vrijdag 13 maart 2015

Wijziging Wet Auteursrecht 1913 met algemene 32 stemmen door Assemblee aangenomen

Nieuwe bemiddelingsbureaus mogen zich binnen 3 maanden melden


De wijziging Wet Auteursrecht van 1913 is vanavond, vrijdag 13 maart 2015, met algemene 32 stemmen door De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen. Binnen drie maanden mogen verenigingen zich melden om op te treden als bemiddelingsbureau. De stichtingsvorm wordt bij wet opgeheven. De Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) mag dan niet meer optreden als bemiddelingsbureau voor muziekauteursrechten, aldus Starnieuws.

Assembleeleden vroegen zich wel af, of de regering in die drie maanden de procedure tot afronding van een vereniging wel in orde kan brengen. In de praktijk zou daar ongeveer een jaar voor nodig zijn.

Het NDP-parlementslid André Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs, wilde in de wet aangeven, dat in dit geval de regering in drie maanden de vereniging zou moeten erkennen. Dit gebeurt door de president.

Vicepresident Robert Ameerali zei, dat als alle zaken in orde zijn, de regering binnen zeven dagen de vereniging kan erkennen. Zodra de stukken correct ingediend zijn bij het ministerie van Justitie en Politie, komt de regering meteen in actie. Ameerali vroeg de initiatiefnemers om maandag bij elkaar te komen voor overleg om de staatsbesluiten in orde te maken.

Herinrichting De Nationale Assemblee is noodzakelijk

Huidige indeling schept psychische en fysieke tegenstellingen partijen en personen


De huidige indeling van De Nationale Assemblee (DNA) schept alleen maar (blijvende) psychische, mentale en fysieke tegenstellingen tussen partijen en personen. Verder draagt het niet bij aan een goede onderlinge verstandhouding, bejegening, saamhorigheid en productie. Een nieuwe ruimtelijke indeling van DNA kan leiden tot meer betrokkenheid, participatie en saamhorigheid. Partijen/leden mogen niet meer tegenover elkaar komen te zitten maar aansluitend en naast elkaar. Zo kan er effectiever gecommuniceerd worden. De huidige (en duidelijke) scheiding tussen oppositie en coalitie en het tegenover elkaar zitten moet zo snel mogelijk overboord gegooid worden. Liever vandaag, dan morgen wil er een goede sfeer voor communicatie, verstandhouding en samenwerking geschapen en ontwikkeld worden. Aspecten die broodnodig zijn voor een betere besturing van het land. 

Structureel gebruik van de benaming De Nationale Assemblee en niet coalitie en oppositie Waarom niet? Het is toch één college? Als een willekeurige partij met een wetsvoorstel komt kan dat als volgt worden benoemd: ‘ …………….…partij in DNA heeft een wetsvoorstel ingediend voor …………..’
Deze benadering geeft meer het gevoel of de indruk één college te zijn en moet de onderlinge saamhorigheid en samenwerking bevorderen. Zo kan er ook bij het volk meer belangstelling en waardering gewekt worden voor het reilen en zeilen in DNA.

Nieuwe ruimtelijke indeling
Mijn voorstel is om de huidige ruimtelijke indeling van DNA drastisch om te gooien. De indeling en de vorm zouden het best uit een halve of driekwart cirkel (of iets minder) kunnen bestaan, natuurlijk afgestemd op het aantal zetels dat de grondwet voorschrijft. De opstelling moet tot een (vreedzaam) dialoog tussen DNA en regering uitnodigen en dwingen.

De leden van het kabinet nemen dan in de nieuwe opstelling plaats tegenover DNA-leden. Ter zijde zit de voorzitter(ster). Het spreekgestoelte voor de president of een minister staat naar de DNA-leden gericht en staat tussen het kabinet en de voorzitter(ster). De interruptiemicrofoon staat vóór de stoelen van de DNA-leden, tussen de voorzitter(ster) en regering enerzijds en DNA-leden anderzijds, opgesteld.
De president, de ministers en DNA-leden richten zich in hun toespraak of antwoord vooral via- en specifiek tot de voorzitter(ster). Het totaal overzicht in de zaal is voor alle betrokkenen ergonomisch gezien veel beter en nodigt uit om een beter oogcontact en dialoog mogelijk te maken wat hopelijk de rust, de onderlinge communicatie en het respect in het college alleen maar kan bevorderen.
De plaatsing van partijen of leden in DNA vindt via een intern lotingsysteem plaats. Partijen of individuele partijleden kunnen geen 'favoriete plaats' kiezen of opeisen. Dit moet er toe leiden zoals eerder aangehaald, dat de leden aansluitend en naast mekaar plaatsnemen. Het college is er om het land te helpen besturen en de regering te controleren in de uitvoering van haar beleid.
Achter de volksvertegenwoordigers kan een verhoogde (en uiteraard afgeschermde) publieke tribune geplaatst worden.

Over de televisiecameraopstellingen en regie dient een technisch en deskundig advies uitgebracht te worden. Zeer belangrijk in deze is dat de kijker thuis een duidelijk integraal en close-up overzicht van alle gebeurtenissen in de zaal moet kunnen aanschouwen en beluisteren. B.v. wie tijdens de vergadering aan- of afwezig is, wie er de krant zit te lezen, wie er zit te telefoneren/app-en/sms-en of wie er met de vergadering actief meedoet.

Om mijn voorstel visueel sterker te maken geef ik hieronder een voorbeeld van een indeling van een parlement dat in een halve cirkel of driekwart vorm is samengesteld. Het onderstaande voorbeeld is van het internet gehaald en heeft betrekking op de inrichting in vele landen. Hier kunnen wij als land een voorbeeld aan nemen en daartoe zo snel mogelijk handelen! Uiteraard hoeven wij het wiel niet (weer) opnieuw uit te vinden.

Assembleelid of ambtenaar/werknemer
Er moeten duidelijke eisen gesteld worden aan kandidaat-Assembleeleden. Na de verkiezing en vóór de benoeming tot Assembleelid, dient hij/zij een keuze te maken tussen benoeming tot Assembleelid of ambtenaar/werknemer blijven. Je kunt niet beide functies tegelijk uitoefenen.

Als Assembleelid wordt er immers van u verwacht dat u 1 x 24 uur beschikbaar bent voor het Assembleewerk. Wettelijk en maatschappelijk gezien dient u ook altijd aanwezig te zijn op alle vergaderingen (besloten én openbare). Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld uitlandig zijn, elders Assemblee gerelateerde bespreking voeren, vergadering bijwonen of ziekmelding).

