woensdag 11 maart 2015

Vrouw (30) op J.A. Pengelluchthaven opgepakt met vagina cocaïnebol

Surinaamse had ook cocaïnebolletjes geslikt


De 30-jarige Surinaamse Abigale C. is vandaag, woensdag 11 maart 2015, op de J.A. Pengelluchthaven te Zanderij aangehouden door het BID-Team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname. Dat meldt de afdeling Public Relations van het korps vanavond.

De vrouw werd betrapt op het hebben van een cocaïnebol in haar geslachtsdeel. Deze zogenoemde vaginabol heeft een bruto gewicht van 218 gram. Ook had de vrouw cocaïnebolletjes geslikt.

Zij en de in beslag genomen cocaïne zijn voor verder onderzoek overgedragen aan de Anti-Narcotica Brigade van de politie en zal morgen worden voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie.

NOS-correspondent Boerboom gunt tv-kijkers totaal andere Surinaamse wereld

(Bron foto: NOS)
Bontgekleurde Surinamer trekt aandacht van tv-recensent Parool


NOS-correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo had de reportage in Suriname nog zo zorgvuldig gecomponeerd. Sfeerbeelden van Paramaribo hier, politieke voor- en tegenstanders van Desi Bouterse daar. Niets mis mee. Zo vaak horen we niet iets over het land waar Bouterse waarschijnlijk weer de verkiezingen wint, zo schrijft de televisierecensent Han Lips van het Parool vandaag, woensdag 11 maart 2015.

Tegen het einde van de reportage, gisteren in het NOS Journaal, vertelt Boerboom dat jongeren maling hebben aan het verleden van hun president. Ondertussen filmt de cameraman bootjes op de kabbelende Surinamerivier. Niets aan de hand.
Maar dan.

Om te illustreren hoe jongeren over Bouterse denken, verschijnt een jongeman voor de camera. In de geschiedenis van het NOS Journaal zullen weinig geïnterviewden een uitzinniger uiterlijk hebben gehad. Alsof een figurant uit de show van de hysterische popster Katy Perry het verkeerde vliegtuig had gepakt en in Paramaribo was beland.

Hij vertelde dingen over Bouterse en Suriname als 'hij is de man, weet je' en 'alle landen hebben een verleden, weet je', maar de boodschap kwam niet over. Er was te veel afleiding.

We weten dat hipsters baarden dragen, maar sinds wanneer moeten die ook een kleurtje krijgen? En waarom dan roze? En moet daarbij dan ook per se een roze T-shirt worden aangetrokken?

Zo gunde correspondent Boerboom ons een blik op een totaal andere wereld, en wie weet de toekomst. Het NOS Journaal saai? Welnee.

Bekijk de reportage hier.

Minister Plasterk wijst Tweede Kamer op moeilijkheid chikungunyabestrijding op Caribische eilanden

'Bij bestrijding muggen is toewijding en inspanning bevolking noodzakelijk'


Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer van 6 maart nogmaals hoe moeilijk de strijd tegen chikungunya is. De beste oplossing is de structurele vernietiging van broedplaatsen, maar inwoners en overheden houden dat meestal niet lang genoeg vol, aldus de minister mede namens het ministerie van Volksgezondheid, zo is vandaag, woensdag 11 maart 2015, te lezen in de Amigoe.
 
'Verantwoorde muggenbestrijding bestaat uit vernietiging of verwijdering van deze broedplaatsen of uit behandeling van deze broedplaatsen met een biocide om de ontwikkeling van larven naar volwassen muggen tegen te gaan. (...) Voor een beklijvend resultaat is niet alleen inzet van overheidswege noodzakelijk, maar ook een langdurige en consequent doorgevoerde toewijding en inspanning van de bevolking. Decennialange internationale ervaring laat zien dat een dergelijke langdurige inspanning vanuit de bevolking zeer moeilijk te verwezenlijken is', schrijft Plasterk.

De GGD heeft op Curaçao, St. Maarten, Aruba en de drie eilanden van Caribisch Nederland voorlichting gegeven over de ziekte, de bescherming tegen steken en het verwijderen van broedplaatsen. 'De actuele implementatie van een effectieve muggenbestrijding verschilt zeer sterk per eiland', aldus Plasterk, die verder geen specifieke landen of eilanden noemt.

De Tweede Kamer informeerde ook naar de kosten voor de bestrijding, naar het aantal zieken per eiland en de gevolgen van de epidemie. Plasterk antwoordde dat hij geen inzicht heeft in de kosten, aangezien bestrijding een autonome aangelegenheid is. Het precieze aantal zieken is onbekend.

'Aangezien de bevolking ook weet dat er geen specifieke behandeling is, gaan veel verdachte patiënten niet naar de dokter waarmee er van hen dus ook geen gegevens bekend zijn. Op dit moment voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een studie uit naar de langetermijngevolgen van deze infectie op St. Maarten. Deze studie wordt mogelijk uitgebreid naar andere eilanden.'

Plasterk schrijft verder dat de Caribbean Public Health Association zich inzet voor een regionale aanpak van dengue en chikungunya, lokale overheden ondersteunt en workshops organiseert. De World Health Organization (WHO) vraagt internationaal vooral aandacht voor dengue. Nederland pleit er voor om ook chikungunya en andere virusziekten hierbij te betrekken. 'Echter, de effectieve implementatie van deze strategie valt of staat met de inzet van lokale autoriteiten en de samenwerking met de diverse partners.'

De minister meldt tot slot dat op internationaal niveau onderzoek gedaan wordt naar middelen om muggen onvruchtbaar te maken of minder gevoelig voor het virus. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een vaccin voor chikungunya. Maar het zal waarschijnlijk nog jaren duren voor er resultaat op dat terrein is.

