vrijdag 24 april 2015

ABOP-kandidaat Gordon Touw Ngie Tjouw laat bezittingen formeel vastleggen

'Door te meten wat ik nu bezit en dat in 2020 te vergelijken wordt mijn integriteit duidelijk'


ABOP-kandidaat voor De Nationale Assemblee (DNA) Gordon Touw Ngie Tjouw heeft onlangs zijn bezittingen, inclusief onroerend goed, laten taxeren en vastleggen door het bedrijf Utopia NV. Het rapport zal daar ter inzage liggen voor het parlement, het ministerie van Justitie en Politie en de media.

'Door te meten wat ik nu bezit en dat te vergelijken in 2020 aan het eind van de komende regeerperiode, kan de samenleving een scherper beeld krijgen van mijn integriteit als politicus. In 2020 zal dus duidelijk moeten zijn dat mijn vermogen niet is toegenomen anders dan op basis van mijn inkomen als volksvertegenwoordiger of ambtsdrager', schrijft hij vandaag, vrijdag 24 april 2015, in een ingezonden stuk.

Parlementariër Carl Breeveld van DOE juicht het initiatief van Touw Ngie Tjouw toe en heeft geen moeite om hetzelfde te doen. Het zou volgens Breeveld ook goed zijn als de naaste  familieleden van politici hun bezittingen laten vastleggen. Het gaat hierbij om moeder, vader, broers, zusters, kinderen en personen die bij een politicus inwonen. Deze kunnen dienen als stroman.

Ook Harish Monorath, parlementariër van Nieuw Suriname en DNA-kandidaat voor de ABOP, waarschuwt voor stromannen. Hij weet dat sommige mensen hun bezittingen niet willen vastleggen uit vrees om meer belasting te betalen. Volgens hem zal de anti-corruptiewet niet werken als er geen sterke controle is bij de belastingdienst.

Volgens de politicus verdient een Assembleelid in een zittingsperiode van vijf jaar rond de Srd 750.000. 'Sommigen hebben nu twee wagens die elk Srd 150.000  kosten.' Hij wijst erop dat een parlementariër per dag 300 euro krijgt, wanneer hij op buitenlandse dienstreis is. Sommigen gaan twintig keer op reis,  anderen slechts vier keer of soms helemaal niet.

Vijftien inwoners van Curaçao ontvangen Koninklijke onderscheiding

Twee personen onderscheiden met titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Vijftien inwoners van Curaçao hebben vandaag, vrijdag 24 april 2015, een Koninklijke onderscheiding gekregen. Twee personen werden onderscheiden met de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, namelijk cultureel antropologe Rose Mary Allen en Geomaly Martes, directeur van overheidsaccountantsbureau Soab. Daarnaast zijn dertien personen Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Dit meldt de Amigoe.
 
De onderscheidingen werden vanochtend uitgereikt door gouverneur Lucille George-Wout in het gouverneurspaleis.


Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn vanaf vandaag Nico Cornelisse (oud-politicus en restauranthouder), George Benjamin Curiel (voedingsdeskundige), Frank Elenburg (voormalig ambtenaar en financieel expert), professor R.A. Janknegt, Frensel Lacruz (scouting), Eric Lourens, Nazario Martijn (zwemtrainer), Arthur Nieuw (advocaat), G.D. Rodriguez (Plataforma Bándabou), S.J. Rooi, Maria ‘Ria’ Severing-Halman (auteur van lesmateriaal in het Papiaments), E.A. Sintiago en I.V. Valks-Francisco.

Namens de personen die vanochtend een onderscheiding kregen, sprak Rose Mary Allen een dankwoord uit. Zij bedankte koning Willem-Alexander, gouverneur George-Wout en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de eer. Verder sprak zij ook de hoop uit dat het werk van de personen die vanochtend onderscheiden werden als voorbeeld zal dienen voor de jeugd van Curaçao, om het eiland naar een hoger niveau te tillen.

Overheid Curaçao vertrouwt Veiligheidsdienst Curaçao volledig

Regering lekken en publicatie van diverse documenten van VDC

Premier Asjes: 'SP-Tweede Kamerlid Van Raak bemoeit zich kennelijk alleen met zaken op Curaçao, terwijl in Nederland voldoende te doen is'


De overheid van Curaçao heeft volledig vertrouwen in de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Dat zegt premier Ivar Asjes (PS) in reactie op vragen van het  PAR-Statenlid Armin Konket in een brief gedateerd 20 april, die door minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) is mede-ondertekend. De premier kan echter vanwege nationale veiligheid niet in details treden over het vertrouwen van andere veiligheids- en inlichtingendiensten in het Koninkrijk en wereldwijd in de VDC, zo bericht de Amigoe vanmiddag, vrijdag 24 april 2015.
 
Konket stuurde eind februari een brief aan de minister van Justitie met diverse vragen over de VDC naar aanleiding van het vonnis in de zaak van het voormalige hoofd Edsel Gumbs, die een lange strijd tegen zijn ontslag in principe had gewonnen, maar van rechter Maroeska Scholte toch niet mocht terugkeren als VDC-hoofd wegens een vertrouwensbreuk.

Konket haalde in zijn brief ook het lekken van diverse documenten van de VDC in de media aan, als reden voor zijn vragen.

Het Statenlid eiste in de brief een reactie van Navarro op het vonnis van rechter Scholte op 2 februari jongstleden en wilde weten wat voor gevolgen het vonnis voor de overheid heeft. De ministers reageren in hun antwoordbrief heel vaag op deze vraag en geven niet aan wat de gevolgen zijn, maar verduidelijken eigenlijk het vonnis, oftewel de reden voor het in stand blijven van het ontslag en het feit dat de rechter de door Gumbs geëiste compensatie, namelijk vier jaar salaris en 90.000 gulden aan schadevergoeding, heeft afgewezen en de door de overheid eerder aangeboden compensatie heeft bevestigd, dus twaalf maanden salaris.

Konket wilde ook een reactie van de overheid op de onlangs gelekte documenten van VDC. De ministers geven hierop geen antwoord. 'Wij betreuren het dat diverse documenten van de VDC werden gelekt en gepubliceerd. Het betreft documenten gedateerd vóór 31 december 2012. Echter, in verband met de nationale veiligheid hebben wij besloten om niet in details te treden hierover. Wat wij kunnen aangeven is, dat wij het eens zijn met de positie ingenomen door de commissie van toezicht van VDC op 21 februari 2011. Voor wat het verslag van de Ombudsman betreft, verwijzen wij heer Konket naar dit staatsorgaan.'

Op vragen over het vertrouwen in de VDC, wijzen de ministers in de brief op het feit dat het van groot belang is dat de VDC, die samenwerkt met veiligheidsdiensten in het Koninkrijk en in het buitenland,  haar taken in alle rust kan uitvoeren en benadrukken tevens volledig vertrouwen in de dienst te hebben. Zoals al genoemd, treedt de overheid in verband met de nationale veiligheid hierover niet in details.

Verder haalde Konket in zijn brief ook de verklaring van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties aan over de commissie van toezicht op de geheime diensten van Nederland (CTIVD). De commissie gaf aan, dat er geen wettelijke basis is om een onderzoek te doen naar de VDC. Hierop wilde Konket van Navarro weten of hij een toegevoegde waarde ziet in een CTIVD-onderzoek naar de VDC, of hij bereid is die commissie uit te nodigen voor dit onderzoek en of deze actie een positief effect zal hebben op het vertrouwen in de lokale veiligheidsdienst.
Hierop antwoorden Asjes en Navarro namens de overheid dat, conform de wet, Curaçao een eigen commissie heeft die toezicht houdt op (alle handelingen van) de VDC. 'Dit is de instantie, voorgezeten door een rechter en tevens vertegenwoordiger van het hof, die dergelijke onderzoeken dient uit te voeren.'

Verder wilde Asjes tijdens de wekelijkse persconferentie in Fort Amsterdam gisteren niet reageren op de motie van de Tweede Kamer, op initiatief van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, om toestemming te krijgen voor een rechtstreeks gesprek met klokkenluiders binnen de VDC.

'De lokale overheid werkt samen met de Nederlandse overheid en heeft niets te maken met een motie van de Tweede Kamer. Daar moet de Nederlandse overheid zich mee bemoeien.'

Asjes zag verder geen reden om te reageren op de uitlatingen over Curaçao en de VDC van de Nederlandse politicus Van Raak, die volgens hem iemand is ‘die zich kennelijk alleen met de zaken hier op het eiland bemoeit, terwijl er in Nederland voldoende te doen is’.

PING-voorzitter Jhauw: 'Erkenning precaire financiële situatie door president betekent val van regering'

'Bouterse zal nu veel spijt hebben van zijn uitlating'


Dat president Desi Bouterse de precaire financiële situatie van het land onderkent, zal de val van de huidige regering betekenen. Dit zei Ramsoender Jhauw, voorzitter van politieke partij PING, vandaag, vrijdag 24 april 2015, tijdens een persconferentie.

