vrijdag 13 februari 2015

Fietser dodelijk aangereden door auto in Jaggernath Lachmonstraat

Automobilist die na aanrijding doorreed weet te ontkomen aan achtervolging omstanders


De 42-jarige fietser Vinodh Ramgolam is vanavond, vrijdag 13 februari 2015, tegen half acht aangereden door een auto in de Jaggernath Lachmonstraat te Paramaribo. Bij aankomst van een ambulance bleek dat de fietser inmiddels aan zijn verwondingen was overleden. Dat bericht de Ware Tijd Online. 

De kracht bericht te hebben vernomen, dat de bestuurder die de fietser aanreed, richting de Mottonshooplaan reed, een rechtse bocht maakte naar het noordelijk deel van de Jaggernath Lachmonstraat en in volle vaart wegreed in de richting van de Coesewijnestraat.
Omstanders zetten, aldus de Ware Tijd, de achtervolging in, maar zonder resultaat. Het kentekennummer van de auto zou wel zijn doorgespeeld aan het Korps Politie Suriname.
De politie van Flora heeft de toedracht van het ongeluk in onderzoek.

Rechtszaak SASur tegen SRS inzake openbare verkoop perceel zender dient woensdag 18 februari

SASur: 'Er is woensdag geen sprake van veiling'

SRS in gesprek met SASur over tekenen licentieovereenkomst voor gebruik SASur-repertoire


De lopende rechtszaak van de Stichting Auteursrechten Suriname, SASur, tegen de staatszender SRS krijgt volgende week woensdag, 18 februari 2015, een vervolg. In deze zaak vraagt de stichting toestemming voor de openbare verkoop van het perceel van de SRS. De zender was in januari al opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, maar had door tussenkomst van haar advocaat om uitstel gevraagd.

De rechter zal de SRS en SASur woensdag horen en eventueel een vonnis in deze zaak vellen. 'Indien het vonnis in het voordeel van SASur uitvalt, dan kan de veiling pas geschieden wanneer het grosse uit is en SASur daadwerkelijk wenst over te gaan tot die openbare verkoop door tussenkomst van een door de rechter aangewezen notaris. Op woensdag is dus niet de veiling gepland', aldus de auteursrechtenorganisatie vanavond, vrijdag 13 februari 2015, in een reactie tegenover de redactie van De Surinaamse Krant.
Het SRS-programma 'Bakana Tori', gepresenteerd door Cliffton Limburg, besteedde vanmiddag uitgebreid aandacht aan de rechtszaak van komende woensdag en de mogelijke ophanden zijnde veiling. In het programma werden luisteraars opgeroepen om woensdag massaal naar de rechtbank te komen ter ondersteuning van de zender.

De rechter sprak op 19 januari van dit jaar vonnis in een executiegeschil tussen de SRS en SASur. Dat geschil had betrekking op de beslagen die door SASur worden gelegd op bankrekeningen en het onroerend goed, het perceel, van de staatszender vanwege verbeurde dwangsommen.

Inmiddels heeft de SRS, aldus SASur vanavond, in gesprekken met de stichting aangegeven, dat zij een licentieovereenkomst met SASur wil tekenen voor het gebruik van haar repertoire.

SASur bekijkt deze dagen mogelijkheden hoe dat zou moeten geschieden nu de bedrijfsvergunning van de auteursrechtenorganisatie om te bemiddelen inzake muziekauteursrecht in Suriname, door minister Edward Belfort van Justitie en Politie is ingetrokken.

De SRS, moet zoals iedere zender, een bepaald bedrag voor een afgespeelde 'song' van een artiest die bij SASur staat geregistreerd afdragen aan SASur die er vervolgens voor moet zorgen dat die artiest wordt betaald. 'Maar, het gaat niet om een normale afdracht, omdat er nog geen licentieafspraken zijn, maar meer zeg maar, een boete, omdat zij zonder toestemming van SASur de 'song' hebben gebruikt', aldus SASur.

'Programma's  worden steekproefsgewijs 'opgetaped' en achteraf uitgewerkt. Zo weet SASur welke muziek uit haar repertoire gebruikt is in een bepaalde periode.' Dat repertoire is voor iedereen toegankelijk op de website van SASur.

Hoe de toekomst van SASur eruit ziet ligt volgens de stichting aan het beleid van de overheid. 'Als die werkzaamheden van (rechten)organisaties en of bedrijven frustreren, gaat het nooit zonnig zijn voor ze.'

UPDATE: Starnieuws bericht zaterdag 14 februari:  'Wij hadden echt een oplossing willen bereiken, maar Sasur vroeg dat wij Srd 5.500 per maand moeten betalen vanaf 2007. Dit is een heleboel geld', zegt Guno Ravenberg, lid van het managementteam van de SRS. Ramlal vindt echter, dat het door dertig dagen gedeeld echt niet zoveel is, want het medium verdient ook geld. 'Het is nog geen Srd 185 per dag.' De SRS is volgens Ravenberg bereid Srd 550 per maand te betalen. Dit komt neer op Srd 18 per dag.

Het oorspronkelijke vonnis, 3 december 2009, in de zaak van SASur tegen SRS:Vonnis in het executiegeschil, 19 januari 2015, van de SRS tegen SASur:(Red. De Surinaamse Krant)

Coalitie Staten Curaçao beslist komende week over havenconcessie

CPS heeft twee concessies om in havengebied actief te zijn:
vervoer containers en stuwadoors-werkzaamheden


De coalitiepartijen in de Staten van Curaçao nemen volgende week een besluit over een mogelijke 25-jarige concessie in de haven voor stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS). Dit is gisteren besloten tijdens een vergadering van de samenwerkende partijen, de reguliere bijeenkomst van coalitiepartners PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, aldus de Amigoe vandaag, vrijdag 13 februari 2015.

