woensdag 15 april 2015

Lijk man gevonden in Saramaccakanaal bij de Goede Verwachting

Lichaam in verregaande staat van ontbinding


Het lijk van een nog onbekende man is vanavond, woensdag 15 april 2015, rond half zeven aangetroffen in het Saramaccakanaal in Paramaribo. Het lichaam was in verregaande staat van ontbinding, aldus de Ware Tijd Online.

De ontdekking werd gedaan door een groepje mannen dat met een boot door het kanaal voer.

De politie werd over de vondst gealarmeerd en ging vervolgens op onderzoek uit. Het lichaam werd in het kanaal langs de Goede Verwachting in het ressort Santodorp tussen struikgewas aangetroffen.

Het is vooralsnog onduidelijk om wie het gaat en hoe de man in het kanaal is terechtgekomen.

(Bron foto: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Substituut Officier van Justitie gearresteerd

Starnieuws: Lid OM verdacht van corruptieve praktijken


De substituut Officier van Justitie R.A. is vandaag, woensdag 15 april 2015, aangehouden, aldus bericht Starnieuws. De nieuwswebsite schrijft te hebben vernomen, dat hij verdacht wordt van corruptieve praktijken. 

De leiding van het Openbaar Ministerie (OM) heeft opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken.

Een medeverdachte, die hand- en spandiensten zou hebben verricht, is ook aangehouden. Er is nog geen informatie vrijgegeven over deze zaak, omdat het onderzoek nog gaande is.

R.A. heeft de vijfjarige Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding (RAIO) voltooid. Hij werd samen met zeven anderen in februari 2013 door president Desi Bouterse beëdigd als substituut officier van justitie.

De aanhouding van het lid van het Openbaar Ministerie is bij collega's, die hiervan al op de hoogte zijn, als een schok aangekomen, aldus Starnieuws.

Politie onderzoekt optreden enkele agenten in ressort Uitvlugt

Agenten zouden in strijd met regels geweld hebben toegepast


Het Korps Politie Suriname is een onderzoek gestart naar het optreden van enkele politieambtenaren in het politieressort Uitvlugt in Paramaribo. Dat meldt de afdeling Public Relations van de politie vandaag, woensdag 15 april 2015, in een persbericht. 

Volgens verkregen informatie zouden deze politieambtenaren bij hun optreden  mogelijkerwijs in strijd hebben gehandeld met de regels voor het aanwenden van geweld, aldus de politie. Het bericht vermeldt om welk specifiek optreden - wanneer, waar - het gaat.

Er is een diepgaand onderzoek gestart en de korpsleiding zal niet schromen om, indien nodig, ernstige maatregelen te treffen tegen de betrokken ambtenaren.

Lokale autoriteiten Fort Lauderdale, Florida, hebben moeite omgekomen Surinaamse inzittenden neergestort vliegtuigje te identificeren

(Bron foto: Jean R. Deshommes/Sun Sentinel)
Identificatie aan hand van vingerafdrukken niet mogelijk

Lokale lijkschouwer wacht op gebitsgegevens uit Suriname en staat in contact met Surinaamse ambassade in Washington


De lokale autoriteiten van Fort Lauderdale in Florida blijken grote moeite te hebben om formeel de vier slachtoffers van de vliegtuigcrash van afgelopen zondag te identificeren. Dat bericht de krant Sun Sentinel in Florida vanavond, woensdag 15 april 2015. Inmiddels hebben ze wel het vermoeden, dat de omgekomen vier inzittenden afkomstig zijn uit Suriname. Media in Suriname berichten al sinds het weekeinde, dat de overledenen de piloot zijn, Perry van Ommeren, zijn echtgenote en hun twee kinderen.

Het bureau van de lokale lijkschouwer, de Broward Medical Examiner's Office, was niet in staat om de lichamen te identificeren aan de hand van vingerafdrukken. Dat bureau heeft vandaag ook verklaard, dat er een taalbarrière is. Inmiddels is er een samenwerking met de Surinaamse ambassade in Washington.

De National Transportation Safety Board onderzoekt ondertussen de restanten van de 36 jaar oude Piper Cheyenne op de St. Lucie internationale luchthaven in Fort Pierce.

Zo'n twee mijl verwijderd van het vliegveld in Fort Lauderdale meldde de piloot, dat er rook was in de cockpit waarna het vliegtuig 's middags rond twintig minuten over vier in een natuurgebied neerstortte ten noorden van het vliegveld.

'We reconstrueren op de grond diverse delen van het vliegtuig', zegt Ralph Hicke, een luchtvaartonderzoeker werkzaam bij de National Transportation Safety Board. Hij was it de hangar te Fort Pierce waar de restanten van het wrak zijn opgeslagen. 'Heel veel is compleet verbrand.'

De Safety Board gaat alle aspecten van de fatale vlucht van afgelopen zondag onderzoeken, zoals de geschiedenis van het onderhoud aan het toestel en de ervaring van de piloot. Normaal gesproken duurt een dergelijk onderzoek meer dan een jaar, aldus de Sun Sentinel.

(Red. De Surinaamse Krant/Sun Sentinel, Florida, VS)

Voortbestaan Sorte Extra van Fundashon Wega di Number Kòrsou ter discussie

Sorte Extra wellicht afgeschaft of keert in andere vorm terug


Minister Palm: 'Financiële situatie van de FWNK is delicaat'

De Sorteo Extra van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) wordt mogelijk afgeschaft of moet in een andere vorm terugkomen. Het vraagstuk ligt voor advies bij Juridische Zaken. De Sorteo, elke zondag, kost de FWNK meer geld, terwijl de inkomsten de laatste jaren zijn gedaald.
 
Dat antwoordt minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) op vragen van Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS), aldus de Amigoe woensdag 15 april 2015.

Wilsoe stelde de vragen in februari van dit jaar, naar aanleiding van uitlatingen van het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) over de loterijen op het eiland. De antwoorden van Palm werden op 13 april ingeboekt bij het parlement.

Wilsoe had verder ook gevraagd naar de omzet van de FWNK. Palm stuurt in zijn antwoorden een overzicht van de jaren 2010 tot 2014, waarbij hij opmerkt dat de cijfers van 2013 en 2014 nog niet door de accountant aan een audit zijn onderworpen. In ieder geval is wel duidelijk dat de jaaromzet sinds 2010 fors is gekelderd, van 64 miljoen gulden in 2010, naar 41 miljoen in 2014.

De Sorteo Extra is een extra trekking die elke zondagmiddag plaatsvindt. Hieraan kunnen mensen meedoen die in de week voorafgaand wel een of meer nummers hebben gekocht bij een van de WNK-kantoren, maar die geen prijs hebben gewonnen. De financiële situatie van de FWNK is echter delicaat, schrijft Palm.

'Van week tot week wordt geëvalueerd welke schulden kwijtgescholden moeten worden.' Maar aan de andere kant blijven de schulden ook groeien. De Sorteo Extra is daar debet aan. De prijzenpot blijft hetzelfde, terwijl de inkomsten juist teruggelopen zijn. Het product is dus niet voordelig. Vandaar dat nu gesproken wordt over de mogelijke afschaffing. Wellicht zal er een andere invulling komen, ook in het kader van de incentives om illegale loterijen tegen te gaan.

Momenteel zijn er 29 vergunningen uitgegeven voor de verkoop van de FWNK. Zoals eerder gemeld is het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), samen met FWNK en het departement van Financiën deze maand gestart met een automatiseringstraject voor zowel de trekkingen als de administratie van FWNK. Dat moet de vele administratieve problemen oplossen waarmee de stichting kampt.

Ook de controleacties op de illegale verkoop van loten door de Inspectie van MEO, samen met het Belasting Accountants Bureau en FWNK die in december zijn gestart, werpen hun vruchten af, aldus Palm. Hij is verder niet op de hoogte dat geld dat door de loterij wordt gegenereerd, gebruikt wordt voor witwaspraktijken. Evenmin is de minister op de hoogte of er geld van de FWNK wordt gebruikt voor de financiering van politieke partijen, aldus zijn antwoorden.

Opbergen in beslag genomen drugs op Curaçao laat te wensen over

Eindrapport inspectieonderzoek Raad voor de Rechtshandhaving: Procedures uit Wetboek van Strafvordering niet in acht genomenDe overname en bewaring van in beslag genomen drugs door het Bureau Narco Bestrijding (BNB) geschiedde conform interne, niet formeel vastgestelde procedures. Procedures die veel te wensen overlaten, zo blijkt uit de bevindingen van de Raad voor de Rechtshandhaving, die onlangs door Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) naar de Staten zijn gestuurd. Dit bericht de Amigoe vandaag, woensdag 15 april 2015.

Het gaat hier om het eindrapport van het inspectieonderzoek ‘Afhandeling in beslag genomen goederen’ (zie onderaan) in Curaçao, dat ook ingaat op de overname en bewaring van geldwaarden, vaar- en voertuigen en van vuurwapens.

De raad constateerde verder, dat de in beslag genomen drugs door het BNB werden gefotografeerd en gewogen, er werden monsters van de drugs genomen en naar het laboratorium opgestuurd. De procedures uit het Wetboek van Strafvordering (WvSv), met name aangaande de verpakking en deponering, werden echter niet in acht genomen.

Ook constateerde de raad dat er geen lijst van in beslag genomen goederen werd opgemaakt. In plaats daarvan werd een proces-verbaal van test en weging opgemaakt, dat bij het dossier werd gevoegd. Uit het onderzoek blijkt, dat de respondenten de verpakking niet nodig achtten, omdat de meeste grote partijen drugs reeds verpakt en voorzien werden van een logo van de (smokkel)organisatie die de drugs transporteerde.

Het BNB voldeed wel aan het wettelijke vereiste tot labelen van de verpakkingen. De procedures die bij het BNB werden gehanteerd bij overname c.q. inbeslagname van drugs, waren door de leidinggevenden van het bureau zelf ontworpen.
Verder blijkt dat de drugs bij het politiekorps KPC in een kluis bij het bureau BNB werden bewaard, aangezien in beslag genomen drugs om veiligheidsredenen nimmer bij de Griffie werden gedeponeerd. Dat meldden de respondenten van het BNB aan de raad. De kluis bij het BNB was van meerdere sloten voorzien.

De kluis werd door drie personeelsleden – een teamleider, een plaatsvervangend teamleider en een medewerker van het BNB – beheerd. Zij beschikten elk over een sleutel. De teamleider beschikte als eindverantwoordelijke over de hoofdsleutel. Voor het openen van de kluisdeur was altijd zijn medewerking als eindverantwoordelijke nodig.

Er was geen geschikte plaats om grote partijen drugs op te bergen die niet in de kluis pasten. Als een grote hoeveelheid drugs ‘s nachts in beslag werd genomen, werd die getransporteerd naar een veilige plaats en werd politiebeveiliging ingezet tot het moment van vernietiging. Een veilige plaats was eventueel het politieterrein van Rio Canario. Verder werden monsters op verzoek van een Officier van Kustitie uit de kluis genomen, indien de rechter-commissaris de in beslag genomen drugs wilde schouwen. Deze activiteiten waren niet in procedures uitgewerkt en waren nergens geregistreerd.

Naast de kluis beschikte het BNB over een wapenkluis. Deze kluis werd door middel van één slot vergrendeld. De sleutels waren in het bezit van dezelfde sleutelbeheerders van het BNB. De wapenkluis diende mede voor de kortstondige bewaring van in beslag genomen drugs, in het geval de teamleider op dat moment niet aanwezig was. De overplaatsing naar de drugskluis geschiedde zo spoedig mogelijk. Andere goederen dan drugs werden niet bij het BNB opgeborgen.

Echter, er waren tijdens de periode van het onderzoek knelpunten en risico’s in het systeem van het beheer van de kluis. Het slot waarmee de nooduitgangsdeur was vergrendeld, was niet voldoende stevig. De kluis was ook niet voorzien van een alarmsysteem en de beveiligingscamera moest onderhouden worden. Daarnaast was het filter van het apparaat dat voor het afzuigen van stank zorgde, defect. Dit bracht stankoverlast met zich mee voor het personeel als marihuana in de kluis werd opgeborgen.

Een ander knelpunt was dat het personeel van het BNB zich onveilig voelde bij de overname van drugs in de nachtelijke uren. Het aantal personeelsleden met piketdienst werd gereduceerd. Bij een overname moest een tweede personeelslid zijn vrije tijd opofferen om bijstand te verlenen aan het enige personeelslid belast met piketdienst.

Om risico’s te verminderen ging de voorkeur van het BNB ernaar uit om grote hoeveelheden drugs zo spoedig te vernietigen. Na de procedures van overname, weging, monsters en foto-opname’s en bewaring, vond door het personeel van het BNB de registratie van de in beslag genomen drugs plaats. Verder blijkt dat de vernietiging van de drugs, onder toezicht van een officier van justitie en een personeelslid van de dienst Inspectie Volksgezondheid plaatsvond, waarbij de leiding van het KPC niet betrokken was. Het toezicht bestond uit het verrichten van controle op bepaalde verpakkingen met inhoud door deze te wegen, te testen of in te zien, teneinde vast te stellen.


Debat vaststelling Jaarrekening Land Curaçao 2011 verzandt in discussie over mogelijk wanbeleid kabinet-Schotte

Vraagtekens bij tekort 2011 dat in vergelijking met 2010 fors was opgelopen


Het debat over de vaststelling van de jaarrekening Land Curaçao 2011 leidde tot een discussie over de vraag of er in het bewuste jaar wel of niet geen sprake was geweest van wanbeleid door het kabinet-Schotte. Dat bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 15 april 2015.
 
MFK-lid Amerigo Thodé daagde de coalitiepartijen uit om tegen de jaarrekening te stemmen als zij vonden dat er sprake was van wanbeleid. Maar, PAIS-leider Alex Rosaria stelde op zijn beurt dat er inderdaad sprake was van wanbeleid en dat hij graag voor zal stemmen om dit wanbeleid vast te stellen.

De jaarrekening 2010, die enkele weken terug door de Staten werd vastgesteld, ging uit van een tekort van 51,2 miljoen gulden. Het jaar 2011 ging uit van een nog hoger tekort van 166,3 miljoen gulden, zonder goedkeuring van de Algemene Rekenkamer Curaçao en de SOAB (Stichting OverheidsAccountant Bureau).

PAR-leider Zita Jesus-Leito drong er vanochtend bij de regering op aan om duidelijkheid te verschaffen hoe dit tekort in een jaar zoveel heeft kunnen groeien. Ook vroeg zij zich af of de verschillende onzekerheden die in de jaarrekening 2011 zijn vastgesteld, nog steeds als zodanig te boek staan.

Thodé wierp alle mogelijke kritiek op het door het kabinet-Schotte gevoerde beleid van de hand. Hij constateerde op zijn beurt, dat dat kabinet tal van problemen heeft geërfd van het eilandgebied Curaçao, omdat daar sprake was van een financiële chaos. Hij vroeg zich af waarom het kabinet-Schotte, de eerste regering van het autonome land Curaçao, hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Hij wees ook op het feit dat Curaçao in 2011 een positief eigen vermogen van 515 miljoen gulden had. 'Hoe kan er dan gesproken worden van wanbeleid?', vroeg Thodé zich ook af.

Rosaria bleef erbij dat er in 2010 en 2011 sprake was geweest van wanbeleid. 'De Staten gaan de jaarrekening niet goedkeuren, maar wel de jaarrekening over dit jaar vaststellen. Je hebt een proefwerk gemaakt en je hebt een 3,2 als cijfer gekregen. Dat is een onvoldoende. Dat gaan wij niet goedkeuren, wel vaststellen.'

Volgens Rosaria is het vastgestelde in de jaarrekening 2011, de reden waarom Curaçao in 2012 met de aanwijzing van de Rijksministerraad te maken heeft gehad. Hij omschreef dit vanochtend als een klap voor de Curaçaose autonomie. Het argument dat het kabinet-Schotte een probleem van het eilandgebied Curaçao zou hebben geërfd, snijdt volgens Rosaria geen hout. 'Stel dat de kabinetten-Betrian, Hodge en Asjes dit ook zouden hebben gedaan, dan hadden wij nu nog met deze problemen gezeten. Deze kabinetten hebben wel durf getoond.'
PNP-lid Humphrey Davelaar wees op zijn beurt op de vele onzekerheden die in de jaarrekening van 2011 zijn geconstateerd, en die nog steeds van kracht zijn. Hij had kritiek op het feit dat de Staten hiervan niet op de hoogte worden gehouden en dat er van enige voorsprong weinig sprake was.

Man door onbekende in een been geschoten

Bewoner Tajerbladstraat opent 's nachts voordeur en wordt meteen beschoten


Een man wonende in de Tajerbladstraat in Paramaribo - zijstraat van de Kwattaweg - is vanochtend, woensdag 15 april 2015, rond drie uur in zijn woning in een van zijn benen geschoten. Hij verklaarde bij de politie dat hij wakker was geworden van het geroep van iemand. Toen hij de deur opende werd hij meteen in een been geschoten, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een persbericht.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Het slachtoffer zegt, dat hij de dader niet heeft herkend. De schutter was gekleed in een lange broek en een jacket met capuchon.

De Centrale Meldkamer van de politie kreeg oveirgens pas rond acht uur vanochtend de melding dat er een man met een schotverwonding was in een woning aan de Tayerbladstraat. De politie van het ressort Kwatta ging op de melding af en trof de man aan met schotverwondingen in een been en onder een knie.

De politie van het ressort Kwatta onderzoekt de zaak.      

President Bouterse betuigt namens bevolking medeleven aan nabestaanden overleden piloot en gezin

(Bron foto: Twitter)
'Dit heeft eenieder geschokt en wij zijn geschrokken'

Namen slachtoffers nog steeds niet officieel vrijgegeven door lokale Amerikaanse autoriteiten


President Desi Bouterse heeft vandaag, woensdag 15 april 2015, publiekelijk zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van piloot Perry van Ommeren, zijn echtgenote en hun twee kinderen. Zij zijn afgelopen zondag  omgekomen in een vliegtuigcrash dichtbij het vliegveld van Fort Lauderdale in Florida.

Bouterse zei, aldus Starnieuws, dat een heel gezin in de bloei van het leven op deze tragische manier het leven heeft gelaten. Hij condoleerde bij hem thuis te Leonsberg, in een onderhoud met de pers, de nabestaanden.

'Dit heeft eenieder geschokt en wij zijn geschrokken. Het brengt je met je beide benen op de grond', zei de president. Hij zei, dat zo'n tragedie je weer eraan herinnert, dat je maar tijdelijk op de aarde bent.

Het vliegtuigje waarin het gezin zat stortte zondag neer en vloog meteen in brand. Als eerste werd bekend dat het om een Surinaamse piloot ging. Uiteindelijk bleek dat vier leden van het gezin waren omgekomen. Via het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de familie ingelicht.

De lokale autoriteiten te Fort Lauderdale hadden overigens vandaag nog steeds niet officieel de namen van de slachtoffers bekendgemaakt. In eerste instantie was bekendgemaakt, dat de namen gisteren bekendgemaakt zouden worden. De lichamen werden zondag overgebracht naar de 'Broward County Medical Examiner's officer' in Fort Lauderdale voor identificatie.

De Federal Aviation Administration en National Transportation Safety Board onderzoeken de fatale crash.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Verdachte in dubbele moordzaak Hato op Curaçao in ziekenhuis opgenomen

Riley Bart opgenomen onder zware bewaking in ziekenhuis


Een van de verdachten van de dubbele moord op luchthaven Hato op Curaçao in juli vorig jaar is in het ziekenhuis opgenomen, zo meldt de Vigilante vandaag, woensdag 15 april 2015. Riley Bart zit sinds zijn aanhouding vast in Blok 7 van de gevangenis. 

De man werd afgelopen zondag ziek en medegevangenen sloegen alarm. Hij werd vervolgens naar de poli van het ziekenhuis gebracht, waar een dokter hem onderzocht en een injectie gaf. Daarna werd hij teruggebracht naar de gevangenis.

Maar, maandag verslechterde zijn toestand verder. Daarop werd hij opnieuw naar het ziekenhuis vervoerd, waar de artsen besloten hem op te laten nemen.

Hij ligt daar zwaarbewaakt tot hij voldoende hersteld is om terug te worden gebracht naar Blok 7.

Sapoen (PL/V7): 'Ik ben een bindende factor en in staat bruggen te bouwen tussen personen en organisaties'

'Meer investeren in controle-instituten als Rekenkamer en CLAD'

'21e Eeuw vergt andere visie op kwaliteit van onderwijs'


'Mensen die mij kennen, weten dat ik een bindende factor ben. Ik ben in staat bruggen te bouwen tussen personen en organisaties. Wij zijn een land in transformatie, een land in ontwikkeling, dus kunnen wij dat goed gebruiken', zegt Raymond Sapoen, presidentskandidaat van de Pertjajah Luhur, vandaag, woensdag 15 april 2015, in het Dagblad Suriname.

'Ik denk aan het energievraagstuk, voedselveiligheid, landschaarste, afnemende waterreservoirs en een aantal kwesties die grensoverschrijdend zijn. Het is dus belangrijk dat er over zulke internationale vraagstukken consensus wordt bereikt tussen de civil society en de politieke organisaties. Wij moeten verder kijken dan ons neus lang is. Wij moeten ook niet doen aan overlevingspolitiek. Ik laat mij in mijn missie niet leiden door vijf jaren, maar vijf waarden, namelijk vrijheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.'

Volgens Sapoen moet meer geïnvesteerd worden in de democratische en regionale instituten. 'Wij moeten democratie niet slechts zien als dat deel van het kiezen van de volksvertegenwoordigers. Er moet geïnvesteerd worden in de Rekenkamer, CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) en al de andere onafhankelijke controle-instituten die de professionele en objectieve waakhond moeten zijn over onze staatsmiddelen', stelt Sapoen.

Het belangrijkste waar Sapoen de nadruk op zal leggen is kwaliteit. 'Wij leggen in Suriname meer de nadruk op kwantiteit. Neem onderwijs als voorbeeld. Er zijn meer lokalen, meer boeken, maar die bieden geen garantie voor een betere kwaliteit. De 21ste eeuw vergt een ander visie op kwaliteit van het onderwijs. Wij moeten kinderen niet opleiden voor een carrière. Dat was old school. Wij moeten onze kinderen nu voor hun hele leven opleiden. Dat is die kwaliteitsverbetering waar ik het over heb', zegt de V7-kandidaat.

'Ik ben niet zo goed in het geven van een cijfer aan mezelf. Er is binnen V7 gewoon een afspraak gemaakt. Wie binnen V7 de meeste stemmen behaalt, mag in de coalitie het presidentschap opeisen. Wij houden dus ons rustig aan ons afspraak. Het belangrijke is dat wij zoveel mogelijk stemmen binnen halen voor de V7-kandidaten. Het ligt dus in de bedoeling dat het aantal stemmen dat de PL bij de vorige verkiezingen heeft behaald, omhoog wordt gebracht', aldus Sapoen.

Verspreiding oproepkaarten verkiezingen begint 20 april

Districtscommis- sarissen verantwoordelijk voor distributie kaarten


De oproepkaarten voor de verkiezingen van mei 2015 zijn uitgeprint bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken en afgegeven aan vertegenwoordigers van de diverse districtscommissariaten. Districtscommissarissen zijn volgens de wet verantwoordelijk voor de distributie van de oproepkaarten. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 15 april 2015.

Jerry Miranda, districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, zegt dat de distributie van de oproepkaarten 20 april van start zal gaan. 'We zijn nu bezig de oproepkaarten af te stempelen. Alles is in place.'

Miranda stelt, dat op 18 april eerst een instructievergadering zal worden gehouden alvorens men overgaat tot de verdeling van de kaarten. Het team van colporteurs, controleurs en hoofdcontroleurs dat het werk zal moeten verrichten, is al samengesteld en getraind. Zaken lopen geheel volgens de wettelijke voorschriften, stelt Miranda. De distributie zal plaatsvinden tot uiterlijk 22 mei 2015 aangezien artikel 90 van de Kiesregeling voorschrijft dat elke stemgerechtigde tenminste drie dagen vóór de dag van de stemming, een oproepkaart moet hebben ontvangen. De oproepkaarten worden huis aan huis gebracht door de colporteurs.

Om een oproepkaart te kunnen ontvangen, moet de kiesgerechtigde zich eerst identificeren met een geldig identificatiebewijs zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Ook een huisgenoot mag de oproepkaart in ontvangst nemen namens de kiesgerechtigde, mits hij achttien jaar of ouder is en een identificatiebewijs van de desbetreffende persoon kan overleggen.

Op een oproepkaart worden vermeld de naam van het lichaam, waarvoor de stemming plaatsvindt, de naam en voornamen of voorletters van de kiezer, datum en jaar van geboorte, het nummer waaronder de kiezer op de kiezerslijst voorkomt, datum van afgifte van de identiteitskaart en het identiteitsnummer, het kiesdistrict en het ressortnummer, het adres van het stemlokaal en de dag en de uren waarop de stemming plaatsvindt.

Destijds werd het hele distributiesysteem van oproepkaarten door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het secretariaat van de verkiezingen 2010 ter discussie gesteld. Het OKB wees op enkele ernstige zwaktes in het distributiesysteem waarbij loyalisten van politieke partijen kunnen worden ingezet om de kaarten te distribueren en er zich elke keer calamiteiten voordoen, zoals het wegmaken van kaarten. Het probleem van de zogeheten ‘onbestelde oproepkaarten’ was een gevolg hiervan.

Voorts zouden de kosten die gepaard gaan met de voorbereiding, drukken en uitreiken van oproepingskaarten heel hoog zijn. Volgens het OKB zouden de districtscommissariaten niet geschikt zijn om de coördinatie van de distributie op zich te nemen. Het OKB verduidelijkte toen ook dat een oproepingskaart meer is dan een 'uitnodiging'. Het heeft de functie van een 'veiligheidscheck' bij de stemprocedure die de garantie dient te bieden voor een transparante en eerlijke stembusgang.

NDP-voorzitter Bouterse stelt ondersteuning Combé Markt op prijs

(Bron foto's: NDP/Facebook)
'Vandaag is geschiedenis geschreven'

Directie Markt en personeel door Bouterse thuis in Leonsberg ontvangenDe voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse, heeft de directie en personeel en familieleden van Combé Markt thuis bij hem, in Leonsberg, vanochtend, woensdag 15 april 2015, ontvangen. Ruim tweeduizend mensen waren volgens Starnieuws aanwezig. De partijvoorzitter stelde deze ondersteuning zeer op prijs.

De mensen werden toegesproken door directeur Kries Kalipdewsing, de ministers Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en Ashwin Adhin (Onderwijs en Volksontwikkeling) en door president Bouterse.

Kalipdewsing was niet te spreken over het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien die eerder vandaag had laten weten, dat Combé Markt een wandelloop ter ondersteuning van de NDP ontplooit, omdat de ondernemer anders een achterstallige schuld van de regering niet uitbetaald krijgt.

Kalipdewsing zei, dat hij Bouterse vanaf de coup in 1980 ondersteunt. Bouterse is volgens hem alleen is in staat om het land te leiden en ontwikkeling te brengen. Daarom geeft hij de ondersteuning aan de NDP. Combé Markt stelt ook te gaan voor nog vijf jaar.

De aanwezigen in Leonsberg werden door in totaal veertig bussen vervoerd.

Bouterse zei, dat vandaag geschiedenis is geschreven. Hij liet ook weten, dat het niet gemakkelijk is dat een ondernemer zijn zaak sluit om ondersteuning te geven aan het beleid. Volgens de NDP-voorzitter heeft Kalipdewsing alle ondersteuning gegeven om betaalbare goederen te verkopen aan de samenleving.

Fragment 4 Combe Markt loop #ToespraakVoorzitter
Posted by NDP Nationale Democratische Partij on woensdag 15 april 2015

Hotel Rifgebied in Otrobanda op Curaçao krijgt vorm

Bouw eerste Courtyard by Marriott Hotel start augustusDe constructie van het eerste ‘Courtyard by Marriott Hotel’ op Curaçao, dat ontwikkeld wordt in het rifgebied in Otrobanda, beging in augustus van dit jaar. Dat werd gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 15 april 2015. Het project, dat ook bestaat uit een ‘Mega Pier Plaza’, zal volgens planning twee jaar later moeten worden opgeleverd. Met dit megaproject is een investering van circa 60 miljoen gulden gemoeid.

Projectontwikkelaar Gilbert Ricardo zag gistermiddag zijn droom in vervulling gaan toen het project voor de pers en toerismepartners werd aangekondigd. Ricardo is met zijn bedrijf Gold Investment Curaçao nv de initiatiefnemer van het project en heeft de interesse opgewekt van andere investeerders zoals Stichting Vidanova Pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Isla Curaçao en twee internationale hotel- en casino-ontwikkelaars, namelijk Interamerican Promo Hotels Inc. uit de Verenigde Staten en BE Boulevard uit Guayaquil, Ecuador.

De totale investering van circa 60 miljoen gulden bestaat voor 40 procent uit investeringen van de reeds genoemde groep. De overige 60 procent bestaat uit bankleningen, aldus Ricardo .

De opening van het Courtyard by Marriott Hotel met 177 kamers en suites staat gepland voor 2017. Het wordt gebouwd naast het gebouw van de SVB, tegenover de Megapier en zal onderdeel uitmaken van een multifunctioneel complex met appartementen, winkels, een entertainmentgebied, drie restaurants en een casino, Mega Pier Plaza.

Gisteren werd bekendgemaakt dat het project zojuist haar voorbereidende fase van vier jaar achter de rug heeft waarin niet alleen gesprekken werden gevoerd met Marriott International over de franchise, maar ook met lokale partijen die betrokken zijn bij de vele stappen die ondernomen moeten worden voor de succesvolle uitvoering van een dergelijke projectontwikkeling.

'Doorslaggevend in de keuze voor Courtyard by Marriott Hotel was de internationale erkenning die het geniet, zowel bij de zakelijke, als de leisure doelgroepen die Curaçao bezoeken', zo liet Klaus D. Moser, de ceo van Interamerican Promo Hotels Inc. gisteren weten. Interamerican Promo Hotels zal de operator worden van het hotel terwijl BE Boulevard het beheer van het daarbij behorende casino op zich zal nemen.

Begrip 'lijstduwer' is nergens gedefinieerd

Ramnandanlan (PALU): 'Positie van lijstduwer wordt 'oneigenlijk' gebruikt'

'Wij gebruiken de positie van lijstduwer zoals het hoort'


De afgelopen dagen is er een discussie op gang gekomen over de positie van ‘lijstduwer’ op de kandidatenlijsten van de diverse politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen van mei 2015, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 15 april 2015.

Aangezien het begrip lijstduwer nergens gedefinieerd is, zijn de meningen omtrent hoe een lijstduwer zou moeten fungeren uiteenlopend.

Henk Ramnandanlal, lijsttrekker van de politieke partij PALU en lid van De Nationale Assemblee (DNA), zegt dat naar zijn mening de positie van lijstduwer ‘oneigenlijk’ wordt gebruikt. Hij geeft aan dat het woord oneigenlijk hierbij tussen aanhalingstekens moet worden geplaatst, aangezien hij zich ervan bewust is dat er geen vastomlijnde definitie van het ‘lijstduwerschap’ bestaat.

De PALU heeft, tegen het gebruik in, haar partijvoorzitter en huidig minister van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok als lijstduwer voor Paramaribo geplaatst. De meeste politieke partijen in Suriname plaatsen hun voorzitter als lijsttrekker. De partij wenst de voorzitter van de PALU niet in het parlement, volgens Ramnandanlal. 'Het is van tevoren aangegeven aan onze kiezers, dat ik het parlementaire werk ga doen.' Hiervoor is gekozen vanwege het feit, dat hij en Anton Paal de afgelopen vijf jaar redelijk goed werk in het parlement hebben verricht, aldus het DNA-lid.

Ramnandanlal zegt ook, dat Hok als minister ook goed werk heeft verricht en dat de partij de persoonlijke bekendheid van de minister niet verloren wilde laten gaan. Daarom is hij als lijstduwer op de lijst geplaatst om zodoende maximale stemmen voor de partij te kunnen halen. 'Wij gebruiken de positie van lijstduwer zoals het hoort.'

Over de ‘trend’ waarbij de positie van lijstduwer gebruikt wordt om via voorkeursstemmen zetelwinst te halen zegt Ramnandanla,l dat partijen altijd voor maximale zetelwinst gaan. Naar zijn observatie is dit een opportunistische werkwijze waarbij de ideologie van de partijcombinatie ondergeschikt gemaakt wordt aan zetelwinst van een partij en dus eigen belang.

'Je ziet alle partijen voor zichzelf gaan. Dit komt tot uiting bij dit ‘oneigenlijk’ gebruik van het lijstduwerschap. Samenwerking lijkt van minder belang', aldus Ramnandanlal.

Traditiegetrouw werd de positie van lijstduwer slechts gebruikt om stemmen te helpen vergaren voor een partij. Van de lijstduwer werd niet verwacht dat die gekozen werd. De verschuiving van de functie van de lijstduwer is op weg naar de verkiezingen 2015 duidelijk merkbaar. De, volgens de krant, 'spraakmakende oproep' van de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, die tevens lijsttrekker van zijn partij is voor Paramaribo, om massaal op de lijstduwer van Paramaribo Wayne Telgt te stemmen, heeft deze verschuiving bevestigd. Rusland gaf voor zijn oproep nog aan een ‘niet-traditionele’ aankondiging te zullen doen.

Familieleden vermeende jonge Jamaicaanse IS-rekruut: 'Hij ging naar Nederland om zijn moeder en oma te ontmoeten'

Jongen door Jamaicaanse politie in hechtenis genomen


Twee familieleden van de Jamaicaanse tiener die afgelopen zaterdag korte tijd werd vastgehouden in Suriname, omdat hij ervan werd verdacht zich aan te willen sluiten bij de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS), ontkennen met klem in de lokale krant Jamaica Observer van dinsdag 14 april 2015, dat de jongen eventuele terroristische connecties zou hebben. Volgens hen was de jongen op weg naar Nederland om zijn moeder en grootmoeder te ontmoeten.

De Surinaamse politie beweert echter, dat de eindbestemming van de jongen Turkije zou zijn geweest, via Nederland. Deze route wordt vaak gebruikt door zogenaamde jihadisten on zich bij IS aan te sluiten. De jongen werd terug gevlogen naar Jamaica, nadat hij was ondervraagd en de Jamaicaanse politie heeft inmiddels officieel bevestigd, dat ze hem in hechtenis heeft.

De opa van de jongen vertelde de redactie van de Jamaica Observer, dat hij alleen op reis was naar Nederland om tijd door te brengen met zijn familie. 'Zij praten over IS, maar de jongen hoort bij geen enkele groep. Het enige wat ik weet is, dat hij van voetballen houdt en van op en neer rennen met zijn vrienden in de straat. De informatie die nu over hem wordt verspreid is onwaar en zal alleen zijn toekomst vernietigen.'

'Hij is onschuldig. Ik hoor de veiligheidsdiensten komen en allerlei nieuws verspreiden, maar de informatie is onjuist. De jongen ging zijn oma bezoeken en was niet op weg om zich aan te sluiten bij IS.'

Een oudoom van de jongen bevestigde in de lokale krant The Gleaner, dat de jongen op weg was om zijn oma en moeder te ontmoeten in Nederland. Hij had zijn moeder zo'n zes jaren niet gezien. Volgens de oudoom was de jongen eigenlijk op weg naar Engeland, waar zijn moeder woont, om een beter leven op te kunnen bouwen, maar hij had geen visum gekregen voor dat land en daarom zou hij zijn moeder en oma in Nederland ontmoeten om van daaruit door te reizen naar Engeland.(Red. De Surinaamse Krant/The Jamaica Observer/The Gleaner)

280 Personen geven zich op voor jaarlijkse Staatsexamens

 Staatsexamens voor personen die niet op dagschool ingeschreven staan


De officiële registratie voor deelname aan de jaarlijkse Staatsexamens is op 31 maart gesloten. Tot die datum hebben 92 personen zich opgegeven voor de examens MULO, 141 voor het HAVO en 47 voor het VWO, zegt Joyce Zijler, waarnemend hoofd van het Examenbureau, vandaag, 15 april 2015, op Starnieuws.

Inmiddels is de periode ingegaan waarin personen die zich alsnog willen opgeven voor deze toetsen een boete moeten betalen. Maar, het verleden leert dat juist in deze periode een behoorlijke stijging is waar te nemen. 'De mensen schijnen juist in deze periode haast te maken', aldus het waarnemend diensthoofd.

Personen die niet op de dagschool staan ingeschreven, maar toch het MULO-, HAVO-, VWO- of Natin-diploma willen behalen, doen het Staatsexamen. Ook voor de toelating tot het VWO, HAVO en Natin is toetsing mogelijk. Het Examenbureau van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) biedt geïnteresseerden ook dit jaar de gelegenheid om hieraan deel te nemen.

In het vorig studiejaar zijn van de 130 kandidaten die aan de examens voor het HAVO hebben deelgenomen dertiengeslaagd. En dat stemt het Examenbureau goed, want ook als één kandidaat was geslaagd, zouden zij tevreden zijn, zo schrijft Starnieuws. Deze personen grijpen de tweede kans aan en gaan voor verbetering van hun toekomstperspectieven.

Einde monopoliepositie Curaçao Port Authority (CPA) lijkt in zicht

Contract uit 1995 met Curaçao Port Services moet worden opengebroken


Er ligt sinds december 2014 een conceptovereenkomst op tafel tussen de ‘operator’ in de haven, Curaçao Port Services (CPS), en de Curaçao Port Authority (CPA) waarmee een einde lijkt te komen aan de monopoliepositie van CPA. Dit heeft de minister van Economische Ontwikkeling (EO), Stanley Palm (PAIS) gisteren in de Staten te kennen gegeven, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 15 april 2015.

Het is niet duidelijk hoeveel jaar dit nog gaat duren. Het enige wat Palm erover gezegd heeft is, dat het om minder jaren gaat dan de twee keer 20 jaar die door de toenmalige regering Schotte in september 2012 was bedongen.

CPA kreeg in 2012 de opdracht van de regering om de concessie met CPS uit te onderhandelen. 'Deze opdracht is nimmer ingetrokken', aldus Palm. Het gaat om het openbreken van het contract met CPS dat dateert van 1995.

Volgens Palm staat in de nieuwe conceptovereenkomst verder dat CPS zal investeren in de kranen en de kades en deze ook zal onderhouden. Verder zal CPA een ‘fee’ ontvangen voor het gebruik van de containerhaven. Het is nu aan de regering om hierover een besluit te nemen.

Drie auto's, waaronder politieauto, betrokken bij aanrijding Martin Luther Kingweg

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Chauffeur politieauto zou botsing hebben veroorzaakt


Drie auto's, waaronder een politiewagen, zijn gisteren betrokken geraakt bij een aanrijding aan de Martin Luther Kingweg net voorbij de Ramgoelamweg, Latour, op de dubbele rijbaan. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 15 april 2015.

Uit het politieonderzoek blijkt dat een van de inzittenden van de drie auto's niet aanspreekbaar was. Hij werd in een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis.

Volgens de politie was de politieauto de veroorzaker van de botsing. Alle auto's reden in de richting van Paramaribo.

Curaçaose Bureau voor Toerisme gastheer internationale conferentie over toerisme en veiligheid

Veiligheid toeristen in Caribisch gebied centraal op conferentie


Het Curaçaose Bureau voor Toerisme, CTB, is samen met de Amerikaanse organisatie Tourism and More gastheer van de Caribbean International Tourism Safety & Security Conference 2015. De conferentie, die voor de eerste keer wordt georganiseerd op het eiland, vindt op 24, 25 en 26 juni plaats in het World Trade Center, aldus bericht Paradise FM vandaag, woensdag 15 april 2015.

Tijdens deze drie dagen staat de veiligheid van toeristen in het Caribisch gebied centraal.

Het voornaamste doel van de conferentie is om elke deelnemer kennis te laten opdoen door het delen van ervaringen en om het bewustzijn ten aanzien van veiligheid en beveiliging van toeristen in de Cariben te vergroten.

Tijdens het evenement komen honderden veiligheidsprofessionals uit de hele wereld samen. Er wordt onder andere gesproken over onderwerpen zoals de veiligheid op cruises en festivals, het welzijn van toeristen, de visie van het Caribisch gebied en de uitdagingen die er liggen.

Facebook-accounts NDP'ers zouden worden gehackt

Over en weer worden 'politieke' accounts gehackt en misbruikt

Gebruikers van Facebook lijken onzorgvuldig te zijn in het beveiligen van hun pagina


'Beste mensen, er worden berichten verzonden via gehackte accounts. Let even op. Indien je vervelende berichten van mij krijgt ben ik het niet. Ik heb vernomen dat van een aantal mensen vooral NDP’ers hun account is gehackt. Blijven jullie alert.', Dit is een tekst van NDP’er Previen Sewnath op zijn Facebook-pagina afgelopen maandag.

Enkele van zijn Facebook-vrienden plaatsten reacties onder zijn tekst, zoals deze: 'Nogmaals, terstond uw facebook wachtwoord veranderen en ook uw e-mail wachtwoord. Men was doende om van mij te hacken, maar heb het op tijd ontdekt. A.u.b. geen korte wachtwoorden gebruiken, want men heeft apparatuur in huis om in te breken.'

De reacties hebben zich niet alleen tot het hacken van de accounts van enkele NDP’ers beperkt. Ook zijn accounts van leden en sympathisanten van andere politieke partijen gehackt. Kennelijk is Facebook een krachtig wapen in aanloop naar de verkiezingen om elkaar goed, maar op een kinderachtige wijze, dwars te zitten en te irriteren. De vraag is nu of het hacken wordt veroorzaakt door een beveiligingssysteem bij Facebook of dat gebruikers hun pagina's simpelweg niet goed hebben beveiligd op de door Facebook voorgeschreven wijze. Laat duidelijk zijn, zelfs met die beveilig kunnen overlaten op eenvoudige wijze een account hacken, hetgeen overigens strafbaar is.

'De tegenpartij wordt wanhopig vandaar deze handelingen. Zijn die VHP’ers', beweert van van de 'vrienden' van Sewnath in een reactie. Het lijkt er echter meer op, dat het hacken en andere acties op social media niets met 'wanhopig' zijn heeft te maken, maar meer met pesterijtjes waar de goede lezer die zijn verstand op een juiste wijze weet te gebruiken wel doorheen weten te prikken.

Zelfs het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel heeft gereageerd. Hij beweert dat de bekendmaking van Sewnath op waarheid berust. Vervolgens heeft hij dit op zijn eigen zogenoemde tijdlijn op zij Facebookpagina geplaatst om zijn vrienden alert te houden. 'Net bericht gehad van een aantal mensen. Zeker 4 die ik ken. De mijne was een keer al gehackt. Met moeite kon ik erin. En toen dat lukte, heb ik password veranderd maar het kwaad was al geschied.'

