dinsdag 10 maart 2015

C-47 ondervoorzitter woedend over lange werktijden bewakers ministeries en uitblijven betaling

Robby Naarendorp: 'Mensen hebben nooit vrije dagen'

Bewakers werken nachten elkaar zonder vrije dagen bij Binnenlandse Zaken en Financiën


Bewakers bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Financiën werken de hele week van zeven uur s’ avonds tot zeven uur s’ morgens, zonder rustdagen, vakantiedagen en overuren. 'Het houdt in dat de mensen nooit vrije dagen hebben. Het kan nooit zo zijn, dat de overheid wettelijke regelingen vastlegt, bedrijven in dienst neemt en dat die bedrijven regels die dezelfde overheid maakt vertreedt', zegt Robby Naarendorp, ondervoorzitter van C-47, vanavond, dinsdag 10 maart 2015, op de Ware Tijd Online. 

Het komt er volgens hem op neer, dat de arbeiders een hele maand lang nachtdiensten draaien, zonder een rustdag te krijgen.

Het gaat om tenminste vijftig werknemers die posten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën bemannen.

De ondervoorzitter van de vakcentrale zegt dat de bewakers tot het weekend geen salaris hebben ontvangen. 'Dat kan nooit in een geciviliseerde samenleving.'

Hij roept de overheid op nauwkeurig controle uit te gaan voeren op bedrijven die regels aan hun laarzen lappen. 'Zeker als arbeiders deze werktijden hebben in deze moderne tijd.'

Naarendorp stelt, dat door het uitblijven van salaris meer dan vijftig gezinnen in problemen verkeren. 'Zij moeten hun financiële verplichtingen nakomen. Dit is hoogst onverantwoordelijk. Het bedrijf zou bij uitzondering uiterlijk den derde moeten hebben uitbetaald.' Het is de ondervoorzitter niet duidelijk of de overheid de gelden al heeft overgemaakt naar het desbetreffend bedrijf.

Oogarts AZP Suriname Eye Centre paar dagen werkzaam in ziekenhuis op Curaçao

(Bron foto: AZP)
Oogarts Jerrel Pawiroredjo komt collega op eiland even te hulp


Het Suriname Eye Center van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft van 3 tot 7 maart  technische en deskundige steun gegeven aan het Advent Ziekenhuis in Willemstad op Curaçao. Hiervoor reisde de oogarts Jerrel Pawiroredjo speciaal naar Curaçao. Na het vertrek van de enige netvlieschirurg van Curaçao moesten de patiënten geruime tijd naar Colombia uitgezonden worden voor verdere behandeling, aldus het AZP vandaag, dinsdag 10 maart 2015.

De ervaren lokale oogarts Stephen Palm op Curaçao heeft recent gedurende drie maanden een spoedcursus in Nederland gevolgd om de behandelingen te kunnen overnemen. Voor de heropstart van deze behandelingen is door het Advent Ziekenhuis opnieuw geïnvesteerd in apparatuur en instrumenten.

Er werd op Suriname een beroep gedaan om dokter Palm verder te trainen en te ondersteunen bij de heropstart. Het ging hierbij vooral om gecompliceerde oogafwijkingen ten gevolge van suikerziekte waarmee de Surinaamse netvlieschirurgen in de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan.

Tijdens de missie in het Advent Ziekenhuis zijn acht patiënten met succes geopereerd. Het Advent Ziekenhuis stelt blij te zijn met de steun van Surinaamse zijde en tevreden dat de operaties succesvol zijn verlopen.

In mei en augustus zullen er vervolgmissies vanuit Suriname plaatsvinden, aldus het AZP.

Vonnis Dino Bouterse in internationale media en tekst pleidooi advocaten 2 maart 2015

Pleidooi advocaten Dino Bouterse 2 maart 2015:

'PAIS-leider rukt zaken met oneigenlijke argumenten uit verband in kwestie Adriaens'

Alex Rosaria onder vuur van David Dick

Dick: 'Oneigenlijk argumentatie om handelwijze eigen minister te verdoezelen'


Oud-Justitie-minister, Eilandsraadslid en gedeputeerde van de PAR, David Dick, reageert ontstemd op uitspraken die gisteren door PAIS-leider Alex Rosaria gedurende een Statendebat zijn gedaan. Hij omschrijft deze als ‘uit verband getrokken met oneigenlijke argumentatie’. In het parlement stond gisteren de discussie centraal, die ontstond na de bekendmaking dat het op 1 juni 2015 aflopende contract van de CAH-directeur, Maurice Adriaens, niet verlengd wordt, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 10 maart 2015.

Rosaria benadrukte gisteren, dat er ‘geen jacht op Adriaens wordt gemaakt, dat zijn contract simpelweg afloopt en dat er slechts een andere visie voor de Curaçao Airport Holding (CAH) door de overheid wordt nagestreefd’. Dit overheidsbedrijf is eigenaar van het vliegveldterrein.