Tijdens de vergadering gisteren kregen de aanwezigen een presentatie van de leiding van havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) over het voorstel dat nu op tafel ligt. Ook werd er gewezen op de juridische, maar vooral op de financiële gevolgen als de deal tussen CPA en CPS geen doorgang vindt.

Zoals bekend had CPS twee concessies om in het havengebied te opereren. Eén concessie had betrekking op de stuwadoorswerkzaamheden en de andere op het vervoer van containers met trekkers en opleggers. Zo zal er bij een eventuele nieuwe concessieverstrekking, een oplossing moeten worden geboden voor het ‘opleggers-probleem’ voor het vervoer van containers.

Bij verstrekking van een nieuwe concessie zal er ook uitsluitsel worden geboden inzake het management van de overslagcontainerterminal en mogelijke exclusiviteit, in welke mate CPS zal investeren in een verbetering van de bestaande infrastructuur – waarvan CPA in het verleden altijd heeft gesteld dat deze in eigendom van het overheidsbedrijf zal blijven – en of de nodige aanschaf van nieuwe kranen, die nu in eigendom zijn van het havenbedrijf, door CPS zal geschieden. 

CPA-directeur Humberto de Castro, heeft de afgelopen jaren meermaals aangegeven, dat in de onderhandelingen met CPS de kranen zijn besproken die zwaar aan vervanging toe zijn en dat CPA een voorstander was dat degene die de terminal exploiteert, de kranen dient te bekostigen.

Verder dient er een besluit te worden genomen over de hoogte van het bedrag aan concessierechten dat door CPS betaald dient te worden. De presentatie nam veel tijd in beslag, waarna werd besloten dat de partijen zich over de verschafte informatie zullen beraden.

Volgende week donderdag, tijdens de eerstvolgende vergadering van de samenwerkende partijen, zal een definitief besluit genomen worden.

Onderbezetting OM en gevangenis op Curaçao belemmert werkzaamheden

Informatie over opgelegde celstraffen niet digitaal beschikbaar

Geen digitale verbinding tussen OM en SDKK


De onderbezetting bij het Openbaar Ministerie(OM) en het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) op Curaçao  belemmert de werkzaamheden. Dat blijkt uit een recent rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 13 februari 2015.
 
Het inspectierapport betreft een (doorlichtings)onderzoek met betrekking tot de executie van strafrechtelijke vonnissen. De raad heeft besloten om dit onderzoek te verrichten, omdat onvolkomenheden in het proces van uitvoering van strafrechtelijke vonnissen de geloofwaardigheid van het justitiële systeem aantasten. Het doel van het onderzoek is om de executie van strafvonnissen inzichtelijk te maken en de doelmatigheid te bevorderen.

Bij de executie van strafvonnissen moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten die het vonnis kan bevatten of op grond van de wet toegepast moeten worden. Deze aspecten nopen tot een degelijke organisatie en controle van de uitvoering van rechterlijke vonnissen door het OM en de overige betrokken diensten. De raad nam bovendien ook de behaalde resultaten onder de loep.
De raad kon niet op basis van de beschikbare informatie over de administratie van het OM vaststellen in welke mate het OM invulling geeft aan zijn taak om vonnissen in strafzaken te doen uitvoeren en in welke mate het OM een verdachte in de gelegenheid stelt strafvervolging te voorkomen door het vergoeden van schade. De raad concludeert echter op basis van bevindingen dat dit proces niet optimaal verloopt.

De executie van strafvonnissen die een gevangenisstraf inhouden, is volgens het rapport niet transparant en moet worden verbeterd. De afdelingen belast met executie van strafvonnissen bij het OM en SDKK zijn onderbezet. Het digitaal registratiesysteem van gevangenisstraffen is aan upgrading toe en het toezicht dat OM moet uitoefenen over SDKK is onvoldoende. Tevens is er verschil van inzicht tussen het OM en SDKK omtrent het karakter van het overleg tussen deze instantie, aldus de raad.


Informatie over de uitgevoerde gevangenisstraffen is niet (digitaal) beschikbaar. Het beoogde resultaat van het OM om 50 procent van de vonnissen van veroordeelden die op vrije voeten zijn ten uitvoer te leggen, zijn ook niet (digitaal) beschikbaar en wordt bemoeilijkt door gebrek aan celcapaciteit. Daarnaast kan wegens het ontbreken van de nodige faciliteiten de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) niet ten uitvoer worden gelegd. Het OM heeft geen digitale verbinding met het SDKK.

De raad concludeert dat de procedure inzake overdracht van de executie van strafvonnissen op grond van verdrag niet optimaal verloopt. Het duurt te lang voordat dergelijke verzoeken worden afgehandeld. De in plaats daarvan geïmplementeerde vreemdelingengratie verloopt wel soepel, maar werd echter door het Constitutioneel Hof van St. Maarten geacht in strijd te zijn met de gelijkheidsnorm en het non-discriminatieverbod. De overname van strafexecutie kan niet optimaal worden uitgevoerd omdat het aantal verzoeken de beschikbare middelen overtreft.

De executie van taakstraffen op Curaçao is ondanks de bijzondere organisatorische inspanningen bij de Reclassering aan verbetering toe, concludeert de raad. Het OM beschikt niet over relevante informatie inzake uitgevoerde taakstraffen. Er vindt geen overleg plaats tussen het OM en de Reclassering in het kader van de executie van de taakstraf. Het OM wordt slechts door middel van een afloopbericht op de hoogte gebracht van de uitvoering van taakstraffen.
Voorts concludeert de raad dat het toezicht op de executie van taakstraffen door het OM moet worden aangescherpt. Bij de Reclassering zijn het gebrek aan financiën en de onderbezetting de grote belemmeringsfactoren.

Ook de executie van de geldboete uit misdrijven, de schadevergoeding en de schadevergoeding ter voorkoming van vervolging door het OM is niet transparant en aan verbetering toe, aldus de raad. Tevens constateert de raad dat de uitvoering van de planning ten aanzien van de bemensing en de benodigde middelen bij het OM niet zijn gerealiseerd.

Het ministerie van Justitie moet in opdracht van de raad, zorg dragen voor de benodigde financiële middelen voor investering in digitale systemen bij het SDKK, het OM en de Reclassering, voor de werving van personeel bij de afdeling ‘gedetineerde administratie’ van SDKK, afdeling Ondersteuning en Executie bij het OM en de Reclassering en voor een lokaliteit al dan niet bij de Capriles-kliniek om een eventuele oplegging van een tbs-maatregel op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Verder moet de mogelijkheid om de vertraging in afhandeling van verzoeken tot overdracht van strafvonnissen te verminderen, via de diplomatieke wegen verkend worden.

Voorts moet het OM zorg dragen voor een degelijk en betrouwbaar registratiesysteem voor de executie van strafvonnissen, voor het verwerken van resultaten met betrekking tot de executie in de jaarverslagen en voor het houden van een degelijk toezicht op de executie van strafvonnissen bij de diensten SDKK en de Reclassering. Bovendien moet het OM de informatie-uitwisseling met de Reclassering, al dan niet door middel van een digitaal systeem, verbeteren.

Burenruzie te Boerbuiten mondt uit in schietpartij

Militair en lid van de CIVD schiet op twee buurmannen


Een burenruzie aan de Boerbuitenweg is vanochtend, vrijdag 13 februari 2015, volledig uit de hand gelopen. Bij de ruzie was volgens de Ware Tijd Online een lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD)  betrokken die op een moment het vuur opende op zijn buren. Een man raakte gewond aan een hand terwijl een ander in een schouder werd geraakt. 

Verschillende politie eenheden, die snel ter plaatse waren, hebben de CIVD’er kunnen aanhouden en overgebracht naar het politiebureau.

Volgens inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, blijkt  uit het voorlopig onderzoek, dat de militair wakker werd door het geluid van glas dat aan diggelen werd geslagen door drie kinderen. Hij ging vervolgens, gewapend met zijn dienstwapen, poolshoogte nemen.

De militair verklaarde bij de politie, dat twee volwassenen erbij kwamen. Een was gewapend met een vuistvuurwapen en de ander met een houwer. Er ontstond een schermutseling tussen de twee partijen waarbij het vuurwapen van de militair afging en een van de mannen aan een arm werd geraakt. Kort daarna kwam een andere volwassene terug met een houwer. Volgens de militair voelde hij zich bedreigd en schoot de man met de houwer gericht in zijn schouder.

De politie heeft beide vuurwapens in beslag genomen. De militair wordt overgedragen aan de militaire politie die met de leden van het Korps Politie Suriname de zaak verder onderzoekt.

Enkele NPS-onderafdelingen Para willen dat Assembleelid Kensenhuis eigen fractie vormt

Vertrouwen in afdelings- en hoofdbestuur opgezegd: 5 onderafdelingen Para staan achter Kensenhuis

NPS-Para toneel van interne verdeeldheid door gedrag Kensenhuis


Starnieuws bericht vanmiddag, vrijdag 13 februari 2015, dat de strijd binnen de NPS-Para is losgebarsten. Vijf van de elf onderafdelingen van de NPS-afdeling Para hebben Assembleelid Patrick Kensenhuis gevraagd om een eigen fractie te vormen in De Nationale Assemblee. Zij vinden dat zijn functioneren binnen NPS niet langer mogelijk is.

De voorzitters van de vijf onderafdelingen hebben het vertrouwen in het afdelings- en hoofdbestuur opgezegd. Zij vinden dat Kensenhuis negatief wordt besproken door de partijtop en laten hun ongenoegen hierover duidelijk blijken. Er zou een negatieve sfeer heersen binnen de afdeling Para van de NPS.

Er zou een gesprek tussen de voorzitters van de onderafdelingen en Kensenhuis hierover zijn geweest. De conclusie is getrokken, dat er niet langer een gezonde basis bestaat om in harmonie te werken aan de behartiging van de belangen van de bewoners van Para.

De voorzitters van de onderafdeling hebben vandaag schriftelijk hun besluit meegedeeld aan de afdeling Para en het hoofdbestuur. Zij vinden dat niet correct omgegaan wordt met harde werkers in de partij. Dit draagt volgens hen de goedkeuring van het hoofdbestuur. Ze zijn verder van mening, dat selectief wordt vergaderd en dat niet iedereen een uitnodiging krijgt.

