donderdag 26 februari 2015

Stichting ontvangt 120 rolstoelen van Amerikaanse Wheel Chair Foundation

Minister Amafo: 'Behoefte aan rolstoelen is groot'


De stichting Trainingsprojecten voor Jeugdige Gehandicapten in Suriname (TJG) heeft een donatie van 120 rolstoelen gekregen van de in Californië, VS, gevestigde Wheel Chair Foundation. Via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zijn de rolstoelen vandaag, 26 februari 2015, in het PWB-gebouw (Paranam Werknemers Bond) overhandigd aan zogenoemde 'behoeftigen'. Volgens Norine Pai-Pinas, directeur van TJG, zullen landelijk 280 rolstoelen worden verstrekt, aldus Starnieuws.

Minister Alice Amafo van SoZaVo zei, dat de behoefte aan rolstoelen groot is. Zij hoopt dat dit project wordt voortgezet.

De Wheel Chair Foundation is een samenwerking aangegaan met TJG om zo landelijk mensen te voorzien van een rolstoel. De stichting is een samenwerkingspartner van de PAHO, de Pan American Health Organization. Het was vandaag de beurt aan Wanica, Para en Paramaribo.

Joyce Birambi, lid van het stichtingsbestuur van TJG, roept een ieder die behoefte heeft aan een rolstoel op, om zich op te geven bij de stichting.

Don Rough van de Wheel Chair Foundation heeft zelf een zoon die in een rolstoel zit. Volgens hem betekent het hebben van een rolstoel dat je vrij, onafhankelijk en beweeglijk kan zijn. Het motto van de organisatie is dan ook ‘Yes We Can’. Amafo vroeg de behoeftigen om goed om te gaan met hun rolstoel, zodat deze in de toekomst eventueel door een ander gebruikt kan worden.

Binnenkort SWM-drinkwater voor huishoudens Sunny Point

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Buurtbewoners kunnen zich voor ruim Srd 100 bij SWM registreren

Aansluiting op waternetwerk verlichting voor veel bewoners


Huishoudens in Sunny Point en omgeving kunnen binnenkort worden aangesloten op het netwerk van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Het startsein voor de aanleg van waterleidingbuizen aan de Tjandie Persadweg, Wanica, vond vandaag, donderdag 26 februari 2015, plaats, zo bericht de Ware Tijd Online.

Marlon Oosterling, hoofd van de Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zei dat de buizen er binnen twee weken moeten zijn.

De buurtbewoners kunnen zich voor ruim Srd 100 registreren bij de SWM en niet meer dan Srd 2.000 moet worden betaald voor een erfkraan en waterinstallatie.

Districtscommissaris Roline Samsoedien zei het noodzakelijk te vinden dat water beschikbaar is. 'Als er geen water is, dan is de gezondheid van bewoners ook niet gegarandeerd. Je kunt niet koken, niet eten, niet drinken en ook geen kleren wassen.'

Buurtbewoonster Victorine zegt, dat kinderen tegen vijf uur s' morgens emmers water moeten halen om te baden voordat zij naar school gaan. De aansluiting op het waternetwerk betekent ook een enorme verlichting voor de seniore dame Olga. 'Voorheen moest ik helemaal naar de stad om water te kopen. Het duurde soms twee weken voor dat de trucks het water leverden.'

RGB wil met behulp van drones natuur beter beschermen

CIS-directeur Goedschalk overhandigt drone aan Relyveld. (Bron foto's: CIS)
Conservation International Suriname biedt ministerie drones aan

Acht jachtopzieners Dienst 's Lands Bosbeheer getraind in besturing vliegtuigjes


Acht jachtopzieners van de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) kunnen met behulp van drones de natuur beter gaan beschermen. Het afgelopen weekeinde zijn zij door Conservation International Suriname (CIS) getraind om onbemande patrouillevliegtuigjes, de zogenoemde drones, te besturen. Dit bericht CIS vandaag, donderdag 26 februari 2015, in een persbericht.

CIS heeft vandaag twee van drones overhandigd aan minister Steven Relyveld van RGB. Hiermee wil CIS de dienst LBB ondersteunen bij het beschermen en behouden van de beschermde natuurgebieden in Suriname.

Minister Relyveld heeft bij zijn dankwoord gezegd, dat hij het als zijn plicht ziet om de bescherming van de mangrovebossen in de buurt van Weg naar Zee aan te moedigen. Hij droeg de aanwezige jachtopzieners op om vooral eerst in dat gebied de drones te gebruiken. De afgelopen week kwam het gebied onder water te staan door een dijkdoorbraak na springvloed.

Na zes maanden zal een vervolgtraining worden gegeven aan jachtopzieners in het besturen van de drones en hoe de verzamelde data te verzamelen. De vliegtuigjes zijn gekocht met financiele steun van lokale bevriende bedrijven van CIS, Friends of Green Suriname.

Pahlad: 'NDP'ers kunnen van Bosjebrug springen en ik volg als laatste'

(Bron foto: Ranjiv Sunderpersadlall/Dagblad Suriname)
Wrevel bij NDP'er en VHP-ondersteuner Pahlad over nieuw ziekenhuis Wanica

'Skelet op Vredenburg Serie A is beddenhuis, geen ziekenhuis'


Tijdens een buurtvergadering van de VHP te Tout Lui Fautkanaalweg afgelopen dinsdagavond, heeft Charles ‘Oom Challie’ Pahlad gezegd, dat NDP’ers van de Bosjebrug kunnen springen. ‘En ik volg als laatste’, sprak de ondersteuner van de VHP naar aanleiding van het feit dat er geen ziekenhuis meer komt in Wanica. 

‘Dat skelet dat op Vredenburg Serie A staat, is een beddenhuis en geen ziekenhuis. Na een operatie zal je hier alleen verpleegd worden’, zei Pahlad. ‘Rond de verkiezingen van 2010 zei ik dat alle VHP’ers van de Bosjebrug konden springen. Dat was naar aanleiding van het feit dat ze niet geloofden dat er een ziekenhuis in Wanica zou komen.’

Pahlad zei, dat hij sinds het aantreden van deze regering de president kenbaar heeft gemaakt dat een modern ziekenhuis in Wanica zijn droom was. Een ziekenhuis van vier etages met alle actoren en operatiezalen en ook nog een platform waar een helikopter zou landen. ‘Dat was ook zo besproken met de Chinese regering, die dit project zou financieren’, zei Pahlad. ‘Maar dit project liep steeds stagnaties op, omdat een ieder geld wilde maken. Plotseling was het hele kabinet makelaar geworden. Ik heb geregeld dat de ondernemer Sarwan Poenai 10 hectare gratis gaf aan de Staat. De Chinese regering heeft uiteindelijk de financieringskraan dichtgedraaid, omdat de Surinaamse regering het Chinees asfalteringsbedrijf Dalian niet meer kan betalen’, aldus Pahlad.

Om geen gezichtsverlies te lijden bij de Surinaamse gemeenschap, vooral die van Wanica, besloot men toen snel een openbare inschrijving te houden en de start van de bouw in eigen beheer te laten plaatsvinden. ‘Ik was hiervan niet eens op de hoogte. Ze hebben vier ondernemers bijeen geroepen om een offerte in te dienen. Poenai diende ook in voor 31 miljoen. Rudisa schreef in voor 9 miljoen en kreeg het werk gegund’, geeft Pahlad de verdere ontwikkelingen aan.