In dit kader refereerde het Statenlid aan uitspraken van Joel da Silva Gois – uit 2010 namens de Stichting Implementatie Privatisering ‘StIP’ – over de reden waarom de toenmalige CAH-directeur Clift Christiaan moest vertrekken. Volgens Rosaria werd toentertijd ook als argument aangedragen dat de overheid er een andere visie op na zou houden, die verder nagestreefd diende te worden.

Rosaria wees er ook op dat dit toen onder de verantwoordelijkheid van Dick als gedeputeerde viel. Dick in reactie hierop: 'Ik vind het jammer dat de partijleider van PAIS zaken in een debat uit hun verband rukt met oneigenlijke argumentatie. Dit puur en alleen om de handelwijze van haar minister te verdoezelen.'

Dick meent verder dat ‘de minister zelf zijn verantwoordelijkheid dient te nemen’ voor zijn beslissingen.

'Net zoals ik dat altijd heb gedaan. Ik heb mijn verantwoordelijkheid als politicus altijd genomen wanneer er vragen rezen, door uitleg te geven aan zowel de bevolking als aan het parlement. Men kan immers de notulen van CAH opvragen, om na te gaan wat er toentertijd heeft gespeeld en wat de redenen waren voor het nemen van bepaalde beslissingen. Men heeft een appel met peren vergelijking getrokken. Rosaria heeft gisteren ook met namen gestrooid van mensen die er niet waren om zich te kunnen verdedigen. PAIS gedraagt zich in de kwestie met Adriaens vergelijkbaar met de MFK. De MFK die in het verleden er voor heeft gezorgd dat de geldende democratische principes niet nageleefd werden, bedient PAIS – een partij waarvan men verwacht dat deze de principes wel na zal leven – zich van dezelfde praktijken.'

Juridische Commissie Verkiezingen geïnstalleerd door minister Leilis

Commissie moet president adviseren inzake beroepschriften

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

De Juridische Commissie Verkiezingen onder leiding van Maderiel Isselt van het Kabinet van de President is vandaag, dinsdag 10 maart 2015, geïnstalleerd door minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Hij zei tijdens de officiële plechtigheid, dat de installatie van de commissie noodzakelijk is voor de stembusgang, zo bericht het ministerie.

Overeenkomstig de verkiezingswetgeving zijn er diverse wettelijke voorzieningen getroffen voor beroepsmogelijkheden bij de president. Dit geeft rechtszekerheid voor het nemen van objectieve en definitieve besluiten in beroepskwesties.

Met de instelling van de Juridische Commissie Verkiezingen 2015 wordt ernaar gestreefd de naleving van de beroepsprocedure conform de wetgeving te garanderen en dat beroepskwesties op een juridisch correcte wijze zullen worden afgehandeld, zei Leilis.

De commissie wordt belast met het uitbrengen van advies aan de president over ingediende beroepschriften die betrekking hebben op verkiezingsaangelegenheden.

In de commissie hebben verder zitting, Joanna Aroepa (Kabinet van de President), Theo Mase (Kabinet van de vicepresident), Maya Srihar Doobe (ministerie van Binnenlandse Zaken), Bhartie Kalpoe (Centraal Bureau Burgerzaken), Carmen Rasam (ministerie van Justitie en Politie), Evelina Akobé (ministerie van Regionale Ontwikkeling) en Shirley Lens namens het Kabinet van de President als secretaris.

Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de president, aldus Binnenlandse Zaken

Dino Bouterse in New York tot 16 jaar en 3 maanden cel veroordeeld

Zoon van president Bouterse had gedeeltelijke bekentenis afgelegd in ruil strafvermindering

'Denk alsjeblieft aan mijn elf prachtige kinderen in de leeftijd van twee tot negentien jaar'

Dino gaat in gevangenis landbouw studeren


De zoon van de Surinaamse president Desi Bouterse, Dino Bouterse, moet 16 jaar en drie maanden de cel in. Dat besloot de rechtbank in Manhattan, New York (VS), vandaag, dinsdag 10 maart 2015. Dat bericht onder andere de Telegraaf.

Dino Bouterse sloot eerder een deal met het Openbaar Ministerie in New York. Hij zou een lagere straf krijgen in ruil voor een gedeeltelijke schuldbekentenis. Hij bekende daarom een samenzwering om de Libanese terreurorganisatie Hezbollah te steunen en de smokkel van 10 kilo cocaïne. Volgens Amerikaanse aanklagers is de zoon van de president van Suriname ook verantwoordelijk voor wapenhandel.
 
