zondag 26 april 2015

Speerpunten in het V7-verkiezingsprogramma

Algemeen geformuleerde aandachtspunten V7


Starnieuws heeft vandaag, zondag 26 april 2015, onderstaande aandachtspunten, als 'een samenvatting', uit het V7-verkiezingsprogramma, dat 65 pagina's telt, gefilterd en gepubliceerd:

- De soevereiniteit van Suriname te beschermen en de rechtsstaat     te herstellen, zodat burgers veilig en in vrijheid kunnen leven en zich weten te beschermen.
- Voortdurend te werken aan versterking van de natie.
- Effectief inhoud te geven aan het recht van elke burger op goed openbaar bestuur.
- De arbeidende mens, bedrijven, maatschappelijke groepen, politieke partijen, religieuze organisaties, en alle burgers te beschouwen als waardevolle partners en hen te betrekken in het vormgeven en leiden van de verdere opbouw van het land.
- Gelijke kansen te creëren voor iedereen, op de gebieden van onder andere gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, arbeid en toegang tot grond en kapitaal ter stimulering van het ondernemerschap, en een goed leefklimaat. 


- De achterstandspositie van vrouwen, jongeren en personen met een beperking structureel en duurzaam te verbeteren.
- Het sociaal stelsel te repareren, waardoor de sociaal zwakkeren een menswaardig bestaan kunnen leiden.
- Het binnenland te transformeren van verzorgingsgebied naar ontwikkelingsgebied en onder andere te werken aan het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk in samenwerking met de lokale bevolking.
- Corruptie in al haar verschijningsvormen te bestrijden.
- Duurzame ontwikkeling op gang te brengen gebaseerd op diversificatie van de productie.
- De achteruitgang een halt toe te roepen en terug te keren naar de weg van voorspoed en vooruitgang, hoop en vertrouwen, liefde en respect voor elkaar, integriteit en deskundigheid.
- Integer, rechtvaardig, transparant en behoorlijk bestuur aan de samenleving te garanderen.

BOG wil hogere vaccinatiedekking kinderen dan huidige 85 procent

Bureau voor Openbare Gezondheidszorg werkt aan vijf jaren vaccinatieplan 2016-2020


De vaccinatiedekking bij kinderen in Suriname is 85 procent, maar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) streeft naar een hogere dekking. Om voornamelijk dit doel en enkele andere doelstellingen te bereiken wordt een vijf jaren vaccinatieplan 2016-2020 geformuleerd. 

Dokter Beverly Ting A Kee van het Medisch Centrum zegt vandaag, 26 april 2015, in de Ware Tijd, dat de huidige vaccinatiedekking niet slecht is, maar dat het beter kan.

Sommige ouders verzuimen hun kinderen volledig te laten vaccineren. Pas wanneer de kinderen naar school moeten, worden de zaken in orde gemaakt. Ze zegt dat vaccinatie kinderen tegen tien ziektes beschermt, waaronder mazelen, polio en rode hond. Als ze alle zeven spuitjes, waarvan enkele  combinatievaccinaties zijn, hebben gehad, zijn ze volledig beschermd. Deze ziekten zijn langer dan tien jaar niet gesignaleerd in Suriname, maar het BOG blijft alert.

Dit jaar doet Suriname voor de dertiende keer mee aan de vaccinatieweek. Die is vandaag begonnen en eindigt op 2 mei. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) verwacht dat in deze week zestig miljoen jongeren en volwassenen in 45 landen ingeënt zullen  worden. Ting A Kee zegt dat poli's in het kader van deze week meer tijd zullen besteden aan vaccinatie.

Ook zullen in samenwerking met de Regionale Gezondheidsdienst meisjes tussen de negen en dertien jaar gevaccineerd worden tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. De Medische Zending zal vanaf maandag bewoners van Kwamalasamutu en Apoera inenten tegen mazelen en rode hond.

Joyce Kariodimedjo nieuwe directeur Planbureau in stilte aangesteld

(Bron foto: Planbureau Suriname)
Bond: Stichting Planbureau Suriname werd geheel onterecht geleid door onderdirecteuren


De Raad van Ministers heeft Joyce Kariodimedjo onlangs benoemd tot directeur van de Stichting Planbureau Suriname (SPS). Hieraan werd echter geen ruchtbaarheid gegeven. Het bureau maakte 9 april melding van de benoeming op haar Facebookpagina. Hugo Blanker, voorzitter van de bond bij het Planbureau, zegt vandaag, zondag 26 april 2015, op Starnieuws dat de bond niet gekend is, maar belangrijk is dat iemand van binnenuit benoemd is in deze functie. Zij is intussen ook met een bloemstuk verwelkomd door de bond.

In het directieteam hebben verder zitting John Bouterse, onderdirecteur Ruimtelijke Ordening en Milieu, Lilian Menke-Tangali, onderdirecteur Economische Planning en Ontwikkeling en Deborah Phoelsingh, onderdirecteur Administratieve Dienst.

Blanker stelt dat met de benoeming van een directeur voor SPS, wordt voldaan aan een van de voorwaarden van de statuten.

