maandag 16 februari 2015

Verkiezingen in aantocht, tijd voor wat informatieve overheidsvideo's....

 


 


Verklaring EBS-directeur EBS Willy Duiker naar aanleiding van aanzet corruptieonderzoek door OM

'Ik sluit niet uit dat met dit dossier politiek wordt bedreven om EBS en mij aan te vallen'


'Als directeur van de EBS wens ik als volgt te reageren op de onlangs verschenen berichten van DNA parlementariërs over de door hen vermeende mega corruptie bij de EBS en het daaropvolgend door de PG (procureur-generaal) aan de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst), via de minister van Financiën, verzocht onderzoek.
Na terugkeer van een werkbezoek heb ik kennis genomen van de berichten die hieromtrent in de pers zijn verschenen.
In de berichten wordt ook verwezen naar de RvC (Raad van Commissarissen) en de aandeelhouder. De toezichthouder en de aandeelhouder zijn uiteraard bevoegd om zaken aan de orde te stellen en indien nodig ook te vragen om een onafhankelijke onderzoek. Ondergetekende heeft daarom na zijn terugkeer de ontstane situatie met de President Commissaris en de aandeelhouder besproken om te vernemen wat het standpunt en de vervolgstappen zijn. Dit beraad is nog gaande.

Ik sluit niet uit dat met deze berichten en het zogenoemde corruptie dossier er politiek wordt bedreven met als doel om de EBS en mij aan te vallen. Ik ben echter geen politicus maar een manager die leiding geeft aan het noodzakelijk veranderingsproces van de EBS. Als zodanig wens ik hierop afgerekend te worden.

De berichten heb ik doorgestuurd naar de externe advocaat en gevraagd om de EBS in deze te adviseren. Het advies verwacht ik nog deze week waarna de vervolgstappen zullen worden bepaald.

Tot slot ben ik niet degene die bepaalt of er een extern onderzoek van welke aard dan ook moet komen. Het onderzoek door de CLAD die door de PG is aangevraagd is dan terecht. Ik ben ervan overtuigd dat de CLAD als autoriteit een gedegen en rechtvaardig onderzoek zal uitvoeren.'

Zaak tegen van moord op vrouw en brandstichting auto verdachte militair geseponeerd

De uitgebrande auto 10 januari 2015. (Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Verdachte weigert mee te werken aan DNA-onderzoek

Man zou vader dochter zijn van in uitgebrande auto gevonden verkoold lichaam vrouw


De zaak tegen een militair, die van betrokkenheid wordt verdacht bij de moord op Equindia Fernandes, van wie het verkoolde lichaam dit jaar op 10 januari werd aangetroffen in een uitgebrande auto in de Jozef Israëlstraat in Paramaribo, is geseponeerd. Dat zegt zijn advocaat Raoul Lobo vandaag, maandag 16 februari 2015, in de Times of Suriname.

Volgens de advocaat is er geen enkel bewijs van betrokkenheid van zijn cliënt,  die al op vrije voeten is, bij de moord op de vrouw en de autobrand.

De militair heeft sinds zijn arrestatie ontkend schuldig te zijn. Hij werd aangehouden, omdat hij de vrouw als laatste bleek te hebben gebeld. De man erkende haar gebeld te hebben, maar niet dat hij haar daarna heeft ontmoet.

Volgens Lobo heeft de politie de militair na zijn vrijlaten een aantal malen telefonisch benaderd om een DNA-test te ondergaan. De politie vermoedt dat de man vader is van de dochter van Fernandes. De advocaat van de militair stelt echter, dat de vader een Braziliaan is. Hij heeft zijn cliënt geadviseerd niet mee te werken aan de test en gaat een aanklacht tegen de politie indienen als zij zijn client blijven vragen om mee te werken aan een DNA-test.

Het vermoeden bestaat dat de vrouw eerst werd doodgeschoten en vervolgens in de auto is geplaatst die in brand werd gestoken. Pas na het blussen van de brand werd het verkoolde lichaam van de vrouw in de auto ontdekt.

Verbazing bij Consumentenkring over prijsverhoging frisdranken Fernandes

Voorzitter Alleyne: 'Prijzen bijna alle ingrediënten in frisdrank op wereldmarkt drastisch gedaald'

'ECD doet haar werk niet goed'


De Consumentenkring is boos op de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI). Dat zegt de voorzitter van de consumentenorganisatie, Albert Alleyne, vandaag, maandag 16 februari 2015, in de Times of Suriname.

'Het is duidelijk dat de ECD haar werk niet goed doet. Als dat wel het geval was geweest, dan had men meteen er werk van gemaakt om te onderzoeken hoe het komt dat onder andere Fernandes de prijs van soft met tien procent kan verhogen, terwijl de prijzen van bijna alle ingrediënten die in de frisdranken zitten op de wereldmarkt drastisch zijn gedaald', aldus Alleyne.

Volgens de voorzitter is de prijsverhoging van Fernandes niets anders dan misbruik maken van de situatie en zomaar een reden aangrijpen om de prijs op te drijven. 'Ik kan niet inzien waarom de rijs van soft verhoogd moet worden. Water, het voornaamste ingrediënt van frisdrank, en de arbeidslonen zijn op hetzelfde niveau gebleven. De prijzen van alle andere componenten zijn omlaag gegaan. Suiker is bijna voor de helft goedkoper geworden op de wereldmarkt en de prijzen van CO2 en plastic zijn ook drastisch gedaald. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden gezien, dat ook de benzineprijs omlaag is gegaan. Hoe kan Fernandes dan praten over een prijsverhoging? Dit gaat boven mijn verstand en ik neem het de overheid kwalijk, dat zij tot nu toe nog niets heeft laten horen in deze kwestie', zegt Alleyne.