Bijna 40% buitenlandse studenten en stagiairs op Curaçao gebruikt partydrugs als xtc op feesten

Aanbod en lage prijs brengen stagiairs voor het eerst in aanraking met partydrugs

Ketamine in rioolwater feestlocaties wekt verbazing


Van de gemiddeld 1.200 studenten en stagiairs die jaarlijks naar Curaçao komen, gebruikt bijna 40 procent partydrugs als cocaïne en xtc op feesten. Deze stagiairs beginnen vaak op Curaçao voor het eerst met het gebruik van deze soort drugs, mede vanwege het aanbod en de lage prijs.
 
Dat blijkt uit het zogenoemde fenomeenonderzoek naar het gebruik van partydrugs als cocaïne, xtc, GHB en ketamine onder jongeren op Curaçao, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 11 maart 2015. Dat onderzoek werd in opdracht van het Parket van de procureur-generaal verricht als onderdeel van de criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) 2014 dat zich onder meer richt op de jeugd. Het andere deel van de CBA heeft betrekking op de zogenaamde Dominante Criminele Groepen (‘gangs’) en is nog niet klaar.

De opstellers van het fenomeenonderzoek maakten gebruik van vernieuwende methodes. Bij twee feestlocaties, in november en december 2013, werden monsters genomen van de septic tank en Dixietoiletten en uit het rioolwater zelf. Een methode die voor het eerst binnen het Caribisch gebied is gebruikt, nadat enkele jaren geleden al goede resultaten werden geboekt met dergelijk onderzoeken in 21 grote steden in Europa.

In deze rioolwatermonsters op Curaçao werden sporen aangetroffen die duidden op het gebruik van xtc, cocaïne, maar ook ketamine, waarvan de grondstof uit narcosemiddelen afkomstig is. Vooral dat laatste verbaasden de onderzoekers en het KWR Watercycle Research Institute in Nederland dat de monsters analyseerde.

Dat er partydrugs gebruikt worden op Curaçao is weliswaar geen nieuwe conclusie, maar door wie en de mate waarin, daar was nooit onderzoek naar gedaan. Het betreft echter een onderzoek van kwalitatieve aard. Er is dus meer research nodig naar de daadwerkelijke omvang van het drugsgebruik, stelt het team van Faber Organisatievernieuwing dat dit onderzoek uitvoerde.

Een fenomeenonderzoek wil ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag of het zinvol is om aandacht te geven aan (veiligheids)thema’s die (nog) niet zo nadrukkelijk naar voren komen uit gegevens van de politie en het Openbaar Ministerie.

Voor dit onderzoek naar partydrugs lag de aanleiding in de verhalen onder studenten en stagiairs over hun gebruik van xtc tijdens de vele feesten en partijen op het eiland en hoe deze pillen simpel met de post naar het eiland worden verstuurd.

Extreme stankoverlast omgeving Koraal Tabak op Curaçao

Smeulende afvalhopen, waaronder plastics, zorgen voor overlast omwonenden


De eigenaar van het milieu- en recyclingbedrijf Green Force op Curaçao, Timo Brouwer, die herhaaldelijk aandacht heeft gevraagd voor de stankoverlast door smeulende afvalhopen voor de bewoners in de omgeving van Koraal Tabak, trekt weer aan de bel. 'Ik heb vandaag veel telefoontjes ontvangen van bezorgde bewoners die hun beklag deden over de extreme stankoverlast van afgelopen nacht', aldus Brouwer in de Amigoe vanmiddag, woensdag 11 maart 2015.
 
Zoals bekend, aldus de krant, vinden op het terrein bij Koraal Tabak, in eigendom van de familie Bakhuis, al jarenlang op grote schaal dumpingen van allerlei soorten afval plaats, waaronder ook een grote hoeveelheid plastic. Omdat de grote afvalhopen in brand raken en door blijven smeulen, is er regelmatig sprake van een chemische stank.

Een bewoner van Sta. Catharina, die niet bij naam genoemd wenst te worden, maakt melding van een ‘overheersende chemische plasticgeur’ in de nachtelijke uren.

'Mijn partner en ik zijn vannacht letterlijk wakker geschrokken door de indringende geur. Wij waren gisteren zeer aangeslagen van een bericht over een alleenstaande moeder met zes kinderen die werkelijk alles heeft verloren doordat haar huis – op de Redaweg in Boca Samí – geheel is afgebrand. Zo waren wij gisteren de hele dag bezig om spullen thuis te verzamelen voor deze mevrouw. Het werkt toch op je door, aangezien men zich haast geen voorstelling kan maken hoe het voelt om letterlijk alles kwijt te raken. Vandaar dat mijn partner vannacht in paniek wakker werd, omdat de stank zo erg was dacht zij dat ons huis in brand stond.'

Hij meldt, dat de bewoners onder normale omstandigheden, met de ramen open, op een ‘koele nachtrust kunnen rekenen door de wind’. 'Maar door de stankoverlast zijn we vaak genoodzaakt om met gesloten ramen te slapen. De stank dringt hoe dan ook naar binnen door, dus ook via de airco.'

Brouwer roept de bevolking op om de petitie van de bezorgde bewoners van Sta. Catharina en Koraal Tabak te ondertekenen, tegen de voor het milieu en de mens vervuilende dumpingen en voor een implementatie van de milieuwet Openbare Orde door de overheid. Belangstellenden kunnen de petitie op de website www.change.org vinden en ondertekenen via ‘bezorgde burgers Santa Catharina’.

Assemblee begint vrijdag 13 maart met behandeling begroting

Door tijdsdruk geen uitgebreide behandeling begrotingen ministeries


De begrotingsbehandeling staat vrijdag om half een 's middags op de agenda van De Nationale Assemblee. De vergadering is vandaag, woensdag 11 maart 2015, uitgeschreven door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Na de opening en ingekomen stukken komen de algemene politieke beschouwingen aan de orde. Daarna worden de begrotingen van de ministeries besproken.

Voordat de begroting in het openbaar wordt behandeld worden in een huishoudelijke vergadering 's morgens afspraken gemaakt. 'Bespreking werkwijze begrotingsbehandeling dienstjaar 2015' staat op de agenda van de huishoudelijke vergadering.

