vrijdag 27 februari 2015

Importen uit China kunnen worden betaald met Chinese Yuan

Weer CBvS-maatregel om druk op Amerikaanse dollar te verzachten


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft opnieuw een maatregel genomen om de druk op de Amerikaanse dollar te verzachten. De bank heeft bij de Chinese Southern Commercial Bank een interventie faciliteit ingesteld. Dat heeft de CBvS vanavond, vrijdag 27 februari 2015, in een persbericht bekendgemaakt. 

Hierdoor hoeven de omvangrijke importen uit China niet meer met de Amerikaanse dollar te worden afgewikkeld, maar kunnen worden betaald met de Chinese Yuan.  Alleen in 2014 al importeerde Suriname voor 226 miljoen Amerikaanse dollar uit China, aldus de CBvS.

Importeurs die hun goederen in China kopen kunnen hun interventieaanvraag rechtstreeks bij de Southern Commercial Bank indienen. Na goedkeuring krijgt de leverancier in China zijn geld betaald in de Chinese Yuan.

De regeling zal gelden voor goederen en betalingen in de sfeer van levensonderhoud. Deze zullen allemaal via Yuan-rekeningen in het buitenland verlopen en uiteindelijk verrekend worden vanuit de Yuan rekening van de CBvS in het buitenland.

De interventiefaciliteit bij de Southern Commercial Bank moet aan dezelfde strenge regels van documentcontrole voldoen als vergelijkbare regelingen bij andere banken. Ook zal de CBvS er op toezien, dat goederen voor consumptie en productie daadwerkelijk zullen worden geïmporteerd.

Vuur in bestuurlijk conflict Nieuw Suriname laait op

Assembleelid Monorath wil 'voorzitter' Nasibdar voor rechter slepen


Het Assembleelid Harish Monorath van Nieuw Suriname wil John Nasibdar, vermeend voorzitter van Nieuw Suriname, voor de rechter spelen. Nasibdar heeft vandaag, vrijdag 27 februari 2015, in een ingezonden stuk gesteld, dat Monorath zijn functie als deken van de Surinaamse Orde van Advocaten per direct ter beschikking moet stellen. De procureur-generaal zou ambtshalve een strafrechtelijk onderzoek moeten laten instellen naar de echtheid van de handtekening die Monorath geplaatst heeft op lidmaatschapskaarten van Nieuw Suriname. Monorath vindt dit een verregaande brutaliteit van Nasibdar.

Nasibdar zegt in het ingezonden artikel, dat de Assembleeleden Monorath en Premdew Lachman zich nimmer mogen uitgeven als bestuur van Nieuw Suriname. Zij hebben laten weten, dat ze met de ABOP in zee gaan. Volgens Nasibdar kunnen zij de organisatie niet in en buiten rechte vertegenwoordigen. Nasibdar heeft met het ingezonden stuk een legitimatiebewijs van een lid meegezonden, dat getekend is door Monorath als voorzitter van Nieuw Suriname. Volgens hem is er sprake van valsheid in geschrifte.

Monorath zegt in een reactie via Starnieuws, dat in 2011 een bestuursverkiezing is gehouden, waarbij hij werd gekozen tot voorzitter van de partij. Toen heeft hij lidmaatschapskaarten getekend. Nasibdar is naar de rechter gestapt, waarbij de verkiezing ongeldig werd verklaard. Nasibdar die zich nog voorzitter van de partij mocht noemen, moest een verkiezing uitschrijven. Deze vergadering is nog steeds niet uitgeschreven, omdat de secretaris de convocatie ook moet tekenen.

Monorath stelt, dat Nasibdar niet gerechtigd is om deel te nemen aan de verkiezingen, omdat hij  zich niet gehouden heeft aan het vonnis van de rechter. Bovendien is er beroep tegen de uitspraak aangetekend.

'Ook al gaan wij in zee met ABOP en kunnen we de naam Nieuw Suriname niet gebruiken, dit betekent niet dat Nasibdar namens de partij kan deelnemen aan de verkiezingen', zegt Monorath.

Hij zegt deze kwestie niet te zullen laten voor wat het is. Nu is Nasibdar te ver gegaan om zich in te laten met zaken die te maken hebben met de Surinaamse Orde van Advocaten, aldus Monorath.

Dagblad Suriname: Directie ‘s Lands Hospitaal ‘verdient’ een miljoen Srd extra

Directie zwijgt over extra's voor haar leden

Vakbond in ziekenhuis wil niet reageren - Specialisten verontwaardigd


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 27 februari 2015, dat zij de hand heeft weten te leggen op een document, waaruit blijkt dat de directie van ‘s Lands Hospitaal zichzelf een suppletie van zo'n een miljoen Surinaamse dollar heeft toegekend over het jaar 2014. Hoe de directie van het ziekenhuis dat heeft kunnen doen of hoe zij het hebben uitgevoerd, kan de directie niet aangeven. 

Wat de afdeling Communicatie van het ziekenhuis wel laat weten, is dat het niet is uitgesloten dat dit zich heeft voorgedaan. Directeur Bernhard Abia mocht een extra Srd 463.052 mee naar huis nemen. Sunita Nannan Panday, die op dat moment pas twee maanden medisch directrice was, kreeg aldus de krant Srd 90.000 mee naast haar gebruikelijk salaris van Srd 20.000. Adjunct verpleegkundig directrice Suze Holband ontving Srd 236.789 en de verpleegkundig directrice Samson mocht Srd 337.669 bijschrijven op haar rekening.

De directie zwijgt over de onderbouwing van deze suppletie, die veel hoger is dan het jaarsalaris van de directieleden. De ‘concurrerende’ vakbond van het ziekenhuis, onder leiding van Imro Edam, die al een poos opkomt voor de rechten van de werknemers en het slecht financieel beheer door de directie afkeurt, bevestigt wel dat zij bekend zijn met de bedragen. Hij wenst zich echter voorlopig niet uit te laten. Edam stelt, dat er inmiddels een onderzoek is ingesteld en de resultaten daarvan worden afgewacht.