Volgens hem kan dit gedrag van het bedrijf ervoor zorgen dat straks ook andere fabrikanten van softdrinks zonder reden hun prijzen gaan verhogen.

'Men geeft aan dat vanwege de koersverschillen de prijs van Fernandes soft met tien procent omhoog moet gaan. Wij van de Consumentenkring geloven niet dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zo'n groot Surinaams bedrijf geen deviezen geeft voor de normale koers. Aan de andere kant is het koersverschillenprobleem iets tijdelijks en de CBvS is al bezig dit aan te pakken. Toen de prijzen van de componenten van softdrinks omlaag gingen, heeft men niet gedacht om de prijzen te verlagen, maar nu er sprake is van een tijdelijk probleem met de koersen, wil men direct verhogen. Ik vind dit gedrag misleidend en onfatsoenlijk naar alle consumenten toe', aldus de Consumentenkring-voorzitter.

Volgens hem worden de consumenten van alle kanten benadeeld en het duurt te lang voordat de ECD actie onderneemt. Alleyne hoopt in deze kwestie snel een reactie van de overheid te ontvangen.

Acht vissersboten overvallen bij monding Marowijnerivier

Overvallen gepleegd door vijf gewapende piraten vermoedelijk uit Frans-Guyana


Acht vissersboten zijn afgelopen zaterdag bij de monding van de Marowijnerivier overvallen door vijf gewapende piraten die vermoedelijk vanuit een kreek in Frans-Guyana waren gekomen. Dit bericht de Times of Suriname vandaag, maandag 16 februari 2015.

De overvallers maakten brandstof, vis, visblaas, buitenboordmotoren en andere goederen van de vissers. De krant bericht te hebben vernomen, dat de piraten in een kleine boot zaten. Ze hebben eerst de vissersboot 'Emanuel' overvallen, waarna de bemanning werd gegijzeld om andere boten te gaan overvallen.

Op een moment naderde de vissersboot 'Narvin' de boot van de piraten. De bemanning zou een pakje sigaretten hebben en voer daarom naar de boot. Toen zich dichterbij waren, zagen de bemanningsleden aan boord van 'Narvin' de gewapende mannen aan boord van de 'Emanuel'. Ze keerden meteen terug, maar ze werden door de piraten beschoten waardoor de motor zwaar beschadigd raakte. Niemand raakte gewond.

De piraten hebben als laatste vissersboot de 'Sir Jay' overvallen. De bemanning van die boot werd overrompeld en aan boord van de 'Emanuel' gebracht. De piraten plaatsten vervolgens alle buitgemaakte goederen in 'Sir Jay' en vertrokken met die boot in de richting van de Bokmankreek in Frans-Guyana. De politie stelde een onderzoek in, maar trof geen van de piraten aan.

Er zouden vijf vissersboten met Guyanese exploitanten zijn overvallen en drie met Surinaamse vissers.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

OM vraagt om onderzoek door CLAD bij EBS

Procureur-generaal stelt documenten van Tjin-A-Tsoi in handen minister van Financiën


Waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft minister Andy Rusland van Financiën gevraagd om een onderzoek door de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD) te laten instellen bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De brief is op 10 februari geschreven aan de bewindsman. Dit heeft de pg vanmiddag, maandag 16 februari 2015, meegedeeld aan het NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi, zo bericht Starnieuws.

Het Assembleelid heeft onlangs documenten overhandigd aan de pg waarin hij drie vermeende mega corruptiezaken aan de orde stelt bij de EBS. De pg heeft de bewindsman het volledige pakket van alle drie zaken doen toekomen. Het gaat om geldmiddelen die verkregen zijn uit een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Bij de bestedingen zou volgens Tjin-A-Tsoi sprake zijn van onregelmatigheden, die een of meer strafbare feiten opleveren.

In de tweede zaak wordt aangegeven, dat bij de aanschaf en levering van goederen, alsook betalingen, interne bedrijfsprocedures van de EBS zouden zijn omzeild. Er kan sprake zijn van strafbare feiten.

In de derde zaak wordt aangegeven, dat noodaggregaten zijn aangeschaft door de EBS, waarbij in strijd met comptabele regels zou zijn gehandeld. Het bedrijf zou hierdoor financieel benadeeld zijn.

Baidjnath Panday zegt, dat een diepgaand financieel onderzoek noodzakelijk wordt geacht bij de EBS. Gevraagd is om de CLAD in te schakelen. De pg vraagt Rusland om het verkregen CLAD-onderzoeksresultaat aan hem te doen toekomen. Hij zal dan op basis daarvan beslissen of er een strafrechtelijk onderzoek zal worden ingesteld.

Tjin-A-Tsoi laat weten, dat de pg hem meegedeeld heeft dat een bepaalde procedure moet worden gevolgd. Als eerste moet er een CLAD-onderzoek worden ingesteld. Hij zegt, dat uit het gesprek met de pg duidelijk blijkt dat het om een ernstige zaak gaat.

KPS: Geen sprake van ontslagaanvraag korpschef Tjin Liep Shie

Korps Politie Suriname weerspreekt geruchten


Hardnekkige geruchten dat korpschef Humphrey Tjin Liep Shie ontslag heeft aangevraagd, berusten niet op waarheid. Dat bericht vandaag, maandag 16 februari 2015, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Het Korps Politie Suriname heeft onder leiding van de korpschef en het managementteam de volle aandacht voor de uitvoering van het meerjaren korpsbeleidsplan en het veiligheidsplan voor de algemene vrije en geheime verkiezingen op 25 mei dit jaar, aldus de politie in een reactie.

