woensdag 8 april 2015

Frederik Finisie weer lijsttrekker NDP in district Brokopondo

Finisie blijft de NDP-politicus in Brokopondo.
Directeur staatsbedrijf Grassalco Akiemboto is lijstduwer


Het NDP-Assembleelid Frederik Finisie blijft lijsttrekker van de Nationale Democratische Partij (NDP) in het district Brokopondo. Op plaats twee staat Wendel Asadang en jongerenleider van de NDP Sergio Akiemboto, directeur van Grassalco, is lijstduwer.

Partijwoordvoerder en minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin zegt vanavond, woensdag 8 april 2015, op Starnieuws dat uitgebreid is gesproken met de structuren van Brokopondo en een team onder leiding van voorzitter Desi Bouterse.

De vrouwen wilden graag een vrouw als lijsttrekker in Brokopondo zien. Alle zaken zijn goed doorgenomen, aldus Lackin. 'Vrouwen kunnen in andere posities ook hun bijdrage leveren.' In Brokopondo is een vrouw, Yvonne Pinas, districtscommissaris.

Akiemboto zegt in een reactie, dat een Assembleelid niet voor zichzelf in het parlement zit. 'De kiezers bepalen wie je moeten vertegenwoordigen. Als ze willen dat iemand in De Nationale Assemblee komt, kiezen ze ook voor die persoon. Voor mij maakt het niet uit op welke plaats ik gekandideerd word.'

Minister Koenders: Geen bewijzen voor contacten Dino Bouterse met Hezbollah

Antwoorden Koenders op vragen VVD-Tweede Kamerlid waren voorspelbaar


Uit de uitspraak van 10 maart in de zaak tegen Dino Bouterse blijkt, dat de rechter in Manhattan, New York, geen bewijs heeft dat Bouterse daadwerkelijk wapens heeft geleverd aan Hezbollah of onderdak heeft geboden aan Hezbollah-operaties. Dat is een van de antwoorden van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders vandaag, woensdag 8 april 2015, op Kamervragen van het VVD-Tweede Kamerlid Han Ten Broeke.

Ten Broeke, die onder andere Suriname in zijn portefeuille heeft, had op 11 maart Koenders (PvdA) vragen gesteld naar aanleiding van berichten, dat Dino Bouterse een dag eerder door een rechter in Manhattan veroordeeld tot 16 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor onder andere het verlenen van steun aan de Libanese terreurorganisatie Hezbollah.

De VVD stelde te vrezen, dat in het bijzonder Latijns-Amerikaanse landen met een groeiend anti-westers sentiment ontvankelijk kunnen zijn voor het huisvesten of faciliteren van anti-westerse terreurorganisaties zoals de Libanese Hezbollah.

Ten Broeke had eerder al in een reactie aan de redactie van De Surinaamse Krant, op de vraag waarom hij zijn vragen had gesteld, omdat het immers een issue betreft die speelde 'in Suriname' en niet in Nederland, laten weten 'geïnteresseerd' te zijn 'in de mogelijke connecties tussen Suriname en Hezbollah'. 'Mijn vragen zijn geen interpretatie van de veroordeling van Dino Bouterse, maar een verzoek tot duiding van de Nederlandse regering in het licht van zorg over mogelijke connecties met danwel vatbaarheid voor Hezbollah.'

'Al eerder toen daar berichten over opdoken heb ik daar vragen over gesteld. (...) Ongetwijfeld zal de beantwoording door minister Koenders elementen bevatten (...) zoals het feit dat Amerikaanse undercover-agenten van de DEA ook Dino in het vizier hadden. Maar dat doet (...) niets af aan het feit dat Dino Bouterse zich voor deze specifieke connectie vatbaar toonde. Men had ook een andere "cover" kunnen kiezen en dat roept legitieme vragen op of de terreur-organisatie Hezbollah voet aan grond heeft kunnen krijgen. Mag ik erop wijzen, dat soortgelijke geruchten ook gaan over contacten tussen Venezuela en Hezbollah en Iran. Het is mijn taak als volksvertegenwoordiger mijn regering daarop te bevragen, zeker als zich dat aan de grenzen van ons Koninkrijk zou voordoen. En dit is dus wat ik doe', aldus Ten Broeke op 14 maart in een reactie.

De beantwoording van minister Koenders:

NDP'er Faizal Abdoelgafoer stelt zijn 17e plaats beschikbaar voor Raynell Enfield

Abdoelgafoer maakt beslissing bekend in brief aan partijvoorzitter


Faizal Abdoelgafoer trekt zich terug als kandidaat van Paramaribo van de Nationale Democratische Partij (NDP). Dit bericht Starnieuws vanmiddag, woensdag 8 april 2015. Hij zegt de plek beschikbaar te stellen aan Raynell Enfield. Abdoelgafoer stond op plek nummer 17 gekandideerd in Paramaribo. Jongeren van de partij zien graag Enfield als kandidaat.