NPS'er Kensenhuis hoopt op steun NDP'ers in Para

Kensenhuis weet nog niet of hij op kandidatenlijst NPS Para wordt geplaatst

NPS'er aanwezig in Redi Doti bij start bouw nieuwe school


Het NPS-Assembleelid Patrick Kensenhuis hoopt dat het draagvlak dat hij heeft onder NDP’ers in Para gunstig voor hem wordt bij de volgende verkiezingen. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 13 februari 2015. Hij kreeg afgelopen woensdag in het inheemse dorp Redi Doti een paarse traditionele inheemse schouderdoek omgedaan thuis bij kapitein en NDP-collega Lesley Artist. Hij was daar ter gelegenheid van de start van de bouw van een nieuwe school.

Kensenhuis zeg nog steeds niet te hebben nagedacht over een overstap naar de NDP. Hij hecht waarde aan het draagvlak dat heeft bij de bewoners van Para.

'Ik hoop dat de NPS dat inziet en mij op kandidatenlijst plaatst.' Hij weet niet of hij überhaupt op de lijst wordt geplaatst in het kiesdistrict en zegt nog geen bericht hierover te hebben ontvangen van partijvoorzitter Gregory Rusland.

Artist kijkt positief aan tegen het draagvlak die zijn collega-parlementariër heeft onder partijleden.  'Op deze wijze hebben de mensen hun waardering geuit tegenover hem die mijn broeder en kind aan huis is. Hij die ook geliefd is bij de mensen heeft mij altijd ondersteund voor projecten in Para, zoals bij de bouw van de lagere school in Redi Doti.'

'Hij was in het hol van de NDP en daarom heeft hij een paarse schouderdoek gekregen. We hadden dat absoluut niet gepland', zegt Artist. Hij voegt eraan toe, dat hoewel hij en Kensenhuis van twee partijen zijn, zij samen optrekken om het algemeen belang van Para te dienen.

Deze houding wordt Kensenhuis echter door sommige NPS'ers niet in dank afgenomen. Zijn aanwezigheid bij de uitreiking van grondpapieren in Bernharddorp vorig jaar oktober heeft veel stof onder partijgenoten doen opwaaien.

Stroomuitval wijken op Curaçao door windstilte...

Windmolenparken functioneerden niet door onvoldoende wind


Door een gebrek aan capaciteit bij Aqualectra is de stroom gisteren in verschillende wijken van Curaçao uitgevallen. Volgens het energiebedrijf functioneerden de windmolenparken niet, omdat het nagenoeg windstil was. Hierdoor ontstond er een tekort aan energie. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 13 februari 2015.

De overheids-nv koos er toen voor om de stroom in sommige wijken af te sluiten en later weer aan te sluiten.

Tegen half vier in de middag waren alle wijken weer van stroom voorzien. Dit gebeurde door een installatie die stroom produceert op het netwerk aan te sluiten en deze installatie ook op het netwerk aangesloten te houden.

OM draagt politie op toe te zien op aanwezigheid NLS bij loterijen

NLS-directeur Hooghart blij dat instanties eindelijk in actie komen


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de politie gisteren opgedragen erop toe te zien, dat bij loterijen van geld en goederen altijd een vertegenwoordiger van de Nationale Loterij Suriname (NLS) aanwezig is. Dit blijkt uit een brief van waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidnath Panday aan het hoofd van de Speciale Diensten van de politie, Antonio Chin, en de districtscommissaris Paramaribo-Noordoost, Jerry Miranda. Hiermee krijgt NLS gelijk in haar conflict met loterijuitbaters, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 13 februari 2015.

'Gaarne verzoek ik u erop toe te zien dat de controle op de trekkingen van geld- en goederenloterijen plaatsvinden onder toezicht van een vertegenwoordiger van het Landsbedrijf Nationale Loterij en een door de districtscommissaris aangewezen ambtenaar van politie', aldus een passage uit de brief. De pg reageert met deze brief op een eerder schrijven, waarin het Korps Politie Suriname vraagt hoe de Loterijwet geïnterpreteerd moet worden.

Na een conflict met de NLS hebben de uitbaters van Suribet en de Straatcodeloterij geruime tijd het toezicht van NLS geweerd. Het staatsbedrijf heeft zich jarenlang hiertegen verzet, maar kreeg hierin geen ondersteuning van de autoriteiten.

NLS-directeur Desiré Hooghart is zeer ingenomen met de opdracht van de pg. 'Ik ben blij dat de instanties nu wel in actie komen.' Hij vraagt zich wel af hoe de al gehouden trekkingen, zonder toezicht, gekwalificeerd moeten worden. 'Zijn deze trekkingen wel geldig?', vragat hij zich af. Hij laat zich op dit gebied nog juridisch adviseren. 

Ook in bepaalde casino's worden volgens Hooghart geldloterijen gehouden zonder technisch toezicht vanuit de overheid.

Regering trekt stoffig geworden uitbagger-plan Surinamerivier uit la

'Havenbeheer ziet project liever gisteren dan vandaag gerealiseerd'


De regering overweegt het oude plan voor het uitbaggeren van de Surinamerivier weer op te pakken. De zaak wordt binnen de ministerraad besproken. 

'Wij hebben begrepen dat de regering van plan is om dit project dit jaar van de grond te krijgen', zegt Andreas Talea, directeur van N.V. Havenbeheer vandaag, 13 februari 2015, in de Ware Tijd. Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), wil geen uitspraken doen zonder een officieel besluit van de regering.

