zaterdag 14 februari 2015

Douane kan aangiftes vanaf eind maart elektronisch verrichten

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Papieren rompslomp verleden tijd dankzij Asycuda World Systeem


De douane in Nickerie en Paramaribo is volledig overgestapt op het zogenoemde Asycuda World System (Automated SYstem for CUstoms DAta) waarbij de aangifte elektronisch wordt opgenomen. Ruben Mendoҫa, inspecteur Invoerrechten en Accijnzen, zei gisteren tijdens een persconferentie, dat de overgangsfase tot eind maart duurt. Dan zal er bij de douaneposten op Zanderij, Zorg en Hoop en Albina geen papierwerk meer aan te pas komen. Diverse media, waaronder het Dagblad Suriname en Starnieuws, berichten er vandaag, zaterdag 14 februari 2015, over.

In Nickerie is een jaar lang proef gedraaid met het direct trailer input (dti), een module van het Asycuda World System. De pilotfase is met succes gedraaid, zei Mendoҫa. Het ligt in de bedoeling om alle posten eind maart digitaal te laten opereren 55 ambtenaren en andere instanties getraind in het werken met het systeem.

Het dti-systeem is gebruikersvriendelijk, makkelijk toegankelijk, transparant en efficiënt. Hierdoor is ook de controle veel beter geworden. 'Het is een heel geavanceerd systeem dat de mogelijkheid biedt om op moderne wijze administratieve handelingen bij de aangifte van goederen via internet af te handelen.' De douane expediteur kan met deze module vanuit elke locatie elektronisch aangifte doen. Er kan vanuit het internet worden ingelogd in het systeem en daar kan input gegeven worden over onder andere de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen.


Mendoҫa benadrukte, dat via het systeem de douane veel efficiënter kan werken, omdat de communicatie met de handel veel concreter is en nu digitaal vastgelegd is. Verder staat het systeem garant voor complete en zuivere statistieken. De douane kan alle processen digitaal volgen en de controle op de afgifte, invoer en uitvoer kan nu vanuit verschillende locaties plaatsvinden. Ook is er een risicoanalyse systeem in verwerkt waardoor de lading voor controle wordt geselecteerd volgens vooraf gestelde criteria.

Mendoҫa erkende wel, dat er kinderziektes zijn, maar dat er elke dag wordt gekeken op welke wijze deze kunnen worden opgelost om het systeem te verbeteren. Dit lukt volgens hem goed. De douane inspecteur legde uit dat het vooral gaat om gewenning van beide kanten, zowel bij de douane ambtenaren als bij de douane expediteurs. Men was vroeger gewend om op papier te werken en nu moet de aangifte elektronisch gedaan worden in het systeem. Wanneer onvolledige informatie wordt ingevuld, zal het systeem aangeven dat er iets niet klopt.

Verhoogde inkomsten zijn reeds te merken sinds de invoering van het systeem op 2 februari. Mendoҫa wilde dit nog niet toeschrijven aan het werken met het nieuwe systeem. Vanaf 1 januari zijn er enkele maatregelen doorgevoerd, waaronder het stopzetten van faciliteiten aan de handel voor spoedzendingen. Met een schriftelijke aanvraag en het stellen van een garantieverklaring van een erkende bankinstelling, kon de importeur over de goederen beschikken. Dat is teruggedraaid omdat de gegevens pas achteraf in het systeem werden ingevoerd. Alle data over import en export moeten nu vooraf ingevoerd worden voordat men over zijn goederen kan beschikken.


Asycuda is een automatiseringsprogramma dat ontwikkeld is door de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ten behoeve van ontwikkelingslanden. Het systeem is in 1981 gestart in Afrika, waarna de UNCTAD deze geleidelijk aan heeft ontwikkeld. In 1995 heeft Suriname het Asycuda 2.6 Systeem in gebruik genomen. Vanaf toen kon de douaneaangiftes elektronisch worden behandeld in een systeem dat door de douane werd beheerd.

In 2010 heeft de regering gekozen om de nieuwste versie van Asycuda World aan te schaffen. In 2012 is uiteindelijk gestart met de implementatie, waarna in februari 2015 het systeem in gebruik is genomen.

Volgens Mendonca staat op de begroting van het dienstjaar 2015 een bedrag van Srd 2.1 miljard als verwachte inkomsten voor de directe belastingen. Hij wil zijn afdeling dusdanig opstellen dat zij een degelijke bijdrage hierbij kan leveren. Het is daarom een uitdaging voor de douane om in één keer met pakweg 50% meer te komen voor de staatskas. De Staat hoeft volgens hem nu geen onnodige verliezen te lijden.

A Nyun Combinatie nu officieel politiek samenwerkingsverband

Voorzitters Seeka, BP-2011 en PNB tekenen proclamatie-document


Seeka, de Broederschap in de Politiek 2011 (BP-2011) en de Plattelands Bewoners Partij (PBP) hebben vanavond, zaterdag 14 februari 2015, hun handtekening geplaatst, waardoor de A Nyun Combinatie (ANC) nu officieel is geproclameerd. Dit meldt Starnieuws.

De voorzitters Armand Kanape (PBP), Paul Abena (Seeka) en Linus Diko (BP-2011) stellen, dat het binnenland extra aandacht nodig heeft om daadwerkelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

De ondertekening vond plaats in het partijcentrum van Seeka aan de Bolletriestraat in Paramaribo. De leiders van de partijen kwamen onder begeleiding van de apintiedrum binnen.

De ANC stelt tussen de Mega Combinatie en V7 in te gaan zitten. De combinatie is van plan om deel uit te maken van de nieuwe regering om haar partijprogramma uit te kunnen voeren.