In een brief aan partijvoorzitter Desi Bouterse schrijft Abdoelgafoer het volgende:

'Gelet op mijn verantwoordelijkheid als ondervoorzitter van de NDP jongeren en vertegenwoordiger van de NDP jongeren in het Management Team, deelt ondergetekende u mede dat hij de welverdiende plek op de DNA kandidatenlijst in Paramaribo beschikbaar stelt aan de heer Raynel Enfield, voorzitter NDP jongeren Paramaribo. 

Met deze stap hoop ik een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de saamhorigheid, eenheid en vrede binnen de NDP. 

Ik dank u en allen die mij ondersteunen voor het in mij gestelde vertrouwen.'

Jongeren NDP-Blauwgrond willen Raynell Enfield alsnog op kandidatenlijst Paramaribo

Met handtekeningenactie trachten jongeren op laatste moment kandidaatstelling Enfield af te dwingen


'Wij hebben niets tegen niemand op de lijst, maar een simpele evaluatie van de kandidaten brengt ons tot de conclusie, dat Raynell wel op de lijst geplaatst had kunnen worden.' Woorden van Gilzonia Verveer, secretaris van de jongerenafdeling van de NDP in het ressort Blauwgrond, vanmiddag, woensdag 8 april 2015, in de Ware Tijd. 

De leden van het ressort zijn met een handtekeningenactie begonnen om af te dwingen dat Raynell Enfield alsnog op de lijst komt.

Dat Raynell Enfield niet op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee (DNA) is geplaatst is voor haar en ressortleden onbegrijpelijk.

Enfield is voorzitter van de NDP-jongeren in Blauwgrond, maar geeft ook leiding aan de de totale jongerenafdeling in Paramaribo. Zijn participatie in de afgelopen periode was volgens Verveer van dien aard, dat hij wel een plek op de DNA-kandidatenlijst verdient. Over de reden waarom Enfield niet op de lijst voorkomt, tast Verveer in het donker.

De definitieve NDP-kandidatenlijsten van de verschillende districten zijn gisteravond voor het grootste deel afgerond en gepresenteerd. Alleen de lijsten voor Brokopondo en Para zouden vandaag nog moeten worden goedgekeurd.

Geen bezwaren tegen voordracht Jukema als nieuwe directeur Monumentenfonds Curaçao

Jukema wordt nieuwe directeur Monumentenfonds Curaçao
Oud-minister Balborda had zijn goedkeuring al gegeven


Adviseur corporate governance Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheids-entiteiten (SBTNO) heeft geen bezwaren tegen de voordracht van Jonathan Jukema als de nieuwe directeur van de stichting Monumentenfonds Curaçao. Jukema zal de opvolger worden van huidig directeur Herman George. Dit bericht vanmiddag, woensdag 8 april 2015, de Amigoe.
 
Jukema is op dit moment werkzaam voor het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Hiervoor was hij directeur van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC). In het verleden was hij tien jaar actief als directeur van het Secretariaat Stadsvernieuwing.

Volgens het advies van SBTNO heeft Jukema aan de Universiteit van Wageningen een academische opleiding afgerond, waar hij vervolgens ook fungeerde als wetenschappelijk staflid/universitair docent. 'Hij heeft in diverse directeursfuncties werkervaring opgedaan en op dit moment is hij directeur van een overheidsinstelling in Caribisch Nederland.'

Jukema is door de wervingscommissie van de Stichting Monumentenfonds Curaçao voorgedragen aan de Raad van Commissarissen (RvC) van de instantie. De voorkeur voor de voorgedragen kandidaat berust onder andere op zijn sterkere affiniteit met het financieel management in zijn carrière. Ook scoorde hij op bepaalde onderdelen van het selectieproces beter dan de andere kandidaat, aldus de SBTNO in haar advies.

De voordracht kon al op goedkeuring rekenen van de RvC van het fonds en werd later overgenomen door de toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Earl Balborda (PNP).

SBTNO stelt. dat uit de documenten die zij over de voordracht van de bewuste kandidaat heeft gekregen, niet is gebleken dat er een integriteitsonderzoek, veiligheidsonderzoek, referentieonderzoek, politioneel onderzoek en een medische keuring met betrekking tot de kandidaat zijn verricht.

'De adviseur raadt dan ook stellig aan om alvorens over te gaan tot het verlenen van de goedkeuring aan de benoeming van de kandidaat de voornoemde onderzoeken te laten verrichten.'

Maar, de stichting constateert dat zij ‘geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen het verlenen van goedkeuring aan de benoeming van de heer Jonathan Jukema als bestuurder (directeur) van Stichting Monumentenfonds Curaçao’.

