dinsdag 31 maart 2015

NDP-Assembleelid Dogojo wil steun regering voor compensatie slavernijverleden van koloniale heerser

'Regering moet aandacht hebben voor belangengroepen die voor compensatie vechten'


Het NDP-Assembleelid Joan Dogojo pleitte vandaag, dinsdag 31 maart 2015, tijdens de begrotingsbehandeling voor ondersteuning in het afdwingen van compensatie voor het slavernijverleden van Suriname.

'Suriname staat bekend als land waar de wreedste vorm van slavernij is bedreven. Van de ongeveer 300.000 slaven die naar het land zijn gebracht, waren er nog geen 30.000 over bij de afschaffing van de slavernij', sprak ze, aldus de Ware Tijd Online.

'Wij kunnen het verleden niet veranderen, maar er kunnen wel strategische stappen worden ondernomen om de openstaande rekening van de slavernij te vereffenen.'

Ze brak een lans voor aandacht van de regering voor belangengroepen die vechten voor compensatie van de oude koloniale heerser op dit stuk. Ze vroeg de regering om uitleg over de stand van zaken met de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS), onder leiding van de econoom Armand Zunder. Zunder zet zich al sinds 2008 in om herstelbetalingen van Nederland af te dwingen.

Dogojo kon rekenen op ondersteuning van NPS-parlementariër Ruth Wijdenbosch en haar partijgenoot en parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Simons gaf aan dat zij een antwoord van de regering graag tegemoet ziet.

DRS presenteert 21 kandidaten voor De Nationale Assemblee

'We hebben goede balans tussen mannen en vrouwen'De partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS) heeft gisteravond tijdens een structurenvergadering 21 kandidaten voor De Nationale Assemblee gepresenteerd. De partij neemt alleen in Paramaribo en Wanica deel aan de verkiezingen. Hoewel er nog niet is gesproken over de volgorde van de namen op de lijsten, is het vrijwel zeker dat voorzitter Clifford Marica de lijsttrekker wordt in Paramaribo, aldus de Ware Tijd Online vanmiddag, dinsdag 31 maart 2015.

Enkele namen van de lijst in Wanica zijn Sjovellie Amoksi, Heinrich Roozen (voorzitter van de afdeling Wanica), Henna Coulor-Hasselbaink, Rosanda Courtar en René Sama-An.

In het kiesdistrict Paramaribo worden behalve Marica onder andere Claudette Etnel, Ronald Grunberg, Margaret Kerp en Simone Haridath gekandideerd.

Marica laat weten dat de lijsten al in grote lijnen zijn goedgekeurd. Nu wordt nog de laatste hand gelegd aan de lijst in Paramaribo. 'We hebben een goede balans tussen mannen en vrouwen op de lijsten.'

De DRS mikt niet op een bepaald aantal zetels. 'Net zoveel als het volk ons wil geven', zegt de partijvoorzitter. De volgorde van de namen op de lijsten wordt vóór de dag van de kandidaatstelling op 9 april afgerond.

NOP moet via fundraising verkiezingscampagne financieren

Voorzitter Clemens: 'Partij beschikt niet over groot kapitaal'

Partij wil onderwijsproces binnenland tot rampgebied verklaren


Voorzitter Melvin Clemens van de Nationale Ontwikkelingspartij (NOP) zegt dat de partij niet over groot kapitaal beschikt en daarom fundraisingsactiviteiten moet organiseren om gelden binnen te kunnen slepen. De partij neemt deel aan de verkiezingen in Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo en Sipaliwini. De NOP zal geen massameetings houden, maar huis aan huiscampagnes voeren, aldus bericht vandaag, dinsdag 31 maart 2015, het Dagblad Suriname.

De partij wil zich allereerst sterk maken voor de jeugd, die volgens de partij hoge prioriteit geniet. Jongeren behoren goed onderwijs te krijgen, ongeacht hun geografische ligging. ‘Ik kan niet begrijpen dat er zoveel jaren voorbij zijn gegaan en dat die achterstand nog zo groot is in het binnenland. Als het aan NOP ligt, wordt het onderwijsproces in het binnenland tot een rampgebied uitgeroepen. Dan komen alle belanghebbenden bij elkaar om daadwerkelijk het systeem te verheffen als in Paramaribo.’ 

De partij wil in dit geval dus een directoraat in het leven roepen, die aan de slag gaat om de achterstanden vooral in het binnenland weg te werken. Behalve voor jeugdigen wil de partij zich ook focussen op mensen met een beperking en seniorenburgers.

NOP is van mening dat ook het traditioneel gezag in het binnenland gekoesterd moet worden. De partij wil dat de leiding van de verschillende partijen direct in contact moet kunnen komen met het Kabinet van de President om zaken van het dorp sneller en makkelijker af te handelen.

Het strafrecht moet volgens de partij ook aangepakt worden. De partij is onder andere voorstander van minimumstraffen en afschaffing van verjaring van ernstige geweldsdelicten.

De NOP wil ook een fonds creëren dat zal dienen voor de bouw van tenminste 5.000 appartementen om zodoende de grote vraag van woningen terug te brengen. Volgens de NOP-leider zijn er meer dan 35.000 woningzoekenden. ‘Uit deze groep is minstens 50 procent jongeren. Zij wonen nog bij hun ouders in en kunnen nauwelijks bewegen’, aldus Clemens.

Met betrekking tot de kandidaten die de partij zal voordragen, zegt Clemens dat deze al in beeld zijn. ‘Die lijst zijn we aan het afwerken.’

Assembleeleden krijgen van minister Rusland geen helderheid over Nickeriaanse valse munten-zaak

Rusland schuift 'hete aardappel' door naar Belfort
Minister van Financiën legt kwestie op het bordje van zijn collega van Justitie en Politie

Gajadien (VHP): Kisten vol valse munten bij Chinese ondernemer in Nickerie gevonden


De Nationale Assemblee (DNA) wacht nog steeds op antwoord van de regering op de vraag of er vorig jaar valse Surinaamse munten in omloop zijn gebracht door een Chinese ondernemer in het district Nickerie. Dat dit heeft plaatsgevonden werd niet ontkend, maar hoe de vork in de steel zit is nog steeds niet duidelijk, zo bericht de Ware Tijd Online vanmiddag, dinsdag 31 maart 2015.