'Het is een openbaring, het is het werk van God. Welke president zou vijf weken voor de verkiezingen deze uitlatingen doen? Dat is de boodschap, maar hij brengt het onder het mom van precaire situatie. Maar wij van PING brengen de werkelijke boodschap', sprak Jhauw.

Volgens hem zal de president nu veel spijt hebben van zijn uitlatingen. Jhauw gelooft dat Bouterse dit pas na de verkiezingen zou bekendmaken, maar de wil van God geschiedde. Bouterseliet afgelopen maandag weten dat er een prioriteitenlijst is gemaakt en het broodnodige, zoals salarissen en subsidies in orde gemaakt zullen worden.

Jhauw hoopt dat er door zijn uitleg over de wil van God hier verandering  komt en dat de ogen van het volk open gaan. 'Als het volk serieus is, gaat het volk luisteren naar wat ik zeg.'

Jhauw  zei verder het een schande te vinden, dat de president vraagt de buikriemen strakker aan te trekken. Volgens hem had de president meteen moeten zeggen, dat hij de helft van zijn salaris zou afstaan.

Mocht Jhauw president worden, dan zal hij dit probleem oplossen door de riante salarissen van de president, ministers en andere kopstukken te halveren. Zo hoeft de first lady volgens hem helemaal geen salaris te ontvangen.

PALU-voorzitter Jim Hok: 'Ondernemers niet in de kou laten'

'We kunnen ondernemers die de regering hebben ondersteund niet aan hun lot overlaten'


PALU-voorzitter Jim Hok pleit ervoor om als regeringscoalitie de Surinaamse ondernemers niet in de kou laten staan. 'Ze hebben de huidige regering ondersteund, waardoor we grote successen hebben kunnen boeken. De overheidsdiensten alleen zouden niet in staat zijn geweest om al het werk alleen te doen. We kunnen ze nu dus niet aan hun lot overlaten', aldus de PALU-voorman, zo bericht de PALU vandaag, vrijdag 24 april 2015, in een uitgebracht persbericht.

Hij besprak dit onderwerp gisterenmorgen in het programma Mmanten Taki op de staatszender STVS. Hok voerde aan, dat bij het aantreden van de regering in 2010 er een situatie werd aangetroffen waarin ondernemers al jaren op hun geld zaten te wachten.

Deze regering, met de Megacombinatie als spil, zou ervoor moeten zorgen niet dezelfde ongewenste situatie achter te laten, aldus Hok. Het moet mogelijk zijn om voorzieningen te treffen, waardoor de bedrijven verder kunnen.

De situatie die nu bestaat is dat ondernemers de Staat hebben voorgeschoten en nu zitten te wachten op betaling. Ze hebben alleen een reçu en vaak meerdere in handen. Velen hebben schulden bij de banken en de rente loopt daar alleen maar op. Wanneer in deze situatie niet gauw verandering komt zal het betekenen dat bepaalde bedrijven over de kop gaan, mensen moeten afvloeien, terwijl het probleem van werkgelegenheid al groot genoeg is. En hoe moet het met de gezinnen van de werknemers? Bovendien heb je waarschijnlijk dezelfde bedrijven nodig als je straks verder wilt gaan.

Hok vroeg zich af of de overheid niet op de een of andere manier borg zou kunnen staan, aangezien de overheid op termijn wel in staat is om haar schulden te betalen. Bij de opening van de nieuwe faciliteit van Surmac afgelopen woensdag was dit onderwerp ook aan de orde geweest. Jim Hok die bij die gelegenheid als minister het woord voerde gaf aan, dat hij dit vraagstuk ook al bij zijn collega van Financiën had aangekaart. Hok gaf aan hoopvol gestemd te zijn over het vinden van een oplossing.

VHP/V7: 'Huidig regeringsbeleid inzake rijstboeren faalt keer op keer'

VHP/V7 reageert op situatie rijstboeren na protestacties in Nickerie


Naar aanleiding van de ontstane situatie rond de protestacties van de padieboeren in het rijstdistrict Nickerie, gehouden maandag jongstleden, zijn wij vanuit de VHP/V7 zeer verontrust. De productie van rijst als een van de basis voedselproducten van ons volk mag nooit in gedrang komen. 

Na uitvoerig gesproken te hebben met verschillende belanghebbenden uit de rijstsector hebben wij kunnen concluderen, dat het huidige beleid ten opzichte van de rijstboeren keer op keer faalt. De oplossingen die worden aangedragen, zoals het verstrekken van ureum en kunstmest lossen geen enkel probleem op.

De rijstboeren bevinden zich in een moeilijk parket, hebben leningen lopen bij verschillende banken en financieringsinstellingen en moeten de beloofde subsidies in geld ontvangen om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Indien dit niet gebeurt dan is de productie van rijst in ons land helaas niet gegarandeerd.