Abena zei, dat mensen niet achter een partijleider moeten gaan lopen, omdat hij populair is. Belangrijk is, dat een combinatie moet aangeven wat het programma is wat uitgevoerd zal worden. De ANC zegt, dat het binnenland een bundeling wil om meer te kunnen bereiken. Het gaat om tien zetels in het binnenland. Door samen te werken, kan er meer bereikt worden.

Aanplant citrus Alliance uitgegroeid van 60 naar 100 hectare

Plantage Alliance heeft weer toekomstperspectief


Het staatsbedrijf Alliance komt langzaam maar zeker uit een dip. De aanplant, die in eerste instantie was teruggelopen tot 60 hectare, is inmiddels uitgegroeid tot 100 hectare. Ook financieel ziet het er positief uit, aldus bericht het Dagblad Suriname zaterdag 14 februari 2015.

'Toen ik in 2003 werd aangesteld, hadden de mensen tien maanden geen salaris ontvangen. Ze waren zwaar ontevreden, maar zijn steeds door blijven werken aan het onderhouden van de planten. Echter konden ze niet veel doen, waardoor de aanplant terugliep tot 60 hectare. We zijn toch de mensen blijven motiveren door te gaan', zegt Faizel Kurban, één der coördinatoren van het staatsbedrijf die in 2003 door de overheid werd aangesteld om de plantage draaiende te houden. Dat heeft erin geresulteerd dat Alliance opnieuw toekomstperspectief heeft.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
 Alliance, gelegen aan de rechteroever van de Commewijnerivier, ondergaat historische veranderingen. De citrusaanplant is vermeerderd en verjongd, zodat de productie hoger wordt. Het staatsbedrijf was voorheen onder supervisie van Rudy Soerodimedjo, die in 2011 werd aangetrokken om de productie te verhogen.

Volgens Soerodimedjo is er enorm hard gewerkt om de productie te verhogen. Met de weinige middelen die van de overheid als subsidie wordt verkregen, wordt toch geprobeerd een stap te maken richting daadwerkelijke rehabilitatie. Zo is er materieel gekocht, is er verjonging gepleegd en is een ‘nursery’ aangelegd, waarna een haalbaarheidsstudie is gedaan. Volgens Soerodimedjo is het nu wachten op de middelen om het grote rehabilitatieplan uit te voeren.

Gerrit Breinburg, president-commissaris van het staatsbedrijf, zegt dat elk plan om Alliance weer tot een bloeiend bedrijf te maken, gevolgd wordt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Er wordt vooral uitgekeken naar partners uit de private sector, zodat de plannen om de plantage weer tot bloei te brengen gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd.

Breinburg staat aan het hoofd van een delegatie die regelmatig bezoeken brengt aan de plantage om toezicht te houden op de werkzaamheden die nu plaatsvinden.

Alliance telt op dit moment 33 werknemers. Daarvan zijn er 22 actief op het veld. De rest is ondersteunend bij de technische dienst of werkzaam bij de verpakkingsloods. Uitgaande van 1 werknemer per hectare voor citrus, heeft Alliance met 400 hectare minstens 400 personen nodig.

Suralco heeft halverwege 2015 geen winbare bauxiet meer in Suriname

Bauxietbedrijf heeft productie niet verlaagd


Anders dan vorig jaar juni aangekondigd, heeft Suralco de afgelopen tijd op het niveau van de afgelopen jaren bauxiet geproduceerd. De productieverlaging van drie naar twee units heeft nooit plaatsgevonden. Dat bevestigt de PR-medewerker van Suralco vandaag, zaterdag 14 februari 2015, in de Ware Tijd, die niet met naam door de krant wordt vermeld. Deze ontwikkeling betekent ook, dat er halverwege 2015 geen winbare bauxiet meer is in Suriname. 

President Desi Bouterse maakte in juni 2014 bekend, dat Suralco de productie in de mijn bij Lelydorp tijdelijk wilde verlagen. Vervolgens zou de Nassaumijn met nieuwe bauxietvoorraden in productie komen. Waarom Suralco toch gewoon heet door geproduceerd, ondanks slechte aluminiumprijzen, is onduidelijk.

Doordat de productie normaal is doorgegaan heeft ook het Nederlandse bedrijf Boskalis door kunnen werken. Boskalis zorgt voor de winning en het transport van de bauxieterts uit de mijn bij Lelydorp. Als Suralco de productie wel zou hebben verlaagd, zou dit tot contractbreuk met Boskalis hebben geleid. De kosten hiervan waren ongeveer 40 miljoen Amerikaanse dollar. Suralco eiste in juni, dat de regering voor deze kosten zou opdraaien. Het contract met Boskalis loopt tot medio 2015.

Door deze ontwikkelingen is de situatie anders dan in juni 2014 werd gesteld.

Ondertussen zijn de regering en Alcoa al geruime tijd in onderhandeling over de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname. Daarbij zijn twee opties. Of de regering neemt Suralco over of Alcoa sluit het bedrijf. Het bedrijf zal dan de uitgemijnde gebieden opruimen en daarna Suriname verlaten.

Directeur Curaçao Airport Holding vermoedt politieke beweegredenen achter niet verlengen contract

(Bron foto: YouTube)
Contract Maurice Adriaens 'zonder opgave van reden' niet verlengd


De directeur van de Curaçao Airport Holding (CAH), Maurice Adriaens, spreekt zijn teleurstelling uit over het feit, dat zijn contract bij het overheidsbedrijf niet wordt verlengd. Hij bevestigt, dat hem dat besluit gisteren tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is medegedeeld ‘zonder opgave van reden’ en uit zijn vermoeden dat het mogelijk om politieke beweegredenen gaat aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 14 februari 2015.

Minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (PAIS) stelt dat de beslissing aan de aandeelhouder is en deze als zodanig ook is genomen en voegt toe: 'De heer Adriaens heeft gisteren de gelegenheid gehad om tijdens de AvA opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen, waar hij geen gebruik van heeft gemaakt. Ik vind het jammer dat hij nu op deze wijze in de media treedt.'
 
