donderdag 19 maart 2015

Paramaribo Zoo vraagt weer vergunning aan voor houden verdovingsgeweer

Noodzaak verdovingsgeweer bleek onlangs bij doodschieten ocelot door agent


De directie van de Paramaribo Zoo gaat weer proberen een vergunning aan te vragen voor het houden van een speciaal verdovingsgeweer. Dat bericht vandaag, donderdag 19 maart 2015, de Times of Suriname. Het doodschieten onlangs op een perceel te Uitvlugt, Paramaribo, van een ongevaarlijke ocelot die heerlijk hoog in een boom zat te genieten van het zonnetje, heeft duidelijk gemaakt dat de dierentuin de beschikking moet hebben over een verdovingsgeweer.

Er wordt vanuit de samenleving vaak een beroep gedaan op de Paramaribo Zoo voor het vangen van dieren. Maar, vervolgens moet de dierentuin weer iemand inschakelen die de beschikking heeft over een verdovingsgeweer, zoals de dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

'LBB is echter niet altijd vrij om ons te assisteren en dat was ook het geval in de zaak van de ocelot', zegt John Altenberg, directeur van de Paramaribo Zoo.

De dierentuin wil haar eigen personeel de nodige trainingen laten volgen in het gebruik van een verdovingsgeweer. In het verleden zijn er wel eens personen geweest die zo'n geweer aan de dierentuin wilden schenken, maar ze moesten worden geweigerd, omdat de dierentuin nu eenmaal niet beschikt over een vergunning voor het houden van een verdovingsgeweer.

Altenberg zegt gemerkt te hebben, dat velen in de samenleving zich niet konden vinden in het optreden van de politie om de ocelot uit de boom te schieten. Het was volgens de dierentuindirecteur duidelijk dat het ging om een tam dier en totaal geen gevaar vormde. Als gekeken wordt naar de omgeving waar de kleine katachtige zich ophield, kan de conclusie getrokken worden dat het dier aan iemand toebehoorde.

De Paramaribo Zoo blijkt eerder een melding te hebben gehad van een ocelot in de stad en wel in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het dier werd echter niet gevonden. De dierentuin had de ocelot graag in haar collectie willen opnemen. Altenberg stelt dat de dierentuin er alles aan zal doen om te voorkomen dat in de toekomst weer een onschuldig dier wordt afgeknald.

Gedetineerden aangevallen door Braziliaanse bijen

Gevangenen aan het werk op verlaten perceel Paramaribo Zuid-West


Enkele gedetineerden die aan het werk waren op een verlaten perceel in Paramaribo Zuid-West zijn aangevallen door Braziliaanse bijen. Dit is, aldus de Times of Suriname vandaag, donderdag 19 maart 2015, bevestigd door Paulus Pinas, onderdirecteur van de afdeling Delinquentenzorg op het ministerie van Justitie en Politie.

De gevangenen moesten voor medische behandeling naar een ziekenhuis worden vervoerd. Een van hen moest ter observatie worden opgenomen, terwijl de anderen na behandeling konden worden heengezonden.

De bijen bevonden zich in blikken en oude autobanden op het terrein. Een van de gedetineerden zou tegen een blik zijn aangekomen waarop de bijen hem als eerste aanvielen. Kort daarna werden ook de andere gedetineerden aangevallen.

Volgens Pinas hebben, met uitzondering van dit bijenincident, de werkzaamheden in Paramaribo Zuid-West en Noord-Oost een goed verloop. Ondanks de aanval door de insecten zijn de gevangenen toch enthousiast om hun werkzaamheden voort te zetten. Er zijn nadere instructies aan ze gegeven om voorzichtig te zijn op verlaten percelen.

De gevangenen verwijderen hoog onkruid op percelen en onderhouden de bermen in de stad. De inzet van gedetineerden hiervoor is volgens Pinas een vorm van resocialisatie, zodat zij als een verbeterd persoon terug kunnen gaan keren in de maatschappij.

Starnieuws: Samenwerking PALU met de ABOP alweer voorbij

Onduidelijkheid over plaats op lijst kandidaatstelling PALU in Paramaribo


Ronnie Brunswijk, voorzitter van ABOP, zegt vanavond, donderdag 19 maart 2015, op Starnieuws dat de samenwerking met de PALU op de helling is. De PALU wil nummer twee op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee in Paramaribo. Dit had Brunswijk de partij beloofd, maar hij had nog niet afgestemd hierover met de partners KTPI en PDO. Zij hebben gesteld de ABOP nummer 1 en 2 zou invullen. Op basis daarvan hun samenwerking met de ABOP tot stand gekomen, aldus de nieuwswebsite.

Brunswijk zegt dit duidelijk gemaakt te hebben aan de PALU, maar er is geen overeenstemming hierover bereikt. De PALU heeft wel de eerste plek in Coronie, maar wilde in Paramaribo ook een stevige positie.

'De PALU heeft ook niet getekend. Wij willen alles vanavond rond hebben, want met de ervaring van vijf jaar geleden gaan wij geen enkele risico nemen', zegt Brunswijk.

De ABOP, KTPI en PDO schrijven zich morgenmiddag om twee uur in bij het Centraal Hoofdstembureau. De partijen gaan de verkiezingen in als Alternatieve Combinatie.

'Wij hebben geen tijd meer om nog met de PALU te praten. Wij willen alles rond hebben, alle kandidaten op het niveau van De Nationale Assemblee, districts- en ressortraad', zegt Brunswijk. 'Ook moeten alle machtigingen rond zijn, zodat niemand kan komen op het laatste moment om te zeggen dat ze niet gaan tekenen. Alles gaat in de kluis tot de indiening van de kandidatenlijsten op 9 april.'

Nederlandse regering positief over resultaat Interparlementair Koninkrijksoverleg

Uitkomsten Ipko-overleg goed door Nederland ontvangen


De Nederlandse regering staat positief tegenover de uitkomsten van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), dat afgelopen januari werd gehouden op Aruba. De Nederlandse Eerste- en Tweede Kamerleden die deelnamen aan het overleg hadden om die officiële reactie verzocht, aangezien het Ipko altijd om beleidsacties van de vier regeringen vraagt, aldus de Amigoe donderdagmiddag 19 maart 2015.
 
De afgelopen weken werd al bekend, dat de Nederlandse regering stappen heeft gezet voor de realisatie van een geschillencommissie, een onderwerp dat met name voor Aruba, St. Maarten en Curaçao belangrijk is. Een werkgroep probeert nog voor de Koninkrijksconferentie van juni dit jaar met een voorstel voor een Rijkswet Geschillenregeling te komen, waarmee alle landen kunnen instemmen. 'Als er op dat moment nog geen overeenstemming is bereikt, zal ik u een uiteenzetting doen toekomen over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen', schrijft minister Ronald Plasterk namens de Nederlandse regering.

Een ander onderwerp dat veel aandacht kreeg bij het Ipko was de samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakte vorige week bekend, dat ze deel zal nemen aan het Zorgcongres dat ook voor deze zomer gepland staat.

De Nederlandse regering staat ook positief tegenover de andere punten, zoals economische samenwerking. Plasterk schrijft dat daarvoor een betere gegevensuitwisseling tussen de douane van de verschillende landen nodig is en ook meer onderlinge afstemming van import- en exportwetgeving. Met betrekking tot personenverkeer noemt hij de plannen van de Arubaanse regering om passagiers met bestemming Schiphol al op Aruba te controleren, zodat er geen 100 procentcontrole op Schiphol meer nodig is. Maar de controles op Aruba moeten dan structureel hetzelfde niveau hebben als in Nederland, schrijft Plasterk. 'Thans is dat nog niet het geval. Binnenkort bespreken Nederland en Aruba de eventuele vervolgstappen met betrekking tot de preclearance.'

Over de problemen met de afbetaling van studieschulden meldt Plasterk weinig. De Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs, die studiefinanciering verstrekt, werkt momenteel aan betalingsregelingen voor voormalige studenten op Curaçao die problemen hebben met de afbetaling van hun studieschuld. Daarna richt DUO zijn aandacht op Aruba en St. Maarten. Een onderzoek naar mogelijkheden om studieschulden in Antilliaanse guldens terug te betalen, wordt binnenkort afgerond.

Verder schrijft hij dat jongeren op Curaçao, Aruba en St. Maarten die kiezen voor een vervolgopleiding buiten Nederland in principe geen studiefinanciering van DUO krijgen, ook niet met het nieuwe leenstelsel dat op 1 september 2015 wordt ingevoerd. In het nieuwe stelsel is de financiering omgezet in een lening, maar zijn de afbetalingsvoorwaarden voordeliger dan voorheen.

Een laatste onderwerp dat tijdens het Ipko besproken werd was de positie van Caribische Nederlanders in Nederland. Plasterk herhaalt op dit punt dat er landelijk geen specifiek beleid meer bestaat voor migrantengroepen, maar dat er op lokaal niveau wel veel initiatieven zijn om bijvoorbeeld discriminatie te bestrijden of schoolprestaties van jongeren uit de voormalige Antillen te verbeteren. Gemeenten, scholen en organisaties proberen op dat gebied wel van elkaar te leren.

Verscherpt reisadvies van Nederlandse autoriteiten voor Venezuela

'Vliegtickets voor interne vluchten en vluchten op Curaçao, Aruba en Bonaire moeilijk te krijgen'

'Vliegveld en weg tussen vliegveld en Caracas zeer gevaarlijk'


Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland hanteert sinds gisteren een verscherpt reisadvies voor Venezuela. 'Houd er bij een bezoek aan Venezuela rekening mee dat vliegtickets moeilijk te krijgen zijn. Dat geldt met name voor interne vluchten en vluchten naar Curaçao, Aruba en Bonaire.' Dit meldt de Amigoe vanmiddag, donderdag 19 maart 2015.
 
Het vliegveld en de weg tussen het vliegveld en Caracas zijn zeer gevaarlijk. 'Als u in Venezuela aankomt, laat u dan afhalen door bijvoorbeeld een taxi of busje van het hotel waar u gaat logeren. Of door bekenden. Negeer opdringerige personen die u vervoer naar de stad aanbieden. Deze personen leiden reizigers naar voertuigen van handlangers. De handlangers bedreigen en beroven soms passagiers', aldus het ministerie.

Op de website van Buitenlandse Zaken staan meer tips voor reizigers. Het reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Caracas, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het ministerie verwijst naar de demonstraties vorig jaar in veel (grote) steden van studenten en oppositie. Door toenemende politieke onrust en schaarste in winkels kunnen demonstraties weer oplaaien.

Verder wordt afgeraden om naar de grensgebieden met Colombia te reizen. Het is hier gevaarlijk door de spanningen in het gebied. Zwaar bewapende Colombiaanse guerrillastrijders zijn hier aanwezig. Ook staan deze gebieden bekend om drugshandel. Hierdoor is er zware criminaliteit, zoals ontvoeringen en onderlinge afrekeningen.

Maar ook Caracas, Valencia, Maracaibo en het eiland Isla Margarita worden genoemd vanwege het risico overvallen of zelfs korte tijd ontvoerd te worden in ruil voor losgeld Ook zeiljachten die voor de kust voor anker liggen, zijn vaak het doelwit van overvallen.

Ronald Hooghart met zijn PBO toch onder vleugels NDP verkiezingen in

Nieuwe Stijl KTPI ook in zee met NDP


De NDP gaat de PBO van Ronald Hooghart en de Nieuwe Stijl KTPI van Oesman Wangsabesari accommoderen binnen haar structuur. Dit zegt NDP-campagneleider Ramon Abrahams vanavond, donderdag 19 maart 2015, in de Ware Tijd Online, nadat het besluit formeel in bijzijn van NDP-voorzitter Desi Bouterse zou zijn genomen. 

'Beide partijen komen onder de paraplu van de NDP', zegt Abrahams.

Dat betekent dat de PBO en Nieuwe Stijl KTPI niet onder eigen naam de verkiezingen ingaan. De samenwerking wordt vóór zaterdag bekrachtigd door middel van het tekenen van  een overeenkomst. Op die dag zal de NDP zich registreren bij het Centraal Hoofdstembureau.

Hooghart was vanaf het begin vastberaden over een samenwerking met de NDP. 'In het contact met de NDP zijn we zodanig gegroeid met elkaar dat er groot vertrouwen is', reageert hij.

De PBO had zich nog niet ingeschreven bij het Centraal Hoofdstembureau wegens enkele oneffenheden in haar partijstatuten. Dit is nu niet meer nodig. Wangsabesari was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

Starnieuws meldt vanavond dat ook Baasa, met Nicolaas Priesierie als voorzitter, wordt ondergebracht bij de NDP. Dit bevestigt de woordvoerder van de NDP, Winston Lackin, tegenover de nieuwswebsite.

De kogel is door de kerk: Assembleelid Lachman (Nieuw Suriname) naar NDP

Lachman krijgt nog te bepalen plaats kandidatenlijst NDP Nickerie


Het Assembleelid Premdew Lachman van Nieuw Suriname stapt over naar de Nationale Democratische Partij (NDP). Dit bevestigt partijwoordvoerder Winston Lackin vanavond, donderdag 19 maart 2015, op Starnieuws.

Lachman zal op de kandidatenlijst in Nickerie prijken van de NDP, maar nog niet bekend is op welke plaats. De NDP heeft hem plek nummer vijf aangeboden. Binnen enkele dagen wordt een definitief besluit hierover genomen.

Lackin zegt, dat er ook al gesproken is met de structuren van de NDP over de overstap van Lachman naar de NDP. In het verleden waren er heftige spanningen tussen Nickerie coördinator Rashied Doekhie en Lachman. De plooien zijn intussen glad gestreken.

Lachman's collega Harish Monorath is inmiddels bij de ABOP. Er was al die tijd ook sprake van dat Lachman eveneens naar de ABOP zou overstappen, maar uiteindelijk heeft hij toch gekozen voor de NDP.

De Volkskrant over Alcoa en Suriname....

Openbaar Groen OW ruimt gedumpt afval in BLO Project Saramacca op

(Bron foto's: BIC Saramacca)
'Ondanks vele voorlichting blijven mensen afval langs wegen dumpen'

'Wat je ook doet, er komt geen verandering in'


Het Directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken heeft vanmiddag, donderdag 19 maart 2015, het zwerfvuil langs de Jogi Sewsankerweg te B.L.O. Project in het district Saramacca opgeruimd. Naast petflessen en andere plasticartikelen blijkt ook, dat winkeliers flessen hebben gedumpt op deze berm, aldus bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca.

Het lokaal bestuur van Saramacca is het zat om steeds het milieu van zwerfvuil te ontdoen, aldus het BIC. Ondanks de vele voorlichting, blijven mensen grote hoeveelheden petflessen en vuil langs de wegen dumpen. Wekelijks wordt door het Commissariaat tweemaal, op dinsdag en vrijdag, vuil opgehaald in het gehele district.

'Wat je ook doet, hoe je het ook aanpakt, er komt geen verandering in. Milieu en gezondheid worden in gevaar gebracht. De burgers, als de grote boosdoeners, beseffen het niet. Erger kan het niet, terwijl het simpel te voorkomen is', zegt ressortleider Badboeram Panday.

Hard optreden
Artikel 39a van Politiestrafwet: GB 1915 No. 77, vele malen en laatstelijk gewijzigd bij SB 1990 No. 24, moet nu echt operationeel worden, stelt het BIC.

Artikel 39a:
Hij, die vuilnis, afval of andere hem toebehorende zaken nederwerpt, stort of plaatst, dan wel doet nederwerpen, storten of plaatsen op een voor het openbaar verkeer openstaande weg en de daarbij behorende voetpaden, in voor het publiek toegankelijke tuin of park, in een voor de afwatering bestemde of daartoe dienende gracht, trens of kreek of op een ander dan overheidswege daartoe aangewezen tot het domein behorend perceel of land, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste een duizend gulden.

Het BIC Saramacca benadrukt, dat het heel belangrijk is dat de regionale organen, ambtenaren in het veld en de bevolking hun medewerking verlenen om deze vervuilers te identificeren. Dit kan door te fotograferen, het optekenen van kentekennummers van auto’s en deze gegevens te sturen naar het BIC van Saramacca, e-mailadres: bicsaramacca@hotmail.com. Dit zal zeker een wezenlijke bijdrage leveren om dit specifiek geval te minimaliseren in het district.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay oriënteerde zich vanmiddag persoonlijk bij de opruimingswerkzaamheden in het ressort Jarikaba.

Opslagcapaciteit CO2 Amazonewoud neemt af met 30 procent

Onderzoekers publiceren studie naar opslag koolstof in Amazonegebied over laatste 30 jaar

'Bomen leven sneller en gaan jonger dood'

Onderzoek in acht van de negen Amazonelanden: Suriname als enige niet bij onderzoek betrokken


Het vermogen van het Amazonewoud in Zuid-Amerika om koolstof op te slaan neemt af. Eerdere voorspellingen over het opnemen van CO2 door het bos zijn mogelijk te optimistisch gebleken, zegt Roel Brienen, eerste auteur van een omvangrijke studie naar de opslag van koolstof in het Amazonegebied over de afgelopen dertig jaar. Brienen is verbonden aan de Universiteit van Leeds, 'School of Geography.'

Het onderzoek, waaraan negentig wetenschappers uit verscheidene landen hebben meegewerkt, is gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Diverse internationale media, waaronder de Volkskrant en Nu.nl in Nederland, berichten vandaag, donderdag 19 maart 2015, over de onderzoeksresultaten.

Wetenschappers van tal van instituten en organisaties, waaronder het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, Tropenbos International en Wageningen UR (University & Research cetre) deden sinds de jaren tachtig onderzoek op ruim 321 locaties en deden metingen aan zo'n 200.000 bomen.

Het opslaan van koolstof in een reservoir, zoals bossen, wordt ook wel een ‘sink’ genoemd. Een groot deel van de koolstof ‘sink’ op aarde is het Amazonewoud. 'Het is niet duidelijk wat er gebeurt als het klimaat de samenstelling van de atmosfeer en boomgroei blijft veranderen', aldus Hans ter Steege, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, op de website van Wageningen UR. Ter Steege: 'Dat we een afname zien van de Amazone ‘sink’ verschilt sterk van de recente groeiende opname van terrestrische koolstof op wereldwijde schaal, en gaat ook tegen de verwachtingen in.'

'Voorgaande studies hebben voorspellingen gedaan over de koolstofopslag in de Amazone', zegt Lourens Poorter van Wageningen University, 'maar er blijft grote onzekerheid wat er precies gebeurt, omdat zowel het toekomstige klimaat als het effect hiervan op de vegetatie onduidelijk zijn.' Daarom is er in dit onderzoek geen voorspelling gedaan, maar is gekeken naar de langdurige effecten op afzonderlijke bomen in de tropische bossen van Zuid-Amerika.

René Boot, directeur van Tropenbos International in Wageningen: 'Wij hebben unieke gegevens gebruikt die over vele jaren zijn verzameld en in een heel groot gebied. Er zijn geen andere onderzoeken die over langere periodes en grotere gebieden dan in de Amazone gaan.' Deze studie laat ook zien dat lange-termijnmonitoring op locatie zeer belangrijk is om veranderingen van de grootste koolstofopslag op aarde op te helderen.

Het regenwoud van de Amazone is een van de grootste natuurlijke opslagplaatsen op land van CO2 (koolstofdioxide) in de wereld. Bomen nemen CO2 op door fotosynthese en leggen dit vast in de stam, takken en bladeren. Dit enorme koolstofreservoir draagt bij aan het afremmen van de opwarming van de aarde.

Het toenemen van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer heeft echter tot gevolg gehad dat bomen in het Amazonegebied sneller zijn gaan groeien, in de jaren tachtig en negentig, en had een onverwacht effect, namelijk dat de bomen eerder dood sterven.

'Ze doorlopen hun levenscyclus in een hoger tempo. Ze leven sneller en gaan jonger dood', zegt Brienen.

Hij houdt er rekening mee, dat ook droogte en ongewoon hoge temperaturen kunnen hebben bijgedragen aan het sneller afsterven van bomen. Maar hij wijst erop dat de toename van de sterfte zich al voordeed voor droogteperioden in 2005 en 2010. 'Wij denken dat de recente droogten niet de enige oorzaak zijn van de sterfte, maar dat ook de versnelde levenscyclus een rol speelt.'

Wat de oorzaak van de toegenomen boomsterfte ook moge zijn, zij beperkt volgens de onderzoekers het vermogen van het Amazonewoud om koolstof uit de atmosfeer op te nemen. 'In eerdere studies zijn voorspellingen gedaan over de voortdurend toenemende opname van koolstof. Maar op de lange termijn blijkt zich minder koolstof op te hopen. Ons onderzoek duidt erop dat er een limiet zit aan wat een bos kan opnemen. Mogelijk zijn de modellen voor de toekomst te optimistisch geweest', aldus Brienen.

Ten opzichte van de jaren negentig is de opname van koolstof in het Amazonewoud de afgelopen tien jaar met 30 procent verminderd. Brienen onderstreept dat dit is vastgesteld in ongerept regenwoud en niet in delen van de Amazone die zijn aangetast door ontbossing of ander menselijk ingrijpen. Ook maagdelijke bossen veranderen, stelt Brienen.

Het Amazonewoud is verspreid over negen landen met zo'n 300 miljoen bomen verdeeld over 15.000 soorten: Bolivia, Ecuador, Colombia, Peru, Venezuela, Brazilië, Frans-Guyana, Suriname en Guyana. Het onderzoek is echter in één land niet verricht en dat is Suriname....

(Red. De Surinaamse Krant/Wageningen UR/Nature/Volkskrant)

Tweede dode vrouw gevonden in Bonam op Curaçao

Filomena Wallé (65) dood in haar woning aangetroffen


De politie op Curaçao heeft de identiteit bevestigd van een tweede vrouw die deze week dood werd aangetroffen in de Kaya Misa Alegre in Bonam te Willemstad.  Het gaat om Filomena Wallé, geboren op 11 maart 1950 op Curaçao. Haar lichaam werd gisteren rond half zeven 's avonds ontdekt in haar woning, zo bericht vandaag, donderdag 19 maart 2015, onder andere Versgeperst.com.


Ze zou daar al enkele uren hebben gelegen. De politie kan nog geen uitspraken doen over de doodsoorzaak. Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen.

Agenten vonden afgelopen zondagavond ook een lichaam in de Kaya Misa Alegre. Sehos-verpleegster Cristina Elisabeth Barry (35) werd dood aangetroffen in de tuin van een appartementencomplex. Ze had meerdere messteken in haar lichaam.

Oud-directeur NVB vraagt TCT-minister onderzoek naar financiële wantoestand bij vervoersbedrijf

Actie van Romeo Simons hart onder de riem voor NVB-personeel


Romeo Simons, oud-directeur van het Nationaal Vervoer Bedrijf NV (NVB), die reeds enige tijd op non-actief is gesteld, heeft per deurwaardersexploot een open brief bezorgd bij minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), waarin wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de financiële wantoestand bij het NVB. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 19 maart 2015.

Simons stelt dat deze open brief bedoeld is als een hart onder de riem voor het personeel in dienst van het Nationaal Vervoer Bedrijf, de bushouders, dienstverleners en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij het staatsbedrijf.


Een kopie van de open brief werd ook verzonden naar de vaste commissie Transport, Communicatie en Toerisme in de Nationale Assemblee en voorzitter Kenneth Themen van de Organisatie van Bushouders in Suriname.


Nog steeds onduidelijkheid over positie Monorath binnen kandidaatstelling ABOP

Met komst PALU binnen AC is spoeling kandidaatstelling magertjes geworden...


Het, nog steeds, Nieuw Suriname-Assembleelid Harish Monorath blijft bij de Alternatieve Combinatie (AC) hoewel de spoeling dun is geworden door komst van de PALU, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 19 maart 2015. 

De overige partners, waaronder de KTPI en de PDO, hebben elk een plek gevraagd in Paramaribo. De KTPI wil plek nummer drie en de PDO plek nummer vier. Binnen politieke kringen wordt beweerd, dat de Palu de nummer twee plaats wil. ‘Er is nog geen officiële plek toebedeeld aan een partij’, zegt Monorath. Hij stelt zijn bijdrage te blijven leveren, zodat zijn partij en de combinatie voldoende stemmen kunnen behalen.

In het prille begin toen de NDP vernam, dat Monorath in zee zou gaan met de ABOP, bood de partij Monorath een plek aan in Paramaribo. Aan zijn collega-Assembleelid Premdew Lachman was de vijfde plek in Nickerie beloofd. ‘Maar we hebben het nooit serieus genomen’, aldus Monorath. Hij zegt steevast bij de AC te zullen blijven. Hij zal morgen samen met de overige partners naar het Centraal Hoofdstembureau gaan voor de inschrijving.

Het is nog onduidelijk of Lachman ambities heeft voor kandidatuur in Nickerie of dat hij iemand anders naar voren zal schuiven. Hij moet morgen met spoed naar het buitenland wegens medische redenen. Over drie weken is hij terug in Suriname en pas dan zal hij een definitief besluit nemen.

Bij de afgelopen verkiezingen was Lachman in Megacombinatie-verband op nummer twee in Nickerie. Hij behaalde 2.235 stemmen. Monorath, die op nummer drie stond in Paramaribo, moest het doen met 'slechts' 762 stemmen.

Staatsolie kondigt 2e obligatie-uitgifte aan

Obligatielening ook opengesteld voor beleggers in Nederland en Caribisch gebied

Aanleiding: Staatsolie's betrokkenheid bij Merian goudmijnproject Newmont


Staatsolie kondigt een tweede obligatie-uitgifte aan. In 2010 had het bedrijf een succesvolle obligatie-uitgifte gehouden. Staatsolie wilde 15 miljoen Amerikaanse dollar lenen, maar kreeg een recordbedrag van ruim 55.1 miljoen, tegen een rente van 7%. In mei zou dit bedrag terugbetaald moeten worden met rente, maar Staatsolie gaat voor een tweede obligatielening, die precies aansluit op de eerste.

De obligatiehouders hebben de mogelijkheid hun belegging in Staatsolie voort te zetten voor vijf jaar, met eveneens een aantrekkelijke rente. Staatsolie zal op 25 maart de tweede obligatie-uitgifte lanceren.
(Bron: Staatsolie)

Het bedrijf heeft voor het investeringsprogramma 2015-2020 een budget van ongeveer 1 miljard Amerikaanse dollar. Een deel van deze investeringsbehoefte zal lokaal aangetrokken worden. Algemeen directeur Marc Waaldijk zegt, dat De Surinaamsche Bank weer de arrangeur zal zijn van deze uitgifte.

De tweede obligatielening heeft te maken met de 25% aandelen die Staatsolie heeft in het Merian goudmijnproject van Newmont. De gemeenschap zal kunnen participeren in dit project, kondigde Waaldijk eerder aan. Het voornemen is om de obligatielening ook open te stellen voor beleggers in Nederland en het Caribisch gebied, zodat een groter bedrag bij elkaar kan worden gebracht, alus Starnieuws donderdag 19 maart 2015.

Asabina (BEP): 'Regering moet met Alcoa geen zand strooien in ogen volk'

'Alcoa is niet op de knieën gegaan voor de Surinaamse regering'

Wereldwijd stopt Amerikaanse multinational met activiteiten


Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina zegt vandaag, 19 maart 2015, in het Dagblad Suriname, dat de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa echt niet op de knieën is gegaan voor de regering Bouterse-Ameerali. Deze indruk wordt door de regering gewekt als zou het beëindigen van de overeenkomst met Alcoa een wapenfeit zijn van deze regering. Maar, dit is niet waar, waarschuwt Asabina. 

Maar dit is niet waar, aldus Asabina. Hij zegt, dat de regering niet moet proberen zand te strooien in de ogen van het volk. Ook moet de regering niet trachten politiek te scoren met deze materie. Niet alleen in Suriname, maar wereldwijd stopt Alcoa namelijk met haar activiteiten vanwege een terugval in de bauxietprijs.

Asabina stelt, dat de regering niet in een hoerastemming moet verkeren door overname van Suralco en de Afobakadam. Uit commerciële overwegingen heeft Alcoa besloten uit Suriname te stappen. De politicus hoopt dat het getij zich weer mag keren in de wereld, zodat het bedrijf weer winstgevend wordt voor Suriname. Ook legt hij nogmaals de nadruk op, dat Suriname na de overname van de Afobakadam niet onverantwoord moet omgaan met de bodem van het stuwmeer door een wild west op zoek naar goud te creëren op het meer.

Hij is ook van oordeel, dat De Nationale Assemblee 'omstandig en genoegzaam geïnformeerd' moet worden over de overdracht alvorens de bescheiden te bekrachtigen. Dergelijke handelswijze illustreert goed bestuur, transparantie en voorspelbaarheid van beleid.

Asabina hoopt niet dat het parlement met slechts een kennisgeving ingelicht zal worden over de overname van Suralco door Suriname. Tijdens de onderhandeling is het van belang dat Suriname probeert het onderste uit de kan te halen. ‘We moeten ons huid duur verkopen.’ En dit moet ten voordele zijn van het Surinaams volk, aldus de BEP'er.

Jhauw heeft weer wat te jammeren: minister Belfort laat hem paar uur bewust wachten

PING-voorzitter beschuldigt Belfort van machtsmisbruik en boycotten van burger                   

De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, moet het vandaag, donderdag 19 maart 2015, in ieder geval in het Dagblad Suriname ontgelden. Volgens PING-voorzitter Ramsoender Jhauw (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijkheid) heeft de bewindsman hem gisteren uren laten wachten. Ondertussen weet iedereen, dat Jhauw nogal snel jammert en met krachttermen smijt.

De statuten van de politieke partij PING moesten een dringende wijziging ondergaan. Deze wijziging diende ook de handtekening van de minister van Justitie en Politie te hebben. Jhauw beweert een dag van tevoren een goede afspraak te hebben gemaakt met de secretaresse van de minister. De stukken lagen al lang bij de minister. Jhauw moest gisteren, althans dat beweert hij, vijf uren buiten het kantoor van de minister wachten op een handtekening.

‘De minister was wel in zijn kantoor, maar vertikte het om op de stukken te tekenen, ondanks dat wij al een tijdje met het ministerie bezig zijn en ik aangaf dat het een spoedgeval was. Na de ondertekening kwam men ook met een andere smoes van het niet mogen meegeven van de stukken. De stukken zouden middels een koerier de volgende dag naar het ministerie van Binnenlandse Zaken worden verzonden, waardoor ik een dag zou verliezen. Na gesprekken mocht ik de stukken eindelijk meenemen’, aldus Jhauw.

Naar mening van Jhauw is dit te kwalificeren als machtsmisbruik door de minister. ‘Je ziet duidelijk dat de minister iets op zijn hart heeft. Hij was persoonlijk bezig. Ik vind dat een minister die meent een burger te boycotten, niet de juiste man op de plaats is. Het is onethisch en immoreel. De regering organiseert de verkiezingen en deze minister is ook deel van deze regering, dus vind ik dat de minister zijn ondersteuning moet verlenen, zodat de verkiezing vlekkeloos kan verlopen.’

De stukken die de minister gisteren heeft getekend, moeten nog door de president worden ondertekend en morgen worden gepubliceerd in het Advertentieblad. Jhauw moet zich hierna melden bij het Onafhankelijk Kiesbureau om zijn politieke partij te registreren. De partij van Jhauw is voornemens zich zaterdag te melden bij het Centraal Hoofd Stembureau om zich als deelnemende partij aan de verkiezing te registreren.

Dagblad Suriname: Doekhie wordt NDP-lijsttrekker in Nickerie

Namen voorgedragen kandidaat-Assembleeleden worden morgen bekendgemaakt door NDP


Het NDP-Assembleelid en hoofdbestuurslid van de partij Rashied Doekhie wordt de lijsttrekker van de NDP in Nickerie. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 19 maart 2015, te hebben vernomen van zogenoemde 'welingelichte bronnen'.

Doekhie zwijgt echter. Hij wacht tot vrijdag als de namen van de voorgedragen Assembleeleden officieel door de NDP bekendgemaakt worden aan de structuren. De naam van Johnny Mahespalsing wordt genoemd als kandidaat nummer twee op de lijst van de NDP in Nickerie.

Wanneer Doekhie wordt gekozen, zal hij voor de derde achtereenvolgende keer aanzitten als NDP-volksvertegenwoordiger van Nickerie.

Bij de afgelopen verkiezingen behaalde Doekhie 1.966 stemmen. Hij was de lijsttrekker. Premdew Lachman van Nieuw Suriname, die op de tweede plaats stond, haalde 2.235 stemmen. Refano Wongsoredjo behaalde 910 stemmen en wijlen Erwin Abel, die als nummer vier stond, behaalde een aantal van 2.210 stemmen, terwijl Harriet Ramdien, die op de vijfde plaats stond, met 1.559 stemmen eindigde. Ramdien is nu aspirant-kandidaat, maar dan bij de VHP.

Recent nog heeft de NDP haar kandidaten voor De Nationale Assemblee bekendgemaakt aan haar structuren in het district Saramacca. Aan alle onenigheid en getwist is een einde gemaakt met het presenteren van nieuwe gezichten. De arts Jerrel Mahabier wordt de lijsttrekker, terwijl Naomi Kromokario-Samidin en Robbys Loods respectievelijk op nummer twee en drie staan.

Nestor Mendez uit Belize opvolger Ramdin bij OAS

(Bron foto: channel5belize.com)
Mendez met grote meerderheid gekozen als assistent secretaris-generaal

Uruguayaan Luid Almagro nieuwe secretaris-generaal


De opvolger van ambassadeur Albert Ramdin, assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), wordt Nestor Mendez uit Belize. Hij werd gisteren met overweldigende meerderheid van 24 stemmen gekozen, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 19 maart 2015. Zijn Guyanese tegenkandidaat Bayney Karran kreeg tien stemmen. Luis Almagro uit Uruguay werd gekozen als secretaris-generaal. Zij zullen de komende vijf jaar de OAS leiden.

José Miguel Insulza, de huidige OAS-secetaris-generaal, zal op 26 mei de hamer overdragen aan zijn opvolger. Ramdin neemt op een speciale vergadering, die op 10 juli gehouden zal worden, afscheid van de OAS, waar hij twee perioden heeft gediend als assistent secretaris-generaal. Op 12 juli zal Mendez Ramdin opvolgen. Mendez zei na zijn verkiezing, dat hij zich met ijver zal inzetten om samen met de lidlanden de OAS te helpen transformeren.

Mendez zei ook, dat zijn verkiezing een belangrijk gebaar is naar de regering van Belize. Zijn land vormt een effectieve brug tussen Midden-Amerika en de Caribische Gemeenschap (CARICOM). De diplomaat bedankte de lidstaten die hun stem op hem hebben uitgebracht voor het vertrouwen in hem gesteld. Hij beschouwt dit als een teken van vertrouwen en waardering voor hem en zijn land.

Mendez wil zich concentreren op zaken die de organisatie versterken en niet verdelen. Hij feliciteerde zijn tegenkandidaat Karran voor de respectvolle en goed georganiseerde campagne, volledig in lijn met de traditie van CARICOM.

Ramdin feliciteerde de gekozen autoriteiten en verklaarde dat met de verkiezing weer de relevantie van de OAS in alle aspecten is getoond.

Lovers op Curaçao levert melk en crackers aan basisscholen en speciaal onderwijs

Overheid sluit weer overeenkomst met bedrijf


De overheid van Curaçao heeft een overeenkomst gesloten met Lovers om basisscholen en speciaal onderwijs melk en crackers te leveren. Dit akkoord is gisteren bereikt tijdens een vergadering van de Ministerraad, aldus de lokale nieuwswebsite Versgeperst.com vandaag, donderdag 19 maart 2015.

Vorig jaar werd een nieuwe openbare aanbesteding gestart, nadat naar eigen zeggen van premier Ivar Asjes 'een functionaris van het ministerie van Onderwijs buiten zijn boekje bleek te zijn gegaan door Lovers een contract te hebben toegestuurd'.

Lovers kwam bij de aanbesteding wederom als beste leverancier uit de bus en daarom is er opnieuw een overeenkomst gesloten.

Zo'n 1.5 vierkante kilometer vegetatie (mondi) verbrand bij Sam Pretu in St. Joris op Curaçao

(Bron foto: Frido Lovert)
Door stevige wind en droogte verspreidt brand zich snel


Bij een mondi-brand bij de Dam Pretu in St. Joris op Curaçao is een gebied van circa 1,5 vierkante kilometer verbrand. Dat zegt Eric Martina, piketofficier van de brandweer, vandaag, donderdag 19 maart 2015, in het Antilliaans Dagblad. De brand woedde gisteren in een gebied van tussen de 2 en 3 km², zo schat Martina. De rook was tot in de verre omtrek te zien en te ruiken. 

Omstreeks een uur 's middags ontving de brandweer van de mensen van een nabijgelegen plantage bij Dam Pretu een waarschuwing dat er daar een brand was. Na die melding was de brandweer binnen een kwartier ter plekke. In het gebied zijn heel veel grote manzaliñabomen.

'Door de stevige kuaresmawind en de droogte, kon de brand zich snel verspreiden. Op het terrein was er ook veel droog gras en dat heeft ook ertoe bijgedragen dat de vlammen snel verspreiden', aldus Martina. Het getroffen gebied bevindt zich ten zuidoosten van de aloëplantage.

In totaal werden vijf brandspuitwagens ingezet om de brand te blussen. Voordat de brandweer met het bluswerk kon beginnen moesten delen van het terrein eerst met een loader (voorlader) platgewalst worden. 'Het was voor de brandweer eerst moeilijk om dicht bij de brand te komen. Met een loader zijn er stukken in de mondi weggehaald zodat de brand zich niet verder kon verspreiden.' De brandweerlieden waren tot acht uur gisteravond bezig met blussen.

Woordvoerder Edmiro Anita zegt, dat één van de brandweerwagens aan de onderkant wat schade opliep. Dat gebeurde, omdat het gras onder de wagen vlam vatte.

Door de na smeulende brandjes en het droge gras kan er gemakkelijk weer brand in de mondi uitbreken, aldus Martina. 'De stevige kuaresmawind zorgt ervoor dat het vuur snel op laait. Daardoor kan er rookontwikkeling ontstaan die tot vandaag nog voor overlast kan zorgen', aldus de officier. Nader onderzoek door de politie moet nog uitwijzen waardoor de brand is ontstaan.

Michelle Da Costa Gomez van de natuurorganisatie Curaçao Footprint Foundation, zegt in een reactie dat de brand in een groene strook in een omgeving met veel bebouwing woedde. 'De groene strook waar de brand woedde wordt in de ecologie een stepping stone zone genoemd. Vogels vliegen daar naartoe om uit te rusten, wat te eten, ze overnachten daar ook.' Onderzoek zal volgens Da Costa Gomez moeten uitwijzen wat de effecten van de brand op de natuur in het gebied zijn.

Princess Casino's treffen betalingsregeling met Nationale Loterij Suriname

(Bron foto: worldofprincess.com)
Princess Casino komt schikking betaling achterstallige kosten overeen met NLS


De drie nog opererende Princess Casino’s in Suriname hebben een betalingsregeling getroffen met de Nationale Loterij Suriname (NLS) voor de achterstallige gelden die zij het bedrijf nog schuldig waren. Dat bericht vandaag, 19 maart 2015, onder andere het Dagblad Suriname.

In 2013 waren enkele casino’s gestopt met het betalen van kosten die in rekening waren gebracht voor toezicht op trekkingen door het personeel van de Nationale Loterij Suriname.

Reeds enige tijd was er een conflict over de aanwezigheid van NLS bij de trekkingen in de casino’s en bij loterijen. Op 12 februari maakte waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday een einde aan deze slepende kwestie. Hij droeg de politie op om erop toe te zien dat de trekkingen van geld- en goederenloterijen plaatsvinden onder toezicht van een vertegenwoordiger van het Landsbedrijf Nationale Loterij Suriname en een door de districtscommissaris aangewezen ambtenaar van politie.

Wat betreft Princess Casino en haar filialen zijn partijen na een aantal gesprekken definitief eruit gekomen en is er een schikking getroffen. De directeur van NLS, Desiré Hooghart, is zeer ingenomen met de vorderingen die zijn geboekt.

Weg naar Zee en omgeving bereiden zich voor op mogelijke springvloed 20 maart

Veel schade door de springvloed van 19 februari.
Volgens de MAS hebben waterstanden 20 maart normale hoogten

NCCR is toch voorbereid op eventuele calamiteiten


De maanstand morgen zal een springvloed tot gevolg hebben. De onzekerheden omtrent de situatie te Weg naar Zee komen nu dus weer boven water, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 19 maart 2015. De Meteorologische Dienst laat weten, aldus de krant, dat zij vaak wordt beschuldigd  informatie die van eminent belang is niet te delen met de samenleving, terwijl de dienst zich niet bezighoudt met zulke metingen. Het is volgens de Meteorologische Dienst de afdeling Hydrografie van het Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) die zulke metingen uitvoert. 

De afdeling Hydrografie laat weten dat de voorspellingen voor morgen zijn vastgesteld op een hoogste waterstand van 289 centimeter om zes uur in de ochtend en een hoogste waterstand van 303 centimeter om zes uur in de avond. De MAS vindt echter,  dat deze waterstanden niet abnormaal zijn. Het zijn volgens de MAS normale waterstanden die gedurende het gehele jaar door worden genoteerd.

Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) zegt, dat het NCCR wel voorbereid is op eventuele calamiteiten. ‘De waterstand zal voor Nickerie zelfs op 368 centimeter staan. Niet elke springvloed hoeft specifiek te betekenen dat het water over zal lopen. Het heeft allemaal met de golven, het weer en andere additionele zaken te maken. Wij zijn nu bezig alle organisaties in orde te brengen, zodat als er iets mocht zijn, wij in elk geval klaar zijn om de mensen te assisteren. Vanaf vandaag komen wij zelf met informatie, waarbij wij de mensen zullen uitleggen wat zij kunnen doen in anticipatie van een mogelijke overstroming. Sommige dingen zijn niet te voorkomen, maar wij hopen dat de hulpdammen standhouden’, aldus Slijngaard.

De afdeling Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken (OW) laat in een reactie weten, dat de hulpdam af is. De dam is hoger en breder. Deze hulpdammen kunnen volgens de afdeling de verwachte waterhoogte in ieder geval tegenhouden. De aannemers zullen nu kijken hoe het zit met de afkalving. ‘De aannemers hebben de dam gemaakt en hebben een contract van zes maanden met inbegrip van onderhoud van de dam’, meldt de afdeling Voorlichting.

Predeepkumar Khedoe, aannemer van Surzwam NV, geeft aan dat de hulpdam nog wat kleine werkzaamheden vereist. ‘De werkzaamheden kunnen pas weer aanvangen wanneer de klei-dam droog genoeg is’, zegt Khedoe.

Wim Badjnath van de Landbouwcoöperatie Kwatta zegt, dat de landbouwers, die door de springvloed van vorige maand schade hebben geleden, door de minister van OW een tegemoetkoming was beloofd. ‘Wij van de coöperatie hebben de minister gevraagd om de boeren te helpen. Afgelopen vrijdag hebben de boeren, die onder water waren gelopen, inputs van het ministerie mogen ontvangen’, zegt Badjnath. Volgens Badjnath is de overheid bezig geweest met een hulpdam. Hij verwijst voor meer informatie naar Ramon Badjnath van het Bedevaartsoord.

Ramon Badjnath vindt echter, dat de overheid meer zal moeten doen om de mensen te Weg naar Zee tegemoet te komen. ‘De minister van OW had beloofd dat de landbouwers een tegemoetkoming zouden krijgen, waarvan niets terecht is gekomen. De landbouwers wordt wel kunstmest aangeboden, maar wat ga je met kunstmest doen als je op verzilte grond zes maanden niet kan planten?'

Badjnath zegt verder wel dat hij blij is met de response van de Surinaamse gemeenschap. De gemeenschap is ingekomen met donaties en minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft uit zijn privémiddelen Srd 20.000 aan het bedevaartsoord geschonken om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Badjnath is momenteel nog bezig onder eigen beheer een dam aan te leggen en vindt dat de kleidam van de overheid niet lang stand zal houden.

Meisje (14) op Curaçao vermist

Gianne Monica Jones verliet zaterdagmiddag woning en keerde niet terug


De veertienjarige Gianne Monica Jones wordt sinds zaterdag op Curaçao vermist. Het meisje verliet in de middaguren haar woning, maar keerde niet terug naar huis, aldus berichten vandaag, donderdag 19 maart 2015, lokale media.

Jones is 1.70 meter lang en heeft een fors postuur. Ze heeft een bruine huidskleur, bruine ogen en zwarte haar.

Mocht u het meisje ergens hebben gezien of meer informatie hebben over haar vermissing, neemt u  dan contact op de met Jeugdzorg via telefoonnummer 8666226 of 8666224. Maar, u kunt ook bellen met de politie via telefoonnummer 917

Nieuw Surinaams bedrijf Kapasi Solar zet zelf zonnepanelen in elkaar

(Bron foto's: Remie Burke)
Zonnecellen worden door Kapasi Solar uit buitenland geïmporteerd


Kapasi Solar is het eerste Surinaamse zonnetechnologiebedrijf dat zelf zonnepanelen in elkaar zet. Het doel van dit bedrijf is om huishoudens en bedrijven volledig van zonne-energie te voorzien en te begeleiden, zo is vandaag, donderdag 19 maart 2015, te lezen in het Dagblad Suriname.

Oprichter Clifford Vyent zegt, dat de zonnepanelen door het bedrijf vervaardigd worden. 

'De cellen worden uit het buitenland geïmporteerd, maar het glas wordt lokaal gekocht bij Chinezen. De frames worden, indien we het hier kunnen halen, bij een glazenhandelaar gekocht. Ik zet ze dan in elkaar, de spanning wordt gemeten en daarna zij ze af. Vorige week vrijdag is officieel getekend bij de notaris en mag het bedrijf beheersdaden uitvoeren.'

Het idee om met zo'n product op de markt te komen, is ontstaan toen medeoprichter Remie Burke, bekend geworden door de thaibokssport, Vyent benaderde. 'Hij nam contact op met me en ik heb zonnepanelen voor hem in elkaar gezet. Hij schrok er zelf van dat ik het voor hem heb gemaakt. Toen ik van Amerika kwam, heb ik dit tot mijn professie gemaakt.'

Vyent weet, dat er ook andere bedrijven zijn die zonnepanelen leveren, maar er is nog geen contact gemaakt om over een eventuele samenwerking te praten.

'Dit product is bedoeld om de ontwikkelingsfase waarin Suriname zit een duw te helpen geven en een ieder die zonne-energie zou willen, kan bij ons terecht. Bij ons gaat het niet alleen om het verkopen van zonne-energie, maar ook het begeleiden van degene die het willen gebruiken. Je moet er verantwoordelijk mee omgaan. Voor de bewoners van het binnenland zou het sowieso een hulp zijn en voor meer ontwikkeling zorgen.'

Bij het bestellen van een zonnepaneel moet eerst aangegeven worden wat de behoefte is. De klant wordt ook begeleid en de mogelijkheden worden samen met de klant bekeken.

Het bedrijf heeft sinds gisteren een Facebookpagina waarop het bedrijf omschreven wordt slechts met de woorden 'computers/technologie'.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Valutawissel CBvS en Chinese centrale bank kan leiden tot schuld bij Suriname

Centrale Bank wil handel tussen Suriname en China gemakkelijker maken


Het verruilen van Srd's voor de Chinese Yuan, een zogenoemde currency swap, is een goede stap van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om de nationale munt te versterken nu er problemen zijn op de valutamarkt. Maar, er moet gewaakt worden dat Suriname er geen schuld aan overhoudt. 

'Dit is goed om de wisselkoers te helpen stabiliseren. Maar, als de handel tussen Suriname en China niet in evenwicht is, kan Suriname straks een schuld bij China hebben aan het einde van de swap deal', zegt Waddie Sowma, voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES) vandaag, donderdag 19 maart 2015, in de Ware Tijd.

De CBvS en haar Chinese tegenhanger de People's Bank of China (PBC) zijn gisteren een  valutawissel overeengekomen. De Centrale Bank heeft daarbij Srd520 miljoen beschikbaar gesteld aan de PBC in ruil voor 1 miljard Yuan.

In een persbericht liet de Centrale Bank weten, dat in eerste instantie het doel van deze overeenkomst is om de handel tussen beide landen te vergemakkelijken . 'Voorlopig is dit zeker een verlichting. Importeurs die bijvoorbeeld handelsgoederen en zwaar materieel uit China halen, kunnen daar nu in SRD voor betalen', aldus Sowma. Andersom kunnen importeurs in China producten uit Suriname laten halen in hun eigen valuta. Tenminste zolang de voorraad strekt. 

'Ik maak me wel zorgen over het einde van de overeenkomst wanneer er verrekend moet worden tussen de PBC en de CBvS. Als er veel meer uit China is gehaald, zullen we het verschil in Amerikaanse dollar moeten betalen.' De landen kunnen ook beslissen om de valutawissel te verlengen aan het einde van de huidige looptijd van drie jaren.

Assembleevoorzitter deelt kritieken niet op gewijzigde wet financiële voorzieningen parlementsleden

'Assembleeleden ontvangen Srd 800 minder door pensioenpremie'


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vindt de kritieken die geleverd worden op de gewijzigde Wet geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee onterecht. Zij laat vandaag, donderdag 19 maart 2015, via Starnieuws weten, dat de komende periode Assembleeleden ongeveer Srd 800 minder gaan ontvangen, omdat zij tien procent pensioenpremie moeten gaan betalen. 

Ook hoeven uit de staatskas geen leden en hun gezinnen te worden onderhouden, omdat na zes jaar lidmaatschap van het parlement geen pensioen meer wordt uitgekeerd. Nu zal dat gebeuren als een lid de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Simons stelt, dat het heel veel tijd heeft gekost voordat de wijzigingen doorgevoerd zijn. Leden hebben volgens haar moeten inleveren.

Door inkorting van de zittingsperiode in verschillende periodes vanaf 1980 hebben gewezen leden financieel nadeel hiervan ondervonden. Leden van de benoemde Assemblee kunnen nu ook over een pensioen beschikken. Zij hebben belangrijk werk verzet, waardoor de verkiezingen in 1987 gehouden konden worden.

Na de zittingsperiode kunnen Assembleeleden nu opteren om als beleidsadviseur benoemd te worden. Simons zegt dat het grootste deel van de Assembleeleden geschikt is voor deze functie, op basis van hun opleiding en ervaring opgedaan in het parlement.

Assembleeleden hebben angst voor rancune wanneer ze niet meer gekozen worden vooral als ze nog jong zijn en carrière moeten maken. Daarom is de pensioenregeling er, waarvoor bij de komende periode een pensioen gestort moet worden. Leden die ander werk hebben, zullen hiervan geen gebruik kunnen maken, omdat is vastgesteld dat het voltijds moet zijn.

Geen EU-waarnemers bij verkiezingen 25 mei

Minister Lackin maakt zich beetje zorgen over hoog aantal zwevende kiezers


De Europese Unie (EU) heeft er geen behoefte aan om waarnemers te sturen naar Suriname bij de komende verkiezingen. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken zei dit na afloop van de derde bijeenkomst die gisteren werd gehouden tussen Suriname en de EU op basis van artikel 8 van de zogenoemde ACP-EU Cotonou-overeenkomst. Er is informatie uitgewisseld over politieke kwesties en mensenrechten, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 19 maart 2015.

De EU delegatie wilde volgens Lackin ook geïnformeerd worden over de verkiezingen van 25 mei. 'We hebben aangegeven dat we ons een beetje zorgen maken over het hoge aantal zwevende kiezers, maar dat we hopen dit te minimaliseren. Het is voor het democratische gehalte voor Suriname belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de verkiezingen', zei Lackin na afloop tijdens een persconferentie.

De minister stelde, dat Suriname een goede naam heeft als het gaat om de organisatie van de verkiezingen. Suriname heeft de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) uitgenodigd om waarnemers te sturen. Meestal zijn er waarnemers als er problemen worden verwacht bij verkiezingen, maar gelukkig is dat bij ons niet het geval, sprak Lackin. Om de speciale band die ontwikkeld is met de UNASUR zullen er waarnemers komen om het verkiezingsproces mee te maken.

Suriname heeft de EU-delegatie geïnformeerd over de relatie binnen CARICOM, Cariforum, UNASUR Mercosur en PetroCaribe. Aan de orde zijn gekomen de spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten. UNASUR heeft in een gemeenschappelijke verklaring doen uitgaan waarin de organisatie haar bezorgdheid uitspreekt. 'We hebben opgeroepen tot een dialoog tussen Venezuela en de VS om op een vreedzame wijze het spanningsgebied dat is ontstaan weg te werken.'

Vrede, veiligheid en garantie voor duurzame ontwikkeling zijn belangrijk voor de regio en dat moet volgens Lackin in stand worden gehouden. Suriname juicht de stappen die genomen zijn voor toenadering van Cuba en de VS toe, maar zal pas tevreden zijn wanneer de blokkade definitief is opgeheven.

Verder werd gisteren in het overleg stilgestaan bij grensoverschrijdende vraagstukken, zoals de negatieve gevolgen van klimaatverandering en hoe de EU hierbij Suriname kan ondersteunen. Een gevoelig onderwerp blijft de kwestie inzake mensenrechten en de vraag hoe ver Suriname is met het nemen van stappen om dit issue aan te pakken.

Ook het amnestievraagstuk kwam ter sprake. In een gezamenlijke persverklaring van de Surinaamse delegatie en de EU wordt gemeld, dat de bijeenkomst constructief was. De volgende bijeenkomst zal in 2016 worden gehouden.

Serieus tekort aan ziekenverzorgsters in huize Ashiana

Verpleeghuis heeft slechts vier verzorgsters voor veertig bewoners

'Ministerie van SoZaVo moet inspelen op het tekort'


Het verpleegd- en verzorgings Ashiana heeft een tekort aan ziekenverzorgsters. Onderdirecteur Rudy Kromoredjo zegt vandaag, 19 maart 2015, in de Ware Tijd, dat er een enorme behoefte is aan gediplomeerde bejaardenverzorgsters en verpleegkundigen. In het tehuis wonen 325 ouderen. Op dit moment zijn er slechts vier verzorgsters voor veertig bewoners. Volgens hem zouden dat er tien moeten zijn. 

Kromoredjo zegt, dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) moet inspelen op dit tekort. 'Er is vaak aan de bel getrokken, maar zonder resultaat. Wij hebben recent wel personen aangetrokken, maar dat zijn interieurverzorgsters en assistent bejaardenverzorgsters.'

Volgens Kromoredjo lukt de uitvoering van het werk, maar gaat dit met vallen en opstaan. 'Er wordt teveel gevergd van het huidig personeel. Overbelasting maakt dat ze ziek worden, dan krijg je problemen.'

De onderdirecteur zegt verder, dat er momenten zijn waarop het tehuis krap zit. Ook kampt de instelling met financiële problemen. Er moet een renovatie worden uitgevoerd. Volgens hem zijn er gebouwen die sinds de opzet in 1980 niet meer zijn gerenoveerd.

Om de nood te ledigen heeft dominee Edward Blackman van de Adventkerk verpleegmiddelen overhandigd aan het hoofd van de afdeling Verpleging en Verzorging, Maureen Rotsburg. Het betreft bloeddruk-en glucosemeters en handschoenen. Acht badstoelen moeten nog worden ingevlogen. Volgens het hoofd  was er op elke afdeling maar een bloeddrukmeter, nu hebben zij die in voorraad.

LVV-bewindsman begrijpt ophef niet over binnen PetroCaribe-deal afgesproken padieprijs

Algoe geeft tekst en uitleg over met Venezuela afgesproken prijs


Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) begrijpt de commotie niet die er is ontstaan bij boeren en opkopers over de padieprijs die is overeengekomen binnen de PetroCaribe-deal. Hij zegt, zo bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 19 maart 2015, dat zijn collega van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, de overeenkomst met Venezuela heeft getekend voor FOB 360 Amerikaanse dollar per ton gedroogde padie.

FOB (Free On Board) betekent zoveel als, dat de verscheper de vrachtkosten en bijbehorende kosten betaalt zodra het product op de plaats van bestemming is. Voor transport te water is het tarief 45 Amerikaanse dollar per ton, de havenkosten bedragen 80 Amerikaanse dollar per ton terwijl voor het vervoer naar de opslagloodsen 18 Amerikaanse dollar per ton moet worden betaald, aldus Algoe. Totaal komt het dus uit op 503 Amerikaanse dollar. Met aftrek van deze drie posten, krijgt de verwerker 360 Amerikaanse dollar per ton geleverde padie.

De bewindsman schat, dat er op jaarbasis zo’n 120 tot 150 duizend ton padie wordt geproduceerd. De helft is voor de lokale consumptie en de helft voor de export. 'Nu hebben we voorzien in de export van 30.000 ton. De rest van de hoeveelheid, zo’n 45.000 ton, moeten de verwerkers zelf kwijt zien te raken.'

Volgens Algoe wordt de resterende 45.000 ton verwerkt tot witte rijst die tegen de wereldmarktprijs moet worden verkocht. Hij geeft toe, dat de wereldmarktprijs voor witte rijst nu laag is, 440 Amerikaanse dollar per ton. Hij denkt dat bij een wereldmarktprijs van 520 Amerikaanse dollar de hele sector er baat bij zou hebben. Dan zouden de opkopers een hogere prijs kunnen bieden aan de boeren. Op dit moment ligt de opkoopprijs tussen de Srd 45 en Srd 50 per baal natte padie van 79 kilo.

De eerste bezending van de te exporteren 30.000 ton gedroogde padie naar Venezuela wordt al enkele dagen geladen. Het gaat om 2.500 ton van vijf verwerkers. Minister Algoe verwacht dat de boot vrijdag vertrekt. 'Wij moeten ook rekening houden met de waterstanden.'