zaterdag 21 februari 2015

Crematieoord Weg naar Zee voor onbepaalde tijd gesloten

Terrein volledig onder water na damdoorbraak

Zeker tot en met 6 maart geen crematies


Het crematieoord Weg naar Zee is voor onbepaalde gesloten. Het terrein ligt volledig onder water na de damdoorbraak van afgelopen donderdagavond door de springvloed. Volgens de autoriteiten kunnen zeker tot en met 6 maart geen crematies plaatsvinden op het oord, zo bericht de Times of Suriname vandaag, zaterdag 21 februari 2015.

Als het water is weggetrokken zal het terrein worden opgeruimd. Roy Radjbali, directeur van Uitvaartbedrijf Hamdard, zegt dat hij een aantal families die hun dierbaren moeten cremeren op de hoogte gesteld van de situatie.

'Aangezien het openbare crematieoord voorlopig niet ter beschikking is, hebben we de mensen geadviseerd om hun dierbare in het crematorium te cremeren. Er kunnen per dag maximaal zes lichamen worden gecremeerd. Dus voorlopig kan de behoefte daarmee worden opgevangen. Ik heb al maatregelen getroffen en voor enkele stoffelijke overschotten die we dit weekeinde zouden cremeren, is al geregeld dat ze naar het crematorium kunnen', aldus Radjbali.

Ook Agnes Poesa, eigenaar van uitvaartbedrijf MJ Poesa, zegt dat zij de families voorlopig niet naar het crematieoord kan sturen. 'We zijn zelf gaan kijken en alles ligt blank. Voorlopig kan het terrein echt niet gebruikt worden voor crematies. We hopen alleen dat de mensen dat begrijpen en kiezen voor het crematorium, want er is geen andere openbare cremeerplaats in Paramaribo.'

OM Nederland eist 307 euro boete van Belg voor meenemen veer blauwgele ara uit Suriname

Gemeenteraadslid Hansy Buts uit Herselt spreekt van 'komedie'

Buts tijdens zijn vakantie in de Paramaribo Zoo bij een blauwgele are met veer in zijn hand. (Bron foto: Hansy Buts)

De Nederlandse justitie eist 307 euro van gemeenteraadslid Hansy Buts uit Herselt, omdat hij een grote blauwe veer van een blauwgele ara (Ara ararauna) invoerde vanuit Suriname. Buts spreekt echter van een ‘komedie’, aldus bericht de Gazet van Antwerpen, editie Herstelt (Kempen) vandaag, zaterdag 21 februari 2015.


Souvenirs meebrengen uit het buitenland is niet zonder risico. Dat heeft gemeenteraadslid Hansy Buts (onafhankelijke) ondervonden. Bij zijn terugkomst uit Suriname in november vorig jaar trof de Nederlandse douane op Schiphol in zijn reiskoffer een veer van een blauw-gele ara aan.

'Blijkbaar staat die vogel op een lijst van beschermde fauna en flora en is de in- en uitvoer ervan verboden', doet Buts het verhaal. 'Na controle kreeg ik een proces-verbaal. Het was een echte komedie.'

Nu eist de Nederlandse justitie 307 euro boete.

Werkgroep verkiezing jeugdambassadeurs VN geïnstalleerd

(Bron foto: ministerie van Sport- en Jeugdzaken)
Geïnteresseerde jongeren kunnen zich tot 3 maart registreren


De werkgroep die waarnemend-directeur Jeugdzaken bij het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem-Pinas, zal assisteren bij de organisatie van de verkiezing van de volgende groep United Nations Millenium Development Goals Youth Ambassadors (UN MDG YA’s), is geïnstalleerd. Dat laat het directoraat vandaag, zaterdag 21 februari 2015, in een persbericht weten.

Koningsbloem-Pinas stelde de groep, onder leiding van Margo Biervliet, afgelopen woensdag in. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd Saskia Wip, Aniel Ghisaidoobe, Faizal Abdoelgafoer en Joan Kartopawiro.

Jongeren die zich willen opgeven voor deze posten kunnen tot en met 2 maart een registratieformulier afhalen bij de afdeling Nationale- en Internationale Betrekkingen van het directoraat. Zij die gekozen worden moeten de Millenium Ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren met strategische programma's en activiteiten.

In februari 2013 werden Faizal Abdoelgafoer en Jillian Kromosoeto gekozen tot MDG-jeugdambassadeurs. Later dit jaar worden de verkiesbare jongeren geïnformeerd over onder andere de taken en bevoegdheden van een UN MDG YA.