Het team van specialisten in het ziekenhuis is gebelgd over deze gang van zaken. Zij moeten het maandelijks doen met een salaris van ongeveer Srd 7.000 en moeten daarvoor alle BZSR-patiënten en degenen die nog een on- en minvermogenkaart hebben, behandelen. De specialisten gaan ervan uit dat zij het geld verdienen voor het ziekenhuis, maar er is nimmer geld om hen een behoorlijk salaris te betalen. Ondertussen kent de directie zichzelf forse bedragen toe onder de noemer suppletie. ‘De directie doet dit zo geheimzinnig en slinks. De bedoeling was waarschijnlijk dat wij niets moesten weten’, reageert een specialist. ‘Maar we gaan dit niet laten.’ 

NDP-Assembleelid Theodorus Vishnudatt, die ook lid is van de vaste commissie Volksgezondheid in De Nationale Assemblee, zegt van deze kwestie geen kennis te dragen. ‘Dit is nieuws voor mij’, zegt hij. Vishnudatt geeft ook aan er werk van te zullen maken door ook op onderzoek uit te gaan, maar vindt dat de media hierbij ook een belangrijke rol kunnen spelen als het gaat om onderzoek. ‘Er moet worden nagetrokken als de mensen er aanspraak op maken. Maar, al maken zij er aanspraak op, dit is niet het juiste moment om de suppletie toe te kennen. Gezien de relatie met de vakbonden zou het juist ertoe bijdragen dat de spanningen nog hoger oplaaien’, aldus Vishnudatt.

Aqualectra en WTC op Curaçao komen waarschijnlijk tot elkaar

Akkoord over betaling schuld WTC aan Aqualectra hangt in de lucht


Partijen zouden schikken voor rond 5 miljoen gulden
 

Het World Trade Center (WTC) Curaçao en nutsbedrijf Aqualectra ondertekenen naar alle waarschijnlijkheid begin volgende week een akkoord over de betaling van een schuld van WTC aan Aqualectra. Hiermee worden de beslagen die Aqualectra heeft laten leggen op rekeningen van WTC opgeheven en wordt de rechtszaak van het nutsbedrijf tegen WTC voorlopig ingetrokken. 

Dat bevestigt de advocaat van WTC Bertie Braam vanmiddag, vrijdag 27 februari 2015, in de Amigoe.

Het bereikte akkoord houdt eveneens een schikking in van de openstaande schuld van WTC aan Aqualectra. Volgens een aanvankelijke schatting van Aqualectra zou WTC een schuld open hebben staan van 10,3 miljoen gulden, veroorzaakt door ‘ongeregistreerd gebruik’. Maar, Braam zegt dat volgens de schikking de uiteindelijke schuld ‘aanzienlijk lager’ ligt. Hoeveel lager wil Braam niet zeggen. Niet bevestigde berichten geven aan, dat de partijen voor een bedrag van rond de 5 miljoen gulden hebben geschikt.

Braam legt uit dat de schattingen van Aqualectra altijd aan de hoge kant liggen. Daarnaast heeft het WTC bewezen, dat ze generatoren op hun netwerk aangesloten hadden, waardoor de schatting van Aqualectra over het aantal door het WTC verbruikte kilowatturen (kWh) niet klopt. 'We hebben aangetoond dat we ook stroom gebruikten opgewekt door de generatoren, dus dat we minder kWh van Aqualectra hebben afgenomen dan dat ze schatten.'

Het was het gebruik van deze generatoren, dat niet goedgekeurd was door Aqualectra en Openbare Werken, volgens Braam. 'Maar, we gebruiken deze generatoren niet meer. Het WTC neemt alleen stroom af van Aqualectra. De veiligheidsproblemen door het gebruik van de generatoren zijn ook niet meer van toepassing. Het WTC is weer volledig veilig.'

Dat het WTC inderdaad weer veilig zou zijn, wordt enigszins bevestigd door het feit, dat bijna alle ambtenaren weer zijn teruggekeerd naar hun kantoren in het WTC. De regering heeft een verlenging van het huurcontract met het WTC onderhandeld. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Etienne van der Horst (Pais) zegt, dat de contractverlenging goedgekeurd is door de Raad van Ministers en dat er spoedig wordt overgegaan tot ondertekening.

Het WTC huisvest onder meer personeel van het ministerie van BPD en van Domeinbeheer, dat onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning valt. Met de contractverlenging verhuizen meer afdelingen van BPD naar het WTC. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het personeel van de beleidsafdeling van BPD dat kantoor houdt in een pand op Zeelandia, gaan ook naar het WTC.

Door deze afdelingen ook in het WTC te huisvesten, wil Van der Horst kosten besparen door de huur van het pand op Zeelandia op te zeggen. Over drie jaar is het hopelijk zover dat de regering centrale huisvesting heeft gebouwd, waarin de meeste overheidsdiensten kunnen worden gehuisvest, aldus Van der Horst.

In 2013 weigerde een groot aantal ambtenaren nog om in het WTC te werken. De belangrijkste reden was rookontwikkeling in het gebouw. Het was niet bekend waar de rook vandaan kwam. In 2011 was een dergelijk incident ook voorgekomen, zegt Van der Horst.

De ambtenaren gaven aan dat het gebouw niet veilig was. Toen Van der Horst zich hiervan op de hoogte liet stellen, kwam aan het licht dat er behoorlijk wat mis was met het gebouw, zoals de brandveiligheid, maar ook de technische staat van het gebouw en de stroominstallatie. Overleg tussen betrokkenen leidde tot een plan van aanpak om de meest urgente problemen op te lossen.

Dit leidde in augustus vorig jaar tot een brief van het lokale brandweerkorps aan Van der Horst, waarin werd aangegeven dat de ambtenaren in het WTC-gebouw mochten blijven werken. Wel gaf de brandweer in de brief aan dat er werk moest worden gemaakt van de aanleg van een brandmeldinstallatie, aldus de minister.

