maandag 20 april 2015

Te Santo Boma in trens gevonden dode taxichauffeur Adhien door messteken om leven gebracht

Zes verdachten tussen 18 en 30 jaar in hechtenis

Een verdachte was huisgenoot slachtoffer: mannen waren uit op het geld van de taxichauffeur


De 55-jarige taxichauffeur Dharmradj Adhien is door messteken om het leven gebracht. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een trens langs de Mawakaboweg te Santo Boma, zijn armen en benen gebonden. 

De afdeling Public Relatios van het Korps Politie Suriname meldt vandaag, maandag 20 april 2015, dat zes verdachten in verzekering zijn gesteld. De jongste verdachte is 18 jaar en de oudste 30 jaar oud. Een van hen is een huisgenoot van het slachtoffer. Hij vertelde aan vrienden dat Adhien veel geld bezat, waarna zij een plan beraamden om hem te beroven.

Adhien werd zaterdagavond 28 maart door de vrienden van zijn huisgenoot gevraagd om een taxirit te rijden.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat Adhien kans zag uit de auto te stappen, waarna zijn aanvallers hem enkele messteken toebrachten. Hij werd vervolgens vastgebonden en gekneveld waarna hij in een trens langs de weg werd gegooid. Zijn auto werd vervolgens gedumpt in het Blauwe Meer, langs de Martin Luther Kingweg.

De daders zijn hierna naar de woning van het slachtoffer gegaan en hebben daar een bedrag in Surinaamse dollars gestolen. Twee andere bedragen in euro’s en in Surinaamse dollars zijn door de huisgenoot van Adhien buitgemaakt. Met een deel van dit geld heeft hij een auto gekocht. Hangende het onderzoek is deze auto in beslag genomen.

Politie: Moord en zelfmoord vermoedelijk gevolg van relatieproblemen

Man (40) schiet zijn 29-jarige vrouw dood en vervolgens zichzelf

7 Maanden jonge baby op arm echtgenote ook geraakt door hagel


Het Korps Politie Suriname vermoedt dat vermoedelijk problemen in de relatiesfeer de oorzaak zijn geweest van de moord en zelfmoord vandaag, maandag 20 april 2015, in de Floralaan in Paramaribo.  Dat meldt de afdeling Public Relations van het korps 'avonds in een bericht.

De 40-jarige Djitindra Kalidien schoot eerst zijn 29-jarige echtgenote Wanita Kalidien met hagel uit een jachtgeweer dood en vervolgens zichzelf.

Toen Kalidien op zijn echtgenote schoot had zij hun 7 maanden jonge zoontje op de arm. De baby werd ook door hagel geraakt. De verwondingen zijn waarschijnlijk niet van levensbedreigende aard. De baby werd voor medische hulp met de ambulance overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De vrouw had de echtelijke woning in het district Wanica verlaten om te gaan wonen aan de Floralaan, aldus de politie.

Stichting Schoon Milieu op Curaçao bereikt veel klachten ondraaglijke stankoverlast Isla-raffinaderij

SMOC richt brief aan minister: 'Is de Homo Sapiens in rook Isla wel in het zicht van Whiteman?'


Op haar website meldt de stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) ‘naar aanleiding van de ondraaglijke stankoverlast van de Isla-raffinaderij en de vele klachten van de bewoners van het eiland’ op 17 april een brief te hebben gericht aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman (PS), aldus bericht de Amigoe vanmiddag, maandag 20 april 2015.
 
De brief opent met de aanhef: 'Is de Homo Sapiens in de rook van de Isla wel in het zicht (en het hart) van minister Whiteman?'

SMOC laat weten dat de ‘ondraaglijke Isla-stank wederom duizenden mensen teistert'. 'Op de radiozender Radio Mas regent het klachten, de ondraaglijke stank teistert weer duizenden mensen, op dit moment erger dan ooit. Dit blijkt ook uit de metingen. Op Boca Samí blijven ‘nos grandinan’ binnen vanwege de vreselijke stank. De zwaveldioxide prikkelt ogen en neus en keel', aldus  SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen.

De organisatie verwijst naar de voorlopige luchtmetingsgegevens, die door de overheid op de website www.luchtmetingen.org worden weergegeven.

'De enorme concentraties die op de website te zien zijn, betekenen ziekte en vroegtijdige dood. Mensen van de Isla-raffinaderij hebben eergisteren op de radio verklaard dat dit komt ‘omdat er geen geld is’. Stichting Smoc voorspelt al jaren dat de situatie steeds ernstiger zal worden. Anno 2015 blijkt dat de waarheid. Smoc verzoekt u informatie te verstrekken over deze zeer ernstige situatie. Zo kan het toch niet langer. U bent hier mede verantwoordelijk voor. Wat gaat u doen?', aldus Van Leeuwen in zijn brief gericht aan de minister.

Hij herinnert de minister eraan dat de overheid in 1997 de vergunde jaargemiddelde norm van maximale uitstoot aan zwaveldioxide (SO2) op 80 microgram per kubieke meter heeft vastgesteld.

'Dit is de afgelopen twee jaar met een factor 2 overschreden, waarom doet u daar niets mee? En wanneer komt het rapport over de groene (Vanadium!) aanslag?', aldus Smoc.

Van Leeuwen vraagt zich tevens af wanneer er metingen verricht zullen worden in Julianadorp. 'Zoals dat tussen minister Whiteman en Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) is afgesproken, alweer negen maanden geleden?' Zoals bekend is de Defensie-minister met de GMN-minister overeengekomen om een extra onderzoek in te stellen naar de effecten van de Isla-uitstoot in Julianadorp, door plaatsing van een meetstation in deze wijk. De stichting verzoekt minister Whiteman om zo snel mogelijk op de brief te reageren.

PALU: Werk en woning moeten bijzondere aandacht krijgen in nieuwe regeerperiode

(Bron foto: PALU)
Nog steeds wonen meerdere generaties in één woning

'Regering van NDP zonder de PALU niet in staat om op dezelfde manier aandacht te schenken aan die dingen waar volk werkelijk behoefte aan heeft'


In de komende regeerperiode zullen werk en woning voor een ieder bijzondere aandacht moeten krijgen. Dit zei PALU-voorzitter en minister van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok afgelopen zaterdag bij de afsluiting van een sportdag te Balona in het ressort Flora. De instemming die hij hierbij kreeg van het aanwezige publiek maakte duidelijk, dat hij een gevoelige snaar had geraakt, zo laat de partij vandaag, maandag 20 april 2015, in een persbericht weten.

De regering heeft in de afgelopen regeerperiode haar best gedaan om huizen te bouwen voor diegenen die dat zelf kunnen betalen. En dat is redelijk goed van de grond gekomen, al zijn bij lange na de beloofde 18.000 huizen niet gehaald. Dat was eigenlijk ook niet te verwachten, omdat deze opgave aan het onmogelijke grenst, 18.000 huizen binnen vijf jaar.

Wat de PALU-voorzitter benadrukte is, dat er dan toch meer aandacht moet komen voor mensen die dat huis dat ze nodig hebben niet zelf kunnen betalen. Ook die mensen hebben recht op een volwaardig huis. De mensen waar het hier om gaat zijn strikt genomen in deze regeerperiode niet aan bod gekomen.

Jim Hok benadrukte onder instemming van de aanwezigen, dat onder andere in Flora waar de sportdag werd georganiseerd, er veel gevallen voorkomen van meerdere generaties in één huis. Dat is een zeer ongewenste situatie, omdat het mensen belemmert om hun eigen leven op te bouwen, naast andere storende verhoudingen.

Ook de brandende kwestie van de werkgelegenheid werd door de PALU-voorzitter aan de orde gesteld. Onder leiding van de PALU zijn in de afgelopen regeerperiode vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen belangrijke overeenkomsten in de goudsector gesloten en goede impulsen aan de overige mijnbouwsector gegeven. Hierdoor zullen in de komende jaren honderden zo niet duizenden mensen werk zullen vinden. Maar, dat is bij lange na niet voldoende en ook kan niet iedereen in de mijnbouwsector werken. Meer dan ooit heeft de komende regering de opdracht om haar werk zodanig te doen dat er buiten de overheid voldoende jobs ontstaan voor al die duizenden mensen die dat nodig hebben.

Hok zei ook, dat indien een regering aan deze zaken aandacht wil schenken, het een regering zal moeten zijn met een menselijke inborst, een regering die echt aandacht heeft voor het volk. Het zal een regering moeten zijn, zoals de huidige waar de PALU deel van uitmaakt, die oog heeft voor de echte noden van het volk, zo verschillend als die noden ook mogen zijn. Daarom riep hij de aanwezigen op om er vooral voor te zorgen dat de PALU opnieuw deel kan uitmaken van de regering, door op de PALU stemmen.

'Een regering van NDP zonder de PALU zal niet in staat zijn om op dezelfde manier aandacht te schenken aan die dingen waar ons volk werkelijk behoefte aan heeft, omdat het juist om de combinatie gaat die in deze regeerperiode zo succesvol is geweest', aldus Jim Hok.

Bijzonder was vooral de oproep aan de aanwezige NDP'ers om óók op de PALU te stemmen, om vooral te zorgen dat de PALU erbij is in de regering. Deze oproep werd met instemming begroet. 'Ik vraag u niet om uw partij de rug toe te keren of om lid te worden van de PALU. Ik vraag u alleen om het mogelijk te maken dat het succes van de huidige regering kan worden voortgezet. En dat kan als deze succesvolle combinatie bijeen blijft', aldus de voorzitter van de PALU, Jim Hok.

Aanhouding lid OM Ryan Autar was rechtmatig

Autar verdacht van aannemen geld in ruil voor teruggave ingevorderde rijbewijzen


De plaatsvervangend Officier van Justitie Ryan Autar is vandaag, maandag 20 april 2015, voorgeleid bij hoofdofficier Garcia Paragsingh om de rechtmatigheid van zijn aanhouding te toetsen. De arrestatie is als volledig rechtmatig getoetst, aldus waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, zo bericht Starnieuws.

Volgens de wet moet vóór de zevende dag van inverzekeringstelling de toetsing bij een lid van het Openbaar Ministerie (OM) plaatsvinden. De voorgeleiding bij de rechter-commissaris zou vandaag nog plaatsvinden.

Baidjnath Panday laat weten, dat eerst een beveiligingsambtenaar werd aangehouden. Uit het onderzoek bleek, dat er tegen de instructies en richtlijnen van het OM was gehandeld. Toen Autar in beeld kwam, heeft de waarnemend procureur-generaal de recherche gevraagd om een onderzoek tegen hem in te stellen.

Baidjnath Panday benadrukt, dat hij niet in details kan treden, omdat inhoudelijke zaken voorgehouden moeten worden aan de rechterlijke ambtenaar. Het komt erop neer, dat Autar verdacht wordt van het accepteren van geldin ruil voor het teruggeven van  ingevorderde rijbewijzen, een onrechtmatige handeling en strijdig met de richtlijnen van het OM. Zeker in twee gevallen zijn hiervoor concrete bewijzen. De recherche is nog bezig met aanvullend onderzoek.

De waarnemend procureur generaal zegt verder, dat het OM wet en recht toepast op eenieder, ongeacht om wie het gaat. Het is de leiding van het OM geweest die gevraagd heeft om een onderzoek in te stellen naar de substituut Officier van Justitie.

Opiniepeiler De Hond: Verdeeldheid onder politieke marronleiders bewuste strategie Bouterse

Steun onder marrons aan NDP neemt af


De verdeeldheid onder de politieke leiders van de marrons is een bewuste strategie van Desi Bouterse. Dit stelt de Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond. De steun van marrons aan Bouterse’s politieke parttij NDP is aan het afnemen.

Dit kan worden vastgesteld aan de hand van de opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van LC Media in Suriname, zo is vandaag, maandag 20 april 2015,  te lezen op waterkant.net. Bij de andere bevolkingsgroepen is een stijging waar te nemen wat betreft de voorkeur voor de NDP.

'Bij de marrons is juist een lichte daling te constateren', stelt De Hond. Ruim tweeëndertig procent van de ondervraagde marrons wil nog voor de NDP stemmen. Bij de laatste verkiezingen had ongeveer vijfendertig procent op de NDP gestemd.

Deze ontwikkeling blijkt niet onopgemerkt gebleven. 'Bouterse speelt daarom vervolgens de marron politieke partijen en combinaties tegen elkaar uit, zonder dat men het door heeft of men laat zich bewust gebruiken. De A Nyun Combinatie of ANC is door Bouterse bij elkaar gebracht', aldus De Hond.

