zaterdag 4 april 2015

Cuba's oud-president Fidel Castro na ruim 14 maanden weer in het openbaar

Castro bezoekt school in Havanna en ontmoet 33 Venezolanen


De Cubaanse ex-president Fidel Castro heeft zich na ruim 14 maanden nog eens in het openbare leven getoond. Officiële Cubaanse media berichtten vandaag, zaterdag 4 april 2015, over een bezoek van de 88-jarige revolutionair aan een school in Havana.

Fidel, de broer van de zittende president Raúl, ontmoette maandag anderhalf uur lang een delegatie van 33 Venezolanen bij een bezoek aan de school Vilma Espín Guillois. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, onderhouden de twee Zuid-Amerikaanse landen nauwe banden. Het is onduidelijk waarom zijn optreden pas vandaag, vijf dagen nadat het plaatsvond, naar buiten wordt gebracht.

Tijdens de ontmoeting toonde Fidel Castro, volgens de staatsmedia, zijn helderheid van geest en schudde hij de handen van de delegatieleden stevig.

De gezondheid van de oud-president is broos. In 2006 nam zijn broer voor het eerst zijn taken over vanwege diens gezondheidstoestand. Sindsdien verschijnen regelmatig berichten over Fidel die ernstig ziek is dan wel is overleden. Steeds spreekt Cuba deze berichten tegen door foto's van de (levende) oud-leider te openbaren of via andere acties.


Het was io 8 januari 2014 dat Castro voor het laatst in het openbaar verscheen. Hij was toen aanwezig op de opening van een galerie in Havanna. Recent werd weer gespeculeerd over een ziekte en de mogelijke dood van de vroegere revolutieleider. Door gezondheidsproblemen heeft Castro de macht al overgedragen aan zijn broer Raúl.

Herzieningsverzoek 16 jaar oude moordzaak Gasora door het Hof Curaçao afgewezen

Verzoek om herziening volgens Hof meer verkapt appèl


Het Hof op Curaçao heeft afgelopen donderdag een beslissing genomen op het verzoek voor herziening van de moordzaak Gasora. Het Hof boog zich over het verzoek van advocaat Geert-Jan Knoops, bijgestaan door Marritta van Woudenberg, en kwam tot de conclusie, dat een alibi en een ander scenario onvoldoende aannemelijk zijn geworden, aldus de Amigoe zaterdag 4 april 2015.
 
Een verzoek om de zaak over de fatale overval op 14 februari 1999 bij het pompstation Gasora, waarbij bewaker A. van der Dijs werd gedood, na ruim zestien jaar te herzien werd op 21 november vorig jaar door advocate Carry Knoops-Hamburger bij het Hof ingediend en op 13 maart jongstleden behandeld.

Advocaat-generaal Anton van der Schans benadrukte ter zitting, dat er in deze zaak geen sprake is van een novum, maar meer van een verkapt appèl. Hij verzocht het Hof, voorgezeten door rechter Froukje Lourens en deleden Eunice Saleh en W. ter Berg, om het herzieningsverzoek van de beide mannen Regis Djaoen en Willis Sprockel af te wijzen, alsmede het verzoek om Djaoen voorlopig vrij te laten.

Djaoen kreeg voor zeven feiten, waaronder de doodslag op de bewaker op 14 februari 1999, de poging doodslag op drie agenten op 17 februari, vier autodiefstallen op 4, 12 en 21 februari en voor vuurwapenbezit op 14 en 21 februari, een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Na het Hof-vonnis ging hij in cassatie, maar dat beroep werd op 6 mei 2003 door de Hoge Raad niet-ontvankelijk verklaard.

Sprockel werd als medeplichtige van de doodslag en voor vuurwapenbezit en drie autodiefstallen op 4 en 21 februari 1999 veroordeeld tot achttien jaar cel. Zijn cassatieberoep werd door de Hoge Raad verworpen. Sprockel heeft inmiddels zijn straf uitgezeten, maar was bereid Djaoen te helpen, die volgens hem onterecht werd veroordeeld.

Knoops wees ter zitting op diverse aspecten om het Hof ervan te overtuigen dat deze zaak herzien dient te worden, namelijk nieuwe getuigenverklaringen, alibi’s die onvoldoende zijn onderzocht en een alternatief scenario dat voortvloeit uit een diepgaand onderzoek van de voormalige korpschef van Bonaire, Jan Rooijakker, dat tien maanden in beslag nam.

Het Hof wees eerst op de twee getuigenverklaringen. De eerste getuige heeft destijds een belastende verklaring bij de politie afgelegd en is daarop later, tijdens het proces, ten overstaan van de rechter teruggekomen. In zoverre is de verklaring dus niet nieuw, aldus het Hof. Nieuw was wel de mededeling van de getuige, dat deze destijds onder te zware druk van de politie tot haar belastende verklaring is gekomen. Dat daarvan sprake was is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Ook de mededeling, dat een derde persoon de bewaker heeft doodgeschoten was nieuw, maar is onvoldoende aannemelijk gemaakt, volgens het Hof.

De tweede getuige heeft destijds eveneens een belastende verklaring bij de politie afgelegd en is nu daarop teruggekomen, merkt het Hof verder op. Tijdens het proces werd deze getuige destijds niet gehoord door de rechter. Er is dus wel sprake van een nieuwe omstandigheid. De getuige verklaart destijds tot zijn belastende verklaring te zijn gekomen onder te zware druk van de politie. Dat daarvan sprake was is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zijn thans afgelegde verklaring vindt bovendien onvoldoende steun in ander bewijsmateriaal, aldus het Hof.

Beide veroordeelden hebben voorts nader onderzoek laten doen naar hun alibi en naar eventuele andere daders. De resultaten van dat nadere onderzoek zijn door het Hof onderzocht. Geoordeeld is dat een alibi en een ander scenario onvoldoende aannemelijk zijn geworden. Het herzieningsverzoek is daarom afgewezen.

OM Curaçao en politie op jacht naar bestuurders met openstaande boetes

Tijdens Paasweekeinde kunnen automobilisten meerdere verkeerscontroles verwachten


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft in samenwerking met de politie bij verkeerscontroles deze dagen honderd bestuurders gecontroleerd op openstaande boetes. Die controles, uitgevoerd in het kader van het project ‘Paga bo but’ (betaal uw boete), leverden tot nog toe ruim 4.000 gulden op, aldus OM-woordvoerder Norman Serphos, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 4 april 2015. 

Het OM laat weten aan drie verkeerscontroles op het eiland te hebben deelgenomen en van de honderd gecontroleerde bestuurders bleken vijftig openstaande boetes te hebben. Veertig van hen besloten die compleet of gedeeltelijk af te rekenen. Negen personen die tijdens de controles een boete hebben gekregen, rekenden direct af en tweeëntwintig bestuurders sloten een betalingsregeling.

Het OM is zeer tevreden met de resultaten van deze eerste actie en kondigt aan dat deze pilot in de komende dagen voortgezet wordt.

Zoals al aangekondigd zullen er tijdens dit lange weekeinde van Pasen meerdere verkeerscontroles plaatsvinden over het gehele eiland, onder toezicht van het OM. Het OM doet een dringend beroep op alle automobilisten en bestuurders van motorfietsen, quads en scooters om alle benodigde documenten bij zich te hebben. Openstaande boetes kunnen tijdens de verkeerscontroles worden geïnd.

Zeven partijen en combinaties in Sipaliwini nemen deel aan verkiezingen

Sipaliwini bereidt zich voor op 25 mei


In het district Sipaliwini nemen zeven partijen en politieke samenwerkingsverbanden deel aan de verkiezingen op 25 mei. Dit zijn de Alternatieve Combinatie (AC), de Amazone Partij Suriname (APS), de Nationale Ontwikkelingspartij (NOP), het Mega Front, de Nationale Democratische Partij (NDP), V7 en A Nyun Combinatie (ANC). 

Dit heeft T. Cirino, secretaris van het hoofdstembureau in Sipaliwini, vandaag, zaterdag 4 april 2015, via een persbericht bekend gemaakt. De partijen zullen donderdag 9 april hun kandidatenlijsten indienen.

Afgelopen donderdag en vandaag heeft het hoofdstembureau van Sipaliwini zittingen gehouden in het kantoor van het commissariaat in Paramaribo om de deelnemende politieke partijen te informeren.

De voorzitter van het hoofdstembureau van Sipaliwini, districtcommissaris Armand Jurel, heeft de politieke partijen het proces naar de verkiezingen uitgelegd en de gang van zaken rondom de kandidaatstelling met hen doorgenomen.

Vanuit het Centraal Hoofdstembureau was M. Manohar als vertegenwoordiger aanwezig. Ook is er een vergadering geweest met vertegenwoordigers van de politie zodat op de dag van de kandidaatstelling en de verkiezingsdag van 25 mei alles goed en veilig zal verlopen.

'Botica Wilhelmina' op Curaçao failliet verklaard

35 Medewerk(st)ers drie apotheken zonder werk


De Coöperatieve Consumentenvereniging ‘Botica Wilhelmina’ (CCBW) op Curaçao is failliet verklaard. Voormalig bewindvoerder Robert Bottse van HBN Law is benoemd tot curator en kondigde begin deze week al aan, dat er een wonder moest gebeuren om het bedrijf te behoeden voor een faillissement. Bij het bedrijf werkten 35 mensen in drie apotheken, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 4 april 2015.

Fekoskan toonde belangstelling voor een doorstart, maar kon niet tot overeenstemming komen met CCBW. In zijn tweede verslag aan de rechter-commissaris schreef Bottse al, dat CCBW en Fekoskan onvoldoende met hem samenwerkten en dat CCBW zelfs in strijd handelde met ‘het wezen van surseance’.


De surseance van betaling werd in oktober 2014 aangevraagd en werd op 19 december verleend. Bottse werd als bewindvoerder aangesteld. In februari concludeerde hij, dat er geen vooruitzicht meer was op het voldoen van de vorderingen. Toch werd de beslissing steeds aangehouden en duurde het tot afgelopen maandag voor het faillissement werd uitgesproken.

Volgens de rechter was het een bijzondere surseance. De drie botika’s Plasa, Banda Bou en Montaña Bou waren al die tijd al gesloten, waardoor er geen omzet meer werd gemaakt. Ook bijzonder was dat Fekoskan zonder betaling de taken van het bestuur overnam met het oog op de doorstart. Onder andere vanwege de personeelskosten van 85.000 gulden per maand, die nauwelijks werden teruggedrongen, is het volgens de rechter niet verantwoord de surseance voort te zetten.

Volle container Stichting Betuwe Wereldwijd in Culemborg op weg naar Suriname

(Bron foto's: Culemborgse Courant)
In kader 'Tools4change Suriname'-project ontvangen drie stichtingen in Suriname goederen


De Stichting Betuwe Wereldwijd in Culemborg, Nederland, coördineert sinds oktober vorig jaar het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerde project 'Tools4change Suriname'. Een tweede container werd maandag 30 maart opgehaald met bestemming Suriname. De container puilde uit door de hoeveelheid gereedschappen, magazijn- en opbergkasten, fietsen, lesmateriaal en onderdelen, die de afgelopen weken zijn klaargezet, aldus bericht vandaag, zaterdag 4 april 2015, de Culemburgse Courant.
 

Het project heeft een looptijd van twee jaar en voorziet drie stichtingen in Suriname van de nodige gereedschappen en uitrusting, technische deskundigheid en organisatorische voorwaarden om een rolstoel- en fietswerkplaats optimaal te beheren.

Het gaat om de werkplaatsen van de stichting Unu Pikin, Mr. Huber Stichting in Paramaribo en van de Sociale Werkplaats WiNgroep in Nickerie. 


De Stichting Betuwe Wereldwijd voorziet de werkplaatsen van alle materialen die nodig zijn om als werkplaats kostendekkend te zijn en goed geleid te kunnen functioneren en stuurt ook experts naar Suriname om les te geven en de organisaties bij te staan.

Deze maand komen drie medewerkers van de werkplaatsen naar Culemborg en in mei gaan drie medewerkers van Stichting Betuwe Wereldwijd naar Suriname. Het samenwerkingsproject is erop gericht om in Suriname, naast drie goed draaiende werkplaatsen, een opleiding Fietstechniek tot stand te brengen en bij te dragen aan een fietsveilig Suriname.

Zwitsers bedrijf met Nederlandse eigenaren mag Surinaams rivierwater exporteren

Water uit Coppenamerivier naar Barbados??
Bedrijf begint met water uit Coppenamerivier

Overheid Barbados zou interesse getoond hebben voor Surinaams zoet water


Het in het Zwitserse Zug, hoofdstad van het kanton Zug, gevestigde bedrijf Amazone Resources heeft van de Surinaamse regering een concessie gekregen om rivierwater te exporteren. Het bedrijf, dat drie Nederlandse eigenaren heeft, mag gemiddeld 8 procent van het water dat vanuit de Surinaamse rivieren de oceaan instroomt ‘aftappen’ om te verkopen. Dat zegt directeur  Cor de Ruiter, vandaag, zaterdag 4 april 2015, in de Ware Tijd. 

De concessie werd volgens de krant al in 2012 verleend. Afgesproken is dat het bedrijf 36 procent belasting betaalt, terwijl de royalty's vanaf 2017 22,5 procent bedragen en doorgroeien tot 38 procent voor de periode vanaf 2028 tot 2052.

Uit de eerste resultaten van een onderzoek van een internationaal consultancybureau is gebleken, dat vooral in het Caribisch gebied een schaarste aan drinkwater is. De bedoeling is, dat het water via een soort 'waterzak' over de zee getransporteerd wordt naar de eindbestemming.

'We zijn in gesprek met Barbados, de overheid daar heeft interesse in het zoete water van Suriname. Onze planning is om eind 2015 de eerste 20.000 kubieke meter daar naar toe te transporteren', aldus De Ruiter.

Het bedrijf zal het eerste water halen uit de Coppenamerivier. De keuze voor deze rivier heeft te maken met het feit, dat aan deze rivier nauwelijks activiteiten plaatsvinden waardoor het zeker is dat de waterkwaliteit maximaal is, stelt De Ruiter.

Natuurorganisatie Conservation International Suriname (CIS) laat momenteel onderzoek doen naar de gevolgen van de export van zoet water. Dat is nodig, zodat de overheid richtlijnen kan maken waar bedrijven als Amazone Resources aan moeten voldoen.

CIS is geïnteresseerd in een samenwerking met Amazone Resources. Maar, zover is het nog zeker niet, zegt directeur John Goedschalk. 'Het hoofdkantoor van ons in Washington is nog bezig met een gedegen achtergrondonderzoek naar het bedrijf. Zolang dat niet is afgerond kan er geen sprake zijn van een formele samenwerking', aldus Goedschalk.

Voorzitter VES: 'Regeringen in de fout door leningen aan te merken als inkomsten'

(Bron foto: de Ware Tijd)
Leningen en schenkingen boeken als kosten


Opeenvolgende regeringen hebben de fout gemaakt leningen en schenkingen te beschouwen als inkomsten. Hierdoor wordt het land rijker geacht dan het in werkelijkheid is en ontstaat er ruimte voor gesjoemel met gelden van het volk. 'Dit is een probleem waar professor econoom Anthony Caram en de Vereniging van Economisten (VES) al jaren op wijzen', zegt VES-voorzitter Waddy Sowma vandaag, zaterdag 4 april 2015, in de Ware Tijd.

Het is een reactie op discussies in het parlement bij de begroting van 2015 die afgelopen woensdag na een marathonvergadering werd goedgekeurd. Daarbij wees PALU-Assembleelid Henk Ramnanandlal erop, dat deze verkeerde manier van begroten overgenomen is uit de koloniale tijd. De praktijk is door opeenvolgende regeringen voortgezet door Verdragsmiddelen en leningen als inkomsten van de Staat te beschouwen. 'Voor zover ik weet zijn wij het enige land dat dit doet.'

Minister Andy Rusland van Financiën erkent dit structurele probleem en pleit voor een nationale aanpak.

Sowma bevestigt, dat als alle leningen en schenkingen conform de regels geboekt zouden worden als kosten, er sprake zou zijn van tekorten van tussen de 10 en 20 procent op de begroting. Dit zou in strijd zijn met de internationale norm van 3 procent.

Incident op terrein ambassade van Guyana in Paramaribo bereikt internationale media

Media in onder andere de VS, India en Verenigde Arabische Emiraten besteden aandacht aan diplomatiek incidentAgent in Nickerie buiten functie gesteld

Man tracht ongeluk waarbij zijn vader was betrokken 'buiten proces' af te handelen


De agent van het Korps Politie Suriname derde klasse M.B. in Nickerie is afgelopen woensdag buiten functie gesteld vanwege ernstig plichtverzuim. Hij heeft, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 4 april 2015, agenten hun werkzaamheden trachten te beletten bij een verkeersongeluk, waarbij zijn vader was betrokken.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de vader van de agent betrokken was bij een verkeersongeluk op de Fredericiweg in het district Nickerie. Agenten die ter plekke verschenen achtten een ademanalyse van de bestuurder noodzakelijk, omdat hij kennelijk onder invloed verkeerde van alcohol. Hierop schakelde de vader zijn zoon in om de zaak 'buiten proces' af te handelen.

Het lukte agent M.B. echter niet om zijn collega’s zo ver te krijgen. Het gedrag van M.B. werd gerapporteerd aan de leiding, waarop de korpschef op de hoogte werd gesteld. De politiechef heeft de zaak onderzocht. Hij achtte de buitenfunctiestelling van de in opspraak geraakte agent noodzakelijk

M.B. blijft hangende het verdere onderzoek op non actief.

Streekziekenhuis Nickerie krijgt CT-scangebouw van provincie Utrecht

Elias legt een van eerste stenen. (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Officiële opening 20 mei - Siemens installeert apparatuur


Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) in Nieuw Nickerie krijgt binnenkort een CT-scangebouw van de Nederlandse provincie Utrecht. Het gebouw wordt opgezet naar het model van het Diakonessenhuis in Paramaribo waar het Duitse bedrijf Siemens, net als in Nickerie, ook de CT-scan heeft geïnstalleerd. Dat zei Antoine Elias, algemeen directeur van het ziekenhuis, bij de eerste steenlegging, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 4 april 2015.

Siemens zorgt ook voor de installatie van elektra, 'want het gaat om een technisch hoogwaardig project'.

De oplevering van het gebouw staat gepland voor 27 april en de officiële opening 20 mei. Na de oplevering van het gebouw zal Siemens de apparatuur installeren. Elias verwacht dat medio mei de eerste testen uitgevoerd zullen worden.

Uit cijfers van het ziekenhuis blijkt, dat momenteel iets meer dan vijftig patiënten maandelijks naar Paramaribo moeten voor het maken van een CT-scan. Het gaat alleen om spoedgevallen. De patiënten keren terug naar het district voor verdere specialistische behandeling in het ziekenhuis. Met de nieuwe apparatuur zal de reis naar de hoofdstad niet meer nodig zijn.

Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh zegt, dat de lat van de gezondheidszorg in Nickerie steeds hoger wordt gelegd. Het ziekenhuis heeft recent een mammograaf voor het maken van foto's voor borstkankeronderzoek in gebruik genomen. Ook die apparatuur is geleverd en geïnstalleerd door Siemens. Beide projecten kosten het ziekenhuis ongeveer Srd 2,5 miljoen.

NPS brengt Verkiezingsmanifest uit

In manifest opgenomen wat partij wil realiseren in 2015-2020


De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft een Verkiezingsmanifest uitgebracht waarin de ontwikkelingsvisie van de partij wordt belicht. In het manifest maakt de partij duidelijk waar zij voor staat en wat zij gerealiseerd wil zien in een nieuwe regeerperiode. Uitgelegd wordt waar de groene partij voor staat en wat ze wil realiseren in de periode 2015-2020.

Hooghart met stip gestegen op NDP-kandidatenlijst van plek 17 naar 10....met dank aan partijvoorzitter

Starnieuws: Vele NDP'ers zien Hooghart liefst op plaats 17, maar Desi Bouterse beslist anders


Vakbondsleider en mogelijk aanstormend politiek talent Ronald Hooghart komt op een top-10 positie op de kandidatenlijst van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Paramaribo. Althans, Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 4 april 2015, te hebben vernomen dat binnen de partij velen hem het liefst op nummer 17 zagen staan, zodat hij kon bewijzen wat zijn kracht is. Uiteindelijk is Hooghart door partijvoorzitter, president Desi Bouterse, hoger gewaardeerd en komt hij op de tiende plaats binnen op de kandidatenlijst in Paramaribo.

Hooghart had het aan Bouterse overgelaten om hem te waarderen op de kandidatenlijst. Toen beklonken werd dat hij als voorzitter van de Partij voor Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO) onder de de vleugels van de NDP de verkiezingen in zou gaan, heeft hij niet onderhandeld voor een plek. Hooghart zou ook te kennen hebben gegeven dat hij graag lid wil worden van De Nationale Assemblee.

Op gegeven moment was Hooghart, aldus de nieuwswebsite, op nummer 12 beland. Na een lang gesprek met Bouterse is hij verder opgeschoven. Hooghart had eerder gesteld dat hij gekozen wordt, ongeacht op welke plek hij gekandideerd zal worden.

Hij wil niet ingaan op de positionering. 'Ik laat het aan de leiding van de NDP over om dit bekend te maken.

Braziliaanse Yanomami krijgen bloedmonsters terug die in 1967 werden afgenomen door Amerikaanse onderzoekers

Duizenden bloedmonsters werden voor genetische testen in 1967 afgenomen


Bekende Yanomami-leider Davi Kopenawa streed jaren voor terugkeer bloed naar zijn gemeenschap


De inheemse Yanomami-gemeenschap in het Amazone regenwoud krijgen bloedmonsters terug, die door Amerikaanse onderzoekers in de jaren '60 van de vorige weer werden afgenomen bij leden van de stam. Dat bericht de Britse omroep BBC vrijdag 3 april 2015.

Duizenden bloedmonsters werden afgenomen van leden van de Yanomami-stam in 1967 voor genetische testen. Een bekende Yanomami sjamaan, Davi Kopenawa, zegt dat het bloed begraven zal worden met speciale gebeden.

Volgens waren de Yanomami geschokt toen ze er achter kwamen, dat de bloedmonsters vele jaren bleken te zijn bewaard in vrieskisten ver van huis.

Kopenawa: 'Ik was 10 of 11 toen de niet-inheemsen, de Amerikaanse wetenschappers, in onze gemeenschap kwamen. We hadden vier verschillende dorpen waar ook veel missionarissen leefden. Die missionarissen vertelden de dorpsoudsten dat we bloed moesten afstaan.' Volgens Kopenawa kregen de Yanomami daarvoor potten, pannen, vishaken, touw, lucifers en messen als dank in ruil terug.

'Een Amerikaanse antropoloog sprak met ons over het bloed, het bloed dat ze nooit hadden mogen afnemen en dat wij nooit hadden moeten afstaan aan de Amerikanen. Dat is wat ik me nog weet te herinneren', aldus Kopenawa.

Hij en een vertegenwoordiger van Yanomami-gemeenschappen over de grens in Venezuela gingen naar de VS om met de Amerikaanse antropologen te praten en ze te vragen hun bloed terug te geven. Kopenawa heeft jarenlang druk uitgeoefend om het bloed van zijn stam terug te krijgen.


Uiteindelijk gingen in mei 2010 vijf Amerikaanse onderzoekscentra, die Yanomami-bloed tientallen jaren hadden bewaard, akkoord met een voorstel van de Braziliaanse regering om het bloed terug te geven aan de inheemse stam.

Volgens Kopenawa hebben de wetenschappers niet gezegd dat al die jaren met het bloed is gedaan. 'De witte man heeft ons in de maling genomen, zodat ze het bloed mee konden nemen. Het bloed is eigendom van onze mensen. We hebben het recht om het terug te krijgen.'

De wetenschappers, onder leiding van geneticus James Neel en antropoloog Napoleon Chagnon, hadden onderzoek gedaan om te ontdekken of de Yanomami directe nakomelingen waren van de eerste mensen die duizenden jaren geleden vanuit Azië via de Beringstraat (Bering Strait) naar de Amerika's waren getrokken.

Volgens de organisatie Survival International (een internationale beweging voor inheemse stammen wereldwijd) in Londen wordt een Yanomami na overlijden gecremeerd en het is van belang dat geen enkele fysieke overblijfselen of eigendommen van de overledene worden bewaard.

Het bloed zou volgens Kopenawa vandaag naar Yanomami leefgebied worden gebracht, naar een van de dorpen in het noorden van Brazilie waar het bloed was afgenomen, waar de terugkeer wordt gevierd met een speciaal ritueel en gebeden met diverse religieuze leiders.

 

Lees ter achtergrondinformatie ook dit artikel van 19 maart 2010 waarin een Amerikaanse professor in antropologie van de Penn State universiteit (Pennsylvania) zegt zich af te vragen wat hij met de bloedmonsters van Yanomami in zijn vriezer moet:


(Red. De Surinaamse Krant/BBC)

VHP-Paasboodschap van hoop

Boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving blijven verkondigen  


Pasen is een belangrijk Christelijk feest. Christenen gedenken dit feest dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw.

Deze vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op stille zaterdag. Jezus is niet zomaar gestorven. Zijn kruisiging en zijn lijden hadden als doel de mensheid te verzoenen met God de Vader door de zonden van de gelovigen weg te nemen. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het Christelijke geloof.

In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onbeperkte en onvoorwaardelijk trouwe liefde.

Het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen. Het delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. De liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties.

Moge de verrezen Christus hoop geven aan onze samenleving, opdat alle etnische, culturele en godsdienstige componenten van ons land gaan samenwerken voor het algemeen welzijn en het eerbiedigen van de mensenrechten. De overwinning van Pasen moge ons volk aanmoedigen geen inspanning te schuwen verder te gaan op de weg naar stabiliteit en ontwikkeling.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij ( VHP) bemoedigt iedere Surinamer, maar in het bijzonder onze Christelijke broeders en zusters, om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen.  

Je hoeft maar één keertje de voldoening te voelen van een juiste, goede daad in de omgang met buren en bekenden. Dat gevoel van voldoening is in staat uit te groeien tot een vrolijke, optimistische perceptie van het leven, als die niet primair uit persoonlijke belangen, maar vanuit een oprecht hart verrichte goede daden een deel van ons leven gaan worden.

Alleen dan zullen wij veranderingen ten goede op maatschappelijk niveau ervaren, wanneer wij de aanwezigheid van een onverbrekelijk verband erkennen tussen de door ons verrichte goede daden en het maatschappelijk welzijn.  

Zo alleen kunnen we een sociaal rechtvaardige samenleving waarborgen voor ons, onze kinderen en kindskinderen. Een samenleving waarin waarachtig Godvrezende leiders goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid , optimale koopkracht en vooral rust en veiligheid garanderen tot in de verre districten  van Suriname. 

De voorzitter van de VHP 
Chan Santokhi