Aan de hand van de brief van de brandweer heeft de Dienst Openbare Werken aangegeven dat als de brandweer geen problemen heeft met de veiligheid, zij er ook geen problemen mee hebben.
Eind vorig jaar was het dan eindelijk zover dat bijna alle ambtenaren, die sinds 2013 weigerden om nog in het WTC te werken, terugkeerden naar hun kantoor.

Kort Gedingrechter schort intrekkingsbeschikking SASur op

Auteursrechtenorganisatie kan weer volledig aan het werk

Nog geen reacties uit opmerkelijk stille muziekgebruikerswereld


De Kort Gedingrechter heeft gisteren de intrekkingsbeschikking van de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) met onmiddellijke ingang opgeschort. Volgens de rechter waren de intrekkingsgronden van het minister Edward Belfort van Justitie en Politie niet gestoeld op bij wet gebaseerde bepalingen, aldus bericht de Times of Suriname vandaag, vrijdag 27 februari 2015.

SASur-voorzitter Prim Ramlal zegt, dat de organisatie na het besluit van de rechter haar licentiewerkzaamheden heeft hervat. Muziekgebruikers kunnen zich weer tot SASur wenden om een licentieovereenkomst te tekenen.

Volgens Ramlal heeft de rechter beslist, dat de beschikking onrechtmatig was ingetrokken. Belfort gaf in mei 2013 in zijn beslissing aan, dat werd ingegrepen omdat ‘de veiligheid in de samenleving in gevaar wordt gebracht.’
Nadat het ministerie de beschikking had ingetrokken, spande SASur een Kort Geding aan tegen de Staat ofwel het ministerie van Justitie en Politie. Volgens de SASur-voorzitter heeft het recht gezegevierd.

Hij stelt dat zijn organisatie openstaat om met de regering en de muziekgebruikers rond de tafel te gaan zitten om het vraagstuk rond auteursrechten voor eens en voor altijd op te lossen. 'Het in het wilde weg intrekken van beschikkingen biedt geen soelaas. Het brengt bedrijven en ondernemers in een zeer schadelijke positie. Zie het voorbeeld van de SRS die vanwege de onrechtmatige intrekking op de veilig dreigt te belanden, omdat zij niet in staat was een gebruikersovereenkomst met SASur te sluiten. Die beperking gold niet alleen voor de SRS, maar ook voor alle bedrijven en ondernemingen die muziek op een legale wijze wensen voort te brengen voor hun bedrijfsvoering.'

Volgens Ramlal was het Hof in een eerdere Kort Gedingzaak tot in hoger beroep van oordeel dat SASur niet alle documenten had overgelegd waaruit haar belang voor de zaak zou moeten blijken. SASur werd daarom niet-ontvankelijk verklaard. In een nieuwe Kort Gedingzaak, waarin gisteren een uitspraak was, heeft de auteursrechtenorganisatie wel alle documenten overlegd en kon SASur ontvankelijk worden verklaard.

Er loopt nog een bodemgeschil van SASur om de intrekkingsbeschikking definitief vernietigd te krijgen. Ramlal zegt, dat alle internationale muziekrechtenorganisaties alsook de wereldfederatie CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs) sinds de intrekking op de hoogte waren van de situatie in Suriname. De SASur-voorzitter heeft de opschorting van de intrekkingsbeschikking meteen aan CISAC gemeld.

'De wereldfederatie CISAC heeft eerder haar ondersteuning aangeboden om te komen tot een gedegen exploitatie van muziekauteursrechten in Suriname, maar helaas had de Staat geen betekenis hieraan willen geven. SASur hoopt nu van harte, dat de minister ook die weg zal willen bewandelen.'

De uitspraak van de Kort Gedingrechter gisteren heeft nog niet geleid tot reacties uit de muziekgebruikerssector. Ook het SRS-programma 'Bakana Tori' van presentator Cliffton Limburg, besteedde vanmiddag nauwelijks aandacht aan de uitspraak. Slechts een paar luisteraars namen de moeite om in te bellen en te reageren. Afgelopen week werd juist in dat programma de aanzet gegeven tot een massaprotest bij het Kantongerecht waar een zaak van SASur tegen de SRS diende. Dat massaprotest bleek uiteindelijk uit te monden in een minumprotest van slechts een paar honderd tegenstanders van SASur en haar voorzitter Prim Ramlal.

Kennelijk is de uitspraak van de rechter hard in de muziekgebruikerswereld aangekomen en bezint men zich op eventuele stappen om op deze tegenslag te reageren.

(Red. De Surinaamse Krant/Times of Suriname)

Vierde verdachte in Curaçaose 'Bullenbaai-moordzaak' gearresteerd

Arrestatie Team politie arresteert in Santa Rosa 4e verdachte


Het Arrestatie Team van de politie van Curaçao heeft een vierde verdachte aangehouden in de dubbele moordzaak bij Bullenbaai. Bij een inval gistermiddag in een huis in Santa Rosa werd een latino opgepakt. In zijn huis werden twee koffers met inhoud geconfisqueerd, aldus bericht Paradise FM vanmiddag, vrijdag 27 februari 2015.

Op 17 maart vorig jaar werden te Bullenbaai de lichamen gevonden van de 23-jarige Nikita Attaf en de 17-jarige Shendrick Randt. Ze waren doodgeschoten, volgens de media destijds vanwege een ripdeal.

Deze maand werden bij invallen in zes woningen al drie verdachten aangehouden. Het gaat daarbij om twee Curaçaose mannen en een Colombiaan. Ze worden ook nog verdacht van twee gewapende overvallen vorig jaar. De rechter-commissaris heeft hun hechtenis deze week met acht dagen verlengd. Ze worden apart van elkaar vastgehouden.

Reactie Nieuw Suriname-'voorzitter' Nasibdar op politieke zet Monorath en Lachman

Nasibdar haalt uit.....
Assembleeleden mogen Nieuw Suriname niet vertegenwoordigen

Nasibdar: 'Monorath geeft zich nog steeds uit als partijvoorzitter'


De leden van De Nationale Assemblee (DNA) Harish Monorath en Premdew Lachman hebben de afgelopen periode aan politiek Suriname laten weten, dat ze rond zijn met de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) van Ronny Brunswijk voor het vormen van een politiek blok. Beide DNA-leden zijn nimmer teruggeroepen door de politieke vereniging Nieuw Suriname (NS) en hebben verschillende rechtszaken tegen het rechtmatige bestuur aangespannen, waarbij ze altijd bakzeil hebben gehaald.

Vaststaat dat beide DNA-leden het bestuur niet in en buiten rechte mogen vertegenwoordigen en dat dit statutair alleen voorbehouden is aan het dagelijks bestuur van Nieuw Suriname, zoals dat bij elke politieke partij gangbaar is.

In het dagelijkse leven is Lachman huisarts en Monorath advocaat, Deken van de Orde van Advocaten, en hebben het niet nodig gevonden om hoger beroep tegen dit vonnis aan te tekenen.
Als Deken van de Orde van Advocaten weet mr. Harish Monorath als geen ander, dat zij alleen gerechtigd zijn om op persoonlijke titel, zoals het DNA-lid Charles Pahlad dat kennelijk ook bij een andere collegapartij heeft gedaan, te tekenen voor een samenwerkingsovereenkomst en niet voor Nieuw Suriname.

Thans schermen en dreigen zij voortdurend met een rechtszaak om het wettig bestuur van NS onmogelijk te maken en om op 16 maart aanstaande de inschrijving bij het Centraal Hoofdstembureau te frustreren.

Daarnaast blijkt dat mr. Harish Monorath zich vaker moedwillig, willens en wetens uitgegeven heeft als voorzitter van de politieke vereniging Nieuw Suriname, terwijl hij die hoedanigheid nimmer bezat of ooit heeft gehad. In het strafrecht levert dat valsheid in geschrifte op en er staat een jarenlange straf op.

Dit alleen maakt al, dat hij zijn functie als Deken van de Orde per direct ter beschikking van het bestuur van de Orde zal moeten stellen en de procureur-generaal ambtshalve vragen om meteen een strafrechtelijk onderzoek in stellen door de fraudeafdeling van het Korps Politie Suriname naar de echtheid van de handtekeningen die geplaatst zijn op de lidmaatschapskaarten van Nieuw Suriname.

Laat het recht zegevieren en hoe zoet is de smaak wel niet om een 2e termijn aan je voorbij te laten gaan en niet profiteren van deze samenleving.

Voorzitter
John Nasibdar


(De redactie van De Surinaamse Krant heeft op de lidmaatschapskaart de persoonsgegevens van het lid van Nieuw Suriname onherkenbaar gemaakt uit privacy overwegingen.)

Gajadien (VHP): 'NDP-ideologie dwingt samenleving te leven voor een leider'

Gajadien plaatst vraagtekens bij politieke kleur Adhin...
Verbazing over steun MinOV-bewindsman Adhin aan NDP

'Minister heeft vanaf aantreden ontkend politieke kleur te hebben'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt vandaag, vrijdag 27 februari 2015, in het Dagblad Suriname, dat hij het een kwalijke zaak vindt, dat de samenleving van Suriname achter een ideologie gaat staan, waarbij zij gedwongen wordt te leven voor een leider.

'Een leider die allerlei populistische projecten aankondigt, om alleen maar zijn voortbestaan te garanderen. Dit, terwijl de samenleving verder verarmt en er geen overzicht is hoe deze populistische projecten gefinancierd zullen worden', aldus de parlementariër.

Gajadien zegt dat hij het daarom ook jammer vindt, dat een potentiële goed weldenkende persoon als Ashwin Adhin achter zo'n ideologie gaat staan. NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft op de massameeting afgelopen dinsdagavonf bij het Revoplein enkele kopstukken op het podium gehaald die besloten hebben de paarse partij te ondersteunen. Naast de vele anderen die gepresenteerd werden, was minister Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) ook aanwezig. Bouterse deelde mee, dat duizenden mensen achter deze personen staan.

Gajadien zegt, dat hij respect heeft voor de keuze van de bewindsman en anderen die aangeven een bepaalde partij te gaan ondersteunen. 'Het is een democratisch recht van elke burger dat door een ieder gerespecteerd dient te worden.' Maar, hij vindt ook dat deze mensen goed na moeten gaan of de ideologie van zo'n partij overeenkomt met waar zij zelf in geloven. Adhin is iemand die steeds ontkend heeft een politieke kleur te hebben vanaf het moment dat hij aantrad als minister. Hij is echter niet de eerste minister van het huidige kabinet die steeds ontkend heeft de paarse partij te ondersteunen.

Minister Soerish Algoe van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) ontkende dit ook, maar is thans de lijsttrekker van de NDP in Wanica. De MinOB-minister bleef zeggen, dat hij ver van de politiek blijft. Maar, een ministerspost is een politieke job en zou hij actief de politiek moeten ingaan, indien hij verzekerd van een tweede termijn zou willen aanzitten. 'Dit hoor ik voor het eerst', antwoordde de minister in januari 2014, toen hem de vraag werd gesteld of hij bij de komende verkiezingen in 2015 op de kandidatenlijst van de Nationale Democratische Partij (NDP) zal prijken. De bewindsman bestempelde deze geluiden als een lachertje en toonde geen interesse om verder hierop in te gaan.

Vanwege zijn lidmaatschap bij de Culturele Unie Suriname (CUS) ontstond enige tijd ook het vermoeden dat Adhin lid zou zijn geweest van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Deze geruchten werden door zijn voorganger van de CUS, Assembleelid Asiskumar Gajadien, ontkracht. Volgens Gajadien komt Adhin niet uit VHP-kringen. Hij kent hem uit de culturele wereld. Als voorzitter van de CUS vroeg hij hem de organisatie te ondersteunen en dat heeft hij ook gedaan. Gajadien zegt dat hij in Adhin een maatschappelijk bewogen persoon zag en daarom hem als voorzitter wilde hebben in CUS.

Adhin volgde zijn voorgangster Shirley Sitaldin op als minister in juli 2013, nadat Sitaldin haar portefeuille ter beschikking stelde aan president Desi Bouterse. Adhin is de derde minister die de scepter zwaait op Onderwijs vanaf het aantreden van regering Bouterse in 2010.

De bewindsman is geen onbekende in de Surinaamse samenleving. Hij is voorzitter geweest van de CUS en ook docent op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Adhin heeft zich gespecialiseerd in informatie- en communicatietechnologie. Hij heeft zich in 2013 ook ingezet voor een grootse viering van 140 jaar hindoestaanse immigratie. Adhin komt uit bekende families die slachtoffers zijn geworden van de 8 decembermoorden in de jaren ’80 tijdens het militaire regime. Robby Sohansingh en John Baboeram waren ooms van de minister....

Pertjajah TV krijgt alsnog toestemming voor car audio battle 28 februari

PL-centrum morgen toneel van car audio battle.
Bronto Somohardjo wint woordenstrijd met Jerry Miranda


Het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost heeft alsnog aan Pertjajah TV toestemming gegeven voor het houden van een car audio battle show morgen op het terrein van het partijcentrum van de Pertjajah Luhur (PL). Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 27 februari 2015.

De politie had op 1 februari de show stopgezet, omdat enkele deelnemers gestolen accu's in hun auto's hadden. De politie was met een onderzoek bezig, nadat telecommunicatiebedrijven aangifte gedaan hadden van diefstal van accu's.

Districtscommissaris Jerry Miranda vond het echter niet correct dat reclame werd gemaakt voor de car audio battle terwijl er nog geen vergunning was verstrekt. Hij liet zijn misnoegen hierover duidelijk blijken.

Tussen Miranda en Bronto Somohardjo, organisator van de show en zoon van PL-voorzitter Paul Somohardjo, zijn de afgelopen dagen over en weer harde woorden gevallen. Somohardjo vond dat de districtscommissaris rancuneus bezig was tegen de partij. Mirande stelde zich echter op het standpunt dat de vergunning alleen zou worden verstrekt als er een positief advies zou worden uitgebracht door de politie. Hij wees op het handhaven van de regel- en wetgeving.

'Wij hebben de vergunning nu gekregen en zijn er blij mee', zegt Paul Somohardjo. De deelnemers die de vorige keer al betaald hadden, mogen nu gratis meedoen. Ook mensen die een toegangskaart gekocht hadden en hun controlestrookje nog hebben, hoeven niet te betalen. Somohardjo zegt dat er veel belangstelling is voor de show. Er worden nu extra kaartjes gedrukt om aan de vraag te kunnen voldoen.

'Samen': Silent


Reuzenmiereneter geboren in Amsterdamse dierentuin Artis

Nog niet duidelijk of de kleine een meisje of een jongetje is....

(Bron foto: Artis, Amsterdam)

Feest in dierentuin Artis in Amsterdam: een grote miereneter (Myrmecophaga tridactyla) is geboren. De grote vraag is alleen: is het een mannetje of vrouwtje? Dit bericht RTL Nieuws vandaag, vrijdag 27 februari 2015.

Na een draagtijd van zes maanden zag de miereneter gisterenavond het levenslicht. Na de bevalling klom het jong op de rug van de moeder. Daar blijft de kleine grote miereneter vrijwel het gehele eerste levensjaar zitten om uit te rusten en te slapen.

De miereneter is een bedreigde diersoort. Artis speelt een prominente rol in het fokprogramma. In 2008 had de Amsterdamse dierentuin de primeur. Voor de allereerste keer werd er een grote miereneter op Nederlandse bodem geboren.

Artis heeft jarenlang de dierentuin in Florencio Varela in Buenos Aires gesteund met geld en kennis waardoor een educatief opvang- en fokcentrum kon worden ingericht. Als resultaat van de samenwerking is het mierenetervrouwtje van Artis in 2007 vanuit Argentinië naar Amsterdam gekomen om voor nageslacht te zorgen.

De miereneter is een vreemde verschijning. Hij dier heeft een klein hoofd, met kleine ogen en oren en een enorme snuit. Hij heeft geen tanden; zijn voedsel is klein genoeg om direct door te slikken.

Het geslacht van het jong in Artis is nog onbekend omdat het dier continu op de rug van moeder zit. Daarnaast zitten de genitaliën bij een miereneter goed verstopt en is ook het verschil tussen vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen moeilijk te zien. Om het geslacht te bepalen, wordt een plukje haar van het jong naar een laboratorium gestuurd voor een DNA-analyse.

Bekijk hier de eerste beelden:

Cambio's en banken mogen zelf eurokoers vaststellen

Maatregel CBvS om dollar 'te bedwingen'


Cambio's en banken mogen de eurokoers naar eigen inzicht vaststellen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft deze gisteren vrijgegeven om de dollar te bedwingen, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 27 februari 2015.

De eurokoers bij cambio's is officieel gestegen naar Srd 4.15 bij aankoop en Srd 4.30 bij verkoop. De CBvS hanteert Srd 3.67 en Srd 3.80. De dollarkoers daarentegen is gedaald naar Srd 3.80, terwijl deze eerder op de dag Srd 3.88 op de zwarte markt bedroeg.

'En daar is het de Centrale Bank om te doen', zegt Remie Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders. Hij voorspelt dat de dollarkoers binnen twee weken Srd 3.60 zal zijn.

Volgens de handelaar is deze maatregel al eerder getroffen. 'Telting heeft dit ook gedaan. De dollarkoers was voor hem heilig, omdat vrijwel de hele economie daarvan afhangt. Dus ik begrijp waarom ook deze governor de dollarkoers niet loslaat. Maar, dit is de perfecte oplossing voor dit moment.'

De cambiohouders komen vandaag bijeen om na te gaan hoe de maatregel verder te ondersteunen. Volgens de voorzitter kunnen cambiohouders eindelijk meer klandizie trekken, iets waarvoor allang wordt gepleit.

De druk op de koersen werd begin januari vorig jaar lichtelijk merkbaar voor de geldwisselaars. Sedert het midden van het jaar was er sprake van een nijpende situatie. Het vrijlaten van de eurokoers heeft volgens Bailal ook effect op de koers van die valutasoort. Immers ze werd voor Srd 4.40 aan de man gebracht op de zwarte markt en nu wordt ze bij de cambio's aangeboden voor Srd 4.30.

Noreen Cheung wordt lid van de NPS

Cheung: Keuze voor NPS en V7 is een bewuste

Vertrek uit NDP mede vanwege behandeling partij van Cheung na overlijden vader


Het Assembleelid Noreen Cheung heeft besloten om lid te worden van de Nationale Partij Suriname (NPS). Zij heeft in een brief aan de voorzitter van de Nationale Democratische Partij (ND), Desi Bouterse, haar lidmaatschap opgezegd. Dit heeft Cheung vanochtend, vrijdag 27 februari 2015, bekendgemaakt op een persconferentie, aldus Starnieuws.

Cheung heeft haar inschrijfformulier als lid van de NPS overgelegd op de persconferentie. Zij geeft aan een bewuste keus te hebben gemaakt voor de NPS en daarmee voor V7.

Het Assembleelid schrijft Bouterse vandaag, dat zij bedankt als lid van de NDP, met verwijzing naar de behandeling die haar vader voor en vooral na zijn overlijden heeft gekregen van de partij. Deze behandeling heeft er mede toegeleid dat ze het besluit genomen heeft om uit de NDP te stappen

Suriname krijgt 6.562 nieuwe straatnaamborden op weg naar verkiezingen

(Bron foto's: De West)
Extra uren bij CBB voor maken en vernieuwen ID-kaarten


'Het plaatsen van straatnaamborden gaat vlot', aldus de speciale werkgroep Straatnaamborden gisteravond, 26 februari 2015, in De West. De werkgroep is momenteel haar werkzaamheden aan het afronden in het district Para. Nog enkele dagen, dan zal de werkgroep terugkeren naar de districten Paramaribo en Wanica om een double check te doen. 

Om op 25 mei te kunnen stemmen, is het van belang dat alle informatie van de stemmer in orde is. Zo moet de stemmer een correct huisadres en huisnummer hebben, zodat het voor de werkgroep gemakkelijk is om de oproepkaarten tot aan huis te bezorgen.

Om al deze zaken te laten controleren, zijn er heel wat werkgroepen ingezet. Landelijk worden in totaal 2.743 palen en 6.562 nieuwe borden geplaatst. De deadline is gesteld op uiterlijk eind februari, zodat de werkgroep die zich bezig houdt met oproepkaarten, aan de slag kan.

De werkgroep Straatnamen en Huizennummering heeft als doel om straten en of dorpen zoveel als mogelijk van naamborden te voorzien en de huizennummering zodanig te ordenen, dat de adressen gemakkelijk gevonden kunnen worden. Daarnaast is er een nieuwe Commissie Straatnaamgeving ingesteld, ten einde de knelpunten die zich in de praktijk tijdens veldonderzoek en oriëntatie voordoen, aan een nader onderzoek te onderwerpen en hiervoor een adequate oplossing aan te dragen.

Ook identiteitskaarten (ID) worden dagelijks gemaakt en vernieuwd. Valerie Finsy van de werkgroep ID-kaarten, zegt dat het heel vlot verloopt op haar afdeling. Door de extra uren die worden ingelast bij het Centraal Bureau van Burgerzaken (CBB) kan een ieder de ruimte krijgen om zijn of haar ID-kaart te maken of te vernieuwen.

Voor de maand januari tot en met 23 februari heeft het CBB als het gaat om ID-kaarten het volgende gespecificeerd:
Januari 143 beschadigden, 3.745 inruil, 958 nieuwe, 3 met politieverklaring en 1.237 met districtscommissaris-verklaring. Tot en met 23 februari waren het 100 beschadigden, 3.186 inruil, 560 nieuwe, 4 met politieverklaring en 953 met verklaring van een districtscommissaris.

Het project ID-kaarten heeft als doelstelling een optimale landelijke (stad en districten) productie van ID-kaarten ten einde elk burger die daarvoor in aanmerking komt, te voorzien van een identiteitskaart. Een ID-kaart hebben is één van de vereisten om effectieve en eerlijke algemene, vrije en geheime verkiezingen te kunnen garanderen. Het is daarom van eminent belang dat iedere stemgerechtigde zijn of haar ID gaat controleren. Dat kan ook op de website www.verkiezingen.sr.

Minimarket op klaarlichte dag overvallen in Willemstad, Curacao

Drie gewapende mannen overvallen minimarket en mishandelen eigenaar


Een minimarket aan de Piscaderaweg in Willemstad, Curaçao, is gisteren op klaarlichte dag overvallen door drie gewapende mannen. Dat bericht vandaag, vrijdag 27 februari 2015, de lokale nieuwswebsite Versgeperst.com.

De overvallers mishandelden de 39-jarige eigenaar van de minimarket, waarop hij zijn sleutels van zijn auto moest afgeven. Verder hebben de overvallers geld, telefoonkaarten en mobiele telefoons van klanten buit gemaakt.

Ze zijn op de vlucht geslagen met de SUV van de eigenaar.

Minister Whiteman (Curaçao): 'Budgetfinanciering geen oorzaak van problemen bij Sehos'

Regering introduceert serie maatregelen bij ziekenhuis


De geïntroduceerde budgetfinanciering is niet de oorzaak geweest van de verergerde financiële en organisatorische problemen bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) te Willemstad op Curaçao. Dat heeft minister Ben Whiteman (Pueblo Soberano) van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van de ministerraad in Fòrti bekendgemaakt. 'De budgetfinanciering heeft er slechts voor gezorgd dat de problemen die er al waren bloot zijn gelegd', zo sprak de bewindsman aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 27 februari 2015.

Whiteman gaf eerder al aan dat het ziekenhuis, door de ernstige problemen, op korte termijn failliet zou worden verklaard. Dit is echter niet te wijten aan de budgetfinanciering, aldus de minister.

Deze uitspraak staat volgens de krant echter haaks op eerdere berichtgevingen in de media, dat de budgetkorting enerzijds en het HNO-project anderzijds, de ernstige situatie waarin het ziekenhuis zich reeds bevond nog erger hebben gemaakt. 'Bij de media bestaat de neiging te zeggen dat de budgettering de boosdoener is geweest en het probleem heeft gecreëerd. Dat is absoluut niet zo', aldus Whiteman.

Volgens de minister is de regering nu op een punt beland waarbij het niet anders kan dan een aantal strenge maatregelen te treffen om te trachten het ziekenhuis te redden. Als er niets wordt gedaan zal het ziekenhuis in mei failliet worden verklaard, aldus Whiteman. Usona gaf begin deze maand in een presentatie aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Sehos al aan dat het ziekenhuis afstevent op een technisch faillissement.

In een gesprek met deze krant noemt financieel directeur Javier Hernandez een aantal van de maatregelen die nodig zijn om de zorg te kunnen blijven garanderen. 'We hebben een grote geldinjectie nodig om de schulden bij leveranciers te kunnen betalen', aldus Hernandez, die aangeeft dat deze schuld rond de 16 miljoen gulden bedraagt.

Volgens de financieel directeur zou het ziekenhuis in de toekomst bij het inkopen van medicatie op kosten kunnen besparen als het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen wordt betaald. 'Dan kunnen we een korting krijgen van 30 procent', zo laat Hernandez weten die verder aangeeft dat hetzelfde voor de inkoop van materiaal geldt. 'We moeten er koste wat kost voor zorgen dat we niet in een vicieuze cirkel belanden waardoor deze problematiek terug blijft komen. Dat zou het nieuwe ziekenhuis dan ook negatief kunnen beïnvloeden omdat je niet de gewenste zorg zou kunnen leveren.'

Andere maatregelen zijn onder andere een strenger beleid bij het ontslaan van patiënten. 'We moeten overstappen op een andere cultuur in het ziekenhuis; de hotelcultuur, waarbij patiënten voor een bepaald tijdstip worden ontslagen en op dat tijdstip ook daadwerkelijk hun kamer moeten verlaten. Nu heerst de cultuur dat patiënten worden ontslagen, maar in het ziekenhuis blijven tot zij door familie worden opgehaald. We moeten met een agressievere aanpak komen en een groter gevoel van urgentie krijgen.'

Dezelfde agressievere aanpak moet op de spoedeisende hulp komen, vindt de financieel directeur. 'Vaak gaat men voor de kleinste pijntjes naar de spoedeisende hulp en wordt de huisarts in dit proces helemaal overgeslagen. Neem bijvoorbeeld een snee in de vinger. Dat kost bij de huisarts 45 gulden. Bij de spoedeisende hulp bedragen de kosten die hieraan zijn verbonden al snel 350 gulden. Men moet aan het ziekenhuis gaan denken als aan een eigen huis: trachten te besparen waar dat mogelijk is.'

V7 zal bij regeermacht verhoging sociale voorzieningen niet terugdraaien

President Bouterse beweert dat V7 verhoging teniet gaat doen

Somohardjo (PL): 'We gaan niets terugdraaien, het is een verworven recht'


Indien V7 aan de macht komt zal zij de verhoging van sociale voorzieningen niet terugdraaien. Dat zegt Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo vanochtend, 27 februari 2015, op Starnieuws in reactie op woorden van president Desi Bouterse. Bouterse zei afgelopen dinsdagavond op het Plein van de Revolutie in het centrum van Paramaribo, dat V7 gezegd heeft, dat de verhogingen van de Algemene Kinderbijslag, die eind maart met Srd 20 omhoog gaat naar Srd 50 per maand, en Algemene Oudedagsvoorziening teruggedraaid zullen worden. 

Somohardjo zegt echter, als lid van V7, dat het absoluut niet waar is dat de verhogingen teruggedraaid worden. Ook de basiszorgverzekering blijft.

'We gaan niets terugdraaien, het is een verworven recht', aldus Somohardjo.

Waar hij zich wel zorgen over maakt is de ontwaarding van de Surinaamse dollar. Hij verwijst in dit kader naar de regeerperiode van de NDP in 1996, toen ook ontwaarding van de Surinaamse munt plaatsvond, waardoor het noodzakelijk was om 1.000 Surinaamse gulden om te zetten tot 1 Surinaamse dollar. Volgens de PL-voorzitter is er nu internationaal geen vertrouwen in Suriname, kan de regering haar schulden niet betalen en is de koers van de Amerikaanse dollar gestegen naar 3.90.

Somohardjo pleit voor het waardevast maken van de sociale voorzieningen. 'De regering moet het volk geen zand in de ogen strooien. Ze moet ook niet proberen ons de schuld in de schoenen te schuiven. Wij willen al deze voorzieningen behouden, alleen willen we dat ze waardevast worden gemaakt, want tegenwoordig wordt alles gedollariseerd. Dit is geen overbodige maatregel als je bedenkt dat onze reserves opraken en er dus geen monetaire dekking is.'

ABOP in belangstelling bij de KTPI en PDO

KTPI en PDO onderhandelen samen met de ABOP over mogelijke samenwerking


De KTPI, onder leiding van Willy Soemita, en de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO), met Waldi Nain als voorzitter, onderhandelen met de ABOP van Ronnie Brunswijk over een eventuele samenwerking richting de verkiezingen van 25 mei. Er is eerder ook gesproken met NDP-voorzitter Desi Bouterse en Errol Alibux. Starnieuws schrijft vanochtend, vrijdag 27 februari 2015, vernomen te hebben, dat nog geen definitieve besluiten zijn genomen.

Naast de KTPI/PDO is de ABOP deze dagen ok in gesprek met de Assembleeleden Harish Monorath en Premdew Lachman van Nieuw Suriname. De achterban van beide parlementsleden heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven voor samenwerking met de partij van Brunswijk.

Indien de ABOP met beide groepen zal samenwerken, zal er geschoven moeten worden op de diverse kandidatenlijsten voor De Nationale Assemblee. In Paramaribo gaat het om plek nummer twee. Monorath en de KTPI/PDO hebben hier belangstelling voor. In Nickerie gaat Lachman voor de eerste plaats. In Commewijne zal bij een samenwerking de eerste plek waarschijnlijk naar de KTPI/PDO gaan. De achterban van beide groepen rekent ook op invulling van posities op regionaal niveau.

Het gesprek tussen de KTPI/PDO en de NDP heeft niet geleid tot een concrete afspraak. Bouterse en Alibux hebben geen toezeggingen gedaan over het plaatsen van een kandidaat op de lijst van NDP.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Brazilië arresteert de Koning van de Ontbossing

De Koning van de Ontbossing in de boeien. (Bron foto: Associated Press)
Ezequiel Antônio Castanha verantwoordelijk voor 20 procent meest recente ontbossing Amazone


Braziliaanse autoriteiten hebben een man gearresteerd die de grootste ontbosser van de Amazone zou zijn, aldus een verklaring die maandag 23 februari 2015 werd uitgebracht door IBAMA, het Braziliaanse instituut voor milieu en herwinbare natuurlijk hulpbronnen. (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

(Bron: IBAMA/Red. De Surinaamse Krant)

De man staat bekend als de Koning van de Ontbossing en zou verantwoordelijk zijn voor 20 procent van de meest recente vernietiging van de Braziliaanse Amazone, zo bericht gisteren, donderdag 26 februari 2015, de Australische nieuwswebsite news.com.au.

Ezequiel Antônio Castanha werd afgelopen zaterdag gearresteerd in Novo Progresso, verdacht van het leiding geven aan een crimineel netwerk dat zich illegaal overheidsgrond toe-eigent, het ontbost en vervolgens verkoopt aan veehouders.

Kaalkap in het Amazonegebied. (Bron foto: Agence France Presse)
Deze meedogenloze vernietiging van het regenwoud is er een van de oorzaken van, dat Brazilië nu te kampen heeft met de ergste droogte sinds ongeveer een eeuw. Huishoudens hebben bijna geen water meer om te baden en tanden te poetsen door het droogvallen van waterreservoirs. Scholen serveren studenten sandwiches in plaats van maaltijden om maar geen serviesgoed te hoeven gebruiken dat zou moeten worden afgewassen.

De bende van Castanha zou 90 vierkante kilometer regenwoud hebben kaalgekapt, een stuk land groter dan Hong Kong. Hij zal worden gedagvaard voor witwassen en het vervalsen van documenten en voor illegale ontbossing en kan worden veroordeeld tot een celstraf van 46 jaar, aldus IBAMA.

Het hoofd van IBAMA, Luciano Evaristo, zegt te hopen, dat de arrestatie van 'land-grabber' Castanha significant zal bijdragen aan het tegengaan van ontbossing in de regio, dat volgens hem lijkt op het Wilde Westen.

Tussen augustus 2013 en juli 2014 is zo'n 4.848 vierkante kilometer tropisch regenwoud vernietigd. Bomen die regenwater opnamen en dat loslieten in dammen zijn verdwenen en waterbronnen liggen er uitgedroogd en gebarsten bij. In Sao Paulo, de grootste stad van het land protesteren inwoners vanwege het watertekort, terwijl de autoriteiten waarschuwen dat rantsoenering kan leiden tot een drastisch systeem van vijf dagen geen en twee dagen wel water.

Ondertussen woedt in het Amazonegebied een oorlog tussen de milieupolitie en houthakkers.

Terwijl overheidsagentschappen zich verbeterd hebben in het ontdekken van illegale ontbossingsactiviteiten, gebruikmakend van satellietbeelden en helikopters die criminele bendes weten te traceren en te stoppen, maken ze daarnaast ook gebruik van nieuwe tactieken door bijvoorbeeld het gooien van molotovcocktails uit vliegtuigen en het gebruiken van lokale informanten, aldus de New York Times.

In mei vorig jaar werden agenten van de milieupolitie in hun hotel aangevallen. Onlangs zei een 45-jarige vrouw doodsbedreigingen te hebben ontvangen van houthakkers die haar ervan beschuldigden een informante te zijn van de milieupolitie.

Castanha's bende was actief in de omgeving van een snelweg, BR-163, in deelstaat Para, zo berichtte het EFE nieuwsagentschap, waar zo'n 3.400 hectare tropisch regenwoud in een week tijd wordt gekapt.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Het Openbaar Ministerie had de gevangenneming geëist van de negen bendeleden en van bendeleider Castanha, die nog 20.8 miljoen Amerikaanse dollar aan boetes moet betalen aan het ministerie van Milieu.
Maar, Castanha toont geen berouw. 'Ik heb geen spijt van het ontbossen van land', zei hij tegen journalisten in juni 2014. 'Als we dat niet zouden doen, dan zou er geen Brazilië zijn.'

Het Amazonegebied beslaat een gebied van meer dan 6.1 miljoen vierkante kilometer, met meer dan 60 procent van het bos binnen Brazilië. Een vijfde deel, een gebied bijna zo groot als Duitsland, is in de afgelopen 40 jaren ontbost.

Er is deze dagen een publiek debat gaande over de vraag of de ontbossing aan het afnemen is of dat het juist blijft toenemen. Wetenschappers zeggen, dat ontbossing het bereik van wolkendamp, ofwel 'vliegende rivieren', beperkt, die voor regen kunnen zorgen in het zuiden en midden van het land, aldus The Atlantic.


In 2009 waarschuwde Antonio Nobre, een van Brazilië's leidende klimaatwetenschappers, dat zonder de 'vliegende rivieren' het gebied dat 70 procent van Zuid Amerika's bruto nationaal product produceert een woestijn zal zijn, zo berichtte het Climate News Network.

De Amazone bezit een derde van 's werelds biodiversiteit en wordt beschouwd als een van 's werelds meest belangrijke natuurlijke afweer tegen klimaatverandering, omdat het grote hoeveelheden koolstofdioxide absorbeert.
Maar, ontbossing van het regenwoud is verantwoordelijk voor ongeveer 75 procent van de uitstoot in Brazilië, omdat vegetatie is verbrand en gekapte bomen wegrotten.

(De Surinaamse Krant/news.com.au)