zaterdag 25 april 2015

Vakbond op Curaçao maakt zich grote zorgen over gang van zaken bij Autobusbedrijf Curaçao

Bondsvoorzitter Meulen: 'Er is sprake van chaos sinds overlijden directeur'


Vakbond UGTK/Cadmu op Curaçao maakt zich grote zorgen over de huidige gang van zaken bij Autobusbedrijf Curaçao (ABC). Volgens voorzitter Wendell Meulen is er sprake van een chaos bij het bedrijf sinds directeur Riles Paulina eerder dit jaar overleed, aldus bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 25 april 2015.
 
Sinds het overlijden van Paulina wordt het bedrijf geleid door een managementteam met president-commissaris Edmiro ‘Miro’ Anita aan het hoofd. Volgens Meulen zijn de huidige problemen deels te wijten aan het feit dat er geen waarnemer was toen Paulina nog in leven was. 'Wij hebben er vaak op gewezen dat er een vervanger moest worden benoemd. Het bedrijf was hiermee bezig toen Paulina overleed. ABC zit nu als bedrijf met de gevolgen hiervan opgescheept.'

Uit de woorden van de UGTK/Cadmu-voorzitter kan worden opgemaakt, aldus de krant, dat er bij ABC sprake is van een machtsvacuüm.

'In de statuten is er geen voorzitter van een managementteam die het bedrijf moet leiden. Je hebt nu te maken met een Raad van Commissarissen die op de stoel van de directie is gaan zitten. De RvC houdt zich met dingen bezig die volgens de statuten niet tot haar takenpakket behoren. Bovendien is een meerderheid van de Raad van Commissarissen (RvC) afgetreden, omdat de zittingsperiode was afgelopen. Van de zeven zijn er maar drie over.'

Meulen hekelt het feit dat de RvC zich meer en meer gaat bezighouden met zaken die niets te maken hebben met haar oorspronkelijke taak, namelijk toezicht houden, en zich nu met de dagelijkse leiding van het bedrijf bemoeit.

'Het bedrijf wilde inzage in de implementatie van swipen in bussen, wat zij ook op Curaçao willen introduceren en hoe dat op Aruba functioneert. Drie managers en drie leden van de RvC zijn naar Aruba gegaan. Nu horen wij dat de RvC-leden de manier van aanschaffen van nieuwe bussen willen aanpassen en dat een RvC-lid zelf heeft besloten om een keer per week in het kantoor van de overleden directeur te gaan zitten om klachten van het personeel aan te horen.' Als vakbond maakt UGTK/Cadmu zich volgens Meulen zorgen over deze gang van zaken.

De vakbond verzoekt de politiek verantwoordelijken om zo spoedig mogelijk bij het bedrijf in te grijpen. ABC valt onder de PNP, die de nieuwe minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) moet leveren.

'Wij hebben met PNP-leider Humphrey Davelaar gesproken. Hij heeft toegezegd dat ABC de hoogste prioriteit zal krijgen voor de nieuwe minister van VVRP. Wij hopen dat deze zaak zo snel mogelijk geregeld wordt en dat ABC weer als een gewoon bedrijf zal gaan functioneren.'

Twee billboards VHP door 'vandalen' vernield

VHP geconfronteerd met vernielingen propagandamaterialen verkiezingen


Vandalen hebben kans gezien om 's nachts twee billboards met banners van de VHP,geplaatst op de hoek van de Helena Christinaweg en de Indira Gandhiweg te vernietigen. Dat meldt vandaag, zaterdag 25 april 2015, het landelijk campagne managementteam van de partij in een persbericht.

De coördinator van de Ordedienst en Logistiek, Narindra Barhoe, heeft aangifte gedaan bij de politie van Nieuwe Grond.

Onlangs werd ook melding gemaakt van ten minste een beschadigde billboard in het district Commewijne. Ook werd door leden van de tegenpartij een sheriffhoed in brand gestoken, aldus de VHP. Voorts circuleert op Facebook een filmpje waarbij een persoon een VHP-vlag in brand steekt.

De VHP danwel haar leden maken zich niet schuldig aan het vernielen van propagandamateriaal van andere partijen. Een ieder heeft zijn of haar politieke kleur en mensen kunnen hun eigen inzichten hebben van zaken, aldus het landelijk campagne managementteam van de partij.

Ook mogen mensen zo nu en dan verschillen van mening, maar dat mag geenszins de reden zijn om propagandamateriaal van welke partij dan ook te vernietigen. De VHP is nog steeds voorstander van het eerlijk en sportief politieke campagne voeren naar de verkiezingen toe. De VHP veroordeelt dit vandalistisch gedrag en verwacht dat haar propagandamateriaal en haar leden met respect worden behandeld.

De VHP roept onder andere de president op om als leider van de NDP haar leden te wijzen op c.q.te onderwijzen in de door partijen getekende ethische code voor de campagnevoering.

Pensioengelden personeel EBS worden door directie in bedrijf gestoken.....

Al gedurende 15 jaar worden pensioengelden misbruikt


Arbeiders van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, kijken al minstens vijftien jaren lang toe hoe hun pensioengelden worden gebruikt om de levering van stroom aan de samenleving mogelijk te maken. De vakbeweging wil uiterlijk 4 mei een oplossing hiervoor van het bedrijf en de regering.

'Het gat in het pensioenfonds wordt steeds groter en ligt in de orde van miljoenen Surinaamse dollars. Sommige mensen gaan met pensioen en kunnen niet eens uitbetaald worden', zegt Steve Geerlings,  voorzitter van de bond van werknemers bij EBS (OWOS) vandaag, zaterdag 25 april 2015, in de Ware Tijd.

'Er is zelfs gebruikgemaakt van de gelden van onze kredietcoöperatie.'

Willy Duiker, waarnemend algemeen directeur van de EBS, bevestigt dat er al geruime tijd gebruik wordt gemaakt van de gelden van de werknemers. 'Als ik moet kiezen tussen het betalen voor olie van Staatsolie om de machines te draaien en voor het storten in het pensioenfonds, is de keus makkelijk gemaakt. Onze taak als bedrijf is om ervoor te zorgen dat de lichten niet uitgaan.'

De kern van het probleem ligt volgens Geerlings bij het feit dat de huidige stroomtarieven ver beneden de kostprijs liggen. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen riep de bond op om zaken niet te laten escaleren, maar om in overleg met het ministerie een oplossing te zoeken.

De bewindsman deed ook een beroep op de EBS om onder alle omstandigheden de stroomvoorziening aan de samenleving te garanderen.

Padieboeren Associatie betaalt kosten wegslepen tractoren door politie Nieuw Nickerie

Alle tractoren gebruikt bij actie op Volksplein van leden SPBA

Politie controleert of tractoren verzekerd zijn


De Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) heeft de kosten voor het wegslepen van tractoren die afgelopen week korte tijd geparkeerd stonden als protest op het Volksplein, door de politie in Nickerie vandaag, zaterdag 25 april 2015, betaald, aldus Starnieuws. Het zou gaan om Srd 800. De tractoren konden vanaf een uur vanmiddag worden opgehaald door de padieboeren bij het politiebureau van Nieuw Nickerie.

De voorzitter van de SPBA, Harrinanan Oemraw, zegt dat het gaat om tractoren van zijn leden. Daarom heeft de organisatie besloten om de kosten die de politie donderdag heeft moeten maken voor het wegslepen, te betalen.

Oemraw zal aan Radja Ahmadkhan, die de actie van de groep onafhankelijke rijstboeren georganiseerd had, vragen om de boeren op te roepen om de tractoren af te halen. Als dat niet gebeurt, zal de SPBA deze transporteren.

De politie heeft gevraagd of de eigenaren van de tractoren met een verzekeringsbewijs komen. De tractoren mogen namelijk niet op de openbare weg rijden als ze niet verzekerd zijn. Wie geen verzekeringsbewijs heeft, zal de tractor moeten, laten, wegslepen.

Radja en een groep boeren stonden vanochtend in de omgeving van het Volksplein. Zij hadden de boeren opgeroepen voor een bijeenkomst om tien uur. De boeren moesten Srd 50 per tractor betalen bij de politie om ze weg te mogen halen en protesteerden hiertegen. Nu zijn de kosten betaald door de SPBA. Het geld is afkomstig van contributiegelden die gehaald zijn uit de kas van de boerenorganisatie.

Ministers Curaçao akkoord met wetsontwerp exploitatie olie en gas

Premier Asjes: 'Na goedkeuring Staten weg vrij voor exploitatie olie gas in wateren Curaçao'


De Raad van Ministers van Curaçao heeft deze week het wetsvoorstel voor de exploitatie van olie en gas naar de Staten gestuurd. Dat maakte minister-president Ivar Asjes bekend op de wekelijkse persconferentie, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 25 april 2015.

'De Raad van Ministers is akkoord gegaan met het wetsontwerp. Dat is een belangrijke stap op weg naar een nieuwe pilaar van onze economie. Na goedkeuring door de Staten is de weg vrij voor de exploitatie van olie en gas in de territoriale wateren van Curaçao.' Hiervoor werd vorig jaar het bedrijf Kompania di Petroli i Gas Kòrsou nv (KPGK) opgericht.

Op de vraag of Curaçao niet te laat is met deze wet, reageerde Asjes ontkennend. 'Er is onderzoek gedaan en de indicaties zijn positief. De kans op succes is zeker aanwezig.'

Met de nieuwe wet wordt boren naar gas en olie mogelijk. Maar, het voorwerk is al gedaan. Asjes vindt een vergelijking met buureiland Aruba, waar het bedrijf Repsol al een tijd bezig is met onderzoek naar exploitatiemogelijkheden, daarom niet terecht. 'De situatie op Aruba is niet te vergelijken met Curaçao.'

EBS: Energieverbruik bereikt eind 2015 recordhoogte

Huidige 30 megawatt overschot voor einde jaar verbruikt


Het elektriciteitsverbruik zal vóór eind van het jaar een recordhoogte bereiken. 'Tegen september zal het piekgebruik zitten op 234 megawatt, praktisch evenveel als de totale productiecapaciteit. En de vraag blijft jaarlijks stijgen met 20 megawatt', zegt Sam Mehairdjan, directielid van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), vandaag, zaterdag 25 april 2015, in de Ware Tijd. 

Hij sprak naar aanleiding van de officiële aansluiting van stroom door Staatsolie (SPCS) gisteren op het netwerk van de EBS te Menckendam. De koppeling is mogelijk gemaakt door een zogeheten ondergrondse hoogspanningstransmissielijn met een capaciteit van 161.000 kilovolt.

De lijn is voor ruim 14 miljoen Amerikaanse dollar gefinancierd door Staatsolie. Hiermee kan de EBS alle 62 megawatt elektriciteit die Staatsolie produceert, genoeg voor minstens 93.000 huishoudens, opnemen. De productie van SPCS, samen met het totaalvermogen van de EBS van 113 megawatt en de gemiddelde levering van 65 megawatt door Suralco, betekent dat er nu 240 megawatt beschikbaar is in Suriname. Dat is een stijging van dertig procent in twee jaar tijd.

Eind 2014 was het maximum verbruik nog 210 megawatt.

Mehairdjan, die verantwoordelijk is voor de transmissie en distributie van stroom, verwacht dat het huidige overschot van 30 megawatt, nog vóór eind van dit jaar opgeslokt zal worden door de samenleving en het bedrijfsleven.

'De visie is om meer stroom te produceren dan wat er gevraagd wordt, want binnen een mum van tijd wordt het opgenomen door de samenleving', sprak minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren.

Eventuele V7-regering gaat na 25 mei 'crashprogramma' uitvoeren

Indien regeermacht na verkiezingen wil V7 ontspoord overheidsbeleid op goede spoor brengen


De V7-regering die wellicht na 25 mei aantreedt zal een zogenoemd crashprogramma uitvoeren om het volgens deze politieke combinatie ontspoorde overheidsbeleid weer op spoor te zetten. Verschillende teams van deskundigen zijn al bezig met de voorbereidingen, zoals het formuleren van beleidsmaatregelen. Dat zei V7-coördinator Chandrikapersad Santokhi gisteren bij de presentatie van het V7- verkiezingsprogramma ‘De sleutel voor een duurzame ontwikkeling’. 

V7-partners DA'91-voorzitter Winston Jessurun en NPS-leider Gregory Rusland benadrukten de noodzaak van een noodprogramma. 'Er komt een herstelprogramma om de acute fase te overbruggen', aldus Jessurun vandaag, 25 aprl 2015, in de Ware Tijd.

Rusland zegt, dat bij overname van de regeermacht de situatie goed geïnventariseerd zal worden waarna de juiste beslissingen genomen zullen worden. Alle overheidsverplichtingen omtrent betalingen aan bedrijven en personen die goederen en diensten aan de overheid hebben geleverd zullen worden geïnventariseerd. Volgens hem is de staatsschuld intussen de Srd 6 miljard genaderd.
Bij de wisseling van de regering in augustus 2010 bedroeg de staatsschuld circa Srd 4 miljard, aldus de krant.

Alvorens de schulden te betalen zal gekeken worden naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van deze verplichtingen en de afspraken met schuldeisers. Vervolgens zal snel een balans opgemaakt worden van de inkomsten en uitgaven van de Staat en hoe de betalingen te kunnen verrichten. 'We hebben al eerder gehakt met het bijltje en zullen dat nu weer doen.'

Volgens Santokhi wordt de stembusgang 'de belangrijkste verkiezingen ooit in de geschiedenis van Suriname'. Elke thuisblijver of niet-stemmer zou de bepalende stem kunnen zijn in de verkiezingsuitslag. De V7-partijen gaan de komende weken trachten de zwevende kiezers te overtuigen om op V7 te stemmen.

Nieuwe politie- en brandweerpost in Brownsweg, Brokopondo, in gebruik genomen tijdens politiek feestje...

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Opening lijkt meer weg te hebben van activiteit verkiezingscampagnes ABOP en NDP


Brokopondo heeft sinds gistermiddag, vrijdag 24 april 2015, in de gemeenschap Brownsweg een eigen politie- en brandweerpost. Beide posten werden officieel in gebruik genomen tijdens een, ceremonieel, feestje dat meer weg had van een activiteit als onderdeel van de verkiezingscampagnes van de ABOP en NDP. Bij de opening waren onder andere aanwezig de bewindslieden Edward Belfort (ABOP) van Justitie en Politie en Rabin Parmessar (NDP) van Openbare Werken. De festiviteiten werden deels live uitgezonden door de staatszender STVS.

De beide ministers werden vergezeld van een bonte stoet gehuld in respectievelijk gele en paarse kleuren.

Hoofdkapitein Ludwig Wijnerman verzocht in zijn openingstoespraak de politie om een goede samenwerking met het traditioneel gezag op te bouwen om onnodige uitspattingen te voorkomen.
Sinds het politiestation tijdens de binnenlandse oorlog was vernietigd, was de politie niet meer in het gebied aanwezig. De roep vanuit het gebied naar een eigen politiestation was sinds die tijd enorm groot, volgens het Assembleelid Diana Pokie, die nu lijsttrekker is voor de ABOP en kandidaat voor een zetel in De Nationale Assemblee. Ze hield een vlammend betoog en kreeg veel bijval uit haar gele achterban.

Belfort waarschuwde de bewoners geen onderdak te verschaffen aan criminelen. 'Wij willen de gemeenschap zuiveren.' Ook attendeerde de bewindsman de aanwezigen erop, dat hij geen telefoontjes wil krijgen om te bemiddelen, wanneer iemand is opgesloten. 'Ik heb die bevoegdheid niet en de districtscommissaris ook niet.'

 'Alles staat nu hier, wat nog ontbreekt is een ambulance. Maar, daar wordt ook aan gewerkt. Er staan nog meer complexen voor het gebied op programma. Maar, dat kunnen we in deze periode niet meer waarmaken. Daarom hebben we nog een termijn nodig', sprak Belfort.

Voor Parmessar is het complex het zoveelste bewijs ‘dat deze regering werkt’. Het project heeft ruim Srd 2.3 miljoen gekost. 'Dit is door ons zelf betaald, de anderen hadden ontwikkelingshulp en nog meer en konden deze dingen toch niet doen. Het was echt nodig dat Bouterse president werd. Voor ontwikkeling moet je Bouterse hebben. Daarom gaan we voor nog vijf.' Met deze woorden werd benadrukt, dat de opening van de beide posten feitelijk een politieke activiteit was.

Brandweercommandant Cecil Waal zei, dat met deze kazerne de cirkel rond is, omdat het korps nu in elk district operationeel is. Volgens Waal zal het Kors Brandweer Suriname zich vanuit deze kazerne vooral richten op brandpreventie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Starnieuws)

Eerste lading cassavemeel onderweg naar Barbados - 'Charme offensief' cassavefabriek IAP NV

Vaak bekritiseerde IAP NV toont cassaveproducten in perscentrum Kabinet van de President

LVV-minister: 'Meer IAP's gaan komen'


De cassavefabriek Innovative Agro-Pressing Industries (IAP) NV in het district Para heeft genodigden gisteren kennis laten maken met verschillende cassaveproducten in het perscentrum van het Kabinet van de President. De cassave industrie is gereed voor de nationale en internationale markt, zeggen de initiatiefnemers van het IAP, Robert Power en Kamla Madho. De eerste verscheping van export-cassavemeel vindt vandaag, 25 april 2015, naar Barbados plaats, aldus Starnieuws.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) liet weten, dat er meer IAP's moeten komen. Hij stelde, dat ondanks negatieve geluiden het bestaansrecht van het bedrijf is bewezen.

'We gaan cassave telen en we gaan er zwaar tegenaan gaan', aldus Algoe. Hij was een van de trainers samen met Madho en het IAP-team. Er zijn 743 mensen getraind. Algoe geeft toe dat het niet altijd even goed ging, maar dat de initiatiefnemers het niet hebben opgegeven. De bewindsman zei ook, dat de productie zal worden verhoogd. De IAP is een parastataal bedrijf en valt onder het ministerie van LVV.

'Cassave is goed voor de gezondheid en zal bijdragen aan het verhogen van het gezondheidsniveau van de mens, want je eet wat je produceert en je produceert wat je eet', aldus Algoe.

'Dit is een belangrijk gebeuren binnen de agrarische sector', zei Winston Lackin, minister van Buitenlandse Zaken en feliciteerde de initiatiefnemers en eenieder die heeft bijgedragen aan het tot stand brengen van dit project. Hij zei, dat het nieuwe producten zijn met een nieuwe productielijn die mogelijkheden voor Suriname creëert. Het is een duurzame sector met exportmogelijkheden, aldus sprak Lackin.

Na de training zijn sommige boeren zelf gaan planten. Algoe zei, dat deze boeren geen contract met IAP hadden gesloten. Er is ook niet volgens protocol geteeld en er was ook sprake van verkeerde selectie van cassave. Dit had volgens hem schade toegebracht aan IAP en het ministerie van LVV. Het probleem is inmiddels volgens de bewindsman opgelost, lokale opkopers hadden de cassave opgekocht.

Barbados is de afnemer waarmee IAP in zee gaat. Het gaat om 10.000 kilo cassavemeel, met een geschatte waarde van 40.000 Amerikaanse follar.  Ook op Trinidad & Tobago, Jamaica, Curaçao en Aruba is er een vraag bij de horecasector.

Madho zei, dat nu vooronderzoek plaatsvindt op deze eilanden. De commerciële producten op de markt zijn onder andere cassavemeel-tarwe mix, cassavezetmeel, geraspte cassave, kasripo, cassavefriet en telo. Deze producten zijn vrij van gluten. Het lokale partnerbedrijf in Suriname is Meelmaatschappij De Molen.

De mango van de Venezolaanse president Maduro

Vrouw gooit mango naar hoofd Maduro en krijgt appartement van overheid....Een Venezolaanse vrouw die een mango naar het hoofd van president Nicolas Maduro gooide, krijgt een appartement toegewezen door de overheid. Dat heeft de president gezegd in een televisieprogramma, zo berichten vandaag, zaterdag 25 april 2015, media wereldwijd.
 
De vrouw had op het stuk fruit geschreven, dat ze hulp nodig had en dat de president haar daarover moest bellen. Ze gooide de mango naar eigen zeggen niet met kwade bedoelingen, maar omdat ze ervan droomt om een eigen huis te hebben.


'Ze had een huisvestingsprobleem toch?', reageerde Maduro op televisie, waarna hij zei dat ze een huis krijgt in het kader van een huisvestingsproject van de overheid.

De president liet de vrucht in de uitzending zien. Hij voegde eraan toe dat hij de rijpe mango gewoon gaat opeten.

Maduro, die vroeger buschauffeur was, zat achter het stuur van een touringcar toen hij de mango naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

Regering gestart met diverse asfalteringsprojecten ondanks precaire financiële situatie staatskas

OW-minister: 'Het gaat om bestaande projecten en over nieuwe zal eerst gesproken moeten worden'


President Bouterse kondigde onlangs aan, dat de regering de komende tijd voorzichtig zal moeten omgaan met haar uitgaven. De afgelopen dagen is desondanks, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 25 april 2015, een aantal grote asfalteringsprojecten van start gegaan. 

‘Asfalteringsprojecten, die al gepland en geprogrammeerd zijn, zullen voortgang hebben’, zegt minister Rabin Parmessar van Openbare Werken.‘Over nieuwe projecten zal wel eerst gesproken moeten worden.’

Bij de meeste van de grote projecten heeft de aannemer het project voorgefinancierd. Volgens Parmessar is het geen geheim wat de huidige situatie van de staatsinkomsten is. ‘Iedereen is op de hoogte van de dalende prijzen van olie en goud.’

Of de terugbetaling aan de aannemers van de voorgeschoten gelden gegarandeerd is, kan de minister niet aangeven aangezien hij zich, zoals hij het verwoordde ‘slechts met de technische kant van de projecten bezighoudt’.

De minister gaf gisteren het startsein voor het asfalteringsproject van de Engelbrechtweg. Afgelopen maandag begonnen de asfalteringswerkzaamheden te Koewoerasan en enkele dagen daarvoor startte een asfalteringsproject te Ornamibo. Er zullen nog meerdere projecten in de komende weken geïnitieerd worden.

PL-presidentskandidaat Sapoen en Assemblee-kandidate Karta-Bink weerspreken geruchten over overstap naar NDP

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Geruchten door PL-kopstukken met kracht naar rijk der fabelen verwezen


Presidentskandidaat Raymond Sapoen en de kandidate voor De Nationale Assemblee (DNA) Ingrid Karta-Bink van de Pertjajah Luhur (PL) hebben geen enkele plannen om een overstap te maken naar de Nationale Democratische Partij (NDP). De geruchten die de ronde doen, dat zij mogelijk ook door de NDP  zijn benaderd, werden door beide PL’ers tijdens een persconferentie van de partij gisteren ontkracht. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 25 april 2015.

Karta-Bink zei, dat zij in hart en nieren de partij ondersteunt en dit zal blijven doen. Het verbaast haar niet dat dit gerucht nu de ronde doet. De V7-lijsttrekker geeft aan dat zij een districtscommissaris is geweest, die gewerkt heeft en veel daadkracht heeft. De NDP zou dat volgens haar ook hebben gezien, waardoor zij pogingen zouden ondernemen om haar zover te krijgen. ‘Bij deze Ingrid Karta-Bink is er geen andere politieke partij dan de PL. Laat dit gerucht dan nu meteen eindigen.’

PL-voorzitter Paul Somohardjo zou tijdens de persconferentie hebben aangegeven, dat er verschillende geruchten waren van overlopers, waarbij de naam van Sapoen ook zou zijn gevallen. Sapoen zegt, dat hij waarschijnlijk zelfs standvastiger is dan zijn collega Karta-Bink. Hij geeft toe dat inderdaad zulke geruchten al een tijdje de ronde doen. Met het vertrek van ondervoorzitter Soewarto Moestadja zou hij, Sapoen, naar eigen zeggen, er bij de haren in deze kwestie zijn meegesleept.

Volgens hem zou het gerucht zijn ontstaan, omdat hij in 2010 samen met Moestadja in de PL was opgegaan in het kader van de Javaanse eenwording. Hij was toen voorzitter van de Pendawalima. Ook het feit dat Sapoen in zijn studentenjaren zijn loopbaan bij de NDP zou zijn begonnen, zou een beweegreden zijn geweest. Zijn standvastigheid zou niets te maken hebben met het feit dat hij als presidentskandidaat niets beters bij een andere partij kon krijgen.

Feit is volgens hem dat Sapoen bij de PL is gekomen om te blijven en een bijzondere bijdrage te leveren aan zowel de partij als het land.

Sapoen geeft aan dat hij samen met alle actoren van de partij de stap van Moestadja betreurt. Hijzelf heeft een goed gesprek met Moestadja gehad en wenst hem veel succes toe met zijn verdere carrière. Sapoen vindt toch wel dat bij zulke beslissingen ethische en persoonlijke principes niet overboord moeten worden gegooid.

Minister Belfort: 'Moet ik hangen, omdat ik waarheid heb verteld?'

Bewindsman maakt zich niet druk om mogelijke aangifte oud-OvJ Algoe


Berichten, dat oud-Officier van Justitie (OvJ) Chandra Algoe aangifte zou hebben gedaan tegen minister Edward Belfort van Justitie en Politie, laat de bewindsman koud. 'Ik heb enkel en alleen de waarheid verteld. Deze man heeft niet staan liegen daar. Moet ik hangen, omdat ik de waarheid heb verteld? Dan hang ik liever, maar ik ga niet liegen', aldus Belfort vandaag, zaterdag 25 april 2015, in een reactie in de Ware Tijd.

Algoe kondigde begin deze week via de media aan aangifte te zullen doen tegen Belfort, maar ook tegen de Ware Tijd en een journalist. Zij is van mening, dat de minister haar naam te grabbel gegooid heeft en dat de krant 'het principe van hoor en wederhoor' niet zouden hebben toegepast. Noch de minister noch de krant hebben formeel bericht gehad van de aangifte, aldus de Ware Tijd.

De Ware Tijd heeft, zo schrijft zij, 'uitputtend geprobeerd' een reactie van Algoe op de beschuldiging van Belfort te krijgen. De oud-OvJ weigert in een e-mailconact met de redactie inhoudelijk in te gaan op de kwestie. Zij mailde terug: 'Ik neem aan dat u de gaten in de redenering zelf hebt gehoord. De rest handel ik af met de deken van de orde. Wij gaan door een zware selectieprocedure heen en ik heb het prima gehaald.'

Om verduidelijking gevraagd wat zij met 'de gaten in de redenering' zou bedoelen, reageerde Algoe niet.

Minister Belfort beschuldigde zijn ex-minister Chandrikapersad Santokhi begin deze maand in De Nationale Assemblee door te zeggen dat hij Algoe als beleidsadviseur in dienst had genomen, terwijl hij wist, dat zij wegens fraude ontslag zou hebben genomen bij het Openbaar Ministerie.

Michael van Praag weet zich gesteund door Surinaamse voetbalbond in strijd FIFA-voorzitterschap

'Zijn programma spreekt ons erg aan en KNVB zet zich al jaren in voor voetbal Suriname'


Michael van Praag weet zich op 29 mei tijdens de verkiezingen voor het voorzitterschap van de FIFA verzekerd van de steun van Suriname. Dat vertelde John Krishnadath, voorzitter van de voetbalbond van het land, gisteren, vrijdag 24 april 2015, aan het ANP z berichtten gisteren en vandaag diverse Nederlandse media.

'Zijn programma spreekt ons erg aan. Hij wil zich bijvoorbeeld ook inzetten voor kleinere landen. Er is voor hem gelukkig meer dan Europa. Daarnaast is taal voor ons een bindende factor. Het speelt ook mee dat de KNVB zich al jaren inzet voor verschillende voetbalprojecten in Suriname', zegt Krishnadath.

Van Praag is blij met de openlijke steun van Suriname. 'De KNVB en ikzelf onderhouden al jarenlang een goede relatie met de Surinaamse bond. Ik ben verheugd dat John Krishnadath de steun van Suriname aan mij op deze wijze uitspreekt. Hij had het mij al eerder laten weten, maar dit publieke statement waardeer ik vanzelfsprekend zeer.'Krishnadath betreurt dat verschillende bonden hun steun hebben uitgesproken aan Sepp Blatter tijdens het congres van de CONCACAF. 'Dat was erg onfatsoenlijk tegenover de uitdagers van Blatter. Dan geef je een verkeerd signaal af. Alsof de rest kon ophoepelen. Ik weet dat collega's van andere bonden daar net zo over denken. Die zijn in de aanloop naar de verkiezingen misschien ook anders gaan denken.'

Suriname spreekt als eerste land openlijk de steun uit voor Van Praag. België, Zweden, Schotland, Roemenië, Faröer-eilanden en Nederland hebben laten weten de kandidatuur van de geboren Amsterdammer te steunen, maar het is niet gezegd dat al die landen op 29 mei ook op de voorzitter van de KNVB stemmen.

Uiteindelijk brengen 29 mei maar liefst 209 bonden hun stem uit in Zürich.

Nieuw bedrijf voor opwekken energie is Energy Producers Suriname NV

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Nieuwe onderneming heeft beheer over energiecentrales


Energy Producers Suriname NV is de naam van het bedrijf dat opgericht is voor het opwekken van energie. Dit meldt Starnieuws vanochtend, zaterdag 25 april 2015. President Desi Bouterse liet afgelopen maandag al weten, dat hij de statuten van de NV had getekend. Deze zijn gisteren gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. Het gaat om scheiding van de opwekking en de distributie bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS).

De nieuwe NV zal verder het beheer voeren over energiecentrales. Een ander doel is het verrichten van alle handelingen en het aangaan van transacties. Het maatschappelijk kapitaal van de NV bedraagt Srd 500 miljoen, verdeeld over een miljoen aandelen van Srd 500. Bij de oprichting zijn 600.000 aandelen geplaatst. De Staat Suriname neemt deel met 599.999 aandelen. Stichting Planbureau heeft één aandeel.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere directeuren die over de Surinaamse nationaliteit moeten beschikken. De directie kan ook gevoerd worden door een rechtspersoon. Er wordt een raad van commissarissen benoemd bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven leden die in Suriname woonachtig zijn en over de Surinaamse nationaliteit moeten beschikken.

Het verzoekschrift van minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen ontving de president via een missive van de vicepresident op 18 maart dit jaar. Namens Stichting Planbureau is Joyce Karjodimedjo de medeoprichter van de NV.

Jack Menke kritisch over opiniepeiling LC Media/Maurice de Hond

'Eindrapport geeft over enkele noodzakelijke aspecten geen verantwoording'

'Gehanteerde methodologie onduidelijk'


Jack Menke, die samen met John Krishnadath een pionier is in het houden van opiniepeilingen - althans, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 25 april 2015 -, plaatst enkele kanttekeningen bij de opiniepeiling van LC Media/Maurice de Hond. 'De methodologie van de  gehouden enquête is onduidelijk en geeft onvoldoende verantwoording van de wijze waarop de peiling is gedaan', aldus Menke.

De kern van de methode wordt als volgt weergegeven:
'Dertig enquêteurs hebben na verkrijgen van instructies van Maurice de Hond, uitgerust met een tablet, de vragenlijst bij de geïnterviewden thuis of in de directe omgeving, afgenomen. Hierbij is gewerkt volgens de random walk methode. In de zes gepeilde districten woont 86% van het electoraat.'

Menke zegt dat in het rapport geen verantwoording is gegeven van de volgende noodzakelijke aspecten:
- Het steekproefkader dat als administratief bestand voor de kiezerspopulatie is gebruikt.
- Type kanssteekproef.
- Wijze van steekproeftrekking, dat wil zeggen de selectie van respondenten
- De kenmerken van de enquêteurs, type training, supervisie en controle in het veld.
- De non-respons (uitval van respondenten) en wijze van vervanging.
- De evaluatie van de steekproef en met name de mate waarin het aselect karakter (toevalsmechanisme) gegarandeerd is, dat wil zeggen dat elke kiezer een gelijke en bekende kans heeft om in de enquête geselecteerd te worden. De analysemethode en resultaten zijn, volgens Menke vandaag op Starnieuws, onduidelijk en onvolledig. Er ontbreken cijfers over de 'weet niet'-kiezers (zwevers) en 'stemt niet' kiezers in de tabellen.

In de peiling van LC Media/De Hond is de zogenoemde random walk methode gebruikt. Degenen die deze methode gebruiken, maken met een random nummer (toevalsgetal) een selectie van een woning; daarna wordt er een persoon gekozen met behulp van een random tabel voor huishoudleden waaruit een huishoudlid wordt geselecteerd. De random walk methode is doorgaans niet ideaal omdat deze vaak niet of onvoldoende garandeert dat elke kiezer een gelijke en bekende kans heeft om geselecteerd en geënquêteerd te worden. Het toevalsmechanisme, de basis van kansststeekproeven die het mogelijk maakt conclusies te trekken over de populatie, komt dan in gevaar.
De peiling van LC Media/De Hond is, volgens Menke, onduidelijk over hoe deze methode is toegepast, en welke de veldinstructies waren voor de enquêteur.

De ideale methode voor een betrouwbare peiling is een aselecte steekproef (op basis van toeval) te trekken uit een up-to-date bestand met kiezers. Vervolgens moeten goed getrainde en gemotiveerde enquêteurs strikt de veldinstructies volgen om respondenten te selecteren en de uitval minimaal te houden. Dit moet resulteren in afgerond enquête-onderzoek waarbij alle kiezers een gelijke en bekende kans hebben om in de enquête geselecteerd en geënquêteerd te worden.

Voor steekproeffouten, die inherent zijn aan steekproefonderzoek, kunnen statistische betrouwbaarheidsintervallen worden berekend. Dit brengt met zich mee dat voor ieder geven percentage een onder- en bovengrens kan worden vastgesteld waarbinnen het ‘werkelijk’ percentage zal liggen bij een gegeven waarschijnlijkheidsgraad (die vaak op 95% wordt gesteld). Zo zou bijvoorbeeld voor de 3.4% ‘stemt niet’ in een bepaalde peiling de bovengrens op ongeveer 5% en een ondergrens op 1.8% kunnen liggen. Dit betekent dat bij een waarschijnlijkheidsgraad van 95% het verwachtbaar is dat 95% van de steekproeven die we zouden kunnen trekken een interval oplevert (tussen 1.8% en 5%) waarbinnen de populatiewaarde van ‘niet stemmers’ zit.