donderdag 26 maart 2015

Curaçao's minister Palm stevig aangepakt door Statenleden

Palm moet verantwoording afleggen over inmenging beleid CAH


Minister van Economische Ontwikkeling op Curaçao Stanley Palm (Pais) is door de Statenleden Gerrit Schotte (MFK) en Armin Konket (PAR) vanochtend, donderdag 26 maart 2015, flink aangepakt over de manier waarop hij de ontwikkelingen rond de luchthaven afhandelt. De minister moest zich in de Staten verantwoorden voor zijn inmenging in het beleid van de Curaçao Airport Holding (CAH) en zijn beslissing om het contract van Maurice Adriaens als directeur van de holding niet te verlengen, aldus de Amigoe.

Palm begon de vergadering met uit te leggen hoe het door de jaren heen steeds slechter ging met de luchthaven. Hij gaf aan, dat de holding in plaats van te controleren steeds moest bijspringen om de luchthaven draaiend te houden. Als voorbeeld noemde hij de slurven van terminal 3 en 4 die verroest zijn en een gevaar vormen voor de passagiers. De holding heeft moeten bijspringen om nieuwe te kopen. Zo had Palm nog een aantal voorbeelden waarin hij aangaf, dat de holding zich meer met de operationele zaken bezighield dan met haar daadwerkelijke taak. Dat is volgens hem het controleren van hoe Curaçao Airport Partners (CAP) de luchthaven draait.

Palm verwees steeds naar de DOMA, het akkoord dat gesloten is tussen de partijen over wie wat te zeggen heeft over hoe de luchthaven moet draaien en uitgebreid moet worden. De minister citeerde uit een rapport dat in 2012 is opgesteld over het functioneren van de luchthaven. Volgens Palm is er op een gegeven moment zelfs vanuit de holding aangegeven aan de overheid, als aandeelhouder, om niet in actie te komen, ondanks geconstateerde gebreken. Dat is volgens Palm een kwalijke zaak. Ook kreeg de holding geen onderhoudsplan van CAP.

Konket vond de presentatie van Palm een teleurstelling. Dat de minister steeds zaken aankaartte die zich in het verleden hebben afgespeeld tussen de holding en CAP was niet iets waar Palm zich mee zou moeten bemoeien. Voor Konket had Palm juist de Raad van Commissarissen op het matje moeten roepen. Zeker, omdat ze binnen zes maanden deze zaken moesten aanpakken. Dat Maurice Adriaens nu hiervoor moet wijken is voor Konket niet te begrijpen. Hij zei tegen Palm dat de CAH geen honkbalteam is waar je als manager midden in het spel van speler kunt veranderen, omdat je een andere koers wilt varen.

Ook de uiteenzetting van Palm dat hij nog steeds de ontwikkelingen rondom de luchthaven steunt, kreeg veel kritiek. Hij vertelde hoe hij de opening van een wijnbedrijf bijwoonde. Maar volgens Konket veegde de minister later de andere plannen van de holding van tafel tijdens een persconferentie. Palm zou volgens Konket toen hebben geroepen dat de focus meer op de luchthaven zou komen en minder op de activiteiten eromheen. 'Wat bedoelt de minister dan met meer hier en minder daar?', wilde Konket weten. Hij vroeg zich af of dit de manier was waarop Palm met de aandeelhouders communiceerde.

Schotte veegde eveneens de vloer aan met de presentatie van Palm. Dat de DOMA een gedrocht is wist Schotte al jaren. Hij herinnerde de minister en andere parlementariërs eraan, dat zij al in 2007 een motie hadden ingediend om tot een nieuwe regeling te komen.

Schotte maakte nog een sneer naar zijn collega door te melden, dat dezelfde PAR die nu om de vergadering heeft gevraagd, indertijd de motie had afgekeurd. In een rapport van Soab zou volgens Schotte de DOMA artikel voor artikel zijn geanalyseerd. Hij riep de minister op om geen dubbeltje meer uit te geven aan de problemen rondom de luchthaven, maar eerst de rapporteren die door de jaren zijn gemaakt, te gaan lezen.

De procesgang rond het contract van Adriaens was volgens Schotte voer voor speculatie. Hij wilde dan ook van de minister weten hoe het precies zit met de opvolging van Adriaens wiens contract eind mei afloopt. Zonder een naam te noemen suggereerde Schotte dat de functie open gehouden wordt voor een minister die dan terug kan keren naar de luchthaven als het kabinet-Asjes valt. De huidige minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst (PAIS) was general manager bij de CAP voordat hij minister werd.

Zo'n 80 werknemers Selikor op Curaçao uit onvrede naar Fòrti om beklag te doen

SOAW-minister gaat in overleg met Selikor-directeur over kwestie uitbetalingen


Ongeveer tachtig werknemers van het afvalverwerkingsbedrijf Selikor op Curaçao, bestaande uit een merendeel van personeel werkzaam binnen de operationele afdelingen, maar ook van de administratie, trokken vanochtend, donderdag 26 maart 2015, uit onvrede naar Fòrti om hun beklag te doen. Dat bericht de Amigoe vanmiddag.

De aanleiding hiervoor was het niet uitbetaald krijgen van twee werkdagen van eerdere gevoerde acties en de opgebouwde overwerkuren gedurende de carnavalsperiode en de aanhoudende problemen met het materieel waarvan zij dagelijks afhankelijk zijn voor het verrichten van hun werkzaamheden, aldus Kenneth Bremer van de Abvo.

'De werknemers zijn uit protest naar Fòrti gelopen om premier Ivar Asjes hierover te spreken, maar die was niet beschikbaar. De GMN-minister, waaronder Selikor valt, is uitlandig, dus bleef de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS), over.'

Het personeel van het overheidsbedrijf wordt vertegenwoordigd door twee vakbonden, de Abvo en door de vakbond voor arbeiders in overheidsdienst, BTG. De minister heeft in de ochtenduren in eerste instantie de vertegenwoordiging van de twee vakbonden gesproken om vervolgens de ontevreden werknemers persoonlijk te woord te staan.

Bremer: 'De minister heeft netjes het verhaal van de werknemers aangehoord en in ieder geval de toezegging gedaan vandaag contact te zullen zoeken met Selikor-directeur Wesley Kook inzake de kwestie van de uitbetalingen. Wij hopen hierover morgen een terugkoppeling te ontvangen, maar dat is niet zeker.'

Hij stelt verder dat de protestactie, opgeroepen door BTG, gesteund werd door de Abvo en dat de problemen met het materieel aanhouden.

'De minister heeft verder tot maandag de tijd gevraagd om zich in de afspraken te verdiepen, die twee maanden geleden met de RvC van Selikor, de vakbonden en minister Ben Whiteman zijn gemaakt.'

Directeur Kook heeft vanochtend vroeg bevestigd. dat de actie bij de landfill Malpais uitmondde in het neerleggen van de werkzaamheden en het plaatsen van een slot op het hek van de landfill. Rond half negen waren de werkzaamheden hervat en was het hek weer open.

Korps Politie Suriname verbrandt ruim 100 kilo cocaïne en hoeveelheden andere drugs

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Drugs door Anti-Narcotica Brigade in Commewijne verbrand


De Anti-Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft vandaag, 26 maart 2015, in het district Commewijne 108.806 kilo cocaïne, 14.035 liter vloeibare cocaïne, 426.227 kilo marihuana, 1.978 kilo hasj, 4.7 gram heroïne en 1.417 XTC tabletten verbrand. Dit bericht de afdeling Public Relations van het korps.

De vernietiging vond plaats onder toezicht van een lid van het Openbaar Ministerie. De 357 kilogram jammi, die eerder deze maand onderschept is, is ook vernietigd.