Al sinds 2004 wordt gesproken over het uitbaggeren van de Surinamerivier. Vele malen zijn toezeggingen gedaan over het moment waarop met de werkzaamheden zou worden begonnen. Op 9 november 2006 werd gesteld dat medio 2007 begonnen kon worden met de baggerwerkzaamheden. Vervolgens werd het een lange periode stil, waarna op 24 augustus 2010 bekend werd gemaakt dat in 2011 de rivier uitgebaggerd zou worden. Een jaar later, 28 september 2011, kwam het bericht dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2012 zouden starten en op 3 augustus van dat jaar werd gemeld dat uiterlijk februari 2013 begonnen zou worden met de baggerwerkzaamheden. Begin januari 2013 kwam de voorlopig laatste voorspelling: 1 juni 2013.

De MAS liet zaterdag 25 januari 2014 weten dat in at jaar gestart zou worden met de  baggerwerkzaamheden. Maar, wie de werkzaamheden zou gaan uitvoeren was nog niet bekend. Korte tijd later, 12 februari 2014, werd bekend dat de vaargeul in de Surinamerivier voorlopig niet zou worden uitgediept. De regering had de MAS laten weten dat het plan weer in de koelkast mocht verdwijnen.

Het Nederlandse baggerbedrijf De Boer-Dutch Dredging in Sliedrecht reageerde 'not amused' te zijn door het bericht uit Suriname, dat het baggerproject weer op de lange baan werd geschoven. Het bedrijf stelde, dat het besluit ook nog eens schadelijk zou kunnen blijken voor het internationale zaken imago van Suriname.

Met het Nederlandse baggerbedrijf De Boer waren destijds de onderhandelingen al in een vergevorderd stadium. Met het project is ongeveer 20 miljoen Amerikaanse dollar gemoeid. Vanaf de monding van de Surinamerivier tot aan Domburg moet de vaargeul worden uitgediept.

'Wij van Havenbeheer zien dit project liever gisteren dan vandaag gerealiseerd. Onze organisatie loopt heel wat kansen en inkomsten mis', zegt Talea. Met een diepere vaargeul zouden bijvoorbeeld containerschepen met grotere ladingen de haven van Paramaribo kunnen aandoen. Ook buurland Frans-Guyana kijkt uit naar de operatie, omdat het dan goedkoper wordt om goederen uit Suriname te halen dan via de eigen ondiepe haven. In dit kader wordt er op Albina voor Srd 11 miljoen een grotere aanmeersteiger gebouwd.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

OM Curaçao: Huiszoekingen op zes locaties op Curaçao

Drie mannen, waaronder twee Colombianen, gearresteerd in kader lopend strafrechtelijk onderzoek


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft vanmorgen, vrijdag 13 februari 2015, huiszoekingen laten uitvoeren op zes locaties op Curaçao. Dit in het bijzijn van een rechter-commissaris en onder leiding van Officieren van Justitie van het Openbaar Ministerie, zo laat het OM in een persbericht weten.

De huiszoekingen hebben plaatsgevonden in de Kaya Talko, Kaya Andesit, Mirla Plateweg, Kaya Beron, Kaya San Andres en Kortijnweg (onder andere de wijken Montaña, Otrobanda en Tera Kora).

Drie mannen werden angehouden, te weten N.H. (Curaçao), B.V.G. (Colombia) en J.F.F. (Colombia), in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek.

De aanhoudingen werden verricht door leden van het Arrestatieteam (A-team) van de politie.

Directie Capriles Kliniek op Curaçao krijgt twee weken om ontslagen van tafel te krijgen

Werknemers psychiatrische instelling hervatten werk

De directie van Capriles Kliniek sprak gisteren met Statenleden
Marilyn Moses (tweede van links) en Eugene Cleopa (midden). (Bron foto: Capriles Kliniek)

Abvo: 'Directie moet wat ruimte krijgen om met resultaten te komen'


De directie van de Capriles Kliniek op Curaçao  krijgt twee weken de tijd om het dreigende ontslag voor zo’n zestig medewerkers van tafel te krijgen. Onder die voorwaarde is het werk bij de psychiatrische instelling gistermiddag hervat, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 13 februari 2015.

Bestuurslid Gregory Wilson van vakbond Abvo: 'We moeten de directie wat ruimte geven om met resultaten te komen.'

De directie voerde gisteren een gesprek met parlementsleden Marilyn Moses en Eugene Cleopa (beiden PAIS) over de problemen die deze week naar buiten zijn gekomen. Beide Statenleden kregen uitgebreide informatie over de financiële situatie. Zij toonden begrip en spraken hun zorg uit. Moses en Cleopa beloofden op zo kort mogelijke termijn de situatie aan te kaarten in het overleg van de samenwerkende partijen en al het mogelijke te doen om tot een oplossing te komen.

De directie gaat opnieuw proberen met de overheid in gesprek te komen en heeft er vertrouwen in ‘dat het nu wel gaat lukken’.

De directie van de Capriles Kliniek kondigde deze week aan fors te moeten bezuinigen en vijftig tot zestig mensen te moeten ontslaan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt in vergelijking met andere zorginstanties al jarenlang een lager tarief voor de zorg die zij biedt. De SVB baseert zich daarbij op afspraken die in het verleden met de kliniek zijn gemaakt. De regering zou een besluit moeten nemen over een hoger tarief, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Capriles kreeg bovendien bij de verzelfstandiging een schuld mee doordat de zorginstelling zelf voor de VUT-regelingen moest opdraaien. Met de hogere tarieven kan de kliniek het financieel redden, denken directie en vakbond.