Anderzijds dient u als ambtenaar/werknemer bij uw werkgever inhoud en invulling te geven aan uw per week overeengekomen werkzaamheden en uren. Er kan en mag van ontheffing geen sprake zijn alleen al om het Assembleewerk te kunnen verrichten. Anders houdt u onnodig een arbeidsplaats bezet en vertraagt u het verloop van procedures en de voortgang van werkzaamheden.
Daarnaast blijft zo’n ambtenaar/werknemer op de betaalrol van de overheid staan als zgn. actieve ambtenaar. In feite is hij/zij een ‘spookambtenaar’. Deze maatregel kan ook bijdragen aan sanering van het al te logge ambtenarenapparaat.

Invulling en uitvoering geven aan een combinatie van twee of meer functies is Gods onmogelijk als je de taak naar behoren moet uitvoeren. Ook komt door de scheiding van functies de integriteit van zowel het Assembleelid als die van de ambtenaar/werknemer niet in gevaar. De kans op eventuele belangenverstrengeling wordt zo ook tot het minimale gereduceerd.

Het quorumspook
Het wel of niet verlenen van quorum mag niet langer meer onderwerp van discussie zijn.
DNA-leden moeten het principe kunnen opbrengen om hun (wettelijke) verplichting(en) jegens land en volk na te komen. Het moet wettelijk verboden worden dat een groep van personen, een partij of partijen afspraken maakt/maken om geen quorum aan vergaderingen van DNA te verlenen. Zo’n afspraak maken betekent een directe en rechtstreekse verloochening van het gegeven vertrouwen van het volk aan DNA-leden. Het geeft ook aan dat de ontwikkeling van betrokken leden tot politieke volwassenheid ergens is blijven steken. Misschien kan het quorumspook (langzaam) worden verdreven en voorgoed uit het gedrag van de huidige - en eventueel toekomstige leden worden verbannen. Het niet verlenen van quorum mag nooit als sabotagemiddel gebruikt worden om welk beleid van welke regering dan ook te ondermijnen. Het onnodig niet verlenen van quorum stagneert in alle gevallen een snellere ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

ASSEMBLEELEDEN HEB RESPECT VOOR LAND EN VOLK!
VAT UW TAAK NU EENS EINDELIJK SERIEUS OP!

Armand H. Wijntuin

Regisseur Ray Blinker wil binnen drie jaar film over leven Anton de Kom realiseren

Korte promofilm van 12 minuten om financiers aan te trekken


Regisseur/scriptschrijver Ray Blinker vindt het leven van Anton de Kom interessant genoeg om er een film over te maken. 'Ik wil een film met een boodschap maken voor Surinaamse jongeren. Over een man met dromen die hij helaas niet heeft kunnen realiseren, omdat hij te vroeg is overleden', zegt Blinker vandaag, vrijdag 13 maart 2015, in de Ware tijd.

Plannen voor een grote film over de schrijver van 'Wij slaven van Suriname' zijn klaar. Er is inmiddels een korte film van twaalf minuten gemaakt waarmee Blinker langs geïnteresseerde producenten en financiers gaat. Met zijn producer Gregory Macousi zijn er plannen voor zogenoemd crowdfunding.

'We zijn in gesprek met enkele producenten. Het ziet er goed uit. Maar, het meest belangrijke is dat je een goed fundament hebt en dat is het scenario. Als je een goed scenario hebt, kun je mensen over de streep trekken.'

De Kom was verzetsheld in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zijn strijd voor gelijke rechten van alle Surinamers, maar meer nog zijn strijd voor onafhankelijkheid, werden als opruiend met een communistisch karakter afgedaan door Nederland.

Ray Blinker wil de film binnen drie jaar realiseren. Op de vraag wat de film gaat kosten antwoordt hij, dat er tegenwoordig geen films van dit kaliber meer worden gemaakt voor één of twee miljoen euro.

In het maart-nummer van MUG Magazine is een interview te lezen met Jack Monkau, een van de hoofdrolspelers naast Jerrel Houtsnee die de rol van Anton de Kom speelt. Monkau, bekend van series als GTST, De Fabriek, Vrouwenvleugel en onder meer de speelfilm Wildschut, speelt een officier van justitie.

Blinker: ‘Ik heb voor de shortmovie gekozen voor een fragment tijdens Anton de Kom’s gevangenschap in Fort Zeelandia, toen staatsgevangenis van Suriname. Een saillant detail, dit is ook de plek waar Bouterse tijdens de militaire coup zestien vooraanstaande Surinamers heeft vermoord. In opdracht van de Nederlandse koloniale gouverneur brengt de officier van justitie een bezoek aan Anton de Kom in zijn cel. Frappant is dat deze man in de film ook een kleurtje heeft. In die tijd hadden lichtgekleurde Surinamers een voorrecht op anderen. De beste privileges, opleidingen en banen. Zoals in Indonesië en op Curaçao was Nederland een meester in het verdeel-en-heers-beleid.’ 

Jack Monkau (Surinaamse vader, Nederlands-Schotse moeder) haalt in MUG herinneringen op aan de oorlog en vertelt hoe het is om als zwarte Amsterdammer op te groeien: ‘Mijn moeder heeft ons opgevoed met het motto ‘je bent niets minder dan een ander, gescheld daar sta je boven én je gedraagt je waardig.’ Daar heb ik me aan gehouden. Laat je niet discrimineren.’

Luchtmacht weer in de lucht met ingebruikname drie Indiase Chetak helikopters

Een Indiase Chetak helikopter.
Helikopters al in 2009 gekocht door regering Venetiaan-Sardjoe

Actie in India van echtgenotes legerofficieren tegen Chetak en Cheetah helikopters


'Eindelijk. Het heeft lang geduurd, maar ze zijn er', zei minister Lamuré Latour van Defensie vanmiddag, vrijdag 13 maart 2015, op vliegveld Zorg & Hoop bij de overhandiging en officiële ingebruikname van drie Chetak helikopters aan het Nationaal Leger. Met de helikopters wordt de Surinaamse Luchtmacht (Luma) nieuw leven ingeblazen. De luchtmacht heeft ook acht piloten en een aantal technici erbij, aldus Starnieuws..

De helikopters, de Indiase versie van de Franse Aérospatiale Alouette III, zijn door de regering Venetiaan-Sardjoe in 2009 aangeschaft voor 13.5 miljoen Amerikaanse dollar bij Hindustan Aeronautics Limited in India.

Het heeft tot het 2014 geduurd voordat alle administratieve en financiële obstakels waren weggewerkt. Begin dit jaar werd de eerste Chetak in elkaar gezet. Latour zei, dat het niet blijft bij drie helikopters. 'Binnenkort wordt de vloot uitgebreid met een vliegtuig', kondigde hij aan.

De helikopters zijn in samenwerking met Indiase technici hier geassembleerd. Een groep soldaten is naar India geweest om opgeleid te worden tot piloot en technicus. De heli’s werden vandaag met wijwater ingezegend.

Latour is de Indiase ambassadeur Subhashini Murugusan heel dankbaar. Zij heeft toegezegd dat Suriname mag blijven rekenen op ondersteuning. 'We are only a phone call away, or just an email away', sprak ze.

Overigens wil een groep echtgenotes van Indiase legerofficieren die met Chetak en Cheetah helikopters vliegen, dat de toestellen uit het leger worden verwijderd. In de laatste 20 jaar waren deze type helikopters betrokken bij 191 crashes, zo berichtte de Indiase nieuwswebsite indiatoday.com op 24 november vorig jaar.

Bij die crashes verloren 294 mensen het leven. Gemiddeld zijn er jaarlijks drie tot vier ongelukken. Het laatste ongeluk gebeurde op 1 oktober 2014 toen een Cheetah helikopter neerstortte in Uttar Pradesh waarbij twee piloten en een technicus het leven verloren.

Deze week overhandigde de groep echtgenotes een petitie aan de Indiase minister van Defensie Manohar Parrikar, aldus de Times of India gisteren, 12 maart.

OM Curaçao vernietigt bijna 9 miljoen illegale sigaretten

Sigaretten voor Mexicaanse markt in 2013 op Curaçao onderscheptHet Openbaar Ministerie op Curaçao heeft vanochtend, vrijdag 13 maart 2015, in samenwerking met de Superior Tobacco Company en Selikor bijna 9 miljoen illegale sigaretten vernietigd. De sigaretten (bijna 800 dozen) waren bestemd voor de Mexicaanse markt en werden in 2013 op Curaçao onderschept, aldus bericht de Amigoe.
 
Na een rechtszaak bevestigde de rechter afgelopen december, dat de in beslag genomen goederen als vervalsingen werden beschouwd waarop ze permanent geconfisqueerd werden met de uiteindelijke bedoeling deze illegale sigaretten te vernietigen. Dat gebeurde vanochtend op Malpais.

Het verkopen van smokkelwaar of vervalste producten is strafbaar. Er kan een gevangenisstraf, oplopend tot vier jaar, voor gekregen worden. Eventueel nog vergezeld van een boete van maximaal 25.000 gulden. Een en ander is geregeld in de Landsverordening op de Accijns 1970, art 24, lid 1 en 2. Ook is het importeren, exporteren, opslaan, verkopen en leveren van smokkelwaar of vervalste goederen strafbaar.

Vanochtend moest er een speciale crusher aan te pas komen om de sigaretten te vernietigen, omdat de gewone crusher niet volstond. De Superior Tobacco Company heeft besloten de kosten van deze vernietigingsactie te betalen.

Bekende Londense Marylebone Cricket Club speelt tegen Surinaamse cricketers

Het Londense cricketgezelschap dat gisteren naar Suriname is afgereisd. (Bron foto: MCC)
MCC pionier van het moderne cricketspel


Surinaamse cricketers spelen komend weekeinde tegen de Londense Marylebone Cricket Club (MCC). Voorzitter Raj Narain van de Surinaamse Cricket Bond vindt het een hele eer dat de gerenommeerde MCC het land aandoet, aldus bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 13 maart 2015.
MCC wordt wereldwijd gezien als de pionier van het moderne cricket. De club reist met verschillende teams met internationaal cricket talent de wereld rond. In haar rondreis heeft MCC Suriname ook meegenomen.

Het bezoek aan Suriname en aan Panama is voorafgaand aan deelname van de Britten aan het vijfde Midden Amerikaanse Cricket Kampioenschap. MCC neemt deel aan het kampioenschap met Belize, Brazilië, Costa Rica, Mexico, Panama, El Salvador en Peru. De Britse cricketers zijn gisteren vertrokken richting Suriname.

In een speciaal toernooi worden twee wedstrijden tegen Suriname II, een allstar selectie van sterspelers uit de cricketcompetities van Nickerie en Paramaribo. Beide wedstrijden worden gespeeld in het Dr. E. Snellenpark. Het toernooi wordt zondag afgesloten met een internationale Duck Curry Competition.

De MCC werd in 1787 opgericht in Londen. De club was ooit zowel het nationale als het wereldwijde bestuursorgaan voor het cricket. In 1993 zijn de meeste van zijn wereldwijde bestuursfuncties overgedragen aan de International Cricket Council. Nog steeds is de club beheerder van de wetten van het cricket. MCC is een besloten club met 18.000 leden.


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Zebustier bij Reeberg gedood door een door een rukwind ontwortelde boom

Rukwinden treffen bewoners omgeving Reeberg, achter Lelydorp


Hevige rukwinden blijken afgelopen woensdagmiddag bewoners van de omgeving Reeberg te hebben opgeschrikt. Bomen werden door zware windstoten ontworteld. Dit bericht vandaag, vrijdag 13 maart 2015, het Dagblad Suriname.

De bewoners hebben schade geleden, zo ook de familie van Rahmat Hassenmohamed, die op Reeberg achter Lelydorp een weiland heeft waar hij aan veeteelt doet.

Ongelukkigerwijs, zo schrijft de krant, viel een omgewaaide boom precies op de rug van een zebustier. De stier heeft de klap van de boom niet overleefd.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

AZP heeft dringend Srd 10 miljoen nodig om garant te kunnen staan voor medische zorgverlening

Directeur Brahim luidt weer de noodklok

Precaire financiële situatie AZP op tafel in De Nationale Assemblee


Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vraagt dringend Srd 10 miljoen aan de regering. Het ziekenhuis verkeert in een precaire situatie, waardoor hat nauwelijks nog mogelijk is om verantwoord medische zorg te bieden. Algemeen directeur Antoine Brahim heeft in een brief aan vicepresident Robert Ameerali uitvoerig met cijfers uitgelegd hoe explosief de situatie is en luidt de noodklok, aldus Starnieuws vanmiddag, vrijdag 13 maart 2015.

Deze kwestie is vandaag aan de orde gesteld in De Nationale Assemblee door de Nieuw Front fractieleider Radjoekoemar Randjietsingh (VHP). Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft aangegeven dat deze kwestie haar aandacht heeft. De fractieleider van de Mega Combinatie, NDP'er Ricardo Panka, hoopt dat de regering vandaag nog antwoord geeft aan De Nationale Assemblee over de situatie bij de ziekenhuizen.

Brahim schrijft, dat de kapitale injectie het ziekenhuis onmiddellijk de mogelijkheid zal geven om het ernstig geschonden vertrouwen bij de leveranciers enigszins te herstellen. De helpende hand van de regering zal het ziekenhuis in staat stellen om de leveringen van de noodzakelijke medicamenten en andere essentiële medische goederen weer op gang te brengen.

'Deze kapitaal injectie betekent helaas niet dat onze problemen van vandaag structureel zijn opgelost. Wij zullen als directie en personeel van het AZP nog dagelijks worden geconfronteerd met dergelijke problemen waarover wij u uiteraard gelijk op de hoogte zullen stellen', stelt Brahim. Hij doet een 'zeer dringend beroep' op Ameerali om structurele oplossingen te helpen vinden.

De schulden bij buitenlandse en binnenlandse leveranciers zijn opgelopen. De schuld bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) is Srd 1.085.907, ruim boven het kredietplafond. Er heerst een acute situatie bij de apotheek, de Intensive Care, de operatiekamer, de afdeling oncologie, het Nationaal Nierdialyse Centrum, de afdeling urologie, de Spoed Eisende Hulp en de afdeling zorgtechnologie. Het ziekenhuis is niet meer in staat om medisch verantwoorde zorg te bieden.

De problemen zijn vaker aangekaart bij de vicepresident, ook door de Nationale Ziekenhuis Raad. Sinds de stopzetting van de suppletie in januari 2014 is er een chronisch tekort aan financiële middelen om het ziekenhuis goed te kunnen managen.

'Deze situatie is op dit moment verslechterd, omdat alle kredietplafonds bij de lokale banken zijn overschreden. Hiernaast kunnen wij sinds enkele maanden niet tijdig en onvoldoende beschikken over vreemde valuta om met name onze rekeningen van buitenlandse leveranciers van medicamenten en medische verbruiksartikelen te voldoen. De betalingsafspraken die wij met deze leveranciers hebben getroffen, hebben wij door gebrek aan financiële middelen niet kunnen nakomen. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat ook onze kredietplafonds bij deze leveranciers zijn overschreden en dat de rek voor hen er ook uit is. Zij eisen nu alleen maar contante betalingen van ons alvorens de volgende bestelling te versturen', schrijft de AZP-directeur.

SPBA-voorzitter niet tevreden over gang van zaken rond exportplannen padie naar Venezuela

Oemraw: 'Kleine padieverbouwers zijn moderne slavernij'

'Padieverbouwers geen enkele invloed op bepaling opkoopprijs padie'


De voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, wil een eerlijke verdeling van de padie-export naar Venezuela. Hoewel de SPBA niet gekend is bij de onderhandelingen in verband met de export, is hij van oordeel dat zowel alle opkopers als verwerkers de mogelijkheid moeten krijgen om padie te exporteren en dat er ook een gunstige opkoopprijs geboden moet worden aan de padieverbouwers. 

Zoals de zaken er nu uitzien, weet de SPBA van niets over wat gaat gebeuren met de export en welke opkoopprijs aan hen geboden zal worden. Via de media heeft Oemraw vernomen, dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft aangegeven dat de opkoopprijs van padie omhoog zal gaan, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 13 maart 2015.

Nu wordt een baal natte padie opgekocht voor Srd 50. Opkopers en verwerkers hebben deze zelfs gedropt naar Srd 45 en Srd 47.50. De situatie van de kleine padieverbouwers wordt door Oemraw geïllustreerd als ‘moderne slavernij’. ‘Je ploetert vijf tot zes maanden in de modder, maar je hebt geen enkele inbreng bij de vaststelling van de opkoopprijs van padie. Iemand anders moet voor je bepalen hoeveel de opkoopprijs is.’ 

Het probleem dat zich nu voordoet, is dat de opkopers geen padie willen opkopen. ‘Alleen de padie die gefinancierd was door de opkopers wordt opgekocht. Verder worden allerlei verhalen verteld dat er geen ruimte is om padie op te slaan.’

De export van padie via een tussenbedrijf Iboza, roept vraagtekens op bij Oemraw. Het bedrijf zou eigendom zijn van Lionel Lackin, een jongere broer van de minister van Binnenlandse Zaken, Winston Lackin.‘Waarom kan lanti niet alles regelen voor de export? Waarom moet er een tussenbedrijf worden aangewezen door de Staat?’

Informatie zou hem hebben bereikt, dat Venezuela een ton padie uit Suriname voor 520 Amerikaanse dollar zal opkopen. Dit, terwijl bewindslieden de rijstproducenten hebben voorgehouden dat een ton padie voor 360 Amerikaanse dollar wordt geëxporteerd. Oemraw is benieuwd naar waar het verschil zal verdwijnen.

De boot die aangemeerd lag de haven van Nieuw Nickerie is afgekeurd voor het verschepen van de padie naar Venezuela, omdat het eerst kunstmest had vervoerd. Een boot uit Venezuela zou gisteravond arriveren voor de eerste verscheping van padie.

Assembleeleden Bonjaski en Zeeman: Begrotingsbehandeling frustreert verkiezingscampagne

Walter Bonjaski
Rudolph Zeeman
Politici uit district Sipaliwini niet blij met timing begrotingsbehandeling in parlement


Je hoorde ze zelden in De Nationale Assemblee (DNA), maar nu laten de parlementsleden Walter Bonjaski (ABOP) en Rudolph Zeeman (BEP) via het Dagblad Suriname van vandaag, vrijdag 13 maart 2015, zich wel horen. Ze stellen ontevreden te zijn met de timing van de begrotingsbehandeling.

Zij menen dat de begrotingsbehandeling in het parlement straks een sta in de weg zal zijn voor hun actieve bijdrage aan de campagnevoering in verband met de komende verkiezingen in hun district.

Bonjaski en Zeeman vinden dat ze te lang wachten op de start van de begrotingsbehandeling, welke nodig is voor de verkiezingen. 'Ik weet niet of het een politieke zet is van de voorzitter dat ze nog wacht met de behandeling. Haar politieke partij is in het binnenland en van mij ook. En ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een goede behandeling van de begroting en zeker ook aan een effectieve campagne naar de verkiezingen toe. Ik zal nog met mijn partijvoorzitter overleg voeren, maar als het van mij afhangt, blijf ik rustig mijn werk ook doen in Sipaliwini', aldus Bonjaski.

Volgens Zeeman is reizen tussen Paramaribo en Sipaliwini niet goedkoop. Voor een retourreis betaalt men al meer dan Srd 1.000. Bonjaski beaamt dit.

'Daarom doe ik zoveel mogelijk wat dringend en noodzakelijk is als ik in Paramaribo ben. Als ik de DNA-vergadering zeker tweemaal per week moet bijwonen, dan kan ik haast niet meer naar het binnenland. Maar nu staan de verkiezingen voor de deur en ik wil mijn actieve bijdrage zeker leveren', aldus Zeeman.

Dagblad Suriname: Fundering in aanbouw zijnde nieuw Wanica-ziekenhuis lijkt op zwembad...

(Bron foto: Dagblad Suriname)
'Deze mensen gaan nooit een ziekenhuis bouwen'

Bouwwerkzaamheden 'showproject' hebben slechts twee weken geduurd....


