donderdag 12 maart 2015

Staatszender SRS weigert NPS anti-regeringsgezind propagandaspotje af te draaien

Van Coblijn (NPS): 'SRS is volksstation en geen regeringsstation'

SRS-manager Ravenberg: 'Inhoud opruiend en leiden tot problemen met overheid'


Staatszender SRS heeft vandaag geweigerd een door de NPS aangeboden anti-regeringsgezind propagandaspotje in haar reguliere uitzending af te draaien. De reclame was door voorzitter van NPS-afdeling Paramaribo, John van Coblijn, aangeboden. Hij zegt vanavond, donderdag 12 maart 2015, op de Ware Tijd Online, dat het liedje één keer is afgedraaid. Hij kreeg echter onmiddellijk daarna van SRS-manager Guno Ravenberg te horen, dat het geen tweede keer afgedraaid zou worden.

De inhoud was 'opruiend' en de SRS zou problemen krijgen met de overheid als werkgever omdat het een overheidsstation is, kreeg Van Coblijn te horen.

Hij vindt het onacceptabel, dat op de SRS regeringspartijen agressieve aanvallen mogen richten op oppositiepartijen, maar dat politieke tegenstanders geweerd wordeb om hen via hetzelfde forum van repliek te dienen.

'De SRS is een volksstation en geen regeringsstation', reageert Van Coblijn.

Ravenberg beweert, dat de vork anders in de steel zit. Normaal zou een aangeboden reclamespotje eerst in het computersysteem van het station geplaatst moeten worden, voordat het zou kunnen worden uitgezonden. Van Coblijn arriveerde gisteren enkele minuten voor twee uur 's middags met het uitdrukkelijk verzoek het spotje vóór het programma Bakana Tori af te draaien. 'Omdat het langer zou duren om het spotje eerst op de computer te zetten heb ik de cd die Cobi heeft gebracht rechtstreeks naar de studio gebracht en de instructie gegeven het onmiddellijk af te spelen, waardoor het direct in de ether is gekomen.'


(Opname: met dank aan Starnieuws)

Weer quorumprobleem voor Staten Curaçao

Met vertraging alsnog aanvang vergadering Staten over jaarrekening 2010


Het was vanochtend, donderdag 12 maart 2015, weer raak. De Centrale Commissie-vergadering van de Staten van Curaçao kon niet op tijd beginnen. De bespreking van de jaarrekening 2010 van het Land stond op de agenda, aldus de Amigoe.
 
Onlangs hebben de Staten nog een brief naar minister van Financiën José Jardim gestuurd met het verzoek om de nodige haast te maken met de behandeling van de jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012. Worden deze niet vastgesteld, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de beoordeling door het College financieel toezicht (Cft) in juni.

De landsverordening van de jaarrekening 2010 is al bij de Staten, maar die over de jaren 2011 en 2012 nog niet. Hoewel de Staten zich ervan bewust zijn dat ze haast moeten maken met de behandeling van de jaarrekeningen, lukt het dezelfde Staten niet om op tijd met een vergadering te beginnen.

De vergadering van de Centrale Commissie stond gepland om half tien vanochtend. Hoewel 11 van de 21 Statenleden aanwezig waren, kon de bespreking toch geen doorgang vinden, omdat voor vergaderingen van de Centrale Commissie geldt dat ook ten minste de helft van het aantal fracties in de Staten vertegenwoordigd moet zijn, dus vier van de acht fracties moeten aanwezig zijn.

Statenvoorzitter Mike Franco bevestigde dat er geen quorum was, zodat de vergadering niet op tijd kon beginnen. Hij zei dat verschillende Statenleden vanochtend aanwezig waren bij het congres over de internationale financiële sector in Sta. Barbara Resort, georganiseerd door CIFA (Curaçao International Financial Services Association).

Hierdoor, aldus Franco, waren verschillende leden niet op tijd voor de vergadering. 'Ze zijn onderweg. Ik hoop dat we uiterlijk om twaalf uur alsnog met de vergadering kunnen beginnen.'
Vanochtend waren de fracties van de MFK, MAN en PNP niet aanwezig. Ook de onafhankelijke Statenleden Glenn Sulvaran en Omayra Leeflang kwamen niet opdagen.

Sulvaran zegt, dat hij vanochtend bij de kaakchirurg was voor een kleine medische ingreep. Hij werd door de Statenvoorzitter gebeld en zou direct na de behandeling naar de Staten gaan voor de vergadering. Even voor twaalf uur kon de vergadering eindelijk beginnen.

Alleen PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito (PAR) had zich ingeschreven als spreker en bedankte de minister van Financiën, José Jardim, voor het schriftelijk beantwoorden van haar vragen. Om zes minuten over twaalf was de vergadering alweer voorbij.

Amigoe: Stadion Odulio Willems op Curaçao op slot..... of toch niet?

Stadion op slot gedaan door directie Sedreko


Minister-president Asjes van Curaçao kijkt op deze foto naar het open slijpen van het slot op de poort van Stadion Odulio Willems. Het stadion was gisteren, zo bericht de Amigoe vanmiddag, donderdag 12 maart 2015, op slot gedaan in opdracht van bestuur en directie van sportstichting Sedreko. 

Vreemd genoeg, zo schrijft de krant, had de redactie eerder vanochtend van Sedreko-bestuurslid Lilo Sulvaran begrepen, dat het stadion al door henzelf was opengemaakt, aangezien er een akkoord was gesloten tussen de eigenaar van de accommodatie en de regering.

Het Stadion Odulio Willems zou in handen overgaan van de Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou en deze stichting zou ook gewoon de facturen van Aqualectra gaan betalen. Eén zaak opgelost, zou je zeggen.

En vervolgens komt deze foto binnen. Dus... Open of op slot? Wie het weet mag het zeggen!

Raad van Ministers Curaçao stemt voor uitvoering cameratoezicht

Bewindslieden Pueblo Soberano stemmen tegen project vanwege onvoldoende transparantie


De Raad van Ministers op Curaçao heeft gisteren vóór de uitvoering van het cameratoezicht gestemd. De drie ministers van PAIS (drie) en minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) stemden voor, maar de drie ministers van Pueblo Soberano (PS)  stemden allemaal – met uitzondering van SOAW-minister Ruthmila Larmonie-Cecilia, die afwezig was – tegen het zogenoemde ‘Safe Island Project’, omdat het volgens de PS niet transparant zou zijn. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, donderdag 12 maart 2015.
 
Het contract moet nog getekend worden, aldus Justitieminister Nelson Navarro. Hij hoopt het volgende week dinsdag te kunnen ondertekenen, zodat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden.

Ook de wet moet worden aangepast. Daarmee is huisjurist Joseito Silie belast. Minister Navarro gaf eerder aan dat de wet klaar zou zijn voor de uitvoering van het project.

Containers met de camera’s en bijbehorende apparaten staan klaar om vervoerd te worden naar het eiland. De Memory of Understanding (MoU) werd in september vorig jaar ondertekend door Navarro en Peter Huang van het Chinese bedrijf Inspur, dat belast is met het ontwerpen van het programma, voor 3 miljoen dollar. Het bedrijf is conform de MoU ook bereid om onder meer voor trainingen voor het personeel en voor installatie van het materiaal te zorgen. De trainingen zijn nog niet begonnen, gaf Navarro eerder aan. Dit hangt allemaal af van de ondertekening van het contract.

De stemming had allang moeten plaatsvinden, maar tijdens een eerdere vergadering van samenwerkende partijen – waarbij de implementatie van het cameratoezicht werd besproken – werden er door PS vraagtekens gezet bij enkele aspecten van dit project. Later werd de stemming wederom uitgesteld, omdat minister Navarro door ziekte afwezig was.

Zoals bekend haalde PS de kosten van het project en de technische aspecten van de camera’s aan om te bewijzen dat er geen sprake was van transparantie. Navarro sprak dit desgevraagd tegen en gaf verder aan het te betreuren ‘dat de onderwereld er alles aan doet om de boel nog langer op te houden’. Hiermee liet de minister doorschemeren dat de PS banden zou hebben met de onderwereld. Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje’ gaf aan dat Navarro dat zal moeten bewijzen.

De minister benadrukte dat hij een uitgebreide presentatie gaf in de Staten over de financiering van het project, namelijk dat de overheid er 5,4 miljoen gulden aan zou uitgeven. Later werd bekend dat dit bedrag vermeerderd zal moeten worden met de kosten voor stroom en internet – ruim een half miljoen gulden –, wat de totale kosten op 6,2 miljoen gulden bracht. Volgens de minister had de PS kennelijk niet goed gelet op het feit dat 3 miljoen dollar 5,4 miljoen gulden is.

