartigd worden door de bond.

Minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS) was vanmorgen niet bereikbaar voor toelichting, omdat hij aanwezig was bij de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers.

Begin deze maand nog werd het protocol ‘Beoordeling, vervoer en gedwongen opname psychiatrische patiënten’, ook wel het KZ- (krankzinnigenverklaring) protocol genoemd, ondertekend door vertegenwoordigers van Fundashon Kuido di Ambulans, de Curaçaosche Huisartsenvereniging, Klinika Capriles, het Korps Politie Curaçao, PSI Skuchami en het St. Elisabeth Hospitaal. Het protocol is tot stand gekomen onder toezicht van de Inspectie van de Volksgezondheid. Het protocol geeft duidelijk aan wie, wat, op welk moment doet. De politie heeft in dit geheel een sterke regiefunctie als handhaver van de openbare orde.

In een interview begin 2013 met de krant gaven Capriles-directeur Waldi Oostburg en psychologe Agnes de Lima al aan, dat er sprake was van een toename van het aantal patiënten met een forensisch profiel. Daarvoor zijn echter onvoldoende en ontoereikende voorzieningen. Forensische psychiatrie houdt zich bezig met personen die van de rechter een gevangenisstraf hebben gekregen, in combinatie met gedwongen verpleging en behandeling. Deze personen horen in een TBS-instelling thuis, maar die is er nog steeds niet op het eiland.

Ook komt het vaak voor, dat mensen in de Klinika Capriles, een open instelling, worden geplaatst die nog niet veroordeeld zijn, maar wel verdacht worden van een misdrijf waarvan eigenlijk ook wel evident is dat ze dat gepleegd hebben en waarvoor dus extra toezicht geldt. Dit terwijl de kliniek geen gevangenis is.

Hoewel het personeel wel training heeft gevolgd in het omgaan met ‘gewone’ psychiatrische patiënten die agressief zijn, vergt iemand met een forensisch profiel en bepaald risicogedrag een andere benadering. Daarnaast speelt ook het zorgtarief een rol. Wat de overheid nu aan de kliniek betaalt voor behandeling, is bij lange na niet toereikend voor de vereiste zorg, aldus Oostburg en De Lima begin 2013.

Arnold Kruisland plaatst vraagtekens bij eerlijkheid verkiezingen

'Districtscommissarissen moeten tot de orde worden geroepen'

'Deze politieke personen moeten helemaal geen zitting hebben in hoofdstembureaus' 


De oud-diplomaat en NPS-Assembleelid Arnold Kruisland beweert, dat er al een smet is geworpen op de regel van algemene, vrije en geheime verkiezingen. Hij plaatst vandaag, woensdag 11 februari 2015, in het Dagblad Suriname, vraagtekens bij de eerlijkheid van de verkiezingen, vooral omdat bepaalde districtscommissarissen (dc's) hun politieke kleur openlijk kenbaar hebben gemaakt en dit ook hebben gepropageerd op politieke podia. 

‘Dit kan niet, die mensen moesten tot orde zijn geroepen.’ De dc’s worden vandaag beëdigd als voorzitters van de hoofdstembureaus. Kruisland vindt het triest, dat er nu al twijfels zijn over de eerlijkheid en onafhankelijkheid van de voorzitters van de stembureaus. ‘Deze personen moesten helemaal geen zitting hebben in de hoofdstembureaus.’ Kruisland drukt het volk op het hart om op de dag van de verkiezing extra alert en waakzaam te zijn. ‘Slechts op deze wijze kan mogelijke fraude van de verkiezingen enigszins geminimaliseerd worden.’ 

Onlangs heeft de dc van Commewijne, Remy Pollack, tijdens de laatstgehouden NDP-vergadering in Commewijne, beweerd dat de NDP gegarandeerd is van alle vier zetels. ‘Hij heeft eerder meegedaan met verkiezingen en weet bliksemsgoed, dat het normaal niet mogelijk is voor een partij om alle vier zetels te halen.’ Volgens Kruisland is het overduidelijk dat slechts middels fraude de NDP alle vier zetels kan krijgen in Commewijne. Pollack wordt vandaag ook benoemd tot voorzitter van een hoofdstembureau. Kruisland plaatst nu al vraagtekens bij de eerlijkheid en onafhankelijkheid van Pollack.

Kruisland stelt, dat het nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen dat dc’s openlijk uitkwamen voor hun politieke kleur. Bepaalde dc’s houden zelfs toespraken op podia van hun politieke partij. En de Deken van de orde van dc’s in Suriname, die de dc’s tot orde zou moeten roepen, is altijd present op de eerste rij van vergaderingen van de NDP. Recent nog twee dc’s vervangen. ‘Men plaatst NDP’ers van wie men denkt dat ze een gunstige uitslag willen voor de partij.’ Zo heeft de dc als voorzitter van het hoofdstembureau bepaalde bevoegdheden. De dc bepaalt of een zieke of seniorenburger wel of zonder begeleiding mag stemmen.

De oud-diplomaat vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa), Edmund Leilis, heeft gefaald om toe te werken naar eerlijke verkiezingen. ‘Er zijn nu al aanwijzingen dat er gefraudeerd zal worden.’ Volgens Kruisland wordt nu al een psychologische oorlog gevoerd door de NDP. ‘Op open en onbewoonde percelen worden in de wilde weg NDP-vlaggen geplant om zogenaamd aan te geven dat de NDP-aanhang groot is.’

Kruisland wijst erop dat het van groot belang is dat de gemeenschap extra alert en waakzaam is op de dag van de verkiezing. Zo moet de kiezerslijst goed doorgenomen worden om na gaan of overleden personen en personen die in het buitenland verblijven, niet meer voorkomen op de lijst. Ook is het van belang dat extra in de gaten wordt gehouden of valse kiezers hun stem komen uitbrengen in een bepaald ressort. ‘Vooral na de verkiezingen moet goed in de gaten gehouden worden dat de stembureaus niet zomaar verplaatst worden.’

