maandag 6 april 2015

'Ik wil werken aan oplossen onderliggende oorzaken problemen onder jongeren die criminaliteit bevorderen'

Oud-politiechef Krishna Mathoera in politiek vanwege ervaring in politiewerk

'Je kunt jongeren niet meer zoet houden met kraaltjes en spiegeltjes'


Oud-politiecommissaris Krishna Hussainali-Mathoera zegt vandaag, maandag 6 april 2015, in gesprek met Starnieuws, dat haar stap in de politiek alles te maken heeft met haar ervaring in het politiewerk. 'Al een paar jaar merkte ik, dat jongeren tussen 16 en 24 jaar worden aangehouden voor verschillende delicten. Maar, wat doen wij als samenleving met deze jongeren? Als wij nu niet handelen, dan zitten wij nog dertig jaar opgescheept met deze jongeren.'

Afgelopen week verliet zij de politie. Ze is VHP-kandidaat voor V7 in het district Wanica en richt zich voornamelijk op jongeren. Ze zegt jarenlang bij de politie te maken te hebben gehad met de consequenties. De handelingen van jonge personen die strafbare feiten hebben gepleegd, zoals seksuele delicten, berovingen en zelfs moord.

Mathoera is zelf moeder van drie kinderen en wilde niet langer vanachter de politielijn toekijken. De tijd dringt volgens haar voor structurele oplossingen. 'Dus werken aan de onderliggende oorzaken van problemen die de criminaliteit bevorderen. Dit is de reden voor mijn stap in de politiek. En in De Nationale Assemblee worden regels, wetten gemaakt om die samenleving te ordenen. Vanuit die optiek kan zou ik het beste een bijdrage kunnen leveren.'

Volgens haar bestaat de helft van de Surinaamse bevolking uit personen onder de 24-jaar. 'Als je kijkt naar de drop-outs cijfers en opleiding, dan zie je dat je meer mogelijkheden moet creëren voor jongeren. Je kunt ze niet meer zoet houden met kraaltjes en spiegeltjes.'

Haar oplossing gaat uit naar het scheppen van meer onderwijsmogelijkheden, plaatsen van gemotiveerde docenten en creëren van een betere omgeving waarin jongeren onderwijs kunnen genieten. Dit gaat volgens haar samen met het scheppen van werkgelegenheid. Jonge afgestudeerden moeten direct aan de slag kunnen. 'Zij moeten financieel onafhankelijk zijn en op een waardige manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.'

'Veiligheid is voor eenieder belangrijk. Maar zolang er armoede, een tekort aan woningen en banen is, kunnen wij ons zoveel wij willen beveiligen of zelf in een harnas rondlopen en toch word je beroofd. De politie moet de ‘die-hard’ criminelen harder aanpakken. En personen die voor het eerst in hun leven zijn veroordeeld goed opvangen, resocialiseren en begeleiden. Het ontbreekt absoluut aan resocialisatie. Laat men statistieken tonen van personen die geresocialiseerd zijn. Je kunt niet resocialiseren onder de huidige omstandigheden.' Volgens haar moet eerst worden gewerkt aan de basis van de samenleving: goed onderwijs, banen met redelijke salarissen.

Mathoera heeft 33 jaar gediend bij de politie en is afgezwaaid als directeur Beleids- en beheersondersteuning binnen het Korps Politie Suriname. Haar keuze voor de VHP is vanwege het leiderschap en de democratie binnen de partij. Ze heeft gemerkt, dat partijleden kritiek mogen leveren en zelfs rechtszaken aanspannen. Dit ziet zij niet in andere partijen. 'Ondanks die tegenspraak, zie ik ook dat die partijleden bereid zijn samen te werken. Dat is voor mij empowerment: durven benoemen, maar ook samenwerken aan een oplossing.'

Weer een politieke overloper gespot: Voorzitter NPS-onderafdeling Saramacca springt over naar NDP

Jageswar, een vreemde politiek overloper (Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Jageswar beschuldigt plotseling NPS van 'etnische politiekvoering'

'Bij OW werden personen op basis van etniciteit voorgetrokken'


Vlak voor de verkiezingen heeft NPS'er Radjinderkoemar Jageswar het licht gezien en is hij afgelopen zaterdagavond tijdens een NDP-vergadering in Saramacca door partijvoorzitter Desi Bouterse gepresenteerd als nieuw partijlid. Jageswar was voorzitter van de NPS-onderafdeling in Saramacca. 

De man beweert nu echter plotseling genoeg te hebben gekregen van de in zijn ogen 'etnische politiekvoering' binnen de NPS, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, maandag 6 april 2015.

'Na de overwinning van het Nieuw Front in 2005 werden de ministersposten op basis van etniciteit ingevuld. Bij Openbare Werken bijvoorbeeld heb ik persoonlijk meegemaakt hoe personen op basis van etniciteit werden voorgetrokken. Ook heb ik meegemaakt hoe bij de RGB (ministerie van Regionale ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer) bewust grondpapieren zijn achtergehouden door de toenmalige minister, omdat etniciteit een zodanige rol speelde en slechts een bepaalde groep in aanmerking kwam voor een perceel', aldus Jageswar vandaag. Hij was overigens sinds 1989 lid van de NPS.

Uit het artikel in de Ware Tijd blijkt niet of Jageswar ook recent voorbeelden heeft van zogenoemde 'etnische politiekvoering' binnen de NDP. Zaken die hij aanhaalt dateren van jaren her en het is dan ook niet echt duidelijk waarom hij zo vlak voor de verkiezingen besluit om over te lopen naar de NDP.

Hij heeft, aldus de Ware Tijd, de door hem genoemde zaken vaak onder de aandacht gebracht van de NPS-structuren, 'maar men heeft nooit een open oor gehad voor mij', beweert hij. Hij vreest, dat de etnische politiekvoering erger zal worden nu de NPS binnen V7 is.

Jageswar is inmiddels ongeveer een maand officieel lid van de NDP. 'Deze partij betrekt iedereen bij het ontwikkelingsproces', zegt hij clichématig.

Hij heeft nog geen bepaalde functie binnen de NDP, maar zegt, wederom als veelgehoord weinig zeggend cliché, via de partij zijn bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van Saramacca.

Premdew Lachman nu officieel nummer 5 op NDP-kandidatenlijst Nickerie

Na terugkeer van Cuba zijn alle formaliteiten in orde gemaakt


Premdew Lachman heeft vanmiddag, maandag 6 april 2015, alle formaliteiten in orde gemaakt om op plaats vijf gekandideerd te kunnen worden voor de Nationale Democratische Partij (NDP) in Nickerie. Dit bevestigt NDP-hoofdbestuurslid Rashied Doekhie, die NDP-coördinator Nickerie is, op Starnieuws.

Kort voor Lachman naar Cuba vertrok, waar zijn echtgenote een medische behandeling moest ondergaan, vulde hij op 20 maart het lidmaatschapsformulier van de NDP in. Hij moest toen nog enkele formaliteiten in orde maken en die zijn nu, na terugkeer van Cuba, in orde gemaakt.

Doekhie zegt, dat Lachman net als elke NDP-kandidaat, ondersteund zal worden om de idealen van de partij te propageren.

Lachman was ondervoorzitter van Nieuw Suriname en vormde een eenheid met Harish Monorath als Assembleelid. Uiteindelijk hebben beiden voor een andere politieke weg gekozen. Monorath is op de lijst van ABOP/Alternatieve Combinatie in Paramaribo geplaatst als tweede kandidaat.

Justitie Nederland legt beslag op onroerende goederen in Suriname van verdachte drugscrimineel

Nederlandse Justitie richt rechtshulpverzoek aan Suriname


Op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland  Nederlandse justitie heeft het OM in Suriname onlangs beslag laten leggen op onroerende goederen van een in Nederland verdachte drugscrimineel. Het gaat om terreinen aan de Sir Winston Churchillweg, langs de Surinamerivier. Op twee aangrenzende percelen van samen bijna 3.000 vierkante meter is een enorm groot woonhuis gebouwd. In een andere zaak in Nederland was hij al veroordeeld, aldus de Ware Tijd maandag 6 april 2015.

De beslaglegging vond plaats op verzoek van hoofdofficier van Justitie G. Paragsingh. Ze handelde op basis van een rechtshulpverzoek van haar Nederlandse collega L.B. Haneveld van de rechtbank Noord-Holland op Schiphol.

De onroerende goederen zijn eigendom van de van drugssmokkel verdachte Viswanand L., maar geplaatst onder de stichting Roepa Watra, waarvan de moeder L. voorzitter is.

Justitie in Nederland heeft sterke aanwijzingen, dat deze stichting wordt misbruikt om uit drugsactiviteiten verkregen middelen wit te wassen. Met de beslaglegging wil Nederland, met gebruikmaking van de zogenoemde 'Kaalplukwet', de onroerende goederen die zijn gekocht met de opbrengsten van drugshandel afpakken.

Viswanand L. vluchtte in 2010 naar Suriname en verblijft er nog steeds. Hij zat toen in Nederland een gevangenisstraf uit wegens drugssmokkel, maar kreeg toestemming om de begrafenis van een familielid bij te wonen. Hij nam echter de benen en dook onder in Suriname. Hij zou nog tweeënhalf jaar celstraf moeten uitzitten.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Wachter met jachtgeweer met ingekorte loop en drugs aan Waterkant gearresteerd

41-Jarige wachter met vuurwapen en wikkels marihuana en hasj op zak


Agenten van het Korps Politie Suriname hebben vanochtend, maandag 6 april 2015, een zogenoemde wachter aan de Waterkant aangehouden. Op de 41-jarige Iwan I. werden naast een jachtgeweer met ingekorte loop en hagelpatronen, ook een aantal wikkels marihuana en hasj aangetroffen. Dit bericht de afdeling Public Relations van het korps.

Het wapen, de munitie en de drugs zijn in beslag genomen.

Iwan I. is in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Vuurwapenwet en de Wet Verdovende Middelen.

SLM-vlucht naar Schiphol dag vertraagd

Technisch probleem houdt SLM-toestel aan de grond


De SLM-vlucht die gisteravond naar Schiphol had moeten vertrekken, kon door een technisch probleem niet worden uitgevoerd. De vlucht staat nu gepland voor vanavond, maandag 6 april 2015, om tien minuten voor half elf (22.20 uur), aldus Starnieuws.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het probleem inmiddels is opgelost en dat het toestel vanavond kan vertrekken naar Nederland.

Passagiers en vrachtvervoerders kregen gisteravond pas op de luchthaven J.A. Pengel te horen dat de vlucht niet uitgevoerd kon worden. Passagiers moesten weer terug naar huis of werden ondergebracht in hotels

NDP-Para lijkt tweede broeinest binnen partij te zijn geworden na Saramacca

(Bron foto: de Ware Tijd)
Partijvoorzitter Bouterse: 'Er vindt stoelendans plaats rond kandidaatstelling'

'Bij kandidaatstelling is gekeken naar censusresultaten'

 
Nu de strijd in Saramacca binnen de Nationale Democratische Partij (NDP) beslecht is, broeit het opnieuw in Para, aldus schrijft vandaag, maandag 6 april 2015, Starnieuws.  Werd aanvankelijk als de lijsttrekker in dit district Leandra Woei voorgedragen, binnen korte tijd werd echter door inheemse dorpen Jennifer Vreedzaam voorgedragen.

NDP-voorzitter Desi Bouterse liet afgelopen zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Saramacca weten, dat hij opnieuw 1.400 handtekeningen had gekregen van NDP'ers die weer een wijziging willen.

Bouterse zei blij te zijn als 9 april achter de rug is. Dat is de dag dat de kandidatenlijsten worden ingediend. Hij zei verder, dat er een stoelendans plaatsvindt rond de kandidaatstelling.

Guno Pollack, voorzitter van NDP-afdeling Para, zegt dat de structuren al een besluit hebben genomen. De kandidatenlijst is rond en de mensen hebben ook al bewilligd. Op nummer twee staat Patrick Kensenhuis en nummer drie Glenn Sapoen.

Pollack beweert nu, dat een actiegroep buiten de structuren om bezig is om verwarring te stichten. Mensen zouden misleid zijn om handtekeningen te plaatsen. Hij heeft van de partijvoorzitter ook niet vernomen dat de namen weer zullen worden gewijzigd.

'Als mensen mobiliseren, kan ik dat ook doen, want ik ken me structuren en ik weet dat ze achter mij staan. De partij heeft geen enkele baat bij dyugu dyugu', stelt Pollack.

Over de gang van zaken in Saramacca zei Bouterse, dat naar de censusresultaten wordt gekeken om kandidaten te selecteren. Uit de volkstelling blijkt, dat Hindostanen de grootste bevolkingsgroep vormen in Saramacca. Daarom is Jerrel Mahabier lijsttrekker geworden. Op basis van de bevolkingssamenstelling is nummer twee Naomi Samidin op de lijst en op plaats drie staat Robby Loods.

Den Blauwvinger: Je bent je leven niet zeker op terrein TBL Cinemas/Hermitage Mall

COLUMN: Tweede dodelijke steekpartij binnen acht maanden 

Roep om meer beveiliging lijkt gericht aan dovemansoren zowel bij eigenaren als overheid


De 17-jarige Damian Pinas werd zaterdagavond 4 april 2015 rond tien uur dodelijk neergestoken op het parkeerterrein achter TBL Cinemas, gelegen pal naast het winkelcentrum Hermitage Mall in Paramaribo. De jongen maakte deel uit van een klein groepje jongens dat opmerkingen maakte in de richting van een groepje meisjes. Een tweede groep jongens, die op bromfietsen waren gearriveerd, bleek daar echter niet van gediend. Er ontstond een woordenwisseling, een ruzie, waarop een van de bromfietsende knapen een scherp voorwerp trok en Pinas doodstak en een andere jongen, ook 17 jaren jong, verwondde. 

Damian werd slechts 17 jaren.....
Het was de tweede dodelijke steekpartij op dat terrein in acht maanden tijd. De 53-jarige Renato Steward werd op 8 september 2014 door een 15-jarige knaap na een woordenwisseling doodgestoken.

Na die dodelijke steekpartij liet TBL Cinemas weten, dat zij graag een politiesteunpost op het terrein wilde zien. ‘Het voorstel is langer dan een jaar geleden gedaan, maar de leiding van het Korps Politie Suriname verleende geen toestemming’, zei Hugo Lachman, hoofd van de beveiligingsdienst van TBL Cinemas en de Hermitage Mall woensdag 24 september 2014. Anno april 2015 is nog steeds geen sprake van welke politiepost dan ook op het terrein van het winkelcentrum en bioscoop.

Overigens werd op donderdag 19 september 2013 ook al een 16-jarige jongen, na een woordenwisseling met enkele leeftijdsgenoten, in de Hermitage Mall in zijn halsstreek gestoken met een schaar. De jongen werd met spoed vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en moest daar worden verpleegd op de afdeling intensive care. De dader zou nimmer in de kraag zijn gevat.

Terrein rond Mall en bioscoop bron van ergernis
Het terrein rond de Mall en de bioscoop is een bron van ergernis geworden bij bezoekers van het winkelcentrum en van de bioscoop. Zij voelen zich niet veilig. Vooral niet door de veelvuldige aanwezigheid van zogenoemde zich stierlijk vervelende hangjongeren die hun verveling lijken te botvieren op bezoekers. ‘Om een uur 's middags in de felle zon zijn hangjongeren hier al bezig. Dan spreken we ze aan als beveiliging en dan vragen ze wie jij bent. Het is niet alleen voor TBL Cinemas en Hermitage Mall. Het is voor de hele omgeving, de hele omgeving heeft er last van', aldus  Lachman.

In diezelfde maand hadden via het Dagblad Suriname bezorgde ouders laten weten, dat zij hun kinderen vanwege die hangjongeren, geen toestemming om die plaats te bezoeken. 'Die jongeren gaan niet eens naar de film en hangen na sluitingstijd van de mall nog urenlang daar rond, zonder dat iemand ze verwijdert.’
Vóór het fatale steekincident op 8 september waren er enkele diefstallen geweest en ook vechtpartijen. Eerder werden jongeren aangehouden voor diefstal van onder andere bromfietsen.

De Hermitage Mall, waar men gezellig kan winkelen, overdag....
'Criminele haard' van jongeren met steekwapens op zak
Toen al, in september 2014, werd gezegd dat het complex een criminele haard aan het worden was, waarbij vooral de parkeerplaats een centrale plaats inneemt. Bezoekers moeten betalen om te parkeren, maar er wordt nauwelijks gekeken naar de veiligheid van de bezoekers en de auto’s. Jongeren met fietsen zijn tot ver na middernacht op de parkeerplaatsen aanwezig en hinderen personen om weg te rijden. De parkeerwachters kijken totaal niet om naar de auto’s en spreken deze hangjongeren ook niet aan. Ook worden ze niet gecontroleerd op de aanwezigheid van messen, scharen en andere steekvoorwerpen, want kennelijk lopen heel wat jongeren hiermee rond op straat en is daar geen enkele toezicht op, ook niet in de thuissituatie.
De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, liet destijds weten, dat de overlast veroorzakende jongeren niet zonder enige reden van die plek verwijderd kunnen worden. ‘Pas als de openbare orde en veiligheid in gevaar komen, kan de politie optreden’, aldus Belfort.
Uit die uitspraken van de bewindsman kon al geconcludeerd worden, dat niet gerekend hoefde te worden op enige beveiligingsondersteuning vanuit de overheid.

Maanden eerder, in de eerste week van januari 2014, berichtte De West ook al over het gevoel van onveiligheid onder bezoekers van de Hermitage Mall. Jongeren zouden, aldus deze krant toen, wachten op bezoekers die op het punt van vertrek staan. Ze grissen dan snel een mobiele telefoon, een damestas of een portemonnee weg. Maar, soms zetten ze hun zinnen ook op grotere buit. In de vooravond van Nieuwjaarsdag 2014 was het weer raak. Enkele jongens, vermoedelijk leden van de bende, stalen enkele fietsen die bij het winkelcentrum waren gestald. Ook toen lieten beveiligingsmedewerkers al weten, dat meer bewakers nodig zijn op het terrein van het winkelcentrum om die locatie veiliger te maken.

Nauwelijks beveiliging
De parkeerplaatsen zijn niet voorzien van bewakers, terwijl juist de parkeerplaatsen tot de favoriete jachtterreinen van de hangjongeren behoren. Er worden op onregelmatige basis agenten bij de Mall gestationeerd om de zaak te controleren. Frappant genoeg is het dan juist op die dagen rustig in het winkelcentrum en blijven allerlei incidenten uit. ‘Die jongens weten vaak precies wie een politieman is, ook al is die in burgerkleding. Zodra de agenten weg zijn beginnen ze weer’, aldus een beveiligingsman in De West.

Inmiddels is het april 2015 en het dramatisch voorval van zaterdagavond lijkt erop te duiden, dat het nog steeds schort aan de beveiliging van het terrein rond het winkelcentrum en de bioscoop. Kennelijk kunnen groepen jongeren nog steeds ongehinderd op parkeerterreinen rondhangen. Natuurlijk zijn niet alle rondhangende jongeren irritant, vervelend of bedreigend.
Maar, feit is dat bezoekers zich door hun aanwezigheid niet veilig voelen.
Maar, feit is dat er toch ook steeds groepen jongeren zijn die wel irritant, vervelend of bedreigend zijn.
Maar, feit is dat gisteravond weer iemand werd doodgestoken.
Maar, feit is dat jongeren niet gecontroleerd worden op de aanwezigheid van steekwapens.

Wanneer komt besef bij eigenaren winkelcentrum en bioscoop: zij zijn verantwoordelijk
Hopelijk komen de eigenaren van zowel de Hermitage Mall en TBL Cinemas tot het besef, dat hun terreinen meer beveiliging behoeven. Zij zijn het immers die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de veiligheid in en rond hun gebouwen. Dat is niet alleen een taak van de overheid, maar zeker ook een taak van hun, de eigenaren. Door de beveiliging niet op te voeren, op welke wijze dan ook, blijven incidenten als die van gisteravond niet uitgesloten en blijven ook bezoekers zich onveilig voelen. De meest recente dodelijke steekpartij is een zoveelste smet op het beeld dat het winkelcentrum en de bioscoop graag van zichzelf willen neerzitten in de samenleving: gezellige ontmoetingspunten en plaatsen voor vertier, ontspanning en uitgaan.

Nu hangt er echter weer een gitzwarte wolk boven TBL Cinemas en de Hermitage Mall.
Hopelijk leidt die wolk ertoe, dat de eigenaren met spoed overgaan tot het nemen van actie om de veiligheid van hun bezoekers, waar zij aan verdienen, te garanderen en dat zij niet passief blijven wachten op een overheid die niet komt en voorkomen dat de samenleving niet geconfronteerd wordt met weer een dodelijke steekpartij of ander ernstig incident. Investeer in veiligheid en snel.  Voorkom de aanwezigheid van groepjes hangjongeren en het door hen gecreëerde gevoel van onveiligheid onder bezoekers.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
06 april 2015
Amsterdam-Paramaribo