Minister Plasterk steunt Koninkrijksbreed onderzoek naar geldstromen goksector, drugs- en vrouwenhandel Caribische gebiedsdelen

Initiatief voor onderzoek afkomstig van SP-Tweede Kamerlid Van Raak en VVD-collega BosmanMinister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sprak vandaag, woensdag 8 april 2015, zijn steun uit voor een Koninkrijksbreed onderzoek dat is gefocust op de geldstromen binnen de gokindustrie, drugshandel en vrouwenhandel in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat meldt de Amigoe.
 
Het initiatief voor het onderzoek is afkomstig van de Tweede Kamerlid André Bosman van de VVD en Ronald van Raak van de SP. Zij dienden vanmiddag een motie in waarin ze de Nederlandse regering vragen om ‘in het kader van het Koninkrijk een onderzoek mogelijk te maken naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en St. Maarten, tussen deze landen en met landen buiten het Koninkrijk'. 

Het onderzoek moet vooral gericht zijn op de gokindustrie. 'Geldstromen laten zien waar de belangen liggen. De focus ligt in de motie vooral op Curaçao en St. Maarten, maar ik kan mij voorstellen dat Aruba zich daar van harte bij aansluit', aldus Bosman.

Plasterk: 'Ik zie die motie als ondersteuning van het huidige regeringsbeleid. Ik zou het breder willen trekken en ook vrouwenhandel en drugssmokkel erbij willen betrekken.'

De minister maakte wel het voorbehoud dat hij alleen namens de Nederlandse regering kan spreken en de mening van Curaçaose, Sintmaartense en eventueel Arubaanse regering nog gevraagd moet worden. Overigens benadrukte hij, dat initiatieven op dit gebied ook vaak door ministers van de andere landen gedaan worden, waarbij hij met name Justitie-minister Nelson Navarro noemde.

Plasterk voelde minder voor een tweede motie die werd ingediend door Van Raak met de steun van de ChristenUnie en het CDA. Van Raak kondigde vorige week al aan dat hij met klokkenluiders binnen de Veiligheidsdienst Curaçao wil spreken. De Curaçaose regering moet hier toestemming voor geven.

'De klokkenluiders hebben aangegeven dat ze graag met de Tweede Kamer willen praten. Dus daarom vraag ik aan de minister of hij dit voor wil leggen aan premier Ivar Asjes', aldus Van Raak.

Minister Plasterk wees dat verzoek af. 'Ik verzorg met alle plezier de koffie en broodjes. Maar verder wil ik er buiten blijven. Ik zou het zelf ook eigenaardig vinden als ik een verzoek zou krijgen om medewerkers van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst voor een gesprek naar een ander land te sturen', aldus Plasterk. Over beide moties wordt oveirgens volgende week dinsdag gestemd.

VHP-schaduwkandidaat door partijvoorzitter op vingers getikt na onethische uitspraken

(Bron foto: VHP)
Sunderpersadlall noemde president Bouterse 'de ganya rokende demon Ravan'

Brunswijk vergeleken met 'de reus Khumbhkaran'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi vindt dat schaduwkandidaat Randjiv Sunderpersadlall uitspraken heeft gedaan die de ethische code van de partij niet passeren. Op een partijbijeenkomst afgelopen maandag te Saramaccapolder zei Sunderpersadlall in Sarnami, dat president Desi Bouterse de ganya rokende demon Ravan is. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, vergeleek hij met de reus Khumbhkaran, een jongere broer van Ravan, zo bericht vandaag, woensdag 8 april 2015, Starnieuws.

In 'Ramayan' wordt uitgebreid getoond hoe God Ram een heftige strijd heeft geleverd om slechterik Ravan te doden en zo de wereld te bevrijden van het kwade. Sunderpersadlall zei, dat Santokhi Ram is die Suriname zal bevrijden. Ook zei hij, dat Brunswijk zijn Khumbhkaran is met zijn broek losgeknoopt, doelende op enige tijd geleden op Facebook en vervolgens in het Dagblad Suriname gepubliceerde foto's van een met een jongedame dansende Brunswijk.

Santokhi zegt dat gesproken is met Sunderpersadlall. Er zal ook een verklaring komen van de VHP. 'Wij houden ons aan de afgesproken ethische code', aldus Santokhi.

Het was overigens het Dagblad Suriname dat dit nieuws vandaag naar buiten bracht. VHP heeft uit zichzelf de correctie niet geplaatst, aldus Starnieuws. De nieuwswebsite suggereert, dat de verklaring van Santokhi het gevolg is van de publicatie vandaag in het Dagblad Suriname. Had die krant er niet over bericht, dan zou de VHP-voorzitter mogelijk niet met zijn verklaring zijn gekomen over de uitspraken van Sunderpersadlall.