Advocate op Curaçao vraagt Hof herziening zaak cliënten in 1999-zaak overval pompstation Gasora

Mogelijk heeft advocate een 'novum' dat moet leiden tot herziening


Advocate Carry Knoops-Hamburger op Curaçao heeft een verzoek ingediend bij het Hof om de zaak van haar cliënten Regis Djaoen en Willis Sprock te herzien. De mannen werden respectievelijk veroordeeld tot levenslang en twaalf jaar gevangenisstraf voor de fatale overval in 1999 op het pompstation Gasora, waarbij een bewaker om het leven kwam. Dit bericht de Amigoe vanavond, zaterdag 21 februari 2015.
 
De behandeling van het herzieningsverzoek staat gepland op 13 maart.

De advocaat heeft kennelijk een novum ontdekt. Alleen een novum kan ervoor zorgen dat een gesloten strafzaak heropend wordt. Er moet dus sprake zijn van een nieuw feit of nieuwe omstandigheid in de zaak, opdat die opnieuw voor een rechter gebracht kan worden, aldus de Amigoe.

Het is dus iets wat de rechters nog helemaal niet wisten, omdat bijvoorbeeld geen enkele getuige op dit feit gewezen heeft, de advocaat dit feit bij de behandeling van de zaak niet naar voren heeft gebracht, het feit ten tijde van de rechtszaak niet bekend was, het feit door het Openbaar Ministerie niet in het dossier van de verdachte was opgenomen of omdat de rechter eenvoudigweg helemaal niet naar het feit heeft gevraagd.

Als er een novum wordt ingebracht dat een reden kan zijn om de zaak te herzien, dan is het inbrengen van een nieuw feit alleen echter niet voldoende voor een herziening van de zaak. Daar is meer voor nodig. Er moet ook een vermoeden zijn, dat het oordeel anders had uitgepakt als het nieuwe feit bekend was geweest.

De advocate was niet bereikbaar voor commentaar over het novum in deze zaak.

Op 14 februari 1999 omstreeks 23.20 uur arriveren politieagenten bij het benzinestation Gasora aan de Caracasbaaiweg en treffen daar de bewaker aan, die was neergeschoten. Zijn dienstwapen, een revolver, bleek gestolen te zijn. De vermoedelijke daders verdwenen in een donkerblauwe personenauto. Omstreeks het tijdstip van het aantreffen van het lijk bevond een agent zich op de Bramendiweg. Daar werd hij rakelings gepasseerd door een donkerkleurige personenauto die met hoge snelheid langsreed. In de vierdeursauto zaten twee mannen. De auto reed in de richting van het stadion van Willemstad, waar de twee mannen gehaast uitstapten. Korte tijd later werd ten noorden van het stadion in de struiken een donkerblauwe Mazda 626, vierdeurs, aangetroffen, waarvan de motorkap nog warm was. De auto werd door de agent herkend als de auto die hem in volle vaart passeerde. 

Op 21 februari 1999 werden twee verdachten aangehouden in een gestolen auto. Onder een van de stoelen wordt de bij het benzinestation Gasora gestolen revolver gevonden en onder een andere zitting nog een andere revolver, waarmee waarschijnlijk de kogel waarmee het slachtofffer werd neergeschoten was afgevuurd. Een van de verdachten vertelde zijn vriendin dat hij de bewaker van Gasora heeft doodgeschoten en diens wapen heeft weggenomen . (Bron: rechtspraak.nl)

Girjasing (VHP) praat met leiding KPS over oplossing fileprobleem bij Wijdenboschbrug

'Politie verlaat te vroeg haar post bij fileknooppunten'


Op zijn verzoek is het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing afgelopen dinsdag ontvangen door de korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname en zijn deskundigen. Girjasing wilde van Tjin Liep Shie vernemen wat het beleid is van de MSD (Motor Surveillancedienst) ten aanzien van de dagelijkse filevorming op en nabij de Wijdenboschbrug, de Willem Campagne- en Van ‘t Hogerhuysstraat, zo berichten vandaag het Dagblad Suriname en Starnieuws.

De filevorming is merkbaar in vele huishoudens in Commewijne, aldus Girjasing. De periode toen Commewijne met Paramaribo verbonden was via een veerverbinding heeft weer zijn intrede gedaan. Girjasing zegt, dat vanwege de vele auto’s op de weg, er snel files ontstaan en dat de politie haar best doet om dit ongerief tot een minimum te beperken. Maar, hij vindt dat de politie te vroeg haar post verlaat en het verkeer weer overlaat aan de verkeerslichten en het onderlinge verkeersfatsoen, met als gevolg, dat binnen de kortste keren weer een file ontstaat. Dit doet zich dagelijks voor van maandag tot en met vrijdag.