Uit de aanklacht blijkt dat op 1 februari 2013 twee infiltranten van de Amerikaanse DEA op bezoek kwamen bij Dino in Suriname. Zij gaven zich uit voor Mexicaanse drugshandelaren. In dit gesprek gaf Dino aan dat hij hen kon 'faciliteren' bij drugssmokkel en het kopen van wapens.
Op 28 juni 2013 bezochten de Amerikaanse infiltranten Dino Bouterse in zijn kantoor. Er werd gesproken over het smokkelen van 450 kilo cocaïne naar de VS. Dino haalde uit een kluis een pakketje van een kilo. Handlanger Quincy Muntslag (die vastzit op Trinidad & Tobago en wacht op uitlevering naar de VS) zei dat het was behandeld met chemicaliën waardoor 'de honden op de luchthaven het niet kunnen ruiken'. Vervolgens pakte Dino Bouterse een raketwerper uit zijn kluis en gaf die aan een van de DEA-agenten.
In juli overlegde hij in Suriname een paar keer met Amerikaanse agenten over het opzetten van een basis voor Hezbollah in Suriname. Eind juli reisde hij naar Griekenland om met zijn contacten concrete plannen te maken.

De rechter had Bouterse dertig jaar tot levenslang kunnen geven, maar hield het bij 195 maanden. De Amerikaanse aanklager had beweerd, dat Bouterse de Libanese terreurgroep Hezbollah zou hebben geholpen bij het het beramen van aanlagen op de Verenigde Staten. Bouterse zou Hezbollahleden wapens gaan verschaffen. Maar, de rechter ging daar niet in mee. 'Het is niet bewezen dat met deze wapens een aanslag op Amerika zou worden gepleegd. Ook blijkt uit het verleden niet dat Dino Bouterse een terrorist is of dat hij met terrorisme sympathiseerde. Zijn hebzucht kreeg grip op hem.'


Dino probeerde een basis voor de Hezbollah op te zetten in Suriname en drugs- en wapenhandel te bedrijven, onder meer vanuit zijn kantoor bij de Surinaamse antiterreureenheid CTU. Dit bleek uit opgenomen gesprekken tussen hem en infiltranten van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA.

'Een zware straf', aldus de advocaat van Bouterse na de rechtszaak, zo bericht het NRC in Nederland. Dino Bouterse, die in de rechtszaal verscheen in zijn gevangenispak, leek opgelucht. Hij stak na de uitspraak zijn duim op naar zijn moeder en salueerde naar zijn familie op de publieke tribune.

'Denk alsjeblieft aan mijn elf prachtige kinderen in de leeftijd van twee tot negentien jaar, die niet zullen opgroeien met een vader', zei Bouterse in zijn slotpleidooi tegen de rechter. 'Ik schaam me diep voor wat ik deed. Ik zal mijn tijd in de gevangenis nuttig gebruiken en zal landbouw gaan studeren zodat ik straks als ik vrijkom, voor mijn familie kan zorgen.'

Het is in de VS gebruikelijk dat verdachten een gedeeltelijke bekentenis afleggen in ruil voor strafvermindering. Daarover worden afspraken gemaakt tussen aanklagers en verdediging. De rechter moet zo'n deal bekrachtigen.

Dino Bouterse werd in augustus 2013 op verzoek van de Amerikanen in Panama gearresteerd op basis van een infiltratieactie. Zo overlegde Dino Bouterse in juli 2013 in Suriname een paar keer met Amerikaanse agenten over het opzetten van een basis voor Hezbollah in Suriname. Eind juli reisde hij naar Griekenland om met zijn contacten concrete plannen te maken. Dino zou twee miljoen Amerikaanse dollar van de undercoveragenten ontvangen.

De vermeende Hezbollahbaas vertelde dat zijn organisatie tegen de Amerikanen vecht. 'Je hebt ingestemd om onze jongens te ontvangen, zodat ze kunnen worden getraind en dat ze kunnen blijven voor later uit te voeren operaties. Ga je akkoord?', vroeg de infiltrant. 'Ja', antwoordde Bouterse.

De verzwaarde Hezbollah-aanklacht tegen Dino Bouterse:OM Curaçao gaat zich meer richten op preventie

'Doel is om Curaçao zo veilig mogelijk te maken'

Criminelen gaan financieel uitgekleed worden


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao wil af van de klassieke taak van opsporing, voordragen en executie van straffen en zich meer gaan richten op preventie. 

'Het doel is immers om Curaçao zo veilig mogelijk te maken en ook daar heeft het OM een taak in', aldus de nu precies één jaar zittende procureur-generaal (PG) Guus Schram in het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 10 maart 2015.

Een van de activiteiten binnen deze nieuwe visie is ‘Ta basta awor’ geweest, waarbij de bevolking aangespoord werd wapens in te leveren tegen een vergoeding. Het OM kijkt hier tevreden op terug.