De vakbond sprak woensdag, die met enkele tientallen personeelsleden naar de Staten was gegaan, al met MAN-Statenlid Hensley Koeiman over de problemen. Daardoor zijn in ieder geval al drie parlementsleden doordrongen van de ernst van de situatie, aldus Wilson. Na de ontmoeting met Moses en Cleopa sprak de directie gisteren met de vakbond en het personeel. Volgens Wilson is afgesproken het werk te hervatten om de directie even de ruimte te geven om met de overheid in gesprek te gaan.

'We hebben er vertrouwen in dat het nu wel gaat lukken. De uitspraak deze week in de zaak van de Taams Kliniek tegen de overheid sterkt ons in dat vertrouwen.' In die zaak vonniste de rechter dat Taams ten onrechte een toezegging voor een hoger tarief is onthouden. Met de directie van de Capriles Kliniek is volgens Wilson afgesproken dat er binnen twee weken duidelijkheid moet zijn. 'Ze hebben beloofd ons in de tussentijd op de hoogte te houden.'

Korps Politie Curaçao neemt 16 nieuwe auto's in ontvangst

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Minister Navarro overhandigt sleutels aan korpschef Sambo


Het Korps Politie Curaçao heeft gisteren 16 nieuwe auto’s afkomstig uit Amerika in gebruik genomen. Dat bericht vandaag, vrijdag 13 februari 2015, het Antilliaans Dagblad.

Bij het poli- tiecentrum aan de Winston Churchillweg overhandigde minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) de sleutels aan korpschef Mauricio Sambo. Ook pastoor Curtis was aanwezig om de nieuwe auto’s te zegenen.

Het is de bedoeling dat deze auto’s op korte termijn worden verdeeld over de verschillende politiebureaus

Twee jaar cel voor verkrachting buurmeisje

Veroordeelde blijft verkrachting ontkennen


De Frans-Guyanees Robenson U. is gisteren door de rechter tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, met aftrek van de tijd in voorarrest veroordeeld, voor de verkrachting van zijn buurmeisje op 11 augustus 2014. Hij ontkent het meisje te hebben verkracht en beweert dat het meisje met hem wil afrekenen. Tegen de man was door het Openbaar Ministerie vijf jaar gevangenisstraf geeist. Dit berichten vandaag, vrijdag 13 februari 2015, de Ware Tijd en het Dagblad Suriname.

Het meisje had tegenover de politie verklaard dat U. haar, terwijl ze bezig was op het erf de was te doen, had gevraagd zijn telefoon in haar huis aan de oplader te plaatsen. Terwijl ze naar binnen liep om dit te doen, was de man haar gevolgd, had haar op het bed geduwd en zich aan haar vergrepen.

Robenson verklaarde tegenover de rechter, dat hij in eerste instantie een discussie over muziek had met het meisje en dat die ontaardde door racistische opmerkingen. Volgens de rechter slaat de verklaring van Robenson echter nergens op.

Spermasporen werden niet op het meisje gevonden. Hierover zei de rechter, dat het meisje oor onwetendheid zich meteen was gaan wassen. Wel had zij verwondingen aan haar geslachtsorgaan. Een arts constateerde dat het meisje geen maagd meer is, maar ze was zo eerlijk om te zeggen dat ze eerder seks heeft gehad. 'Al heeft ze eerder seks gehad met iemand anders, geen enkele man heeft het recht om seks met haar te bedrijven tegen haar wil', sprak de rechter.

Toch opiniepeilingen door IDOS

Peilingen gekoppeld aan onderzoek voor Times of Suriname

Ook NIKOS voert opiniepeilingen uit in samenwerking met Apintie TV


John Krisnadath, directeur van IDOS, komt toch met enkele opiniepeilingen. Afgelopen zondag werden al peilingen gehouden in Commewijne. De enquêteurs zijn inmiddels aan het werk in Wanica, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 13 februari 2015.

Krishnadath stelt, dat de peilingen gekoppeld zijn aan een krantenonderzoek dat hij om de twee jaren doet voor de Times of Suriname. Op basis hiervan zullen de resultaten dan ook eerst gepubliceerd worden in deze krant. Er zullen ook peilingen gehouden worden in Paramaribo en Nickerie. Krishnadath denkt dat hij ook Coronie, Moengo en Albina erbij gaat betrekken.

Het onderzoeksbureau NIKOS (NGO Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname) van Marten Schalkwijk zal komend weekend in Commewijne beginnen met opiniepeilingen. Dit gebeurt in samenwerking met Apintie televisie.

'Ik vind het prima dat anderen ook peilingen doen', zegt Krishnadath. Hij zegt, dat wanneer peilingen min of meer in dezelfde periode worden verricht, in reactie op de vraag op wie de kiezers gaan stemmen, er geen grote afwijkingen mogen zijn. 'Het dwingt iedereen om correct het onderzoek uit te voeren', aldus Krishnadath die ook contact hierover heeft gehad met Schalkwijk.

Krishnadath zegt ook, zich er bewust van te zijn, dat politieke partijen die niet hoog scoren, weer boos zullen worden wanneer de resultaten bekendgemaakt zullen worden.