Adriaens: 'De aandeelhouder heeft gesteld dat het contract van vijf jaar afloopt en er werd mij zonder opgave van reden medegedeeld dat het niet verlengd wordt. Aangezien mijn functioneren tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken altijd als goed beoordeeld werd, is mijn persoonlijke mening dat als je goed werk levert en er sprake is van een goede samenwerking, men op zijn minst aan kan geven waarom men niet met elkaar wenst door te gaan. Overigens was ik zo teleurgesteld dat ik tijdens de vergadering daar geen vraag over heb gesteld, maar pas na de vergadering.'

De CAH-directeur stelt dat hij ‘vanuit een rationele beredenering meent dat als iemand niet goed functioneert, dat dat als reden zou behoren te dienen om niet tot een contractverlenging over te gaan’.

'Of men komt tot een dergelijke beslissing bijvoorbeeld wanneer er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, maar de holding heeft geld. Er zijn de afgelopen jaren behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd, waar men nu de vruchten van begint te plukken. Dus vanuit een rationele benadering kan ik het besluit niet verklaren, behalve een vermoeden dat het mogelijk om politieke beweegredenen gaat. Wellicht dat deze regering iemand anders op deze positie wil zien?'

Adriaens laat ook weten dat ‘hij het wel al een poos aan had voelen komen’. 'Dit, omdat het zo stil bleef en er in de wandelgangen al gefluisterd werd dat men het contract niet zou verlengen. Curaçao is wat dat betreft klein.”

Op de vraag hoe de verstandhouding met de MEO-minister is onder wiens ministerie de holding valt, en of er zich mogelijk zaken hebben voorgedaan waaruit hij zou kunnen concluderen wat de motieven voor deze beslissing kunnen zijn geweest, stelt Adriaens: 'In het begin zijn er met minister Palm contacten geweest met betrekking tot de zakelijke ontwikkelingen binnen de CAH, maar dit liep altijd al enigszins stroef. En nadat ik vorig jaar op de vacature bij de Curaçao Tourist Board (CTB) heb gereageerd en gesolliciteerd – voor directeurschap – is de minister niet meer op mijn verzoeken voor vergaderingen of op telefoontjes ingegaan.'

Adriaens vertelt dat voor deze sollicitatieprocedure door het bestuur van de CTB, de Curaçao Tourist Development Foundation (CTDF), een lokaal gevestigd consultancy-bureau was ingeschakeld. 'Dit bureau heeft toen nog een extern, onafhankelijk bureau uit Nederland ingeschakeld, dat mij heeft getoetst tijdens deze sollicitatieprocedure. Ik heb vervolgens afgelopen oktober/november – ik weet niet meer precies wanneer – van CTDF te horen gekregen dat ik als beste kandidaat voor deze functie uit de bus kwam. Vervolgens vernam ik dat de sollicitatieprocedure door de minister stop was gezet. Gezien deze uitkomst en het feit dat mijn contract bij CAH sowieso niet is verlengd, vraag ik mij af, als dit alles om politieke redenen is, of ik überhaupt nog kans maak om ergens aan de bak te komen, maar vooralsnog laat ik even alles bezinken.'

Adriaens benadrukt verder dat hij ‘altijd zijn volle medewerking aan de politiek heeft verleend’: 'Zo is er nauwe samenwerking met de minister van Justitie inzake immigratiezaken op het vliegveld, met de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) met betrekking tot onder andere de formulering van de luchtvaartwetgeving voor de ruimtevaart en spaceport en met de minister van GMN inzake shut. Aangezien men altijd hamert op het feit dat landskinderen na hun studie terug dienen te komen en een kans behoren te krijgen, vind ik dit alles bijzonder jammer. Immers na mijn terugkeer op het eiland, gedurende mijn carrière, heeft niemand mij ooit kunnen betichten van niet goed functioneren of van een corrumperende handelwijze of het algemeen belang niet na te streven en te dienen, integendeel.'

Minister Adna opent gemeenschapscentrum te Baka Sroisi in Commewijne

(Bron foto: ministerie van Sport- en Jeugdzaken)
Project uitgevoerd met plaatselijke bevolking


Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken heeft gisteren het gemeenschapscentrum Sido Rukun op Baka Sroisi, Commewijne, officieel in gebruik genomen. Dat laat vandaag, zaterdag 14 februari 2015, het ministerie in een persbericht weten.

Het gemeenschapscentrum is een project dat uitgevoerd is met de plaatselijke bevolking. 'Wanneer de samenleving zich ook inzet en offers brengt om accommodaties neer te zetten, staat zij ook garant voor onderhoud en continuïteit', aldus het ministerie.

Het ministerie zet zich in voor het ontwikkelen, implementeren en coördineren van het Sport- en Jeugdbeleid ter bevordering van welvaart en welzijn voor de Surinaamse samenleving. Het ministerie vindt sport heel belangrijk, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de geest.

Alsnog aangifte ondernemer Dassasingh tegen Jhauw....

Jhauw blijft doorgaan met beschuldigingen richting Dassasingh.
Jhauw gaat door met beschuldigen Dassasingh van beramen moordplan

Maat vol voor Dassasingh


De ondernemer Lal Dassasingh, eigenaar van NV Flex-bedrijven, dient toch een aanklacht in tegen Ramsoender Jhauw, directeur van Surishopping. Hij wil nu wel dat Jhauw de cel ingaat, omdat die hem publiekelijk blijft beschuldigen van het beramen van een moordplan. Eerder wilde Dassasingh geen aanklacht indienen, omdat hij niet wilde dat Jhauw achter slot en grendel zou verdwijnen.

Dassasingh zegt vandaag, zaterdag 14 februari 2015, in de Times of Suriname, dat hij van mening is veranderd, omdat Jhauw doorgaat met hem uit te maken als het brein achter een moordcomplot tegen hem. Nu de vermoedelijke huurling, Stephen Westfa, weer heeft verklaard dat Jhauw het moordcomplot tegen hem zelf heeft verzonnen, is de maat voor Dassasingh vol.

