vrijdag 3 april 2015

Verwijderde occupanten Draibatrastraat, Wintiwai, tijdelijk opgevangen te Lelydorp

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Tijdelijke opvang door tussenkomst NDP-Assembleelid Dogojo en ressortraadsvoorzitter Pontbuiten

Dogojo: 'Hulp van mij en Tanja Prika heeft niets met politiek te maken, wij zijn buurtbewoners'


Door tussenkomst van het Assembleelid Joan Dogojo (NDP) en de voorzitter van Ressortraad Pontbuiten, Tanja Prika, is voor tijdelijke opvang gezorgd voor occupanten van de Draibatrastraat, aan de rand van de buurt Wintiwai in Paramaribo, die afgelopen woensdag waren verwijderd. 'Ik heb het gedaan als moeder van kinderen. Ik heb opgetreden als voorzitter van de rr-raad. Ik heb het niet gedaan om te scoren', zegt Prika vandaag, vrijdag 3 april 2015, in de Ware Tijd.

Beide vrouwen stellen, dat hun steun aan deze groep geen vrij brief is aan anderen om illegaal gronden te bezetten. Volgens het tweetal zijn ze ingesprongen als buurtbewoners. Zij zeggen ook, dat hun handelen niets met politiek te maken heeft, hoewel beide vrouwen lid  zijn van de NDP. 'Het is geen regeringsopvang', aldus Dogojo.

De Draibatrastraat op Google Earth aangegeven als Draibatrasteeg. (Bron: Google Earth/Red. De Surnaamse Krant)
Zeven gezinnen, bestaande uit vijftien volwassenen en iets meer dan twintig kinderen, zijn woensdag door de autoriteiten verwijderd. De bouwsels die zij hadden opgezet op een particulier terrein zijn op die dag met bulldozers neergehaald. Door tussenkomst van Dogojo, Prika en een ondernemer hebben de gezinnen hun intrek tijdelijk kunnen nemen ergens in Lelydorp.

Volgens Prika waren er op die dag ook andere vertegenwoordigers van politieke partijen op de plek, maar zij hebben niet voor onderdak kunnen zorgen. Toen zij en Dogojo dit vernamen als buurtbewoners hebben zij hun invloed aangewend voor de occupanten.

Dogojo zegt dat samen met de mensen gekeken zal worden hoe te komen tot een duurzame oplossing. De jonge politica zegt dat zij niet met lede ogen kon toezien hoe vrouwen en kinderen langs de straat stonden en dat zij daarom te hulp is geschoten.

Hof wijst verzoek OM af voor meer bijstand enquête-onderzoek nv's overheid

Huub Willems
Onderzoek naar misstanden Aqualectra, Refinería di Kòrsou en Curoil onder kabinet Schotte


Het Hof heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om meer bijstand in te schakelen in het enquête-onderzoek bij verschillenden overheids-nv’s afgewezen. Het onderzoek gaat over de misstanden bij overheids-nv’s Aqualectra, Refinería di Kòrsou (RdK) en Curoil ten tijde van het kabinet Schotte (MFK/PS/MAN) en wordt uitgevoerd door oud-rechter, professor Huub Willems, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 april 2015.

Willems heeft onlangs aangegeven, dat hij geen einddatum kan noemen voor het onderzoek waarmee het Hof hem halverwege 2013 heeft belast. Het onderzoek is namelijk veel complexer dan hij van tevoren had ingeschat.

Advocaat-generaal (AG) Anton van der Schans van het OM, heeft om deze reden aan de Ondernemingskamer van het Hof verzocht te beoordelen of het nuttig is een of meer deskundigen toe te voegen aan de onderzoeker. Het Hof vindt dit niet nodig, zo blijkt uit het gisteren uitgesproken vonnis.

'Het verzoek tot benoeming van een of meer andere onderzoekers naast Willems wordt afgewezen. Ten tijde van de benoeming van Willems tot onderzoeker achtte het Hof dat niet nodig. Het Hof ziet geen reden om daar thans anders over te denken', zo staat geschreven.

En verder oordeelt het Hof dat uit de reactie van de onderzoeker ook niet blijkt dat hij extra bijstand nodig heeft, ‘noch waar het de bijstand door lokale deskundigen betreft, noch waar het de bijstand door een administratieve kracht betreft’. 'Het Hof ziet geen reden om hierover anders te oordelen dan de onderzoeker', aldus het vonnis.

Tot slot heeft het Hof gekeken naar de complexiteit van het onderzoek en geoordeeld dat er feitelijk sprake is van een normale gang van zaken als dit onderzoek vergeleken wordt met onderzoeken die door het Hof Amsterdam gehouden worden. Willems is verbonden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Dat het tot een rechtszaak gekomen is tussen het OM en de Ondernemingskamer van het Hof op Curaçao ligt gelegen in het feit dat het OM geen gehoor kreeg bij het Hof. Zo is er op 25 november 2014 een brief gestuurd door het OM naar het Hof met het verzoek na te gaan of ‘inschakeling van specifieke lokale deskundigheid een optie zou kunnen zijn’, om zo het onderzoek spoedig af te kunnen ronden.

Op 1 december 2014 berichtte het Hof dat dit niet nodig was. Op 20 januari 2015 deed het OM, bij monde van de advocaat-generaal (AG) weer een beroep op de Ondernemingskamer waarin stond dat het de AG ‘dringend geboden voorkomt dat het onderzoek binnen afzienbare tijd wordt afgerond, dat het hem geraden voorkomt dat een of meer lokale deskundigen de onderzoeker bijstaan en dat het wellicht te overwegen is meer administratieve ondersteuning te geven aan de onderzoekers’.

Minister Rusland: 'Politie niet betrokken bij onderzoek valse munten en niemand gearresteerd in Nickerie'

Financiën-minister verstrekt in verklaring helderheid over kwestie valse munten


'Ruim twee maanden geleden is het ministerie van Financiën op de hoogte gesteld van mogelijke valse munten in omloop. Een specialistisch team van deskundigen is bezig met een onderzoek. Dit team wordt ondersteund door een expert van Royal Mint, uit London, waar de Surinaamse munten worden vervaardigd. De procureur-generaal is op de hoogte gesteld van dat mogelijk vervalste munten in omloop zijn gekomen', aldus minister Andy Rusland van Financiën in zijn vandaag, vrijdag 3 april 2015, uitgebrachte verklaring.

'Royal Mint heeft munten die opgestuurd zijn, onderzocht. Een expert is naar Suriname geweest om het team van deskundigen technische informatie te geven en instructie gegeven waarop er gelet moet worden bij het onderzoek. Het speciale team bestaat uit: het Bureau Nationale Veiligheid, de Douanerecherche, de Centrale Bank van Suriname en de Inlichtingendiensten.

Het onderzoek dat nog steeds gaande is, vindt niet plaats door het Korps Politie Suriname. Er is wel contact gemaakt met de leiding van het Korps Politie Suriname, nadat er geruchten waren over de aanhouding van een man in Nickerie die valse munten zou aanmaken. Er is vastgesteld dat van onderschepping van kisten valse munten en aanhouding van een man in Nickerie geen sprake is.
De insinuatie dat ‘de zaak met de mantel der liefde is bedekt', berust niet op waarheid. De mededeling in De Nationale Assemblee door de minister van Financiën, dat er een politioneel onderzoek gaande is, berust op een misverstand. De minister verwees de zaak naar zijn collega van Justitie en Politie om aan te geven, dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Het deskundig onderzoek is verward met politioneel onderzoek.

Deze kwestie wordt in alle rust verder uitgezocht. Het gaat om een delicate aangelegenheid, waarmee bijzonder omzichtig dient te worden omgegaan. Het resultaat van het onderzoek zal meegedeeld worden aan de samenleving via de geëigende kanalen, wanneer het zover is.'

Eerste snelrechtzaken overtreders Arbeidswet op 10 april voor rechter

Arbeidsinspectie is overgegaan tot snelrechtprocedure bij OM en informatievoorziening


De afdeling Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) is overgegaan tot het toepassen van snelrecht door het Openbaar Ministerie (OM) bij overtreding van de Arbeidswet. De eerste zitting staat gepland voor 10 april. Dit heeft de afdeling gisteren, donderdag 2 april 2015, bekendgemaakt in een persbericht, aldus de Ware Tijd vandaag.

De procedure werd in oktober 2014 geïntroduceerd bij beschikking van de minister van Justitie en Politie, maar in overleg met de Arbeidsinspectie heeft het OM besloten om eerst voorlichting te geven over de toepassing van snelrecht.

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn geïnformeerd over wat van hen wordt verwacht en hoe snelrecht werkt in een informatiesessie begin deze week. Terwijl het snelrecht wordt toegepast, wordt ook nog informatie gegeven, zo vermeldt het persbericht.

50-Jarige bromfietser dodelijk aangereden door auto in Nickerie

Man overlijdt in ziekenhuis aan verwondingen


Ramlochansing Merai (50) is gisteravond in het ziekenhuis van Nieuw Nickerie overleden, nadat hij eerder op de dag was aangereden in de Van Drimmelenpolder serie B in het district Nickerie. Hij was aangereden door een auto, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 3 april 2015.

Merai werd voor medische behandeling overgebracht naar het streekziekenhuis in Nieuw Nickerie waar hij overleed aan zijn verwondingen.

Bromfietser (68) dodelijk verongelukt op Indira Gandhiweg

Slachtoffer verleent geen voorrang aan verkeer en wordt door twee auto's geschept


De 68-jarige Edmund Donk is afgelopen woensdagmiddag als bromfietser dodelijk verongelukt bij een aanrijding op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Libanonweg. Dat bericht vandaag, vrijdag 3 april 2015, het Dagblad Suriname.


Donk reed vanuit de Libanonweg de Indira Gandhiweg op. Daarbij verleende hij geen voorrang aan het verkeer op de Indira Gandhiweg. Hij werd door twee auto's geschept die beiden over de Indira Gandhiweg richting Palisadeweg reden.

Het slachtoffer werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij aan zijn opgelopen verwondingen overleed.

De politie constateert, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, een dag later, dat van de achttien verkeersdoden die in 2015 te betreuren zijn zeven  bromfietsers zijn. In de meeste gevallen zijn zij ook als veroorzaker van de aanrijdingen aangemerkt, omdat zij niet stopten voor verkeer op een voorrangsweg.

Man (22) neergestoken in Mokomoko, stuwmeergebied

Ruzie over betaling in goud ontaardt in steekpartij


De 22-jarige R.A. is gistermiddag neergestoken te Mokomoko in het stuwmeergebied te Brokopondo. R.A. werd door een man, bij hem bekend als Nene, met een scherp voorwerp gestoken in zijn onder- en bovenlichaam. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 3 april 2015.

Volgens het slachtoffer moet Nene zijn vriendin 20 gram goud als betaling geven, maar dat hij dat weigert te doen

R.A. is naar Nene gegaan om het goud op te eisen. Daarbij kreeg hij ruzie met Nene, waarbij Nene op een gegeven moment een scherp voorwerp heeft gepakt en het slachtoffer daarmee ettelijke steekverwondingen toebracht. 

Het slachtoffer werd voor medische behandeling naar een ziekenhuis overgebracht. De verdachte Nene is nog voortvluchtig.

Orde van Advocaten verontwaardigd over inmenging minister Belfort

'Optreden Belfort grove schending recht op privacy en bevlekt gezicht rechterlijke macht'


De Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten spreekt vandaag, vrijdag 3 april 2015, in een uitgebrachte verklaring, zo bericht Starnieuws, haar verontwaardiging uit over de inmenging van minister Edward Belfort van Justitie en Politie in de wijze waarop het Openbaar Ministerie zijn door wet gegeven bevoegdheden toepast. De bewindsman heeft een lid van de Orde besproken. Belfort heeft tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee afgelopen woensdag verregaande uitspraken gedaan aan het adres van advocaat en voormalig Officier van Justitie, Chandra Algoe, aldus de Raad.

Het bestuur van de Orde vindt dat gegevens en dossiers over personen nimmer bij derden mogen geraken, 'zeker ook niet in handen mochten worden gesteld van de minister van Justitie gezien de ‘Trias Politica’ en ons rechtsbestel die de scheiding tussen het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie erkent'.

In de verklaring stelt de Raad van Bestuur, dat het optreden van de minister van Justitie en Politie niet alleen een grove schending is van het recht op privacy, maar meer nog het gezicht van de Rechterlijke Macht bevlekt en de integriteit van de rechtsstaat Suriname nationaal en international schade heeft berokkend.

Benadrukt wordt, dat de toelating van een advocaat onderworpen is aan stringente regels onder toezicht van het Hof van Justitie. Iedere aantijging en of beschuldiging jegens de Orde van Advocaten als zou er geen regelgeving zijn bij de toelating dan wel frauduleuze handelingen zich hebben voorgedaan, geeft blijk dat de minister van Justitie en Politie zonder kennis van zaken, in de ruimste zin des woords, uitlatingen heeft gedaan. Immers, een antecedenten onderzoek vindt plaats door de parketwacht, ressorterende onder de minister van Justitie, de toelating op requisitoir van het Openbaar Ministerie en eedsaflegging ten overstaan van het Hof van Justitie, aldus de Raad.

De Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten schrijft verder hetgeen is voorgevallen in het parlement zeer te betreuren en een dringend te doen beroep op zowel het Openbaar Ministerie als de regering om maatregelen te treffen om in de toekomst herhaling te voorkomen.

De verklaring is getekend door mr. Harish Monorath (Deken), mr. Joan Nibte (Vice Deken), mr. Michella Lau-Kerssenberg (secretaris), mr. Toelsiram Jhakry (penningmeester), mr. Iris Nazir-commissaris (nationale en internationale Betrekkingen), mr. Lygia Palmburg (commissaris algemene zaken) en mr. Ronny Oemar (aadsadviseur).

Ricardo Panka en Lesley Artist (NDP) keren na verkiezingen niet terug in Assemblee

Lijst NDP in district Para aangevoerd door Jennifer Vreedzaam uit Pierre Kondre

Patrick Kensenhuis volgt Vreedzaam op 2e plaats in Para


Jennifer Vreedzaam wordt de lijsttrekster van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Para. Zij is afkomstig uit Pierre Kondre (Kumbasi). Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 3 april 2015, te hebben vernomen, dat zij is voorgedragen door de ruim tien inheemse dorpen in Para.

Patrick Kensenhuis wordt op plaats twee gekandideerd in Para. Hij werd in 2010 gekozen als NPS-Assembleelid. Op nummer drie prijkt de naam van Glenn Sapoen uit Para-Oost.

Para heeft een lange weg afgelegd om te bepalen wie op de kandidatenlijst mogen prijken. De  voordracht werd gisteren goedgekeurd.

Ricardo Panka, die fractieleider is van de Mega Combinatie in het parlement, keert niet meer terug. Hij heeft er drie termijnen opzitten en maakt nu plaats voor anderen. Ook Lesley Artist, kapitein van Redi Doti, keert niet terug.

Geen manifestatie Tweede Paasdag op Onafhankelijkheidsplein: president Bouterse zegt Paasbijeenkomst af

Intenties president in media en door anderen verkeerd opgevat

Bouterse vindt reacties 'teleurstellend'


President Desi Bouterse ziet er vanaf om op Tweede Paasdag Suriname op te dragen aan de ALMACHT. Hij zou maandagmiddag op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo tijdens een manifestatie voorgaan in gebed. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 3 april 2015.

Bouterse heeft alle genodigden schriftelijk meegedeeld, dat hij uit de media en andere bronnen geconcludeerd heeft dat zijn intenties verkeerd zijn geïnterpreteerd. Er is via de media gewag van gemaakt, dat hij met deze manifestatie politiek voordeel zou willen trekken. Dit met het oog op de komende verkiezingen.

'Deze voor mij teleurstellende reacties hebben mij, na overleg met mijn gezin en staf doen besluiten om dit evenement af te gelasten', schrijft Bouterse. Hij dankt degenen die zijn goede intenties wel begrepen hebben en hun ondersteuning hadden toegezegd.

Belgische boekrecensie twee Bouterse-biografieën
Politieke partijen gebruiken ook Avondvierdaagse in hun verkiezingscampagne

BEP, ABOP en NDP melden zich voor deelname AVD met elk ruim 2.000 wandelaars


De Nationale Democratische Partij (NDP), de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) en de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) zijn de politieke partijen die zich tot vandaag hebben aangemeld voor deelname aan de Avondvierdaagse (AVD) met elk ruim 2.000 wandelaars. 'Het aantal groepen en deelnemers kan meer worden', zei de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) voorzitter, Purcy Oliviera, gisteren, donderdag 2 april 2015, op Starnieuws.

Op de eerste dag van de AVD, 8 april, bestaat de mogelijkheid nog om in de ochtenduren te registreren voor deelname. 'Hoewel er boetes betaald zullen worden, kan het aantal deelnemers omhoog gaan. Natuurlijk wordt het wel een probleem wanneer er 10.000 lopers zijn, aldus Oliviera.

Het inschrijfgeld van de junioren is overigens van Srd 33 naar Srd 40 gegaan en van de senioren van Srd 36 naar Srd 42.

'Ondanks er meer lopers zijn dit jaar blijft het aantal kilometers hetzelfde. Als we de route zouden verlengen zouden de lopers veel later aankomen. Degenen die alle vier dagen hebben gelopen komen alleen in aanmerking voor een medaille', aldus Oliviera.

Nadat de groepen binnen zijn op de laatste dag van de AVD, 11 april, worden de prijzen direct uitgereikt. Aangezien er veel meer lopers zijn dit jaar dan in 2014, doet de BVSS-voorzitter een beroep op de groepen, in het bijzonder de politieke partijen, om via de Powakkastraat het BVSS-terrein te betreden om stagnaties voorkomen.

Dit jaar wordt in de juniorenklasse een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. In deze klasse komt de jongste deelnemer ook in aanmerking voor een prijs. Bij de senioren gaat het om een algemene-, bedrijfs- en culturele klasse van elk de eerste, tweede en derde plaats. Een groep zal ook in aanmerking komen voor de themaprijs en meest ethische dansgroep en een individu als oudste deelnemer. Twintig deelnemers hebben zich opgegeven als lange afstand lopers. Zij doen de route van de senioren twee keren.