'Sinds de lacune was ontstaan, zou het Planbureau, wat de dagelijkse gang van zaken betreft, gerund moeten worden door het bestuur van de SPS, onder leiding van de voorzitter Vivian Gordon. Of zou dit bestuur formeel een waarnemer/fungerende directeur moeten hebben aangesteld. Ondanks dit nooit gebeurd is, hebben de (voormalige) onderdirecteuren zich geheel onterecht steeds als directie gepresenteerd. Dit is onstatutair', stelt Blanker.

Niemand heeft ingegrepen, maar de bond heeft duidelijk laten blijken niet eens te zijn met de gang van zaken. In elk geval vindt de bond dat de meest geschikte onderdirecteur nu benoemd is tot directeur.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Moestadja vraagt lidmaatschap NDP aan

Oud-ondervoorzitter PL aanwezig bij NDP-bijeenkomst in Saramaccapolder


Ex-ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) en oud-minister van Binnenlandse Zaken Soewarto Moestadja heeft gisteravond het lidmaatschap aangevraagd van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij was aanwezig op een NDP-bijeenkomst aan de Noordpolderdam in Saramaccapolder. Niet alleen hij en zijn echtgenote, maar ook zijn aanhang in het hele land zal de NDP gaan ondersteunen, zo bericht Starnieuws vanochtend, zondag 26 april 2015.

Hij voerde het woord op het podium en legde uit dat uit loyaliteit naar de PL hij als minister ook zijn ontslag had aangeboden aan president Desi Bouterse. Op 14 april vorig jaar werd de PL uit de coalitie gezet door Bouterse. Hij zei de chantagepolitiek van Paul Somohardjo van PL beu te zijn. Somohardjo antwoordde hierop dat Bouterse bezig was een coup te plegen in zijn partij.

Een jaar later, op 14 april, hield de Pertjajah Luhur wereldwijd een dankdienst om te vieren dat de coup van de NDP mislukt was. Het ironische was, aldus Starnieuws, dat terwijl de Almachtige werd bedankt, de ondervoorzitter van de partij met één been al in de NDP stond.

Moestadja wilde graag kandidaat zijn op de V7 lijst voor De Nationale Assemblee bij de komende verkiezingen, maar de voorkeur is gegeven aan Mike Noersalim.

Moestadja zei gisteravond, dat hij de ontwikkelingsvisie die de NDP heeft, wil voortzetten. Hij prees de aanname van de sociale wetten, de Wet Minimum Uurloon, Algemene Pensioenregeling en de Nationale Basiszorgverzekering. Hij zei ook, dat zijn opvolger op Binnenlandse Zaken, Edmund Leilis, zijn beleid niet heeft afgewezen, maar voortgezet.

'Ik wens de NDP alle succes toe op 25 mei', zei Moestadja. Zijn lidmaatschapsaanvraag werd volgens Starnieuws met luid applaus verwelkomd. Ondervoorzitter Ramon Abrahams gaf Moestadja meteen een handjevol 'prullaria' van de NDP en plaatste een NDP-pet op zijn hoofd.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Maurice de Hond reageert op kritieken op opiniepeiling

'Het is nuttiger om over resultaten te discussiëren dan over wijze waarop onderzoek is gedaan'


Als je wereldwijd naar opiniepeilingen kijkt, voldoen 99,9% of meer niet aan deze eisen. De onderzoeken die ik in de afgelopen 40 jaar heb gedaan ook niet. En waarschijnlijk 99,5% van de promotie-onderzoeken - opiniepeilingen of andere - wereldwijd niet.

Niet alleen is het praktisch amper uitvoerbaar, maar ook zijn de kosten dan voor het onderzoek, zo hoog dat het ook onuitvoerbaar is. Het is ook niet noodzakelijk om dat zo te doen, zoals ik al 40 jaar heb bewezen. Er zijn diverse hulpmiddelen om het feit dat je niet het ultieme ideaal van onderzoek haalt te compenseren, zoals ik ook al 40 jaar bewijs. Dat betekent dat je via herwegingsmethoden het ideaal zo dicht mogelijk benadert.

Het is alsof je alleen bereid bent om een gerecht in een restaurant te eten als je niet alleen alle ingrediënten kent, weet waar ze gekocht zijn, weet waar ze vandaan komen, weet hoe de boeren heten die het verbouwd hebben. Toch kan het gerecht heel smakelijk zijn.
De resultaten van het onderzoek passen zowel in de trend van de ontwikkelingen in Suriname als in de lezing van Jack Menke 2,5 maand geleden

Het was en is een bekende truc van de wetenschappers bij mijn onderzoeken sinds 1976, dat mensen uit de wetenschap dit soort opmerkingen plaatsen over onderzoek (dus toetsen aan een ideaal, wat vrijwel nergens gehaald wordt, zelfs ook niet bij de onderzoeken van de betrokkenen zelf), waardoor ze niet meer praten over de resultaten.
Bij dit onderzoek is maximaal gezorgd dat dit ideaal benaderd wordt (via de random-walk methode, instructies van de enquêteurs en de controle van de binnenkomende resultaten) en vervolgens zijn via de aangegeven wegingsprocedures, mogelijke afwijkingen in het onderzoek, gecorrigeerd.

Dit onderzoek dat in Suriname is uitgevoerd is qua kwaliteit van het veldwerk beter dan welk opinieonderzoek dan ook in Nederland de afgelopen 20 jaar is uitgevoerd, inclusief dat van mezelf. En ik heb keer op keer bewezen dat ik bij verkiezingen accuraat de trends van de uitslag heb aangegeven.

Dus ik denk dat het nuttiger is om over de resultaten te discussiëren dan de wijze waarop het onderzoek precies is gedaan.

Maurice de Hond

Maurice de Hond vandaag, zondag 26 april 2015, te gast bij 'Welgeïnformeerd' Radio Tamara, Amsterdam

De Hond gaat in op inmiddels door vermeende deskundigen bekritiseerde opiniepeiling in Suriname


Het wekelijkse actualiteiten-programma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 26 april 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele gespreksonderwerpen, zoals:

* Bed, bad, brood-akkoord: probleem opgelost?
Minimale opvang in zes steden en grotere inspanning om uitgeprocedeerde asielzoeker uit te zetten. Zie daar het akkoord dat regeringspartijen VVD en PvdA onder dreiging van een breuk zijn overeengekomen. De aangewezen steden vrezen een aanzuigende werking. Is dit de oplossing voor het probleem van de uitgeprocedeerde asielzoekers?
De confrontatie tussen VVD en PvdA is het gevolg van de gewijzigde koers van de PvdA. Die partij profileert zich als links-progressief en activistisch om de weggelopen aanhang weer terug te winnen. Is deze profilering mislukt, gelet op gecreëerde crisissfeer en de magere uitkomst? Hoe lang nog zullen de liberalen de PvdA nog tolereren?

* Nieuwe rechtse partijen: verspilde moeite?
Afgelopen week hebben twee nieuwe rechtse partijen zich gepresenteerd. Beide partijen zijn opgericht door ex-PVV'ers. Voor Nederland (VNL) is een soort PVV light, zonder de anti-moslimtaal van de PVV. De lijsttrekker is de uit het register geschrapte advocaat Bram Moszkowicz. Hebben we te maken met een grap of is de VNL-leider een onvermoede politiek talent? Inmiddels is de eerste smet op het VNL-blazoen een feit; mede-oprichter Bontes is vertrokken uit onvrede over de benoeming van Moszkowicz.

De andere partij is de Ondernemers Partij, OP. Deze partij is opgericht door de Hero Brinkman, in zijn PVV-tijd een getalenteerd onruststoker. Ondernemers stemmen doorgaans op de VVD. Waarom zouden ze op de mislukte politicus Brinkman stemmen? Wat heeft Wilders te vrezen van zijn voormalige partijgenoten?

* Bootvluchtelingen
Vorige week verdronkenen meer dan 700 vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten in de Middellandse Zee. Het is niet de eerste keer dat vluchtelingen in de Middellandse Zee verdrinken. Weer kwamen EU-ministers bijeen en weer werden maatregelen aangekondigd om de vluchtelingenstroom tegen te gaan. Zal het helpen?
Dat mensen op zoek gaan naar een beter leven is immers een oer menselijke eigenschap. Er gaan stemmen op om de Australische aanpak over te nemen: het wegslepen van de boten naar internationale wateren. Hoe realistisch is dit binnen EU-verband? Is het niet beter deze bootvluchtelingen op te nemen en te verspreiden over heel de EU? En wat te denken van de hatelijke reacties op het drama op sociale media?

* Griekenland en de EU: wie geeft het eerst toe?
Her ragfijne spel dat tussen Athene en Brussel wordt gespeeld gaat door. De Grieken willen kwijtschelding van de schulden, minder bezuinigingen en minder hervormingen. Brussel wil een stabiele euro, naleving van het stabiliteitspact en terugbetaling van de leningen. Afgelopen week is weer geen overeenstemming bereikt tussen de twee partijen. Inmiddels verliezen de EU-leiders hun geduld met de Grieken. Er wordt gesproken over een plan-B: beperking van het krediet aan de Grieken. Is dit het voorportaal van de gevreesde Grexit?

In het tweede uur van zeven tot acht uur praat het panel met de bekende opiniepeiler Maurice de Hond.
De Hond heeft het Surinaamse LC Media ondersteund bij het houden van een betrouwbare peiling over de komende verkiezingen. Ook deze meest recente peiling geeft aan dat de NDP op een afgetekende overwinning afstevent. Eerder gaven twee andere peiling hetzelfde beeld te zien. De opvatting dat de ondervraagden om tactische redenen publiekelijk aangeven NDP te zullen stemmen, maar in het stemhokje V7 gaan aankruisen lijkt naïef. Het is tijd om de werkelijkheid onder ogen te zien.

'Welgeinformeerd' wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram en het panel bestaat uit Gin Sanches en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 26 april 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.