Verder zijn de technische aspecten ook allang bekendgemaakt, zei Navarro. 'De beveiligingscamera’s zijn voorzien van de zogenoemde ‘license plate reader’ en tevens ‘face recognition’. Dat is allang bekend. Dat Cijntje (Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje) nu pas over deze technische kenmerken op het internet heeft gelezen en nu wil bewijzen dat hij slim is, maakt het niet anders', zei Navarro eerder.
De bedoeling was om de installatie van de beveiligingscamera’s in juni gereed te hebben, maar de procedure is vertraagd om diverse, inclusief bovengenoemde, redenen. Het gaat vooralsnog om 180 camera’s, aldus Navarro.

Minister Belfort overhandigt 'Resocialisatieplan Suriname' aan Assemblee

Resocialisatie gedetineerden prioriteit in beleid sinds aantreden Belfort

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Doel: terugdringen criminaliteit


Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft gisteren een exemplaar van zijn Resocialisatieplan Suriname overhandigd aan DOE-Assembleelid Carl Breeveld, die de voorzitter van De Nationale Assemblee vertegenwoordigde. Hiermee werd het resocialisatieplan symbolisch aan het volk van Suriname overhandigd. 

De minister liet merken, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 12 maart 2015, dat hij dit met veel voldoening deed. Belfort zei, dat hij het vanaf het begin van zijn aantreden als minister tot zijn prioriteit heeft gemaakt om te werken aan het terug doen keren van delinquenten in de maatschappij. Het voornaamste doel van het plan is om recidivegedrag te voorkomen of terug te dringen, zodat uiteindelijk de criminaliteit in zijn algemeenheid kan worden teruggedrongen. Het recidivecijfer in Suriname ligt op dit moment hoger dan 50%.

Belfort zei ook, dat zogenoemde 'normschenders' in de gevangenis de staat en de belastingbetaler veel geld kosten. Een delinquent kost Srd 600 tot Srd 700 per dag. Aan voeding alleen lopen de kosten op jaarbasis op tot Srd 2.700 per gedetineerde. Voor dit jaar is al Srd 2,5 miljoen uitgegeven aan voeding voor mensen in penitentiaire inrichtingen. Met het resocialisatieplan zullen gedetineerden deels bijdragen aan hun kosten van detentie. ‘Alle kosten voor hun zorg worden nu door de samenleving gedragen en daarom is dit plan belangrijk’, aldus Belfort. Hij hoopt dat de gehele samenleving dit plan ondersteunt.

Breeveld benadert het resocialisatieplan zeer positief. Hij zei, dat het belangrijk is om te beseffen dat criminelen ook gewoon mensen zijn. De mogelijkheid creëren via dit resocialisatieplan om hen op een goede manier weer in de samenleving te laten terugkeren, ziet Breeveld als een goede stap die zijn ondersteuning geniet. Het proces van resocialisatie begint al op het moment dat iemand met Justitie in aanraking komt en zet zich voort tot een jaar na vrijlating met een afbouwend karakter.

‘In de praktijk zal dit proces aanvangen op het moment dat zo een persoon in de gevangenis is, omdat daar de processen van begeleiding en het navolgend traject beginnen’, stelt Paulus Pinas, hoofd van de afdeling Delinquentenzorg binnen het ministerie

Hij ging gisteren uitgebreid in op de inhoud van het plan. Als onderdeel van het plan zullen delinquenten ingezet worden om werkzaamheden uit te voeren, zoals het bestraten van wegen, het bouwen van scholen en het opschonen van hoog wied, zodat zij niet vervreemden van het arbeidsproces. Een belangrijk onderdeel is de psychologische begeleiding die nu reeds ter hand wordt genomen. De gevangenissen zullen ook de nodige aanpassingen moeten ondergaan. Hieraan ligt een prijskaartje verbonden. Minister Belfort liet daarom weten, dat de uitvoer van het plan in fasen zal moeten verlopen.

Illegale goudzoekers werken mee aan hun ontruiming uit 'Dam 10' in Brokopondo

Ontruiming door leger, politie en Commissie Ordening Goudsector

Goudzoekers ontmantelen hun kampen en verwijderen machines uit gebied bij stuwmeer


Illegale goudzoekers worden verwijderd uit een gebied bekend als ‘Dam 10’ bij het stuwmeer in Brokopondo. 

De politie van het district met een eenheid van het Nationaal Leger, het Regio Bijstand Team Midden en de Mobiele eenheid van het Korps Politie Suriname en leden van de Commissie Ordening Goudsector zijn vandaag, donderdag 12 maart 2015, gestart met de ontruiming. Dit meldt de afdeling Public Relations van de politie.

De goudzoekers werken mee aan de ontruiming en hebben zelf enkele machines uit het gebied verwijderd en kampen ontmanteld.

RGB wil 'bosactiviteiten' rond inheemse dorpen in de hand houden: meer toezicht op houtkap en wildbeheer

Nieuwe controlepost Stichting Bosbeheer en Bostoezicht te Redi Doti


Als alles volgens planning verloopt zal binnen drie maanden een nieuwe controlepost van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in het inheemse dorp Redi Doti staan. Het is de bedoeling dat de post niet alleen toezicht gaat houden op houtkap, maar ook op  wildbeheer. De boswachters van SBB zullen daarbij intensief samenwerken met de jachtopzieners van de dienst Landsbosbeheer, aldus bericht het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) vandaag, donderdag 12 maart 2015.

Sinds de opening van de Carolinabrug eind vorig jaar is het transport van producten uit inheemse gebieden eenvoudiger geworden. De ontsluiting van het gebied leidt tot ontwikkeling en verhoogde producties. De verwachting is dat ook de houtkap intensiever zal worden. Om dit en andere bosactiviteiten in de hand te houden, heeft minister Steven Relyveld van RGB gisteren de eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe SBB-controlepost.

De inwoners van de inheemse dorpen Redi Doti, Koenbasi, Casipora, Pierrekondre en Mapane krijgen training in het duurzaam beheren van hout.

De inheemsen in gebieden in de omgeving van de nieuwe Carolinabrug gaan leren hoe om te gaan met het bos en al zijn producten, zodat komende generaties hetzelfde rendement kunnen halen uit hetzelfde bos.

President Bouterse niet roomser dan de Paus...

'Verleden Bouterse spreekt boekdelen als het om fatsoen gaat'

'Gedragscode niets anders dan propaganda president het volk te misleiden'


Hilariteit ten top. Op 20 februari deed president Desi Bouterse van zich spreken. De reden? Hij wil algemene gedragscode tijdens de verkiezingscampagne, terwijl hij degene is die altijd de algemene gedragscode overboord heeft gegooid. Met zijn oproep om gedragscode te hanteren tijdens de verkiezingscampagne doet hij nu voorkomen alsof hij roomser is dan de paus. Ook zijn slogan: 'Al houdt u niet van mij maar ik houd wel van u' is misleidend. Denkt u maar aan het gezegde: Als de vos passie preekt boer pas op je ganzen.

Op SBS-televisie zien we elke dag, het wangedrag van NDP’ers, die haat zaaien. Ook in het SRS-programma Bakana Tori wordt nog steeds denigrerende en beledigende uitspraken gedaan. De president maakt zich niet betrouwbaar, anderen moeten zich aan de regels van fatsoen houden, behalve hijzelf en zijn partijgenoten. Hoe serieus moeten we de president nemen?

In januari heeft de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) in verband met de verkiezingen van 25 mei 2015, een verklaring uitgegeven waarin ze politieke partijen, politieke leiders, politici en de samenleving opriep tot respect, verdraagzaamheid, zuiverheid en het zoeken naar eenheid in Suriname. Waarden en normen moeten in acht genomen worden.

Het idee van fatsoenlijke verkiezingscampagne komt van de (IRIS en niet van president Bouterse. Maar, om politiek te kunnen scoren heeft president Desi Bouterse toch een gesprek gehad over algemene gedragscode met de vertegenwoordigers van politieke partijen die zullen deelnemen aan de verkiezingen. Het verleden van president Bouterse spreekt echter boekdelen als het om fatsoen gaat.

Het gesprek van de president met de politieke partijen blijkt een totale verhulling van feiten, bijna een bewuste geschiedvervalsing. De zogenaamde gedragscode is niets anders dan propaganda van de president om het volk te misleiden. Het is manipulatie, hij probeert de kiezers te beïnvloeden met zijn oproep om de algemene gedragscode te hanteren.

