woensdag 18 maart 2015

Dilip Sardjoe niet blij met uitspraken Santokhi over export van water

'Ik verwacht niet van een presidentskandidaat dat die de export van water grond in boort'


'Het kan nooit een schande zijn dat er wordt geëxporteerd', aldus Dilip Sardjoe vandaag, woensdag 18 maart 2015, in de Times of Suriname in reactie op een uitspraak van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi afgelopen zaterdag op een partijbijeenkomst in Meerzorg, Commewijne.

De eigenaar van het bedrijf Rudisa zegt zich aangesproken te voelen toen Santokhi zei: 'Het is een schande dat miljoenen liters water worden geëxporteerd, maar dat Commewijne niet kan beschikken over schoon drinkwater.'

Volgens Sardjoe is zijn bedrijf het enige in Suriname dat water exporteert en dat hij van een presidentskandidaat wel mag verwachten, dat die niet probeert deze vorm van ondernemen de grond in te boren.

Sardjoe: 'De VHP-voorzitter deed het voorkomen alsof ik als ondernemer het volk te kort doe. Het is Diamond Blue dat wordt geëxporteerd en daarom voel ik mij geroepen te reageren. En ik vind het niet correct van een presidentskandidaat dat die het een schande noemt. Wij zijn de laatsten die dit volk tekort willen doen, daarvoor houden wij teveel ervan. Wij staan als Surinaamse ondernemers 's morgens op met de noden van het volk en gaan er weer mee naar bed. En wij leveren onze bijdrage door werkgelegenheid te vergroten door nieuwe impulsen op de eigen markt en daarbuiten. Zo hebben wij jarenlang gratis water gedistribueerd in Commewijne met onze eigen trucks, zonder dit aan de grote klok te hangen. Door de jaren heen is dit project uit zijn krachten gegroeid, waardoor wij het sinds kort samen met de overheid doen, waarbij marginale kosten in rekening worden gebracht. Maar, laat men niet vergeten, dat wij als bedrijf het project jaren geleden op eigen initiatief hebben geïnitieerd en de bevolking altijd tegemoet zijn gekomen.'

Sardjoe zegt zich ook geroepen te voelen te reageren op een volgens hem andere niet goed doordachte uitspraak van Santokhi.

'Ik heb gehoord dat Santokhi wil dat Marienburg-suiker ook op de internationale schappen aanwezig moet zijn, zoals Demerara-suiker te verkrijgen is in Miami. Ik wens hem hierop te corrigeren. Demerara-suiker is een type suiker dat geproduceerd wordt in verschillende landen in de wereld, vanaf Mexico en de Verenigde Staten tot India. De grootste producent is het eiland Mauritius. Het product ontleent alleen zijn naam aan de plaats Demerara waar het voor het eerst op grote school werd geproduceerd. Maar, tegenwoordig heeft het niets te maken met Guyana.'

TAS wil per juni digitale televisie invoeren

Particuliere zenders willen echter uitstel vanwege de forse investeringen....


De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) streeft ernaar om digitale televisie per juni in te voeren. Dat laat de TAS vandaag, woensdag 18 maart 2015, in een persbericht weten. Enkele media zijn intussen geheel digitaal. In de particuliere sector willen diverse eigenaren nog uitstel hebben, omdat de investeringen groot zijn, zo lieten ze eerder vandaag weten. 

De TAS stelt, dat dit jaar alle televisiestations moeten overstappen op digitale zenders. De organisatie vraagt consumenten om bij het aanschaffen van een tv-toestel er op te letten, dat die voldoet aan het Amerikaanse systeem ATSC (Advanced Television Systems Committee).

Bij aankoop van een toestel, adviseert de TAS om in de winkel af te stemmen op de kanalen 12.1 en 12.2 (ATV). Wie een oud toestel heeft, kan via een 'box' naar digitale televisie kijken. De signalen worden dan van analoog naar digitaal omgezet.

Sital van Rijstorgaan begrijpt helemaal niets van gang van zaken rond export padie naar Venezuela

'Ondenkbaar dat er binnen drie dagen een boot is om padie te exporteren'

'Ministerie van HI gepasseerd en rol BuZa onduidelijk'


De coördinator van het Rijstorgaan Badrisein Sital ervaart amateurisme bij de wijze waarop de Staat padie tracht te exporteren naar Venezuela. Ook is er veel onduidelijkheid. Volgens het contract wordt een ton padie door Venezuela opgekocht voor 530 Amerikaanse dollar. Aan de rijstboeren is echter voorgehouden dat zij padie gaan exporteren voor een bedrag van 360 Amerikaanse dollar per ton. 

Sital begrijpt ook de rol niet van het tussenbedrijf Iboza, dat door de Staat is aangetrokken. Ook dit bedrijf, waarvan een broer van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken eigenaar is, aast op een fee, aldus Sital vandaag, woensdag 18 maart 2015, in het Dagblad Suriname.

Sital stelt dat de moederprijs en beladingsprijs van de padie bekendgemaakt moeten worden door de Staat. De export vindt volgens hem plaats volgens FOB (Free On Board) naar CIF (Cost Insurance Freight). Dit brengt bepaalde componenten met zich mee. ‘We moeten iets ervan overhouden.’ De lading vindt op FOB-basis plaats. De Staat moet ook duidelijk stellen was het transportcontract inhoudt. Sital windt er geen doekjes om en zegt dat alles rond de padie-export zo vreemd en amateuristisch is. Zo is het ook een raadsel wat de voorwaarden en bijkomende kostenposten zijn. Ook moet duidelijk gesteld worden dat er een CIF-controle wordt uitgevoerd. Gesteld wordt dat dit plaatsvindt volgens een bedrag van 5 Amerikaanse dollar per ton.

Het verbaast Sital ook dat eerst een ‘roestboot’ wordt aangetrokken door de Staat voor de export van padie. En wanneer deze wordt afgekeurd, arriveert er binnen drie dagen een boot uit Venezuela om padie in te laden. ‘Een boot is geen taxi die je elk moment kan pakken.’ 

De procedure voordat een schip op positie wordt gezet om af te varen naar Suriname kan weken tot maanden duren. De boot ondergaat tal van controles en moet aan een aantal eisen voldoen. Volgens Sital is het ondenkbaar dat er binnen drie dagen een boot staat om padie in te laden. Al deze zaken zijn er de oorzaak van, dat de Staat in verlegenheid wordt gebracht, legt de coördinator van het Rijstorgaan uit.

Volgens de padiedeskundige is het ook meer dan overduidelijk, dat de minister van Handel en Industrie (HI) volledig wordt gedesavoueerd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in dit geheel slechts een ondersteunende rol. Wat de rol is van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), dat op de voorgrond treedt, is voor Sital ook een raadsel.

Internationaal worstelgala met sporters uit Suriname, India, Nederland en Duitsland

Gala moet niveau lokale Surinaamse worstelaar opstuwen


De Surinaamse Worstelfederatie (SWF) houdt zondag 29 maart het Olibis Internationaal Worstelgala in de Anthony Nesty Sporthal waaraan worstelaars zullen deelnemen uit India, Duitsland, Nederland en Suriname. Dat bericht vandaag, woensdag 18 maart 2015, onder andere het Dagblad Suriname.

Voor de laatste keer organiseerde de SWF zo’n groot toernooi met worstelaars uit India en Nederland in 2012. Het doel van dit toernooi is om het Surinaams worstelpubliek te vergasten op wedstrijden van topniveau en het opkrikken van het niveau van de Surinaamse worstelaar.

Uit India komt worstelaar Pardeep Kumar met de bekende coach Subhash Chand.
Uit Duitsland wordt Manuel Lorenz verwacht, terwijl uit Nederland Melvin van Suijdam, Alex Paulanyi en Robbie van Straten komen.

Lorenz en Paulanyi zijn geen onbekenden voor Suriname. Vorig jaar hadden wonnen ze van Surinaamse tegenstanders tijdens het internationaal gala ‘Nederland versus Suriname deel 2’ in Rotterdam.

Ook Olympisch scheidsrechter Ron Visser uit Nederland zal present zijn in Suriname om partijen te leiden tijdens dit gala. Het ligt in de bedoeling dat de buitenlanders ook clinics verzorgen voor de Surinaamse atleten en officials gedurende hun verblijf.

In de hoofdpartij komt Pardeep Kumar uit tegen Melvin van Suijdam. De andere buitenlanders nemen het allemaal op tegen Surinaamse worstelaars. Op dit moment zijn de Surinaamse sporters sinds eind januari in training voor dit toernooi. Speciaal in het kader van de voorbereidingen was ook de Nederlandse coach Hans Berkenbosch voor een maand in Suriname. De centrale trainingen worden ook na het vertrek van Berkenbosch voortgezet.

De toegang voor het gala bedraagt Srd 25 per persoon. Kinderen tot 10 jaar betalen Srd 15. Het gala begint om twaalf uur 's middags.

De morele val van Harish Monorath, een moreel gevallen politieke zwerver

'Monorath verkwanselt schaamteloos zijn aanzien en reputatie voor zelfzucht'


Het is dieptreurig om te zien hoe sommige personen hun aanzien en reputatie schaamteloos verkwanselen louter om redenen van zelfzucht en egotripperij. De treurnis wordt erger wanneer blijkt dat het gaat om personen die op grond van hun positie of ambt een rolmodel in de samenleving dienen te vervullen. Een zo’n persoon is Harish Monorath. 

In het ochtendblad de Ware Tijd van heden, 18 maart, doet hij, tegen beter weten in, een gemene uithaal naar onder andere Chandrikapersad Santokhi van de VHP, door diens integriteit als toenmalige minister van Justitie en Politie ter discussie te stellen. In het artikel onderneemt Monorath een lafhartige poging de oranje partij-voorzitter, in zijn functie van minister van Justitie en Politie, te compromitteren met de diefstal van een hoeveilheid cocaïne uit de kluis van het Arrestatie Team omstreeks september 2009.

Wij willen Monorath en andere geïnteresseerden ten aanzien van deze gemene belastering kortheidshalve verwijzen naar een gerechtelijk verslag verschenen in het Dagblad Suriname van 21 februari 2015 waarin staat, dat de hoofdverdachte in deze zaak, C.W., ex-lid van het A-Team, door rechter A. C. in hoger beroep veroordeeld is geworden voor het plegen van deze diefstal met een celstraf van acht jaar. Aan de andere vijf medeplichtigen van de diefstal werden door de magistraat variërende straffen opgelegd. Aangezien deze zaak door diverse media in de publiciteit is gebracht moet worden verondersteld dat het algemeen bekend is. Als Monorath desondanks ertoe overgaat zich schuldig te maken aan zo’n vorm van smaad en/of laster roept dat vragen op. Want van een jurist en nota bene Deken van de balie hadden wij zo’n laag bij de grondse uitval niet verwacht.

Het moet daarom niet als ondenkbaar worden geacht dat deze verwerpelijke daad toegeschreven wordt aan een mogelijke pre-fase van de ziekte van Alzheimer of wellicht dat Monorath inmiddels de verderfelijke allures van zijn nieuwe politieke meester heeft overgenomen en als een malloot 'his master’s voice' uitkraait. Wij weten immers in welke kringen hij zich nu bevindt.......

De VHP ligt al lang niet meer wakker van de vele valse aantijgingen aan het adres van haar voorzitter. Op de gemene uitspraak van Monorath zou daarom evenmin gereageerd worden ware het niet, dat het in deze gaat om walgelijke lastertaal van een moreel gevallen politieke zwerver die kortelings nog met slaphangende pootjes aan de poort van de VHP stond trappelen om binnengelaten te worden.

Met de algemene verkiezingen voor de boeg is het daarom goed dat de Surinaamse samenleving weet wat voor soort verdorven vlees er in de politieke kuip verborgen is.

Bureau van de woordvoerder VHP

Pueblo Soberano op Curaçao wil openbare vergadering over cameratoezicht

'Afwijken van openbare aanbesteding voor ruim 6 miljoen gulden-project is ongehoord'


De Pueblo Soberano (PS) op Curaçao gaat een verzoek indienen voor het houden van een openbare vergadering over de implementatie van het cameratoezicht. De partij is tegen de uitvoering van het project, zoals het nu op tafel ligt. Het verzoek voor de vergadering zal een dezer dagen ingediend worden, aldus Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje vanmiddag, 18 maart 2015, in de Amigoe.
 
Volgens Cijntje is het simpelweg onacceptabel, dat met twee maten wordt gemeten. 'Balborda van PNP, de voormalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, moest wel lang wachten totdat er een openbare aanbesteding werd gehouden voor zijn project voordat dat uitgevoerd kon worden, maar voor Navarro (Justitie-minister) wordt wel hiervan afgeweken? Dat kan niet.'

Cijntje benadrukt, dat de ministers die in de Raad van Ministers voor de uitvoering van het project hebben gestemd, inclusief José Jardim van Financiën (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran), die Navarro toestemming gaf om van een openbare aanbesteding af te wijken, tegen de beginselen van behoorlijk bestuur hebben gehandeld. 'Het afwijken van een openbare aanbesteding voor een project van ruim 6 miljoen gulden is ongehoord. Het is bovendien in strijd met de comptabiliteitsvoorschriften.'

Cijntje zegt verder, dat anders dan wat Navarro eerder uitlegde tijdens een persconferentie hierover, de wet de mogelijkheid biedt af te wijken van een openbare aanbesteding, maar onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat het verzoek voldoende onderbouwd dient te zijn, waarvan in dit geval geen sprake is, aldus Cijntje.

Het Statenlid liet eerder weten niet tegen het project te zijn, maar wel tegen wat er nu op tafel ligt. Zoals reeds bekend, is PS er voorstander van om ten minste nog twee offertes aan te vragen, bijvoorbeeld van de Verenigde Staten en Nederland, zodat die vergeleken kunnen worden met wat de Chinezen hebben aangeboden. Volgens Navarro is dit niet nodig, aangezien de prijzen van het Chinees bedrijf Inspur aantrekkelijk zijn en dat volgens hem bovendien inmiddels bewezen is dat de technologie van de Chinezen superieur is aan de Europese.


PS is tevens zeer ontevreden over het feit dat haar eigen ministers aan de stemming hiervoor in de ministerraad hebben deelgenomen. Een gesprek met hen hierover zal dan ook niet lang op zich laten wachten. Dat stelde Statenlid Jaime Cordoba tijdens een partijbijeenkomst afgelopen zaterdag. 'Zij hadden de vergadering moeten verlaten. Hierdoor zou er geen quorum geweest zijn voor de vergadering, waardoor de stemming niet door had kunnen gaan. Wij gaan uitzoeken hoe het komt dat de ministers toch hebben meegestemd.'

Het moet volgens Cordoba duidelijk worden of de ministers dit opzettelijk hebben gedaan of dat hier sprake is van een fout. 'Het is hoe dan ook onacceptabel. Wij gaan dinsdag met hen vergaderen hierover', zei Cordoba zaterdag. Hij was vandaag zelf niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens Cijntje heeft de partij nog niet met de ministers gesproken.

Regiezitting in zaak 'Babel' op Curaçao tegen Cicely van der Dijs verdaagd

Advocaten verloofde oud-premier Schotte dienen bezwaar tegen dagvaarding in


De regiezitting in de zaak Babel op Curaçao tegen de onderneemster Cicely van der Dijs, de verloofde van MFK-Statenlid en oud-premier Gerrit Schotte, gepland voor aanstaande vrijdag, is verdaagd. De zitting tegen Schotte gaat wel door. Dat zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie Norman Serphos vandaag, woensdag 18 maart 2015, in de Amigoe.
 
Van der Dijs’ advocaten, van het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, hebben in haar zaak  bezwaar aangetekend tegen haar dagvaarding. De reden hiervoor is niet duidelijk, aldus de krant.

Advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran zei gisteren, dat de zaak vrijdag hoe dan ook aangehouden zal worden, omdat het om een regiezitting gaat. Hij reageerde niet op het feit, dat de zaak tegen Van der Dijs als een besloten zitting op de zittingsrol is toegevoegd. 'Het is een regiezitting, dus het wordt niet inhoudelijk behandeld. De rechter zal die dag bepalen wat er daarna gaat gebeuren.'

Serphos zegt verder, dat het verzoek van Van der Dijs volgende week in een raadszitting behandeld zal worden. Aangezien het verzoek na de geplande regiezitting in haar zaak plaatsvindt, moet de regiezitting zelf aangehouden worden. Een nieuwe datum voor haar regiezitting wordt dus na de behandeling van dit verzoek vastgesteld.

Politie ontvangt veel tips in moordzaak te Zuid-Bonam op Curaçao

Politie kan niet in details treden over binnengekomen tips en ook niet over toedracht moord


De politie van Curaçao krijgt veel tips binnen over het incident in Zuid-Bonam in Willemstad afgelopen zondagavond laat, waarbij de 35-jarige Cristina Barry werd doodgestoken in de tuin van haar woning. Dat zegt politiewoordvoerder Imro Zwerwer vanmiddag, woensdag 18 maart 2015, in de Amigoe.
 
Of die tips zullen leiden tot aanhouding van de dader(s) kan hij vooralsnog niet zeggen. 'Het betreft een lopend onderzoek, waardoor ik niet in details kan treden over de binnengekomen informatie, die inmiddels al veel is.'

Het slachtoffer kwam in de late uren thuis aanrijden, toen ze werd aangevallen door één of meerdere personen, blijkt uit het voorlopig onderzoek van de politie.

De verpleegkundige van het St. Elisabeth Hospitaal liep bij de worsteling met de dader(s) diverse steekwonden op. De politie neemt aan, dat er een gewelddadige worsteling was, aangezien diverse tassen van het slachtoffer overal in de tuin van de woning aan de Kaya Misa Alegre zijn gevonden. Bovendien werd ook de auto van de vrouw bij de plaats delict aangetroffen. Jarenlange ervaring leert, dat dit wellicht geen overval was aangezien de vrouw meerdere malen werd gestoken en de daders diverse waardevolle spullen achterlieten.

De politie sluit natuurlijk helemaal niets uit bij het onderzoek, benadrukte Zwerwer eerder desgevraagd. 'Wij weten niet wat er is gebeurd, dus kan de politie in dit vroege stadium niet zeggen dat dit geen overval was.'

De echtgenoot van de vrouw en tevens een stel dat daar woont, waren thuis toen de vrouw werd doodgestoken. Volgens de politie zag geen van hen iets, ook de buren niet vanwege de hoge muren.

Zwerwer: 'Haar man zat binnen. Zij hebben enkele honden in de tuin die volgens hem de hele dag blaffen, waardoor hij niet direct is gaan kijken wat er aan de hand was. Op een gegeven moment besloot hij toch te gaan kijken en trof hij het levenloze lichaam van zijn vrouw aan.' Toen werd de politie gebeld en uiteindelijk constateerde de politiearts de dood van de vrouw.

Humberto Tan maakt theaterdebuut in theatrale soap Snorder in De Balie, Amsterdam

Populaire Humberto Tan gast in voorstelling over geïnstitutionaliseerd racisme


Humberto Tan maakt als special guest zijn theaterdebuut in de vijfde aflevering van de theatrale soap Snorder op zaterdag 28 maart in De Balie in Amsterdam. In eerdere afleveringen waren onder anderen Nasrdin Dchar, Hedy d’Ancona en The Voice-finalist Mitchell Brunings als special guests te zien.

Snorder is een theatrale soap over de gezellige gekte bij een illegaal taxibedrijf in Amsterdam Zuidoost, in de regie van John Leerdam.

(Bron foto: Snorder, De Balie)
In de vijfde aflevering van Snorder, We Shall Overcome, staat geïnstitutionaliseerd racisme centraal en worden vooringenomen aannames blootgelegd. Racisme slaat geen kleur, cultuur of klasse over.

Shakakuntela moet een heftig ontgroening doorstaan op haar studenten sociëteit en vindt dat niet leuk. Makeba vermoedt racisme. Maar, dat is helemaal niet zo, het is gewoon studenten ongein. Igor's vrouw Olga komt hem verrassen met een bezoekje en blijkt een Oostblok racist in hart en nieren. Igor is degene die zijn 'zwarte' familie verdedigt en haar tot nieuwe inzichten brengt. Diana en haar zusters steken ondertussen hun discriminerende mening over Polen en Roemenen niet onder stoelen of banken.

Charles is enorm afgevallen en Diana is helemaal in haar nopjes. De rode draad is dat racisme geen kleur, cultuur of klasse overslaat. Als Humberto in zijn hoody met een zwart rugzakje binnen komt lopen op zoek naar een Snorder, wordt hij aangezien voor een overvaller. Want een zwarte man met een pet op in de Bijlmer, dat betekent slecht nieuws.

Gastacteurs: Humberto Tan en Julia van de Graaff
Cast: Manoushka Zeegelaar Breeveld, Paulette Smit, Sergio IJssel, Farida van den Stoom, Ignaro Petronilia, Bo Bojoh, Roger Goudsmit, Erle de Lanooi, Vastert van Aardenne, Romana Vrede, Lucinda Sedoc, DJ LoveSupreme
Regie: John Leerdam Tekst: Jenny Mijnhijmer
Tekstbijdrage: Paulette Smit, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Robert Vuijsje

Snorder in De Balie
Za 28 mrt 2015, 22.30u, afl. 5 We Shall Overcome met special guest RTL Late Night host Humberto Tan
Za 25 apr 2015, 22.30u, afl. 6 Going to the Chapel met special guest tv-kok Ramon Beuk

De afleveringen van Snorder zijn los te bekijken en na afloop terug te zien via: http://www.debalie.nl/de-balie-tv

Over Snorder

Bedenker John Leerdam: ‘In Zuidoost rijden weinig taxi’s, maar de behoefte aan vervoer is er niet minder om. Zo is er een circuit van illegale taxi’s ontstaan. De snordercultuur is een mooie kapstok om de verhalen van alle verschillende culturen die in Zuidoost bestaan aan op te hangen. Het zijn verhalen die we niet of nauwelijks terugzien in het theater en op televisie. In Snorder wordt dit op een theatrale en grappige manier aangekaart. Dat levert veel grappige scènes op, maar het publiek wordt ook aan het denken gezet.’

Snorder maakte van 1999 tot 2003 al eerder furore op de Parade en in het Cosmic Theater en was de jaarlijkse uitsmijter van festival Hollandse Nieuwe. De theatersoap was de eerste in zijn soort die erin slaagde om cultureel diverse stereotypen realistisch neer te zetten in combinatie met een flinke dosis humor.

Snorder is de eerste voorstelling van een drietal geëngageerde theatervoorstellingen met een politieke lading binnen de samenwerking tussen Stichting Julius Leeft! en De Balie. De voorstellingen richten zich op de pijnpunten van de Nederlandse geschiedenis, het leven tussen verschillende culturen, verholen racisme, onrecht en identiteit.

Snorder is een coproductie van Stichting Julius Leeft! en De Balie en wordt ondersteund door het Bijlmer Parktheater.

'The European Law Students' Association' bezoekt OM en procureur-generaal op Curaçao

Negentien studenten bezoeken Curaçao


The European Law Students' Association (ELSA), gevestigd in Brussel, België,  is momenteel voor een studiereis op Curaçao. Onder leiding van universitair docente Flora Goudappel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is de groep van 19 studenten deze dagen op Curaçao. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) vandaag, woensdag 18 maart 2015, in een persbericht weten.

Zij kregen een rondleiding in De Tempel en werden toegesproken door Officier van Justitie Guillano Schoop.

Bij het Parket van de procureur-generaal kregen de studenten uitleg over de rol van de advocaat-generaal en procureur-generaal door de heer Ton van der Schans. Het Openbaar Ministerie kreeg veel vragen voorgelegd, onder andere over de toepassing van de Nederlandse wet op Curaçao en in hoeverre de Nederlandse wet van invloed is op de Curaçaose wet en de autonomie van Curaçao.

Ook waren de studenten benieuwd naar het antwoord op de vraag in welk juridisch opzicht Curaçao het meest afwijkt van Nederland.

Remie Tarnadi gaat voor 4e termijn in parlement

(Bron foto: NDP Coronie)

Tarnadi lijsttrekker NDP in het district Coronie


Remie Tarnadi, NDP-Assembleelid, gaat voor een vierde termijn. Hij wordt lijsttrekker van de partij in het kokosdistrict Coronie. Tarnadi zegt vandaag, woensdag 18 maart 2015, op Starnieuws dat dit de wens van de partij is en van de achterban. 'Mijn drive zit in de sociale kracht en affiniteit met de bevolking', aldus Tarnadi.

De tweede kandidaat voor de NDP in het kokos-kustdistrict is Joan Wielzen. Zij is leerkracht en counselor van beroep.

Inmiddels hebben de kandidaten gezamenlijk vergaderd te Soemberedjo. Tijdens die wijkvergadering zijn de aanwezigen geïnformeerd over de kandidaten die op de lijst komen. In eerste instantie had Tarnadi bekendgemaakt, dat hij niet meer terug zou komen, omdat hij anderen en vooral jongeren een kans wilde geven. Nu is hij van mening veranderd, omdat de achterban en de partij wel kennelijk van hem eisen dat hij zich weer kandidaat stelt.

Tarnadi is geboren en getogen Coroniaan. In 1990 keerde hij terug naar Coronie om te werken als leerkracht op een school. Vanaf zijn negentiende jaar is Tarnadi actief in de politiek. Hij was Assembleelid in de periodes 1996-2000, 2005-2010 en 2010 tot heden.

Ontwikkeling van Coronie staat centraal bij de parlementariër. 'Het heractiveren van de rijstsector, ondernemerschap, wegwerken van de werkloosheid en een goede natte- en droge infrastructuur zijn enkele zaken die hoog op mijn lijst staan.'

Advocate van Bouterse: 'Vonnis in zaak tegen Santokhi is zwarte bladzijde in Surinaamse rechtspraak'

Rechter gaat niet inhoudelijk in op vordering Bouterse

Deed Santokhi uitspraken als VHP-voorzitter of als persoon?


Uit het gisteren uitgesproken vonnis door rechter Ingrid Chhangur-Lachitjaran wordt duidelijk, dat inhoudelijk niet ingegaan is op de vordering die president Desi Bouterse had ingesteld tegen Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP. De rechter stelt op basis van door advocaat Gerold Sewcharan overgelegde documenten, dat Santokhi als voorzitter van de VHP uitgenodigd was door de Pertjajah Luhur (PL) om te spreken op een ressortvergadering op 23 november vorig jaar in Lelydorp. Hij had daarom niet in persoon, maar als voorzitter van de VHP, aangesproken moeten worden. Nailah van Dijk, die Bouterse in de zaak bijstaat, zegt vandaag, woensdag 18 maart 2015, op Starnieuws dat het vonnis 'een zwarte bladzijde is in de Surinaamse rechtsspraak'. 
 
Van Dijk heeft tijdens de rechtszaak aangevoerd, dat Santokhi ook in persoon aansprakelijk is voor de gewraakte uitlatingen. Santokhi heeft verklaard, dat hij op de hoogte is van zaken in de functie van politieagent en minister van Justitie en Politie. De advocaat benadrukte dat Santokhi door te verwijzen naar zijn voormalige functies, getracht heeft zijn uitspraken kracht bij te zetten en deze in de oren van het publiek geloofwaardiger te maken. Deze uitspraken heeft Santokhi dus niet gedaan in de hoedanigheid van voorzitter van de VHP, omdat hij toen deze functie niet bekleedde, aldus Van Dijk.

Tegen het verweer van Bouterse, voerde Santokhi aan, dat hij als VHP-voorzitter heeft gesproken em dus alleen in die hoedanigheid verantwoordelijk is. Aangezien Bouterse zich gegriefd voelt over de gedane uitspraken, diende hij Santokhi aan te spreken als VHP-voorzitter, stelt de rechter. Zij vindt dat niet de wijze van kennisvergaring bepaalt in welke hoedanigheid een persoon dient te worden betrokken in het proces, maar de hoedanigheid waarin hij is opgetreden.

Hoewel de rechter vaststelt, dat de VHP verantwoordelijk is voor de uitspraken, is de politieke partij niet veroordeeld, omdat die niet betrokken was bij de hoofdzaak.
De VHP heeft zich later gevoegd in het geschil om haar voorzitter te ondersteunen. De rechter heeft toegestaan dat Bouterse een vordering instelt tegen de VHP. De tegenvorderingen van Santokhi en de VHP werden afgewezen door de rechter. Niemand in deze rechtszaak werd uiteindelijk veroordeeld.

Van Dijk stelt, dat de rechter inhoudelijk niet ingegaan is op de zaak en het op formele gronden heeft gehouden. In het vonnis wijst de rechter de vordering toch af, terwijl ze de inhoud niet in behandeling heeft genomen.

'Hoe kun je een vordering afwijzen als je niet naar de inhoud hebt gekeken?', vraagt de advocate zich af. Zij stelt, dat de VHP niet kan worden veroordeeld volgens de rechter, maar ze heeft toegestaan dat de partij een vordering instelt. 'Het vonnis kan bestempeld worden als ongemotiveerd, onbegrijpelijk én onlogisch', stelt Van Dijk die in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.(Vonnis met dank aan Starnieuws)

Kleine bushouders dupe niet met redenen onderbouwd niet verlengen contract door NVB

Bushouders ontevreden over optreden van hun voorzitter Themen

'Wat doet onze voorzitter en waar hij is hij? Hij houdt zich schuil'

 
‘Wij zijn verkocht aan de willekeur van directeur Daniel’, zeggen enkele kleine bushouders, die de dupe zijn geworden van het besluit van de waarnemend directeur van het Nationaal Vervoerbedrijf Suriname (NVB) om contracten niet te verlengen, vandaag, woensdag 18 maart 2015, in het Dagblad Suriname.

‘Omstreeks elf uur de avond van 9 maart 2015 werden de bushouders opgeroepen om een brief te tekenen voor een 22 dagen durende verlenging van de contracten, dus tot en met 31 maart 2015. Wij zitten met de handen in het haar. Wat doet onze voorzitter? Waar is hij? Voorzitter Themen houdt zich schuil en is niet aanspreekbaar. Deze zelfde directeur heeft tijdens onze eerste protestactie duidelijk verklaard dat het geenszins de bedoeling is om mensen brodeloos te maken’, beweren de bushouders.

De bushouders hebben al 20 jaar een contract en een goede samenwerking met de NVB. Zij hebben naar hun zeggen steeds geïnvesteerd in de bussen om hun dienstverlening steeds meer kwaliteit te geven en waren nooit bang of bezorgd over een eventuele beëindiging van de contracten.
Zij krijgen nu plotseling een directeur, die hen 22 dagen de tijd geeft om op te ruimen, zonder motivering van wat zij typeren als ‘het onmenselijk besluit’. Dit heeft als gevolg dat hardwerkende bushouders en buschauffeurs en hun gezinnen in wanhoop leven, aldus de krant.

‘Wij hebben dit bedrijf helpen ontwikkelen. Gaat u even na wat het was en wat het nu is, en nu hebben de bushouders grote schulden die zij niet zullen kunnen betalen’, zegt een bushouder.

Waar de bushouders de nadruk op leggen, is dat het besluit van de directeur niet met redenen onderbouwd is en dat er sprake is van discriminatie. Naar hun zeggen zijn het alleen de kleine bushouders die worden aangevallen ‘en de grote bushouders mogen hun gang gaan’. De situatie gebiedt de bushouders om de hulp van de president in te roepen om het besluit van de directeur van NVB terug te draaien.

Tientallen bushouders hebben in januari een brief ontvangen, waarin hen werd meegedeeld dat hun contract niet meer zal worden verlengd. ‘Wij danken u voor de diensten aan de NVB bewezen’, stelde de leiding. Meer informatie werd toen niet gegeven en nu ook niet.

Surinaamse particuliere omroepen willen meer tijd voor overstap naar digitale televisie: overheid wil invoering te snel

Particuliere zenders nog niet in staat fors te investeren in juiste apparatuur


De invoering van digitale televisie moet niet te overhaast geschieden in Suriname. Media-eigenaren willen meer tijd om de overstap naar het nieuwe systeem te maken. 'Voor zover ik weet, heeft de transitie van analoge naar digitale televisie nergens ter wereld binnen een jaar plaatsgevonden. Het is altijd een proces van vijf tot tien jaar geweest in andere landen', zegt Faried Pierkhan, directeur van RBN TV, vandaag, woensdag 18 maart 2015, in de Ware Tijd. 

Hiermee schaart hij zich achter Anwar Lalmohammed, eigenaar van Sky Radio & TV en voorzitter van de Vereniging van Radio- en Televisiestations, die ook van oordeel is dat de overheid te hard van stapel loopt. Hij zegt dat sinds een jaar geleden de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) de overstap heeft aangekondigd er geen stap voorwaarts is gemaakt.

Particuliere media-eigenaren hebben van de TAS een jaar de tijd gekregen om investeringen in apparatuur te plegen om 'digitaal ready' te zijn tegen deze periode van 2015. In eerste instantie werd het plan van de TAS, een werkarm van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), toegejuicht door de branche. Een jaar verder blijken, volgens Lalmohammed, de kosten een probleem te zijn. 

'Overheidszenders als ATV en STVS mogen rekenen op geld van de Staat om de investeringen te plegen en hoeven zich niet druk te maken met het terugbetalen van de schulden', stelt Lalmohammed.

'Verschillende bedrijven zitten nog in schulden van hun initiële investering. Daardoor kunnen zij nog niet beginnen te denken aan nieuwe investeringen die in de orde van 100 tot 150 duizend Amerikaanse dollar voor de juiste apparatuur bedragen.'

Pierkhan: 'Vanuit een ondernemersbril bekeken, is het niet rendabel om grote investeringen achter elkaar te plegen. In ons geval hebben wij in 2012 35.000 Amerikaanse dollar geïnvesteerd in analoge uitzendapparatuur. Dat geld is nog niet terugverdiend, waardoor het moeilijk is om opnieuw fors te investeren.'

SPBA wil snel overleg met LVV-bewindsman over lage opkoopprijzen padie

Minister Algoe wil morgen antwoord geven op vragen over ontwikkelingen rijstsector


Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft rijstboeren tot morgenochtend tien uur uitstel gevraagd om een definitief antwoord te geven op vragen over ontwikkelingen binnen de rijstsector. Dit zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), vandaag, woensdag 18 maart 2015, in de Ware Tijd. 

Oemraw was uitgenodigd voor een gesprek met de minister nadat de organisatie vrijdag de LVV- minister en zijn collega Winston Lackin van Buitenlandse Zaken in een brief om een gesprek had gevraagd. Het gesprek zou moeten gaan over de PetroCaribe-deal met Venezuela en het vaststellen van een padieprijs voor de voorjaarsoogst van dit jaar.

Volgens de voorzitter van de associatie had minister Algoe gezegd, dat de opkoopprijs van een baal natte padie omhoog zou gaan bij de export van droge padie naar Venezuela. 'Helaas is dat niet gebeurd en onze boeren worden geconfronteerd met lage opkoopprijzen van Srd 45 en 50 die ver beneden de productiekosten liggen', aldus Oemraw.

De boerenorganisatie is in beraad en zal vandaag volgende stappen bepalen. Oemraw roept de boeren op om paraat te zijn. 'We willen graag dat de koek eerlijk verdeeld wordt, zodat de boeren ook kunnen profiteren, want met een prijs van Srd 45 en Srd 50 zijn wij nergens.'

Aqualectra vernieuwt waterleiding in 25 buurten op Curaçao

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
In 3 jaar tijd wordt 140 kilometer leiding vernieuwd


De Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM) kreeg het project van 25 miljoen gulden toegewezen na een openbare aanbesteding. In totaal wordt in drie jaar tijd kilometer waterleiding vernieuwd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 maart 2015.

Op de foto tekenen Aqualectra-directeur Darick Jonis en CWM-directeur Wendell Bonafacio het contract. Links technisch directeur Irvin Hanst van Aqualectra.

Consumentenzaken HI informeert de consument in Nickerie over rechten en plichten van consument

(Bron foto's: Ricky Stutgard, Facebook)
HI bezoekt Nickerie in kader Wereld Consumentenrechten Dag


In het kader van de Wereld Consumentenrechten Dag op 15 maart zijn honderden consumenten in Nickerie geïnformeerd over hun rechten en plichten. De afdeling Consumentenzaken (Coza) van het ministerie van Handel en Industrie (HI), het ministerie van Volksgezondheid en het Streekziekenhuis Nickerie bundelden de krachten om consumenten voor te lichten over gezonde voeding. Dat meldt de afdeling Voorlichting van Consumentenzaken gisteren, dinsdag 17 maart 2015, in een persbericht.

Sumter in gesprek met een geïnteresseerde burger.
De bewustwordingsactiviteiten begonnen vrijdag op de Scholen Gemeenschap Nickerie met een informatiesessie waarin jonge Surinamers bekend gemaakt werden met een gezonde leefstijl. Saskia Bleau van het Libi informatiecentrum van het ministerie van Volksgezondheid, maakte de studenten duidelijk waarom het belangrijk is om op voeding te letten en vooral te bewegen. Voedseltechnoloog Ricky Stutgard wees de studenten op de gevolgen van ongezonde voeding. Daniella Sumter, hoofd Coza, vertelde de studenten over hun rechten en plichten als consument. 'Jullie zijn de trendsetters, vooral als het komt op de aankoop van goederen', zei Sumter.

Verder werd een paneldiscussie gehouden in de zaal van het Burger Informatie Centrum (BIC). Diëtiste Ilse van Gent, Daniella Sumter, Ricky Stutgard en Consumentenkring-vertegenwoordigster Monique Antonius waren panelleden. Naar aanleiding van de discussie werd afgesproken,, dat het ministerie van Volksgezondheid een partnerschap zal aangaan om ongezonde voeding en producten aan te vechten.

De activiteiten in Nickerie zijn afgesloten bij de markt van Nieuw- Nickerie, waar burgers kosteloos hun bloeddruk, bloedsuikergehalte en de Body Mass Index kon laten opmeten. Deelnemers gingen na afloop met water en een vrucht naar huis. Ook via flyers en folders hebben de consumenten in Nickerie diverse tips gekregen over een gezonde leefstijl.

ABOP'er Stefanus Ligorie: Informatie over verkiezingen bereikt nauwelijks bewoners binnenland

Ligorie wil meer actie vanuit overheid in binnenland.
Sommige binnenlandbewoners niet op hoogte wanneer verkiezingen plaatsvinden....


Informatie over de komende verkiezingen heeft het binnenland tot op dit moment weinig tot zelfs niet bereikt. Zo weten vele mensen nog niet eens op welke dag de verkiezingen zullen worden gehouden en waar er stembussen zullen komen te staan. ‘Als de situatie blijft zoals het nu eruit ziet, dan is de kans heel groot dat weer veel binnenlandbewoners niet naar de stembus zullen gaan. Indien men toch nu zou gaan, dan zouden er wederom vele ongeldige stembiljetten worden geteld.’ Dat zegt Stefanus Ligorie, jongere binnen de ABOP vandaag, woensdag 18 maart 2015, in het Dagblad Suriname.

Ligorie baseert zijn vrees op eigen onderzoek in het binnenland tijdens oriëntatiebezoeken. Dit is duidelijk gebleken in bijvoorbeeld het inheemse dorp Alalatepu.

Ligorie is niet te spreken over wat hij noemt een ‘trage gang van zaken’ bij de commissie, die de algemene en geheime verkiezingen moet voorbereiden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De jeugdleider stelt, dat vertegenwoordigers van de commissie nog niet zichtbaar genoeg zijn voor de bewoners. Volgens hem zou de voorlichtingsafdeling van deze commissie actief moeten zijn in het achterland.

‘Ze moeten opstaan van hun lekkere stoel en uit hun afgekoelde ruimtes komen en het werk goed gaan doen in het binnenland. Ze worden immers daarvoor betaald’, aldus Ligorie.

Hij is zich er overigens wel van bewust dat de politieke organisaties ook een taak hebben om te helpen zaken duidelijk te maken over de verkiezingen. ‘Dat gaan wij ook doen, maar de overheid heeft uiteindelijk de plicht de burgers officieel te vertellen wanneer en hoe men goed kan stemmen.’ 

Ligorie hoopt dat dit jaar er een hoger percentage kiezers dan bij de vorige verkiezingen naar de stembus gaat en dat er minder ongeldige stemmen zullen zijn in het binnenland. In 2010 was de opkomst in Sipaliwini 52% en bleek onder de uitgebrachte stemmen zo'n 7% ongeldig.

Zo'n 50 werknemers Taams Kliniek op Curaçao zullen baan verliezen

Taams Kliniek: Geen massaontslag, maar collectief ontslag


De Taams Kliniek in Willemstad op Curaçao heeft nu nog 152 werknemers in dienst en naar verwachting van de directie en de bewindvoerder zullen uiteindelijk ongeveer 50 personen ontslagen moeten worden om tot een evenwichtige loonsom/omzet-verhouding te kunnen komen. De leiding van de kliniek spreekt niet van ‘massaontslag’, maar van ‘collectief ontslag’, aldus bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 maart 2015.

'Voor het collectief ontslag is al toestemming van de rechter-commissaris.' Eerder dit jaar ontving de rechter-commissaris het openbaar verslag in de surseance van betaling van Kliniek Dr. J. Taams bv. In verband met de surseance werd advocaat Paul van de Laarschot aangesteld als bewindvoerder.

'Het saneringstraject maakt onderdeel uit van het gezond maken van de kliniek', zegt directeur Earl Esseboom namens Van de Laarschot. 'Helaas kan dat niet zonder ontslagen, aangezien de salarissen een te groot deel uitmaken van de afgenomen omzet, als gevolg van gedwongen keuzes, niet kostendekkende tarieven, voor wat betreft het aantal en soort verrichtingen, met als gevolg een afname in de productie.'

Begin september 2014, toen de voorlopige surseance werd verleend, telde de kliniek nog 182 werknemers. Vervolgens trad een dertigtal personeelsleden uit dienst zonder dat dit kosten met zich meebracht, aldus het verslag aan de rechter-commissaris. 'Bij een doorstart tijdens de surseance zullen er werknemers moeten afvloeien', schreef Van de Laarschot daarin. De vakbond CBV is daarbij hulp verzocht.

'Er ligt een saneringsplan en de criteria voor ontslag zijn in samenspraak met de vakbond CBV. Helaas kunnen we er nu nog niet verder over uitweiden, aangezien het onderdeel uitmaakt van het nieuwe businessplan in overleg met de eventuele nieuwe investeerders, waarvoor nu een non-disclosure geldt.'

De bewindvoerder werd door de redactie van de krant ook gevraagd of er sinds de surseance aanvullende schulden zijn gemaakt en of bijvoorbeeld de loonbelasting en sociale premies wel tijdig betaald en afgedragen worden. 'Nee', is het antwoord op de eerste vraag en op de vraag die daarop volgde: 'Ja, die worden maandelijks ingehouden.'

De voortzetting van de kliniek kan alleen plaatsvinden, schreef hij in zijn verslag aan de rechter-commissaris, als alle kosten die tijdens de surseance worden gemaakt volledig worden gedekt. 'Zouden de kosten niet worden gedekt dan ben ik genoodzaakt de werkzaamheden te laten stoppen.'

In overleg tussen de financieel directeur van de kliniek, adviesbureau Berenschot en de Sociale Verzekeringsbank SVB is een budget vastgesteld waarbinnen het mogelijk is de werkzaamheden in de Taams Kliniek voort te zetten. 'Er werd uitgegaan van financiële steun door de SVB en de overheid van in totaal 1,2 miljoen gulden per maand.' Daarnaast zouden er inkomsten van de andere zorgverzekeraars zijn.

FOLS: Assemblee regelt pensioenregeling parlementsleden, terwijl leerkrachten al twee jaren wachten op herwaardering

Nerkust hoopt dat bij de begrotingsbehandeling gedacht wordt aan leerkrachten


Terwijl de onderwijsbonden al ruim twee jaar strijden voor herwaardering van de positie van leerkrachten, hebben Assembleeleden deze week hun goedkeuring gegeven aan de wetswijziging geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zegt vandaag, 18 maart 2015, op Starnieuws, het opvallend te vinden dat oppositie- en coalitieleden, zonder elkaar dwars te zitten met quorum, hebben samengewerkt.

Nerkust hoopt dat bij de komende begrotingsbehandeling rekening wordt gehouden met de leerkrachten.

Leerkrachten die werkzaam zijn in het kader van het project Naschoolse Opvang en begeleiding wachten nog steeds op hun geld. Leraren verenigd in de Bond van Leraren (BvL) kijken ook uit naar positieverbetering. 'Wij hadden gehoopt dat er nog voor het geweld van de verkiezingscampagnes overeenstemming zou worden bereikt met de overheid', zegt Nerkust. Onlangs hebben beide vakbonden afzonderlijk gesprekken gevoerd met de raadsadviseurs en minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. 'Deze hoop lijkt steeds verder van de oever af te drijven', stelt de FOLS-president.

Mede gelet op de presentatie van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tijdens het Internationaal Onderwijscongres Suriname op 1 en 2 november 2013 met als thema 'The future depends on what we do in the present', keken de onderwijsbonden uit naar de positieverbetering.
Onder meer werd aangegeven, dat er anders moet worden gekeken naar onderwijsgevenden, dat zij moeten behoren tot de mensen met de beste performance en desnoods uit de ambtenarenreeks moeten worden gehaald.

Deze factoren zijn belangrijke voorwaarden om de motivatie erin te houden en leerkrachten in staat te stellen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Eenieder mag hoge eisen stellen aan de leerkracht, maar daartegenover moeten er ook motivatie-indicatoren worden aangedragen', vindt de vakbondsleider.

In verschillende publicaties wordt de rol van de leerkracht besproken. Volgens het jongste rapport ‘Onderwijsbureau Professionalisering’ van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, zijn  in de periode oktober 2012 tot januari 2014 ruim 170 trainingen uitgezet en uitgevoerd. Aan trainingen ontbrak het dus niet, want er is geïnvesteerd in leerkrachten. Maar, de waardering in materiële zin laat nog steeds te wensen over, stelt Nerkust.

Monorath legt functie Deken Orde van Advocaten niet tijdelijk neer vanwege Brunswijk en Interpol....

Monorath op het verjaarsdagsfeest van Brunswijk in Moengo, 7 maart.
'Ik voel me nu prettig bij de ABOP'


'We moeten niet roomser doen dan de paus. Bouterse heeft een zwaardere veroordeling op zijn naam. Santokhi kan nog steeds niet vertellen hoe er drugs uit de kluis van het Arrestatie Team tijdens zijn ministersperiode zijn verdwenen. Somohardjo is in het verleden ook veroordeeld. Moet ik dan in een hoek zitten en afwachten wie naar mij toekomt om samen te werken?',aldus Harish Monorath vandaag, woensdag 18 maart 2015, in de Ware Tijd. 

Hij reageert op zijn eigen besluit om zijn functie als Deken van de Orde van Advocaten toch niet tijdelijk neer te leggen.

Monorath zou in verband met de komende verkiezingen zijn functie neerleggen, omdat hij op dezelfde lijst staat met Ronnie Brunswijk, die op de lijst van de internationale politieorganisatie Interpol staat vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. Dit besluit is genomen met goedkeuring van het bestuur van de orde. 'Ik heb het vertrouwen dat het bestuur in mij heeft, nooit geschonden en overigens blijft een politieke keuze een vrije keuze.'

Monorath gaat ervan uit, dat hij niet verantwoordelijk is voor handelingen van anderen en zich onafhankelijk kan opstellen. Hij  zegt verder, dat een Deken niet in de positie verkeert van een rechter, maar slechts bemiddelend optreedt. 'Ik voel me prettig waar ik nu ben.'

Bono Velanti geïnstalleerd in Poeketi als granman van de N’dyuka, de stam der Aucaners

(Bron foto's: Sa Awowie memorial, Facebook)
Velanti opvolger in december 2011 overleden granman Matodja Gazon

Fractie en ministers A-Combinatie bij installatie aanwezig


Bono Velanti is gisteren in het dorp Poeketi aan de Tapanahonirivier geïnstalleerd als granman van de N’dyuka, de stam der Aucaners. Honderden belangstellenden, onder wie ministers, parlementariërs en andere hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van diverse marronstammen uit Suriname en Frans-Guyana waren aanwezig, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 18 maart 2015.

Velanti en zijn vrouw Sa Atanso werden 's morgens vanuit Drietabiki per boot naar Poeketi vervoerd waar volgens een eeuwenoude traditie de installatie plaatsvond.

Tijdens plechtige rituelen moest de aankomende granman op een speciale bank plaatsnemen. Het Poti A Bangi-ritueel symboliseert de officiële troonsbestijging. De formele en ceremoniële plechtigheden die sinds eergisteren plaatsvonden, waren omstreeks half een gistermiddag afgelopen. Daarna werd het nieuwe grootopperhoofd aan het publiek gepresenteerd.

Velanti volgt de in december 2011 overleden granman Matodja Gazon op.

Onder de vele aanwezigen bevond zich de voltallige fractie van de A Combinatie en de ministers uit dit blok. Mede daardoor kon gisteren De Nationale Assemblee niet in vergadering bijeenkomen.

AC- en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk bedankte zijn stamgenoten voor de wijze waarop het proces tot benoeming en installatie van de nieuwe leider zonder onderlinge strubbelingen heeft plaatsgevonden.
Bij andere marronstammen verliep eerder de troonopvolging van de granman niet vlekkeloos. Ook nu doen zich hierover problemen voor bij de Saramaccaners, zo schrijft Ivan Cairo in de Ware Tijd.

Bono Velanti is de eerste zoon van ma Ameedan (een jongere zus van gaanman Akontoe Velanti) en da Kwasiba (van het dorp Poeketi). Met zijn installatie gisteren is gaanman Bono Velanti de 15e gaanman van de Okanisi vanaf 1759 toen het gaanmanschap bij de Okanisi werd ingesteld:

Santokhi (VHP) wil transparantie inzake kwestie Alcoa/Suralco en Brokopondo-overeenkomst

'De Nationale Assemblee heeft nog niets vernomen'


VHP-voorzitter en -Assembleelid Chandrikapersad Santokhi zegt vandaag, woensdag 18 maart 2015, op Starnieuws, dat transparantie nodig is in de resultaten die door de regering zijn bereikt met de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa over Suralco en de Afobakakrachtcentrale. De regering heeft De Nationale Assemblee geïnformeerd voordat gesprekken gevoerd werden met de multinational. 'Nu is er zolang gewacht om de uitkomst mee te delen. De Nationale Assemblee heeft nog niks vernomen', aldus Santokhi.

Hij zegt, dat zijn informatie er toch niet ver naast was. Hij deelde afgelopen weekeinde in Meerzorg, Commewijne, tijdens een massameeting van de VHP, mee, dat hij met de Alcoa-top gesproken heeft en te horen kreeg dat Suralco zou sluiten. Dit blijkt niet het geval te zijn. Santokhi zei hierna dat hij met kopstukken van Suralco had gesproken.

'Nu blijkt, dat in juli het bedrijf door Alcoa overgedragen wordt aan Suriname, maar wij weten niks over de condities', stelt de VHP-voorzitter.

De regering en Alcoa hebben in een gezamenlijke verklaring gisteren meegedeeld dat de Brokopondo-overeenkomst wordt beëindigd. Alcoa heeft aangekondigd, dat zij haar aluinaarde raffinagecapaciteit bij Suralco zal verminderen met 443.000 m³ ton per jaar. Het bedrijf voert gesprekken met de regering om de Suralco-operaties over te dragen aan een Surinaamse entiteit.

'Deze verregaande besluiten kunnen niet genomen worden zonder De Nationale Assemblee te kennen. Wij willen weten hoe de toekomst van Suralco eruit ziet en hoe ingespeeld zal worden op de ontwikkelingen. Wat gaat er met de dam gebeuren en hoe zal de Surinaamse entiteit worden gevormd? Van waar zullen de middelen komen om het bedrijf over te nemen? Wat gebeurt er met het milieu? Wat zijn de voorwaarden voor deze overeenkomst?' Santokhi vindt dat het volk recht heeft op deze informatie.

Hooghart blijft met zijn PBO hopen op samenwerking met NDP, tegen beter weten in

Hooghart blijft hopen op samenwerking met NDP.....
NDP beweert bij hoog en bij laag alleen verkiezingen in te gaan


Ronald Hooghart, voorzitter van de Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO), vertrouwd erop dat de NDP samen met zijn partij de verkiezingen in zal gaan. 'We hebben een goede verhouding opgebouwd met de NDP-voorzitter. Als ik over een plan B praat wil dat zeggen, dat ik geen vertrouwen heb in deze samenwerking.' Dit bericht de Ware Tijd Online vandaag, woensdag 18 maart 2015.

Hoewel het nog niet formeel vanuit de leiding van de partij is bekendgemaakt, lijkt het er echter op dat de NDP alleen de verkiezingen in gaat. In allerlei reacties en commentaren de afgelopen dagen laten partijkopstukken weten, dat de NDP alleen aan de verkiezingen gaat deelnemen.

De NDP stopte eerst de samenwerking met de ABOP in Mega-Combinatieverband. Vervolgens besloot de PALU als deel van de combinatie haar eigen weg te gaan, nadat de samenwerking met haar structuren in Coronie door de NDP-structuren in dat district werd opgezegd.

Hooghart heeft al in een vroeg stadium zijn interesse voor een samenwerking met de NDP getoond en vreest gezien deze ontwikkelingen niet voor een afwijzing vanuit de NDP.

Over hoe de NDP de verkiezingen in gaat, houdt campagneleider Ramon Abrahams vooralsnog de lippen stijf op elkaar, aldus de krant. Hij liet wel weten dat dit voor zaterdag bekend wordt gemaakt.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)