Eerder werd al het besluit genomen, dat de spreektijd van de algemene politieke beschouwingen zal worden ingekort, tot ongenoegen van de oppositie. Gezien de tijdsdruk die er is ontstaan door quorumproblemen de afgelopen maanden in het parlement, zullen de begrotingen niet uitgebreid behandeld kunnen worden.

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft eerder aangekondigd, dat hij deze maand een goedgekeurde begroting moet hebben om de verkiezingsuitgaven te kunnen doen. Er is Srd 80 miljoen begroot voor de organisatie van de verkiezingen.

Bromfietser (21) aan verwondingen ten gevolge van ongeluk overleden

Automobiliste verleent geen voorrang op Indira Gandhiweg


De 21-jarige bromfietser Raïf Jawaheerkhan is gisteren in een ziekenhuis overleden aan de zaterdag opgelopen verwondingen bij een aanrijding op de Indira Gandhiweg. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 11 maart 2015.

Een automobiliste verleende bij de Overbrugweg geen voorrang aan Jawaheerkhan en reed hem aan. Hij raakte zwaargewond.

Het rijbewijs van de automobiliste is ten behoeve van het politieonderzoek in beslag genomen.

'Geen enkele korrel padie in boot Nickerie voor export naar Venezuela'

'Symbolisch werd zondag ton padie in boot gelaten en even later weer uitgeladen'

Boot zou niet geschikt zijn voor transport padie


Een boot in Nieuw Nickerie die afgelopen zondag zou zijn geladen met padie bestemd voor Venezuela, blijkt geen korrel padie aan boord te hebben. Dat zegt padieproducent Leakt Mahawatkhan vandaag, woensdag 11 maart 2015, in het Dagblad Suriname.

‘Geen enkele korrel padie is ingeladen. Zondag is symbolisch een ton padie in de boot geladen. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) waren daar op de steiger. Ik was ook daar. De truck waarin de padie was vervoerd, bleef daar staan. Toen alle camera’s uit waren, is de ton padie weer uit de boot gehaald, in de truck geplaatst en weggebracht.’ 

Het betreft volgens de padieproducent een symbolisch startsein voor export van padie naar Venezuela, terwijl onderling een gevecht gaande is tussen de rijstexporteurs en verwerkers.
'Deze ruzie is vele malen erger dan de ruzie tussen de NDP en de VHP. Bepaalde padie-exporteurs willen alleen padie exporteren en de rest mag niet. Dat is het probleem’, zegt Mahawatkhan, die ook lid is van de Vereniging van Rijstexporteurs en Verwerkers.

De exportprijs van 360 Amerikaanse dollar per ton aangeboden door Venezuela is heel gunstig en goed, merkt Mahawatkhan op. Voor deze prijs zouden exporteurs die padie willen exporteren, zonder enige moeite padie opkopen van de kleine rijstboeren voor een bedrag van Srd 70 per zak. ‘Maar die mensen willen dat niet betalen, ze willen minder betalen.’

Volgens berekening van Mahawatkhan wordt bij een opkoop van Srd 70 per zak, een winst geboekt van Srd 5. ‘Koopt iemand 1.000 zakken, dan heeft die persoon Srd 5.000 winst.’ Mahawatkhan exporteert zijn padie niet, hij verkoopt het op de lokale markt. Andere padieproducenten die wel exporteren, beweren dat ze voor een bedrag van 330 Amerikaanse dollar een ton cargorijst exporteren naar Jamaica. ‘Of het helemaal waar is, weet ik niet, maar vergeleken met deze prijs is die 360 dollar voor een ton padie heel goed.’

'Volgens de bewindslieden betreft de export van padie naar Venezuela een eenmalige actie’, zegt Mahawatkhan. Eenmalig zal 30.000 ton geëxporteerd worden. Deze zal in verschillende fases plaatsvinden. De eerste lading betreft een hoeveelheid van 1.500 ton. De vraag blijft of het een ‘government tot government deal’ betreft, vooral gelet op het feit dat het bedrijf Iboza van Lionel Lackin, een jongere broer van de minister van Binnenlandse Zaken, als bemiddelaar is aangewezen door de Staat.

De voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs en Verwerkers, Bhagwatpersad Ramadhin, onderkent en geeft toe dat slechts leden van de VRE mogen exporteren. ‘Andere exporteurs en verwerkers die geen lid zijn maar toch willen exporteren, moeten maar lid worden van de VRE’, oppert hij. ‘Het is niet eerlijk ten opzichte van de VRE-leden die maandelijks Srd 100 aan contributie betalen.’ De VRE-voorzitter beweert dat hij geen enkele overeenkomst onder ogen heeft gehad.

Dat er nog geen padie in de boot is geladen, ligt volgens hem aan het feit, dat de boot eerst een check-up en controle moet ondergaan alvorens padie in te laden en te verschepen. Het is het ministerie van LVV dat deze procedure afhandelt. Ook zou de boot schoongewassen moeten worden.
Gesteld wordt dat de boot, die is aangemeerd in de Nickeriaanse haven, afgekeurd zou zijn om padie te exporteren. Dit kan Ramadhin noch bevestigen noch ontkennen. Hoewel het een boot betreft waarin kunstmest was aangevoerd naar Suriname, is dit beslist geen reden om de boot af te keuren. Na een grondige schoonmaakbeurt zou padie verscheept kunnen worden. ‘We hebben dit vaker gedaan.’

‘De prijs van 360 Amerikaanse dollar per ton padie is heel goed’, merkt Ramadhin op. Hij heeft nog geen berekening gemaakt voor hoeveel hij een zak rijst zou kunnen opkopen bij de kleine rijstboeren voor de export.
De krant sprak ook met de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynannan Oemraw. ‘Ik ga niets kunnen zeggen, de boot is nog niet geladen.’