Vanuit de V7 stellen wij voor, dat de regering op zeer korte termijn over gaat tot het uitbetalen van de subsidiegelden die gevraagd worden door de rijstboeren en gecalculeerd zijn door verschillende deskundigen. Op basis van calculaties gemaakt door deskundigen komen wij tot de conclusie, dat de huidige subsidies verreweg niet voldoende zijn om de rijstsector staande te houden, vanuit het parlement hebben we meerdere malen aan de bel getrokken maar helaas nooit een antwoord gekregen van de regering over adequate aanpak van dit probleem.

De regering voert een beleid, dat geleid wordt door een corruptieve gedachtegang en het verspillen van de beperkte financiële middelen die de overheid ter beschikking heeft.

Onze missie zal zijn ervoor te waken, dat de Surinaamse staat haar geld zal uitgeven aan projecten die ten voordele komen van ons volk. Corruptie zal door ons niet worden getolereerd. Het mag niet zo zijn dat een kleine groep mensen zich verrijkt ten koste ons volk. Vanuit VHP-V7 zeggen wij volledige steun toe aan de rijstboeren en zullen wij ze op alle mogelijke manieren proberen te ondersteunen in hun strijd voor hun middel van bestaan.

Ook garanderen wij de Nickeriaanse rijstboeren de oplossingen zoals het verhogen van de subsidies en het vergroten van exportmogelijkheden tegen betere prijzen te zullen implementeren na 25 mei.

VHP/V7

V7 presenteert verkiezingsprogramma 'De Sleutel voor duurzame ontwikkeling'

Programma gepresenteerd in NPS-partijcentrum Grun Dyari

(Bron foto: Navindre Rambhadjan/Facebook)

'De Sleutel voor duurzame ontwikkeling' is de titel van het verkiezingsprogramma dat vandaag, vrijdag 24 april 2015, is gepresenteerd door V7 in het NPS-partijcentrum Grun Dyari te Paramaribo.
V7-coördinator Chandrikapersad Santokhi zei, zo bericht Starnieuws, dat er vanaf komende week een zal komen. Maatschappelijke organisaties zal gevraagd worden hun visie te geven op het programma, dat als basis dient voor het regeerbeleid. Volgens Santokhi komt er na de verkiezingen van 25 mei een V7-regering.

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, ging uitgebreid in op wat het programma inhoudt. Hij behandelde bij de presentatie de voornaamste onderdelen van het programma. Behoorlijk bestuur is het sleutelwoord voor de komende periode.

Rusland zei, dat er te veel zaken gebeuren waarbij de samenleving niet wordt betrokken. Hier moet verandering in komen. Hij noemde als voorbeeld de onderhandelingen met de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa, waarbij over de toekomst van de bauxietindustrie wordt beslist.

Het programma werd vandaag formeel gepresenteerd aan de V7-leiders. Alle kandidaten hebben een exemplaar om hun werk in het veld beter te kunnen verrichten. Rusland zei, dat er mandaat en ondersteuning nodig is om het ambitieuze maar noodzakelijke programma uit te mogen voeren.

Stichting E Hende praat Staten Curaçao bij inzake klachten over woningbouwstichting

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
E Hende wil overdracht woningen oud Woningbedrijf aan huurders


De stichting E Hende is deze week bij de Staten op Curaçao geweest om het parlement bij te praten over de klachten over de woningbouwstichting FKP. Dat bericht vandaag, 24 april 2015, het Antilliaans Dagblad.

De stichting behartigt de belangen van de bewoners en had om de ontmoeting gevraagd. E Hende wil dat de woningen van het voormalige Woningbedrijf (tot 1979) worden overgedragen aan de huurders tegen 250 procent van de toenmalige bouwkosten. Ze moeten dan wel worden gecompenseerd voor het slechte onderhoud.

Voor de FKP-klanten die hun huis hebben gekocht eist de stichting restitutie van te veel betaalde rente.

Fitch Ratings positief over economische ontwikkelingen Suriname met paar kanttekeningen...

Suriname moet fiscale tekorten terugdringen en voorbereid zijn op daling goud- en olieprijs


Het ratingsbureau Fitch Ratings in Londen heeft in navolging van Standard & Poor’s Surinames BB-rating met stabiele vooruitzichten herbevestigd. Fitch vindt zowel het per capita inkomen als ‘governance’ indicatoren beter dan vergelijkbare landen in de BB-rating categorie, zo laat het bureau vandaag, vrijdag 24 april 2015, in een persbericht (zie onderaan) weten, en Starnieuws bericht erover.

De economische groei is ook veel stabieler en Suriname heeft ook bewezen maatregelen te kunnen treffen in geval van fiscale schokken, aldus Fitch.

Suriname blijft directe buitenlandse investeringen aantrekken in de goud- en oliesector door politieke stabiliteit, respect voor lange termijn mijnbouwcontracten en doordat het land buitenlandse investeringen niet nationaliseert.

Volgens Fitch kan de beoordeling van Suriname verbeteren, als de staatsfinanciën en de betalingsbalans verbeteren ten opzichte van landen in dezelfde krediet beoordelingscategorie. De regering zou zich moeten richten op verbetering van hervormingen van het begrotingsmanagement en controle. Het zou investeringsprojecten moeten uitvoeren die economische groei stimuleren, met behoud van de macro-economische stabiliteit, schrijft het ratingbureau.

De beoordeling kan negatief worden als Suriname de fiscale tekorten niet terugdringt, de financieringsbeperkingen voor de overheid blijven toenemen en de internationale reserves blijven afnemen.

Aanhoudende druk op de Surinaamse dollar kan als gevolg hebben, dat het risico van macro-economische instabiliteit toeneemt. Fitch noemt als negatieve factor ook langdurige electorale of institutionele onzekerheid waardoor het vertrouwen in het beleid afneemt. Sterke terugval in de mijnbouwproductie of een sterke daling in de grondstofprijzen, met significante implicaties voor de staatsfinanciën en betalingsbalans, zullen de beoordeling van Suriname niet ten goede komen.

Oud-LVV-minister Setrowidjojo ontvangt al 13 maanden geen vergoeding

Oud-bewindsman naar rechter

Kopstukken PL door NDP'ers benaderd om over te stappen


Oud-minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij is naar de rechter gestapt, omdat hij al dertien maanden, sinds hij minister af is, geen vergoeding heeft ontvangen. Setrowidjojo zegt vandaag, vrijdag 24 april 2015, op Starnieuws dat hij president Desi Bouterse aangeschreven heeft. Een tweede brief heeft ook geen resultaat opgeleverd. Hij vindt het absoluut niet kunnen, dat op deze manier vanuit de hoogste leiding van het land wordt gehandeld. De president moet de resolutie tekenen. Ook zijn collega Raymond Sapoen, PL-presidentskandidaat en oud-minister, wordt niet betaald.

Setrowidjojo, die partijraadvoorzitter is van de Pertjajah Luhur (PL), en partijvoorzitter Paul Somohardjo stellen, dat verschillende partijkopstukken door NDP'ers worden benaderd om over te lopen. Ook Setrowidjojo kreeg bezoek van een tussenpersoon die hem probeerde over te halen om een gesprek met Bouterse te hebben. 'Ik ben niet te koop. Als ik uit de Pertjajah Luhur stap, ga ik uit de politiek. Een man een man een woord een woord.'

Somohardjo zegt, dat het lijkt alsof de jacht is geopend op PL-prominenten. Ook Ingrid Karta-Bink is gebeld om over te lopen naar de NDP. Bink zei gisteren tijdens een persconferentie, dat er veel geruchten worden verspreid. Zij hoopt dat met haar verklaring, dat ze PL blijft en totaal geen behoefte heeft om de partij te verlaten, de geruchtenmachine zal stoppen dat ze naar de NDP gaat. Ook Sapoen, die ondervoorzitter is van de partij, is gevraagd om de PL vaarwel te zeggen.

Setrowidjojo zegt het onsmakelijk te vinden, dat hij nog steeds niet over zijn geld kan beschikken, terwijl hij het land negen jaar als minister heeft gediend. Hij had geen andere keus dan naar de rechter te stappen.

Rechter: Gaming Control Board op Curaçao weigert terecht casinovergunning te verstrekken

Verschil van mening over of Campo Alegre hotel is of niet

Casinovergunning kan alleen worden afgegeven aan hotels, niet aan een bordeel


De Gaming Control Board op Curaçao heeft terecht een casinovergunning geweigerd aan Rectour, de exploitant van Campo Alegre Resort. Dat heeft het Gerecht in Eerste Aanleg afgelopen woensdag beslist, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 24 april 2015.

Rectour Corporation nv tekende op 23 september 2014 beroep aan tegen het besluit van de Stichting Gaming Control Board (GCB). De GCB, als adviesorgaan van de minister van Financiën, deelt de exploitant van Campo op 12 augustus dat jaar in een brief mee dat zij ‘niet over kan gaan tot de verlening van een casinovergunning’. Rectour en de GCB verschillen van mening over het feit of Campo Alegre al dan niet een hotel is, zo blijkt uit de uitspraak van rechter Martinez. Alleen aan hotels kan een casinovergunning worden verleend.