'Ik zeg altijd dat het niet goed is als ondernemers zo met elkaar leven, maar ik ga nu wel een strafklacht indienen tegen die meneer. Hij heeft mij en mijn familie veel pijn gedaan. Wij zijn een ondernemersfamilie die ook sociaal heel bewogen is. Dit heeft ons geen goed gedaan.'

Dassasingh heeft al een klacht tegen Jhauw ingediend om via de rechter gedaan te krijgen, dat Jhauw alle beschuldigingen rectificeert. 'Ik ben blij dat de gemeenschap mij niet in de steek heeft gelaten en vertrouwen bleef hebben in mij.'

MFK-Statenfractie Curaçao wil debat over problematiek bij zorginstellingen

Partij van oud-premier Schotte wil discussie over problemen klinieken en Sehos


De fractie van Movementu Futuro Kòrsou (MFK) op Curaçao, de partij van oud-premier Gerrit Schotte, heeft een verzoek ingediend bij Statenvoorzitter Mike Franco voor een Centrale Commissievergadering om de problematiek bij de Curaçaose zorginstellingen te bespreken.
Het verzoek is gisteren ingediend, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 14 februari 2015.


Als agendapunt is opgegeven structurele problemen van tarifering bij zorginstellingen zoals de Caprileskliniek, Taams Kliniek en Sehos, het beleid hieromtrent van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.

De financiële problemen bij Curaçaose zorginstellingen zijn volgens MFK te vergelijken met een bosbrand. 'Vandaag veroorzaakt het vuur ergens grote problemen. De minister probeert deze te blussen, maar de volgende dag ontstaat er elders een andere brand en is de minister weer genoodzaakt te rennen om te proberen te helpen. Het is overduidelijk dat er op Curaçao een structureel probleem is met de financieringswijze van onze zorginstellingen. Dat is in ieder geval wel het geval bij de instellingen waar er gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde‘tarifering', aldus de MFK in haar brief aan de Statenvoorzitter.

Tarifering houdt in grote lijnen in, dat de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een contract sluit met een zorginstelling die vervolgens tegen betaling van een door de regering vastgesteld tarief zorg biedt aan de verzekerden van SVB.

'Nu blijkt dat verschillende instellingen al jaren met financiële problemen kampen omdat hun inkomsten niet genoeg zijn, of omdat de kosten te hoog zijn en het beleid niet aan de vereiste voorwaarden voldoet. Of een combinatie van deze factoren', zo schrijft MFK die aangeeft dat er in de laatste periode drie zorginstellingen zijn waarbij deze problematiek naar voren is gekomen.

'Bij het Sehos waar ze volgens eigen verklaringen in mei geen salaris meer kunnen betalen. Bij de Capriles Kliniek waar er zelfs een staking is geweest en bij de Taams Kliniek die genoodzaakt was naar het gerecht te stappen voor gerechtigheid voor het tarief dat zij van de regering kreeg.'

Vandaag gaat het om deze drie instellingen, morgen zijn het andere en waarschijnlijk ook weer dezelfde drie, aldus MFK. 'En de minister blijft doen alsof hij een brandblusser is. We merken niet dat hij tracht de oorzaak van de structurele problematiek te vinden en hier vervolgens een oplossing voor te bedenken. Er moet niet alleen gezegd worden dat er budgettering moet komen. Dit soort verklaringen verhelpen het probleem niet. Het enige dat de minister zegt is dat er steeds een audit verricht moet worden. En ondertussen verkeren de werknemers van deze instellingen in onzekerheid en is de gemeenschap niet gegarandeerd van de zorg die zij verdient.'

Minder scholen nemen deel aan tienerparade Curaçao, maar plezier is er niet minder om

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Leerlingen 14 scholen nemen deel aan kilometerslange optocht


Alhoewel er dit jaar minder scholen (14) meededen aan de tienerparade in Willemstad op Curaçao, was er net zo veel plezier als voorgaande edities, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 14 februari 2015.

Veertien scholen deden er mee in de kilometerslange optocht vol bont gekleurde studenten.
De Tienerparade had in totaal 1.161 deelnemers. Daar kwamen nog eens 209 helpers en 161 bandleden bij. De grootste groep had 150 deelnemers. De kleinste groep heeft 46 deelnemers en dat is The Red Dancers.

De meeste scholen namen deel met dj’s, alleen The UDC/CDC Carnival Group had Dreams geboekt, Nilda Pinto SBO had GIO Fuertísimo geregeld en The Red Dancers gingenmet Rei di Tumba Amos Balentin en zijn band O’Vega.

De groepen namen aan diverse categorieën deel. Dat waren disfras (verkleed), back to basics (terug naar de basis), trahe kreativo (creatief kostuum) en ambiente (sfeer).

De ‘Gran Marcha’ vindt morgen plaats en die begint om elf uur. In verband met het carnaval verschijnt de eerstvolgende editie van het Antilliaans Dagblad overigens pas dinsdag.

PVF'ers Jairam en Jarbandhan wijzen via media met vingers naar elkaar

Jairam weerspreekt beweringen Jarbandhan.
Jarbandhan: 'Het siert voorzitter Jairam niet'


Samipersad Jarbandhan, die hoofdbestuurslid was van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), vindt dat het voorzitter Soedeschand Jairam niet siert, om nu te ontkennen dat hij ook coördinator was van afdeling Wanica. Jarbandhan wijst op een persbericht, dat vorig jaar is uitgegeven, waarin hij wordt verwelkomd door Jairam. Jarbandhan is gisteravond met de kernen van PVF overgestapt naar de NDP, maar dat wordt door Jairam ontkend.

Op de vergadering die Jarbandhan gisteravond hield te De Nieuwe Grond, waren volgens hem alle kernen aanwezig. Het gaat om ongeveer 120 personen van de zeven kernen en nog wat aanhang. Op die vergadering werd een delegatie van de NDP, onder leiding van hoofdbestuurslid en Assembleelid Rashied Doekhie, ontvangen.

Daar zijn brieven voorgelezen waarin te kennen is gegeven, dat de PVF-Wanica opgaat in de NDP. 'Wij zullen de brieven per deurwaardersexploot sturen voor Jairam', zegt Jarbandhan vandaag, zaterdag 14 februari 2015, op Starnieuws.

De PVF-Wanica vindt dat Jairam alleen aan zichzelf heeft gedacht toen hij een samenwerking aanging met de Nationale Partij Suriname (NPS). 'De enige plek waar PVF kandidaten mag stellen, is in Nickerie. In Saramacca, Wanica of andere districten heeft de PVF niks gekregen. De leden willen ook dat de PVF te zien is op de lijsten. Niet eens ressortraadsleden kunnen we kandidaat stellen in de overige districten', alds Jarbandhan.

Hij beweert Jairam steeds gewezen te hebben op de situatie, maar die zou niet hebben willen luisteren.

Weer onrust onder omwonenden Hermitage Mall over komst horeca in Connection Mall

Stil protest eind juli 2013. (Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
'Overheid blijft voortdurend in gebreke door niet te voldoen aan eigen regels van transparantie'


Binnen een jaar tijd is weer een buurtonderzoek verricht in de woonwijk bij de Hermitage Mall naar de vestiging van een eet- en drinkgelegenheid in de Connection Mall waarin ook alcohol wordt geschonken. De buurtbewoners hadden bij het eerste onderzoek al geprotesteerd tegen de komst van een bar-dancing in hun buurt, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 14 februari 2015.

'Het roept dan ook grote vraagtekens op dat er nu, een jaar later, opnieuw eenzelfde aanvraag wordt gedaan door de eigenaar van de Connection Mall', zegt Robby Morroy van de buurtvereniging.

De buurt is pertinent tegen een bar-, dans- en drankgelegenheid, gezien de enorme overlast door nachtelijke drukte, rumoerige bezoekers, herrie, afval en onveiligheid die een dergelijke openbare vermakelijkheidstent onherroepelijk teweeg brengt.

De eigenaar van de Connection Mall stelt, dat hij miljoenen dollars in het gebouw heeft geïnvesteerd en dit geld hoe dan ook wil terugverdienen. De buurt vindt dat dit streven niet ten koste van haar woongenot bereikt kan worden.

'De overheid blijft voortdurend in gebreke door niet te voldoen aan haar eigen regels van transparantie. Terwijl de wet voorschrijft, dat er middels aanplakking kenbaar gemaakt moet worden welke bestemming een bouwobject/-project krijgt, worden de bewoners steeds verrast met al dan niet gepubliceerde vergunningsaanvragen en/of bouw-, verbouw- of nieuwbouwactiviteiten met voor hun veelal nog onbekende bestemming', aldus Morroy.

'Wij leefden in de veronderstelling, dat een jaar geleden al goede notie was genomen van al onze bezwaarschriften',  zeggen de verontruste bewoners. 'Maar, kennelijk is dat niet zo. Wij voelen ons nu werkelijk omsingeld door allerlei ondernemers die maar blijven oprukken in onze eens zo rustige en plezierige woonwijk.'

Bryan B zingt in het Hindoestaans met Nisha Madaran 'Pyar Hamara'

Nummer dateert van 1986 uit film 'Muddat'


Nisha Madaran heeft recentelijk een nieuwe single van het welbekende nummer 'Pyar Hamara' (vrij vertaald 'Onze Liefde') uitgebracht. Het nummer dateert van 1986 en is afkomstig uit de film Muddat. 'Dit nummer heb ik met Bryan Bijlhout in een nieuw westers jasje opgenomen', aldus Nisha vandaag, zaterdag 14 februari 2015, in het Dagblad Suriname.

Zij is al enkele jaren actief in de showbiz in Suriname. 'Daarbij heb ik met vele lokale en buitenlandse zangers en zangeressen uit India en Nederland veelvuldig mogen optreden bij kleine en grote lokale en internationaal georganiseerde evenementen.'

'Deze single is mijn initiatief en is de start naar een eigen album toe dat later dit jaar zal uitkomen. Bryan Bijlhout zingt op dit nummer ook in het Hindoestaans en ik heb er een Surinaams couplet aan toegevoegd. Heel leuk en stijlvol om Bryan in het Hindoestaans te horen zingen. Een mooi voorbeeld van integratie van muziek en cultuur. 'Pyar Hamara' is een love-song en een mooie aanloop naar aankomende Valentijnsdag op zaterdag 14 februari. Maar, ook daarna kan het worden afgespeeld uiteraard tijdens uw easy listenings of love-songs programmering.'Interview met Bryan B en Nisha Madaran (start bij minuut 48.50):


De originele song in de film Muddat:

VHP-politicus Girjasing hekelt sabotage van vergaderingen door NDP'ers

NDP zou in Commewijne aan derden opdracht geven VHP-vlaggen van percelen te verwijderen...

Girjasing schakelt politie in om VHP-bijeenkomsten te beveiligen


Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zegt vandaag, zaterdag 14 februari 2015, in het Dagblad Suriname, het te betreuren dat bepaalde mensen uit de NDP steeds ertoe overgaan om vergaderingen en activiteiten van de VHP te saboteren. Volgens de politicus, die samen met zijn partij een serie bijeenkomsten op straatniveau gestart is in Commewijne, worden NDP’ers steeds aangezet om de orde op VHP-vergaderingen te verstoren. 