De korpschef laat weten dat hij geen plannen heeft om op zeer korte termijn met ontslag of met vervroegd pensioen te gaan. 'Van horen zeggen liegt men vaak', aldus de afdeling Public Relations.

Nederlandse toeriste verdrinkt in Boven Surinamerivier bij Gunsi

Hemske Abink komt in problemen in maalstroom rivier


Surinaamse media berichten vandaag, maandag 16 februari 2015, dat gisteren rond half zes 's middags, het stoffelijk overschot van de Nederlandse toeriste Hemske Abink uit de Boven Surinamerivier is geborgen. 

De vrouw was met twee landgenoten op rotsblokken nabij een stroomversnelling dichtbij het dorp Gunsi. Zij en een landgenoot namen een duik in de rivier en kwamen in de problemen met de maalstroom. De andere persoon wist uit het water te komen, maar Abink verdween in de rivier.

Kort daarna werd haar lichaam in de nabije omgeving gelokaliseerd en geborgen. Een arts die in de omgeving was, heeft de dood vastgesteld. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie werd het stoffelijk overschot afgestaan.

De politieposten Nieuw Aurora en Atjoni verleenden de logistieke ondersteuning om het lichaam over te brengen naar Paramaribo.

De redactie van De Surinaamse Krant heeft het Korps Politie Suriname (KPS) naar aanleiding van dit bericht benaderd om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de naam van het Nederlandse slachtoffer. Mogelijk gaat het om een toeriste met de naam Renske Abbink. Gewacht wordt op een reactie van het KPS.

Het nieuws bereikte 's avonds ook diverse Nederlandse media in de vorm van een ANP-bericht, zoals in de regionale krant De Stentor:


 

Personeel EBS niet blij met bondsvoorzitter die achter directeur staat

'Corruptieonderzoek bij EBS gericht tegen Nederlandse directeur en niet tegen bedrijf'

'Nog nooit in 100-jarig bestaan bedrijf is directeur zo vaak in opspraak geraakt'


‘In plaats van het onderzoek af te wachten, vond Steve Geerlings het nodig te moeten reageren alsof deze zaak tegen het bedrijf zou zijn. De vermeende corruptieve praktijken, waar zo vaak gewag van is gemaakt, hebben enkel en alleen betrekking op een directeur die ook nog de Nederlandse nationaliteit bezit en niet tegen het bedrijf.’ Het personeel van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is niet te spreken over de reactie die de bondsvoorzitter deze week aan een mediabedrijf gaf, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 16 februari 2015.

'Deze actie van de voorzitter is niet vreemd voor ons als personeel, maar versterkt alleen de gevoelens van wat er speelt in het bedrijf. In plaats van de belangen van het personeel en bedrijf te behartigen, moest het weer eens zo zijn, dat deze toevallige directeur in bescherming moet worden genomen, omdat hij de voorzitter goed gezind is’, uitten de personeelsleden hun ongenoegen.

‘Het was deze zelfde voorzitter, die twee jaar geleden in de pers kwam vertellen hoe hij er eigendunkelijk voor zou zorgen, dat de heren Ridley en Blijd niet meer in het bedrijf terug zouden komen, want ze hadden spullen van het bedrijf gestolen. Welnu, deze heren Ridley en Blijd staan nog steeds op de betaalrol van de NV EBS en Geerlings noch de EBS heeft een zaak hard kunnen maken tegen deze twee medewerkers. Nu zijn er wel bewijsstukken bij de procureur-generaal en wat zien we? Een contra-reactie van de voorzitter. De voorzitter schrijft zijn handelen steeds toe aan het Kabinet van de President, waar hij rechtstreeks contact heeft met de president en die op zijn kompas vaart? Dit wordt door ons wel in twijfel getrokken, maar wordt ons wel bij elke incident voor de voeten gesmeten.’

‘Nog nooit eerder in het honderdjarig bestaan van de NV is een directeur zoveel in opspraak geraakt en al helemaal niet voor de feiten waarvan die wordt verdacht. Deze directeur heeft ons bedrijf in een financiële chaos gestort. Rancune, verdeel- en heerspolitiek, willekeur, onbeschoft en respectloos handelen naar het personeel toe zijn enkele van de gedragingen van deze directeur. Niet te spreken over een personeelsbeleid, dat bepaald wordt door de directeur, die maar personeel in dienst blijft nemen, evenals consultants met torenhoge salarissen, terwijl hij personeel thuis heeft gezet of verplaatst naar andere afdelingen onder het mom van ‘je bent een Vaseur-man of je gaat daar een betere job doen, en durf niet tegen te spreken’. De personeelseden zijn uitermate ontevreden over de handelswijze van de directeur en zijn opgelucht dat er eindelijk een onderzoek komt.'

‘Het geloof dat deze voorzitter van de bond gezorgd heeft of zorgt voor rust in het bedrijf, is ver bezijden de waarheid. Het is het beleid dat samen met deze directeur gevoerd wordt, dat maakt dat het personeel monddood wordt gemaakt en zelfs bang is onderling te communiceren. Dus gewoon bang om met elkaar te praten, omdat elk verkeerd woord over de directeur of voorzitter een negatief gevolg voor je kan hebben.’ Het personeel doet een oproep aan alle EBS’ers niet bang te zijn. ‘We hebben voor hetere vuren gestaan.’