In 2005 heeft de overheid aan Rectour een hotelvergunning verleend voor de exploitatie van het Campo Alegre Resort, een besloten complex met 150 kamers. Het resort voldoet aan de omschrijving van een hotel zoals opgenomen in de Vergunningslandsverordening (art.1): elke gelegenheid waar aan tien of meer personen, niet zijnde bloed- of aanverwanten van de houder en niet bij hem in dienst, tegen vergoeding huisvesting met bediening verleend wordt.

Maar, in deze zaak moet volgens de rechter worden uitgegaan van de Landsverordening casinowezen Curaçao (voorheen Eilandsverordening casinowezen Curaçao). Daarin wordt een hotel omschreven als ‘een gebouw of een op een aaneengesloten terrein zich bevindend complex van gebouwen, waarin in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving een hotelbedrijf wordt uitgeoefend, waarbij de bedrijvigheid aantoonbaar gericht is op de internationale markt voor toerisme’. In die zin is Campo Alegre geen hotel, meent de GCB en weigert daarom de vergunning voor een casino. 'Het resort is een bordeel en heeft als primaire taak om seksuele diensten aan lokale mannen aan te bieden en niet het onderdak en hoteldiensten aan reizigers.'

Rectour ziet dat anders. Het merendeel van de inkomsten van het resort zou juist komen van de kamers die worden verhuurd aan meerderjarige buitenlanders, ‘inclusief vrouwen die niet in Curaçao woonachtig zijn en die over een in Nederland afgegeven Nederlands paspoort beschikken’.

Maar, naar het oordeel van het gerecht kunnen de prostituees niet als toerist worden aangemerkt, omdat hun verblijf in het resort gericht is op het verdienen van inkomsten. Rectour heeft niet kunnen onderbouwen dat Campo Alegre Resort ‘vooral inkomsten genereert met de accommodatie van buitenlanders die niet binnen het resort als prostituee werkzaam zijn’. Rechter Martinez verklaart het beroep dan ook ongegrond.

Mevrouw Erline Tuur in Amsterdam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

(Bron foto's: R. Hoost)
Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan spelt onderscheiding op

Tuur actief in diverse Surinaamse maatschappelijke organisaties


De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft vanochtend, vrijdag 24 april 2015, mevrouw Erline Tuur namens Koning Willem-Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van der Laan sprak de volgende woorden aan het adres van mevrouw Tuur:

'U bent vrijwilliger geweest bij diverse organisaties voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland.
Zo was u vrijwilliger bij de Stichting Welsuria die mensen in Nederland wegwijs maakte nadat zij - na de onafhankelijkheid van Suriname - naar ons land kwamen. U bent de oprichter van en vrijwilliger bij de Caribbean Werkgroep van de vrouwensociëteit Academica. Deze werkgroep organiseerde activiteiten en themadialogen om academici te stimuleren iets voor de maatschappij en voor de jeugd in het bijzonder te doen.Binnen de Evangelische Broedergemeenschap van de Koningskerk heeft u vele rollen vervuld. Zo hebt u bijvoorbeeld jarenlang het Paasontbijt verzorgd en de dag van de vrijwilligers, de Wrokoman Dee, georganiseerd. Jarenlang coördineerde u werkzaamheden van de 200 vrijwilligers die de kerk telt.

Mevrouw Tuur, u bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.'


Naast mevrouw Tuur werden nog twee Surinaamse dames benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, te weten mevrouw M.G.U. Rellum, waarover de burgemeester het volgende zei:

In 1970 hebt u, samen met anderen, de ‘Stichting Belangen Behartigen van Surinaamse Vrouwen’ opgericht. Als voorzitter van de stichting hebt u vele bijeenkomsten met diverse thema’s georganiseerd en hebt u talloze vrouwen bij kleine en grote problemen geholpen.
U hebt een aantal toneelstukken geschreven. Die gaan over onderwerpen die leven in de Surinaamse gemeenschap in Nederland en waarvan u vindt dat er aandacht aan gegeven moet worden. Samen met anderen hebt u met deze stukken vele podia door het hele land bespeeld.
Bij ‘radio mArt’, één van onze lokale radiozenders, presenteert u het spiritueel en empowerment radioprogramma “Gado Wortu Na Brede Dji Wi” (het woord van God is als het brood des levens), waarbij diverse sociaal maatschappelijke thema’s, anekdotes en uw sterke geloof in de Bijbel centraal staan. Sinds 1970 weten leerlingen die hun eindexamen willen halen dat ze bij u terecht kunnen voor de laatste examentraining. Honderden scholieren hebt u geholpen aan het felbegeerde diploma.