 (Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Restauranthouder en echtgenote te Zanderij overvallen

39-Jarige eigenaar restaurant in buik geschoten en zwaargewond naar ziekenhuis

Vier gewapende overvallers er vandoor met onbekend geldbedrag, sigaretten en flessen drank


Een 39-jarige restauranthouder en zijn vrouw zijn vanochtend, woensdag 8 april 2015, in hun restaurant annex woning te Zanderij in het district Para overvallen door vier gewapende en gemaskeerde mannen. 

De eigenaar van het restaurant werd mishandeld en in de buik geschoten. De man is zwaargewond naar een ziekenhuis vervoerd, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Een geldbedrag in Surinaamse dollars, sigaretten en flessen dranken zijn onder andere buit gemaakt.

Informatie over de overval mag worden doorgespeeld aan de politie van Zanderij, de Centrale Meldkamer van het politiekorps op het telefoonnummer 115 of via de politietiplijn op het telefoonnummer 179.

Container met dozen flessen stroop waarin cocaïne is verwerkt onderschept in haven

400 Dozen met flessen cola- en markoesastroop voor de export
 
(Bron foto's: Korps Politie Suriname)


De Port Control Unit (PCU) heeft een container met flessen stroop, waarin waarschijnlijk cocaïne is verwerkt, onderschept. In de container zaten 400 dozen cola- en markoesastroop, aldus is vandaag, woensdag 8 april 2015, bekendgemaakt door de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname.

De lading is inmiddels overgedragen aan de Anti-Narcotica Brigade van de politie. Uit het voorlopig onderzoek blijkt, dat in een aantal dozen met elk 24 flessen stroop in tenminste één fles stroop hoogstwaarschijnlijk cocaïnepoeder is verwerkt. Elke fles heeft een inhoud van 750 milliliter.


De politie meldt, dat met behulp van drugstesters is bewezen dat de drug in de flessen stroop moet zijn verwerkt. Er zullen monsters worden getrokken uit alle flessen stroop waarin waarschijnlijk cocaïne is verwerkt. Die monsters worden naar het Centraal Laboratorium gestuurd om wettelijk vast te kunnen stellen dat er inderdaad cocaïne in de stroop is verwerkt.

De dozen met stroop waren bestemd voor de export. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De container werd gisteren onderschept.

Vertrek grote Canadese bank Royal Bank of Canada signaal voor Suriname


'Witwassen en drugssmokkel negatief voor Suriname in internationaal betalingsverkeer'


Het vertrek van Royal Bank of Canada uit Suriname, door de verkoop van haar lokale vestiging aan een bank op Trinidad & Tobago, moet als teken aan de wand worden gezien. Een signaal dat het roer moet worden omgegooid. Dit zegt Waddie Sowma, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Economen, VES, vandaag, woensdag 8 april 2015, in de Ware Tijd.

Suriname wordt op één hoop gegooid met de rest van het Caribisch gebied. Want ook in andere Caribische landen heeft de Canadese bank de koffers gepakt.

Suriname heeft het een en ander te doen. 'Witwassen en de berichten over drugssmokkel leiden ook tot tegenslagen voor Suriname in het internationale betalingsverkeer', zegt Sowma. Suriname heeft maar een kleine markt en gevestigde banken als Royal Bank of Canada willen vaak geen risico nemen.

Voor landen als Suriname wordt het steeds moeilijker deel te nemen in het internationale financiële verkeer. Daarom is een effectieve aanpak nodig van drugssmokkel en witwaspraktijken. Weliswaar is de laatste jaren al wat strengere wetgeving doorgevoerd, maar het komt ook op toepassen aan.

'Het gaat om het imago dat je als land schept in het buitenland met wetgeving en de naleving', aldus Sowma.

Agent in Coronie schiet zichzelf in de vingers.....

Tijdens verkeerscontrole verwondt agent zichzelf met eigen dienstwapen

Hoe het wapen heeft kunnen afgaan is nog onduidelijk


Aspirant agent van politie D.V. heeft zich afgelopen dinsdagmiddag tijdens een verkeerscontrole in Coronie bij de plantage Leasauses verwond met zijn eigen dienstwapen. Dat weet het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 8 april 2015, te melden.

Vier agenten waren bezig met verkeerscontrole en de daarmee gepaard gaande flitswerkzaamheden. Op een gegeven was er een harde knal, veroorzaakt door een wapen. Tot hun schrik zagen de agenten dat één van hun collega’s zich had verwond aan een wijs- en middelvinger. Hij zat op dat moment op de laadbakklep van het dienstvoertuig.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben de collega’s het wapen van hun collega in bewaring genomen. De gewonde politieambtenaar werd met een ambulance afgevoerd. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het wapen is afgegaan. Het onderzoek in de zaak duurt voort

Personeel Sint Elisabeth Hospitaal op Curaçao wil snelle oplossing moord op collega

Medewerk(st)ers Sehos nemen afscheid van Cristina Barry


Voor het personeel van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad op Curaçao is het belangrijk dat de zaak van de moord op hun collega-verpleegkundige Cristina Barry zo snel mogelijk wordt opgelost. Dat heeft woordvoerder Bob Harms verklaard, na afloop van de afscheidsceremonie voor Barry gisteren in het ziekenhuis, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 8 april 2015.