Zo was de partij afgelopen donderdag bezig met activiteiten in Mariënburg. Volgens Girjasing waren de uitnodigingen naar de mensen op tijd verzonden en de opkomst was naar zeggen van de politicus ‘buitengewoon goed’. Een deel van de mensen stond zelfs op straat. Maar, plotseling verscheen een groep jongeren, onder leiding van een coördinator van de NDP in Mariënburg, bij de vergadering. De coördinator begon zich, aldus Girjasing, op straat al irritant te gedragen en uitlatingen te doen over de activiteiten van de VHP.

Op een gegeven moment vroeg de NDP-coördinator het woord en begon de aanwezigen  te beledigen en uit te schelden. Girjasing was uiteindelijk genoodzaakt de man het woord te ontnemen en hem uit de zaal te verwijderen.

De politicus zegt dat hij de laatste tijd heeft opgemerkt, dat mensen door de NDP worden opgezet om zoveel mogelijk de activiteiten van de VHP te hinderen, waardoor deze geen voortgang kunnen vinden.

Afgelopen maandagmiddag vond ook intimidatie door NDP’ers plaats tijdens een ‘meet the people campagne’ van de VHP in de Kasoedjieweg te Clevia. Daarna kent Girjasing ook een geval waarbij een sheriff-hoed door aanhangers van de NDP in brand is gestoken.

Het VHP-Assembleelid zegt verder, dat hij zelf op de hoogte is gesteld, dat de NDP opdracht aan derden geeft om VHP-vlaggen te verwijderen van terreinen. ‘Is dit de democratie van Suriname? Ik doe een beroep op deze mensen om een vreedzame strijd te leveren, maar vrees ik tegelijkertijd ook voor de eerlijkheid bij de verkiezingen.'

De VHP’er stelt, dat hij nu genoodzaakt is om ondersteuning van de politie in te roepen bij partijactiviteiten. Dit, om ervoor te zorgen dat de mensen niet onnodig worden aangevallen en in ergere gevallen zelfs worden mishandeld.

VHP-leider wil zwaardere straffen voor criminelen die honden vergiftigen

Santokhi werpt zich op als dierenvriend in debat wijziging Wetboek van Strafrecht


Criminelen die honden vergiftigen om ergens te kunnen inbreken, moeten zwaarder gestraft worden. Behalve dat eigenaren van honden hierdoor financiële schade lijden, daar ze vaak veel geld hebben neergeteld om de honden aan te schaffen en af te richten, lijden ze ook emotioneel schade. De politicus zei dat gisteren tijdens de behandeling van het gewijzigde Wetboek van Strafrecht in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 14 februari 2015.

Het strafbaar stellen van het doden van (waak-)honden past volgens het DNA-lid ook in het kader van het concept Dierenbeschermingswet, dat al bij de volksvertegenwoordiging ligt om behandeld te worden.

Santokhi stelde, dat het plegen van een diefstal waarbij (waak-)honden eerst dodelijk vergiftigd worden, gekwalificeerd zou moeten worden als 'diefstal middels geweldpleging'.

'Gaat u, na hoe mensen zich voelen als hun honden vergiftigd zijn, gedood zijn en men weet dat dat plaatsvindt om die diefstal te vergemakkelijken. Ik vraag het parlement, laten we alvast deze personen die deze geweldsmethode gebruiken om diefstal te kunnen plegen, ernstiger straffen', pleitte sprak Santokhi.

Hij werd in zijn pleidooi ondersteund door zijn NPS-collega Ruth Wijdenbosch. Ze benadrukte dat het leed bij de eigenaren van honden die bij diefstallen gedood worden, enorm groot is. 'Het is gewoon hartverscheurend om die honden dood te zien liggen', zei ze.

Santokhi zei verder, dat als het doden van honden niet als strafverzwaring wordt aangemerkt, daders er met lichte straffen van maximaal zes maanden hechtenis of een geldboete vanaf zullen komen.

NIMOS: Meer communicatie wenselijk tussen overheid en binnenlandbewoners over grondenrechten

Ook op het terrein van bescherming biodiversiteit is meer communicatie nodig


De overheid en inheemsen en marrons in het binnenland zouden meer met elkaar moeten praten om tot een oplossing van het grondenrechtenvraagstuk in Suriname te komen. Ook als het gaat om behoud van de biodiversiteit zou er meer gecommuniceerd moeten worden. Dat zegt Cedric Nelom, waarnemend algemeen directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), vandaag, zaterdag 14 februari 2015, in de Ware Tijd. 

Om grondenrechten en milieubehoud in Suriname volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties te ordenen, het zogeheten REDD+ programma, was werd gisteren een workshop gehouden voor belanghebbenden.

'Het streven is om de neuzen van alle belanghebbenden, vanaf de overheid tot de particuliere sector en de gemeenschap van het binnenland in dezelfde richting te krijgen', zei Eunike Misiekaba, technisch coördinator van Conservation International Suriname, CIS. CIS organiseerde de workshop in samenwerking met het NIMOS.

Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt, dat vooral het grondenrechtenhoofdstuk van het REDD+-programma een breekpunt vormt voor veel landen. Volgens REDD+ hebben de inheemse en tribale volkeren recht op grond, leefgebieden en natuurlijke hulpbronnen. 

'Dit staat lijnrecht tegenover onze Grondwet die aangeeft, dat alle natuurlijke hulpbronnen aan de Staat toebehoren. Maar, dat is geen probleem. Wij moeten geraken tot een eigen nationaal REDD+ programma dat niet in strijd is met de Grondwet, maar dat kan niet zonder overleg', aldus Nelom.

PVF-hoofdbestuur: 'PVF-afdeling Wanica niet opgegaan in NDP'

'Jarbandhan misleidt het volk, hij vertegenwoordigt niet de afdeling Wanica'


Het hoofdbestuur van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) stelt in een uitgebrachte verklaring vandaag, zaterdag 14 februari 2015, dat Samipersad Jarbandhan de Nationale Democratische Partij (NDP) en het volk misleidt. Hij is nooit door het hoofdbestuur of partijcongres aangesteld als PVF-vertegenwoordiger in Wanica. Dit schrijft PVF-voorzitter Soedeshchand Jairam in de verklaring. 