Anti Zwarte Piet-activist baan kwijt door protest...

(Bron foto: Facebook)
Kno'Ledge Cesare mag niet meer als beveiliger werken


Kno'Ledge Cesare, een van de oprichters van Zwarte Piet is Racisme, werd vorig jaar in Gouda tijdens de intocht van Sinterklaas gearresteerd. Die arrestatie blijkt grote gevolgen te hebben: de politie heeft aangifte tegen hem gedaan en nu is zijn vergunning ingetrokken om als beveiliger te werken, zo bericht vandaag, maandag 16 februari 2015, RTL Nieuws.

"Definitief! Ik mag niet meer werken als beveiliger. Wat moet ik mijn dochtertje vertellen − als je opkomt voor een rechtvaardige samenleving moet je vrezen voor je werk? Plaatsvervangend schaamte!"

Dat schrijft Kno'Ledge Cesare op 11 februari op Facebook en Twitter, nadat hem in een brief van de korpschef van politie Midden-Nederland is meegedeeld, dat de toestemming om te werken als beveiliger wordt ingetrokken.


Twee broertjes (11 en 8) in Surinamerivier te Baling Soela verdronken: media berichten verschillend over drama

Kinderen uit Frans-Guyana op familiebezoek

Buurtbewoner 'Lucky' weet lichamen uit rivier te halen

Districtscommissaris Pinas prijst optreden 'Lucky'

  
Twee jongens zijn vanmorgen, maandag 16 februari 2015, rond half negen verdronken in het district Brokopondo te Baling Soela. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname laat via Starnieuws weten, dat de lichamen van de 11-jarige Sidani Venlo en de 8-jarige Kevin Pikin Pio inmiddels zijn geborgen.

De twee jongens waren samen met hun moeder bij de Surinamerivier en gingen in de rivier zwemmen. Op gegeven moment zag de moeder een van de kinderen spartelen in het water. Hij riep om hulp, maar het kind verdween in de diepte, schrijft Starnieuws.

De moeder en de kinderen waren vanuit Frans-Guyana op familiebezoek in Baling Soela.

De Ware Tijd Online weet te berichten dat de broertjes niet konden zwemmen. Ze namen een bad in de rivier en kwamen vermoedelijk in diep water terecht, waardoor ze verdronken, aldus de districtscommissaris van het gebied Yvonne Pinas, die poolshoogte ging nemen. Volgens de krant gat het om de 13-jarige Sidani Venloo en de 8-jarige Kevin Pikintio....
(Starnieuws blijkt aan het begin van de middag de naam Kevin 'Pikin Pio' te hebben gewijzigd in Kevin 'Pikinpio'.....)

Een buurtbewoner die bekendstaat als Lucky, die kort daarna langs de rivier kwam, hoorde het geroep van de moeder en kon de lichamen van de jongens uit het water halen, voordat die in de diepte verdwenen, aldus de Ware Tijd.

Pinas prijst de heldendaad van Lucky. Hij heeft eerder vier lichamen uit de rivier weten te bergen. Pinas zegt in de Ware Tijd, dat zij Lucky zal belonen voor zijn kordaat optreden.

Volgens de webeditie van het Dagblad Suriname heten de twee slachtoffertjes Zinedine V. en Kavin P. Deze krant weet verder te melden, dat beide jongens in de diepte verdwenen.

Wit Santi krijgt tien kilometer aan wegeninfrastructuur

Commissariaat Para werkt aan verbetering staat waarin wegen verkeren

(Bron foto: Commissariaat Para)

Met een ceremoniële plechtigheid is vanochtend, maandag 16 februari 2015, te Wit Santi in het district Para het startsein gegeven voor de ontwikkeling van ongeveer tien kilometer weginfrastructuur. De dorpsouderen voerden de startceremonie uit bij een nieuwe weg die aangelegd zal worden. Deze weg zal later de naam van Julius Swedo krijgen, een Piaiman die voor zijn overlijden op die locatie bleef, aldus het commissariaat van Para.

Bestaande looppaden en rijwegen in Wit Santi worden verbreed en belegd. Er worden twee nieuwe wegen aangelegd compleet met loostrenzen en de ontsluitingskreek wordt opgeschoond.

De werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd door het commissariaat Para onder technische begeleiding van het ministerie van Openbare werken. Het dorpsbestuur heeft toestemming gegeven om het zandmateriaal dat nodig is voor het beleggen af te graven in haar economische zone.

Volgens de kersverse districtscommissaris John de La Fuente is de slechte infrastructuur vaak aangekaart door de gemeenschap. Leerlingen en senioren kunnen moeilijk vervoerd worden wanneer bestaande wegen bij bepalde weersomstandigheden moeilijk begaanbaar worden.

De la Fuente riep de dorpelingen op om het werk te ondersteunen bij de uitvoering. Volgenshem zit de gemeenschap met meerdere problemen die geleidelijk aangepakt zullen worden door de overheid. Later vandaag zullen regeringsfunctionarissen zich oriënteren in het gebied, aldus het commissariaat.

Rijstexporteurs zoeken noodgedwongen afzetmarkt in Brazilië

'We zijn moe van het wachten: de PetroCaribe-deal komt niet op gang'


Rijstexporteurs hebben gesprekken gevoerd in de Braziliaanse ambassade in een poging rijst af te kunnen gaan zetten in dat land. 'We zijn moe van het wachten', zegt Bhagwatpersad Ramadhin, voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) maandag 16 februari 2015 in de Ware Tijd over de PetroCaribe-deal met Venezuela die maar niet op gang komt. 