Harms legde daarbij uit, dat het afsluiten voor het personeel heel belangrijk is. Met de begrafenis van Barry is dit deels gebeurd, maar het moet ook nog duidelijk worden wat er precies gebeurde, welke omstandigheden ertoe leidden dat de verpleegkundige werd neergestoken, aldus Harms.

Hij omschreef de afscheidsceremonie gisteren bij het Sehos als emotioneel. Collega’s van de spoedeisende hulp, die in hun werk wel gewend zijn aan dramatische situaties, moesten volgens Harms afscheid nemen van een verpleegkundige die onder verschrikkelijke omstandigheden om het leven was gebracht. Zij werd door Harms omschreven als een dierbare collega, een kundige werknemer met een goed hart.

De lijkwagen met Barry werd onder begeleiding van twee ambulances met loeiende sirenes, eerst naar de ingang van de spoedeisende hulp gereden en daarna naar de hoofdingang van het Sehos waar pastoor Gabriel Ortis de kist naar de kapel begeleidde.

Zo'n 800 personeelsleden begaven zich naar de kapel om de nabestaanden en de naaste collega’s van Barry te condoleren. Al het personeel van de spoedeisende hulp had gisteren vrij gekregen om afscheid van hun collega te kunnen nemen. Verpleegkundigen van de operatiekamer die vrij waren, hadden zich spontaan gemeld om diensten bij de spoedeisende over te nemen.

LVV begonnen met herregistreren veeteeltbedrijven

Herregistratie moet sector beter in kaart brengen


Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is in Marowijne begonnen met de herregistratie van veeteeltbedrijven in Suriname. Hierdoor kan onder andere de controle op de veestapel, het transport van dieren en het in kaart brengen van de distributie van dieren voor de bewaking van dierziekten worden gerealiseerd. Dit meldt het ministerie dinsdag, 7 april 2014, in een persbericht. 

Dit alles past in de regels van de Wereld Organisatie voor Dier Gezondheid (OIE, World Assembly of national Delegates of the World Organisation for Animal Health), gevestigd in de Franse hoofdstad Parijs, voor wat betreft internationale handel in dieren en producten van dierlijke origine.

De registratie vindt plaats met assistentie van de Pan-Amerikaanse organisatie, Panafthosa (Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, gevestigd in São Bento, Brazilië), aldus LVV. Het belangrijkste doel van die organisatie is om de ziekte mond- en klauwzeer in de Amerika's uit te roeien. Het ministerie stelt, dat deze ziekte niet in Suriname voorkomt.

Symptomen ervan zijn blaasjes in de bek en aan de klauwen bij onder andere koeien, kleine herkauwers en varkens.

De volgende week wordt landelijk simultaan geregistreerd in andere districten, onder leiding van Edmund Rozenblad, onderdirecteur Veeteelt en coördinatie door Astrid van Sauers, die belast is met dierziekte surveillance bij het onderdirectoraat.

Hydroloog Naipal: 'Tijd voor onafhankelijke autoriteit voor toezicht op water' - Naipal krijgt bijval van SWM en Waterforum

Water Coppenamerivier mogelijk als eerste exportwater naar Barbados....
Met water als exportbron wordt toezicht en regulering onmisbaar

Voorzitter Waterforum Manodj Hindori: 'Kabinet van de President moet regie in handen nemen'


Nu steeds meer ondernemers brood zien in het verkopen van Surinames natuurlijke hulpbron water, is het onmisbaar dat er toezicht en regulering van deze branche komt. Dit zou moeten gebeuren door een onafhankelijke autoriteit die ontwikkelingen in de gaten te houdt en chaos voorkomt. Dat zegt hydroloog Siewnath Naipal, hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, vandaag, woensdag 8 april 2015, in de Ware Tijd. 

Hij reageert naar aanleiding van het bericht dat de regering aan het  Zwitsers bedrijf Amazone Resources AG een concessie heeft uitgegeven voor de export van zoet water uit de rivieren van Suriname. Dit water zal in grote waterzakken over de oceaan vervoerd worden naar het land van bestemming, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan Barbados. De directie van dat bedrijf bestaat overigens uit Nederlanders.

'Het gaat niet alleen om het milieu waar rekening mee gehouden moet worden. Water is ook van sociaal maatschappelijke en economische waarde. Er moet daarom meer toezicht en onderzoek worden uitgevoerd om spanningen tussen de diverse belangengroepen te voorkomen', aldus Naipal.