Libiër (49) gearresteerd met gesmokkelde tandheelkundige apparatuur

Man kan geen vereiste documenten voor spullen tonen


Een 49-jarige Libiër is met tandheelkundige spullen opgepakt. Farek El A. had onder andere tandvulling en tandheelkundige apparaten bij zich zonder dat hij daarvoor de vereiste documenten kon overleggen. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, donderdag 26 maart 2015.

De man wordt ervan verdacht het zogenoemde Smokkeldecreet te hebben overtreden. Hij is  overgedragen aan de politie van Richelieu in het district Commewijne. De smokkelwaar is in beslag genomen. De politie vermeldt niet waar de Libiër werd aangehouden.

Personeel Diakonessenhuis dreigt werk neer te leggen

Medewerk(st)ers wachten op uitbetaling salaris en kledingtoelage

Uitbetaling salaris maart alleen mogelijk als overheid verplichtingen nakomt


Tijdens een algemene ledenvergadering van de Bond van Personeel vandaag, donderdag 26 maart 2015, heeft het personeel van het Diakonessenhuis gesteld, dat ze morgen om twaalf uur 's middags willen beschikken over hun salaris en kledingtoelage. Worden de gevraagde gelden niet voldaan, dan wordt het werk neergelegd.

Robby Naarendorp, voorzitter van de Bond van Personeel bij het Diakonessenhuis, bevestigt op Starnieuws dat het er niet rooskleurig uitziet. De directie heeft in een gesprek met de bond aangegeven, dat zij alleen in staat zal zijn de salarissen over maart te betalen als de overheid haar verplichtingen jegens het ziekenhuis nakomt. Maar, ook met de toegezegde gelden van de overheid is uitbetaling van de kledingtoelage niet haalbaar, aldus de leiding van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis moet SZF-suppletiegelden en gelden voor de Basis Zorgverzekering sinds vorig jaar ontvangen van de overheid. Naarendorp stelt, dat ziekenhuisdirecties zich sinds 1 januari 2014 in allerlei bochten wringen om de middelen voor uitbetaling van salarissen van hun personeel te vergaren.

'Het kan nooit een goed ding zijn als de grootste concentratie van het ziekenhuis ligt op hoe gelden te verzamelen om de salarissen van de maand te betalen.' Hij vindt dat de overheid met een structurele oplossing moet komen.

De overheid heeft sinds 1 januari 2014 de subsidiegelden aan ziekenhuizen stopgezet. In de plaats daarvan is de Basis Zorgverzekering ingevoerd, dat volgens de overheid beter zou zijn. 'Niets is minder waar', zegt Naarendorp. 'Deze overheid komt haar verplichtingen niet na. Het Diakonessenhuis biedt sinds vorig jaar gratis hulp, zonder dat de overheid haar toezeggingen nakomt.'

Voor morgen vreest hij het ergste, omdat hij niet inziet hoe de regering het zal klaarspelen de toegezegde gelden over te maken. Ook als dat gebeurd, zal het onvoldoende zijn om de kledingtoelage gelijktijdig te betalen. De kledinggelden moesten sinds 1 januari worden uitbetaald, maar het personeel heeft na gesprekken met de directie ermee ingestemd om deze eind maart te ontvangen.

'En nu is dat ook niet haalbaar', stelt de bondsvoorzitter. Hij wijst erop dat de andere ziekenhuizen met een soortgelijke situatie kampen.

Oppositie: Gronduitgifte aan NV Cactus riekt naar speculatie en bevoordeling partijloyalist regering

Uitgifte in verband met bouw winkelcentrum tussen Keizerstraat en Heiligenweg


Twaalf Assembleeleden van de oppositie hebben vandaag, donderdag 26 maart 2015, een interpellatievoorstel ingediend over een gronduitgifte aan NV Cactus van de ondernemer Guno Chin A Sen. De regering heeft het recht van grondhuur verleend aan deze NV op een perceel tussen de Keizerstraat en de Heiligenweg in het centrum van Paramaribo, aldus bericht Starnieuws.

De uitgifte is geschied voor het opzetten van een winkelcentrum door een N.V. die een maatschappelijk kapitaal heeft van Srd 5.000 waarvan slechts Srd 1.000 is gestort. Volgens informatie zal de Staat inkomen in deze investering met 15 miljoen dollars, afkomstig uit de PetroCaribe-deal. De deal vertoont vergelijkenis met de staatsinvestering voor een particulier in de cassave verwerkingsfabriek in Para, die nooit enige cent heeft opgebracht, aldus de nieuwswebsite.

De oppositieleden stellen, dat deze investering een van de meest naar corruptie stinkende deals in Suriname is. Gesloten leningen moeten worden terugbetaald, eventueel met rente en gemaakte kosten. Ook een lening uit de PetroCaribe-deal zal terugbetaald moeten worden door de Staat en derhalve in de direct productieve sector zal moeten worden ingezet voor de vergroting van onze verdiencapaciteit.

Volgens informatie van de Assembleeleden is er geen haalbaarheidstudie van de voorgenomen investering overlegd aan de Staat, hetgeen deze uitgifte volgens hen doet rieken naar speculatie en bevoordeling van een partijloyalist van de huidige regering.

De regering heeft beloofd middels de regeringsverklaring een transparant grondbeleid te zullen voeren. Door de regering wordt geen inhoud gegeven aan deze belofte, stelt de oppositie. Ze vragen aan de regering om op de meest korte termijn De Nationale Assemblee zo uitvoerig mogelijk te informeren over deze uitgifte in het centrum van de stad.

De Assembleeleden die hebben geïnterpelleerd zijn de VHP'ers Radjkoemar Randjietsingh, Chandrikapersad Santokhi, Shailendra Girjasing, Asiskumar Gajadien en Mahinder Rathipal, Paul Somhardjo, Martha Djojoseparto, Soetimin Marsidih en Hendrik Sakimin (Pertjajah Luhur), Arthur Tjin-A-Tsoi en Ruth Wijdenbosch van de NPS en Guno Castelen (SPA).

Lothar Boksteen vind kwestie inschrijving Baasa interessant

(Bron foto: Lothar Boksteen/FA)
Oud-hoofd Centraal Hoofdstembureau heeft nooit meegemaakt, dat partijen ingediende stukken willen inzien

'CHS moet duidelijke informatie verstrekken aan media over kwestie Baasa'

 
Lothar Boksteen, die tussen 2000-2010 leiding heeft gegeven aan het Centraal Hoofdstembureau (CHS), zegt vandaag, 26 maart 2015, in het Dagblad Suriname, dat de kwestie van ter inzage leggen van stukken bij het CHS wat interessante vraagstukken naar voren heeft gebracht. Volgens Boksteen wordt ten aanzien van de registratie van de politieke partij Baasa van twee standpunten uitgegaan. 

Aan de ene kant ziet hij bepaalde juridische deskundigen aangeven, dat alle stukken ter inzage mogen worden gelegd, terwijl aan de andere kant de huidige CHS-voorzitter Eugene Merkus stelt, dat de machtiging waarmee de partij is ingeschreven, niet voor het publiek te bezichtigen is.

Volgens Merkus is het zo. dat slechts de naam, het logo en de aanduiding openbaar zijn. Het gaat volgens hem om die zaken waar er verwarring over kan ontstaan. Boksteen zegt dat het geval waarmee Merkus nu te maken heeft, moeilijk uit eerdere ervaringen opgelost kan worden. Volgens hem heeft hij in zijn tienjarige zittingstermijn als CHS-voorzitter nooit een soortgelijk geval meegemaakt, waar vertegenwoordigers van politieke organisaties belangstelling hebben getoond om de ingediende stukken in te kijken. Op grond van deze ontbrekende praktische ervaring kan hij dan moeilijk iets zeggen.

Hij is echter wel van oordeel dat bepaalde stukken, waaronder een ledenlijst, niet ter inzage gelegd kunnen worden voor iedereen. ‘De ledenlijst is voor controle door het CHS, maar kan ik mij wel voorstellen dat de naam, aanduiding en het symbool van de partij ingekeken mogen worden’, aldus Boksteen. Het zou volgens hem echter goed zijn als het CHS duidelijke informatie aan de media en anderen zou verschaffen omtrent de kwestie van Baasa.

Het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, vindt dat het CHS van Merkus in strijd met de wettelijke regelingen handelt om het publiek toegang te weigeren tot deze openbare stukken. Volgens artikel 32 van de Kiesregeling mogen gegevens worden ingezien door politieke partijen en het publiek. Het OKB heeft na aandringen wel inzage in de stukken van Baasa kunnen krijgen.

Gisteren was de laatste dag dat het publiek inzage kon krijgen in de ingediende stukken van de 25 politieke organisaties. Baasa is tot nu toe de enige politieke partij die belangstelling getoond heeft om de stukken, die ingediend zijn bij het CHS, te controleren. De grote vraag is wie de machtiging heeft getekend om de partij in te schrijven voor deelname aan de verkiezingen. Het bestuur van Baasa vindt dat zij groot belang heeft om te zien wie de machtiging heeft getekend, waarmee de partij is ingeschreven. Volgens Baasa vertegenwoordigt het bestuur de partij in en buiten rechte. De documenten die ingezien mochten worden, zijn gedigitaliseerd en werden met een beamer geprojecteerd. In 2010 was het zo dat alles middels documenten werd gedaan.

Via een deurwaardersexploot worden partijen op vandaag en morgen geïnformeerd of zij mogen deelnemen aan de verkiezingen. Vier combinaties en tien individuele partijen staan geregistreerd voor deelname. Het CHS houdt morgen een openbare zitting, waar de resultaten van de controle bekendgemaakt zullen worden.

Komst nieuwe RGB-directeur Chantal Doekhie zou zorgen voor verstoorde werksituatie: ambtenaren zijn haar autoritaire houding zat

Chaotische toestand op ministerie: ambtenaren begrijpen niet wat er aan de hand is

Plotseling veel veranderingen die eerder minister niet nodig achtte: acties dreigen


Ambtenaren van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zijn zeer boos over een plotseling veranderde houding van minister Steven Relyveld. De werksituatie is volgens hun door de komst van de nieuwe directeur Chantal Doekhie dusdanig verstoord, dat het niet meer prettig werken is. Voor het aantreden van Doekhie als directeur op dit ministerie verliepen alle werkzaamheden probleemloos. 

Nu heerst er, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 26 maart 2015, een chaotische toestand op dit ministerie, omdat ambtenaren niet begrijpen wat er precies aan de hand is en waarom er ineens zoveel veranderingen worden doorgevoerd, terwijl de minister dit eerder niet nodig achtte. Zij zijn de autoritaire houding van directeur Doekhie meer dan zat.

Ambtenaren geven aan, dat mensen die jarenlang in dienst zijn van het ministerie van RGB en nog nooit een probleem hebben ondervonden in het uitvoeren van hun functie, ineens ontheffing boven het hoofd hangt. Ook worden ambtenaren plots overgeplaatst naar andere afdelingen. Wat de ambtenaren ook zeer kwalijk vinden, is dat de directeur pertinent weigert het dienstvoertuig dat haar tot beschikking is gesteld, te gebruiken, omdat het voorzien is van een blauwe kentekenplaat. Daarom heeft zij een schrijven gericht aan het ministerie van Openbare Werken om de privéwagen van het bedrijf Petroleum Logistiek Suriname NV te Nickerie, welke zij dagelijks rijdt, van brandstof te voorzien.

Directeur Doekhie zegt in reactie, dat de aantijgingen aan haar adres niet juist zijn. Zij geeft aan ook kennis te hebben genomen van de brief, maar dat deze te wazig en onduidelijk is.

‘Ik heb tot nu toe niemand van zijn of haar functie ontheven. Natuurlijk zullen enkele verschuivingen plaatsvinden op plaatsen, waar zaken te rommelig verlopen. Het is uiteindelijk de bedoeling om alles op het ministerie recht te trekken’, aldus Doekhie.

De directeur zegt het te betreuren, dat bepaalde mensen onnodig leugens over haar in de media willen verspreiden, terwijl deze zelfde mensen niet mans genoeg zijn om hun namen bekend te maken. Volgens haar heeft zij bij het aantreden op het ministerie te veel dingen gezien, die op den duur inderdaad gecorrigeerd moeten worden. Verwijzend naar de vele gevallen, waarbij belangrijke stukken door opzettelijke medewerking van bepaalde ambtenaren van RGB verdwijnen, weet zij dat bepaalde mensen overgeplaatst zullen moeten worden naar andere afdelingen, zodat de rancuneuze handelingen een halt wordt toegeroepen. ‘Veranderingen met een goed doel zullen altijd wat ontevredenheid met zich meebrengen’, aldus de RGB-directeur.

Bij de ambtenaren leeft het idee, dat nu zo kort voor de verkiezingen  er door haar mogelijk gespeculeerd kan worden met gronden, vandaar dat zij dichtbij de verkiezingen directeur is geworden. Behalve deze misstanden handelt Doekhie volgens de boze ambtenaren ook buiten de comptabele regels om. Er zouden gordijnen voor haar kamer zijn  aangeschaft, waarbij de gordijnen eerst werden aangeleverd en overeengekomen werd dat de rekening later zou volgen, terwijl eerst een bestelbon opgemaakt dient te worden.

Een andere zaak die wordt aangekaart, is dat Doekhie kort na haar aanstelling, gebruikmakend van haar functie als directeur, via het ministerie een mobiele telefoon heeft aangeschaft voor privé gebruik. Met Telesur is overeengekomen dat de afbetaling maandelijks meegenomen zal worden samen met de overige telefoonrekeningen.

De gemoederen op het ministerie zijn dusdanig verhit dat indien ingrijpen van minister Steven Relyveld van RGB achterwege blijft, het werk lamgelegd zal worden. Het is de redactie van de krant na herhaaldelijk bellen echter niet gelukt om de bewindsman zelf te bereiken.

Dagblad Suriname: Oud-minister van Justitie en Politie Misiedjan op NDP-kandidatenlijst Wanica

Wordt Misiedjan Assembleelid voor NDP?
Minister Algoe lijkt definitief NDP-lijsttrekker Wanica te worden


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, donderdag 26 maart 2015, van 'welingelichte bronnen' te hebben vernomen, dat oud-minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie zal voorkomen op de kandidatenlijst van de NDP in het district Wanica. Ook blijkt dat minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij de lijsttrekker wordt in Wanica zoals eerder aangegeven door president Desi Bouterse. 

In 2010 was Misiedjan door de ABOP voorgedragen als minister van Justitie en Politie. Na twee jaren moest hij alweer de ministersstoel vrij maken, toen president Desi Bouterse zijn eerste ronde van reshuffeling doorvoerde binnen zijn ministersteam. Maar, na enkele maanden werd Misiedjan  adviseur van de president. Misiedjan is onder andere belast met het oplossen van het grondrechtenvraagstuk.