Jarbandhan heeft gisteravond tijdens een vergadering van de NDP te De Nieuwe Grond medegedeeld dat de PVF-Wanica ophoudt te bestaan. De afdeling is opgegaan in de NDP uit onvrede met de samenwerking tussen PVF en de NPS.

Binnen de structuren van de PVF is echter nooit sprake geweest van een districtsvertegenwoordiger. De PVF heeft in district Wanica kernbesturen en leden die rechtstreeks door het hoofdbestuur zijn geïnstalleerd. Vanaf 1996 heeft de partij een grote achterban in Wanica opgebouwd die door de partij in stand wordt gehouden, aldus Jairam.

'De PVF-ers van Wanica hebben te kennen gegeven nooit te zullen opgaan in de NDP. De overloper, de heer Jarbandhan, is nauwelijks bekend bij de meeste kernen en leden van de PVF, omdat hij pas vorig jaar nog overgelopen is van de Surinaamse Partij voor Arbeid (SPA) naar de PVF. Ten slotte zouden wij willen opmerken, dat ook met deze aanwinst het voor de NDP niet mogelijk zal zijn om twee van de zeven zetels in Wanica te behalen', schrijft de partijleiding.

Minister Leilis streeft naar opkomst van 85 tot 90% bij verkiezingen

Leilis: 'Zoveel mogelijk kiezers zullen op de been worden gebracht
  
NDP-vlaggen verwijderd bij controle-unit


Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken wil bij de komende verkiezingen een opkomst van 85 tot 90%. Vijf jaar geleden ging 75% van de kiesgerechtigden naar de stembus. Er zal alles aan gedaan worden om zo veel mogelijk oproepingskaarten te verdelen. De kiezers hebben tot 15 maart de gelegenheid om hun gegevens te controleren. Op de kiezerslijst staan 350.000 mensen.  Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 14 februari 2015.

Leilis zei bij het officiële startsein bij de ter inzagelegging van de kiezerslijst in een mobiele unit bij de Volks Credietbank (VCB), dat zo veel mogelijk kiezers op de been zullen worden gebracht. Landelijk kunnen kiezers op diverse locaties hun gegevens controleren. Fouten die er zijn, kunnen dan nog gecorrigeerd worden.

Voordat de inzage werd gestart, verwijderde bestuursambtenaar Lloyd Darson enkele NDP-vlaggen van de plek, onder protest van enkele NDP-aanhangers. Zij toonden later begrip voor het verwijderen van de vlaggen. 'Er is hier een stand waar mensen hun gegevens kunnen natrekken. Het is niet zo leuk als er vlaggen hier hangen. Wij zijn niet bezig met propaganda maken', aldus Darson.

De organisatoren van de verkiezingen hebben sinds vorig jaar september de stemgerechtigden in de gelegenheid gesteld om hun persoonlijke informatie na te trekken. De opkomst is tot nu toe goed geweest. 'Deze inzage is wettelijk en tegelijk de eerste activiteit op de verkiezingskalender', aldus Leilis

PVF Wanica verdwijnt in de NDP

Afdeling Wanica PVF staat niet achter samenwerking partij met NPS

'NPS staat geen ontwikkeling voor'


De PVF Wanica (Politieke Vleugel van de FAL) is gisteravond opgegaan in de Nationale Democratische Partij (NDP) tijdens een bijeenkomst in De Nieuwe Grond, in Wanica. De PVF is een samenwerking aangegaan met de Nationale Partij Suriname (NPS), die deel uitmaakt van V7, en kan de afdeling Wanica van de PVF zich niet in vinden. Er is een gezamenlijk informatiecentrum opgezet in Nickerie.

Het besluit van de PVF om met de NPS in zee te gaan is niet in goede aarde gevallen, omdat gekozen is om met een partij te werken die geen ontwikkeling voorstaat, zegt Samipersad Jarbandhan, voormalig voorzitter van PVF Wanica vanochtend, zaterdag 14 februari 2015, op Starnieuws.

'Vanaf vandaag bestaat PVF Wanica niet meer. We gaan op in de NDP', zei Jarbandhan aan.

Er zijn verschillende redenen aangehaald om van partij te veranderen. Er is altijd zichtbare ontwikkeling geweest onder president Desi Bouterse, stelt Jarbandhan. 'Tijdens de revolutie, toen weer in 1996 en de afgelopen vier jaren weer.' De aanpak van het onderwijs heeft ook een grote rol gespeeld bij het besluit.

Er is lang vergaderd over de radicale stap om op te gaan in de NDP. 'Ik heb van de partij gehouden, maar ons vertrouwen is geschaad door voorzitter Jairam', aldus Jarbandhan. 'Voorzitter, ik zou je nooit laten, maar u heeft een besluit genomen waarmee we het niet eens zijn. Als ik u ooit bewust of onbewust onaangenaam ben geweest, vergeef me.'

De nieuwe NDP-leden werden verwelkomd door onder andere de NDP-Assembleeleden Amzad Abdoel en Rashied Doekhie. De aangesterkte NDP gaat voor vijf van de zeven zetels in Wanica.