De komende week hopen de ondernemers te horen van de Brazilianen. 'De prijs zal niet geweldig zijn, maar dan tenminste kunnen we het product kwijt.'
 
Ramadhin praat over prijzen van 420 Amerikaanse dollar per ton witte rijst en 320 Amerikaanse dollar voor cargorijst. Maar, langer kan niet worden gewacht, want uit de vorige oogst ligt nog zo'n 50.000 ton padie in de silo's.

'Sedert oktober horen we dat die deal komt, maar er gebeurt niets. Ondertussen is over een week de oogst op haar piek.'  De voorzitter voorspelt opkoopprijzen van Srd 45 per baal padie van 79 kilo.

'Daarmee zijn de boeren niet geholpen, want de prijs moet liggen tussen de 60 en 65 Srd.' Dat houdt in, dat als de overheid de sector wil redden er nu nog meer gesubsidieerd zal moeten worden dan de Srd 480 subsidie die bij de najaarsoogt per ingezaaide hectare werd gegeven. Ramadhin voorziet een veel lagere inzaai bij het volgend seizoen.

Medio september was president Desi Bouterse nog in Venezuela om de deal vlot te trekken. De directeur van het Rijstinstituut, Badressein Sital, zei al vanaf die periode, dat er afgelopen jaar geen boot meer zou vertrekken en wijt de stilstand aan verschillende factoren. Op de eerste plaats zou in  Suriname niet met deskundigen de zaak worden voorbereid en op de tweede plaats stelt Venezuela alleelei eisen die boven de normale vereisten liggen, zo schrijft de krant.

PING-voorzitter Jhauw: 'NDP heeft allerlei dingen gedaan om ons te boycotten'

PING komt bijeen te Latour

Jhauw: 'Vergadering bezocht door ongeveer 3.000 mensen'

Een bezoeker: 'Totaal ongeveer 300 mensen aanwezig'

 
'Ondanks het feit, dat de NDP dagenlang bezig is geweest om antipropaganda te voeren tegen PING, is de bijeenkomst te Latour geslaagd geweest.' Dit beweert Ramsoender Jhauw, voorzitter van PING (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijkheid), vandaag, maandag 16 februari 2015, in het Dagblad Suriname. 'Ze hebben allerlei dingen gedaan om ons te boycotten. Nu geloof ik de VHP als ze zegt, dat leden geboycot en geïntimideerd worden om niet naar vergaderingen te gaan.' 

Volgens Jhauw werd de vergadering in het partijcentrum door ongeveer 3.000 mensen bezocht. Maar, iemand die uit nieuwsgierigheid de vergadering heeft bezocht, schetst een heel ander beeld. Volgens hem waren er in totaal zo'n 300 mensen aanwezig, waarvan het merendeel ook nog eens op straat stond. Naar zijn schatting luisterde ongeveer 30 personen naar de toespraak van Jhauw. De PING-voorzitter geeft toe dat er in het begin niet zoveel mensen waren, 'dat maakte dat ik mijn toespraak twee keren moest houden'.

Jhauw zegt, dat het bestuur van PING voorlopig bestaat uit zeven personen. De krant schrijft hem geconfronteerd te hebben met het feit dat tijdens de vorige verkiezingen er ook politieke partijen zijn geweest die een ledenbestand van meer dan 3.000 hadden overlegd, maar bij de verkiezingen maar een paar honderd tot nul stemmen wisten binnen te slepen. Jhauw reageert, aldus de krant, hier heel fel op. 'Dat was toen. Dat was niet meneer Jhauw die de voorzitter was. Er is een groot verschil tussen PING en de andere partijen. Wij zijn 100% integer en transparant.'

Jhauw zegt, dat zijn partij al een verkiezingsprogramma heeft uitgebracht waarin corruptiebestrijding hoog in het vaandel staat. De politicus gaat landelijk voor meer dan zeven zetels, wat volgens hem ook betekend dat hij gaat voor het presidentschap.

Hoewel PING niet overal kandidaten heeft, geloofd de voorzitter dat de partij in ieder geval in Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo, Commewijne en Coronie kandidaten zal kunnen voordragen.
'Wij hebben nog niet in alle districten kandidaten, maar wel leden in alle districten. In Kwamalasamutu heb ik mijn campagnelaunch gehouden. Aangezien het ons veel geld kost, weten wij niet of wij Sipaliwini nog kunnen halen. Maar, voor meneer Jhauw zijn alle delen van Suriname even belangrijk', aldus de Ping-voorzitter.

Vishnudatt (NDP): 'En nu komt oppositie de grote redder in parlement spelen'

'Onbezonnen en onmaatschappelijk optreden oppositie bracht land in hachelijke situatie'


Het NDP-Assembleelid Theo Vishnudatt stelt vandaag, maandag 16 februari 2015, in het Dagblad Suriname, dat de oppositie nu de grote redder in het parlement komt spelen, terwijl juist haar onbezonnen en onmaatschappelijk optreden het gehele land in een hachelijke situatie heeft gebracht. De parlementariër zegt, dat zelfs gesproken kan worden van een overmachtsituatie. 

‘Jullie zijn toch regeercoalitie, breng dan je quorum zelf op. Toon dat jullie de meerderheid hebben. Quorum verlenen mag als politiek-strategisch wapen worden ingezet, dat is geoorloofd, basta.’ Deze en andere minachtende en arrogante kreten werden volgens Vishnudatt in het najaar van 2014 naar het hoofd van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en andere coalitieleden geslingerd.

