woensdag 25 maart 2015

Jogi (VHP): 'Men probeert mijn imago te schaden met protestbrief'

Protestactie via e-mail tegen kandidaatstelling Jogi


Volgens het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi proberen mensen zijn imago te schaden door een protestactie via e-mail te voeren om te voorkomen dat hij op d VHP-kandidatenlijst wordt geplaatst. Hij zegt vandaag, woensdag 25 maart 2015, in de Times of Suriname, er zeker van te zijn dat de actie via e-mail gevoerd wordt vanuit het kamp van een andere politieke partij, omdat zij hem niet lusten en een complot tegen hem willen opzetten.

Hij zegt, dat hij gisteren naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is gegaan om na te gaan of de persoon onder wiens naam de protestbrief is doorgestuurd, werkelijk bestaat. Volgens Jogi was de naam van de verzender van de e-mail nergens te vinden in het CBB-bestand.

Indien hij had weten te achterhalen wie die persoon is, dan zou hij meteen een rechtszaak aanspannen tegen hem of haar wegens laster.

'Ik ben een miljoen procent zeker dat ik die rechtszaak zou winnen. Waarom kan men niet mans genoeg zijn om met zijn eigen naam die protestbrief te versturen.'

Jogi realiseert zich dat hij niet bij iedereen geliefd is in Saramacca en dat is volgens hem heel normaal. Hij stelt zich niet te zullen storen aan de rondgaande protestbrief via e-mail en zich gewoon te focussen op de verkiezingen.

Baasa-voorzitter: Partij op basis verkeerde gegevens geregistreerd bij CHS

Baasa tekent protest aan tegen onjuiste inschrijving door partijraadsvoorzitter

Partijbestuur mag stukken van registratie partij bij CHS toch inzien


Het bestuur van Baasa heeft vandaag, woensdag 25 maart 2015, tóch toestemming gekregen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) om de stukken waarmee de partij geregistreerd is in te kijken. De bestuursleden, onder leiding van Nicolaas Priesierie, kregen maandag nog te horen dat inzage niet mogelijk was. Zij mochten alleen de naam en het symbool zien. Priesierie zegt op Starnieuws, dat op basis van verkeerde gegevens partijraadsvoorzitter Peter Amoida Baasa heeft ingeschreven voor deelname aan de verkiezingen. Er is formeel protest hiertegen aangetekend.

De registratie van Baasa is gedaan zonder medeweten van het bestuur. Baasa had op een structurenvergadering van 3 maart besloten om onder de vleugels van de Nationale Democratische Partij (NDP) in zee te gaan. Amoida liet vervolgens weten, dat de partij niet mag samensmelten met de NDP. Hij zei bevoegd te zijn Baasa in te schrijven. Daarna werd Amoida geroyeerd door het bestuur.

Terwijl ondervoorzitter Robby Amain van de partijraad zegt dat het royement is bekrachtigd, stelt Amoida dat de meerderheid tegen het besluit van het bestuur was. Inmiddels is volgens een vandaag uitgegeven verklaring van de partijraad het complete bestuur van Baasa ontslagen.

Priesierie zegt, dat zonder medeweten van het bestuur Amoida de partijraad heeft aangevuld. Dit is volgens hem ook in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij. Ook de leden die gemachtigd hebben voor de registratie, komen niet voor in de structuren van de partij. De stukken waaruit dit moet blijken, zijn vanmiddag eveneens gedeponeerd bij het CHS.

Toen het Baasa-bestuur voor de tweede keer naar het CHS ging, verwees voorzitter Eugene Merkus hen naar ondervoorzitter Maya Fokké-Manohar. Manohar zei niet op de hoogte te zijn dat Baasa geen inzage mocht hebben in de stukken. De bestuursleden kregen de ruimte om de ingediende documenten in te kijken. Na inzage trokken de afgevaardigden van het bestuur de conclusie dat op basis van onjuiste gegevens de partij is ingeschreven. Dit hebben zij formeel kenbaar gemaakt aan het CHS.

Vanmiddag om drie uur werd de ter inzagelegging afgesloten. Ook de PALU, V7 en KTPI hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de stukken in te zien. Het CHS maakt de resultaten van het onderzoek op 27 maart bekend.

Orlando Samson haatzaaier van het ergste soort

Nieuwe ster aan het firmament


Wie had gedacht dat Limbo de enige haatzaaier was met zijn haatzaaiende programma’s, heeft zich deerlijk vergist. Een nieuwe ster (Orlando Samson) is aan het firmament verschenen met zijn haatzaaiende opmerkingen. Deze Orlando Samson heeft zich ontpopt als een haatzaaier van het ergste soort.

In zijn artikel 'De naakte waarheid over raciale lijsten van VHP en PL' op GFC Nieuws verwijt hij deze twee partijen dat ze etnische partijen zijn. Voorts verwijt hij beide voorzitters dat ze een zware etnische politiek voeren. De kwijl- en spuugspettertjes van krijsende haat, afkomstig van Orlando Samson, vliegen in het rond na elk optreden van VHP-voorzitter Santokhi. Voor mensen als Samson is alles politiek, ook het verguizen en demoniseren van zijn tegenstanders. Zelfs het ombrengen van tegenstanders is politiek. Het ombrengen van politieke tegenstanders in december 1982, staat vast en zeker gegrift in het geheugen van Orlando. Dat was ook politieke voering om aan de macht te blijven.

De VHP is duidelijk een nationale en moderne partij, ze heeft haar structuur zodanig ingericht dat ze voor alle Surinamers ongeacht ras, geloof of etniciteit, toegankelijk is. Maar, tegen beter weten in voert Orlando, haatzaaiende campagne tegen de VHP en haar voorzitter.

Ik daag de haatzaaier uit om te bewijzen, dat de voorzitter van de VHP een etnische politiek voert en dat de VHP een etnische partij is. Alle politieke partijen, ook de NDP, die opgericht zijn hadden etniciteit als basis. Orlando Samson moet ook niet met een lullig fabeltje komen dat het niet waar is.

De naakte waarheid is dat president Bouterse en de NDP etnische politiek voeren en niet de voorzitters van de VHP en PL. In 1987 zei NDP-voorzitter Desi Delano Bouterse vanuit 'De Berm' (Ocer) dat de Hindostanen de hele dag bezig zijn met Kakaré Kakaré. Laat de huidige president Bouterse dit ontkennen.