Een inmiddels verder uitgewerkt plan is het instellen van een zogenoemd ‘Integraal Afpakteam’. Het Afpakteam gaat zich bezig houden met het in beslag nemen van criminele vermogens. Het gaat om geld, maar ook om spullen zoals dure auto’s, boten, scooters en dergelijke. Deze in beslag genomen goederen worden zo snel mogelijk geveild en het geld wordt gestort in het criminaliteitsfonds.

Zorgen bij verzekeraar Assuria over invoering nieuwe Pensioenwet

Assuria: Premies gaan geleidelijk fors toenemen

Directeur Smit: 'We zadelen het nageslacht met behoorlijke last op'


Assuria, de grootste verzekeringsmaatschappij in Suriname, is bezorgd over de invoering van de nieuwe Pensioenwet van Suriname. De premies die betaald moeten worden  zullen geleidelijk toenemen tot 28 procent van het loon over vijftig jaren onder de huidige bepalingen van de wet. 'De bijdrage begint wel laag met 3 procent, maar we eindigen heel erg hoog. Wij zullen het niet voelen, maar we zadelen het nageslacht met een behoorlijke last op. Daar heb ik mijn persoonlijke zorgen over', aldus Stephen Smit, hoofd directeur van Assuria N.V., vandaag, dinsdag 10 maart 2015, in de Ware Tijd.

Volgens de nieuwe pensioenregeling van de Staat, welke onderdeel is van het sociaal vangnet met twee andere wetten voor gezondheidszorg en een minimumloonstelsel, is iedere werkende burger nu verplicht een pensioen op te bouwen. Bestaande pensioenregelingen mogen behouden worden, maar er is een centraal pensioenfonds opgericht, voor kleine ondernemingen en zelfstandige arbeiders die zich een eigen pensioenfonds niet kunnen permitteren.

De afdrachten zijn dit jaar begonnen en bedragen 3 procent van het loon, waarvan de helft door de werkgever en de helft door de werknemer wordt betaald. Volgens de wet moeten de premies jaarlijks met een half procent toenemen de komende vijftig jaren.

Assuria is volgens Smit met de Pensioen Raad, die belast is met de uitvoering van het systeem, in overleg, onder andere, hierover. 'Wij zijn in overleg met de raad om na te gaan wat onze rol kan zijn. Wij beschikken over zowel bestaande als potentiële nieuwe klanten', zegt Smit.

Een ander punt van zorg is, dat de premie-afdrachten 'heel laag' beginnen, namelijk 3 procent van het salaris. Smit: 'Het is belangrijk dat wij ook kijken naar de lessen in het buitenland, vooral in Europa, waar mensen langer moeten werken, terwijl hun uitkering ook is gekort omdat het systeem niet te dragen was. In Suriname zullen de uitkeringen pas over vijf jaren beginnen, dus we voelen het niet. Maar over vijftien jaren zullen wij het wel beginnen te voelen.'

De Pensioen Raad stelt in een reactie, dat de huidige wet gebaseerd is op berekeningen die gemaakt zijn door externe deskundigen, zoals het accountantsbureau KPMG en een team van actuarissen. Volgens de calculaties zal het systeem zich financieel kunnen bedruipen. De Raad wijst er verder opm dat er ook om de drie jaren zal worden geëvalueerd. Als het dan nodig is om de premies en uitkeringen aan te passen (indexeren), bijvoorbeeld vanwege inflatie, zal dat ook gebeuren.

Sectretaris-generaal ministerie Sociale Ontwikkeling op Curaçao op non-actief gesteld

Bernice Calmes zou valsheid in geschrifte hebben gepleegd


De secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn op Curaçao, Bernice Calmes, is gisteren op non-actief gesteld. Dat bericht vandaag, dinsdag 10 maart 2015, het Antilliaans Dagblad.

Dat gebeurde door minister Ben Whiteman, die het ministerie tijdelijk onder zijn hoede heeft, omdat SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia tijdelijk in het buitenland is.

Het Antilliaans Dagblad weet uit betrouwbare bronnen te melden, dat Calmes zich waarschijnlijk schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Nationale Ontwikkelings Partij worstelt met twee voorzitters

Landveld en Clemens kiezen voor verschillende  politieke samenwerkingsverbanden


Hynes Landveld en Melvin Clemens claimen beiden dat ze voorzitter zijn van de Nationale Ontwikkelings Partij (NOP). Zij hebben dat ook aangegeven aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Landveld is een samenwerking aangegaan met het Mega Front, terwijl Clemens met A Nyun Combinatie in zee wil gaan, aldus Starnieuws vanochtend, dinsdag 10 maart 2015.

Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen is een uittreksel uit het openbare register van het OKB vereist. Alle partijen hebben dit document nodig om zich in te kunnen schrijven bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS). De registratie bij het CHS moet volgens de verkiezingskalender tussen 16 en 21 maart plaatsvinden.

Het is een wettelijk vereiste, dat politieke partijen die deel wensen te nemen aan de verkiezingen zich registreren bij het OKB. De registratie wordt eenmalig gedaan.

De politieke partij wordt wel gevraagd om haar informatie te actualiseren, anders zal deze bij wijzigingen van bijvoorbeeld het bestuur, niet overeenkomen met de actuele situatie.

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos bevestigt, dat beide NOP-groepen om een uittreksel hebben gevraagd. Het OKB moet zich nog buigen over deze kwestie.

Curaçao maakt zich op voor 31e Curaçao Regatta

(Bron foto: Cisca Rusch/Antilliaans Dagblad)
Er wordt weer gevaren met Pasen op het Spaanse Water


Met Pasen wordt de 31e Curaçao Regatta gehouden. Op Goede Vrijdag 3 april en zaterdag 4 april gaan de boten weer het Spaanse Water op, zo bericht vandaag, dinsdag 10 maart 2015, het Antilliaans Dagblad. 

Deelname staat open voor jong en oud in verschillende klassen. De allerkleinsten in de Optimisten, de jeugd in de Laser Radial klasse en verder bekende boten als de Sunfish, Yngling en Centaur. De catamarans en jachten varen voor de kust in de klasses Racing en Cruising. Ook de windsurfers komen in actie op het Spaanse Water.

De organiserende Stichting Vrienden van de Curaçao Regatta verwacht meer deelname dan vorig jaar. De inschrijving begint 28 maart bij de Zeeverkenners op Brakkeput Ariba.

OW: Hulpdam Weg naar Zee voor 20 maart klaar

Extreem hoge waterstand verwacht 20 maart

Minister Parmessar: 'We gaan kwelders aanleggen'

OW in zee met hydroloog Sieuwnath Naipal en Conservation International Suriname voor aanleg kwelders


Een extreme hoge zeewaterstand wordt 20 maart verwacht. De aannemer en het ministerie van Openbare Werken zijn ervan overtuigd, dat de hulpdam die wordt opgetrokken te Weg naar Zee vóór die tijd gereed zal zijn. De dijk moet dan stevig genoeg zijn om te voorkomen dat het zeewater weer het woongebied binnenstroomt. Dat bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 10 maart 2015.

Minister van Openbare Werken (OW) Rabin Parmessar is poolshoogte gaan nemen in het ressort. De dijk is voor 75 procent af. Er zijn nog twee maanden nodig om de dijk verder te verstevigen. De kleidam zal wel stevig genoeg zijn om weerstand te bieden aan het zeewater, zeggen Remy Lachman, hoofd afdeling Waterkering bij OW en aannemer Perdiepkoemar Khedoe van Surzwam.

De twee kilometer lange dijk loopt van het crematieoord langs het Bedevaartsoord tot en met een gedeelte van de Brantimakkastraat. De dijk loopt achter de huizen en door percelen. Dit is nodig om de golven eerder te breken en om de snelheid van het water te remmen, aldus Lachman. Aan de andere kant van de dam zijn lozingen gegraven om overtollig water af te voeren. Er wordt ook gewerkt om de waterhuishouding van de mensen te verbeteren.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Het ministerie gaat samenwerken met hydroloog Sieuwnath Naipal, werkzaam aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Conservation International Suriname om aan landaanwinst te doen.
'Wij gaan kwelders aanleggen. Wij gaan systemen bouwen waarbij bij hoge waterstand alleen het water terugtrekt en het slib achterblijft', aldus Parmessar.

Het slib blijft achter en droogt op en na verloop van tijd is er genoeg opgehoogd waardoor het gebied alleen bij extreme hoge waterstanden nog blank komt te liggen. In sommige landen zijn dorpen ontstaan op kwelders. Deze brengen ook veel ecologische voordelen met zich mee. Het is ook om deze reden dat het land tussen de zee en de dijk van zeer groot belang is in de strijd tegen de opkomende zee, aldus Parmessar. 

'Het voorland is nodig. We zullen met de mensen praten waar er nog issues zijn. De natuur is hard, de zee wacht niet, het is elke seconde bezig. We zullen de medewerking moeten krijgen. Anders is het gezamenlijk verzuipen. Dat kunnen we niet hebben en dat is ook niet afgesproken.'

Parmessar zegt verder, dat het niet blijft bij de twee kilometer. Op schema is om na de aanleg van de dijk te beginnen met de resterende vijf kilometer. Die zal lopen vanaf de rest van de Brantimakkastraat tot het Rensproject.

De bewindsman benadrukt dat de kleidam een tijdelijke oplossing is voor hooguit twee jaren. Hij verwacht volgend jaar al te beginnen aan een duurzame oplossing. De werkzaamheden stagneren door de zware regens en de vele zwampgebieden. 'Maar we zijn aardig op schema', verzekert Khedoe. 'De bewoners van Weg naar Zee mogen gerust zijn. Men kan rustig slapen nu er een tijdelijke dam is opgetrokken in afwachting van de werkelijke dam.'

Assembleelid Monorath wil behandeling wijziging Wet Auteursrecht 1913

Oppositie wil uitstel behandeling vanwege inmenging in lopende rechtszaken SASur


Het Assembleelid Harish Monorath vindt dat de wijziging van de Wet Auteursrecht 1913 vandaag, dinsdag 10 maart 2015, behandeld en aangenomen kan worden. Hij zegt vandaag op Starnieuws het geen goede zaak te vinden dat de oppositie, die ook initiatiefnemer is van de wetswijziging, gisteren plotseling op de proppen kwam kwam met inmenging bij zaken die bij de rechter zijn. 'Straks zijn alle media op de veiling beland, zonder dat er iets hiertegen wordt gedaan', aldus Monorath. Hij is ook een van de initiatiefnemers van de wetswijziging.

De oppositionele partijen stellen niet tegen de wetswijziging te zijn, maar ze vinden dat er geen fouten gemaakt moeten worden. Zij zijn van oordeel, dat het Hof van Justitie of het Openbaar Ministerie gehoord zouden moeten worden.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de behandeling van de ontwerpwet weer geplaatst op de agenda van de huishoudelijke vergadering van vandaag.

Monorath beweert, dat door de schuld van de vorige regering de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) oneigenlijke bevoegdheden heeft gekregen. In plaats van mee te werken aan een structurele oplossing, worden er volgens hem nu ineens argumenten op tafel gelegd, die eerder niet ter sprake kwamen.

Het parlementslid stelt, dat De Nationale Assemblee er is om wetten te maken. De minister van Justitie en Politie heeft de beschikking van SASur om op te mogen treden als bemiddelingsbureau voor muziekauteursrechten tot twee keer toe ingetrokken, maar werd steeds in het ongelijk gesteld door de rechter. Daarom is een wetswijziging nodig. De wet moet volgens Monorath nu worden gewijzigd, omdat het parlement in zijn nieuwe samenstelling pas in oktober kan beginnen met het werk. 'Dan is er geen radio- of tv-station meer over.'

Het Assembleelid vindt dat het hier niet om een wijziging gaat die in de Grondwet staat, maar om een wetswijziging. Dit is volgens hem niet vergelijkbaar met de aangenomen gewijzigde Amnestiewet, waar Grondwetsartikelen ook aan de orde waren. 'Er moeten wetten gemaakt worden waaraan een maatschappelijke behoefte is. Dit is duidelijk het geval bij deze wetswijziging', zegt Monorath. Hij verwacht dat er genoeg leden opgetrommeld kunnen worden en dat er dus voldoende quorum zal zijn om de wijziging van de wet vandaag door te kunnen voeren.

'Journaliste' Seshma Bissesar leverde gewraakte foto van dansende Brunswijk aan Dagblad Suriname

Bissesar houdt vol dat foto's tijdens zaterdagavond in Moengo zijn gemaakt

Freelance journaliste zou niet voor het eerst in de fout zijn gegaan.....


De foto van Ronnie Brunswijk, waarop hij afgelopen weekeinde op social media en gisteren op de voorpagina van het Dagblad Suriname dansend is te zien met een jongedame, is volgens hoofdredacteur Chandra Algoe vandaag, dinsdag 10 maart 2015, in de Ware Tijd, aangeleverd door een freelancer. 'Wij hebben het geplaatst, omdat wij uitgaan van de integriteit van onze freelancers.' Zij zegt dat er niet altijd ruimte is de aangeleverde informatie te controleren. 

Naar zeggen van de hoofdredacteur heeft Seshma Bissesar van het persbureau ASP (Algemeen Surinaams Persburau), dat zij in januari 2014 startte, - en niet zoals de Ware Tijd abusievelijk meldt het persbureau ANP in Nederland (!) - de foto aangeleverd.

Algoe zegt, dat zij als krant ervan uitgaat dat wat wordt aangeleverd juist is. 'Als iemand zich een persbureau noemt gaan wij uit van de integriteit van dat bureau.' Maar, dan moet dat persbureau nog wel productief zijn en dat is niet meer het geval en kennelijk is Algoe daarvan niet eens op de hoogte.

Volgens Algoe heeft Bissesar beweerd, dat zij zaterdag ook in het Ronnie Brunswijk Stadion n Moengo was, waar de foto zou zijn gemaakt. De ABOP-voorzitter heeft al laten weten, dat als er niet corrigerend wordt opgetreden, er een rechtszaak tegen de krant zal volgen.

Aan de Ware Tijd zegt Bissesar, dat zij de foto van haar bronnen heeft gekregen. 'Ik heb netwerken. Als de ABOP vindt dat het niet zo is, laten zij het bewijzen.'

Bissesar stelt, dat zij de confrontatie met de ABOP aangaat en er bij blijft dat de foto op de jaardag van Brunswijk is geschoten in Moengo. Zij zegt dat er nog meer is dat zij zal publiceren over de voorzitter en de ABOP.

Bissesar is als VWO-scholiere bij Rapar Nickerie in de wereld van de media gerold, maar haar journalistieke carrière begon ze bij Sky Radio & Televisie van de familie Lall Mohamed. Bissesar is freelancer bij Radio 10 en De West.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Bissesar in de fout is gegaan. De Surinaamse avondkrant De West sloeg in haar editie van 5 januari dit jaar behoorlijk de plank mis met een artikel, geschreven door Bissesar, over de populaire en grote Combé Markt in Paramaribo onder de kop 'Staat heeft torenhoge rekeningen bij Combémarkt’. Een dag later meldde de krant, dat de leiding van de markt geschokt op het artikel heeft gereageerd.

Combé Markt beklaagde zich bij de krant onder meer er over, dat de informatie bezijden de waarheid was, hetgeen reden was voor de redactie van De West om het onderwerp opnieuw te bekijken, zo schreef de krant:

'De redactie komt tot de conclusie, dat is nagelaten belangrijke passages in het bericht genoegzaam te verifiëren, ten einde die te kunnen staven. De krant gaat derhalve ervan uit, dat het bovengenoemd bericht niet op waarheid berust. De West biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief dat dit bericht met zich heeft meegebracht.'

Het zogenoemde persbureau van Bissesar lijkt overigens inmiddels een stille dood te zijn gestorven.
Op de Facebookpagina van het ASP dateert het laatste bericht van 5 september 2014 met een artikel 'Dalai lama weer niet welkom in Zuid-Afrika' en de eigen website van het 'persbureau' blijkt offline te zijn.

Freelancer Bissesar blijkt inmiddels ook onderdak te hebben gevonden bij het Nederlands-Surinaamse magazine Parbode.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Advocaat Kanhai: 'Dino zou buiten de VS niet veroordeeld worden'

Rechter in Manhattan, New York, doet vandaag uitspraak in zaak Dino Bouterse


Advocaat Irwin Kanhai is ervan overtuigd, dat Dino Bouterse (42) in Suriname, Nederland, Frankrijk of Duitsland niet zou worden veroordeeld. 'Het systeem in Amerika is heel anders. Daar weet je nooit hoe het zal lopen. De verdediging heeft er alles aan gedaan om zoveel mogelijk zaken op een rijtje te zetten. Er is ook veel materiaal in Suriname verzameld', zegt Kanhai vanochtend, dinsdag 10 maart 2015, op Starnieuws in reactie op de uitspraak vandaag door een rechter in Manhattan, New York, in de geruchtmakende zaak tegen de zoon van de Surinaamse president. 

In het proces zijn schriftelijk stukken gewisseld. Maatschappelijk werkers uit de Verenigde Staten zijn in Suriname geweest en hebben diverse mensen uit zijn omgeving gehoord. 'De rechter in de VS kan dan een goed beeld krijgen van wie Dino is en dat hij zich absoluut niet bezighield met terrorisme of Hezbollah. Hier is sprake van infiltratie door Amerikaanse agenten. Wij geloven in de onschuld van onze cliënt', aldus Kanhai. Met het onderzoek in Suriname wordt gehoopt op strafvermindering.

De advocaten van Dino hebben eerder in een verklaring gesteld, dat hun cliënt nooit een voorstander is geweest van een terroristische organisatie. Hij zou daarom nimmer hulp verlenen aan een dergelijke organisatie. De aanklacht is volgens het advocatenteam geïnitieerd en uitgedacht door de Amerikaanse regering. De beschuldiging is een belediging aan het adres van Dino en het Surinaamse volk, stelden zij.

Dino wordt beschuldigd van poging tot cocaïnesmokkel naar de Verenigde Staten, illegaal wapenbezit en verdenking van ondersteuning van de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Volgens de Amerikaanse Justitie zijn er audio- en video-opnamen van ontmoetingen - met undercoveragenten van de DEA, het Amerikaanse drugsagentschap - waarin Dino toezeggingen deed om mee te zullen werken aan het opvangen van Hezbollah-leden in Suriname. Hij zou hen ook voorzien van valse paspoorten.

In ruil voor strafvermindering heeft Dino een gedeeltelijke schuldbekentenis afgelegd, waardoor een verdere inhoudelijke behandeling van de zaak niet meer nodig is en volstaan kan worden met een uitspraak en vonnis.

Dino werd op 29 augustus 2013 in de Panamese hoofdstad Panama Stad aangehouden en dezelfde dag nog uitgeleverd aan de VS.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

PALU in Coronie tracht in vijver NDP-Coronie te vissen, maar vist achter het het

PALU Coronie benadert NDP'ers met giften om over te stappen naar PALU


Reeds geruime tijd is er een spanningsveld tussen de Nationale Democratische Partij (NDP) en de PALU-afdeling in het district Coronie. De PALU en de NDP vormden samen met andere partijen de Mega Combinatie. Tijdens de campagne, de gang naar de algemene verkiezingen van 25 mei, zijn NDP'ers door campagnevoerders van de PALU benaderd om tegen giften en of beloften over te stappen naar de PALU.

Wil men bijvoorbeeld in aanmerking komen voor bouwmaterialen, dan moet de NDP-vlag plaatsmaken voor die van de PALU. Op twee andere plaatsen werd een vlag van de NDP vernietigd en een werd weggerukt van een woning.

Ondanks dat beide groepen in een combinatie zitten, heeft de PALU niet geschroomd haar combinatiepartner te bemodderen om meer in aanzien te komen bij de Coroniaanse kiezer. Op plaatsen waar zij niet in staat zijn geweest NDP'ers over te halen, werd een PALU-vlag geplaatst met de mededeling, dat de NDP en de PALU een lichaam zijn.

De spanning was reeds sinds 2010 latent aanwezig. Tijdens een bezoek van de voorzitter van de NDP, Desiré Delano Bouterse, aan Coronie, heeft de onderafdeling zich bij hem beklaagd met de mededeling, dat zij de samenwerking met de PALU niet meer zagen zitten en dat er verder verdeeldheid en spanningen teweeg worden gebracht met als gevolg vijandschap in beide kampen en in de samenleving. Ondanks de belofte van de voorzitter, dat hij er alles aan zou doen de spanningen te beperken, is men toch doorgegaan de NDP te bekladden.

Voor de afdeling NDP-Coronie was de maat vol. Op zaterdag 7 maart 2015 bracht het hoofdbestuur van de PALU onder leiding van de heer Schillevoort, in overleg met het hoofdbestuur van de NDP, een bezoek aan het afdelingsbestuur van de NDP-Coronie om geschillen bij te praten, maar dat heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid. Coronie gaf duidelijk aan, dat zij het vertrouwen in de PALU opzegt vanwege het gebeurde.

Het PALU-lid en Assembleelid Anton Paal werd kwaad en gebruikte stoere taal. Zij verlieten de bespreking en Paal begaf zich naar een plek te Totness waar zowel NDP- als de PALU-vlaggen wapperden, riep jongeren bijeen, vertelde zijn verhaal in een taal dat het publiceren niet waard is waarna de NDP-vlaggen werden verwijderd. Dit was olie op het vuur binnen het NDP-kamp. Er zijn opmerkingen gemaakt door Paal die zich als een lopend vuurtje hebben verspreid door Coronie, onder de jongeren alsook onder de ouderen. Met dit gedrag hebben de politieke spanningen een climax bereikt, hetgeen echter voorkomen had kunnen worden.

Wat vele Coronianen jammer vinden is, dat beide Assembleeleden, Paal en Remie Tarnadie, uit een combinatie komen en dat Paal gedurende zijn zittingsperiode niets heeft betekend voor Coronie, reed met getinte ruiten rond, woont niet eens in Coronie, heeft weinig binding met de Coroniaanse samenleving en zelfs telefoongesprekken werden niet beantwoord. Nu plotseling is hij zo actief, waarbij hij niet schroomt zijn collega-Assembleelid Tarnadie buitenspel te zetten.

In enkele dagbladen en op het internet gaf hij aan, dat een stuk of vier afdelingsbestuursleden van de NDP de samenwerking hebben verbroken en niet de achterban of de Coroniaanse samenleving. Wanneer Paal een goede binding met Coronie had gehad, dan zou het duidelijk voor hem moeten zijn, dat hij in de ogen van de Coroniaan heeft gefaald.

Remie Tarnadie is nu het slachtoffer geworden, omdat het werk dat hij samen met Paal zou moeten verzetten, hij niet alleen had kunnen doen en toch kunnen wij stellen, dat hij hard heeft gewerkt aan de totstandkoming van grondbeschikkingen en er meer en wat nog in de pijplijn zit alsook zijn sociaal bewogenheid.

Tenslotte zegt Paal, dat het laatste woord om de samenwerking te beëindigen bij het hoofdbestuur van de NDP ligt. Dus ze gaan verder met onderhandelen. Gelet op jet gedrag van Paal kort na de onderhandeling, kan ik meegeven, dat het verbreken van de samenwerking een feit is. De achterban van de NDP en delen van de Coroniaanse samenleving zijn zeer trots, dat de afdeling NDP-Coronie in staat is geweest om tot dit besluit over te gaan.

Harold Wolf