Girjasing heeft in het onderhoud voorgesteld, dat de agenten naar gelang de behoefte aanwezig is, op post blijven om in te spelen op de verkeerssituatie zoals dat ook in andere landen het geval is.

Hij stelt voor dat er met ijkpunten wordt gewerkt, waarbij de politie inspeelt zo gauw de file voorbij Suroto is om van de verkeerslichten over te nemen. Voorts heeft hij ook assistentie van de politie gevraagd in de weekeinden, omdat vanaf half zeven tot half negen ‘s avonds te Meerzorg een file ontstaat.

Girjasing blijft erbij dat zijn voorstel, om na de Wijdenboschbrug een linkse afslag te maken naar de Mangrovestraat, zeker zal bijdragen om de filevorming te verkleinen. Het gesprek vond de VHP-politicus heel open en constructief en hij kijkt uit naar verbeteringen ten aanzien van de filevorming.

'Voor deze regering genoot onderhoud waterkerende hulpkleidam Weg naar Zee geen prioriteit'

Oud-minister OW Kandhai: 'Door menselijke nalatigheid is schade nu zo groot'

Geen gegronde redenen verwijten te maken aan adres oud-bewindsman


‘Door menselijke nalatigheid is de schade zo groot’, zegt de oud-minister van Openbare Werken (OW) en VHP-Assembleelid Ganeshkumar Kandhai vandaag, zaterdag 21 februari 2015, in het Dagblad Suriname als reactie op de dambreuk te Weg naar Zee afgelopen donderdagavond. Kandhai vindt dat niemand opgewassen is tegen de natuurverschijnselen, waaronder het opkomende zeewater en de hoge golven. 

De waterkerende kleidam is niet regelmatig onderhouden. Deze dam zou de schade hebben beperkt. ‘Deze regering heeft nagelaten om de dam te onderhouden’, zegt hij. Hoewel twee jaren geleden zich ook een dambreuk heeft, in april 2013, voorgedaan, zijn structurele maatregelen uitgebleven. Volgens Kandhai is het simpel, het betreft prioriteitsstelling. ‘Voor deze regering genoot het onderhoud van de waterkerende hulpkleidam geen prioriteit.’

Kandhai beweert, dat er zeker geen gegronde redenen zijn om verwijten te maken aan zijn adres als oud-minister van OW. ‘Gedurende de periode 2005 tot 2010 waren er zichtbare acties te Weg naar Zee’, stelt hij. Vooruitlopend op de studie voor de bouw van een structurele volwaardige zeedijk werd alvast een hulpdam van klei opgeworpen. ‘Deze werd ook op regelmatige basis onderhouden. Zo is er een rapport uitgebracht met als voorstel om het gebied vanaf Leonsberg tot het Pomonaproject te beschermen. Al deze gebieden worden bedreigd door het zeewater.’

Kandhai achtte het nodig om een studie te laten maken van de acuut bedreigde gebieden. Dit omvat het gedeelte vanaf het crematieoord Weg naar Zee tot het Gummelsgebied. Er werd een conceptontwerp gemaakt om dit stuk te voorzien van een structurele volwaardige zeedijk. Hierna vond echter in 2010 de regeringswisseling plaats en werd een nieuwe OW-minister geplaatst.

‘Zou het Nieuw Front nog aanzitten, dan was de volwaardige zeedijk allang gebouwd’, beweert Kandhai. Hij betreurt het dat het conceptontwerp ‘ergens weggestopt is op het ministerie van OW’. ‘Indien de huidige regering dat uitgevoerd zou hebben, zou alle schade bespaard zijn gebleven.’

Kandhai stelt verder, dat hij de hulpdam in het meest acute gebied (vanaf het crematieoord tot het Gummelsgebied) regelmatig liet onderhouden. ‘Gedurende 2005 tot 2010 zijn er voldoende hulpvoorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat burgers geen schade leden.’

Volgens Kandhai is het van groot belang, dat er een volwaardige zeedijk wordt gebouwd en geen waterkerende kleidam. De volwaardige zeedijk zal de garantie bieden dat het zeewater niet naar binnen dringt. De huidige minister van OW, Rabin Parmessar, heeft aangegeven dat herstel van de kleidam zal plaatsvinden.