Op 29 december 2013 tijdens het Owroe Jari feest zei president Bouterse het volgende: 'Ik zie al de voorzitter van de NPS in een gezamenlijke meeting met de VHP de mensen vragen om op te staan en te kloppen, want onze presidentskandidaat Chandrika komt binnen.' Voorts zei president Bouterse dat vroeger de NPS een respectabele partij was, maar nu niet meer. Hij kon zich dat niet voorstellen. Zie hier het bewijs van etnische politieke voering, Orlando.

President Bouterse wil wel Hindostaanse stemmen hebben maar geen Hindostaanse president. Ook hier is het bewijs geleverd van de etnische politieke voering. In het binnenland propageren de NDP en de ABOP, dat als een Hindostaan (Santokhi) president van het land wordt dat de creolen en marrons tot slaaf zullen worden gemaakt. Deze twee partijen zijn tegen een eventuele voordracht van Santokhi als presidentskandidaat.

De voorzitter van de BEP heeft vaker aangegeven, dat met name NDP en ABOP-propagandisten zich schuldig maken aan etnische of zelfs racistische propagandavoering. Voorts zei hij dat in de ijver om de BEP klein te krijgen openlijk en op serieuze wijze wordt gezegd aan de mensen in onder andere de kiesdistricten Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne, dat de BEP het binnenland wil verkopen aan de Hindostanen.

Gemeenschappen worden er opgestookt. Gewezen wordt op een uitspraak van ABOP-leider Ronnie Brunswijk dat 'stemmen voor BEP is Santhoki tot president maken'. Zie hier de zoveelste racistische en etnische propagandavoering.

De heer Eddy Monsels had een artikel geschreven onder de kop: Wat is er fout aan: ‘SANTOKHI FOR PRESIDENT?' Hij schreef het volgende: 'Bij mijn participatie aan enkele brainstormsessies van de VHP Adviesgroep in 2013 werd het mij duidelijk dat de VHP zal gaan voor de bruine Surinamer, voor de zwarte Surinamer, voor de gele Surinamer, voor de rode Surinamer, voor de blanke Surinamer, voor de Surinamer met glad haar, met kroes haar, met krullend haar, met zwart haar, met rood haar, met blond haar, met valse vlechten, met een wave en ook de kale landgenoten zonder haar.
Daarbij zal het accent wel gelegd moeten worden op het denkende deel van de natie, dus de bewust levende en in tijd vooruit denkende Surinamers. De ‘niet denkers’ hebben hun ‘Niet Denkers Partij’, maar zijn bij transformatie natuurlijk ook welkom.'
Uit de woorden van Eddy Monsels blijkt duidelijk, dat de VHP geen etnische partij is maar een nationale partij.

Het intrieste van deze haatzaaier is, dat hij niet beseft dat demonisering van de twee voorzitters weinig invloed zal hebben op de achterban, die zal juist extra gemotiveerd worden. Alle hetze tegen zowel VHP-voorzitter Santokhi als tegen PL-voorzitter Somohardjo is kansloos. Die twee voorzitters zullen aan het langste eind trekken.

Tenslotte wil ik Orlando Samson het advies geven om niet Chandrikapersad Santokhi en Paul Somohardjo te bestrijden, maar de drugs- en wapendealers en terroristen. Deze meedogenloze onfrisse figuren moeten met wortel en tak uitgeroeid worden.

Naipal. A.I. 

Somohardjo (PL): 'NDP-topper beloond met deel Waterkant in Paramaribo'

Grond toegewezen aan hoofdsponsor NDP Guno Edwald Chin A Sen

Srd 15 miljoen project zou uit PetroCaribe-deal komen...


De voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) Paul Somohardjo is niet te spreken over de toewijzing van 1.1356 hectare grond in het blok tussen de Waterkant, de Heiligenweg en de Keizerstraat in het centrum van Paramaribo. Dit bericht GFC Nieuws vandaag, woensdag 25 maart 2015.

De grond is recentelijk toegewezen aan Guno Ewald Chin A Sen, president-commissaris van Cactus NV. Chin A Sen behoort tot de top van de NDP en is zou hoofdsponsor van de partij zijn.

Volgens Somohardjo is er bovendien Srd 15 miljoen voor Cactus NV gereserveerd. Het bedrijf heeft het voornemen op die plek een kolossaal winkelcentrum, een hotel en een parkeerplaats, neer te zetten.

(Bron: De West/Keerpunt, 21 maart 215)

Het geld voor dit project, groot Srd 15 miljoen, zal uit de PetroCaribe-deal afkomstig zijn. 'Deze toplocatie heeft Chin A Sen cadeau gehad van de NDP, helemaal gratis. Het gebied is heel veel waard, vele tientallen miljoenen. Dit is pure corruptie en grondroof', aldus Somohardjo.

'Als de PL een stukje terrein krijgt, worden we onterecht gekwalificeerd als landrovers. Maar wij bouwen bejaardentehuizen, studentenhuizen, rijstpelmolens, volkswinkels, recreatie- en sportterreinen. Al die gebouwen staan er. De PL heeft geen winstoogmerk. Wij werken voor het volk, voor de ontwikkeling van Suriname.'

De PL-leider zegt dat verkregen domeingrond en de omgeving door PL zelf tot ontwikkeling is gebracht. Het ging dus ook niet om toplocaties die aan de partij zijn toegewezen, zoals nu wel het geval is.

Minister van Financiën Jardim van Curaçao niet eens met inhoud ARC-eindconclusie rapport over Jaarverslag 2012

Jardim wijst eindconclusie dat jaarverslag 2012 onvoldoende was van de hand


Financiën-minister José Jardim van Curaçao (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) kan zich niet vinden in de eindconclusie van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) over het ‘Rapport vervolgonderzoek naar de uitvoering van de aanbevelingen ter verbetering van de beschikbaarheid van de beleidsinformatie in het jaarverslag 2012’. Dat meldt de Amigoe vanmiddag, woensdag 25 maart 2015.
 
In het rapport constateert de ARC, dat de regering onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer om het jaarverslag van het Land Curaçao aan te passen. De ARC constateert verder, dat de beschikbaarheid van de beleidsinformatie in het jaarverslag 2012 op onderdelen is verbeterd ten opzichte van het jaarverslag 2011. Maar, aan de andere kant is er geen verbetering geconstateerd in ‘het geven van inzicht in de uitvoering van het beleid, de daarbij behorende uitgaven en inkomsten en eventuele onder- en overschrijdingen van de begroting’.

Jardim stelt dat de regering zich in grote lijnen kan vinden in de feitelijke weergave van de processen en voorbereidingen van het jaarverslag 2012, zoals deze in het ARC-rapport aan bod komen. Maar, hij wijst de eindconclusie van het rapport, dat het jaarverslag onvoldoende was, van de hand.

'De constateringen en aanbevelingen in uw rapportage zijn in uitvoering, waardoor de regering ervan overtuigd is dat sprake is van fundamentele verbeteringen in de begrotingscyclus en de beleidsmatige verantwoording. De regering is van mening dat vanaf het Jaarverslag 2012 sprake is van een kwaliteitsverbetering. Het Jaarverslag 2012 is weliswaar nog niet gemaakt in het formaat van de Verantwoorde Beleidsbegroting, maar er wordt wel, met betrokkenheid van de ministeries, nadrukkelijk meer aandacht besteed aan de verantwoording van behaalde resultaten versus beoogde resultaten', aldus Jardim in zijn reactie, die hij eerder naar de ARC en nu ook naar de Staten heeft gestuurd.

MFK-leider Schotte vindt dat Statenvoorzitter op Curaçao Marcolino Franco moet opstappen

Franco stelt dat Schotte feiten verdraait en manipuleert voor politiek gewin

MFK: Premier Asjes heeft in zaak aanleg Defensie-steiger bij Parera gelogen - Door MFK aangevraagde spoedvergadering werd afgewezen


MFK-leider Gerrit Schotte is van mening, dat de Statenvoorzitter op Curaçao Marcolino ‘Mike’ Franco (PAIS) op moet stappen. Schotte beschuldigt hem ervan, dat hij partijdig is en de zaken manipuleert om zijn fractie stil te houden. Franco wijst echter alle beschuldigingen van de hand en stelt dat Schotte bewust manipuleert om er politiek gewin uit te halen, aldus bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 25 maart 2015.
 
Centraal in deze zaak staat de nieuwe steiger die Defensie bij Parera wil bouwen. De MFK-fractie stelt, dat premier Asjes in deze zaak heeft gelogen en heeft hierover een spoedvergadering aangevraagd die gisteren had moeten dienen. Maar, de vergadering werd niet opgeroepen, omdat volgens Franco het verzoek niet tijdig was ingediend. Schotte counterde door erop te wijzen dat het verzoek van zijn fractie al vorige week vrijdag was ingediend en dat er voor gisteren geen openbare vergaderingen gehouden konden worden.

In een reactie stelt Franco, dat Schotte de feiten verdraait. 'Ik was vorige week niet op het eiland. Het personeel van de Griffie van de Staten had de middaguren vrij gekregen om aan CuraDoet mee te doen. Alle fracties zijn hiervan officieel op de hoogte gebracht. Maar de MFK koos er bewust voor om haar brief toch in te dienen, wetende dat het een stempel zou krijgen van vrijdagmiddag, maar dat het pas maandag officieel behandeld zou kunnen worden. Dat is dus ook gebeurd.'

Volgens de Statenvoorzitter had hij nooit alle instanties en personen kunnen laten opdraven voor de vergadering die een dag later had moeten plaatsvinden. 'En dat weten zij bij de MFK ook. Het is niet voor het eerst dat ze dit doen. Ze wachten tot het allerlaatste moment om iets in te sturen. Dit hebben ze ook gedaan toen zij subsidieverzoeken via een oneigenlijke weg, via de Staten, probeerden in te dienen.'

Franco is niet te spreken over de zoveelste kritiek van Schotte op zijn functioneren. Eerder al dreigde Schotte dat zodra Franco voorzitter af is en hij een gewoon lid van de Staten is geworden, hij niet meer het woord zou krijgen in een vergadering.

'Dit doen ze altijd. Het is altijd de schuld van een ander. Het is zand in de ogen strooien om zo de aandacht van wat er daadwerkelijk speelt af te leiden. Ze moeten stoppen met het wijzen naar anderen en naar zichzelf en hun eigen functioneren kijken. Ze weten niet hoe de wet, maar ook niet het Reglement van Orde functioneert. Ambtenaren kunnen alleen met tussenkomst van de minister worden gehoord, terwijl ambtelijke adviezen helemaal niet openbaar zijn. Dit had nooit in een openbare vergadering behandeld kunnen worden.'

De aanvraag van MFK voor een spoedvergadering:


Staatsolie lanceert tweede obligatielening tegen 7.75% rente

Staatsbedrijf hoopt 55 miljoen Amerikaanse dollar binnen te slepen voor 5 jaar investeren

Organisatie en administratie ligt bij DSB-bank


Staatsolie heeft vanmorgen, woensdag 25 maart 2015, haar tweede obligatielening gelanceerd. Met deze uitgifte wil het bedrijf minimaal 55 miljoen Amerikaanse dollar binnen slepen. Dat geld zal gebruikt worden om investeringen van Staatsolie voor de komende vijf jaar te financieren. Dit berichten diverse lokale media vanmiddag.

Net als bij de obligatielening die in 2010 werd uitgegeven, is de looptijd van deze tweede lening vijf jaar. De rente die uitbetaald zal worden is 7,75 procent, terwijl dat bij de eerste lening 7 procent was. Een ander verschil met de eerste lening is dat nu ook buitenlanders obligaties kunnen kopen.

De organisatie en administratie van de lening liggen in handen van de DSB-bank. Alle andere Surinaamse banken zijn ook betrokken doordat ze een loket hebben waar klanten zich kunnen inchrijven om een obligatie te kopen.

De nieuwe obligatielening heeft als doel deelfinanciering van het investeringsprogramma 2015-2020 van Staatsolie, dat bestaat uit het vinden van onshore en nearshore reserves, het minimaal behouden van de onshore-olieproductie op 17.000 vaten per dag, het verhogen van het opwekvermogen van haar elektriciteitscentrale naar 96 megawatt, de afronding van het Raffinaderij Expansie Project en de deelname in het in het Merian Goudmijnproject, een samenwerking met Surgold/Newmont.


Voor Sigmund Proeve, directeur van de DBS-bank, is dit belangrijk. 'Het feit dat alle banken nu mee doen is een duidelijk signaal van vertrouwen in deze obligatielening', aldus Proeve tijdens de lanceringbijeenkomst in het hoofdkantoor van Staatsolie.

Proeve benadrukte ook, dat Staatsolie en DSB met deze obligatielening vooral Surinamers hopen te interesseren. 'We hopen dat de kleine Surinamer massaal inschrijft. Als er een grotere inschrijving is dan het maximale bedrag, zullen de grotere inschrijvers pro rata toebedeeld krijgen.'

Volgens Rudolf Elias, toekomstig algemeen directeur van Staatsolie, zijn de kleine obligatiehouders heel belangrijk voor Staatsolie. En daarbij gaat het dan niet eens om het geld, legde hij uit. 'Dat geld kunnen we ook ergens anders lenen. Maar, de obligatiehouders zijn onze bescherming tegen teveel politieke invloed. Als een regering iemand hier zou willen plaatsen die wij niet willen, zullen die obligatiehouders protesteren en het proberen tegen te houden', aldus Elias.

De inschrijving voor nieuwe obligatiehouders is mogelijk tussen 15 en 30 april. De bestaande houders krijgen van 30 maart tot 15 april de kans nieuwe obligaties te kopen. Op 14 mei 2015 begint de looptijd.

Bus in Braziliaanse deelstaat Para verdwijnt in weg en duikt op in rivier

'Sinkhole' slokt complete personenbus op


In Brazilië, in de deelstaat Pará tussen de gemeenschappen Itaituba en Rurópolis (ten zuidwesten van Belém), werd deze week een complete personenbus door de aarde opgeslokt, wat onderstaande beelden opleverde. 

Het gebeuren werd gefilmd door een omstander en gisteren, dinsdag 24 maart 2015, uitgezonden door de Braziliaanse televisiezender Globo. Op het moment dat de bus door de weg zakt en even later in de naastgelegen Cupari rivier weer opduikt, is het voertuig overigens al leeg. De chauffeur had iedereen net op tijd weten te evacueren.

Even daarvoor was de bestuurder met zijn achterwielen komen vast te zitten in de drassige natte weg, een snelweg door de Amazone in het noorden van Brazilië. In dat gebied komen dergelijke zinkgaten overigens wel vaker voor.

 

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Hoofdstembureau onderneemt geen actie tegen burgers die meerdere keren op ledenlijsten partijen staan

Screening ledenlijsten zou niet zorgvuldig gebeuren door CHS


Politieke partijen die zich geregistreerd hebben voor de verkiezingen van mei 2015 kunnen op basis van artikel 8 van de Wet op Politieke Organisaties alsnog worden uitgesloten van deelname. Deze bepaling gaat over het 1% vereiste van het totaal aantal kiesgerechtigden dat de partij minimaal als ledental moet hebben. De kritiek op het Centraal Hoofdstembureau (CHS) is nu, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 25 maart 2015, dat zij de screening van de lijsten niet zorgvuldig genoeg zou doen. Vooral het voorkomen van dezelfde naam op de ledenlijsten van verschillende partijen is een discussiepunt. 

Critici zijn van mening, dat het CHS de personen die dubbel voorkomen moet benaderen om na te gaan welke politieke partij zij aanhangen.

Maya Manohar, plaatsvervangend voorzitter van het CHS, geeft aan dat de procedure voor het checken van het vereiste percentage aan kiesgerechtigden per politieke partij en dus apart geschiedt en niet tussen lijsten van verschillende partijen, omdat dit niet valide is voor het halen van het percentage.

De procedure van het CHS houdt in, dat de ledenbestanden per partij via een computersysteem worden gescreend op meerdere voorkomens. Indien dezelfde naam meerdere malen voorkomt, wordt het slechts eenmaal op de betreffende lijst gelaten. Als aan het eind van de rit voldaan is aan het 1% vereiste, dan heeft het CHS zijn werk op dit stuk afgerond.

'We zien het wel als dezelfde naam ook op de ledenlijst van een andere partij voorkomt, maar we doen niets met die informatie. De namen worden niet doorgestreept.'

Manohar stelt, dat het niet verboden is om lid te zijn van meerdere partijen. Voorts stelt ze dat het CHS niet over de bevoegdheid beschikt om namen van kiesgerechtigden, die op ledenlijsten van verschillende politieke partijen voorkomen, door te halen. De mensen worden gecheckt op naam en identiteitsnummer. Het crosschecken tussen partijlijsten is volgens Manohar in ieder geval niet van belang voor het CHS.

'We weten wel dat het een issue is. Deze zaken zullen in de postelectorale fase met betrokken actoren nader uitgewerkt en geregeld dienen te worden binnen het wettelijke kader.'

ABOP-ondervoorzitter weerspreekt geruchten over kandidaatstelling ministers Belfort als lijsttrekker en Amafo (lijstduwer)

Nog geen officiële besluiten over kandidaatstellingen ABOP

Partij wil drie zetels in Paramaribo binnenslepen


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) heeft nog geen officiële besluiten genomen over haar kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA). De partij zit samen met de KTPI van Willy Soemita en PDO van Waldi Nain in de Alternatieve Combinatie (AC). 

Volgens ondervoorzitter Marinus Cambiel, vandaag, woensdag 25 maart 2015, in het Dagblad Suriname, doen geruchten de ronde dat Alice Amafo (minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting) als lijstduwer wordt geplaatst en Edward Belfort (minister van Justitie en Politie) als lijsttrekker. Er heerst echter grote verdeeldheid hierover in de partij, aldus de krant. Dit is volgens Cambiel echter absoluut niet correct, omdat de partij tot de indiening van de lijsten zoveel mogelijk de achterban de mogelijkheid wil bieden om met ideeën te komen. Het moment dat harde besluiten vallen, zullen die niet terug te draaien zijn.

‘De ABOP wil iedereen de kans geven om te groeien’, aldus Cambiel. Partijvoorzitter Ronny Brunswijk heeft gisteravond tijdens een structurenvergadering van de partij al meegedeeld, dat de Abop in Paramaribo de plekken 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 en 17 zal invullen. De partij wil drie zetels in Paramaribo halen en zal met een strategie werken waarbij stemadvies zal worden gegeven om op nummer 17 te stemmen. Die kandidaat moet ervoor zorgen dat de zetels veilig worden gesteld.

Cambiel zegt verder, dat de partij op Facebook opgemerkt heeft, dat er mensen zijn die met opruiende activiteiten tegen de partij bezig zijn en hierdoor proberen om onwaarheden in de gemeenschap te brengen. Hij adviseert de aanhangers om niet zomaar in zulke streken te trappen en de officiële instructies van de partij te blijven volgen. Op de afgelopen structurenvergadering is dit volgens hem ook verduidelijkt door de partijvoorzitter.

Inmiddels heeft de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) negen kandidaten voor De Nationale Assemblee, waarvan de kandidatuur van Commewijne nog moet worden geformaliseerd. Het gaat om PDO-voorzitter Waldy Nain (Paramaribo), Eline Kantam-Wongsokarijo (Paramaribo), Bill Nurse jr. (Paramaribo), Jolanda Wirodikromo (Nickerie), Ponirin Ho A Sjoe (Nickerie), Patrick Pawiriwinangoen (Saramacca), Harold Posetiko (Wanica) en Hugo Djakoen (Commewijne).

De kandidaten van de KTPI zijn vooralsnog niet bekend, aangezien voorzitter Soemita niets wil zeggen tot de officiële indiening van de kandidatenlijsten op 9 april.

Voor de ABOP zijn er wel namen van mensen die mogelijk op de lijst in Paramaribo zullen prijken. Harish Monorath, Alice Amafo, Edward Belfort, Falisie Pinas en Gordon Touw Ngie Tjouw zijn enkele namen die in Paramaribo voor de ABOP worden genoemd.

Coronie heeft genoeg van politieke misleiders

NDP niet hoofdoorzaak breuk met de PALU

 
Enkele weken geleden heeft de NDP-afdeling Coronie, de samenwerking met de politieke partij de PALU opgezegd. De PALU had met de NDP een samenwerkingsverband binnen de Mega Combinatie. Na de breuk tussen beide partijen deden verhalen de ronde in de pers van het hoofdbestuur van de PALU dat de NDP de hoofdoorzaak zou zijn van deze breuk.
 
Die verhalen kunnen naar het rijk der fabelen worden verwezen. Ondanks latente spanningen had de NDP-Coronie gehoopt op een tweede samenwerkingstermijn met de PALU. Coronianen waren erg ontevreden over de werkwijze van de volksvertegenwoordiger Anton Paal.In de pers gaf hij duidelijk aan, dat hij Coronie heeft verwaarloosd, maar dat hij ook druk bezig was met zaken in het algemeen binnen De Nationale Assemblee.
 
Anton Paal werd verweten, dat hij zijn afspraken niet na kwam, de telefoon niet beantwoordde en dat hij sluipend met getinte autoruiten Coronie binnenreed om weer te vertrekken en verder dat hij formeel in Coronie staat ingeschreven, maar ergens aan de rand van Paramaribo woont. Concluderend, dat hij als volksvertegenwoordiger geen binding heeft met de Coroniaanse samenleving.
 
Nadat de campagneperiode was aangevangen en de twee hoofdbesturen met elkaar in onderhandeling waren over de invulling van de kandidatenlijst, werd de NDP-afdeling Coronie opgeschrikt door een vreemde vorm van campagnevoering namelijk het vissen in de vijver van de eigen combinatie, waarbij propagandisten bij het aanbieden van diensten in de vorm van materieel, de NDP-vlag moest worden neergehaald.
Op plekken waar men NDP'ers niet kon overhalen, werd een PALU-vlag geplaatst met de mededeling dat beide partijen een zijn. Men heeft zelf niet geschroomd een vlag van de NDP te verscheuren/vernietigen.Verder werd NDP'ers gevraagd de overstap te doen naar de PALU tegen betaling. Dit was de druppel die de beker deed overlopen.
 
De voorzitter van de NDP, Desiré Delano Bouterse, werd hierover in kennis gesteld en deed de belofte, dat hij zou rechttrekken wat verkeerd ging tussen beide partijen in de hoop op betere tijden. Er kwam, ondanks dat de voorzitter een gesprek heeft gehad met het hoofdbestuur van de PALU, geen verandering in de gespannen relatie. Op een bepaald moment kreeg de afdeling NDP-Coronie met medeweten van de voorzitter Bouterse bezoek van de PALU-kopstukken onder leiding van de heer Schillevoort om te overleggen over een oplossing. Ook tijdens dat overleg konden partijen elkaar niet vinden en werd de knoop doorgehakt door de NDP-afdeling Coronie en voorzitter Bouterse respecteerde dit besluit, nadat hij enkele malen in overleg was getreden met het afdelingsbestuur.
 
Als wij vanuit de pers de opmerkingen moeten vernemen van Badrisein Sital, dat partijvoorzitter Bouterse de oorzaak zou zijn van spanningen binnen de NDP en waarbij ook Coronie is genoemd, wil ik aangeven, dat met betrekking tot Coronie Sital de bel heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt en zo wordt de mens politiek misleidt.
 
Coronie heeft een grote achterstand op agrarische gebied en de PALU zou de organisatie moeten zijn met haar deskundigheid, haar invloed aan te wenden om het district structureel uit het diepe dal te halen ,maar helaas. Coronianen willen door dit soort partijen niet meer als stemvee worden gebruikt en zullen gepast hiermee afrekenen.

Harold Wolf

Commissie Koeijers gaat onderzoek doen naar seksueel misbruik door paters op Curaçao

Twee specifieke gevallen worden onderzocht door commissie


Voorzitter Ronald Koeijers van de naar hem genoemde commissie gaat onderzoek doen naar de twee gevallen van seksueel misbruik door katholieke paters op Curaçao, die in het televisieprogramma ‘Dit is de Dag’ van de Evangelische Omroep (EO) zijn belicht. Dat heeft het bisdom gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 25 maart 2015. 

Ook zal de commissie een vervanger zoeken voor het commissielid Filo Silvano die begin dit jaar overleed. Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen zich nog steeds bij de commissie melden, aldus het bisdom.

Het bisdom verklaarde desgevraagd om de werkwijze van de commissie te evalueren. Tot nu toe zijn er geen gevallen van seksueel misbruik door katholiek geestelijken bij die werkgroep aangemeld.

Journalisten Robert Chesal en Jos Dohmen publiceerden in het verleden over meerdere gevallen van seksueel misbruik op Curaçao, maar deze zaken zijn niet bij de commissie aangemeld.

Het feit dat de commissie Koeijers nu de opdracht krijgt om de twee gevallen te onderzoeken, houdt niet noodzakelijk in dat de commissie al deze zaken in werkelijkheid al eerder onder zich had, zo verklaarde pastoor Curtis Meris tijdens de persconferentie. 'Is de zaak werkelijk bij de commissie beland? Hoe werd de zaak afgehandeld toen het bij de commissie belandde?', die vragen werden door Meris opgeworpen (tijdens de uitzending werd een kopie van het e-mailverkeer tussen Pedro Casimiri, een van de slachtoffers en commissielid Silvano getoond. In de uitzending verklaarde Koeijers niet op de hoogte te zijn van het misbruik van Casimiri).

In een persbericht met de titel ‘Bisdom onderneemt concrete acties in de gevallen die naar voren kwamen in de publicatie van de Evangelische Omroep’, verklaarde het bisdom het volste vertrouwen in de commissie te hebben. De helft van het gisteren uitgegeven persbericht ging over het feit dat de EO zich niet aan de gemaakte afspraak zou hebben gehouden om voorafgaand het interview met monseigneur Gregg Redoblado de onderwerpen ervan te bespreken. In de persconferentie zelf werd ook door het bisdom lang stilgestaan bij dit punt.

De EO zou zonder toestemming het voorgesprek hebben opgenomen en Redoblado overhandigde de ploeg na afloop een brief waarin stond dat er geen toestemming was om het interview met hem uit te zenden. Op de vraag van een aanwezige journalist of monseigneur Redoblado tijdens de opname verklaringen had gedaan die hij liever niet had willen doen, was het antwoord ontkennend.

Het bisdom verklaarde het beeld recht te willen zetten dat men geen openheid van zaken geeft of niet zou optreden. Zo noemde monseigneur Luis Secco in dit verband twee gevallen op van priesters die veroordeeld waren.

Discotheek Zsa Zsa Zsu in Paramaribo sluit voor onbepaalde tijd deuren

Discotheek kampt met terugval bezoekers: daling koopkracht burger en toenemende concurrentie


Na acht jaren kunnen bezoekers van discotheek Zsa Zsa Zsu komend weekend voor het laatst de disco bezoeken. De locatie sluit haar deuren, maar Regillio Glunder van de discotheek belooft dat de Suit discotheek terugkomt met iets vernieuwend. 'Ik kan niet zeggen over hoeveel tijd dat wordt. Maar we gaan niet permanent sluiten', aldus de 'vicepresident operations en sales' vandaag, woensdag 25 maart 2015, in de Ware Tijd. 

Glunder stelt, dat al enige tijd een terugval is te constateren in het nachtleven. 'We hebben de bezoekersaantallen de afgelopen jaren langzaam terug zien gaan. Maar, in de afgelopen zes maanden is het wel dramatisch geworden. En dat merken we over de hele linie. Ook bij Shaggy, Eight Ball, het Suit theater en de Bowling Arcade is het aantal bezoekers afgenomen.'

Hoewel het theater al enige tijd geen regulier filmschema heeft, geeft Glunder aan dat de locatie wel afgehuurd wordt door bedrijven en voor kinderfeesten.

Volgens hem komt de terugval in het nachtleven door twee factoren. 'Ten eerste is de koopkracht afgenomen. Mensen geven hun geld uit aan datgene wat prioriteit heeft en als er iets over is gaan ze voor ontspanning. Maar, ik denk dat er gewoon heel weinig mensen zijn die iets over hebben tegenwoordig.' Volgens hem is ook de oprukkende concurrentie debet aan de voorlopige sluiting.

Padieboeren bieden weer petitie aan aan districtscommissaris van Nickerie

Lage padieprijs zou funest zijn voor de rijstsector


De Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) biedt vandaag, woensdag 25 maart 2015, weer een petitie aan aan districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie. Voorzitter Harinannan Oemraw heeft via Rasonic Televisie laten weten, dat de oogst voor 75% binnen is. De padieboeren krijgen van de opkopers tussen de Srd 45 en Srd 50 voor een baal natte padie. De kostprijs ligt echter rond de Srd 66. Bij een winstmarge van 15% moet een baal van 79 kilogram voor Srd 75 worden verkocht.

De SPBA vindt dat de boeren geen verlies mogen lijden. Oemraw had 16 maart een gesprek hierover met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hierbij werd het probleem voorgelegd aan de bewindsman. Aan Algoe hem werd gevraagd om een oplossing. Oemraw zou weer van de bewindsman vernemen, maar wacht nog steeds op het beloofde telefoontje, aldus de Ware Tijd.

Oemraw voert aan dat de rijstopkopers, tevens exporteurs, een bijzonder goede prijs hebben gekregen uit de PetroCaribe-deal met Venezuela. De grote vraag is nu hoe dit door zal werken naar de boeren toe. De lage padieprijs die de boeren aangeboden krijgen, is funest voor de sector.

De SPBA wil van president Desi Bouterse en de minister weten wat er verder moet gebeuren.

Partijraad Baasa ontslaat in vergadering voltallig partijbestuur

Partijbestuur zou volgens partijraad eigenhandig stappen hebben ondernomen


Op basis van de ontstane situatie van de afgelopen dagen binnen de politieke partij Baasa, waarin het partijbestuur, volgens de partijraad, eigenhandig stappen heeft ondernomen waardoor onnodig verwarring is geschept in de gemeenschap en vooral bij de leden, heeft de partijraad afgelopen maandag een buitengewone partijraadsvergadering gehouden. Dat laat de partijraad vandaag, woensdag 25 maart 2015, in een verklaring weten.

Tijdens de vergadering werd besloten de leden van het partijbestuur met directe ingang te ontslaan.

Baasa kent een partijraad als het hoogste orgaan binnen de politieke organsatie. Besluiten zoals samenwerkingen en deelname aan de verkiezingen worden in de partijraad genomen, aldus de partij vandaag. De voorzitter van de partijraad is de heer Peter Amoida.

Het partijbestuur is niet bevoegd besprekingen te voeren of samenwerkingen aan te kondigen zonder goedkeuring van de partijraad.
Het partijbestuur is uitvoerend en mag Baasa daarin vertegenwoordigen op basis van besluiten welke genomen zijn door de partijraad. Dit alles en nog meer is geregeld in de statuten en huishoudelijk reglement van Baasa.

De partijraad zal ingevolge haar taak zo snel mogelijk een nieuw partijbestuur formeren. In de tussentijd neemt de partijraad waar. De heer Nicolaas Priesierie is schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit via deurwaardersexploot, aldus de partijraad in haar verklaring vandaag.


Carl Breeveld (DOE) op bezoek bij Nederlandse collega's van ChristenUnie in Tweede Kamer

ChristenUnie en DOE onderhouden goede banden

Carl Breeveld met Arie Slob in de Tweede Kamer. (Bron foto's: ChristenUnie)

Breeveld spreekt met leider ChristenUnie Arie Slob


Carl Breeveld heeft gisteren, dinsdag 24 maart 2015, de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie in Den Haag bezocht en een campagneshirt overhandigd met de verkiezingsslogan 'DOE the right thing'. Aansluitend deelde Breeveld een lunch met ChristenUnie-leider Arie Slob. 

De banden tussen de partijen aan weerszijden van de oceaan zijn goed te noemen. In een ontspannen sfeer informeerden Breeveld en Slob elkaar over de ontwikkeling binnen de beider politieke partijen. 

Breeveld bezoekt Nederland om de Surinaamse gemeenschap te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. Dit doet Breeveld op uitnodiging van de stichting Vrienden van DOE. 
Breeveld: 'Tijdens allerlei bijeenkomsten kris kras door het land moedigen we je aan iets te doen met je gevoelens voor Suriname: word vriend op www.vriendenDOE.org, deel je kennis en bij stemrecht geef ons je stem.'

Binnenkort wordt het lied 'DOE Bun Gi Sranan' van Surinaamse Nederlanders BlackRockStar, MC Prophet, Mellbeats en SG gelanceerd.

(Red. De Surinaamse Krant/ChristenUnie, Den Haag)

Taams Kliniek op Curaçao deed in februari 2014 aangifte tegen oud-directrice wegens verduistering van 8 ton

Al in februari 2014 werd bij OM aangifte gedaan

Oud-directrice weet van geen aangifte tegen haar


De noodlijdende Taams Kliniek op Curaçao heeft aangifte gedaan tegen oud-directrice Antoinette Nienke ‘Ninette’ van den Berg. De kliniek beschuldigt haar van ‘verduistering’ van ruim acht ton gulden. In totaal vordert de kliniek 899.000 terug van haar ‘zijnde teveel door haar opgenomen gelden’. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 25 maart 2015.

Dat blijkt uit onder andere een aangifte die al op 7 februari 2014 is ingediend bij Officier van Justitie Leomar Angela van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao. 'Van den Berg heeft tegen de contractuele afspraken in, over de periode van 15 februari 2011 tot en met 20 oktober 2012 een totaalbedrag van 1.516.383 gulden aan zichzelf dan wel Navigo Consilium bv (Navigo) doen uitbetalen via diverse bankrekeningen van de kliniek', zo staat in de aangifte, die in handen is vande krant.

De kliniek doet zowel tegen Van den Berg persoonlijk aangifte als tegen Navigo Consilium, waarvan Van den Berg directeur/eigenaar is. Zij was tussen 15 februari 2011 en 20 oktober 2012 algemeen directrice van de Taams Kliniek tegen een ‘managementvergoeding’ van 34.666,66 gulden bruto per maand. Maar, het totaalbedrag dat zij ‘tegen de contractuele afspraken in’ via diverse bankrekeningen van de kliniek aan zichzelf uitkeerde - die ruim 1,5 miljoen gulden - betreft een gemiddeld maandbedrag van 75.193 gulden, ruim het dubbele dus. Van den Berg was hiertoe ‘niet bevoegd’, vervolgt de aangifte, verwijzend naar wat partijen contractueel waren overeengekomen.

Van den Berg beweert echter de aangifte niet te kennen. 'Ik ben nooit door recherche of politie hierover benaderd, dus ik weet van niets en deze brief dateert van februari 2014, dat is meer dan een jaar geleden. Ik weet ook niets van het Openbaar Ministerie.'

Uit een e-mail van Officier van Justitie Angela van het OM, met als datum 18 december 2014, blijkt dat de aangifte op een bepaald moment ‘in het ongerede is geraakt’; met andere woorden verloren geraakt. 'De daarin aangekaarte kwestie kon, alhoewel besproken, niet eerder voor onderzoek worden uitgezet. Er zit, gezien het voorgaande, hoe vervelend het ook klinkt, niets anders op dan opnieuw te starten.'

De geconstateerde onregelmatigheden - verduistering of het ‘wederrechtelijk hebben onttrokken van de bankrekeningen van de kliniek’ - die leidden tot de aangifte, zijn door financieel expert L. Vlasblom van NXT Day onderzocht, in kaart gebracht en vastgelegd in een onderzoeksrapport. Aldus staat te lezen in de aangifte die werd gedaan door directeur Earl Esseboom van Kliniek Dr. J. Taams bv. De kliniek werd al enige tijd geleden surseance van betaling verleend wegens grote financiële problemen.

Esseboom ontkent, dat Van den Berg nergens van zou weten. 'Ze is hiervan op de hoogte gesteld via haar advocaat Arend de Winter.' Dit is het strafrechtelijke traject. De Taams Kliniek is ook bezig met een civielrechtelijke procedure. Ook het verslag van de bewindvoerder aan de rechter-commissaris maakt er melding van, namelijk dat de kliniek bijna negen ton van haar vordert. Op 12 januari 2015 is tussenvonnis gewezen, waarbij aan Van den Berg een zogeheten ‘bewijsopdracht’ is gegeven.

Geen gesubsidieerde babymelk voor ouders baby's in binnenland

Overheid heeft achterstand in betaling aan Medische Zending

MZ: Moeders stimuleren borstvoeding te geven en 'prakje van aardvruchten'....


Ouders van zuigelingen in het binnenland kunnen al sinds oktober 2014 geen gesubsidieerde melk meer krijgen via de Medische Zending (MZ). Deze is voor bedragen van Srd 17 en Srd 20 bij particulieren te halen. In gebieden dichtbij Paramaribo betalen ouders slechts Srd 5 voor twee blikken in een week, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 25 maart 2015.

Derrick Beeldsnijder, hoofd voorlichting van de Medische Zending, bevestigt de stopzetting van de levering van babymelk.

De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft in een brief aan de MZ laten weten, dat de levering van gesubsidieerde melk wordt stopgezet. Hoofd voorlichtingsdienst van de RGD, Raymond Ritfeld, zegt dat de overheid het afgelopen jaar heeft aangegeven de subsidie te zullen afbouwen. Volgens hem heeft de overheid een achterstand in subsidie aan de MZ die de levering onmogelijk maakt.

Volgens Beeldsnijder moet de voeding van zuigelingen nu weer gebeuren als in het verleden. Hij zegt dat het afgelopen jaar de moeders zijn gestimuleerd meer borstvoeding te geven en met natuurlijke producten een prakje van aardvruchten te maken.

OKB: Centraal Hoofdstembureau handelt in strijd met wet

Burgers wordt geweigerd registratiedocumenten partijen in te zien


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) stelt dat in strijd met de wet gehandeld wordt door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) door burgers toegang te weigeren tot de stukken die aangeboden zijn tijdens de registratie van politieke partijen. 'Artikel 32 van de Kiesregeling is daar duidelijk over. De aangeboden gegevens mogen ingezien worden door politieke partijen en het publiek. Eigenlijk moet dit gebeuren bij het OKB. In de wet staat duidelijk Kiesbureau', zegt OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos vandaag, woensdag 25 maart 2015, op Starnieuws.

Eugene Merkus, voorzitter van het CHS, heeft aan voorzitter Nicolaas Priesierie van Baasa en tweede secretaris Johnynash Zorgvol te kennen gegeven dat ze de machtiging waarmee de partij is ingeschreven niet mochten zien. Het gaat volgens hem om die zaken waar er verwarring kan ontstaan.

Silos vindt echter, dat Merkus zich ernstig vergist. Er kan bezwaar worden ingediend door de politieke partijen tegen de naam, aanduiding of symbool, maar de stukken zelf mogen ingezien worden door iedereen.

Zij vindt dat het bestuur van Baasa een groot belang heeft om te zien wie de machtiging hebben getekend waarmee de partij is ingeschreven. Aanvankelijk kon het OKB ook geen inzage krijgen in de stukken. Nadat er gepersisteerd is, werd bij wijze van uitzondering die mogelijkheid wel geboden aan een lid van het OKB. De bestuursleden van Baasa hielden Merkus voor, dat ze volgens de statuten de organisatie in en buiten rechte vertegenwoordigen. Zij hebben protest aangetekend tegen de inschrijving.

'Het gaat om wat er in de wet staat. De aangeboden gegevens mogen worden ingezien. Nergens staat dat ze ingescand moeten worden en dat digitaal alleen delen van de gegevens openbaar zijn', stelt Silos. Bij haar kan het er niet in dat er zoveel juristen zijn binnen het CHS die de voorzitter niet corrigeren. De gegevens zijn openbaar, maar er kan bezwaar gemaakt worden op de naam, aanduiding en symbool. Het OKB houdt toezicht en ziet er op toe dat er niet in strijd met de wet gehandeld wordt, benadrukt Silos.

Vandaag is de laatste dag van de ter inzagelegging bij het CHS aan de Frederik Derbystraat.

De volledige tekst van de Kiesregeling:

Autoriteiten arresteren zeven illegale goudzoekers in omgeving Roma-goudput IAmGold


Goudzoekers weigeren naar door overheid aangewezen werkplek te vertrekken


Een gemengde eenheid bestaande onder andere uit leden van de plaatselijke politie, het Surinaams Nationaal Leger en de Commissie Ordening Goudsector heeft gisteren opgetreden tegen illegale goudzoekers in de omgeving van de Roma-goudput in het district Brokopondo. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanochtend, woensdag 25 maart 2015.

De locatie waar de goudzoekers activiteiten ontplooien ligt binnen het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, eigenaar van de Rosebel goudmijn. De goudzoekers zijn meermalen aangezegd om het gebied te verlaten en te gaan naar een gebied dat door de overheid aan hun is toegewezen. De goudzoekers hebben dat niet gedaan, waarna door het bevoegd gezag de opdracht is gegeven om tegen hun op te treden.

Er zijn zeven illegale goudzoekers aangehouden. Na voorgeleiding bij een hulpofficier van Justitie zijn zes van de zeven aangehoudenen in verzekering gesteld. Er zijn ook machines in beslag genomen, waaronder twee graafmachines, vier zogenoemde crucher-bakken en een vrachtwagen.

Later op de dag meldde de eigenaar van de vrachtwagen en één van de graafmachines zich bij de politie om rekenschap te vragen over zijn in beslag genomen bezittingen. Deze man is ook in verzekering gesteld.

De mannen zijn aangehouden en opgesloten ter zake overtreding van de Mijnbouwwet. De recherche van de Politie Regio Midden zal deze zaak verder onderzoeken.

Vishnudatt (NDP): 'Door zelfstandig als partij verkiezingen in te gaan worden opportunisten en gelukszoekers in beeld gebracht'

Naarmate verkiezingen naderen duiken meer en meer kleine partijen en combinaties op


Het NDP-Assembleelid Theo Vishnudatt ziet graag dat andere partijen net als de NDP ook zelfstandig de verkiezingen ingaan. 'Opportunisten' en 'gelukzoekers' zullen volgens hem op deze wijze gemakkelijk in beeld gebracht worden, doelende op de vele kleine partijen en combinaties die gaandeweg de verkiezingen als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Dit bericht de Ware Tijd Online gisteravond, dinsdag 24 maart 2015.

Uit een digitale opiniepeiling van de Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname (SESOS) blijkt dat maar liefst zeventig procent van de respondenten positief reageert op het besluit van de partij om alleen de verkiezingen in te gaan.

'Dit is een roep vanuit grote delen van de samenleving dat partijen met hun eigen identiteit de verkiezingen ingaan', is de reactie van Vishnudatt.

Slechts twaalf procent van de 2.715 ondervraagden wil dat de partij liever in combinatieverband de verkiezingen ingaat.

Collega  Melvin Bouva beschouwt de peilingsresultaten als 'positief en ondersteunend' voor de partij. 'Het is belangrijk om je identiteit te behouden en zodoende de ideologie van de partij zo goed als mogelijk na te leven.' Hij zegt dat de resultaten het bewijs is, dat de NDP tegemoet komt aan de wens van de bevolking.