dinsdag 21 april 2015

VHP-kandidaten ontvangen partijprogramma

Kandidaten moeten partijprogramma goed bestuderen

Programma zou al in 2014 af zijn geweest, maar gewacht werd op andere partijen


De kandidaten van de VHP hebben het partijprogramma vanmiddag, dinsdag 21 april 2015, pas ontvangen uit handen van voorzitter Chandrikapersad Santokhi in partijcentrum 'De Olifant' in Paramaribo. De kandidaten moeten het programma goed bestuderen, zodat zij in gesprek met de kiezers goed kunnen uitleggen welke zaken de partij in de komende regeerperiode gerealiseerd wil zien.

De kandidaten hebben aangedrongen op het ontvangen van het programma. Zij zijn volop in het veld  om kiezers te overtuigen dat de VHP uitgewerkt heeft wat de speerpunten zijn van de partij.

Santokhi zegt op Starnieuws dat het programma al in 2014 af is, maar dat gewacht is op de andere partijen alvorens het uit te delen.

Het partijprogramma van V7 is gisteren goedgekeurd en ligt bij een drukker. Santokhi verwacht dat vrijdag of uiterlijk maandag de exemplaren beschikbaar zijn.

'Het programma van VHP en V7 zijn op elkaar afgestemd. De meeste zaken komen ook voor in het V7-programma. Dat programma zullen de kandidaten zo snel mogelijk krijgen.'

Het volledig VHP-partijprogramma 2015-2020:(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Criticus Julian With: 'Peiling De Hond is misleiding'

With plaatst vraagtekens bij opiniepeiling LC Media

'De Hond neemt loopje met Surinaamse bevolking'


De criticus, publicist en schrijver Julian With vindt dat de samenleving bewust voor de gek is gehouden door een opiniepeiling uitgevoerd door LC Media in Suriname in samenwerking met de bekendste Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond. Er is volgens hem bewust verkeerde informatie verstrekt. Dat blijkt uit de brief die hij heeft verzonden aan De Hond. 

De brief van With volgt na publicaties over de resultaten en conclusies van de peiling van De Hond in opdracht van en in samenwerking met het Surinaamse bureau LC Media. Volgens de peiling zou de NDP van Desi Bouterse de verkiezingen van 25 groots winnen.

De tekst van de brief van With aan De Hond, zoals die vandaag, dinsdag 21 april 2015, is gepubliceerd door de nieuwswebsite GFC Nieuws:

Geachte heer De Hond,

Ik lees in De Ware Tijd van vrijdag 17 april dat u een peiling heeft gehouden in Suriname, die voorspelt dat de NDP de aanstaande verkiezingen eclatant zal winnen. 


Mijn vraag is hoe u een bestand heeft kunnen samenstellen dat u gebruikt heeft om de peiling te doen; u woont immers niet in Suriname. In Nederland werkt u met een panel dat u zorgvuldig heeft samengesteld, een panel dat ook gecorrigeerd is op basis van gebleken fouten in het verleden.
In Suriname werkt u niet met zo’n panel. Wat is de reden dat u van uw beproefde methode bent afgeweken? Ik heb nergens kunnen lezen hoe u uw steekproef getrokken heeft, het aantal respondenten blijft ook onbekend. Dus is het niet mogelijk uw inspanningen op methodologische gronden te beoordelen. 

In de krant lees ik dat uw peiling wetenschappelijk is aangepakt, toch zijn er districten die niet meegenomen zijn in uw exercitie. Uw voorspelling voor deze districten is gebaseerd op schattingen. Waarom? 

U weet evengoed als ik dat schattingen geen enkele wetenschappelijke waarde hebben. Tevens blijkt uit uw peiling dat de V-7 in het district Commewijne zal winnen, dit in tegenstelling tot wat uw Surinaamse collega’s eerder beweerd hebben. U kunt beiden onmogelijk gelijk hebben. Mijn vraag is wat heeft u of uw Surinaamse collega’s verkeerd gedaan waardoor de uitslagen elkaar tegenspreken?

Carlos Durham van LC Media zegt dat u, in tegenstelling tot uw Surinaamse collega’s, niet op basis van gevoel voorspelt, maar op basis van wetenschappelijke data en dat is op zich vreemd, want enkele dagen eerder was u volgens dezelfde Carlos Durham lovend over beide Surinaamse collega’s. 

Behalve methodologische bezwaren zijn er ook andere die bewijzen dat u een loopje neemt met de Surinaamse bevolking. 

1) In de publicatie lezen we alleen de zetelaantallen van de NDP, maar van de andere partijen geeft u nergens aan hoeveel ze zullen scoren in de diverse districten. 

2) Bij de informatie over de populairste presidentskandidaat in de verschillende districten volstaat u met het percentage van slechts twee kandidaten: de huidige president en de VHP-leider. Dat hoort zo niet. In Paramaribo, Nickerie, Wanica, Commewijne, Para en Coronie hoort u de percentages die de drie kandidaten gescoord hebben, aan te geven. 

3) Een rekenkundige blunder is de bewering dat Santokhi met 24% de populairste kandidaat is in Nickerie. Voor de twee overige kandidaten blijft er 76% over. Als ieder van de twee even populair is, dan krijgen ze ieder een score van 38%. Als een van ze 10% minder heeft dan 38%, dan heeft de ander automatisch 10% meer dan 38%. Dus is het rekenkundig onmogelijk dat Santokhi, de populairste presidentskandidaat volgens uw peiling, slechts een score heeft van 24%. 

U beweert ook dat V-7 in het district Marowijne zal winnen. De algemene verwachting tot nu toe is dat de partij van Ronny Brunswijk met de electorale buit ervan door zal gaan. Als uit uw peiling anders blijkt, dan bent u verplicht een verklaring daarvoor te geven, maar dat doet u niet. 

Een andere rekenkundige blunder is uw bewering dat de heer Bouterse de populairste presidentskandidaat is, want hij scoort 49%, gevolgd door Santokhi met 12% en daarna Carl Breeveld die als hekkensluiter niet verder komt dan 6%. Het merkwaardige van deze cijfers is dat 49 + 12 + 6 niet gelijk is aan 100, terwijl dat wel het geval moet zijn. 

Op basis van geconstateerde gebreken in uw peiling kunnen we twee conclusies trekken:
1) De peiling is verzonnen door LC-media en u heeft er niets mee te maken, of: 
2) U heeft een behoorlijk smak geld ontvangen van LC Media om datgene te publiceren wat de opdrachtgever graag wil als uitkomst. Volgens LC-media ziet de fraude er perfect uitgevoerd uit. Een onafhankelijke deskundige uit Nederland doet een peiling en komt tot de conclusie dat de NDP de verkiezingen grandioos zal winnen. 

Dat met dit bedrog de NDP zwaar beschadigd wordt, is evident. Die partij wordt al door veel Surinamers in verband gebracht met corruptie. Dankzij het werk van u en LC-media zal men de conclusie trekken dat de partij van de president ook wel iets te maken zal hebben met deze groteske, grove vorm van volksbedrog. De electorale consequenties zullen voor de NDP zeker niet gunstig zijn.

Een ander nadeel voor die partij is dat potentiële stemmers op die partij kunnen besluiten om niet naar de stembus te gaan, omdat uit uw peiling immers de uitkomst naar voren is gekomen dat zij toch grandioos zal winnen. Als velen zo gaan denken en handelen, dan verliest de NDP nog de verkiezingen, daar waar zij zonder uw dilettantische peiling de verkiezingen zou kunnen hebben gewonnen, ervan uitgaande dat u de peiling uitgevoerd heeft.

Mocht blijken dat u niet verantwoordelijk bent voor de peiling, dan lijkt het mij het overwegen waard dat de oppositiepartijen een strafklacht indienen bij justitie tegen LC-Media, die hiermee op een schandalige manier geprobeerd heeft het Surinaamse volk te belazeren.