Christiaan Kondre heeft haar eerste winkel

Winkel Karel is de eerste van meer winkels die gaan volgen


‘Winkel Karel’ heeft afgelopen zondag haar deuren officieel geopend voor het publiek te Christiaan Kondre in het district Marowijne. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 11 maart 2015.

Met de opening van deze winkel in het dorp is een wens van de gemeenschap in vervulling gegaan. Het dorpsbestuur heeft zijn volledige ondersteuning hieraan gegeven. Winkel Karel bijt hiermee de spits af, want er volgen nog meer winkelzaken.

Er moeten nog naamborden geplaatst worden, zodat de zaken gemakkelijk te herkennen zijn voor klanten en overige dorpsbezoekers. De directeur/eigenaar, Karel Alwanahi, bedankt de klanten voor de ondersteuning in de afgelopen periode.

De dorpshoofden hebben het initiatief van de dorpeling en zijn echtgenote geprezen. Het is een algemene regel dat het dorpsbestuur toestemming moet geven voor het opzetten van een bedrijf in het dorp. De plaatselijke bestuursdienst maakt de aanvraag formeel, zodat het ingediend kan worden bij het ministerie of bij de districtscommissaris.

De pas geopende zaak heeft een geldige vergunning voor de duur van drie jaren. Voor de verkoop van gedistilleerde drank is toestemming van de districtscommissaris nodig.

Naam Laetitia Griffith zoemt rond als mogelijke opvolgster opgestapte minister Opstelten

Griffith is oud VVD-Tweede Kamerlid en juriste en lid van de Raad van State


De naam van de in 1965 in Suriname geboren Laetitia Griffith zoemt rond als een van de mogelijke kandidaten die in aanmerking zou kunnen komen om de maandag opgestapte minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten op te volgen. Dat meldt de Telegraaf vandaag, woensdag 11 maart 2015.

Griffith was als Tweede Kamerlid voor de VVD actief op het gebied van Justitie, veiligheid en constitutionele zaken van 30 januari 2003 tot 1 juni 2005. In december 2004 werd ze door de parlementaire pers gekozen tot het politieke talent van 2004. Ze was ook korte tijd wethouder in Amsterdam (financiën, economische zaken, luchthaven en ICT).

Griffith was al eens werkzaam op het ministerie van Justitie als senior beleidsadviseur op het directoraat-generaal rechtshandhaving. Ze is onder meer voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Griffith vertrok op haar twintigste uit Suriname naar Nederland om rechten te gaan studeren in Amsterdam.

Andere namen van mogelijke kandidaten zijn de huidig minister van Economische Zaken Henk Kamp, de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en de huidig burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma.

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf)

Politie onderschept in haven Paramaribo grote partij marihuana

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
17 Tassen met 133 pakken 'jami' in container


De politie heeft vanochtend in de haven van Paramaribo tassen met jami (buitenlandse marihuana) gevonden in een container. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 11 maart 2015.

Het gaat om 17 tassen met 133 pakken jami. De in beslag genomen marihuana heeft een totaal gewicht van 356.420 gram.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is nog bezig met het onderzoek.

Politici beginnen te reageren op vonnis in zaak Dino Bouterse

Gajadien (VHP): 'President Bouterse zou nu moeten aftreden'

Panka, NDP: 'De fractie heeft niets met zaak Dino te maken; we hebben kennis genomen van vonnis'

'Oppositie zal misbruik gaan maken van veroordeling in verkiezingscampagne'


President Bouterse zou moeten aftreden, nu zijn zoon is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor ernstige misdrijven. Dit vindt althans het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien. Dino Bouterse is gisteren door een rechtbank in Manhattan, New York, veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar en drie maanden. Hij was aangeklaagd voor cocaïnesmokkel, het willen faciliteren van de terreurbeweging Hezbollah en illegale wapenhandel. 

Oppositiepartijen hadden in 2013, bij de arrestatie van Dino in Panama en zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, gezegd dat zijn vader uit moreel-ethische overwegingen moest aftreden. 

'Ik blijf erbij dat de president de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen. Omdat het gaat om een zoon van hem die een officiële functie bekleedde en met officiële documenten bezig was. Dino heeft bijvoorbeeld officiële diplomatieke paspoorten verstrekt aan buitenlanders', aldus Gajadien vandaag, woensdag 11 maart 2015, in de Ware Tijd.

Hij vindt dat het staatshoofd de samenleving 'geen deelgenoot mag maken van zijn besproken gedrag, omdat hij de eer van de functie van president van de republiek Suriname hoog moet houden'.

Rechter Shira Scheindlin ging gisteren niet met alle eisen van de openbaar aanklager mee. Volgens haar is er geen bewijs dat met de wapens die Bouterse beweerde aan Hezbollah te zullen leveren, aanslagen zouden worden gepleegd tegen de VS.

De fractieleider van de NDP, Ricardo Panka, ziet echter totaal geen verband tussen de veroordeling van de zoon van de president en het werk van de fractie. 'De fractie heeft daarmee niets mee te maken. Hij is veroordeeld en wij hebben daarvan kennis genomen.'

Hij verwacht wel, dat de oppositie misbruik zal maken van de veroordeling bij de campagnevoering naar de verkiezingen toe.

Advocaat Irvin Kanhai wil geen uitspraak doen over eventuele politieke gevolgen van het vonnis voor de president. 'Ik ben slechts zijn advocaat in enkele gevallen. Ik ben geen politiek adviseur van Bouterse.'

World Trade Center Curaçao en Aqualectra op eiland zijn er nog niet uit

Nog geen sprake van een schikkingsregeling

WTC heeft meerdere jaren geknoeid met meter stroomverbruik


Aqualectra en World Trade Center Curaçao NV (WTC) zijn er samen nog niet uit. Wel ligt er al enige tijd een voorstel, maar van een schikkingsregeling is nog geen sprake. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 11 maart 2015, te hebben vernomen van zeer welingelichte bronnen. Vorige maand werd bekend, dat bij het WTC op grote schaal en gedurende meerdere jaren is gerommeld met de meter voor stroomverbruik.

