vrijdag 27 maart 2015

Dagblad Suriname: Ronald Hooghart (PBO) getipt als lijstduwer NDP Paramaribo

Plaats 17 kans voor Hooghart om te bewijzen hoe groot zijn aanhang is


Het Dagblad Suriname bericht vanavond, vrijdag 27 maart 2015, in haar webeditie, van  'welingelichte bronnen' te hebben vernomen, dat de voorzitter van de Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO), Ronald Hooghart, getipt is als de lijstduwer van de NDP in Paramaribo. Dit houdt in dat Hooghart op de 17e plaats komt. 

Bronnen binnen de NDP beweren, aldus de krant, dat dit de ultieme gelegenheid is voor Hooghart om te bewijzen hoe groot zijn aanhang is. ‘Die man zegt toch altijd dat hij 30.000 ambtenaren achter zich heeft?’ 

NDP-voorzitter Desi Bouterse wordt de lijsttrekker. Op de tweede plaats komt parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Minister Rabin Parmesar van Openbare Werken bezet plaats drie. De overige personen binnen de top tien zijn: Melvin Bouva, André Misiekaba, Ashwin Adhin, Keshopersad Gangaram Panday, Oesman Wangsabesari en Silvana Abisoina. Deze laatste komt op de plaats van Joan Dogojo die niet meer terugkomt op de lijst.

Enkele namen van kandidaten onder de top 10 zijn Faisel Abdoelgafoer en mevrouw Ilahibaks, terwijl Ronald Hooghart getipt is als de lijstduwer.

Toen minister Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling op 21 januari 2014 door de krant werd gevraagd of hij politieke ambities had, ontkende hij dit ten stelligste. Toen al werd gesuggereerd dat Adhin op de kandidatenlijst van de NDP zou worden geplaatst. De minister deed destijds de geluiden af als een ‘lachertje’ en wenste er niet verder op in te gaan.

Partijen Nieuwe Stijl KTPI, ODE en Baasa uitgesloten van verkiezingen

CHS: Volmachten indieners Baasa niet door statutair bevoegd orgaan getekend


De drie politieke partijen Nieuwe Stijl KTPI (NSK), Ontwikkeling door Eenheid (ODE) en Baasa zijn uitgesloten van de verkiezingen op 25 mei. Voor laatstgenoemde partij geldt dat bij onderzoek door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) is gebleken, dat bedoelde volmachten van de indieners niet getekend zijn door het partijorgaan dat daartoe statutair de bevoegdheid heeft.

Het CHS meldt vandaag, vrijdag 27 maart 2015, in een persbericht dat veertien politieke organisaties documenten hebben aangeboden aan het orgaan ter registratie in het Openbaar Register van het CHS voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2015. Waarom ODE en NSK zijn uitgesloten is niet bekendgemaakt.

De politieke organisaties die voldaan hebben aan de voorwaarden gesteld in artikel 31 van de Kiesregeling zijn A Nyun Combinatie, Alternatieve Combinatie, Amazone Partij Suriname, Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven, Mega Front, Nationale Democratische Partij, Nationale Ontwikkelings Partij, Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, Partij voor Integriteit Nationale Motivatie en Gelijke kansen en V7

Politieke organisaties die daaraan behoefte hebben kunnen komende maandag en dinsdag in beroep gaan bij de president op grond van artikel 36 lid 1 van de kiesregeling. Het CHS zal uiterlijk vrijdag 3 april 2015 de belanghebbende politieke organisatie(s) op de hoogte stellen van het besluit van de president.

Minister Plasterk reageert kort op vragen SP-Tweede Kamerlid Van Raak

'Regering Curaçao neemt aanpak witwaspraktijken serieus'


De Curaçaose regering neemt de aanpak van witwaspraktijken serieus. Minister Ronald Plasterk schrijft dit in een kort en bondig antwoord op een lange serie vragen van het SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties loopt hiermee overigens vooruit op het algemeen overleg over criminaliteit en de Veiligheidsdienst van Curaçao (VDC) van komende dinsdag, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 27 maart 2015.
 
Van Raak vroeg onder meer een overzicht van lopende onderzoeken naar politici en zakenmensen, cijfers van UTS, de financiering van de MFK en de belangen van minister Stanley Palm. Het antwoord van Plasterk is nog korter dan een eerdere reactie op vragen van Van Raak over hetzelfde onderwerp. Rechtshandhaving en toezicht op de VDC en de goksector zijn autonome aangelegenheden van Curaçao, schrijft hij.

'De aandacht die de aanpak van witwassen in de jaarplannen van het Openbaar Ministerie van Curaçao krijgt, alsmede de prioriteitstelling die het Parket van de Procureur-Generaal (...) geeft aan de opsporing van het internationale witwassen van geld, ondersteunt mijn beeld dat de regering van Curaçao in dezen haar verantwoordelijkheid neemt', aldus Plasterk.

Van Raak nam eerder geen genoegen met het antwoord dat de toezicht op het gokwezen en de VDC uitsluitend Curaçaose aangelegenheden zijn. De SP-politicus vermoedt dat er geheime informatie gelekt is en criminelen uit de gokwereld politici beïnvloeden. Tijdens het algemeen overleg van dinsdag zal hij daarom zonder twijfel herhalen dat de Rijksministerraad hier verantwoordelijkheid draagt.


Brand in oven bakkerrij De Zon in Rooi Santu, Willemstad (Curaçao)

(Bron foto's: loopcuracao.com)
Oorzaak plotselinge brand nog niet duidelijk


Een oven van bakkerij De Zon in Rooi Santu op Curaçao is vanochtend, vrijdag 27 maart 2015, rond acht uur in brand gevlogen.  Een deel van het dak is weggevaagd. Over de oorzaak van de brand tast eigenaar Karel Veltink in het duister, aldus de Amigoe 's middags.

De vitrines en rekken waren nog gevuld met vers brood, pastechi’s en andere lekkernijen. De verkopers en klanten stonden al in de winkel. De verkoopster riep iedereen nog op om het pand te verlaten. De brandweer die even later arriveerde, kon alleen voorkomen dat de vlammenzee naar de andere gedeeltes van het pand zou overslaan.

Toen de brandweerlieden nog in en uit de keuken liepen om hier en daar nog na te blussen, kwamen steeds meer klanten kijken wat er precies was gebeurd. De zwart geblakerde ruimte was nog gevuld met brood dat vandaag verkocht moest worden. Van de rekken droop bluswater langs de broden. Van het plafond boven de ovens was nog maar weinig over. Alleen wat verkoolde houten latten en loshangende aluminiumbuizen.

