dinsdag 17 maart 2015

Mega Front meldt zich met ruim 20.000 leden bij Centraal Hoofdstembureau

Voorzitter De Nieuwe Leeuw: 'We hebben partij gezuiverd van opportunisten van BVD'

MF gaat voor regeermacht en niet voor oppositiebankjes


Het Mega Front (MF) heeft zich vanmiddag, dinsdag 17 maart 2015, officieel gemeld voor de verkiezingsstrijd bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KFG-gebouw in Paramaribo. De combinatie, die bestaat uit de Nieuwe Leeuw (DNL), Democratische Unie Suriname (DUS) en Nieuw Suriname (NS), gaat voor een nieuwe manier van politiek voeren. Het MF gaat voor regeermacht en is geenszins van plan oppositie te voeren. 

De combinatie denkt minimaal zes zetels binnen te kunnen halen. Het MF heeft zich met ruim 20.000 bij het CHS gemeld.

 Tussen de gele vlaggen van De Nieuwe Leeuw viel een parasol van de BVD op. 'Ik heb altijd gezegd dat De Nieuwe Leeuw de BVD is zonder de opportunisten', zegt Dharm Mungra, voorzitter van DNL.  

'We hebben om en bij dezelfde doelen. We hebben alleen de partij gezuiverd van de opportunisten en zijn onder een nieuwe naam doorgegaan.' De BVD van Dilip Sardjoe is opgegaan in de NDP.

De partij gaat voor regeermacht, stelt Mungra. 'Het zou niet goed zijn voor de achterban om ze te vertellen dat je in de oppositiebanken gaat zitten waar je leuke speeches kan afgeven maar weinig voor ze kunt doen.'

De combinatie richt zich vooral op de zwevende kiezers. 'Zij letten op wat nog gaat komen. Ons ga je niet horen schelden, wij gaan uitleggen over onze partijprogramma's en aantonen hoe we ze gaan realiseren. De zwevende kiezers zijn 12 tot 15 zetels waard. Wij willen tenminste de helft.'

DNL gaat een aparte samenwerking aan met de Progressieve Politieke Partij en Ontwikkeling Door Eenheid. Er zou ook apart samengewerkt worden met de Nationale Ontwikkelings Partij, onder leiding van Hynes Landveld. De rechter heeft echter beslist, dat Landveld niet de voorzitter is en dus niet bevoegd is beslissingen te nemen namens de partij. Landveld heeft zich bij het vonnis neergelegd en gaat geen hoger beroep aantekenen. Hij heeft zich met zijn achterban aangesloten bij DNL, zo laat hij weten.

Amazone Partij Suriname wil in vier districten deelnemen aan verkiezingsstrijd

Derde poging APS om zetel te verwerven in parlement


De Amazone Partij Suriname (APS) is van plan in vier districten deel te nemen aan de verkiezingsstrijd. 'Het zou mooi zijn als we vier zetels halen, maar we zullen al heel blij zijn met een enkele', zegt voorzitter René Artis vanavond, dinsdag 17 maart 2015, op Starnieuws. Het gaat er bij de partij om om het hebben van een stem in De Nationale Assemblee. APS heeft zich met een kleine groep op traditionele wijze vandaag gemeld bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KKF gebouw.

De partij doet voor de derde keer een gooi naar een zetel in De Nationale Assemblee. De eerdere pogingen in 2000 en 2005 leverden niets op. Er is inmiddels een nieuw bestuur en zaken worden anders aangepakt.

De partij gaat voor sociale rechtvaardigheid, een beter beheer van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Het oplossen van de grondenrechtenvraagstuk is essentieel voor de ontwikkeling, stelt Artist. APS gaat deelnemen in Para, Marowijne, Sipaliwini en Paramaribo.

Artist stelt, dat de Amazone Partij Suriname niet perse is opgericht voor inheemsen. 'Het bestuur bestaat vooralsnog uit personen die inheemse roots hebben, maar eenieder is welkom. Het is ook dat inheemse zaken nationale zaken zijn. Als het goed gaat met de inheemsen in het binnenland dan zal het goed gaan met het land. Men hoeft niet naar de stad te trekken als er ontwikkeling is, als wij zelf in onze behoeftes kunnen voorzien, als de kansen op kwalitatief goed onderwijs en volksgezondheid gelijk zijn. Trekken naar de stad levert niet alleen voor de migranten problemen op maar ook voor de stedeling.' 

De APS vierde vandaag haar vijftienjarig bestaan met de inschrijving voor deelname aan de verkiezingen. 'Gelet op waar we vandaan komen en wat we hebben meegemaakt, we zijn allang blij als we een zetel halen', aldus Artist.

Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Curaçao-Nederland op eiland opgericht

Marcha, Engels, Eshuis en Clemencia, vlnr (Bron foto: Amigoe)
Stichting zet zich in voor gemeenschappelijk erfgoed


De Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Curaçao-Nederland is vanochtend, dinsdag 17 maart 2015, opgericht bij notaris Eshuis. De stichting zal zich inzetten voor het gemeenschappelijk erfgoed dat Curaçao met Nederland deelt, aldus bericht de Amigoe.
 
'De koloniale relaties hebben hun materiële en immateriële sporen achtergelaten. Tastbaar en voelbaar. De tijd is aangebroken om de restanten van dat gedeelde verleden vast te leggen. We spreken hier dan ook over een gedeeld cultureel erfgoed', aldus voorzitter Verele Engels.

'We hopen dat dit een verbindende factor zal worden tussen twee gebiedsdelen die veel aan elkaar te danken hebben en elkaar gevormd hebben. We hopen ook museale collecties zoals kunst, glas-in-lood-ramen en dergelijke, die verloren dreigen te gaan, te kunnen redden.'

‘Meer specifiek zal deze stichting zich ten doel stellen het cultuur-, kunst- en gedachtegoed van het gemeenschappelijk erfgoed dat Curaçao met Nederland deelt in het heden en verleden, ook in indirecte zin buiten de landsgrens van het huidige Nederland, religieus en niet-religieus, vast te leggen en uit te dragen in de meest ruime zin des woords. Daartoe behoren ook het onderzoeken, inventariseren, catalogiseren, restaureren en indien nodig herbestemmen van zowel het materiële (tastbaar en zichtbaar) als het immateriële deel. Ook zal er zorg gedragen worden voor publicaties en exposities, het behoud en desgewenst het beheer ervan. Het gedeeld erfgoed bestaat onder andere uit museale collecties, gebouwd en archeologisch erfgoed, cultuurlandschap en archieven.’

Het bestuur van deze ‘verse’ stichting bestaat behalve uit Verele Engels (voorzitter) ook uit Valdemar Marcha (secretaris) en Franklin Clemencia (penningmeester). Er zal ook een Raad van Advies ingesteld worden die moet gaan bestaan uit drie mensen.

NDP-voorzitter Bouterse verrast leden Saramacca met kandidaten Assemblee

Bouterse verrast Saramacca....
Personen die graag op lijst wilden zijn niet geplaatst

Lijsttrekker is de arts Jerrel Mahabier op voordracht advocaat Kanhai


De arts Jerrel Mahabier wordt de lijsttrekker van de NDP in Saramacca bij de verkiezingen van 25 mei. De voorzitter van de NDP, president Desi Bouterse, heeft zowel NDP’ers als het volk van Saramacca in het algemeen verrast met de voordracht van de kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA) in het district, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 17 maart 2015.

De namen deelde hij afgelopen weekeinde mee aan de partijstructuren. Op nummer twee staat mevrouw Naomi Kromokario-Samidin en als nummer drie Robby Loods.

Tijdens het onderhoud met zijn partijstructuren maakte Bouterse de opmerking, dat de voordracht van Jerrel Mahabier heeft plaatsgevonden door zijn raadsman Irvin Kanhai.

Opmerkelijk is aldus de krant, dat de personen die in een vroeg stadium te kennen hadden gegeven belangstelling te hebben voor een DNA-kandidatuur, niet op de lijst voorkomen. Het gaat hierbij om het hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk, Aarti Vishnudath en het gewezen NDP-assembleelid Robby Malhoe.

Nog enkele weken geleden verklaarde Malhoe tegenover de krant, dat hij door Bouterse was aangewezen als de lijsttrekker. Hierna volgde een onderhoud met de partijstructuren. Tijdens dit onderhoud, dat in het partijcentrum Ocer in Paramaribo plaatsvond, drukte Bouterse de aanwezigen op het hart de besproken informatie niet met de pers te delen.

Op die dag verduidelijkte Bouterse dat Malhoe de lijsttrekker wordt en dat hij niet wenste te discussiëren daarover. Maar nu, drie weken later, maakt hij aan zijn partijstructuren bekend, dat de arts Jerrel Mahabier de lijsttrekker wordt.

Girjasing (VHP): ABOP'ers dreigen bezoekers VHP-massameeting in Meerzorg

'Mensen in overheidsdienst die bijeenkomst bezochten zijn opeens op het werk gemuteerd'


Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing van Commewijne blikt zeer tevreden terug op de massameeting van de partij in Meerzorg afgelopen weekeinde. Maar, hij zegt vandaag, dinsdag 17 maart 2015, in het Dagblad Suriname, wel het feit te hekelen dat partijgenoten die de bijeenkomst wensten te bezoeken 'met rancune' te maken hebben gekregen. 

Zo zouden vooral aan hen die bij de overheid werken of van een overheidsuitkering afhankelijk zijn, door leden van de ABOP te Lust en Rust zijn gezegd om niet naar de VHP-vergadering te gaan. Als zij dat toch zouden doen, zouden zij hun uitkering of zelfs hun baan kwijt raken, aldus Girjasing.

'Op de vergadering waren waarnemers van andere partijen aanwezig. Deze hebben gerapporteerd welke personen aanwezig waren op de VHP-vergadering met het gevolg dat de mensen in overheidsdienst, opeens gemuteerd zijn', beweert Girjasing.

'Desondanks was de bijeenkomst zeer geslaagd en wij gaan rustig door met onze vergaderingen.'

De VHP-politicus stelt, dat zijn partij op dit moment alleen maar hoop kan geven aan haar achterban en dat gebleken is dat hoop inderdaad terug is bij de mensen. De VHP zal volgens het Assembleelid op eigen kracht haar zetel binnenhalen in Commewijne.

Districtscommissaris Commewijne geeft gronden uit rond Richelieu

Pollack: 'Burgers die niet in aanmerking komen voor perceel krijgen inschrijfgeld terug'


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 17 maart 2015, dat 'volgens verkregen informatie' Remy Pollack, districtscommissaris van Commewijne, bezig zou zijn gronden uit te geven in de omgeving van Richelieu. Het zou gaan om 600 tot 700 kavels die beschikbaar zijn terwijl het aantal inschrijvingen rond 1.600 tot 1.700 ligt. 

Bezorgde bewoners uit Commewijne hebben de krant benaderd met de vraag wat zal gebeuren met degenen die niet in aanmerking komen voor een perceel. Het geld dat gestort is voor de ontsluitingskosten van de percelen bedraagt Srd 4.200. Inschrijvers moesten dit storten op de rekening van de aannemer belast met het verkavelen van de percelen.

‘In april zal duidelijk zijn wie wel en wie niet in aanmerking is gekomen voor een perceel’, zegt Pollack. Hij bevestigt dat er percelen ter beschikking zijn gesteld en dat de mensen zonder meer hun geld terug zullen krijgen. ‘Zij kunnen zich gerust bij mij aanmelden als ze hun geld terug willen. Het is hun geld, ze hebben er hard voor gewerkt en ze hebben er recht op.’

Twee regeringen geleden, in 2004, zijn via Pollack onder NPS ook percelen uitgegeven. De 360 mensen die toen niet in aanmerking kamen voor percelen, zouden hun geld (Srd 1.800) nooit terug hebben gehad, beweren sommigen nu.

Pollack beweert vandaag echter, dat dit niet mogelijk is. ‘De mensen die niet in aanmerking zijn gekomen voor percelen, zijn gebeld geworden om hun geld te komen ophalen. Zij die het geld niet hebben teruggenomen, waren de mensen die van mening waren dat ze zolang op een perceel hadden gewacht en dat ze geen geld terug wilden maar een perceel. Het was hun beslissing om het geld niet terug te nemen.'

Minister Palm op Curaçao: Aanbevelingen havenbeleid misplaatst en uit context

'Informatie uit conceptrapport zou zijn gelekt'


Volgens de minister van Economische Ontwikkeling (EO) op Curaçao, Stanley Palm (PAIS), zijn enkele aanbevelingen, voorgedragen in het rapport ‘Maritime & Transport Business Solutions (MTBS)’, volledig misplaatst en uit de context gehaald en in de media terechtgekomen. Het gaat om gelekte informatie uit het concept-rapport fase twee, aldus de minister. Dit bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 17 maart 2015.

In een uitvoerige e-mail met uitleg over het bewandelde proces om tot het havenbeleid te komen, wil Palm laten blijken, dat het niet zo is dat hij het havenbeleid, dat in opdracht van MFK/kabinet-Schotte werd opgesteld, integraal heeft overgenomen. De minister stelt, dat het conceptrapport van fase twee conform planning al op 17 juli 2012 was opgeleverd en aangeboden aan de toenmalige minister van Economische Ontwikkeling, Abdul Nasser El Hakim, en de Curaçao Ports Authority (CPA).

Tijdens het proces om deze fase twee af te ronden, is het kabinet-Schotte gevallen, waardoor de aanbieding van het rapport aan de Raad van Ministers (RvM) ter goedkeuring is aangehouden.
Tijdens de formatie en het aantreden van het interim-kabinet-Betrian werden de commentaren op het rapport doorgevoerd. Deze nieuwe, aangepaste versie van het rapport van fase twee is op 19 december opgeleverd. Het zaken kabinet-Hodge – dat het toenmalige interim-kabinet-Betrian opvolgde – heeft door het gemis aan een integraal havenbeleid, het traject in januari 2013 met een aangepaste planning weer opgepakt en voortgezet.

In dit kader werd toestemming gevraagd aan de RvM om fase drie (formuleren implementatieplan) aan te vangen, om vervolgens de opgeleverde rapporten fase twee en drie door de RvM te laten goedkeuren en aan te bieden aan de Staten.

MTBS heeft tijdens de vergadering van de RvM op 20 februari 2013 het havenbeleid 2013 – 2022 (fase twee) gepresenteerd. Tijdens deze presentatie werden de aangedragen aanbevelingen, zoals opgenomen in het beleidsdocument ‘Strategic Choices, Integral Policy Recommendadtions & Analyses of Selected Policy Options’, aan de RvM voorgelegd om fase drie aan te vangen. Dit heeft geresulteerd in het concept-rapport ‘Implementation Plan’, dat op 3 mei 2013 werd opgeleverd en aangeboden aan de minsster van EO en de CPA.

De overgang van het Zakenkabinet naar het kabinet-Asjes bracht onder meer met zich mee dat Palm, als de aantredende minister van Economische Ontwikkeling, zich ook moest gaan inlezen en verdiepen in de lopende projecten, waardoor fase drie van het havenbeleid kort stil werd gezet, zegt hij.

'In oktober van hetzelfde jaar heb ik in mijn hoedanigheid als minister van Economische Ontwikkeling de nodige acties ondernomen om het traject op een verantwoorde manier voort te zetten, waarna op 18 december MTBS een nieuwe versie van het aangepaste rapport van fase drie heeft opgeleverd.'

Op 15 januari 2014, zegt Palm, heeft hij de voorgedragen aanbevelingen aan een breed publiek gepresenteerd, wat enkele commentaren van zowel de publieke als de private sector heeft opgeleverd. Voorts heeft hij in augustus, september en ook december vorig jaar presentaties verzorgd in de RvM waar een aantal aanbevelingen aangepast had moeten worden aan de hand van suggesties van de raad.

'Uiteindelijk ben ik in februari van dit jaar, na beraadslagingen met de relevante stakeholders, erin geslaagd om het beleid door de Raad van Ministers goed te laten keuren.'

Democratische Partij op Curaçao: 'Eiland dreigt af te glijden naar niveau bananenrepubliek'

(Bron foto: YouTube)
Zorgen bij partij over ontwikkelingen op eiland

'We gaan de verkeerde kant op met dit land'


Volgens de Democratische Partij (DP) dreigt Curaçao af te glijden naar het niveau van een bananenrepubliek. De partij, die op dit moment niet in de Staten is vertegenwoordigd, reageert hiermee op de wijze waarop politiek bestuurders en parlementariërs met het eiland omspringen, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 17 maart 2015.
 
DP-voorzitter Frank Gressman maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen op het eiland. 'We gaan de verkeerde kant op met dit land. Dit zorgt voor grote bezorgdheid over de toekomst. Wij hebben als land te maken met problemen op financieel, economisch en sociaal gebied. Dit voorspelt niet veel goeds voor de toekomst. Vooral als onze politici en gezagdragers, die richting moeten geven aan de ontwikkeling van het eiland, zich in hun radeloosheid laten laten leiden door hun ego.'

Als voorbeeld wijst Gressman op de recente ontwikkelingen binnen de PNP. Volgens hem dient de groene partij excuses aan het volk aan te bieden voor het gedrag van haar leden in publieke functies, zeker als er sprake is van beschuldigingen over druk van partijfinanciers op het bestuur van het eiland en het bevoordelen van familieleden.

Ook haalt de DP-voorzitter het feit aan, dat premier Ivar Asjes (PS) in een radeloze poging om zijn publieke imago te verbeteren, zijn heil heeft gezocht in een gewelddadige daad om een probleem, dat hij middels dialoog kon oplossen, aan te pakken. Gressman verwijst hierbij naar het feit dat Asjes het slot op het Odulio Willemsstadion in Suffisant liet doorknippen.

'Hoe is het mogelijk dat een premier deelneemt aan zo’n actie om onenigheid op te lossen?', vraagt Gressman zich af.

Amerikaanse Alcoa draagt 1 juli haar activiteiten in Suriname over aan de Staat Suriname

Brokopondo-overeenkomst wordt ook beëindigd


Het Amerikaanse aluminiumbedrijf Alcoa heeft vandaag, dinsdag 17 maart 2015, in een gezamenlijke verklaring (zie onderaan) bekendgemaakt, dat het bedrijf op 1 juli haar eigendom in Suriname overdraagt aan de Staat Suriname. Ook de Brokopondo-overeenkomst wordt beëindigd. Alcoa heeft vandaag aangekondigd, dat zij haar aluinaarde raffinagecapaciteit bij Suralco zal verminderen met 443.000 m³ ton per jaar. Het bedrijf voert gesprekken met de regering om de Suralco-operaties over te dragen aan een Surinaamse entiteit.

De multinational is wereldwijd bezig met een herijking van de raffinagecapaciteit. Na diverse bedrijfssluitingen in de regio en de jongste in Australië, is het de beurt aan Suriname.

'De reductie en de voorgenomen transactie zijn in lijn met de recente aankondiging van Alcoa om diens upstream capaciteit te herzien door een mogelijke inperking of afstoting.'

De vermindering van de capaciteit zal naar verwachting op 30 april compleet zal zijn. 

'Het verminderen van de productie van de raffinaderij en de mijnbouwactiviteiten van bekende bauxiet reserves zal een langere levensduur van de operatie mogelijk maken, terwijl wij met de regering van Suriname blijven samenwerken aan de transactie', aldus Bob Wilt, president van Alcoa Global Primary Products. Suralco wordt geconfronteerd met een uitdagende internationale markt, beperkte bauxiet reserves en het ontbreken van een lange termijn energie-oplossing.

In oktober 2014 zijn de regering en Alcoa een intentieverklaring aangegaan waarin beide partijen aangeven dat zij een oplossing willen vinden voor de toekomst van deze Suralco-operaties. De besprekingen tussen de partijen hebben geleid tot het besluit van de regering tot behoud van de bauxietindustrie in Suriname.

Beide partijen zijn van plan om de onderhandelingen over de beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst en de overname van Suralco door Suriname, met inbegrip van de mijnbouwactiviteiten, de raffinaderij en de Afobaka waterkrachtcentrale, voort te zetten.

Na 1 juli 2015 zal Alcoa nog enige jaren haar ondersteuning geven aan de raffinaderij en de waterkrachtcentrale door operationele, technische en commerciële management assistentie. Ook voor het personeel zijn voorzieningen getroffen. Alcoa zal nauw samenwerken met de vakbonden en werknemers om de impact van de vermindering zo miniem mogelijk te maken. De multinational zal redelijke afvloeiingsregelingen aanbieden aan de 700 werknemers die werken in de Paranam raffinaderij en de verwante mijnoperaties.

De totale raffinagecapaciteit van Suralco is 2,2 miljoen m³ per jaar, waarvan 876.000 m³ per jaar inactief is. Suralco is onderdeel van de AWAC-groep (Alcoa Worldwide Alumina and Chemicals) van bedrijven, die voor 60% eigendom is van Alcoa Inc. en voor 40% in handen is van Alumina Limited.

De officiële gezamenlijke verklaring van Alcoa en de regering van Suriname:

Geen uitspraak in zaak president Bouterse tegen VHP-voorman Santokhi

Rechter oordeelt dat gewraakte uitspraken te lang geleden zijn gedaan

VHP tevreden over uitspraak
Bouterse gaat in hoger beroep


De rechter heeft vanmiddag, dinsdag 17 maart 2015, president Desi Bouterse, VHP-voorzitter Chan Santokhi én de VHP niet ontvankelijk verklaard in een door Bouterse aangespannen rechtszaak. De rechter oordeelt, dat bepaalde uitspraken te lang geleden gedaan zijn en toen was Santokhi geen voorzitter van de VHP, aldus bericht Starnieuws.

Advocate Nailah van Dijk, die Bouterse verdedigde, zegt dat ze beroep gaat aantekenen tegen dit vonnis. Zij stelt dat de VHP is toegelaten in dit proces, maar tegen deze partij mocht toch niet worden geprocedeerd.

Ook over recente uitspraken, zegt de rechter dat partijen niet ontvankelijk zijn. Het vonnis moeten de advocaten nog ontvangen. In elk geval hoeft Santokhi geen sorry te zeggen tegen Bouterse. Niet in persoon en ook niet als president.

In een reactie zegt Santokhi: 'Bij een veroordeling van mij als VHP-voorzitter zouden alle politici monddood worden gemaakt. De vrije meningsuiting zou niet meer worden beleefd. Het gaat om een fundamenteel recht dat overeind is gebleven met deze uitspraak.'
 

'Wij leven in een democratie en rechtsstaat. De rechterlijke macht heeft ondanks alle drukte deze moeilijke zaak moeten behandelen, waarbij het staatshoofd en één van zijn grootste opponenten betrokken waren.'

Tijdens een ressortvergadering van de Pertjajah Luhur op 23 november vorig jaar voerde Santokhi het woord. Hij zei toen onder andere dat Bouterse de drugsmaffia van Colombia naar Suriname had gebracht en het land in de greep van de drugscriminelen. Bouterse zou Suriname ook in handen gebracht hebben van wapenhandelaren. 'En alsof dat nog niet voldoende is, a man e tyar’ wan tra internationaal terrorist kon: a man e tyar’ Hezbollah kon ini a kondre.'

In december besloot Bouterse Santokhi voor het gerecht te dagen.
 
VHP REACTIE OP RECHTERLIJKE UITSPRAAK BOUTERSE-SANTOKHI


De VHP heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechter in de zaak die president Bouterse aanhangig heeft gemaakt tegen VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi.


Vandaag, dinsdag 17 maart 2015, besliste de rechter dat de vordering van president D.D.Bouterse op VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi is afgewezen.


De VHP is tevreden met de uitspraak van de rechter en geeft aan dat, wat haar betreft, daarmee een punt is gezet achter deze zaak.


De VHP benadrukt de onbeperkte werking van de “Trias Politica” in een goed functionerende democratische rechtsstaat en bijgevolg aan de autoriteit en het respect dat binnen dat staatsbestel aan de Rechterlijke Macht is toegekend.


De VHP wenst ter afsluiting van deze zaak de gehele Surinaamse samenleving een eerlijke, evenwichtige en vredige gang naar de komende verkiezingen toe en doet een beroep op alle politieke leiders en organisaties in hun streven naar het mede dragen van regeerverantwoordelijkheid in het bestuur van ons land na 25 mei, de ethische gedragscode in acht te nemen.


Moge het voorts zo zijn dat wij allen ons immer laten leiden door de bekende strofe uit ons nationaal volkslied: “Recht en Waarheid maken vrij”.


Bureau woordvoerder VHP

CEO van Ctex op Curaçao na schorsing nu ontslagen

(Bron foto: LinkedIn)
Delima vecht schorsing en ontslag voor rechter aan

Zes vervalste 'letters of intent' van buitenlandse bedrijven in Ctex-businessplan


Ctex-CEO Anthony Delima, die eerder door de general board van Curaçao Technology Exchange (Ctex) was geschorst, is onlangs ontslagen. Een rechtszaak van De Lima tegen Ctex, bedoeld om zijn schorsing aan te vechten, dient vandaag, dinsdag 17 maart 2015, voor de rechter, maar vermoedelijk zal de procedure nu ook in het teken staan van het recente ontslag als hoogste baas van het datacenter te Mahuma dat amper een jaar geleden de deuren officieel opende, aldus het Antilliaans Dagblad.

De schorsing volgde op 15 januari, nadat deze krant op 10 januari onder de kop ‘Nepbrieven Ctex’ onthulde, dat zes letters of intent (LOI’s) van vooraanstaande buitenlandse ondernemingen in het officiële businessplan van Ctex volledig gefabriceerd en dus vervalst bleken. Ctex is (groten)deels gefinancierd met gemeenschapsgelden, onder andere door grootaandeelhouder overheidstelecombedrijf UTS.


De general board, waar Delima aanvankelijk voorzitter van was naast zijn functie als CEO en (aanvankelijk enig) lid van de executive board, gelaste direct een onderzoek en stelde hem op non-actief omdat Delima de authenticiteit van de brieven niet kon aantonen. Hijzelf bleef altijd volhouden niet bij de vervalsing betrokken te zijn geweest en nooit van de vervalsingen te hebben geweten.

Dat laatste wordt betwijfeld, aangezien de kwestie al eind 2013 speelde in een rechtszaak tussen Ctex en een ex-werknemer, die naar eigen zeggen geen contact mocht opnemen met de zes bewuste concerns van de LOI’s. Aandeelhouders noch kredietverstrekkers werden geïnformeerd.

Het ontslag is van 9 maart jongstleden. Delima zelf zou niet bij die bijeenkomst zijn geweest, maar hij heeft schriftelijk geprotesteerd. Zelf reageren Delima en zijn advocaat al enige tijd niet meer op vragen van het de krant, maar uit welingelichte bronnen, zo schrijft de krant vandaag, blijkt dat hem onder andere ‘mismanagement’ en ‘misleiding’ wordt verweten, maar ook zijn er issues met zijn declaraties en salaris. De kredietverleners zijn intussen op de hoogte gesteld.

De zaak van Delima tegen Ctex staat los van het onderzoek naar de vervalsingen en mogelijk andere onregelmatigheden in onder andere het businessplan. Daarvoor is onder andere de forensische tak van Deloitte Amsterdam ingeschakeld.

Bij de realisatie van datacenter Ctex te Mahuma zijn naast UTS, ook aandeelhouders Girobank en de met publieke middelen gefinancierde Stichting Ontwikkeling Projecten Logistieke Sector betrokken; en als externe financiers Giro, MCB, Orco, PSB, Aruba Bank, ontwikkelingsbank Obna, pensioenfonds APC en de Aruban Investment Bank (AIB) als agent.

Na het bekend worden van de vervalsingen, bleef Delima lange tijd het belang van de brieven bagatelliseren. De LOI’s zouden voor investeerders en financiers van het project niet belangrijk zijn geweest voor hun beslissing om miljoenen in Ctex te steken. De general board denkt daar anders over.

Ctex wordt in de executive board momenteel aangestuurd door Randell Hato en Mihaila Hansen, beiden uit de financiële top van UTS.

Onbekende Vrij Suriname gaat samenwerken met De Nieuwe Leeuw

VS neemt onder de vlag van DNL deel aan verkiezingen

Mega Front biedt onderdak aan zeven partijen....


De partij Vrij Suriname (VS), die zich richt op ondernemers en producenten, wil samenwerken met De Nieuwe Leeuw (DNL). VS wordt geleid door Imro Fräser, aldus meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 17 maart 2015.

Dharm Mungra, voorzitter van DNL, zegt dat VS onder de vleugels van zijn partij deel zal nemen aan de verkiezingen. DNL is een van de drie oprichters van het Mega Front (MF). Deze combinatie  registreert zich vandaag bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS).

De Nationale Ontwikkelingspartij, de Progressieve Politieke Partij en Ontwikkeling Door Eenheid zijn ook bij DNL aangesloten. Het MF is opgericht door DNL, Nieuw Suriname en de Democratie Unie Suriname. De rest van de partijen nemen onder de vlag van DNL deel aan de verkiezingen.


Mungra vindt dat door samenwerking geen versnippering van stemmen plaatsvindt door een veelheid van partijen. Het MF biedt aan zeven partijen onderdak.

Mungra stelt verder, dat DNL en de VS nagenoeg dezelfde ontwikkelingsvisie hebben, vandaar de toenadering. Vrij Suriname maakt zich sterk voor een goed ondernemingsklimaat. Dit is volgens de partij een voorwaarde voor economische ontwikkeling. VS werd in december 2008 opgericht.

Aantal bij VSB aangesloten ondernemingen wil wijzigingen enkele voorzieningen in sociale wetten

Bedrijven dreigen overheid met rechtszaken inzake sociale wetgeving


Als de overheid ondoordachte maatregelen treft tegen bedrijven, omdat ze niet voldoen aan de inhoud van de drie sociale wetten, dan gaan die bedrijven de Staat voor het gerecht slepen. Het gaat om een aantal bedrijven, dat aangesloten is bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Deze bedrijven willen dat sommige voorzieningen in de sociale wetten worden aangepast. 

'Voordat de wetten werden aangenomen, hadden we onze knelpunten aangekaart bij De Nationale Assemblee en de Staatsraad', zegt VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn vandaag, dinsdag 17 maart 2015, in de Ware Tijd. 'Sommige zijn meegenomen, maar andere niet, zoals de constatering dat de betaling van pensioenpremie op middellange termijn niet haalbaar is.' Het gaat om de Wet Basiszorgverzekering, de Pensioenwet en Wet op het Minimumuurloon.

Welzijn weet niet exact hoeveel bedrijven eventueel een rechtszaak willen aanspannen tegen de overheid. Maar, dat vindt hij ook niet zo belangrijk, want 'als één bedrijf een rechtszaak wint dan zal dat effect hebben op andere bedrijven'.

Welzijn wil ook meer flexibiliteit van zowel de overheid als het bedrijfsleven. De overheid moet volgens hem rechtstreeks zaken doen met de bedrijven door hen aan te schrijven hun Pensioenregeling aan te bieden, zoals de wet voorschrijft, in plaats van een algemene oproep te plaatsen. De bedrijven zullen hierdoor beter geïnformeerd worden om aan hun wettelijke verplichting te voldoen.

Volgens Welzijn zijn grote bedrijven beter georganiseerd en daarom wel in staat om de sociale wetten na te leven, terwijl dat vaak niet het geval is bij de kleine bedrijven

Rijkswaterstaat waarschuwt reizigers met bestemming Schiphol

Schipholtunnel wordt in weekeinden maart en laatste weekeinde april deels afgesloten voor onderhoud


De Schipholtunnel, een belangrijke verbinding in de snelweg A4, wordt in de laatste twee weekenden van maart en het laatste weekend van april gedeeltelijk afgesloten voor onderhoud. Rijkswaterstaat waarschuwt reizigers, in het bijzonder zij die op weg zijn naar luchthaven Schiphol, rekening te houden met extra reistijd. Dat meldt vandaag, dinsdag 17 maart 2015, onder andere de Telegraaf.
 
De hoofdtunnelbuis Den Haag richting Amsterdam is van vrijdag 20 maart 21.00 uur tot maandag 23 maart 05.00 uur dicht. Verkeer richting Amsterdam en Utrecht wordt omgeleid via de A5. Reizigers onderweg naar Schiphol mogen via de parallelbaan. Dat levert ongeveer 30 minuten extra reistijd op.

Het weekend daarop is de hoofdtunnelbuis Amsterdam richting Den Haag aan de beurt.

De parallelbuis Amsterdam/Utrecht richting Schiphol is van vrijdag 24 april 21.00 uur tot maandag 27 april 05.00 uur afgesloten. Rijkswaterstaat verzorgt dan voor automobilisten onderweg naar Schiphol een doorsteek naar de luchthaven direct na de tunnel. De reis duurt dan ongeveer tien minuten langer.

Geen gegronde redenen voor ontzeggen toegang werkplek Calmes bij SOAW-ministerie op Curaçao

Minister Larmonie-Cecilia in conflict met secretaris-generaal.
Calmes dient verweerschrift in bij minister Larmonie-Cecilia van SOAW


Volgens Bernice Calmes, de geschorste secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op Curaçao, zijn er geen gegronde redenen aanwezig voor het ontzeggen van toegang tot haar werkplek. Dat staat in het verweerschrift dat Calmes twee dagen na haar schorsing, via raadsman Wilfred Fortin, bij de desbetreffende minister heeft ingediend. Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, dinsdag 17 maart 2015, te beschikken over dit document waarin Calmes uitvoerig uitleg geeft over het verwijt aan haar adres.

In het verweerschrift stelt Calmes, dat het ministerie van SOAW op een ‘ander niveau’ is gaan functioneren toen SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) er bewust voor koos om oud-beleidsdirecteur ad interim Jeroen Jansen te vervangen voor een nieuwe ad interim beleidsdirecteur met een opleiding als bouwkundige.

'Als gevolg van het vorenstaande heeft het ministerie om voor de hand liggende redenen moeten ondervinden dat, zonder op enigerlei wijze tekort willen doen aan de plichtsgetrouwheid en capaciteiten van de nieuwe ad interim beleidsdirecteur, de adviserende capaciteit van het ministerie op een ‘ander niveau’ is gaan functioneren.' Hierdoor zou Calmes onder de aandacht van de minister hebben gebracht dat zij genoodzaakt zou zijn om aan bepaalde opdrachten enige voorrang te verlenen.

'Zij heeft mondeling aan u doorgegeven dat op het moment dat u haar iets opdraagt, dat een verzoek om advies inhoudt, zij al het overige werk tijdelijk laat parkeren, totdat de door u urgent verzochte stukken door haar naar behoren in gereedheid zijn gebracht en bij u zijn bezorgd', aldus Fortin. 'De minder belangrijke post blijft daarom af en toe wat langer liggen, maar nooit langer dan een (werk) week.'

In het geval van twee adviseurs schrijft de raadsman van Calmes: 'In casu zijn de apostilles van de heer V. en de heer P. langer dan gebruikelijk bij haar blijven liggen omdat u onvoldoende middelen beschikbaar had op de begroting voor de uitbetaling van adviseurs. In 2014 was het jaar ook aangevangen met 5.000 gulden en vervolgens is gedurende het jaar ruim 500.000 gulden overgeheveld voor de uitbetaling van adviseurs.'

Door afwezigheid wegens ziekte is minister Larmonie vervolgens pas na een ziekteperiode van twee weken volledig op de hoogte gebracht van de situatie waarna Calmes alsnog gezorgd zou hebben voor de nodige overheveling van de benodigde fondsen.

Over het verwijt van het ‘hebben geknoeid met een apostille’, legt Fortin namens Calmes uit dat een medewerker van SOAW, na te zijn weggeweest voor vakantie, eind februari aangaf dat de advieskosten het beste ten laste van de posten van de Landsbemiddelaar uitbetaald konden worden en vroeg om toestemming om dat te wijzigen.

'Calmes heeft hier mondeling mee ingestemd en de medewerker zou hiermee aan de slag gaan. Echter, gelijk die middag is zij ziek naar huis vertrokken.'

Op 6 maart werd bij de medewerker van Calmes het verzoek neergelegd de betreffende apostille met spoed door te sturen. Op de apostille stond de datum van 23 februari 2015. De SG merkte toen op dat de aan Calmes doorgeleide apostille aangepast moest worden omdat het er op deze manier op zou lijken dat de apostille vanaf 23 februari bij haar zou zijn blijven liggen, ‘terwijl dit pertinent niet het geval was’. Met die mededeling zou de medewerker van Calmes naar een leidinggevende zijn gegaan die de doorgeleide apostille zou hebben gecorrigeerd en overeenkomstig de werkelijkheid zou hebben gewijzigd. Vervolgens werd de apostille doorgestuurd naar de minister.

Volgens verschillende berichtgevingen zou minister Larmonie eerder uit het buitenland zijn gekomen, samen met de delegatie, om deze zaak af te kunnen handelen. Zij was gisteren echter niet bereikbaar voor commentaar, aldus de krant vandaag.

Drie fietsende Nederlandse stagiaires in Paramaribo gewond geraakt bij ongeluk

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Fietssters geschept door auto die in botsing was gekomen met ander voertuig


Drie fietsende Nederlandse stagiaires zijn vanochtend, dinsdag 17 maart 2015, gewond geraakt bij een aanrijding in de dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo. De fietssters reden richting centrum toen twee voertuigen met elkaar in botsing kwamen. Een van die auto's raakte vervolgens de fietssters, van wie één ernstig gewond raakte, aldus de Ware Tijd Online.

Een Noahbusje dat over de dr. Sophie Redmonstraat reed richting centrum, kwam in botsing met een personenauto die in de tegenovergestelde richting reed en rechtsaf afsloeg naar de Verastraat, zonder voorrang te verlenen.

Door de botsing slingerde de personenauto in de richting van de stagiaires die zih op dat moment op de hoek van de Vera- en de dr. Sophie Redmondstraat met hun fietsen bevonden.

De slachtoffers  werden met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. De autobestuurders bleven ongedeerd. Hun voertuigen raakten aanzienlijk beschadigd.

De politie van Munder onderzoekt de zaak.

Verharden vier strategische landingsbanen binnenland uitgesteld

Kajana vliegveldje. (Bron foto: Arno Luft)
Regering zoekt naar financiers.....


'Het verharden van vier strategische landingsbanen in het binnenland is uitgesteld.' Dit zegt Khalied Saboerali, hoofd van de afdeling Luchtvaartterreinen van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, vandaag, dinsdag 17 maart 2015, in de Ware Tijd.

Volgens hem is de regering bezig financiers daarvoor te zoeken.

De Johan Adolf Pengelluchthaven geniet prioriteit van de regering. Daar wordt de laatste hand gelegd aan een omrastering ter waarde van ongeveer Srd 10 miljoen. Mede hiermee hoopt de regering nog dit jaar rechtstreekse vluchten te kunnen uitvoeren naar de VS. Eerder werd al de omheining van het Zorg en Hoop vliegveld ter hand genomen.

Het zogeheten 'Luchttransport Modernisatie' programma is sinds 2013 in uitvoering en omvat zowel de binnenlandse- als de internationale luchtvaart. Het gaat om een gezamenlijk project van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de overheid.

Ten aanzien van binnenlandse vluchten zijn vier tot vijf strategische landingsbanen aangewezen die getild moeten worden naar een acceptabel niveau. 'Ze zullen omrasterd en verhard moeten worden', zegt Brian DeSouza, hoofd van de Burger Luchtvaartautoriteit (CASAS, Civil Aviation Safety Authority Suriname).

Volgens Saboerali is het de bedoeling om per regio in het achterland ten minste één goede landingsbaan te hebben, vier totaal. 'Het is niet rendabel om alle vliegvelden van het achterland te verharden, omdat het kleine gemeenschappen zijn.'

Kandidaatstelling VHP voor Assemblee nog niet rond

Minstens helft huidige parlementsleden VHP keert niet terug


De VHP-top heeft gisteravond nog geen besluiten genomen over de kandidaten voor de dertien posities die deze partij heeft op de kandidatenlijst van V7 voor De Nationale Assemblee. De problemen doen zich vooral voor in Saramacca en Commewijne, waar twee kandidaten zijn. Starnieuws schrijft vandaag, dinsdag 17 maart 2015, te hebben vernomen dat later vandaag met hen zal worden gesproken. De Assembleeleden Shailendra Girjasing (Commewijne) en Mahinder Jogi (Saramacca) willen voor nog een termijn gaan.

Van de acht Assembleeleden die de VHP nu heeft, komt minstens de helft niet meer terug. De hoofdbestuursleden Radjkoemar Randjietsingh, Mahinder Rathipal, Ganeskoemar Kandhai en Lekhram Soerdjan zullen niet meer op de kandidatenlijst voorkomen.

Wie zeker terugkeert, is voorzitter Chan Santokhi en ook de positie van Asiskumar Gajadien is vrij zeker, volgens Starnieuws. Ook in Wanica zijn nog te veel personen die graag op de kandidatenlijst willen prijken.

Deze week zal de knoop binnen de partij worden doorgehakt. De partijleiding wil oplossingen bereiken door met de mensen te praten. Binnen V7 hebben alleen de Pertjajah Luhur en de Surinaamse Partij van de Arbeid hun kandidaten gepresenteerd.

Assemblee neemt wijziging pensioenregeling Assembleeleden aan

Nog geen besluit over dubbele functies en fulltime maken van werk parlementsleden


Oppositie- en coalitieleden hebben gisteravond met algemene 27 stemmen de wijziging van de wet geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee aangenomen. Hiermee zijn oneffenheden van voor 1980, waarbij door de staatsgreep het toenmalige parlement zijn zittingstermijn niet kon afronden, rechtgetrokken, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 17 maart 2015. Ook de leden van het benoemde parlement zijn tegemoet gekomen. Door vervroegde verkiezingen liepen diverse leden geld mis. Ook voor de toekomst zijn nu enkele zaken geregeld. 

Leden krijgen een pensioenuitkering wanneer ze 55 jaar oud zijn. Volgens de bestaande wet konden ze na zes jaar over hun pensioen beschikken. Vanaf de komende samenstelling van De Nationale Assemblee moeten Assembleeleden ook tien procent pensioen storten. Een Assembleelid dat een zittingsperiode achter de rug heeft en de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt en niet in dienst is van de overheid, wordt op verzoek in dienst genomen in de functie van tenminste
Beleidsadviseur in voltijdse dienst. Dat werd gisteren nog toegevoegd aan de gewijzigde wet.

In de wet is ook opgenomen dat een gewezen lid dat de leeftijd van 55 jaar reeds heeft bereikt en geen recht heeft op pensioen, een onderstand kan aanvragen bij De Nationale Assemblee, indien het inkomen minder bedraagt dan 40% van de schadeloosstelling van een Assembleelid. Dit geldt ook voor een gewezen lid dat jonger is dan 55 jaar, dat al dan niet recht heeft op pensioen, maar door ongeval of ziekte arbeidsongeschikt is verklaard, indien zijn of haar inkomen minder bedraagt dan 40% van de schadeloosstelling van een Assembleelid. De gezondheidszorg en uitkeringen aan nabestaanden is nu in orde gemaakt.

Diverse zaken waarover vaak discussies gevoerd zijn, werden niet aangepast in deze initiatiefwet. Zo is nog steeds geen besluit genomen over dubbele functies van Assembleeleden die in strijd met elkaar zijn. Het overgrote deel van De Nationale Assemblee is ambtenaar. Veel Assembleeleden zijn in deze periode beleidsadviseur geworden. Ook het voltijds maken van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee is onaangeroerd gebleven.

VN vraagt Zeeuws Archief in Middelburg historische slavenreis te presenteren

Zeeuws Archief naar VN in Genève op uitnodiging VN Raad voor de Mensenrechten


Op uitnodiging van de voorzitter van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties presenteert het Zeeuws Archief uit Middelburg vrijdag 20 maart 2015 in Genève zijn project over de slavenreis van het schip de Eenigheid (1761-1763). Het Zeeuws Archief maakte een blog en een educatieve website over een slavenreis die 252 jaar geleden plaats had. De gegevens zijn afkomstig uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), een onderneming die zich in de 18e eeuw specialiseerde in trans-Atlantische slavenhandel. Dit bericht het Zeeuws Archief in een vandaag, dinsdag 17 maart 2015, uitgebracht persbericht.

Via de blog ‘Aan boord van een slavenschip’ – www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl (Nederlands) en www.atlanticslavetrade.org (Engels) – kunnen de gebeurtenissen aan boord van het slavenschip van dag tot dag worden gevolgd. De reis van het Zeeuwse schip de Eenigheid begon 1 oktober 2013 (1761) en wordt 26 maart 2015 (1763) voltooid.

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme (21 maart) organiseert de Verenigde Naties (VN) komende vrijdag een bijeenkomst die in het teken staat van educatie onder de titel ‘Learning from historical tragedies to combat racial discrimination today’. De bijeenkomst markeert het begin van het internationale decennium gewijd aan mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) en is onderdeel van de 28e sessie van de Raad voor de Mensenrechten in Genève, Zwitserland. Gedurende deze sessie, van 2 t/m 27 maart, worden tal van mensenrechtenkwesties behandeld.

De trans-Atlantische slavenhandel of driehoekshandel heeft bestaan van de 16e tot in de 19e eeuw. Vanuit Europese havens vertrokken schepen geladen met handelsgoederen naar de kust van West-Afrika. Daar werden de goederen geruild tegen gevangen genomen Afrikanen, die vervolgens over de Atlantische Oceaan werden vervoerd en verkocht om als slaven te werken op de plantages. In totaal werden circa 12 miljoen Afrikanen verhandeld. De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) verhandelde in de 18e eeuw circa 31.000 mensen.

De UNESCO plaatste het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in 2011 in het Memory of the World Register, de werelderfgoedlijst voor documentaire werken. Dankzij subsidie van Metamorfoze, het nationale project voor behoud van papieren erfgoed, is het volledige archief van de MCC gedigitaliseerd. De scans (ca 320.000 stuks) kunnen worden geraadpleegd via de archiefinventaris www.archieven.nl/nl/db/0/toegang/239/20/. De laatste scans worden medio 2015 toegevoegd. Het Zeeuws Archief beheert het archief van de MCC.


Directeur Suralco ontkent dat bedrijf in juli sluit

Halfhuid weerspreekt uitlatingen Santokhi.
'Uitspraak VHP-voorzitter Santokhi berust niet op waarheid'

Alcoa weerspreekt contacten met VHP-leider


De directeur van Suralco, Ruben Halfhuid, ontkent in een e-mail aan de werknemers, dat het bedrijf in juli zal sluiten. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei dat afgelopen weekeinde tijdens een massameeting in Meerzorg, Commewijne. 'Deze uitspraak berust niet op waarheid', stelt Halfhuid.

De Suralco-directeur is ook in contact getreden met haar Amerikaanse moedermaatschappij Alcoa. Elk contact met Santokhi wordt ontkend door de Alcoa-top. Halfhuid heeft de uitlatingen van de politicus geverifieerd.

Alcoa zal volgens Halfhuid binnenkort mededelingen doen over de toekomst van het bedrijf. Er wordt de laatste hand gelegd aan deze kwestie.

Santokhi zegt vanochtend, dinsdag 17 maart 2015, in een reactie op Starnieuws dat hij met toppers van Suralco heeft gesproken en niet met Alcoa. Hij deelt mee deze informatie te hebben gekregen. 'Als Suralco niet gaat sluiten, is dat goed voor het land. Maar, Alcoa en de regering moeten aangeven hoe het traject eruit ziet en wat de onderhandelingsresultaten zijn', stelt Santokhi.