‘Eind vorig jaar werd plotseling snel de fundering gestort van wat nu een beddenhuis zal worden. Na de storting van de fundering zijn we maanden verder en er is niets meer gebouwd. Ik hoorde ook iemand uit Nickerie zeggen, dat ik voor 30 miljoen had ingeschreven en het werk niet gegund had gekregen, daarom zou ik uit de NDP zijn gestapt. Wel, niets is waar hiervan. Niet ik, maar Poenai had ingeschreven voor ruim 30 miljoen. Dus zomaar beschuldigden ze mij.’

Robby Malhoe lijsttrekker NDP in Saramacca

'Op tweede plaats komt een Javaanse dame en op plaats drie een inheemse heer'

Oud-parlementslid wellicht weer terug op pluche in Assemblee


Niet meer zijn dochter, maar Robby Malhoe zelf wordt de lijsttrekker van de NDP in Saramacca. ‘Drie jaren lang heb ik rustig mijn mond gehouden. Ik heb niemand iets gezegd’, zegt het gewezen Assembleelid vandaag, donderdag 26 februari 2015, in het Dagblad Suriname over de turbulente periode die zijn partij in de afgelopen jaren heeft doorstaan in Saramacca. 

Malhoe beweert dat de partijleiding hem heeft geplaatst als lijsttrekker. Hij wil verder niets meer daarover kwijt. Er wordt nog onderhandeld over de invulling van de tweede en de derde positie. ‘Maar het staat al vast dat op de tweede plaats een Javaanse dame komt en op de derde plaats een inheemse heer.’ Over de invulling hiervan wordt nog druk beraadslaagd.

Hoewel Malhoe in 2010 bij de verkiezingen aangaf, dat hij het parlementaire werk vaarwel zou zeggen, maakte hij al na twee jaren een politieke comeback in het district. Dit zette kwaad bloed bij de bestaande partijstructuren. Malhoe, die in 2010 afstand nam van een kandidatuur voor De Nationale Assemblee (DNA), schoof Frits Moesafirhoesein toen naar voren als DNA-kandidaat. Er werd sterk campagne gevoerd in het district voor Moesafirhoesein. Hij werd gekozen, maar naderhand ging het niet de beste kant op met zijn gezondheid. Vanwege zijn gezondheidstoestand kon hij niet altijd aanwezig zijn in het parlement.

Malhoe fungeerde van 1987 tot 2010 als NDP-parlementariër in Saramacca. Hij is bij vijf verkiezingen gekozen als volksvertegenwoordiger en heeft dan ook vijf regeringstermijnen gefunctioneerd als Assembleelid.

Diverse NDP’ers in het district hebben hun ambities, om als DNA-kandidaat voorgedragen te worden, niet onder stoelen en banken gestoken. Personen als Clifton Koorndijk, Aarti Vishnudath, Manodj Chitan en Radjen Jewlal komen in dat rijtje voor.

Op Curaçao in 2014 20.514 processen-verbaal verkeersovertredingen uitgeschreven

(Bron foto: de Amigoe)
Curaçaose automobilist(e) rijdt teveel door rood, te hard en zonder geldig rijbewijs


In 2014 zijn op Curaçao door de politie en andere autoriteiten in totaal 20.514 processen-verbaal uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Dat bericht de Amigoe donderdagmiddag 26 februari 2015.
 
Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt, dat het gedrag van de automobilisten op Curaçao zeker te verbeteren is. Sommige overtredingen komen, zo blijkt uit de cijfers van 2014, te vaak voor. Het OM gaat hierover in gesprek en meent dat hier in de nabije toekomst veel meer aandacht voor moet zijn.

Het gaat met name om overtredingen als door rood rijden, rijden zonder een geldig rijbewijs, te hard rijden en rijden zonder een geldig verzekeringsbewijs.

Over het jaar 2014 zijn de volgende overtredingen geregistreerd: rijden zonder autogordel om 4.746, niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs 3.736, niet kunnen tonen van een geldig verzekeringsbewijs 2.751, niet kunnen tonen van een geldig keuringsbewijs 1.953, niet betalen van de motorrijtuigenbelasting 1.937, telefoneren tijdens het rijden 906, rijden door rood licht 574, rijden door verboden wegen 493, te hard rijden 489, besturen van een motorfiets zonder helm op 366 en het rijden zonder een kenteken 140.

Voorzitter GHFS wil politie leren hoe om te gaan met beschermde diersoorten

Agent executeert uit boom gevallen gewonde ocelot. (Bron foto: Irvin Ngariman)
Monique Pool: 'Agent had ocelot niet hoeven doodschieten'

Politie moet in dergelijke gevallen Natuurbeheer inschakelen


De als 'dierendeskundige' omschreven Monique Pool, voorzitter van de stichting Green Heritage Fund Suriname, wil graag het Korps Politie Suriname een presentatie geven over beschermde diersoorten in Suriname, in samenwerking met Natuurbeheer. Dat zegt ze vandaag, donderdag 26 februari 2015, in de Ware Tijd in reactie op het doodschieten door een agent van een onschuldige ocelot die in een manjaboom op een perceel in de Marthastraat, Uitvlugt, zat en niemand tot last was. 

Pool vindt het belangrijk, dat ook de politie weet hoe om te gaan met wilde dieren die door menselijk handelen in een lastige situatie zijn terechtgekomen. 'Want ik kan u verzekeren, dat als dit dier een keuze had gehad, het niet uit eigen vrije wil in een woonwijk zou wandelen. De politieagent had het dier niet dood hoeven te schieten. Een ocelot is geen directe bedreiging voor de mens. Als het dier tam was, dan zou hij zeker geen bedreiging hebben gevormd.'

Pool heeft drie weken geleden een geval meegemaakt waarbij de eerste reactie van de politie ook was om een reuzenmiereneter dood te schieten.

'Blijkbaar is de instructie vanuit het korps om te schieten op wilde dieren als vorm van veiligheidsmaatregel. De politie had echter Natuurbeheer moeten inschakelen.'

Pool stelt dat bij het incident aan de Marthastraat ondeskundig is opgetreden.'Men had het dier moeten vangen. Dat had met een vangstok gekund, met een verdovingspistool of met een net. Het belangrijkste was om de tijd te nemen om de juiste methode te vinden. Het vangen van wilde dieren vereist vaak geduld.'

De ocelot werd door een agent van de Mobiele Eenheid pardoes uit de boom geschoten, waarna het dier gewond op de grond terecht kwam. Vervolgens aarzelde de agent geen seconde en schoot het dier nog een a twee keer gericht in de kop.....

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Nog geen besluit regering over opvolging overleden directeur Autobusbedrijf Curaçao

Plannen en projecten ABC gaan doorDe regering heeft nog geen besluit genomen over de aanstelling van een waarnemer voor de vorige maand overleden directeur van het Autobusbedrijf Curaçao (ABC), Riles Paulina. Dit bevestigt Edmiro ‘Miro’ Anita, president-commissaris van het lokale busbedrijf, vanmiddag, donderdag 26  februari 2015, in de Amigoe.
 
Het bedrijf raakte haar directeur kwijt, sinds het plotselinge overlijden van Paulina in januari. Sindsdien wordt het bedrijf geleid door het managementteam en een lid van de Raad van Commissarissen (RvC), in dit geval de RvC-voorzitter Anita. Een besluit over een vervanger voor Paulina is nog niet genomen. 'Daar gaat de aandeelhouder over. Er is overleg geweest met de verantwoordelijke minister en ik heb begrepen dat ze ermee bezig zijn.'

Maar, het op dit moment ontbreken van een directeur betekent niet dat de grootse plannen die het bedrijf dit jaar voor ogen heeft on hold gezet zullen worden, stelt Anita. Zo zal het project voor elektronisch betalen nog dit jaar gerealiseerd worden. In de praktijk komt dit erop neer, dat passagiers straks met een speciale pas voor hun rit in de bus kunnen betalen. Deze pas kan opgewaardeerd worden, als het bedrag op is.

Anita benadrukt dat elektronisch betalen tal van nieuwe innovatieve mogelijkheden creëert voor het busbedrijf. Zo zal het mogelijk zijn dat passagiers de bus die zij moeten nemen elektronisch kunnen volgen en zo precies weten waar deze zich bevindt.

Naast deze initiatieven is het bedrijf ook bezig met de uitbreiding van bussen die met wifi-technologie zijn uitgerust.

Staten Curaçao keurt wetsvoorstel beperking tabaksgebruik goed

Roken in publieke ruimten wordt taboe

Initiatienemer PAIS krijgt lof van Statenleden


Alle aanwezige Statenleden (elf) in Willemstad op Curaçao hebben vanochtend, donderdag 26 februari 2015, weer hun steun geuit aan het wetsvoorstel beperking tabaksgebruik, dat onder meer het rookverbod in publieke ruimten regelt. Zij feliciteerden tevens de initiatiefnemer, de politieke partij PAIS, aldus de Amigoe vanmiddag.  

Ook een motie op initiatief van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang werd unaniem goedgekeurd. Conform de motie zal er een decreet komen om waarschuwingsteksten over het gevaar van roken in drie verschillende talen op de verpakking van sigaretten te plaatsen, namelijk ‘Humamentu ta mortal’, ‘Roken is dodelijk’ en ‘Smoking kills’. Humphrey Davelaar (PNP) wilde het ook in het Spaans, maar dat werd achterwege gelaten.

Leeflang heeft respect voor het feit dat PAIS ervoor heeft gezorgd om – met alle beperkingen – niet één maar diverse wetsvoorstellen op te maken. 'Vandaag is een dag van vreugde. Rosaria is een inspiratie', zei ze hierop. Inspiratie dus om de genoemde motie in te dienen.

Verder had ze een vraag over de inwerkingtreding van de wet. In het voorstel staat dat dit op de eerste dag van de zesde maand na de bekendmaking moet gebeuren, en Leeflang wil weten waarom. 'Normaliter treedt een wet al de volgende dag na de bekendmaking in werking, waarom deze rare zinsformulering?' Hierop verduidelijkte Rosaria, dat daarmee de bedrijven ruim zes maanden de tijd krijgen voor voorbereidingen in het kader van het rookverbod. Hij noemde tevens diverse horecabedrijven die inmiddels al een rookruimte hebben, maar hij wil toch de andere bedrijven de kans geven om dit te regelen. Leeflang wil dat de reclameborden over roken in onder meer toko’s, die op ooghoogte van kinderen zijn geplaatst, weggehaald worden.

Ook vertegenwoordigers van de Stichting Prinses Wilhelminafonds waren vanochtend aanwezig tijdens de voortzetting van de openbare vergadering. PAIS-leider Alex Rosaria merkte op dat deze stichting de partij had benaderd met zorgen over roken. In de tweede ronde verduidelijkte Rosaria op vragen van Leeflang, dat volgens deze stichting de meest voorkomende soort kanker op het eiland borstkanker is en dat sinds 2014 longkanker op de lijst boven prostaatkanker is komen te staan.

Gerrit Schotte (MFK) bedankte, net als de vorige keer, onder meer oud-politicus Rudney Garmers, minister Jacinta Scoop-Constancia en de stichting Rosea – van het SMS-advocatenkantoor, vertegenwoordigd door advocaat Mirto Murray –, die als eerste met het voorstel kwam. Verder had hij een verzoek om het VVRP-ministerie op de hoogte te stellen van mogelijke bouwvergunningen die door restauranteigenaren aangevraagd zullen worden, om in het kader van deze wet een rookruimte te bouwen.

In de tweede ronde verduidelijkte Rosaria dat controles op overtreding van deze wet door alle bevoegde ambtenaren uitgevoerd zullen worden en dat het ministerie van Volksgezondheid politiek verantwoordelijk is.

Elmer Wilsoe (PS) verduidelijkte op zijn beurt dat PAIS inderdaad niet de organisatie is die als eerste met het wetsvoorstel kwam, maar gaf aan dat het niet verkeerd is om PAIS te feliciteren. 'Net als in een voetbalwedstrijd moeten de spelers de bal passeren, maar wordt uiteindelijk het doelpunt gemaakt. PAIS heeft het wetsvoorstel afgemaakt, dus pabien.'

Wilsoe merkte verder op dat het woord ‘wenselijk’ in het wetsvoorstel beter vervangen kan worden door het woord ‘imperatief’, aangezien het hier om het belang van de volksgezondheid gaat, en ‘wenselijk’ een zachte uitdrukking is.

Statenlid Sherwin Leonora (PS) heeft vanochtend de initiatiefnemers van het wetsvoorstel verzocht om de wet – na goedkeuring en publicatie – ook in het Papiaments te publiceren. Leonora wees op het feit dat ‘iedereen de wet behoort te kennen’. Reden te over dus om in verband hiermee deze wet te vertalen en in het Papiaments te publiceren, aldus Leonora. Hij haalde hierbij de door de overheid uitgeroepen periode van de taal Papiaments aan, namelijk van 8 tot 21 februari. 'Als iedereen de wet hoort te kennen is het essentieel dat de wet ook in de moedertaal gepubliceerd wordt, zodat iedereen het heel goed kan lezen en begrijpen.' Rosaria gaf aan hiermee rekening te zullen houden.

Rosaria gaf in de tweede ronde op vragen van Winnie Raveneau (PS) aan dat het inderdaad ook een goed idee is om roken in stadions te verbieden. Hij wees hierbij op de beslissing van ‘het beste honkbalteam Yankees’, dat dat ook heeft gedaan. Verder merkte Raveneau op dat het introduceren van wetten alleen niet voldoende is.

'Dat moet gepaard gaan met preventiecampagnes en voorlichting.' Zij wees net als bij de vorige vergadering op het belang om het programma DARE weer in het leven te roepen.

Nederland verbiedt per 1 januari 2016 gratis plastic tasjes

Plastic zakjes, ook een plaag in Suriname. (Bron foto: eigen foto De Sur. Krant)
Plastic tasjes en zakjes te grote negatieve effecten op milieu


Per 1 januari worden gratis plastic tasjes in Nederland verboden. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag, donderdag 26 februari 2015, aan de Tweede Kamer laten weten. 

Het verbod maakt deel uit van een bredere aanpak om het aantal plastic draagtasjes terug te dringen. Er komen wel twee uitzonderingen op het verbod. Het gaat dan om plastic tassen die noodzakelijk zijn vanwege functionaliteit en voedselveiligheid.

Mansveld komt met de aanpak omdat plastic tassen grote negatieve effecten hebben op het milieu. Plastic breekt nauwelijks af waardoor het zich ophoopt.

Volgens de bewindsvrouw is er onder consumenten steun om het gebruik van plastic draagtassen te verminderen.

'Met al haar titels heb ik van haar gewonnen'

Sharmila Mansaram haalt bakzeil in rechtszaak tegen Cliffton Limburg

'Limbo' hoeft van rechter geen verontschuldigingen aan te bieden


Sharmila Mansaram heeft vandaag, donderdag 26 februari 2015, bakzeil gehaald bij de rechter in een door haar aangespannen rechtszaak tegen Cliffton 'Limbo' Limburg , presentator van het programma Bakana Tori op de staatszender SRS. Ze had geeist dat Limburg en de SRS hun verontschuldigingen moesten aanbieden. Zij voelde zich beledigd door uitlatingen van Limburg in het praatprogramma gedaan in 2013. 

Mansaram is door de rechter in het ongelijk gesteld. Zij zegt op Starnieuws het vonnis nog niet onder ogen te hebben gehad, maar kan wel nu al zeggen hoger beroep te overwegen zodra ze het vonnis onder ogen heeft gehad.

Limburg zei eerder, dat hij zaken besproken heeft, die feitelijk hebben plaatsgevonden, doelende op een rok die toen Kalidien-Mansaram als parlementariër tevoorschijn haalde in de collegezaal als cadeau voor de toenmalige fractieleider van de NDP Kenneth Moenne, inmiddels overleden.

Hij had ook aangegeven dat zij uit haar partij, de VHP, was geknikkerd. 

Mansaram had op Apintie televisie aangekaart, dat de landbouwer Mahesh was vermoord door militairen. Limburg zei toen, dat ze niet de waarheid vertelde. Hij stelde, dat zij een gifmengster is, omdat de militaire leiding toen een onderzoek heeft laten instellen. Zij zijn berecht. Hij zei verder, dat mensen haar zich alleen maar zullen herinneren als 'de dame die met een rok zwaaide in De Nationale Assemblee. Dat is haar track record'.

Advocaat van Limburg Irwin Kanhai legde vanmiddag in Bakana Tori uit, dat de rechter rekening houdt met vrije meningsuiting. De grens is niet overschreden, waardoor de vordering van Mansaram is afgewezen. Hij zei, dat er niks aan de hand is.

Limburg was hoorbaar content met de uitspraak van de rechter. 'Met al haar titels heb ik van haar gewonnen.'

23-Jarige man te Stolkertsijver opgepakt met 2 kilo goud in bezit

Goud in beslag genomen en verkocht

Smokkelaar komt er af met 'behoorlijke boete'


De 23-jarige Alian A. is door agenten van de politiecontrolepost te Stolkertsijver aangehouden. De man had iets meer dan 2 kilo goud in zijn bezit. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan een economisch delict.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname bevestigt via Starnieuws, dat het goud in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag is genomen. Alain A. wilde het  vanuit het Marowijnegebied naar Paramaribo smokkelen.

Naarden zegt, dat er een meldingsplicht bestaat, wanneer iemand zo'n grote hoeveelheid goud bij zich heeft. Het goud is verkocht en de man heeft een behoorlijke boete moeten betalen.

Starnieuws bericht niet aan wie en voor welk bedrag het in beslag genomen goud is verkocht en ook niet hoe hoog de boete was die de jongeman heeft moeten betalen......

Inbrekers brengen schade toe aan Clarence Seedorf sportcomplex

Dieven ervandoor met onder andere maaimachines, tv en radio


Het Clarence Seedorf sportcomplex aan de Maarten Luther Kingweg in het district Para is gisteren zeer ernstige schade toegebracht door inbrekers. De inbrekers wisten zich tussen een uur en drie uur 's middags de toegang tot het complex, de faciliteiten en gebouwen, te verschaffen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 26 februari 2015. 

De inbrekers hebben een paar maaimachines bestemd voor terreinonderhoud, een tv, een radio en andere spullen meegenomen.

Ze werden vermoedelijk gestoord, gelet op het feit dat naast andere goederen ook dranken, die eveneens voor ontvreemding in een kruiwagen waren klaargezet, in gekoelde staat werden aangetroffen.

Vooral voor het terreinonderhoudsprogramma van het sportcomplex zal het gemis van de maaimachines ernstige gevolgen hebben. Van deze zoveelste inbraak, is aangifte gedaan bij de politie.

'Suriname moet echt vrezen voor een verloren generatie'

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
5.000 Leerlingen verlaten school jaarlijks zonder diploma, is bijna helft alle leerlingen
 
 
Bijna negen op de tien Surinaamse kinderen onder de veertien jaar krijgen thuis te maken met lichamelijke of geestelijke mishandeling. Geen enkel Caribisch land doet het zo slecht. Suriname kampt verder met een torenhoge schooluitval en erg veel tienerzwangerschappen. Dat zegt Sila Kisoensingh, tot enkele jaren geleden de enige neuropsycholoog van het land, afgelopen maandag in de Nederlandse krant Trouw in gesprek met correspondent Pieter van Maele.

In haar praktijk in Paramaribo behandelt ze jongeren met gedrags- en leerstoornissen. De afgelopen jaren probeerde ze met talloze lezingen haar landgenoten wakker te schudden.

'Ik maak me enorme zorgen over de toekomst. Niet alleen de toekomst van onze jongeren, maar de toekomst van mijn land. Een samenleving staat of valt namelijk met de menskracht die voorhanden is. Alleen: hoe school je als land die menskracht, zodat ze later kunnen bijdragen aan de gemeenschap?'

Neem er onze statistieken over vroegtijdige schoolverlaters bij. Jaarlijks zijn er zo'n vijfduizend jongeren die de schoolbanken verlaten zonder diploma op zak, bijna de helft van alle leerlingen. Een schrikbarend aantal. Zelfs op de lagere school haken scholieren af. Ik krijg in mijn kliniek kinderen van tien op bezoek die vijf en drie niet kunnen optellen. Helaas zijn het vaak die jongeren die later in bendes terechtkomen, in het drugscircuit of in de jeugdprostitutie.'

De cirkel is dan rond, want zo krijg je ook weer meer tienerzwangerschappen en instabiele gezinnen. Suriname moet echt vrezen voor een verloren generatie.'


Lees hier het volledige artikel in Trouw.

Rijstboeren omgeving Nannipolder, Nickerie, zijn het zat en overwegen in actie te komen bij commissariaat

Nog steeds onduidelijkheid onder rijstboeren over PetroCaribe-deal

Boeren weigeren bemoeienis van organisaties SPBA en VPP

SPBA: 'Actie van harde kern heeft politieke ondergrond'


Een boerenactie die aan het broeien is in Nickerie zou een politieke ondergrond hebben. Althans dat stelt Harnanadan Oemraw, voorzitter van Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA),vandaag, donderdag 26 februari 2015, in de Ware Tijd. Ongeveer zestig ontevreden rijstboeren hebben vergaderd en bereiden acties voor. Zij willen morgen postvatten voor het commissariaat te Nieuw Nickerie, aldus de Ware Tijd.

'We willen spoedig meer duidelijkheid over de PetroCaribe-deal met Venezuela, want wij worden helemaal niet erbij betrokken en weten ook niet waarmee de regering bezig is', zegt Radja Ahamadkhan, bij wiens woning de vergadering werd gehouden. Het gaat om boeren uit de omgeving van de Nannipolder.

De boeren willen interventie van noch de SPBA noch de Vereniging van Padie Producenten (VPP). 'Wij willen zelf opkomen voor onze belangen', zegt Amadhkan.

De oogst is momenteel in volle gang en het product wordt voor 50 Surinaams dollar per baal van 79 kilo geleverd aan de molenaars, terwijl volgens calculaties van de boze boeren het minimaal 70 Surinaamse dollar moet zijn.

Dat de nu geboden prijs te laag is, wordt algemeen erkend. Maar, Oemraw weigert acties te voeren. En zeker niet met deze groep, die hij bestempeld als een harde kern. 'Het zijn mensen die toen wij in september vorig jaar in actie gingen, wilden dat wij vernielingen aanrichtten en de Henarbrug bezetten', beweert de SPBA-voorzitter.

'Die mensen worden door de politiek aangestuurd. De SPBA kent geen politiek.' Ook de VPP onder leiding van Bramdew Rampadareth is niet van plan de actie van de boeren te ondersteunen. 'Het gaat om een wilde actie en dat is geheel voor hun rekening.'

Laatste resten beschermend mangrovebos Surinaamse kustlijn bedreigd

Aanplant mangrove te Coronie. (Bron foto: Sieuwnath Naipal)
Ondernemer die woongebied aanlegt zou verantwoordelijk zijn


De laatste resten mangrovebos langs de Surinaamse kustlijn worden bedreigd. Volgens Ramon Bajnath, van het sinds vorige week donderdagavond door een springvloed en daaropvolgende damdoorbraak ondergelopen bedevaartsoord te Weg naar Zee, scheelt het niet veel meer. Er wordt in hoog tempo ontbost in het noorden.

Daar is een ondernemer voor verantwoordelijk die er woongebied aanlegt. Het is in het noordelijk deel van Paramaribo, langs zee.

Volgens Bajnath waarschuwt hij al jaren tegen het kaalkappen langs de kustlijn. Tot voor kort voelde hij zich een roepende in de woestijn. 'Een geluk bij een ongeluk', noemt Bajnath de recente watersnood. Hij zei dit tijdens een bijeenkomst van enkele ministers met bewoners van Weg naar Zee, zo is vandaag, 26 februari 2015, te lezen op waterkant.net.

Het ondergelopen gebied moet als teken aan de wand dienen. De rest van Paramaribo wacht in feite hetzelfde lot.

Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken wil strengere wetgeving op bestemming van gebieden. Noodmaatregelen als het aanleggen van kleidammen zijn niet genoeg. 'Want terwijl we dit aan deze kant doen, zien we elders de ontbossing doorgaan. Dat is een ramp over ons heen roepen', zei Parmessar voor een microfoon van de staatsomroep STVS.

Dertien jaar na liquidatie Surland zijn er nog steeds schuldeisers

Schuldeiser Koenders: 'Wij worden volgens mij bewust aan lijntje gehouden'

Koenders wil speciale website maken om betaling te versnellen


Zo'n dertien jaar na de liquidatie van het bedrijf blijkt, dat het voormalige Surland nog steeds schuldeisers heeft. Etienne Koenders, één van hen, overweegt een website te maken om de schuldeisers bijeen te brengen en druk uit te oefenen voor betaling. 'Er is geld ontvangen toen het bedrijf werd verkocht. Volgens mij worden wij bewust aan het lijntje gehouden. Wat gebeurt er met de rente die het verkoopbedrag ondertussen opbrengt', wil Koenders weten, zo laat hij vandaag, donderdag 26 februari 2015, via de Ware Tijd weten.

Nadat Surland als Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) in 2002 een doorstart maakte, werd het in januari vorig jaar verkocht aan Food and Agriculture Industries (FAI). De 31 miljoen Amerikaanse dollar die werd ontvangen, zou onder andere worden gebruikt om de vele schuldeisers af te betalen. In de praktijk blijkt dat na ruim een jaar het betalingsproces niet is afgerond.

Koenders luidt nu de noodklok. Hij was eigenaar van 'Bits & bites', een computeronderdelenzaak die in 1991 spullen leverde aan Surland. Hij zegt dat toen Surland ter ziele ging, de schuldeisers opgeroepen werden zich te registreren bij accountantskantoor Tjong A Hung.

Uiteindelijk werden de kleine schuldeisers, onder wie Koenders verwezen naar het advocatenkantoor Lim A Po. En toen begon het grote geloop. De ondernemer zegt dat op een bepaald moment het advocatenkantoor aangaf, dat Surland niet langer over de stukken beschikte. 'Ik heb ze weer van het hele dossier voorzien.'

Statenleden Curaçao kritisch over forse verhoging kosten paspoort

Prijs voor paspoort verhoogd van 100 gulden naar 200 gulden


Schotte: 'Overal ter wereld dalen prijzen, maar alleen op Curaçao blijven ze stijgen'


De Staten van Curaçao heeft zich gisteren tijdens een Centrale Commissievergadering gebogen over de Landsverordening verhoging leges paspoorten waarmee voortaan voor de uitgifte van een paspoort 200 gulden moet worden betaald in plaats van de huidige 100 gulden.

Verschillende parlementariërs uitten zich kritisch over de verhoging van het bedrag dat met het aannemen van dit wetsontwerp voor een paspoort moet worden betaald, aldus bericht vandaag, donderdag 26 februari 2015, het Antilliaans Dagblad.

Fractievoorzitter en tevens leider van MFK, Gerrit Schotte, vroeg zich af hoe het komt dat overal ter wereld prijzen worden verlaagd en de prijzen alleen op Curaçao blijven stijgen. 'Wat zijn de factoren waardoor we nu met deze verhoging te maken krijgen? Waar ligt dat aan?', vroeg Schotte.

'Bovendien dacht ik dat vorig jaar gezegd werd dat 2015 het jaar van het teruggeven werd. Nou, dit lijkt verdacht veel op nog een maatregel.'

Het Statenlid liet weten het betreurenswaardig te vinden dat de ‘illusie is gecreëerd bij het volk dat er dit jaar terug zou worden gegeven aan de gemeenschap’. 'Er is een verkeerd beeld geprojecteerd over de inkomsten van de regering.'

Schotte wil van minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (PAIS) weten waarom - en wat er bij Kranshi is gebeurd waardoor - er nu opeens meer geld moet worden gevraagd voor een paspoort. 'We gaan toch niet klakkeloos de prijs verhogen zonder te vragen wat er daadwerkelijk aan de hand is? Zoals een struisvogel met zijn kop in het zand? Waarom de verhoging? Omdat Nederland het zegt? Nee, we moeten uitleg eisen.'

Andere Statenleden plaatsten ook hun twijfels bij de verhoging en gaven aan nog over onvoldoende informatie te beschikken over de reden waarom dit wordt gedaan. Zo ook onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, die aangaf dat het belangrijk is dat de regering genoeg informatie en goede argumenten geeft voor het verhogen van de prijzen voor een paspoort.

'Wanneer het volk om een uitleg vraagt, moeten wij dat kunnen uitleggen zodat het begrepen wordt', aldus de parlementariër.

Vanaf maart 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor zijn de leges verschuldigd aan het Rijk verhoogd ter compensatie van het verlies aan inkomsten door de vermindering van het jaarlijks aantal uit te geven paspoorten, aldus de Memorie van Toelichting (MvT). Voor de verlenging van de geldigheidsduur werden er op Curaçao jaarlijks 1.700 paspoorten per maand verstrekt. De kosten die betaald worden, dienen ook ter dekking van het aantal jaren dat het paspoort geldig is. Omdat de uitvoeringsorganisatie intussen wel op volle kracht blijft draaien, is het duidelijk dat de kosten voor het tien jaar geldende paspoort omhoog moeten gaan, zo wordt nader in de MvT toegelicht.

VHP'er Girjasing lijkt in Commewijne beste alternatief voor de zwevende kiezer

Girjasing zou goed liggen bij zwevers....
PL-Assembleeleden in Commewijne scoren slechter bij eigen achterban dan Warsodikromo (NDP)


Als je een peiling van het onderzoeksbureau NIKOS (NGO Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname), in samenwerking met de zender Apintie, moet geloven, dan zou het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing het beste alternatief zijn voor de groep zwevende kiezers in Commewijne. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 26 februari 2015.

Volgens de peiling zou de NDP op twee zetels in Commewijne mogen rekenen, indien de verkiezingen nu gehouden zouden worden. Van de ondervraagden zou 43% meteen stemmen op de NDP, terwijl 15% op V7 zou stemmen.

De groep zwevende kiezers bestaat uit 33% van de ondervraagden. Deze groep geeft Girjasing de hoogste score als het aankomt op de prestaties van alle parlementariërs in Commewijne. Girjasing krijgt van deze groep een score van 6.3.

Ook bij de achterban van de Pertjajah Luhur (PL), NPS en VHP scoort Girjasing hoog. De achterban van de PL geeft Girjasing een 5.5 als Assembleelid, terwijl Jenny Warsodikromo een 6.4 krijgt, Ronny Tamsiran een 5.7 en Hendrik Sakimin een 4.6. Opvallend is dat de PL-parlementariërs slechter scoren bij hun eigen achterban dan Warsodikromo, die bij de NDP zit.

De VHP-achterban geeft Girjasing een score van 6.9, terwijl de rest van de parlementariërs in Commewijne een dikke onvoldoende krijgt. Hetzelfde geldt voor de NPS-achterban die Girjasing ook de hoogste score geeft van 6.3, terwijl de overige parlementariërs gemiddeld een 4 scoren. De NDP-achterban geeft alleen Warsodikromo een voldoende, terwijl de rest op een onvoldoende staat.

Veel jongeren verwacht op ABOP-kandidatenlijsten

ABOP-jongeren in Marowijne. (Bron foto: Facebook/ABOP Moengo)
'Jongeren en ouderen moeten samenwerken om land op te bouwen'

ABOP werkt aan structurering jongerenafdelingen in alle kiesdistricten


Landelijk zal de ABOP veel jongeren plaatsen op de kandidatenlijsten op verschillende kiesbare niveaus. ‘Als wij de stem van jongeren willen, dan is het goed dat zij een duidelijke weerspiegeling zien van zichzelf op de lijsten. Wij geloven dat jongeren en ouderen samen goed werk moeten doen om ons land op te bouwen’, zegt Stefanus Ligorie, jongere van de ABOP, vandaag, donderdag 26 februari 2015, in het Dagblad Suriname. 

Hij wil voorlopig geen namen noemen, maar zegt dat er ‘mooie dingen gaan gebeuren’. Begin deze week heeft de partij structuur gebracht in de jongerenafdeling in het district Marowijne. In de omgeving van Moengo zijn aanspreekfiguren samen met hun werkgroep voor elk dorp geïnstalleerd door ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk.

Er zijn 150 jongeren officieel in werkgroepen ingedeeld. Dit gebeurde tijdens een speciale bijeenkomst met ruim 500 jongeren in het Ronnie Brunswijk Stadion te Moengo. Het doel van deze dorpsgroepen is dat zij huis aan huis propaganda voor de partij zullen voeren. Eerder zijn jongeren van Moengo geïnstalleerd.

Volgens Ligorie is Albina zondag aan de beurt. De partij verwacht jongeren uit de verschillende nabij gelegen dorpen voor de installatie op Albina. ‘De bedoeling is om na Marowijne de andere districten aan te doen. Mogelijk is Coronie eerst aan de beurt. Uiterlijk eind maart moeten alle jongerenafdelingen van alle 10 kiesdistricten zijn gestructureerd, zodanig dat de verkiezingscampagne nog gerichter wordt gevoerd naar de verkiezingen toe’, zegt Ligorie.

Het organiseren van de jongerenstructuur zal plaatsvinden afhankelijk van de cultuur en de samenleving van het desbetreffende district. Begin 2015 is er binnen de jongerenafdelingen een aanvang gemaakt met het structureren van de partij, zodanig dat met name de first-voters kunnen worden gewonnen voor de ABOP.

Nieuwe ziekenauto voor Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Ambulance geschenk van offshorebedrijf Petronas en RWE Dea

M. Rashidi A Hamid van Petronas overhandigt sleutel aan Brahim. (Bron foto: Dagblad Suriname)

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) mocht gisteren een volledig ingerichte Toyota Hiace ambulance in ontvangst nemen van het Maleisische offshorebedrijf Petronas (Petroliam Nasional Berhad) en het in de Duitse stad Hamburg gevestigde RWE Dea. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 26 februari 2015.

De ambulance, ter waarde van 85.000 Amerikaanse dollar, is de tweede schenking van deze bedrijven.

De algemeen directeur van het AZP, Antoine Brahim, was bijzonder verheugd met deze geste en maakte bekend, dat tegelijkertijd ook de nieuwe ambulancegarage in gebruik werd genomen.

Verhoging Kinderbijslag zal niet leiden tot nieuwe stormloop....

Bij eerdere verhoging zijn meeste mensen al geregistreerd


'We verwachten geen extreem aantal aanmeldingen meer voor Kinderbijslag, omdat de meeste mensen zich al hebben geregistreerd toen die werd verhoogd van Srd 3 naar Srd 30.' Dit zegt het ABOP-Assembleelid Marinus Bee, voorzitter van de vaste parlementaire commissie Sociale Zaken en Volkshuisvestiging, donderdag 26 februari 2015 in de Ware Tijd in reactie op de bekendmaking afgelopen dinsdagavond van president Bouterse dat de Kinderbijslag wordt verhoogd naar Srd 50.

Uit cijfers van het Statistisch Jaarboek 2013 van het Algemeen Bureau voor de Statistiek blijkt dat 80.000 kinderen staan geregistreerd voor de voorziening Algemene Kinderbijslag (AKB). In 2010, toen de uitkering per kind nog Srd 3 per maand bedroeg, waren er nog geen 30.000 kinderen aangemeld.

Bee zegt overigens, dat een deel van de vaste parlementaire commissie gepleit had voor een verhoging van de Kinderbijslag naar Srd 75. De commissie wil, dat alle kinderen in een gezin hiervoor in aanmerking komen. Volgens de wet is het maximum nu vier kinderen per gezin.

Breeveld (DOE) geen voorstander bundeling politieke partijen

DOE ziet graag financiering politieke partijen door Staat

'Financiers kunnen bijbedoelingen hebben en corruptie in de hand werken'


DOE is voorstander van financiering van politieke organisaties door de Staat, onder duidelijke voorwaarden. Dat zegt DOE-voorzitter Carl Breeveld vandaag, 26 februari 2015, in de Ware Tijd. Elke partij zou van de Staat een redelijke som geld dienen te krijgen om de voorbereidingen naar de verkiezingen toe te kunnen realiseren. 

Breeveld: 'Nu worden partijen blootgesteld aan allerlei financiers, met even zovele bijbedoelingen, die daardoor corruptie in de hand werken.'

Het kost een partij heel veel moeite en geld om zich overal in te zetten. Daarom bundelen veel partijen zich in combinaties.

Het zou voor de democratie beter geweest zijn wanneer politieke organisaties individueel de verkiezingen in zouden gaan. Hooguit zouden lijstverbindingen kunnen worden bewerkstelligd. DOE heeft in alle districten aanhangers en leden. 'Maar, er moet op basis van beschikbare middelen en geschikte kandidaten een selectie worden gemaakt', aldus Breeveld.

PL-leider Somohardjo gelooft niet in opiniepeilingen

Somohardjo: 'Bij vorige verkiezingen bleken peilingen helemaal niet te kloppen'

'IDOS-peilingen betaald door Times of Suriname van NDP'er Dilip Sardjoe'
 

'Wij geloven niet in opiniepeilingen, wij houden onze eigen onderzoek door persoonlijk contact te hebben met mensen', zegt Pertjajah Luhur-voorzitter (PL) Paul Somohardjo vandaag, donderdag 26 februari 2015, op Starnieuws. 

Volgens hem klopten wat betreft de PL de peilingen helemaal niet bij de vorige verkiezingen. 'Wij zouden niet eens een zetel krijgen, maar wij eindigden met zes', brengt de politicus in herinnering.

Somohardjo is van mening, dat persoonlijke gesprekken met mensen effectief zijn. 'Je kunt rechtstreeks met hen praten en hun problemen aanhoren.'

Wat de peilingen betreft, blijft Somohardjo erbij dat 'wie betaalt die bepaalt'. De politicus zegt terecht, dat de peilingen die door IDOS gedaan worden door de Times of Suriname worden betaald. 'Daar zit de zakenman Dilip Sardjoe en die is NDP', aldus Somohardjo.

Patrick Kluivert in beeld als bondscoach Curaçao

Curaçaose voetbalbond: 'Onderhandelingen op paar details na klaar'


De geruchten dat Patrick Kluivert Curaçao mogelijk naar het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 gaat brengen in de toekomst worden steeds sterker. De Curaçaose voetbalbond zegt dat de onderhandelingen op een paar details na klaar zijn om Kluivert als bondscoach aan te trekken. 

Dat meldt het Persbureau Curaçao, aldus Paradise FM vandaag, donderdag 26 februari 2015.

De zaakwaarnemer van Kluivert, Rob Jansen, wil echter niets zeggen over de gesprekken met de bond.

De 79-voudig international van Oranje (40 doelpunten) had als trainer eerder de beloften van FC Twente onder zijn hoede en werkte als assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Afgelopen maand werd de voormalige topspits nog genoemd als bondscoach van Ghana, maar Kluivert besloot daarvan af te zien.

De Amsterdammer, wiens moeder uit Curaçao komt, wil echter het liefst in Europa bij een club aan de slag.

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland zetten gezamenlijke aanpak mensenhandel voort

Geen eenduidig beeld over mensensmokkel- trajecten in het Caribisch gebied


In de afgelopen drie jaar is veel gedaan door Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland om mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik aan te pakken. Dat stelt de Nederlandse minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk (PvdA). De vier partijen achten het dan ook niet noodzakelijk dat hier verder onafhankelijk onderzoek naar wordt gedaan. Dit bericht vandaag, donderdag 26 februari 2015, het Antilliaans Dagblad.

De landen zullen daarentegen wel verder gaan samenwerken om onder meer mensenhandel tegen te gaan. De focus bij die samenwerking zal daarbij met name liggen op het verder intensiveren van de uitwisseling van informatie en de operationele samenwerking tussen de betrokken diensten. Daarnaast zullen er verdere controles plaatsvinden in de zogenoemde ‘hoge risicosectoren’ voor mensenhandel. Kwetsbare groepen, zoals migranten, zullen tevens beter worden geïnformeerd over hun rechten en hoe ze hulp kunnen vragen.


Eerder zei Plasterk al zo’n onderzoek niet direct noodzakelijk te vinden maar dat in de evaluatie van het Memorandum of Understanding (MoU) van het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) zou worden bekeken of de andere landen zo’n gezamenlijk onderzoek wel een toegevoegde waarde zouden vinden. Dit blijkt nu, zo antwoordde hij de Tweede Kamer dinsdag, niet het geval.

De Nederlandse minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert liet maandag, naar aanleiding van vragen over het Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, nog weten, dat er geen eenduidig beeld is over mensensmokkeltrajecten in het Caribisch gebied.

Volgens Hennis-Plasschaert komt het grootste deel van aangehouden illegalen op Aruba uit Venezuela. Bovendien lijkt die groep Aruba als eindbestemming te hebben. Op de Bovenwindse Eilanden komen aangehouden illegalen van verschillende Caribische eilanden. 'Sint Maarten wordt in voorkomende gevallen vooral gebruikt als tussenstop richting Puerto Rico en de Verenigde Staten', aldus de defensieminister.

De Nederlandse VVD-minister laat weten, dat de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en de Kustwacht om mensensmokkel, mensenhandel en illegale immigratie tegen te gaan, over het algemeen goed verloopt. 'Dat blijkt onder andere uit het feit dat in overleg met de partners op Aruba een gezamenlijk plan is opgesteld om de samenwerking verder uit te breiden. Dit plan is vooral gericht op het verbeteren van de onderlinge informatie-uitwisseling en de aansturing door het Openbaar Ministerie.' Dit zal er volgens de minister toe leiden dat de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en illegale immigratie effectiever zal zijn. De ervaringen die bij de uitwerking van het plan op Aruba worden opgedaan, worden gedeeld met de andere landen.

Eind 2013 werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen omtrent mensenhandel. De motie was ingediend door de Kamerleden Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Roelof van Laar (PvdA) en André Bosman (VVD). In de motie wordt de Nederlandse regering verzocht om te bezien of er gezamenlijk met de ministeries van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en in samenwerking met de bijzondere gemeenten een onafhankelijk onderzoek ingesteld kan worden naar de aard en omvang van mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op de genoemde eilanden en naar de effectiviteit van het huidige beleid.Aanleiding voor die motie was de vermelding in 2013 van de zes eilanden in het rapport ‘Trafficking in Persons’ van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken, het Department of State, waarbij de landen toen werden aangemerkt als bestemming en vertrekpunt voor mensenhandel. Vorig jaar bleek uit datzelfde jaarlijkse rapport, dat Sint Maarten een bron, doorvoerhaven en bestemming is voor vrouwen, kinderen en mannen die worden onderworpen aan mensenhandel. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit Colombia, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Rusland en Oost-Europa.