Met vriendelijke groeten,
Julian S. With

Nog steeds geen onderzoek op Curaçao naar groene plakkerige substantie in wijken

SMOC-voorzitter: 'Het is een schande dat onderzoek na een jaar nog niet is uitgevoerd'

Effecten op volksgezondheid door uitblijven onderzoek niet bekend


De opdrachtverstrekking voor een onderzoek door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) op Curaçao, naar de groene plakkerige substantie die als zwaar corrosief wordt aangemerkt en in verschillende wijken op straatmeubilair en huizen wordt aangetroffen, is nog niet geschied. Dit wordt bevestigd door een betrouwbare bron, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 21 april 2015, nadat de afgelopen dagen SMOC (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao) herhaaldelijk vragen heeft gesteld over de status van het onderzoek naar de substantie, waarbij gewezen werd op ‘aanwezigheid van vanadium in de groene aanslag en de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid’. 'Het is een schande dat het onderzoek na een jaar nog niet is uitgevoerd', aldus SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen.
 
Zoals bekend kwam de plakkerige substantie reeds medio april vorig jaar onder de aandacht, toen premier Ivar Asjes (PS) en GMN-minister Ben Whiteman (PS) in de wijk Marchena op onderzoek uitgingen. In oktober liet het ministerie weten dat voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van de groene aanslag die in de wijken Wishi/Marchena, Blue Bay, Gasparitu, Boca Samí, Schottegatweg West, het verkeersplein Palu Blanku voorkomt, het ministerie bij een consultancybureau een offerte had gevraagd.

Ook werd uitgelegd dat de GGD Amsterdam voor de klus was aanschreven, maar dat deze had aangegeven voor een dergelijk onderzoek niet over de nodige expertise te beschikken. Daarvoor bleken ook de door GMN afgenomen monsters voor analyse niet bruikbaar te zijn, omdat deze ‘in een eventuele rechtszaak niet stand zouden houden, aangezien ze niet conform het daarvoor geldende protocol en standaarden waren afgenomen’.

De nog te verstrekken opdracht voor onderzoek – aan een lokaal consultancybureau dat nauwe samenwerkingsbanden onderhoudt met gerenommeerde Europese onderzoeksbureaus – dient dan ook nieuwe monsters af te nemen ter analyse. Vanwege de ‘complexe materie’ en aangezien het onderzoek definitief uitsluitsel dient te bieden wie de veroorzaker van deze plakkerige aanslag is, aangezien zowel de BOO-energiecentrale als de Isla-raffinaderij de veroorzaker zouden kunnen zijn, wordt door bronnen aangegeven dat het onderzoek ook onomstootbare resultaten dient te bieden die in een rechtszaak stand zouden kunnen houden.

Over de mogelijke effecten voor de volksgezondheid kan door het ministerie vooralsnog geen uitsluitsel worden geboden aangezien ‘de samenstelling van de substantie nog niet is onderzocht’.
Minister Whiteman verblijft in het buitenland en was niet bereikbaar voor commentaar.

SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen, die in de veronderstelling was dat er reeds een onderzoek naar de substantie verricht was en die het vermoeden uitsprak dat de resultaten moedwillig niet werden vrijgegeven: 'Dit is daadwerkelijk een schande en alles wijst op pure onwil. Dat men een jaar lang weigert om de substantie te onderzoeken, terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat de aanslag mogelijk de kankerverwekkende stof vanadium bevat. Wij hebben de Milieudienst hierover meermaals aangeschreven. Het is simpel, men laat eerst de stof door een laboratorium, bijvoorbeeld TNO, analyseren om uitsluitsel te kunnen bieden om welke stoffen het gaat, wat voor effecten er zijn voor de volksgezondheid, om vervolgens pas de tweede stap te kunnen zetten, namelijk het traceren van de veroorzaker', aldus Van Leeuwen, die benadrukt dat de ‘GMN-minister de verantwoordelijkheid draagt om het onderzoek te verrichten’.

'Aangezien het direct de gezondheid van de bevolking bedreigt, kan minister Whiteman op deze wijze onmogelijk als minister voor de Volksgezondheid geschikt worden bevonden. Men kan immers na analyse ook de Isla en/of de BOO hiervoor aanschrijven voor aansprakelijkheid, en laat deze twee het maar uitvechten. Maar, de gezondheid van de mensen verdient voorrang. En laten we eerlijk zijn, het is vrijwel zeker dat de aanslag van de Isla en/of de BOO afkomstig is aangezien bekend is dat vanadium vrijkomt bij raffinage van ruwe olie en de BOO immers brandstof aangeleverd krijgt van de Isla. Het is Isla en/of BOO, daar kun je vergif op innemen. Schrijf de Isla en/of de BOO aan voor aansprakelijkheid, en laat deze twee het maar uitvechten.'

Van Leeuwen stelt dat SMOC een rapport heeft ingezien van een bewoner, in een van de door de groene substantie getroffen wijken, die zelf vorig jaar een TNO-analyse heeft laten uitvoeren/bekostigd van de groene smurrie. 'Deze corrosieve stof bevatte duidelijk vanadium, zwavel en dioxines. Sterker nog, ik ben in Utrecht bij het TNO-laboratorium langs geweest en het voornoemde onderzoek naar de aanslag werd mij bevestigd. De onderzoekers die regelmatig onderzoeken uitvoeren naar schadelijke stoffen uit de petrochemie, lieten weten zich ‘letterlijk kapot te zijn geschrokken’. Ze spraken dan ook hun verbijstering uit over de enorme hoeveelheid vanadium in de aanslag. Zij hebben ook duidelijk gesteld dat het verwijderen van deze aanslag met een hoge-druk reiniger ‘absoluut niet mag’.'

SMOC heeft er vaker op gewezen, dat vanadiumverbindingen over het algemeen als zeer giftig worden omschreven en kankerverwekkend zijn. Bij inhalering kan vanadium longkanker veroorzaken. Vanadium komt voor in aardolie. De aardolie die bij de Isla wordt geraffineerd, bevat veel vanadium, en die komt bij het proces vrij als kankerverwekkend vanadiumpentaoxide. 'De Isla verbrandt nogal wat met het welbekende affakkelen. Hierbij ontstaat vanadiumpentaoxide dat wordt uitgestoten. Daarnaast gebruikt de Isla vanadiumpentaoxide vermoedelijk ook als een zogenoemde katalysator waarmee men het zwavelgehalte in de producten probeert te verminderen. Deze katalysator verdwijnt vervolgens door het affakkelen ook benedenwinds de lucht in.'

ABOP-leider Ronnie Brunswijk mag zich nu 'bachelor' noemen

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Afstudeercijfer niet bekendgemaakt...


Ronnie Brunswijk is vandaag, dinsdag 21 april 2015, afgestudeerd. De voorzitter van de ABOP heeft de studie business administration ofwel bedrijfskunde afgerond bij Boshuizen Training & Consultancy. 'Strategieën ter verhoging van het aantal regionale toeristen in Suriname' was het afstudeeronderwerp.

Brunswijk werd aan de Ricanaustraat te Kwatta (Paramaribo), waar Boshuizen gevestigd is, vergezeld van honderden ABOP-aanhangers, aldus de webeditie van het Dagblad Suriname.

De ABOP-voorzitter stoort zich niet, zo schrijft Starnieuws, aan de geruchten dat hij zijn diploma zou hebben 'gekocht'. 'Dat is hun probleem. Dat is hun denkwijze. Ik heb hard en eerlijk gestudeerd. Ik heb een eigen bedrijf, maar ik ben ook politicus. Nu heb ik meer inzichten die nodig zijn bij het leiden van het land.'

Het afstudeercijfer van Brunswijk is niet bekendgemaakt. 'Het is wel een dik verdiende voldoende', aldus de examencommissie. Waarom het cijfer niet kon worden 'onthuld' is onduidelijk.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname/Starnieuws)

'Stem wel!'

Stem wel!


‘k Weet het, ik hóór het,
u vindt ze allemaal slecht:
de politici, de partijen, de partijcombinaties;
een onvoldoende krijgen ze allemaal van u.

Maar de ene onvoldoende is de andere niet;
die met een vier is toch niet slechter
dan de partij die u een één gaf?
Stem dan toch maar op die met een vier. 

