zondag 29 maart 2015

Aandacht voor vrouwen bij BEP: 30% kandidaten voor verkiezingen is vrouw

BEP: 'Er is een tendens van omkoping gaande die haar weerga niet kent in Surinaamse politiek'


De kandidaten van de BEP, die de verkiezingen ingaat onder de vlag van V7, zijn goedgekeurd tijdens een vandaag, zondag 29 maart 2015, gehouden algemene ledenvergadering. De lijst die, na lang wikken en wegen door het bestuur is samengesteld, werd door de structuren unaniem goedgekeurd. Het quotum van 30% vrouwen op de kandidatenlijst is ruimschoots gehaald, aldus de partij.

De kandidaten voor De Nationale Assemblee zijn:
* Celsius Waterberg en Patricia Meulenhof in Paramaribo,
* Paul Misdjan, Wanica,
* Ronny Asabina en Osta Koffie, Brokoponodo,
* Leo Adang, Marowijne,
* Rudolf Zeeman en Thea Huur, Sipaliwini.

Ook de kandidaten voor districts- en ressortraad werden goedgekeurd door het hoogste orgaan van de partij.

De kopstukken binnen de partij hebben de kandidaten gevraagd om politiek standvastig te blijven. Er is een tendens van omkoping gaande, die die haar weerga niet kent in de Surinaamse politieke geschiedenis, aldus de partij. Partijen die thans aan het bewind zijn en zich publiekelijk gedragen als gangsters, schromen er niet voor om met grof geld te strooien om mensen te laten overlopen. De BEP stelt 'deze verfoeilijke vormen van politiekvoering' categorisch te verwerpen.

Jeugdparlement wil met commissie bijdrage leveren aan conceptwet dienstplicht

Voorzitter Jeugdparlement Priya Sital.
NJP wil dat dienstplichtwet nog in 2015 wordt aangenomen door parlement


Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft afgelopen zaterdag tijdens een openbare vergadering een commissie dienstplicht geïnstalleerd. De commissie heeft de taak een bijdrage te leveren aan de conceptwet voor dienstplicht. De wens van het NJP is dat De Nationale Assemblee (DNA) dit jaar de wet aanneemt.

De voorzitter van het NJP, Priya Sital, zegt vandaag, zondag 29 maart 2015, op Starnieuws dat de commissie een bijdrage gaat leveren aan de aanname van de wet Dienstplicht.

'Het is de bedoeling dat er gesprekken worden gevoerd met alle belanghebbenden die zich bezig houden met de wet.' Het NJP wil participeren in het proces van voorwerk. Als eerste zullen gesprekken gevoerd worden met de vaste commissie Defensie in De Nationale Assemblee.

'De commissie dienstplicht is het resultaat van het Nationaal Jeugdcongres van 2014', zegt Dwight Prade, voorzitter van de commissie. Het concept kritisch bekijken en kanttekeningen maken, staan hoog op de agenda van de commissie.

Ondanks de drukke periode rond de begrotingsbehandeling zegt Prade, dat er alvast brieven worden verstuurd naar Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de vaste commissie Defensie. Na de verkiezing wenst de commissie direct aan de slag te gaan door het doen van aanbevelingen en suggesties over de conceptwet.

'In het proces van voorbereiding van de wet worden er ook zo veel als mogelijk jongerenorganisaties bij betrokken', zegt Prade.

In de commissie dienstplicht hebben zes jeugdparlementariërs zitting: Dwight Prade (voorzitter), Rayneesh Haribadjan, Morelly Poeketie, Denzel Baisie, Jail Bado en Zenani van Throo.

Na PL en VHP keurt ook NPS voordrachten kandidaten voor verkiezingen goed

Partijvoorzitter Rusland: 'NPS heeft voorbeeld gegeven van hoe het moet'


Het congres van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft vanmiddag, zondag 29 maart 2015 de voordrachten van het hoofdbestuur goedgekeurd. De kandidaten voor De Nationale Assemblee en de districts- en ressortraden zijn geaccepteerd. Alle elf afdelingen hebben de voordrachten unaniem goedgekeurd. Het gaat om meer dan 200 kandidaten. Dit bericht Starnieuws.