De historische feiten logenstraffen zijn bewering. Op 5 mei 2012 riep president Bouterse zijn tegenstanders en de oppositie uit tot staatsvijanden. 'Vijanden van het volk, knechten van de kolonisator.' Zo omschreef president Desi Bouterse landgenoten die kritiek hadden op zijn beleid. Hij noemde de oppositie tegenstanders van het volk en handlangers van het buitenland. Nu is de oppositie niet meer zijn vijand maar de armoede, wat een lachertje.

President Desi Bouterse heeft op 29 mei 2013 de VHP en voorzitter Santokhi gangsters genoemd. Ook noemde hij Santokhi 'Chandrika Segebai'. De massameeting op het Revoplein dinsdagavond 24 februari spreekt boekdelen over het gedrag van de president en zijn volgelingen. Op dat plein heeft de president denigrerende en beledigende uitspraken gedaan richting oppositie.

Het NDP-Assembleelid André Misiekaba stak zijn loftrompet over zijn idool Bouterse, terwijl hij bliksemsgoed weet, dat zijn idool hoofdverdachte is in de zaak van de decembermoorden ‘82 en veroordeeld is tot 11 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel. Voort zei Misiekaba dat God Bouterse heeft gestuurd om het land te regeren. Als pastor Misiekaba het volk dit soort zaken voorhoudt is het einde zoek. Hoe lang denkt André Misiekaba het volk nog te misleiden? Quo Vadis pastor Misiekaba?

Toen president Desi Bouterse nog geen president was had hij altijd een verstokte afkeer en vijandige houding richting de Nieuw Front-partijen. Nadat hij gekozen was tot president bleef hij denigrerende en beledigende opmerkingen maken richting oppositie. Hij is vaak over de schreef gegaan.

Op een recente vergadering in Coronie merkte president Bouterse op, dat de NDP niet gaat uitschelden op podia, zoals andere partijen dat doen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Schoorvoetend heeft president Bouterse toegegeven dat niemand van hem wint, als het aankomt op uitschelden. Dus president, doe het niet voorkomen alsof u roomser bent dan de Paus.

Naipal. A.I.

Openbare vergadering Assemblee met vier uren vertraging begonnen

Wijziging Wet Auteursrecht 1913 ingewikkelder dan was aangenomen...


De openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), die voor half een vanmiddag, donderdag 12 maart 2015, was uitgeschreven, is met vier uren vertraging iets over half vijf begonnen. Het college is in ellenlange discussies verwikkeld geweest in huishoudelijk verband. De wijziging van de Wet Auteursrecht 1913 blijkt veel ingewikkelder te zijn, dan werd aangenomen, zo schrijft Starnieuws althans.

Al voor de derde keer is in huishoudelijk verband gesproken over deze wet. Wat zaken ingewikkeld maken, is dat auteursrecht verbonden is aan internationale verdragen, die niet opzij gezet kunnen worden. Er zijn ook privaatrechtelijke zaken aanhangig gemaakt bij de rechter. Voordat de wet in het openbaar behandeld kan worden, worden oneffenheden aangepakt.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei bij aanvang van de vergadering, dat het college lang bezig is geweest met discussies. Zij bood haar excuses aan de regering aan voor de vertraging.

Open brief SASur aan Assembleeleden: 'Wijziging Wet Auteursrecht 1913 volstrekt onrechtmatig'

SASur: Wetgeving druist in tegen lokale wetgeving en internationale verdragen


Open brief aan alle DNA leden
Geachte DNA-leden,


Via de media heeft SASur vernomen dat er een wetswijziging met betrekking tot het Auteursrecht in voorbereiding is in De Nationale Assemblee. Uit informatie uit interviews met journalisten begrijpt SASur dat het initiatiefvoorstel enkel betrekking heeft op art 30 bis van de wet Auteursrecht 1913.
Deze in de maak zijnde wetgeving is naar inzicht van SASur volstrekt onrechtmatige wetgeving, omdat deze tegen de lokale wetgeving en internationale verdragen indruist. Onder andere wordt met deze wijziging discriminatie tussen lokale en buitenlandse auteursrechthebbenden bewerkstelligd, terwijl dat met de huidige wetgeving niet het geval is. Niet alleen lokaal, maar ook internationaal zal dergelijk wetgeving, indien deze wordt aangenomen c.q. afgekondigd, dus verworpen worden.

SASur heeft verscheidene malen getracht om DNA over haar werkwijze en alles met betrekking tot (muziek)auteursrecht te informeren, maar is als belanghebbende hiervoor nooit ontvangen. Integendeel zijn muziekgebruikers wel hierover geconsulteerd.

SASur beheert het repertoire van 120 lokale muziekauteurs en -uitgevers (aangeslotenen), staat in verbinding met alle buitenlandse soortgelijke instanties en is lid van de wereldfederatie van Auteursrechtenorganisaties, CISAC. SASur verzoekt u dringend, doch beleefd rekening te willen houden met de gevolgen van onrechtmatige wetgeving voor alle auteursrechthebbenden wereldwijd en om SASur als belanghebbende - zo niet de CISAC zoals zij dat per brief van 05 maart 2015 heeft aangeboden - te willen consulteren voordat enige wet m.b.t. het Auteursrecht wordt aangenomen door DNA.

Hoogachtend,
Het Bestuur van SASur

Nog steeds nauwelijks internet op Anton de Kom Universiteit

WiFi is heel beperkt aanwezig

Studenten: 'President Bouterse heeft ons misleid met zijn beloftes'


Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname wachten nog steeds op de volledige internetfaciliteiten die president Bouterse hen had beloofd. De universiteit heeft wel WiFi, maar deze is heel beperkt bij de gebouwen 19 en 20. Ook andere gebouwen op de campus hebben een beperkte toegang tot het internet. Zelfs de centrale bibliotheek op de campus heeft een zwakke internetverbinding, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 12 maart 2015.

President Desi Bouterse bracht op 11 november 2014 een bezoek aan de universiteit. Hij zegde daarbij toe binnen een week ervoor te zullen zorgen dat WiFi voor alle studenten een feit zou zijn. Volgens de president is internet een basisfaciliteit voor studerenden. Wij zijn al ruim drie maanden verder en nog steeds is er niet gezorgd voor adequate internetfaciliteiten voor de studenten.

‘Ik kan het bijna niet geloven dat u hier geen internet heeft, terwijl we bezig zijn het hele binnenland te voorzien van digitale televisie. Dan schrik ik een beetje’, waren de woorden van de president tijdens zijn bezoek aan de universiteit.

Enkele studenten, die anoniem wensen te blijven, geven aan dat de president misleidend is geweest door zijn beloftes. De studenten moeten naast tentamens ook in groepsverband verslagen in elkaar zetten. Hiervoor hebben zij internet nodig. Zij moeten zich steeds elders verzamelen waar er wel internet is, terwijl zij zich rustig in de centrale bibliotheek of in een vrije collegezaal konden verzamelen en werken aan de verslagen. Niet alleen studenten van de universiteit hebben de internetfaciliteiten nodig, maar alle studenten op de campus.

De universiteit was in samenwerking met Telesur reeds enige tijd bezig een WiFi netwerk op te zetten. Er is intussen wel een netwerk opgezet. De bestaande ICT-infrastructuur op de campus moest worden aangepast, waarna de oplevering van het netwerk plaatsvond. Op 5 november 2014 vond deze oplevering plaats. Hierna volgde een technische testperiode van een week die succesvol is afgerond. Maar, nog steeds is er geen volledige toegang tot het internet op de campus.

Para pakt waterhuishouding ressorten Oost en Noord aan: veel achterstallig onderhoud

Trenzen worden opgeschoond. (Bron foto's: Commissariaat Para)
Loopbrug over Paradoorsteek te La Vigilantia wordt hersteld


De waterhuishouding van de ressorten Oost en Noord in Para zijn met gezamenlijke inspanning van het commissariaat, de ministeries van Openbare Werken (OW) en Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) aangepakt. Reeds negentig kilometer natuurlijke-, hoofd- en afvoerlozingen zijn opgehaald. Sherwin Piqué, hoofd Beheer Bestuursressorten in Para, zegt dat er in veel gevallen sprake was van achterstallig onderhoud, aldus bericht het commissariaat vandaag, donderdag 12 maart 2015, in een persbericht.

De noodzaak voor de grootschalige aanpak is om wateroverlast te voorkomen in de woonwijken bij zware regenval. Volgens Piqué heeft de gemeenschap bij hoorzittingen steeds aangedrongen op het ophalen en opschonen van afvoerlozingen en trenzen.

De werkzaamheden zijn inmiddels al twee maanden in uitvoering. Het ressort Oost is afgerond en de loostrenzen van alle binnenwegen in ressort Noord zijn reeds opgehaald. De graafmachines worden nu in het achterliggend gebied van de Pallisadeweg ingezet, waarna zij het ressort Zuid zullen aandoen.

Naast die werkzaamheden wordt ook de loopbrug over de Paradoorsteek te La Vigilantia hersteld. De houtenlangsliggers, dekplanken, stijlen, wrijfplanken en de houtenleuning worden vervangen en de verzakking voor de brug wordt met een betonreparatie in orde gemaakt.


Radjindernath Jagroep van de afdeling Bruggen van OW zegt, dat deze herstelwerkzaamheden een voorlopige aanpak zijn. De brug is volgens hem enkele jaren geleden geramd door een ponton en is in de toekomst aan algeheel herstel toe.

Dagelijks maken veel schoolkinderen gebruik van deze loopbrug om de scholen te bereiken. Jagroep vindt dat deze voorlopige aanpak in belang is van de nodige veiligheid van gebruikers. Het werk is gegund aan S. Main Transport en zal ongeveer twee weken duren.

Gang van zaken rond overname Afobakadam 'stinkt van alle kanten'

Asabina (BEP) vreest voor 'kapers op de kust'


Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina waarschuwt vandaag, donderdag 12 maart 2015, in het Dagblad Suriname, voor een 'free for all situatie' bij de overname van de Afobakadam door Suriname. Hoewel het aan de vooravond van de verkiezingen beslist geen wijs besluit zou zijn om de dam over te nemen, hoopt hij niet dat de besprekingen in een kleine kamer worden gehouden door een kliekje invloedrijke mensen. 

De politicus vreest dat er ‘kapers op de kust zijn die slechts erop uit zijn om eigen voordelen hieruit te halen, waarbij het belang van de natie volledig op de achtergrond wordt geplaatst’.

Asabina waagt het niet om een uitspraak te doen of het wel een verstandige keuze zal zijn om de dam over te nemen. Hij hoopt dat het parlement voldoende hierover wordt geïnformeerd. ‘Er moeten duidelijke overwegingen zijn, waarbij de Staat zich heeft laten informeren door objectieve deskundigen en geen personen die erop uit zijn om eigen voordelen hieruit te halen. We moeten weten van waar het geld geleend zal worden, of het wel rendabel is om het project te draaien. Al deze zaken moeten eerst uitvoerig in het parlement worden besproken.’

Asabina betwijfelt dat er sprake zal zijn van transparantie. ‘Want illegaliteit schijnt tot norm verheven te zijn. Het stinkt van alle kanten.’

De huidige eigenaar van het stuwmeer, Suralco, zou de bewoners van Brokopondo en omgeving tijdens een krutu op het Ananistrand expliciet hebben aangegeven, dat het hen ten strengste verboden is om goud te winnen op het stuwmeer. De harde realiteit geeft weer, dat er meer dan tien kolossale skalians ofwel goudpontons actief goud winnen op het stuwmeer. Deze skalians zijn afkomstig van de sociale omgeving van de zittende beleidsmakers, aldus de politicus. Hij vraagt zich af wie voor de gek wordt gehouden. ‘En waarom de commissie die zich moet bezighouden met de ordening van de goudsector met lede ogen moet staan toekijken en niet kan optreden.’ De politicus verduidelijkt dat er duidelijk sprake moet zijn van diepgewortelde belangen.

Dat er in een kleine kamer wordt vergaderd met een kliekje van invloedrijke mensen, heeft Asabina met de huidige beleidsmakers ervaren. Zo is door de president een presidentiële commissie ingesteld, bestaande uit Marc Waaldijk, Dillip Sardjoe en Gillmore Hoefdraad, voor de verdere ontwikkeling van de bauxietindustrie.

Asabina die deel uitmaakt van de parlementaire commissie, zegt dat de commissie slechts twee keren is geïnformeerd door de presidentiële commissie. Daarna werd het muisstil, hoewel de presidentiële commissie diverse keren naar het buitenland is afgereisd om gesprekken te voeren. Tegen alle principes van goed bestuur en verantwoordelijkheidsbesef in, wordt de parlementaire commissie vierkant gelaten zonder geïnformeerd te worden over wat de ontwikkelingen zijn. Via de informele weg moet de parlementaire commissie horen wat de recente ontwikkelingen zijn.

Als soortgelijk voorbeeld haalt Asabina aan de indiening van de Amnestiewet. De initiatiefnemers hielden slechts een informatiesessie. Parlementsleden hadden geen inbreng bij de totstandkoming van deze wet. Zij moesten slechts zitten en aanhoren dat er een Amnestiewet op tafel lag om behandeld en aangenomen te worden ‘voor de kwijtschelding van verdere rechtsvervolging van daders en moordenaars van de 8 Decembermoorden’.

Tweede Kamerfractie VVD bezorgd over mogelijke Hezbollah-activiteiten in Suriname....

Amerikaans vonnis in zaak Dino Bouterse leidt tot Kamervragen VVD-fractie Tweede Kamer
 

Het VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke, die onder andere Suriname in zijn portefeuille heeft, heeft gisteren de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders (PvdA), vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat Dino Bouterse een dag eerder door een rechter in Manhattan, New York (VS),is veroordeeld tot 16 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor onder andere het verlenen van steun aan de Libanese terreurorganisatie Hezbollah.

De VVD vreest, dat in het bijzonder Latijns-Amerikaanse landen met een groeiend anti-westers sentiment ontvankelijk kunnen zijn voor het huisvesten of faciliteren van anti-westerse terreurorganisaties zoals de Libanese Hezbollah.

De vraag is echter of Dino Bouterse werkelijk ooit in contact is geweest met Hezbollah. Immers, de personen met wie hij gesproken heeft en dus persoonlijk contact heeft gehad en van wie hij dacht dat zij van de Libanese organisatie waren, bleken undercoveragenten van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA te zijn geweest. Dat gezegd hebbende, blijft overeind staan dat de zoon van de Surinaamse bereid is gebleken steun te verlenen aan de Libanese terreurorganisatie.

Toch wil Ten Broeke graag weten of de Nederlandse regering de vrees van de VVD-Tweede Kamerfractie deelt:(Red. De Surinaamse Krant)

Mega Front kiest voor een nieuwe wijze van politiek bedrijven

MF verwerpt zogenaamde vuilsmijterij, waaraan politieke partijen zich schuldig maken

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Samenwerkingsverband wil soepeler vuurwapenvergunningen beleid


Met de ondertekening van een samenwerkingsakkoord willen de politieke organisaties Democratische Unie Suriname (DUS), Nieuw Suriname (NS) en De Nieuwe Leeuw (DNL) een constructieve bijdrage leveren aan een nieuwe wijze van politiekvoering. De drie partijen hebben gisteren officieel de samenwerking bekrachtigd en zullen op 25 mei 2015 collectief deelnemen in het Mega Front (MF). Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 12 maart 2015.

Volgens Dharm Mungra, voorzitter van DNL, bestond de combinatie in eerste instantie uit zes partijen, waarvan drie een zijdelingse samenwerking zijn aangegaan met zijn partij. Het gaat om de Nationale Ontwikkelingspartij (NOP), Ontwikkeling door Eenheid (ODE) en de Progressieve Politieke Partij (PPP), waarvan de leden op de kandidatenplekken van de geel-groene partij geaccommodeerd zullen worden.

Mungra gaf tijdens zijn spreekbeurt aan, dat voor dit model gekozen is, omdat zaken binnen grote combinaties vaak te log en onoverzichtelijk worden. De combinatie is zich ervan bewust dat een groot deel van de zwevende kiezers nog naar een geschikte partij zoekt om hun stem uit te brengen. MF zal dan het geschikte alternatief zijn.

Voor John Nasibdar, die voor velen aangeduid wordt als de demissionaire voorzitter van NS, is het vrijwel duidelijk dat hard gewerkt zal moeten worden aan de verbetering van de positie van de jongeren. Een probleem dat volgens hem al jaren voorkomt, is dat jongeren na het behalen van hun diploma, niet in aanmerking kunnen komen voor een baan bij de overheid, door het bezet houden van posities door de zogenaamde oude garde. Dit moet tot het verleden behoren. 

Nasibdar liet ook weten niet te spreken te zijn over de kritiek op de partij de afgelopen jaren. Volgens hem hebben de Assembleeleden Harish Monorath en Premdew Lachman ervoor gezorgd. dat de partij niets in regeringsverband heeft kunnen realiseren. Nu deze twee besloten hebben om andere partijen te ondersteunen, denkt Nasibdar dat hij het opnieuw beter kan doen in MF-verband. Nasibdar benadrukte dat hij in oktober tijdens een algemene ledenvergadering de hamer van de partij zal overdragen.

Hynes Landveld van de NOP, die volgens een rechterlijk vonnis niet mag optreden als voorzitter, zegt niet bang te zijn voor juridische consequenties voor de samenwerking. Hij zal het rechterlijk vonnis niet accepteren en hoger beroep aantekenen. Volgens de rechter is Melvin Clemens de rechtmatige voorzitter van de NOP. Landveld heeft op 3 maart namens de NOP een intentieverklaring getekend met vijf andere partijen om het Mega Front te vormen. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft echter ook nog geen uittreksel verstrekt aan de NOP om zich te kunnen inschrijven bij het Centraal Hoofdstembureau. De rechter heeft wel een dwangsom eraan verbonden in geval Landveld zich niet houdt aan het vonnis.

De combinatie zal in alle districten meedoen aan de verkiezingen. Deze zes partijen gaan vooral ook voor mensen die het moeilijk hebben. Hoewel in eerste instantie aangegeven werd te gaan voor tussen de 12 en 15 zetels, denkt Mungra nu dat het beter is dit over te laten aan de kiezer. MF gaat volgens hem zeker niet doen aan de zogenaamde vuilsmijterij, waaraan andere partijen zich wel schuldig maken.

Enkele van de vraagstukken die de combinatie wil oplossen, zijn werkgelegenheid en juiste salariëring voor afgestudeerde studenten. Landveld tekende geen enkel document.

Wanneer mensen in een samenleving zich bedreigd voelen en het onveiligheidsgevoel groot is, zou het vergunningenbeleid voor vuurwapens versoepeld moeten worden. Dit is één van de negentien speerpunten in het verkiezingsprogramma van het Mega Front getiteld ‘Wan Njun Winti Musu Wai’.

Mungra meet het onveiligheidsgevoel aan het aantal 'kooien' (beveiliging door dievenijzer) waarin mensen nu leven, zo schrijft de Ware Tijd vandaag.

De combinatie wil zich ook gaan hard maken voor duurzame economische groei, het creëren van vijfduizend arbeidsplaatsen en Suriname naar het Wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland loodsen.

Mungra stelt dat in sommige gevallen mensen hun veiligheidsgevoel met een wapen kunnen waarborgen. Volgens hem zou bij het verstrekken van een vuurwapenvergunning eerst een gedegen buurtonderzoek moeten worden verricht, zou de aanvrager een psychologische test moeten ondergaan en een bewijs van goed gedrag overleggen.

Randjietsingh (VHP): 'Assembleevoorzitter misleidt ons weer'

NF-fractieleider geïrriteerd over wijze van agendering Geerlings-Simons


Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP) is woedend dat, volgens hem, voorzitter Jennifer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee (DNA) weer geen woord heeft gehouden. Volgens Randjietsingh had Geerlings-Simons tijdens de huishoudelijke vergadering van afgelopen dinsdag aangekondigd van plan te zijn om om vandaag, donderdag 12 maart 2015, te beginnen n met de behandeling van de begrotingen van het dienstjaar 2015. 

De Assembleevoorzitter heeft voor vandaag een huishoudelijke en openbare vergadering uitgeschreven. Ook de wijziging van de Wet Auteursrecht 1913 staat op de agenda en de wijziging van de Wet tot regeling geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. Ook de Wet financiële voorzieningen ministers en onderministers zal worden aangepast.

Eerst zal tijdens de huishoudelijke vergadering het vooronderzoek van de Wet Auteursrecht 1913 en de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee worden behandeld. Indien goedkeuring wordt gegeven dan zullen deze agendapunten tijdens de openbare vergadering aan de orde worden gesteld.

‘De DNA-voorzitter misleidt ons weer’, zegt de fractieleider vandaag in het Dagblad Suriname. Volgens de parlementariër is het de zoveelste keer dat een belofte niet wordt waargemaakt. Indien de planning nog doorgaat, denkt hij dat morgen een aanvang gemaakt kan worden met de algemene politieke beschouwingen. Daarna denkt hij, dat met de behandeling van de begrotingen direct na afronding van de huidige agendapunten gestart kan worden. Gehoopt wordt dit volgende week te doen.

De VHP’er heeft echter problemen met enkele beslissingen die Geerlings-Simons van plan is door te voeren.

Ten eerste vindt hij niet dat de spreektijden verder kunnen worden ingekort. Bij de eerste huishoudelijke vergadering dit jaar stond de spreektijd voor de algemene politieke beschouwingen al op de agenda. Geerlings-Simons zou volgens Randjietsingh gekozen hebben om het parlement te muilkorven. Er was twee uur uitgetrokken voor de oppositie, twee en een half uur en een half uur voor de coalitie en een half uur voor de DOE-fractie. Carl Breeveld van de DOE heeft hierbij ook zijn medewerking verleend aan de coalitie, waardoor de stemverhouding 26 tegen 22 was. Randjietsingh neemt het DOE-lid deze handeling kwalijk. Was het volgens Randjietsingh zo, dat de oppositie twee uur spreektijd had, nu wordt overwogen om dit verder te verminderen. ‘Dit is absolute muilkorven, omdat zij niet wil dat wij de wantoestanden van de regering aan de kaak stellen. Zij wil de regering in bescherming nemen en de samenleving tegelijkertijd overleveren aan de grillen van een dictator’, aldus Randjietsingh.

Het tweede pijnpunt van de oppositie is de verplichting om alles binnen twee weken afgerond te hebben. Randjietsingh vindt niet dat de parlementsvoorzitter nu al voor de DNA-leden moet komen beslissen om alles binnen twee weken rond te krijgen. Volgens hem gaat het hier om zeer belangrijke zaken die je niet aan tijd kan binden. Hoewel het volgens hem ook de bedoeling is om alle zeventien wetten van de begroting af te ronden, denkt hij wel dat de goedkeuring van de begrotingen van de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken, de organisatie van de verkiezingen veilig zullen stellen.

Geerlings-Simons had vorig jaar nog aan beide fractieleiders van zowel de coalitie als de oppositie bekendgemaakt, dat zij de tweede week van december 2014 voor de algemene politieke beschouwing en daarna de begroting van 2015 op haar lijst had. Uiteindelijk werd dit verder verschoven en zit het parlement nu in de tweede week van maart 2015 nog steeds zonder duidelijkheid. De parlementsvoorzitter heeft echter ook meerdere malen aangeven, dat het de DNA-leden zelf zijn die ervoor hebben gezorgd dat zij de gevraagde vergadering nog niet heeft kunnen uitschrijven. Naast de perikelen rond de quorumkwestie afgelopen maanden, moesten zaken goed voorbereid worden om een geschikte datum te kunnen vinden.

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft de gelden uit de begrotingen uiterlijk eind van deze maand nodig om voor een adequate organisatie van de verkiezingen te zorgen.

Zonder aanpassing Sanctiewet loopt financiële sector Curaçao groot gevaar

Harde boodschap financiële organisaties voor Staten

Zita Jesus-Leito (PAR): 'Zonder wetswijziging plegen we terrorisme tegen ons eigen volk'


Zonder aanpassing van de Sanctiewet loopt de financiële sector op Curaçao groot gevaar. Dat was de boodschap van de presentatie door financiële organisaties CIFA (Curaçao International Financial Services Association) en IFG en bankenorganisaties CBA en IBA in de Staten. Dat bericht vandaag, donderdag 12 maart 2015, het Antilliaans Dagblad. 

Ook de commissie inzake het witwassen van geld (CIWG) was aanwezig. Zij waren uitgenodigd om in de Centrale Commissie hun zienswijze te geven op het belang van de Sanctiewet, waarover de Staten eerder in meerderheid negatief oordeelde.

De uitgenodigde partijen deden, aldus de krant, hun uiterste best om de Statenleden die tegen de wetsaanpassing willen stemmen ervan te overtuigen dat dit niet verstandig is. De aanpassing van de Sanctiewet is vooral gericht op bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Voor de internationale financiële wereld is dat van groot belang, zei voorzitter Anuschka Cova van CIFA. Een plek op de internationale zwarte lijst van financieel onbetrouwbare landen dreigt. 'Vijf landen staan nu op de zwarte lijst, Iran, Noord-Korea, Algerije, Ecuador en Myanmar.' Cova wees ook op de Step-conferentie die vandaag begint. Een nieuw initiatief waarmee Curaçao zich als ‘midshore’ financieel centrum wil presenteren.

Fractievoorzitter Alex Rosaria van PAIS probeerde de tegenstanders over te halen door een kleine wijziging in de tekst van het voorstel: het woord ‘moeten’ voor het volgen van sancties zou veranderd worden in ‘kunnen’.
Collega-Statenleden leken daar wel voor te voelen, maar in de antwoorden van de financiële experts werd er sterk op aangedrongen om de tekst niet te wijzigen. 'Alstublieft, alstublieft, laat de tekst zoals hij is', zei voorzitter De Wever-Garcia van de CIWG.

PAR-leidster Zita Jesus-Leito ging het verst in het verdedigen van de wetsaanpassing: 'Zonder wetswijziging plegen we terrorisme tegen ons eigen volk. Er zullen banen verloren gaan, een sector die vele jaren hard heeft gewerkt zal worden weggevaagd. Als het voorstel wordt afgewezen dan zitten de terroristen in deze zaal.' Een opmerking die bij PS-Statenlid Elmer Wilsoe in het verkeerde keelgat schoot. 'Dit is niet acceptabel. Het is ongehoord dat deze term hier wordt gebruikt. De voorzitter had hier tegen moeten optreden.'

Rosaria, initiatiefnemer van de hoorzitting, schaarde zich vierkant achter de experts. 'We moeten niet alleen lippendienst bewijzen aan de bestrijding van witwassen en terrorisme. We moet ook ernaar handelen. Doe iets, neem de wet aan.'

Hij hield in het kader van de Step-conferentie een warm pleidooi voor het ‘opnieuw uitvinden van Curaçao’. 'Als we deze wet afwijzen dan heeft de conferentie geen nut. Curaçao is niet het centrum van de wereld, de gouden tijden van de offshore zijn voorbij en we hebben tegenwoordig veel concurrentie.'

MAN-leider Hensley Koeiman gaf aan goed te willen luisteren naar de experts: 'A wise man changes his mind, a fool never. We hebben gezegd tegen te zijn, maar gaan intern bespreken wat we hier hebben gehoord.'

MFK en PS leken niet onder de indruk van de presentatie van de experts. Gerrit Schotte (MFK) wees op tekortkomingen bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten: 'Er is geen klokkenluidersregeling, geen regel tegen onverenigbare functies, geen personeelsscreening, et cetera.'

CIFA benadrukte in de antwoorden op vragen vanuit de Staten dat het afwijzen van de wetswijziging betekent dat er waarschijnlijk een rijkswet wordt opgelegd. 'Er is eenheid in buitenlands beleid in het Koninkrijk. Wij geven de voorkeur aan een landsverordening, want dan kan Curaçao nog eigen invulling aan maatregelen geven. Bij een rijkswet kan dat niet meer.'

Het gaat goed met de duiksector op Curaçao

(Bron foto: Tanya G. Burnet, sportdiver.com)
Gemiddeld 325 duiken per dag in wateren rond eiland

De duikindustrie op Curaçao heeft groeipotentieel. Dat stelt de ‘Dive Task Force’ van de Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA). Er worden nu gemiddeld 325 duiken gemaakt per dag in de wateren rond het eiland. Van deze duikers is negentig procent toerist, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 maart 2015.

Uit een recente studie van CHATA blijkt, dat deze industrie jaarlijks 21,3 miljoen dollar oplevert. Daarbij is er vanuit gegaan dat een duiker gemiddeld 300 dollar per dag spendeert aan een accommodatie, duikapparatuur, excursies en eten en drinken.

'Om de impact van de duikindustrie op Curaçao beter te kunnen begrijpen heeft de CHATA onlangs hiernaar een onderzoek gedaan. De duikindustrie is een nichemarkt voor Curaçao met groot groeipotentieel.'

Volgens de Dive Task Force profiteren ook de hotels en appartementen van het toenemende duiktoerisme. Er worden, zo blijkt uit de resultaten van de studie, ongeveer tweehonderd kamers bezet op dagelijkse basis door een duiktoerist.

'Dit is een enorm aantal', stelt de CEO van CHATA, Liza Dindial. 'Stel je eens 200 kamers per dag voor, dat zijn er 1.400 per week en 72.800 per jaar. Het belang van de duikindustrie wordt in dit geval gemeten door de economische impact op het eiland. (…) Duikers worden gezien als actieve reizigers, die een auto en kamer huren, duikapparatuur kopen of huren en eten en drinken in onze restaurants en winkels en daarom flink bijdragen aan onze economie.'

De meeste duikers komen uit Nederland, gevolgd door Amerika en Brazilië. CHATA’s doel is om meer data te verzamelen, wat zal bijdragen aan het besef van het belang van de toerismesector. Het duikonderzoek is gebaseerd op data beschikbaar gesteld door duikscholen op Curaçao.

Tot de Dive Task Force behoren Atlantis Watersports, Caribbean Sea Sports nv, Dive Center Scuba Do, Duikcentrum Van de Ven, Go West Diving, Goby Divers & Watersports nv, Ocean Encounters, Relaxed Guided Dives bv en The Dive Bus.

Minister Belfort over vonnis Dino Bouterse: 'Iedereen kan een fout begaan'

Belfort: 'Men moet nuchter naar de zaak Dino Bouterse kijken'


'Iedereen kan veroordeeld worden. Iedereen kan een fout begaan.' Dat is de reactie vandaag, donderdag 12 maart 2015, in de Ware Tijd van minister Edward Belfort van Justitie en Politie op de veroordeling van Dino Bouterse afgelopen dinsdag door een rechtbank in Manhattan, New York. 

Hij vindt dat nuchter naar de zaak Dino Bouterse gekeken moet worden en brengt het liever in relatie met het resocialisatieplan, waaraan zijn ministerie werkt. 'De kunst zal zijn hoe je zo iemand tijdens de detentie begeleidt.'

Belfort is opgelucht dat de veroordeelde beloofd heeft tijdens zijn detentie landbouw te gaan studeren. 'Het is een goede gelegenheid voor hem. Misschien is hij straks landbouwdeskundige.'

Bouterse werd tot een gevangenisstraf van zestien jaar en drie maanden. Hij bekende gedeeltelijk schuld en voorkwam hierdoor een straf van dertig jaar of langer. Hij is aangeklaagd voor cocaïnesmokkel naar de VS, illegale wapenhandel en het willen faciliteren van de Libanese terreur- organisatie Hezbollah in Suriname.

Dino werd op 28 augustus 2013 in de Panamese hoofdstad Panama Stad gearresteerd en werd nog dezelfde dag uitgeleverd aan de VS. Hij komt op zijn vroegst over zes jaar vrij.

Soemita (KTPI) hekelt uitspraken PL-voorman Somohardjo

'Wij zijn niet omgekocht door de NDP of wie dan ook'

Soemita niet blij met 'haatdragende opmerkingen' Somohardjo


KTPI-voorzitter Willy Soemita is niet te spreken over uitlatingen die gedaan worden over hem door Paul Somohardjo, leider van de Pertjajah Luhur (PL). Soemita voert aan dat zijn partij niet tevreden was met de posities die ze toebedeeld kreeg en daarom uit V7 is gestapt. 'Wij zijn echt niet omgekocht door de NDP of wie dan ook. Ik vind het erg, dat de PL-voorzitter zulke haatdragende opmerkingen maakt', aldus Soemita vandaag, donderdag 12 maart 2015, op Starnieuws.

De politicus stelt, dat in goede vrede de KTPI uit V7 is gestapt. Er is een gesprek gevoerd met coördinator Chandrikapersad Santokhi. 'Achteraf worden door de PL-voorzitter allerlei zaken naar ons hoofd geslingerd. Dit is niet correct. Ik vind dit heel jammer. Het lijkt alsof hij door haat wordt gedreven, omdat president Desi Bouterse hem uit de coalitie heeft gezet', zegt Soemita.

De KTPI heeft in een vroeg stadium de coalitie laten weten, dat de partij gesprekken met andere partners zou voeren met het oog op de komende verkiezingen. Hier was geen bezwaar tegen.

Soemita zegt, dat de KTPI besloten heeft om met de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) samen te werken. Er zijn samen gesprekken gevoerd met de NDP en de ABOP. Besloten werd om met de ABOP in zee te gaan, waarbij de Alternatieve Combinatie werd opgericht.

Soemita begrijpt niet waarom Somohardjo zich hier niet bij kan neerleggen en steeds aanvallen pleegt op hem. 'Ik ben iemand die van vrede houdt en geen ruzie maakt met wie dan ook. Wij moeten respect hebben voor elkaars mening', vindt Soemita.