De fundering van het in aanbouw zijnde ziekenhuis in Wanica te Vredenburg Serie B schijnt verworden te zijn tot een zwembad. Deze staat helemaal onder water, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 13 maart 2015.

Er zou nog steeds geen aannemingsovereenkomst zijn getekend tussen de aannemer en het ministerie van Openbare Werken (OW). Hoewel het startsein op grootse wijze werd gegeven op 15 november van het afgelopen jaar, hebben de bouwwerkzaamheden maar twee weken geduurd. De werkzaamheden zijn stopgezet door OW. Aan ambtenaren op het ministerie werd voorgehouden om geen enkele informatie te verschaffen aan derden.

‘NDP’ers kunnen zich daarin gaan verspringen’, zegt oud-NDP’er Charles Pahlad. Het verbaast hem geenszins dat de fundering vol water zit. ‘Deze mensen gaan nooit een ziekenhuis bouwen in Wanica.’ Pahlad vindt niet dat het een ziekenhuis wordt, maar een beddenhuis. Reeds geruime tijd was hij door het VHP-Assembleelid Radjkoemar Randjietsingh gewaarschuwd, dat de NDP nimmer een ziekenhuis zal bouwen in Wanica en dat het slechts een showproject is. ‘Maar ik geloofde hem toen niet.’

De laagste inschrijver, Suriname Road & Civil Technical Company NV van Rudisa Group, kwam in aanmerking voor de bouw. Dit bedrijf schreef in voor een bedrag van Srd 9 miljoen. ‘Hij heeft een hoeveelheid van zo'n 8 kuub mortel of steenslag gebruikt voor de fundering en eist als tegenbetaling van de Staat een bedrag van 30 miljoen.’

Volgens Pahlad bestaat er beslist geen intentie om een ziekenhuis te bouwen om de inwoners van Wanica en omgeving tegemoet te komen. ‘Het gaat slechts om een money making business.’

Het bouwbedrijf van de ondernemer Dilip Sardjoe moet volgens afspraak de constructie van de beddenhuizen, het verpleeghuis en de infrastructurele werken van het Medisch Centrum Wanica opzetten.

Oud-minister van defensie Assen wil naast militaire- ook civiele dienstplicht

Civiele dienstplicht kan tekorten aan leerkrachten binnenland, medisch personeel en bouwvakkers opheffen


Oud-minister Ronald Assen van Defensie, tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe van 2000-2005, ziet graag dat de dienstplicht niet wordt beperkt tot de militaire dienstplicht. Hij is voorstander van zowel een militaire- als een civiele dienstplicht. In het tweede geval kunnen personen die vanwege omstandigheden geen militaire taken mogen uitoefenen, dienstbaar gesteld worden in andere sectoren. 

Assen zegt vandaag, vrijdag 13 maart 2015, in de Ware Tijd, dat het land ook voordelen hieruit kan trekken door sectoren en gebieden waar een tekort heerst aan personeel of gekwalificeerd kader via de dienstplicht te verrijken.

'Het binnenland zit verlegen om gekwalificeerde leerkrachten', geeft hij als voorbeeld aan. Ook de tekorten aan medisch personeel en bouwvakkers kunnen door de civiele dienstplicht worden opgeheven.

De keuze voor een bepaalde dienstplichtvorm kan volgens Assen aan de mensen zelf overgelaten worden. 'Het voordeel van deze aanpak is dat personen die vanwege hun geloofsovertuiging niet in de militaire dienst kunnen worden ingezet, hun uitweg kunnen vinden in een civiele dienstplicht.'

Naast de ontwerpwet voor de herinvoering van de dienstplicht is er ook een wet 'gewetensbezwaren' bij het parlement ingediend. Op grond van deze wet mogen personen wegens onder meer hun geloofsovertuiging vrijstelling van militaire dienstplicht vragen.

De ex-minister stelt, dat tijdens zijn zittingsperiode niet zo zwaar getrokken werd aan het herinvoeren van de dienstplicht. Er werd wel over gesproken, maar vooral over de civiele vorm. 'Ik had wel de indruk dat het de toenmalige president menens was om iets daarmee te doen.'

De dienstplicht zal gelden voor zowel mannen als vrouwen tussen de 18 en 35 jaar.

Haagse documentairemaker naar Suriname voor opnamen documentaire 125 jaar Javaanse immigratie

'Crowdfunding' moet documentaire financieel mogelijk makenDe Haagse documentairemaker Jeffrey Salimin vertrekt komende zondag naar Suriname voor het maken van opnamen voor een documentaire over 125 Jaar Javaanse Immigratie van Indonesië naar Suriname. Dat bericht de lokale Haagse zender Den Haag FM vandaag, vrijdag 13 maart 2015.

Het is op 9 augustus 2015 precies 125 jaar geleden dat de eerste Javaanse contractarbeiders uit Java (Indonesië) in Suriname aankwamen. Ter gelegenheid hiervan wordt er een documentaire gemaakt.

De film is bedoeld om de Surinaams Javaanse cultuur en zijn ontwikkelingen bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Om de film financieel mogelijk te maken is een crowdfundingstraject gestart.

NIEUWE REVU, Nederland: 'Liquidatie Marchano Pocorni zorgt voor schokgolf in Suriname'

Suriname zou versteld staan van liquidatie'Kennis en kunde Surinaams politiekorps niet professioneel'
 

De Nederlandse 37-jarige gangster Marchano Pocorni werd in de nacht van zondag 1 maart op maandag 2 maart in Suriname doodgeschoten. Twee schutters knalden hem neer in de beruchte club PP Shisha Lounge. Het Surinaamse politiekorps en de mensen op straat staan versteld van de liquidatie. Het Nederlandse magazine Nieuwe Revu ging voor een reportage die vandaag, vrijdag 13 maart 2013, in het blad staat naar het plaats delict. 
Twee jongen mannen, twintigers waarschijnlijk, lopen ietwat gespannen rond met hun blik gericht op de voordeur van de club PP Shisha Lounge in Paramaribo-Noord. Beide gasten dragen een petje, ruim zittende designerkleding zoals een lange broek en trui – waarvan één met capuchon – met daaronder nette sportschoenen. Gezien het late tijdstip zijn er niet veel mensen in de club. Eenmaal binnen zet de jongeman zonder capuchon semi-relaxed een aantal stappen. Binnen enkele seconden grijpt hij vliegensvlug naar het wapen in zijn broeksband. In een professioneel ogende schiethouding richt hij zijn wapen op minder dan een meter afstand van de Amsterdamse crimineel Marchano Pocorni.
Suriname heeft relatief gezien veel voorvallen waarbij grof geweld wordt gebruikt. Statistisch gezien is de kans dat je slachtoffer wordt van een ernstig misdrijf in Suriname ruim zes maal hoger dan in Nederland. Desondanks gaat er door de moord op Marchano een flinke schok door het Zuid-Amerikaanse land. Een slanke lange creool genaamd Borsoe laat weten dat het voor veel Suri’s de eerste keer is dat ze een liquidatie op deze manier zien.

  
'Deze mannen zijn professioneel. Die mannen schieten zonder te praten. Deze mannen met gladde haren moeten Turks of Marokkaans zijn, zeker geen Surinaamse.' Dogla, een vriend van Borsoe, vindt het vreemd dat de daders niet eerst praten, maar gelijk afrekenen met hun doelwit. 'Dat kennen we hier in Suriname niet. Hier kan een crimineel een uur lang met iemand in het café zitten drinken en dan ineens trekt hij de gouden ketting van de nek van zijn gesprekspartner en schiet hem in het hoofd. In bijna alle gevallen is er op zijn minst een verbale dreiging. Dat was bij deze aanslag duidelijk niet het geval.'

De daders mogen dan heel professioneel te werk zijn gegaan, helaas valt dat niet te zeggen over de kennis en kunde van het Surinaamse politiekorps. Nog niet zo lang geleden kregen agenten scholing van de naburige Franse politie uit Frans-Guyana in het afnemen van vingerafdrukken. Op de bewakingsbeelden van de club is te zien dat een van de daders de deur van de club zonder handschoenen opendoet. Het is maar zeer de vraag of deze vingerafdrukken zijn opgenomen. De politie laat er tot dusver niets over los.

Behalve dat de politie allesbehalve bekend is met deze  vorm van afrekeningen, is het Surinaamse korps ook nog niet erg professioneel in het veiligstellen van bewijsmateriaal. Er wordt bij de aankomst op een plaats delict bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van pakken, mondkappen en eventuele speciale schoenen om belangrijke sporen veilig te stellen. Het ziet er niet naar uit dat dat in deze zaak wel grondig is gebeurd.

Nederlandse rapper/zanger Typhoon neemt het in Suriname op voor homogemeenschap


Boris Dittrich van Human Rights Watch blij met optreden Typhoon in Suriname


De Nederlandse rapper/zanger Typhoon heeft afgelopen week de muziek tijdens zijn concert in Suriname even stopgezet om aandacht te vragen voor de homogemeenschap. Dat blijkt uit een interview dat Boris Dittrich van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch had met radiostation FunX, aldus bericht de Nederlandse gaysite.nl vandaag, vrijdag 13 maart 2015. 

Dittrich was in Suriname op uitnodiging van de plaatselijke homogemeenschap om zich hard te maken voor een antidiscriminatiewet die homo's en lesbiennes extra bescherming moet bieden. Het gesprek met Boris Dittrich is onderaan dit artikel te beluisteren.

Typhoon gaf afgelopen week twee concerten in zijn vaderland die hij beide onderbrak met een boodschap voor alle Surinamers. Hij nam het op voor de homogemeenschap en vroeg de aanwezigen de boodschap van 'liefde' te verspreiden.

'Iedereen begon te juichen en te applaudisseren. Fantastisch. Een paar homo's en lesbo's die in mijn omgeving stonden begonnen te huilen', aldus Boris Dittrich die aanwezig was bij het optreden van Typhoon.

'De mensen die in tranen uitbarstten tijdens het Typhoon-concert voelden zich eindelijk eens een keer serieus genomen', voegde Dittrich er aan toe.

In Suriname is homoseksualiteit niet strafbaar, maar er is ook geen wet die homoseksuelen beschermt. Daarom is een lobby gaande om de politiek ervan te overtuigen dat de homogemeenschap wettelijke bescherming verdient. Omdat Suriname in mei naar de stembus gaat zijn politici op dit moment bezig met campagne voeren. Hierdoor is het onduidelijk wanneer de antidiscriminatiewet wordt besproken in het parlement.


Assemblee wil met wetswijziging financiële positie veel parlementsleden veiligstellen

Breeveld (DOE) voorstander van pensioenregeling voor leden Assemblee


Met de behandeling van de wijziging van de wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee (DNA) deze dagen in het parlement, wil het Surinaams parlement de financiële positie van vele parlementariërs veiligstellen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 13 maart 2015.

Hoewel het om een zeer kleine groep gaat die tegen dit wetsvoorstel is, is het opvallend, zo schrijft de krant, dat de meeste Assembleeleden wel voor een voordeligere pensioenregeling zijn. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat Assembleeleden die vier jaar en zes maanden hebben gefunctioneerd, een pensioen kunnen ontvangen, ook al hebben zij de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt. Nadat ze twee zittingstermijnen hebben gefunctioneerd als Assembleelid, krijgen ze onmiddellijk pensioen uitgekeerd. Het pensioen bedraagt 100% van hun bezoldiging hetgeen gelijk isgesteld aan het maximumsalaris van een onderdirecteur van een departement.

Met het nieuwe systeem zal dat pas bij 55-jarige leeftijd gebeuren, maar zal een termijn voldoende zijn om deze emolumenten te kunnen toucheren.

Voor DOE-parlementslid Carl Breeveld is het hebben van een pensioenregeling voor DNA-leden wel nodig. Breeveld zegt, dat hij voorstander is van het storten van pensioenpremie door Assembleeleden, met daaraan gekoppeld een voltijdse functie als parlementariër. Hierdoor zouden zij dan wel gerechtigd zijn om bij wet over een pensioen te kunnen beschikken.

Breeveld heeft wel gemengde gevoelens over het wetsvoorstel, omdat enkele zaken wettelijk niet verantwoord zouden zijn. Zo is het, dat DNA-leden maandelijks een schadeloosstelling ontvangen, in plaats van een salaris. Bij wet is het zo, dat een werknemer 35 jaar pensioenpremie afdraagt, zodat hij bij het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd zekerheid heeft. Wettelijk is vastgesteld dat de pensioengerechtigde leeftijd 60 jaar is, terwijl het parlement met een systeem van 55 jaar werkt. De DOE-parlementariër denkt dat het idee achter de leeftijdsgrens komt, omdat veel parlementariërs en politici na hun parlementsperiode meestal niet meer aan de bak komen. Volgens hem komt dat onder andere ook door het rancuneus model dat in de politiek gehanteerd wordt. 'Mensen worden hierdoor dan uitgesloten om nog een positie te bekleden. Hiernaast is het ook zo dat de samenleving iemand niet terug wil hebben die zich zo geprofileerd heeft op politiek niveau.'

Voor zijn collega Harish Monorath van Nieuw Suriname, één van de initiatiefnemers van dit concept, is de wijziging een heel belangrijk ontwerp. Volgens hem krijgen Assembleeleden die in de periode van de telefooncoup tussen 1987 en 1991 en in de periode 1996 tot 2000 maar een zittingstermijn als volksvertegenwoordiger hebben gefunctioneerd, geen cent pensioen.

De huidige regeling is volgens hem zodanig, dat een volledig termijn uitgezeten moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor onderstand.

Met de nieuwe regeling worden twee zaken geregeld. De oude groep krijgt de schadeloosstelling omgezet eenmalig of de weduwen krijgen iets. Een aantal komt gewoon in aanmerking voor onderstand en pensioen. In het tweede geval wordt dan een aantal regels voor het huidige parlement in orde gemaakt. Nu zal men vanaf een jaar onderstand krijgen, afhankelijk van hoe lang men heeft gezeten.

'Nu men vermoedt dat er steeds meer jonge mensen in het parlement zullen zitten, wil men dus afstappen van die regeling', aldus Monorath. Op dit moment is er volgens hem een discussie gaande in het parlement. Als je termijn af is en je niet terugkomt, kan een parlementariër eventueel ook ter beschikking worden gesteld van een ministerie als beleidsadviseur. Zo zullen kennis en ervaring van de vijf jaren beter ingezet worden. Het tweede punt is om te voorkomen dat oud-parlementariërs tot armoede vervallen.

Zowel Monorath en Breeveld is de mening toegedaan, dat het een verworven recht is dat gezinsleden van DNA-leden ook meeprofiteren. Breeveld vindt dat dit systeem reeds in alle CAO-overeenkomsten voorkomt en geen probleem moet zijn om in te voeren. 'Zonder de steun van mijn gezin, zou ik moeilijk mijn werk kunnen uitvoeren. Ook zij maken dingen mee, wanneer ik iets in het parlement zeg', stelt Breeveld.

Hij is ook voorstander van het veranderen van de medische ziektekostenverzekering. Hij pleit ervoor dat er een regeling komt als een nationale basiszorgverzekering voor DNA-leden, zodat deze ook meebetalen voor hun lasten. De DOE-voorzitter plaatst wel vraagtekens bij de afkomst van de financiële middelen voor deze regelingen. Monorath vindt dat de regering dit bedrag kan opbrengen als zij tientallen ministers met vette salarissen naar huis stuurt. 'De gemeenschap is niet ingenomen met de financiële voordelen van onze parlementsleden. De samenleving vindt dat er bitter weinig wordt gepresteerd ten opzichte van het geld dat maandelijks wordt ontvangen. Om het vertrouwen van de kiezer te winnen, zullen deze soorten wetten achterwege gelaten moeten worden.'

Positie van Davelaar binnen PNP, Curaçao, niet ter discussie

'Vreedzame' vergadering Partido Nashonal di Pueblo met veel emoties


De lang verwachte en gevreesde vergadering van Partido Nashonal di Pueblo (PNP) op Curaçao vond gisteravond plaats. Woorden in het Antilliaans Dagblad van vandaag, vrijdag 13 maart 2015.

Eerder op de dag deden geruchten de ronde dat oud-minister van Verkeer, Earl Balborda, en partijleider Humphrey Davelaar, die lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan, weer vrede zouden hebben gesloten.

Bestuurslid Kenneth Martis zegt, dat de vergadering in goede sfeer verliep. 'Met veel emoties, maar vreedzaam. Het gaat goed.'

Op de vraag of Davelaar aanblijft als leider van de groene partij, antwoordt Martis dat ‘de positie van Davelaar niet ter discussie staat’.

Voorafgaand aan de vergadering werd bovenstaande foto genomen door Jeu Olimpio van de krant van bestuurslid Faroe Metry (rechts) en PNP-voorzitter Marelva Jansen-Liberia die op de partijleider inpraten.

800 Bouwkavels in verkavelingsproject Bakpro, Nickerie

Kavels worden verloot onder 1.721 gescreende personen


Het verkavelingsproject Bakpro, achter de prins Bernard Polder in Nickerie, heeft 800 bouwkavels opgeleverd van elk ruim vijfhonderd vierkante meter groot. Het ministerie van Openbare Werken is bezig de laatste hand te leggen aan de infrastructuur, zodat de kavels voor 25 april toegewezen kunnen worden aan personen via een verloting onder 1.721 gescreende belanghebbenden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 13 maart 2015.

De kavels worden verdeeld onder de gemeenschap van de vier ressorten in het westen van het land. Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh zei gisteren in een ontmoeting met de pers, dat er ook ruimte vrijgemaakt is voor scholen, een sportveld, overheidsinstanties en winkelcentra.

'Allemaal zaken die horen bij een stedebouwkundige planning', aldus Joeloemsingh. Er waren in totaal 4.080 aanvragen. 'Dat geeft aan dat er een enorme behoefte is aan bouwpercelen in Nickerie.'

De bestuursdienst heeft de aanvragen als eerste gescreend. Personen die nu wonen met meerdere gezinnen onder een dak, in een huurhuis wonen of geen eigen perceel hebben, zijn in eerste instantie in aanmerking gekomen.

Derde opiniepeiler in het veld: SESOS houdt online peilingen

SESOS wierf in 2013 deelnemers door ze met kans op geld aan te trekken....
'Online opiniepeiling is niet representatief'


In navolging van de onderzoeksbureau’s IDOS van John Krisnadath en NIKOS van Marten Schalkwijk vindt ook een online-opiniepeiling plaats die betrekking heeft op de komende verkiezingen. Die peiling wordt uitgevoerd door de Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname (SESOS) van Ashwien Siewnath. 

Sesos deed in 2013 voor het eerst een politieke peiling. Siewnath zegt vandaag, vrijdag 13 maart 2013, in de Ware Tijd, dat voor een online-onderzoek is gekozen, omdat het internetgebruik per huishouden in Suriname drastisch is gestegen. 'Straatenquêtes en telefonische enquêtes zijn in de rest van de moderne wereld bijna een gepasseerd station.'

Bij de eerste peiling in 2013 kreeg SESOS nogal wat kritiek te verwerken, aldus de krant. Het onderzoek wees toen uit dat de Pertjajah Luhur/VA in geen enkel district zetels zou halen, een terugval van zes naar nul zetels. Statisticus Ronald Assen verwoordde dat toen als een 'zeer onwaarschijnlijke' en 'bedenkelijke' conclusie.

Siewnath zegt, dat de peilingsresultaten worden geanalyseerd door deskundige statistici die verbonden zijn aan SESOS. 'We nemen de kritiek van deskundigen van harte.'

Assen blijft echter kritisch: 'Zo'n online-enquête geeft een oververtegenwoordiging van mensen die qua ontwikkeling niet tot de volksmassa behoren. Dat geeft een zware vertekening van je steekproef en maakt het niet representatief.'

Voorzitter OKB Jennifer van Dijk-Silos heeft spijt dat zij in 2010 functie niet heeft neergelegd

'In 2010 is bijzonder veel fout gegaan en werden wettelijke regelingen niet nageleefd'

'Suriname heeft absoluut niet de beste verkiezingen ter wereld'
 

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), heeft er nog steeds veel spijt van, dat zij in 2010 haar functie niet heeft neergelegd, toen bleek dat slechts één lid achter haar stond om de verkiezingen niet bindend te verklaren. Destijds werd onder andere in Sipaliwini, tegen de wet in, de A Combinatie in de gelegenheid gesteld om kandidatenlijsten te tekenen nadat de wettelijke termijn verstreken was. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 13 maart 2015.

Volgens Silos zal deze zaak haar tot het graf achtervolgen. 'Zoveel pijn heb ik hierover in mijn hart. Ik had toen mijn geweten moeten volgen.'

Silos stelde gisteravond tijdens een mediaseminar van de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname (SBJS), dat dit niet wegneemt dat ze achter het verslag en de aanbevelingen van het OKB-rapport staat. Nu vijf jaar later, geeft zij toch openheid van zaken, na 'indringende opmerkingen', aldus Starnieuws. Wie die 'indringende opmerkingen' maakte vermeldt de nieuwswebsite niet.

De OKB-voorzitter erkent nu, dat er bij de verkiezingen in 2010 bijzonder veel fout is gegaan en de wettelijke regelingen niet nageleefd zijn. Silos zei, dat vaak gezegd wordt dat Suriname de beste verkiezingen van de wereld organiseert, maar dit is absoluut niet het geval. Er zijn veel mankementen in het proces naar de verkiezingen toe. Diverse zaken kloppen helemaal niet, waaronder mankementen met de kiezerslijst.

De dag van de verkiezingen kan uniek genoemd worden in de wereld, maar het proces moet worden aangepakt. In de rapporten van het OKB en ook van het CHS (Centraal Hoofdstembureau) zijn diverse aanbevelingen opgenomen waar niks mee gedaan wordt. 'Iedereen vergeet op 26 mei wat er allemaal fout is gegaan', stelde de ex-voorzitter van het CHS, Lothar Boksteen.

Wet Auteursrecht 1913 wijzigen lastiger dan parlement had verwacht

Rechten van SASur kunnen niet worden ingetrokken

Ontwerpwet wordt bijgewerkt en vandaag verder behandeld

Bemiddelingsbureau wordt gewijzigd van stichting in vereniging


Ondanks urenlange debatten achter gesloten deuren, bleek tijdens de openbare behandeling gisteren dat er nog veel haken en ogen zijn om de Wet Auteursrecht 1913 te kunnen wijzigen. Inzet van de gedeeltelijke wijziging van deze wet is om excessen die ontstaan zijn rond de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) in de toekomst te voorkomen. Duidelijk is in ieder geval, dat de rechten die SASur al heeft niet kunnen worden ingetrokken. Het Assembleelid Marinus Bee (ABOP) stelde, dat de zaak niet moet worden verergerd met de wetswijziging. Het ligt in de bedoeling om de wetswijziging vandaag, vrijdag 13 maart 2015, rond te hebben, aldus Starnieuws.

Nadat de leden van de commissie van rapporteurs André Misiekaba (voorzitter, NDP), Radjkoemar Randjietsingh (VHP), Joan Dogojo (NDP), Guno Castelen (SPA), Marinus Bee (ABOP), Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS) en NDP'er Theo Vishnudatt aan het woord waren gekomen, werd de vergadering gisteravond verdaagd naar vanochtend.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, een van de initiatiefnemers van de wetswijziging, zei dat tijdens de behandeling toch nieuwe inzichten naar voren zijn gekomen. Behalve de leden van de commissie, hebben anderen ook diverse opmerkingen geplaatst die van belang zijn.

Simons heeft afgesproken, dat de ontwerpwet gisteravond nog zou worden bijgewerkt met de voorstellen. De nieuwe versie wordt gemaild naar de parlementsleden met het verzoek om hun commentaar hierop schriftelijk te sturen naar de griffie. Door zaken zo efficiënt mogelijk te verwerken, hoopt Simons dat vanochtend de wetswijziging kan worden aangenomen, waarna de begrotingsbehandeling kan beginnen.

Misiekaba zei, dat er diverse opmerkingen gemaakt zijn in de samenleving sinds het initiatief is genomen om de Wet Auteursrecht 1913 te wijzigen. Hij haalde aan dat als er maatschappelijke ontwrichting ontstaat, De Nationale Assemblee hoort in te grijpen om de wetgeving aan te passen. Hij zei ook, dat de wet integraal zal worden aangepast, maar dat nu wordt alvast aangepakt wat voor zoveel onrust zorgt. De stichtingsvorm van het bemiddelingsbureau wordt gewijzigd. Gekozen is voor een vereniging, met een Raad van Toezicht. Er moeten nog staatsbesluiten komen om nadere wijzigingen aan te brengen.

Randjietsingh benadrukte, dat er geen inmenging dient plaats te vinden van rechtszaken die op onder de rechter zijn. Hij zei blij te zijn, dat de bezwaren die de oppositie had hierover, zijn overgenomen door de coalitie. Oppositie en coalitie zijn er eensgezind over, dat de kwestie rond SASur aangepakt dient te worden. Aan de orde kwam ook dat het bij deze wetswijziging gaat om muziekwerken van in Suriname geregistreerde artiesten. Misiekaba stelde verder nog, dat de verenigingen die opgericht worden om te bemiddelen, van te voren hun repertoire moeten bekendmaken. Indien zij ook buitenlandse artiesten vertegenwoordigen, zal dat dan ook duidelijk worden.

Er werd gisteravond volgens Starnieuws ook lang stilgestaan bij transparantie. Tjin-A-Tsoi (NPS) behandelde het jaarverslag van SASur dat in 2011 uitkwam. Daarna zijn geen verslagen gepubliceerd. Benadrukt werd dat het duidelijk moet zijn om hoeveel geld het gaat. In de ontwerpwet staat dat de verenigingen geen winst als oogmerk moeten hebben. Diverse Assembleeleden, onder wie Shailendra Girjasing (VHP) en Ronny Asabina (BEP), zeiden dat er best winst gemaakt mag worden, omdat artiesten ook geld vragen voor hun optredens.

Bee haalde aan dat SASur al diverse rechten heeft verkregen door de beschikking om als bemiddelingsbureau op te kunnen treden. Er zijn rechtszaken gaande bij de Kantonrechter en ook in hoger beroep bij het Hof van Justitie. Indien de wet wordt aangenomen, zullen deze zaken niet teniet gedaan kunnen worden.