Had WTC in de jaren 2005 tot en met 2009 nog een verbruik per jaar variërend van 2,8 miljoen tot 3,7 miljoen kilowattuur (kWh), vanaf 2010 viel dit ineens aanzienlijk terug tot 700.000 kWh en zelfs 141.000 kWh (2011) en 171.000 kWh (2012).

Pas in 2013 klom het gefactureerde verbruik weer op naar 1,9 miljoen, maar ook dat moest nadien flink worden gecorrigeerd na herberekening, namelijk plus bijna 3 miljoen kWh (totaal 4,9 miljoen kWh). En na ‘ontdekking’ registreerde de WTC-meter in 2014 weer een gefactureerde afname van zelfs 5,7 miljoen kWh. Voor laatstgenoemd jaar was herberekening tot nog toe niet nodig.
Deze informatie is afkomstig uit formele stukken in verband met een in gang gezette juridische procedure. Het lukte het Antilliaans Dagblad afgelopen maand, na intensieve inspanningenm om deze documenten boven water te krijgen. Daaruit blijkt dat het energiebedrijf in totaal bijna 10,3 miljoen gulden wegens ‘ongeregistreerd verbruik’ vordert van het WTC. Aqualectra liet na publicatie trouwens direct weten niet verantwoordelijk te zijn voor de openbaarmaking van in principe vertrouwelijke gegevens van klanten.

De stroomleverancier was in eerste instantie een spoedeisende bodemzaak begonnen tegen het WTC te Piscaderabaai, dat in handen is van Vittorio de Stefano. Later waren er berichten over onderhandelingen inzake een schikking. Er werd zelfs bij vermeld dat het om 5 miljoen gulden zou gaan.

Uit niet door formele kanalen bevestigde berichten zou de regeling die er nu ligt als volgt eruit zien: de aanvankelijke claim bedraagt 10,3 miljoen, waarvan WTC al eerder 3,5 miljoen heeft erkend; partijen zouden elkaar nadien hebben genaderd tot een verlaagde claim van circa 7 miljoen, waarvan zo’n 2 miljoen reeds zou zijn voldaan; blijft over 5 miljoen.
De verlaging heeft deels te maken met inzet door het WTC van generatoren. Aan het resterende bedrag verbindt Aqualectra echter wel strikte voorwaarden: het moet - uitgesmeerd over de komende maanden - volledig zijn betaald voor het einde van het jaar; er wordt rente geheven over het openstaande bedrag; en (bank)garanties zijn vereist.

Aqualectra heeft er naar eigen zeggen belang bij om haar vordering van het miljoenenbedrag op het WTC zeker te stellen, met name nu het WTC zelf heeft aangegeven ‘dat het WTC heel hoge schulden heeft bij diverse crediteuren’. Al eerder legde het energiebedrijf conservatoir beslag. Onder andere onder de diverse huurders van het handels- en congrescentrum, waaronder het Land Curaçao (Domeinbeheer en het ministerie van Verkeer). Daar komt bij dat WTC, ondanks erkenning eind vorig jaar van een deel van de vordering, namelijk bijna 3,5 miljoen, elke betaling uitbleef.
In juli 2013 kwam Aqualectra er tijdens een inspectie achter dat de zegels die bij plaatsing van de meter door Aqualectra aan zijn gebracht los waren en ook dat de zogeheten stroomspoelen dicht waren gemaakt. Hierdoor wordt het stroomverbruik, al dan niet bewust, niet correct geregistreerd.
Hierop werd in augustus 2013 een nieuwe meter geplaatst. Maarm al in november 2013 bleken de zegels opnieuw los te zijn. ,'Hetgeen betekende dat er hoogstwaarschijnlijk weer met de meter is gemanipuleerd', aldus juridische stukken in bezit van de krant, in verband met het verzoek om een spoedeisende bodemprocedure.

Het WTC heeft nog tegengeworpen, dat de generatoren extra waren ingezet en naar verluidt gaat het nutsbedrijf daar nu deels in mee, maar eerder stelde Aqualectra, dat de toename van het dieselverbruik voor de generatoren wegens de uitbreiding van de gebouwen op het WTC-terrein met het Clarion Hotel was. Het bleek verder om vier generatoren te gaan bij het hotel en niet bij het WTC, dat zelf dus niet via generatoren van elektra werd voorzien.

Aqualectra had in 2014 bovendien aanvullende metingen verricht op het verbruik in kWh bij WTC en die zijn in lijn met het verbruik na juli 2013. De resultaten laten duidelijk zien dat het jaarverbruik van WTC circa 5 miljoen kWh is, soms zelfs met uitschieters naar 5,7 miljoen kWh.
WTC zelf ontkent elke betrokkenheid bij mogelijke fraude, maar is wel bereid er middels onderhandelingen en een regeling uit te komen. Daartoe ligt er wel een voorstel, maar een akkoord over een schikking zoals eerder werd bericht is er op dit moment nog niet.

Media wereldwijd berichten vandaag over vonnis Dino Bouterse, een selectie


Kanhai: 'Rechter in zaak Dino Bouterse heeft veel van verdediging overgenomen'

'Nog geen deal met Justitie VS over uitzitten straf van 16 jaar en 3 maanden'


Dino Bouterse komt in een ideale situatie over hooguit zes jaar vervroegd vrij. 'Het kan zelfs eerder', zegt advocaat Irvin Kanhai, een van zijn juridisch adviseurs, vandaag, 11 maart 2015, in de Ware Tijd.

Zodra zijn advocaten het gisteren uitgesproken vonnis op schrift hebben, zal met de Amerikaanse Justitie onderhandeld worden hoeveel straf Dino effectief moet gaan uitzitten.