Nederlandse Surinamers maken zich op voor verkiezingen van 25 mei

Organisaties plannen diverse reizen van diaspora-delegaties


De Stichtingen Oranje Diaspora en het Diaspora Ondernemershuis organiseerden op maandag 9 maart een besloten seminar over de diasporatrip in Den Haag. Dit miniseminar was de kick-off in verband met voorbereidingen die getroffen worden voor een speciale trip richting Suriname, de Diaspora Verkiezingstrip.

Surineds komen al dan niet in delegatieverband in de maanden april en vooral mei 2015 speciaal naar Suriname in verband met de verkiezingen van 25 mei.

Tijdens de bijeenkomst werden door de volgende personen inleidingen gehouden:
– Diaspora politica Mala Eckhardt-Angna, kandidate voor de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland;
– Jimmy Moerlie, mediastrateeg en campagne adviseur en
– Robby Makka, voorzitter van de Kenniskring Nederland-Suriname.

Eckhardt onderbouwde tijdens haar speech de verkiezingsslogan Vinden, Verbinden en Versterken. 'In mijn werk ben ik constant bezig om groepen, instanties, mensen en overheden met elkaar te verbinden en te versterken', zei ze.

Ze hield een pleidooi om een vuist te maken voor respect voor elkaar. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 18 maart. Eckhardt is afkomstig uit Amsterdam maar heeft haar wortels in het Surinaamse district Saramacca.

Moerlie sprak over de strategie van campagnesupport binnen de diaspora in Nederland. Moerlie, die onlangs in Suriname verbleef, gaf zijn ervaringen door hoe hij een online social mediatraining heeft verzorgd voor jongeren.

Hoofdinleider Robby Makka zei, dat het diasporavliegtuig klaar is om te vertrekken. Er zijn nu al minstens vijf delegaties in de maak die in de maand mei in groepen zullen afreizen naar Suriname. Deze groepen komen uit diverse delen van Nederland. Hij heeft ook gesprekken gevoerd met personen uit Sint-Maarten. Ook op dat Caribische eiland is belangstelling. De geplande vertrekdata zijn 8, 11, 13, 17, en 23 mei. Tientallen personen hebben inmiddels hun tickets gekocht.

Volgens Makka gaat het primair om een bijdrage te leveren door mee te helpen als vrijwilliger. Mensen kunnen hand- en spandiensten verlenen. 'U kunt uw familieleden en vrienden op het stembureau van uw verblijfplaats of vakantieadres helpen. U kunt de kiezers helpen vervoeren. Wij hebben geen stemrecht, het gaat om het morele motief.'

Secundair gaat het om te horen en te analyseren welke partij of combinatie het beste diasporaprogramma heeft. Welke partijen of combinatie is voorstander van een betere relatie tussen Suriname en Nederland?

Makka behandelde de gehouden peilingen van NIKOS en IDOS in Suriname en de verkiezingskalender in Suriname.

'Het maakt niet uit voor welke partij u uw ondersteuning gaat bieden, mits wij het diasporavliegtuig instappen voor opbouw van Suriname', riep Makka aspirant belangstellenden op. 'Wij wonen in Nederland en hebben meer energie, we zijn altijd 220 V.'

'Stemmen is niet alleen een recht, maar ook een burgerplicht' was de oproep van de avond door de dagvoorzitter. 'Vote for Suriname', werd onthuld. Hierbij werd door de voorzitter van Oranje Diaspora speciaal een T-shirt getoond met de tekst erop. De T-shirts zullen meegaan met de diasporatrip.

Volgens de inleiders kan diaspora een wezenlijke bijdrage leveren door mee te mobiliseren voor een beter democratisch Suriname of te gaan voor een hechtere relatie Suriname-Nederland.

In essentie gaat het erom dat enerzijds diaspora-organisaties uit Nederland en anderzijds het Surinaams bedrijfsleven/politieke partijen, een verbintenis aangaan door:
– samen te netwerken;
– ondernemers/politici live te ontmoeten, hen te spreken;
– de mogelijkheden in economisch perspectief te plaatsen,
maar vooral om wederzijdse bijdragen en kennis met elkaar te delen.

Bekende voorbeelden zijn volgens Makka China en India. Maar, ondertussen is praktisch de hele ontwikkelingswereld al decennia lang bezig om haar geëmigreerde burgers te betrekken bij het ontwikkelingsproces. En dat begint voor, tijdens en na de verkiezingen. En niet zonder succes.

De meeste landen, inclusief Haïti, weten jaarlijks honderden miljoenen tot miljarden Amerikaanse dollars te mobiliseren. Daarmee is de diaspora een aantrekkelijke bron van financiering van een ontwikkelingsprogramma.

Makka: 'Wij zetten ons graag in, zodat diaspora weer bij elkaar komt. Op weg naar 40 jaar herdenking onafhankelijkheid kan georganiseerde en gecoördineerde diaspora een toegevoegde waarde zijn voor Suriname. Dat is het hoofddoel.'

Kiezers vinden dat overheid door regeringspartijen wordt misbruikt voor propaganda

Steekproef onderzoeksbureau NIKOS: NDP ver voor op andere partijen


Het overheidsapparaat wordt door regeringspartijen misbruikt voor propaganda. Dat vindt 60 procent van 777 kiezers in Paramaribo die de afgelopen week door het onderzoeksbureau NIKOS (Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname) werden ondervraagd. Zestien procent vindt van niet, 14 procent weet het niet en 10 procent heeft geen mening, aldus bericht de Ware Tijd Online vanochtend, donderdag 12 maart 2015.

Uit de steekproef komt ook naar voren, dat de meesten van hen op de NDP-plus zouden stemmen indien nu verkiezingen worden gehouden: 49 procent. Op V7 zou 12 procent hebben gestemd en op de overige partijen samen 10 procent. Volgens de peiling heeft 29 procent van de kiezers in Paramaribo nog geen keus gedaan op welke partij of combinatie te stemmen.

Al geruime tijd beklagen partijen verenigd in de V7-combinatie zich er over dat staatsfinanciën en de staatsmedia worden misbruikt voor partijpolitieke propaganda door regeringspartijen. Vooral de programma's 'Bakana Tori' op de staatszender SRS en het televisieprogramma 'Info Act' van het Kabinet van de President zijn hen een doorn in het oog.

Cliff Limburg, hoofd Voorlichting op het Kabinet van de President en hoofdverantwoordelijke voor 'Bakana Tori' en 'Info Act', ontkent dat er sprake is van misbruik en partijpropaganda.

Limburg stelt in weerwoord, dat toenmalig president Ronald Venetiaan geen voorlichtingsdienst had. Bouterse voert op dat stuk een ander beleid, waardoor zichtbaar wordt wat hij nationaal en internationaal doet, waar hij naar toe gaat en hoe hij met de lokale gemeenschappen communiceert. 'Men mag het dan propaganda noemen, maar de man is 24 uur per dag president.'

Waidoe kandidaat Pertjajah Luhur in Nickerie

(Bron foto: Facebook)
William Waidoe maakte in januari 2014 de overstap van de KTPI naar de PL


William Waidoe wordt de kandidaat van de Pertjajah Luhur (PL) in het district Nickerie. Binnen V7 heeft de PL positie twee in Nickerie. Partijvoorzitter Paul Somohardjo zegt vanochtend, donderdag 12 maart 2015, op Starnieuws dat het heel moeilijk was om de uiteindelijke kandidaat de kiezen. Vier personen kwamen in aanmerking voor kandidaatstelling.

De structuren van de partij hebben zich diepgaand beraden over wie de uiteindelijke kandidaat moest worden. Assembleelid Soetimin Marsidih keert niet meer terug. Hij had eerder nog gezegd graag een tweede termijn zitting te willen hebben in De Nationale Assemblee. Hij was ook aanwezig op de structurenvergadering waar het besluit werd genomen.

Somohardjo stelt, dat de PL op eigen kracht ervoor zal zorgen dat Waidoe wordt gekozen. 'Wij willen niet over de ruggen van anderen binnenkomen. Als de kandidaat van ons de kiesdeler niet haalt, zal hij bedanken. Wij gaan een overeenkomst tekenen.'

Waidoe was KTPI-kopstuk in Nickerie. Hij stapte echter in januari 2014 over naar de PL. Waidoe was afdelingsvoorzitter van de KTPI in Nickerie en is procuratiehouder van De Surinaamsche Bank in Nickerie.

Amerikaanse Officier van Justitie haalt uit naar Dino Bouterse: 'Hij had terrorisme moeten bestrijden'

Amsterdamse advocaat Spong: 'Hoger beroep kansloos en nutteloos'


De New Yorkse aanklager, Preet Bharara, heeft gisteren na het gerechtelijk vonnis van 16 jaar en 3 maanden gevangenisstraf tegen Dino Bouterse, flink uitgehaald naar de presidentszoon, die nota bene oprichter en de facto leider was van de Surinames antiterreureenheid Counter Terrorism Unit. 

Bharara zei dinsdag, aldus De West van gisteravond, woensdag 11 maart 2015: 'Dino Bouterse had het terrorisme moeten bestrijden. Maar in de plaats daarvan pleegde hij verraad aan zijn officiële functie en probeerde hij Hezbollah te helpen bij het verkrijgen van wapens, en zweerde hij samen om cocaïne de Verenigde Staten  binnen te loodsen. Hij is vandaag tot een lange straf veroordeeld voor zijn afschuwelijke misdaden.'

Bharara Twitterde gisteren het volgende:


Ook de zogenoemde 'Assistant U.S. Attorney' Michael Lockard zei, dat Bouterse overeen was gekomen zijn land open te stellen voor terroristenkampen en de behoefte had andere overheidsfunctionarissen zo ver te krijgen dat toegang tot het land werd verschaft. Volgens rechter Shira Scheindlin wilde hij alleen maar snel veel geld verdienen. Alleen al voor het leveren van een vals paspoort aan een Hezbollah-lid, zo blijkt uit de gefilmde gesprekken, zou Dino 2 miljoen Amerikaanse dollarkrijgen. Volgens Dino’s advocaten bewijst het voorhouden van deze ‘vette worst’ dat hij is uitgelokt.

Volgens de Surinaamse advocaat Irwin Kanhai, raadsman van de Bouterse-familie, kwam Dino in 2011 in het vizier van de Drug Enforcement Administration (DEA) door een goede kennis van de presidentszoon op Aruba. Volgens Kanhai, was de kennis toen zelf onderwerp van een Amerikaans drugs- en witwasonderzoek. Tegen een undercoveragent van de DEA, pochte deze man dat hij de Surinaamse presidentszoon goed kende. Vanuit Suriname kon hij wel, met behulp van Dino, drugstransporten regelen naar de VS. Kanhai zegt dat daarna de ‘uitlokking’ is begonnen om Dino strafbare feiten te laten plegen.

De bekende Nederlandse advocaat Gerard Spong heeft vandaag op Radio ABC erop gewezen, dat het juridisch team van Dino Bouterse in hoger beroep tegen het vonnis kan gaan, maar tenzij er een of andere juridische blunder is begaan door het Openbaar Ministerie (OM), is dit volstrekt kansloos en nutteloos. Er is al een deal gesloten met het OM en juridisch gezien is het zinloos om nog in hoger beroep te gaan.

Het Amerikaanse ‘Federal Bureau of Prisons’ moet nog beslissen in welke gevangenis Dino  tot 2031 mag wonen. Hij wil graag naar Florida, omdat dat is dichter bij zijn familie. Dino Bouterse zit sinds augustus 2013 vast in het Metropolitan Correction Center op Manhattan in New York en staat geregistreerd als een ‘White male’, nummer 92082-054.

Ingrid Figueira, ex-vrouw van president Desi Bouterse en de moeder van Dino, kwam na het vonnis opgelucht over. Haar advocaat zei tegen haar ‘Congratulations on this result.

Bharara bracht dinsdag dit persbericht uit: 

Former South American Counter-Terrorism Official Sentenced In Manhattan Federal Court To More Than 16 Years In Prison For Attempting To Support Hezbollah

FOR IMMEDIATE RELEASE
Tuesday, March 10, 2015

Also convicted of narcotics trafficking and firearms offenses

Preet Bharara, the United States Attorney for the Southern District of New York, and John P. Carlin, Assistant Attorney General for National Security, announced that DINO BOUTERSE, a citizen of Suriname who assisted in the formation of that country’s Counter-Terrorism Unit, was sentenced today in Manhattan federal court to 195 months in prison for attempting to provide material support and resources to Hezbollah, a designated terrorist organization, along with narcotics trafficking and firearms offenses. BOUTERSE, who was arrested in Panama on August 29, 2013, and arrived in the United States on August 30, 2013, pled guilty before U.S. District Judge Shira A. Scheindlin, who also imposed today’s sentence.
Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara said: “Dino Bouterse was supposed to oppose terrorism. Instead, Bouterse betrayed his official position and tried to support and aid Hezbollah, including his agreement to assist Hezbollah in acquiring weapons, and conspiring to import cocaine to the U.S. Today he has been sentenced to a lengthy prison term for those odious crimes.”
According to the Indictment, other documents filed in Manhattan federal court, and statements made at today’s sentencing:
In 2013, BOUTERSE used his position within the government of Suriname to assist individuals he believed were members of Hezbollah, who informed BOUTERSE that they intended to conduct terrorist attacks against American interests. In exchange for a multimillion-dollar payment, BOUTERSE agreed to allow large numbers of purported Hezbollah operatives to use Suriname as a permanent base for, among other things, attacks on American targets. In furtherance of his efforts to assist Hezbollah, BOUTERSE (i) supplied a false Surinamese passport to a purported Hezbollah operative for the purpose of clandestine travel, including travel to the United States; (ii) discussed heavy weapons that he could provide to Hezbollah; and (iii) instructed the purported Hezbollah members about how Hezbollah operatives, supplied with a Surinamese cover story, could enter the United States.
In June 2013, BOUTERSE and a co-defendant, Edmund Quincy Muntslag, met in BOUTERSE’s office in Suriname with confidential sources (the “CSs”) working with the Drug Enforcement Administration (“DEA”) to discuss importing cocaine into the United States using commercial airline flights. During the meeting, BOUTERSE showed the CSs a rocket launcher and a kilogram of cocaine.
Approximately one month later, BOUTERSE and Muntslag worked to provide transportation and security for cocaine being sent through Suriname to the United States. As a test run, BOUTERSE and Muntslag sent 10 kilograms of cocaine on a commercial flight departing from Suriname. BOUTERSE personally verified the arrangements for the 10-kilogram cocaine shipment in a text message. The cocaine was intercepted by law enforcement officials after it departed Suriname.
In July 2013, BOUTERSE met with one of the CSs to discuss opening Suriname to the CSs’ purported Hezbollah associates.
Later that month, BOUTERSE met in Europe with one of the CSs and with two other men who purported to be associated with Hezbollah. During this meeting, BOUTERSE discussed initially hosting 30 to 60 Hezbollah members in Suriname for training and operations. He also indicated that he wanted a Hezbollah cell in Suriname to act, in part, as a personal armed force. BOUTERSE confirmed his understanding that the purported Hezbollah operatives would operate in South America against American targets, and he agreed to supply Surinamese passports to the operatives – and to assist with their applications for visas to travel from South America into the United States. In addition, in response to a request for surface-to-air missiles and rocket-propelled grenades, BOUTERSE stated that he would need “two months” and that he would provide a list of what he could supply. Finally, at the July 2013 meeting in Europe, BOUTERSE agreed to create a false Surinamese passport for one of the purported Hezbollah operatives, so that BOUTERSE and the Hezbollah operative could travel to Suriname to inspect the facilities that BOUTERSE had agreed to prepare for the Hezbollah contingent.
At a subsequent meeting in August 2013, BOUTERSE delivered a Surinamese passport with false identifying information to a purported Hezbollah operative. As had been discussed at the July 2013 meeting in Europe, the purported Hezbollah operative was to use the fraudulent passport to travel to Suriname. BOUTERSE indicated that everything was ready in Suriname for the arrival of the purported Hezbollah members, and that some “toys” – a code-word for weapons – would be available for inspection.
Following this meeting, BOUTERSE was arrested by Panamanian law enforcement and transferred to the custody of the DEA.
*                      *                      *
On August 29, 2014, BOUTERSE pled guilty to (i) attempting to provide material support to Hezbollah, a Foreign Terrorist Organization; (ii) conspiring to import five kilograms or more of cocaine into the United States; and (iii) using and carrying, or aiding and abetting the use and carrying of, a firearm or during and in relation to a drug-trafficking crime. In addition to his prison term, BOUTERSE, 42, a citizen of Suriname, was ordered to pay a $300 special assessment fee.
Mr. Bharara praised the outstanding efforts of the Special Operations Division of the DEA. Mr. Bharara also thanked the DEA’s Miami Field Division, Panama City Country Office, Port-of-Spain Country Office, and Bogota Country Office; the Government of the Republic of Panama; and the U.S. Department of Justice’s Office of International Affairs and its National Security Division.
This case is being handled by the Office’s Terrorism and International Narcotics Unit. Assistant United States Attorneys Michael D. Lockard, Adam Fee, Michael Ferrara, and Edward Y. Kim are in charge of the prosecution.
15-066