(Red. De Surinaamse Krant/Antilliaans Dagblad)

Man in kritieke toestand na te zijn gekapt met houwer door vier mannen

Nog geen spoor van de daders

Ondernemer zou wellicht daders ingehuurd hebben om slachtoffer uit te schakelen...


R.N. die afgelopen dinsdag op verschillende plekken werd gekapt met een houwer door vier mannen, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname zegt vandaag, donderdag 26 februari 2015, op Starnieuws dat het slachtoffer er ernstig aan toe is. Hij was niet aanspreekbaar na de kappartij, die plaatsvond aan de Indira Gandhiweg. 

De politie heeft heeft nog geen spoor van de daders. De vluchtauto werd achtergelaten in een project te Hanna's Lust, waarna de vier mannen het bos zijn ingerend.

In de omgeving van Magenta heeft de politie een houwer gevonden. Vermoed wordt dat de daders deze uit de auto hebben gegooid tijdens de achtervolging.

De politie van Lelydorp heeft inmiddels de zaak overgedragen aan de recherche van Regio Midden, die met het verdere onderzoek is belast.

De familie van het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. Er is ook de naam van een ondernemer genoemd, die criminelen zou hebben ingehuurd om R.N. uit te schakelen.

Naarden stelt, dat deze zaak eerst grondig uitgezocht moet worden, voordat iemand als verdachte kan worden bestempeld. Er zijn nog niet veel details vrijgegeven over deze zaak. De houwer en het voertuig zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

NPS bewust in vergadering bijeen op 25 februari

'35 Jaar geleden werd regering onder premier Henck Arron weggeschoten door militairen'


De Nationale Partij Suriname (NPS) is gisteren, 25 februari, bewust in vergadering bijeen geweest in de Oranjelaan in Paramaribo. '35 Jaar geleden is de regering, onder leiding van de toenmalige NPS-voorzitter premier Henck Arron, weggeschoten door de militairen. Dit is een historische vergadering', sprak John van Coblijn, voorzitter van de afdeling Paramaribo. 

Partijvoorzitter Gregory Rusland zei, dat er een verandering zal moeten komen in het land op 25 mei. Het ziet er volgens hem goed uit voor de NPS. De partij heeft vijftien plekken op de lijst van De Nationale Assemblee in alle districten, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 26 februari 2015.

Rusland zei, dat de VHP dertien plekken heeft, Pertjajah Luhur tien, BEP acht, DA91 en SPA elk twee. 'Samen zullen wij zorgen voor de verandering', sprak de partijvoorzitter. De partijen zijn nu bezig te kijken naar de kandidaten die naar voren geschoven zullen worden.

'De NPS moet met een respectabele kandidatenlijst komen'
, benadrukte Rusland. Hij stelde, dat eensgezind gewerkt moet worden aan een goede vertegenwoordiging, waarbij persoonlijke ambities niet de boventoon moet voeren.

De partijvoorzitter zei verder, dat de NPS die positie moet kunnen innemen, dat elke functie ingevuld moet kunnen worden, inclusief de president. 'Dat is het resultaat waar wij naartoe moeten werken', zei Rusland.

Van Coblijn zei, dat 25 februari niet moet worden overgelaten aan de mislukkelingen. Zeven jaren na de coup moest een andere regering komen. Zij zijn weggestemd in 1987. 'Alles wat ze gedaan hebben van 80 tot 87, werkt nog steeds door.'

Hij zei ook, dat elk jaar uitgelegd moet worden aan de jongeren, dat de coup van 1980 mislukt is. 'De mannen leven in een omgekeerde wereld, door te zeggen dat de dag een succes is, want ze zijn weggejaagd door het volk.'

Advocate SRS: 'Openbare verkoop SRS in opdracht SRS volgens wetgeving niet mogelijk'

'Betaling dwangsom in zaak SASur-SRS door overheid niet verstandig'


Het is volgens advocate Monique Vos niet verstandig dat de overheid in de huidige fase van het conflict tussen de staatszender SRS en de auteursrechtenorganisatie SASur ingrijpt door de dwangsom te betalen. De overheid moet juist een afwachtende houding aannemen, aldus de advocate van de SRS vandaag, donderdag 26 februari 2015, in de Ware Tijd.

De rechter heeft nog geen toestemming gegeven voor de openbare verkoop van bezittingen. De regering moet de dwangsom pas betalen, wanneer de rechter daadwerkelijk toestemming aan SASur verleent om de bezittingen te verkopen.

Vos diende afgelopen maandag een schriftelijk verweer in bij de rechter.

Met een eerder vonnis in de hand, waarin de SRSwordt verboden om muziek uit het repertoire van SASur af te draaien, heeft de auteursrechtenorganisatie beslag gelegd op bezittingen van de SRS. Dit om het radiostation te dwingen het verschuldigd bedrag aan SASur te betalen.

Vos is van mening, dat er geen toestemming voor de openbare verkoop van de bezittingen vanSRSkan worden verleend. 'Volgens artikel 312 van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan er geen beslag worden gelegd op goederen bestemd voor openbare dienst.' Beslaglegging is een absolute voorwaarde voor openbare verkoop, aldus de advocate.

Achterban Monorath en Lachman akkoord met samenwerking ABOP

V7 Heeft Nieuw Suriname-parlementsleden aan lijntje gehouden


De Assembleeleden Harish Monorath en Premdew Lachman van Nieuw Suriname krijgen toestemming van hun achterban om met de ABOP in zee te gaan. De afgelopen dagen zijn er intensieve gesprekken gevoerd met de structuren in Nickerie, Paramaribo, Wanica, Commewijne en Saramacca. Dit bevestigt Monorath vandaag, donderdag 26 februari 2015, op Starnieuws. Het ligt in de bedoeling dat vandaag spijkers met koppen worden geslagen over de samenwerking met de ABOP.

Aanvankelijk waren er verregaande afspraken binnen V7. Op grond hiervan hebben de Assembleeleden maandenlang opgetrokken met de oppositionele partijen. Er is ook verslag hierover gedaan aan de achterban, die behoorlijk verontwaardigd is over de gang van zaken. De conclusie is getrokken, dat Monorath en Lachman aan het lijntje zijn gehouden, waardoor kostbare tijd verloren is gegaan.

Met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, bestaat echter een goede verstandhouding. Bij de behandeling van de sociale wetten werd Lachman zelfs vanuit het rijstdistrict met een politie escorte naar Paramaribo vervoerd in opdracht van Brunswijk die toen waarnemend-voorzitter van De Nationale Assemblee was, waardoor deze aangenomen konden worden.

Starnieuws schrijft te hebben 'vernomen', dat er al een aftastend gesprek gevoerd is met Brunswijk over de samenwerking. Aangezien er binnen Nieuw Suriname een splitsing is, zullen Monorath en Lachmon op de lijst van ABOP worden gekandideerd.

Lachmon zal waarschijnlijk de lijsttrekker voor de ABOP in Nickerie worden en aan Monorath is plek nummer twee in Paramaribo aangeboden.