Alphons Levens,
21 april 2015.

Statenlid Cijntje op Curaçao heeft drie alternatieve locaties voor nieuw centraal overheidsgebouw

'Gebouw moet goed bereikbaar zijn voor bevolking en ambtenaren'

Cijntje blijft fel gekant tegen locatie Amstelfabriek


PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje op Curaçao heeft drie alternatieve locaties voor ogen voor een centraal overheidsgebouw. De fractievoorzitter van de regeringspartij denkt aan de locatie van het voormalige Hotel Stellaris aan de Rouvilleweg, de Rialtostraat pal naast het Molenplein in Otrobanda en Swaen in Scharloo, aldus de Amigoe dinsdagmiddag 21 april 2015.
 
Centraal bij de bouw van een nieuw centraal overheidsgebouw moet volgens Cijntje staan dat het gebouw goed bereikbaar is voor de bevolking en ambtenaren. Ook denkt hij dat goed bereikbaar niet moet inhouden dat alle gebouwen en ambtenaren op één locatie moeten zijn. Hij denkt daarom aan drie centraal gevestigde locaties, die goed bereikbaar zijn voor alle betrokkenen.

Aan de Rouvilleweg ligt een leeg terrein van 3.000 vierkante meter waar tot voor enkele jaren geleden het Hotel Stellaris stond. Naast het Molenplein, waar vroeger de Dienst Economische Zaken (DEZ) gehuisvest was, ligt een terrein in de Rialtostraat ter grootte van 2.000 vierkante meter. Dit terrein is op dit moment een parkeerplaats. Swaen, schuin achter het voormalige onderkomen van de Burgerlijke Stand/Kranshi in Scharloo is 13.000 vierkante meter groot. In het verleden waren er op dit terrein plannen voor het nieuwe bestuurskantoor van het voormalige Eilandgebied Curaçao, en later ook het onderkomen van een centraal overheidsgebouw. Maar dit is er nooit van gekomen.

Cijntje blijft fel gekant tegen het besluit van de Raad van Ministers (RvM) om het nieuwe centrale onderkomen van de regering op het voormalige terrein van de Amstelfabriek aan de Rijkseenheid Boulevard te bouwen. Hij is van mening dat er niet goed is nagedacht over wat dit in de praktijk zal inhouden.

'Je moet het op een wegenkaart zien, dan zie je precies wat ik bedoel. Het terrein is niet goed bereikbaar. Als je het terrein verlaat kan je maar een richting op en dat is richting Biesheuvel. Stel je voor als om vijf uur ‘s middags zo’n 500 ambtenaren hun werk verlaten en naar huis gaan, wat voor opstopping je dan krijgt.'

De PS-fractievoorzitter is van menin,g dat het besluit nogmaals moet worden bekeken. 'Wij hebben hierover in de vergadering van Samenwerkende Partijen (SWP) geen besluit genomen. Het was meer een brainstorm-fase, waarna ik hoorde dat er een besluit is genomen. Ik heb vernomen dat wij niet de enige partij zijn, die problemen heeft met dit besluit. Dus wij zullen dit nog een keer moeten bekijken.'

De discussie over de bouw van een nieuw overheidsgebouw moet volgens Cijntje in een breder kader worden getrokken. Hij stelt dat de locaties die gekozen zijn voor bijvoorbeeld winkelcentrum Sambil, het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, het commercieel centrum aan de Jan Noorduynweg en Wechi als twijfelachtig zijn, of zelfs getuigen van onwetendheid. Hij adviseert de regering dan ook om een consultant in te schakelen om een nieuwe code te formuleren die het huidige Eilandelijke Ontwikkelingsplan (EOP) in de toekomst zal kunnen vervangen.

Cijntje denkt aan de wereldberoemde experts op het gebied van stedelijke ontwikkeling Duany Plater Zyberk, Calthorpe and Associates en Dover Kohl and Partners. Een van deze partijen moet een leidraad gaan neerzetten voor de toekomstige ontwikkeling van het eiland.

Regering Curaçao vordert geld terug van van eiland vertrokken ambtenaren die toch salaris ontvangen

Van der Horst eist salarissen terug van vertrokken ambtenaren.
Zes ambtenaren uit bevolkingsregister verwijderd: niet-geoorloofd verzuim

81 Ambtenaren zouden in totaal thuis zitten


De regering van Curaçao gaat geld terugvorderen van ambtenaren die het eiland hebben verlaten en die toch hun salaris zijn blijven innen. Dit stelt minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening - BPD, PAIS). Het gaat hierbij om zes ambtenaren die zich uit het bevolkingsregister hebben uitgeschreven, aldus de Amigoe vanmiddag, dinsdag 21 april 2015.
 
De zes maken deel uit van 81 niet-actieve ambtenaren die op dit moment thuiszitten. De zes vallen onder de categorie van niet-geoorloofd verzuim. Het gaat hierbij om ambtenaren die zonder opgaaf van reden en zonder toestemming gewoonweg niet op hun werk verschijnen.

Verder speurwerk van het ministerie van BPD heeft aan het licht gebracht, dat de zes zich uit het Bevolkingsregister hebben uitgeschreven en dat zij naar het buitenland zijn vertrokken, maar hun salaris als ambtenaar van het land Curaçao bleef wel doorlopen.

In een reactie stelt Van der Horst dat het bijna allemaal ‘vrije recente gevallen’ zijn. In een eerste reactie heeft de regering besloten om per direct de salarissen van de betrokkenen stop te laten zetten en het geld terug te laten vorderen. 'Wat gebeurd is, is erg. Als zij naar Nederland zijn vertrokken, zullen zij makkelijk te achterhalen zijn. Wie zich hier laat uitschrijven, moet zich ook in Nederland laten inschrijven. Wij kunnen dan ook hun adres achterhalen.'

Volgens de minister is deze problematiek te wijten aan de niet-optimale registratie en rapportage binnen het overheidsapparaat. Ook stelt hij dat het te wijten is aan leidinggevenden die hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. Volgens hem kan dit liggen aan de angstcultuur, waar nog steeds sprake is van binnen het overheidsapparaat. De minister sluit ook niet uit dat mogelijke angst voor politieke represailles ten grondslag ligt aan het feit dat de registratie en rapportage niet naar behoren plaatsvinden. 'Daar moeten we vanaf. Dit kunnen we niet hebben in het ambtelijk apparaat.'

Maar, het feit dat het heeft kunnen gebeuren dat ambtenaren het eiland verlaten en niet meer op hun werk verschijnen en toch uitbetaald krijgt, zegt volgens Van der Horst veel over het overheidsapparaat. 'We moeten gewoon toe naar een beter registratie- en rapportagesysteem, waar iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid gaat dragen.'

Moordenaar Van der Bijl opnieuw veroordeeld

(Bron foto: Crimesite.nl)
Voor moord tot 13 jaar cel veroordeelde Dwight S. zou in Suriname verblijven


De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft vandaag, dinsdag 21 april 2015, de 34-jarige Dwight S. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 101 dagen, omdat hij opzettelijk niet heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichting in een strafzaak een getuigenverklaring af te leggen. Dat bericht rechtspraak.nl.
 
De 34 jarige D.S. is in het kader van het Passage-proces bij het Hof Amsterdam (onder andere de moord op Van der Bijl en de aanloop naar die moord) in 2014 twee keren opgeroepen om een getuigenverklaring voor het Hof af te leggen. D.S. was zelf in 2009 veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op Thomas van der Bijl tot een gevangenisstraf van 13 jaar. Die veroordeling was in 2011 onherroepelijk geworden.
 
Weliswaar verscheen D.S. in mei 2014 voor het Hof, maar hij gaf onder ede te kennen, dat hij zich bij alle vragen op het verschoningsrecht zou beroepen. Na een gijzeling van 19 dagen gebeurde dit in juni 2014 nog een keer. Ook toen verklaarde hij onder ede geen vragen te zullen beantwoorden. D.S. heeft niet nader onderbouwd waarom hij als getuige bij het Hof geen vragen wenste te beantwoorden, terwijl zijn veroordeling toch onherroepelijk was.
 
