zondag 22 februari 2015

'Woordkeus'

Woordkeus


Ons is niet bekend
of in de afspraak
tussen de politieke leiders
het precies zo staat.

Zij zullen in de verkiezingsstrijd
elkaar niet neerhalen
is wat de journalist ons schrijft.

Staat dan wel in deze afspraak
wat zij objectief zullen doen
met politici die qua hun gedrag
zichzelf allang hebben neergehaald?

Alphons Levens,
22 februari 2015.

Voorzitter NPS-Commewijne eist op partijcongres royement Remy Pollack

Marlon Budike: 'Pollack werkt partij tegen'


Marlon Budike, voorzitter van de afdeling Commewijne van de Nationale Partij Suriname (NPS), eist dat ex-secretaris Remy Pollack en huidig districtscommissaris van Commewijne, wordt geroyeerd uit de partij. Hij was ook voorzitter van de NPS-Commewijne. Pollack heeft nog steeds niet bedankt als NPS-lid en heeft bovendien de administratie van de partij niet overgedragen. Volgens Budike werkt Pollack de partij tegen. Hij gaat naar NPS-families en belooft hen grond en werk.

Budike zei vandaag, zondag 22 februari 2015, in Grun Dyari, zo bericht Starnieuws, dat hij de afdeling Commewijne met lege handen heeft overgenomen. Hij betwijfelt of er eerlijke verkiezingen in dat district gehouden kunnen worden. Hij liet het congres weten, dat Pollack, die voorzitter is van het hoofdstembureau, een kandidaat voor de NDP heeft geplaatst op de lijst van De Nationale Assemblee. Hetzelfde geldt voor districts- en ressortraadskandidaten. De NPS'er vraagt zich af hoe Pollack zich onafhankelijk zal kunnen opstellen.

'A man e broko a partij in Kowna. De structuren van Commewijne eisen dat hij wordt geroyeerd'
, sprak Budike zich richtend tot het hoofdbestuur, het congres en de adviesraad van de partij.

Pollack zou de adressen van de NPS gebruiken voor de NDP. Hij heeft meer dan duizend NPS'ers beloofd, dat hij hen grond zal geven en heeft hen werk beloofd. Volgens Budike houdt hij de mensen voor de gek. Het hoofdbestuur van de partij, onder leiding van Gregory Rusland, neemt komende week een besluit over de positie van Pollack in de partij.

LVV stimuleert de kweek van kwi kwi

Gebruik pesticiden landbouwsector bedreigt vissoort


Anand Chotkhan, hoofd en deskundige op het gebied van aquacultuur bij het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft afgelopen vrijdag een inleiding verzorgd over het kweken van de vissoort kwi kwi (Hoplosternum littorale). Dat bericht de webeditie van de Ware Tijd zondag 22 februari 2015.

De inleiding komt op verzoek van verschillende coöperaties in het district. De deskundige gaf uitleg over onder andere de verzorging van de larven die moeten uitgroeien tot jonge visjes. 'Dit is één van de moeilijkste fasen van de kweek', sprak Chotkhan. Hij zal in de regentijd, april en mei, terugkomen naar het district om met de belangstellenden de eerste praktische zaken in de kweek van kwi kwi door te nemen. 'De bedoeling is dat de kuit wordt verplaats en de deelnemers te tonen hoe die verder te verzorgen.'

Chotkan zei, dat behalve in Nickerie er bijzonder veel belangstelling is voor de kweek van kwi kwi in andere delen van het land. 'Maar door een gebrek aan deskundigen konden wij de voorlichting niet eerder aanpakken.'

Volgens hem heeft Nickerie potentie voor de kweek van kwi kwi, 'omdat dat op de eerste plaats een goed waterbeheer vereist en dat is goed geregeld in het district'. Een belemmerende factor voor de teelt noemde hij het gebruik van pesticiden in de landbouwsector. 'We weten dat het district voldoende plekken heeft waar er geen pesticiden worden gebruikt.'

Volgens hem moet nog enig onderzoek worden verricht naar het aanmaken van goed voer voor de kwi kwi.

Radj Bhagoe kweek kwi kwi op kleine schaal. Hij is bezig op zijn perceel waar hij een vijver heeft. Volgens hem zijn de vissen heel gevoelig voor de pesticiden die gebruikt worden in de rijstsector. Bhagoe stelt dat tussen 60 en 70 procent van de landbouwgebieden in het district besmet zijn met pesticiden. De kwi kwi-soort zou eerder gekweekt moeten worden in gebieden waar helemaal geen pesticiden wordt gebruikt zoals South Drain en de Coroniezwamp.

