maandag 23 maart 2015

Grondaanvragen in inheems dorp Casipora buiten medeweten bewoners om

Ondernemer Tauwnaar van het Cabendadorp geeft uitleg over bosproducten. (Bron foto: RGB)
Ook zorgen onder bewoners over ongecontroleerde houtkap door ondernemer


De bewoners van het inheemse dorp Casipora zijn bang, dat met de ontsluiting van hun gebied de grondaanvragen voor hun omgeving zodanig zullen oplopen, dat een groot deel van hun dorp zal worden uitgegeven. Ze vrezen dat zij hierdoor de rijkdommen die het bos biedt, zullen kwijtraken.

Dorpskapitein Muriel Fernandes heeft de angsten van de dorpsbewoners vrijdag voorgelegd aan minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Bos- en Grondbeheer (RGB), aldus Starnieuws vandaag, maandag 23 maart 2015.

Zij zegt. dat er grondaanvragen zijn gedaan in het dorp, zonder dat de dorpsleiding daarvan op de hoogte is gesteld. De kapitein heeft verzekerd dat zij geen enkele aanvraag zal goedkeuren, 'doch als de dorpsleiding anders beslist, zal ik daarvoor buigen'.

Ook de ongecontroleerde houtkap door een ondernemer baart Casipora zorgen. Behalve geluidsoverlast die de dorpsbewoners ondervinden, zijn ze bang dat er aan kaalkap wordt gedaan.

Het grondrechtenvraagstuk blijft de dorpelingen bezighouden.

De bewoners van Cabendadorp willen een eigen stuk grond hebben en vragen zich af waarom zij niet een stuk in grondhuur kunnen krijgen. Relyveld, die op werkbezoek was in het gebied, zegt dat hij hierover geen besluit kan nemen. Hij heeft de dorpsleiding gevraagd om hierover een krutu te houden. De uitkomst van de dorpsbijeenkomst zal bepalend zijn voor de inwoners. Relyveld heeft er wel op gewezen dat als de dorpelingen besluiten dat zij individueel een perceel in grondhuur willen, er geen sprake meer zal zijn van een dorp. Het gezag van de dorpsleiding en alle inheemse traditie en cultuur zal daarbij komen weg te vallen. De bewindsman is daar geen voorstander van.

Hij heeft afgelopen vrijdag, naast Casipora en Cabendadorp, ook Mata bezocht.

PDO presenteert haar acht kandidaten voor Assemblee

Partij neemt deel aan verkiezingen in combinatie met ABOP en KTPI


De Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) heeft gisteren acht kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA) aan de achterban gepresenteerd. Alle kandidaten hebben bij die gelegenheid een verklaring van bewilliging getekend en een gelofte afgelegd, aldus de Ware Tijd Online vandaag, maandag 23 maart 2015.

De kandidaten beloofden trouw aan de Grondwet en zeiden plechtig toe, aldus de krant, dat zij zich zullen gedragen als zorgvuldige, onkreukbare en betrouwbare parlementsleden. Ook zullen ze niets doen dat het aanzien van de PDO kan schaden.

Met PDO-voorzitter Waldy Nain (Paramaribo) zijn de kandidaten voor een zetel in De Nationale Assemblée Tingal Eline Kantam-Wongsokarijo (Paramaribo), Tjark Bill Nurse jr. (Paramaribo), Jolanda Estenie Wirodikromo (Nickerie), Braijn Ponirin Ho A Sjoe (Nickerie), Patrick Jatmin Pawirowinangoen (Saramacca), Harold Toemirin Posetiko (Wanica) en Hugo Mariman Djakoen (Commewijne). Momenteel worden nog gesprekken gevoerd met personen die belangstelling hebben om in Commewijne gekandideerd te worden.

Nain wees op de noodzaak dat opleiding, vorming en training van de opkomende politici blijft bestaan. PDO neemt in combinatieverband met ABOP en KTPI deel aan de verkiezingen van 25 mei aanstaande.

Een poging van regeringspartij PALU om aansluiting te vinden strandde eind vorige week, waardoor die partij nu alleen de verkiezingen in zal gaan.

EBS gaat zorgen voor elektriciteit inheems dorp Powakka en omgeving: 2.500 huishoudens

Powakka gaat 24 uur per dag stroom krijgen.
Nutsbedrijf tekent overeenkomst met bestuur Powakka


Powakka en de nabije omgeving kunnen, als alles volgens planning verloopt, rekenen op hele dagen elektriciteit. Er komt een onderstation langs de Afobakaweg tegenover paalnummer 34. Het terrein waarop het station komt, 2.500 vierkante meter, valt binnen het traditioneel grondgebied van Powakka, zo laat de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, vandaag, maandag 23 maart 2015, weten.

Na beëindiging van het contract zal de EBS het areaal in zijn oude toestand herstellen en wederom overdragen aan het dorpsbestuur. De overeenkomst valt binnen het protocol van de Verenigde Naties inzake de Rechten van de Inheemse Volken. De EBS zal het onderstation bouwen, gebruiken en onderhouden.

Vanuit het te bouwen onderstation zullen elektriciteitslijnen worden getrokken naar de nabije omgeving van Powakka.

(Bron foto: EBS)
Het officieel tekenen van de overeenkomst vond plaats op zondag 15 maart in bijzijn van de gemeenschap van Powakka en het traditioneel gezag.

De overeenkomst is getekend door de directeur van de EBS Willy Duiker, technisch directeur Marcel Eyndhoven, de kapitein van Powakka August Makosi en hoofd basja Gregory Sabajo. Ook waren aanwezig de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling Ifna Vrede, de districtscommissaris van Para John de la Fuente en notaris Gunter Blom.

Mede door deze samenwerking is er een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van EBS en de dorpen van het Powakka-gebied om de activiteiten van het project efficiënt te laten uitvoeren.

Klein Powakka, Wi Sa Wini, Powakka, Carolina, Ayo, Pierre Kondre, Redi Doti en Casipora maken deel uit van het gebied. Het gaat om ongeveer 2.500 huishoudens. Dit project komt tot stand door een financieel akkoord tussen de EBS en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

'Ons Land'

Ons land


Inderdaad, dat schreef eens in de krant
een cursiefschrijver of een columnist;
onze jongeren moeten maar eens duiken
in ons Nationaal Archief.

Want dit schreef eens in de krant
een cursiefschrijver of een columnist:
“Andere landen kennen natuurrampen,
maar ons land kent politici.”

En dezer dagen
maken sommigen het er echt naar.

Alphons Levens, 
22 maart 2015.
(Foto: Voorzitter Ramsoender Jhauw van PING,  Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijkheid, op weg naar registratie partij bij Centraal Hoofdstembureau. Bron foto: de Ware Tijd)

Verwijdering Nisha Jhakry is een klap in het gezicht van studenten uit Nickerie

(Bron foto: Nisha Jhakry, Facebook)
'Deel oude VHP-garde in Nickerie wenst ten behoud eigen status geen jongeren naar voren te schuiven'


De verwijdering van aspirant kandidaat DNA-lid Nisha Jhakry van de VHP kandidatenlijst is een klap in het gezicht van hard studerende jongeren uit het rijstdistrict Nickerie.

De VHP heeft in de afgelopen periode heel wat ontwikkelingen meegemaakt waarin zowel nieuwe als een jonge generatie VHP’ers hun krachten hebben gegeven. De nadruk leggend op jonge generatie. Nickerie van dichtbij volgend was te merken hoe deze twee generaties hun nek uitsteken voor de strijd die geleverd moet worden tegen tegenstanders die het voordeel hebben van financiële, materiële en media machtsmiddelen.

Het is in Nickerie geen geheim, dat een deel van de oude garde ter behoud van hun status en machtspositie binnen de gemeenschap geen jongeren wenst vooruit te schuiven op de kandidatenlijst, tenzij het gaat om hun eigen familie lid of iemand uit hun gesloten vriendenkring.

Zo is er onder leiding van een oud bankdirecteur, een radio/tv-station directeur, een servicestation houder, een niet meer op de lijst geplaatste oud-districtsraadslid, hun persoonlijke afgezanten binnen het hoofdbestuur van de VHP en bepaalde oude gefaalde kapitalisten, lobbywerk verricht om de jongere 30-jarige aspirant DNA-kandidaat Nisha Jhakry van de lijst te doen verwijderen. Daarbij is volgens informatie uit het veld veel gebruik gemaakt van beïnvloeding van hun status en kapitaal binnen de kleine gemeenschap en over de kernen van Nickerie.

De jongedame die door alle jongere groepen van VHP-Nickerie en de landelijke Jongerenraad voorgedragen is, is afkomstig uit een arm rijstverbouwersgezin van de Oostelijke polders op Henar waar haar vader en moeder hun dagelijkse kost winnen uit rijstbouw en groente teelt die dan verder op de markt verkocht worden door haar ouders.

Haar afkomst uit een arm landbouwersgezin en niet gelinkt zijn met de oude VHP-elite en status zuchtige generatie van Nickerie heeft als uiteindelijke strafmaat mogen dienen om haar zodoende tegen te werken van de kandidaten lijst.

Het jammere hiervan is, dat personen die nooit deze dame samen met andere hardwerkende jongeren landelijk in het veld voor de VHP meegemaakt hebben en zelf binnen gesloten kamerdeuren propaganda denken te voeren nu de oude elite garde ondersteunen met kritiek via de media programma’s van de radio/tv station houder van Nickerie. De vraag rijst waar deze personen de afgelopen jaren waren geweest toen deze jongeren tot late ochtenden veld- en mobilisatiewerk verricht hebben in alle landelijke activiteiten van de VHP. Is dit de waardering naar de doorstroming en verjonging in de VHP van Nickerie?

Het blijkt nu, dat vele Nickeriaanse jongeren en studenten die in haar een sociaal en vriendschappelijke persoon hebben gekend nu teleurgesteld geraakt zijn om het feit dat iemand als haar die de klappen van de zweep ervaren heeft als districtsstudente nu geen klankbord voor hun mag zijn als DNA-kandidaat. Zij is verder ook afgestudeerd rechtenstudente die niet op haar mond is gevallen en een productievere bijdrage zou kunnen leveren in DNA bij het maken van wetgeving dan elke ander kandidaat van Nickerie zonder die juridische bagage.

Ons DNA is geen babbelorgaan of radio/tv-programma waar men vanuit moet gaan dat goede presentatoren en goede praatjesmakers daar geplaatst moeten worden die gelieerd moeten zijn aan  status en vriendenkring. Deze verkeerde gedachtegang wordt nu gebruikt door de oude VHP-garde van Nickerie om kandidaten vooruit te schuiven voor DNA in Nickerie.

Het totaal van deze oude garde en conservatieve VHP-toppers is nimmer en nooit te verkennen geweest op veldwerkzaamheden en hebben de afgelopen jaren middels hun status alleen maar invloed willen uitoefen op de VHP. Denky deze oude elite-garde met hun voordrachten ooit iets te kunnen doen voor de zovele districtsstudenten/jongeren in Paramaribo als zij, hun kinderen en hun vriendjes de afgelopen tien jaren dit nooit ervaren hebben en die inlevingsvermogen missen. Momenteel zijn vele VHP’ers onder meer van de Oostelijke polders die achter deze jonge dynamische dame stonden en de jongeren vooral totaal teleurgesteld in het hoofdbestuur van de VHP.

Deze heeft een indruk gewekt van vernieuwing gewekt met hun kandidaatstelling in Paramaribo en Wanica, maar in districten als Nickerie is deze in gebreke gebleven de juiste beslissingen te nemen naar vernieuwing toe, vanwege de informatiemanipulatie en beïnvloeding van de VHP-kernen met status en macht door een kleine kapitalistische elite groep.

Ondanks dat deze dame veel daadkracht heeft bewezen binnen sociale en educatie stimulerende projecten binnen haar gemeenschap en de partij, is men erin geslaagd haar toch af gevoerd te krijgen van de kandidatenlijst met enige fraude, dat later bewezen zal worden.

Tot slot onze boodschap aan het VHP-bestuur en aan de elitaire oudjesgroep in Nickerie: Het zou u goed doen om de Nickeriaanse jongeren die een deel uitmaken van de VHP-jongeren ook die erkenning te geven die zij verdienen, omdat deze de strijders zijn geweest met argumenten en statements tijdens alle activiteiten op het veld en in social media naar alle tegenstanders toe.

Dit in vergelijk met voordrachten van de oude garde die nauwelijks een social media account kunnen maken en een degelijk woord kunnen reppen in een discussie met jongeren van de tegenstaande partijen omdat zij die ontwikkeling missen die de generatie van nu hebben gehad via wegen van modern onderwijs en internet kanalen die een bulk aan kennis verrijkend is.

Als eind is mogelijk verwachtbaar dat er een tegenreactie op dit ingezonden stuk zal komen waarin door structuren en/of enkele jongeren aangeven zal worden, dat wij niet bekend zijn binnen de organisatie en structuren van Nickerie uit vrees voor die kapitalistische machtsdruk van de oude garde in Nickerie. Velen zijn binnen onze kleine Nickeriaans gemeenschap nog onderdanig aan deze mensen ,maar dat zal ons niet tegenhouden om ons democratisch recht op vrije meningsuiting via de pers te laten horen.

Namens de VHP jongeren/studenten van Nickerie en Paramaribo

Man (28) in mond geschoten in Willemstad, Curaçao

Toedracht schietpartij onbekend: toestand slachtoffer stabiel


De 28-jarige J.R.F. is zaterdagavond rond kwart over tien gewond geraakt aan zijn mond bij een schietpartij. De politie vond de gewonde man in de F.D. Rooseveltweg in Willemstad, Curaçao. De man werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Zijn toestand is stabiel. De toedracht van de schietpartij is nog niet duidelijk, aldus is vandaag, maandag 23 maart 2015, te lezen op Versgeperst.com.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Venezolaanse kledingdieven gearresteerd op luchthaven Hato, Curaçao

Twee mannen hadden van diefstal afkomstige kleding in bagage


De politie van Curaçao heeft afgelopen zaterdag rond vier uur 's middags twee kledingdieven aangehouden op de nationale luchthaven Hato. 

De 25-jarige R.I.G. en de 39-jarige M.J.P.N, geboren in Venezuela, werden in de boeien geslagen toen ze aan boord gingen van een vlucht naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Dit bericht vandaag, maandag 23 maart 2015, onder andere Versgeperst.com.

Het tweetal bleek onlangs een grote hoeveelheid kleding te hebben gestolen uit een winkel. In hun woning trof de politie ook nog eens een partij gestolen kleding aan. De zaak wordt verder onderzocht.

Raymond Sapoen (PL): 'ABOP verworden tot bureau voor thuis- en daklozen'

'Partijen die nergens terecht konden kwamen terecht bij de ABOP'


Raymond Sapoen, de kandidaat voor De Nationale Assemblee en presidentskandidaat van de Pertjajah Luhur (PL), zei afgelopen weekeinde tijdens een ressortvergadering te Koewarasan, dat de ABOP verworden is tot een bureau voor thuis- en daklozen. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 23 maart 2015.

Partijen en personen zoals KTPI, PDO en Harish Monorath die nergens terecht kunnen, sluiten zich aan bij de ABOP. Voor Sapoen is het van belang dat de komende 65 dagen naar de verkiezingen toe, alles op alles gezet moet worden om de verkiezingen te winnen.

Hij zei verder, dat president Desi Bouterse zijn mond vol heeft dat armoede zijn enige vijand is, maar volgens hem heeft de regering Bouterse/Ameerali juist gezorgd voor armoede.

De voorzitter van de PL-partijraad, Hendrik Setrowidjojo, stelde dat als de NDP de verkiezingen wint, de Surinaamse dollar zodanig zal devalueren dat er geen drie, maar vijf nullen bijgeschreven zullen worden. Volgens hem staat V7 voor ontwikkeling, stabiliteit en groei. De huidige regering heeft de economie vernietigd en V7 zal na de overwinning van 25 mei, het geheel moeten herstellen.

Op 9 april is de officiële kandidaatstelling en Sapoen zei, evenals partijvoorzitter Paul Somohardjo, dat hij geen situatie wil waarbij leden zich terugtrekken, omdat ze niet zijn geplaatst op de kandidatenlijst. Volgens hem zijn er weinig plekken en het behouden van de eenheid binnen de partij is van eminent belang.

Setrowidjojo ging ook in op de huidige economische situatie van het land. Volgens hem is het te verwachten dat de inkomsten uit de goud- en oliesector zullen dalen, mede vanwege de internationale ontwikkelingen. ‘Thans is er een regering die veel meer uitgeeft dan zij verdient.’ Hij drukte de mensen op het hart, dat wanneer V7 aan de macht komt er flink bespaard zal moeten worden.

KPMG: Sociale uitgaven van Srd 406 miljoen begin 2010 gegroeid naar ruim Srd 1 miljard in 2014

KPMG-kantoor aan Gravenberchstraat in Paramaribo.... (Bron foto: KPMG)
'Gedachtegoed ontwikkelde landen lijkt voet aan grond te krijgen in Suriname'


Het budget van de overheid voor zaken zoals huisvesting, nutsvoorzieningen, medische dekking en sociale uitkeringen (AOV, Kinderbijslag) is gestegen van Srd 406 miljoen begin 2010 naar ruim Srd 1 miljard in 2014. Dit schrijft het accountantsbureau KPMG in haar jaarlijkse beoordeling van de economie en overheidsfinanciën aldus de Ware Tijd vandaag, 23 maart 2015. 

Volgens KPMG lijkt het gedachtegoed van ontwikkelde landen, maatschappelijk en financieel evenwicht in de samenleving, 'nu voet aan de grond te krijgen in Suriname. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in de voorziening van onderwijs, gezondheidszorg en een minimuminkomen voor iedere arbeider. Het was laakbaar dat wij als enig land in de regio geen wettelijk minimumloon kenden', aldus de beoordeling.

De organisatie wijst erop, dat de toegenomen sociale uitgaven een weergave zijn van het gekozen prioriteitsgebied van de regering-Bouterse/Ameerali. 'Dit soort maatregelen leidt tot koopkrachtversterking. Dergelijke hervormingen kunnen zich dus terugverdienen met prudent beleid.'

Siegfried Kenswil, hoofd van KPMG Suriname, onderstreept dat Suriname het over het algemeen relatief goed doet, vergeleken met andere landen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. 'Er is sprake van sterke economische groei. Daarnaast wijzen diverse internationale financiële organisaties en ratingbureaus op de sterke instroom van buitenlandse investeringen.' 

Zijn organisatie adviseert de regering wel om haar uitgaven te blijven temporiseren. Daarnaast moet er meer geld in de staatskas vloeien door modernisering van de belastingdienst.

Begrotingsbehandeling 26 maart op agenda Assemblee

Bij voldoende quorum kan eindelijk begroting behandeld worden


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de begroting voor behandeling op de agenda van De Nationale Assemblee geplaatst van komende donderdag 26 maart 2015. Dit meldt Starnieuws maandag 23 maart.

Als eerste komen de Algemene Politieke Beschouwingen aan de orde, waarbij Assembleeleden algemene vragen aan de regering kunnen stellen over het financieel beleid. Die vragen worden beantwoord door president Desi Bouterse. Nadat in twee ronden dit agendapunt is behandeld, volgen de ontwerpwetten per ministerie.

Voorafgaand aan de openbare vergadering vindt een huishoudelijke vergadering plaats waarin de werkwijze die gehanteerd zal worden tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde wordt gesteld. Gezien het late tijdstip van de behandeling van de begroting, is het te verwachten dat de spreektijd flink zal worden ingeperkt.

De behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft veel haast. Minister Edmund Leilis van dit ministerie heeft eerder al gesteld, dat hij eind maart een goedgekeurde begroting moet hebben. Voor de verkiezingsorganisatie is een bedrag van Srd 80 miljoen opgebracht. De goedkeuring van De Nationale Assemblee is vereist om uitgaven te kunnen doen.

MinOV wil gebruik telefoons leerkrachten in klas aan banden leggen

Ministerie ontvangt veel klachten over telefoongebruik tijdens lessen

FOLS geen voorstander van te strenge regels


Als het aan directeur Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, MinOV, ligt, komen er regels voor het gebruik van smartphones en andere soorten van mobiele telefonie door leerkrachten in de klas. Er komen veel klachten hierover binnen bij het departement. Onderwijsgevenden worden door het mobielgebruik afgeleid. Tijdens de les moeten telefoons niet worden gebruikt, vindt Peneux. 

‘De directeur heeft groot gelijk als hij maatregelen treft’, zegt Marisa Meye, voorzitter van het MULO-directeurenberaad, vandaag, maandag 23 maart 2015,op Starnieuws.

Meye, die ook directeur is van VOJ Von Freyburg in Saramacca, heeft een circulaire de deur uitgestuurd waarin wordt vermeld, dat het gebruik absoluut niet geduld wordt. In het leslokaal moeten ze in de tas zijn en op stil zijn ingesteld. ‘Het mag niet overgaan, want ook voor leerlingen is het verboden. Mensen moeten weten dat je als leerkracht tussen 8 en 13 uur niet te bereiken bent’, stelt Meye.

Technologie kun je niet tegenhouden, maar leerkrachten moeten zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn, vindt Marcellino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). Aangezien een schoolleider niet continu rondloopt moeten er instructies komen van het MinOV. In voorlichtingsprogramma’s kan aandacht hieraan worden besteed.

Nerkust vindt dat er niet al te scherpe regels moeten komen, maar dat juist het positief gebruik van smartphones ten behoeve van de les moet worden onderstreept. ‘Want met te strenge regels kan de situatie verergeren.’

DOE Wanica bijeen te Nieuwe Grond onder leiding van Kartika Doerdjan en Gloria Lie Kwie Sjoe

DOE-vrouwen Doerdjan (l) en Lie Kwie Sjoe (r). (Bron foto: Ricky Stutgard)
Meer vrouwen in nieuwe regering is speerpunt voor DOE


Het team van DOE Wanica is afgelopen zaterdag bijeengekomen in Wi Oso te Nieuwe Grond, onder aanvoering van de twee dames Kartika Doerdjan en Gloria Lie Kwie Sjoe. DOE-trekker Nieuwe Grond Jimmy Giskus zei, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 23 maart 2015, dat hij veel sociale problemen tegenkomt. Vooral de jongeren roept hij op om te gaan voor verandering en visionair sterk inspirerend leiderschap. 

Wanica-kandidate Gloria Lie Kwie Sjoe viel hem bij. 'Een leider dient mensen te inspireren door zijn levenshandel en wandel. Er is een morele crisis gaande. Kleine jongens zien drugshandel niet als slecht, maar als een winstgevende goede business. Het is de hoogste tijd voor sterk en eerlijk leiderschap.' 

Meer vrouwen in de komende regering, een speerpunt van DOE, kunnen een sterke bijdrage leveren aan meer welzijn voor de burgers. Een sterke economie met voldoende werkgelegenheid wil DOE bereiken door vooral het midden en klein bedrijf te steunen en te stimuleren. Maar, het welzijn van de mensen moet centraal staan. DOE staat daarom voor goed onderwijs, optimale gezondheidszorg en een woning voor elk gezin. 'DOE partij groeit elke dag en is voor alle Surinamers', aldus Lie Kwie Sjoe.

Kartika Doerdjan gaf een inleiding over hart- en vaatziekten. Doerdjan riep de mensen op om hun omgeving te motiveren om te stemmen op DOE voor de verandering. Voor een eerlijker beleid, minder corruptie en goede gezondheidszorg en onderwijs. 'Doe bun', riep Doerdjan met opgestoken duim. Andrew Baasaron, DOE-penningmeester, installeerde een nieuwe kern en liet weten, dat de partij klaar is voor regeerverantwoordelijkheid en trots is op haar power women Lie Kwie Sjoe en Doerdjan van DOE Wanica.

Winston Jessurun blijft belangrijkste DA'91-kandiaat voor Assemblee

Naast Jessurun is gekozen voor vrouwen en jongeren


'Oude politieke rot' Jessurun al 24 jaren in parlement


DA’91 heeft haar kandidatenlijst voor de verkiezingen tijdens de partijraadsvergadering vorige week donderdag goedgekeurd. De kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA) zijn bekrachtigd, evenals de kandidaten voor de regionale organen in de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie, Saramacca, Commewijne en Coronie, aldus het Dagblad Suriname maandag 23 maart 2015. 

Op de kandidatenlijst van V7 zullen de DNA-plaatsen worden ingevuld door Winston Jessurun (Paramaribo, nummer 9), Sri Sopawiro (Paramaribo, nummer 12), Sewsankar Gunputsing (Paramaribo, schaduwpositie 2), Angelic Alihusain-del Castilho (Wanica, schaduwpositie 2) en Randjan Jairam (Nickerie, schaduwpositie 2).

Jessurun is sinds 1991 lid van het parlement en voorzitter van DA’91 en gaat voor een zesde termijn.

DA’91 splitste zich in 1991 af van de NPS en dat jaar kwam Winston Jessurun in De Nationale Assemblee. Sindsdien is Jesserun steeds de vertegenwoordiger van deze partij in DNA, nu al 24 jaren dus.