Hij is bij de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank ook niet verschenen.
 
De rechtbank oordeelt, dat D.S. door zijn handelen de ongestoorde rechtspleging in een strafzaak waarin zeer kwalijke feiten aan de orde zijn, ernstig heeft belemmerd. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan. De rechtbank heeft overigens bij het opleggen van de straf wel rekening gehouden met het aantal dagen dat S. gegijzeld is geweest.

Bronnen hebben aan de website Crimesite laten weten dat S. inmiddels in Suriname verblijft. Het Openbaar Ministerie kon niet zeggen in hoeverre S. daarmee de voorwaarden van zijn VI heeft overtreden. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Suriname en kan het land vragen S. over te leveren in het geval hij zich aan zijn straf wil onttrekken.

VHP-kandidaat in Paramaribo drs. Glenn Oehlers vraagt zich af hoe gezond Suriname is

Cardioloog Oehlers: 'Er moet een drastische verandering komen in gezondheidszorg'

'Beleid regering gedreven door goedkoop scoren'


Drs. Glenn Oehlers, VHP-kandidaat in Paramaribo, vraagt zich af hoe gezond de Surinaamse burger is. Dit hield hij voor aan de aanwezigen onlangs van de massameeting van de VHP te Munderbuiten. Volgens de ondervoorzitter van de VHP moet onze gezondheidszorg op een hoger peil gebracht worden, zo laat de partij vandaag, dinsdag 21 april 2015, in een persbericht weten.

Er moet een drastische verandering komen in de gezondheidszorg, aldus cardioloog Oehlers. De realiteit is, dat de moeder- en kindsterfte onacceptabel hoog is, 1.5 keer hoger dan in Zuid-Amerika en de zuigelingensterfte 5 keer hoger. Tuberculose (TBC) vertoont weer een stijging. Ongeveer 30% van de bevolking heeft hoge bloeddruk en suikerziekte.

Voorts is het aantal hart- en vaatziekten te hoog bij de bevolking. Hartinfarcten en beroerten vormen nog altijd de voornaamste doodsoorzaken. Doodsoorzaak nummer een, overgewicht neemt gestaag toe, ongeveer 40% van de vrouwen is te dik en zo'n 30% van de bevolking. Nierziekten en personen die moeten dialyseren nemen drastisch toe, ze vormen een grote belasting voor onze gezondheidszorg, stelt Oehlers.

Hij zegt verder, dat Suriname kampt met tekorten aan noodzakelijke medicamenten, verpleeg- en ander materieel en materiaal. Mismanagement en onkunde op diverse niveaus binnen de gezondheidszorg, ontbrekende visie, daadkracht en leiderschap. Een voorbeeld is het ondoordacht handelen van de plannen voor het neerzetten van een woongebied midden in een (groot) landbouwgebied met gebruik van pesticiden en andere giftige en schadelijke stoffen die een bedreiging zullen vormen voor de gezondheid van de bewoners, is tekenend voor het beleid van deze regering, dat gedreven wordt door goedkoop scoren eerder dan voor duurzaam beleid.

Een ander voorbeeld is hoe men tegenwoordig omgaat met problemen en oplossingen. Eerst doen alsof er geen probleem is, dan de ernst van het probleem bagatelliseren, de klokkenluider (het AZP) beschuldigen en dan met een halfslachtige oplossing komen: 'Een maand subsidie (een verplichting van de overheid, ten onrechte afgeschaft) en vervolgens zes maanden uitstel van betaling aan het BGVS.'

Dit is geen feitelijke duurzame oplossing, maar het wederom ver- en afschuiven van problemen tot na de verkiezing, de onmacht en onkunde demonstrerend van de regering. Dit soort zaken leidt tot enorme tekorten in alle gezondheidsinstellingen die tot gevolg hebben het bedreigen van de continuïteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

DNA-kandidaat Glenn Oehlers en de VHP hebben een uitgesproken visie als het gaat om de gezondheidszorg. De visie die de partij heeft ontwikkeld en met de elementen die opgenomen zijn in het partijprogramma zullen ervoor zorgen, dat de kwaliteit en beschikbaarheid gegarandeerd zullen zijn.
De structuur en organisatie van de gezondheidszorg zal worden gemoderniseerd, gereorganiseerd en geherstructureerd en indien nodig zal de wetgeving aangepast worden.

Naast het herdefiniëren (van doelen, taken en verantwoordelijkheden) en herinrichten van bestaande organen en instituten, zullen er nieuwe/andere instituten en organen opgezet en geïntroduceerd worden. Dit alles om de kwaliteit en continuïteit van de zorg te garanderen, maar ook om beter en alerter te kunnen inspelen op bedreigende situaties en de veiligheid van de Surinamer te garanderen, maar bovenal in alle opzichten de preventie van ziekten effectiever aan te pakken.

Zo zal onder andere een CDC (een equivalent van de Centre of Disease Control and Prevention in de VS) in het leven geroepen worden. Een instituut van waaruit centraal de gezondheidszorg wordt aangestuurd, gemonitord, 24 uur continue interactief, dat de gezondheid van de Surinamer wordt bewaakt. Hierdoor worden alle gevaren, risico’s en bedreigingen vroegtijdig opgespoord en daadwerkelijk en krachtig naar gehandeld.
Het is een multidisciplinaire en integrale aanpak en niet een persoonsgebonden, maar een eerder institutioneel en proces gestuurde activiteiten en handelingen, mede gebaseerd op nationale wetenschappelijk research resultaten en analyses (gestuurd, faciliterend, beleidsvoorbereidend, ondersteunend, evidence based approaches).

Er zullen drastische maatregelen getroffen moeten worden, grote investeringen gepleegd moeten worden, planmatig worden gewerkt, de complexe problematiek worden aangepakt om de terug gang en val binnen onze gezondheidszorg te stuiten en werken naar een gestructureerd en geïntegreerd plan om te geraken tot duurzame oplossingen.

De VHP-V7 is ontwikkelings- en vooruitstrevend gericht, staat garant voor de kwaliteit en continuïteit van de gezondheidszorg. De VHP-V7 garandeert de gezondheid en welzijn van het volk van Suriname (Health Vision 2030).

Niet-productieve palmoliebedrijven Victoria en Phedra van LVV naar IDCS

Overige, zeven, agrarische overheidsbedrijven voorlopig bij ministerie van LVV

LVV wil SML en Alliance nieuw leven inblazen met steun PetroCaribe


De agrarische bedrijven van de overheid blijven voor het grootste deel onder beheer van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zegt minister Soeresh Algoe vandaag, dinsdag 21 april 2015, in de Ware Tijd. Alleen de inactieve palmoliebedrijven te Victoria en Phedra, beide in Brokopondo, worden binnenkort officieel overgedragen aan de Investment & Development Corporation (IDCS). 

De overige zeven agrarische ondernemingen van de overheid, waaronder de Stichting Machinale Landbouw (SML) te Wageningen, de citrusplantage Alliance in Commewijne en het garnalenbedrijf Sail, blijven voorlopig vallen onder LVV.

Israëlische investeerders zullen gefaseerd ruim veertig miljoen Amerikaanse dollar steken in de oude palmolie plantages voor de productie van 6.000 ton cacao op jaarbasis en slachtkippen tot een productie van één miljoen.

'De bedoeling van de IDCS is om potentiële investeerders aan te trekken, waarbij ze goed geïnformeerd moeten worden. Vervolgens zullen wij in onderhandeling treden en de overeenkomsten tekenen met de gegadigden.'

LVV is, aldus de bewindsman, ook zelf bezig met plannen om nieuw leven in te blazen in de SML en Alliance, via het PetroCaribe-fonds van Venezuela.

Bij de oprichting van de IDCS in 2011 was het de bedoeling dat failliete of slecht draaiende staatsbedrijven volledig in handen zouden komen van de IDCS. Het zogenaamde investeringspromotie agentschap zou vervolgens op zoek gaan naar buitenlandse investeerders om de bedrijven nieuw leven in te blazen. De overdrachten hebben nooit plaatsgevonden, aanvankelijk omdat ex-coalitiepartner Pertjajah Luhur onder leiding van Paul Somohardjo, daar een stokje voor stak.

De huidige minister komt uit de gelederen van de NDP en de overdracht van de bedrijven op Brokopondo is in gang gezet. 'President Desi Bouterse heeft de knoop doorgehakt waardoor de overdracht binnenkort zal worden beklonken', zei IDCS-onderdirecteur Imro Sang A Jong vorige week tijdens een persbijeenkomst.

Asabina (BEP) blij dat president precaire financiële sitiatie onderkent

'Maar, Bouterse heeft steeds financiële chaos ontkend ondanks kritieken oppositie: alles was pico bello'


Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina zegt het vandaag, dinsdag 21 april 2015, in het Dagblad Suriname, op prijs te stellen dat president Desi Bouterse toegeeft dat het slecht gesteld is met de financiële situatie in het land. Maar, de oppositie had vanaf het prille begin al aangegeven dat de economie afstevende op een financiële chaos. Dit werd echter ontkend door de president en zijn beleidsmakers. ‘Volgens Bouterse hoefden wij ons helemaal geen zorgen te maken, alles was pico bello.’

En tot voor kort werd steeds ontkend dat er een financiële chaos is in het land, aldus de politicus.

De president verraste gisteren de totale gemeenschap. Hij overrompelde vriend en vijand met zijn verklaring door alles ‘cristal clear’ voor te houden aan het volk, zo schrijft de krant, die doelt op de persconferentie bij Bouterse thuis te Leonsberg nadat hij zijn stemkaart voor de verkiezingen van 25 mei in ontvangst had mogen nemen uit handen van districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost.

Asabina had gedurende de begrotingsbehandeling al gewaarschuwd voor de financiële wansituatie in het land. ‘Ik had al gezegd, dat we uit een ander vaatje moesten tappen, anders worden we net als Venezuela waar burgers boodschappen gaan doen met de kruiwagen en dat er alleen gecontroleerde inkopen gedaan kunnen worden middels vingerafdrukken.’

Asabina herinnert er ook aan, dat de overheid reeds geruime tijd op rood staat bij heel veel bedrijven. De president heeft nu zelf aangekondigd dat de buikriem nu strak aangetrokken zal worden qua besteding van financiële middelen.

Asabina waarschuwt ervoor, dat er een aanpassingsprogramma doorgevoerd moet worden om uit de grote financiële problemen te kunnen geraken. Hoewel het land in een afgrond dreigt te raken, worden er geen inkomstenverhogende maatregelen getroffen in de overige sectoren. ‘Iedereen kijkt uit naar Newmont, wanneer dit bedrijf gaat investeren in het land. Maar, er zijn toch ook andere sectoren, waaronder de rijstsector?’, vraagt Asabina zich af.

Studenten International School of Curaçao werken aan bewustwording milieubescherming

Green Force organiseert diverse projecten gericht op schoner milieu

Studenten zamelen plastic flessen in, demonteren IT-accudozen en maken deel mangrove schoon


In het kader van Earth Day dat morgen wordt gevierd, hebben de International School of Curaçao (ISC) en milieu- en recyclingbedrijf Green Force de handen ineengeslagen en allerlei projecten georganiseerd voor de studenten ter bewustwording van het milieu. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 21 april 2015.

Verschillende studenten hebben een paar uur mee kunnen draaien met Green Force. Zo hebben zij geleerd hoe plastic flessen worden gesorteerd op keur en op plastic type. De plastic flessen komen vaak ongesorteerd aan, dit zijn dus de flessen in verschillende soorten plastic. De studenten hebben Green Force geholpen de verschillende soorten plastic uit elkaar te halen en ze te sorteren op de kleuren transparant, groen en blauw.


Verder hebben de studenten ook geleerd hoe ze IT-accudozen moeten demonteren. Dit zijn ‘battery power units’ die gebruikt worden in de ICT. 'Dat zijn dus acht kleine accu’s die samen gemonteerd zijn in een stalen behuizing. De stalen behuizing wordt dan gedemonteerd en de accu’s worden gerecycled. Ook hebben zij geleerd hoe Green Force auto-, truck- en bootaccu’s klaarmaakt voor export en hoe het zuur geneutraliseerd wordt', aldus Green Force.

Een van de klassen van de ISC had ook een inzamelingscompetitie georganiseerd. Deze week hebben de studenten ieder honderd flessen gebracht naar Green Force voor verwerking en recycling.

Verder hebben 27 studenten afgelopen donderdag meegeholpen met het schoonmaken van een strook mangrove rechts van Caracasbaai. 'Deze strook is altijd vervuild met het plastic dat in zee wordt gegooid door bezoekers van het strand. Dankzij de hulp van de studenten is het nu minder vervuild en kunnen de kleine mangroveplantjes weer even ademen tussen alle aangespoelde plastic.'

'Conservering van de mangrove is een belangrijk onderdeel voor Curaçao als we ons koraal willen beschermen tegen afvalstoffen vanuit het vasteland. Ook beschermen de mangrove het kustgebied tegen bijvoorbeeld stormen en vormen zij een kraamplaats en broedplaats voor allerlei vogels, insecten en 80 procent van de vissoorten. Green Force doet nogmaals een beroep op de regering om de mangrove wettelijk te beschermen en te zorgen voor een duurzame ontwikkeling van ons kustgebied.'

Online petitie tegen dierenmishandeling op Curaçao

Dierenactivisten willen dat OM actiever wordt in opsporing dierenmishandelingRuim 3.100 mensen hebben inmiddels de online petitie getekend tegen dierenmishandeling op Curaçao. Dat zegt Siegmond van Lamoen van I-Animal vandaag, dinsdag 21 april 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Met de petitie willen de actievoerders het Openbaar Ministerie in beweging krijgen actief dierenmishandeling op te sporen. 'En dat is al een beetje gelukt, de woordvoerder van het OM heeft inmiddels contact met ons opgenomen en wil met ons om de tafel om te kijken wat er gedaan kan worden.'

Komend weekeinde zullen de actievoerders hun actie uitbreiden en met een papieren versie van de petitie op verschillende locaties staan, zodat nog meer mensen de petitie kunnen ondertekenen. Aanleiding voor de actie is het lugubere geval van een hond waarvan de ogen en de genitaliën waren verbrand. Of dit daadwerkelijk het geval is geweest of dat er iets anders met de hond was, deert volgens Van Lamoen niet. 'Het niet goed verzorgen van een hond is ook mishandeling.'

Coalitiepartij PAIS heeft inmiddels vragen gesteld aan minister Nelson Navarro van Justitie. De partij werkt aan nieuwe wetgeving tegen dierenmishandeling. De partij wil nu van Navarro weten of hij bereid is meer aandacht te besteden aan de aanpak van dierenmishandeling. 'Is de minister bereid een team te installeren dat als opdracht krijgt het geweld tegen dieren op te sporen?' Ook wil de partij weten hoeveel zaken van dierenmishandeling zijn aangegeven in de afgelopen vijf jaar, en hoeveel daarvan voor de rechter zijn verschenen.

Volgens Van Lamoen zal nieuwe wetgeving niet de oplossing bieden. 'Er liggen veel gevallen van dierenmishandeling die niet opgepakt zijn. Er kunnen wetten komen, en die zijn er ook al wel, maar als het OM er geen prioriteit aan geeft om dierenmishandeling te vervolgen, verandert er niets.'

 I-Animal merkt dat er een hele beweging op gang aan het komen is om dierenmishandeling aan te pakken. 'Dit is een proces waarbij educatie een belangrijke rol speelt.'

Politie houdt vermoedelijke Liberiaanse valsemunter aan in Nickerie

Liberiaan was in 2010 door Vreemdelingendienst uitgezet naar Frans-Guyana

Man verbleef in pension: in kamer duizenden stukjes papier ter grootte geldbiljetten


De Liberiaan Gray U. is zaterdag 11 april in Nickerie aangehouden en ingesloten op beschuldiging van valsmunterij. De man werd in een pension in Nieuw Nickerie opgepakt, nadat de politie informatie had ontvangen dat U. en een andere man naar kopers zochten voor ruwgoud en dat zij valse valuta in hun bezit hadden. Dit is vanochtend, dinsdag 21 april 2015, bekendgemaakt door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

In de kamer waar U. verbleef heeft de politie duizenden stukjes papier aangetroffen ter grootte van een geldbiljet. Het papier rook sterk naar een voor de politie onbekende stof. Er werden ook twee flessen met een voor de politie vooralsnog onbekende vloeistof in de kamer aangetroffen. De politie vermoedt dat het uitgesneden papier zou worden gebruikt om vals geld te vervaardigen.

U. verklaarde, dat het papier en de flessen met vloeistof niet van hem zijn, maar van een kamergenoot die hij kende als Doo. Hij beweerde, dat Doo naar Guyana was vertrokken.

U. had een Liberiaanse identiteitskaart en een vervallen Liberiaans paspoort bij zich. Hij verklaarde dat hij uit zijn land is gevlucht vanwege een oorlog die daar woedt. Hij zou zich hier hebben gemeld bij het kantoor van de Verenigde Naties (VN) en een vluchtelingenstatus hebben. Na navraag door de politie bij de VN, bleek U. zich nooit gemeld had bij het VN-kantoor.

De politie laat verder weten, dat deze Liberiaan in 2010 door de Vreemdelingendienst al was uitgezet naar Frans-Guyana. Hij was illegaal Suriname binnengekomen.

Oudste inwoonster Suriname (113) overleden

Emma Pobosie was medestichtster van het Gran Rio-dorp Ligorio


Het Dagblad Suriname meldt vandaag, dinsdag 21 april 2015, dat afgelopen zaterdag Emma (Moiwa) Pobosie is overleden. Zij werd op 29 oktober 1901 geboren en bereikte dus de gezegende leeftijd van 113. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting laat weten, dat mevrouw Pobosie de oudste bewoonster van Suriname was.

Emma Pobosie was medestichtster van het dorp Ligorio aan de Gran Rio in het district Sipaliwini. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden in Ligorio.

Gajadien (VHP): President Bouterse kan in kwestie Alcoa/Suralco niet om Assemblee heen

'Opdeling van NV Energiebedrijven Suriname is ook niet mogelijk'

'Bouterse is bezig het volk te misleiden'


Om de Brokopondo-overeenkomst met het Amerikaanse aluminiumbedrijf Alcoa te wijzigen of terzijde te schuiven, zal president Desi Bouterse toestemming moeten hebben van De Nationale Assemblee (DNA). Elke overeenkomst die nu herzien wordt of gesloten wordt met de multinational zal nietig zijn. Dat stelt althans het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien die vindt, dat de president bezig is het volk te misleiden, want ook de opdeling van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is volgens hem niet mogelijk.

De Afobakadam zal niet zonder meer overgenomen kunnen worden. Ook de concessierechten kunnen volgens Gajadien niet worden gewijzigd zonder de volksvertegenwoordiging te kennen, aldus bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 21 april 2015.

Om de EBS op te splitsen in een opwekkings- en distributie-unit moet volgens hem de Elektricteitswet worden gewijzigd. De Nationale Assemblee heeft het wetsontwerp nog niet ontvangen, stelt de politicus.

Volgens minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen zal deze kwestie niet in de huidige regeerperiode rond kunnen komen. De Elektriciteitswet is nog niet aangepast en het zou gaan om een ingewikkelde operatie.

Bouterse beweert daarentegen dat nog in deze periode de opdeling kan plaatsvinden. Hij heeft intussen zijn handtekening geplaatst onder de op te richten NV, zo liet hij gisteren bij hem thuis te Leonsberg weten tijdens een speciale persconferentie nadat hij zijn stemkaart in ontvangst had mogen nemen uit handen van districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost.

De VHP'er zei afgelopen zaterdag tijdens een VHP-massameeting aan de Indira Gandhiweg dat de regering de energievoorziening in de gevarenzone heeft gebracht. De EBS heeft een schuldpositie van Srd 1,6 miljard en ook de pensioenen van de werknemers worden niet meer gestort voor het Pensioenfonds en inmiddels is de schuld opgelopen tot Srd 200 miljoen. 'Dit bedrijf wordt opgedeeld en vrienden zullen het beheer van de bedrijven, overnemen', sprak Gajadien.

Douanier (54) haven Rotterdam blijkt 1.17 miljoen euro thuis te hebben in boodschappentas...


De in november 2014 gevonden drugs (Bron foto: Douane)
Man werd vrijdag gearresteerd na ontdekking 400 kilo cocaïne in container uit Brazilië


Een 54-jarige douanier die verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel, had thuis 1,17 miljoen euro in een boodschappentas verstopt. De politie trof het geld vandaag, dinsdag 21 april 2015, aan bij een huiszoeking in zijn woning in 's Gravenzande. De man werd afgelopen vrijdag opgepakt nadat in een container uit Brazilië 400 kilo cocaïne was ontdekt, zo bericht de Telegraaf.

Hij zou ook betrokken zijn geweest bij de invoer van een container met 3.000 kilo coke, in november vorig jaar. Dat was de op een na grootste vangst ooit in de Rotterdamse haven.

Arrrestatie-eenheden pakten de man en zijn 46-jarige vrouw vrijdagavond op in hun woning in ’s-Gravenzande. De vrouw wordt niet verdacht van het meewerken aan het binnenhalen van de cocaïne, maar van witwassen. Ook vijf familieleden van de douanier zijn opgepakt voor witwassen.

Justitie neemt de zaak hoog op. 'Dit is verschrikkelijk. Als criminelen de douane in hun zak hebben wordt de handel voor deze mensen een stuk eenvoudiger', zegt woordvoerder Jeichien de Graaff van het Openbaar Ministerie Rotterdam.

Porknokkers lijken Maripastongebied te verlaten

Handjevol goudzoekers nog actief in concessiegebied Grassalco

'Goudzoekers mogen daar werken, maar volgens Grassalco-richtlijnen'


Kleinschalige goudwinning te Maripaston in Para blijkt niet interessant meer te zijn voor porknokkers. Momenteel zouden zich nog maar twee of drie gouddelvers in het concessiegebied van Grassalco bevinden. Het terrein is volgens staffunctionaris Tirzah Karsowidjojo goed beveiligd.'De gouddelvers mogen er wel werken, maar wel volgens de richtlijnen van Grassalco. De manier van werken moet milieu vriendelijk zijn.'
Zo mogen ze geen kwik gebruiken, moeten er voor zorgen dat vuil water niet op het terrein blijft liggen en dat ze gaten die ze hebben gegraven vóór vertrek weer dichtmaken.
Ruim een jaar terug geleden werden nog tussen de 200 en 300 porknokkers verwijderd uit Maripaston. Grassalco kon ondermeer de kleine bordelen, die bekend staan als cabarets in de goudvelden, niet langer tolereren.
Op Maripaston braken eind 2011 rellen uit, nadat een gouddelver was doodgeschoten door mannen van een securitybedrijf. Er werd toen met harde hand opgetreden om de orde en rust te herstellen.

Een gouddelver, die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat hij niet weet waarom porknokkers nu geen gebruik maken van de gelegenheid om in Maripaston naar goud te zoeken. 'Wij mogen maar tot een bepaalde diepte gaan, dat kan een van de redenen zijn.'

Elf leden BNV op luchthaven Zorg en Hoop getraind in basisveiligheid

Directeur CASA: 'Beveiliging vliegveld Zorg en Hoop altijd zorgenkindje geweest'


De beveiliging op de luchthaven Zorg en Hoop in Paramaribo is altijd een zorgenkindje geweest. Dit zei Brian de Souza, directeur van Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASA), gisteren bij de certificaatuitreiking aan elf leden van het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) op de luchthaven. Om te voldoen aan de nationale en internationale voorwaarden zijn zij getraind in basisveiligheid op de luchthaven. Hij noemde deze nieuwe ontwikkeling 'een goede stap in de juiste richting', aldus de Ware Tijd vandaag, 21 april 2015.