Door springvloed te Weg naar Zee getroffen landbouwers worden mogelijk door LVV vergoed

Ook in april 2013 dambreuk (Bron foto: Claudio Barker/de Ware Tijd)
LVV werkt aan opmaken schaderapport

Ondergelopen grond doordrenkt met zout oceaanwater


Het ziet er naar uit dat zo'n 25 landbouwers te Weg naar Zee, die schade hebben opgelopen ten gevolge van de dambreuk afgelopen donderdagavond, vergoed zullen worden door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 

‘Ik denk niet dat de minister afwijzend zal reageren, ik ga uiteraard met de minister praten’, aldus LVV-beleidsadviseur Wim Bajnath vandaag, 21 februari 2015, in het Dagblad Suriname. Bajnath is ook landbouwer en voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta.

De schade die de landbouwers hebben geleden, zal naar verwachting oplopen tot in de duizenden Surinaamse dollars. Het ministerie is nog bezig met het opmaken van het schaderapport. Bajnath verzekert de consumenten van groenten ervan dat de wateroverlast te Weg naar Zee niet doorslaggevend zal zijn op de prijs van groente op de lokale markt. ‘Het is maar een klein deel.’ Tegenwoordig is sprake van gunstige weersomstandigheden en heeft de lokale markt ook te kampen met een overschot aan groente.

Bajnath weet dat er geld nodig zal zijn voor de herstart van de landbouwwerkzaamheden in het gebied. Op welke wijze het ministerie de landbouwers tegemoet zal komen, is nog niet bekend. Bajnath drukte de landbouwers wel op het hart om de informatie ten aanzien van de ondergelopen groente naar eerlijkheid door te geven. Tal van gewassen zijn bezweken door het overtollig water, waaronder poe, peper, cassave, antroewa en boulanger.

Volgens Bajnath zal de herstart moeilijk gaan vanwege de verzilting van de landbouwgronden. Het zoutgehalte is tot in de bodem binnengedrongen. Het zal zeker een paar maanden duren voordat er weer gewassen geteeld kunnen worden op de gronden. Het zout in de bodem moet eerst weggewassen worden. En dit gebeurt door zware regenval.
Bajnath is er bezorgd over wanneer de gronden weer ‘gezond’ zullen zijn om te planten, vooral tegen de achtergrond dat het nu geen regenperiode is. Dit betekent dat het zout in de bodem zal blijven totdat de regenperiode is aangebroken.

De dambreuk met als gevolg de overstroming te Weg naar Zee wordt door Bajnath betiteld als de ‘grootste overstroming ooit’. De wateroverlast  gepaard gaande met zoveel schade, heeft hij voor het eerst meegemaakt. Behalve de groenten die het moesten ontgelden, moesten bewoners ook noodgedwongen geëvacueerd worden.

Twee jaren geleden was er pook al sprake van een dambreuk, maar de schade toen was relatief kleiner vergeleken met deze. Bajnath is er benieuwd naar welke structurele maatregelen getroffen zullen worden. ‘De minister van Openbare Werken is langs geweest, hij heeft uitgelegd de modderdammen te zullen herstellen. Hij heeft beloofd dat binnen een jaar een structurele dijk wordt gebouwd.’

E-cartours op Curaçao verhuurt elektrische auto's

Eigenaar Rob Smit wil met BMWi3's strijd aangaan met milieuvervuilende auto's


Iedereen kan ze vanaf vandaag, zaterdag 21 februari 2015, op Curaçao voorbij zien zoeven: de elektrische auto’s van E-cartours. E-cartours is het eerste autoverhuurbedrijf op Curaçao met deze zogenoemde honderd procent elektrische auto’s, aldus het Antilliaans Dagblad.

Eigenaar van E-cartours Rob Smit gaat met zijn vier gloednieuwe BMWi3’s de strijd aan met de milieuvervuilende auto’s. Hij werkt hiervoor samen met Coral Estate Services. Het resort op Band’abou zal de elektrische voertuigen aanbieden aan haar vakantiegangers.

Volgens hem kan met een normale rijstijl zo’n 140 kilometer worden afgelegd. 'Met airco aan en normaal rijgedrag haal ik zelf gemiddeld 140 kilometer op een volle acculading. Het is net als met een benzine- of dieselauto, als je hard rijdt en veelvuldig optrekt, dan ben je sneller door je brandstof heen. Maar, je zal ook merken dat het een sport wordt zo ver mogelijk te komen op één lading, als je tijdens het rijden het gas loslaat, laadt de accu namelijk op.'

Smit raadt het uiteraard iedereen aan. 'Het lijkt in het begin wellicht vreemd, omdat de auto bijna geen geluid maakt, maar de auto is verschrikkelijk snel. Je moet dus nog opletten ook.' Wat hem betreft zijn er binnen een aantal jaar alleen maar elektrische auto’s op het eiland.