Vorige week donderdag was het volgens de NDP'er weer raak toen VHP-parlementariër Mahinder Jogi tijdens een punt van orde in het parlement, opmerkte dat hij de vrees van de regering voor het niet beschikken van voldoende financiële middelen voor de verkiezingen, begrijpt, aangezien de coalitie nu met 24 zetels niet in staat zou zijn om zelfstandig te kunnen vergaderen. De oppositie zou daarom rekening gehouden hebben met het belang van de begrotingen en daarom geen motie van wantrouwen hebben ingediend. Jogi beweerde dat de motie niet nodig was, omdat de regering over vier maanden toch zou worden afgestraft. De opmerking van de VHP’er zorgde voor aardig wat commotie binnen De Nationale Assemblee, aldus de krant.

'Toen er quorum nodig was, weigerde de oppositie consequent quorum te verlenen. Daardoor konden de voorbereidende commissievergaderingen, om uiteindelijk te komen tot de openbare behandeling van de begrotingen, keer op keer geen voortgang vinden. Nu vragen zij verwijtend en met stemverheffing aan de voorzitter wanneer de behandeling van de begrotingen op de agenda komt’, stelt Vishnudatt.

De NDP’er vindt, dat het stoere gedrag van de oppositionele partijen nu ineens veranderd is in een smeekgedrag, aangezien zij nu zelf ook beseffen dat de goedkeuring van de begrotingen noodzakelijk is voor het houden van de verkiezingen. Het Assembleelid vraagt zich af of men nu eindelijk door heeft, dat de politieke strategen en adviseurs van deze oppositionele leden, hun machts dronken gevoerd hebben en op het verkeerde been hebben gezet. ‘Uiteindelijk heeft men na ontnuchtering zijn eigen braaksel moeten inslikken’, aldus Vishnudatt.

De NDP-parlementariër zegt verder, dat de parlementsvoorzitter haar vergaderschema in huishoudelijk verband heeft besproken, waarbij werd aangegeven dat met de behandeling van de begrotingen in de eerste helft van maart wordt aangevangen. Hij hoopt dat de oppositie haar obstructief en destructief handelen nalaat.

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft meerdere malen gesteld, dat zijn ministerie over de financiële middelen heen is om de verkiezingen verder te organiseren. De goedkeuring van vooral de suppletoire begroting van Srd 80 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken geniet daarom prioriteit.

Bijzonder congres NPS zondag 22 februari

NPS brengt tijdens congres verslag uit van stand van zaken binnen V7


De Nationale Partij Suriname (NPS) houdt komende zondag een bijzonder congres. Voorzitter Gregory Rusland zegt vandaag, maandag 16 februari 2015, op Starnieuws dat verslag uitgebracht zal worden van de onderhandelingen binnen V7-verband. De resultaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het congres van de partij.

Ook over de samenwerkingsovereenkomst die getekend is met de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) zal het oordeel van het congres worden gevraagd. Rusland stelt, dat het bestuur mandaat had om de samenwerking aan te gaan. 'Het is belangrijk dat het congres zich ook hierover uitspreekt.'

Rusland zal ook verslag doen van de recente ontwikkelingen binnen de partij. Enkele onderafdelingen te Para hebben het vertrouwen opgezegd in het afdelingsbestuur en ook in de leiding van de partij. Zij vinden dat het Assembleelid Patrick Kensenhuis ook een eigen fractie zou moeten vormen in De Nationale Assemblee.

Inmiddels is bekend geworden, dat deze onderafdelingen zich gemeld hebben bij de NDP. Rusland zegt hierop, dat na inventarisatie is gebleken, dat niet alle bestuursleden van de onderafdelingen op de hoogte zijn van de brief waarin het vertrouwen in de NPS wordt opgezegd.

Wapens, munitie en explosieven in vliering woning

Arbeiders ontdekken wapens, munitie en explosieven tijdens renovatiewerkzaamheden


De politie van Geyersvlijt ontving afgelopen zaterdagmiddag een telefonische melding, dat in een woning aan de Zuurstofstraat, in de vliering, luchtdrukwapens en explosieven waren aangetroffen. De personen die de ontdekking deden waren bezig met renovatiewerkzaamheden, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 16 februari 2015.

Op een gegeven moment stuitten zij op de wapens en zo'n 30 patronen en explosieven.

De politie van Geyersvlijt heeft deze zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de recherche van de afdeling Kapitale Delicten binnen het Korps Politie Suriname. Die afdeling zal verder onderzoeken hoe de wapens, munitie en explosieven in de vliering zijn terechtgekomen.

In het belang van het verdere onderzoek zijn de wapens en de andere zaken in beslag genomen.

Nederlandse zeiltoerist vermoord in Braziliaanse stad São Luis

Ronald Wolbeek (60) tijdens carnaval op brute wijze vermoord


De Nederlandse zeiltoerist Ronald Wolbeek (60) is tijdens carnaval op brute wijze vermoord voor de kust van de Braziliaanse stad São Luis. Dat bericht de Telegraaf vandaag, maandag 16 februari 2015.
 
Terwijl het slachtoffer en zijn vrouw Maria (69) zaterdag rond middernacht lagen te slapen op hun plezierjacht, sprongen twee gewapende mannen aan boord. Een van hen schoot de gealarmeerde Wolbeek bij een woordenwisseling in zijn borst, aldus de commandant van de lokale toeristenpolitie.