DNA-delegatie naar Genève voor jaarlijkse parlementaire sessie WTO

Bouva (NDP), Ramnandanlal (PALU) en Castelen (SPA) naar Zwitserland


Een Assembleedelegatie onder leiding van Melvin Bouva (NDP) zal maandag 16 en dinsdag 17 februari in Genève, Zwitserland, de jaarlijkse Parlementaire Sessie van de Wereld Handelsorganisatie (WTO, World Trade Organization) bijwonen. De delegatie bestaat verder uit Henk Ramnandanlal ( PALU) en Guno Castelen van de SPA.


Tijdens deze vergadering komt een aantal vraagstukken over de wereldhandel aan de orde. Parlementariërs uit de hele wereld zullen discussiëren over hoe de handel kan bijdragen aan vrede in de wereld en over betere levensomstandigheden.

Ramnandanlal zegt vandaag, woensdag 11 februari 2015, in de Ware Tijd, dat de uitvoering van de handelsovereenkomst die vorig jaar (Doha Ronde) is overeengekomen, ook aan de orde komt. De Doha Ronde moet leiden tot het opheffen van handelsbarrières en het openbreken van de internationale agrarische en industriële markten.

Ook Suriname heeft zich gecommitteerd aan de afspraken. Volgens Ramnandanlal heeft de delegatie onlangs overleg gehad met de regering, waarin de Doha Ronde aan de orde is gekomen. Suriname is volgens hem bezig met maatregelen ter bescherming van de eigen productie en producenten.


Surinaamse uit Rotterdam hoort werkstraf en betaling schadevergoeding tegen zich eisen in rechtbank Den Bosch

Surinaamse (46) licht pluimveehouder in Deurne voor 17.850 euro op

Bij oplichting betrokken vriend verdwenen naar Suriname


Tegen een 46-jarige Surinaamse vrouw uit Rotterdam is gisteren, dinsdag 10 februari 2015, door het Openbaar Ministerie in de rechtbank te Den Bosch, een werkstraf van 60 uur en betaling van een schadevergoeding van 21.000 euro aan een pluimveehouder in Deurne geëist. Dat bericht het Eindhovens Dagblad.

De vrouw stond terecht voor het medeplegen van oplichting van een pluimveehouder uit Deurne voor een bedrag van 17.850 euro. Dat geld werd op haar rekening gestort. Waarschijnlijk door de nieuwe vriend van de vrouw, aan wie ze haar pasje had uitgeleend.

De Deurnese pluimveehouder had het geld overgemaakt volgens de factuur van een stratenmakersbedrijf in Helmond, die zijn erf zou plaveien. Ergens onderweg naar de geadresseerde, moet de factuur zijn onderschept en moet het rekeningnummer van de stratenmaker zijn veranderd in dat van de Surinaamse. Hoe precies bleef bij de rechtbank onduidelijk, waarschijnlijk doordat de vriend van de vrouw intussen met de noorderzon is vertrokken en ergens in Suriname zit.


De rechtbank vonnist op 24 februari.

Starnieuws: Spanning bij de Ware Tijd opgebouwd tot 'bijna een explosieve situatie'

Wijze van herstructurering door leiding valt slecht bij personeel en bond

'Gemoederen zijn zeer hoog opgelopen'

'Directie gaat zijn eigen gang'


De spanning bij de Ware Tijd heeft zich in de afgelopen drie maanden opgebouwd tot bijna een explosieve situatie. Binnen het bedrijf is de leiding bezig met een herstructurering. De wijze waarop het proces wordt uitgevoerd valt niet in goede aarde bij het personeel en zijn vertegenwoordiging, aldus bericht vandaag, woensdag 11 februari 2015, Starnieuws.

Het personeel, verenigd in de dWT Werknemersbond (dWTWB), is aangesloten bij de vakcentrale C-47. In een brief aan de directie heeft het bondspersoneel om een onderhoud gevraagd. Het bestuur wil geïnformeerd worden over de genomen stappen, de richting die het bedrijf opgaat en de rol die het personeel daarbij inneemt. Dat onderhoud is gisteren geweest. Iwan Brave, commissaris van de Raad van Commissarissen van het bedrijf en journalist/columnist, heeft het personeel deelgenoot gemaakt van de ontwikkelingen. Directeur Ben Halfhide was ook aanwezig bij het onderhoud. De gemoederen zijn zeer hoog opgelopen.

Robby Naarendorp, voorzitter van C-47, bevestigt dat er sprake is van een explosieve situatie. Hij zegt, dat de bond niet tegen de herstructurering is, maar wel op de wijze waarop deze wordt doorgevoerd. Zo is de bond niet betrokken bij het proces en wordt hij achteraf in kennis gesteld van de stappen die zijn ondernomen. Met de directie heeft de bond al diverse gesprekken gevoerd over deze handelwijze.

'De mensen hebben broodvrees. Er worden acties ondernomen die geen garantie bieden voor de toekomst', zegt Naarendorp. Hij stelt, dat vorige week in een boze brief aan de directeur is geschreven dat deze 'zeer onbetrouwbaar' overkomt en 'hij zijn afspraken niet nakomt'.

'Ze gaan hun eigen gang, ondanks alle gesprekken', stelt de vakbondsman. Zo zou de directie niet handelen volgens de geldende wettelijke arbeidsverhoudingen. Aan personeelsleden wordt twee weken voordat hun contract verstrijkt aangegeven, dat hun werkverband niet meer zal worden verlengd. De wet schrijft een termijn van twee maanden voor. Anderen krijgen een ander contract voorgeschoteld en als ze niet tekenen, wordt aangegeven dat dat betekent dat ze niet bereid zijn te werken.

Naarendorp wijst erop, dat als iemand al twee jaar of langer in dienst is en zijn contract steeds stilzwijgend is verlengd, de werkgever naar het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu moet stappen om het contract te verlengen.

