woensdag 4 maart 2015

Onafhankelijke rijstboeren met petitie bij districtscommissaris Joeloemsingh

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Nickerie)
Via petitie vragen rijstboeren president Bouterse subsidie voor baal natte padie


Een groep rijstboeren kwam vanochtend bij het commissariaat in Nieuw Nickerie om via districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh een petitie aan te bieden aan president Desi Bouterse. In de pettie vragen de boeren het staatshoofd in te komen met het verschil tussen de kostprijs en opkoopprijs van een baal natte padie van 79 kilo. 

'Het gaat om iets meer dan honderd onafhankelijke rijstboeren die niet aangesloten zijn bij de boerenorganisaties Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) of de Vereniging van Padie Producenten (VPP)', aldus rijstboer Radja Ahmadkhan vanavond, woensdag 4 maart 2015, in de Ware Tijd Online.

De boeren wijzen het staatshoofd erop, dat de situatie in de rijstsector heel precair is. Tevens wordt gevraagd om alle actoren binnen de rijstsector, inclusief de overheid, een platform van samenwerking met wettelijke basis te bieden. Daarnaast proactief de problemen en mogelijkheden van de sector bloot te leggen, oplossingen aan te dragen en implementatie daarvan te controleren.

De rijstboeren willen verder, dat de regering gaat zorgen voor transparantie van padie opkoopprijzen en verkoopprijzen van rijst zowel nationaal, regionaal als internationaal. Gevraagd wordt ook een waakhond te zijn voor efficiëntieverbetering en verbetering van het inkomen binnen de sector. Ze hopen maandag een gunstig antwoord te krijgen van de regering.

Kluivert neemt tien spelers mee naar Curaçao

Oud-Ajax speler Vurnon Anita met Kluivert op eiland


De nieuwe bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal, Patrick Kluivert, neemt in zijn kielzog oud-Ajax speler Vurnon Anita mee. Daarvoor moet dan nog wel dispensatie worden verkregen, omdat Anita eerder uitkwam voor Nederland. Dat schrijft het Persbureau Curaçao vanmiddag, woensdag 4 maart 2015.

Naast Anita neemt Kluivert nog negen spelers mee die actief zijn in verschillende Europese competities. Daaronder Leandro Bacuna van het Britse Aston Villa en Daryll Lachman van FC Twente.

Kluivert debuteert eind deze maand bij de kwalificatiewedstrijd tegen Montserrat.

Kensenhuis: 'Ik ben en blijf nog lid van de NPS'

NPD-Assembleelid beweert nooit gezegd te hebben over te zullen stappen naar NDP.....


Het paars gekleurde groene NPS-Assembleelid Patrick Kensenhuis zegt vandaag, woensdag 4 maart 2015, in het Dagblad Suriname, dat hij nooit gezegd heeft dat hij naar de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse zou overstappen. Volgens de parlementariër is hij en blijft hij nog lid van de Nationale Partij Suriname (NPS), maar wenst hij echter niet meer door de groene partij gekandideerd te worden. 

‘Op de vergadering in Para heb ik gezegd, dat de samenleving en mijn achterban de richting bepalen. Als mijn achterban opdracht geeft om de NDP te ondersteunen, zal ik kijken hoe ik uitvoering aan deze opdracht zal geven. Op dit moment doe ik mijn werk als volksvertegenwoordiger. Ik ben Assembleelid van de NPS en ik zal mijn werk als volksvertegenwoordiger van de NPS verder uitzetten’, aldus Kensenhuis.

De NPS-parlementariër ontkent, dat hij gesprekken zou hebben gevoerd met de NDPj. Hij denkt juist dat hij geassocieerd wordt met flirtpartijen met de NDP, omdat de paarse partij in het oog springt. De NDP is volgens hem heel actief in Para en is hij bovendien heel goed bevriend met mensen uit de gelederen van de partij. Het feit dat bij hem onlangs een NDP-vlag werd gedrapeerd, betekent volgens hem niets, omdat dit naar zijn zeggen door enthousiasme van zijn familie en vrienden in de partij werd gedaan. ‘Partij no ai pratie mi nanga mi famirie. Als mijn familie iets wil doen, geef ik hun dan de ruimte’, aldus de politicus.

‘Wanneer het zo ver is dat kandidaten op lijsten geplaatst moeten worden en er partijen zijn die vinden dat Kensenhuis in staat zou zijn om hun te kunnen vertegenwoordigen, dan zal ik zien op welke wijze ik invulling aan zo een aanbod zal geven’, zegt Kensenhuis. Hij verwacht niet dat hij door de partijleiding geroyeerd zal worden, omdat hij niets heeft gedaan dat in strijd zou zijn met de partijstatuten.

Het eerste wat Kensenhuis in 2010 zei was, dat hij het gezicht van de NPS zou uitstralen. Vanwege de nederlaag in 2010 wilde Kensenhuis iets doen, waardoor de NPS weer in beeld zou komen. Dat heeft hij ook gedaan, maar hij denkt dat in zijn geval het Para-belang moet prevaleren boven partijbelang. Tegelijkertijd zegt de parlementariër, dat wanneer het algemeen belang in Para gediend wordt, daarmee ook het partijbelang wordt gediend. Hij begrijpt dus niet hoe bepaalde mensen algemeen werk anders vertalen en zaken gewoon verdraaien.

Assembleelid Jogi (VHP) laat beslag leggen op tegoeden Centrale Bank en Staatsolie

66 Personen eisen in grondenkwestie dwangsom van ruim Srd 6 miljoen


Het VHP-assembleelid Mahinder Jogi zegt vandaag, woensdag 4 maart 2015, in het Dagblad Suriname dat de asociale houding van de regering ervoor heeft gezorgd, dat hij over is gegaan beslag te leggen op de tegoeden van de Centrale Bank van Suriname en Staatsolie. Met een rechterlijk vonnis in de hand eisen 66 personen, die via een verzoekschrift van het Assembleelid grond hadden aangevraagd, een dwangsom van ruim Srd 6 miljoen. 