Het BNV heeft in december vorig jaar de controle op de veiligheid voor internationale vluchten van en naar luchthaven Zorg en Hoop tijdelijk voor zijn rekening genomen.

'Je kunt niet van de ene op de andere dag zeggen, dat je de veiligheid op je neemt, want we zijn gebonden aan internationale en nationale regelgeving. In de luchtvaart zijn er een paar belangrijke zaken die in acht genomen moeten worden. Eén van de factoren is veiligheid in de betekenis van security en ook in de betekenis van safety. Uiteraard moest ons personeel daartoe worden opgeleid en dat is ook gebeurd', aldus Marc Karg, namens het BNV.

'Voorheen deed het personeel alleen de binnenlandse vluchten. De terminal die er nu is, was er ook niet en de screening werd door de luchtvaartmaatschappij Gum Air gedaan.'

Aan de cursisten werd onder meer geleerd wat de gevaren zijn, welke de verdragen zijn die Suriname heeft gesloten en wat wel en niet mee mag in een vliegtuig. 'Ze hebben genoeg kennis voor Zorg en Hoop op dit moment. Indien deze luchthaven zich gaat uitbreiden dan moeten de mensen vervolgtrainingen krijgen', zegt Steven Vrieze, onderdirecteur technische en operationele zaken te Zanderij.

Curaçao Port Services stemt in met doorbreken monopoliepositie

CPS akkoord met non-exclusiviteits- clausule in nieuwe meerjarige concessie


Het private containerhavenbedrijf Curaçao Port Services (CPS) gaat akkoord met een non-exclusiviteitclausule in een nieuwe meerjarige concessie. Hiermee stemt het bedrijf feitelijk in met het doorbreken van haar monopoliepositie, die decennialang heeft geduurd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 21 april 2015.

Dat kan volgens de krant geconcludeerd worden uit een brief van directeur Humberto de Castro van het overheidshavenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA), die het Statenlid Gerrit Schotte van oppositiepartij MFK naar eigen zeggen in zijn ‘brievenbus’ aantrof en zondagavond onder de media verspreidde.

CPA-topman De Castro berichtte op 23 januari 2015 minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling over het standpunt van de directie en van de Raad van Commissarissen (RvC) van CPA inzake de onderhandelingen met CPS-directeur/aandeelhouder Fernando da Costa Gomez.

'Tevens kunnen wij u berichten dat de heer Da Costa Gomez zijn bereidwilligheid heeft getoond om de in de brief van 15 augustus 2014 onder B en C genoemde additionele voorwaarden, zijnde de aanpassing van de LBham en een non-exclusiviteitclausule, te verwerken in het contract', schrijft De Castro:LBham staat voor Landsbesluit houdende algemene maatregelen. En de brief van 14 augustus 2014 betreft een opsomming van alle punten waarover CPA en CPS het eens waren geworden. B meldt dat de LBham, die eerder was overeengekomen tussen CPA en CPS, zal worden aangepast: de toegangsrestricties voor een nieuwe containerterminaloperator zullen worden gewijzigd, zodat nieuwe terminaloperators niet worden geweerd.

En C gaat over een concrete aanvullende zinsnede die aan het concessiecontract zal worden toegevoegd, waarin expliciet en letterlijk (‘explicity and literally’) wordt verklaard dat de nieuwe concessie gebaseerd is op non-exclusiviteit.

De CPA laat aan minister Palm weten, dat CPS-directeur/aandeelhouder Da Costa Gomez akkoord is gegaan met het wegnemen van de exclusiviteit. Dat is een doorbraak aangezien het toenmalige Bestuurscollege van Curaçao op 10 april 1995 op meerdere manieren laat weten dat CPS ‘het exclusieve recht wordt verleend tot het verrichten van stuwadoorsactiviteiten in de havens van Curaçao’ - zowel huidige als toekomstige havens - en dat het BC ‘in de toekomst generlei beslissing zal nemen noch enigerlei handeling zal verrichten, welke een inbreuk op dat exclusieve recht zal opleveren’.

Vorige week hamerde de Staten, van links tot rechts,, dat het afgelopen moet zijn met het monopolie van CPS. De facto is die situatie bereikt in de onderhandelingen die een groot deel van 2014 in beslag namen en die op 15 augustus dat jaar aan zowel de minister als aan CPS-directeur Da Costa Gomez werden vastgelegd.

15 In 1942 vermoordde Chinese werknemers van Shell Curaçao erkend als oorlogsslachtoffers

SEOC hoopt ook dat Nederlandse regering Chinezen erkent als oorlogsslachtoffers


Monument ter nagedachtenis onthuld


De Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) is blij, dat de vijftien Chinese werknemers van Shell die in 1942 werden vermoord, eindelijk erkend zijn als oorlogsslachtoffers, aldus bericht vandaag, dinsdag 21 april 2015, het Antilliaans Dagblad.

'De Curaçaose regering heeft deze mensen erkend als oorlogsslachtoffers. Ik hoop dat de Curaçaose regering de Nederlandse regering zal vragen hetzelfde te doen, namelijk deze mensen te erkennen als oorlogsslachtoffers. Dan denk ik dat er heel wat leed verzacht zal zijn', aldus Nizaar Makdoembaks van SEOC.

Het was gisteren precies 73 jaar geleden, dat de Chinese werknemers van Shell werden vermoord in het kamp Suffisant. Zij liggen begraven op de begraafplaats van Kolebra Bèrdè.

Gisterochtend werd een bord onthuld, waarna in de middag een ceremonie op de begraafplaats plaatsvond. 'Het is een bijzondere gebeurtenis dat eindelijk op deze dag dit monument onthuld is. Het had eerder moeten gebeuren, na de Tweede Wereldoorlog in 1945 toen er onderzoek plaatsvond naar de misdadigers. Hier is een misdrijf gepleegd tegen de menselijkheid', stelt Makdoembaks.

Waarnemend procureur-generaal houdt afstand van discussie over oud-OvJ Algoe

(Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
'Het Openbaar Ministerie had al punt achter deze zaak gezet'


Waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday weigert zich te mengen in de discussie over oud-Officier van Justitie (OvJ) Chandra Algoe, die onlangs in opspraak is geraakt. Hij zei gisteren tijdens een persconferentie, dat de hoogste vervolgingsambtenaar, namelijk de procureur-generaal, de zaak al enige tijd geleden heeft afgehandeld en dat wat betreft het Openbaar Ministerie (OM) een punt is gezet achter de kwestie. Dit bericht vandaag, dinsdag 21 april 2015, de Ware Tijd.

Baidjnath Panday ziet de discussie over voormalig OvJ Algoe als één die over de hoofden van het OM wordt gevoerd 'en dit geeft reden om geen deelgenoot te zijn van dat gevecht'.

Hij zei zich af te vragen waarom minister Edward Belfort van Justitie en Politie pas onlangs, tijdens de behandeling van de begroting in De Nationale Assemblee de informatie over de zaak heeft bekendmaakt, terwijl hij die al drie jaar heeft.

De waarnemend pg stelde ook dat hij, sinds zijn aanstelling, nooit een verzoek van de minister heeft gehad om de zaak Algoe te onderzoeken. Ook over andere beschuldigingen, die door de minister zijn geuit, wacht Baidjnath Panday aanwijzingen af.

'Wanneer er insinuaties komen dan spijt het mij zeer, dat wij de onderliggende informatie niet krijgen voor een onderzoek naar datgene dat aanleiding geeft om de beschuldiging te uiten. Helaas, zoals wij op dit moment spreken, heb ik geen enkel verzoek gekregen.' Hij zei het jammer te vinden, dat 'verantwoordelijke personen zich niet kwijten van hun taak op de wijze zoals die vanwege hun verantwoordelijkheid van ze verlangt'.