De vakbondsleider zegt, dat hij niet tegen de herstructurering is. 'Binnen arbeidsverhoudingen is communicatie van eminent belang. Geef ons als werknemersvertegenwoordiging het plan, laten we erover discussiëren en samen het pad uitzetten. De onzekerheid over hun baan, maakt dat de situatie nu op springen staat. U moet niet verbaast kijken als er op een ochtend geen de Ware Tijd is gedrukt.'

De leiding van de krant heeft eerder deze week haar lezers in een communiqué meegedeeld dat er ingrijpende veranderingen zijn doorgevoerd.

'Geknoei door World Trade Center Curaçao met meters stroom- en waterverbruik'

(Bron foto: Panoramio.com)
Aqualectra vordert ruim 10 miljoen gulden van WTC

WTC heeft heel hoge schulden bij diverse crediteuren


Het World Trade Center Curaçao nv (WTC) van de Venezolaanse zakenman Vittorio de Stefano blijkt op grote schaal en langdurig te hebben geknoeid met de meters voor stroom- en waterverbruik. Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, woensdag 11 februari 2015, dat het haar redactie is gelukt, na intensieve inspanningen, om stukken in handen te krijgen waaruit blijkt dat nutsbedrijf Aqualectra in totaal bijna 10,3 miljoen gulden wegens ‘ongeregistreerd verbruik’ vordert van het WTC. 

Aqualectra is nu een spoedeisende bodemzaak begonnen tegen het WTC te Piscaderabaai. Intussen heeft het zwaar gedupeerde energiebedrijf beslag gelegd onder diverse huurders van het handels- en congrescentrum, waaronder het Land Curaçao (Domeinbeheer en het ministerie van Verkeer), Dos Mundos, Horex ofwel The Trader Party Service, MCB Bank, Flamingo Broadcasting ofwel CBA Television, CPost en Vertice International.

Aqualectra heeft er naar eigen zeggen belang bij om haar vordering van het astronomische bedrag op het WTC zeker te stellen, met name nu het WTC zelf heeft aangegeven ‘dat het WTC heel hoge schul- den heeft bij diverse crediteuren’. En ondanks erkenning intussen eind vorig jaar door het WTC van een deel van de vordering, namelijk bijna 3,5 miljoen, is elke betaling uitgebleven. Het WTC geeft dus (deels) toe. Dat ging niet zomaar, aldus de krant.

Al in juli 2013 kwam Aqualectra er tijdens een inspectie achter dat de zegels die bij plaatsing van de meter door Aqualectra aan zijn gebracht los waren en ook dat de zogeheten stroomspoelen dicht waren gemaakt. Hierdoor wordt het stroomverbruik bewust niet correct geregistreerd. Hierop is in augustus 2013 een nieuwe meter geplaatst. Maar al in november 2013 bleken de zegels opnieuw los te zijn ‘hetgeen betekende dat er hoogstwaarschijnlijk weer met de meter is gemanipuleerd’, aldus de stukken in bezit van de krant, in verband met het verzoek om een spoedeisende bodemprocedure.

Het WTC heeft nog tegengeworpen, dat de generatoren extra waren ingezet, maar er blijkt niet dat er een toename was van het dieselverbruik wegens de uitbreiding van de gebouwen op het WTC-terrein met het Clarion Hotel (de elektra-installatie van het hotel is trouwens nooit gekeurd en mag niet op het net worden aangesloten, wat wel is gedaan met een kabel tussen beide gebouwen). Het bleek verder om vier generatoren te gaan bij het hotel en niet bij het WTC, dat zelf dus niet via generatoren van elektra werd voorzien. 

Aqualectra heeft bovendien in 2014 aanvullende metingen verricht op het verbruik in kilowattuur (kWh) bij WTC en die zijn in lijn met het verbruik na juli 2013. De resultaten laten duidelijk zien dat het jaarverbruik van WTC circa 5 miljoen kWh is. Er werd tussen 2009 en 2013 voor veel minder gefactureerd, namelijk soms maar voor circa 150.000 kWh per jaar

Breeveld (DOE): 'Daders seksueel misbruik jonge kinderen zwaarder straffen dat seksueel misbruik oudere kinderen'

Assemblee schrapt geldboete voor seksueel misbruik uit Wetboek van Strafrecht

'Onacceptabel dat daders seksueel misbruik hun straf met geld kunnen afkopen'


Mensen die kinderen en jeugdigen seksueel misbruiken moeten gedifferentieerde straffen opgelegd krijgen. Wie zich aan heel jonge kinderen vergrijpt dient zwaarder gestraft te worden dan personen die zich aan oudere kinderen en tieners vergrijpen. Dat stelde DOE-fractieleider Carl Breeveld gisteren in De Nationale Assemblee bij de behandeling van het gewijzigde Wetboek van Strafrecht. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 11 februari 2015.

'We kunnen hier niet one size fits all hantereren. Je kunt een geval waarbij het gaat om een zestienjarige niet op dezelfde manier beoordelen als wanneer het gaat om een kind van anderhalf jaar', sprak Breeveld. In de strafbepaling moet onderscheid komen en hoe jonger het slachtoffer, hoe zwaarder de straf, alds Breeveld.

Tijdens de openbare vergadering werd door parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings Simons ontdekt, dat in het wetsontwerp is opgenomen, dat daders een gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaar kunnen krijgen of een boete van maximaal Srd 100.000. Deze bepaling bleek voor Simons en andere leden van het parlement onacceptabel. De regering is gevraagd dit te schrappen, omdat het onaanvaardbaar is dat mensen die anderen hebben verkracht of seksueel gemolesteerd, hun straf met geld afkopen.

Breeveld vindt dat vooral bij kindermisbruik concrete, effectieve strafmaatregelen getroffen moeten worden. 'Als mensen met geld kunnen betalen denk ik dat het gewoon doorgaat. Zeker als je een paar rijke stinkerds hebt die over voldoende middelen beschikken om kinderen a la dol te misbruiken en gewoon betalen. Dat kan niet.'