Wat Manodj Hiondori, voorzitter van het Waterforum, betreft, moet de regering het initiatief nemen bij het instellen van deze onafhankelijke autoriteit. 'De beschikking is door de president uitgegeven, dus vanuit het Kabinet van de President moet nu de regie komen.'

Het is volgens Hindori erg belangrijk, dat er een onafhankelijk onderzoek naar de milieu- en sociale gevolgen komt en niet een onderzoek dat door de concessiehouder is betaald, zoals nu is aangekondigd. 'De regering moet er op staan dat dit onderzoek onafhankelijk is. Over de resultaten mogen geen vragen komen.'

Ook de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, SWM, is voor een onafhankelijk orgaan, zegt woordvoerder Edmund Blufpand. 'Het gebruik van oppervlaktewater uit rivieren, kreken en zwampen gaat toenemen. Regulering is daarom noodzakelijk.'

Weer grote namen op podia Curaçao North Sea Jazz Festival 4 en 5 september

Enrique Iglesias, Randy Newman en Stanley Clarke enkele van de grote namen

John Legend en Lionel Richie op herhaling


Enrique Iglesias, Lionel Richie, John Legend, Gregory Porter en Wyclef Jean is slechts een aantal van de bekendgemaakte wereldsterren die zullen optreden tijdens de zesde editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) dat op 4 en 5 september plaatsvindt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 8 april 2015.

Ook The Pointer Sisters, Stanley Clarke, Randy Newman, Bettye LaVette, Charles Bradley, Cassandra Wilson en The Isley Brothers hebben toegezegd te zullen optreden tijdens het grootste muziekfestival van het eiland.


Twee van de, naar zeggen van de organisatie ‘grootste successen’ en publiekslievelingen van de allereerste editie, John Legend en Lionel Richie keren dit jaar terug naar het eiland.

Tevens laat de organisatie weten dat ‘The 5 Blind Boys of Alabama’ op 2 september in Brakkeput Mei Mei zullen optreden. Daarmee is de lijst van supersterren die zal optreden op het festival dat werd geïnitieerd en gesponsord door Fundashon Bon Intenshon nog niet compleet: binnenkort maakt de organisatie nog een zogenoemde ‘headliner’ bekend en een artiest die zal optreden op het Sir Duke podium. Eerder werd al bekendgemaakt dat Oscar D’Leon en Juanes een gratis concert zullen geven op donderdag 3 september.

Op 4 september zullen John Legend, Cassandra Wilson, Gregory Porter, Charles Bradley en The Isley Brothers op het podium staan op het terrein van WTC.

Op zaterdag 5 september zijn Enrique Iglesias, Lionel Richie, Bettye LaVette, Randy Newman, Stanley Clarke, Wyclef Jean en The Pointer Sisters aan de beurt.

Vanaf 10.00 uur zijn alle nieuw bekendgemaakte namen terug te vinden op de website van de organisatie. Tevens is hier meer informatie te verkrijgen over kaartverkoop.

Guyanese autoriteiten nemen incident bij ambassade in Paramaribo serieus

Ministerie van Buitenlandse Zaken Guyana wil maatregelen tegen agenten


De algemeen directeur van het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken komt naar Suriname om te praten met het ambassadepersoneel 'dat is getraumatiseerd door het politieoptreden' afgelopen week na een incident bij de ambassade van Guyana in Paramaribo, aldus de Guyanese nieuwswebsite Kaieteur News gisteren, dinsdag 7 april 2015. 

Uit politieonderzoek is inmiddels duidelijk geworden, dat de wacht en de chauffeur van de ambassade zich hebben misdragen. Twee politiemannen en ambassadepersoneel, onder wie ambassadeur Keith George, raakten vorige week woensdag met elkaar in een worsteling op het terrein van de ambassade, waarbij het hemd van de diplomaat scheurde.

Het politieonderzoek brengt naar voren, dat een man zijn auto op de oprit van de ambassade parkeerde om zijn vrouw te laten uitstappen. De chauffeur en wacht van de ambassade attendeerden de man er meteen op dat hij niet daar mocht parkeren. Daarop volgde een discussie die uit de hand liep. Zowel het ambassadepersoneel als de bestuurder alarmeerden de politie.

Agenten zagen, na de zaak ter plekke  te hebben onderzocht, genoeg argumenten om de chauffeur en da wacht af te voeren vanwege hun agressief gedrag. Maar, het duo, twee Surinamers trouwens, stond al achter de poort en dus op het terrein van de ambassade. De politiemannen maakten vervolgens de fout om de Weense conventies terzijde te schuiven en het terrein op te gaan, met de bedoeling de mannen af te voeren.

Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verklaring uitgegeven en daarin gevraagd om maatregelen tegen de agenten. Het incident heeft inmiddels wereldwijd de nieuwspagina's gehaald.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)


NDP heeft definitieve kandidatenlijst bekendgemaakt - Twee vrouwen voeren een districtslijst aan - Kandidatenlijst Brokopondo nog niet rond

Partijvoorzitter Desi Bouterse lijsttrekker Paramaribo

Patrick Kensenhuis voert de lijst aan in Para

Assembleelid Jabini keert niet terug en begrijpt niet waarom hij is gepasseerd - Onlangs werd hij nog bestuurslid Parliamentarians for Global Action (PGA)


De kandidatenlijst van de NDP is gisteravond definitief vastgelegd tijdens een bijeenkomst in partijcentrum Ocer in Paramaribo. De lijst laat enkele verrassingen zien, maar wat geen verrassing is is, dat partijvoorzitter Desi Bouterse de lijst gaat aanvoeren in Paramaribo, gevolgd door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en op plaats drie de huidig minister van Openbare Werken Rabin Parmessar.

De partij heeft vierentwintig jongeren landelijk gekandideerd op de lijst en veertien vrouwen.  'Wij hebben rekening gehouden met jongeren en het genderaspect. Wij hebben debaters nodig in het parlement', sprak Bouterse.

Het Assembleelid André Misiekaba heeft locatie vier weten te bereiken in Paramaribo, gevolgd door de verrassing op vijf de secretaris van de Suriname Chinese United Association Stephan Tsang. De huidig bewindsman va Onderwijs en Volksontwikkeling Ashwin Adhin bezet plaats zes, het Assembleelid Melvin Bouva staat op plek zeven, acht is voor Ricky Kromodihardjo, plaats negen wordt ingenomen door Deborah Afonsoewa en op tien met stip van plaats 17, waar hij in eerste instantie als lijstduwer werd geplaatst, staat Ronald Hooghart.

Op elf wordt Keshopersad Gangaram Panday gekandideerd, twaalf Roeshana Ilahibaks, dertien Roché Hopkinson, de veertiende plaats wordt bezet door de voorzitter van Nieuwe Stijl KTPI Oesman Wangsabesari, oud-voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement Daryl Boetoe staat op plaats vijftien, plaats zestien wordt ingenomen Danielle Sumter van het bureau Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie en als lijstduwer fungeert Faizel Abdoelghafoer.

Patrick Kensenhuis' overstap naar NDP wordt beloond
Patrick Kensenhuis, die bij de vorige verkiezingen nog door de Nationale Partij Suriname (NPS) was gekandideerd, wordt lijsttrekker van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Para. Twee keren was een lijsttrekker voorgedragen in Para. In eerste instantie was dat Leandra Woei, maar de inheemse dorpen terug op deze voordracht en kwamen met Jennifer Vreedzaam op de proppen. Vervolgens ontving Bouterse 1.400 handtekeningen uit de inheemse dorpen. Over de tweede plek in Para wordt vandaag nog een besluit genomen. Op plaats drie staat Glenn Sapoen gekandideerd.

Hugo Jabini aan de kant gezet
Hugo Jabini, die onlangs tijdens de begrotingsbehandeling zich kritisch uitte over de wijze waarop de regering het grondenrechtenvraagstuk links heeft laten liggen, is niet gekandideerd. Hij werd in december vorig jaar nog, na overleg met NDP- ondervoorzitter Ramon Abrahams, gekozen als bestuurslid van Parliamentarians for Global Action (PGA) in Brussel. Nu hij geen lid meer zal zijn van het parlement, zal hij die functie moeten neerleggen. Dat lijkt op een blamage voor Suriname.

Volgens Jabini werd al langere tijd niet met hem werd gecommuniceerd vanuit de partijleiding. Ook de structuren van Sipaliwini zijn niet bijeen geweest om kandidaten voor te dragen.

Het heeft er alle schijn van, dat de NDP geen trek meer heeft in een kritisch partijgenoot in het parlement die zich jarenlang heeft ingezet voor de zaak van het grondenrechtenvraagstuk.

Namens de NDP zal de lijst in Sipaliwini getrokken worden door Erwin Linga. De overige kandidaten zijn Aida Hatien, Carlo Lewis en Nolita Pansa. Jabini spreekt de hoop uit dat ze allemaal binnenkomen en het binnenland op dezelfde waardige wijze zullen uitdragen.

Ook Lesley Artist, kapitein van Redi Doti (Para), en Ramses Kajoeramarie, kapitein van Langaman Kondre in Marowijne, hebben zich ingezet voor het grondenrechtenvraagstuk en keren niet terug in De Nationale Assemblee. Kajoeramari moest wijken voor Grace Watamaleo, waarop de dorpskapitein besloot om over te lopen naar de ABOP die hem vervolgens in het district heeft gekandideerd.

Vrouwen voeren lijst aan
De twee vrouwelijke lijsttrekkers van de Nationale Democratische Partij (NDP) zijn Jenny Warsodikromo (Commewijne) en Grace Watamaleo (Marowijne) geworden. Mogelijk komt een derde vrouw in Brokopondo op de eerste plek. Vrouwen van dat district hadden aan de partijleiding gevraagd om een vrouw te kandideren.