Jogi won op 10 juli 2014 een Kort Geding waarbij de Staat binnen drie maanden had moeten overgaan die mensen te voorzien van een percee lland in grondhuur in het oostelijk gedeelte van de Pandit Chandishawweg in het district Saramacca. Het vonnis was bij voorraad uitvoerbaar. De groep personen was in 2010 door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) elk een perceel land toegezegd, nadat Jogi als initiator van het project de aanvraag had gedaan.

Volgens Jogi was deze aanvraag gericht op tuinbouwactiviteiten van deze mensen. Zoals de landhervormingswet aangeeft, is volgens de parlementariër voldaan aan alle verplichtingen, waardoor het ministerie het verzoek in gunstige overweging had genomen. De personen genoemd in het verzoekschrift hebben daarna een bereidverklaring ontvangen waarin een aantal voorwaarden is opgenomen. Wanneer aan al deze punten is voldaan worden, ontvangt de belanghebbende bij de inlevering hiervan een strookje, dat aangeeft dat de persoon aan alle voorwaarden heeft voldaan. Hierna moet het ministerie van RGB het stuk terrein in grondhuur afstaan. Dit is volgens Jogi wel gebeurd en oud RGB-minister Maikel Jong Tjin Fa had de beschikking getekend.

Helaas heeft, aldus de krant, de huidige regering geweigerd om de afschriften van de moederbeschikkingen aan de mensen uit te reiken. Indien het ministerie van RGB zou nalaten het vonnis uit te voeren, moet zij per persoon een dwangsom van Srd 1.000 per dag, tot een maximum van Srd 100.000 betalen.

Jogi stelt twee tot drie jaar lang met alle drie reeds ontheven ministers, Martinus Sastroredjo, Simon Martosatiman en Ginmardo Kromosoeto, van het ministerie te hebben gesproken. Tegen hem werd door de bewindslieden gezegd, dat de beschikkingen niet voor een politicus getekend zouden kunnen werken. De parlementariër is het niet eens met de zienswijze van de bewindslieden, omdat de Grondwet elk vorm van discriminatie verbiedt. Deze gesprekken leverden uiteindelijk geen positief resultaat op. Namens de belanghebbenden werd besloten een advocaat in de arm te nemen en uiteindelijk werd Jogi in het gelijk gesteld. De advocaat van de volksvertegenwoordiger zou een brief aan het ministerie hebben gestuurd, waarin de minister op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen in deze zaak.

Jogi zegt nu, dat ondanks het vonnis van de rechter, het ministerie niet is overgegaan tot het toekennen van de grondpapieren. Het Assembleelid stelt, dat hij verschillende ministers gewezen heeft op de gevolgen. ‘De vicepresident zelf heeft gelachen om de beslagen en gaf mij aan dat ik binnenkort nog rijker ga worden. Minister Relyveld, die oud RAIO-kandidaat (Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding) was, nam mij niet serieus’, aldus de parlementariër. Relyveld weet precies wat het betekent wanneer er een vonnis is van de rechter, waarin duidelijk staat wat de gevolgen zullen zijn, aldus Jogi. Maar, de uitspraak van de rechter wordt volgens Jogi naast zich neergelegd.

Oorspronkelijk ging het om 80 hectare grond die Jogi had verkaveld voor 155 mensen. Jogi had het stuk grond bij het ministerie namens de belanghebbenden aangevraagd. In het verzoek had hij de toenmalige minister gezegd het terrein te verkavelen en te doen uitgeven voor tuinbouwdoeleinden aan hen die in aanmerking komen. Als parlementariër mag Jogi wel voordrachten doen, maar uiteindelijk beslist het ministerie aan wie de gronden worden toegewezen. Alle adviezen van de nodige instanties waren hierna positief.

Oud-minister Jong Tjin Fa ging toen over om aan al deze mensen een bereidverklaring te geven. Als aan al deze voorwaarde is voldaan, moet welke minister van RGB dan ook, de grondhuurbeschikking geven. Volgens Jogi mag elke burger een verzoek richten aan de overheid.

Nieuwe voorzitter PPP: 'Partij is geen familiepartij'

Danny Mungra (Bron foto: Danny Mungra/Facebook)
Danny Mungra volgt zijn overleden vader Surindre Mungra op

PPP in politiek samenwerkingsverband Mega Front


De nieuwe voorzitter van de Progressieve Politieke Partij (PPP) wordt Danny Mungra, de zoon van wijlen Surindre Mungra. Dit bevestigt hij vandaag, woensdag 4 maart 2015, op Starnieuws. Hij stelt, dat de PPP geen familiepartij is. De formaliteiten rond het voorzitterschap vinden vóór het eind van deze maand plaats.

'Ik werd door de achterban gevraagd om als waarnemend voorzitter te fungeren. Dus men moet niet denken dat de PPP een familiepartij is', aldus Mungra. De gewezen voorzitters van de PPP waren de twee broers Atta en Surindre Mungra.

Volgens de waarnemend voorzitter lag de partij na het overlijden van zijn vader voor enkele maanden stil. 'Enkele kernen hebben mij gewoon gezegd, dat ze een tijdje niets van de partij hebben gehoord en dus voor een andere politieke kleur hebben gekozen.' Mungra zegt dat hij alles eraan zal doen om genoeg stemmen te vergaren. Hij streeft ernaar om vóór eind maart het voorzitterschap formeel over te nemen.

In oktober 2014 werd Danny Mungra benaderd door de voorzitter van De Nieuwe Leeuw (DNL), Dharm Mungra, voor een samenwerking. 'We hebben grotendeels dezelfde zienswijze om in bepaalde sectoren ontwikkeling te brengen', aldus de aankomende PPP-voorzitter. Een van de sectoren waarin de partij ontwikkeling wil brengen is landbouw. Hij vindt dat deze regering te weinig ondersteuning geeft aan deze sector.

Danny Mungra zegt verder, dat in januari van dit jaar de laatste algemene leden vergadering werd gehouden. Hij kreeg van de PPP-aanhang groen licht om met andere partijen de politiek in te gaan.

De PPP heeft gisteren met nog vijf andere politieke partijen een intentieverklaring getekend om onder de naam Mega Front de verkiezingen in te gaan. Op 11 maart gaan de Mega Front-partijen een samenwerkingsakkoord ondertekenen.

Raymi Sambo eerste Antilliaanse ambassadeur voor de Amsterdam Gay Pride

'Het wordt tijd dat we echt een plek krijgen in media'

Acteur en regisseur maatschappelijk betrokken


Raymi Sambo is een van de ambassadeurs van de Amsterdam Gay Pride 2015. Dat werd afgelopen weekend bekendgemaakt, aldus schrijft Karin Wesselink vandaag, woensdag 4 maart 2015, op oneworld.nl. Sambo is gay, én geboren op Curaçao, waar de herenliefde nog steeds een taboe is. 'Ik laat in mijn films graag zien dat alle problemen menselijke problemen zijn, ongeacht je kleur of geaardheid. Het wordt tijd dat we echt een plek krijgen in de media. Niet als karikaturen, maar als echte mensen.'

De acteur en regisseur is altijd maatschappelijk betrokken geweest. Vorig jaar maakte hij Premier waarmee hij het 48 Hour Film Project won. Tienduizenden keren werd deze korte productie op internet bekeken. Sambo zette toen zeer overtuigend de eerste donkere, homoseksuele premier van Nederland neer. En ook in zijn laatste theatervoorstelling Aan Niets Overleden doorbrak Sambo een taboe. 'Daarin bespreek ik het probleem van de Antilliaanse schaamtecultuur jegens ziektes zoals aids.'

Sambo is naast ambassadeur voor de Gay Pride ook ambassadeur voor Samsam, het platform voor wereldwijze kinderen.

Sambo's nieuwe film, The Neighbourhood, ging afgelopen weekend in première. De film, in twee dagen met een minimaal budget gemaakt, gaat over meer dan discriminatie vanwege huidskleur. Het gaat over een speelse pets op meisjesbillen, een bankbiljet die van eigenaar wisselt, onderbuikgevoelens en een dreigbrief onder de ruitenwisser. Sambo zelf speelt een man die met een blond meisje in een buitenwijk komt wonen. Zonder veel woorden, maar met des te veelzeggende beelden voelt de kijker de argwaan van de buren. En de wanhoop en frustratie van de hoofdrolspeler.

Sambo zegt uit te kijken naar de Amsterdam Gay Pride 2015. Het thema van dit jaar is 'Share'. Delen is vermenigvuldigen; gedeelde vreugd is dubbele vreugd en dat geldt ook op het gebied van de liefde. Onder het motto 'share love, love differences', roept de organisatie iedereen op om zijn of haar verhaal te delen. Het festival start op 25 juli en duurt tot en met 2 augustus.

Natuurbeheer wil betere bescherming grijze strandlopers kustvlakte

Doodgeschoten snipjes en rode ibissen.
Beschermde vogelsoort wordt te vaak gedood door stropers


De afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) wil een betere bescherming van snipjes (grijze strandlopers; Calidris pusilla) in de kustvlakte van Suriname. Het gaat om een beschermde vogelsoort die vaak wordt doodgeschoten door stropers, jagers, vissers en anderen die het gebied aandoen. 

Ashok Pherai, chef Educatie en Voorlichting van Natuurbeheer, zegt vandaag, woensdag 4 maart 2015, in de Ware Tijd, dat de afdeling jongeren wil betrekken bij de bescherming van de vogels. Afgelopen maandag is gestart met het verstrekken van leskisten aan basisscholen in Nickerie.

Onlangs zijn ook op vijf locaties langs de kust in Nickerie en Saramacca billboards geplaatst om de stropers duidelijk te maken, dat het gaat om beschermde vogels. 'Het gaat om trekvogels die helemaal uit Noord Amerika naar onder andere ons land vliegen en ongeveer 4.000 kilometer afleggen.'

Tijdens de winter in de VS vliegen de vogels over naar andere landen op zoek naar voedsel en gaan daarna terug naar hun oorspronkelijke locatie om te broeden. 'Wij hebben het Bigi Pangebied dat heel rijk is aan voedsel voor de trekvogels, vandaar dat ze ons land aandoen', aldus Pherai.

Twee vrouwen overvallen in woning in Willemstad op Curaçao

Een vrouw met wielsleutel geslagen

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Twee overvallers op de vlucht zonder buit


Twee vrouwen zijn gistermorgen overvallen in hun huis in de Swammerdamstraat in Mundo Nobo, Willemstad (Curaçao). Dat bericht Paradise FM vandaag, woensdag 4 maart 2015.

Twee mannen drongen het huis binnen, dwongen de vrouwen op een stoel te gaan zitten en bonden hen vast met tape. Toen een van de vrouwen begon te schreeuwen werd zij geslagen met een wielsleutel, die een van de overvallers bij zich had. De vrouw liep daarbij een hoofdwond op.

De inbrekers verdwenen zonder buit. De gewonde vrouw moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Het Atrako Team is op de zaak gezet.