Het is algemeen bekend, dat social media als Facebook ook voor politieke doeleinden worden gebruikt. Het is niet moeilijk om een account te maken met een valse naam en zich voor te doen als een VHP’er of een NDP’er of welke andere partij ook. Er zijn ook personen die zich voordoen als VHP’ers, maar dat niet zijn. Dat geldt ook voor de NDP, aldus het Dagblad Suriname. In dat geval is er echter geen sprake van hacken, maar gewoon van het openen van een compleet nieuwe account met de naam van een bestaand account.

Op het internet zijn overigens downloadprogramma's te vinden waarmee onder andere Facebookaccounts gehackt kunnen worden. Ook kan op het internet een handleiding worden gevonden hoe je achter het wachtwoord (password) van iemand kunt komen, waardoor iemand werkelijk 'in de huid' kan kruipen van een bestaand account.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Gajadien (VHP) plaatst vraagtekens bij politieke wandelloop Combé Markt

Wandelloop markt ter ondersteuning NDP terwijl regering miljoenen moet betalen


De Combé Markt in Paramaribo houdt vandaag, woensdag 15 april 2015, een wandelloop ter ondersteuning van de Nationale Democratische Partij (NDP). De directie en het personeel vinden, dat de NDP een immens grote bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van Suriname door altijd in volksbelang te denken en te handelen. De voortzetting van dit beleid is bepalend voor de toekomst van Suriname. 'Vandaar dat ook wij zeggen: We gaan voor nog vijf!', stelt de Combé Markt. 

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt op Starnieuws, dat de regering miljoenen moet betalen aan Combé Markt. Op 26 maart werd nog een brandbrief geschreven. Volgens Gajadien is deze steunbetuiging van de markt kennelijk nodig om de achterstallige betaling te ontvangen.

De directie van Combé Markt schrijft, dat leveranciers geen goederen meer willen leveren, omdat ze niet uitbetaald kunnen worden. De onderneming heeft geen geld om haar verplichtingen na te komen, omdat de overheid haar schulden niet voldoet. 'We zitten echt in financiële problemen en kunnen u niet op rekening voorzien. Zelfs arbeiders van Combé Markt kunnen niet uitbetaald worden vanwege onze liquide positie.'

In het schrijven wordt verder gesteld, dat de markt nooit een slechte naam heeft gehad, maar nu is de onderneming een wanbetaler geworden, omdat leveranciers niet betaald kunnen worden. Aan de overheid is te kennen gegeven dat alleen contante verkopen door kunnen gaan.

Gajadien vindt, dat deze brief en de ondersteuning in schril contrast met elkaar staan.

Gajadien zegt, dat de staatsschuld is opgelopen naar Srd 6 miljard. Er is volgens hem Srd 1 miljard aan onbetaalde rekeningen. Hij haalt een voorbeeld aan van een aannemer aan de Groot Blijdenshoopweg die onder druk zou zijn gezet om een vergadering te organiseren voor de NDP. Hem zou zijn beloofd dat de achterstallige gelden dan zouden worden betaald.

'Ondernemers zitten met handen in het haar en dreigen failliet te gaan. Zij hebben geen keus dan te zwichten. De aannemer heeft de vergadering gehouden. Na de bijeenkomst werd aan ministers gevraagd wanneer de betaling zou volgen. De situatie is bijna uit de hand gelopen', aldus Gajadien.

Volgens hem worden ook grote leningen gesloten en het land in een financiële afgrond gestort.

Projectontwikkelaar Kensenhuis wil alle illegale gebouwen op terrein 'Wilhelminasburg' verwijderen

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Robin Kensenhuis: 'Ik heb die grond gekocht van erfgenamen Van Engel'


Projectontwikkelaar Robin Kensenhuis van verkavelingproject Kensenhuis N.V. heeft gewaarschuwd dat hij alle bouwsels die op zijn eigendomsterrein staan met een bulldozer zal verwijderen. Hij heeft de grond gekocht van de erfgenamen Van Engel. Maar, honderden personen hebben illegaal woningen op het terrein neergezet. Kensenhuis wil in juli de verkaveling starten, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 15 april 2015.

Het perceel staat bekend als Afdeling 1 Wilhelminasburg en ligt ten noorden van de Aquariusstraat en de Kwattaweg, ten oosten van de Henry Fernandesweg bij Weg naar Zee. Evert van Engel, achterkleinzoon van één van drie kopers, bevestigt een en ander, aldus de krant.

In de 19e eeuw hebben de broers Johannes, George en Marius van Engel het terrein gekocht van de overheid. Hun erfgenamen hebben besloten het terrein te verkopen aan projectontwikkelaar Kensenhuis.

Inmiddels hebben Erick Bakboord en Saskia Weidum, die menen ook erfgenamen te zijn, een oproep in de krant geplaatst waarin zij familie oproepen om alert te zijn. In het bericht wordt gewag gemaakt van Wilhelminasburg 276 en 277.
Volgens Bakboord heeft hij Wilhelminasburg 228, 229, 230, 237 en 238 verkaveld.

Personeel Nola Hatterman Art Academy wil af van privilegs genietende Marcel Pinas

Kritiek op functioneren coördinator Culturele en Creatieve Vorming

(Bron foto: africanah.org)

Docent: 'In brief aan directeur Cultuur MinOV staan allemaal pertinente leugens'


Personeelsleden van de Nola Hatterman Art Academy willen af van Marcel Pinas als leidinggevende op het instituut. Dit hebben zij in een brief aan de redactie van de Ware Tijd laten weten, zo schrijft deze krant vandaag, woensdag 15 april 2015. 

Luciën Dubois, onderdirecteur Administratieve Diensten van het Directoraat Cultuur waaronder het instituut valt, bevestigt dat er spanningen zijn binnen de Academie.

Volgens de briefschrijvers geniet Pinas, die als coördinator Culturele en Creatieve Vorming de dagelijkse leiding op de academie heeft, privileges. Zo werkt hij maar drie dagen in de week, is hij vaak in het buitenland voor eigen zaken en zet hij het personeel op parttime basis in voor privéactiviteiten. Het ontevreden deel van het personeel heeft Cultuurdirecteur Stanley Sidoel van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling per brief al om een andere leiding gevraagd.

'Toen het directoraat op de hoogte werd gesteld over de ontevredenheid is er een vergadering gehouden met de leiding van het instituut, de bond van het personeel onder leiding van Ronald Hooghart en de directie van Cultuur op het kantoor van directeur Sidoel', zegt Dubois.

Volgens hem waren partijen tevreden na de vergadering die ruim drie maanden werd gehouden. 'De bond had een aantal voorstellen gedaan en die werden allemaal overgenomen voor de goede vrede en om er iets gezonds van te maken.'

Docent Kurt Nahar kan zich echter niet vinden in de inhoud van de brief. 'De dingen die er in staan, zijn allemaal pertinente leugens.' Volgens Nahar hebben enkele docenten en het administratief personeel er moeite mee, dat Pinas de geldende overheidsregels ook bij het instituut toepast. Het personeel heeft volgens Nahar altijd geklaagd dat er niet goed leiding wordt gegeven aan het instituut.