Warsodikromo werd in 2010 gekozen in Commewijne. Zij heeft zich sterk gemaakt voor een tweede termijn. Op de lijst van dit district, waar vier zetels te behalen zijn, staat op de tweede plek Rajiv Ramsahai. Op nummer drie is de kandidaat Carlos Elsenhout. Als lijstduwer in Commewijne prijkt Ann Sadi op de lijst.

Kandidaten Wanica
Ismanto Adna (minister van Sport- en Jeugdzaken) neemt de zesde plaats in op de lijst in Wanica. De Nieuwe Stijl KTPI doet onder de vleugels van de NDP mee aan de verkiezingen. Zijn partijvoorzitter Oesman Wangsabesari is op plek veertien in Paramaribo gekandideerd. Zoals eerder al bekend werd gemaakt is de minister van Landbouw, Veeteelt en Vissserij, Soeresh Algoe, de lijsttrekker in Wanica. Op nummer twee staat Rossellie Continho en het Assembleelid Amzad Abdoel op de derde plek.

Hans Sandjon, die de KTPI heeft verruild voor NDP, is vierde op de lijst. Ex-minister Martin Misidjan van Justitie en Politie is op de vijfde plaats gekandideerd. Hij heeft ABOP verlaten voor de NDP. De lijstduwer van NDP in Wanica is Vidjai Chotkan, die met een groep uit de VHP is overgestapt naar de NDP.

Kandidatenlijst Brokopondo nog niet rond
Er werd gisteravond nog geen kandidatenlijst ingediend voor Brokopondo. In dat district zijn  verschillende stromingen die specifieke kandidaten op de lijst willen hebben. Onder andere de vrouwen van Brokopondo zien graag een vrouw op een verkiesbare plaats en hadden daartoe zelfs een petitie ingediend, waaraan partijvoorzitter Bouterse, zo zei hij, niet voorbij kan gaan.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/de Ware Tijd)

Première moderne zedenthriller 'Race' onder regie John Leerdam 7 mei in De Balie, Amsterdam

Theaterstuk over verhouding tussen seksuele intimidatie, macht, rechtspraak in relatie tot kleur, ras en sekse


Voorstelling is samenwerking stichting Julius Leeft!/John Leerdam en De Balie


'Race', een moderne zedenthriller van David Mamet onder regie van John Leerdam, heeft haar Nederlandse première donderdag 7 mei om kwart over acht 's avonds in de Amsterdamse De Balie. Het is de derde en tevens laatste voorstelling in de samenwerking tussen Stichting Julius Leeft!/John Leerdam en De Balie.

Race' gaat over de complexe verhouding tussen seksuele intimidatie, macht en rechtspraak in relatie tot kleur, ras en sekse. In een explosieve sfeer houdt David Mamet iedereen een spiegel voor over eigen vooroordelen en de leugens die iedereen elkaar vertelt.

'Do you know what you can say? To a black man? On the subject of race?' 'Nothing.' 'That is correct.'

Drie advocaten, twee zwarte en een witte, krijgen de kans aangeboden om een witte, rijke man te verdedigen die wordt beschuldigd van het verkrachten van een zwarte vrouw. De advocaten realiseren zich dat ‘kleur’ de dominante factor in de rechtszaak zal worden. De discussie die volgt over of ze de zaak kunnen winnen en vooral hoe, ontaardt in een harde confrontatie tussen de personages. De jonge, zwarte advocate heeft zo haar eigen agenda in de zaak en zet alles op scherp.

'Race' is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van de Amerikaanse toneelschrijver David Mamet dat in 2009 in première ging op Broadway in New York. Dat Mamet met 'Race' de realiteit dicht op de huid zat, werd duidelijk toen twee jaar later IMF-topman Dominique Strauss-Kahn werd gearresteerd in de zogenoemde DSK-affaire.

In Nederland wordt 'Race' voor het eerst opgevoerd en speelt woensdag 6 (try-out), donderdag 7, zaterdag 9 en zondag 10 mei.

Regie: John Leerdam
Regieassistentie: Paulette Smit
Vertaling en bewerking: Pieter Hilhorst, Sacha Hilhorst 
Spel: Vastert van Aardenne, Reinier Bulder, Kenneth Herdigein, Urmie Plein
Toneelbeeld, kostuums: Ossa Kierkegaard, Joffrey van der Vliet
Lichtontwerp: Robbert Bessems

Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Bijlmer Parktheater

Stichting Julius Leeft! geeft op theatrale wijze vorm aan de pijnpunten van de Nederlandse geschiedenis, het leven tussen verschillende culturen, verholen racisme, onrecht en identiteit. Stichting Julius Leeft! viert in 2015 haar tienjarig bestaan.