Volgens Kanhai blijkt uit het vonnis, dat rechter Shira Scheindlin veel van wat de verdediging heeft aangevoerd, heeft overgenomen. Maar, Kanhai is niet blij met het vonnis. 'We hadden veel meer eruit willen halen. Er is over en weer gepleit en uiteindelijk heeft de rechter beslist en we respecteren het vonnis.'

Over de afspraken die tussen Dino Bouterse en het Amerikaanse Openbaar Ministerie zijn gemaakt om een gedeeltelijke schuldbekentenis af te leggen in ruil voor strafvermindering, wil de advocaat niets kwijt.

Zodra het vonnis op papier is, zullen de advocaten nagaan wat de mogelijkheden zijn om tot strafverlaging te komen.

LGTB Platform terughoudend om deel te nemen aan Anti-Discriminatieloop

Organisatie wil eerst alle 'pijnpunten' rond anti-homolied 'Bullet' uit de wereld hebben

Loop mede georganiseerd door Jeugdparlement: jeugdparlementslid Otniel Babel zingt mee in lied


Voordat zij deelneemt aan de Anti-Discriminatieloop wil het LGBT Platform eerst alle 'pijnpunten' rond het omstreden anti-homolied ‘Bullet’ uit de wereld hebben. De organisatie is nogal terughoudend als het gaat om deelname aan de loop vanwege het lied waarin de jeugdparlementariër Otniel 'Otjeman' Babel ook te horen is. 

De Anti-Discriminatieloop, het hoogtepunt van de Anti-Discriminatieweek, wordt mede georganiseerd door het Nationaal Jeugdparlement (NJP).

LGBT-vertegenwoordigster Tieneke Sumter keurt het goed, dat de jeugdambassadeurs publiekelijk lieten blijken, dat zij tegen elke vorm van discriminatie zijn. Ze merkt echter op, dat er toch nog enige terughoudendheid heerst onder enkele leden van de LGBT. Om 'alle plooien glad te strijken' heeft de organisatie vandaag samen met de organisatie van de loop een onderhoud.

'We willen eerst de pijnpunten bespreken', aldus Sumter vandaag, woensdag 11 maart 2015, in de Ware Tijd. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal worden overwogen of het LGBT Platform deelneemt aan de loop. Sumter verwacht een positief verloop.

MDG-jeugdambassadeur (Millennium Development Goal) Tasmara Piqué ging gisteren samen met jeugdparlementariër Diego Vrede tijdens een persconferentie in op activiteiten in verband met deze week.

Zij zei, dat de Anti-Discriminatieweek slechts een instrument is om racisme en discriminatie uit te bannen. De week wordt gelanceerd met de bekende 'handdrukken op witte doek'-ceremonie en een zogeheten 'funday' voor mensen met een beperking.

De loop vind plaats op 21 maart, de Internationale dag ter uitbanning van racisme en discriminatie, met vijfduizend verwachte deelnemers. Op de afsluitingsdag wordt een prijs uitgereikt aan een voorbeeldfiguur die tegen racisme en discriminatie is.

Achterstand behandeling ruim 23.000 bezwaarschriften belastingaanslagen op Curaçao

Minister Jardim streeft naar vereenvoudiging Belastingwet

Achterstand moet eind juli zijn weggewerkt


De achterstand in behandeling van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen op Curaçao, ruim 23.000, - moet eind juli 2015 zijn weggewerkt en nieuwe bezwaarschriften moeten binnen zes maanden worden behandeld. Dat bericht het Antilliaans Dagblad woensdag 11 maart 2015.

Dat is een van de doelstellingen van het Strategisch plan optimalisatie compliance belastingen van minister José Jardim van Financiën, die hiervoor naast de bestaande medewerkers een combinatie van externe expertise (onder andere vanuit de Nederlandse Belastingdienst), gepensioneerde belastinginspecteurs en ‘flexwerkers’ (studenten en jonge werkzoekende) inzet.

Het wegwerken van de achterstanden, bestandsopschoning en zogeheten ‘quick wins’, vormen samen een van de componenten om de compliance op te schroeven. Behalve de bestaande bezwaarschriften behandelen, zal er ook aandacht komen voor het voorkomen van (zoveel) bezwaarschriften.

Het gaat om bezwaarschriften inkomstenbelasting IB, loonbelasting LB en de daaraan gekoppelde premies AOV, AVBZ en BVZ; grondbelasting; omzetbelasting OB; en winstbelasting WB. De grootste achterstand betreft de bezwaarschriften LB (4.204 in aantal). Bij IB zijn het er 2.829. OB telt nog 1.728 bezwaarschriften die nog wachten. En WB 1.080.

Binnen de belastinginspectie kent de verwerking van rapporten van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) ‘veelvuldig een lange looptijd’, aldus het plan van Jardim. 'De doorlooptijd wordt niet actief gemonitord.' Onduidelijk is ook hoeveel SBAB-rapporten momenteel nog op behandeling wachten. En er bestaat geen inzicht in wat de SBAB-rapporten uiteindelijk bij de Ontvanger aan inkomsten genereren.

Doel van het strategisch plan is om de huidige voorraad SBAB-rapporten vóór 1 juni 2015 om te zetten in aanslagen. En nieuw aangeleverde SBAB-rapporten worden binnen een maand door de inspectie omgezet in een aanslag.

'De invorderingsactiviteiten van alle middelen zullen in samenwerking met de Inspectie der Belastingen en ondersteund door de SBAB worden versterkt en verruimd, teneinde op verantwoorde wijze de geplande inkomsten te realiseren.'

Jardim stelt, dat verbeterde tax compliance een voorwaarde is om de belastingtarieven en de sociale premies te verlagen. 'Hiermee wordt de collectieve lastendruk verminderd en wordt tevens het investeringsklimaat op sociaal verantwoorde wijze verbeterd.'

De minister presenteert plannen voor vereenvoudiging van de Belastingwet, voor organisatie- en personeelsontwikkeling, ‘operational excellence’ door IT-oplossingen en specifieke compliance verhogende maatregelen.