Volgens de bron van de krant kunnen er wijzigingen optreden in de voordracht van deze trekkerspositie, maar zoals de politieke kaarten er thans uitzien, is Algoe de lijsttrekker. Verder staat op de kandidatenlijst Vijai Chotkan, beleidsadviseur op het ministerie van Openbare Werken. In 2011 keerde Chotkan de VHP de rug toe en sloot zich aan bij de NDP.

Het Assembleelid Amzad Abdoel keert weer terug op de kandidatenlijst. Deze lijst wordt aangevuld door Hans Sandjon. Hij is KTPI’er Nieuwe Stijl en werkzaam op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer.

Roselli Couthino, lid van de Staatsraad, die bij de afgelopen verkiezingen namens de NDP was gekandideerd, komt weer terug als kandidaat voor De Nationale Assemblee (DNA). Volgens politieke bronnen is voormalig Jeugdparlementsvoorzitter Praathna Sital, werkzaam op het ministerie van Sport en Jeugdzaken, ook één van de DNA-kandidaten.

Minister Algoe (LVV): Overheid bemoeit zich niet met vaststelling opkoopprijs padie

Rijstboeren protesteren tegen lage opkoopprijs padie met doodskist ten dode opgeschreven sector door Nieuw-Nickerie


De overheid zal geen bemoeienis hebben met de vaststelling van de opkoopprijs van padie. Dit moeten boeren en verwerkers onderling zelf oplossen. Dit zegt minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Soeresh Algoe, in een niet mis te verstane reactie op het protest van rijstboeren in Nieuw-Nickerie gisteren. De rijstboeren beweren dat met opkoopprijzen van Srd 50 per baal padie de sector doodbloedt, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 26 maart 2015.

Zij trokken gisteren in protest rond met een doodskist, ten teken dat de sector ten dode is opgeschreven, mits de overheid ingrijpt. Er zou al 70 procent van de voorjaarsoogst zijn opgekocht door verwerkers, die ook niet op één lijn liggen met elkaar. De Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) is sinds kort stuurloos nadat door geruzie over de PetroCaribe-overeenkomst, het bestuur is opgestapt.

Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) rekent uit dat op basis van de PetroCaribe-deal, waarin 360 Amerikaanse dollar per ton wordt betaald, de verwerkers ongeveer Srd 85 per baal padie ontvangen. Toch krijgen de boeren slechts Srd 50 uitbetaald, terwijl de kostprijs Srd 66 zou zijn. Met een winstmarge van 15 procent zouden zij Srd 75 per baal uitgekeerd moeten krijgen.

Algoe stelt echte,r dat de boeren niet moeten veronderstellen dat de totale padieopbrengst van dit seizoen zal worden verkocht tegen de prijs van 360 Amerikaanse dollar per ton. Er moet totaal 20.000 ton geleverd worden aan Venezuela en voor het resterende deel moet op basis van de wereldmarktprijs een andere opkoopprijs worden vastgesteld, zegt hij. 'De sector moet de prijs op basis van vraag en aanbod bepalen.'

OM in Amsterdam eist 10 jaar cel tegen 70-jarige man en vrouw (55) voor dood Hindoestaan Birtantie

Slachtoffer (45) werd in juni 2011 gevonden in Weespertrekvaart bij Diemen


Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaan de 70-jarige Hans van A. en de 55-jarige Sakuntala J. uit Almere allebei tien jaar de cel in voor de dood van de Hindoestaan Soerenderpersad (Soentje) Birtantie. Het 45-jarige slachtoffer werd in juni 2011 aangetroffen in de Weespertrekvaart bij Diemen. 

De Officier van Justitie houdt het tweetal verantwoordelijk voor doodslag, zo bleek vanochtend, donderdag 26 maart 2015, bij de rechtbank in Amsterdam aldus de Telegraaf.

Volgens het OM heeft J. een relatie gehad met de broer van het slachtoffer. Van A. was een kennis van haar. De vrouw zou wraak hebben willen nemen op de familie van haar ex-vriend, die haar had verlaten en in Suriname mogelijk een nieuwe relatie had gevonden. Soerenderpersad Birtantie speelde echter geen rol in deze kwestie en was daarom volgens het OM een onschuldig slachtoffer.

Onderzoek van pathologen heeft aangetoond dat het stoffelijk overschot letsel aan de hals had, dat bij leven en niet langer dan een uur voor het overlijden moet zijn toegebracht. In de periode voor zijn dood heeft het tweetal bovendien vijf uur lang met de man rondgereden, mogelijk op zoek naar een geschikte locatie om zijn lichaam achter te laten, stelde Justitie.

Het tweetal werd vorig jaar voor de tweede keer opgepakt in deze zaak. In 2011 zaten ze ook al vast, maar kwamen ze na een half jaar vrij wegens gebrek aan bewijs. Zo was toen niet voldoende duidelijk dat de verwondingen op het lichaam van het slachtoffer waren ontstaan voor- of nadat hij in het water was beland.

Kenny B naar Concert at SEA

Kenny B  bij Giel te gast op 3FM


Hoewel Kenny B in Nederland nog niet zo bekend is, is hij in Suriname al wereldberoemd. Op 15 mei 2015 verschijnt zijn nieuwe album Kenny B. Na meerdere albums in het Engels en Aucaans bevat de nieuwe plaat alleen maar Nederlandstalige liedjes. Bij Giel vertelde de muzikant vanochtend, donderdag 26 maart 2015, over zijn nieuwe album en speelde hij wat nieuw werk live.

Het album Kenny B bevat dertien nummers, waaronder een duet met Jeffrey Spalburg - die van 'Hengeloooooo'. Het nummer 'Parijs' van de nieuwe plaat verscheen vorige week al, aldus bericht 3FM.


In het kader van Zeroes Request kwam Kenny in februari ook al langs bij Giel. Hij coverde daar 'Dansen Aan Zee' van BLØF. Luisteraars lieten meteen weten dat ze zich aan het Surinaamse strand waanden, in plaats van aan de Zeeuwse kust. Giel nam er zelfs contact over op met Paskal, de zanger van BLØF. En het is gelukt! Kenny G staat zondag 27 juni op Concert At SEA.

Op zijn 28e verhuisde Kenny B van Suriname naar Nederland. 'Ik wilde mezelf eerst in het Engels en Surinaams in de spotlight zetten. De overstap naar Nederlandstalig heeft altijd in mijn hoofd gespeeld, maar dat heb ik lang afgehouden. Leent het Nederlands zich wel voor reggae?'

Nieuwe cruiseroute Curaçao, Aruba, Colombia en de Dominicaanse Republiek


Nieuwe route concurrent voor andere bestemmingen in regio


Curaçao, Aruba, Colombia en de Dominicaanse Republiek gaan de cruisemaatschappijen die affiniteit hebben met de Latijns-Amerikaanse markt een alternatief bieden dat gelijk uitvoerbaar is. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 26 maart 2015.

Met de nieuwe route gaan de deelnemende landen de concurrentie met andere bestemmingen in de regio aan. Deze landen promoten onder andere hun culturele verscheidenheid, historische architectuur, kenmerkende muziek natuurlandschap.

Namens Aruba zijn Tamara Waldron van de Aruba Ports Authority en Mario Arends van de Aruba Tourism Authority belast met de nieuwe route. Op de foto zijn de deelnemers van de verschillende landen die aan het project meedoen te zien.

'Curaçao moet slachtoffers seksueel misbruik horen'

Tweede Kamer vormt één front in belang slachtoffers


De kersverse Nederlandse minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie moet bij het komende bezoek van de Curaçaose regering erop aandringen, dat de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk op het eiland gehoord worden. Dat meldt de Evangelische Omroep (EO) in een persbericht naar aanleiding van de uitzending van afgelopen zaterdag over seksueel misbruik binnen de missie. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 26 maart 2015.

Het verzoek om bij de Curaçaose regering aan te dringen is door Marith Rebel van de PvdA namens het CDA, de SP en D66 ingediend. In het belang van de slachtoffers vormen alle partijen in de Tweede Kamer één front. Het persbericht vermeldt ook, dat voorzitter Ronald Koeijers van de naar hem genoemde Curaçaose commissie verklaarde geen enkele klacht over misbruik te hebben ontvangen, terwijl drie slachtoffers zich wel hadden gemeld.

De partijen in de Tweede Kamer hebben Van der Steur ook gevraagd om druk uit te oefenen op de kerk zodat broeder Cornelio naar Nederland terug wordt gehaald. Deze broeder woont sinds 1988 in Brazilië, hij heeft daar een dagopvang voor kinderen opgezet. De orde van Broeders van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes, waar broeder Cornelio deel van uitmaakt, erkende dat hij in 1970 drie kinderen in Nederland had misbruikt. Broeder Cornelio werkt nog dagelijks met kinderen.

Het persbericht heeft ook een verklaring van Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA opgenomen. Van Toorenburg beschrijft de situatie van de broeder als ‘onverteerbaar’. De situatie is volgens haar extra schokkend omdat de katholieke kerk beloofde dat kinderen voortaan veilig zouden zijn.

Het Kamerlid wil dat Van der Steur de kerk ter verantwoording roept. In het geval broeder Cornelio weigert om mee te werken, moet de kerk aangifte doen, aldus de verklaring van Van Toorenburg in het persbericht van de EO:

Oud-NH-minister Rusland: 'Overname Alcoa-activiteiten onder paraplu van Alumsur'

'Nieuw bedrijf oprichten niet nodig, heractiveer Aluminium Maatschappij Suriname'


Wanneer Suriname de bauxietoperaties van het Amerikaanse Alcoa overneemt, zullen deze onder de paraplu van Aluminium Maatschappij Suriname N.V. (Alumsur) voortgezet kunnen worden. Er hoeft geen nieuw bedrijf opgericht te worden, zegt de oud-minister van Natuurlijke Hulpbronnen en huidig NPS-voorzitter en -Assembleelid Gregory Rusland, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 26 maart 2015.

Alumsur werd in 2009 opgericht door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het Bauxietinstituut Suriname. Dit bedrijf zou als partner van de Suralco inkomen, toen BHP-Billiton haar operaties in Suriname staakte. Met het Zwitserse Glencore werd destijds een overeenkomst gesloten om voor financiering te zorgen. Suriname zou deze grondstoffenhandelaar in aluinaarde betalen.

'De Glencore-deal is niet van de grond gekomen, omdat Suralco de operaties van BHP-Billiton heeft overgenomen', zegt Rusland. De Nieuw Front-regering maakte volgens hem toen pas op de plaats, om Suralco/Alcoa alle ruimte te geven de bauxietsector te herstellen en verder te ontwikkelen.

'We wilden geen onrust creëren en hebben daarom destijds voor dat model gekozen.' Met de op handen zijnde overname van Suralco door de Staat Suriname, dient Alumsur geheractiveerd te worden, vindt Rusland, omdat dit bedrijf met een duidelijk doel was opgericht, namelijk namens de staat een rol vervullen in de bauxietsector.

Starnieuws: Ontevreden kaderleden KTPI, PL en NPS Para stappen naar NDP

Kaderleden zouden ontevreden zijn over houding leiding V7 en posities op kandidatenlijsten

Somohardjo (PL): 'Als ze hun zin niet krijgen zoeken ze hun geluk bij andere partij'...


Ontevreden kaderleden van de KTPI, PL (Pertjajah Luhur) en NPS in Para hebben zich aangesloten bij de NDP. Grote delen van de KTPI-voorlinie onder leiding van Hendrik Saleksono en een groep onder leiding van ex-parlementariër Tatap Pawirodinomo en Erwin Djokarso van de PL, hebben hun partijen de rug toegekeerd. Ook de NPS-er Florence Wiroredjo en haar achterban zijn overgestapt. Dat bericht althans Starnieuws vandaag, donderdag 26 maart 2015.

Als reden voor dit besluit wordt onder meer de houding van de V-7 leiding opgegeven, zegt Saleksono. Er waren afspraken gemaakt over de positionering op kandidatenlijsten, maar die zijn genegeerd.

Zo zou de KTPI qua posities in Para zijn achteruitgegaan. Bij de verkiezingen van 2010 had de KTPI vijf ressortraadsleden, een districtsraadslid en een positie voor De Nationale Assemblee gekregen. De zeven ressorts- en districtsraadsleden zijn allen gekozen.

Voor de verkiezingen van 25 mei heeft de KTPI drie ressortraadsplekken en een districtsraadspositie toegewezen gekregen. ‘We hebben geen enkele plek voor het parlement gekregen waardoor we zijn overgestapt’, zegt Saleksono. De groep vindt aansluiting bij de NDP juist, omdat volgens haar deze partij heeft gezorgd voor ontwikkeling in het district.

Door deze ontwikkeling is de huidige positie van de NDP in Para verder versterkt. De partij houdt 29 maart te Accaribo een bijeenkomst.

Paul Somohardjo zegt in een reactie, dat Pawirodinomo in 2005 gekozen is als Assembleelid. Omdat hij niet meer terug is gekeerd, heeft hij sindsdien geen contact meer met de partij gehad. Djokarso was eerder kandidaat en is niet gekozen en omdat hij niet meer gekandideerd is, heeft hij de partij de rug toegekeerd.

'Veel mensen blijken in partijen te zitten om gekandideerd te worden. Als ze hun zin niet krijgen, gaan ze hun geluk bij andere partijen zoeken', aldus Somohardjo.

De Ware Tijd: Kensenhuis 'vrijwel zeker' op kandidatenlijst NDP in Para

NPS-Assembleelid blij met uitverkiezing: 'Ik heb ambitie voor 2e termijn en NDP biedt mij plaats aan'


Het NPS-Assembleelid Patrick Kensenhuis zal een van de drie kandidaten zijn op de verkiezingslijst van de NDP in Para. De onderafdelingen van de partij hebben vijf personen naar voren geschoven, onder wie Leandra Woei, Ricardo Panka, Lesley Artist en dus waarschijnlijk ook Patrick Kensenhuis. Dit zegt een niet bij naam genoemd NDP-kopstuk vandaag, donderdag 26 maart 2015, in de Ware Tijd. 

Wie de vijfde persoon is weet hij niet te vertellen, maar het zou iemand zijn uit de Javaanse gemeenschap van het district.

De subafdelingen zouden gisteravond besluiten wie van de vijf personen geplaatst zullen worden op de drie plekken van de kandidatenlijst. Vrijwel zeker komt Kensenhuis op de lijst. 'Hij is met een groot deel van de NPS in Para naar de NDP overgestapt en heeft daarom een plek gekregen.' De volgorde van plaatsing wordt morgen bepaald.

Kensenhuis is blij met zijn kandidaatstelling. 'Ik heb de ambitie voor een tweede termijn en als de NDP mij een plek op de kandidatenlijst aanbiedt, zal ik die aanvaarden.'

De politicus zegt dat het voor hem niet uitmaakt op welke plek hij gekandideerd wordt, omdat hij een breed draagvlak heeft onder de mensen in Para om een zetel te halen. 'Ik heb meer dan duizend mensen achter me en met dat aantal maak ik in Para kans om een zetel binnen te halen.'

President Bouterse houdt Tweede Paasdag geestelijke manifestatie Onafhankelijkheidsplein

Bouterse vraagt leiding en voorgangers religieuze organisaties 6 april aanwezig te zijnAl geruime tijd leeft bij president Desi Bouterse de wens om 'ons geliefd land, de Republiek Suriname op te dragen aan onze ALMACHTIGE. Dit acht ik van eminent belang voor onze duurzame geestelijke en materiële ontwikkeling'. Dit schrijft de president aan de leiding en voorgangers van religieuze organisaties, zo bericht vandaag, donderdag 26 maart 2015, onder andere Starnieuws.

De regeringsleider stelt dat 'ons land en volk na alle historische strijd, tegenslagen en leed', dit verdient. 'Ik zal voorgaan in gebed en vergiffenis afsmeken namens ons volk aan de Almachtige God en voor een prachtige toekomst voor ons land en volk in vrede', aldus de president.

Hij vraagt de ondersteuning aan geestelijke leiders en hun gemeenteleden om aanwezig te zijn bij deze manifestatie die op 6 april, Tweede Pasen, op het Onafhankelijkheidsplein vanaf vier uur 's middags wordt gehouden.

'Wij staan aan de voordeur van belangrijke ontwikkelingen in ons land en hebben alle landgenoten nodig. Zonder de genade en hulp van onze ALMACHTIGE kunnen wij het niet en Hij moet onze Leidsman zijn', aldus Bouterse in zijn brief.

Illegale goudzoekers Roma-goudput IAmGold hadden ook bordelen opgezet en hielden danspartijen

Asabina (BEP): '10 Vergunningen van overheid voor illegale goudzoekers druppel op gloeiende plaat'


Gerold Dompig van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector zegt vanochtend, donderdag 26 maart 2015, in de Ware Tijd in reactie op de ontruiming van illegale goudzoekers in de Roma-goudput van IAmGold in Brokopondo, dat de mannen niet alleen illegaal in het gebied waren, maar illegale activiteiten organiseerden zoals het opzetten van bordelen en danspartijen met muziekbands. 

'We kunnen de zaken niet meer toestaan en ze moeten nu weg.' De commissie is afgelopen dinsdag gestart met de ontruiming van illegale goudzoekers. 'Ik had gedacht dat het om vijftig man zou gaan, maar het zijn er tussen honderd en honderdvijftig. Binnen een paar dagen zal het gebied vrij zijn van deze goudzoekers.'

'De tien vergunningen die de overheid in orde heeft gemaakt voor de illegale goudzoekers, zijn een druppel op een gloeiende plaat, omdat er meer veel meer mannen zijn die een vergunning nodig hebben', zegt het BEP-Assembleelid Ronny Asabina. Hij reageert op de ontruiming van porknokkers uit het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, eigenaar van de Rosebel.

Zes goudzoekers werden dinsdag in verzekering gesteld. Asabina zegt verder, dat de goudzoekers geen geloof hebben in de commissie Ordening Goudsector Suriname (OGS), die de taak heeft om onder meer de illegale goudwinning terug te dringen en om georganiseerd ondernemerschap te stimuleren en zo belasting te innen.

'De commissie heeft hierin gefaald, want er vinden toch zoveel moorden plaats op de goudvelden in Brokopondo. Ook zijn aan veel van de mannen geen werkterreinen toegewezen', stelt de parlementariër.

Tjin-A-Tsoi enige NPS-Assembleelid die als kandidaat is voorgedragen voor verkiezingen

Partijvoorzitter Rusland voert lijst V7 aan in Paramaribo

Wayne Telgt als lijstduwer op plaats 17


Het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft zich tot laat in de nacht gebogen over de vele voordrachten die gedaan zijn voor Paramaribo. Eerst werd, zo bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 26 maart 2015, de knoop doorgehakt in Wanica. Daar ging de strijd tussen vakbondsman Murwin Leeflang en Daniella Beeldsnijder. Gekozen is uiteindelijk voor Beeldsnijder in Wanica. In Paramaribo zal de lijst van V7 getrokken worden door NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen, dat op nummer vijf op de kandidatenlijst van V7 Patricia Etnel zal prijken. Plek nummer zes zal worden ingevuld door Arthur Tjin-A-Tsoi. Hij zal het enige Assembleelid zijn van de NPS die opnieuw gekandideerd wordt. Ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch heeft in een vroeg stadium al te kennen gegeven dat zij afscheid neemt van de actieve politiek. Patrick Kensenhuis zal waarschijnlijk door de NDP gekandideerd worden in Para en Hesdy Pigot keert ook niet meer terug.

Ruth Coutinho-Renfrum zal op nummer tien gekandideerd worden in Paramaribo. John van Coblijn, voorzitter van de afdeling Paramaribo, komt op nummer elf.

 Wayne Telgt, die hoog heeft gescoord op de bestuursvergadering van de NPS, moet als 'lijstduwer' fungeren op plek nummer zeventien. Hoe dit verder zal uitwerken, daarover zal voorzitter Rusland nog een onderhoud hebben met Telgt.

Uit een lijst van negentien namen is uiteindelijk bepaald wie de zes personen in Paramaribo zijn die voorgedragen zullen worden op het congres komende zondag. Het laatste woord is aan de elf afdelingen van de NPS.

Druk op leiding VHP om Jogi niet kandidaat te stellen voor vierde termijn

Kritiek op kandidaatstelling zou geen persoonlijke zaak zijn

'Ik laat me niet afleiden door mensen die niet eens echte VHP'ers zijn'
 

Leden van de VHP blijven druk uitoefenen op het hoofdbestuur om het Assembleelid Mahinder Jogi niet voor een vierde termijn te kandideren in Saramacca. Zij uiten openlijk hun teleurstelling, dat de leiding zich niet houdt aan het partijprogramma (2015-2020), dat op 31 augustus 2014 is bekrachtigd door de Partijraad, zo bericht vanochtend, donderdag 26 maart 2015, Starnieuws. Er wordt volgens hen ook geen rekening gehouden met 1.200 handtekeningen onder een document waarin gevraagd wordt om een nieuwe persoon kandidaat te stellen. De jurist Aniel Ramadhin is voorgedragen als kandidaat.

De VHP-leden Indra Djwalapersad en Leendert Doerga beweren, dat het niet gaat om een persoonlijke aangelegenheid. Zij willen dat de vernieuwing, waarvoor voorzitter Chandrikapersad Santokhi zich sterk heeft gemaakt, wordt doorgevoerd.

In het partijprogramma staat aangegeven, dat een zorgvuldige selectie moet plaatsvinden van kandidaten. De hogere functies moeten worden beperkt tot twee zittingstermijnen. Gevraagd wordt aan het bestuur om de partijregels toe te passen. Doerga vindt dat VHP de zetel in Saramacca zal verliezen, als doorgegaan wordt met Jogi. Een soortgelijke situatie is vijf jaar geleden ook in Nickerie ervaren, waar het Nieuw Front (VHP) ook slechts één zetel heeft kunnen bemachtigen.

Djwalapersad stelt, dat Jogi zijn verdiensten zeker heeft voor de partij. Hij heeft zich in de afgelopen periode in De Nationale Assemblee goed geprofileerd. 'Maar, nu moet iemand anders de kans krijgen om de partij uit te dragen', vindt Djwalapersad. Zij beweert, dat veel leden van de VHP de mening zijn toegedaan dat de partij een nieuwe kandidaat de gelegenheid moet geven in Saramacca. Doerga vindt dat het hoofdbestuur het besluit moet terugdraaien. Daarvoor is er tijd tot zondag, voordat de partijraad bijeenkomt. Volgens hem was de kandidatuur van Jogi vijf jaar geleden ook al ter sprake gekomen. Toen waren er ook protesten. Jogi vroeg toen voor nog een termijn. 'Nu gebeurt precies hetzelfde', stelt Doerga. Alleen zal het deze keer het fataal worden voor de VHP als er niet wordt opgetreden, aldus Doerga.

Jogi zegt dat hij niet via de media deze kwestie zal bespreken. Hij stelt, dat de partij structuren heeft. De kandidaatstelling is van alle kanten bekeken. Het hoofdbestuur heeft er dagen over gedaan om een besluit te nemen.

'Twee derde van het bestuur staat achter mij. De kernen van Saramacca staan achter mij. Mensen die niet in de structuren voorkomen, zijn bezig onrust te zaaien. Wordt het besluit van de partijleiding niet meer gerespecteerd?', vraagt Jogi, die ook deel uitmaakt van het hoofdbestuur, zich af. Hij vindt dat de mensen die bezig zijn handelen uit afgunst en persoonlijke belangen. Door hun optreden schaden ze de partij. 'Ik ben bezig met het voorbereiden van een massameeting in Saramacca voor morgen en ik laat me niet afleiden door mensen die niet eens echte VHP'ers zijn', zegt Jogi.

Nieuwe visvergunning met watermerk in strijd tegen illegale visserij: Frankrijk blij met nieuwe vergunning

Nieuwe vergunning niet te vervalsen

Fransen houden dit jaar al 20 illegale Surinaamse vissersschepen aan


Suriname zal in de strijd tegen illegale visserij een nieuwe visvergunning uitgeven, voorzien van een watermerk. Het streven is om die eind van de maand te verstrekken, zegt René Lieveld, onderdirecteur belast met Visserij op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)vanochtend, donderdag 26 maart 2015, op Starnieuws. 'De nieuwe vergunning is van speciaal papier net als geldbiljetten, om te voorkomen dat vissers deze vervalsen door die te kopiëren of scannen.'

Illegaliteit heeft niet alleen te maken met fysiek vissen in andermans wateren, maar ook met vervalste papieren. Frans-Guyana blijft klagen over Surinaamse vissersboten die illegaal opereren in hun kustwateren. Dit is twee weken geleden weer naar voren gekomen tijdens de vierde ontmoeting tussen Suriname en Frans-Guyana, in Cayenne.

Volgens Lieveld heeft de Franse Gendarmerie tussen januari en maart 2015 al 20 illegale vissersboten uit Suriname aangehouden. 'Soms vissen drie tot vier boten op één vergunning. Je krijgt situaties dat een boot met vergunning is aangehouden in Frans Guyana, maar na onderzoek blijkt dat de originele boot in Suriname is.'

In het verleden namen wij de boot in beslag en arresteerden wij de kapitein, zegt Jean-Yves Le Clech, politie attaché op de Franse ambassade in Paramaribo. 'De booteigenaar had 48 uur om de boete te betalen anders werd deze vernietigd. Onze strategie is veranderd.' Nu kijken de Fransen naar de visvergunning. Bij originele papieren, wordt de boot in beslag genomen, kapitein aangehouden en de eigenaar krijgt 3 dagen om de boete te betalen. Justitie beslist over eventuele vernietiging. 'In geval van een valse vergunning, beslist de Perfect om de boot direct te vernietigen en de kapitein te vervolgen.'

Le Clech stelt, dat Frankrijk de samenwerking met Suriname in deze strijd toejuicht. Ze zijn blij zijn met de nieuwe vergunning, zien graag meer gezamenlijke patrouilles en betere communicatie tegemoet. De Fransen gaan een stapje verder, 'intrekking van de visvergunning door Surinaamse autoriteiten, nadat zij melding van hebben gekregen dat er weer een Surinaamse boot is aangehouden in Franse wateren'.

Volgens Lieveld zit Suriname niet stil. Vorig jaar zijn ongeveer 200 Surinaamse kustboten voorzien van de Vessel Monitoringssysteem (VMS). Een soort GPS, waardoor de booteigenaar, directoraat Visserij, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de Kustwacht de boten kunnen volgen.

Illegale visserij is niet iets van Suriname of Frans-Guyana alleen, het vraagstuk moet in een groter kader worden geplaatst. 'Het is en mondiaal probleem, over de hele wereld kent men het probleem van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.'

Ook in de Surinaamse wateren vissen Guyanezen, Venezolanen en Trinidadianen illegaal. Suriname heeft een water areaal van 350 zeemijl en Frans Guyana 200 zeemijl. Lieveld: 'Wij hebben dus meer te verdedigen, groter dan ons vasteland zelf. Vroeger gebruikten wij trawlers, nu hebben wij drie kustwachtboten en proberen het beste van te maken.' In het grensgebied doen Suriname en Frans Guyana al aan gezamenlijke patrouilles.

Visvergunningen worden steeds voor een jaar uitgegeven. De huidige vergunning is voorzien van de handtekening van de minister en stempel en is eigenlijk op 31 december 2014 vervallen. Door de wisseling van de wacht op LVV vorig jaar, zijn er vertragingen opgelopen in het uitgeven van de nieuwe. Nu is besloten om deze van speciaal papier te vervaardigen en de verwachting is dat, het geheel vlotter zal worden afgehandeld.

Diverse organisaties en Kabinet van de President werken in 'The Mercury Free Partnership' aan einde gebruik kwik

Minamata Conventie nog niet door Suriname getekend

Kwikgebruik in goudvelden al vele jaren gedoogd door overheid


Al ruim een jaar geleden blijken de Commissie Ordening Goudsector en Conservation International Suriname te zijn gestart met 'The Mercury Free Partnership' met als doel gefaseerd kwik uit het milieu te halen. In dit partnerschap is ook het Kabinet van de President vertegenwoordigd. Overige leden zijn het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), het WWF-Guianas en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Na de oprichtingsvoorbereidingen en formalisering heeft het partnerschap zich woensdag 18 maart geïntroduceerd bij enkele ministers en hun vertegenwoordigers, welke ministeries uit hoofde van de taakstelling met kwik te maken hebben, zo laat het secretariaat van het partnerschap deze week in een persbericht weten.

Inhaalslag
Het begint erop te lijken dat Suriname sinds enige tijd wordt onderworpen aan een inhaalslag als het gaat om het stimuleren van een bewustwordingsproces in de samenleving inzake het gebruik van kwik en de daaraan verbonden risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Naast 'The Mercury Free Partnership' is ook al enkele maanden de online-campagne NoKwik actief. Achter deze bewustwordingscampagne schuilt The Back Lot, vooral bekend door haar bioscoop in Paramaribo en de productie van het 10 Minuten Jeugdjournaal. NoKwik streeft naar zo veel mogelijk 'supporters' voor haar 'movement', zo is op haar website te lezen.

Anoniem
Het partnerschap lijkt het afgelopen jaar een anoniem bestaan te hebben geleid. Volgens Eunike Misiekaba, Technisch Coördinator, Conservation International Suriname, namens het partnerschap, gaat het om een 'commitment van de diverse partners om een georganiseerde en integrale aanpak te verwezenlijken om de noodzakelijke sociale verandering te bewerkstelligen voor het uitfaseren van kwikgebruik in Suriname', met andere woorden gestreefd wordt naar het geleidelijk verbannen van kwik uit Suriname, vooral en met name in de kleinschalige goudwinningssector.

Op de vraag wat het partnerschap sinds haar start zoal heeft gedaan, zegt Misiekaba: 'Sinds haar oprichting is hard gewerkt aan vooral het formuleren van een gemeenschappelijke strategie en werkwijze. Het MFP kiest voor de collectieve effectenaanpak (collective impact approach), hetgeen een lange termijn inzet is door een groep van belangrijke actoren en belanghebbenden uit verschillende sectoren om een specifiek maatschappelijk probleem op te lossen door middel van een gemeenschappelijke agenda. De MFP is de mogelijkheid om efficiënter en effectiever sociale verandering te mobiliseren, in samenwerking met een breder scala aan belanghebbenden. Deze aanpak vereist een systematische aanpak van ontwikkelingsvraagstukken die zich richt op de relaties tussen organisaties en de vooruitgang in de richting van gemeenschappelijke doelstellingen. Dit kost best wel meer tijd, omdat het om grote samenwerkingen gaat, maar heeft een duurzamer karakter.'

Wat het partnerschap concreet heeft gedaan en in de nabije toekomst gaat doen blijft vooralsnog onduidelijk.

Het gebruik van kwik is in Suriname overigens 'helaas' niet bij wet verboden, zegt Misiekaba. Voor gebruik en import ervan is een vergunning nodig. Maar, iedereen weet dat op de goudvelden kwik te vinden is, dat veelal het land wordt binnengesmokkeld uit buurlanden als Guyana. Nu en dan wordt bij toeval, tijdens reguliere verkeerscontroles onder andere bij Burnside in het district Coronie, een hoeveelheid kwik in voertuigen aangetroffen dat vervolgens in beslag wordt genomen. Ook op vluchten naar bestemmingen in het binnenland vanaf het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo wordt wel eens wat kwik aangetroffen.

Misiekaba: 'In Suriname en in de wereld is kwik niet meer weg te denken als middel van bestaan. Behalve in de ambachtelijke goudwinning, komt kwik in heel veel andere producten en sectoren voor, zoals cosmetica, elektronische apparatuur, in de gezondheidszorg, chemicaliën, bouwproducten, andere mijnbouwproductie industrieën, et cetera. Weliswaar zorgt de ambachtelijke goudwinning voor een significante uitstoot, maar realiteit is dat met dit middel bijna 40.000 mensen in het binnenland voor een inkomen zorgen voor hun huishouden. De overheid, en met name de Commissie Ordening Goudsector, is enkele jaren bezig geweest om die sector te ordenen en te formaliseren, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een efficiëntere werkwijze van deze groep. Daarbij stimuleert zij ook kwikvrije methoden van goudwinning. Maar, op zichzelf is de commissie niet in staat om deze sector en vooral dit probleem op te lossen. Want, de realiteit wijst ook uit, dat waar reinforcement komt, ook de zwarte markt toeneemt en inefficiëntie vergroot wordt. De hulp van andere sectoren is van eminent belang.'

Het lijken allemaal goede intenties van het partnerschap, maar erg veel is tot heden nog niet bereikt. Immers, nog steeds gebruiken de meeste goudzoekers kwik en geen milieuvriendelijke winningsmethoden en lijken zij ook niet werkelijk gestimuleerd en gemotiveerd te worden om over te stappen van kwik op milieuvriendelijke goudwinningsmethoden. Er wordt ook niet door instanties opgetreden op de goudvelden tegen het gebruik van kwik. Kwik wordt niet in beslag genomen en gebruikers ervan worden niet beboet. Het gebruik van kwik in het binnenland wordt al jaar en dag gedoogd.

Minamata Conventie van de VN
Daarenboven heeft Suriname als enige land op het continent de zogenoemde Minamata Conventie (een internationaal verdrag ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen kwik) nog niet getekend. Alleen Guyana en Uruguay hebben het nu geratificeerd. In totaal hebben 128 landen getekend en 10 landen geratificeerd. Volgens Misiekaba wil Suriname, alvorens tot ondertekening over te gaan, eerst goed in kaart brengen wat de ratificatie van zo'n document bekent voor de huidige Surinaamse huishoudens. 'Met het ondertekenen van de conventie spreekt een staat de intentie uit om te voldoen aan de conventie. In dit specifiek geval geeft een staat ook aan om binnen een bepaalde periode (hoogstwaarschijnlijk 3 jaar) de conventie van kracht te maken in hun politieke huishouden. Het verdrag is dan nog niet officieel bindend voor de staat. Bij ratificatie wordt de conventie wel bindend verklaard.'


'Er is door het NIMOS een adviesdocument uitgebracht die de status beschrijft waarin Suriname zich bevindt met betrekking tot datgene wat deze Conventie verwacht van landen die geratificeerd hebben. Een analyse laat zien, dat Suriname reeds delen van deze Conventie uitvoert, ondanks het feit dat er nog niet geratificeerd is, maar dat andere zaken geordend, ingericht of versterkt dienen te worden.' Fonds
En paar jaar geleden, november 2011, had de Commissie Ordening Goudsector nog een plan voor het in het leven roepen van een speciaal fonds waar kleinschalige goudzoekers terecht zouden kunnen voor de financiering van de aankoop van milieuvriendelijke goudwinningsapparatur. Dat fonds lijkt nog steeds niet van de grond te zijn gekomen, terwijl destijds werd gesteld dat in 2012 goudzoekers kwikvrije miningsprocessen zouden kunnen toepassen. Bekend is dat er goudzoekers zijn die graag zouden willen overstappen op milieuvriendelijke goudwinning, maar niet de financiële middelen daarvoor hebben. Een dergelijk fonds zou een goede stimulans zijn om toe te werken naar een kwikvrije goudwinning in het land. Inmiddels is het eind maart 2015 (!) en van een fonds lijkt nog geen sprake.
Op de vraag waarom dit fonds er (nog) niet is, blijft Misiekaba het antwoord vooralsnog schuldig.

Er is nog een lange weg te gaan alvorens geen kwik meer wordt gebruikt door de kleinschalige goudzoeker ofwel porknokker ofwel Braziliaanse garimpeiro in het Surinaamse achterland, vooral zolang zij niet (financieel) gestimuleerd of gemotiveerd worden om over te stoppen op milieuvriendelijke winningsmethoden van goud.

Lees ook deze artikelen ter informatie:
Sinds 2006 steekt kwikproblematiek steeds de kop op, 8 februari 2013
Paul Ouboter: 'Duurzame goudwining mogelijk', 8 augustus 2013

(Red. De Surinaamse Krant)

Politicoloog Breeveld: 'Voorkeurstemmen boycotten is niet verstandig'

Breeveld: 'Strategie is ondemocratisch'

'Kiezers moeten geheel vrij zijn in hun stemkeuze'


Partijleiders die op basis van een bepaalde partijstrategie kandidaten verbieden om campagne te voeren voor zichzelf, zijn niet verstandig. Bovendien is deze strategie ondemocratisch. Ook het verplichten van kiezers om op een bepaalde kandidaat van de partij te stemmen, is ondemocratisch, zegt politicoloog Hans Breeveld vandaag, donderdag 26 maart 2015, in de Ware Tijd.

Kiezers moeten vrij zijn in hun stemkeuze, aldus Breeveld. Gelet op het feit dat de kandidatenlijsten meestal niet op een democratische manier tot stand komen, vindt Breeveld dat kiezers alle ruimte moeten krijgen om dit te corrigeren door op de persoon te stemmen die zij als de meest geschikte persoon zien.

Breeveld onderstreept ook dat de kandidaten vrij moeten zijn om zich te promoten bij kiezers. 'Waarom zijn de verkiezingen anders vrij en geheim?', vraagt hij zich af.

Om een bepaalde kandidaat de zetel te gunnen, zetten partijleiders een strategie uit en instrueren zij leden hoe ze moeten stemmen. Breeveld vindt deze strategie helemaal niet verstandig, omdat er binnen een partij meerdere trekkers kunnen zijn. Mensen die zich niet aangetrokken voelen tot een bepaalde leider zullen door een dergelijke strategie kiezen voor een andere partij.