Baidjnath Panday heeft overigens geen reden om op dit moment te twijfelen aan de integriteit van de overige leden van het OM. Dit ondanks uitspraken van minister Belfort, die flink heeft uitgehaald naar het OM, als zouden vervolgingsambtenaren handelingen plegen die het daglicht niet zouden schuwen.

Regering ziet graag dat Alcoa management Suralco na overname op zich neemt

President Bouterse: 'Na maximaal vijf jaar moeten Surinamers bedrijf zelf leiden'


President Desi Bouterse onthulde gisteren, tijdens een ingelaste persconferentie nadat hij bij zijn woning te Leonsberg aan de Surinamerivier zijn stemkaart in ontvangst had mogen nemen van districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost, dat de regering de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa heeft aangeboden om het management van Suralco na de overname op zich te nemen. Het gaat om drie tot maximaal vijf jaar, daarna moeten Surinamers de tent zelf draaien, zo zei de president.

De inzet van de regering is om de bauxietsector te behouden voor Suriname. Alcoa is ruim honderd jaar in het land en wat Bouterse betreft, zal de sector net zo lang in leven blijven, maar dan op een duurzame manier.

Bouterse zei ook, dat het ongeveer zeven jaar hard trekken wordt aan de sector en dat het daarna zal 'loslopen'. De overdracht van het bedrijf aan Suriname moet verantwoord plaatsvinden. Er wordt gekeken naar partners in de wereld om de productie voort te zetten. Alcoa is de eerste optie.

De Amerikanen willen op 1 juli de operatie overdragen aan Suriname. De gesprekken zijn in een ver gevorderd stadium. Het gaat nu om de afronding van de onderhandelingen. Alcoa zal haar milieuverplichtingen nakomen. Er wordt ook alle aandacht besteed aan de werknemers en hun belangen. De pensioenen moeten gegarandeerd zijn. De regering zal inkomen met betere geneeskundige voorzieningen na de overname van Suralco en de Afobakadam, aldus Bouterse gisteren.

Recent ontdekte Braziliaanse inheemse stam getroffen door Westerse ziekten

Inheemsen van de Awá overlijden na in contact te zijn gekomen met illegale houthakkers

De ernstig zieke Jakarewyj (Bron foto: Madalena Borges/CIMI-MA/Survival)

Awá-stam meest bedreigde inheemse stam ter wereld


Een inheemse vrouw van de meest bedreigde stam op aarde, vecht voor haar leven nadat ze in contact was gekomen met de buitenwereld in het Amazone regenwoud van noordoost Brazilië. Jakarewyj, een lid van de Awá-stam, heeft griep en een ernstige luchtwegaandoening opgelopen nadat haar stam eind december 2014 werd 'omringd door houthakkers'. Sindsdien is haar gezondheid snel verslechterd en ze is nu uitgehongerd en ernstig ziek. Dat bericht de internationale organisatie Survival International in Londen die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van inheemse volkeren.

Volgens anderen binnen de Awá in het dorp waar Jakarewyj en Amakaria - de leider van de groep - leven, zijn Jakarewyj's echtgenoot en andere familieleden al eerder overleden aan de griep in het regenwoud.


(Bron foto: Sarah Shenker/Survival)
'Ze werden omringd door houthakkers. We hoorden veel lawaai van de kettingzagen in de buurt en de tractoren die wegen in het bos maakten om het hout te vervoeren, en er waren veel bomen gemarkeerd om gekapt te worden', aldus liet een Awá weten aan CIMI (Conselho Indigenista Missionario), een Braziliaanse non-gouvernementele organisatie.

Het regenwoud waar de Awá's leven werd binnengevallen door vele houtkappers, veeboeren en kolonisten sinds het Grote Carajás Project - gefinancierd door de Europese Unie en de Wereldbank - in de jaren 1980 werd geïmplementeerd.

Na een twee jaar durende campagne van Survival International verwijderden de Braziliaanse autoriteiten illegale indringers uit een van de Awá-gebieden in januari 2014. Volgens berichten in de media werden recent 173 houtzagerijen gesloten in de buurt van Awá-gebied. 

Afgelopen week begon echter de mijnbouwgigant Vale met de uitbreidingswerkzaamheden aan de spoorlijn die direct langs het leefgebied van de Awá loopt. De Awá zijn tegen die uitbreiding, die volgens hun het wild zal verjagen waar zij op jagen, zal zorgen voor meer geluidsoverlast en een verdere invasie van hun land.

Maar, de autoriteiten moeten nog steeds een langetermijn beschermingsplan implementeren om de houthakkers ervan te weerhouden terug te keren en andere Awá-gebieden blijven binnendringen.

Carlos Travassos, hoofd van de afdeling 'geïsoleerde indianen' van de overheidsinstantie FUNAI
(Fundación Nacional del Indio), waarschuwde in maart van dit jaar op de Braziliaanse nieuwswebsite g1.globo.com, dat de Awá werden bedreigd met 'genocide' door illegale houtkap op hun land. 
De Awá en Survival International hebben een beroep gedaan op de Braziliaanse autoriteiten om een ​​specialistisch gezondheidsteam te sturen om de ziekte van Jakarewyj te behandelen als een zaak van hoogste urgentie.

Geïsoleerd levende inheemse volksstammen zijn de meest kwetsbare samenlevingen op de planeet. Een eerste contact met de buitenwereld resulteert vaak in het uitbreken van verwoestende epidemieën, die kunnen leiden tot de decimering van hele stammen, aldus Survival International.


De directeur van Survival, Stephen Corry, zei op 15 april jongstleden: 'Deze afschuwelijke situatie toont het vitaal belang aan voor de overheid om een ​​goed gezondheidsplan op orde te hebben voor inheemsen die nog niet in contact zijn gekomen met de buitenwereld. Natuurlijk hoeven deze tragedies nooit te gebeuren als de wet zou worden nageleefd en land van geïsoleerd levende stammen zou worden beschermd. Brazilië moet snel handelen om de dood van nog meer onschuldige Awá te stoppen.'


(Red. De Surinaamse Krant/Survival International)

Groep rijstboeren Nickerie gaat door met acties en weigert overleg met padieboerenorganisaties

Groep onafhankelijke rijstboeren bezet Volksplein Nieuw Nickerie met machines en trucks

Boeren willen dat president Bouterse naar Nieuw Nickerie komt


Rijstboeren hebben gisteren opnieuw, nu met landbouwmachines en vrachtwagens, postgevat op het Volksplein te Nieuw Nickerie. De bedoeling is dat het aantal boeren, machines en vrachtwagens  vandaag, dinsdag 21 april 2015, groter wordt, aldus bericht de Ware Tijd Online vanochtend.

De boeren willen meer geld uit de staatskas dan de Srd 201 per hectare die de regering hen heeft beloofd om hun privéschulden af te lossen. Om dit mede mogelijk te maken eisen ze ook geld in plaats van de beloofde meststoffen.

Radja Ahmedkhan, woordvoerder van de onafhankelijke rijstboeren, zei gisteren op het Volksplein dat dit het derde opeenvolgende seizoen is waarin door de lage wereldmarktprijzen de padie in Nickerie tegen lage prijzen wordt opgekocht door de molenaars.

'Wij gaan deze keer helemaal niet vertrekken van het plein, totdat de president naar ons toekomt en luistert naar onze wensen en grieven. Wij blijven overnachten en onze machines blijven staan.'

Ahmedkhan is er niet over te spreken, dat minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij steeds iets anders zegt wanneer hij in Nickerie is om met de boerenorganisaties te praten.

'We willen nu ook geen bemoeienis van de Surinaamse Padieboerenassociatie onder leiding van Harinandan Oemraw en willen heel ver blijven van de Vereniging van Padieproducenten die geen leden heeft, maar slechts uit drie bestuursleden bestaat. We willen dat het staatshoofd dit probleem naar zich toetrekt en met spoed naar Nickerie komt, om samen met de boeren het probleem op te lossen. Het gaat immers om onze gezinnen die niet kunnen slapen vanwege de dreiging over de verkoop van onze machines en tegoeden.'