maandag 30 maart 2015

Directeur ministerie RGB stelt diepgaand administratief en financieel onderzoek op ministerie in

Enkele ambtenaren zouden misbruik hebben gemaakt van staatseigendommen

Chantal Doekhie: 'Het zit me echt dwars en ik handel het heel netjes af'


Chantal Doekhie, directeur op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), zegt vandaag, maandag 30 maart 2015, in de Times of Suriname dat zij bezig is met een diepgaand administratief en financieel onderzoek binnen haar ministerie. Ook wordt aan ordening gewerkt. Ze wil niet dat er misbruik wordt gemaakt van staatsmiddelen binnen RGB.

Er zijn enkele ambtenaren bij RGB die misbruik hebben gemaakt van staatseigendommen. 'Het zit me echt dwars. Ik handel het heel netjes af. Ik heb ze conform de Personeelswet aangeschreven, zodat de mensen zich kunnen verweren. De mensen moeten blij zijn dat ik tijdig ingegrepen heb', aldus Doekhie.

Doekhie is sinds 1 februari directeur bij het ministerie. Aan de hand van klachten die zij ontvangen heeft en eigen constateringen na onderzoek, heeft zij besloten om op de werkvloer personele verschuivingen door te voeren. Volgens haar moet dat niet gezien worden als straf, maar als ordening.

Ze zegt ook, dat mensen daardoor tegen zichzelf beschermd worden.

Op financieel gebied wil de directeur ook ordening hebben. 'Ik wil inventaris hebben van de tegoeden van de Staat. Wanneer de directeur het hele financiële plaatje wil bekijken, beginnen de mensen bang te worden.' Doekhie kan ook niet accepteren, dat er ruzie is op een bepaalde afdeling, omdat dat geen gezonde werksituatie is.

Ze zegt een goede samenwerking te hebben met minister Steven Relyveld. 'Ik ben heel enthousiast en blij, dat ik hem kan ondersteunen.' Ze stelt onder de indruk te zijn van het werk dat door de minister wordt verzet om veel mensen, die al vele jaren wachten, binnen korte tijd hun grondbeschikking te overhandigen.

RGB-minister ontkent dat regering 15 miljoen PetroCaribe-dollars steekt in project Waterkant van NV Cactus

Assembleeleden oppositie: 'Dit is geen zuivere koffie. Volk wordt voor de gek gehouden'

NV Cactus kent geen geschiedenis opzetten winkelcentra en hotels


Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ontkent dat de Staat met 15 miljoen dollar uit de PetroCaribe-overeenkomst met Venezuela zal inkomen in het project Waterkant van NV Cactus. Dit is uit de duim gezogen, aldus de bewindsman vanmiddag, maandag 30 maart 2015, in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling.

De oppositie uitte zware kritiek erop, dat de ondernemer Guno Chin A Sen het recht van grondhuur heeft gekregen op het perceelland, groot 1,1356 hectare, gelegen tussen de Keizerstraat en de Heiligenweg in het centrum van Paramaribo.

Relyveld zei vanmiddag, dat adviezen zijn ingewonnen van de districtscommissaris en de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS). Aan de bewindsman is gevraagd waarom de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en de ministeries van Financiën en Handel en Industrie niet zijn benaderd. Relyveld antwoordde, dat hij afgestemd heeft met zijn collega van Onderwijs en Volksontwikkeling, onder welk ministerie Monumentenzorg valt. Deze dienst zou geen bezwaar hebben tegen de gronduitgifte. Aan de minister is voorgehouden, dat de Waterkant deel uitmaakt van de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Assembleelid Noreen Cheung zei, dat ze niet tegen NV Cactus is, maar dat deze onderneming ook aandelen heeft in het goudopkoopbedrijf op de hoek van de Eldoradolaan en de Gompertsstraat. Zij stelde, dat het volk voor de gek wordt gehouden.

Diverse oppositieleden bleven erbij dat het hier niet om zuivere koffie gaat. Het gaat om een NV die een maatschappelijk kapitaal heeft van Srd. 5000 en slechts Srd 1.000 heeft volgestort. Volgens hen heeft dit bedrijf ook geen historie van het opzetten van een winkelcentra, hotel en toerismefaciliteiten. 'Alle grond is uitgegeven, nu geeft men de rivier ook weg', zei Nieuw Frontfractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP). Oppositionele partijen hebben afgelopen week een  interpellatievoorstel hierover ingediend.

Relyveld zei verder, dat mensen indertijd ook het belang van de 'Bosjebrug' niet inzagen, maar nu rijdt iedereen er, over. De bewindsman deelde mee dat binnen zes maanden begonnen zal worden met de activiteiten. Volgens hem is er niks aan de hand. Coalitieleden merkten op dat het om stemmingmakerij gaat. Nu de minister diverse vragen heeft beantwoord, komt de oppositie met nieuwe argumenten, merkte André Misiekaba (NDP) op.

Bewoners Leidingen, Paramaribo, nemen recht in eigen hand

Verdachte van diefstal door bewoners ziekenhuis in geslagen

Politie zoekt mishandelaars van oude bekende van politie


Bewoners in het Leidingen-gebied hebben een oude bekende van de politie, Freddy S., het ziekenhuis in geslagen. De bewoners blijken in de nacht van donderdag op vrijdag de man gewond te hebben overgedragen aan de politie van bureau 9A, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 30 maart 2015.

De mishandelde man was in het bezit van een fiets, een brushcutter, een koevoet en een slijpmachine. Hij heeft toegegeven dat hij een deel van de goederen heeft gestolen in de omgeving van Leiding 11A.

De politie roept benadeelden op zich te melden bij het bureau. Ook gaat de politie na wie de de man hebben mishandeld.

Binnenkort tegenvoorstel bonden pensioenregeling ambtenaren Land Curaçao

Bonden al sinds oktober 2014 in bezit voorstel regering  


De overheidsvakbonden zullen binnen één tot twee weken met een tegenvoorstel komen voor een pensioenregeling voor ambtenaren van het Land Curaçao. Dit bevestigt Abvo-voorzitter Wendy Calmes, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 30 maart 2015. Volgens Calmes zijn de laatste adviezen zo goed als binnen en hij verwacht dat ‘op zeer korte termijn’ het voorstel bij de regering kan worden ingediend.
 
In een zeer korte reactie stelde minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) dat hij nog geen tegenvoorstel heeft ontvangen en dat de vakbonden op korte termijn een brief van de regering kunnen verwachten. De minister onthield zich vanochtend van verder commentaar.

De overheidsvakbonden hebben sinds oktober vorig jaar het voorstel van de regering in hun bezit. Dit voorstel gaat uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar, een overgangsregeling en een andere manier om de hoogte van de pensioenuitkering te bepalen. De regering wacht sindsdien op een reactie van de vakbonden, maar die reactie is er nog steeds niet gekomen.

In december gaf Van der Horst aan dat hij moeilijk langer kon wachten en stelde hij de vakbonden een ultimatum van medio januari. Hij gaf toen aan ervan overtuigd te zijn dat de vakbonden doordrongen waren van de urgentie van de zaak. Maar het ultimatum werd niet gehaald. Indertijd verklaarden de vakbonden dat het een complex probleem was met ingrijpende gevolgen dat ook betrekking heeft op verschillende andere wetten.

Tijdens dit traject kwamen de vakbonden zelf met een eigen streefdatum waarop hun tegenvoorstel gereed zou zijn. In eerste instantie werd gesteld ‘voor eind februari’, later werd dat ‘in de eerste twee weken van maart’. Maar, beide streefdata werden niet gehaald.

Vanochtend gaf Abvo-voorzitter Cames aan, dat de vakbonden zeer dichtbij zijn om een tegenvoorstel in te dienen. 'Wij hebben een advies van een neutrale actuaris opgevraagd. Dat is op een punt na binnen. Ook moet er nog gesproken worden over wat we gaan doen met doorwerken voor zware beroepen na je zestigste.'

De Abvo-voorzitter stelde vanochtend, dat de regering wel de pensioenhervormingen snel wil doorvoeren, maar dat het een en ander wel secuur moet gebeuren. 'Daar maken wij ons sterk voor.'

3 Miljoen Amerikaanse dollar van Global Fund voor bestrijding malaria in Suriname

Malaria alleen nog aanwezig in het grensgebied met Frans-Guyana


Suriname heeft onlangs drie miljoen Amerikaanse dollar toegewezen gekregen van het in de Zwitserse stad Genève gevestigde Global Fund om malaria volledig uit te bannen. Dit zal gedaan worden met een project dat deze week begint en waarvan de uitvoering in handen is van het ministerie van Volksgezondheid. 

Sinds 2004 subsidieert het fonds projecten om  malaria te bestrijden in Suriname. Volgens Radjen Khedoe, vertegenwoordiger van Global Fund in Suriname, is Suriname praktisch malariavrij, op het grensgebied met Frans-Guyana na, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 30 maart 2015.

'We zullen vanaf 1 april, net als in de voorgaande jaren, mensen inzetten die speciaal getraind zijn om in de goudvelden gratis de mensen te testen en medicijnen en klamboes te verstrekken.'

Dat dit hard nodig is in het grensgebied met de Fransen komt volgens Khedoe, omdat de aanpak in Frans-Guyana niet zo intensief is als in Suriname. De besmetting komt voornamelijk door de goudzoekers die illegaal de grens oversteken, geprikt worden door de malariamuskiet en besmet terugkeren naar Suriname.

Er is echter in de toerismesector enige verwarring over de status van het land wat betreft malaria. Zo adviseert de Gemeentelijke Gezondheidsdienst in Nederland bezoekers die naar het binnenland gaan nog steeds met klem medicijnen tegen malaria in te nemen, terwijl vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) gezegd wordt dat het niet echt nodig is.

Khedoe: 'Dat komt, omdat we nog niet officieel malariavrij zijn verklaard door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zolang dat niet is gebeurd zal men in het buitenland dat advies blijven geven. Het streven is om in eerste instantie bepaalde gebieden officieel malariavrij verklaard te krijgen en uiteindelijk heel Suriname.'

Na Venezuela gaat ook padie naar Brazilië worden geëxporteerd

Minister Lackin: 'Binnenkort mag Suriname 50.000 ton rijst exporteren naar Brazilië'Suriname kan binnenkort vijftigduizend ton rijst exporteren naar Brazilië. Dit zegt minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken vandaag, maandag 30 maart 2015, in de Times of Suriname. De betreffende overeenkomst wordt als een grote uitlaatklep gezien voor de padieboeren in Nickerie die vinden dat ze met te lage opkoopprijzen voor hun padie zitten.

De opkopers, verwerkers en exporteurs bieden veel te laag. Ook na de exportmogelijkheid en de moeizame start ervan, die de regering onlangs creëerde naar Venezuela, kwam er geen verandering. Padie mocht worden geëxporteerd, maar de klacht van de boeren houdt aan.

De regering ziet de verruimde exportkansen als een succes. 'Een heleboel mensen hadden gehoopt dat het niet zou werken. De agrarische sector staat heel hoog aangeschreven', zegt Lackin.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom de opdracht te helpen zoeken naar afzetmarkten. Getracht wordt zo de productie te stimuleren. Het accent op subsidie moet er zoveel mogelijk vanaf. 'We gaan de komende week richting Brazilië om de formaliteiten af te ronden. De markt is al gegarandeerd', aldus Lackin, waarbij vooral gedacht moet worden aan de deelstaat Pará.

(Red. De Surinaamse Krant/Times of Suriname)

Assembleelid Tjin-A-Tsoi (NPS) zegt dat minister Hok 'jokt'

Minister Hok heeft overeenkomst met Kaloti voor minthouse getekend

Bewindsman begrijpt commotie over vraag wel of geen overeenkomst niet


Het NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi heeft vanmiddag, maandag 30 maart 2015, bij de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen ervan beschuldigd te jokken. Het Assembleelid wilde weten hoe het zit met de overeenkomst met Kaloti voor de bouw van het minthouse in het district Para, op loopafstand van de nationale luchthaven J.A. Pengel. De bewindsman bevestigde, dat er een overeenkomst moet bestaan, maar dat dit volledig een aangelegenheid is van het ministerie Financiën.

Tjin-A-Tsoi vroeg Hok waarom de overeenkomst niet naar het parlement is gestuurd. Hok deed echter, aldus bericht Starnieuws, alsof hij er niets van af weet en verwees de NPS-politicus naar zijn collega-minister Andy Rusland van Financiën. Het Assembleelid stelde echter, dat Hok de overeenkomst getekend heeft.

Hok begreep niet waarom er zo'n commotie moet ontstaan rond deze zaak. Hij bleef erbij, dat met de uitvoering van de overeenkomst met Kaloti het ministerie van Financiën is belast.

Assembleeleden klagen er volgens Starnieuws overigens over, dat de ministers heel kort ingaan op de vragen en geen antwoord geven op diverse zaken die aan de orde zijn gesteld tijdens de begrotingsbehandeling.

Agent gearresteerd voor betrokkenheid dubbele moord op Curaçaose luchthaven Hato

28-Jarige agent zou No Limit Soldiers informatie hebben verschaft over vlucht slachtoffers


De 28-jarige agent X. de W., beter bekend als Boeis, is vanochtend, maandag 30 maart 2015, op Curaçao aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de dubbele moord op 15 juli jl. op vliegveld Hato, waarbij diverse personen ook gewond zijn geraakt. Dat bevestigt woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie ()M) vanmiddag in de Amigoe. Het OM blijft echter nog vaag over deze zaak, aangezien het onderzoek in volle gang is.

Het is niet helemaal duidelijk waar de man werd aangehouden, maar het is wel bekend dat hij op straat reed toen hij werd aangehouden door zijn collega’s met de mededeling, dat hij verdachte is in Hato dubbele moordzaak.

Welke rol de agent heeft gespeeld bij de moorden is officieel niet bekendgemaakt. De ochtendkrant Vigilante wist afgelopen maand al te melden, dat een agent informatie zou hebben verschaft aan de vijanden van de vermoorde Erwin ‘Djais’ Juliana en diens neef Shantlé ‘Champi’ Arnhem. De agent zou mensen van de groepering No Limit Soldiers (NLS, uit Koraal Specht) informatie hebben gegeven over de vlucht van de slachtoffers, die volgens het OM lid zouden zijn geweest van de groepering Buena Vista City (BVC).

Het is publiek geheim, dat Juliana een belangrijke rol speelde bij de bende BVC, waarmee de NLS al jaren oorlog voert. Deze bendeoorlog heeft inmiddels al veel levens geëist en er zijn indicaties dat er nog meer doden zullen vallen. Ook de broer van Juliana, Destry, zou in verband met deze oorlog in augustus 2012 zijn doodgeschoten in de Biminisweg in Buena Vista.

Volgens Nederlandse media hebben deze moorden wellicht ook te maken met de moord op de topcrimineel Gwenette Martha in Nederland. Dat is vooralsnog niet gebleken uit de behandeling van de regiezittingen van deze zaak, aldus Amigoe.

De schietpartij zorgde voor veel commotie op de luchthaven. Diverse personen, waaronder kinderen, waren getuige van de fatale schietpartij. Ook de scouts en hun leiders (een groep van ruim vijftig personen) die uit Martinique en Guadeloupe naar het eiland kwamen om deel uit te maken van de Caribbean Jamboree, waren daar aanwezig. Zij stonden op het punt om de beschikbaar gestelde bussen in te stappen, toen de eerste schoten werden gelost.

Minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) sprak toen van een ‘aanslag op het toerisme van het land’. Ook buitenlandse media maakten melding van een ‘Wild Wild West-scenario’ op het eiland.

Inmiddels is alles uit de kast getrokken om deze zaak op te lossen en om dergelijke schokkende incidenten in de toekomst te voorkomen, stelt Navarro.

De plannen om Juliana op het eiland of in Nederland te vermoorden waren al jaren bekend, het slachtoffer wist dit zelf ook. Hij werd in 2013 door de Nederlandse politie ingelicht over de verijdelde aanslag op zijn leven. De Nederlandse politie had een tip gekregen over de moord, maar het OM kon niet zeggen wie de melding had gedaan en wat de tipgever precies had gezegd. De veroordeelde huurmoordenaar en tevens schutter van Helmin Wiels, Elvis ‘Monster’ Kuwas, zou zijn ingeschakeld voor de moord op Juliana. Dat zou hij in Rotterdam moeten doen, maar die plannen werden door de Nederlandse politie verijdeld en Kuwas werd later samen met een andere 27-jarige man uit Zaandam opgepakt.

Volgens niet-officiële berichten blijkt, dat één van de verdachten betrokken bij de dubbele moord, Gyvenci M., inmiddels door het Openbaar Ministerie en op eigen verzoek in verband met doodsbedreigingen naar Nederland is overgebracht. De bevestiging hiervan en van de overbrenging van een tweede verdachte, laat op zich wachten.

Randjietsingh (VHP) wil van regering weten waarom 10.000 kilo goud uit reserves is verkocht in twee jaar tijd

'Wie heeft dit goud mogen opkopen en waar zijn opbrengsten gebleven?'


Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP) heeft de regering afgelopen vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee gevraagd om het parlement te komen informeren over de exacte reden waarom in twee jaar tijd 10.000 kilo goud uit de goudreserves zijn verkocht, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 30 maart 2015.

‘Terwijl bedragen in de begroting niet worden besteed voor de belangen van het volk, wordt meer dan bijna 500 Amerikaanse dollar miljoen uit onze reserves verkocht in twee jaar tijd. Voorzitter, het resultaat van een gevoerd uitgaven wanbeleid? Wat is de tegenwaarde van deze 500 miljoen dollar dat verkocht is? Wie heeft deze bedragen en dit goud mogen opkopen? Waar zijn de opbrengsten van ongeveer Srd 2,0 miljard gebleven?’, waren de vragen van Randjietsingh.

De fractieleider is van mening, dat het volk recht heeft om te weten wat precies met dit geld is gebeurd, aangezien zij de eigenaar is.

Er is veel te doen geweest over de verkoop van een gedeelte van de goudvoorraad door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in 2013. De bank kreeg vanaf toen al kritiek over deze handeling. Bankpresident Gillmore Hoefdraad zei achteraf in de media, dat als het goud niet was verkocht de bank ongeveer 20 miljoen Amerikaanse dollar zou verliezen door de val van de goudprijs. Volgens hem was het geld simpelweg verwisseld voor banktegoeden in harde valuta, dat volgens hem ook deel uitmaakte van de internationale reserves.

Volgens Hoefdraad is Suriname een goud exporterend land. Het is daarom een risico om een te groot deel van de internationale reserves in goud te hebben als Suriname reeds zo afhankelijk is van de exportopbrengsten en overheidsinkomsten. Dit punt was in 2013 reeds door oud president, parlementariër en NPS-voorzitter Ronald Venetiaan in het parlement aangekaart. Venetiaan wilde toen al weten hoe lang dit door zou gaan. Er werd volgens hem van de gedachte uitgegaan dat het goud dat verkocht wordt, teruggekocht kan worden. De politicus vond dit niet zo vanzelfsprekend. Er kan volgens hem ook een situatie ontstaan, waardoor het goud niet teruggekocht kan worden.

Per ultimo februari zijn de monetaire reserves gekelderd onder het kritieke punt 600 miljoen Amerikaanse dollar, en wel naar 575 miljoen dollar.

Pahlad waarschuwt op VHP-bijeenkomst Saramacca voor omkooppraktijken NDP

'De NDP mag nooit meer in Saramacca komen'


Tijdens een afgelopen vrijdag gehouden VHP-massameeting in het district Saramacca heeft Charles Pahlad de aanwezigen ervoor gewaarschuwd, dat de NDP in staat is personen om te kopen. ‘Ze hebben geld, macht, alles hebben ze.’ Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 30 maart 2015.

Volgens de ex-NDP’er gaan ze proberen de districtsraads- en ressortraadsleden en gekozen parlementariërs om te kopen. ‘Ze zijn bereid een miljoen Amerikaanse dollar te betalen’, beweerde Pahlad.

Hij zei verder, dat Mahinder Jogi, gastheer van de avond, een geschikte Assembleekandidaat is voor het district. De vele aanwezigen waren volgens hem het bewijs dat er genoeg mensen achter Jogi staan. Hij deed daarnaast ook een beroep op de bewoners van Saramacca om hard te werken en te gaan voor alle 3 zetels. ‘De NDP mag nooit meer hier komen.’

Pahlad is ook van mening dat de tegenpartij de VHP zwaar aan het verkavelen is. Maar, dat is ze volgens hem nog niet gelukt. Hij deed een beroep op buurtbewoners om voorzichtig te zijn en de NDP de ruimte niet te geven om zetels te behalen in het district.

CI Suriname gaat onderzoek doen naar haalbaarheid export zoet water naar Caribische eilanden

(Bron foto: raleighvallen.com)
Regering nog afwachtend als het gaat om waterexport


De Surinaamse tak van de internationale natuurbeschermings- organisatie Conservation International (CI) heeft via diverse fondsen ongeveer honderdduizend Amerikaanse dollar ontvangen om een studie te laten uitvoeren naar de economische- en technische haalbaarheid en de noodzakelijke voorwaarden van de export van zoet water naar Caribische eilanden. De resultaten van de studie kunnen de regering ten goede komen mochten bedrijven zich aandienen die zoet water willen gaan exploiteren, aldus de directeur van CI Suriname John Goedschalk vandaag, maandag 30 maart 2015, in de Ware Tijd.

Volgens de wereldvoedselorganisatie FAO zullen in 2025 1.800 miljoen mensen in de wereld te maken krijgen met absolute waterschaarste. De eilanden in de Caribische regio, zoals Antigua & Barbuda, Haïti, Barbados, Bahamas en Saint Kitts & Nevis, hebben nu al te maken met een tekort aan drinkwater. Zij zouden de eerste afnemers van Surinaams drinkwater kunnen zijn.

Op dit moment heeft de Surinaamse regering aan een bedrijf een concessie uitgegeven om water te winnen voor export. Dat bevestigt minister van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok. Toch is de regering nog niet actief bezig met het exploiteren van water als exportproduct. 'Ik kijk uit naar het onderzoek van CI Suriname. Ik zie mogelijkheden als we het goed doen. Maar het is nog vroeg, ik wil nu geen uitspraken doen die verwachtingen oproepen.'

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
 Goedschalk is ervan overtuigd dat water van ontzettend groot belang kan worden voor Suriname. 'Waterexport kan de spaarpot van Suriname worden. Volgens onze berekening kan de Surinaamse economie groeien met 4,5 miljard per jaar als we drie procent van ons wegstromend water tegen een Amerikaanse dollar per kuub zouden verkopen. Maar, dan moet het besef wel groeien dat water een waarde heeft. Ieder politicus moet dat weten, zodat daar ook bij de uitgifte van waterconcessies rekening mee wordt gehouden', aldus Goedschalk.

Volgens hem is water uiteindelijk veel belangrijker voor Suriname dan olie. Daar komen immers steeds meer alternatieven voor.

Statenlid Wilsoe op Curaçao wil opheldering van minister Navarro over claim in camera-kwestie

Bij niet nakomen order levering beveiligingscamera's kan Curaçao claim van 3 miljoen dollar tegemoet zien


Parlementariër Elmer Wilsoe van regeringspartij Pueblo Soberano (PS) op Curaçao wil dat minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) uitlegt waarin de bepaling is opgenomen, dat Curaçao bij het niet nakomen van de order voor de levering van beveiligingscamera’s, een claim van 3 miljoen dollar te wachten staat. Dat heeft het Statenlid in zijn toespraak van afgelopen zaterdag bij de sede verklaard, aldus bericht vandaag, maandag 30 maart 2015, het Antilliaans Dagblad. 

Wilsoe zei ook niet te begrijpen dat Navarro vorige week tijdens een persconferentie verklaard heeft, dat het gedoe om de plaatsing van de camera’s een gepasseerd station is. Het Statenlid vroeg zich af of dit wel het geval is. Ook plaatste het Statenlid vraagtekens bij de claim van drie miljoen. Het Statenlid vroeg zich af hoe het mogelijk is dat bij een contractbreuk, het land 3 miljoen dollar moet betalen, volgens Wilsoe kost het project zelf ook 3 miljoen.

De politicus ontkende dat de ministers van Pueblo Soberano akkoord waren gegaan met de order voor de camera’s. De drie PS-ministers zijn akkoord gegaan om door te gaan met hetgeen in de Memorandum of Understanding (MoU) stond, zei Wilsoe. De ministers waren er tegen dat het contract getekend zou worden, aldus de politicus, die eraan toevoegde dat het allemaal is gedocumenteerd. Zolang er niets is getekend, is de regering nergens toe verplicht, zo oordeelde het Statenlid.

Partijgenoot Jaime Cordoba stond in diezelfde bijeenkomst stil bij de vergadering van Samenwerkende Partijen die voor vandaag gepland staat. Volgens Cordoba wordt het een verhitte vergadering.

De PS-parlementariër zei dat de standpunten van de fractie bekend zijn. De politicus specificeerde niet welke punten voor een verhitte vergadering zorgen. Wel zei hij dat de fractie de zaken in de traditie van de PS afhandelt, daarbij is geen ruimte voor spelletjes, de partij hecht eraan dat alles volgens de wettelijke regels gebeurt. Het resultaat van het overleg van de Samenwerkende Partijen is vandaag aan het eind van de middag bekend, zo verklaarde Cordoba.

PAIS: Bisdom Willemstad, Curaçao, doet veel moeite om gebeurtenissen rond seksueel misbruik te verhullen

'Tijd voor katholieke kerk op Curaçao om antwoord op vragen te geven'


Er moet snel een discussie gevoerd worden over de verantwoordelijkheid van de rooms-katholieke kerk voor het gedrag van haar geestelijken. Dat meent regeringspartij PAIS, aldus bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 30 maart 2015. De partij signaleert dat het seksueel misbruik door katholieke geestelijken de afgelopen tijd heel erg prominent naar voren is gekomen en betuigt haar medeleven met de slachtoffers van seksueel misbruik. 

Ook stelt PAIS zich ervan bewust te zijn, dat het verschijnsel zich niet alleen in kerken, maar ook bijvoorbeeld in gezinnen, sportverenigingen en op scholen voordoet. De partij beperkt zich tot het misbruik binnen de katholieke kerk. 'En wel, omdat wij hebben gemerkt hoeveel moeite het Bisdom Willemstad doet om deze gebeurtenissen te verhullen, ze onder het tapijt te schuiven, studiereizen verzint, of de schuldige priesters naar een andere bestemming uitzendt in plaats van dat het probleem wordt aangepakt en de koe bij de horens wordt gevat.'

Deze zaken zijn vooral relevant omdat de katholieke kerk een belangrijke rol vervult als morele autoriteit op het eiland, zo oordeelt de partij. PAIS stelt dat het voor de katholieke kerk op Curaçao tijd is om antwoord te geven op de volgende vragen:
'Wat zijn de criteria die de kerk in acht neemt om kandidaten te selecteren om pater te worden? 
Vallen daar ook psychologische tests onder waar pedofilie en andere afwijkingen aan het licht worden gebracht?'

Dat zijn enkele vragen die volgens de partij beantwoord moeten worden. Ook wil PAIS weten welke controlemechanismen de kerk heeft en wat de procedures zijn bij het behandelen van klachten. 'Wat zijn de disciplinaire maatregelen die er worden genomen? Blijft de overheid het salaris doorbetalen ondanks het feit dat een pastoor tegen de regels in handelde? Is het bisdom verplicht om in het geval een geestelijke niet volgens de regels handelt, dit aan de overheid te melden?'

Andere zaken die PAIS zich afvraagt zijn: 'Wat voor soort kerk wil ik zijn en welke rol wil ik binnen de samenleving hebben?'
Indien het antwoord is dat men voor de kerk een rol ziet als opvoeder met normen en waarden, dat deze een taak heeft als rolmodel, dan moet de kerk haar verantwoordelijkheid nemen en het vertrouwen in het instituut herstellen, aldus PAIS. 'Dit zal betekenen dat men ophoudt met verstoppertje spelen, dat men ophoudt om financiële overwegingen mee te laten spelen bij het eventueel toekennen van een schadevergoeding, dat de fouten erkend worden en men met de opperste transparantie de tekortkomingen aanpakt en voorkomt dat deze zich blijven herhalen.'

Dobru Stichting eert Jacques Pinas

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
'Het voelt goed aan er zelf bij te zijn.'


'Jack was in de tijd samen met Robin ‘Dobru’ Raveles strijder van het eerste uur voor nationalisme en heeft ons ook het symbool van Suriname gegeven, alhoewel het niet in de oorspronkelijke vorm is.' Zo motiveerde voorzitter Yvonne Raveles van de R. Dobru Raveles Stichting afgelopen vrijdag in de achtertuin van Souposo aan de Costerstraat in Paramaribo, de eerste huldiging aan Jacques Pinas, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 30 maart 2015.

Tijdens de eerste Dobru Neti was hij persoonlijk aanwezig om de eerste Dobru memorial in ontvangst te nemen.

Pinas was aangenaam verrast met de huldiging. 'Deze gebeurtenis is een van de mooie dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Dit jaar kom ik ook voor op de kalender van de Anton de Kom Universiteit.'

Pinas is van mening, dat mensen gewaardeerd moeten worden wanneer ze nog in leven zijn, zodat zij het kunnen meemaken. 'Het voelt goed aan er zelf bij te zijn.'

De bijeenkomst vrijdag werd gevuld met zang, rap, poezie, dj- en live muziek van Dominique Ravenberg, Ori, Zulile Blinker en het dichterscollectief KokoLampu, HIGHR, dj Earl Da Pearl, A Milli en anderen.

Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog twee Dobru Neti's te houden.

Kennelijk te vroege 1 aprilgrap op Facebook schiet doel voorbij.....

Net echt, maar oh, zoooo nep en een dag te vroeg gepubliceerd op Facebook (Bron 'foto': Nistar Photo Transformer)
Een vermeende meteorietinslag op Onafhankelijkheidsplein komt dag te vroeg....


De Facebookpagina Nistar Photo Transformer heeft vanochtend, maandag 30 maart 2015, een kunstig en vooral leuk in elkaar geknutselde 'foto' gepubliceerd van een zogenaamde inslag van een meteoriet op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. In de foto is zelfs een vermeend logo van de nieuwswebsite Starnieuws geplaatst om de vermeende echtheid van de foto te benadrukken, maar de goede en vooral wakkere kijker ziet meteen dat er Starnieuwz staat en niet Starnieuws.

Toch blijken er bezoekers van de Facebookpagina te zijn die werkelijk geloven wat op de foto zogenaamd is te zien..... Zo plaatst een van de bezoekers deze toch wel serieus bedoelde reactie: 'Een inslag van een meteoriet zou nooit van zo een klein formaat kunnen zijn.. Die krater zou minstens kilometers breed en lang kunnen zijn'

Zelfs de naam van de Facebookpagina Nistar Photo Transformer lijkt bij diverse bezoekers geen belletjes te laten rinkelen.

Het lijkt er heel sterk op dat het gaat om een te vroege 1 aprilgrap die zijn doel heeft gemist....., maar het fotoknutselwerk is en blijft leuk en de genoemde Facebookpagina is zeker een bezoekje waard.

(Red. De Surinaamse Krant)

Agent te Tapoeripa door vijftien mannen ernstig mishandeld - Dagblad Suriname: Agent zou dronken zijn geweest .

Politieman arresteert tijdens feestje drugsverdachte

Agent zou in wilde weg hebben geschoten waardoor vrouw werd geraakt door kogel


Politieagent R.K. is afgelopen zaterdag in het dorp Tapoeripa ernstig mishandeld door vijftien mannen. De agent had tijdens een feestje een drugsverdachte gearresteerd en daar waren vele feestgangers kennelijk niet zo van gediend.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname meldt, maandag 30 maart 2015, dat de agent de verdachte wilde afvoeren toen vijftien personen hem aanvielen. Het waren vrienden en familieleden van de verdachte.

R.K. werd overrompeld, ontwapend en geslagen. Zijn gezicht was opgezwollen. De agent werd in de plaatselijke poli behandeld. De verdachten zijn overigens allemaal bekend bij de politie.

Overigens werd het dienstwapen van de politieman tijdens de schermutseling met de mannen afhandig gemaakt. Tijdens de worsteling met de mannen ging het wapen af en werd een vrouw in een voet geraakt. De kogel zal operatief moeten worden verwijderd.

Het Dagblad Suriname, de online-editie, komt vanochtend echter met een heel ander verslag van de gebeurtenissen te Tapoeripa.. Volgens de krant haalde rond een uur 's morgens taxichauffeur Clyde P. een marihuanasigaret uit zijn zak.

‘Op dat moment liep een man gekleed in een camouflage jacket en een witte trui en een blauwe jeans broek mij tegemoet. Hij hield mij voor dat ik me jonko niet mocht roken. A man har a gong spang. Ik hield hem voor dat ik niet daar zou roken en dat hij het wapen mocht wegzetten. De man met het wapen begon tekeer te gaan en begon daarbij schoten in de lucht te lossen. Alle aanwezigen stonden rondom en keken naar ons. Een van de mensen schreeuwde dat de man een politieman was. Hoe moest ik in godsnaam weten dat de man een politieagent is’, aldus Clyde tegenover de redactie van de krant.

De getuige E.N. zegt, dat de agent heeft nagelaten om zich te legitimeren. Hij begon dwars door de menigte te schieten, met als gevolg dat een vrouw een schotverwonding in haar been opliep. Volgens E.N. heeft de vrouw een in- en uitschot opgelopen. Het verwonde slachtoffer werd na de schietpartij vervoerd naar de poli voor medische behandeling. Intussen had iemand de politie hierover gewaarschuwd.

Later bleek dat de schutter een majoor van politie is, die onder invloed van alcohol verkeerde. Hij was na de schietpartij ontwapend door de mensen en moest daarbij trappen en schoppen van de omstanders incasseren. De politie die ter plekke verscheen, voerde de schietende majoor af naar het bureau.

De getuigen stellen bereid te zijn over het gebeurde een verklaring bij de politie af te leggen. ‘Wij kennen Clyde P. alias Blaka niet zo. A man no suku trobi.’ De politie van Brokopondo heeft het dienstwapen waarmee de majoor geschoten heeft niet gevonden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Zwaargewonde man afgezet bij ziekenhuis in Willemstad op Curaçao

Man met steekwonden in buik waarschijnlijk betrokken bij steekpartij achter sloperij


Een nog onbekende zwaargewonde man is gistermiddag afgezet bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad op Curaçao. De man bleek steekwonden in zijn buik te hebben, zo bericht vandaag, maandag 30 maart 2015, onder andere Paradise FM. 

De man was waarschijnlijk betrokken bij een steekpartij eerder die dag achter een sloperij langs de Weg naar Santa Catharina waarover rond half vier 's middags een melding binnenkwam bij de politiecentrale.

De zwaargewonde man is bij het ziekenhuis afgezet door een bestuurder in een personenauto, die meteen wegreed.

PDO heeft negen kandidaten voor De Nationale Assemblee

Waldi Nain en zijn PDO nemen in Alternatieve Combinatie deel aan verkiezingen


Met de zogenoemde 'bewilliging' van Claudine Wirodikromo in Commewijne zijn de negen kandidaten van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) voor De Nationale Assemblee (DNA) bekend. De PDO, met Waldy Nain als voorzitter,  gaat samen met de KTPI en de ABOP als de Alternatieve Combinatie de verkiezingsstrijd in.

Eerder hadden Waldy Nain, Tingal Eline Kantam-Wongsokarijo, Tjark Bill Nurse (Paramaribo), Jolanda Estenie Wirodikromo (Nickerie), Braijn Ponirin Ho A Sjoe (Nickerie), Patrick Jatmin Pawirowinangoen (Saramacca), Harold Toemirin Posetiko (Wanica) en Hugo Mariman Djakoen (Commewijne) ingestemd met hun kandidaatstelling.


De PDO heeft binnen de Alternatieve Combinatie in Paramaribo de 3de, 8ste en de 15de plaats, in Commewijne de 2de en de 3de, in Saramacca de 1ste en in Nickerie de 1ste en de 4de plaats.

NPS lijstduwer Wayne Telgt wil beste lijstduwer in politieke geschiedenis Suriname worden

'Discussies over ophalen trenzen niet Assemblee, maar in ressorten'

'Naschoolse Opvang uit politieke sfeer trekken'


Wayne Telgt, kandidaat en lijstduwer op plaats zeventien van de Nationale Partij Suriname (NPS) voor De Nationale Assemblee, wil de beste lijstduwer van Paramaribo worden die ooit heeft bestaan in de politieke geschiedenis. Vanaf vandaag gaat hij samen met districts- en ressortraadskandidaten het veld intrekken. Daarnaast zal hij dagelijks zijn visie blijven geven via zijn programma op de radio. 'Alle technologische mogelijkheden die er zijn, zal ik inzetten voor de campagne', zegt Telgt vandaag, maandag 30 maart 2015, op Starnieuws.

De NPS-kandidaat vindt dat het volk niet alleen op één dag in vijf jaar zeggenschap moet hebben. Hij stelt dat de decentralisatie beter tot wasdom moet komen. De ressort- en districtsraden moeten op regionaal niveau beslissen wat er moet gebeuren. 'Nu wordt er nog in De Nationale Assemblee gesproken over het ophalen van trenzen en bestraten van wegen. Dergelijke discussies moeten echter in de ressorten plaatsvinden', aldus Telgt.

Corruptie is funest voor de samenleving, stelt de NPS'er. Hij vindt dat in het belang van het land oppositie en coalitie zich moeten inzetten om corruptie aan te pakken. De moreel-etische zaken die mis kunnen gaan bij gunningen, moeten ook strafbaar gesteld worden om corruptie aan te pakken.

Onderwijs is ook een van de zaken die volgens Telgt beter moet. Het Caribisch onderwijs neemt hij als voorbeeld. Voor alles wat men zich kan indenken is een curriculum, zelfs voor overtrekken van stoelen. 'Ons onderwijs moeten we meer gaan richten op de regio dan op Europa en zeker wat betreft de studiemogelijkheden.' De naschoolse opvang moet uit de politieke sfeer en deze moet terug bij de buurtorganisaties en kerkorganisaties. De nadruk moet niet liggen op voeding en huiswerkbegeleiding, maar ook op diverse takken van sport. Er moet net als op Trinidad & Tobago professionele begeleiding zijn, waarbij de scholen voorzien zijn van sportfaciliteiten, stelt de NPS lijstduwer.

'Ik denk dat ik genoegzaam mijn visie heb laten horen. Ik denk dat het nu tijd wordt, dat ik zelf ga werken aan de wetgeving in de arena. De visie die ik al die jaren heb laten horen, ga ik nu concreet uitvoeren. Wayne Telgt gaat in welke functie dan ook, op welke plek dan ook geschiedenis schrijven door hard te werken. Ik wil de beste lijstduwer zijn in Paramaribo in de geschiedenis, of de partij stemadvies zal geven om op mij te stemmen of niet.'

Plaats op kandidatenlijst NDP Ronald Hooghart en Oesman Wangsabesari nog niet duidelijk

PBO en Nieuwe Stijl KTPI nemen 'onder vleugels' paars deel aan verkiezingen


De Nationale Democratische Partij (NDP) is nog niet klaar met de kandidatenlijst. De plek die vakbondsleider en voorzitter van de PBO Ronald Hooghart en Oesman Wangsabesari, de leider van Nieuwe Stijl KTPI, moeten gaan krijgen, moet nog worden vastgesteld, aldus NDP-woordvoerder en minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin vanochtend, maandag 30 maart 2015, op Starnieuws.

Volgens Lackin moeten nog enkele zaken afgerond moeten worden. De meeste kandidaten op districts- en ressortraadsniveau zijn al duidelijk. In de meeste districten zijn al definitieve beslissingen genomen.

Afgelopen weekeinde zo er zijn gesproken met onder andere Hooghart, waarbij ook werd gekeken naar de strategie van de partij.

Het centraal politiek orgaan van de NDP komt 7 april bijeen om de voordrachten ter beoordeling voor te leggen aan het hoogste orgaan van de partij. De kandidaatstelling is op 9 april.

De NDP gaat alleen de verkiezingen in. De PBO en Nieuwe Stijl KTPI zullen 'onder de vleugels' van paars deelnemen aan de verkiezingen.

'Beroepsgeheim'

Beroepsgeheim


Toen ik als onderwijzer in Phedra werkte,
had ik op een dag een opgezette voet.
Kwam naar de stad voor mijn dokter
en natuurlijk voor wat medicijn.

Mijn moeder die niet wist dat ik in de stad was,
belde me op voor de volgende waarschuwing:
“Jouw dokter heeft mij gebeld om jou te zeggen,
dat je nog niet naar Phedra terug moet gaan:
je bent zieker dan je denkt.”

Weerhield het doktersberoepsgeheim
onlangs de psychiater zodanig,
dat hij de bazen van de zieke co-piloot
niet een wenk had kunnen geven?

Alphons Levens,
29 maart 2015.