vrijdag 17 april 2015

NDP scoort slecht met kandidatenlijsten district Brokopondo: 16 Kandidaten door hoofdstembureau geschrapt

Het districtscommissariaat te Brokopondo
Hoofdstembureau kiesdistrict 10 weigert 11 V7-kandidaten


In kiesdistrict 10, Brokopondo, zullen zeven partijen en combinaties deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei: de NDP, Mega Front, V7, ANC, NOP, PING en AC. Van de NDP zijn maar liefst 16 kandidaten van de lijst geschrapt, van het Mega Front en AC elk 2 kandidaten, van V7 11 kandidaten, van ANC en PING 1 kandidaat. Van de NOP is niemand van de lijst geschrapt, aldus bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Brokopondo vandaag, vrijdag 17 april 2015.

De voorzitter van het kiesdistrict, districtscommissaris Ivonne Pinas, heeft vandaag in een openbare zitting met het hoofdstembureau en vertegenwoordigers van het Onafhankelijk Kiesbureau van deelnemende partijen of combinaties, deze informatie bekendgemaakt.

De redenen van schrapping van enkele kandidaten zijn onder andere:
- het niet bereiken van de leeftijd van 21 jaar op de dag van de verkiezingen
- het voorkomen van teveel kandidaten op de lijst
- het voorkomen van een kandidaat op meerdere lijsten
- het niet inleveren van bewilligingsverklaring
- het niet inleveren van CBB verklaring over het voorkomen op de kiezerslijst
- het niet tekenen van de bewilligingsformulier
- het niet ingeschreven staan in een ressort waar men is voorgedragen


De partijen die het niet eens zijn met de besluiten kunnen komend weekeinde en maandag in beroep gaan bij de president, aldus het BIC Brokopondo.

Twee DOE-kandidaten voor DNA in Nickerie door hoofdstembureu geweigerd

DOE tekent protest aan bij president Desi Bouterse

Meeste geschrapte kandidaten in Nickerie van Alternatieve Combinatie (11)


De politieke partij DOE afdeling Nickerie gaat in beroep bij president Desi Bouterse tegen het wegschrappen van twee kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA) van de kandidatenlijst in Nickerie. Het gaat om Guanita Rozenblad en Unice Fernand die zich respectievelijk op 8 augustus 2014 en 20 januari 2015 gevestigd hebben in het district Nickerie, zo bericht de Ware Tijd Online vanavond, vrijdag 17 april 2015.

Volgens de voorzitter van het hoofdstembureau, districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh, zijn beide namen geschrapt conform artikel 61 lid 2 van de Grondwet. Hij zei dat vandaag bij de presentatie van de definitieve kandidatenlijst.

Marjon Tirtosemito-Wirjosemito, gemachtigde van DOE in Nickerie, zegt dat beide personen voor studie doeleinden tijdelijk verhuisd waren naar Paramaribo. 'Ze zijn niet zomaar weggebleven, maar verder gaan studeren. Na afronding van hun studie zijn ze nu terug om hun krachten te geven aan de verdere ontwikkeling van hun eigen district.'

Tijdens de presentatie bleek dat van de Alternatieve Combinatie de meeste kandidaten zijn geschrapt, elf. 'Het zijn meer schaduwkandidaten op ressortraadsniveau die geschrapt zijn. We hadden teveel kandidaten op dat niveau', zegt Gangapersad Badal, gemachtigde van de A Combinatie die de lijst nu acceptabel vindt.

Ook bij onder andere V7, NDP en het Mega Front zijn enkele kandidaten geschrapt van de lijsten. De redenen hiervoor waren onder andere het ontbreken van de benodigde stukken, voorkomen op meerdere lijsten, minder dan twee jaren woonachtig zijn in het district en de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt op de dag van de verkiezingen.

De partijen hebben drie dagen de gelegenheid in beroep te gaan bij de president tegen de genomen beslissingen door het hoofdstembureau. In Nickerie doen vijf politieke partijen en samenwerkingsverbanden mee aan de verkiezingen, de NDP, A Combinatie, Mega Front, DOE en V7. 

Geen kandidaten van lijsten geschrapt door hoofdstembureau district Para

De la Fuente blij met moderne technologie en ICT
'Kleine schoonheidsfoutjes zijn door partijen keurig afgewikkeld'

Geen problemen voor alle negen deelnemende partijen en combinaties in Para


Alle negen partijen - APS, NOP, NDP, ANC, AC, DOE, Mega Front, V7 en PING - die zich hebben ingeschreven voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei in kiesdistrict 8, Para, zijn erdoor. Er zijn ook geen kandidaten geschrapt, zegt de voorzitter van het hoofdstembureau in het district, districtscommissaris John de la Fuente, vanmiddag, vrijdag 17 april 2015, op Starnieuws.

De districtscommissaris stelt, dat alle partijen een luisterend oor hadden voor de rapportages. 'De politieke partijen hebben allemaal ingespeeld op de kleine schoonheidsfoutjes en deze zijn keurig afgewikkeld. We hebben ons gehouden aan de richtlijnen en de negen politieke partijen die geregistreerd staan voor Para hebben geen al zodanige gebreken gekend, waardoor zij geschrapt zouden worden van de lijst.'

De meeste politieke partijen hadden geen vragen over de openbare zitting, maar wel over hoe het zal zijn naar de verkiezingen toe. De voorzitter zegt, dat hij een goede voorbereiding naar de indiening van de lijsten toe heeft gehad. Hij heeft vergaderd met de deelnemende partijen en zaken zijn 'keurig' uitgelegd.

Zelf vindt hij dat anno 2015 Suriname stappen vooruit is gegaan. De moderne technologie helpt volgens hem veel. Met een druk op de knop kan allerhande informatie worden verstuurd en ontvangen. ICT en de ontwikkeling van de technologie helpt heel wat, aldus De La Fuente. Waar vroeger gebruik werd gemaakt van een bode, worden zaken nu binnen ‘no time’ afgewikkeld.

Onderwijsvakbond Sitek op Curaçao wil niet aan tafel met STSK

  Plantijn in deuropening van overleg met de ministers Van der Horst en Dick
Sitek weigert bij overleg met ministers Van der Horst en Dick en STSK aanwezig te zijn


Onderwijsvakbond Sitek op Curaçao heeft gisteren geweigerd om aan te schuiven bij een overleg met ministers Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PAIS) en Irene Dick (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, PS) en de vakbond voor niet-onderwijzend personeel STSK. Een persbericht met foto’s van een medewerker van minister Dick van het overleg heeft inmiddels voor veel ophef gezorgd, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 17 april 2015.

Het overleg van gistermiddag, om twee uur, was aangevraagd door STSK om door beide ministers geïnformeerd te worden over de pensioenplannen van de regering voor ambtenaren. Volgens Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn kreeg zijn vakbond pas gistermiddag vroeg het bericht over overleg toegestuurd. Pogingen van Sitek om te achterhalen of STSK ook bij het overleg aanwezig zou zijn, werden steeds ontwijkend beantwoord, aldus Plantijn.

De Sitek-voorzitter wijst erop, dat zijn bond op dit moment niet om de tafel wil zitten met STSK. Sitek is van mening en baseert zich hierbij op afspraken met de regering, dat zij de enige gesprekspartner is van de overheid voor wat betreft onderhandelingen voor arbeidsvoorwaarden van personeel werkzaam het onderwijs op Curaçao. Dat de overheid toch met STSK om de tafel zit is een doorn in het oog van Sitek.

Volgens Plantijn dient dit punt eerst te worden uitgesproken voordat de twee partijen met elkaar om de tafel kunnen. In een reactie vanochtend reageert de Sitek-voorzitter verbolgen over de gang van zaken van gisteren: 'Onderwijs-minister Dick moet zich hiervoor verontschuldigen. Wij werden op het allerlaatste moment uitgenodigd. Verder was STSTK uitgenodigd, terwijl de minister op de hoogte was van ons standpunt met betrekking tot deze vakbond. Ik heb het idee dat zij niet met ons wilden overleggen, want als je de foto’s bekijkt, dan zie je dat ze geen rekening met ons aan tafel hadden gehouden.'

Minister Van der Horst liet zich vanochtend in een reactie zeer kritisch uit over het persbericht van een medewerker van minister Dick, dat gisteravond werd verstuurd. In het persbericht wordt gesteld dat ‘Sitek tot in de deur van de vergaderzaal was gekomen, maar aangaf niet aan tafel te willen met STSK. Zij hebben hierdoor een waardevolle gelegenheid voorbij laten gaan om belangrijke informatie te krijgen, die beide ministers hadden voor de groep leerkrachten die zij vertegenwoordigen'.

Van der Horst stelt vanochtend de toon en inhoud van het persbericht te betreuren. 'In plaats van ervoor te zorgen dat de partijen om de tafel gaan zitten om te praten, drijft het een wig tussen de beide partijen. Niemand is hierbij gebaat. Niet de bonden zelf, maar ook niet de leerlingen, leerkrachten en het onderwijs op Curaçao. Ik betreur dit ten zeerste.'

 Meningsverschillen dienen volgens de minister aan de tafel te worden besproken.

Docent verdacht van ontucht met minderjarigen op Curaçao langer in hechtenis

Arrestatie was schok op eiland: verdachte is hoofdrolspeler in televisiespot project E Bon Yu di Kòrsou


De voorlopige hechtenis van de docent in het voortgezet onderwijs S.L. (34), verdacht van ontucht met minderjarigen, is vanochtend, vrijdag 17 april 2015, door een rechter-commissaris wederom verlengd met acht dagen, aldus bericht de Amigoe.
 
De aanhouding van de man was een schok voor de samenleving, aangezien de man een hoofdrolspeler is in één van de televisiespots in het kader van het project ‘E Bon Yu di Kòrsou’. Een ontuchtige docent is uiteraard verre van een Bon Yu di Kòrsou. De foto van deze man werd op Facebook geplaatst, schrijft de krant.

Bronnen melden verder, dat de man zich al eerder schuldig had gemaakt aan dergelijke handelingen op een school. Hij werd van die school gehaald en bij een andere school te werk gesteld. Hoe dit mogelijk was, moet nog uit het onderzoek blijken.

De aanhouding van de man wegens ontucht met minderjarige kinderen vond op 4 april plaats door agenten van de afdeling Jeugd- en Zedenzaken (JZZ). De politie geeft in verband met het feit dat er minderjarige kinderen betrokken zijn bij deze zaak en dat zij recht hebben op privacy-bescherming, geen details over de aanhouding, de periode waarin de ontucht zou zijn gepleegd, het aantal kinderen dat werd misbruikt, noch waar de man als docent werkzaam is. Dat wordt later tijdens de behandeling van deze zaak bekend.

Statenlid Gerrit Schotte door voorzitter Staten op Curaçao uit vergaderzaal verwijderd

Schotte in aanvaring met voorzitter Franco over hanteren regels in Staten


Statenvoorzitter Mike Franco op Curaçao heeft parlementariër Gerrit Schotte vandaag, vrijdag 17 april 2015, de zaal uitgezet. Dat gebeurde nadat die twee onenigheid hadden gekregen over het hanteren van de regels in de Staten. Ook met Omayra Leeflang kreeg Franco het aan de stok. Het was de eerste keer dat Franco een volksvertegenwoordiger uit de zaal liet zetten, aldus de Amigoe vanmiddag.
 
Aan het begin van de vergadering over Feffik had Statenvoorzitter Franco (PAIS) aan onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang duidelijk gemaakt, dat zij het woord niet kon voeren over een ander onderwerp. Dit schoot Schotte (MFK), die na Leeflang het woord mocht voeren, in het verkeerde keelgat. Schotte zei tegen Franco dat die wederom de democratie vertrapte.
In zijn spreektijd zette Schotte zijn venijnige toon voort, aldus de krant.

De ministers Dick van Onderwijs en Larmonie van Soaw werden door de MFK-leider echter vriendelijk begroet. Beide ministers zijn van Pueblo Soberano. Schotte groette hen met een enorme steek naar minister Palm (PAIS), die gisteren en eergisteren bij de Staten was om zijn haven- en luchthavenbeleid te verdedigen.

Schotte zei tegen de aanwezige ministers dat ze voor alles dames zijn. Hij zei te hopen dat zij zich als dames zouden gedragen en in tegenstelling tot de mannelijke minister die gisteren in de Staten was, wel de waarheid zouden vertellen. Statenvoorzitter Franco is van dezelfde partij als minister Palm. Schotte beschuldigde Palm gisteren van liegen en het verdraaien van de waarheid.

Al langer is er een mondeling gevecht gaande tussen verschillende politici van Pais en MFK. De partijleiders Alex Rosaria van Pais en Gerrit Schotte van MFK vliegen elkaar vaak publiekelijk in de haren. Heen en weer worden er verwijten gemaakt. Onlangs liet Rosaria weten dat Schotte niet in het parlement mag zitten, omdat hij verdachte is in de zaak-Babel.

Ook tussen MFK’er Amerigo Thode en PAIS-woordvoerder Allison Manuel kwam het vorig jaar tot een botsing, nadat er stiekem opnames waren gemaakt tijdens een vertrouwelijke vergadering tussen leden van de Staten en de Commissie Financieel Toezicht. Delen van de vergadering werden openbaar gemaakt, waarna leden van de MFK en PAIS elkaar van lekken beschuldigden.

In de vergadering van vanochtend liep het weer behoorlijk mis. Na Schotte enige tijd te hebben aangehoord, besloot voorzitter Franco in te grijpen. Dat was nadat Schotte duidelijk had aangegeven dat hij geen zin had om het woord tot de voorzitter te richten. Iets wat in de regels van het parlement staat. Schotte zei Franco niet meer aan te kunnen zien vandaag en richtte het woord tot het volk en de aanwezige ministers.

Dat was onacceptabel voor Mike Franco, hij gaf Schotte een waarschuwing. Toen Schotte duidelijk maakte zich niet de mond te laten snoeren, sloot Franco zijn microfoon. Schotte praatte door, waardoor Franco besloot om de vergadering te schorsen en de parlementariër uit de zaal te zetten.Na enkele minuten heropende Franco de vergadering. De voorzitter gaf aan het niet te accepteren dat Schotte zich als voorzitter gedraagt. 'Er kan maar één voorzitter hier in de zaal zijn.' Franco hekelde de vrijheid die sommige Statenleden nemen door zich direct te richten tot de ministers. Nadat Franco enkele delen van de Statenregels had herhaald, vroeg hij de parlementariërs om zich hier ook aan te houden.

Toen Omayra Leeflang het woord kreeg, kwam ze terug op het incident tussen Franco en Schotte. Leeflang gaf aan het niet eens te zijn met de manier waarop Franco de regels hanteerde. Zij zei het woord te hebben gevraagd voordat de sprekers aan het woord kwamen. Hierdoor was de sprekersvolgorde volgens haar niet verstoord. Hiermee streek ze de Statenvoorzitter tegen de haren in. Franco, die zich al had geërgerd aan Schotte, kapte Leeflang geïrriteerd af.

Franco maakte de parlementariër duidelijk het niet te accepteren dat ook zij aan zijn autoriteit toornt. In tegenstelling tot Franco bleef Leeflang kalm. 'Ik laat u mij niet het bloed onder de nagels vandaan halen of op de kast jagen. Ziet u niet dat ik kalm blijf? Ik heb op mijn leeftijd geleerd om te chillen', beet ze diplomatisch terug.

Andere Statenleden gebruikten hun spreektijd om schande te spreken van wat zich in het parlement had afgespeeld. Eugene Cleopa (PAIS) steunde de voorzitter. Cleopa vergeleek wat er was gebeurd met een opstandig kind dat het onderwijs verstoort. Dat wordt ook de klas uitgezet, gaf Cleopa aan. Monique Koeijers-Felida (MFK) noemde het gebeuren een explosie van emotie. In haar spreektijd richtte zij het woord keurig tot de voorzitter ‘om op niemand’s tenen te trappen’. Humphrey Davelaar (PNP) begreep wat zich in de Staten had afgespeeld niet helemaal. Volgens hem worden de Statenleden door marsmannetjes aangestuurd.

Achteraf sprak Franco wat rustiger over het incident. 'Ik begon net te lezen waar de vergadering over zou gaan, toen Omayra Leeflang haar hand opstak. Ze wilde praten over iets wat in een ochtendkrant stond, wat sowieso niet waar was. Het ging over het beleid van minister Palm. Dat is heel wat anders dan onderwijs, dat op de agenda stond. Dus heb ik haar duidelijk moeten maken dat we daar niet over konden praten vandaag.'

De verwijdering van Gerrit Schotte heeft alleen gevolgen voor de vergadering over Feffik, die vandaag is begonnen. Die vergadering is geschorst en gaat op een later tijdstip verder. Dan mag Schotte er ook niet bij zijn. Bij alle andere vergaderingen van het parlement is de MFK-voorman gewoon welkom.

Geen enkele kandidaat DOE in district Wanica geschrapt op lijsten door hoofdstembureau

Twee DNA-kandidaten PALU wel van lijst verwijderd: te kort woonachtig in district

Meeste kandidaten geschrapt afkomstig uit A Nyun Combinatie


Democratie in Ontwikkeling en Eenheid (DOE) is de enige partij in Wanica die een lijst heeft ingediend waarop geen kandidaten zijn geschrapt. 'We zijn blij dat al onze lijsten in één keer zijn goedgekeurd door het hoofdstembureau. We gaan nu volle kracht vooruit in Wanica', zegt Gloria Lie Kwie Sjoe, lijsttrekker van DOE in dat district vanmiddag, vrijdag 16 april 2015, op  Starnieuws.

De voorzitter van het hoofdstembureau, Roline Samsoedien, liet weten, dat twee kandidaten van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) voor De Nationale Assemblee (DNA) van de lijst zijn geschrapt. Volgens het hoofdstembureau staan Roella Muntslag en Clayman de Bies nog geen twee jaren in het district ingeschreven. Ook Nancy Starke heeft als ressortraadslid (rr) kandidaat de lijst van de partij niet gehaald. Starke komt ook voor op de lijst in Koewarasan van de partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS).

A Nyun Combinatie (ANC) is de partijcombinatie waar de meeste namen werden doorgehaald. Het hoofdstembureau heeft op het niveau van ressortraad (rr) zestien namen moeten schrappen en twee voor districtsraad. Volgens de voorzitter van het hoofdstembureau heeft de ANC bij de indiening geen onderliggende stukken van de kandidaten overgelegd.

Op de lijst van V7 worden twee rr-schaduwkandidaten (Renuska Barhoe) van het ressort Domburg en (Prevish Sitaram) Saramacapolder geschrapt. Volgens het hoofdstembureau zullen deze kandidaten op de verkiezingsdag de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben. Een derde rr-kandidaat van de V7 (Stanley Kartoredjo) van Koewarasan komt ook voor op de lijst van de Alternatieve Combinatie (AC).

Ook werd bekend, dat een van de rr-kandidaten van de PING in Houttuin niet gaat meedoen, omdat zij ook geen 21 jaar is op de verkiezingsdag.

Voor het Mega Front zijn twee rr-kandidaten afgevoerd, omdat zij ook als schaduw en rr-kandidaat op andere lijsten voorkomen. Vanwege ontbrekende onderliggende stukken heeft heeft het Mega Front geen schaduw kandidaten in Wanica.

Samsoedien stelt, dat partijen die het niet eens zijn met een beslissing van het hoofdstembureau, in beroep kunnen gaan bij de president.

Politie neemt grote hoeveelheid jaguarvlees in beslag

Tip leidt politie ressort Santo Boma naar 45-jarige Shi Z. die werd aangehouden


De politie van het ressort Santo Boma heeft gisteravond een grote hoeveelheid jaguarvlees ('Panthera onca' ofwel 'tigri' in het Surinaams) in beslag genomen, dankzij een tip vanuit de burgerij. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 17 april 2015. De politie bericht overigens consequent over 'tijgervlees'.

De jaguar is een bedreigde en beschermde diersoort in Suriname. Zonder toestemming van de daartoe bevoegde instantie mag niet op deze dieren worden gejaagd. Het vlees werd in zakken aangetroffen in een voertuig.

Het is de politie gelukt om de 45-jarige verdachte Shi Z. aan te houden. Hij heeft verklaard dat hij het jaguarvlees voor eigen consumptie bij iemand heeft gekocht voor Srd 900.

Shi is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie.
Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

ABOP DNA-kandidaat Hira vermoedt politieke opzet bij schrappen van lijst door hoofdstembureau Saramacca

'Misschien is de NDP bang voor ons'


Avinash Hira vindt dat de ABOP vandaag, vrijdag 17 april 2015, opzettelijk uit de verkiezingsrace wordt weggewerkt in Saramacca. Hij is als kandidaat voor De Nationale Assemblee geplaatst op de lijst van de Alternatieve Combinatie/ABOP in Saramacca. Maar, hij is van de lijst geschrapt door het hoofdstembureau, omdat hij nog geen twee jaar in het district ingeschreven zou staan. 

De documenten die het tegendeel aantonen, zijn steevast geweigerd door het hoofdstembureau, aldus Hira op Starnieuws.

De kandidaten van de KTPI en PDO zijn wel toegelaten. Zij vormen samen met de ABOP de Alternatieve Combinatie (AC).

'Ik heb een historisch uittreksel gehaald bij CBB (Centraal Bureau Burgerzaken). Daarop staat dat ik sinds 1988 in Saramacca ben ingeschreven', stelt Hira. 'De inspectie heeft ook meegedeeld dat men met dit uittreksel moet werken. Maar, men weigert. Hoe komen ze erbij, dat ik pas in 2013 ben ingeschreven? Dit kan niet. Ik heb in 2005 gewoon gestemd. Dit is onmogelijk.'

Hira laat de webredactie van Starnieuws uittreksels zien van het hoofdkantoor CBB. Op de twee documenten wordt vermeld, dat hij in 2013 in Saramacca is ingeschreven. Op een anders stuk staat hij sinds 1988 ingeschreven staat in het district.


'Dit lijkt wel een zet. Misschien is de NDP bang voor ons. Want in Coronie en Saramacca zijn we echt sterk. Waarom heeft het hoofdstembureau op de dag van de indiening dit niet doorgegeven, waarom hebben ze gewacht tot vandaag? Ik hoop dat het gewoon een foutje van het hoofdstembureau is.'

In Coronie is de hele DNA-lijst van de ABOP geschrapt. 'Het bestuur van ABOP gaat in beroep bij de president', zegt Hira.


In Paramaribo komt alleen DRS zonder kleerscheuren door toetsing hoofdstembureau

Diverse kandidaten partijen geschrapt van lijsten districts- en ressortraadslid

Mega Front heeft meeste fouten in lijsten


In Paramaribo zijn vandaag, vrijdag 17 april 2015, op een na bij alle partijen kandidaten geschrapt van de lijsten voor districtsraadslid (dr) en ressortraadslid (rr). Alleen de partij van Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS) kwam zonder fouten door de toetsing van het hoofdstembureau in kiesdistrict 1, Paramaribo. Alle elf deelnemende partijen en combinaties mogen meedoen aan de verkiezingen op 25 mei, aldus Starnieuws.

AC (Alternatieve Combinatie), ANC (A Nyun Combinatie), APS (Amazone Partij Suriname), DOE, Mega Front, NDP, NOP (Nationale Ontwikkelings Partij) PALU en V7 zullen het met minder dr- en rr-kandidaten moeten doen. Van Mega Front zijn de meeste kandidaten geschrapt, namelijk 29, waaronder een kandidaat voor De Nationale Assemblee (DNA).

Van de AC zijn 22 van de lijst verwijderd en bij de ANC 13. Bij APS werd een DNA-kandidaat van de lijst verwijderd. Die persoon had twee namen.

PING gaat zonder dr- en rr-kandidaten de verkiezingen in. De partij van Ramsoender Jhauw heeft alleen een DNA-kandidatenlijst ingediend, de andere lijsten waren ze vergeten.

Aan de hand van wet- en regelgeving zijn tientallen kandidaten geschrapt van de rr- en dr-lijsten. Sommige namen kwamen op meerdere lijsten voor. Van een deel van de kandidaten waren de stukken niet in orde, in andere gevallen waren de stukken wel in orde, maar kwamen de mensen niet voor op de lijsten. Personen die ‘de stemgerechtigde leeftijd op de dag van het stemmen’ nog niet zullen hebben bereikt, zijn ook geschrapt

Massaal protest inheemsen in Brazilië tegen aanval op landrechten door Congres

Zo'n 1.500 inheemsen van 200 stammen protesteren bij ministeries in Braziliaanse hoofdstad Brasília


Vooruitlopend op de Braziliaanse 'Dag van de Inheemsen' op 19 april demonstreren deze week zo'n 1.500 inheemsen van 200 stammen in de hoofdstad Brasília tegen een aanval op hun landrechten door het Braziliaanse Congres. Dat bericht vandaag, vrijdag 17 april 2015, de Britse internationale organisatie Survial International, gevestigd in Londen, die zich inzet voor inheemsen wereldwijd.

De inheemsen zijn in woede ontstoken vanwege een voorstel tot wijziging van de Grondwet, PEC 215, om het Congres de bevoegdheid te geven om te beslissen over de afbakening (of in kaart brengen) van de inheemse territoria. Dit is momenteel de verantwoordelijkheid van FUNAI (Fundação Nacional do Índio), de overheidsorganisatie die zich richt op inheemse zaken.

Als het wordt goedgekeurd, dan zal het voorstel waarschijnlijk enorme vertragingen veroorzaken in de erkenning van inheems land; veel inheemse gebieden zullen waarschijnlijk worden verkleind en gewelddadige botsingen vanwege landissues zullen bijna zeker in aantal toenemen.

Tupã Karai, een Guarani, die de protesten bijwoont zegt: 'De groep van niet-inheemse politici wil alle inheemsen in Brazilië doden. Dat is waarom we hier zijn.'

Een krachtige blok van anti-inheemse politici, met links naar de Braziliaanse enorme agrarische sector en naar de mijnbouw- en de hydro-elektrasector, zit achter deze laatste aanval op de grondrechten van inheemse volkeren, terwijl het ministerie van Justitie en FUNAI juist tegen het amendement zijn.

Lindomar Ferreira, een Terena, en coördinator van het Netwerk van Inheemse volkeren in Brazilië (APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil waarschuwde: 'Vanaf het moment dat de wetgevende instantie beslist over de afbakening van inheems land, weten we dat er meer afbakeningen gaan komen.'

Het is hetzelfde als het gooien van benzine op het vuur. De boeren (ranchers) zullen aangemoedigd worden en wij zullen ons territorium moeten verdedigen. Er zullen conflicten, geweld en dood zijn.'

De protesterende inheemsen kamperen bij gebouwen van ministeries om hun protesten bekendheid te geven en kracht bij te zetten. Afgelopen dinsdag hielden veel inheemsen een vreedzame wake bij het Hooggerechtshof uit protest tegen recente anti-inheemse uitspraken, waaronder de nietigverklaring van officiële opdrachten waarmee de grenzen van drie inheemse territoria werden vastgesteld.


(Red. De Surinaamse Krant/Survival International)

Hoofdstembureau Sipaliwini voert schaduwkandidaat V7 af van lijst Assemblee

Ro Seedo (BEP) voldoet niet aan eis van twee jaar inschrijving in district

Slordigheden geconstateerd bij inschrijvingen kandidaten - Personen gekandideerd bij meerdere partijen


Het hoofdstembureau in het district Sipaliwini heeft vanochtend, 17 april 2015, Ro Seedo (BEP), schaduwkandidaat voor de V7, afgevoerd van de lijst voor De Nationale Assemblee (DNA) in dit district. Hij blijkt niet te voldoen aan de eis dat hij de afgelopen twee jaar ingeschreven stond in het district.

Dat heeft Armand Jurel, districtscommissaris van Sipaliwini en voorzitter van het hoofdstembureau  bekendgemaakt, aldus de Ware Tijd Online.

De BEP zal uitzoeken of die informatie klopt. 'We gaan de zaak natrekken en mocht het zijn dat het stembureau ongelijk heeft, zullen we in beroep gaan bij de president', zegt Wensley Misiedjan, secretaris van de BEP.

Ook een andere V7-kandidaat is geschrapt van de kandidatenlijst en wel voor de ressortraad Coeroeni in Sipaliwini. Zijn naam stond ook op de die lijst bij de NDP. Hier is hij ook geschrapt.

Opvallend is, aldus de krant, dat zeven namen van kandidaten van Mega Front zijn doorgehaald. Het gaat om zeven personen met de familienaam Pikientio. Deze kandidaten hebben geen verklaring overlegd van bewilliging van hun kandidaatstelling.

Van de NDP kunnen vijf personen vanwege uiteenlopende redenen niet dingen naar de functie van ressortraadslid, terwijl slechts een rr-kandidaat van Alternatieve Combinatie is geschrapt van de lijst.

Zes partijen en combinaties mogen in Saramacca deelnemen aan verkiezingen - PING laat het afweten

PING valt buiten de boot in Saramacca

Een kandidaat op lijst Mega Front voor Assemblee en voor DOE en NPP als ressortraadslid...


In kiesdistrict 5, Saramacca, heeft het hoofdstembureau vanmorgen, vrijdag 17 april 2015, beslist, dat zes partijen en combinaties kunnen deelname aan de verkiezingen van 25 mei. De ingediende lijsten zijn beoordeeld op geldigheid en handhaving van kandidaten. De Alternatieve Combinatie (AC), PALU, NDP, V7, DOE en Mega Front mogen meedoen in kiesdistrict 5. Dit bericht Starnieuws.

PING, dat zich ook had ingeschreven, heeft zich niet gehouden aan de verplichtingen ondanks alle ruimte die de partij was geboden. Vanuit de zaal werden vanmorgen ook vragen gesteld over PING, maar er was geen vertegenwoordiger van de partij aanwezig.

Van alle deelnemende partijen zijn kandidaten van de lijst geschrapt op basis van dubbele kandidaatstelling (2), meer kandidaten dan zetels (6), geen passief kiesrecht (5), ontbrekende bescheiden (9), intrekking bewilliging (1) en woont nog geen twee jaar in het district (DNA, De Nationale Assemblee 1).

Kandidaat Santhkoemaar Debi Tewari kwam maar liefst op drie lijsten voor. Voor Mega Front als DNA-kandidaat, voor DOE en NDP als kandidaat ressortraadslid. Op de lijst van Mega Front had Debi Tewari zijn bewilliging op eigen verzoek ingetrokken.

Van AC zijn acht kandidaten geschrapt, onder wie de DNA-kandidaat van de partij, Avinash Pravish Hira. Hij woont nog geen twee jaar in het district.

Van de PALU werd DNA-kandidaat Manoodjkoemar Sadhoe geschrapt van de lijst op basis van dubbele kandidaatstelling. Sadhoe stond ook op de lijst van V7 als kandidaat plaatsvervangend ressortraadslid. Van de NDP zijn vijf kandidaten van de lijst gehaald en van de V7 Combinatie drie. DOE ziet vier van zijn kandidaten sneuvelen en Mega Front zes.

Het hoofdstembureau van Saramacca, dat wordt voorgezeten door districtscommissaris Laksminarain Doebay, stelde dat de NDP de politieke partij met de grootste aanhang was tegenover PING met de kleinste. De meest ordelijke lijsten en documenten waren van de V7 Combinatie tegenover de meest wanordelijke lijsten en documenten van Mega Front.

Vandaag zijn tijdens openbare zittingen in alle kiesdistricten de geldigheid van de lijsten en de handhaving van kandidaten bekendgemaakt.

Bouw nieuwe oeververdediging bij Domburg begint 13 mei

OW-minister Parmessar: 'We zullen de damwanden heien'

'Problemen bij Weg naar Zee ook ontstaan door foutief menselijk handelen'


Kuldipsingh Infra beging 13 mei met de fysieke bouwwerkzaamheden van de oeververdediging bij de marktplaats in Domburg. Dat zei minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW ) gisteren bij het startsein van de asfaltering van de Mahadjan Adhinweg in Wanica. 'We zullen de damwanden heien', sprak hij, aldus de Ware Tijd van vandaag, vrijdag 17 april 2015.

De waterkant bij Domburg (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Het contract voor het werk werd al in juni 2014 getekend door OW en Kuldipsingh Infra. In de afgelopen maanden is het voorbereidingswerk uitgevoerd, waaronder het plegen van sonderingen en uitmetingen.

Parmessar wees er gisteren op, dat de situatie bij Weg naar Zee een heet hangijzer is.
De oorzaken hiervoor zijn de stijging van de zeespiegel en menselijk handelen. 

'Ik denk aan het verwijderen van mangrove, het doorsteken van dammen en het graven van grote lozingen. Op bepaalde plekken hebben de mensen de zee letterlijk uitgenodigd om binnen te komen en de zee is op die uitnodiging ingegaan.'

Kenny B in Nederland op nummer 1 met 'Parijs'

Album 'Kenny B' verschijnt 15 mei


1 Miljoen Spotify  'streams' in week tijd - Kenny B morgen, zaterdag 18 april, gast bij Tante Es in 'Dat ding van Tante Es'


Kenny B is de nieuwe nummer 1 in de GfK Single Top 100. Na elf nummer 1 hits in Suriname is nu ook Nederland aan de beurt. Nederland is massaal gevallen voor de zanger en zijn hit ‘Parijs’. Kenny B is de eerste Nederlandse artiest die meer dan een miljoen Spotify streams in één week tijd wist te behalen, aldus zijn platenlabel Top Notch vandaag, vrijdag 17 april 2015.

Hij verscheen zelfs in de Wereldwijde Viral Top 50 van het streaming platform. Op 15 mei verschijnt zijn album ‘Kenny B’. We vieren dit op 17 mei met een optreden in de Amsterdamse Melkweg. De kaartverkoop hiervoor is inmiddels van start.

Kenneth Bron (53), oftewel Kenny B, de Surinaamse zanger met de meeste nummer één hits in eigen land kan het nieuws maar nauwelijks geloven. 'Ik ben zo blij voor mijn mensen. Ik hoop dat ik met dit liedje mijn bijdrage heb geleverd aan de liefde voor de Nederlandse taal.'

Op zijn aanstaande album zingt Kenny voornamelijk Nederlands, na diverse succesvolle albums in het Engels, Aucaans en Sranantongo. 'Ik wilde mezelf eerst in het Engels en Surinaams in de spotlight zetten. De overstap naar Nederlandstalig heeft altijd in mijn hoofd gespeeld, maar dat heb ik lang afgehouden. Kom je in het Engels niet beter weg met bepaalde woorden en uitdrukkingen?'

Jim Kreeftenberg, Label Relations Manager Benelux bij Spotify: 'Fantastisch om te zien dat een Nederlandstalige artiest de magische grens van 1 miljoen streams in één week voorbij is gegaan op Spotify in Nederland. Het bewijst eens te meer dat succes op Spotify niet enkel is voorbehouden aan de grote internationale sterren. Een hit is een hit en dat zie je terug in onze cijfers. Felicitaties aan Kenny B en zijn geweldige team.'

Kenny B stond al op de radar van Top Notch baas Kees de Koning. Op vakantie in Suriname, was er helemaal geen ontkomen meer aan. 'Je hoorde bijna niets anders in Paramaribo. Uit elke auto en bar klonken zijn hits. Ik raakte geïntrigeerd en ben naar de bekende platenzaak Disco Amigo gegaan en heb er zijn cd’s gekocht. Toen ik terug was in Nederland heb ik gelijk met Kenny afgesproken.'

Onder de indruk van zijn invalshoeken en de thematiek van de liedjes vroeg De Koning de zanger om een aantal van zijn teksten te vertalen naar het Nederlands. 'Zes weken lang hoorde ik niets meer van hem en toen stuurde hij ineens twee gloednieuwe liedjes. Ik werd helemaal weggeblazen en een week later hadden we een deal.'

Op 15 mei verschijnt bij Top Notch het album ‘Kenny B’ met daarop zowel ‘Parijs’ als vorige single ‘Als Je Gaat’.

Het succes van ‘Parijs’ bracht Kenny al bij RTL Late Night, DWDD, Giel Beelen en RTL Boulevard. De track was Alarmschijf bij 538, De DiXte bij FunX en wordt daarnaast gedraaid door onder meer Radio 1, Radio 2, 3FM, 100%NL, Q-Music en Radio 10. Morgen is Kenny B te zien in het nieuwe programma van Jörgen Raymann: Dat ding van Tante Es. 22.00 uur, NPO1. 

Minister Belfort: ''Er gebeurt bij OM meer dan wat naar buiten komt'

'De zuivering bij Openbaar Ministerie moet verder gaan'

Bewindsman reageert op aanhouding Officier van Justitie

Deken Orde van Advocaten vindt arrestatie 'schandalig'


'Er gebeurt daar veel meer dan wat naar buiten komt. De zuivering bij het Openbaar Ministerie (OM) moet verder gaan.' Zo reageert minister Edward Belfort van Justitie en Politie vandaag, vrijdag 17 april 2015, in de Ware Tijd op de inverzekeringstelling van Officier van Justitie Ryan Autar afgelopen woensdag op verdenking van strafbare feiten te hebben gepleegd samen met beveiligingsambtenaar A.R. 

De krant bericht te hebben vernomen, dat het duo onder meer ingevorderde rijbewijzen in ruil voor steek- penningen teruggaf aan de eigenaren.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het OM wegens strafbare handelingen van functionarissen bij het parket in opspraak raakt. Belfort hoopt dat hierna eindelijk de bezem door het vervolgingsinstituut wordt gehaald. 'Laat men doorgaan, dan is het OM in één keer gezuiverd.'

In het verleden zijn naar verluidt, aldus de krant, ernstige zaken door de top van het OM met de mantel der liefde bedekt. Zo deponeerde de echtgenote van toenmalige Officier van Justitie Radjesh B. een klacht bij de procureur-generaal om een onderzoek in te stellen naar handelingen van haar man.

De bewindsman vindt het jammer, dat de president niet de bevoegdheid heeft om functionarissen bij het OM, vanwege strafbare handelingen of ernstige verzaking van hun plicht, uit hun functie te zetten.

De Deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath, noemt het schandalig dat een lid van het OM voor strafbare handelingen is aangehouden. Monorath plaatst vraagtekens bij de wijze van vervolging door het OM. 'Was Vrouwe Justitia inderdaad blind al die tijd?'

De handeling van Autar ziet advocaat Ronald Kensmil juist niet als een aanwijzing, dat het apparaat als geheel onbetrouwbaar is. Hij ziet deze uitspatting eerder als het gevolg van het uitbreiden van het vervolgingsinstituut. De ervaren vervolgingsambtenaren hebben volgens Kensmil geen handen genoeg om de handelingen van het grote aantal nieuwe vervolgingsambtenaren adequaat te controleren.

Kensmil vreest, dat het OM door deze gebeurtenis, maar ook door de Algoe-kwestie, aan betrouwbaarheid inboet. 'Burgers verliezen op deze manier het vertrouwen in OM en dat is gevaarlijk.'

Bromfietser op Bomaweg dodelijk verongelukt

Slachtoffer aangereden door met hoge snelheid rijdende auto

Bromfiets en auto belanden in trens langs weg


De 17-jarige bromfietser Perkash Ramharak is gisteravond op de Bomaweg bij een aanrijding met een auto om het leven gekomen. Een persoon (18) die in een inrit stond werd door de bromfiets geschept en moest met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis worden vervoerd, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 17 april 2015.

De bromfiets en de auto belandden na de aanrijding in een trens langs de weg. De 27-jarige bestuurder van het voertuig liep geen verwondingen op en werd naar het politiebureau afgevoerd. Zijn voertuig kwam meters verder, deels in de trens, aan de andere kant van de weg tot stilstand.

Het vermoeden bestaat, dat het voertuig, dat met een hoge snelheid over de Bomaweg reed richting de Nieuw Weergevondenweg, in botsing kwam met de bromfietser die in de tegenovergestelde richting reed.

De politie van Santodorp en de verkeersunit van het Korps Politie Suriname van het bureau Wanica hebben de zaak in verder onderzoek.

Scherpschutters 25 Recce Sniper Troop trainen schietvaardigheden op Curaçao

(Bron foto's: ministerie van Defensie)
Mariniers trainen in schieten vanuit helikopter of vanaf schip


Scherpschutters, mariniers, van de zogenoemde 25 Recce Sniper Troop trainen hun schietvaardigheden op het moment op Curaçao. Dat doen ze door bijvoorbeeld het vuren vanuit een helikopter of op een varend doel vanaf een schip. Geen overbodige luxe. 'Want voor mariniers kan dergelijke handigheid met een wapen goed van pas komen. Dit bijvoorbeeld tijdens een antipiraterijmissie of bij het opsporen van drugscriminelen in de West', aldus het ministerie gisteren in een bericht op haar website, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 17 april 2015.

Het schieten vanuit een helikopter of vanaf een schip behoort tot het schietprogramma voor gevorderden.

Schieten vanaf bewegende doelen is overigens nog niet alles voor de zeesoldaten. Ze moeten ook nog eens een fysiek parcours volgen. Vanuit een ongemakkelijke positie, met verhoogde hartslag, dienen de mannen op grote afstand een doel te raken. Wat de uitwerking van verschillende soorten munitie is, bijvoorbeeld op glas, wordt eveneens belicht. Zeker niet onbelangrijk is effectief te vuren wanneer de mariniers zelf onder schot liggen. Dus ook dat maakt deel uit van de zogenoemde ‘strike module’.

Na het schieten volgt er nog een tactische fase. Daarbij wordt verwacht dat mariniers verschillende opdrachten plannen en uitvoeren. Het komt er dan bijvoorbeeld op neer onopgemerkt een vijand te observeren en uit te schakelen vanuit onder meer verstedelijkt gebied. Uiteraard is het, soms over lange afstand, de bedoeling alleen dat ene doel te raken.

Defensie: 'Met de opgedane kennis en ervaring is de eenheid of een sniper-team optimaal in staat precisievuur op geselecteerde doelen te leveren.'

Honkbalclub Neptunus Rotterdam sluit partnerovereenkomst met Fundashon Bon Intenshon Curaçao

Fundashon Bon Intenshon wil Curaçao internationaal onder de aandacht brengen


'Met veel trots willen we u informeren dat Neptunus Rotterdam een driejarige overeenkomst met naamverbinding heeft gesloten met Fundashon Bon Intenshon - Curaçao. Neptunus zal gaan spelen onder de naam ‘Curaçao Neptunus’.' Zo begint een persbericht van voorzitter Geoffry Kohl waarin de nieuwe sponsorrelatie wordt toegelicht en waarmee Curaçao in Nederland opnieuw een sportieve publicitaire uitstraling krijgt, nadat eerder voetbalclub NEC met ‘Curaçao’ op de borst in de eredivisie speelde. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 17 april 2015.

Fundashon Bon Intenshon van Gregory Elias is sinds 1990 naast sport tevens actief op het gebied van muziek, cultuur, gezondheidszorg, toerisme, onderwijs en armoedebestrijding. De stichting heeft naar eigen zeggen een totaalbeeld voor ogen en wenst het eiland Curaçao onder de aandacht te brengen van de internationale gemeenschap. Dit doet zij onder meer met een drietal grote projecten als het Curaçao North Sea Jazz Festival, het Curaçao International Film Festival Rotterdam en de Curaçao Soccer Academy. En volgende maand barst in Pietermaai voor de eerste keer het Curaçao International BlueSeas Festival los.

Kohl: 'Neptunus Rotterdam past zeker in dit totaalbeeld van de stichting en heeft binnen dit partnership als doelstellingen om het honkbal in Nederland en op Curaçao dichter bij elkaar te brengen, in de toekomst te kijken naar de mogelijkheden om enkele talentvolle jeugdspelers te integreren en het eiland Curaçao positief te promoten.'

Begin deze week was de officiële presentatie van de nieuwe uniformen met prominent ‘Curaçao’ aan de voorzijde. Eén voor één werden de spelers en coaches voorgesteld in de businessclub van Neptunus. Uiteraard mét de nieuwe shirtsponsoring. Er werd veel gelachen en met optimisme uitgekeken naar het volgende Nederlandse honkbalseizoen.

Minister Relyveld reikt weer honderden grondpapieren uit

(Bron foto: ministerie van RGB)
RGB reikt 375 grondpapieren uit in Wanica


375 Grondpapieren zijn gisteren in het district Wanica uitgereikt door het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB). Deze documenten, waarvan een groot deel toewijzingsbeschikkingen is, waren bestemd voor bewoners van Domburg en Houttuin. Het ministerie zal over twee weken weer gronddocumenten verstrekken in dit district, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 17 april 2015.

'De meeste aanvragen die bij RGB liggen komen uit Wanica en het aantal is duizenden', aldus RGB-minister Steven Relyveld. De reden hiervoor is, dat de aanvragen geruime tijd zijn blijven liggen bij RGB. De toename van bevolkingsgroei in Wanica is volgens Relyveld geen reden dat de meeste aanvragen uit dit district komen.

'Ik ben heel blij met mijn toewijzingsbeschikking, omdat ik zeven jaren op dit moment heb gewacht', zegt Airien Badjar. Zij is al 25 jaren werkzaam bij het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en wil tuinbouw en veeteelt uitoefenen op haar terrein.

Noermin Sordjo woont al veertig jaren op het stuk land waarvoor hij gisteren eindelijk een bereidverklaring heeft gekregen. 'Ik ben enorm opgelucht, omdat het de eerste stap is tot toewijzingsbeschikking en ook de stap tot zekerheid. Hierdoor zal een vreemde niet op een dag bij me komen om me van het terrein op te donderen.'

LVV-minister Soeresh Algoe gaf tijdens zijn toespraak gisteren aan, dat hij voorlopig negatief advies geeft aan RGB wanneer iemand met een stuk grond voor landbouw van deze bestemming wil veranderen. 'Onze vruchtbare gronden moeten geen verkavelingsprojecten worden, want straks zullen we groenten uit Kwamalasamutu moeten halen. We willen hierdoor de landbouwproductie stimuleren.'

Top doelman Emile Barron op 78-jarige leeftijd in Nederland overleden

(Bron foto: Eerste Surinaamse Sport Encyclopedie)
Een van Surinames beste keepers overleden


Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 17 april 2015, dat een van Surinames beste doelmannen ooit Emile Barron deze week op 78-jarige leeftijd in Nederland os overleden. Barron was doelman van Transvaal van 1959 tot 1976, van de nationale selectie van 1964-1975.

Hij was de minst gepasseerde doelman van Suriname van 1964-1968 en later ook in 1970. Hij was doelman van Transvaal die kampioen van Suriname werd in 1962 en daarna van 1964 t/m 1970, en tenslotte keeper van het succesvolle Concacaf Kampioensteam van Transvaal in 1970 en 1973, zo is te lezen in Ricky Stutgard’s Eerste Surinaamse Sport Encyclopedie.

Van Barron was bekend, dat hij weleens risico’s nam in het strafschopgebied, vooral bij one-on-one situaties in de achterhoede. Ook zijn onnavolgbare sierlijke zweefduiken lieten menig voetbalfan opstaan van zijn zitplaats.

Midden jaren '70 moest onze huidige minister van Binnenlandse Zaken Edmund Leilis (toenmalig doelman van Robin Hood), die stukken jonger was, alle zeilen bijzetten om het op te nemen tegen Barron, om de vraag wie onder de 'nationale lat' zou staan.

Barron heeft gevoetbald met en tegen andere legendes als Wiene Schal, Wensley Bundel, Roy Vanenburg, Jule Lagadeau, Humbert Gesser, Pauli Corte, Arnold Miller, Remie Olmberg, Frits Purperhart en anderen.

Ministerie van ATM is nu eindelijk officieel het ministerie van Arbeid

Minister van Arbeid, Miskin
Afdeling Technologische ontwikkeling nooit van grond gekomen

'Milieu' al naar Binnenlandse Zaken


Het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heet nu, eindelijk, formeel het ministerie van Arbeid. De afdeling Technologische ontwikkeling is nooit van de grond gekomen en het directoraat Milieu werd al enige tijd geleden overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Minister Michael Miskin zegt vanochtend, vrijdag 17 april 2015, op Starnieuws dat hij gisteren zijn personeel formeel meegedeeld heeft, dat de naam is gewijzigd. Het zat er al enige tijd aan te komen. Sinds Miskin zo'n drie jaar geleden het bewind op het departement overnam, kreeg hij te horen dat er een naamswijziging zou komen.

Het Staatsbesluit, waarin de naamswijziging is doorgevoerd, is 3 april officieel gepubliceerd. De bewindsman zegt, dat ongeveer twintig personen werkzaam zijn bij de afdeling Milieu, dat gehuisvest is aan de Prins Hendrikstraat. Het personeel wordt overgenomen door Binnenlandse Zaken. Het gebouw is wel van het ministerie van Arbeid.

De website van ATM is nog niet gewijzigd in ministerie van Arbeid.

Alida Neslo blikt met deredactie.be/VRT Nieuws terug op carrière Belgische televisie

'Het leven hier lijkt altijd een beetje vakantie' 


Neslo was eerste zwarte presentatrice op Vlaamse televisie


Twintigers kennen haar als enthousiaste allesweter uit 'De boomhut', veertigers en vijftigers als eerste zwarte presentatrice op de Vlaamse televisie met 'Tv touché'. In de reeks 'Hoe zou het nog zijn met...?' spreekt de redactie van deredactie.be/VRT Nieuws vandaag, vrijdag 17 april 2015, met de inmiddels 60-jarige Alida Neslo. Via Skype, want tien jaar geleden besliste ze om Vlaanderen en Nederland na dertig jaar opnieuw in te ruilen voor haar geboorteland Suriname. 

Geïnspireerd door de gedachtegang van Herman Teirlinck richtte ze er Studio T op. 'De boomhut' verdient zonder twijfel een plekje in de lijst van legendarische kinderprogramma’s. Tussen 1994 en 2005 keek Alida samen met Peter Paulus Post (gespeeld door Karel Vereertbrugghen) vanuit haar knusse hut naar een diverse maatschappij. De kijkende kinderen hadden twee zekerheden: ze zouden invloeden vanuit andere landen binnenkrijgen en… ze zouden worden begroet met 'Hey fa!', Surinaams voor 'Hallo allemaal!':


In 'De boomhut' waren er geen grenzen, omdat kinderen helemaal geen grenzen kennen. Het zijn hun ouders die hen die aanleren 'Het programma leeft nog altijd', zegt Neslo. 'Hier in Suriname komen tegenwoordig vaak Vlaamse stagiaires over de vloer. Ze spreken mij aan, roepen Hey fa!, vragen een handtekening of willen met mij op de foto. Het lijkt iets uit een ver verleden, maar door hen wordt het levend gehouden. Het is leuk te zien wat je voor mensen hebt betekend.'

'De boomhut' was natuurlijk niet uw eerste project op de Vlaamse televisie. In de jaren ’80 was u al te zien in 'Tv touché', het satirische tv-programma met Herman Van Molle en Jessie De Caluwé. Plots was u bekend. Had u zich daarop voorbereid?
Alida Neslo: 'De impact van televisie heb ik toch wat onderschat. Ik was een theatermens en totaal niet bezig met televisie. Bovendien heb ik nooit gesolliciteerd voor dat programma. Het was Herman Van Molle die mij had gevraagd. Hij wou een statement maken met de eerste zwarte vrouw op de Vlaamse televisie. Het was een leuke tijd, met toch ook een keerzijde. In de loop der jaren heb ik heel wat brieven gekregen over mijn huidskleur. Iemand stuurde zelfs letterlijk: 'Haal die vuile zwarte heks van het scherm. Ze maakt onze kinderen bang.' Mijn omgeving en ik hebben die negatieve uitingen wel altijd met humor bezworen, zodat niemand erdoor gefrustreerd is geraakt.'

Even na die opmerking werd u zelf dan maar het gezicht van een kinderprogramma?
Neslo: ''De boomhut' moest voor mij een weerspiegeling zijn van mijn kindertijd in Suriname. Daar zie je letterlijk alle soorten mensen rondlopen: van ultrazwart tot ultrablank. Toen ik in Vlaanderen toekwam, zeiden de mensen dat ik anders was. Ik wist niet wat ze daarmee bedoelden. Dat hokjesdenken kennen we niet in Suriname. In 'De boomhut' waren er geen grenzen, omdat kinderen helemaal geen grenzen kennen. Het zijn hun ouders die hen die aanleren.'

Na dertig jaar Vlaanderen en Nederland beslist Neslo uiteindelijk om in 2006 West-Europa vaarwel te zeggen en opnieuw een vliegtuigticket naar Suriname te kopen. Een ticket enkele reis. 'Het was een moeilijke keuze. Mijn belangrijkste vrienden zaten in Vlaanderen en in Suriname kende ik eigenlijk niet zoveel mensen meer. Bovendien was het kiezen tussen welvaart en welzijn. Dat laatste heeft het uiteindelijk gehaald. Het leven lijkt hier altijd een beetje vakantie. De zon schijnt, de lucht is blauw en de vogeltjes fluiten.'

We zijn ondertussen bijna tien jaar verder. Nog geen spijt van uw beslissing?
Neslo: 'Helemaal niet. Ik heb het enorm druk, maar ik zou het niet anders willen. Het leven lijkt hier ook altijd een beetje vakantie. De zon schijnt, de lucht is blauw en de vogeltjes fluiten. Ik ben een echt zomerkind, de winter is niet aan mij besteed. In dat opzicht mis ik België en Nederland dan weer niet.'

U heeft het druk, zei u. Met wat zoal?
Neslo: 'Toen ik hier opnieuw toekwam, stond Suriname op het punt om hun onderwijs te vernieuwen. Vooral op vlak van cultuur kwamen er aanpassingen, want cultuuronderwijs hadden wij nooit echt gekend. Ik heb meegeschreven aan het nieuwe onderwijsplan. Daarnaast help ik mee met de opstart van een conservatorium, word ik gevraagd voor de begeleiding van allerlei culturele activiteiten en hou ik mij natuurlijk vooral bezig met Studio T.'

Wat moet ik mij voorstellen bij Studio T? Een theateropleiding?
Neslo: 'Een opleiding zou ik het niet noemen. Het is eerder een nieuwe stroming, een school, binnen het theater. Het is een samensmelting van alle andere muze’s: muziek, tekst, beeldhouwwerk, enzovoort. Ik ga op zoek naar het theater van morgen. Wie wil, mag meezoeken.' 

Studio T is trouwens niet toevallig de naam van haar project. Het is een hommage aan Thalia theater, het oudste theater van het Caraïbische gebied in Paramaribo, en aan Herman Teirlinck, de Vlaamse toneelschrijver die in 1946 Studio Herman Teirlinck uit de grond stampte in Antwerpen. Zijn theaterleerboek 'Dramatisch peripatetikon' gebruikt Neslo nog steeds. 'Teirlinck was zijn tijd ver vooruit. In Vlaanderen beseffen ze niet genoeg welke stempel hij heeft gedrukt', zegt ze. En dan is er nog één woord dat telkens opnieuw opduikt tijdens haar vurig theaterpleidooi: 'alakondre'.

Wat houdt het begrip alakondre precies in?
Neslo: 'Alakondre is precies het tegenovergestelde van apartheid en betekent letterlijk alle landen. Het is een begrip dat een gevoel van eenheid en samenwerking tussen culturen stimuleert. Dat wil ik toepassen op het theater, maar ook op de maatschappij.'

U verwijst nu naar een multiculturele samenleving?
Neslo: 'Kijk, we zullen moeten leren samenleven. Twintig jaar geleden schreef ik al dat het ooit zal gebeuren, maar dat er wellicht eerst bloed zal moeten vloeien. Het is toch verschrikkelijk dat een Europeaan schrik heeft van een moslim? Wij snappen dat niet in Suriname. Hier zijn heel wat andere problemen, zoals corruptie, om maar een ding te noemen, maar racisme kennen wij niet. In Suriname hebben we de tijd die we hadden, gebruikt om elkaar te leren kennen. In Europa hebben ze dat niet gedaan, omdat ze zichzelf als de standaard zijn blijven bekijken. Het resultaat is dat jullie elkaar niet genoeg kennen en dat jullie angst hebben van elkaar. Angst uit onwetendheid.'

Hoe kijkt u dan terug op de elfjuliviering van 1987? Het toenmalige Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, bestormde toen het podium waar onder meer u opstond. U heeft zelfs enkele dagen moeten onderduiken.
Neslo: 'Aan dat laatste heb ik mijn beste Vlaamse vrienden overgehouden, dus eigenlijk ben ik het Vlaams Blok wel dankbaar. Neen, die partij zegt, net als verschillende andere partijen in Europa, dat samenleven met bepaalde groepen niet lukt. Dat klopt niet, Suriname is het bewijs. De leden van de partij zijn nog steeds welkom om het met hun eigen ogen te zien. Ach, ik neem hen eigenlijk niets kwalijk. Ik heb medelijden met hen. Ze zullen toch moeten leren samenleven, anders moeten ze maar verhuizen naar Mars. Anderzijds stoor ik mij ook aan de politieke correctheid die er tegenwoordig heerst. Je mag niets meer zeggen. In Suriname roepen wij soms al grappend vuile neger naar elkaar.'

U heeft het duidelijk naar uw zin in Suriname. Wat brengt de toekomst?
Neslo: 'Ik ga door tot de laatste snik. Wat moet ik anders doen? Altijd maar zitten, is niet aan mij besteed. Het leven is een groot schouwtoneel, waarbij ik inspiratie haal uit de mensen om me heen. Ik moet kunnen communiceren en dat doe ik via het theater.'

Nog een laatste vraag: begint het na tien jaar niet opnieuw te kriebelen om terug naar Vlaanderen of Nederland te komen?
Neslo: 'Deze zomer kom ik wel nog eens op bezoek bij vrienden en familie in Vlaanderen, maar definitief terugkeren? Neen, dat zit er niet meer in.'

De volledige achtste aflevering van het licht satirische magazine 'Alleen al het Idee' met Herman Van Molle, Alida Neslo en ene Ilse Uitterlinden.(VRT-1, 25 januari 1987) 

Opiniepeiling Maurice de Hond en LC Media: NDP gaat grandioos verkiezingen winnen

Op weg naar verkiezingswinst?
Desi Bouterse volgens 'Nederlandse' peiling populairste presidentskandidaat


De Nationale Democratische Partij (NDP) gaat de aanstaande verkiezingen grandioos winnen. De partij zal 28 parlementszetels behalen en de belangrijkste rivaal V7 komt op 19. Dat blijkt uit een peiling, uitgevoerd tussen 28 maart en 4 april in zes kiesdistricten, van LC Media in samenwerking met de bekende Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 17 april 2015.

De NDP komt landelijk met 49 procent van de stemmen als grootste uit de bus. De peiling werd uitgevoerd in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Coronie, Nickerie en Para. Voor de overige vier kiesdistricten is op basis van de verkiezingsuitslag en de huidige stand van zaken in die districten een schatting gemaakt.

NDP-voorzitter Desi Bouterse is met 49 procent van de kiezers achter zich verreweg de populairste presidentskandidaat. Chandrikapersad Santokhi (VHP) blijft steken op 12 procent en DOE-voorzitter Carl Breeveld is derde met 6 procent.

Landelijk zou de NDP 46 procent behalen, V7 34 procent, Alternatieve Combinatie 8 procent, DOE 6 procent en de overige deelnemers samen 5 procent. Op basis van deze uitslag is de zetelverdeling voor De Natonale Assemblee NDP (28), V7 (19), AC (2), DOE (1) en ANC (1).

In Coronie trekt de NDP de meeste kiezers (62%) en in Marowijne het minst (22%). Marowijne wordt gewonnen door V7 met 40 procent gevolgd door AC (Alternatieve Combinatie) met 30 procent. In Commewijne is V7 het sterkst met 49 procent gevolgd door de NDP met 39 procent. Ook in Sipaliwini wint V7 de slag met 35 procent van de stemmen. De NDP is daar goed voor 28 procent.

De NDP is de enige partij die in alle kiesdistricten zetels zal behalen: Paramaribo (10), Wanica (4), Nickerie (3) Coronie (2), Saramacca (2), Commewijne (2) Marowijne (1) Para (2) Brokopondo (1) en Sipaliwini (1).