Statenlid Davelaar op Curaçao heeft geen bezwaar tegen onderzoek inzake Balborda

'Men kan gerust onderzoeken of ik elders in de wereld bankrekeningen heb'


Humphrey Davelaar, politiek leider en Statenlid van regeringspartij PNP op Curaçao, heeft niets tegen een onderzoek naar zaken waar hij zich volgens de afgetreden minister Earl Balborda schuldig aan gemaakt zou hebben. Dat zegt hij vandaag, woensdag 11 maart 2015, in het Antilliaans Dagblad.

De politiek leider reageert op geruchten die al langer de ronde doen dat hij de ex-minister, onder druk van de leden van zijn stichting ‘Amigu Sirbidó, gedwongen zou hebben om dingen te doen die niet door de beugel kunnen.
'Als het zo is laat Balborda dan met feiten aan komen zetten. Ik sta open voor een onderzoek vanuit de partij, vanuit het Openbaar Ministerie, men kan gerust onderzoeken of ik elders in de wereld bankrekeningen heb, die heb ik niet. Dat onderzoek kan wat mij betreft vanavond al beginnen.'

Davelaar kwalificeerde de verklaringen die Balborda in een brief aan het bestuur gedaan zou hebben als venijn en vuilspuiterij.

'Door de geruchten wordt mijn naam besmeurd, terwijl ik de laatste jaren goed scoorde en politiek ook integer ben.'

De beschuldigingen aan zijn adres zijn van dien aard, dat de politiek leider het betreurt dat hij niet benaderd is om zijn verhaal te doen. Het Antilliaans Dagblad schrijft echter sinds de crisis, die vorige week bij de PNP ontstond, vergeefs geprobeerd te hebben om in contact te komen met Davelaar.

Op de vraag wat er ten grondslag ligt aan de breuk tussen hem en de bewindsman wilde Davelaar in dit stadium niet ingaan. 'Dat zijn zaken die wij intern binnen de partij moeten bespreken.'

Voor morgen staat een algemene ledenvergadering van de PNP gepland. Eerder verklaarde vicevoorzitter Kenneth Martis, dat voor de partij op dit moment de opvolging van Balborda en de ledenvergadering de hoogste prioriteit hebben. Martis verklaarde daarbij niet op de hoogte te zijn van de inhoud van de geruchten dat de financiers van de partij via de politiek leider probeerden om minister Balborda onder druk te zetten.

Davelaar verklaarde op de vraag of leden van de stichting ‘Amigu Sirbido’ waren voorgetrokken bij het project bij Wechi: 'Ik heb niets met Wechi te maken. Ik wil dat volkswoningen gebouwd worden, dat is een verantwoordelijkheid van Fundashon Kas Popular.'

De parlementariër verklaarde ook dat zijn stichting niet over veel geld beschikt. 'Het zou mij verbazen als er 1.000 gulden op staat.'

De ex-politicus van de PNP, Ricardo Isebia, vindt dat de politiek leider en het huidige bestuur naar aanleiding van de crisis binnen de partij moeten opstappen. Volgens de politiek leider moeten alle mensen die uitgesproken ideeën over de huidige situatie hebben vooral naar de vergadering van morgen komen en hun punt naar voren brengen.

Bekende 'pontjesbrug' van Willemstad, Curaҫao, weer toe aan renovatiebeurt

Zware balk aan Punda-zijde brug verzakt


De beeldbepalende pontjesbrug in Willemstad wordt opnieuw gerenoveerd. Dat meldt de Curaҫao Ports Authority (CPA) vandaag, woensdag 11 maart 2015.

Een zware balk aan de Punda-kant van de brug is verzakt waardoor er een opening is ontstaan tussen het dek en de wal. Door het onderhoud is de brug twee tot drie weken niet toegankelijk.

De balk wordt gerepareerd en de aanbrug wordt verwijderd. De brug moet door de werkzaamheden open blijven staan. Er worden ferry’s ingezet om het vervoer tussen Punda en Otrobanda mogelijk te maken.

In september 2013 voerde de CPA ook al onderhoudswerkzaamheden uit. De brug was toen in niet al te beste staat vanwege houtrot. In 2006 werd de brug opgeknapt met Europees subsidiegeld. Op die servicebeurt had de brug vijftien jaar lang moeten teren, maar op de helft van de rit kampte de brug met ernstige houtrot.

Rechter: Clemens is voorzitter NOP

Landveld mag zich van rechter niet als partijvoorzitter uitgeven


Melvin Clemens is de voorzitter van de Nationale Ontwikkelings Partij (NOP). De rechter heeft Hynes Landveld verboden om zich uit te geven als voorzitter van deze partij. Clemens was naar de rechter gestapt om zijn gelijk te krijgen. Advocaat Gerold Sewcharan bevestigt vandaag, woensdag 11 maart 2015, op Starnieuws dat Clemens de rechtmatige voorzitter is van de NOP.

Landveld heeft namens de NOP een intentieverklaring getekend met vijf andere partijen om het Mega Front te vormen. Intussen maken de partijen zich op om vanochtend een definitief samenwerkingsakkoord te tekenen voor deelname aan de komende verkiezingen.

Op 3 maart hebben Democratische Unie Suriname, Nieuw Suriname, De Nieuwe Leeuw, Nationale Ontwikkelings Partij, Ontwikkeling door Eenheid en de Progressieve Politieke Partij een intentieverklaring getekend.

Sewcharan zegt, dat het vonnis nog moet worden betekend aan Landveld. Hij verwacht vandaag te beschikken over de uitspraak van de rechter. Er is ook een dwangsom bepaald voor het geval Landveld zich niet houdt aan het vonnis.

Clemens had Landveld al gevraagd om zich niet uit te geven als voorzitter van de partij en had gewaarschuwd dat hij naar de rechter zou stappen.

De advocaat stelt nu, dat Landveld geen overeenkomst kan tekenen met wie dan ook namens de NOP, omdat Clemens de rechtmatige voorzitter is. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft ook nog geen uittreksel verstrekt aan de NOP om zich in te kunnen schrijven bij het Centraal Hoofdstembureau.