De ANC is vooral actief in gebieden waar marronpartij BEP en de ABOP sterk staan. Er wordt op gegokt dat er door de verdeeldheid meer overblijft voor de NDP.

Oppositieleider Schotte in Staten Curaçao: 'Voorzitter Franco van Staten schendt de regels'

'Coalitie slaapt en ene schending nog ernstiger dan de voorgaande'


Twee geraadpleegde juristen van naam, een staatsgeleerde en twee voormalige voorzitters van de Staten op Curaçao hebben geen goed woord over voor wat zich nu in het parlement afspeelt dankzij voorzitter Mike Franco, aldus oppositieleider Gerrit Schotte van de MFK in een persverklaring, zo is vandaag, maandag 20 april 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

'Het lijkt alsof de enige juristen of ex-griffiers die het opnemen voor Mike Franco degenen zijn die deelnamen aan het zogeheten dubbel parlement dat bij het Plaza Hotel vergaderde in 2012 en/of recent in afwachting waren van een baantje bij Mike Franco', zo schrijft Schotte.

De oppositieleider stelt dat de coalitie slaapt en dat de ene schending nog ernstiger is dan de voorgaande. Wat andere Statenleden niet kunnen doen, kunnen leden van de coalitie wel onder voorzitterschap van Franco, zo stelt de fractieleider van de MFK.

Schotte schetst hoe vorige week donderdag een motie unaniem werd aangenomen nadat geen enkele parlementariër, conform het reglement, om een hoofdelijke stemming had gevraagd. 'Niemand vroeg om een hoofdelijke stemming en toch gaf Mike Franco het woord aan zijn leider om zo minister Stanley Palm te hulp te schieten om een motie te krijgen waarin zijn beleid ten aanzien van Curaçao Airport Holding werd afgekeurd.'

In de verklaring verwijst de fractieleider naar een YouTube-link waar te zien is ‘hoe Mike Franco zichzelf in een beschamende situatie plaatst’ om de coalitie die niet optreedt te redden.


Volgens Schotte hoeft de coalitie zich geen zorgen te maken. De coalitie heeft immers een Statenvoorzitter die maar al te graag het systeem corrumpeert wanneer hij dat wil. De verklaring eindigt met de mededeling dat de persoon die aan de hand van de video op YouTube kan vaststellen dat een Statenlid om een hoofdelijke stemming vroeg, een naaste vriend is van administratieve corruptie.

Persverklaring Schotte:

HOPI VIOLASHON DI REGLA TA SOPORTANDO DI MIKE FRANCO

Djaweps 16 di aprel ela violá artíkulo 84 insiso 2 di reglamento di ordu. Niun hende no a pidi voto pa kabes, sinembargo ela pasa palabra pa hasi esaki tòg

Violashon tras di violashon di reglanan skibí ku un Presidente di Parlamento tin ku husa pa hasi e trabou na drechi i dirigí reunion den sala di Parlamento ta wòrdu violá. A konsultá ya dos hurista di taya, un staatsgeleerde riba nos tema konstitushonal, dos èks Presidente di Parlamento i niun no tin bon palabra pa lokual ta sosodiendo den Parlamento di Kòrsou, danki na Mike Franco. Parse e ku e úniko huristanan òf èks grefirnan ku ta sali defendé Mike Franco ta esnan ku a partisipá den e dòbel Parlamento ku tabata reuní den Plaza Hotel na 2012 i/o ku tabata pendiente di a haña un djòp serka Mike Franco resientemente.

Esun violashon ta mas pió ku e otro kada bes di nobo, simplemente pasó su koalishon ta drumí. E ta yuda remediá nan fayonan i ademas lokual niun otro Parlamentario no por hasi den sala esnan di koalishon si por ku Mike Franco sintá komo Presidente.

Djaweps último un Moshon a pasa “wall to wall” ku 21 unánimamente, despues ku niun parlamentario no a pidi “hoofdelijke stemming” konforme artíkulo 84 insiso 2 di nos reglamento di òrdu. Bo no a tende niun pero niun hende pidi votashon pa kabes, sinembargo Mike Franco ta pasa palabra pa su lider, pa asina skapa Minister Stanley Palm di haña un moshon desaprobando su maneho riba “Curacao Airport Holding”.

Riba e video anekso por mira e situashon bergonsoso ku Franco ta hinka su mes den dje, kontal ku e violá reglamentu di òrdu, pa asina skapa su koalishon ku no ta aktua. Dikon nan lo tin ku wòri? Nan tin un Presidente di Parlamento Mike Franco ku ta kla pa korumpí e sistema ki ora ku e ke tòg!
Grabashon djaweps 16 di aprel 2015: http://youtu.be/9oLontw0eQI. Es ku por konstatá den e grabashon ku tin un parlamentario ku a pidi “hoofdelijke stemming” ta un íntimo amigu di korupshon atministrativo.

Stemming:
Artikel 84
  1. Nadat de beraadslaging gesloten is, gaat de vergadering tot stemming over.
  2. Wenst geen van de leden hoofdelijke stemming, dan wordt het in behandeling zijnde artikel, voorstel of onderwerp geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen. Evenwel kunnen in de vergaderzaal aanwezige leden aantekening vragen dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd; in dat geval wordt het besluit geacht met de stemmen van de overige leden te zijn aangenomen.
Kòrsou, 19 di aprel 2015
MOVEMENTU FUTURO KORSOU

President Bouterse is zich bewust van de precaire financiële situatie van het land

Bouterse en echtgenote ontvangen als eersten oproepingskaarten verkiezingen

'Uitgesteld treinproject is slechts onderdeel van ontwaterings- en moderniseringsproject delen Wanica'

'Eerste NV opgericht om te komen tot scheiding opwekking en distributie stroom'


President Desi Bouterse is zich ervan bewust, dat de financiële situatie van het land precair is. Hij zei dat tijdens een korte ingelaste persconferentie, waarbij hij werd belaagd door journalisten en cameramensen van diverse omroepen en kranten, bij zijn woning te Leonsberg, nadat hij en zijn echtgenote uit handen van districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost als eersten hun oproepingskaart voor de verkiezingen in ontvangst hadden kunnen nemen. 

De teugels zijn volgens de president strak aangetrokken. Het broodnodige, zoals het betalen van salarissen en subsidies, worden als eerste in orde gemaakt.

Hij zei ook, dat de inkomsten uit de bauxietsector helemaal zijn weggevallen. Internationaal is de olie van ongeveer 95 Amerikaanse dollar per vat onder de 50 gedropt. De voorspellingen zijn, aldus Bouterse, dat de olie verder kan zakken naar 25 Amerikaanse dollar per vat.

Zoals minister Andy Rusland van Financiën eerder al aankondigde, bevestigde vanochtend de president dat achterstallige schulden betaald zullen worden. Daarbij noemde hij vooral de kleine ondernemers.

Bouterse zei dat de economie eind 2016 weer zal aantrekken. Tot dan zal goed gelet worden op de uitgaven. Op een vraag over het spoorproject, zei hij dat het gefinancierd wordt uit een externe lening die nog moet worden gesloten met de Nederlandse ING Bank, en dat onlangs besloten is om de uitvoering ervan uit te stellen. Eerder was al bekendgemaakt, dat de regering prioriteit legt bij de financiering en bouw van de dijk in het gebied bij Weg naar Zee.

De voorbereidingen voor de spoorverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht in het district Para gaan gewoon door, aldus president Bouterse vanochtend, maar de verwachting is dat dit project in 2016 wordt gestart en in 2018 wordt afgerond. Bouterse benadrukte tegenover het aanwezige journaille, dat het niet alleen gaat om een treinverbinding, maar vooral en met name om de ontwatering en modernisering van oost en west Wanica.

Verder liet Bouterse weten, dat de eerste naamloze vennootschap om te komen tot scheiding van opwekking van energie en distributie al is opgericht. 'Iedereen praat er al duizend jaar over en niemand doet het. Wij zouden geen Bouterse en Ameerali heten als wij het niet deden. Ik feite denk ik dat het nog in deze periode wel zal worden afgerond. Dit zeker met het oog op straks de toelevering van Afobakka, omdat ik denk dat EBS (NV Energiebedrijven Suriname) uit zijn voegen gegroeid is.'

Volgens hem is het een gedurfde stap, waar een hoop technische en juridische zaken aan te pas komen. Nu de NV opgericht is, is het volgens Bouterse uitkijken naar een goede directeur en een Raad van Commissarissen. Met de coalitie zal worden nagegaan wie de beste capaciteiten heeft.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Bromfieter (54) dodelijk verongelukt in Paramaribo

Twee bromfietsers rijden frontaal op elkaar op Verlengde Ephraimzegenweg


Twee bromfietsers zijn gisteravond frontaal met elkaar in botsing gekomen rond kwart voor acht op de Verlengde Ephraimzegenweg in Paramaribo. Een van de bromfietsers, een 54-jarige man, is ter plaats overleden aan zijn opgelopen verwondingen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 20 april 2015.

De andere bromfietser werd zwaargewond afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De identiteit van beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt door de politie.

Vijftien Nederlandse artsen kunnen gedurende een jaar aan de slag in binnenland Suriname

Komst artsen mogelijk in kader Twinningproject tussen Nederland en Suriname


Suriname krijgt er de komende tijd vijftien Nederlandse gespecialiseerde tropenartsen bij. Op basis van een tijdelijk contract gaan zij in verschillende dorpen in het binnenland aan het werk. Voor het project is 200.000 euro beschikbaar, betaald door de Nederlandse regering in het kader van het Twinningproject. Dat zegt Mariska van Heijdoorn, directeur van de Nederlandse stichting B&R Zorg(t), gevestigd in Doetinchem, Gelderland, vandaag, maandag 20 april 2015, in de Ware Tijd. 

Haar stichting werkt nauw samen met de Surinaamse Medische Zending. Beide organisaties hebben samen het project bij de Nederlandse regering ingediend.

De bedoeling is dat de Nederlandse artsen minimaal een jaar in Suriname komen werken. Hoe lang ze willen blijven mogen ze zelf bepalen, zegt Van Heijdoorn. Zij werft de artsen onder andere via ziekenhuizen, opleidingen, medische vacaturebanken, advertenties en door het geven van presentaties.

'Er zijn best veel artsen geïnteresseerd om te komen. Sommigen zijn net afgestudeerd, maar ook ervaren artsen vinden het soms interessant om er even uit te gaan. Ze kunnen zelf bepalen hoe lang ze in Suriname willen blijven', aldus Van Heijdoorn.

De beschikbare 200.000 euro wordt voor het grootste deel gebruikt voor de uitbetaling van de salarissen en een deel voor de kosten van B&R Zorgt(t). De gespecialiseerde artsen krijgen een goed salaris, vergelijkbaar met dat van Surinaamse artsen. Daarnaast is er een woning voor ze geregeld.

'Als de Nederlandse financiering op is, zal het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid de betaling van de artsen overnemen, die toezegging hebben we', zegt Van Heijdoorn.

De Twinning faciliteit is een fonds van de Nederlandse regering om de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties te bevorderen.

Vijftien Nederlandse artsen kunnen gedurende een jaar aan de slag in binnenland Suriname

Komst artsen mogelijk in kader Twinningproject tussen Nederland en Suriname


Suriname krijgt er de komende tijd vijftien Nederlandse gespecialiseerde tropenartsen bij. Op basis van een tijdelijk contract gaan zij in verschillende dorpen in het binnenland aan het werk. Voor het project is 200.000 euro beschikbaar, betaald door de Nederlandse regering in het kader van het Twinningproject. Dat zegt Mariska van Heijdoorn, directeur van de Nederlandse stichting B&R Zorg(t), gevestigd in Doetinchem, Gelderland, vandaag, maandag 20 april 2015, in de Ware Tijd. 

Haar stichting werkt nauw samen met de Surinaamse Medische Zending. Beide organisaties hebben samen het project bij de Nederlandse regering ingediend.

De bedoeling is dat de Nederlandse artsen minimaal een jaar in Suriname komen werken. Hoe lang ze willen blijven mogen ze zelf bepalen, zegt Van Heijdoorn. Zij werft de artsen onder andere via ziekenhuizen, opleidingen, medische vacaturebanken, advertenties en door het geven van presentaties.

'Er zijn best veel artsen geïnteresseerd om te komen. Sommigen zijn net afgestudeerd, maar ook ervaren artsen vinden het soms interessant om er even uit te gaan. Ze kunnen zelf bepalen hoe lang ze in Suriname willen blijven', aldus Van Heijdoorn.

De beschikbare 200.000 euro wordt voor het grootste deel gebruikt voor de uitbetaling van de salarissen en een deel voor de kosten van B&R Zorgt(t). De gespecialiseerde artsen krijgen een goed salaris, vergelijkbaar met dat van Surinaamse artsen. Daarnaast is er een woning voor ze geregeld.

'Als de Nederlandse financiering op is, zal het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid de betaling van de artsen overnemen, die toezegging hebben we', zegt Van Heijdoorn.

De Twinning faciliteit is een fonds van de Nederlandse regering om de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties te bevorderen.

VHP-voorzitter Santokhi: Opiniepeilingen niet bagatelliseren

Zelfs de Goslar in Surinamerivier is door NDP 'geslachtofferd'
'Paarse vlaggen die overval wapperen geven niet altijd juiste beeld'

'NDP valt terug door de vele strubbelingen in de partij'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi stelt vandaag, maandag 20 april 2015, in een uitgebrachte verklaring, dat de opiniepeilingen die de afgelopen tijd zijn gehouden niet gebagatelliseerd moeten worden. Voor partijen voor wie de laatste peilingen minder positief zijn uitgevallen, moet dat juist een signaal zijn om harder te gaan werken. Peilingen zijn een geïntegreerd deel geworden van de verkiezingen, zegt Santokhi.

De paarse vlaggen die overal wapperen geven niet altijd het juiste beeld, uit angst en rancune laten de mensen de paarse vlaggen plaatsen. De VHP-voorzitter zegt ook, dat velen niet durven uit te komen voor hun mening op wie ze daadwerkelijk gaan stemmen. Veel mensen die de VHP-voorzitter tijdens bezoeken aan buurten spreekt zeggen op de VHP te zullen stemmen.

Er is landelijk een grote groep zwevende kiezers van zo'n 40%. Deze groep zal bepalen wie aan de macht komt. Dus deze grote groep kiezers moet over de streep worden getrokken om op V7 te stemmen, aldus de VHP-voorzitter. 'We gaan de minder goede resultaten aangrijpen om harder te werken in het veld. De achterstand die we nu hebben, geeft ons juist meer wilskracht om harder te gaan werken, we gaan niet bij de pakken blijven neerzitten.'

Door de minder goede resultaten voor V7 uit de verschillende peilingen, is besloten te beginnen met de V7 waka in de verschillende ressorten. Het doel van de V7 Waka is om meer bekendheid te geven aan de V7 combinatie. De mensen moeten het logo van de V7 goed herkennen, anders gaan ze hun stem verkeerd uitbrengen, stelt Santokhi in zijn verklaring.

Volgens hem is het duidelijk, dat de NDP niet meer zal groeien, omdat de NDP’ers hun keuze al hebben gemaakt. Dat hebben ze tot uiting gebracht via de gehouden peilingen. Het is juist te verwachten, dat de NDP terug zal vallen vanwege de vele strubbelingen binnen de NDP.

Velen verlaten het zinkende schip van de NDP vanwege het slechte financieel beleid. De staatsschuld van de overheid is opgezwollen tot meer dan 6 miljard en de kasreserve is momenteel minder dan 500 miljoen Amerikaanse dollar. 'Het is meer dan duidelijk, dat deze schulden ook door onze kleinkinderen betaald zullen worden', zegt de VHP-voorzitter.

Ondanks de minder goede resultaten uit de peilingen van de verschillende opiniepeilingbureaus is de VHP-voorzitter heilig ervan overtuigd, dat de V7 combinatie de verkiezingen gaat winnen. De V7 coödinator zegt, dat echte peilingen worden gehouden op 25 mei 2015.

Omstreden Italiaanse zakenman Corallo huurt advocaat Gerard Spong in

Italiaanse casinobaas in zee met Spong....
Corallo hoopt internet Knipselkrant Curacao mond te kunnen snoeren

Spong dient verzoek tot vervolging in bij OM Rotterdam tegen hoofdredacteur en provider


De omstreden Italiaanse zakenman Francesco Corallo heeft de bekende Amsterdamse advocaat Gerard Spong ingehuurd in een poging de Knipselkrant Curaçao de mond te snoeren. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 20 april 2015.

De op Sint Maarten woonachtige casinobaas probeert dat via de rechter in Nederland voor elkaar te krijgen. Spong blijkt bij het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam een verzoek te hebben ingediend om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen hoofdredacteur Nicolaas Herders en provider Hosting Concepts.

Vorige week werd bekend, dat het OM in Willemstad een soortgelijk verzoek van de advocaten Peppie Sulvaran en Chester Peterson heeft afgewezen. Die vonden dat de Knipselkrant hen ten onrechte in verband had gebracht met maffiapraktijken, maar zij vingen bot: het OM zag geen reden om tot vervolging over te gaan.

Toeval of niet, maar enkele dagen later ontving hoofdofficier Marc van Nimwegen van het Parket Rotterdam een ‘strafverzoek’ van Spong. In het acht pagina’s tellende epistel, waarvan een kopie in handen is van de krant, vraagt hij het OM om de Knipselkrant te vervolgen voor smaad, belediging en het niet eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van zijn cliënt Corallo.

De grieven richten zich tegen blogs die op 1 en 3 april op de website van de Knipselkrant zijn gepubliceerd waarin gedetailleerd uit de doeken wordt gedaan hoe de tot Nederlander genaturaliseerde Italiaan al sinds 2005 zou proberen een banklicentie te bemachtigen om zo tientallen miljarden zwart geld te kunnen witwassen.

Man schiet echtgenote dood en vervolgens zichzelf

Baby gewond naar ziekenhuis afgevoerd

Een man heeft zijn vrouw vanmorgen, maandag 20 april 2015, in de Floralaan, Paramaribo, doodgeschoten. Vervolgens heeft de man de hand aan zichzelf geslagen. Dit wordt bevestigd door inspecteur Drohpatie Ramkhelawan van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, aldus Starnieuws.

De man schoot met een jachtgeweer op de vrouw. Volgens de Ware Tijd Online werd echter geschoten met een vuistvuurwapen.

Een baby zou volgens Starnieuws ook zijn geraakt en is naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overgebracht.

De politie is nog bezig met het onderzoek.