Kiezerslijsten ter inzage

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)
Potentiële kiezers kunnen hun gegevens controleren


Personen die tot en met 25 mei achttien jaar worden of ouder zijn, de Surinaamse nationaliteit bezitten en staan ingeschreven op een Bureau voor Burgerzaken (BvB) in Suriname, kunnen vanaf vandaag, vrijdag 13 februari 2015, op tientallen locaties terecht voor controle van hun persoonsgegevens op de kiezerslijsten. De kiezerslijsten liggen tot en met 15 maart ter inzage op alle BvB's, alle commissariaten en verschillende andere locaties in stad en district waar er een toeloop is van veel publiek. Dit bericht vandaag het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De controle is belangrijk om fouten in persoonsgegevens tijdig te kunnen identificeren en te verbeteren, zodat de verkiezingen vlot verlopen. Om de samenleving tegemoet te komen zijn de alle locaties, ook de BvB's en de commissariaten dagelijks van maandag tot en met zondag van acht uur 's morgens tot en met zes uur 's middags open. Voor de groep die niet uit huis wil gaan, zijn er ook mogelijkheden gecreëerd om online de persoonsgegevens te kunnen controleren. Dit kan op de website verkiezingen.sr.

Voor de verificatie van persoonsgegevens op de kiezerslijst, heeft men en geldig legitimatiebewijs zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs nodig. Indien nodig, kan ook worden gevraagd naar het familieboekje.

Bij de aanmelding wordt de naam hetzij in het digitaal bestand of op de uitgeprinte lijsten opgezocht. De informatie wordt aan de burger voorgehouden, die deze controleert. Is de informatie correct, dan krijgt de burger een bewijs van aanmelding. Zijn er fouten, dan wordt een verzoekschrift voor verbetering opgemaakt. Alle verzoekschriften worden dagelijks gezonden naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Een deskundig team verifieert de informatie op de desbetreffende CBB-afdelingen. Daarna wordt een besluit genomen over het feit of hetgeen in het verzoekschrift is aangehaald, gegrond of ongegrond is.

Van zowel gegronde als ongegronde verzoeken wordt een beschikking gemaakt, dat wordt getekend door de minister van Binnenlandse Zaken. De beschikking met het besluit, wordt naar de desbetreffende personen gezonden. Het besluit van de minister wordt ook bekendgemaakt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS). Indien iemand niet content is met het besluit van de minister, dan kan hij in beroep gaan bij de president. Het besluit van de president wordt ook gepubliceerd in het ARS. Is de burger ook niet tevreden over het besluit van de president, dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Kantonrechter.

Tijdens de verificatie wordt aan gehuwde vrouwen ook gevraagd of zij onder de naam van hun echtgenoot wensen te worden vermeld op de kiezerslijst. Als de vrouwen dat bevestigen, dan krijgen ze daarvan ook een bewijs. Vrouwen die dit niet aangeven, zullen onder hun meisjesnaam voorkomen op de kiezerslijst.

Tijdens de periode van de ter inzage legging van de kiezerslijsten kunnen burgers op elk willekeurig BvB terecht voor diensten uit het bevolkingsregister, zoals het aanvragen van uittreksels. Aangifte van verhuizing kan schriftelijk op elke locatie waar de kiezerslijsten ter inzage liggen

Kwikdeskundige Wip voelt zich roepende in de woestijn

Metingen tonen buitenproportionele kwikwaarden aan in Paramaribo en op goudvelden


Dennis Wip, natuurkunde docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, voelt zich soms een roepende in de woestijn als het gaat om het tegengaan van kwikgebruik in Suriname. Metingen in de binnenstad en op de goudvelden leveren buitenproportionele waarden aan kwik op, aldus de Ware Tijd Online vandaag, vrijdag 13 februari 2015.

Wip is namens de universiteit jarenlang betrokken bij een internationaal kwikonderzoek voor de Europese organisatie GlobalMercury Observation System (GMOS), gevestigd in Rome, Italië.

Data die hij verzamelt worden daar naartoe gestuurd. Een reguliere meting in de binnenstad en het noorden van Paramaribo zes maanden geleden leverde zorgwekkende resultaten op. De kwikwaarde in de lucht lag vijftienhonderd maal hoger boven de internationaal toegestane norm voor publieke blootstelling (0,02 microgram per kubieke meter). Ook in de goudvelden waren de gemeten waarden buitenproportioneel hoog.

Ondanks het presenteren van deze cijfers aan verschillende lokale instanties die betrokken zijn bij de aanpak van kwikgebruik, stelt Wip onvoldoende beweging in wetgeving en controle te zien.

Het internationaal onderzoek waaraan de Adek meedoet, duurt tot eind 2015. Tot die tijd zal hij de lokale instanties op de hoogte blijven stellen van de ernst van het probleem. 'Attitude en gedragspatronen kun je wijzigen, maar je moet de mensen iets anders aanbieden en draait het allemaal om', aldus Wip.

Suriname streeft naar importverbod van zwaar giftige pesticiden


(Bron foto: hist-chron.com)
LVV: 'Stop op import gramoxone complex'

Suriname zoekt eerst alternatieven voor gramoxone


Suriname wil de import van alle zogenoemde Highly Hazardous Pesticides stopzetten. 'Deels is dat al gebeurd, maar de stopzetting van gramoxone is complexer, doordat er zoveel van gebruikt wordt', zegt Alies van Sauers-Muller, hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), gisteravond, 12 februari 2015, in De West.

Ieder land staat vrij om een middel toe te staan of te verbieden. Er is al een aantal landen dat gramoxone/paraquat verboden heeft. Suriname heeft dat nog niet gedaan, omdat het ministerie de gebruikers eerst alternatieven wil leren, voor zij tot een importstop overgaat. 'Gramoxone is een van de meeste gebruikte verdelgingsmiddelen in de landbouw en onkruidbestrijding', aldus Van Sauers-Muller.