President Bouterse decoreert tandarts Ramon Kuster

'Doc' benoemd tot Groot Officier in de Ere Orde van de Palm


Tandarts Ramon ‘Doc’ Kuster is gisteren door president Desi Bouterse benoemd tot Groot Officier in de Ere Orde van de Palm. Het was dubbel feest voor Kuster, omdat de decoratie plaatsvond op zijn 75e verjaardag, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 11 maart 2015.

'U bent geen voorgrond man. U werkt in stilte en op de achtergrond. U bent wel een rolmodel. Zulke Surinamers zijn we verplicht aandacht te geven', sprak Bouterse.

Kuster is al vijftig jaren tandarts. Hij studeerde af in Utrecht en keerde na zijn studie terug naar Suriname. Hij was ook actief tijdens de periode van de Nederlandse Troepenmacht in Suriname, TRIS.

Kuster is niet alleen gedecoreerd voor de vijf decennia in het tandartsvak, zei Bouterse. 'Uw loyaliteit en respect naar welk gezag dan ook in het land is ons niet onopgemerkt gebleven. Dat is ook een reden geweest om deze grote zoon op zijn 75e verjaardag te benoemen tot Groot Officier in de Ere Orde van de Palm van de Republiek Suriname. Zulke kanjers worden niet elke dag geboren.'

Jurist Essed: 'Mensen die wijziging Wet Auteursrecht 1913 hebben bedacht begrijpen auteursrechtenbemiddeling niet'

'Wetswijziging leidt tot grotere puinhoop'


Als de wijziging van de Wet Auteursrecht 1913, zoals door De Nationale Assemblee (DNA) voorgesteld, wordt goedgekeurd, zal de ‘puinhoop’ alleen maar groter worden volgens advocaat Hugo Essed. Hij zegt vandaag, woensdag 11 maart 2015, in de Ware Tijd, dat 'de mensen die deze wetswijziging hebben bedacht, totaal niet begrijpen waar het bij bemiddeling van auteursrechten omgaat'. 

Om gebruikers van muziek te dwingen auteursrechten te betalen, is het internationaal juist een strategie om in een land slechts één organisatie de inningsbevoegdheid te gunnen. De voorgestelde wijziging in de Wet Auteursrecht 1913 maakt het mogelijk, dat meerdere auteursrechtenorganisaties die bevoegdheid krijgen. Dit zal volgens Essed voor een enorme chaos zorgen.

'De lachende derde zullen de muziekgebruikers zijn.' De huidige wetgeving is volgens de jurist voldoende om het auteursrechtenprobleem op te lossen.

Essed is het overigens niet eens met de stelling, dat behandeling en aanname van de wijziging inmenging zal betekenen in de rechtszaak tussen SASur en de staatszender SRS. Hij onderstreept dat de wijziging slechts betrekking heeft op de relatie tussen SASur en de Staat. Rechtszaken, die over deze relatie handelen, zullen volgens Essed wel beïnvloed worden door het doorvoeren van de wetswijziging.

SVJ-voorzitter Leeuwin: 'Dagblad Suriname valt onverantwoordelijkheid te verwijten'

Wilfred Leeuwin (Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
'Publicatie dansende Brunswijk om publieke opinie te beïnvloeden'


'De uitgever van een krant is verantwoordelijk voor alles dat wordt gepubliceerd', zegt Wilfred Leeuwin, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), vandaag, woensdag 11 maart 2015, in de Ware Tijd in reactie op foto's van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en bijbehorende tekst die het Dagblad Suriname afgelopen maandag op de voorpagina heeft gepubliceerd. 

De persoon die de foto en tekst heeft aangeleverd, freelance journaliste Seshma Bissesar, beweert dat de foto's zijn geschoten op het verjaardagsfeest van de politicus afgelopen zaterdag in Moengo. Brunswijk stelt echter dat de foto's enkele maanden geleden zijn gemaakt op een familiefeestje. Hij overweegt juridische stappen tegen de krant.

Volgens Leeuwin zou 'valse berichtgeving' ertoe kunnen leiden, dat de overheid media gaat controleren, maar hij benadrukt daar geen voorstander van te zijn. 'De roep is wel begrijpelijk als de journalistiek die kant opgaat.' 

De voorzitter pleit daarom voor een gezaghebbende Raad voor de Journalistiek, die ook door de regering wordt erkend. De raad zal een gedragscode moeten formuleren en letten op ethiek.

Leeuwin zegt dat met de publicatie van de foto geprobeerd is de publieke opinie te beïnvloeden. 'De publicatie dreigt naar stigmatisering en discriminatie. Waarom mag hij niet zo dansen?'

Volgens de SVJ-voorzitter kan de krant haar verantwoordelijkheid niet schuiven in de schoenen van de schrijfster en vraagt zich af wat de bedoeling van de publicatie is. 'Het is een opruiend stuk over zijn privé. Waar gaan wij naar toe als media?', vraagt hij zich af. Volgens hem hoort zo'n foto niet thuis in een dagblad.

Het bevreemdt hem dat de hoofdredacteur zegt: 'Ik heb geen tijd om alles te controleren'. Verder vindt hij het verkeerd, dat de foto wordt verbonden aan de politieke race waarin Brunswijk op dit moment zit richting de verkiezingen. Hij zegt dat onverantwoordelijkheid de krant te verwijten valt en niet de persoon die het materiaal heeft aangeleverd.

Natuuurlijk kan ook Bissesar onverantwoordelijk gedrag worden verweten, indien de foto's uiteindelijk niet blijken te zijn gemaakt op het verjaardagsfeest van Ronnie Brunswijk en zij de herkomst van de foto's niet heeft geverifieerd alvorens die aan te bieden ter publicatie. De foto's waren overigens voor de publicatie maandag in het Dagblad Suriname in het weekeinde al verschenen op social media, Facebook.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)