Ruth Wijdenbosch (VHP) pleitte ervoor, dat misdrijven als verkrachting niet in aanmerking moeten komen voor verjaring. Ze voerde aan dat slachtoffers vanwege opgelopen trauma's soms pas na tientallen jaren in staat zijn over hun ervaringen te praten. Zij moeten dus de mogelijkheid hebben om te zijner tijd alsnog aangifte te kunnen doen tegen daders.

Gajadien (VHP): 'Samenleving dupe van enorme onregelmatigheden bij EBS'

'De president heeft nooit willen ingrijpen'

'Bedrijven gelieerd aan oud-directeur Vaseur verrichtten werkzaamheden voor EBS'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt vandaag, woensdag 11 februari 2015, op Starnieuws, dat de samenleving de dupe wordt van enorme onregelmatigheden die volgens hem plaatsvinden bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De parlementariër zegt, dat hij diverse malen informatie heeft gevraagd aan president Desi Bouterse, maar er gebeurt niks.

Vorig jaar ging de EBS ertoe overom alle aansluitingskosten drastisch te verhogen en dit jaar nog de verbruikskosten voor een bepaalde categorie klanten. Het bedrijf is doorgelicht, maar het rapport is niet naar het parlement gestuurd, zegt Gajadien. 'De president heeft nooit willen ingrijpen. De toenmalige directeur Kenneth Vaseur werd met een gouden handdruk naar huis gestuurd', aldus Gajadien.

Hij zegt ook dat zijn vervanger, Willy Duiker, deel uitmaakte van dezelfde directie. Hij gaat volgens Gajadien op een ergere wijze door.

Bedrijven die gelieerd waren aan de toenmalig directeur voerden ook werkzaamheden uit voor de EBS, waarbij prake was van conflict of interest. Het Assembleelid zegt blij te zijn, dat zijn NPS-collega Arthur Tjin-A-Tsoi de procureur-generaal gevraagd heeft om een onderzoek in te stellen naar 'mega fraudezaken'. Er worden volgens Gajadien materialen zonder aanbesteding voor miljoenen Amerikaanse dollars duurder ingekocht. De EBS betaalt voor bijvoorbeeld een ETI C32A Breaker 26,33 euro, terwijl eerder betaald werd 6,35 eur, dus meer dan 400% duurder. Verder wordt voor een meszekering 630 Amp 79,06 euro neergeteld, terwijl eerder betaald werd 5,40 euro, dus meer dan 1400% duurder. Deze totale bedragen worden enorm hoog aangezien het om grote hoeveelheden gaat. Ook is voor miljoenen apparatuur besteld en betaald, welke nooit geleverd is geworden.

Gajadien beweert, dat het leveringscontract van NV AMPS op de helling is gekomen door fouten die gemaakt zijn. Het gaat om een contract op basis van een leningsovereenkomst met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dit bedrijf staat ook ingeschreven aan de J.A. Pengelstraat 129, op welk adres het bedrijf van Duiker, Glins Suriname N.V., geregistreerd staat.

Gajadien stelt, dat als de situatie weer heet genoeg gaat worden, huidig directeur Duiker ook met een gouden handdruk naar huis gestuurd zal worden zoals Vasseur. Gajadien blijft volhouden, dat  president Desi Bouterse een corruptie faciliterend beleid voert.

Koninkrijksconferentie in Willemstad, Curaçao, uitgesteld tot 16 juni

Premier Asjes: 'Conferentie vanwege onvoorziene omstandigheden uitgesteld'


De Koninkrijksconferentie die op 8 april in Willemstad op Curaçao zou plaatsvinden, is afgelast. Gastheer premier Ivar Asjes heeft als nieuwe datum 16 juni voorgesteld, maar het is nog niet zeker dat zijn collega-premiers Mike Eman van Aruba en Marcel Gumbs van Sint Maarten dan beschikbaar zijn. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Asjes laten weten dat het hem wel schikt. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 11 februari 2015.

De reden van het uitstel is onbekend. Plasterk meldde de Tweede Kamer gisteren per brief, dat Asjes de deelnemers heeft laten weten dat de top ‘door onvoorziene omstandigheden’ geen doorgang kan vinden op de eerder vastgestelde 8 april. Een agenda was overigens nog niet voorbereid.

Plasterk aan de Tweede Kamer: 'Op grond van de besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2014 zullen in ieder geval de geschillenregeling en het thema kinderrechten worden geagendeerd voor de Koninkrijksconferentie 2015. Van mijn kant heb ik voorgesteld het thema ‘Samenwerking in de gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk’ te agenderen. Daarnaast zal tijdens de conferentie ook tijd worden ingeruimd voor die werkgroepen wiens werkzaamheden hebben geleid tot zodanige concrete voorstellen of aanbevelingen dat deze bespreking op bestuurlijk niveau legitimeren.'

Ter voorbereiding van het overleg over de geschillenregeling blijkt een nieuwe gezamenlijke commissie in het leven te zijn geroepen. Plasterk: 'Ik heb medio december 2014 de landen laten weten dat het mijn streven is tijdens de Koninkrijksconferentie 2015 tot overeenstemming te komen over een geschillenregeling. Daartoe heb ik de ministers-presidenten verzocht vertegenwoordigers aan te wijzen die een voorstel voor een dergelijke regeling ten behoeve van besluitvorming tijdens de conferentie kunnen voorbereiden. Ter bevordering van het overleg heb ik een startnotitie opgesteld aan de hand waarvan nog deze maand een eerste over- leg zal plaatsvinden.'

Over de voortgang van de andere werkgroepen schrijft de minister: 'De Taskforce kinderrechten heeft haar opdracht om uiterlijk 20 november 2014 een actieplan te presenteren aan de regeringen van de landen van het Koninkrijk, volgens planning volbracht. Conform het besluit van de Koninkrijksconferentie 2014 wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd voor de Koninkrijksconferentie 2015.'

De werkgroep economische samenwerking onder voorzitterschap van Curaçao heeft in 2014 een aantal malen vergaderd en heeft zich tot doel gesteld om waar mogelijk quick wins te incasseren en samenwerking daadwerkelijk te realiseren. De werkgroep wil tijdens de Koninkrijksconferentie 2015 een aantal concrete mogelijkheden voor economische samenwerking op verschillende thema’s (vrijhandelszone, belastingverdragen, mededinging, interne- en externe handelsbe-vordering en luchtvaart en maritieme zaken) presenteren, blijkt uit de brief.

'De werkgroep Cohesie in het Koninkrijk (onder voorzitterschap Aruba) is in november 2014 met haar werkzaamheden begonnen. De werkgroep is gevraagd concrete aanbevelingen aan de landen te doen die erop zijn gericht de verbondenheid binnen en met het Koninkrijk te bevorderen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat hierbij de wensen vanuit de samenleving, en niet van de bestuurders, richtinggevend zijn.'

Tenslotte is er nog de werkgroep kleine landen, grote uitdagingen (onder voorzitterschap Aruba) die aanbevelingen moet doen die de kwetsbaarheden van de kleinschaligheid van de (ei)landen in het Caribisch gebied in kaart moet brengen. Door de werkgroep wordt gewerkt aan een gezamenlijke prioriteitenlijst. Als overkoepelend thema heeft de werkgroep gekozen voor duurzame ontwikkeling.

Ziekenhuis Sehos op Curaçao: 'We hebben geen informatie verstrekt over overdosis illegaal medicijn door 5 jongeren'

Conform de wet verstrekt Sehos geen medische gegevens


Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao heeft naar buiten toe géén informatie verstrekt over de spoedbehandeling van vijf jongeren, nadat zij een overdosis namen van een medicijn dat illegaal bij Marshe Nobo in Punda wordt verkocht. Dat heeft de directie van het ziekenhuis in een persverklaring bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 11 februari 2015.

Het gaat om Cytotec, een medicijn met als mogelijke bijwerking dat het bij zwangerschap een abortus kan opwekken.

De informatie over de spoedopname van de vijf jongeren en Cytotec werd maandag tijdens een persconferentie van de douane verstrekt naar aanleiding van een grote controle bij Marshe Nobo in Punda. De controle werd uitgevoerd door de politie, de douane, de veterinaire dienst, de politie en Immigratiedienst.

'Conform de wet en ethische afspraken, geeft het ziekenhuis nooit medische gegevens van de klinische patiënten aan derden. De enige manier waarop het ziekenhuis dit soort informatie kan vrijgeven is op last van het Openbaar Ministerie in het kader van een stafrechtelijk onderzoek of op last van de Inspectie van de Gezondheid', aldus de directie van het Sehos.

De directie schrijft ook het te betreuren, dat de informatie over de gevallen bekend werd gemaakt, omdat het een verkeerde indruk bij het publiek kan wekken.

Woordvoerder Richinel Martijn van de douane verklaarde desgevraagd tegenover deze krant, dat de informatie over de vijf jongeren niet van het ziekenhuis afkomstig was. 'Wij hebben de informatie niet van het ziekenhuis gekregen. Als het ziekenhuis zich wil indekken dan hebben wij daar geen problemen mee', aldus Martijn. Hij zei ook,dat er tijdens de persconferentie geen namen of leeftijden zijn genoemd, ook de buurt waar de jongeren vandaan komen is niet genoemd.

'Wij hebben besloten om de gevallen openbaar te maken om de samenleving te beschermen. De douane heeft ook de taak om over de volksgezondheid te waken.' De spoedbehandelingen vonden niet afgelopen weekeinde, maar het weekeinde daarvoor plaats, aldus de woordvoerder. Nadat de douane over de gevallen hoorde, werd besloten om de controle sneller dan gepland uit te voeren. Volgens Martijn was de politie op de hoogte dat de douane tijdens de persconferentie zou spreken over de overdosis van de jongeren.

Bromfietser (29) dodelijk verongelukt in Paramaribo

Auto rijdt op hoek Toekomst- en Martin Luther Kingweg bromfietser aan

Automobilist onder invloed van alcohol


Georgio Jozefzoon (29) is afgelopen nacht dodelijk verongelukt na op zijn bromfiets te zijn aangereden door een auto op de hoek van de Toekomst- en Martin Luther Kingweg in Paramaribo. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bevestigt vanochtend, woensdag 11 februari 2015, op Starnieuws dat het slachtoffer ter plekke is overleden aan zijn opgelopen verwondingen.

Jozefzoon kwam frontaal in botsing met een auto.. De politie van Livorno is nog bezig met het onderzoek. De bromfietser is vermoedelijk de veroorzaker van de aanrijding, aldus Starnieuws.

De chauffeur van de personenauto moest een blaastest doen en daaruit werd duidelijk dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

ATV stopt met het programma 1 voor 12 van producent Steven Vismale

Vismale zou zich niet aan zakelijke overeenkomst houden

1 voor 12 doorspekt met reclames: Programma nu te zien op Trishul


De samenwerking tussen omroep ATV en het programma 1 voor 12 is stopgezet. Reden hiervoor is volgens directeur Guno Cooman, dat de producent van het programma, Steven Vismale, zich niet aan de zakelijke overeenkomst heeft gehouden. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, 11 februari 2015.

Cooman zegt, dat hij Vismale sinds 2011 op de overeenkomst heeft gewezen die de hoeveelheid zendtijd aangeeft en het aantal reclames. ATV vindt het aantal reclamespotjes te veel en het gedrag van Vismale is daarin volgens de ATV-directeur niet veranderd.

Aflevering 486:


Volgens Vismale speelt er echter veel meer dan alleen het probleem van de reclamespotjes. Vismale wenst echter niet verder in detail te treden over de stopzetting. Door het geschil tussen hem en de Atv-directie zou hij stoppen met het programma, omdat hij er zelf geen financieel voordeel uit haalt. 'Ik draai het programma kosteloos. Ik leef van de inkomsten van reclames en huisfeestjes.'

1 voor 12 wordt al tien jaren vertoond en heeft er 506 afleveringen opzitten. Sinds afgelopen zondag is het programma te zien op Trishul:

AHKCO krijgt na ruim 30 jaren eindelijk nieuwe directeur

Vertrekkend directeur Krishnadath: 'Geldgebrek is altijd obstakel geweest bij vele plannen'

Academie nog steeds niet geaccrediteerd 


John Krishnadath draagt na ruim dertig jaar de stok over op de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuur Onderwijs (AHKCO). Hij bereikte in oktober vorig jaar de pensioengerechtigde leeftijd en sindsdien staat het instituut onder leiding van een interim-manager. In de tussentijd wordt naarstig gezocht naar een persoon die de functie voor lange termijn kan invullen. Krishnadath die ook voorzitter is van de Surinaamse Voetbalbond, SVB, trad in 1981 in dienst bij de academie en nam drie jaren daarna de functie op zich. 

Wanneer hem gevraagd, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 11 februari 2015, wordt waarover hij tevreden is als hij terugblikt, windt hij er geen doekjes om: de academie heeft zonder voldoende geld toch weten te overleven. Geldgebrek is helaas een obstakel geweest bij vele plannen. Zo hoopte Krishnadath jarenlang tevergeefs op de accreditatie van de AHKCO. En zoals het er nu naar uitziet zal dit ook op korte termijn volgens hem niet alsnog plaatsvinden. 'Accreditatie is leuk, maar het kost geld en als de overheid het geld niet heeft, kan je ermee ophouden.'

Krishnadath drong twee jaar geleden al bij de overheid aan om een fonds te creëren voor het instituut. Daaruit zouden volgens hem alle kosten gedekt kunnen worden, om het accreditatieproces in te zetten. Belangrijk in dit proces is de innovatie van de drie studierichtingen Journalistiek, Beeldende Kunst en Sociaal-culturele Vorming.

Afgezien van vele nog niet gerealiseerde plannen, zijn er toch zaken waardoor Krishnadath toch met een voldaan gevoel overdraagt. Zo heeft de academie onlangs uit eigen middelen een pand voor de richting Beeldende Kunst kunnen bijbouwen.

Wat hem ook goed stemt is dat de door de opleiding verstrekte Bachelorgraad bij wet erkend is. Hij geef de credits aan het personeel dat zich volgens hem onder alle omstandigheden goed van haar taak kan kwijten. Krishnadath hoopt dat zijn opvolger in staat zal zijn de opleiding na dertig jaar naar een hoger niveau te tillen.

Assembleeleden worden met verkiezingskalender geïnformeerd over organisatie verkiezingen

Kiezerslijsten van 13 februari tot 16 maart ter inzage


Assembleeleden hebben gisteren tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee te kennen gegeven, dat ze op de hoogte gesteld willen worden over de organisatie van de verkiezingen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg vervolgens de regering informatie over de verkiezingen. Zij sprak de hoop uit dat die informatie nog deze week schriftelijk zou kunnen worden aan het parlement, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 11 februari 2015. 

Kort na het verzoek van Simons ontving het parlement de informatie van minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken in de vorm van een verkiezingskalender gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

Van 13 februari tot en met 15 maart worden de kiezerslijsten ter inzage gelegd op het ministerie van Binnenlandse Zaken, districtscommissariaten en politiestations. De afsluiting van de kiezerslijsten vindt plaats op 15 maart.

Politieke partijen en/of combinaties die willen deelnemen aan de verkiezingen, moeten dit aangeven van 16 tot 21 maart. Een van de belangrijkste momenten is de indiening van de kandidatenlijsten op het niveau van De Nationale Assemblee, districts- en ressortraad. Dit gebeurt op de districtscommissariaten in de tien districten. Deze dienen ook als hoofdstembureau.

De kandidatenlijsten worden op 9 april ingediend tussen 8.00 en 15.00 uur. De vorige verkiezing was de A Combinatie laat en heeft in verschillende districten geen kandidatenlijst kunnen indienen.
De oproepingskaarten worden uitgereikt aan de stemgerechtigden van 15 april tot 22 mei.


(Met dank aan: Starnieuws)

Latijns-Amerikaanse luchtvaartorganisatie ALTA trekt aan bel over onbruikbaar landingssysteem J.A. Pengelluchthaven

(Bron foto: instrument.landingsystem.com)
ALTA-directeur: 'Huidige situatie landingssysteem op route Paramaribo is verontrustend'


De Asociacion Latinoamericana de Transporte Aereo (ALTA), gevestigd in Miami, Florida (VS), heeft gisteren haar ernstige bezorgdheid geuit over het aanhoudend gebrek aan aandacht voor het momenteel onbruikbare Instrument Landing System (ILS) op de Johan Adolf Pengel (JAP) internationale luchthaven. Dit meldt de Curaçao Chronicle, zo bericht D West in haar editie van dinsdagavond 10 februari 2015.

ALTA heeft in het verleden rapportages ontvangen en blijft überhaupt meldingen krijgen van luchtvaartmaatschappijen, waarbij wordt aangegeven dat het ILS op Zanderij al geruime tijd buiten werking is en voor zover bekend worden er corrigerende maatregelen getroffen om het te repareren.

Een ILS bestaat uit een zogeheten `radio beam transmitter’ die de richting geeft aan naderende vliegtuigen die hun ontvanger afstemmen op ILS-frequentie, waarbij nauwkeurige laterale en verticale geleiding plaatsvindt. Het voorziet in een veilige landing, met name bij zicht blokkerende regenachtige en mistige condities. Het naderen van de JAP-luchthaven wordt vaak gecompromitteerd door de aanwezigheid van mist in de omgeving, waardoor een volledig functionerend ILS als een belangrijke veiligheidsmaatregel geldt voor alle luchtvaartmaatschappijen die van en naar Suriname vliegen.

Eduardo Iglesias, executive director van ALTA, welke organisatie luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt die meer dan 86% van het luchtverkeer in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio verzorgen, heeft verklaard: 'De huidige situatie van de ILS op route PBM is verontrustend. Voor ALTA en onze aangesloten luchtvaartmaatschappijen, is veiligheid prioriteit nummer één. Het is duidelijk, dat wij de volledige betrokkenheid van de Civil Aviation Department van Suriname nodig hebben om de nodige aandacht te schenken aan dit serieuze veiligheidsrisico. Als een entiteit die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid van het luchtvervoer in het Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, heeft ALTA toezicht gehouden op de status van de herstelwerkzaamheden op de PBM ILS. Tot op heden is er duidelijk geen vooruitgang geboekt.'

Voorts vormt de onbruikbare toestand van de ILS een extra last voor de vervoerders, als gevolg van de extra kosten die voortvloeien uit de noodzaak om uit te moeten wijken naar alternatieve luchthavens en/of terugkeren naar het oorspronkelijke vertrekpunt, met daarbovenop nog het extra ongemak voor de passagiers.

Eerder dit jaar, heeft ALTA gecommuniceerd met het Civil Aviation Department van Suriname om de bezorgdheid in de kwestie te benadrukken, maar ALTA heeft daarop geen antwoord ontvangen.

Voor Somohardjo zijn onderhandelingen binnen V7 afgelopen

'Wij onderhandelen niet meer'

'Er kunnen geen verschuivingen meer plaatsvinden'


Met de KTPI wordt binnen V7 niet meer onderhandeld. Coördinator en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zal nog verder praten met die partij, maar de kaarten zijn volgens Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, geschud. 'Mijn structuren hebben gisteravond verslag gekregen. Wij onderhandelen niet meer. Als KTPI niet meedoet, dan krijgen wij onze positie in Commewijne, Para en in Paramaribo terug', aldus Somohardjo vanmorgen, woensdag 11 februari 2015, op Starnieuws.

'Ik heb ook geen vervanger benoemd om verder te onderhandelen. Wij zijn al bezig met de samenwerkingsovereenkomst die op 23 februari wordt getekend', zegt Somohardjo. Het protocol is in concept al klaar. Dit wordt door de partijen verder voorbereid en klaargemaakt voor ondertekening.

Somohardjo vertrekt later vandaag via Nederland naar Indonesië. Hij moet de laatste bestellingen nog plaatsen voor het propagandamateriaal. 'Door de onderhandelingen zijn we in wat tijdnood gekomen. Een deel van het materiaal zal per luchtvracht vervoerd worden naar Paramaribo', stelt Somohardjo.

'In elk geval is de onderhandeling voor ons afgesloten. Dit geldt ook voor de andere partijen. Er kunnen geen verschuivingen meer plaatsvinden, tenzij een partij besluit een positie op te offeren, maar wij hebben de zaak al afgesloten.' Somohardjo keert 21 februari terug in Suriname.

OM vervolgt directrice kinderdagverblijf Papegaaitjes

Directrice wordt dood door schuld verweten bij overlijden baby van drie maanden

Werknemers zouden zijn aangezet om valse verklaringen af te leggen


Advocate Maureen Nibte, die afgelopen december de procureur generaal heeft gevraagd om de directrice van het kinderdagverblijf Papegaaitjes strafrechtelijk te vervolgen vanwege de dood van een baby van drie maanden, heeft in januari van het Openbaar Ministerie (OM) bericht ontvangen dat de zaak daar in behandeling is genomen. 'Wij wachten het nu af', aldus Nibte vandaag, woensdag 11 februari 2015, in de Ware Tijd. 

Nibte vertegenwoordigt de ouders van de baby die vorig jaar oktober het leven heeft gelaten door verstikking. Vermoedelijk was het jongetje gevoed, maar kreeg daarna niet de ruimte om te boeren. Hij zou op zijn rug zijn gelegd, waarna het eten na een oprisping in zijn longen terechtkwam.

Nibte zegt dat er genoeg stof is om de zaak aan te vechten. 'Alle werknemers die tijdens het gebeuren in de opvanginstelling aanwezig waren, zijn teruggekomen op hun verklaringen. Zij hebben tegen de politie verklaard dat zij door de directrice zijn aangezet om valse verklaringen af te leggen. Ze hebben allemaal verklaard dat het kind daar al dood was', zegt de advocaat.

De advocate is van oordeel, dat er sprake is van dood door schuld. Het kan er bij haar niet, in dat er in deze zaak nog geen personen aansprakelijk zijn gesteld of aangehouden. 'Zelfs als een kind seksueel misbruikt wordt bij een opvanginstelling, dan belandt de crechéleidster zes maanden achter tralies.'

Oud kanon opgegraven bij presidentieel paleis

(Bron foto's: stichting Gebouwd Erfgoed Suriname)
Archeologische Dienst registreert vondst


Een tip leidde medewerkers van de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname gistermorgen richting het presidentieel paleis in Paramaribo. Daar werd geconstateerd, dat er een oud kanon is ontdekt tijdens grondverzetwerkzaamheden voor de aanleg van een parkeerterrein bij de wacht van het presidentieel paleis. 

De pas gereactiveerde Archeologische Dienst werd ingeschakeld om de vondst te registreren, zo laat de stichting vanochtend, woensdag 11 februari 2015, weten op haar Facebookpagina.


Den Blauwvinger: Journalistieke ethiek zoek bij de Ware Tijd en Apintie TV

COLUMN: Beelden en foto afgehakte hand geen enkele toegevoegde nieuwswaarde


Een foto van een met een houwer afgehakte hand maandag 9 februari 2015 in de webeditie van de Ware Tijd heeft tot nogal wat verontwaardiging geleid in de Surinaamse samenleving. De foto was de volgende dag zelfs onderwerp van politiek debat in De Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement. Vooral het braafste jongetje in de politieke klas toonde zich hevig geschokt door de foto. Terecht. De Ware Tijd heeft met het plaatsen van die foto alle journalistieke ethische normen en waarden aan de laars gelapt. De krant lijkt de grens van het acceptabele te hebben overschreden.