Deze kwestie werd gisteren opnieuw door VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien aangeroerd tijdens de begrotingsbehandeling, nadat de regering hierop niet was ingegaan bij het beantwoorden van vragen. Gajadien stelde, dat in plaats van kisten vol spijkers, kisten vol valse munten bij de verdachte ondernemer zijn aangetroffen.

Minister van Financiën Andy Rusland zei, dat er juridische angels kleven aan deze kwestie. Wat die juridische angels zijn, wilde hij niet zeggen. Hij deelde het parlement mee dat minister Edward Belfort van Justitie en Politie beter in staat zou zijn het college hierover te informeren.

Volgens Gajadien is in Nickerie een Chinese ondernemer als verdachte aangehouden in deze zaak. Zonder dat er sancties tegen hem zijn getroffen zou de man in vrijheid zijn gesteld. Vorig jaar deed de Ware Tijd al navraag hierover bij de politie, zo schrijft de krant. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname zei toen geen informatie te hebben over deze kwestie.

PNP draagt Suzy Camelia-Römer voor als nieuwe minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

(Bron foto: YouTube)
56-Jarige Camelia-Römer volgt Balborda op als VVRP-minister


Het bestuur van coalitiepartij PNP draagt Suzy Camelia-Römer voor als de nieuwe minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Dit bevestigt politiek leider van de groene partij Humphrey Davelaar, aldus de Amigoe dinsdag 31 maart 2015. Camelia-Römer zal nu de screening moeten ondergaan voordat zij minister kan worden.
 
Camelia-Römer (56) volgt Earl Balborda op als minister van VVRP. Balborda diende op vrijdag 6 maart zijn ontslag in als minister, nadat Davelaar als partijleider en Statenlid het vertrouwen in hem had opgezegd. Na het opstappen van Balborda startte de partij een proces om een opvolger voor hem te vinden. Hierbij werden leden in staat gesteld om zelf een kandidaat voor te dragen. Door 25 handtekeningen te verzamelen konden kandidaten worden voorgedragen.

Toen vorige week vrijdag de termijn sloot om kandidaten voor te dragen, bleek dat er drie kandidaten over waren gebleven, namelijk Camelia-Römer, voormalig Statenlid Allison Abigail Hironimus-Paula en Idelgar Sosa. De voordracht van de drie kandidaten werd gisteren behandeld in een vergadering van het bestuur van de groene partij. Ook de drie kandidaten werden door de bestuursleden gehoord. Nadat de drie vergadering hadden verlaten werd hun kandidatuur besproken, waarna de keuze uiteindelijk op Camelia-Römer viel.

In een reactie stelde Davelaar vanochtend dat de keuze van Camelia-Römer door het voltallige bestuur gedragen wordt. 'Het was een democratisch en transparant proces. Er is niets aan het bestuur, of de leden opgelegd', benadrukte hij.

In een persoonlijke mening geeft Davelaar aan, dat gezien de huidige omstandigheden de keuze van Camelia-Römer de beste is. 'Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Gezien de ervaring van Camelia-Römer en rekening houdend met haar kennis van het bestuurlijk apparaat en de lokale politiek, is zij naar mijn mening de beste kandidaat.'

Camelia-Römer is geen groentje in de lokale politiek. Van huis uit juriste heeft zij in de afgelopen jaren tal van bestuursfuncties bekleed. Zo was zij tussen 1992 en 1994 minister van Justitie van de Nederlandse Antillen. Zij was ook premier in de jaren 1998 en 1999 en later ook minister van Nationaal Herstel en Economische Zaken tussen 1999 en 2002. Tussendoor was zij ook lid van de Eilandsraad van Curaçao en lid van de Staten van de Nederlandse Antillen. Verder was zij een van de adviseurs van de Antilliaanse en Curaçaose regering in het staatkundig proces dat eindigde met het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen en de start van de nieuwe entiteiten in 2010.

Sindsdien is Camelia-Römer lid geweest van verschillende onderzoekscommissies. Ook is ze actief als consultante. Ze haalde voor het laatst het nieuws toen haar voordracht door de coalitiepartijen PAIS en PNP om namens Curaçao zitting te nemen in de commissie evaluatie Rijkswetten stuitte op verzet van de coalitiepartners PS en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, omdat zij als adviseur nauw betrokken was bij de totstandkoming van de consensus-Rijkswetten. Hierna is ze wel door St. Maarten benaderd om als waarnemend lid namens het Bovenwindse eiland te gaan functioneren.

Ze wil nu nog niet te reageren op het besluit van het PNP-bestuur. In deze fase van het proces laat zij alle verklaringen over aan politiek leider Davelaar.

De naam van Camelia-Römer zal nu worden voorgedragen voor screening. De verwachting is dat dit proces een week of drie zal kunnen duren. Tot die tijd zal Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) waarnemend minister van VVRP blijven.

Nieuwe centrale overheidsgebouw Curaçao op voormalig Amstel-terrein

De entree van het oude Amstel-terrein.
Besluit locatie genomen op 18 maart door Raad van Ministers

Sommige coalitiepartijen overvallen door besluit voor niet ideale locatie


Het nieuwe centrale overheidsgebouw van Curaçao komt op het voormalige Amstel-terrein. Dit besluit heeft de Raad van Ministers (RvM) genomen in haar wekelijkse vergadering van 18 maart. Tijdens dezelfde vergadering is besloten dat de werkzaamheden voor het programma van eisen voor het nieuwe gebouw ook zullen worden opgestart, aldus bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 31 maart 2015.
 
Het is de bedoeling dat in het nieuwe pand de kerndiensten van de overheid op een centrale locatie bijeen worden gebracht. Op de dag dat de RvM zich over deze beslissing boog, was de verantwoordelijke minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PAIS) niet aanwezig in verband met een werkbezoek aan Aruba.

Het besluit van de RvM zorgde vanochtend, aldus de Amigoe, voor heel wat verwondering bij sommige coalitiepartijen, waar niet alle partijen op de hoogte waren van de beslissing om het nieuwe centrale overheidsgebouw op het voormalige Amstel-terrein langs de Rijkseenheidsboulevard te gaan bouwen. Binnen de coalitiepartijen was, blijkt uit de verklaring van PS-fractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje, geen overeenstemming bereikt over dit punt.

De afspraak die op tafel lag, gaat ervan uit dat de regering aan het voorstel zou werken, maar dat er nog geen besluit over de locatie en zeker niet over het voormalige Amstel-terrein was genomen. Cijntje benadrukte vanochtend dat hij grote problemen heeft met de bouw van het overheidsgebouw op dit terrein. 'Dit heb ik verschillende keren naar voren gebracht. Het Amstel-terrein is geen ideale locatie. Zo’n gebouw moet je in de binnenstad zetten. Het moet bereikbaar zijn. Dat is bij het voormalige Amstel-terrein het grootste probleem. De overheid blijft verkeerde besluiten nemen', aldus het PS-Statenlid vanochtend.

De bouw van een centraal pand voor de overheid was opgenomen in de begroting van het land Curaçao voor 2014. In die begroting was opgenomen dat al vorig jaar met de bouw begonnen had moeten worden. Dit is echter niet gebeurd, vooral omdat de regering, tot nu toe, geen besluit heeft genomen over de nieuwe locatie.

Het plan voor het nieuwe overheidsgebouw gaat uit van 1.500 ambtenaren, waarbij ondersteunende diensten ook in het pand zullen worden ondergebracht. Het zal bestaan uit een aantal met elkaar verbonden gebouwen op één locatie. Het terrein waar een en ander zal komen, zal 30.000 vierkante meter bedragen, terwijl het gebouw zelf 19.900 vierkante meter groot moet zijn.

De bouwkosten worden geschat op 119 miljoen gulden. Het centrale overheidsgebouw zal een besparing van miljoenen moeten opleveren. Het gaat hierbij om de verhoging van de efficiëntie, maar ook om structurele besparingen op nutsvoorzieningen.

Meer vrouwen op kandidatenlijsten Assemblee van politieke partijen lijkt maar niet te lukken

Mannen lijken nog steeds de politiek te domineren

BEP scoort goed met 37% vrouwelijke kandidaten - SPA stelt teleur met geen enkele vrouwelijke kandidaat


Meer vrouwelijke kandidaten op de lijsten voor De Nationale Assemblee (DNA) van politieke partijen plaatsen lijkt vooralsnog een droom te blijven. Mannen hebben nog steeds het overwicht. Eerder was de wens geuit binnen het politieke spectrum om ten minste dertig procent van de posities door vrouwen te laten invullen. 

Bij het analyseren van enkele kandidatenlijsten blijkt dit percentage echter, aldus de Ware Tijd Online vandaag, dinsdag 31 maart 2015, bij lange na niet te zijn gehaald.

De kandidatenlijsten van de zes partijen van V7 op DNA-niveau zijn inmiddels gepresenteerd. Van de 51 plaatsen die moesten worden ingevuld worden twaalf landelijk ingenomen door een vrouw. Dat komt neer op 23.5 procent. Binnen V7 is de BEP de enige partij waarvan ruim 37 procent van haar kandidaten vrouw is. De partij heeft landelijk acht DNA-posities waarvan drie door vrouwen worden ingevuld. Bij de VHP gaat om twee van de dertien DNA-posities. Dat komt op vijftien procent.

Van de vijftien plekken die de NPS toegewezen heeft gekregen, worden vier door vrouwen ingenomen en dat komt neer op 27 procent. De Pertjajah Luhur heeft tien plekken op DNA-niveau, waarvan twee worden ingevuld door vrouwen. De SPA heeft geen enkele vrouwelijke kandidaat en DA'91 heeft er één.

Personeel staatszender STVS dreigt met werkonderbreking

Salaris over maart is nog niet door medewerk(st)ers ontvangen


De directie van staatszender de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) krijgt van het personeel een dag de tijd om de salarissen voor deze maand over te maken. Dat is vandaag, dinsdag 31 maart 2015, besloten tijdens een vergadering tussen het personeel en de bond onder leiding van Murwin Leeflang, aldus de Ware Tijd Online.

Wordt dit het beeld morgen bij de STVS?
Personeelsleden dreigden het werk neer te leggen, omdat hun salaris over deze maand nog steeds niet is overgemaakt. Het is naar verluid niet de eerste keer dat het salaris laat wordt uitbetaald.

'We weten niet eens hoe we naar het werk moeten komen', zegt een onderafdelingshoofd. De gemoederen waren zeer verhit tijdens de bijeenkomst vandaag, aldus de krant.

Als blijkt dat de salarissen vóór morgenochtend nog niet zijn overgemaakt, dan komen de bond en werknemers om acht uur 's morgens bijeen om te besluiten welke stappen er ondernomen zullen worden. Het is niet uitgesloten dat het werk zal worden neergelegd.

Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname heeft wel bezwaren tegen Waterkantplan NV Cactus

Stichting verrast over berichten en mededelingen dat zij geen bezwaar zou hebbenMet grote verbazing heeft de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) kennis genomen van een bericht op Starnieuws van gisteren, dat 'de Dienst Monumentenzorg' geen bezwaren zou hebben gehad tegen de gronduitgifte van een deel van de Waterkant aan NV Cactus. Dit laat Stephen Fokké van de SGES, die ook directeur/site manager van de historische binnenstad Paramaribo is, vandaag, dinsdag 31 maart 2015, in een reactie weten.

 Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, zei gisteren in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling dat, 'Monumentenzorg', geen bezwaar heeft tegen de gronduitgifte aan NV Cactus. Hij zei in een schorsing afgestemd te hebben met zijn collega van Onderwijs en Volksontwikkeling, onder wie 'Monumentenzorg' valt.

NV Cactus is van plan onder andere een winkelcentrum, een hotel en parkeerfaciliteiten op te zetten aan de Waterkant, tussen de Keizerstraat en de Heiligenweg.

De SGES wenst kenbaar te maken, dat zij als monumentenzorg instantie nimmer vooraf dan wel achteraf is gekend over de gronduitgifte aan NV Cactus en derhalve nimmer een advies van 'geen bezwaar' heeft uitgebracht. Graag nodigen wij de bevoegde instanties uit om aan te tonen, dat op de beschikking aan Cactus NV vermeld staat 'Gehoord: de Dienst Monumentenzorg, dan wel SGES'. Als beheerder van de UNESCO Werelderfgoedsite kan de SGES nooit een voorstander zijn van een dergelijke 'gronduitgifte', aldus de stichting op har Facebookpagina.

De SGES geeft te kennen, dat er hoewel er inderdaad voorafgaand aan de gronduitgifte geen advies is ingewonnen bij Monumentenzorg, er achteraf bij de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling is aangegeven, dat aangezien het terrein nu eenmaal is uitgegeven, de bestemming die NV Cactus wenst te geven aan het terrein kan worden gerealiseerd, mits aan de UNESCO- voorwaarden wordt voldaan. 

Bekende Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond ondersteunt LC Media bij politieke peilingen richting verkiezingen

LC Media wil met steun De Hond garant staan voor objectieve en juiste politieke peilingen

'Ik heb geen enkele affiniteit met de Surinaamse politiek'

Opiniepeiler geeft ook voorlichting over Steve Jobscholen/ iPadscholen


De bekende Nederlandse opinieleider Maurice de Hond is door LC Media (het bedrijf CD's Production van Carlos Durham dat is overgegaan in LC Media) in Suriname benaderd om haar bij te staan bij politieke peilingen in Suriname in aanloop naar de verkiezingen op 25 mei. De Hond laat vandaag, dinsdag 31 maart 2015, tegenover de redactie van De Surinaamse Krant weten, dat hij door het Surinaamse bedrijf is benaderd, 'omdat men wil komen tot politieke politieke peilingen in het land, waarvan de objectiviteit, de juistheid en de effectiviteit niet in twijfel worden getrokken'. Hij is afgelopen zaterdagavond in Suriname gearriveerd.

De Hond: 'Uit hetgeen mij is voorgehouden heeft men bij de gehouden peilingen de afgelopen jaren en ook nu weer, veel twijfels over de juistheid en de objectiviteit, van de verwerkte data. Daarom wilde LC Media niet als Surinaamse organisatie zelf de peilingen doen, omdat men geen behoefte had dat ook de door hun verkregen data, ter discussie werden gesteld. In dat kader heeft men gezocht naar een buitenlandse deskundige en men is bij mijn persoon uitgekomen.'

De Nederlandse opinieleider benadrukt dat hij geen enkele affiniteit met de Surinaamse politiek heeft.

'Evenals in Nederland doe ik waar ik goed in ben en ben bereid mijn ondersteuning te geven aan dit gebeuren in Suriname. Wij maken gebruik van een geavanceerd onderzoekssysteem via tablets en alle data welke wordt verzameld bij de enquêtes in Suriname, wordt automatisch en anoniem geüpload naar ons systeem in Nederland, waar alles wordt gecalculeerd en uitgewerkt. Niemand noch in Suriname, noch in Nederland, kan aan deze gegevens komen en/of veranderen.'

Naast zijn opiniepeilingen is De Hond ook al enige tijd bezig met het opzetten van wordt genoemd Steve Jobscholen/iPadscholen. 'Ook vanuit Suriname is interesse getoond voor dit concept', aldus De Hond.


Hij heeft afgelopen zondag een presentatie heeft gehouden over het volgens hem 'unieke scholenproject' in de Olifant, het partijcentrum van de VHP, in Paramaribo.  'Het was geen politieke aangelegenheid, maar een presentatie over genoemd project. Daarbij waren enkele V7-leiders aanwezig en enkele onderwijsdeskundigen van deze politieke combinatie. Dit scholenproject is een groot succes en vanuit de hele wereld is er belangstelling voor. Ik spreek ook graag nog met anderen in Suriname over deze aanpak die kinderen, zoals mijn dochter van 5, anno 2015 echt voorbereiden op de toekomst in plaats van op het verleden, zoals nog steeds in scholen over de hele wereld gebeurt.'

Wat LC Media overigens met de verkregen en verwerkte data doet, is beleid van dit bedrijf, het is een Surinaams bedrijf, aldus Maurice de Hond. 'In het werk dat we tot nu toe aan het uitvoeren zijn merk ik hun professionele insteek en ik verwacht met resultaten te komen die een goed beeld zullen geven van de mening van de Surinamers.'

'Indien LC Media over gaat tot publicatie van de gegevens van het onderzoek, is dat vrij normaal. Indien LC Media als onderzoeksbureau de verkregen gegevens voor een derde partij ter beschikking stelt, is ook een vrij normale aangelegenheid. Wij zijn benaderd juist om garant te staan dat de peilingen objectief en correct zijn en dat is wat is ook waar ik voor sta. Het is de eerste keer dat ik in Suriname ben en ik mag zeggen dat ik best gecharmeerd ben hoewel ik nog zoveel niet heb gezien. Dat gaat de komende dagen verder gaat gebeuren.' 

(Red. De Surinaamse Krant)

Beelden begrotingsbehandeling De Nationale Assemblee, 30 maart 2015


 

Opstarten nieuwe Staatsolie-raffinaderij verloopt naar tevredenheid van directie

'Kinderziektes waren te verwachten, alles is nieuw en wordt voor het eerst gebruikt in Suriname'


Ondanks kinderziektes verloopt het opstarten van de nieuwe olieraffinaderij van Staatsolie naar tevredenheid van de directie. Het hoogtepunt, de productie van gasoline en diesel, conform Europese normen, is in zicht. 'Wij produceren reeds fuel oil, Staatsolie-diesel en asfaltbitumen', zegt aankomend Staatsolie-directeur, Rudolf Elias, in de Ware Tijd van dinsdag 31 maart 2015.

Hij zegt ook dat een belangrijke stap, die vooraf gaat aan de productie van gasoline en diesel, eind april wordt bereikt: 'Ik verwacht dat we eind deze maand beginnen met de productie van waterstof. Als je dat onder hoge temperaturen combineert met fuel oil krijg je diesel en gasoline. En dat is waar het om gaat.'

Elias, leider van het raffinaderij uitbreidingsproject, onderstreept dat de huidige kinderziektes te verwachten waren. 'Deze raffinaderij is speciaal ontworpen voor Surinaamse olie. Alles is dus nieuw en wordt voor het eerst gebruikt. Sommige dingen werken nog niet, maar de grote dingen werken wel. In deze fase zijn wij voor zestig procent operationeel.'

Staatsolie is sinds 2004 bezig met voorbereidingen om de eerste raffinaderij uit te breiden. Sinds 2010 is ruim achthonderd miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd in de uitbreiding van de faciliteit. 'Alles wordt stap voor stap en voorzichtig in bedrijf gebracht. Het gaat om een heel grote investering, en daarnaast wordt er rekening gehouden met de veiligheid van de mensen die er werken. Niets mag dus verkeerd gaan.'

PING, met 6.500 leden, heeft grote moeite kandidatenlijsten gevuld te krijgen

Gaan Jhauw en PING door de politieke mand vallen.....?
Voorzitter Jhauw: 'Er zijn weinig mensen die zich bij eerlijke partijen aansluiten'


De politieke partij PING (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijkheid) heeft moeite om aan kandidaten te komen voor de verkiezingen van 25 mei. 'Het is een nobele taak waarmee ik nu bezig ben. Er zijn weinig mensen die zich bij eerlijke partijen gaan aansluiten. Het verloopt niet zoals we willen', zegt voorzitter Ramsoender Jhauw vandaag, dinsdag 31 maart 2015, in de Ware Tijd. 

Jhauw had met zijn partij, die zich overigens met 6.500 leden heeft ingeschreven bij het Centraal Hoofdstembureau, graag in alle districten willen meedoen aan de verkiezingen. Maar, de partij is niet in staat een kandidatenlijst vast te stellen.

De voorzitter is desondanks ervan overtuigd dat de partij de deadline van 9 april zal halen. Op die dag moeten partijen die deelnemen aan de verkiezingen hun kandidatenlijsten voor verkiezing van leden van De Nationale Assemblee en ressort- en districtsraden indienen.

Jhauw, die zelf lijsttrekker wordt in Paramaribo, stelt dat klinkende namen op de lijst plaatsen niet belangrijk is. 'Belangrijk is dat de partij uit integere mensen bestaat.'

Politie Curaçao vindt burgerwacht te Cas Grandi 'een goed initiatief'

Ook te Jongbloed wordt gewerkt aan burgerwacht

Politie: 'Zorg ervoor dat agenten in de buurt lid worden van deze beweging' - Pingen, appen en sms'en in strijd tegen criminaliteit


'Een goed initiatief’, zo noemt de politie bij monde van woordvoerder Imro Zwerwer van het Korps Politie Curaçao de burgerwacht in Cas Grandi. Niet alleen daar is een burgerwacht ingesteld, omdat bewoners de criminaliteit in de wijk zat zijn, in Jongbloed is een zelfde soort beweging op touw gezet, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 31 maart 2015.

Zwerwer: 'Zorg ervoor dat politieagenten die misschien in de buurt wonen lid worden van deze beweging.' Volgens de woordvoerder geeft de politie het advies aan haar medewerkers om deel te nemen aan deze burgerinitiatieven. 'We moeten criminaliteit samen aanpakken.'

Dat betekent niet dat bewoners zelf op de criminelen af moeten gaan, waarschuwt hij, maar wel dat er sociale controle heerst, ‘en dat is vaak veel effectiever’. Hij benadrukt om als er echt wat aan de hand is de politie te waarschuwen en ‘nooit voor eigen rechter te gaan spelen’.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
 Volgens de woordvoerder is het met de huidige technologie ook gemakkelijker om een burgerwacht op te zetten. Het hoeft niet te betekenen dat een groep burgers letterlijk de straat op gaat, ’maar zorg ervoor dat je elkaar ‘pingt’, ‘appt’ of ‘smst’ bij vreemde activiteiten in de buurt’. Op die manier is iedereen alert en kan bij een verdachte omstandigheid de politie worden gewaarschuwd.

Dat is precies wat er gebeurt in Cas Grandi. De bewoners daar houden elkaar via de moderne technologie zo veel mogelijk op de hoogte van ongewenste of onbekende types in de wijk. De initiatiefnemers weiden niet uit over het toegepaste onderlinge meldsysteem zodat de kwaadwillenden dit niet ook te weten komen.

De bewoners hopen dat het voorbeeld van deze burgerwacht gevolgd wordt door bewoners van andere wijken. En ook de politie hoopt dat het voorbeeld gevolgd wordt en daarmee iedereen iets doet om criminaliteit terug te dringen.

Minister Hok heeft moeite met beantwoording vragen oppositieleden tijdens begrotingsbehandeling

Hok blijft vele antwoorden op vragen oppositieleden in eerste mijn schuldig

Verdere ontwikkeling ethanolproject Staatsolie door president Bouterse 'geparkeerd'
 

Minister Jim Hok zorgde, aldus de Ware Tijd Online van vandaag, dinsdag 31 maart 2015, gisteren 'voor enorm veel wrevel' bij oppositieleden, omdat hij op talrijke gestelde vragen tijdens de geen afdoend antwoord had. Assembleeleden hadden onder meer vragen gesteld over het vertrek van de Amerikaanse multinational Alcoa, die de bauxietoperaties van dochteronderneming Suralco later dit jaar aan Suriname overdraagt. 

Hok liet de beantwoording van de Suralco-vragen over aan vicepresident Robert Ameerali die na de ministers aan het woord zou komen.

Vragen over het reilen en zeilen bij staatsmijnbouwbedrijf Grassalco bleven in de eerste ronde ook onbeantwoord. De bewindsman beloofde in de tweede ronde met antwoorden te zullen komen.

Over het ethanolproject van Staatsolie zei hij dat op instructie van president Desi Bouterse de verdere ontwikkeling van dit project is geparkeerd. Staatsolie is gevraagd om bepaalde grote investeringen voorlopig te temporiseren.

Wat betreft de reparatie van enkele stroomturbines bij Suralco ter vergroting van het aanbod aan elektriciteit zei de bewindsman,dat geen rekening was gehouden met de duur van de reparatie. Deze investering zou 3 miljoen Amerikaanse dollar kosten. De regering heeft daarom om gekozen stroomaggregaten aan te schaffen die sneller geleverd konden worden.

Vragen over betalingen die zijn verricht en kosten die zijn gemaakt in verband met de investeringen voor het opzetten van de Meriangoudmijn van Surgold/Newmont gaat de bewindsman verder bestuderen, zodat hij in tweede ronde kan antwoorden.

Oppositie: Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting lijkt uitgehold te zijn

Projecten SoZaVo komen maar niet van de grond onder Amafo.
Diverse projecten SoZaVo zijn door financiële problemen (nog) niet van grond gekomen

Asabina (BEP) heeft medelijden met ministerie

Nog geen sprake van uitbetaling verhoogde Kinderbijslag


Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) liet gisteren tijdens de behandeling van de begroting in het parlement weten, dat diverse projecten van dit departement niet zijn doorgegaan. Zo was er volgens haar onvoldoende politiek draagvlak voor het 'conditional cash transfer programma'. Het project 'bromki fu tamara' kwam niet van de grond, omdat niet voldaan werd aan de financieringseisen die gesteld worden door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Het project 'kraka yu srefi' is klaar voor uitvoering, maar gewacht wordt op middelen die door het ministerie van Financiën beschikbaar gesteld moeten worden.

De Assembleeleden Ronny Asabina (BEP) en Arthur Tjin-A-Tsoi en Ruth Wijdenbosch van de NPS stelden, dat zaken fundamenteel fout zijn gegaan. Asabina zei, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 31 maart 2015, dat hij ronduit medelijden heeft met dit ministerie.

De Assembleeleden haalden aan, dat het departement uitgehold lijkt te zijn. Asabina steldem dat de medische kaart weg is bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is bezig met sociale projecten en geeft sociale steun aan mensen die getroffen zijn door brand. De sociale woningbouw is niet van de grond gekomen. Bovendien kan het ministerie de rekeningen bij diverse uitvaartbedrijven niet betalen. Minister Amafo zei dat er inderdaad een achterstand is die ingelopen moet worden.

Marinus Bee (ABOP) zei, dat door het Low Income Shelter Program (LISP) slechts twee mensen in Marowijne geselecteerd zijn. Zij hebben hun bijdrage gestort, maar ze weten niet waar ze aan toe zijn.

Bee stelde verder, dat overgegaan wordt naar afronding en uitvoering van LISP 3, zonder dat de mensen geholpen zijn. De bewindsvrouw antwoordde dat ze daarvan niet op de hoogte is, want deze zijn niet gerapporteerd door de leiding van LISP. Amafo vroeg Bee om met harde bewijzen te komen, zodat deze kwestie kan worden aangepakt.

Op vragen van Assembleeleden antwoordde Amafo dat de thuiszorg in het binnenland anders ingericht zal worden. Dit programma beantwoordt niet meer aan de verwachtingen. Er is een consultant aangetrokken. Er wordt nu  gewacht op de goedkeuring van de Raad van Ministers.

Asabina wilde weten hoe het zit met de verhoging van Algemene Kinderbijslag van Srd 30 naar Srd 50 per maart. Die verhoging is immers aangekondigd door president Desi Bouterse. De minister zei, dat nu de Srd 30 nog uitbetaald wordt. Er moeten nog enkele zaken onderzocht en in orde gemaakt worden voordat de verhoging in kan gaan.

Minister Navarro van Justitie op Curaçao wijst op 'intern zelfreinigingsvermogen' korps politie

Bewindsman reageert op arrestatie agent in dubbele moordzaak Hato

'E zijn meer van dit soort rotte appels in korps en we maken er korte metten mee'


Het feit dat er gisteren een politieagent is aangehouden, bewijst het intern zelfreinigingsvermogen van het Korps Politie Curaçao (KPC). Dat zegt minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) vandaag, dinsdag 31 maart 2015, in het Antilliaans Dagblad. 'Dit is maar het begin. Er zijn meer van dit soort rotte appels binnen het korps en één voor één zullen we er korte metten mee maken.'

Navarro reageert op de aanhouding van politieagent X. de W. (1986) gisterochtend die als verdachte van betrokkenheid bij de dubbele moord op Hato in juli vorig jaar wordt aangemerkt. Op 15 juli 2014 vond er een schietpartij plaats op de luchthaven tussen twee rivaliserende gangs waarbij twee doden vielen en zeven onschuldige omstanders gewond raakten. De agent die gisteren in de boeien is geslagen wordt verdacht van medeplichtigheid. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan de bende No Limit Soldiers over de vlucht van de twee dodelijke slachtoffers.

Minister Navarro zegt het te betreuren, dat een kleine minderheid binnen het korps het bederft voor de overige politieagenten die wel integer zijn en de gemeenschap wel goed dienen. 'Het is belangrijk te melden dat het overgrote deel wél naar eer en geweten werkt. Het is een kleine groep die niet deugt. Dat heb je overal. Het systeem moet zodanig zijn dat deze mensen eruit geplukt kunnen worden om de rest van het korps te zuiveren.'

Om dit te doen is sinds de aanstelling van Mauricio Sambo als korpschef begonnen met een ‘rigoureuze screening van politieagenten waar al twijfels over bestaan’. 'Sinds het aantreden van Sambo wordt er hard gewerkt aan het terugwinnen van het vertrouwen van de Curaçaose gemeenschap. Het volk moet weer het gevoel krijgen dat het korps er is om het te beschermen en te dienen', aldus Navarro die aankondigt,, dat er in de komende periode verschillende andere ‘rotte appels’ op non-actief zullen worden gesteld. 'Het korps gaat onder een vergrootglas.'

De politieagent die gisteren is gearresteerd is de achtste verdachte die tot nu toe opgepakt is in de Hato-zaak. Eerder stond een regiezitting gepland in het K-center op Brievengat die echter op het laatste moment werd uitgesteld naar juni van dit jaar op verzoek van de advocaten van de verdachten. In deze regiezitting zouden Adrian ‘Venenu’ Martha, Judrin Martis en Raily Bart, allen leden van de gang No Limit Soldiers (NLS), terechtstaan. Zij hadden op de luchthaven het vuur geopend op Buena Vista City-leden Jais Juliana en Shantley Arnhem, die daarbij omkwamen.

In februari van dit jaar werd G.A.G. veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Het vonnis van een andere verdachte, J.C.P., werd uitgesteld, omdat de rechter eerst nog een psychologisch en psychiatrisch rapport wil laten opmaken over de mate van toerekeningsvatbaarheid van deze verdachte. Uit het vonnis van G.A.G. werd de gang van zaken op die bewuste dag duidelijk. Hij kwam met de later dodelijk getroffen Juliana op 15 juli aan uit Nederland. Het tweetal werd opgewacht door een groep jongens die hen direct bij het verlaten van de aankomsthal van vuurwapens voorzag. Ten minste één van die jongens had zelf ook nog een vuurwapen bij zich. Even later werd de groep waartoe G.A.G. behoorde beschoten, waarbij twee leden om het leven kwamen. G.A.G. zelf is ternauwernood aan de kogelregen ontsnapt.

Nog twee verdachten zijn om veiligheidsoverwegingen overgeplaatst, omdat zij spijt hebben betuigd en belastende verklaringen hebben afgelegd over anderen. Het gaat om Givency Maria en Renaldo Martina. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de afrekening te maken hebben met een ruzie tussen de bendes over veertig kilo cocaïne.

Spitssnuitdolfijn gestrand aan noordkust Christoffelpark, Curaçao

(Bron foto: SCCN)
Dolfijn vertoont meerdere haaienbeten


Een ‘beaked whale’, in het Nederlands een spitssnuitdolfijn, is onlangs gestrand aan de noordkust van het Christoffelpark op Curaçao. Dat laat het Southern Caribbean Cetacean Network (SCCN) weten via de sociale media, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 31 maart 2015.

Mark Vermeij van Carmabi trof de gestrande dolfijn aan, waarna hij het SCCN waarschuwde. George Kiefer en Aimee Brown van het SCCN gingen daarna onder leiding van Cyrill Kooistra van het Christoffelpark naar de plek toe. SCCN ontdekte dat het niet om een ‘gewone’ dolfijn ging maar om een ‘beaked whale’. Het dier was al enkele dagen dood.

Haaien hebben zich tegoed gedaan aan het dier, er zijn meerdere haaienbeten ontdekt op het lichaam. Ook de staart en de kop van de spitssnuitdolfijn ontbraken. Omdat het dier al in verre staat van ontbinding verkeerde konden er geen monsters worden genomen.

Het is niet de eerste keer dat er een beaked whale strandt op Curaçao; tien jaar geleden werd er een dood aangetroffen. Deze dolfijnen leven in de diepe wateren rond de ABC-eilanden. Spitssnuitdolfijnen zijn familie van de Ziphiidae, die weer bestaat uit 22 soorten.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Vicepresident Ameerali: Diakonessenhuis en AZP hebben salarissen kunnen uitbetalen

'De rust is weer teruggekeerd in gezondheidszorg'

'Bevoorrading medicijnen ook gegarandeerd'


Vicepresident (vp) Robert Ameerali heeft gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee medegedeeld, dat geld beschikbaar is gesteld voor de ziekenhuizen. Het Diakonessenhuis en Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) hebben de salarissen kunnen uitbetalen. 's Lands Hospitaal kan vandaag de lonen betalen. Er zijn afspraken gemaakt met de directie van het AZP, in bijzijn van de Raad van Commissarissen en de minister van Volksgezondheid. Als die nauwgezet worden nagekomen, hoeven er geen problemen te zijn, zei Ameerali, aldus Starnieuws vanochtend, dinsdag 31 maart 2015.

De vp legde uit, dat de afgelopen periode ongeveer Srd 500 miljoen aan voorschotten betaald is aan de ziekenhuizen. Dat bedrag is niet op de begroting gebracht. Nu is afgesproken dat de Staat subsidie zal geven aan de instellingen voor zaken die gegarandeerd moeten worden. Deze bedragen moeten officieel aangevraagd worden en ze zullen opgebracht worden op de begroting.

Met het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) zijn afspraken gemaakt over medicamenten. Er is eveneens gesproken met apothekers. De bevoorrading van medicijnen wordt gegarandeerd. Ameerali deelde mee dat de Nationale Geneesmiddelen Klapper beschikbaar is gesteld aan De Nationale Assemblee. Hierdoor weet iedereen welke medicijnen voorkomen in de klapper, waardoor er geen onnodige discussies hierover gevoerd hoeven te worden. De vp deelde mee dat de rust weer is teruggekeerd

BEP'er Asabina: 'Verwijderde porknokkers van goudvelden Brokopondo worden snel vervangen door mensen uit de stad'

'Onder toeziend oog werkarmen regering mensen uit Paramaribo geplaatst in geruimde goudvelden'

Minister Hok stelt geen kennis te hebben van door Asabina aangehaalde zaken


Op plaatsen in Brokopondo waar porknokkers uit lokale gemeenschappen, zoals Nieuw Koffiekamp, door de autoriteiten zijn verwijderd, worden onder het toeziend oog van werkarmen van de regering mensen uit Paramaribo geplaatst om goud te winnen. BEP-fractieleider Ronnie Asabina wilde gisteren, tijdens de behandeling van de begroting in het parlement, van minister van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok weten welk beleid zijn ministerie op dit stuk voert.

Asabina hekelde in het parlement, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 31 maart 2015, dat lokale porknokkers het leven zuur wordt gemaakt ten gunste van mensen uit de hoofdstad. Het is niet de eerste keer dat parlementariërs over dit vraagstuk aan de bel hebben getrokken, zo schrijft de krant.

Onlangs zijn goudzoekers verwijderd uit de Roma-goudput in het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, eigenaar van Rosebel Goldmines Mines. Ook bij Dam-10, een van de hulpdammen bij het Afobakameer, zijn illegale goudzoekers verwijderd. Daarnaast zijn nu meer dan tien goudpontons ofwel skalians actief op het stuwmeer, terwijl de regering had gesteld, dat de eerste die ten tonele zou verschenen onmiddellijk verwijderd zou worden.

Minister Hok beweerde, dat hij niet op de hoogte is dat goudzoekers in het binnenland worden verwijderd en dat vervolgens in hun plaats mensen uit de hoofdstad worden geaccommodeerd. De bewindsman beloofde de informatie te zullen natrekken.

OW-minister daagt weer iedereen uit door hem gepleegde, vermeende, corruptieve handelingen te bewijzen

Parmessar stelt geen kopercent van wie dan ook te hebben aangenomen

Aannemers op OW-betalingslijst zouden door Gajadien (VHP) in diskrediet zijn gebracht


'Ik daag opnieuw eenieder uit om te bewijzen dat deze minister corruptieve handelingen heeft gepleegd.' Woorden van minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) gisteravond in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. Hij reageerde op uitspraken van  het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien een dag eerder, dat er 'tyuku' betaald moet worden bij OW voordat rekeningen voldaan worden. Dit bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 31 maart 2015.

Parmessar zei dat sinds zijn aantreden op zijn ministerie grote inspanningen zijn gepleegd om declaraties sneller uit te laten betalen. Hij zei veel rommel te hebben moeten opruimen die decennialang gemaakt was binnen OW.

De minister beweerde, dat hij geen kopercent van wie dan ook aangenomen heeft. Hij vroeg uitdrukkelijk om niet zomaar dingen te roepen, maar met bewijzen te komen. 'Lever ze in bij de procureur-generaal', was zijn oproep. Hij had geen goed woord voor  Gajadien die afgelopen vrijdag in het parlement een lijst met namen van aannemers van zijn ministerie publiek heeft gemaakt. Hij heeft hiermee de privacy van aannemers geschonden, aldus Parmessar. De bewindsman zei dat diverse ongeruste mensen gebeld hebben naar hem. Hij kreeg bijval van de fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka (NDP), die stelde dat aannemers in diskrediet zijn gebracht door Gajadien door hun namen prijs te geven.

Parmessar zei, met man en macht te trachten om te weerstaan dat hij uitspraken doet om de zogenaamde moraalridders te ontmaskeren. Er zijn mensen die roepen over corruptie, terwijl ze al vijf jaar salarissen ontvangen zonder ervoor te werken. Mensen krijgen auto- en telefoontoelage. Er zou ook getracht zijn ambtenaren met een ticket naar Curaçao om te kopen. 'Dit soort mensen durft het woord corruptie in de mond te nemen. De dief roept, houdt de dief", sprak de bewindsman.

Nieuw Frontfractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP) zei, dat het plafond van Srd 40.000 voor openbare aanbestedingen opgetrokken is naar Srd 1.5 miljoen. Er zijn veel zaken misgegaan bij OW met aanbestedingen. Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS) haalde aan dat de overheid een structurele wanbetaler is en dat daarom mensen klagen bij de oppositie.

Parmessar zei, dat toen hij als Assembleelid afscheid nam van het parlement en naar OW ging, hij ervan doordrongen was dat hij naar een hol ging met vier tot vijf giftige slangen en draken. Het is volgens hem behoorlijk gelukt om ordening te brengen op het ministerie. 'Er zijn grote stappen vooruit gedaan, maar we zijn er nog niet', zei hij.

Rust binnen twee bestuurlijke Baasa-kampen nog niet teruggekeerd

Voorzitter partijraad: 'Partijvoorzitter Nicolaas Priesierie is illegaal bezig'

Amoida dient bij BiZa bewaarschrift in tegen uitsluiting verkiezingenEen Baasa-delegatie onder leiding van Peter Amoida, partijraadvoorzitter, tevens secretaris van het partijbestuur, heeft gisteren, maandag 30 maart 2015, een bezwaarschrift ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). De partij wil alsnog in aanmerking komen voor deelname aan de verkiezingen op 25 mei. Het bezwaarschrift werd in ontvangst genomen door Adjay Moensi, directeur van het ministerie, zo bericht Starnieuws.
De delegatie begaf zich eerst naar het Kabinet van de President om het bezwaarschrift in te dienen. Directeur Eugene van der San van het Kabinet liet de delegatie weten, dat de bezwaarschriften op het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten worden ingediend.

De BiZa-directeur gaf na ontvangst van de stukken aan, dat die aangeboden zullen worden aan de juridische commissie verkiezingen 2015. De commissie met als voorzitter Maderiel Isselt, gaat inhoudelijk kijken naar het bezwaarschrift. Zij brengt advies uit naar de president, die na drie dagen een beslissing zal nemen.

'Baasa moet als partij kunnen deelnemen aan de verkiezingen', zegt Amoida. Hij beweert, dat de partij een grote aanhang heeft. 'De partijraad moet belangrijke beslissingen nemen en niet het partijbestuur. Volgens de statuten heeft de partijraad die bevoegdheid.' Amoida stelt, dat de statuten het niet toelaten om samen te smelten met een andere partij. 'De achterban wil samen werken met de Nationale Democratische Partij (NDP), maar niet samensmelten', herhaalt hij zichzelf voor de zoveelste keer.

Amoida zegt verder, dat afgelopen donderdag een deurwaardersexploot is gegaan naar partijvoorzitter Nicolaas Prisierie. 'Daarmee is het hele partijbestuur ontslagen. Het partijbestuur is samengesmolten met de NDP zonder medeweten van de partijraad en tegen de wil van de leden. Dit betekent dat Priesierie illegaal bezig is', zegt Amoida.

Priesierie daarentegen zegt dat het Amoida is die illegaal bezig is. Hij is volgens het bestuur geroyeerd. Priesierie stelt, dat Baasa onder de vleugels van de NDP deelneemt aan de verkiezingen