De daders vluchtten met een handlanger in een bootje. Het drietal nam geen bezittingen mee van het echtpaar. De 69-jarige vrouw bleef ongedeerd. Ze zwom naar een nabijgelegen jachtclub en waarschuwde de politie.

Het Nederlandse stel voer sinds 21 december langs de Braziliaanse kust. Na stops in Recife en Fortaleza ging het zaterdagmiddag voor anker in de São Marcos-baai voor São Luis. De daders waren gisteravond nog voortvluchtig.

SRS tekent voorlopig geen licentieovereenkomst met SASur

Staatszender wacht beslissing rechter over veiling SRS-terrein af


De Stichting Radio-omroep Suriname (SRS) zal niet proberen de veiling van haar terrein te stuiten, door een betalingsregeling met de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) te treffen. Volgens de directeur van het Kabinet van de vicepresident Vivian Gordon, onder wie staatsmedia vallen, wacht de SRS komende woensdag liever de beslissing van de rechter af, zo bericht vandaag, maandag 16 februari 2015, de Ware Tijd.

SASur heeft de Kantonrechter toestemming gevraagd het terrein van het mediabedrijf te verkopen, als compensatie voor de ruim één miljoen Surinaamse dollar die het SASur verschuldigd is. 

Hoewel Gordon niet durft te voorspellen welke kant het op zal gaan, hoopt hij dat de rechter rekening zal houden met de belangen en de enorme gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. 'Wij hopen dat de rechter een weloverwogen beslissing neemt en dat het verzoek van SASur geweigerd of tenminste aangehouden wordt.'

Advocaat Edward Naarendorp, die SASur vertegenwoordigt, verwacht echter dat het verzoek wordt ingewilligd. Het enige dat volgens hem de goedkeuring van de rechter zou kunnen stuiten, is indien de SRS het verschuldigde bedrag betaalt of als de partijen een betalingsregeling treffen.

De SRS en SASur waren al begonnen met onderhandelen over toekomstige betaling van auteursrechten. Er is overeengekomen dat de betaling middels een vast maandelijks bedrag geschiedt. Maar, de voorstellen van de partijen liggen te ver uit elkaar en de onderhandelingen zijn stopgezet. 

Gordon wil niet exact aangeven wat het voorstel van de SRS was, maar vindt Srd 5.500 per maand, zoals SASur in eerste instantie had voorgesteld, veel te hoog. Volgens hem kan de zender dit bedrag niet opbrengen.

Suriname Candied Fruits sukadefabriek officieel geopend door president Bouterse

(Bron foto's: BIC Saramacca)
SCF verwerkt naast sukade ook papaja, ananas en gember voor lokale markt en export


President Desi Bouterse heeft gisteren officieel de fabriek geopend van Suriname Candied Fruits (SCF) aan de Selly Donkweg te Kampong Baroe in Saramacca. Het bedrijf verwerkt op grote schaal sukade, papaja, ananas en gember tot hoogwaardige producten voor nationaal gebruik en de export. SCF heeft de potentie om uit te groeien tot een internationale leverancier van sukade. Amerika en Nederland zijn wereldwijd de enige grote spelers in deze sector, aldus bericht vandaag, maandag 16 februari 2015, het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca.

De president was erg onder de indruk van het bedrijf. Hij hield zijn toespraak kort en beperkte zich tot warme felicitaties en gelukwensen. Hij gaf toe niet zoveel te weten over de sukade en keek uit naar de rondleiding. Bouterse had heel veel vragen voor Ruud Souverein, de directeur van SCF. Er werd een demonstratie gegeven van het verwerkingsproces en er werd uiteraard geproefd van de eindproducten die behoorlijk in de smaak zijn gevallen, aldus het BIC Saramacca. Sukade is het hoofdproduct van SCF.

In 2009 is begonnen aan de herintroductie van de sukadeteelt in Suriname. 'De plant kwam vroeger vaak voor maar is door de import demon verdwenen. We hebben het land afgezocht en een paar planten gevonden op Groningen en op een proefstation van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV.) Van die paar bomen hebben we nu 9.000. LVV zorgt voor de vermeerdering.'

De waarde van de sukade zit in de schil. De vrucht wordt als voer voor vee gebruikt. Sukade wordt voornamelijk gebruikt in gebak als cake, oliebollen en kerstbrood. Er kunnen ook verschillende siropen gemaakt worden van de vrucht. De vrucht wordt net als de andere fruit gekonfijt.

SCF is het enige bedrijf in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika dat op zo'n grote schaal sukade produceert. 'De vooruitzichten zijn fantastisch', aldus Souverein. 'Je vraagt je af waarom men niet eerder vanuit een ontwikkelingsland is begonnen om zo’n product te maken, gekonfijte sukade. Wereldwijd zijn er maar twee concurrenten, Nederland en Amerika, en er is nog zoveel ruimte voor een derde speler. Amerika richt zich op de eigen markt. De Nederlanders importeren de sukade en duurt het langer voordat ze een eindproduct hebben geleverd. SCF beheerst alles, van plantje tot eindproduct en de klanten. Het is niet zo moeilijk om nummer twee te worden.'

Het bedrijf heeft al geëxporteerd naar Mauritius, Afrikaanse landen en Barbados. Dit jaar wordt  verscheept naar China en Canada. De sukade en siropen zijn in Suriname verkrijgbaar onder de naam ‘Linka’.