Uni Pikin houdt Boekenmarkt en Open Dag 28 februari

Unu Pikin zoekt contact met bedrijfsleven

Meubelafdeling wil assortiment uitbreiden


De Stichting Unu Pikin houdt zaterdag 28 februari 2015 een Open dag en Boekenmarkt op haar terrein aan De Boerbuitenweg. Zoals tijdens elke boekenmarkt zijn er heel veel kinderboeken en boeken voor volwassenen te koop, tegen hele lage prijzen. 

Met de Open dag richt de stichting zich tot het Surinaamse bedrijfsleven om zo meer opdrachten binnen te halen voor de meubelafdeling.

Stichting Unu Pikin beheert een sociale werkplaats met een fietsen- en meubelafdeling, waar arbeid, stage en les wordt geboden aan jongeren die elders weinig kansen hebben, zoals mensen met een beperking of leerlingen van het speciaal onderwijs. De stichting ontvangt geen overheidssteun en financiert haar activiteiten uit de verkoop van fietsen en meubilair. 
 
De afgelopen tien jaar ging het daarbij voornamelijk om schoolmeubilair. Door veranderingen in het overheidsbeleid krijgt de werkplaats echter alleen nog kleine bestellingen en zijn de inkomsten terug gelopen. Hierdoor is het erg moeilijk geworden om als sociale werkplaats te kunnen blijven bestaan.
Voor iedereen is werk belangrijk, als inkomstenbron en als sociale activiteit. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Mensen zonder werk zijn vaker ziek, hebben vaker conflicten in hun omgeving en doen een groter beroep op hun (kleine) sociale netwerk. 

Werk loont op vele manieren:
- werk structureert de tijd;
- werk is een belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen;
- werk verbindt individuen met doeleinden die hun persoonlijke voorkeuren overstijgen, en
- werk levert status en identiteit en draagt op die manier in belangrijke mate bij tot de definitie van iemands positie in de samenleving.


Om opvang en arbeid te kunnen blijven bieden wordt hard gezocht naar andere inkomstenbronnen voor Meubels&Meer, de meubelafdeling van Stichting Unu Pikin. Er worden nu al allerlei producten voor particulieren gemaakt, zoals baddoekenrekken, kledingkasten, hobbelstoelen en klein of groot houten speelgoed. Samen met de handelmaatschappijen en meubelzaken wil de stichting het assortiment verder uitbreiden en de klanten beter bereiken.

De Boekenmarkt en Open dag kan worden bezocht van tien uur 's morgens tot twee uur 's middags aan de Unu Pikinweg 5, De Boerbuiten (tel. 44 1900).


Tijdens de Open dag zijn er speciale acties voor bedrijven en particulieren, zoals de Opendag-korting voor meubels en speelgoed en het gratis Onderhoudsabonnement bij aanschaf van een fiets. 

Ook is er een leuke kinderactiviteit en worden demonstraties houtdraaien gegeven.

NPS'er Kensenhuis krijgt geen steun onderafdelingen NPS-Para

Geplaagd Assembleelid niet aanwezig op partijcongres NPS


Het NPS-Assembleelid Patrick Kensenhuis was vandaag, zondag 22 februari 2015, niet aanwezig op het bijzondere partijcongres van de NPS in Grun Dyari. Hij kreeg geen ondersteuning van de onderafdelingen van Para op het congres, aldus Starnieuws.

De drie onderafdelingen en twee werkgroepen van de NPS-Para hebben zich gedistantieerd van de brief die de voorzitters hadden geschreven aan het afdelingsbestuur en de leiding van de partij. Alle onderafdelingen van Para hebben te kennen gegeven dat ze niet zijn geraadpleegd. Zij vinden dat het hier om een ondemocratische handeling gaat.

De gehele afdeling Para heeft zich gedistantieerd van de voorzitters van de drie onderafdelingen en de twee werkgroepen en wil vervanging van die voorzitters.

De Paranen vinden, dat het gaat om soloacties van de voorzitters.

Kensenhuis heeft eerder te kennen gegeven geen belangstelling meer te hebben om kandidaat te zijn van de NPS. Hij vindt dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Kensenhuis overweegt serieus om een eigen fractie te vormen in De Nationale Assemblee.

Huis nationale held Anton de Kom vervallen tot krot

(Bron foto: Karwan Fatah-Black)
Armand Zunder: 'Is er geen sprake van een nationale schande?'

NRCS wil vervallen pand restaureren


Wie langs de hoek Hofstraat/Anton de Komstraat in Paramaribo rijdt, fietst of loopt komt het zeker tegen. Het is één van de talrijke krotten die onze hoofdstad nog ontsieren. Voor het huis staat er een zuil waarop ter gelegenheid van 22 februari 1985 de volgende inspirerende tekst gegraveerd staat: 'Sranang mijn vaderland eenmaal hoop ik u weer te zien op de dag waarop alle ellende uit u weggewist zal zijn.’ Een groot deel van de passanten kennen de achtergrond van dit vervallen huisje niet. Een deel kent het wel en misschien laat het hen koud.