Bestrijdingsmiddelen zijn producten die een ziekte of plaag moeten doden en daarom hebben deze producten een zekere giftigheid. De lijst van deze middelen staat op de website van het ministerie van LVV.

De bestrijdingsmiddelen gramoxone en glyfosaat, worden vaak gebruikt voor onkruidbestrijding . Gramoxone doodt het bladgroen en glyfosaat doodt de planten tot en met de wortels.

De landen Guatemala en India hebben twee jaar geleden tegen de stopzetting van deze pesticiden gestemd, omdat zij het middel produceren, bovendien als het middel op de zogenoemde Annex III lijst komt, vermindert de vraag. Dit is dus een economische beslissing, geen beslissing gebaseerd op veiligheid voor mens en milieu.

Op de Conference of the Parties (COP’s Conferentie) wordt gestemd of een bepaalde pesticide op de lijst (Annex III lijst) komt of niet. Annex III is een lijst met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen, waarbij dan exporterende landen een importerend land melden dat bijvoorbeeld pesticide X van die lijst van exportland naar importland gaat, dat wordt Prior Informed Consent (PIC) genoemd. De bedoeling is dan vervolgens dat het importland toestemming geeft of niet. 'De informatie en toestemming vindt dus vooraf plaats', zegt Van Sauers-Muller.

Verder zegt van Sauers, dat er geen consequentie aan de Annex III lijst verbonden is, behalve dat de handel moeilijker gaat, omdat zo'n middel natuurlijk een slechter imago krijgt. Bovendien krijgt ieder land uitgebreide documentatie van alle middelen, zodat een land ook weet waarom zo een bestrijdingsmiddel op de lijst is komen te staan.

Alternatieven zijn er volop, niet zo zeer in andere chemische stoffen, maar vooral in mechanische bestrijding van onkruiden, door te maaien of door te mulchen (bodembedekken met organisch materiaal, zoals gras, stro, padiekaf, houtsnippers, of door bodembedekkers te planten, bijvoorbeeld vlinderbloemigen). Paraquat/gramoxone verdient natuurlijk dat slechte imago, want het is erg giftig.
Met name het gebruik van herbiciden bij het onderhoud van bijvoorbeeld wegbermen, kanalen, trenzen en schoolerven  kan geheel achterwege blijven, omdat daar voldoende mechanische oplossingen aanwezig zijn. Voor de landbouw is het ministerie nog bezig, maar ook daar zijn alternatieven voor.

'Voor het onderhouden van je erf zouden we het eigenlijk strafbaar moeten stellen, vanwege het gevaar voor mens en dier, maar we hebben niet genoeg mensen om dat te controleren, dus voorlopig werken we aan voorlichting via de media', zegt Van Sauers-Muller.

Concept verkiezingsprogramma V7 is klaar

VHP-voorzitter: 'Gekeken wordt naar juiste moment om programma te presenteren'

'Paramaribo raakt vol, er zal een tweede stad ontwikkeld moeten worden'


Het concept van het verkiezingsprogramma van de politieke combinatie V7 is klaar en gekeken wordt wanneer het juiste moment is om dit programma aan het volk te presenteren. Dit zeie de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, woensdagavond in het televieprogramma ‘To the Point’, aldus De West van donderdag 12 februari 2015.

Santokhi verduidelijkte dat V7 sectoren heeft geïdentificeerd, waarbij rekening is gehouden met de huidige situatie als vertrekpunt. Er zullen prioriteiten gesteld worden in verschillende beleidsgebieden, maar centraal staan economische hervormingen, daar geen duurzaam beleid gecreëerd kan worden zonder het dichten van de gaten die het huidige regiem in de Surinaamse economie heeft geslagen.

Als V7 regeermacht verwerft, zal rekening gehouden moeten worden met een overheidsschuldenlast die tegen het schuldenplafond aanzit en sterk verminderde staatsinkomsten.

In het verkiezingsprogramma is onder andere opgenomen dat gewerkt wordt naar een beter investeringsklimaat, waarbij meer exportgerichte activiteiten zullen plaatsvinden. Hoog op de agenda staat voorts herstel van de rechtsstaat en versterking van het overheidsbestuur, terwijl ook een bijzondere plaats is ingeruimd voor het onderwijs. Onder meer zullen de beleidsmakers zich beijveren voor talentgericht onderwijs, daarnaast zal werk gemaakt worden van het internationaliseren en certificeren van het wetenschappelijk onderwijs, daar dit nog niet goed op gang is gekomen. Overigens zitten veel afgestudeerden thuis zonder werk, maar moeten ze wel hun studiefinanciering aflossen. De VHP-voorzitter zegt dat V7 een aanpassing zal plegen, waarbij afgestudeerden pas als ze een baan hebben, ze hun studielening, afhankelijk van het inkomen dat ze toucheren, zullen hoeven af te lossen.

Er moet, naar zeggen van Santokhi, überhaupt meer samenwerking met het buitenland zijn, in dit kader bevreemdt het Santokhi, dat in de afgelopen vier jaar de bilaterale betrekkingen met bijvoorbeeld Curaçao op een laag pitje hebben gestaan.

In het verkiezingsprogramma van V7 is er een chapiter over de ontwikkeling van het binnenland, verder wordt met betrekking tot de decentralisatie ook in beschouwing genomen dat Paramaribo vol raakt en dat er daarom een tweede stad ontwikkeld moet worden, meer diensten van de publieke sector zouden ook in de districten moeten worden aangeboden.