En mevrouw L.J. Feller en over haar wist burgemeester Van der Laan het volgende te zeggen:

Mevrouw Feller, u wordt geroemd om uw hulpvaardigheid voor uw medebewoners in Amsterdam Zuidoost. Niemand lijkt tevergeefs een beroep op u te doen. Uw bewogenheid blijkt uit onder meer uit de wijze waarop u al sinds 1988 mantelzorgster voor uw moeder bent. Daarnaast bent u al decennia vrijwilliger binnen het drugspastoraat Amsterdam Zuidoost. En sinds 1999 bent u mede organisator van muzikale activiteiten voor talentvolle jongeren voor het artiestenbureau ‘Hot Shots Events’.
Ook bent u al meer dan twintig jaar op bewogen wijze actief om nabestaanden te ondersteunen na het verlies van hun dierbare. Zoals iemand in uw directe omgeving het formuleert: “Je kunt altijd op Lia rekenen." 

Mevrouw Feller, u bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

(Red. De Surinaamse Krant)

Surinaamse Islamitische Vereniging wil terroristische organisaties als IS bespreekbaar maken

(Bron foto: Surinaamse Islamitische Vereniging)
'Terreurbewegingen zijn geen ver-van-mijn-bed-show voor Suriname en niet exclusief probleem van moslims'

'Nu bespreekbaar maken zodat mensen weten ervan af te blijven'


'De vergissing die men maakt is te veronderstellen dat terroristische bewegingen als IS (Islamitische Staat) een probleem zijn van de moslims. Het zijn echter vooral mensen die uit achtergestelde situaties komen en die het heel moeilijk hebben, die ingaan op allerlei aantrekkelijke beloftes van verbetering en beloningen van IS. Het komt discriminerend over om te stellen dat dit een exclusief probleem is van moslims. Armoede en slechte leefomstandigheden regarderen de totale gemeenschap', zegt Robbert Biepat, voorzitter van de Surinaamse Islamitische Verenging vandaag, vrijdag 24 april 2015, in de Ware Tijd.

Volgens Bipat zijn terreurbewegingen in de wereld zijn geen ver-van-mijn-bed-show voor Suriname meer en moet dit probleem vanaf de wortel worden aangepakt om beïnvloeding van vooral jongeren te voorkomen.

Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moslim Associatie, pleit ook ervoor dat binnenkort aandacht wordt geschonken aan het IS-fenomeen. 'Er zijn mensen die zeggen dat dit geen probleem is in Suriname waardoor wij er hier niet over hoeven te praten. Maar, dat is verkeerd. Wij moeten dit soort slechte zaken nu al bespreekbaar maken zodat mensen zullen weten om ervan af te blijven.'

Zij doen deze uitspraken naar aanleiding van het besluit van de Surinaamse autoriteiten om onlangs een 16-jarige knaap uit Jamaica, die op doorreis was naar Nederland, terug naar huis te sturen. Aan de hand van zijn reisplan, vermoedde de politie dat hij van plan was door te reizen naar Turkije, van waaruit hij zich bij IS in Syrië zou aansluiten. In Jamaica aangekomen, werd hij meteen aangehouden en onderworpen aan een onderzoek.

Zijn familie was ervan overtuigd, dat hij zijn armoedige situatie had willen ontvluchten om naar zijn moeder en oma te gaan. Zijn moeder, die in Engeland woont, had de jongen al zes jaren niet gezien. Maar, omdat hij geen visum had gekregen voor Engeland werd besloten om zijn moeder en oma op Schiphol te ontmoeten om vervolgens op een later moment door te reizen naar Engeland.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

LVV-minister niet gevoelig voor protesten onafhankelijke rijstboeren Nickerie

'LVV voert gesprekken met organisaties en niet met individuen'

Gemaakte afspraken met rijstboeren worden niet gewijzigd


Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is niet gevoelig voor de protesten van een groep onafhankelijke rijstboeren in het district Nickerie. Hij is en blijft duidelijk over het standpunt van de regering dat de padieboeren de tegenwaarde van 60 Amerikaanse dollar per hectare ingezaaide padie, een zak kunstmest en een zak ureum ontvangen. Meer kan, volgens de bewindsman, niet worden gegeven. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 24 april 2015.

Deze boodschap heeft de bewindsman ook gegeven aan de onafhankelijke boeren, die vertegenwoordigd worden door Radja Ahmadkhan. Deze groep boeren hield woensdag een protestactie op het Volksplein in Nickerie door daar hun tractoren te parkeren. Die tractoren werden gisternacht door de politie verwijderd van het Volksplein om de openbare orde en rust te herstellen.