Goudzoekers afwachtend om over te stappen op dure milieuvriendelijke goudwinningsmaterialen

(Bron foto: Gilliamo Orban)
Stichting SORTS komt maar weer eens met 'shaking tables' op de proppen

In november 2011 presenteerde Sarafina NV al werkwijze van 'schuddende tafels' met Amerikaans bedrijf Global Mining Solutions


Kleine legale en illegale goudzoekers, porknokkers, nemen nog steeds een afwachtende houding aan als het gaat om de overstap naar milieuvriendelijke goudwinningsmethoden en om kwik in de ban te doen. Dat bleek, zo berichten vandaag, maandag 20 april 2015, de Ware Tijd en Starnieuws, zaterdag bij een presentatie op het terrein van Grassalco te Maripaston van het gebruik van zogenoemde 'shaking tables' ofwel schuddende tafels, waarmee op een milieuvriendelijke wijze goud kan worden gewonnen. 

De activiteit was georganiseerd door de stichting Ontwikkeling door Radio en Televisie in Suriname (SORTS) die zich beijvert voor het gebruik van kwikvrije methodes. Loes Trustfull, voorzitter van SORTS, zegt dat in een voortraject is begonnen met het bewust maken van de goudzoekers van de kwikvrije methoden.

'Nu laten we de goudzoekers zien en horen hoe het in de praktijk werkt', zei Trustfull. Zij heeft gekozen voor een aanpak waarbij geen sprake is van opleggen van een kwikvrije methode, maar dat het belangrijker is dat de goudzoekers zelf tot de overtuiging komen dat deze manier effectiever en vooral milieuvriendelijker is. Trustfull zei, dat onmogelijk alleen gekeken moet worden naar het einddoel, namelijk kwikvrij werken omdat er, zeker voor de individuele goudzoeker, een lang traject komt bij kijken voordat uiteindelijk gedurfd wordt de stap te maken.

De drempels die de afwachtende houding van de goudzoekers rechtvaardigt, zijn volgens Trustfull niet eenvoudig. 'Bewustwording is de ene kant, maar even belangrijk is dat het gaat om kleine ondernemers, in de meeste gevallen illegalen, die gewend zijn op hun manier snel hun winsten te maken. Daarnaast moeten we echt rekening mee houden dat een investering van gemiddeld 20.000 Amerikaanse dollar eigenlijk een bedrijfsinvestering is, die ze niet hebben. Ze kunnen geen eventuele bankgarantie geven, zijn meestal niet op een plek te vinden voor in geval van wanbetaling en zo kunnen we nog wat noemen', aldus Trustful.

Overigens is SORTS niet uniek in haar activiteit. Al in november 2011 werd de 'shaking table' gedemonstreerd en wel door de ondernemingen Sarafina NV van Claudetta Toney en LaWa Star van Julien Lansdorf. Het in het Amerikaanse Prineville, Oregon, gevestigde Global Mining Solutions toonde haar milieuvriendelijke manier van goudwinnen voor beide bedrijven op de Aqua Azul-concessie in Saramacca. Met de zogenoemde ‘shaking tables’ wordt door goudzoekers opgespoten aarde geschud waardoor goud gescheiden kan worden. Kwik wordt hierbij niet gebruikt. Met een ‘schuddende tafel’ blijft vijfennegentig procent grondstoffen, in plaats van de gebruikelijke vijfenveertig procent, over. Een kleine machine kost vierduizend Amerikaanse dollars, zo beek bij die presentatie. Lawa Star Industries is de lokale agent voor Global Mining Solutions.

'In dit materiaal komt wel kwik voor dat is gebruikt door de goudzoekers. Daarom moet de machine ook getest worden in een gebied waar eerder helemaal geen kwik is gebruikt', zei Steven Ceder, gouddelver van Langetabbetje, zaterdag bij de presentatie bij Grassalco.
Hij vindt het wel goed om te zien, dat de machine goud produceert, maar het moet nog blijken of het winstgevend is. 'Ik ga samen met andere collega's overwegen om een machine te kopen om na te gaan wat het rendement wordt. Ik zit nu niet erom te springen om meer dan één machine in één keer aan te schaffen, want straks lijd ik verlies en zit ik met de machines opgescheept.'

SORTS had in de delegatie van zaterdag personen opgenomen die het verschil zouden kunnen maken, zo schrijft Starnieuws. Twee medewerkers van bankinstelling Godo, die alternatieve methoden uitlegden over hoe goudzoekers aan een lening zouden kunnen komen. Hoe dat in georganiseerd verband te doen in een coöperatie met een borgsom die de goudzoekers bijeen moeten brengen. Er wordt gezocht naar manieren om anders dan met geweld tot een werkbare oplossing te komen met de illegalen op hun concessies.

Houtconcessionaris Bert Schreuders van E-timber zou hebben aangeboden de machines te willen aanschaffen, die de goudzoekers vervolgens gedoogd mogen gebruiken op zijn concessie, met de mogelijkheid dat de machines eigendom worden van de goudzoekers. 'Mijn enige winst is dat op mijn concessie kwikvrij naar goud wordt gezocht en ik daarvoor milieucertificaten krijg', zegt de concessiehouder.

De aanwezige goudzoekers tonen zich enthousiast hierover, zeker bij het zien van de mogelijkheid waarbij de schuddende tafel behoorlijk wat fijn goud uit het erts produceert. Bij hun eigen werkmethode gaat het vooral om de grove delen van het metaal.

Trustfull, de bankmedewerkers en de concessiehouders wezen de goudzoekers erop, dat het belangrijk is in het proces dat de goudzoekers zich laten registeren, omdat illegaliteit een behoorlijke drempel kan zijn in het proces. Trustfull ziet graag dat er vanuit de overheid naast de rol van controle ook veel aandacht moet worden gegeven aan begeleiding en educatie.

Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, liet overigens een paar jaar geleden (2012) weten, dat er een speciaal fonds zou komen, waarop goudzoekers een beroep zouden kunnen doen voor de financiering van de aanschaf van milieuvriendelijke goudwinningsapparatuur. Dat fonds, voor zover bekend, nooit van de grond gekomen.