Korpschef Tjin Liep Shie: Twee belangrijke uitdagingen voor Korps Politie Suriname

Speerpunten beleid KPS uitvoering meerjarenbeleidsplan en ordehandhaving rond verkiezingen


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname (KPS) zegt vandaag, maandag 16 februari 2015, op Starnieuws dat hij voor de komende periode staat voor twee belangrijke uitdagingen. Er zal een omvangrijk meerjarenbeleidsplan worden uitgevoerd en ook zal alle aandacht gericht zijn op de ordehandhaving rond de organisatie van de komende verkiezingen.

Agenten zullen landelijk aanwezig zijn bij de ruim 600 stembureaus. Alleen al voor voor de stembureaus zijn meer dan 1.300 agenten nodig. Ruim van te voren wordt gewerkt aan de organisatie, waardoor de orde in het land gegarandeerd is, aldus de korpschef.

Over een eventueel vervroegd met pensioen gaan heeft Tjin Liep Shie nog geen officieel gesprek gevoerd met de hoogste leiding van het land. Hij wordt in juli 55 jaar.

'Ik geef de garantie dat ik niet vóór 1 januari 2017 met ontslag of vervroegd pensioen zal gaan.'

Verontwaardiging over NDP-centrum Brokopondo als locatie controle kiezerslijsten

Na protest door potentiële kiezers nieuwe locatie gekozen


Medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en de bestuursdienst van Brokopondo werden gisteren in Brokopondo geconfronteerd met een protest van potentiële kiezers. De overheid bleek namelijk het NDP-centrum te Brokopondo te hebben gekozen als locatie waar kiezers hun persoonsgegevens konden controleren in kiezerslijsten. Uiteindelijk werd besloten om van locatie te veranderen. Dat bericht Starnieuws vandaag, maandag 16 februari 2015.

Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina zegt, dat hij niet wist wat hij zag, toen hij de mensen bezig zag in het NDP-centrum. Hij stelt, dat de ter inzagelegging van kiezerslijsten op neutrale plekken dient plaats te vinden en niet in een centrum van een politieke partij. Alle kiesgerechtigden moeten zich vrij voelen om de kiezerslijst te controleren.

Bij navraag bij een van de betrokken ambtenaren blijkt, dat gekozen was voor het NDP-centrum, omdat in die omgeving veel kiezers wonen. Nadat er protesten kwamen, werd besloten naar het gebouw te gaan van een vrouwenorganisatie.

Asabina vindt dat dit soort fouten niet mogen plaatsvinden. Hij hoopt dat duidelijke instructies worden gegeven aan de bestuursdiensten. Er dient ook controle plaats te vinden op de naleving van de instructies.

KTPI gaat in zee met de PDO

Partijen voerden al langere tijd oriënterende besprekingen


De KTPI, onder leiding van Willy Soemita, en de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO), met Waldi Nain als voorzitter, hebben besloten met elkaar samen te gaan werken, nu Soemita gisteravond de coördinator van V7, Chandrikapersad Santokhi, heeft laten weten, dat de KTPI uit die combinatie stapt, aldus Starnieuws maandagochtend, 16 februari 2015.

De KTPI en PDO stellen zich in te zetten voor welvaart, welzijn en ontwikkeling van het Surinaamse volk. De partijen hebben dezelfde idealen. De samenwerking tussen beide partijen hing al enige tijd in de lucht. Zo werden diverse oriënterende gesprekken met elkaar gevoerd om na te gaan of een samenwerking mogelijk zou zijn.

De partijen haan dus nu samen de verkiezingen in. Soemita zegt, dat er ook met andere partijen zal worden gesproken.

De PDO heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de Mega Combinatie. Nain is minstens twee keer op een podium van de NDP geweest. Formeel is het nog niet gekomen tot een samenwerking. Soemita zegt dat geen enkele optie zal worden uitgesloten. Later vandaag zal verder gesproken worden over de te volgen koers.

De partijen laten verder nog weten, dat wederzijds respect en vertrouwen de beginselen zijn waarop deze bundeling gestoeld is. Door samen te werken willen partijen het maximale halen bij de verkiezingen van 25 mei.

V7-coördinator Santokhi: 'Logo KTPI wordt uit logo V7 verwijderd'

Voorzitters partijen in V7 vandaag bijeen


De coördinator van V7, VHP-voorzitter en -Assembleelid Chandrikapersad Santokhi, zegt vanochtend, maandag 16 februari 2015, via Starnieuws, dat van te voren was afgesproken dat er geen naamsverandering zou plaatsvinden, wanneer een van de partijen zou besluiten uit de combinatie te stappen. Het logo van de KTPI zal uit het V7-logo worden verwijderd. Voor de rest blijft alles gehandhaafd, ook de naam, alles Santokhi.

Santokhi zegt verder, dat hij allereerst alle leiders van V7 persoonlijk informeert hoe het gesprek gisteren verliep met een KTPI-delegatie bestaande uit voorzitter Willy Soemita en ondervoorzitter Iwan Ganga.

De partijvoorzitters komen vanochtends bijeen om de situatie te bespreken en een antwoord te formuleren naar de KTPI.

Die partij wil ook geen samenwerking meer op regionaal niveau, ook al was er een overeenstemming bereikt. Soemita liet eerder tegenover Starnieuws weten, dat zijn partij ook niet tevreden was over de verdeling, maar deze toch had geaccepteerd. Gehoopt werd namelijk, aldus de nieuwswebsitem dat op het niveau van De Nationale Assemblee hiervoor een compensatie te vinden zou zijn, maar dit is niet gebeurd.