Conservation International Suriname blijft hameren op belang bescherming zoetwatergebieden

Goedschalk wijst weer op belang zoetwaterbronnen.
CIS en RGB willen bewoners rond zoetwatergebieden bewust maken van belang water

 
Suriname staat in de wereld op de derde plaats als het gaat om de beschikbaarheid van zoetwater per hoofd van de bevolking. 'Dit kan in de toekomst veel voordelen opleveren voor zowel het land als de rest van de wereld. Het is daarom van belang, dat dit soort gebieden wordt beschermd', zegt John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname (CIS) vandaag, zaterdag 21 februari 2015, in de Ware Tijd, doelende op de groeiende behoefte aan geschikte drinkwaterbronnen in de wereld. 

Eén van de grootste en ongerepte zoetwaterbronnen van Suriname is de Coroniezwamp, die verbonden is met zwampgebieden in het noorden van Saramacca en het Bigi Pan-gebied in Nickerie.

'Deze gebieden lopen ernstig gevaar door houtkap en vernietiging van de mangrovebossen', aldus Hesdy Esajas, beleidsmedewerker van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Er moet verandering komen in het gebrek aan kennis over duurzaam beheer en de gevaren van menselijk handelen voor zulke natuurlijke rijkdommen. Daarom gaat de milieuorganisatie, in samenwerking met RGB, consultatierondes houden om de gemeenschappen in en rondom dit waterrijk gebied bewust te maken van de noodzaak om zuinig om te gaan met deze natuurrijkdom.

Eigenaren treintjes overvallen door besluit politie: verbod op rijden openbare wegen

'Als je dit doet maak je een traditie dood'

Politie: 'Treintjes rijden onverzekerd en niet gekeurd rond'


'Je kan wat twintig jaar lang is gedoogd, niet zo van het ene op het andere moment stoppen. We willen praten met de politie en de autoriteiten over voorwaarden waaronder wij wel ons bedrijf kunnen voortzetten', dat zegt Romeo Bronne, eigenaar van ‘Play for us’, vandaag, zaterdag 21 februari 2015, in de Ware Tijd.

De groep van slechts vijf eigenaren van dergelijke treintjes hebben gisteren vergaderd over het verbod dat de politie deze week heeft ingesteld op het rondrijden van de treintjes. 'Treintjes zijn ondertussen een traditie geworden. Als je dit doet, maak je daarmee een traditie dood', aldus de ondernemer.

Politiewoordvoerder Humprey Naarden van het Korps Politie Suriname, die in opdracht van het bureau Centrum het bericht had uitgebracht, zegt dat de treintjes onverzekerd op de weg rijden en ook niet gekeurd zijn. De ondernemers die aan de wet willen voldoen, zijn zelf naar de verzekering en de keuringsinstantie geweest. Bij de verzekering kregen zij te horen dat de toestellen eerst gekeurd moeten worden. Bij de keuring werd hen meegedeeld dat dergelijke voertuigen door de politie niet gekeurd worden.

Naarden: 'Het zijn in feite kleine landbouwtractoren en dat zijn geen voertuigen die ter keuring worden aangeboden.' Ook al zou er gebruik gemaakt worden van grotere tractoren die wel ter keuring kunnen worden aangeboden, speelt nog het probleem van de wagons die onveilig zouden zijn, aldus Naarden.

Naarden kan zich het probleem van de ondernemers voorstellen, maar wijst er ook op dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. 'Als je in iets gaat investeren, laat je eerst informeren.'

Gajadien (VHP): 'EBS-directeur, minister Rusland en voorzitter Raad van Commissarissen per direct buiten functie stellen'

'CLAD moet objectief onderzoek kunnen verrichten binnen EBS'

Met Vaseur als bestuurslid AdeKUS ziet Gajadien ook financiering universiteit in gevaar komen


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien (NF/VHP) pleit ervoor, dat de directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), respectievelijk Willy Duiker en Iwan Krolis, onmiddellijk buiten functie worden gesteld. Dit, om een objectief onderzoek door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) te laten plaatsvinden in dit energiebedrijf, zo bericht vandaag, zaterdag 21 februari 2015, het Dagblad Suriname.

‘Ze moeten hun functie tot nader order ter beschikking stellen’, aldus Gajadien, die ook vindt dat huidig minister van Financiën, Andy Rusland, die voor Krolis de RvC-voorzitter bij de EBS was, buiten functie gesteld moet worden. Volgens Gajadien begonnen de onregelmatigheden bij de EBS tijdens het bewind van directeur Kenneth Vaseur en RvC-voorzitter Rusland. De huidige directeur Duiker en voorzitter Krolis zetten dit volgens de politicus voort.