De hand is onzichtbaar gemaakt door redactie De Surinaamse Krant.
De foto is gemaakt door 'rampen'-fotograaf van de krant, Anthony Janki. De man duikt altijd zeer snel op bij allerlei misdrijven, verkeersongelukken en branden, schiet zijn plaatjes en schrijft nu en dan een bijbehorend artikeltje, ook al is de informatie nog zo summier..., als de foto's maar geplaatst worden, hoe gruwelijk en afschrikwekkend ook. Janki plaatste de foto, met een link naar het artikel, ook op zijn Facebookpagina met daarbij de tekst 'Heel lastig'.....

Terug naar de vergaderzaal van de Assemblee. Het parlementslid Carl Breeveld (DOE, Democratie en Ontwikkeling in Eenheid) zei, dat zaken als afgehakte lichaamsdelen niet rauw in de publiciteit gebracht mogen worden, om te voorkomen dat burgers gevoelloos worden door dergelijke beelden. 'De samenleving wordt gehard door al deze ellendige dingen', aldus Breeveld. Hij was oprecht zicht- en hoorbaar boos, neen, kwaad, witheet.

Hij riep Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op contact op te nemen met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), media-eigenaren, kranten en nieuwsorganisaties en op hun een beroep te doen de nodige journalistieke ethiek in acht te nemen en zaken 'op de juiste wijze te publiceren en niet op deze barbaarse wijze'.

Volgens zijn collega Ruth Wijdenbosch van de Nationale Partij Suriname (NPS) wordt het 'steeds erger', ook op televisie. 'Alles wordt zo open en bloot gebracht en het brengt trauma's teweeg.'

Selectieve verontwaardiging.....
Deze keer selectieve verontwaardiging over een foto met een afgehakte linkerhand, liggend op de grond, bebloed. De krant heeft een fatsoensgrens overschreven. Maar, niet alleen de Ware Tijd lijkt zich op sensatie te richten, zonder de vraag te stellen of plaatsing van een dergelijke foto wel journalistiek verantwoord is.

'In de Branding' en haar dramatisch slotakkoord
Het Apintie televisieprogramma 'In de Branding' toonde in haar uitzending van dinsdagmiddag beelden van de afgehakte hand en van het slachtoffer. Presentatrice Gail Eijk waarschuwde kijkers vooraf politiek correct voor schokkende beelden. Van enige terughoudendheid bleek bij Apintie echter geen enkele sprake te zijn en ook werd op geen enkele wijze rekening gehouden met de privacy van het slachtoffer en met gevoelens bij zijn familieleden. Ongegeneerd werden zowel de hand als het slachtoffer in beeld gebracht. Maar, dat is Suriname gewend van Apintie's 'In de Branding'. Het tonen van afschuwelijke beelden van een brand, ongeluk of misdrijf, altijd als laatste item, met een vreselijk droevig achtergrondmuziekje om de dramatiek nog nadrukkelijker neer te zetten in een slotakkoordje. Een droevige en verwerpelijke wijze van nieuws presenteren.

Waarom Apintie beelden en de Ware Tijd een foto van de hand toonden is niet duidelijk. Je mag er vanuit gaan, dat iedereen zich een voorstelling kan maken van hoe een afgehakte hand eruit ziet en dat beelden en een foto geen enkele toegevoegde nieuwswaarde hebben..... Uit de beelden en foto werd ook nog eens duidelijk, dat de afgehakte hand was verplaatst, mogelijk voor dat ene 'mooie' beeld of plaatje. Als dat werkelijk zou zijn gebeurd, dan is dat stuitend.

Hoofdredactie moet van goede journalistieke huizen komen....
De hoofdredactie van de Ware Tijd had tot gisteravond nog niet gereageerd op de kritieken vanuit de politiek en uit de samenleving. Laat de hoofdredactie haar lezers en de gehele samenleving eens goed uitleggen, beargumenteren, wat de meer-nieuwswaarde was van het plaatsen van de foto van de afgehakte hand bij een artikeltje over een vechtpartij tussen twee mannen bij de kruising van de Livorno- en de Indira Gandhiweg te Latour, Paramaribo. De hoofdredactie moet van goede journalistieke huize komen om met een goede verklaring te komen. Nu zal dat, goede journalistieke huize, een utopie zijn.

Selectieve verontwaardiging vanwege de afgehakte hand. Breeveld, Wijdenbosch en andere geschokten gaan voorbij in algemene zin aan alle foto's van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken die geplaatst worden in de krant. Slachtoffers die op foto's niet onherkenbaar worden gemaakt door de redactie. Kentekenplaten van bij ongelukken betrokken voertuigen worden ook niet onherkenbaar gemaakt. De redactie is gevoelloos, denkt niet na en schokt familieleden (en nabestaanden) van (overleden) slachtoffers van misdrijven en ongelukken. Het is een schandelijke wijze van journalistiek bedrijven. Breeveld, Wijdenbosch en anderen waren nooit te horen, maar een afgehakte linkerhand schijnt plotseling te hebben gewerkt als een rode lap voor een stier.

Laat de SVJ tot leven en in actie komen
Het wordt tijd dat de journalistiek in het land wordt 'geordend' en 'opgeschoond' en dat het passieve bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) haar achterban eens gaat onderwijzen in journalistieke normen en waarden, in ethiek, in fatsoensnormen, in journalistieke vaardigheden en in wat toelaatbaar is en wat niet.

Kennelijk geschrokken door de kritieken uit de samenleving blijkt de krant dinsdagavond laat de foto van de afgehakte hand in haar webeditie te hebben vervangen door deze foto van een houwer. Maar, een reactie van de hoofdredactie of welke reactie dan ook vanuit de krant, was dinsdagavond nog niet te zien op de Ware Tijd Online. Ook wat dat betreft, onfatsoen bij deze krant en haar leidinggevenden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
11 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo