zaterdag 7 maart 2015

Een levensgevaarlijke draaikolk

Gedragscode is afleidingsmanoeuvre


Hij doet de hele bedrijfsadministratie en tekent ook voor alle aankopen, verkopen en alle andere uitgaven en inkomsten. Dus hij controleert zichzelf en kan ongehinderd, onrechtmatig handelen. Na enige tijd komen de eigenaren erachter en ontslaan hem met veel moeite zonder de door hem onrechtmatig toegeëigende geld en goederen terug te kunnen krijgen. Per slot van rekening hebben de eigenaren dit zelf toegestaan. Onder dezelfde voorwaarden wordt een andere boekhouder met een betere profielschets in dienst genomen. Na verloop van tijd gebeurt hetzelfde en de eigenaren besluiten ook deze boekhouder te vervangen door eentje met een nog betere profielschets zonder de arbeidsvoorwaarden (tekeningsbevoegdheid) te wijzigen. Het verhaal herhaalt zich en dat gaat zo tientallen jaren door. 

Terwijl je naar deze film zit te kijken, zul je je zeker ergeren en de eigenaren voor gek verklaren. En precies dat vindt plaats in de Surinaamse politiek met uitzondering van het laatste. Deze boekhouders zouden best de politieke leiders kunnen symboliseren. De bedrijfsadministratie verwijst naar de uitvoerende macht, de tekeningsbevoegdheid (controlerende taken) naar De Nationale Assemblee (DNA) en indirect naar de ressortraad- en districtsraadsleden en de eigenaren naar het Surinaamse volk.

Spirituele Verpaupering 
Zonder nieuwe reglementen en structuren is sociaaleconomische verbetering niet mogelijk. De belangenverstrengeling tussen wetgevende en uitvoerende functionarissen verstoort het richtig functioneren van het Korps Politie Suriname, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. De gevolgen zijn een structureel gebrek aan optimale vrijheidsbeleving, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, dus spirituele verpaupering.

Nietsnutten, die politieke leiders aanbidden, worden rijkelijk beloond, en zij die zich inspannen om iets te bereiken en hun eigen mening verkondigen, worden tegengewerkt. Allerlei ongekwalificeerde krachten worden ingezet om taken te verrichten die een specifieke deskundigheid vereisen.

Positieve resultaten blijven uit en de verantwoordelijke narcistische psychopaten beschuldigen anderen van hun eigen falen. Nepotisme en oligarchie verergeren de werkloosheid en daarbij het verschil tussen rijk en arm. Spirituele armoede en duurzame ontwikkeling zijn onverenigbaar. Het hindoeïsme geeft dit kernachtig weer met twee woorden, namelijk dharma en karma. Deze generatie staat aan de rand van een levensgevaarlijke draaikolk.

Gedragscode is afleidingsmanoeuvre 
Prachtig verpakte voornemens en richtlijnen, die geen enkel concreet voorstel met betrekking tot nieuwe reglementen en structuren bevatten, worden door politieke partijen gebruikt om de bevolking te betoveren. Mooi klinkende maar nietszeggende zinnen en zinsneden brengen het kiezersvolk in een illusie. In deze illusie romantiseren deze kiezers hun politieke leiders en verheffen hen tot een soort godheid die alleenzaligmakend is. Dat heet godslastering.

Op de koop toe worden politieke aanhangers aangemoedigd om te liegen (zaken te verdedigen waar ze weinig of niets van afweten) ter wille van het verkrijgen van regeermacht, waarna de ongewenste zaken zogenaamd zullen worden gecorrigeerd. Kennelijk wordt daarbij over het hoofd gezien dat wat je zaait, je eens vast en zeker zult oogsten.

Als afleidingsmanoeuvre werd er op instigatie van de IRIS (Interreligieuze Raad In Suriname) een gedragscode tussen bepaalde politieke partijen afgesproken. Over het voorkomen van de belangenverstrengeling (DNA een fulltime baan) werd immers met geen woord gerept. Suriname, quo vadis?

Dr. Roy Bhikharie 
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij (www.pvp.sr)

Minister Belfort: Geknoei met vroegtijdige vrijlating gedetineerden tijdens vorige regering

Mensen in vrijheid gesteld zonder medeweten procureur-generaal


Tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe is geknoeid met het vroegtijdig vrijlaten van gevangenen. Dit zegt minister Edward Belfort van Justitie & Politie vandaag, zaterdag 7 maart 2015, aldus de website waterkant.net. Mensen zouden zijn vrijgesteld zonder medeweten van de procureur-generaal.

En dat nu is tegen de regels in. Het is de procureur-generaal die bepaalt wie in aanmerking komt voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, VI.

Toenmalig minister Chandrikapersad Santokhi ging zelf selecteren. Volgens Belfort werd de lijst van geselecteerde gedetineerden doorgenomen op het ministerie. Een ambtenaar lichtte dan enkele namen uit het dossier. Die werden vervangen door de namen van personen die niet geselecteerd waren.
Pas nadat de nieuwe namen waren toegevoegd, tekende Santokhi voor akkoord, aldus Belfort.

'De procureur-generaal heeft zich geërgerd aan de situatie toen', zei Belfort in het parlement. Maar zoals ook nu het geval is, was er weinig aan te doen. Uiteindelijk is het de regering die de politieke dienst uitmaakt met het voorrecht van het laatste woord.

De huidige regering heeft zelf geruime tijd het idee gekoesterd om de VI helemaal te trekken naar Justitie & Politie

Minister Lackin: 'Eerste export padie naar Venezuela is rond'

Lackin bespreekt 'Suriname' tijdens PetroCaribe-bijeenkomst


Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken laat vanmiddag, zaterdag 7 maart 2015, via Starnieuws weten, dat de eerste export van padie naar Venezuela is rond. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal een boot worden geladen. Totaal wordt 20.000 ton padie naar Venezuela verscheept. De eerste lading bedraagt 3.000 ton, aldus Lackin.

De bewindsman heeft gisteren een PetroCaribe-top bijgewoond in de Venezolaanse hoofdstad Caracas ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van deze overeenkomst.

'Uiteraard heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de zaken van Suriname te bespreken', stelt Lackin.

De padie die opgeslagen ligt in silo's van de exporteurs van vorig jaar, wordt nu geëxporteerd. Lackin merkt stelt, dat het gaat om padie die bij verschillende boeren is opgekocht. Een van de problemen waarmee de exporteurs te kampen hebben is de afzet van hun product.

'Lgtb-gemeenschap moet meer naar buiten treden'

Nog steeds worden lgtb's subtiel tot duidelijk gediscrimineerd in Suriname

Boris Dittrich van Human Rights Watch in Suriname


Indien de lgtb-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender) acceptabele wetgeving wil afdwingen, dan zal zij meer naar buiten moeten treden. 'Heel veel mensen, vooral politici, denken dat we een kleine groep zijn omdat we niet zichtbaar genoeg zijn. Ik denk dat onzichtbaarheid maakt dat je niet meetelt', zei Tieneke Sumter, voorzitter van Women’s Way Foundation die opkomt voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen, afgelopen donderdag na een discussieavond in het CCS, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 7 maart 2015.

Tijdens die avond, georganiseerd in verband met de UMA! Empowerement en Awarenessweek, werd duidelijk, dat de discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders subtiel tot duidelijk te merken is in de samenleving. Volgens Sumter is dat de reden waarom de groep nog niet openlijk voor haar seksuele geaardheid durft uit te komen.

- UMA! is een internationaal netwerk, opgericht door professionele en ondernemende vrouwen van Surinaamse afkomst. UMA! organiseert jaarlijks rondom Internationale Vrouwendag op 8 maart de UMA! Empowerment & Awareness Week. -

Sumter zegt dat ze door het omstreden lied 'Bullet' die discriminatie op 'grove' wijze heeft ervaren. 'Die haat en pijn heb ik toen echt ervaren en ik vroeg me af of dit het vredelievende land is waarin we leven.'

Uit onderzoek gedaan onder lesbische en biseksuele vrouwen blijkt, dat de acceptatie van de groep door familie en vrienden respectievelijk 43.2 procent om 67.5 procent is. Ongeveer 80 procent van de ondervraagden heeft behoefte aan een hulplijn.

Sumter vindt het niet nodig dat de lgtb-groep een politieke partij opricht om acceptatie en gelijke wetgeving te bewerkstelligen. 'Het is belangrijk dat elke partij aandacht besteedt aan gelijke rechten voor iedereen, inclusief de lgtb-gemeenschap.'

(Bron foto: Tieneke Sumter, Facebook)
Het LGBT Platform had overigens afgelopen dinsdag een ontmoeting met onder andere Boris Dittrich, directeur pleitbezorging (Advocacy Director) Seksuele Minderheden van de in New York (VS) gevestigde internationale organisatie Human Rights Watch en leden van de organisatie Parliamentarians for Global Action (PGA). Dittrich was in Suriname om zich op de hoogte te laten brengen van hoe het gesteld is met het regeringsbeleid inzake lesbo's, homo's, transgenders en bi's en discriminatie van deze groepen in de samenleving.

De besprekingen gingen over de bewustwording, gelijkheid en antidiscriminatie rond lesbo's, homo's, transgenders en bi's. Ook was deze week aanwezig Berta Sanseverino, parlementslid uit Uruguay en PGA-bestuurslid.

Marian Spier houdt media op Curaçao spiegel voor....

'Voor buitenlander bijna niet mogelijk om nieuws op eiland te volgen'

Basis toespraak Spier dateert uit 2008....


Media op Curaçao laten veel kansen liggen om aan de buitenwereld te laten weten wat zich op het eiland afspeelt. Het is voor een buitenlander haast onmogelijk om het nieuws te volgen. De media staren zich blind op het thuispubliek. Die spiegel hield Marian Spier gisteren in landhuis Bloemhof vele mediavertegenwoordigers voor, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 7 maart 2015.

Marian Spier, die jarenlang social media heeft gedoceerd in Nederland, hield op verzoek van UNESCO een korte toespraak op Curaçao. Spier is in Amsterdam ook betrokken bij zogenoemde TEDX-bijeenkomsten waar mensen hun kennis en bevindingen delen met een publiek.

Spier liet de aanwezigen weten wat voor moeite zij moest doen om één bepaalde radio-uitzending te kunnen beluisteren, terwijl ze al op het eiland was. 'Als het voor mij, die al zeer geïnteresseerd is, al moeilijk wordt om een radiozender te vinden via internet, dan zal het voor een ander persoon haast onmogelijk zijn.'

Ze maakte ook duidelijk dat de traditionele media steeds minder populair zijn. Over de hele wereld wantrouwen steeds meer burgers de media in hun land, omdat die vaak niet kritisch genoeg zijn naar de machthebbers toe. Als voorbeeld haalde ze Egypte aan waar burgers zelf gingen verslaan wat er zich tijdens de revolutie in het land afspeelde. Ze gebruikten Twitter op een manier waardoor de hele wereld de opstand kon volgen. De traditionele media die onder staatstoezicht stonden, werden niet meer gevolgd.

De bevindingen van Marian Spier over de manier waarop de media op Curaçao functioneren, vielen niet bij iedereen in goede aarde. Spier kreeg na afloop ook veel vragen van het publiek, dat voor een gedeelte bestond uit mensen die in de media werkzaam zijn.

'Als dit nieuw voor je was, dan loop je achter', pareerde Spier de kritiek. De basis voor haar toespraak haalde ze overigens uit een college dat zij in 2008 gaf en was dus gedateerd. Na afloop van haar toespraak werd er door de aanwezigen flink gediscussieerd over de spiegel die Marian Spier hen had voorgehouden.

De Ware Tijd: 'Assuria drukt haar stempel op de regio'

Verzekeraar neemt tweede bedrijf op Trinidad & Tobago over


‘s Lands grootste verzekeringsmaatschappij Assuria drukt haar stempel op de regio. Binnen twee jaar heeft het lokale financiële zwaargewicht de vooruitzichten van een van Trinidad & Tobago’s grootste verzekeraars, Gulf Insurance Limited (GIL), aanzienlijk verbeterd. Woorden in de Ware Tijd van zaterdag 7 maart 2015.

'Wij hebben winsten behaald in 2014 met Gulf', zegt Assuria-directeur Stephen Smit.

GIL is in het eerste kwartaal van 2013 volledig overgenomen door Assuria. Een periode van zware investeringen volgde. Gulf leverde Assuria in het eerste jaar nog geen winst op. In 2014 daarentegen boerde het Surinaamse bedrijf goed met GIL op Trinidad & Tobago en de twaalf andere omliggende landen waar het bedrijf vestigingen heeft. De officiële cijfers worden in april gepresenteerd.

De assuradeur schreef al in 2012 geschiedenis door zich als eerste, volledig Surinaamse financiële instelling, in het buitenland te vestigen met de openingen van een dochtermaatschappij over de westgrens, Assuria Guyana.

'Daar hebben we ook winsten met onze schadeverzekeringen geboekt in 2014', aldus Smit. Trinidad en Guyana waren tot en met 2013 niet winstgevend.


Met het succes van GIL in 2014 op zak, heeft Assuria afgelopen week op Trinidad & Tobago weer een bedrijf overgenomen. Het gaat om een meerderheidsbelang van 77 procent in de kleine levensverzekeraar Mega Insurance Company (Mega) die, in tegenstelling tot GIL die in verschillende landen zit, uitsluitend op Trinidad opereert. Volgens Smit zal zijn organisatie met deze acquisitie levensverzekeringen toevoegen aan haar portefeuille op het eiland.

Banai is en blijft granman der Saramaccaners ook als de Staat hem niet wil erkennen

Begarfenis van granman Belfon Aboikoni te Asindonhopo, 29 april 2014.
'Het is genoeg, laat het granmanschap rouleren'


Frans Banai van de Awana-lo, die is gekozen tot granman van de stam der Saramaccaners. zal geen stap terug doen. Dat zegt kapitein Steven Poeketi van de groep 'Het is genoeg, laat het granmanschap rouleren', die hem heeft gekozen, vandaag, zaterdag 7 maart 2015, in de Ware Tijd. 'Ala twarfu lo meki wan sweri en efu unu broko a sweri, sma kan dede na a liba.' 

Poeketi beweert, dat de groep alle heilige plekken heeft geraadpleegd om het granmanschap te laten rouleren en heeft groen licht gekregen om dat uit te voeren. De gebruikelijke weti futu  heeft al plaatsgevonden. Ook is de granman nu in een periode van twee weken vasten die morgen afloopt.

'Ook als de Staat Banai niet wil erkennen, zal hij de granman blijven. We zullen nagaan hoe we hem financieel kunnen bijstaan', zegt Poeketi.

Indien de granman niet wordt erkend door de Staat dan komt hij niet in aanmerking voor een financiële vergoeding. Poeketi verzekert dat de granman beschikt over breed draagvlak. Hij zegt dat zestig dorpen achter het besluit staan en dat vier dorpen het hiermee niet eens zijn, doelend op de groep van hoofdkapitein Albert Aboikoni.

Richène Libretto, voorzitter van een commissie die in het leven is geroepen door het ministerie van Regionale Ontwikkeling om het conflict binnen de Matjaw lo te beslechten, blijft zich distantiëren van de groep. Hij blijft zich inzetten om de twee groepen van de Matjaw lo op één lijn te krijgen.

DOE-congres bevestigt alleengang partij in verkiezingsstrijd

Desmond Plet gekozen als campagneleider en woordvoerder DOE


Het partijcongres van DOE heeft afgelopen donderdag bevestigd, dat de partij alleen de verkiezingen in gaat. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk had tevergeefs aan Carl Breeveld, voorzitter van DOE, kenbaar gemaakt graag met zijn partij samen te werken.

Tijdens het congres werd Desmond Plet voorgesteld aan alle kernen als woordvoerder en campagneleider van DOE. De programmapunten en de te voeren campagne werden belicht door Regillio Dodson en Marc Refos, zo schrijft Starnieuws zaterdag 7 maart 2015.

De, aldus de partij, sterke vrouwen binnen DOE Saistha Fearber, Marlyn Aaron-Denz;Hortence Forster-Promes, Gloria Lie Kwie Sjoe, Kartika Doerdjan, Vennia Braafheid-Delchot, Valerie Refos, Palisa Dacha en Amejo Jokil werden voorgesteld aan het congres.

Man overlijdt aan schotverwondingen in AZP

Slachtoffer rent bloedend woning familie binnen aan Cocobiacoweg, Uitvlugt

Onduidelijkheid over toedracht schotwonden 


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft vandaag, zaterdag 7 maart 2015 bekendgemaakt, dat Sergio Galimo gisteravond in Academisch Ziekenhuis Paramaribo is overleden aan de gevolgen van schotverwondingen. Onduidelijk is nog de toedracht van de wonden.

Nadat de Centrale Meldkamer van het korps een melding ontving over een gewonde man in de Cocobiacoweg, gingen agenten van het bureau Uitvlugt op onderzoek uit. Galimo heeft volgens de  politie een schotverwonding opgelopen aan één van zijn handen en aan het hoofd. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar.

Familieleden van Galimo die in het ziekenhuis waren, verklaarden, dat zij thuis aan de Cocobiacoweg waren toen hij bloedend het huis in rende en om hulp vroeg. Zij hebben hem toen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het AZP vervoerd.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de recherche van het politiebureau Paramaribo Centrum.

Colombia verliest in 15 jaar 608.000 hectare regenwoud door cocateelt

35 Zoogdiersoorten door cocateelt met uitsterven bedreigd


Dagelijks wordt 111 hectare inheemse vegetatie vernietigd


Volgens de studie 'Coca: Ontbossing, Vervuiling en Armoede' van de narcotica-afdeling binnen het Colombiaanse politiekorps ('Coca: Deforestación, contaminación y pobreza') heeft Colombia de afgelopen 15 jaar tenminste 608.000 hectare regenwoud verloren en worden 35 soorten zoogdieren met uitsterven bedreigd door de aanplant van coca bestemd voor de productie van cocaïne. Dat berichten deze dagen Colombiaanse media, waaronder Radio Santafe in de hoofdstad Bogotá, en media in diverse andere Zuid-Amerikaanse landen.

'Door de aanplant van coca worden ontbossing en erosie van weidegronden in de hand gewerkt en treedt woestijnvorming op in gebieden met een geschiedenis van landgebruik en landbouwactiviteiten', aldus de directeur van de narcotica-afdeling, generaal Ricardo Restrepo Londoño.

Volgens het rapport verliest Colombia jaarlijks 40.500 hectare bos door drugshandel, wat neerkomt op de dagelijkse vernietiging van 111 hectare aan inheemse vegetatie.

De publicatie bevat statistieken uit de periode 1998-2012. 'De cocateelt in Colombia vindt vooral plaats in de Orinoco en de Amazone, in het bijzonder de regio's Guaviare en Caquetá', aldus het rapport.

In het laatste jaar waarop het verslag betrekking heeft waren het vooral de gebieden, waar illegale coca geteeld wordt, Nariño, in het zuidwesten bij grens met Ecuador 10.733 hectare, gevolgd door het naburige Putumayo (6.148 hectare), Norte de Santander, op de grens ten noordoosten van Venezuela (4.516) en de Cauca in het zuidwesten met 4.325 hectare.

De studie toont verder de milieu-effecten die worden veroorzaakt door de cocateelt zoals het produceren van kooldioxide (CO2) uit brandend hout, vervuiling van waterbronnen door de lozing van chemicaliën, bedreigingen van diersoorten door vernietiging van hun leefgebied en het verlies aan flora.

(Red. De Surinaamse Krant)

Minister Balborda op Curaçao dient ontslag in

Balborda stapt op. (Bron foto: Earl Balborda/Facebook)
Interne strubbelingen binnen PNP leiden tot ontslag bewindsman


Na een week van conflicten en speculaties over de reden waarom PNP-leider Humphrey Davelaar op Curaçao het vertrouwen in zijn minister heeft opgezegd, heeft Earl Balborda gisteravond de knoop doorgehakt en zijn ontslag ingediend. Dat ontslag is hem ook door de gouverneur verleend. 'Het is eindelijk achter de rug', zegt partijvoorzitter Marelva Jansen-Liberia vandaag, zaterdag 7 maart 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Rond zeven uur 's avonds maakte Balborda via een email zijn ontslag bekend aan Jansen-Liberia. In die e-mail bedankt de nu oud-minister de partij en haar leden voor de kans die hem is geboden om het land te dienen en het vertrouwen dat hem is geschonken. Of Balborda nog lid blijft van de PNP, is vooralsnog onduidelijk. 'Daar moet nu over gesproken worden', zo liet de voorzitter van de groene partij gisteren weten.

Ook een opvolger voor Balborda is volgens Jansen-Liberia, ondanks eerdere speculaties in de
media, nog niet gekozen. 'We houden deze dagen een mediastilte om ons in rust op de toekomst te kunnen beraden.'Zolang er geen nieuwe minister van VVRP is, zal minister José Jardim van Financiën de portefeuille tijdelijk overnemen.

Gistermiddag maakte Balborda in een open brief bekend, dat hij zijn positie ter beschikking had gesteld aan de partij. De leden van de PNP zouden moeten beslissen op welk moment hij zijn ministerschap neer zou leggen. In deze brief stelt de oud-minister dat hij al langere tijd nadenkt over opstappen. 'Gisteren heb ik gesproken met het bestuur en de commissie van discipline van de PNP. Daar heb ik mijn punten naar voren gebracht en heb ik uitgelegd dat ik al enkele maanden denk aan
aftreden op een manier die geen schade toebrengt aan de PNP.'


'Het is een publiek geheim, dat de werkrelatie tussen de politiek leider van de PNP, de heer Davelaar, en mijn persoon niet optimaal is', begint Balborda zijn brief, die hij gisteren op zijn Facebookpagina zette. De minister zegt al aan aftreden te hebben gedacht toen hij eind vorig jaar met Davelaar botste over de carnavalsroute. Balborda wilde die wijzigen om veiligheidsredenen, terwijl Davelaar vasthield aan de oude route.

In de brief beschrijft Balborda uitgebreid wat er de afgelopen weken is gebeurd tussen hem en de partijleider en Statenlid voor PNP, Davelaar. Een conflict dat moeilijk op te lossen is, denkt de minister. Hij schrijft dat hij Davelaar op 24 februari al heeft aangeboden zijn ontslag in te dienen.

De tekst van de brief van Balborda:

Ta un sekreto publiko, ku pa algun tempu kaba e relashon di trabou entre Lider Politiko di PNP señor Davelaar i mi persona no ta optimal. Segun ami, nos tin diferensha den manera di mira kos i estorbo den komunikashon. Esaki riba su mes no ta un problema ya ku ta kos ku por pasa den un proseso di maneho kompliká i delikado ku ta tuma luga bou di hopi preshon. Un bon ehempel di esaki tabata e diskushon rondo di ruta di karnaval, kual a ponemi kuminsa pensa pa tuma mi retiro. 

Mi uniko konsiderashon tabata e manera i momento korekto konsiderando e konfiansa ku PNP a deposita den mi i e sosten ku pueblo a dunami. Mi tabata kier a bai na un manera elagente ku no ta hasi daño, paso mi sa kon delikado e posishon elektoral di PNP ta.
Den un kombersashon djamars mainta dia 24 di februari, den kantoor di Señor Davelaar mi a ofrese señor Davelaar pa mi mes tuma retiro komo Minister. 

Señor Davelaar na e momento ey a bisami ku esei no ta e solushon.
Djamars mainta 3 di mart vice presidente di PNP, Kenneth Martis, a informa mi ku señor Davelaar a notifika direktiva di PNP ku e lo no kier traha mas kumi. 

Esaki tabata un sorpresa pami, mirando ku menos ku un siman prome mi mes a ofrese señor Davelaar pa mi tuma retiro komo Minister, i ku na e momento ey señor Davelaar mes a bisa mi ku mi retiro komo minister no ta e solushon.

Direktiva PNP, señor Davelaar i mi persona a keda di reuni e djamars mèrdia ey pa trata e situashon agudo aki.
Ora mi tabata na kaminda pa bai e reunion, un parlamentario a yamami i informami ku señor Davelaar a informanan ku e no ta sostene Minister Balborda mas.

Mas laat den dia mi a haña un email den kual señor Davelaar a informami ku e ta dunami te ku sigiente dia 12or pa bai entrega mi retiro sino e ta bai reunion publiko di paralamento pa bahami. Mi no a kumpli ku e ultimatum pasombra mi tabata kier klaridat.

Ainda no ta kla pami, dikon a rechasa mi oferta pa mi tuma retiro, pa despues den menos ku un siman kita sosten for dimi komo Minister. Tempu lo mester revela dikon mi mes no tabatin mag di tuma retiro.
Mi ta lamenta tambe ku e proseso pa kita sosten for dimi a bai kompaña ku intento di difamashon ku a inklui entre otro insinuashonnan tokante un tereno pa mi tio. Komo prekuashon, mi a pidi i risibi konseho adishonal ku a konfirma ku nada straño no a tuma luga. Gobiernu ta transparente i via di lei di LOB tur siudadano por buska i haña detayes di e transakshon aki i kualkier otro transakshon ku lo por tin intorgatorio riba dje.

Ayera nochi mi a reuni ku direktiva i komishon di displina di PNP. Mi a trese mi puntonan dilanti i a splika ku ya pa algun luna kaba mi ta kontemplando mi retiro komo Minister na un manera ku lo no a hasi daño na PNP.

E situashon entre señor Davelaar i mi persona ta hopi difisil pa resolve. Pa esey, awenochi, durante di e reunion general di miembresia, lo mi pone mi posishon na disposishon di PNP. PNP lo mester disidi ki dia Minister Balborda ta baha.

Mi ta un profeshonal ku a bai den gobernashon pa sirbi mi pais. Mi a tuma 'buitenbezwaar' na Refineria Isla i bai traha pa Kòrsou. Mi a traha semper konforme reglanan di bon gobernashon i a pone interes i bienestar di pueblo en general na prome luga. Mi ta bai satisfecho i gradesido pa e gran oportunidat aki.

Pueblo no a skohemi, pero ami si a skohe pueblo. Ta pa esei 26 luna mi ta traha ku man i konsenshi limpi i trankil pa e karanan deskonosi i timido ku kuchi-kuchi tur kaminda tabata bisami Balborda ... 'Bo ta MI minister'. Danki pa boso tur su konfiansa. 

Tambe mi ta gradesido pa e sosten ku mi a risibi den e ultimo dianan. Mi ta lamenta di mester tabata protagonista den e kapitulo suku aki di politika di Kòrsou. 

Mi ta sali for di gobernashon mas fuerte i mihó ekipá pa sigui sirbi nos pais. Lo mi buska i haña otro manera pa bolbe sirbi e pueblo ku merese un oportunidat hustu.

Premier Asjes van Curaçao op bezoek bij zijn Nederlandse collega Rutte

Asjes spreekt ook met minister van Defensie

(Bron foto: Paco Núñez/Antilliaans Dagblad)

Premier Asjes van Curaçao heeft in Den Haag afgelopen week een bezoek gebracht aan premier Mark Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 7 maart 2015.

Met Rutte sprak Asjes onder andere over de mogelijkheid om door samenwerking meer Nederlandse bedrijven te interesseren om op Curaçao te investeren.

Met Hennis ging het overleg over samenwerking in de regio onder andere op het gebied van rampenbestrijding en -preventie.

Overheid neemt vlak voor verkiezingen weer recordaantal mensen in dienst

'ABOP-ministeries' spannen nu de kroon

Brunswijk: 'Neks no fout' en 'Niets nieuws onder de zon'


Volgens de Ware Tijd van vandaag, zaterdag 7 maart 2015, is een 'recordaantal personen' recent bij de overheid in dienst getreden. Dit is traditie wanneer er verkiezingen voor de deur staan. Geen van de zeventien ministeries maakt hier een uitzondering op, maar de ministeries waar de ABOP de scepter zwaait spannen de kroon, aldus de krant.

Het gaat om Transport Communicatie en Toerisme (TCT), Sociale zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Justitie en Politie (JusPol) en Handel en Industrie (HI).

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk ontkent niet, dat er personeel is aangetrokken, maar benadrukt dat niet de partij, maar de regering personen in dienst neemt. Maar, hij zegt ook dat er niets nieuw onder de zon is. 'Toen zij die nu klagen aan de macht waren hebben zij ook kort vóór de verkiezingen mensen in dienst genomen. Zij hebben ons geleerd dat te doen.'

Brunswijk is beleidsadviseur bij het ministerie van TCT. De personen bij dit ministerie zijn geplaatst bij de Luchtvaartdienst, omdat er veel vliegveldjes in het binnenland zijn die niet beheerd worden.

Hij stelt dat er niets aan de hand is door dit te doen: 'Neks no fout.' Hij zegt dat kort vóór de verkiezingen van 2010 de regering Venetiaan-Sardjoe ook 2.400 mensen in dienst heeft genomen. 'Toen wij aan de macht kwamen konden wij geen mensen meer aannemen.'

Toch eten dit weekeinde voor gedetineerden in cellenhuizen

Eigenaren keukens geven regering tot woensdag de tijd

Overheid zes tot twaalf maanden achter met betalingen


De eigenaren van keukens die eten bereiden voor cellenhuizen hebben besloten de overheid nog even respijt te geven om haar betalingsverplichting na te komen. Ze dreigden afgelopen woensdag om vanaf vandaag, zaterdag 7 maart 2015, geen brood- en warme maaltijden meer te leveren, aldus de Ware Tijd. 

De overheid is hen zes tot twaalf maanden vergoeding schuldig en de bedragen lopen van Srd 50.000 tot Srd 700.000 tot een totaal bedrag van Srd 1,5 miljoen. 

'Het was een korte week en wij kennen onze verantwoordelijkheid', aldus één der keukenhouders. 'We hadden al geluiden gehoord dat tumult dat zou losbreken, dus geven wij de regering tot woensdag.'

Ze willen niet het verwijt krijgen dat zij opschudding in de arrestantenverblijven hebben veroorzaakt. 'Maar, ook bij ons komt er een eind aan het koord.'

Minister Andy Rusland van Financiën zei eerder deze week, dat de betalingsopdracht is gegeven, maar tot gisteren stond het geld niet op de rekening van de keukenhouders. 'Wij kijken nog aan het begin van de week.'

Een van hen legt uit, dat vooral vanuit de leveranciers van de grondstoffen druk wordt uitgeoefend. 'Het gaat niet alleen om ons. Wij moeten onze toeleveranciers ook betalen.'

Gewijzigde Wet Auteursrecht 1913 maakt komst vijf bemiddelingsbureaus muziekauteursrechten mogelijk

Lijsten houders muziekrechten moeten voor publiek toegankelijk zijn


Volgens de gewijzigde Wet Auteurswet 1913 krijgen maximaal vijf instanties de bevoegdheid om als bemiddelingsbureau voor het innen van muziekauteursrechten in Suriname op te treden. Scheppers van muziekwerken in Suriname zullen zich dienen aan te sluiten bij een door de president aan te wijzen instantie. Dat bericht de Ware Tijd zaterdag 7 maart 2015.

Verder is vastgelegd, dat bemiddelingsbureaus uitsluitend namens houders van muziekrechten mogen optreden indien de houders op een publiekelijk beschikbare lijst van desbetreffend bureau zijn geregistreerd. Makers van muziekwerken mogen zich maar bij één bemiddelingsbureau aansluiten. Deze bureaus zullen uitsluitend kunnen optreden als bemiddelaar indien ze een rechtsgeldige machtiging van de betreffende maker of makers van een bepaald muzikaal product kunnen overleggen.

Op dit moment opereert de  Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) namens alle makers van muziekwerken, die in haar repertoire voorkomen, zonder dat er naar verluidt inzage wordt gegeven in dat bestand, zo schrijft de krant. Maar, dat bestand is wel beschikbaar voor iedereen via de website van de organisatie. Echter, niemand lijkt de moeite te willen nemen om die lijsten in te zien, die via de websites van diverse internationale auteursrechtenorganisatie waarbij SASur is aangesloten, gewoon publiek toegankelijk zijn.

Zodra de gewijzigde wet in werking treedt zouden een resolutie van januari 2005 en een beschikking van november 2008 op basis waarvan SASur optreedt, onmiddellijk komen te vervallen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Socioloog Schalkwijk: 'NDP vindt kandidaten niet belangrijk tijdens campagnevoeren'

Analyse Schalkwijk: VHP vindt kandidaten juist heel belangrijk


Een belangrijk verschil in de manier van campagnevoeren tussen de VHP en de NDP is het belang dat ze aan hun kandidaten hechten. Zijn voor de VHP de mensen die op de kandidatenlijsten staan heel belangrijk, bij de NDP zijn het vooral de structuren die het voorwerk doen. Dat is althans een analyse van socioloog en oud politicus Marten Schalkwijk, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 7 maart 2015.

Schalkwijk hield afgelopen dinsdagavond in het Lalla Rookh-gebouw een lezing voor de Kenniskring. Ook gaf hij een toelichting op de totstandkoming en het resultaat van de opiniepeilingen in Commewijne door zijn Bureau NIKOS. Daaruit bleek, dat de NDP op 43 procent van de stemmen mag rekenen tegen 15 procent voor V7.

Op een opmerking uit de zaal, dat er nog het een en ander kan veranderen zodra de kandidaten van de verschillende partijen bekend zullen zijn, gaf Schalkwijk aan dat hij hierdoor geen grote verschuivingen verwacht.

'Inderdaad zijn de kandidaten bij de VHP belangrijk als stemmentrekkers en om het werk te doen in de campagne. De NDP echter voert campagne zonder kandidaten. Het zijn de structuren die het werk doen. Kandidaten zijn bij de NDP opofferbaar.'
Net zoals hij vaak benadrukt maakte Schalkwijk opnieuw duidelijk dat iedere peiling als een momentopname gezien kan worden. Hij verwacht dan ook dat er nog wel wat kan veranderen richting 25 mei. Zo moeten veel partijen nog op gang komen met hun campagne en zijn ook nog lang niet alle kiezers in de 'verkiezingsmood'.

Diana Pokie lijsttrekker ABOP in Brokopondo

(Bron foto: Facebook)
Pokie de te verwachten ABOP-nummer een in district Brokopondo


De structuren van de ABOP hebben gisteren tijdens een druk bezochte vergadering de drie kandidaten van Brokopondo voorgedragen. Diana Pokie is nu officieel de lijsttrekker voor de ABOP in Brokopondo, gevolgd door Fogaie Aserie, werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, en Henk Smith die net als Pokie leerkracht is.

Assembleelid Marinus Bee, voorzitter van het congres van de ABOP, zegt dat de partij gaat voor twee van de drie zetels van Brokopondo. Bij de vorige verkiezing werden in A Combinatie met de BEP twee zetels in Brokopondo veroverd.

Pokie, die bij BEP zat, is intussen overgestapt naar de ABOP.

Bee zegt verder, dat de structuren bijzonder gemotiveerd zijn. De partijvoorzitter, Ronnie Brunswijk, heeft de mensen gevraagd om hard te werken. Hij is ervan overtuigd dat de ABOP sterk uit de bus zal komen.

Brunswijk viert overigens vandaag zijn 54e verjaardag en belegt vanavond een algemene ledenvergadering in Moengo.