De partij heeft bij de selectie bewust gekozen voor jongeren en vrouwen, omdat zij altijd een bijzondere rol hebben vervuld in de ontwikkelingsvisie van DA’91. Daarnaast is er gelet op een juiste balans tussen ervaring en nieuw talent. DA’91 richt zich met de keuze van deze kandidaten, niet alleen op de verkiezingsoverwinning in 2015.

Dagblad Suriname: Kensenhuis op kandidatenlijst NDP voor parlement

Kensenhuis weet officieel nog van niets....


De naam van Patrick Kensenhuis zal bij de komende verkiezingen prijken op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee (DNA) van de NDP. Dit schrijft vandaag, maandag 23 maart 2015, het  Dagblad Suriname van politieke bronnen te hebben vernomen. In een reactie laat Kensenhuis weten ook signalen opgevangen te hebben dat hij tot de DNA-kandidaten behoort. Maar, hem is nog niets officieel medegedeeld. Kensenhuis geeft aan wel ambities te hebben om als DNA-kandidaat voorgedragen te worden.

Kensenhuis die voorheen NPS’er was, kwam in moeilijk vaarwater terecht binnen de NPS. Volgens Kensenhuis werd hij door structuren van de NPS op een bepaalde wijze negatief besproken. Dit vormde voor hem de leidraad om de NPS definitief de rug toe te keren en zich aan te sluiten bij de NDP. De politicus gaf aan dat hij geen belangstelling meer had om door de NPS gekandideerd te worden als DNA-kandidaat.

Volgens Kensenhuis was er beslist geen gegronde reden aanwezig om hem te bekladden indien hij op gelegenheden ten behoeve van het volk zich bevond in aanwezigheid van NDP’ers. ‘Ik ga voor het belang van het district en geen enkele politieke kleur kan mij tegenhouden.’ Aan een tafel zitten met NDP’ers of met NDP’ers staan praten in het openbaar, beschouwt hij niet als een teken van ontrouw aan de NPS.

Bij de vorige verkiezingen was Kensenhuis lijsttrekker van het Nieuw Front in Para. Hij behaalde 1.431 stemmen. Namens de Megacombinatie was NDP-assembleelid Lesley Artist de lijsttrekker. Hij behaalde 3.720 stemmen. De tweede NDP-parlementariër in Para, Ricardo Panka, behaalde 1.163 stemmen op positie nummer twee.

Volkskrant: Informatie AIVD in handen criminelen op Curaçao na roof bij veiligheidsdienst VDC

SP-Tweede Kamerlid Van Raak: 'Misschien grootste gegevensroof uit geheime dienst ooit'


Informatie van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD, is in handen gekomen van criminelen na een omvangrijke gegevensroof bij de Curaçaose veiligheidsdienst VDC. Dat zegt althans het SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, vandaag, maandag 23 maart 2015, in de Volkskrant.

Uit uitgelekte documenten blijkt hoe de voormalige Curaçaose premier Gerrit Schotte betrokken is geweest bij de mogelijke corruptie in de Curaçaose veiligheidsdienst.

Deze veiligheidsdienst moet onder meer, in opdracht van de gouverneur, onderzoek doen of politici 'schoon' genoeg zijn om bijvoorbeeld minister te worden. Schotte en zijn ploeg hebben veel moeite gedaan om een dergelijke screening te dwarsbomen.

Het is, zegt Van Raak, misschien wel de grootste gegevensroof uit een geheime dienst ooit. Meerdere bronnen, aldus de krant, bevestigen dat de gekopieerde gegevens in handen zijn gekomen van criminelen. Ook zouden er gegevens zijn gewist, bijvoorbeeld om een gunstige screening van toekomstige politici mogelijk te maken, stelt Van Raak.

Nationale Kustwacht blij met medewerking Guyana in strijd tegen zeepiraterij

Guyana werkt aan intensivering samenwerking


Guyana laat eindelijk van zich horen in de strijd tegen zeepiraterij. Dat zegt luitenant-kolonel Jerry Slijngard van de Nationale Kustwacht (NKW) na eerder zijn ongenoegen te hebben geuit over de slechte samenwerking. 'Met Frans-Guyana verloopt de samenwerking goed. Guyana is bezig na te gaan hoe het met ons de samenwerking kan intensiveren', aldus Slijngard vandaag, maandag 23 maart 2015, in de Ware Tijd.

Vorig jaar ontstond er ophef in het buurland over de zoveelste moord door piraten op Guyanese vissers in Surinaamse kustwateren. Slijngard had toen in niet mis te verstane woorden gezegd, dat het geen zin heeft om met beschuldigingen de zaak te benaderen. Suriname zou vaker tevergeefs hebben gevraagd om medewerking van Guyana om de piraten, die vaak in die richting vluchten, de pas af te snijden.

'Dit kan niet uitsluitend een aangelegenheid van Suriname zijn. De buurlanden hebben ook een verantwoordelijkheid om te helpen zorgen voor de veiligheid op zee. Wij moeten de zeepiraterij gezamenlijk aanpakken.'

Inmiddels is de informatie uitwisseling, die goed te noemen is met Frans-Guyana, nu ook op gang gekomen met Guyana, vanwaar de meeste daders en slachtoffers afkomstig zijn, zegt Slijngard.

De Guyanese minister van Justitie, Clement Rohee, zei vorige week dat er een aanzienlijke afname te merken is in het aantal incidenten:

SVJ: Politieke betrokkenheid journalist schaadt journalistiek

Voorzitter Leeuwin keurt gedrag journalisten dat beroep te schande maakt af


Met de woorden 'Een journalist die met een politiek vlaggetje op zijn werk verscheen en het op zijn bureau plaatste', illustreert de voorzitter van de Vereniging van Journalisten (SVJ), Wilfred Leeuwin, met een recent voorbeeld het onjuist handelen van journalisten in de verkiezingsperiode. Een tweede voorbeeld is een presentator die bij de registratie gestoken was in een T-shirt van de ABOP. Betrokkene is lid van het mediateam van die partij. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, maandag 23 maart 2015.

Leeuwin zegt, dat onjuist handelen de beroepsgroep schaadt en het vak geweld aandoet. De SVJ heeft de doelgroep opgeroepen om journalistieke gedragsregels in acht te nemen. Leeuwin zegt hierop te zullen toezien en keurt het gedrag af van journalisten die het beroep te schande maken. Hij laat echter in het midden of hij, in casu de SVJ, concreet gaat optreden tegen journalisten die hun politieke voorkeur niet onder stoelen of banken steken.

Een journalist die actief is bij een politieke partij kan volgens hem geen waarheidsgetrouwe informatie geven. 'Het mag niet gebeuren.' Zulke journalisten maken inbreuk op het recht van mensen om objectieve informatie te krijgen.

In één adem spreekt de voorzitter zich ook uit over journalisten die reclamespotjes inspreken of voorlichtingsprogramma's verzorgen. Hij denkt dat het bij velen gaat om geld, zonder de gevolgen in acht te nemen.

Leeuwin vindt de hoofdredacteur de eerst verantwoordelijke om erop toe te zien dat journalisten de algemene journalistieke regels naleven en ook eventueel aangescherpte codes waarover de redacties zouden moeten beschikken. Hij roept hoofdredacteuren en media-eigenaren op om waakzaam te zijn. Leeuwin weet dat journalisten, die actief bij een politieke organisatie zijn betrokken, hun medium tekort doen en het nieuws over hun politieke partij aan andere media verkopen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Tien partijen en vier politieke samenwerkingsverbanden registreren zich voor deelname verkiezingen

25 Politieke partijen nemen deel aan verkiezingen


Vier combinaties en tien individuele partijen hebben zich afgelopen week ingeschreven bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei. In totaal nemen 25 politieke partijen deel. 

De combinaties zijnV7 (VHP, NPS, SPA, DA91, PL en BEP), Mega Front (DNL, Nieuw Suriname en DUS), A Nyun Combinatie (Seeka, BP-2011 en PBP) en Alternatieve Combinatie (ABOP, KTPI en PDO).

De individuele partijen zijn APS, NOP, PALU, DOE, DRS, NDP, PING en ODE. Daarnaast heeft de Nieuwe Stijl KTPI zich voor de vorm geregistreerd. Deze partij gaat onder de vleugels van de NDP de verkiezingen in. Over de registratie van Baasa is nu onduidelijkheid, omdat het hoofdbestuur niet op de hoogte was van het aanmelden bij het CHS.

Alle gemachtigden van de partijen die zich hebben aangemeld hebben van Eugene Merkus, voorzitter van het CHS, een bewijs van inschrijving ontvangen. Hierna is begonnen om de stukken te controleren.

Vanaf vandaag, maandag 23 maart 2015 tot 25 maart zijn de stukken ter inzage van het publiek. Politieke organisaties mogen eventuele bezwaren indienen tegen registratie van andere politieke partijen, indien de naam of de aanduiding voor verwarring kan zorgen.

Op 27 maart wordt in een openbare zitting van het CHS de beslissing over de registratie van de politieke organisaties meegedeeld. Er is administratief beroep tegen de beslissing van het CHS mogelijk bij de president.

Den Blauwvinger: Met circus van partijvlaggen en brassbands wordt geen beleid gemaakt....

COLUMN: Het politieke partijcircus bij Centraal Hoofdstembureau en de vermeende betrouwbaarheid van opiniepeilingen IDOS, NIKOS en SESOS


Zo, dat hebben we ook weer gehad: het politieke registratiecircus bij het Centraal Hoofdstembureau in Paramaribo met veel vlagvertoon, partij-t-shirts, brassbands, dansende sexy meiden en vooral veel te vrolijke gezichten van vooral partijvoorzitters en ander -kader is zaterdag 21 maart, na een week, tot een einde gekomen. De verkiezingen op 25 mei naderen met rasse schreden en de verkiezingskoorts en ook het aantal partijvlaggen in stad en district stijgt met de dag.

Bijna alle partijvoorzitters beweren voor 'regeermacht' te gaan
Zelfs de voorzitters van de kleinste onbeduidende partijen, en dat zijn er vele, beweerden bij inschrijven enkele duizenden geregistreerde leden te hebben en te gaan voor regeermacht en een voorzitter die bekend staat vanwege zijn grote mond en dromen gelooft zelfs in zijn eigen presidentschap. Kleine, onbeduidende nieuwe figuurtjes op het politieke strijdtoneel met een te grote mond die 25 mei ongelooflijk door de mand gaan vallen en hard, keihard.

Enkele partijleden lijken al te ijlen en kwijlen in interne partijstrubbelingen, zoals binnen de partijen Baasa, Nieuw Suriname en de Nationale Ontwikkelingspartij. Rechtszaken, vuilsmijten, samensmelten of samenwerken met de NDP en gedoe over het voorzitterschap van een partij. Heel gewoon in de Surinaamse politiek, waar partijkopstukken elkaar via bepaalde media bestrijden en besmeuren met vuil. Media werken schaamteloos mee door uitgebreid aandacht te schenken aan interne partijconflicten, politieke vuilsmijterij en gejammer en gescheld. Ook voor media lijken partijprogamma's niet interessant om aandacht aan te besteden. Naar inhoud wordt niet door het journaille gevraagd.

Inhoud is ver te zoeken
Maar, waar blijft de echte politieke inhoud?
Waar blijven de inhoudelijke politieke debatten?
Waar zijn de partijprogramma's?
Neen, we worden verblijd met nogal wat intern partijgedonder hier en daar en vuilsmijterij en gemopper en gejammer over kandidaatstellingen. Dat is politiek hier, oppervlakkig. Nog twee maanden de tijd, nog twee maanden de gelegenheid om de kiezers uit te leggen waar ze voor staan.

En kom dan niet aan met algemene terminologie als, we gaan
voor de ontwikkeling van het land,
voor ontwikkeling van het binnenland ook,
voor de bestrijding van corruptie en andere vormen van criminaliteit,
voor verbetering van het onderwijsproces,
voor meer woningbouw en
voor ontwikkeling van de agrarische sector.
Algemeen inhoudsloos geklets, clichés, want bijna geen enkele partij komt op de proppen met concrete plannen of initiatieven, laat staan met gedegen beleid.
Bijna geen enkele partij beschikt over een eigen, up to date, internetsite laat staan dat partijprogramma's ergens zijn te vinden.

Allemaal wel leuk en aardig, maar.....
En, zo'n circus bij het inschrijven van partijen voor deelname aan de verkiezingen is dan wel leuk en aardig en levert vooral voor een nieuwswebsite leuke filmpjes op die meteen op YouTube worden gegooid, maar met partijvlaggen en -t-shirts en brassbands alleen maak je als partij geen beleid en ontwikkel je niet een land, ook Suriname niet. Bijna de helft van de kiezers is nog zwevende.... niet vreemd, als er nauwelijks over inhoud wordt gesproken..... Op 25 mei zal die zwevende kiezer bepalen hoe politiek Suriname er vanaf 26 mei uit gaat zien.

Het hele jaar onzichtbaar
Die zwevende kiezers worden deze dagen 'gepeild' door zogenoemde opiniepeilers. Bijna het hele jaar leven ze een anoniem leven. Je hoort of ziet ze niet. Maar, met de naderende verkiezingen steken ze hun kop weer boven de grond, de onderzoeksbureaus die zogenoemde opiniepeilingen uitvoeren.

De peilingen worden vooral uitgevoerd door IDOS (Instituut voor Dienstverlening Onderzoek en Studiebegeleiding), van John Krishnadath (voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond), werkt samen met de Times of Suriname, eigendom van NDP'er Dilip Sardjoe (!) en het NIKOS (NGO Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname), van Marten Schalkwijk (tot voor kort lid van de politieke partij DOE), en werkt samen met omroep Apintie.

In navolging IDOS en NIKOS van Marten Schalkwijk vindt ook een online-opiniepeiling plaats die betrekking heeft op de komende verkiezingen. Die peiling wordt uitgevoerd door de Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname (SESOS) van Ashwien Siewnath. SESOS deed in 2013 voor het eerst een politieke peiling. Siewnath zei vrijdag 13 maart 2015 in de Ware Tijd, dat voor een online-onderzoek is gekozen, omdat het internetgebruik per huishouden in Suriname drastisch is gestegen. 'Straatenquêtes en telefonische enquêtes zijn in de rest van de moderne wereld bijna een gepasseerd station.'

Hoe onafhankelijk en objectief de opiniepeilers zich wellicht ook moge presenteren, er kunnen grote vraagtekens geplaatst worden bij alle uitkomsten van hun peilingen. Ze baseren hun peilingen overigens ook nog eens op een zeer gering aantal geïnterviewden. In hoeverre zijn die personen representatief voor de totale kiesgerechtigde bevolking? Hoe zijn de opiniepeilers terechtgekomen bij hun geïnterviewden?

Beste opiniepeiler is de kiezer
Kortom, neem de peilingen, waar een vleugje gekleurde politiek omheen hangt, met een grote korrel zout, beter nog negeer ze, en ga af op uw eigen, persoonlijke, opiniepeiling dan zit u waarschijnlijk dichter bij de waarheid dan de vermeende opiniepeilers IDOS, SESOS en NIKOS....., immers de beste opiniepeiler is nog altijd de kiezer zelf.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
23 maart 2015
Amsterdam-Paramaribo 

Noot: 
Lees ook dit artikel van dinsdag 31 maart 2015 over de bekende Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond en waarom hij sinds zaterdag 28 maart voor enige tijd in Suriname verblijft.