Lichaam van man gevonden in Boomskreek, Paramaribo

Voorbijgangers ontdekken in verre gaande staat van ontbinding verkerend lijk

UPDATE: Lichaam van Chinees die dronken in kreek was gaan zwemmen


In de Boomskreek aan de David Simonstraat in Paramaribo is vanochtend, woensdag 4 maart 2015, het lichaam van een man aangetroffen. Voorbijgangers deden de lugubere ontdekking en alarmeerden de politie, aldus berichten de Ware Tijd Online en Starnieuws.

De brandweer heeft assistentie verleend om het lijk op te dreggen. Het verkeert in verre staat van ontbinding en is behoorlijk opgezwollen. Hieruit kan worden afgeleid, dat het al enkele dagen in het water moet hebben gelegen.

Het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek.

UPDATE:  Het lijk dat de politie vanmorgen heeft opgevist aan de David Simonstraat is vermoedelijk van een Chinese man. De politie zegt dat een Chinese man in de nacht van maandag op dinsdag naakt was gaan zwemmen in de trens.

Hij zou volgens de politie onder invloed zijn geweest van alcohol. Buurtbewoners hebben de man in de trens gezien toen hij erin zwom. Op het lijk zijn geen sporen van geweld aangetroffen. De identiteit van de man is nog onbekend.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Carl Breeveld (DOE): Ethische code en de Surinaamse politiek

Ethische code goede aanzet tot volwassen politiekvoering


Ik geloof dat elk recht een plicht inhoudt; elke kans een verplichting; elke bezitting een schuld.
John D. Rockefeller, Jr. 1839-1937, Amerikaans ondernemer

Deze uitspraak is al meer dan een eeuw geleden geïntroduceerd en heeft alles te maken met balans in ethisch denken en handelen. Als Surinamers kunnen wij veel van leren, vooral in deze tijd van verkiezingscampagne


Op vrijdag 21 februari hebben politieke partijen samen met de president van de republiek Suriname afspraken gemaakt over een te gebruiken ethische code gedurende de verkiezingscampagne. Deze stap is kennelijke gekomen na duidelijke uitspraken van de DOE-voorzitter hierover in de pers. De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid DOE juicht daarom dit initiatief toe. Het is een goede aanzet tot volwassen politiekvoering.

DOE is stappen vóór op vele andere politieke partijen. De socioloog professor dr. Jack Mencke heeft bij analyses over de verkiezing van 2010 geconcludeerd, dat de DOE partij als enige een campagne heeft gehouden waar schelden en bekladden van andere partijen of personen, die ook in de race waren, niet is voorgekomen. Ook de attitude van de DOE fractie in het parlement moet gezien worden als continuïteit van dit ethisch handelen in de politiek: consequent in het verlenen van quorum, consistent en duidelijk, altijd Pro Suriname, open, eerlijke en goed beargumenteerde debatten. Collega parlementariërs hebben in verschillende interviews aangegeven dat de bijdrage van de DOE-fractie een verschil uitmaakt.

De Surinaamse politiekvoering leert echter, dat er niet alleen rekening gehouden moet worden met geschreven- maar ook met ongeschreven regels. Ter ondersteuning van deze stelling verwijzen wij naar één van de vele definities over ethiek. Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedrags-regels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven.

Wij willen vooral aandacht vragen voor minder nauw omschreven regels. Overtreding is moeilijk te bewijzen, maar in de meeste gevallen wel effectief als iemand er geen paal en perk aan stelt. De vraag is wie moet dat doen? Er wordt in de Surinaamse politiek flink geroddeld en verdraaiing van feiten is aan de orde van de dag. Dit gebeurt vooral in de informele sfeer en wordt soms ook via de reguliere media verspreid. Het doel is om anderen die ook in de race zijn opzettelijk schade te berokkenen. Ook worden burgers misleid en kunnen er voor de samenleving negatieve gevolgen uit voortkomen.
Als DOE krijgen wij ook te maken met roddels en verdraaiing van feiten. Om u een beeld te geven en tegelijk enige recente roddels te ontzenuwen geven wij aan welke klachten burgers doorgeven.

Let wel: Dit zijn de meest recente roddels en pertinente onwaarheden, die door Mofokorantie worden verspreid. Roddelen en lasteren zijn vormen van kwaadsprekerij. Het is echter moeilijk te bewijzen en zal alleen stoppen al u besluit niet mee te doen.

* DOE gaat samenwerken met de NDP, dus je hoeft niet meer op ze te stemmen. (Klopt niet! Er is geen afspraak met geen enkele partij op dit vlak) 
* DOE Ondervoorzitter heeft bedankt, ze is ontevreden over haar positie (eveneens een grote leugen) * DOE gaat samen werken met ABOP(Klopt evenmin) 

Ethiek is immers niet alleen een kwestie van regels, maar meer nog een van plicht en verantwoordelijkheid.

Indien u zich verplicht om gedurende deze campagne van 2015 geen roddels, onwaarheden, verdraaiingen door te geven via de massamedia en de Mofokoranti of een denigrerende houding naar anderen te etaleren vanuit verschillende politieke podia, dan doet u mee met de Pro Suriname benadering van de DOE partij. Door zo een opstelling draagt u bij aan een ethisch correcte beleving van het recht op vrije meningsuiting en geeft u de stemmers een eerlijke kans om te overwegen wat te doen op dag van de verkiezing. Samen zullen wij dan na de dag van de uitslag ontdekken dat wij over het ethisch gehalte beschikken wat nodig is voor een frisse nieuwe start.

Ten overvloede wijzen wij de samenleving erop dat op het DOE Partijcongres van 08 augustus 2014 besloten is dat DOE als politieke organisatie alleen zal deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei aanstaande.

 Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

Patrick Kluivert definitief nieuwe bondscoach Curaçao

Kluivert wordt morgen, 5 maart, gepresenteerd op eiland


Patrick Kluivert is de nieuwe bondscoach van Curaçao. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax, AC Milan en FC Barcelona vertrok vandaag, woensdag 4 maart 2015, richting Curaçao en zal daar morgen worden gepresenteerd. Kluivert krijgt de opdracht mee om met Curaçao plaatsing af te dwingen voor het WK 2018 in Rusland, aldus bericht onder andere de NOS in Nederland.

Het bondscoachschap van Curaçao wordt voor Kluivert zijn eerste klus als zelfstandig hoofdcoach. Tussen 2012 en 2014 was hij assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Daarvoor was hij in Nederland al assistent-trainer bij FC Twente, NEC, PSV en AZ.

Curaçao draait sinds 2010 (het jaar dat de Nederlandse Antillen werden opgeheven als land) mee in het internationale voetbalcircuit. De ploeg wist zich niet te kwalificeren voor het WK van 2014. Wel deed Curaçao datzelfde jaar mee aan de Caribbean Cup. Daarin eindigde het land als laatste in een groep met Trinidad en Tobago, Cuba en Frans-Guyana.

Kluivert maakt eind maart zijn debuut op de bank bij Curaçao, bij de eerste WK-kwalificatiewedstrijd in de Concacaf-zone tegen Montserrat. Curaçao staat op dit moment 160e op de wereldranglijst van de FIFA.

Marcel Dennert nieuwe directeur Stichting Monumentenzorg Curaçao

(Bron foto: Stichting Monumentenzorg, Facebook)
Huidig directeur Schmit neemt in november na 17 dienstjaren afscheid

Dennert is directeur Stadsherstel Willemstad


Marcel Dennert (54) wordt de nieuwe directeur van de Stichting Monumentenzorg op Curaçao. Dat bevestigt Marcel van der Plank, de bestuursvoorzitter van de stichting, vandaag, woensdag 4 maart 2015, in het Antilliaans Dagblad. Dennert gaat George Schmit vervangen die begin november, na 17 dienstjaren, afscheid neemt van de Stichting Monumentenzorg.

In oktober 2014 maakte de stichting bekend op zoek te zijn naar een nieuwe directeur. Balance Recruitment werd door het bestuur aangetrokken om het nieuwe ‘boegbeeld’ te vinden. Met Dennert - die geen onbekende is in de sector - lijkt dat te zijn gelukt, aldus de krant.

De nieuwe directeur van de Stichting Monumentenzorg is sinds 1989 als consultant werkzaam op Curaçao en sinds 2008 bij IMD Consultancy dat zich voornamelijk bezig houdt met project- en bouwmanagement. Sinds 2012 is hij directeur van Stadsherstel Willemstad. 'We kijken met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met de heer Dennert en zijn ervan overtuigd dat hij over de beste kwaliteiten voor deze functie beschikt', aldus Van der Plank.

Voor Dennert, die op Curaçao is geboren en getogen, is het een eer te mogen werken voor Stichting Monumentenzorg die vorig jaar het 60-jarig bestaan vierde. Tegelijkertijd geeft hij aan dat zal blijken dat dit één van de grootste uitdagingen is in zijn carrière. 'Om het in zeiltermen uit te drukken, we varen momenteel tegen de wind en stroom in. Het imago dat de zorg voor de monumenten op Curaçao een speeltje is van de happy few zal voor eens en voor altijd doorbroken moeten worden. Dat een Wereld Erfgoed-status iets is waar je als burger trots op kan zijn en dat van aanzienlijke economische waarde is voor ons eiland, dient zeer spoedig geïntegreerd te worden in het overheidsbeleid. De overheid speelt nog steeds een heel erg bepalende en voorbeeld gevende rol in deze gemeenschap. Zij mogen hierin dan ook daadwerkelijk het voortouw nemen. Wij moeten durven te pleiten en ook werken aan de verbetering van wat we reeds hebben. Met name onze binnenstad dus. Onderhoud - in de brede zin des woords - is iets waar we nog erg weinig mee doen. We hebben die fase klaarblijkelijk nog niet bereikt.'

Dennert pleit er daarom voor om in de komende 10 tot 15 jaar een concentratiebeleid (stimuleer gebruik binnenstad en het onderhoud) in te zetten, waarbij hij eveneens aangeeft dat dit de basis is voor het duurzame economisch succes van Curaçao.

Stichting Monumentenzorg Curaçao richt zich voornamelijk op het aankopen, restaureren en beheren van onderdelen van het gebouwde culturele eigendom van Curaçao om deze zodoende voor toekomstige generaties bewaard te houden.

De middelen die worden ingezet voor restauratiewerkzaamheden zijn afkomstig van de gelden die voortvloeien uit de exploitatie van reeds herstelde panden, leningen van banken, incidentele subsidies van de Curaçaose overheid en projectfinanciering vanuit Nederland.

Dennert zal per mei/juni als directeur aan de slag gaan. 'De juiste datum is nog afhankelijk van de afronding van een aantal werkzaamheden waar de heer Dennert mee bezig is', aldus Van der Plank.

Ook blinden en slechtzienden willen zelfstandig stem uit kunnen brengen

Stembiljetten moeten in toekomst in brailleschrift beschikbaar zijn

Blinden en slechtzienden nu afhankelijk van stemkeuze begeleiders.....


Stembiljetten moeten ook in brailleschrift beschikbaar zijn, zodat blinden en slechtzienden hun democratisch recht kunnen beleven. 'Voor deze mensen is er geen sprake van algemene-, vrije- en geheime verkiezingen, omdat andere personen bepalen op wie ze stemmen ', zei Roseline Daan, voorzitter van de Care 4u Foundation gisteren bij de start van het project ‘Democratie en de mens met beperking; ook mijn stem telt”. De doelgroep is nu afhankelijk van de stemkeuze van hun begeleiders. 

Het project van Care 4u Foundation wordt ondersteund door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname en de Stichting Surinaamse Dovenbelangen. Televisieprogramma's worden ontwikkeld voor de doelgroep om vooral jongeren bewust te maken van hun rol, ondanks hun beperking.

Ook wordt het publiek geïnformeerd over de potentie van de mens met een beperking. Het streven van de stichting is, dat bij de eerstvolgende stembusgang in 2020 de groep zelfstandig haar stem kan uitbrengen.

De voorzitter zei bij de start van het project ook dat in 2012 bij de achtste volkstelling is vastgesteld dat in Suriname ongeveer 45.000 mensen met een gezichts- of gehoorbeperking leven.

Weg Zanderij-Bigi Poika weer afgesloten voor verkeer boven 4 ton

(Bron foto: Commissariaat Para)
Aanhoudende regenval en asdruk vrachtverkeer maken weg onbegaanbaar


De weg naar West-Suriname vanaf Zanderij tot Bigi Poika is weer afgesloten voor verkeer boven vier ton. Districtscommissaris, John de La Fuente is tot zijn besluit gekomen, vanwege de zeer slechte staat waarin de weg zich bevindt. De aanhoudende regen en de asdruk van vrachtverkeer maakt dat de wegconditie steeds verergerd. De La Fuente wil voorkomen dat de gemeenschap in het achterliggend gebied van Para geïsoleerd raakt, aldus het commissariaat vandaag, woensdag 4 maart 2015, in een persbericht.


'De vrees bestaat, dat de weg in een nog slechtere staat kan komen als er toch zwaar verkeer van gebruik maakt', zegt de ressortleider van het gebied Clifton Tjaroemee.  'Als  het totaal onberijdbaar wordt zal het ten nadele komen van de dorpsgemeenschappen. Dagelijks reizen schoolkinderen vanuit het achterliggend gebied naar de scholen op Zanderij en centrum Para. Deze kinderen moeten half vier uit bed om de weg te trotseren, zodat  ze optijd op school aankomen. Bij een goede staat van de weg hoeven zij niet zo vroeg op. Landbouwers reizen ook dagelijks af en aan, naar de markten in Paramaribo om hun producten af te zetten.'

De staastbus komt volgens Tjaroemee al moeilijk door de grote kuilen die door grote trucks zijn gecreëerd.

De La Fuente zegt een gesprek te hebben gehad met aannemer Main Transport die belast is met onderhoud van het weggedeelte Pikin Saron-Bigi Poika. Uit het gesprek blijkt, dat er vanwege de constante regenval geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden ter verbetering van de wegsituatie.

'Zodra het weer opklaart en de zon een beetje schijnt kunnen de machines ingezet worden om de wegconditie te verbeteren. Een graafmachine van het commissariaat zal vanaf vandaag sluizen graven om het overtollig water op het wegdek te lozen. Indien de behoefte bestaat aan meer informatie kan men zich verstaan met mij. Dit weggedeelte blijft tot nader order gesloten', aldus De La Fuente.

Zo'n 1.000 arrestanten in 16 cellenhuizen dreigen komend weekend geen eten te krijgen

Leveranciers warme maaltijden en brood gaan werk neerleggen

Al zes maanden tot jaar wachten leveranciers op betaling overheid: in totaal zou het gaan om zo'n Srd 1.5 miljoen


Leveranciers van broden en warme maaltijden aan cellenhuizen leggen komend weekend hun werk neer, omdat zij niet op tijd worden betaald door de overheid. Het gaat om zestien cellenhuizen die ongeveer duizend arrestanten herbergen. Het ergste dat kan gebeuren is volgens een van de leveranciers een opstand in de gevangenissen. 'Het wordt een levensgevaarlijke zaak. Je ontneemt ze al hun vrijheid en dan moeten ze nog zonder eten zitten', zo zegt hij vandaag, woensdag 4 maart 2015 in de Ware Tijd.

Waarnemend korpschef Agnes Daniël van het Korps Politie Suriname zegt in een reactie op de hoogte te zijn dat twee leveranciers hun diensten hebben gestaakt, maar niet te hebben vernomen dat de overige leveranciers vanaf dit weekend niet garant staan voor levering. 'Wij gaan aan de slag met hogere autoriteiten om na te gaan hoe dit probleem op te lossen.'

De leveranciers wachten al zes maanden tot een jaar op hun geld. Volgens de gedupeerden ligt het probleem bij het ministerie van Financiën. Zij geven aan dat het ministerie van Justitie en Politie haar deel keurig heeft afgerond. Intussen zegt minister van Financiën Andy Rusland op de hoogte te zijn van het probleem: 'De administratieve afwikkeling is reeds afgerond.'

De bewindsman zegt ook, dat de opdracht tot betaling al is gegeven. Bij de cellenhuizen van de politiestations Nickerie, Commewijne en Groningen wordt geen voeding meer geleverd. De bedragen die de overheid verschuldigd is variëren tussen Srd 50.000 en Srd 700.000. Het totale verschuldigde bedrag is iets meer dan Srd 1.5 miljoen.

De kinderziekten van het nieuwe Douane-administratiesysteem Asycuda World zorgen voor frustratie

'Sommige zendingen toch handmatig administratief verwerkt'


Het moderne administratiesysteem van de Douanedienst, Asycuda World, zorgt voor enige frustratie. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 4 maart 2015. Er is volgens inklaarders, die volgens de krant anoniem wensen te blijven, niet genoeg rekening gehouden met de grote hoeveelheid aan informatie die verwerkt moet worden en er zijn niet genoeg bevoegde douaniers beschikbaar om die te verwerken. 

Sinds afgelopen maandag gaat het wat vlotter met containerladingen op de haven. 'Maar, er is kennelijk helemaal niet gedacht aan losse ladingen zoals auto's en pakketten. Dit soort zendingen liepen zodanig vast dat er weer handmatig moet worden gewerkt', zeggen enkele douane-expediteurs.

De expediteurs vertellen ook, dat de teams die analyses en controle moeten uitvoeren nog niet zijn ingesteld. Zij verwachten dat de situatie zal verergeren wanneer de import en export later dit jaar een piek bereiken.

Volgens Ruben Mendonça, waarnemend hoofd van de Douanedienst, en Henk Naarendorp, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), gaat het altijd nog om kinderziekten. 'Kinderziekten zijn altijd normaal bij dit soort ingrijpende veranderingen', aldus Naarendorp. Volgens hem worden ladingen van strategische bedrijven en goederen van levensonderhoud voorlopig buiten het systeem verwerkt.

Dit nieuwe systeem moet volgens de regering haar inkomsten uit invoerrechten en accijnzen verbeteren door de verscherpte controlemogelijkheden tegen corruptieve praktijken. Ook moet de economie een duw in de rug krijgen met kortere wachttijden op ladingen, nu alles automatisch kan worden verwerkt.

Suriname 1975 in Beeld

Uniek amateurfotoproject zoekt foto's gemaakt in Suriname in 1975


 


Hoe zag Suriname eruit in het historische jaar 1975? Fotohistorica Barbera Brakel (Paramaribo, 1975) en beeldredacteur/fotograaf Myriam Missana (Amsterdam, 1973) zijn een zoektocht begonnen naar een antwoord op die vraag.

Een aanzienlijk deel van de foto’s uit de jaren zeventig vervaagd in rap tempo. In de tropen slaat de tand des tijds door de vochtige omstandigheden extra hard toe. Vermoedelijk bevindt veel beeldmateriaal zich ook buiten de landsgrenzen. De huidige digitale mogelijkheden lenen zich uitstekend voor een eerste inventarisatie.

Suriname1975.com richt zich op amateurfotografie zoals familiefoto’s, trouwfoto’s, klassenfoto’s en sfeerbeelden.

Mocht u in het bezit zijn van foto’s gemaakt in Suriname in het jaar 1975 en deze willen delen, stuur ze dan digitaal toe via deze website. Het is van belang dat foto’s voorzien worden van een toelichting (wie, wat en waar).

Inzendingen zullen de basis leggen voor een digitaal fotoarchief over Suriname en mogelijk een bijdrage leveren aan een tentoonstelling over het historische jaar 1975.

ABOP-blok laat KTPI en PDO kandidantenlijst Commewijne, Saramacca en Nickerie trekken

Achterban KTPI beslist 8 maart over samenwerking met ABOP


De KTPI en de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) gaan in Commewijne, Saramacca en Nickerie de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee trekken. Dit is in principe overeengekomen tussen de voorzitters Ronnie Brunswijk (ABOP), Willy Soemita (KTPI) en Waldi Nain (PDO). In de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini zullen deze partijen geen kandidaten hebben. Die eer wordt gelaten voor de ABOP, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 4 maart 2015.

Willy Soemita zegt dat komende zondag de partij haar algemene ledenvergadering houdt.

Volgens de Wet op Politieke Partijen moeten de structuren goedkeuring geven of een politieke organisatie deel mag nemen aan de verkiezingen. De samenwerking met de ABOP zal zondag ook in stemming worden gebracht. Het hoofdbestuur en districtscoördinatoren hebben gisteravond hun fiat reeds gegeven.

In feite had Brunswijk graag gezien, dat de PDO zou opgaan in de KTPI. Soemita stelt, dat beide partijen samen optrekken, maar hun eigen identiteit hebben.

'Wij kunnen niet uitgaan van de situatie van 2010, want deze is volledig veranderd. De 51 zetels zijn van het volk en op 25 mei zal worden besloten hoe de koek zal worden verdeeld. Wij moeten alle partijen waarderen, hoe klein ze ook zijn', stelt Soemita.

NDP-Saramacca wil dat voorzitter Bouterse naar district komt

NDP-voorzitters aantal ressorten en jongeren tegen kandidaatstelling Malhoe


De zogenoemde structuren van de Nationaal Democratische Partij (NDP) in Saramacca willen geen individuele gesprekken met voorzitter Desi Bouterse over de kandidaatstelling voor De Nationale Assemblee. Zij waren voor vanmiddag, woensdag 4 maart 2015, apart uitgenodigd  voor een gesprek in het partijcentrum Ocer in Paramaribo, maar hebben gisteravond unaniem besloten dat 'de voorzitter maar naar Saramacca moet' komen om uitleg te geven. Dat bericht Starnieuws.

De voorzitters van zes subafdelingsbesturen en jongerenleiders protesteren tegen de kandidaatstelling van Robby Malhoe in Saramacca. Zij vinden dat kandidaten mede in overleg met de gekozen structuren van de NDP in het district moeten worden aangewezen.

Partijwoordvoerder Winston Lackin en minister van Buitenlandse Zaken zei eerder, dat Malhoe een van de kandidaten is, maar dat de partij nog geen besluiten heeft genomen. Alle kandidaten zullen landelijk worden bekendgemaakt

Vrouw (64) om het leven gekomen bij overval te Latour, Paramaribo

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Echtpaar aan Latourweg overvallen door vier mannen


In een woning aan de Latourweg, Latour, in Paramaribo, is vanochtend, woensdag 4 maart 2015, een echtpaar overvallen door vier mannen. Hierbij kwam de 64-jarige Soemintra Ramdas om het leven. 

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat het echtpaar overrompeld en gekneveld waarbij de man en vrouw zich zouden hebben verzet. De woning werd, aldus de krant, overhoop gehaald.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen. Nadat de man zichzelf had bevrijd heeft hij de politie gewaarschuwd. Na het bevrijden van zijn echtgenote, bleek zij te zijn overleden.

De vier mannen wisten de woning te Latour binnen te komen nadat het diefijzer van het achterterras was geforceerd. De mannen lichtten de shutters van de badkamer en konden vervolgens het woongedeelte van het huis binnendringen. De slaapkamerdeur van het echtpaar werd ingetrapt. Het is nog onduidelijk of en wat de daders hebben buitgemaakt.

Politie toont successen in strijd tegen criminaliteit


Het Korps van Politie Suriname heeft een aantal successen geboekt in de strijd tegen de criminaliteit. De samenleving is sinds het begin van het jaar geconfronteerd met een aantal zware misdrijven. De politie heeft klaarheid kunnen brengen in enkele roofovervallen en moorden. De resultaten werden gisteren, dinsdag 3 maart 2015, op een persconferentie in het politiebureau Nieuwe Haven gepresenteerd. Een greep uit de successen van de politie.

Politicoloog Breeveld wijst plan president Bouterse voor stemrecht vanaf 16 jaar niet af

Breeveld wil wel grondig onderzoek en studie

Kinderpsychologe Ferrier vindt dat stemrecht voor 16-jarigen moet kunnen


Jongeren vanaf zestien jaar actief laten meedoen aan de verkiezingen behoeft nauwgezet onderzoek en studie. Dit zegt Hans Breeveld, politicoloog en directeur van de Democracy Unit binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname, vanochtend, woensdag 4 maart 2015, in de Ware Tijd. Hij reageert hiermee op het plan van president Desi Bouterse om jongeren al vanaf hun zestiende jaar naar de stembus te laten gaan. Het staatshoofd zei tijdens de NDP-massameeting op 24 februari, dat jongeren meer en eerder betrokken moeten worden bij de politiek. 

Breeveld is van mening, dat hier rationeel naar gekeken moet worden en dat gedragswetenschappen die zich inlaten met het ontwikkelingsniveau van de jeugd hierbij betrokken moeten worden.

De politicoloog verwijst naar het Nationaal Jeugdparlement dat volgens hem, gebaseerd op een onderzoek naar jeugdparticipatie in 2010, nog benedenmaats functioneert. 'Versterk het jeugdparlement zodat je later goed ontwikkelde mannen en vrouwen hebt om medezeggenschap te hebben op politiek gebied.'

Lillian Ferrier, klinisch- en ontwikkelingspsychologe, vindt dat het wel moet kunnen om zestienjarigen stemrecht te verlenen. 'Als zestienjarigen al kunnen werken, seks kunnen hebben en op die leeftijd mogen trouwen, waarom zouden ze dan niet mogen stemmen?' Ze verwijst ook naar het hoorrecht waarbij kinderen al vanaf hun twaalfde gehoord mogen worden in strafdelicten.

Het is volgens Ferrier wel van belang om al vanaf de opvoeding en in het onderwijs te werken aan de ontwikkeling van kinderen door hen medezeggenschap te verlenen.

De kiesgerechtigde leeftijd in Suriname werd in de jaren tachtig voor het laatst bijgesteld van 21 naar 18 jaar.

Gewijzigde Wetboek van Strafrecht door Assemblee aangenomen

Voor diverse vergrijpen zijn zwaardere straffen bepaald


De Nationale Assemblee heeft gisteravond met 29 algemene stemmen het gewijzigde (ontwerpwet) Wetboek van Strafrecht aangekomen. Dat meldt Starnieuws vanochtend, woensdag 4 maart 2015. De Nationale Assemblee en de regering hebben besloten bepaalde straffen te verzwaren waarmee ze gehoor geven aan de roep uit de samenleving, aldus de nieuwswebsite.

Veel mensen zouden er volgens Starnieuws moeite mee hebben, dat bij zware delicten daders niet zwaar genoeg worden gestraft. Door de voorwaardelijke invrijheidstelling komen ze bij goed gedrag ook nog eens vervroegd vrij nadat ze twee derde deel van hun straf hebben uitgezeten. Door de wijzigingen zal nu iemand die tot levenslang is veroordeeld geen dertig, maar vijftig jaar celstraf moeten uitzitten.

Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP): 'De ontwerpwet die in onze periode is ingediend, was heel goed voorbereid. Wij hebben meegewerkt omdat de wijzigingen noodzakelijk waren', aldus Randjietsingh.

Er is veel werk verzet door de commissie van rapporteurs onder leiding van Hugo Jabini van de NDP om deze ontwerpwet uiteindelijk goedgekeurd te krijgen.

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie ging zoveel mogelijk in op vragen en liet gelijk wijzigingen doorvoeren, na afstemming met zijn deskundigen. De bewindsman heeft verschillende voorstellen vanuit De Nationale Assemblee meegenomen. Er is ook een strafverzwaring vastgesteld voor mensen die honden doden, vooral door vergiftiging, om vervolgens een strafbaar feit te kunnen plegen.

Diverse gevangenisstraffen voor zedendelicten, moord, zware mishandeling en kinderprostitutie, zijn verzwaard. Gedetineerden die veroordeeld zijn voor moord, doodslag, verkrachting, zedenmisdrijven tegen kinderen en mensen in bewusteloze toestand zijn en zogenoemde drugsbaronnen die een straf van meer dan vier jaar moeten uitzitten, zullen niet in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De bewindsman zei, dat er meer tijd overblijft voor het resocialisatieprogramma wanneer gedetineerden langer in de gevangenis blijven.

De overige leden van de commissie van rapporteurs die de behandeling van het wetsontwerp voorbereid hebben waren Ganeshkoemar Kandhai (VHP), Marinus Bee (ABOP), Mahinder Rathipal (VHP), Rifano Wongsoredjo (KTPI), Carl Breeveld (DOE) en Frits Moesafirhoesein (NDP).