‘Door het beleid van deze personen is het bedrijf vandaag terecht gekomen in een schuldpositie van zo'n 1,5 miljard, terwijl cliënten die reeds betaald hebben voor aansluitingen, nu langer dan zes maanden wachten’, aldus Gajadien. ‘Zelf roep ik al enkele jaren voor optreden vanuit de regering, maar niets heeft mogen baten. De president had aangekondigd dat er een doorlichting in 2012 zou plaatsvinden van het bedrijf, waarvan tot heden geen resultaat gepresenteerd is.’

Gajadien kan zich vinden in het advies van Rudi Roseval om een onafhankelijk internationale organisatie met forensische werkarm in te roepen, maar vindt dat er een gespecialiseerde technische organisatie erbij moet komen.

‘Met het vragen aan de minister van Financiën om CLAD in te zetten om een onderzoek in te stellen bij de EBS, heeft de procureur generaal slechts een stap gezet, maar waarborging voor een goed verloop is nog ver uit zicht. Dit, omdat de actoren die hierbij in het spel moeten worden gesteld, zelf onderdeel zijn van de onregelmatigheden. Maar, ook uit het recente verleden bij onderzoeken van Surpost en Carifesta is gebleken, dat vrijwel niets uit de bus is gekomen van CLAD uit’, stelt Gajadien.

‘De drie zaken die parlementair Arthur Tjin A Tsoi gepresenteerd heeft, omvatten slechts 30% van de onregelmatigheden binnen dit bedrijf. Conflict of interest bij uitvoering van werken en diensten viert hoogtij, waarbij publiek geheim is dat bij werken door Glins of Nofac of Slight Edge Consultancy een directe link gelegd kan worden met de directeur. Zelf wordt niet ervoor geschroomd om buiten de taken van de EBS oneigenlijke werkzaamheden uit te voeren als bestrating aan de Saramaccastraat voor bijkans 1,2 miljoen Amerikaanse dollar’, aldus Gajadien.

Volgens Gajadien schijnen de onregelmatigheden tijdens de voormalig directeur Vaseur zich voort te zetten bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), waarbij zonder aanbesteding enorme infrastructurele werken gegund worden aan dezelfde bedrijven als Aire NV. ‘Zelf zie ik straks de financiering bij de universiteit ook in gevaar komen.’ Vaseur is ondervoorzitter van het universiteitsbestuur.

Braziliaanse politie arresteert twee verdachten voor moord op zeezeiler Wolbeek

Nederlander (60) werd bij overval in borst geschoten: echtgenote bleef ongedeerd


De Braziliaanse politie heeft twee mannen aangehouden voor de moord op de Nederlandse zeiltoerist Ronald Wolbeek. De 60-jarige man werd vorige week in de nacht van zaterdag op zondag in zijn borst geschoten bij een overval. De politie maakte de arrestaties gisteren bekend, aldus Braziliaanse media vandaag, zaterdag 21 februari 2015, waaronder Jornal de Brasilia.

De verdachten werden donderdag opgepakt in Sao Luis, de stad waar de Nederlander vlakbij werd gedood. De politie zoekt nog een derde verdachte.

Zijn vrouw Maria (69) vertelde de politie, dat ze in de nacht van zaterdag op zondag het alarm op de boot hoorden afgaan. De man ging kijken wat er aan de hand was en liep twee gewapende mannen tegen het lijf. Na een woordenwisseling werden er twee schoten afgevuurd. Een ervan raakte de Nederlander. De daders sloegen op de vlucht in een klein bootje zonder iets te hebben gestolen.

De 69-jarige vrouw bleef ongedeerd. Ze zwom naar een nabijgelegen jachtclub en waarschuwde de politie.

Het Nederlandse stel voer sinds 21 december langs de Braziliaanse kust. Na stops in Recife en Fortaleza ging de boot voor anker in de São Marcos-baai voor São Luis.

ESAV verwerpt uitspraak Lesley Artist over woongebied inheemsen in grondhuur

Vertegenwoordigers van de ESAV. (Bron foto: Christio Wijnhard)
'Uitspraak Artist voor eigen rekening en risico'

'Plan in strijd met internationale rechten inheemse volkeren'


Het inheemsenplatform voor Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang (ESAV) verwerpt de uitspraak van Lesley Artist (NDP-Assembleelid, kapitein van Redi Doti), dat inheemsendorpen hun traditionele woongebied in ‘grondhuur’ willen en eisen rectificatie. Dit zegt Romeo Pierre, kapitein van Pierre Kondre vandaag, zaterdag 21 februari 2015, in de Ware Tijd.