Op 22 februari is het vanuit de optiek van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) wel van belang om even bij de achtergrond van dit al jaren vervallen gebouw in onze binnenstad stil te staan. In dit gebouw is namelijk 117 jaar geleden op deze datum de activist, vakbondsleider, auteur van onder andere de klassieker ‘Wij slaven van Suriname’, dichter en verzetsstrijder Anton de Kom geboren. Op deze plek hield hij in 1933 zijn spreekuren om de belangen van de talrijke ‘mofinawans’ uit alle etnische groepen die hem bezochten te behartigen.

Anton de Kom is inmiddels in Suriname in ieder geval na zijn dood uitgegroeid tot een nationale held, die op bankbiljetten prijkt. In het geschiedenisonderwijs vanaf de lagere school is zijn verhaal prominent aanwezig. Op het Universiteitscomplex heeft hij een borstbeeld staan en bij Staatsolie ligt er al een aantal jaren een standbeeld van hem in een loods.

Welnu elke Surinamer heeft wel op de één of andere manier van Anton de Kom, of van zijn werk gehoord. Is het dan normaal dat het huis waarin deze geweldige Surinamer geboren is en ook deels gewerkt heeft tot een krot moest vervallen? Is er in deze geen sprake van een nationale schande?

Wat denkt onder meer de Stichting Stadsherstel Paramaribo over de restauratie van dit monument? Uit goed geïnformeerde bronnen heeft de NRCS vernomen dat er enkele jaren geleden een gedachte door de gemeente Amsterdam is gelanceerd om dit pand te restaureren en er iets moois van te maken. Dit project is toen niet doorgegaan, omdat de gemeente zich onder andere niet kon vinden in de samenstelling van de beheersorganisatie die na de bouw het project zou beheren. De NRCS vindt dit een geluk bij een ongeluk, omdat historische gebouwen in eerste instantie in de onafhankelijke republiek Suriname door de regering van Suriname en/of door bedrijven en burgers van Suriname in principe zelf moeten worden gerestaureerd en verder goed moeten worden onderhouden.

De NRCS is bereid om samen met anderen het voortouw te nemen om het gebouw waar Papa De Kom is geboren in het kader van het decennium van mensen van Afrikaanse afkomst als project aan te pakken. Wie doet mee?

Inmiddels heeft een bekend ingenieursbureau al te kennen gegeven dat het kantoor bereid is om het projectdossier voor de restauratie op te stellen en ook mee wil denken over de exploitatie en het beheer. Wie wenst er meer mee te doen, om als Surinamers in Suriname en in de diaspora aan een gezamenlijke inspanning mee te werken om binnen afzienbare tijd dit pandje in hartje Paramaribo om te toveren in een prachtig educatief ontmoetingscentrum ter nagedachtenis aan één van onze meest bekende nationale helden, Anton de Kom. Hierna zullen wij verder kijken om de regering voor te stellen om 22 februari in het kader van het proces van natievorming in ons land aan te stellen als Dag van Anton de Kom.

Wij willen voor de goede orde à priori stellen dat het in deze niet gaat om een extra vrije dag, want die hebben wij al meer dan genoeg voor een land met zo een kleine economie en met zo een kleine bevolking.


Armand Zunder

Bromfietser dodelijk verongelukt in Nickerie

Man komt met bromfiets ten val

De 45-jarige Krishnakoemar Baidjoe is vanochtend, zondag 22 februari 2015, dodelijk verongelukt op de Beatrixweg, Clarapolder, in het district Nickerie. De man zou met zijn bromfiets zijn gevallen, aldus bericht Starnieuws. 

Voordat een ambulance en de politie ter plekke arriveerden bleek de man al aan zijn verwondingen te zijn overleden.

Volgens een door agenten ingeschakelde arts heeft het slachtoffer een schedelbarstfractuur opgelopen. De bromfiets en het lichaam zijn in beslag genomen door Justitie.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodríguez op bezoek bij Surinaamse collega Lackin

Lackin verwelkomt Venezolaanse collega. (Bron foto: Buitenlandse Zaken)
Binnenkort kan padie geëxporteerd worden naar Venezuela

Lackin betuigt namens regering solidariteit met Venezuela


Suriname en Venezuela zijn er positief over gestemd dat binnenkort begonnen kan worden met de export van padie. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken had afgelopen in Paramaribo een onderhoud met zijn Venezolaanse collega Delcy Rodríguez en met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, zondag 22 februari 2015, weten in een verklaring.

Belangrijke punten op de agenda van de ministers waren het concretiseren van de export van 20.000 ton padie naar Venezuela, de ondertekening van de Statuten voor de oprichting van de Joint Venture tussen Surfuel en PDV Caribe, de voortgang van de PetroCaribe-projecten in Suriname, de visserijovereenkomst tussen beide landen en de Open Sky Overeenkomst, met als doel het personenvervoer tussen beide landen te vergemakkelijken en tevens zeer bevorderend kan zijn voor de ontwikkeling van het toerisme.

Tijdens de bespreking heeft Lackin namens de regering zijn solidariteit betuigt met de Venezuela die wederom te kampen heeft met een situatie van binnenlandse onrust.

Het gesprek vond, aldus het ministerie, in een heel gemoedelijke sfeer plaats, waarbij de bilaterale agenda tussen beide landen verder is uitgekristalliseerd.

’Welgeïnformeerd’ van Radio Tamara, Amsterdam, spreekt zondag 22 februari met Roy Bhikharie, voorzitter PVF

Geldt vrijheid van meningsuiting in Nederland niet voor moslims?


Het wekelijkse actualiteiten-programma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 22 februari 2015, in het eerste uur van half zeven tot half acht (Nederlandse tijd), onder andere de volgende actuele gespreks-onderwerpen:

* Anti-islamonrust
De islamitische stichting Rohamaa zou zondag 8 maart in Rijswijk een benefietbijeenkomst organiseren om geld in te zamelen voor humanitaire projecten. Zeven imams uit het buitenland zouden het woord voeren. Aan drie imams waren al visa verstrekt. De regering trok de visa echter in toen ophef ontstond over veronderstelde antidemocratische en jihadistische uitspraken van het drietal. Ook de bijeenkomst van de islamitische organisatie World Wide Relief op 1 maart in Utrecht ligt onder vuur. Een van de genodigden is de Saoedische fundamentalistische geestelijke Assim Al Hakeem. De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben hierover Kamervragen gesteld.

Dan de voorgenomen bouw van een moskee in Gouda. De inwoners zijn tegen, ondanks de verzekering van minister Opstelten dat er geen buitenlands geld is gemoeid bij de bouw. Komende zaterdag demonstreert de anti-islamitische beweging Pro Patria tegen de bouw van de moskee. Deze beweging is bekend van de demonstraties in de Haagse Schilderswijk. Islamitische organisaties vrezen een confrontatie en hebben de burgemeester van Gouda verzocht de demonstratievergunning in te trekken.
Geldt de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid niet voor moslims? Wordt er met twee maten gemeten als het om moslims gaat? Is er sprake van een anti-islamhysterie in Nederland?

* Zyrzia slikt Europees dictaat
De Griekse regeringspartij Zyriza kreeg onlangs een ruim mandaat van het electoraat. Einde aan de door Brussel opgelegde bezuinigingen en stoppen met terugbetalen van de schuld is wat de partij beloofde. Voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem werd openlijk geschoffeerd in Athene. Maar zie, in weerwil van de gedane beloften, Zyriza is afgelopen week akkoord gegaan met een verlenging van het verafschuwde steunprogramma. Een Griekse weigering zou betekenen dat het land vanaf eind deze maand geen geld meer zou krijgen, want dan loopt het huidig steunprogramma af.
Is het geld machtiger dan de democratische volkswil? Zullen de Grieken afrekenen met Zyriza en hun toevlucht zoeken tot antidemocratische partijen?

* IS rukt op 
De Islamitische Staat nadert Europa. De beweging heeft zich genesteld in Libië. Ook heeft IS verklaard aanslagen te zullen plegen in Turkije. Dit terwijl de strijd tegen IS in Syrië en Irak met de dag uitzichtlozer wordt. Moet Europa zich voorbereiden op de gewapende strijd tegen IS aan zijn grenzen? Hoe weerbaar is Europa? Europa worstelt immers met terroristen van eigen bodem en wordt van binnen uitgehold door anti-islamhysterie en antidemocratisch populisme.

* Oekraïne: de strijd gaat door
De strijd in Oekraïne gaat gewoon door ondanks het vorige week gesloten bestand. De Oekraïense opstandelingen maken zich op om de strategisch gelegen stad Marioepol te veroveren. De Oekraïense president roept om een VN-vredesmacht in het oosten. Nog altijd overweegt de Verenigde Staten wapens te leveren aan Oekraïne. Sancties hebben effect maar schrikken Moskou niet af. Is de deling van Oekraïne niet de meest logische oplossing? Hoe lang zal het duren voor dit taboe bespreekbaar wordt? Is het Oekraïense conflict echt een gevaar voor de stabiliteit van Europa, wat de VS ons willen doen geloven? Is de IS die richting Europa oprukt niet het echte gevaar?

In het tweede uur van half acht tot half negen zoals iedere zondag aandacht voor Suriname:

Aandacht voor Suriname. Het panel heeft onder meer een telefonisch interview met Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij.

Welgeïnformeerd wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram. Het panel bestaat uit Max Sordam en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 22 februari 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 107.9 FM ether en 105.5 kabel. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.