'Nu Marcel doorgaat met zijn voornemens om het instituut naar een hoger niveau te tillen, wordt hij steeds tegengewerkt.'

Oud-hoofd CIVD ABOP/AC-lijsttrekker district Para

Minister Latour: Kolonel Ceder heeft nog geen verlof aangevraagd


Kolonel Johan Ceder, oud-hoofd van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD), is lijsttrekker van de ABOP/Alternatieve Combinatie in het district Para. Minister Lamuré Latour van Defensie zegt vanochtend, woensdag 15 april 2015, op Starnieuws, dat Ceder ter beschikking is van het ministerie en nog geen verlof heeft aangevraagd.

Ceder werd in augustus 2010 door president Desi Bouterse vervangen als hoofd van de CIVD door George Biervliet. Ceder was in de periode van president Jules Wijdenbosch in 1996 al hoofd van de CIVD en diende in die functie ook tijdens beide regeertermijnen van president Ronald Venetiaan. Ceder heeft er al 35 dienstjaren opzitten bij Defensie.

Latour stelt, dat politieke partijen de verlofbriefjes van ambtenaren, die kandidaat zijn bij de komende verkiezingen, moeten indienen bij de ministeries. Er is echter, aldus de bewindsman, nog niks ontvangen van Ceder. Hij is ter beschikking van het ministerie, maar er is geen gebruik gemaakt van zijn diensten.

Geredde jaguar in Braziliaans jaguar opvangcentrum krijgt veel liefde en aandacht van Poolse vrijwilligster

Aanhankelijke jaguar wil gewoon knuffels en drinken uit fles krijgen


Een Poolse jonge vrouw kreeg de benijdenswaardige kans om een van de grootste en misschien wel meest majestueuze katachtigen in de wereld de fles te geven: een Panthere onca ofwel een jaguar. De vrouw,  Goska, is al enige tijd vrijwilligster bij het jaguar opvang- en fokcentrum Criadouro Onça Pintada in in Campina Grande do Sul, Paraná, 30 kilometer van de stad Curitiba in Brazilië, aldus de Britse Krant The Daily Mail gisteren, dinsdag 14 april 2015.

Onder hen was de jaar oude geredde jaguar Perseu die werd gefilmd terwijl hij van Goska de fles kreeg. Het dier drinkt zichtbaar en met enthousiasme.  

De vrijwilligster houdt de jaguar vast rond de nek en knuffelt hem, terwijl hij de inhoud van de fles leegzuigt.

Goska: 'Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij Criadouro Onca Pintada, Jaguar Breeding Project, in Brazilië had ik de geweldige kans om de één jaar oude Perseu met de fles te voeden. Ik speelde ook met hem, knuffelde en kuste hem. Met de tijd werd hij mijn beste vriend. Het Jaguar Breeding Project wordt uitgevoerd voor onderzoek en behoud van wild en zorgt voor het behoud en de bestendiging van de Braziliaanse flora en fauna.'

Den Blauwvinger: Elektriciteitsnet Paramaribo niet bestand tegen 'sliertjes'

COLUMN: 'Sliertjes' oorzaak grote stroomstoring in Paramaribo 

Bovengrondse stroomkabels hangen vol rotzooi – Tijd voor algehele ondergrondse bekabeling


Het Surinaamse elektriciteitsnet blijkt niet te zijn bestand tegen sliertjes confetti. Dat bleek zaterdagavond 11 april toen een flink deel van Paramaribo plotseling zonder stroom kwam te zitten, tot schrik van de organisatie van de Avondvierdaagse (AVD) die haar laatste dag beleefde en waarvan zaterdagavond de laatste wandelaars binnen druppelden.

In eerste instantie berichtten media, dat de stroomuitval was veroorzaakt door blikseminslag waardoor verschillende lijnen zouden zijn uitgevallen vanuit het zogenoemde onderstation Menkendam in de stad. 'Wij doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk te herstellen', liet technisch directeur Marcel Eyndhoven van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, 's avonds iets over half tien weten. Rond elf uur 's avonds was de stroomvoorziening weer op gang gebracht.

De 'sliertjes' (Bron foto: EBS)
Maar, blikseminslag had de storing niet veroorzaakt. De volgende dag werd bekend, dat resten van afgeschoten vuurwerk of slierten confetti op een elektriciteitskabel in de Willem Campagnestraat de oorzaak waren geweest van de grote stroomstoring. Het waren glimmende sliertjes, aldus de EBS die 'hingen aan de 33.000 Volt geleiders van de transmissielijnen'.
Volgens het elektriciteitsbedrijf moet het vuurwerk/confetti onder die transmissielijn zijn afgeschoten. 'Deze sliertjes zijn van elektrisch geleidend materiaal vervaardigd en hebben kortsluiting veroorzaakt.'

Sliertjes die kortsluiting veroorzaken met als gevolg een grote stroomstoring in een deel van Paramaribo. Je gelooft het niet, maar dat was echt het geval, sliertjes.

Maar, toch is het opmerkelijk.
Elektriciteitskabels in de stad hangen immers vol slierten, draden, restanten van vliegers en andere rotzooi. Toch hebben die nauwelijks tot geen stroomstoringen veroorzaakt en ook onder al die rotzooi zit ongetwijfeld elektrisch geleidend materiaal. En niemand, ook niet van de EBS, komt in actie om overal die rotzooi van de kabels te verwijderen. Sommige vliegerrestanten hangen al vele jaren op dezelfde plaats aan elektriciteitsleidingen. Geen stroomstoring.

Het Surinaamse elektriciteitsnetwerk is sterk verouderd. Wie door de stad of door de omgeving rijdt ziet overal krakkemikkige houten elektriciteitspalen, die ook nog eens met regelmaat omver worden gereden door even krakkemikkige automobilisten, en elektriciteitskabels met vertakkingen naar allerlei percelen. Alles dus nog ouderwets bovengronds. Geld om het complete elektriciteitsnetwerk onder de grond 'te stoppen' is er niet en geïnvesteerd in onderhoud van het huidige 'palen- en stroomkabelnetwerk' wordt er niet, met alle risico's van dien, zoals met regelmaat her en der in buurten in de stad en elders stroomonderbrekingen.

Suriname maakt zich deze dagen op voor de verkiezingen van 25 mei. Partijen roepen om het hardst wat zij allemaal willen gaan doen als zij de kans krijgen een regering te vormen. Maar, geen enkele partij is luid te horen over de staat waarin het huidige elektriciteitsnetwerk verkeert en wat zij denken te kunnen gaan doen om daar verandering in te brengen.

(Bron foto: eigen foto Den Blauwvinger)
Laat een volgende regering fors gaan investeren in een ondergronds elektriciteitsnetwerk in geheel Paramaribo en voor een continu stroomlevering door de EBS aan haar cliënten. Bij iedere stroomonderbreking leidt Suriname verlies, op vele terreinen. In een stad als Paramaribo zou geen enkele elektriciteitspaal meer te zien moeten zijn in de nabije toekomst. Het zal een lieve Surinaamse dollarcent kosten, maar soms moet je als overheid durven te investeren in de toekomst. Laat de nieuwe regering beginnen met het installeren van een presidentiële Commissie Ordening Energiesector en werken aan vernieuwing in plaats van blijven hangen aan bovengrondse kabels, vol sliertjes en andere rotzooi.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 april 2015
Amsterdam-Paramaribo