'Indien Artist spreekt als voorzitter van de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname), dan spreekt hij ook namens ons. Maar, wij zijn niet geraadpleegd.'

Artist heeft op 9 februari in de Ware Tijd gezegd, dat de vijftig inheemse dorpen in Suriname de grond in voorlopige grondhuur willen, totdat de kwestie omtrent collectief grondbezit definitief zal zijn opgelost.

'De ESAV verwerpt deze uitspraak, omdat ze in strijd is met de principes van de inheemsen wereldwijd', staat in een verklaring van de organisatie. 'Indien wij dit accepteren, handelen wij in strijd met de rechten van de inheemse volkeren, zoals vastgelegd in de declaratie van de Verenigde Naties.'

Daaruit concludeert de ESAV, dat Artist de uitspraak op 'eigen initiatief' heeft gedaan en dan ook voor 'eigen rekening en risico'. Dat heeft volgens de organisatie voor opschudding gezorgd binnen de inheemse gemeenschap. Pierre trekt daarom samen met Alwin Ligorie (Stichting Maswanary Suriname), Audrey Christiaan, Guillano Zaalman en Inge Pierre van ESAV en Astrid Toenae (opvolgend kapitein van Maho) aan de bel.

Den Blauwvinger: Vreedzaam protest opponenten SASur, maar wel opruiend taalgebruik organisatie

COLUMN: Rechtszaak SASur tegen SRS ontaardt in zinloos protest en grote woorden bij rechtbank

Betrokken organisaties doen alsof SASur staatsgevaarlijk is.....
Betrokken organisaties doen alsof SASur staatsontwrichtend is...


Al vele, vele maanden ligt de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) onder vuur. Onder vuur van vooral zogenoemde showorganisatoren, de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) en wat artiesten. Allen willen voor het bekende dubbeltje op de eerste rij als het gaat om het betalen van auteursrechten aan artiesten via SASur en zoeken daarom allerlei redenen om die organisatie aan te vallen en om haar voorzitter zelfs persoonlijk aan te vallen. Jammerkonten, waaronder ook nog eens figuren die nauwelijks weten waarover ze praten en wat auteursrechten zijn.

Natuurlijk, SASur valt zeker het een ander te verwijten, zoals het cliché verworden woord transparantie. Maar, het muziekrepertoire dat zij in beheer heeft – waarvan zo vaak wordt beweerd dat dat niet openbaar en zelfs onbekend zou zijn – is gewoon op de website van de organisatie te vinden en vanwege de grote hoeveelheid artiesten in het SASur-repertoire is het voor de auteursrechtenorganisatie ondoenlijk om ze op een lijst aan Jan en Alleman te verstrekken. Die transparantie is er dus wel degelijk. Transparantie als het gaat om financiële verantwoordelijk ontbreekt echter nog steeds.

Bedenkelijk niveau
Maar, het inhoudelijke niveau van de protesten tegen de auteursrechtenorganisatie is als bedenkelijk en verwerpelijk te kwalificeren. Neem nu het protest van afgelopen woensdagochtend bij het Kantongerecht waar de rechter haar beslissing op de vraag of SASur wel of niet de staatszender SRS op de veiling mag gooien, omdat de zender weigert een miljoen Surinaamse dollar te voldoen voor achterstallige betalingen van auteursrechten, werd uitgesteld.

Sinds maandag 16 februari werd via de SRS, in het programma 'Bakana Tori' van presentator Cliffton Limburg, opgeroepen om te protesteren bij de rechtbank. De toonzetting was verhit, ongenuanceerd en gespeend van feitelijke kennis van zaken. De toekomst van de SRS zou in gevaar zijn, neen, de toekomst van alle zenders en omroepen. Het broodbeleg van Limburg zou in gevaar komen.
Vooral veel geschreeuw om maar een zo groots mogelijke 'massa' twee dagen later op de been te brengen. Wel werd continu benadrukt, dat het zou gaan om een vreedzaam protest.
Maar, met welk doel??
De rechter zou een uitspraak doen.
Protest of geen protest. Protest?
Waarom? Zinloos, alleen bedoeld om stemming te maken en om SASur en vooral haar voorzitter angst aan te jagen. Een petitie werd overhandigd aan de voorzitter van het parlement, De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons. Een petitie waarin werd geëist SASur stop te zetten. Maar, kennelijk begrijpen de demonstranten niet, dat het welhaast juridisch onmogelijk is om een stichting te verbieden.