De kandidaten voor De Nationale Assemblee van de NPS zijn
* Paramaribo: voorzitter Gregory Rusland (lijsttrekker V7), Patrica Etnel, Arthur Tjin-A-Tsoi, Ruth Renfrum, John van Coblijn en Wayne Telgt.
* Wanica: Daniella Beeldsnijder.
* Nickerie: Soedeschand Jairam.
* Coronie: Kenneth Bruining.
* Saramacca: Prim Sardjoe.
* Marowijne: Kenneth Pallas.
* Commewijne: Marlon Budike.
* Para: Richard Slijters.
* Brokopondo: Eline Maawi en
* Sipaliwini: Leendert Abauna.

Rusland zei, dat de NPS het voorbeeld gegeven heeft van hoe het moet. De partij heeft volgens hem een moeilijke klus op weg naar de kandidaatstelling kunnen klaren. Hij riep de twee kandidaten van Wanica op, die lijnrecht tegenover elkaar stonden, zich te verzoenen.

Staande de vergadering gaven Murwin Leeflang, die het niet gehaald heeft, en Beeldsnijder elkaar een brasa. 'Zo eensgezind zullen wij de verkiezingen ingaan', sprak Rusland. Hij merkte op dat de NPS na 25 mei weer regeermacht zal hebben.

Partijraad VHP keurt alle kandidaatstellingen goed

(Bron foto: VHP)
Santokhi: 'Het is wel eens vaker voorgekomen, dat ik het niet eens ben geweest met bepaalde besluiten'

'Ik begrijp de mensen die boos worden'


De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft vandaag, zondag 29 maart 2015, haar landelijke bijeenkomst van de partijraad gehouden. Het hoofdbestuur heeft deze vergadering met inachtneming van alle partijregels voorbereid en bijeengeroepen.

De partijraadsvergadering had een besloten karakter, het was slechts toegankelijk voor partijraadsleden, dus de dagelijkse besturen van de kernen. Tijdens de vergadering werd door de partijraad decharge verleend aan de penningmeester van het hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid over het boekjaar 2014. Ook had de partijraad tot taak, het kiezen van personen voor deelname aan de verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen.

Er was slechts een kandidatenlijst op het niveau van Assembleekandiaat, districtsraadskandidaat en ressortraadskandidaat. Dus de kandidaten voor volksvertegenwoordigende lichamen zijn bij acclamatie gekozen. De partijraad heeft voordrachten van de kandidaten op alle niveau’s goedgekeurd en bekrachtigd. Het hoofdbestuur is verder gemandateerd om bij een eventuele opengevallen vacature die in te vullen.

Op landelijk niveau gaat het in totaal om 904 zetels (51 De Nationale Assemblee, DNA, 89 districtsraden, dr, en 764 ressortraden, rr) verdeeld over de tien kiesdistricten. Per kandidatenlijst kunnen ten hoogste tien kandidaten-plaatsvervangers (zogenoemde schaduwkandidaten) worden opgebracht. Er zijn 10 DNA-lijsten (100), 10 dr-lijsten (100) en 62-dr-lijsten (620), in totaal 820 schaduw kandidaten, aldus de VHP-mediacommissie in een vanmiddag uitgebracht persbericht.

Na onderhandelingen met de overige V-7 partijen heeft de VHP de volgende posities verkregen op:
1- DNA-niveau landelijk: 13 posities en schaduw 24 posities,
2- dr-niveau landelijk: 28 posities en schaduw 16 posities, en
3- rr-niveau landelijk: 194 posities en schaduw 76 posities.

De partijraadsvergadering had een heel goed verloop. VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi bedankte de aanwezigen voor het welslagen van de vergadering, aldus de eigen mediacommissie in haar persbericht.

Toespraak van partijvoorzitter Santokhi vandaag tijdens vergadering partijraad:

Structuren Pertjajah Luhur keuren voorgedragen kandidaatstellingen goed

PL-voorzitter benoemt opofferingen enkele kandidaten voor De Nationale Assemblee


Structuren van de Pertjajah Luhur (PL) hebben vanmiddag, zondag 29 maart 2015, algehele goedkeuring gegeven aan de kandidaten die de partij op Assemblee, districtsraads- en ressortraadsniveau heeft voorgedragen. Partijvoorzitter Paul Somohardjo heeft toestemming van de partijraad om, in de enkele gevallen waar nog geen consensus is bereikt over de kandidatuur op districtsraads- of ressortraadsniveau, in overleg met de structuren en het coördinatieteam de zaak verder te bespreken, aldus de partij in een eigen uitgegeven persbericht.

De gepresenteerde kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA) zijn Aloysius Koendjbiharie (Marowijne), Enrique Ralim en Ingrid Karta-Bink (Commewijne), Paul Somohardjo en Mike Noersalim (Paramaribo), Raymond Sapoen en schaduwkandidaat Martha Djojoseparto (Wanica), Dorien Tojosemito (Para), Diepakkoemar Chitan (Saramacca), Ivan Khouw (Coronie) en William Waidoe en schaduwkandidaat Lucia Kasanpawiro (Nickerie).

Somohardjo ging in op de opofferingen die de verschillende DNA-kandidaten zich hebben moeten getroosten om zich kandidaat te stellen. Zo heeft William Waidoe, die zou worden aangesteld als procuratiehouder van de bank waar hij aan verbonden is, die promotie opgegeven. Ook heeft hij een salaris van achttien maanden bij de bank geniet opgegeven. Voorts is gesteld dat indien Waidoe niet binnenkomt als DNA-lid, hij niet terug mag naar zijn huidige werkgever.

Partijraadsvoorzitter Hendrik Setrowidjojo bracht dank uit aan de structuren en achterban, dankzij wie de PL nog aan de politieke weg kan timmeren. Hij deed een beroep op hen om met vereende kracht te staan achter de kandidaten.

'Laten we hen ondersteunen om ze daadwerkelijk binnen te halen als DNA, DR en RR. Laten we demonstreren dat we samen sterk staan', sprak Setrowidjojo.

Petitie voor VHP-voorzitter: verzoek Jogi niet kandidaat te stellen voor 4e termijn

'Jogi zou geen concurrentie dulden in Saramacca'

Partijraad beoordeelt vandaag door hoofdbestuur voorgedragen kandidaten


Een groep VHP'ers heeft gistermiddag twee petities ingediend bij voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de partij. Naast ondersteuning van het hoofdbestuur wordt in een tweede petitie gevraagd om Assembleelid Mahinder Jogi niet meer kandidaat te stellen voor een vierde termijn. Dit meldt Starnieuws vanochtend, zondag 29 maart 2015.

De partijraad van de VHP komt vandaag in besloten vergadering bijeen om de voordracht van kandidaten door het hoofdbestuur te beoordelen. Er is een commissie die zich buigt over de voordrachten.

Santokhi hield de mensen die protesteren tegen de voordracht van Jogi voor, dat het uiteindelijke besluit wordt genomen door de partijraad. De regelgeving zal in acht worden genomen. 'We gaan naar regeermacht, we propageren rechtstatelijkheid en in de partij zullen wij ook recht en wet handhaven.' Er zijn diverse kandidatenlijsten opgehaald, maar alleen het hoofdbestuur heeft een kandidatenlijst ingediend.
.
In de petitie waarin gevraagd wordt een andere kandidaat dan Jogi voor Saramacca aan te wijzen, is aangevoerd dat sinds 2000 niemand anders zich in dit district heeft kunnen profileren. Jogi zou geen concurrentie dulden. Hij zou niet goed genoeg zijn voor duizend stemmen. Er zijn diverse zaken, waaronder gesjoemel met bouwkavels, aangehaald om aan te tonen dat Jogi niet meer op de kandidatenlijst hoort. Het hoofdbestuur wordt opgeroepen om in het belang van de partij en Suriname te handelen.

Santokhi zei, dat tachtig procent van de kandidaten nieuwe gezichten zijn. Zij staan klaar om strijd te leveren tegen de tegenstander. De kandidaten zijn gekozen op basis van consensus, waarbij ook de partijbelangen centraal zijn gesteld. Hij stelde verder, dat iedereen vrij was om ook kandidaten in te dienen.

Tjin-A-Tsoi (NPS): 'Vijf bekende corruptieschandelen niet aangepakt door regering'

'Door Bouterse aangekondigde anti-corruptie kruistocht is uitgebleven'

NPS'er wil inzage in eventuele overeenkomst regering met Kaloti


'De president wil nog vijf jaar, mevrouw de voorzitter. Liever had hij vijf corruptiezaken aangepakt.' Woorden van het NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi vrijdagavond tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aldus Starnieuws vanochtend, zondag 29 maart 2015. Hij zei, dat de aangekondigde kruistocht tegen corruptie is uitgebleven en somde vervolgens vijf bekende corruptieschandalen op: OW-verbouw-schandaal, het Gopie-schandaal, Ballast Nedam-schandaal, SGS-schandaal (pre-shipment inspecties) en het EBS-schandaal. Nummer zes, Waterkant-schandaal, is erbij gekomen, sprak Tjin-A-Tsoi. 'De oppositie maakt schandaal, in plaats van dat de coalitie schandaal maakt, zwijgt ze in allen talen.'

Tjin-A-Tsoi vindt dat er slecht financieel beleid wordt gevoerd, waardoor de goud- en deviezenvoorraad zijn afgenomen. Ook voerde hij aan dat diverse aannemers, bedrijven en dienstverleners niet uitbetaald zijn. Het bedrijfsleven accepteert geen bestelbonnen meer. 'Zelfs een groot kopieerbedrijf aan de Henck Arronstraat heeft geweigerd om bestelbonnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan te nemen voor kopieerwerk', zei Tjin-A-Tsoi, doelende op 'Djinipi' van vicepresident Robert Ameerali. De overheid is volgens hem een grote wanbetaler geworden.

Het Assembleelid wilde weten van minister Andy Rusland van Financiën of er een aangepaste begroting zal komen. De inkomsten zijn behoorlijk afgenomen door de lage olieprijs op de wereldmarkt. Welke bezuinigingen zal de overheid doorvoeren, vroeg de NPS'er zich af? Wat zijn de prioriteiten die gesteld worden?

Tjin-A-Tsoi vroeg de regering of de peperdure EBS-huisaansluitingen een deel van het sociaal contract zijn. Hij wees er op, dat er te dure aankoop is geweest van aansluitmateriaal en trafo's. Ook hier zou sprake zijn van mogelijke corruptie. Intussen is er een onderzoek van de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) bezig bij EBS, maar de directeur is nog steeds in functie. De NPS'er stelde ook vragen over bedragen die ingehouden worden, maar niet gestort zijn bij het Pensioenfonds. Ook de Centrale Bank van Suriname (CBvS) trekt niet aan de bel, omdat de directeur van EBS voorzitter van de Raad van Toezicht is bij de CBvS, aldus de politicus.

Tjin-A-Tsoi had ook vragen over het Kaloti Suriname Minthouse. Hij vroeg aan de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën of er een overeenkomst is met Kaloti en of het parlement inzage hierin mag hebben. In hoeveel talen is de overeenkomst getekend, wie hebben getekend en wanneer? 'Kunnen de ministers van Financiën en NH mij vertellen welke verantwoordelijkheden en privileges Kaloti van de overheid heeft gekregen. Hoeveel goud mag Kaloti per jaar verwerken?'

Het Assembleelid maakte tijdens zijn betoog duidelijk, dat goed bestuur zoek is en corruptie in het land straffeloos is tijdens de regeerperiode Bouterse-Ameerali.

Acteur Raimy Sambo over theaterstuk 'Onontdekt' in 'Welgeinformeerd' Radio Tamara, Amsterdam

Deel Waterkant Paramaribo aan ondernemer gegeven: zoveelste voorbeeld van geïnstitutionaliseerde corruptie?


Het wekelijkse actualiteiten-programma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 29 maart 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele gespreksonderwerpen, zoals:

* Kabinet Rutte-Asscher: nog meer gedoogpartijen nodig
VVD en PvdA hebben een harde klap gehad bij de onlangs gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dit heeft grote gevolgen voor de gedoogsteun in de Eerste Kamer. Het verlies kan niet worden gecompenseerd door de winst van de gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP. Er zijn meer partijen nodig om het kabinet in het zadel te houden. Hoe lang zal deze farce nog duren?

* VVD: sluit grenzen voor asielzoekers; steun dictators
Na de PVV, pleit nu ook de VVD voor het sluiten van de grenzen voor asielzoekers.
Het is alom bekend dat deze stap juridisch niet mogelijk is. Ook moreel zijn er fundamentele bezwaren in te brengen tegen het weren van mensen die moeten vluchten voor hun leven. Van de PVV is zo'n voorstel te verwachten. Waarom komt de VVD met dit voorstel?
In de Volkskrant houdt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra een pleidooi voor een realistische benadering van de buitenlandse politiek. Steun aan repressieve regimes is in zijn ogen acceptabel om de veiligheid van het Europa te waarborgen. Zijlstra doelt op de opkomst van jihadistische bewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten na de val van de sterke mannen als Gaddafi en al-Assad. Links reageert voorspelbaar: de VVD gooit de mensenrechten overboord! Is Zijlstra's pleidooi echt zo onzinnig als links beweert?

* Piloot vermoordt 149 passagiers
De co-piloot van het verongelukte Germanwings toestel blijkt moedwillig het vliegtuig te hebben laten neerstorten. Godallemachtig, wat staat ons nog te wachten? Buschauffeurs die de bus van een brug laten rijden? Treinmachinisten die een volle trein laten ontsporen?
Politici proberen ons wijs te maken dat Westerse samenlevingen worden bedreigd door de jihad. Maar is het niet eerder zo, dat het Westen van binnenuit wordt uitgehold? De piloot heeft ooit tegen een vriendin gezegd, dat hij op een dag een daad zou verrichten waar de hele wereld over zou praten. Wat zegt deze vorm van ontspoort narcisme die zich uit in het doden van onschuldigen mensen, over onze tijd?

* Nederland koploper werkloze allochtonen
Uit cijfers van het OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt, dat de helft van de allochtonen in Nederland werkloos is. Op Zweden na, is dit het hoogste percentage in Europa. Deze cijfers zijn overigens al jaren bekend, zie de rapportages van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau. Premier Rutte en vice-premier Asscher hebben, voor de zoveelste keer, hun verontrusting hierover uitgesproken. Concreet beleid om allochtonen aan het werk te helpen ontbreekt echter nog altijd. Waarom durven opeenvolgende regeringen deze alom bekende misstand niet aan te pakken?

In het tweede uur, van zeven uur tot acht uur, weer aandacht voor Suriname en Surinaamse issues:

- Raimy Sambo
Acteur Raimy Sambo is vanaf april te zien in het theaterstuk 'Onontdekt'. Raimy geeft telefonisch een toelichting.

- Deel Waterkant vergeven
Naar nu bekend is geworden is een deel van de Waterkant in Paramaribo al in oktober 2013 vergeven aan de onderneming Cactus N.V. Het stuk ligt tussen de Keizerstraat en de Heiligenweg en beslaat 1.14 hectare. De onderneming is van plan om onder andere een hotel en een winkelcentrum te bouwen op dit stuk domeingrond. Een en ander wordt gefinancierd uit de PetroCaribe-gelden. Is dit het zoveelste voorbeeld van de geïnstitutionaliseerde corruptie onder de huidige Surinaamse regering? Het panel is voornemens om een reactie uit Suriname te verkrijgen over deze mistige deal.

Welgeïnformeerd wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram. Het panel bestaat uit Owen Venloo en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 29 maart 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Wereld FM, 99.4 FM ether en 104.6 kabel. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Gajadien (VHP): 'Er zijn kisten vol valse munten in omloop'

Echte Srd's. (Bron foto: Red. De Surinaamse Krant)
'Persoon achter valse munten financiert politieke organisatie in Nickerie'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien onthulde vrijdag tijdens de behandeling van de begroting in De Nationale Assemblee (DNA), dat er kisten vol valse munten in omloop zijn gekomen. Er zijn aanhoudingen verricht, maar de zaak is volgens hem in de doofpot gestopt. De persoon die verantwoordelijk is voor die valse momenten zou volgens Gajadien een  politieke organisatie in Nickerie financieren.

Het Assembleelid beweerde, dat er vreemde dingen in het land gebeuren. Recht en wet moeten worden hersteld. Er worden vragen gesteld, waarop geen antwoorden komen. De valse munten zijn in de economie terechtgekomen, zonder dat er tegen de daders opgetreden is.

Gajadien zei dat het bekend is geworden dat valse munten in omloop zijn. Ondanks dat er aanhoudingen zijn verricht, zijn er geen verdere acties ondernomen. 'Deze zaak is met de mantel der liefde bedekt', zei het Assembleelid.

Starnieuws bericht vandaag, zondag 29 maart 2015, dat er een onderzoek ingesteld werd naar valse munten die in omloop zijn gekomen. Er verscheen enkele maanden geleden een bericht op social media, dat de politie een inval zou hebben gedaan in Nickerie. Dat bericht kon niet bevestigd worden door de politie. Over deze zaak zijn verder geen mededelingen gedaan.

Gajadien hoopt dat de regering morgen antwoord op deze ernstige kwestie zal geven.