In het ‘Ontwikkelingsplan 2012 – 2016 - SURINAME IN TRANSFORMATIE’ van de regering Bouterse-Ameerali daterend van februari 2012, is onder ‘III.5.1. Goud en Ordening Goudsector, onder andere te lezen:
 ‘(...) De Regering zal een korte termijn een staatsbesluit slaan, betreffende de instelling van een investeringsfonds, ten behoeve van de ontwikkeling van de goudsector. Dit fonds zal het financieren van activiteiten in de sector die ondersteunend zijn naar de complete ordening en de duurzame ontwikkeling van de sector ter hand nemen. Kleine en middelgrote ondernemers alsook de overheid en Niet Gouvernementele Organisaties, NGO’s, zullen in aanmerking kunnen komen voor financiering van initiatieven en activiteiten, gericht op het opheffen van de chaotische, illegale en onveilige situatie in de goudrijke gebieden. (...)’

Ter achtergrondinformatie (Bron):
Achtereenvolgende Surinaamse regeringen hebben nauwelijks tot geen actie ondernomen om het gebruik van kwik tegen te gaan. Projecten hiertoe zijn er nauwelijks geweest. Op kleine schaal heeft het Wereld Natuurfonds Guianas getracht kleinschalige goudzoekers te bewegen over te stappen van het gebruik van kwik naar groene, milieuvriendelijke winningsmethoden. Een enkel klein goudwinningsbedrijf heeft zelf de aanzet gegeven om milieuvriendelijk goud te winnen, zoals Sarafina NV dat gebruik is gaan maken van zogenoemde ‘shaking tables’. Gesteld kan worden, dat Surinaamse regeringen en non-gouvernementele organisaties laks zijn geweest om het kwikgebruik aan te pakken. Niemand heeft ooit met goed doorwrochten plannen of projecten hiertoe enige aanzet willen geven, terwijl iedereen heel goed wist en weet dat wateren in het binnenland sterk vervuild zijn door kwik en dat inheemsen en marrons in bepaalde dorpen met gezondheidsproblemen kampen.

Voor specifieke opgezette projecten om het kwikgebruik uit te bannen kunnen landen en organisaties voor de financiering ervan ook een beroep doen op de zogenoemde Global Environment Facility (GEF) of op het Small Grants Programme (SGP), dat weer gefinancierd wordt door het GEF. Het GEF valt onder het VN Ontwikkelings Programma (UNDP, United Nations Development Programme). Het UNDP zetelt voornamelijk in New York City en voorziet ontwikkelingslanden - met de name de minst ontwikkelde landen - van advies, training en materiaal om armoede te bestrijden en ontwikkeling te stimuleren. UNDP voert daarbij zelf geen projecten uit maar organiseert en financiert deze, waarbij de uitvoering aan andere VN organisaties wordt uitbesteed.

Het in Washington, Amerika, gevestigde, GEF werd opgericht in 1992, na de VN-Top van de Aarde (Earth Summit) in juni van dat jaar in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Die conferentie leverde een aantal belangrijke milieuconventies op die de ondertekenende landen dwingen hun economie op bepaalde punten ingrijpend aan te passen. Een speciaal fonds werd nodig geacht om de ontwikkelingslanden daarbij te helpen. Het fonds wordt beheerd door UNEP, UNDP en de Wereldbank. Een paar miljard Amerikaanse dollar is al in dat fonds gepompt voor milieuprojecten. Het fonds concentreert zich daarbij op initiatieven op de terreinen biodiversiteit, klimaatverandering, internationale wateren en stoffen die de ozonlaag aantasten. Het fonds heeft een partnerschap met 182 landen en organisaties en is het grootste publieke fonds te wereld ter verbetering van het milieu in die wereld. Het SGP is een soort klein broertje van het GEF. Het programma werd voor het eerst in Suriname geïntroduceerd in 1997. Het eerste door een non-gouvernementele organisatie ingediende project werd twee jaren later ter goedkeuring ingediend. Het SGP financiert projecten tot een bedrag van 50.000 Amerikaanse dollar per projectaanvraag.

Suriname had volgens het SGP, tot medio januari 2013, zo’n achtentachtig projecten ingediend voor een totaalbedrag van 2.089.595 Amerikaanse dollar, waarvan slechts drie betrekking hadden op kwikgebruik in de kleinschalige goudwinning in het Surinaamse binnenland. Eén van die drie was een door de stichting Godo-holo in 2001 aangevraagd project. De stichting ontving 2.000 Amerikaanse dollars voor het aantrekken van een deskundige om onderzoek te doen naar mogelijkheden om kleinschalige goudzoekers in het Tapanahonigebied (zuidoosten van het land), in de omgeving van de Toso- en Selakreek, over te laten stappen van het gebruik van kwik in het goudwinningsproces naar een milieuvriendelijke winningsmethode. De tweede aanvraag dateert ook uit 2001 van de vrouwenorganisatie Pikin Saron voor een project inzake een onderzoek naar mogelijke kwikvervuiling. Ook hier ging het om een bedrag van 2.000 Amerikaanse dollar. Het derde betreft een milieu bewustwordingsproject uit 2006/2007 voor marron kleinschalige goudzoekers in het Tapanahoniriviergebied. Doel was om de voor het milieu vernietigende werkwijze van de goudzoekers om te buigen naar een constructieve werkwijze en ook om ze bekend te maken met milieuvriendelijke winningsmethoden. De stichting Nehezra ontving hiertoe een bedrag van 21.236 Amerikaanse dollar.

Tanja Lieuw, National Coördinator van het SGP Suriname, liet op 14 januari 2013 weten: ‘Wij hebben na 2007 geen nieuwe projectvoorstellen ontvangen van non-gouvernementele organisaties die het probleem met kwik willen aanpakken, ons fonds gaat er namelijk wel vanuit dat de organisaties bij ons aankloppen met hun ideeen, die dan samen met ons worden uitgewerkt tot projectvoorstellen.’

Bij de grotere broer, het GEF, blijkt Suriname de afgelopen jaren nauwelijks projecten ter financiering te hebben ingediend. Uit de website van het GEF blijkt dat Suriname, tot januari 2013, voor zeven ingediende nationale projecten gelden heeft ontvangen voor een totaalbedrag van 15.655.356 Amerikaanse dollar. Het eerste project dateert uit 1997 en het laatste werd in november 2011 goedgekeurd. Twee projecten springen eruit vanwege de aanzienlijke bedragen die door het fonds beschikbaar werden gesteld. In 2001 keurde het GEF een projectvoorstel (nummer 661) goed, dat als doel had de ecosystemen en de biodiversiteit in het Guyana Schild en dan met name in het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) en in het Sipaliwini Natuurreservaat (SNR) beter te beschermen. Het GEF stelde 9.590.000 Amerikaanse dollar beschikbaar voor het in totaal op 18.390.000 Amerikaanse dollar begrote project.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ontving in november 2012 een bedrag van 4.400.000 Amerikaanse dollar voor een project (GEF-nummer 4497) ter ontwikkeling van duurzame energie, energie efficiency en elektrificatie van geheel Suriname, dus ook het binnenland. Het totale project is begroot op 25.900.000 Amerikaanse dollar.

Geen enkel project had echter betrekking op kwikgebruik en/of de kleinschalige goudwinning. Opmerkelijk, omdat het GEF zich onder andere specifiek richt op kwikproblematiek wereldwijd. Zo ondersteunt het fonds projectvoorstellen op het terrein van het terugdringen van kwikgebruik in producten, in industriële processen, het terugdringen van de uitstoot van kwikdampen en het verminderen van kwikgebruik in de kleinschalige goudwinning. Voor wat betreft het laatste doel heeft het GEF projecten goedgekeurd in onder andere Ecuador en Peru en Burkina Faso, Mali en Senegal.
Dat in Suriname geen projecten worden ontwikkeld en ter financiering worden voorgelegd aan de VN-fondsen met als doel het vervangen van kwik in de kleinschalige goudwinning door milieuvriendelijke winningsmethoden, is een gemiste kans. Vooral nu het GEF juist het terugdringen van kwikgebruik in de wereld als een van haar belangrijke aandachtspunten hanteert. 

Een shaking table:


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Starnieuws/goudwinning-suriname.blogspot.com)

Stichting Bosbeheer en -toezicht pleit voor meer gebruik houtenergie

'Laat mensen weer massaal gaan koken op brandhout en houtskool'


Als Suriname weer massaal zou beginnen te koken op brandhout en houtskool dan zou dat een jaarlijkse besparing betekenen van Srd 200 miljoen op de import van kookgas. Ook de groeiende vraag naar elektriciteit kan worden opgevangen met turbines die met houtafval en brandhout worden gevoed. Dat zegt Rewiechand Matai, deskundige van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), vandaag, maandag 20 april 2015, in de Ware Tijd.

'Wij hoeven niet steeds te worstelen met een schaarste aan kookgas en stroomtekorten terwijl 94 procent van ons grondgebied uit bos bestaat. Er is bijvoorbeeld genoeg hout in Suriname om 70 megawatt aan elektriciteit op te wekken', aldus Matai.

SBB heeft in samenwerking met onder andere het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), onderzoek gedaan naar het gebruik van brandhout voor verschillende doeleinden. Daarbij is gebleken, dat in de jaren tachtig nog 77.000 huishoudens op houtskool en brandhout kookten en nu nog geen 16.000.

Dit betekent volgens het rapport, dat er nog 144.000 personen afhankelijk zijn van koken op houtenergie. 'Dit is een indicatie dat er nog veel moet gebeuren voordat de totale bevolking toegang heeft tot energievoorzieningen', aldus SBB-directeur Pearl Jules. 

De helft van de totale productie van hout in Suriname eindigt volgens Matai als afval na de verwerking. Vervolgens wordt de helft van het afval gebruikt als houtenergie, waarvan de helft door bedrijven als bakkerijen en visverwerkers.

Matai pleit voor meer gebruik van houtenergie, een goedkoper alternatief voor kookgas en elektriciteit. Jules stelt, dat er nog meer onderzoek verricht moet worden naar de haalbaarheid en effectiviteit van deze vorm van hernieuwbare energie.

Dilip Sardjoe neemt Burger King in Suriname over

Doorstart voor Burger King Kerkplein in Paramaribo


Burger King in Suriname maakt mogelijk nog dit jaar een doorstart. De franchise voor Suriname wordt overgenomen door Rudisa Holding van Dilip Sardjoe. De Surinaamse poot van de Amerikaanse fastfoodketen sloot november 2014 definitief de deuren. Sardjoe bevestigt dat hij bezig is met de overname, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 20 april 2015.

'We hebben het gebouw al gekocht en nu zijn we nog bezig met de onderhandelingen voor de overname van de franchise', aldus Sardjoe. De overname zal ongeveer  2,5 miljoen Amerikaanse dollar kosten.

Of hij zijn investering zal terugverdienen? 'Ik heb toch nooit  iets gedaan dat geen succes is geworden.'

Burger King zal een doorstart maken op de plek waar ze begon, aan het Kerkplein. Na ruim zes jaar gooide de vroegere franchisehouder Anil Raghoebarsingh de handdoek in de ring. 

'Het is helemaal niet plezierig. Onze planning was om door te gaan en de zaak rendabel te maken. We hebben alles geprobeerd om het hoofd boven water te houden, maar het is vastgelopen. We hebben schulden gemaakt, maar als we doorgaan dan jagen we onszelf nog meer in de schulden', zo liet hij destijds weten.

Ook bezuinigingen konden het fastfoodrestaurant niet redden. De verkopen gingen steeds verder achteruit. Begonnen met ruim zestig personeelsleden, werd uiteindelijk afgeslankt tot tweeëntwintig personen. De hoofdvestiging aan het Kerkplein werd in mei 2014 gesloten en het filiaal in de Hermitage Mall in november.

Eerste gezamenlijke massameeting partijen V7 3 mei in Nickerie

V7 houdt grote bijeenkomsten in alle districten


De eerste gezamenlijke massameeting van V7 wordt 3 mei in Nickerie gehouden. Dat laat Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo vandaag, maandag 20 april 2015, weten via Starnieuws. De volgende vindt plaats in Commewijne en de laatste in Paramaribo ter afsluiting van de verkiezingscampagne op 23 mei.

Deze massameeting zou eerst plaatsvinden op 25 april, maar moest worden uitgesteld vanwege andere drukke politieke activiteiten. Somohardjo ontkent, dat er geen gezamenlijke V7 bijeenkomsten zullen worden gehouden.

Somohardjo zegt verder, dat de Pertjajah Luhur 24 april een slotmassameeting houdt in haar partijcentrum. Vanaf die dag zijn er geen afzonderlijke grote bijeenkomsten meer van deze partij. 'Alles wat wij daarna doen, zal in V7-verband plaatsvinden', zegt Somohardjo. Afgesproken is dat gezamenlijk opgetrokken zal worden.

In alle districten gaat V7 volgens Somohardjo een massameeting beleggen. Dan zal er veel meer bekendheid zijn bij het publiek.