Eigenaar Karel Veltink en de andere medewerkers stonden beduusd naar de ravage in de keuken te kijken. 'Dit is me in de achttien jaar dat ik hier ben nog niet overkomen.'

Over een mogelijke oorzaak verwijst Veltink naar de brandweer.

Een medewerker weet nog te vertellen, dat een monteur de hele week bezig is geweest met de oven. Een van de ovens moet met de hand worden uitgezet terwijl de ander automatisch uitgaat als die een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Welke van de twee de brand heeft veroorzaakt weet de medewerker niet. De verkoopster weet het ook niet. Eigenaar Veltink meldt even later echter, dat de monteur met andere zaken bezig is geweest en niet met de oven.

Leverancier van bakkerijmateriaal Martien Driessen zegt, dat  afgelopen week drie monteurs bij De Zon zijn geweest. Regelmatig gaan monteurs van hen langs voor onderhoudswerkzaamheden. In de bakkerij zijn ook verschillende ovens.

Een mogelijke veroorzaker van brand in een bakkerij noemt Driessen stof. Er wordt gewerkt met temperaturen van 280 graden Celsius. Als een afvoerpijp niet goed functioneert kan de hitte niet bij de oven weg. En dan kan stof op de oven gevaar opleveren.

Kortsluiting is ook een van de mogelijke veroorzakers, zegt zowel Martien Driessen als Keighley Hooker. De laatste is vertegenwoordiger van de Vereniging van Bakkers. Hooker: 'De machines werken met rubber onderdelen. Stel dat zo’n rubber onderdeel brand vat in een motor, dan kan dat snel overslaan.'

Gordon Touw Ngie Tjouw legt in verklaring op Facebook stap naar ABOP uit 'klinkt' al als echte ABOP'er...

(Bron foto: Facebook)
'Stap gemaakt voor nationaal belang van Suriname en vanuit ABOP kan ik mijn bijdrage leveren'


Zoals bekend heb ik mij aangesloten bij de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij, ABOP. Deze bewuste keus heb ik gemaakt voor het nationaal belang van Suriname en het geloof dat dat ik vanuit de ABOP hieraan invulling kan geven en mijn bijdrage kan leveren.

Voor de ABOP is het belangrijkste in de politiek werken met en voor het volk. Democratisch handelen en politieke beslissingen nemen betekent dat er een voortdurende, open discussie mogelijk is met de structuren van de partij en met het volk. De focus van de ABOP is het oplossen van regionale en nationale problemen, en het niet nastreven van dogmatische of ideologische standpunten, zoals bij de oude, nu kleine en niet meer van politiek- en sociaal belang geworden partijen en/of combinaties.
De ABOP heeft een open oor voor alle Surinamers en een open blik voor alle vraagstukken die zich aandienen. Wij zijn steeds op zoek naar aanvaardbare oplossingen voor zo veel mogelijk mensen, in het verleden, nu en de toekomst.

Daarom streven wij, samen met alle betrokkenen, naar beslissingen die na een open en eerlijke afweging tot stand komen. Alleen zo kunnen wij de regionale en nationale problemen oplossen.
 
De ABOP wil samenwerken met iedere, democratische functionerende partij en elke burger, ongeacht geslacht, ras, geloof, handicap of seksuele geaardheid. In de coalitie creëren wij, door op tijd aanwezig te zijn en quorum te verlenen, de ruimte om, in overleg met onze districtsraadsleden en ressortraadsleden en na een gezonde open discussie, het beleid van de vorige regeringen Venetiaan/Adjodia, Venetiaan/Sardjoe en de huidige regering Bouterse/Ameerali een goede invulling te geven. Dit zijn wij voor land en volk bereid voort te zetten bij de komende regeringen.

Open communicatie en dialoog met het volk zijn onmisbaar zodra wij nieuwe plannen ontwikkelen, maar ook tijdens de uitvoering en het evalueren van beleid. Deze openheid vereist ook dat onze parlementariërs, ministers en nu ook onze vicepresident nieuw beleid en nieuwe initiatieven in een vroeg stadium aan de partijstructuren voorleggen. Daarnaast willen wij het volk alle gelegenheid geven zich over die beleidsvoornemens of nieuwe initiatieven, via onze ressortsraden en districtsraden uit te spreken.
 
De wijze waarop wij deze regionale en nationale actieve burgerparticipatie realiseren, bewijst het feit dat ABOP is gegroeid tot een nationale partij van Suriname, waar ik mij helemaal terug in kan vinden en mijn bijdrage kan leveren.

Rest nog alleen mijn vraag. Ik ben uit volle overtuiging een nieuwe weg ingeslagen. Wie doet er met mij mee? Alle Surinamers met liefde voor hun land en voor de vrijheid, zijn van harte welkom bij de ABOP.

Een persoonlijk en hartelijke groet van,
Gordon Touw Ngie Tjouw

Onvolwassen gedrag Assembleeleden noopt voorzitter parlement tot korte schorsing begrotingsbehandeling

VHP'er Santokhi op dreef: 
- stelt vragen over smeergeld voor regering Wijdenbosch inzake bouw brug

- vraagt info over stand van zaken spoorproject en over staatsgelden voor alleen NDP-propaganda in programma Info-Act


Onvolwassen gedrag van parlementsleden, aan zowel oppositie- als coalitiezijde in De Nationale Assemblee (DNA), was voor parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die het door elkaar gepraat en niet meer naar elkaar willen luisteren zat was, vandaag, vrijdag 27 maart 2015, aanleiding de begrotingsbehandeling korte tijd te schorsen.  

Dit gebeurde tijdens de spreekbeurt van Chandrikapersad Santokhi (VHP) die onder andere inging op mogelijk door de regering Wijdenbosch in 1997 ontvangen smeergelden voor de bouw van de brug over de Surinamerivier naar Commewijne, aldus de Ware Tijd Online.

Na ongeveer tien minuten hervatte ze de vergadering nadat ze de DNA-leden had uitgelegd, dat ze zichzelf in de vingers sneden door hun gedrag. 'U kunt er donder op zeggen dat alles wat u aan kritiek op de regering heeft geuit. morgen niet in de media komt. Maar, wat er wel in komt is dat de leden met elkaar bezig waren en dat de voorzitter moest schorsen', sprak Simons die waarschuwde, dat als de leden zo zouden doorgaan ze weer een slecht cijfer van het volk zouden krijgen voor hun prestaties.

Santokhi ging vervolgens ook in op de plannen van de regering voor de aanleg van een spoorlijn vanuit Paramaribo naar Onverwacht in het district Para. Hij is bang dat Suriname jaren nodig zal hebben om de 130 miljoen Euro die de regering van plan is te lenen bij de Nederlandse ING Bank voor dit project, terug te betalen. Hij wil van de president horen wat de stand van zaken is rond dit project.

De VHP'er vroeg zich ook af waarom deze regering staatsgelden gebruikt om propaganda te maken voor de NDP, de partij van de president. 'In het overheidsprogramma Info Act zie ik alleen propaganda voor de NDP. De regering moest zich hiervoor schamen. Laat de NDP een eigen programma maken met eigen geld', aldus Santokhi.

Grassalco gaat steenslag en rotsblokken exporteren naar twee bedrijven op Barbados

(Bron foto: de Ware Tijd)
Staatsbedrijf neemt nieuw hoofdkantoor in gebruik


Het Staatsmijnbouw- bedrijf Grassalco heeft twee nieuwe buitenlandse klanten binnengehaald voor de levering van steenslag en rotsblokken voor de bouw. Intentieverklaringen werden gisteravond getekend met twee bedrijven uit Barbados, C.O. Williams en Baird tijdens de feestelijke ingebruikname van het nieuwe hoofdkantoor aan de Winston Churchillweg, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 27 maart 2015.

'De eerste proeflading van vijfduizend ton wordt binnenkort verscheept', zei Grassalco-directeur Sergio Akiemboto kort vóór de ondertekening van de intentieverklaring met de nieuwe zakenpartners.

'Deze eerste lading is een proef om te zien hoe alles zal verlopen. Logistieke beperkingen blijven een uitdaging, maar wij zijn optimistisch en gaan ervoor.'

Buurland Guyana behoort al tot de vaste afnemers van steenslag. 'Wij hebben deze maand weer twee ladingen geëxporteerd', sprak Akiemboto. Guyana kampt met hoge exploitatiekosten waardoor het voor hen goedkoper is om deze grondstof uit Suriname te halen.

Tijdens de ingebruikname van het nieuwe kantoor werd stilgestaan bij de bijdrage van de geestesvader van Grassalco, Frank Essed, aan de totstandkoming van het bedrijf ruim veertig jaar geleden. Hij zou de noodzaak van een staatsmijnbouwbedrijf als katalysator van deze industrie toen al hebben voorzien.

Akiemboto verwees naar de successen van het bedrijf de afgelopen vier jaar, zoals investeringen in het menselijk kapitaal, tot het opstarten van de steenslagoperatie en goudexploratie in de omgeving van het Lelygebergte.

Vrijspraak voor twee leden Kustwacht Curaçao in 'Prenda'-zaak

(Bron foto: OM Curaçao)
Rechter: Verdenkingen in zaak niet wettig en overtuigend bewezen

Tegen twee verdachten was 6 jaar en 4 jaar celstraf geëist


Twee Kustwachters van Curaçao, A.J. en E.M., stonden vanochtend, vrijdag 27 maart 2015, in Willemstad terecht voor hun betrokkenheid bij een op handen zijnde drugstransport in de nacht van 14 en 15 december 2013. Dit vond plaats, zo bleek ter rechtszitting, op zee tussen Klein Curaçao en Curaçao. In deze zaak zouden volgens het Openbaar Ministerie (OM) twee boten betrokken zijn geweest, te weten de Smoking Gun en de Prenda, zo bericht het OM in een uitgebracht persbericht over de zitting van vanmorgen.

Het Gerecht velde direct na de behandeling haar oordeel, namelijk vrijspraak voor beide mannen. Het Gerecht was duidelijk. Er waren 'stevige verdenkingen' tegen de mannen en ook was er 'gerede twijfel' over hun rol in het geheel, maar de verdenkingen konden echter volgens de rechter 'niet wettig en overtuigend worden bewezen'

Het OM en A.J. en E.M. hebben nu twee weken de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.

Gedurende de bewuste nacht op zee raakte visser Ivan Falbru van de Prenda vermist.  Hoogstwaarschijnlijk werd hij volgens het OM tijdens de drugshandel op zee doodgeschoten. De Smoking Gun heeft nooit Curaçao verlaten, omdat bij vertrek uit het Spaanse Water bekend was geworden dat de Prenda was verongelukt.

M. zegt onschuldig te zijn en niets te weten van een drugshandel op zee. Hij ging met visser Falbru naar Klein Curaçao om daar te gaan 'chillen'. De Smoking Gun zou hun daar later op de dag ontmoeten. M. zei ter rechtszitting, dat hun boot na drue uur varen was omgeslagen en dat hij circa vier uur op zee dobberde voordat hij rond negen uur 's morgens door de Mermaid werd opgevist. Falbru is volgens M. mogelijk tijdens het zwemmen naar de kust verdronken.

J. en M. werd door het OM ten laste gelegd: 'Voorbereidingshandelingen invoer verdovende middelen', een strafbaar feit conform artikel 3 van de Opiumlandsverordening 1960.

De zaak 'Prenda' werd al in december 2014 pro forma behandeld, maar werd op verzoek van de verdachte E.M. aangehouden, omdat hij van advocaat wilde wisselen.

Ter rechtszitting verklaarde de Officier van Justitie (OvJ) dat uit onderzoek was gebleken, dat de Prenda met M. en Falbru zou uitvaren en op zee contact zou maken met een boot met drugs. De drugs zouden aan boord van de Prenda worden geladen. Later zou de Smoking Gun de Prenda ontmoeten om de drugs over te nemen. Volgens de OvJ is gebruik gemaakt van de houten vissersboot Prenda, omdat deze onzichtbaar is op de radar.

M. en J. hebben volgens de OvJ bewust aan de drugshandel deelgenomen. In deze zaak was J. de organisator en hij had de leiding. De OvJ heeft in zijn eis rekening gehouden met het feit dat beiden een blanco strafblad hebben en een voorbeeldfunctie hebben als medewerkers van de Kustwacht.

De eis tegen J. was een gevangenisstraf van 6 jaar en tegen M. 4 jaar en een verzoek werd ingediend om hun schorsing van detentie ongedaan te maken waardoor zij direct hun straf konden gaan uitzitten. Ook eiste de OvJ verbeurdverklaring van de boten Prenda en Smoking Gun.

Minister Plasterk biedt premier Asjes van Curaçao excuses aan voor pijnlijke vergissing...

Notitie Haagse ambtenaren over kwaliteit gezondheidszorg Curaçao en Sint Maarten had nooit openbaar mogen worden


De notitie waarin Haagse ambtenaren de vloer aanvegen met de kwaliteit van de gezondheidszorg op Curaçao en Sint Maarten had nooit openbaar mogen worden. Door een blunder van een overijverige medewerker op een ministerie is het document naar de Tweede Kamer gestuurd en gelijktijdig op websites van de overheid gepubliceerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Antilliaans Dagblad naar de status van het omstreden document dat veel stof heeft doen opwaaien, waarover de krant vandaag, vrijdag 27 maart 2015, bericht.

De notitie met een voor de regeringen en de zorgsector ronduit pijnlijke inhoud was alleen bestemd voor de ogen van de ministers Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid, maar kwam op 12 maart als bijlage bij een brief over de Koninkrijksconferentie in de openbaarheid.

Onmiddellijk nadat de fout was ontdekt, werd het stuk ingetrokken en van de diverse websites verwijderd, zo bevestigt een woordvoerder van Schippers. Toen had de notitie echter al zijn weg gevonden naar de media die er, vanwege de spraakmakende inhoud, uitgebreid over berichtten, aldus de krant vandaag.

Een in verlegenheid gebrachte Plasterk heeft persoonlijk met minister-president Ivar Asjes gebeld om zijn excuses aan te bieden en uit te leggen dat de notitie nooit gepubliceerd had mogen worden. De vertegenwoordiger van Nederland in Philipsburg heeft verontschuldigingen overgebracht aan premier Marcel Gumbs van Sint Maarten.

De notitie was opgesteld door ambtenaren van de ministeries van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was bedoeld als ‘strategie’ voor de bewindslieden om op weg naar de Koninkrijksconferentie van medio juni in Willemstad bij andere landen tot meer samenwerking aan te zetten.

De toon en inhoud van de notitie waren weinig diplomatiek. Over de zorg op Curaçao werd onder meer opgemerkt: 'Het geld lekt weg en mensen worden blootgesteld aan dure, onnodige behandelingen en veelal inferieure zorg. De regering van Curaçao is niet bij machte in te grijpen.'

Ook de regering van Sint Maarten kreeg onderuit de zak vanwege de ‘ondermaatse’ capaciteit en kwaliteit van de zorg. Zij werd tevens verweten evacuaties van acute patiënten uit Saba en Sint Eustatius te bemoeilijken omdat het land er aan zou willen verdienen. Aruba kwam er ongeschonden vanaf.

De opstellers van de notitie kwamen tot de conclusie dat ‘Curaçao, Aruba en Sint Maarten te klein zijn om ieder voor zich een voldoende dekkend, kwalitatief hoogwaardig zorgstelsel te ontwikkelen en overeind te houden’. In ruil voor de bereidheid tot meer samenwerking zou Nederland expertise kunnen aanbieden, luidde het advies aan de beide bewindslieden.

De snoeiharde, kort door de bocht geformuleerde kritiek, althans volgens het Antilliaans Dagblad, werd door de zorgsector op de eilanden als een koude douche ervaren, ook al omdat deze zonder vooroverleg met de staven van Schippers ambtgenoten in de Cariben, naar nu dus blijkt per vergissing, de wereld in was gestuurd.
Dankzij die fout weten Curaçao, Aruba en Sint Maarten in elk geval hoe er in politiek Den Haag werkelijk over hun zorgbeleid wordt gedacht, besluit de krant haar artikel vandaag....

KTPI-voorzitter: Niet-gekandideerd partijlid is hetze begonnen tegen partij

Soemita weerspreekt verhalen over naar NDP gestapte partijleden

'We maken een frisse start in Para'


KTPI-voorzitter Willy Soemita ontkent vanochtend, vrijdag 27 maart 2015, op Starnieuws dat veel leden onder leiding van Hendrik Saleksono zouden zijn overgestapt naar de NDP. Soemita stelt, dat Saleksono niet is gekandideerd en daarom nu een hetze is begonnen. Er wordt volgens Soemita ook verkeerde informatie verstrekt, want de KTPI is juist vooruitgegaan in Para op de kandidatenlijst van de Alternatieve Combinatie (AC).

KTPI heeft plek nummer twee op de kandidatenlijst van de AC. De kandidaat in Para is Ronny Manoeng. De KTPI heeft veertien ressortraads- en twee districtsraadsposities in het district.

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) van Waldi Nain heeft elf plekken voor rr- en twee voor dr-kandidaten. Dit is een grote vooruitgang in vergelijking met vijf jaar geleden. 'Door het gedrag van Saleksono is hij niet gekandideerd. Wij kunnen nu een frisse start maken in Para', aldus Soemita.

De ontevreden personen die uit de KTPI, de Pertjajah Luhur en de Nationale Partij Suriname zijn gestapt hebben morgen een bijeenkomst gepland te Acaribo. Soemita zegt hierover, dat het niet te controleren is of het werkelijk gaat om ontevreden mensen uit de partijen. 'Allerlei mensen komen naar zo'n bijeenkomst waar ook nog plezier gemaakt kan worden. Dat zegt mij nog niks.'

Forse nettowinst over 2014 voor De Surinaamsche Bank

Bank kijkt positief naar vooruitzichten voor 2015


De nettowinst van De Surinaamsche Bank (DSB) is vorig jaar gestegen met 17,4% in vergelijking met 2013. De bank heeft ruim Srd 54 miljoen winst gemaakt. Het ballanstotaal steeg per 31 december met ruim Srd 363 miljoen, van ruim Srd 3.7 miljard naar Srd 4 miljard. Dit is een toename van 9,8%, aldus de bank in haar jaarverslag 2014, dat gisteravond is goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 27 maart 2015.

De kredietverlening van de bank droeg substantieel bij aan de groei in de rente-inkomsten van 20,6%. De provisies hebben ondanks de toegenomen concurrentie van het buitenlands betalingsverkeer hun plaats behouden en zijn ook toegenomen.

De groei van de nettowinst is volgens de directie het resultaat van de inspanningen van de medewerkers van DSB in combinatie met het vertrouwen dat de klanten stellen in de bank.

De kredietportefeuille groeide met 15%. Deze toename is volgens de bank te danken aan succesvolle acquisities van nieuwe klanten en deels aan uitbreidingsinvesteringen van de bestaande. De groei is voornamelijk gerealiseerd in de sectoren dienstverlening en constructie. De ontwikkelingen in de vastgoedsector en investeringen in woningbouw en projectontwikkeling droegen bij aan de groei.

De bank noemt de vooruitzichten voor 2015 positief. 'Wij verwachten dat de geplande grote investeringen in de mijnbouwsector positieve effecten zullen hebben op de economie. Wij streven ernaar te voorzien in de kredietbehoefte die door deze investeringen in diverse sectoren zal ontstaan', zo is te lezen in het jaarverslag:

Gajadien (VHP) overhandigt lijst openstaande rekeningen OW aan Assembleevoorzitter

OW heeft in totaal Srd 135 miljoen openstaande rekeningen van aannemers


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien overhandigde gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement, een lijst met openstaande rekeningen van het ministerie van Openbare Werken aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Het gaat om een totaalbedrag van ruim Srd 135 miljoen. Gajadien had een lijst met honderd namen van aannemers die nog betaald moeten worden, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 27 maart 2015.

Gajadien zei, dat ondanks de onderrealisatie van de begroting er enorme betalingsachterstanden zijn. Hij zei van verschillende ministeries betalingsachterstanden te hebben, maar overhandigt alleen van het directoraat Civiel Technische Werken van Openbare Werken aan Simons.

Volgens het Assembleelid zouden er meer dan drie keer zoveel onbetaalde rekeningen liggen in de lade van de minister van Openbare Werken. Die worden volgens hem achtergehouden.

'De samenleving moet zien hoe zaken achtergehouden worden. Dit is het beleid van de regering. Zolang je geen tyuku betaald gaan de stukken niet verder naar Financiën', zei Gajadien. Ook daarna moet er onder de tafel worden betaald bij Financiën voordat de reçu's betaalbaar worden gesteld.

Simons zei, nadat ze de lijst in ontvangst had genomen, dat gaat om een uitdraai 'Centrale Betaaldienst per begin maart 2015 voor het directoraat Civiel Technische Werken. Reçu's die nog betaald moeten worden over de dienstjaren 2013, 2014, 2015':      

Asabina (BEP): 'Sociaal regeringsbeleid creëert voedingsbodem sociale uitsluiting en discriminatie'

'Binnenland krijgt stank voor dank en komt er bekaaid vanaf'

'Binnenland heeft sociale rechtvaardigheid en menswaardig bestaan nodig'

'Corruptie lijkt volkssport te zijn geworden'


Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina (BEP) heeft gisteren in De Nationale Assemblee tijdens de algemene politieke beschouwingen 2015 geen spaan heel gelaten van het sociaal akkoord dat de regering op 1 oktober 2010 met het volk had gesloten, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 27 maart 2015. 'Het sociaal beleid van deze regering creëert een voedingsbodem voor sociale uitsluiting en discriminatie.'

Het sociaal beleid geeft onvoldoende kansen aan kansarmen, geeft geen gelijke kansen aan eenieder. Het leeft op gespannen voet met het motto van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting No gi mi soso fisi, ma leri mi uku, Van armenzorg naar duurzame voorspoed. Het leeft op gespannen voet met de opvatting van de president over positieve discriminatie naar kansarmen toe. De naakte waarheid is, dat het binnenland het stiefkind is van het beleid van deze regering, aldus Asabina. 'Het binnenland heeft stank voor dank gekregen en is bekaaid afgekomen van het sociaal beleid.'

'Ik blijf erbij dat het binnenland geen hulp nodig heeft. Wat het binnenland nodig heeft is sociale rechtvaardigheid en een menswaardig bestaan.' Asabina stelt, dat het beleven van de positieve effecten van een sociaal akkoord met het oog op uitbanning van armoede zonder versterking van de concurrentiepositie van het klein- en middenbedrijf gedoemd is te mislukken. Vooral op het gebied van werkgelegenheid.

Stap voor stap haalde Asabina, volgens Starnieuws, het sociaal beleid van de regering uit elkaar. Hij wees op de 'bittere realiteit dat de binnenlandbewoners op grote schaal' worden geconfronteerd met discriminatie en sociale uitsluiting. De toegang tot de meest elementaire behoeften waaronder een goede gezondheidszorg, onderwijs, schoon drinkwater en transportdiensten is geen vanzelfsprekendheid. 'Hun basisrechten worden nog steeds op grote schaal geschonden', aldus de BEP-politicus.

Voor wat betreft de uitvoering van de sociale wetten - Wet Nationale Basiszorgverzekering, Wet Algemeen pensioen en wet Minimum Uurloon - in het binnenland zei Asabina, dat daar weinig van te zien is. 'Onrechtvaardig en discriminerend, onverantwoordelijk, onverstandig en immoreel.' 

Het sociaal beleid op het gebied van medische zorg is in het binnenland niet sociaal, maar asociaal, sprak hij. Ook de grondrechten en decentralisatie haalde hij aan. 'Erkenning van de collectieve landenrechten is in deze regeerperiode een volstrekte dode letter geworden.'

Over corruptie zei hij: 'Ik moet tot mijn spijt zeggen, dat corruptie steeds meer en meer als nationale trots, zich als volkssport aan het ontwikkelen is. En dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling.'

Dode bij mislukte overval onderdelenzaak aan Fred Derbystraat in Paramaribo

Overvaller door ondernemer doodgeschoten


De Ware Tijd Online meldt vanochtend, vrijdag 27 maart 2015, dat in de Fred Derbystraat een onderdelenzaak mogelijk is overvallen. Een overvaller is daarbij om het leven gekomen nadat hij dodelijk werd geraakt door een kogel. 

Het is onduidelijk wie geschoten heeft. Een tweede verdachte is op de vlucht, aldus de krant.

Van omstanders schrijft de Ware Tijd te hebben vernomen, dat de verdachten al een tijdje op de loer lagen totdat de onderdelenzaak haar deuren opende.

De recherche en de forensische afdeling van het Korps Politie Suriname zijn ter plaatse voor sporenonderzoek.

UPDATE, 14.50 uur Surinaamse tijd: Inspecteur Drohpatie Ramkhelawan van de afdeling Public Relations van de politie laat via Starnieuws weten, dat de doodgeschoten man deed alsof hij iets wilde kopen in de zaak waar zwaar materieel wordt verkocht. De man haalde een wapen tevoorschijn en bedreigde hiermee de ondernemer.

Volgens de eerste verklaringen is de ondernemer vervolgens over de toonbank gesprongen om zijn wapen tevoorschijn te halen. Daarmee heeft hij op zijn belager geschoten. De ondernemer zou legaal in het bezit zijn van een wapen. De politie rept niet over een tweede overvaller, waarover de Ware Tijd Online vanochtend berichtte, welke krant af is gegaan op verklaringen van omstanders.

60-Jarige inzittende auto dodelijk verongelukt op weg naar Atjoni

Auto moest uitwijken voor tegenligger


De 60-jarige Alberka Babe is gistermiddag dodelijk verongeluk bij een verkeersongeluk op weg naar Atjoni in het district Brokopondo. Hij zat naast de bestuurder. De politie zegt vandaag, vrijdag 27 maart 2015, op basis van de verklaring van de bestuurder, dat deze moest uitwijken voor een tegenligger, zo bericht de Ware Tijd.

Het voertuig kwam in de berm tegen een betonnen duiker langs de weg lag. Het slachtoffer overleed ter plaatse terwijl vier andere inzittenden gewond per ambulance werden afgevoerd.

De politie van Brokopondo onderzoek de zaak verder.

Bushouders route Paramaribo-Lelydorp houden prikactie

Buschauffeurs zijn illegale PL-bussen meer dan zat en willen dat overheid optreedt


De bushouders die de route Paramaribo-Lelydorp onderhouden hebben vanochtend een korte prikactie gehouden om de aandacht van het ministerie van Transport, Telecommunicatie en Toerisme (TCT) te vragen. Volgens woordvoerder Rawien Bajnath van de PL-bushouders, komt het werk in gedrang door een aantal illegale bushouders. 

‘Normaliter mag een PL-bus niet naar de Maagdenstraat om passagiers in en uit te laten stappen, maar de illegale bussen gaan helemaal naar de Maagdenstraat en Heiligenweg, en komen soms ook op de parkeerplaats. Ze nemen vaak mensen uit de andere bussen mee. Wij hameren al jarenlang bij verschillende instanties om dit probleem opgelost te krijgen’, zegt Bajnath vandaag, vrijdag 27 maart 2015, in het Dagblad Suriname.

‘De politie van De Nieuwe Grond en Nieuwe-Haven zegt dat zij er niets aan kan doen. Ik ben zelfs bij de korpschef geweest en hij vroeg ons om de kentekennummers van de bussen op te tekenen. Maar, er zijn elke dag andere bussen, waardoor het overzicht onmogelijk wordt. Er komt in elk geval geen schot in de zaak. Voormalige werknemers van de PL-bushouders hebben zelf nu bussen gekocht en rijden daar illegaal mee. Zij betalen geen belasting en hoeven niet te voldoen aan allerlei vergunningsvoorwaarden, waardoor hun omzet onevenredig hoger wordt. Het is zelfs zo ver gekomen, dat één van de checkers door één van de illegale chauffeurs is afgetakeld, omdat hij waarschijnlijk de politie wou opbellen’, aldus Bajnath.

Bajnath zegt verder, dat zij met de prikactie de nodige aandacht van het ministerie van TCT en zeker van de politie, die niet wil optreden, willen vragen. ‘Wij hebben diverse keren acties ondernomen, waardoor een aantal van de illegale bushouders uit de route is verwijderd’, zegt Estrea Noordzee, onderdirecteur Transport.

Volgens Noordzee is ook naar het ministerie van Justitie en Politie geschreven om te vragen dat wordt nagegaan van wie de bussen zijn. ‘Het ministerie heeft ons aangegeven dat men de illegale bussen niet op straat heeft aangetroffen. Wij hadden de kentekennummers indertijd gestuurd naar het ministerie. Wij gaan Justitie en Politie weer vragen om een onderzoek. Wat wel vermeld moet worden, is dat als deze mensen door de politie worden verwijderd, zij na een tijdje weer op de route verschijnen’, aldus Noordzee.

VHP gaat eigen nationale en internationale inzetten bij verkiezingen

'Als de EU niet komt, dan sturen we onze eigen waarnemers naar stembureaus'


De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), onder leiding van Chandrikapersad Santokhi, zal bij de komende verkiezingen ook haar eigen nationale als internationale waarnemers inzetten om het verloop van de verkiezingen te controleren. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 27 maart 2015.
 
De Europese Unie (EU) zal bij de komende verkiezingen in mei geen waarnemers meer sturen. Hoe meer waarnemers de verkiezingen controleren, hoe beter dat is voor de transparantie, vindt Santokhi.

'Wij zijn gewend om internationale waarnemers uit te nodigen en als EU niet komt, zal de VHP haar eigen waarnemers sturen naar stembureaus, zowel van Suriname als van het buitenland.' 

Ook het volk heeft volgens hem de taak om de verschillende stembureaus te controleren. Hij zegt dat de aanwezigheid van internationale waarnemers kan zorgen voor een extra waarborging van eerlijke verkiezingen. Santokhi zegt dat hij genoeg redenen heeft om te twijfelen aan de eerlijkheid van de verkiezingen.

'Mijn twijfel begon vorig jaar toen er werd gesproken over een verbod op combinatievorming. Daarna werden er voorbereidingen getroffen om sancties op te leggen tegen politieke partijen die de 1 procent regeling niet in orde hadden, kortom er is steeds getracht om maatregelen te treffen tegen tegenstanders.'

De VHP-voorzitter memoreert, dat de president beloofd had om ook mensen van de oppositiepartijen te betrekken bij de verkiezingsorganen, maar er werd nauwelijks gereageerd op brieven naar de minister van Binnenlandse Zaken toen de oppositie er werk van maakte. Pas toen er opnieuw brieven werden gestuurd, werd besloten om ook de oppositiepartijen op te nemen in verkiezingsorganen, aldus Santokhi.

VHP-leiding maakt zich niet druk om hetze tegen Assembleelid Jogi

Ondervoorzitter VHP: 'Het zijn enkelen die kandidaatstelling Jogi willen dwarsbomen'


'Het zijn enkelingen die de kandidaatstelling van Mahinder Jogi in Saramacca willen dwarsbomen en een hetze proberen te creëren. Maar, het gaat ze niet lukken. Wij liggen er niet wakker van.' Dit zegt de VHP-ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh vandaag, 27 maart 2015, in de Ware Tijd naar aanleiding van een anonieme beschuldiging van malversatie met grond in Saramacca. 

Randjietsingh zegt, dat Jogi door het dagelijks bestuur van de partij is voorgedragen en dat hij gedragen wordt door het hoofdbestuur. Volgens hem worden die enkelingen worden gevoed door tegenstanders van de VHP en legt uit dat voor Jogi is gekozen, omdat hij hard gewerkt heeft voor Saramacca en geen strafblad heeft.

Randjietsingh daagt partijgenoten uit om aan te geven waar in het partijprogramma staat dat personen die voor hogere functies worden aangesteld twee termijnen mogen dienen. Zo'n besluit is nooit genomen. Volgens hem zijn bij kandidaatstelling bepalend het dienen van het partijbelang, zij die verder studeren, oprecht zijn, integer en loyaal zijn aan de partij.