Den Blauwvinger: Een onhandig zwevend parlementslid tussen NPS en NDP

COLUMN: NPS'er Kensenhuis zet zich in voor Para en hoopt onhandig openlijk op steun NDP in Para

NPS-leden Para begrijpen het parlementaire werk niet


Hij bedoelt het allemaal zo goed. Met hart en ziel zet hij zich als NPS-Assembleelid in voor het wel en wee van zijn district Para en haar bewoners. En, tja, dan laat je je gezicht dus ook graag op uitnodiging zien bij allerlei officiële gebeurtenissen zoals in oktober vorig jaar bij het uitreiken van grondpapieren in Bernharddorp door de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer Steven Lelyveld of bij de eerstesteenlegging van een nieuwe school in het inheemse dorp Redi Dorp waar de kapitein ook NDP-Assembleelid is, Lesly Artist. En span je je op die manier in voor je district, dan zijn er altijd kwaadwillenden en onruststokers binnen je partij die je als NPS-Assembleelid - geheel ten onrechte - ervan verdenken te heulen met de vijand, de NDP. De verkiezingen zijn in aantocht....

Terughoudendheid....
Misschien had het NPS-Assembleelid Patrick Kensenhuis zich wat terughoudender moeten opstellen en er rekening mee moeten houden hoe kort-door-de-bocht en zwartgallig mensen kunnen denken en reageren. Maar, Patrick kiest daar niet voor, omdat hij nergens kwaad in ziet. Immers, hij neemt zijn werk als parlementslid serieus, laat zijn gezicht overal zien en onderhoudt goed contact met de inwoners van zijn district, van welke partij dan ook.

Explosief
Toch lijkt zijn optreden nu te leiden tot een explosieve situatie binnen zijn eigen partij-afdeling in Para. Vijf van de elf onderafdelingen van de NPS-afdeling Para hebben hem gevraagd om een eigen fractie te vormen in De Nationale Assemblee. Zij vinden dat het functioneren binnen NPS niet langer mogelijk is en hebben, zo werd gisteren bekend, het vertrouwen in het afdelings- en hoofdbestuur van de partij opgezegd. De voorzitters van die vijf afdelingen zijn van oordeel, dat op een niet correcte wijze wordt omgegaan met 'harde werkers' binnen de NPS.

Met deze actie wordt meteen duidelijk dat niet iedereen binnen de NPS in Para problemen heeft met Kensenhuis. Er zijn NPS'er in het district die zijn inzet als politicus wel waarderen en die geen spoken zien.

Een traditionele inheemse paars gekleurde schouderdoek
Maar, ook afgelopen week bleek weer dat het parlementslid er niet voor terugdeinst om zijn gezicht te laten zien bij een door de NDP-gevoede activiteit. Hij was woensdag 11 februari aanwezig in het inheemse dorp Redi Doti waar de eerste steen werd gelegd voor de bouw van een nieuwe school. Ook was er gezellig samenzijn thuis bij de kapitein van het dorp, Lesly Artist. En die Artist is ook NDP-Assembleelid.
Niets mis mee.
Natuurlijk kan Kensenhuis dit doen. Maar, of het werkelijk verstandig is van hem, terwijl hij ondertussen weet hoe hierop binnen zijn partij kan worden gereageerd, valt te betwijfelen. Daarenboven kreeg hij ook nog eens een paarse, de kleur van de NDP, traditionele inheemse schouderdoek om gehangen. Niet echt handig, maar ja, hij doet zijn werk als politicus voor zijn district Para met passie en dan kan het verstand wel eens wat naar achteren worden geschoven. 'Hij was in het hol van de NDP en daarom heeft hij een paarse schouderdoek gekregen. We hadden dat absoluut niet gepland', was de reactie van Artist, die ook nog zei dat het feit dat hij en Kensenhuis van twee verschillende partijen zijn geen belemmering is om samen op te trekken in het belang van Para.

Helemaal niet handig was het van Kensenhuis om vrijdag 13 februari via de Ware Tijd te laten weten te hopen op steun van NDP'ers op weg naar de verkiezingen van 25 mei en dat hij waarde hecht aan draagvlak onder alle bewoners van Para. Meteen er achteraan zei hij ook te hopen, dat zijn eigen partij, de groene NPS, dat inziet en hem op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee plaatst. Overigens is er nog steeds geen duidelijkheid over die lijst en of Kensenhuis erop wordt geplaatst.

Al in 2012 werd gespeculeerd over paarse contacten van groene Assembleelid
De goede verstandhouding tussen NPS'er Kensenhuis en de politieke opponent NDP dateert niet van recente tijden. Al in september 2012 werd gespeculeerd over de politieke vrijages van Kensenhuis met zijn Assemblee-collega en districtsgenoot Ricardo Panka. ‘Kensenhuis en Panka kennen elkaar niet van vandaag. We kennen elkaar van heel lang. We hebben samen in de schoolbus gereden en hebben ook heel veel activiteiten samen gedaan. Dat hij nu in de coalitie zit en ik in de oppositie, wil niet zeggen dat onze vriendschap daarmee eindigt. We blijven goede vrienden. Ik heb geen politieke vrijage met Panka', zei Kensenhuis 17 september 2012 in de Ware Tijd. 'Onze vriendschap heeft niets met politiek te maken.'

Kensenhuis zei toen ook NPS’er te zijn, nooit te zullen overlopen naar een andere partij en zich samen met Panka in te zetten voor de verdere ontwikkeling van Para.

Kortom, Kensenhuis had van het verleden kunnen leren. Maar, hij bleef en blijft in alle onschuld en naïviteit aanschurken tegen de NDP. Gedwongen en niet aan te ontkomen als Assembleelid in het district Para. Hij is politicus, doet en neem zijn werk serieus, met volle inzet en met plezier. Dat is zijn werk.

NPS'ers ageren zonder valide argumenten
Helaas wordt Kensenhuis nog steeds geconfronteerd met partijleden in zijn district die willens en wetens onrust aan het stoken zijn en alles in het werk stellen om hun eigen Assembleelid uit de NPS te verwijderen, want dat is de achterliggende gedachte bij die leden. Leden die nauwelijks met goede, valide, argumenten ageren tegen Kensenhuis en werkelijk niets begrijpen van het dagelijkse werk van een goed functionerend Assembleelid.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo