dinsdag 7 april 2015

Personeel stichting Bureau Dak- en Thuislozen leren communiceren

(Bron foto: stichting Bureau Dak- en Thuislozen)
Cursus communicatie moet zorgen voor betere sfeer werkvloer


Eenenveertig personeelsleden van de stichting Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) zijn een maand lang getraind in betere onderling communicatie. De cursus ‘Communicatie, Representatie en Attitude’ moet leiden tot een verbeterde sfeer op de werkvloer. Dat bericht de afdeling Voorlichting van de stichting BDT vandaag, dinsdag 7 april 2015, in een persbericht.

De cursus is een initiatief van waarnemend directeur Reza Doekhie. De cursisten zullen in een na-traject, onder meer door externe zogenoemde 'lifeskills coaches' gecoacht worden bij het in de praktijk brengen van het geleerde.

De cursus was noodzakelijk door de verstopte communicatielijnen op het werk. De onderlinge sfeer was explosief, stelt de stichting BDT. 'Vanaf nu gaat het er anders aan toe, dankzij de trainingen en het begeleidingstraject.'

De trainees konden door het interactieve karakter van de cursus, zelf de uitdagingen en obstakels die zij tegenkwamen aanhalen en ook de daarbij behorende oplossingen.

Opvallend was, dat trainees gedurende de trainingen, aan het einde van de trainingen en bij de certificaatuitreiking aangaven zich er nu terdege van bewust te zijn, dat zij veelal de sleutels tot betere communicatie op de werkvloer in eigen handen hebben, aldus de stichting BDT.

Patrick Kluivert: Situatie albino's in Tanzania verschrikkelijk

Kluivert spreekt met Humberto Tan vanuit Tanzania over albinisme in dat landDe beelden van Faustine zijn hartverscheurend: het albino-jongetje uit Tanzania dat door zijn ouders wordt achtergelaten. Patrick Kluivert is in het Afrikaanse land en zet zich in om de situatie van albino's in het land te verbeteren. 'Als je de situatie ziet, het is echt verschrikkelijk', zegt Patrick vandaag, dinsdag 6 april 2015, aan de telefoon tegen Humberto Tan in RTL Late Night. 

De problemen rond albinisme in Tanzania zijn groot. 'Ik ben net aangekomen. De ministers van Mineralen hebben me meegenomen naar de albino’s, ik heb de situatie zelf gezien. Ik voel me als vader erg aangetrokken om hier iets aan te doen, de albino’s zitten in erbarmelijke omstandigheden', zegt de voormalig profvoetballer en huidig adviseur van het nationale voetbalteam van Curaçao.


'De kinderen in deze kampen kunnen niet thuis blijven omdat de medicijnmannen lichaamsdelen van het lichaam willen afsnijden. Ze denken dat het speciale krachten geeft. Het is verschrikkelijk dat ze dat als mens zijnde kunnen doen.'

Patrick heeft een extra koffer meegenomen naar het Afrikaanse land om de kinderen alvast persoonlijk wat te kunnen helpen. 'Ik ben met twee koffers van twintig kilo hierheen gekomen om spullen te geven aan de albino’s.' 

De voetballer roept ook Nederlanders op om spullen te doneren. 'Ze kunnen spullen als kleurboeken of knuffels sturen, want deze kinderen hebben helemaal niks. De situatie hier gaat door merg en been. Ik heb hier met tranen in mijn ogen gestaan. Ik vind het heel belangrijk dat er iets gedaan wordt.'

Patrick speelt ook met Barcelona Legends, een groep oud-Barcelona spelers, een wedstrijd tegen Legends of Tanzania om aandacht te vragen voor de problematiek.

Dagblad Suriname: Arrestanten cellenhuis politiebureau Latour in opstand

Twee van negentien arrestanten zouden dagelijks orde verstoren


De webeditie van het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 7 april 2015, dat het afgelopen zaterdagochtend 'erg rumoerig' is geweest in het cellenhuis van het politiebureau Latour. Volgens de krant was een groep arrestanten in opstand. 

Uit het politieonderzoek blijkt, dat er in het cellenhuis momenteel negentien arrestanten verblijven, van wie twee de orde dagelijks verstoren. Zij houden zich niet aan de huisregels van het cellenhuis.

De twee aanstichters achter de opstand zijn inmiddels door de politie gesepareerd. De situatie werd op een gegeven moment heftig, waardoor de politie genoodzaakt was assistentie te vragen van andere politie-eenheden. Na een tijdje kon men de arrestanten tot bedaren brengen.

De wee gangmakers zijn nu gescheiden onder bewaring geplaatst, aldus de krant.

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert bezoekt Curaçao

De ceremoniële ontvangst van Hennis-Plasschaert
Hennis-Plasschaert op bezoek bij Commandant der Zeemacht in Caribisch gebied


Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert is deze dagen op Curacao. Zij brengt tot 10 april een werkbezoek aan Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba. De minister was vandaag, dinsdag 7 april 2015, op bezoek bij de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, tevens directeur Kustwacht, commandeur Hans Lodder, zo bericht de Amigoe.
 
De minister is in de regio op bezoek bij de Nederlandse militairen die defensie- en politietaken voor het Caribisch deel van het Koninkrijk verrichten. Ook spreekt zij met verschillende autoriteiten.

Na een ceremoniële ontvangst vergaderde de Defensieminister met Lodder. Hij voert het bevel over de eenheden die kunnen worden ingezet bij verdediging van het grondgebied, handhaving van de internationale rechtsorde en ondersteuning van de civiele autoriteiten in de Caribische delen van het Koninkrijk. Daarnaast is Lodder in zijn hoedanigheid van directeur Kustwacht CARIB belast met de maritieme rechtshandhaving in het Caribisch gebied en Seach and Rescue op zee.

Hennis-Plasschaert heeft tijdens haar tweedaagse werkbezoek (gisteren en vandaag) ook met  plaatsvervangend minister-president Etienne van der Horst, Justitieminister Nelson Navarro en Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco gesprekken gevoerd.

Minister Navarro zou met minister Hennis-Plasschaert onder meer over de Kustwacht vergaderen. Het gaat hier voornamelijk over het voorstel dat tijdens het laatste Justitieel Vierlanden Overleg op St. Maarten werd gedaan voor 24/7-Kustwacht in de territoriale wateren van de genoemde eilanden. Navarro legde desgevraagd uit dat de landen tot de conclusie zijn gekomen dat dit een betere manier van functioneren is. Dit voorstel moet nog afgehandeld worden, voordat duidelijk wordt hoe dit in de praktijk geregeld zal worden. De Kustwacht is een Koninkrijksaangelegenheid, dus zal deze beslissing door Hennis-Plasschaert genomen moeten worden.

De Defensieminister bezoekt morgen St. Eustatius en Saba, waar gesprekken plaatsvinden met de gezaghebbers en personeel van de Koninklijke Marechaussee.

Het werkbezoek wordt donderdag afgesloten op St. Maarten. Daar ontmoet de minister eveneens de gouverneur, de minister-president en de minister van Justitie.

Naast het waken voor de integriteit van het Koninkrijk strijdt de Koninklijke Marine in het Caribisch gebied samen met de Kustwacht CARIB tegen drugstransporten, mensenhandel en -smokkel en andere delicten. Samen met een compagnie van de Koninklijke Landmacht wordt bovendien regelmatig ondersteuning geleverd aan civiele autoriteiten in de vorm van noodhulp bij orkanen en andere calamiteiten.

Naast de militaire politiediensttaak en de grensbewaking voor Caribisch Nederland ondersteunt de Koninklijke Marechaussee de lokale rechtshandhavingsorganisaties in het Caribisch gebied. Daartoe behoort het bestrijden van zware geweldsmisdrijven en drugs- en migratiecriminaliteit. Ook helpen ze Curaçao en St. Maarten bij de grensbewaking en het vreemdelingentoezicht. Op Saba en St. Eustatius verzorgen ze samen met de politie ook de basispolitiezorg.

Verdachte in 'Dubnium'-zaak op Curaçao in vrijheid gesteld

OM: Vrijgelaten Gianni B. (43) in zaak fraude met mondkapjes blijft verdachte


Gianni B. (43), die in verband met het onderzoek naar fraude met bestellingen van mondkapjes op Curaçao, dat de naam ‘Dubnium’ kreeg, was gearresteerd is na tien dagen hechtenis vrijgelaten door het Openbaar Ministerie ()M). Hij blijft wel verdachte in deze zaak. Dat bevestigt woordvoerder Norman Serphos vanmiddag, dinsdag 7 april 2015, in de Amigoe.
 
B. werd op 24 maart aangehouden tijdens een grootschalige actie van het OM, waarbij zeker vijf woningen in Koraal Specht, Brievengat, Mahuma, Boca Samí en Bonam werden binnengedrongen voor onderzoek, waaronder ook de woning van het MFK-Statenlid Jacinta Scoop-Constancia, haar man en haar moeder. Dat maakte ze zelf bekend. Tevens werd met toestemming van de betrokkenen ook een huiszoeking verricht bij een pand in Suffisant, meldde het OM in een persbericht.

Tijdens de huiszoekingen werden in het belang van het onderzoek onder meer schriftelijke bescheiden, computers en mobiele telefoons in beslag genomen, alsmede een luxe personenwagen, in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO).

Met de vrijlating van B. zit er momenteel niemand meer vast in verband met dit onderzoek.

Het onderzoek Dubnium heeft betrekking op strafbare feiten die zich mogelijk hebben voorgedaan bij de bestelling en betaling van een partij mondkapjes in het jaar 2012, de periode dat Scoop-Constancia minister van Gezondheid was. Destijds is door of namens de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) door de aangehouden B. een bestelling geplaatst en een betaling gedaan van ruim 365.000 gulden, voor een partij mondkapjes die nooit geleverd is aan BZV.

Zoals bekend, deed de huidige minister van Gezondheid Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) naar aanleiding van een onderzoek van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) aangifte bij het OM van haar betrokkenheid bij de genoemde onregelmatigheden.

Het vermoeden bestaat dat meerdere personen zich door middel van deze transactie persoonlijk hebben verrijkt. De strafbare feiten betreffen oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering en witwassen.

Het projectteam ‘Duradero’, dat bestaat uit opsporingsambtenaren van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het politiekorps KPC, is belast met het onderzoek. Duradero is een project dat onder meer tot doel heeft de financieel-economische criminaliteit op Curaçao te bestrijden. Bij dit project speelt het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) een belangrijke rol. Het onderzoek wordt de komende tijd voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus het OM. Tevens is er volgens welingelichte bronnen, aldus de Amigoe, een tweede rapport van consultantbureau Ernst & Young, dus worden meerdere onderzoeken naar onregelmatigheden in de periode dat Scoop-Constancia minister was, niet uitgesloten.

Vragenhalfuurtje keert terug in Staten van Curaçao

Ten tijde van eilandgebied Curaçao was Vragenhalfuurtje populair onder Eilandraadsleden

Staten buigt zich maandag 13 april over wijziging Reglement van Orde


De Staten van Curaçao buigt zich maandag 13 april over een wijziging van het Reglement van Orde (RvO) van het parlement. Een van de innovaties in het concept dat is vastgesteld door de Commissie Werkwijze van de Staten is de terugkeer van het Vragenhalfuurtje, waarmee Statenleden tijdens een verandering vragen aan de ministers kunnen stellen over actuele onderwerpen die tijdens een vergadering mondeling door de betrokken minister beantwoord moeten worden.
 
Het Vragenhalfuurtje was een van de populairste instrumenten van Eilandsraadsleden ten tijde van het eilandgebied Curaçao, zo schrijft de Amigoe vanmiddag, dinsdag 7 april 2015.

In het nieuwe land Curaçao was deze bepaling niet meer in het RvO van de nieuwe Staten opgenomen. Dit tot grote ongenoegen van verschillende Statenleden, die klagen over het feit dat het te lang duurt voordat schriftelijke vragen worden beantwoord, terwijl sommige brieven met vragen niet eens worden beantwoord, en vergaderingen over specifieke onderwerpen pas aan bod komen, wanneer het onderwerp niet meer actueel is.

In het nieuwe RvO is het Vragenhalfuurtje onder artikel 99 opgenomen. Dat bepaalt, dat vragen in het kader van het Vragenhalfuurtje kort en duidelijk geformuleerd moeten zijn en uiterlijk 24 uur voor de dag van een vergadering schriftelijk bij de Statenvoorzitter zijn ingediend. De vragen worden zo mogelijk in dezelfde vergadering behandeld en beantwoord, in de volgorde waarin zij bij de voorzitter zijn ingediend. Na mondelinge beantwoording door de ministers kan de vragensteller nog kort over hetzelfde onderwerp een nadere opheldering doen en deze op zeer beknopte wijze toelichten. Hiervoor krijgt hij of zij uiterlijk vijf minuten de tijd. Andere leden kunnen, voordat voor de tweede keer wordt beantwoord, ieder één vraag stellen. Deze mag niet worden toegelicht.

De wijziging van het RvO was nodig, omdat bij de start van het land Curaçao per 10-10-‘10 al snel bleek dat het RvO van de nieuwe Staten een aantal onduidelijkheden en onvolkomenheden bevatte. Als uitgangspunt voor het RvO van de nieuwe Staten van het autonome land Curaçao was het reglement van de Staten van het Land de Nederlandse Antillen genomen. Tijdens de eerste vergadering bleek onder meer, dat het onduidelijk was wie het voorzitterschap van de Staten moest voeren, totdat uit de aanwezige leden de eerste Statenvoorzitter gekozen moest worden. Ook was er onduidelijkheid over wat onder een meerderheid van de leden moest worden verstaan, omdat de Antilliaanse Staten 22, maar de Curaçaose Staten 21 leden hadden. Tijdens die allereerste vergadering werd besloten dat een aparte commissie zich over een wijziging van het reglement moest buigen. Een van de originele trekkers van dit proces was wijlen PS-leider Helmin Wiels.

In het concept, waar in de afgelopen periode aan is gewerkt, zijn naast het Vragenhalfuurtje tal van andere vernieuwingen opgenomen. Zo moeten nieuwe Statenleden bij het aanvaarden van hun ambt niet alleen hun geloofsbrieven, maar ook een door hem of haar ondertekende schriftelijke verklaring overleggen, waaruit blijkt dat hij of zij tijdens de verkiezingscampagne niet in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van de Landsverordening financiën politieke groeperingen.

Ook is nu vastgesteld hoe er gehandeld moet worden als een meerderheid van de Statenleden geen vertrouwen meer heeft in de voorzitter. In het huidige RvO is opgenomen dat de Staten de benoeming ongedaan kunnen maken, maar over hoe dit kan gebeuren is alleen opgenomen dat: 'Op voorstel van de meerderheid kunnen de Staten een benoeming als bedoeld in de vorige leden te allen tijde ongedaan maken. Dit kan echter slechts geschieden indien dit onderwerp specifiek als agendapunt van een openbare vergadering is opgevoerd.'

In de memorie van toelichting wordt hierover gesteld dat: 'Aangezien het hier een zware beslissing betreft dient het voorstel daartoe aan de Staten door de meerderheid van de leden te worden gedaan. Een nieuw agendapunt omvattende dit onderwerp dient te worden opgeroepen als een specifiek agendapunt.'

In het concept wordt ook melding gemaakt van specifieke spreektijden voor openbare vergaderingen, twintig minuten eerste ronde en tien in de tweede ronde, en bijeenkomsten van de Centrale Commissie, 15 minuten eerste rond een tien in de tweede ronde, van het parlement. Maar voor allebei geldt dat de Staten ten allen tijden hiervan kunnen afwijken. Ook regels voor het horen van ambtenaren en derden door de Centrale Commissie worden in het nieuwe concept vastgesteld.

Het concept komt aan de orde tijdens een Centrale Commissie-vergadering die voor maandag de 13e april is opgeroepen. De vergadering zal om negen uur van start gaan.

Derde, laatste verdachte, dodelijke steekpartij op parkeerterrein TBL Cinemas/Hermitage Mall gearresteerd

Drie verdachten zijn 15, 17 en 19 jaar oud


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht vandaag, dinsdag 7 april 2015, dat agenten van het bureau Uitvlugt de derde verdachte hebben aangehouden die afgelopen zaterdag betrokken is geweest bij de dood van Damian Pinas (17). Bij een steekpartij op de parkeerplaats van TBL Cinemas/Hermitage Mall aan Lalla Rookhweg in Paramaribo raakte de 17-jarige G.S, een vriend van de doodgestoken Damian, gewond.

De drie gearresteerde verdachten zijn 15, 17 en 19 jaar oud. Een van die drie zou een scherp voorwerp tevoorschijn hebben gehaald waarmee hij steekverwondingen heeft toegebracht aan G.S. en Damian Pinas. Hierna zijn de drie op bromfietsen weggereden.

Het drietal wordt onder andere verdacht van openlijke geweldpleging de dood ten gevolge hebbende. De verdachten zijn in verzekering gesteld. De zaak is in onderzoek bij de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.

SLM-directeur: 'Kleine luchtvaartmaatschappijen minder vatbaar voor catastrofale soloacties werknemers'

'Ondenkbaar dat psycholoog piloot afkeurt en dat het geheim blijft voor Surinaamse samenleving'

Dronken SLM-gezagvoerder onlangs door copiloot verhinderd te vliegen


Kleine luchtvaartmaatschappijen als de SLM zijn beter dan grotere in staat om te voorkomen dat een piloot in slechte mentale of fysieke conditie in de cockpit van een vliegtuig komt. Dat stelt SLM-directeur Ewald Henshuys vandaag, dinsdag 7 april 2015, in de Ware Tijd. Hij reageert op het recente vliegtuigongeluk in de Franse Alpen veroorzaakt door een zelfmoordactie van de copiloot van een Duitse vliegtuig door het moedwillig tegen een berg te laten vliegen.

Volgens de SLM-directeur zijn grotere, vaak westerse bedrijven, individualistischer en meer prestatiegericht dan kleinere.

'De kracht van ons systeem is extra alertheid waarbij iedereen op elkaar let. Het succes hiervan is niet zo lang terug bewezen tijdens een incident met een dronken piloot. Zijn copiloot had zich namelijk op het standpunt gesteld, dat hij niet zou vliegen met de gezagvoerder, omdat die dronken was. Wij hebben ons als directie toen geschaard achter de copiloot', aldus Henshuys.

Hij zet hiermee zijn standpunt, dat kleinere maatschappijen minder vatbaar zijn voor catastrofale soloacties van werknemers, kracht bij. 'Grote westerse maatschappijen zijn erg individualistisch en er wordt sterk gefocust op de prestaties van het individu. En als de prestaties van de persoon goed zijn, is er niets aan de hand.'

Volgens Henshuys is het incident besproken binnen de SLM en is besloten om te wachten op de resultaten van het onderzoek en de adviezen die daaruit voortvloeien over verbetering van de veiligheid. De KLM heeft inmiddels besloten dat er nu altijd twee piloten in de cockpit moeten zijn. Henshuys verwacht dat deze maatregel ook bij de SLM van kracht gaat zijn.

Hij stelt, dat waakzaamheid naar elkaar toe de kracht is van de SLM, naast de reguliere psychologische, drugs- en alcoholtesten. 'Het is gewoon ondenkbaar dat een piloot afgekeurd wordt bij de psycholoog in Suriname en dat dat geheim blijft voor de samenleving en de maatschappij', aldus Henshuys.

Onderzoek massagraf 1902 te Mariënburg verloopt moeizaam

(Bron foto: Benjamin Mitrasingh)
'Er is bijna nooit geld en niemand weet wie nu de baas is op Mariënburg'


Het onderzoek naar het massagraf van 1902 op Mariënburg is een Nationaal Historisch Onderzoek. Het gaat dus niet om een historisch tijdperk van bijvoorbeeld prehistorie, protohistorie of van de koloniale tijd en ook niet over politici zoals Jagernath Lachmon en Johan Pengel, Henck Arron, Ronald Venetiaan en Desi Bouterse en ook helemaal niet over een etnische groep in ons land. Maar het onderzoek verloopt desondanks nog steeds heel moeizaam.

Er is bijna nooit geld en niemand weet wie nu wie de baas is op Mariënburg.
Met het onderzoek naar het massagraf van 1902 op Mariënburg, schijnt maar weinig te willen lukken. Geen geld, geen gezag en ook geen huisvesting met licht en water en helemaal geen magazijn voor de veldattributen. Onder de mensen daar heerst er ook een duidelijke politieke angst. De partijpolitiek is daar verworden tot werkgever en tot sociale zaken. Je doet daardoor ook angstvallig onnozel. Je bent er bang voor.

Sinds januari 2013 is er ook niemand met enig gezag bij ons op Mariënburg geweest. Geen enkele politicus, geen enkele minister, geen enkel DNA-lid en ook geen enkele districtscommissaris. Terwijl het daar gaat om een onderzoek van Nationaal Historisch belang.

Bij de schooljeugd en ook bij de jongvolwassenen daar, die letterlijk op een steenworp afstand wonen van de suikeronderneming, blijkt dat velen nog nooit verder zijn geweest dan de wachterspoort bij de hoofdingang van het hele plantagecomplex. Vandaar ook de Commewijne lesbrief en de lezingen over de beroemde suikeronderneming Mariënburg op alle 31 scholen in het district .

Het onderzoek naar het massagraf voltrekt zich helaas heel moeizaam en ook langdradig, maar wel doelgericht en ook heel zelfbewust. Hopelijk vinden wij daar heel gauw waar wij op zoek naar zijn … het massagraf van 1902. Dat is heel belangrijk voor ons, maar ook voor het zelfvertrouwen van de mensen in de kampong. Dan hebben zij ook eindelijk weer hoop op betere tijden.

Benjamin S. Mitrasingh
archeoloog

Goud voor Miguel van Assen op 44e Carifta Games op St. Kitts and Nevis

(Bron foto: Surinaamse Atletiekbond)
Van Assen eerste op onderdeel hinkstapsprong met 16.24 meter

Op 1e dag Games zilver voor Suriname: Zainy Nelson springt 11.73 meter op hinkstapsprong


Atleet Miguel van Assen heeft gisteren een gouden medaille veroverd op het onderdeel hinkstapsprong tijdens de 44e Carifta Games ( Caribbean Free Trade Association) op St. Kitts and Nevis. Het is de tweede medaille voor Suriname, aldus de Surinaamse Atletiekbond vandaag, dinsdag 7 april 2015, in een persbericht.

Van Assen won het goud met een afstand van 16.24 meter. Tweede werd Obien Wasome uit Jamaica met 15.85 meter en derde de Jamaicaan Odaine Lewis met 15.79 meter.

Suriname behaalde op de eerste dag van de Games al een zilveren medaille. Die werd in de wacht gesleept door Zainy Nelzon, ook op het onderdeel hinkstapspringen, met een afstand van 11.73 meter.

Ook werden diverse persoonlijke records verbeterd. Verder eindigde Marciano Shepper bij de Octathlon op de elfde van de in totaal 23 deelnemers. Het bijzondere is, dat hij de hoogst geëindigde U-18 atleet is, in maart werd hij 15 jaar.

De delegatie keert morgen terug in Suriname.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

12-Jarige overlijdt na te zijn geraakt door vallend stuk beton op werklocatie vader

Vader neemt drie kinderen mee naar zijn werkplek te Hanna's Lust...


Een 12-jarige jongen is vandaag, dinsdag 7 april 2015, rond het middaguur overleden nadat een stuk beton op hem was gevallen. Het ongeluk gebeurde op de werkplek van zijn vader aan de Samboerastraat op het Hanna's Lust-project. 

Dat bevestigt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in de Ware Tijd Online.

De vader had drie kinderen meegenomen naar zijn werkplek.

Toen de ambulance ter plekke kwam was de jongen al aan de opgelopen verwondingen overleden. De politie van het bureau Nieuwe Grond voert het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk uit.

De webeditie van het Dagblad Suriname bericht overigens dat de jongen zou zijn geraakt door een houten balk.....

Vicepresident Ameerali: Nog geen sprake van verhoging tarieven particuliere bushouders

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Bushouders vragen al zes jaren om verhoging van achterhaalde actuele tarieven

Onduidelijk waarom tarieven niet verhoogd mogen worden.... 


De tarieven van de particuliere bushouders worden voorlopig niet verhoogd. Dat heeft vicepresident Robert Ameerali voorzitter John Mahadewsingh van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) laten weten. Over het waarom is niets bekend, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 7 april 2015.

'Ik zal dit besluit binnenkort voorhouden aan de leden en zien wat hun reactie hierop is', zegt Mahadewsingh.

De bushouders willen al meer dan zes jaar een verhoging, omdat zij vinden dat de huidige tarieven achterhaald zijn De voorzitter weet niet wanneer er weer gesproken wordt over een nieuwe tariefsverhoging. Mahadewsingh had in augustus de wens voor een tariefaanpassing overgebracht aan de vicepresident.

Deze had hierop de PLO gevraagd om met nieuwe voorstellen te komen en de busorganisatie had hiervoor een consultant aangetrokken.'De organisatie heeft zijn werk gedaan en we zouden de voorstellen tonen aan de regering', zegt Mahadewsing. Hij wil nog niet zeggen met hoeveel procent de tarieven verhoogd zouden moeten worden.

Bushouder Ali Madaran denkt aan een verhoging van het tarief van Srd 1.25 naar Srd 1,50, maar dan moet de compensatie op de benzine door de overheid blijven. Als de compensatie vervalt, zou het tarief moeten worden getild tot boven de Srd 2.

'Nu al kunnen sommige mensen, zoals scholieren, de Srd 1,25 niet betalen en ze geven ons 75 cent of 1 Srd', stelt zijn collega Vidjai Dihal.

Mahadewsingh had eerder verklaard, dat het hoog tijd is dat de subsidie aan bushouders wordt afgeschaft en dat in plaats daarvan de rittarieven worden verhoogd. Hij had er ook op gewezen, dat het subsidiebeleid niet goed werkt. Sommige bushouders die niet rijden krijgen wel subsidie en anderen die wel hun route onderhouden krijgen de subsidie niet.

Voortgezet algemeen overleg Tweede Kamer over vermeende greep onderwereld op openbaar bestuur Curaçao en Sint Maarten

Overleg volgt na debat in Kamer op verzoek van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak

Van Raak zal moties indienen


Het debat dat de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties vorige week met minister Ronald Plasterk (PvdA) voerde over de vermeende greep van de onderwereld op het openbaar bestuur op Curaçao en Sint Maarten krijgt een vervolg. Op verzoek van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak wordt morgen een zogeheten voortgezet algemeen overleg (VAO) gehouden. Van Raak heeft hier om gevraagd zodat hij moties kan indienen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 7 april 2015.

Vorige week dinsdag verweet hij Plasterk al te lankmoedig op te treden tegen de vermeende nauwe banden tussen criminele organisaties en politici, omdat de rechtshandhaving een autonome aangelegenheid is van de landen.

Van Raak vindt echter, dat van Curaçao en Sint Maarten vanwege hun kleinschaligheid niet verwacht mag worden, dat zij het opnemen tegen grote internationale criminele organisaties met verbindingen naar de maffia. Hij wil daarom dat de Koninkrijksregering haar verantwoordelijkheid neemt.

Affaires die voor de Kamer aanleiding zijn tot toenemende bezorgdheid over 'de staat van het bestuur op Curaçao en Sint Maarten' zijn de verdwijning van geheime documenten van de Nederlandse AIVD en de Amerikaanse DEA en FBI bij de Veiligheidsdienst Curaçao, het vooralsnog vrijuit gaan van de opdrachtgevers van de moord op PS-leider Helmin Wiels en het niet vervolgen van de hoofdrolspelers bij de stembusfraude in 2011 op Sint Maarten.

Per motie wil Van Raak afdwingen dat de Rijksministerraad besluit tot een diepgravend onderzoek naar de verbondenheid tussen onder- en bovenwereld waarbij de aandacht zich onder meer moet richten op de loterijen en casino's die in zijn ogen als witwasmachines functioneren.

In de tweede motie die de SP'er morgen indient, stelt hij voor om de klokkenluiders die een boekje hebben opengedaan over de misstanden bij de Veiligheidsdienst Curaçao ten tijde van het kabinet Schotte naar Nederland te laten overkomen voor een gesprek met de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Ledenvergadering KTPI keurt door hoofdbestuur voorgedragen kandidaten verkiezingen goed

KTPI in Commewijne lijsttrekker namens Alternatieve Combinatie met Sawirjo Soeparman


De algemene ledenvergadering van de KTPI heeft gisteravond de kandidaten voorgedragen door het hoofdbestuur goedgekeurd. In totaal zijn 185 personen op regionaal en Assembleeniveau gekandideerd. In Commewijne is KTPI de lijsttrekker van de Alternatieve Combinatie. De kandidaat in dit district is Sawirjo Soeparman, aldus meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 7 april 2015.

In Paramaribo staat op plaats vier Rudolf Partoredjo. Verder zijn in dit district gekandideerd Arif Soetodrono, Ahilia Welles en Soekarina Sandra Ardjosentono.

In Para is de kandidaat op de tweede plek Ronny Mangoendikromo, in Saramacca Charsman Arsomedjo op plaats twee, in Wanica Sidik Moertabat eveneens op twee en de derde plek in Nickerie wordt ingevuld door Zulfiki Jasamamad.

De KTPI neemt samen met de ABOP en de PDO in de Alternatieve Combinatie deel aan de komende verkiezingen in zes kiesdistricten. Het hoofdbestuur heeft van de ledenvergadering mandaat gekregen om de kandidatenlijsten van ressort-, districtsraad en De Nationale Assemblee zoals gepresenteerd in te dienen voor de verkiezingen van 25 mei 2015.

Leguanenstropers schieten op honden opzichter park Roi Rincon op Curaçao

Stichting Uniek Curaçao: 'Stropers waren triggerhappy en schoten op alles wat bewoog'


Een opzichter die op Goede Vrijdag in het park Roi Rincon, één van de oudste en eerste bewoonde indianengebieden van Curaçao, met zijn twee honden wandelde, kwam tijdens zijn wandeling twee gewapende mannen tegen. De opzichter liet beide mannen weten, dat ze niet bang hoefden te zijn voor de honden en wilde net aanstalten maken om de honden vast te houden, toen de beide mannen het vuur openden op de dieren, zo meldt de Stichting Uniek Curaçao in een schriftelijke verklaring, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 7 april 2015.

Volgens de stichting waren de mannen in het bezit van twee grote zakken dode leguanen en waren ze kennelijk ‘triggerhappy’ en schoten op alles wat bewoog. 'In het verleden werd ook al geconstateerd dat de endemische uilen (palabrua) en aanwezige hanen het slachtoffer waren van schietpartijen', aldus de stichting.

Behalve dat het park een status heeft van conserveringsgebied en jacht verboden is, staan noch de eigenaar (Curaçao Airport Holding) noch de beheerder (Stichting Uniek Curaçao) het jagen toe.

'Na het schieten en verwonden van de honden werd de opzichter bedreigd en gaven de twee schutters aan verder te willen gaan met de jacht', aldus de stichting, die verder aangeeft dat de gebelde politie toen echter al was gearriveerd en meteen ingreep. 'De geweren werden in beslag genomen en er wordt aangifte gedaan voor dierenmishandeling, bedreiging en illegaal jagen.' 

Tot slot laat de stichting weten, dat jagen in een gebied voor recreatie en toerisme bedreigend en storend is. 'Stichting Uniek Curaçao rekent op een frequenter optreden van de politie in dit gebied.'

Gerda Havertong veilt kunst voor Stichting Wiesje in Aalsmeerderbrug


Kunstwerken en 'ludieke stukken' geveild voor Stichting Wiesjes tijdens charity brunch 12 april

Chefkok Ramon Beuk staat garant voor een Surinaams menu


Actrice en zangeres Gerda Havertong laat tijdens een charity brunch op zondag 12 april in showkas De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug kunstwerken en ‘ludieke stukken’ veilen ten bate van haar stichting Wiesje. Met deze stichting zet Gerda zich in voor de opvang van mensen met dementie in Suriname. 

De Zoetermeerse wethouder Taco Kuiper treedt op als veilingmeester.

De stichting Wiesje is vernoemd naar Gerda’s in 1999 overleden moeder. Zij leed enkele jaren aan dementie. Met deze ervaring heeft Gerda zich het lot van mensen met dementie in Suriname aangetrokken. De door haar opgerichte stichting Wiesje ijvert niet alleen voor de inzameling van
geld, maar ook voor de uitwisseling van kennis.

Sinds tien jaar is er in Paramaribo een door de stichting Wiesje gefinancierd dag- en kenniscentrum voor mensen die aan dementie lijden. De volgende stap is het realiseren van een woonvoorziening voor 24-uurszorg.

In september 2014 is reeds gestart met de bouw de eerste van vier zorgwoningen. Deze wordt aan het begin van de zomer in gebruik genomen. In het najaar is de feestelijke opening van de eerste
voorziening voor kleinschalig wonen in Suriname.

'Suriname is familie en familie laat je niet in de steek', aldus Gerda Havertong aan. Zij zal tijdens de brunch vertellen wat de stand van zaken is voor wat betreft het vervolg van de woonvoorziening.

Voor deze charity brunch weet Gerda zich niet alleen verzekerd van de medewerking de Zoetermeerse wethouder Taco Kuiper, maar ook van onder meer chef Ramon Beuk die zorg draagt voor een Surinaams menu.

Naast de veiling van diverse kunststukken zijn er ook optredens van artiesten als cabaretier Howard Komproe en zangeres Shirma Rouse. Moderator van de dag is Hadassah de Boer en ook Prem Radhakishun laat tijdens de loterij nog van zich horen.

Suriprofs-voorzitter Menzo: 'SVB-voorzitter Krishnadath liegt over eventueel bondscoachschap van mij en Winter'

'De man liegt bij het leven en heeft mij nooit aangeboden coach nationale selectie te worden'

'Er wordt verdeeldheid gezaaid onder Surinamers over Natio, er is grote verwarring' - Positie Krishnadath in het geding


Volgens verklaringen van Suriprofs-voorzitter Stanley Menzo en eventmanager Marlon Schoonhoven heeft SVB-voorzitter John Krishnadath gelogen over de kwestie van een eventueel bondscoachschap van Menzo en Aron Winter. Dit bleek zondagavond tijdens een telefonisch vraaggesprek dat verslaggever Desney Romeo in het ABC-sportprogramma met Menzo had, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 7 april 2015.

'De man liegt bij het leven. Hij heeft me nooit aangeboden coach te worden van de nationale selectie van Suriname', aldus Menzo. Op basis van deze onthulling is de conclusie te trekken, aldus de krant, dat Krishnadath zijn leden heeft voorgelogen over de functie van bondscoach. Krishnadath had gezegd, dat hij Menzo en Winter benaderd had bondscoach te worden. Menzo zou hem toen naar  de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) hebben verwezen.

Menzo wijst erop, dat de Suriprofs een uitstekende samenwerking heeft met onder andere de SVB. 'Ik snap niet wat de reden is dat de man mij en de Suriprofs op een dergelijke manier bespreekt, alsof ik geweigerd zou hebben bondscoach te worden. Integendeel, ik zou het een hele eer vinden om het te doen. Na zoveel inspanningen van de Suriprofs om de voetbalsport in Suriname een duw in de rug te geven', aldus Menzo. Volgens hem wordt er verdeeldheid gezaaid onder Surinamers als het om Natio gaat. 'Er is grote verwarring.'

Ook in de kwestie van het vermeende tekort van Srd 30.000 na de wedstrijd van Natio in december 2014, lijkt Krishnadath door de mand gevallen, volgens een verklaring van Schoonhoven.

In een voorlopige reactie hebben de vertegenwoordigers Errol Veldbloem (WSO), Henk Staphorst (Robinhood) en Delano Landvreugd (Vormings- en Sportcentrum Blauwgrond) geschokt gereageerd op de mededelingen van Menzo en Schoonhoven. Ze willen zich samen met overige verenigingen en bonden nader beraden over de positie Krishnadath.

Kandidatenlijst NDP wordt vanavond, dinsdag 7 april, definitief afgerond

LVV-minister Algoe voert NDP-lijst aan in district Wanica

Oud-minister en oud-ABOP'er Misiedjan op plaats vijf


De Nationale Democratische Partij (NDP) zal vanavond, dinsdag 7 april 2015, de kandidatenlijst definitief formaliseren. Het Centraal Politiek Orgaan van de partij komt bijeen in partijcentrum Ocer in Paramaribo om zich uit te spreker over de lijst, aldus bericht Starnieuws.

Vast staat dat in het district Wanica Soeresh Algoe, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de lijst gaan aanvoeren.

Op nummer twee is geplaatst Rossellie Continho. Van de drie Assembleeleden die bij de vorige verkiezingen werden gekozen in Wanica voor de NDP keert alleen Amzad Abdoel terug op de lijst, op plaats drie, gevolgd door Hans Sanjon die afkomstig is van de KTPI.

Martin Misiedjan, die namens de ABOP minister van Justitie en Politie was, is nu NDP'er. Hij wordt op plek vijf gekandideerd.

Op de zesde plaats staat een kandidaat van Nieuwe Stijl KTPI.

De lijstduwer van NDP in Wanica wordt Vidjai Chotkan. Hij liep met een groep VHP'ers in juli 2012 over naar de NDP.

Assembleevoorzitter Geerlings-Simons beschikbaar voor 2e termijn

Simons wil bijdragen aan zaken die nog niet door regering zijn gerealiseerd

'Ik wil helpen afronden wat we in deze zittingsperiode in DNA hebben opgestart'


Jennifer Geerlings-Simons (NDP), voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), is ook de volgende vijf jaar beschikbaar als DNA-voorzitter. 'Ik stel mij beschikbaar om te helpen afronden wat we in deze zittingsperiode in DNA hebben opgestart. Verder wil ik bijdragen aan zaken die in deze zittingsperiode nog niet helemaal gerealiseerd zijn en waaraan de regering door zal werken', aldus Geerlings-Simons vandaag, dinsdag 6 april 2015, in de Ware Tijd. 

Ze denkt aan een nieuw pand voor het parlement, de wet Ouderschapsvoorziening en het Nationaal Woningbouwfonds.

Geerlings-Simons is ermee ingenomen, dat het parlement in de voorbije jaren in staat is geweest om belangrijke wetgevingsproducten te produceren. In de afgelopen drie maanden zijn ruim twintig wetten behandeld en goedgekeurd door de Assemblee, waaronder de gewijzigde Wet Auteursrecht 1913 en het Wetboek van Strafrecht.

Ze denkt wel, dat het parlement in 2014 minder wetten heeft geproduceerd dan de voorgaande drie jaren, maar dat is deels toe te schrijven aan de politieke toestand in het land destijds. In het derde kwartaal van dat jaar kon nauwelijks worden vergaderd. Toch zegt ze blij te zijn,dat enkele belangrijke wetten, waaronder de sociale wetten, zijn aangenomen.

Ze is positief over de bijdrage die ze heeft mogen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Ze zegt dat er voor wat de volksvertegenwoordiging betreft een basis is gelegd, maar denkt dat het college zeker nog vijf jaren nodig heeft om op de plek te komen waar ze moet zijn om de regering goed te ondersteunen en te controleren.

Mahawatkhan verrassend lijsttrekker Mega Front in Nickerie

Volgens rijstondernemer is VHP-voorzitter Santokhi erger dan zijn voorganger Ramdien Sardjoe en Desi Bouterse

'Santokhi wil van Suriname een politie- en militaire Staat maken'


Leakat Mahawatkhan, ondernemer in de rijstsector, is de verrassende lijsttrekker geworden van het Mega Front in Nickerie. Hij zou, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 7 april 2015, hiervoor zijn benaderd door Nieuw Suriname. De stap van Mahawatkhan komt bij velen over  een verrassing. Hij was door VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi aangewezen als woordvoerder van de partij in Nickerie. 

Mahawatkhan was als vertegenwoordiger van Mega Front afgelopen week al aanwezig bij de kennismakingsbijeenkomst met het hoofdstembureau van Nickerie.

John Nasibdar, voorzitter van Nieuw Suriname, zegt dat gekozen is voor Mahawatkhan 'omdat hij de landbouwsector op en top kent'. Hij is ervan overtuigd dat de ondernemer een zetel binnen zal brengen voor het Mega Front.

Mahawatkhan laat weten, dat hij bereid was tijdens de verkiezingen de VHP bij te staan, maar voor Santokhi heeft hij geen goed woord over. Die zou volgens hem veel erger zijn dan de vorige VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe en president Desi Bouterse. Als Mahawatkhan mocht kiezen tussen Santokhi en Bouterse zou hij voor de laatste kiezen. Volgens Mahawatkhan wil Santokhi van Suriname een politie en militaire Staat maken.

'Ik ben lijsttrekker geworden van het Mega Front, omdat ik mij wil inzetten voor de rijstsector. Geen enkele landbouwer is op de lijst van de NDP of de V7. Een landbouwdeskundige is geen landbouwer',  aldus Mahawatkhan, doelend op Soedeshchand Jairam die door de NPS op de V7-lijst is gekandideerd.

Volgens Mahawatkhan wordt de rijstsector onvoldoende ondersteund. De rijstboeren moesten zelfs met een doodkist rondlopen toen zij een petitie indienden bij de districtscommissaris van Nickerie in Nieuw Nickerie. Het is dringend nodig dat deze sector beter wordt gewaardeerd, aldus de rijstondernemer. Hij zegt verder, dat rijst een van de goedkoopste producten is in het land en in elk huishouden een basisproduct is. Hij zal, indien hij gekozen wordt, zich sterk maken voor deze sector. Mahawatkhan was twee termijnen Assembleelid namens de VHP.

Onverwacht gebed president Bouterse tijdens Paasconferentie in Ocer

Bouterse vraagt vergiffenis voor land en volk


Suriname werd met Pasen door president Desi Bouterse tijdens de Paasconferentie in het NDP-partijcentrum Ocer in Paramaribo alsnog in handen gelegd van de Almachtige. Voor de ogen van duizenden gelovigen deed plotseling president Bouterse zijn opwachting in Ocer en ging voor in een gebed om Suriname officieel op te dragen aan de Here. 

'Een kort maar krachtig gebed werd dat, waarbij hij onder meer vergiffenis vroeg voor land en volk. Gelijk hierna brak een luid gejuich los vanuit de grote menigte, die blijk gaf van opluchting en ook appreciatie dat dit alsnog kon plaatsvinden', aldus de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin vandaag, dinsdag 7 april 2015, in een uitgebrachte verklaring.

Bouterse zei veel tegenstand te hebben ervaren en dat met name religieuze organisaties al aan het begin aangaven niet te zullen participeren aan een Paasbijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein. Het geduld en geloof van christenen werd op de proef gesteld toen het plan om Suriname op te dragen tot drie maal toe werd uitgesteld. De veel gehoorde kritiek was, dat het geheel doorspekt zou zijn van ‘politiek spel’ op weg naar de verkiezingen.

De president benadrukte, dat dwars door alle toestanden in de wereld, de rust en vrede in Suriname wel te ervaren is. ‘Zo lang wij dit moment nog hebben, laten wij dan van de gelegenheid gebruik maken en dit land verder tot ontwikkeling brengen voor generaties na ons.'

Het staatshoofd werd de handen opgelegd door zijn geestelijk adviseur Steve Meye. Hij bad onder meer voor het gezin en de ambitie van Bouterse voor een tweede ambtstermijn als regeringsleider van Suriname.

De Paasconferentie vond plaats van 2 tot en met 5 april 2015. De aanwezigen werden toegerust vanuit Gods Woord en de nadruk werd gelegd op het thema ‘De overwinning op het oorlogsveld’. 'Met het opdragen van Suriname aan God op de laatste dag van de Paasconferentie, wordt de natie per heden bestuurd door God en ligt het nu aan de christenen om hun positie in te nemen en daadwerkelijk de doorbraken in het natuurlijke te bewerkstelligen', aldus de verklaring.