Doelend op de beschuldiging tegen Jogi zegt de ondervoorzitter, dat men moedwillig aandacht probeert te trekken met dit handelen. 'Als je iets niet kan ondersteunen, moet je het ook niet breken.'

Volgens komen Jogi de perikelen niet uit zijn district maar vanuit Lelydorp en Leidingen. 'Het volk van Saramacca staat achter mij.' Hij verzekert dat door hem kandidaat te stellen de VHP de zetel in Saramacca heeft veiliggesteld.

Minister Navarro: 'Ophef openbare aanbesteding cameratoezicht op Curaçao is wassen neus'

Navarro: 'Tekenen contract met Chinese Inspur conform comptabiliteits-landverordening'


De ophef rond de openbare aanbesteding voor het plaatsen van cameratoezicht op Curaçao is een wassen neus. Bovendien zal Curaçao bij het verbreken van het contract voor dit project te maken krijgen met een claim van 3 miljoen dollar. Dat heeft minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 27 maart 2015.

De minister zei versteld te staan van het feit dat dezelfde Statenleden die in juni vorig jaar, na de schietpartij op Hato, hebben aangegeven dat er cameratoezicht moet komen, nu degenen zijn die constant kritiek leveren op het uitblijven van een openbare aanbesteding.

'Tijdens de Statenvergadering waarbij ik gesommeerd werd, werd er veel druk op mij als Justitieminister gelegd en gezegd dat ik ervoor moet zorgen dat er cameratoezicht komt op Curaçao. Dat geldt ook voor de Statenleden die nu zogenaamd tegen het uitvoeren van dit project zijn', aldus Navarro. In dit kader is de minister vorig jaar begonnen met het opzetten van het cameratoezichtproject en heeft hierover tijdens zijn reis naar China met het bedrijf Inspur gesproken.

Navarro gaf gisteren aan dat het tekenen van het contract met het Chinese bedrijf Inspur voor het leveren van camera’s, geheel conform de comptabiliteit-landsverordening is gegaan. 'Deze wet is tot op de voet gevolgd. Dezelfde wet die aangeeft dat er een openbare aanbesteding moet komen, biedt in een artikel de mogelijkheid dat de minister van Financiën in het belang van het land afwijkt van een openbare aanbesteding. Gezien de golf van criminaliteit waarmee we te kampen hebben en daar is iedereen het over eens, is het veilig aan te nemen dat dit project in het belang van het land dient', aldus Navarro die verder aangaf dat alle ministers, inclusief de ministers van Pueblo Soberano, hiermee hebben ingestemd.

De Justitieminister zei verder, dat het contract met Inspur getekend is en dat de containers nu naar Curaçao verscheept moeten worden. 'Het gedoe omtrent het cameratoezicht is nu een gepasseerd station. De camera’s komen. Maar hierdoor moesten de containers wel naar een andere locatie, met als gevolg dat de uitvoering van het project ook de nodige vertraging heeft opgelopen.'

Als de Staten alsnog beslist dat de camera’s niet moeten komen, dan is het aan de regering om te beslissen of ze doorgaat met het project of niet. Maar, zo waarschuwde Navarro: 'Indien dat gebeurt, betekent dat wel contractbreuk en dan lopen we het risico een claim van 3 miljoen dollar aan onze broek te krijgen.'

Luchthaven Hato op Curaçao krijgt uitkijkterras

Curaçao kan binnenkort genieten van de Mirador


Er is lang over gesproken. Lang op gewacht. Maar beloofd is beloofd. De Mirador, het uitkijkterras, bij luchthaven Hato op Curaçao komt er nu echt. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 27 maart 2015.

Nog dit jaar, staat er op een bord bij de bouwplaats met een architectonische impressie. Op de locatie zelf zijn de eerste contouren al zichtbaar.

Eerder dit jaar kondigde luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) aan dat de constructie van de Mirador in maart zou zijn afgerond. Dat lijkt iets te ambitieus.

Maar, ook als het iets later dan gepland wordt opgeleverd, kan de gemeenschap binnenkort genieten van een veilige uitkijkpost, aldus de krant.

Voorzitter organisatie bushouders: 'Als directie NVB doet wat is afgesproken, wordt niemand brodeloos'

Kenneth Themen verwacht bevredigende oplossing inzake contract-kwestie NVB


Het grootste deel van de ruim tachtig bushouders die voor het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) rijden, mag een bevredigende oplossing tegemoet zien, nadat het arbeidscontract eind van de maand zal worden beëindigd. Van enkele bushouders zal de verbintenis niet worden verlengd wegens wanprestatie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 27 maart 2015.

'Als dat wat de directie en ik hebben afgesproken ten uitvoer wordt gebracht, wordt niemand brodeloos. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen', zegt Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname.

Hij zou gisteren overleg met zijn bestuur hebben, dat hem had gemachtigd om via 'stille diplomatie' tot een oplossing te komen met de directie van NVB. Het is de bedoeling dat vandaag het voltallige bestuur met de directie om de tafel gaat,waarna de leden zullen worden geïnformeerd.

Het staatsbedrijf heeft eerder deze maand de groep ondernemers bericht dat hun vijfjarig contract per 9 maart zou vervallen. Op de vervaldatum werd met hen afgesproken dat ze tot eind van de maand mochten rijden. Intussen was Themen een overleg met de NVB begonnen. Hij wenst niet uit te weiden over een nieuwe conceptovereenkomst, maar zegt wel dat zijn organisatie er alles aan heeft gedaan om de belangen van de groep te behartigen.

De bushouders maken zich al weken zorgen over hun toekomst en vrezen hun werk te verliezen. 'Wij worden in de kou gelaten. Sinds januari hebben wij geen verslag gehad van de voorzitter', is de reactie van Erwin Lelie namens de bushouders.Themen beweert echter Lelie niet als bushouder te kennen, aldus de krant.

Sociaal geograaf vindt dat regering zich niet moet blindstaren op alleen aanleg dijk tegen stijgende zeespiegel

Weg naar Zee door springvloed getroffen, februari 2015.
Ravic Nijbroek pleit voor voorlopige dijk en betere studie ecosysteem kustgebied


Hoewel de overheid momenteel naar een acute oplossing zoekt voor kustgebieden, zoals het gebied rond Weg naar Zeem die worden bedreigd door de stijgende zeespiegel, waarschuwt sociaal geograaf Ravic Nijbroek om niet klakkeloos te kiezen voor een dijk. 

Hij uitte zijn waarschuwende woorden gisteren tijdens een door staatsbedrijf Grassalco georganiseerd seminar om samen met lokale en regionale deskundigen na te denken over het aanleggen van waterkeringen.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Door het ecosysteem beter te bestuderen, kan er volgens hem een veel goedkopere en betere waterkering gemaakt worden. Hij vindt dat de regering op zijn minst goed moet nagaan of een dijk inderdaad de beste optie is voor elk van de probleemgebieden, alvorens hierin te investeren.

Een permanente dijk kan het ecosysteem verpesten. Wanneer eenmaal daarvoor gekozen is, kan dit niet meer teruggedraaid worden. Een mogelijkheid is volgens Nijbroek een voorlopige dijk te bouwen voor de komende vijf jaar en in de tussentijd de situatie beter te bestuderen.

Nijbroek gaf aan dat niet alleen het aanleggen, maar ook het onderhoud van een dijk enorm duur is. Hij noemde als voorbeeld het onderhoud van een honderden kilometers lange dijk in buurland Guyana dat volgens hem ongeveer 20 procent van het bruto nationaal product opslokt. Hij vreest dat als Suriname dijken als enige oplossing ziet, er op gegeven moment ook zo'n lange dijk zal zijn die moet worden onderhouden.

Eerste dag begrotingsbehandeling gestart met aanval oppositie op gevoerde regeringsbeleid

Randjietsingh (VHP): Slechts 49% goedgekeurd beleid is gerealiseerd'

'Justitie en Politie heeft slechts 14.5% van beleidsbegroting weten uit te voeren - Hoe kan criminaliteit worden aangepakt?'


De Nationale Assemblee is gisteren eindelijk begonnen met de begrotingsbehandeling, in afwezigheid van president Desi Bouterse. Volgens Starnieuws vandaag, vrijdag 27 maart 2015, ging NDP'er Ricardo Panka uitgebreid in op het gevoerde buitenlands beleid van de regering, terwijl zijn VHP-collega Radjkoemar Randjietsingh stelde dat er weinig door ministeries op beleidsgebied is gerealiseerd.

Anton Paal van de PALU zei, dat velen successen claimen die geboekt zijn. Hij beweerde dat juist zijn fractie een grote bijdrage heeft geleverd aan gerealiseerde zaken. Over de waterproblematiek zei hij dat pas bij het aantreden van de regering bleek hoe ernstig de situatie was. Hij haalde aan dat significante vooruitgang is geboekt om huishoudens te voorzien van water.

Ronny Asabina van de BEP hekelde het beleid van de regering inzake het binnenland. Hij merkte op dat de meeste zaken alleen bestemd zijn voor de kustvlakte.

Randjietsingh liet verder weten, dat president Desi Bouterse beweert dat er veel vooruitgang is geboekt, terwijl niet eens 49% van het goedgekeurde beleid is gerealiseerd. Hij stelde, dat er wanprestatie is geleverd en veegde de vloer aan met de ontwikkelingsconceptie van de regering. Hij zei dat hij uit het Flashreport van Financiën citeert. Het ministerie van Justitie en Politie heeft maar 14,5% van zijn beleidsbegroting gerealiseerd. 'Hoe kan de criminaliteit worden aangepakt en het volk worden beschermd, indien de minister slechts 14,5% van zijn beleidsbegroting uitvoert?', wilde Randjietsingh weten.

Amzad Abdoel (NDP) interrumpeerde Randjietsingh en zei dat hij niet uit het Flasreport citeert, maar uit de kredietstand, die een weergave per 31 december is, maar doorloopt tot maart. Er ontstond een discussie tussen hem en Randjietsingh, die zei het rapport van Abdoel te hebben gekregen. Abdoel, die voorzitter van de vaste commissie van Financiën is, legde uit dat hij twee pagina's heeft verstrekt aan de commissieleden, waarbij het gaat om een Flashreport en een Kredietstand.

Randjietsingh, aldus Starnieuws, 'sneerde' dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij slechts 18% van het beleid heeft gerealiseerd. 'Op deze manier willen wij welvaartsgroei bereiken en groenteschuur worden. Zo willen wij productie bevorderen en werkgelegenheid creëren.'
Abdoel beloofde vandaag hierop te antwoorden. De begrotingsbehandeling wordt om tien uur vanochtend voortgezet.

Rechter op Curaçao heft beslag UTS op bankrekeningen Fundashon Bèshi niet op

Fundashon Bèshi zou betalingsverplichting niet zijn nagekomen


De rechter heeft gisteren, donderdag 26 maart 2015, de eis van Fundashon Bèshi (spaarfonds van het UTS-personeel) op Curaçao, om het conservatoir beslag van telecombedrijf UTS op de bankrekeningen van de stichting op te heffen, afgewezen. Het gaat om een bedrag van meer van 1,3 miljoen gulden, aldus de Amigoe.
 
Volgens UTS is Fundashon Bèshi haar betalingsverplichting uit hoofde van een overeenkomst niet nagekomen. Op 3 oktober 2007 is UTS overeengekomen met de fiscus dat het telecombedrijf over de jaren 2001 tot en met 2006 alsnog 6 miljoen gulden betaalt aan wettelijke premies en loonbelasting. Van dit bedrag heeft meer dan 1,3 miljoen betrekking op de stichting.

Volgens UTS is door tussenkomst van KPMG in 2007 afgesproken, dat UTS dit bedrag in rekening brengt van Fundashon Bèshi en dat de stichting dit dan weer verhaalt op de deelnemers in het spaarfonds.

Volgens Fundashon Bèshi is er echter geen reden om contractuele verplichting tussen UTS en de fiscus op de stichting af te wentelen, omdat UTS zich altijd op het standpunt heeft gesteld, dat het een vordering heeft op de individuele deelnemers in het spaarfonds met betrekking tot de voorgeschoten belasting.

Volgens de rechter is tijdens de behandeling van de zaak echter vast komen te staan dat UTS inhoudingsplichtige is. Volgens de rechter is het aannemelijk dat er nog steeds deelnemers in Fundashon Bèshi zijn die uitkeringen tegemoet kunnen zien en die reeds hebben deelgenomen in het spaarfonds in de jaren 2001 tot en met 2006. Aangezien de stichting zelf aangeeft dat de rente pas bij uitkering belastbaar is, kan Fundashon Bèshi zich, in ieder geval ten opzichte van deze deelnemers, niet beroepen op verjaring van het akkoord uit 2007, aldus de rechter.

'Het is aannemelijk dat UTS een vordering heeft op het vermogen van Fundashon Bèshi ter zake loonbelasting en wettelijke premies over de gedurende 2001-2006 bijgeschreven rente, nu UTS reeds op voorhand met de fiscus heeft afgerekend', schrijft de rechter.