Algoe heeft gisteren in zijn ministerie een gesprek gehad met een delegatie van de groep onder leiding van Ahmadkhan. Aan Rasonic Televisie zeuiAlgoe, dat LVV niet met individuen gesprekken voert, maar met organisaties.


Hoewel de boeren zeggen dat ze georganiseerd zijn, blijkt dat de vereniging nog niet is opgericht. Er kunnen geen statuten en de laatste notulen worden overgelegd.
Naast de twee boerenorganisaties, Vereniging van Padieproducenten en de Surinaamse Padieboeren Associatie, is er sinds kort sprake van een groepje onafhankelijke boeren.

Algoe en zijn collega van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, hebben op 11 april in Nieuw Nickerie een onderhoud gehad met de drie organisaties. De zaak was volgens de bewindslieden beklonken, maar de leden van de organisaties bleken achteraf toch tevreden te zijn. Bij het gesprek van gisteren bleven de onafhankelijke boeren, die Srd 900 per hectare gesubsidieerd willen krijgen, ontevreden.

'Wij hebben hen uitgelegd dat wij niet meer kunnen doen. Wij blijven bij ons standpunt', stelt Algoe.

Jörgen Raymann benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Raymann en zijn trotse moeder (Bron foto: RTL Nieuws)
Bekende presentator ontvangt lintje in woonplaats Almere


Jörgen Raymann is vandaag, vrijdag 24 april 2015, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De presentator kreeg het lintje in zijn woonplaats Almere opgespeld, zo is bekendgemaakt door de omroep NTR.

Raymann zet zich naast zijn televisiewerk onder meer in voor kindertehuizen in Suriname en is hij ambassadeur van Unicef. Hij dankt de eer ook door zijn 'voorbeeldfunctie die hij vervult in de multiculturele samenleving'.

De moeder van Jörgen was speciaal uit Suriname overgevlogen om bij het bijzondere moment aanwezig te zijn en ze is natuurlijk apetrots, aldus RTL Nieuws.

'Raymann polariseert niet, maar zet ons zonder belerend te zijn aan het denken. Hij maakt ons aan het lachen, meestal om onszelf. Zo houdt hij ons een spiegel voor', aldus burgemeester Annemarie Jorritsma die het lintje vanmorgen bij Jörgen opspelde.

De jaarlijkse lintjes worden vandaag ter ere van Koningsdag uitgedeeld.

Vader steekt 3 van zijn kinderen (1, 4 en 8 jaar) in de buik

Kinderen ernstig gewond in ziekenhuis opgenomen


Een vader (35) heeft rond middernacht drie van zijn kinderen ernstig verwond aan de Iduweg, Tammenga, Paramaribo. De kinderen zijn 1, 4 en 8 jaar jong. De man heeft hen steekverwondingen toegebracht in de buik. De slachtoffers zijn met ambulances vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 24 april 2015.

Starnieuws bericht te hebben vernomen van een agent, dat de dader ter plekke werd aangetroffen toen de politie arriveerde en werd meteen gearresteerd.

De kinderen zijn er ernstig aan toe. De politie meldt, dat op grond van bepaalde feiten en omstandigheden het vermoeden bestaat, dat de vader de kinderen medicamenten heeft toegediend alvorens hen te steken met een mes.

Na zijn daad zou Ashwien J. volgens zijn verklaring hebben geprobeerd zichzelf van het leven te beroven . Hij heeft een verwonding aan zijn linkerpols.

De moeder van de kinderen is verbijsterd over het gebeurde, aldus Starnieuws.

LC Media geeft uitkomsten opiniepeiling officieel vrij

Peiling in samenwerking met Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond


Het Surinaamse bedrijf LC Media van Carlos Durham heeft vandaag, vrijdag 24 april 2015, officieel de uitkomsten van de door het bedrijf uitgevoerde opiniepeiling bekendgemaakt. 

De afgelopen dagen was er al het nodige over de peiling uitgelekt en werd er hier en door door media en ook door bijvoorbeeld de criticus/schrijver/publicist Julian With op gereageerd.

Misplaatste en vooral voorbarige reacties, omdat niemand in het bezit was van het officiële eindrapport van de peiling. With ging zelfs zo ver door een brief met ongezouten kritieken, zonder in het bezit te zijn van onderstaand eindrapport, op de peiling en de bijdrage van Maurice de Hond op die peiling aan de Nederlander te sturen.(Red. De Surinaamse Krant)