Een massa van slechts hooguit paar honderd demonstranten
Van enige massa was 's morgens bij de rechtbank geen sprake. Hooguit een paar honderd schreeuwers, waaronder enkele bekende personen waarbij je kunt afvragen waarom zij aanwezig waren. Natuurlijk, waarom niet, je gezicht laten zien, verkiezingen naderen. En de STVS trachtte hortend en stotend live verslag te doen het 'massa' protest. Treurig en beschamend dat je je als mediawerkers zo uit de tent laat lokken door een auteursrechtenorganisatie die gewoon, hoe je het wendt of keert, zijn werk doet.


Opruiend demootje wil 'volksvijandige stichting elimineren'
Het handjevol 'vreedzame' demonstranten (Leve Suriname werd geschreeuwd. Leve Suriname?, terwijl het slechts gaat om een auteursrechtenkwestie) werd opgejut met opruiend en vooral ongenuanceerd taalgebruik van enkele sprekers, waaronder de militair en SRS-presentator Edwin Geffery die naar voren was geworpen door de SRS als coördinator van het demootje. 'Wij zullen deze volksvijandige stichting elimineren met de rechtsgeldige middelen en mogelijkheden', sprak hij. Volksvijandig? Elimineren?? Dat was werkelijk opruiend taalgebruik en riekt naar stemmingmakerij. Maar, waarom hij die woorden bezigde werd niet duidelijk, waarschijnlijk niet omdat hij zelf het antwoord niet wist. Stemmingmakerij, dat was het, niets meer en niets minder.

Kan een auteursrechtenstichting een maatschappij 'ontwrichten'?
Eerder had hij al via een nieuwswebsite laten weten, dat de maatschappij door SASur wordt 'ontwricht' en 'dat de demonstranten willen bewijzen dat het volk de macht heeft'. De arrogantie droop af van zijn woorden. De maatschappij ontwricht?, door het wettelijk correcte optreden van een auteursrechtenorganisatie? Wanneer wordt de noodtoestand uitgeroepen?

De demonstranten leken op oorlogspad te zijn, vreedzaam, maar wel met oorlogstaal. Vreedzame oorlogstaal tegen een....auteursrechtenorganisatie....

SASur opereert keurig, maar onhandig, binnen wettelijke kaders
Ramlal zegt terecht, dat SASur wordt belet zich vrijelijk te kunnen bewegen met een vonnis in de hand. Hij vindt dat er persoonlijke aanvallen zijn geopend en sentimenten worden bespeeld. Ramlal is verder van oordeel, ook weer geheel terecht en begrijpelijk, dat de SRS duidelijk aanstuurt op burgerlijke ongehoorzaamheid.

SASur staat in haar recht om, ondanks dat in mei 2013 minister Edward Belfort van Justitie en Politie de beschikking introk om als bemiddelingsbureau te mogen optreden, als gevolmachtigde van belanghebbenden in haar repertoire op te treden voor artiesten in haar repertoire. Dat lijken de organisaties niet te willen begrijpen. De auteursrechtenorganisatie overtreedt geen enkele wet. De werkzaamheden van SASur staan en vallen niet met een beschikking van de minister.

Laat alle betrokkenen spoedig eens als volwassen mensen, zonder ongenuanceerd taalgebruik, rond de tafel gaan zitten in aanwezigheid van een echte auteursrechtendeskundige, desnoods uit een buitenland gehaald. De organisaties die ageren tegen SASur beweren allen dat ze wel financieel over de brug willen komen, maar niet voor de Sasur opgeworpen bedragen. Als ze zich werkelijk willen houden aan wet- en regelgeving inzake auteursrechten dan zullen zij en SASur zich ergens halverwege de tafel tegemoet moeten komen. Maar, de vraag is of die organisaties wel goedgezind zijn. Nooit is er ook maar iets aan auteursrechten afgedragen. Muziek wordt en werd ten gehore gebracht van lokale en internationale artiesten zonder dat die ook maar iets vanuit Suriname op hun rekening gestort zien.

Alle betrokkenen beetje water bij de wijn doen....
Maar, SASur zal ook zeker water bij de wijn moeten gieten en transparanter worden en leren beter te communiceren met de betrokken organisaties. Het lijkt er nu al vele maanden op ,dat we in essentie te maken hebben met een storm in glas auteursrechten water, simpelweg omdat het heeft ontbroken aan open en eerlijke wederzijds communicatie naar elkaar toe.

Tot slot, als betrokken organisaties zoveel problemen hebben met SASur, waarom nemen zij dan niet een initiatief om zelf met een auteursrechtenorganisatie op de proppen te komen..... Met alleen maar schreeuwen om het schreeuwen kan SASur niet uit de maatschappij en uit de werkelijkheid van de dag worden verwijderd.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
21 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo