woensdag 29 april 2015

Blokkade van Weg naar Langa Tabbetje niet opgeheven

Politie en leger hebben nog niet ingegrepen: Paramaccaners weigeren blokkade te verwijderen


In tegenstelling tot wat Starnieuws eerder vanmiddag, woensdag 29 april 2015, liet weten, is de blokkade van de Weg naar Lange Tabbetje door boze Paramaccaners nog niet opgeheven. Ook is er geen sprake van geweest dat de blokkade door politie en leger zou zijn weggehaald. Districtscommissaris (dc) Mavrick Boejoekoe heeft met de actievoerders gesproken, maar er is nog geen oplossing bereikt. De weg is sinds afgelopen middernacht gebarricadeerd.  Aan de actievoerders is gevraagd om de blokkade weg te halen, maar de mensen weigeren dit, zo bericht Starnieuws vanavond.

Adriaan Adawde, voorzitter van de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC), zegt dat de mensen door zullen gaan met de actie tot er een oplossing komt. De Paramaccaners zijn ontevreden over de uitvoering van de overeenkomst die getekend is met Surgold/Newmont dat een grote goudmijn aan het opzetten is in het Meriangebied. Zij vinden dat de goudmaatschappij zich niet houdt aan de overeenkomst. 'Wij zullen de barricade niet opheffen, want wij zijn met een rechtvaardige strijd bezig', zegt Adawde.

Paramaccaanse goudzoekers worden me regelmaat uit het Meriangebied verwijderd, terwijl zij geen nieuw werkgebied toegewezen hebben gekregen. Ook lijken zij buiten gesloten te worden van banen bij Surgold/Newmont.

Surgold heeft een functionaris van haar Public Relations-afdeling gestuurd om te praten met de actievoerders.

'Wij willen met een leidinggevende praten of met iemand die mandaat heeft. Wij willen oplossingen en geen beloften', stel Adawde. De dc heeft gevraagd om de barricade op te heffen, waarna verder gesproken kan worden.

'Maar, wij hebben uitgelegd dat er geen oplossing komt als wij nu de strijd opgeven. De mensen zijn van plan door te gaan. De dc zou praten met de politie', zegt Adawde. Hij benadrukt dat de gemoederen verhit zijn en de actie niet zonder meer zal worden opgeheven. Heel wat voertuigen zijn langs de kant geparkeerd, omdat de weg is versperd door zware houtblokken.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Braziliaanse garimpeiro verdronken in gat met water in Meriangebied

Goudzoekersactiviteiten in Meriangebied.
Lichaam Braziliaanse goudzoeker via blokkade Weg naar Langa Tabbetje naar Moengo vervoerd


De politie van Snesikondre heeft vanochtend, woensdag 29 april 2015, het lichaam van een Braziliaanse goudzoeker ofwel garimpeiro geborgen. De man is hoogstwaarschijnlijk verdronken in een gat met water in het Meriangebied waar hij werkzaam was. 

Toen hij voor het laatst gesignaleerd was, zou de man in beschonken toestand zijn geweest, aldus de Ware Tijd Online.

Door een blokkade van boze Paramaccaners van de weg van Moengo naar Langetabbetje (Langa Tabbetje) kon het lichaam niet met een lijkwagen opgehaald worden.

De politie van Snesikondre heeft toen een praktische oplossing gevonden door de verdronken Braziliaan in een politieauto richting Moengo te rijden. Bij de blokkade aangekomen werd het lichaam overgebracht in een politieauto van collega's die aan de andere kant van de blokkade stond. Van daar werd het stoffelijk overschot verder vervoerd.

Politieke partij Pueblo Soberano voert druk op OM Curaçao op

Partij wil eindelijk oplossing moord op haar politiek leider Helmin Wiels


Coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) gaat de druk op het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao opvoeren om het onderzoek naar de moord op haar politiek leider Helmin Wiels zo snel mogelijk op te lossen. 

Met dit doel voor ogen houdt de PS woensdag 6 mei, daags nadat de partij herdenkt dat Wiels twee jaar geleden werd vermoord, in de ochtenduren een protestmanifestatie in de binnenstad, aldus bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 29 april 2015.

Tijdens deze manifestatie zal er ook een lijst van aandachtspunten met betrekking tot het onderzoek aan het OM worden overhandigd, zo werd vanochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de partij.

PAR-fractie Staten Curaçao heeft veel vragen aan minister Navarro over cameratoezicht op eiland

Fractie wil weten waarom geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden

Ondanks vragen gaan contacten met Chinese Inspur gewoon door....


De PAR-fractie in de Staten van Curaçao stelt in een uitgebreide brief aan minister Nelson Navarro van Justitie vragen over zijn verklaringen inzake cameratoezicht op het eiland, een project dat mede-uitgevoerd wordt door het Chinese bedrijf Inspur. De fractie eist duidelijkheid over zijn beslissing om dit bedrijf in te schakelen zonder een openbare aanbesteding te houden, vóór de openbare vergadering die op verzoek van PS (Pueblo Soberano) is opgeroepen. Een datum voor deze Statenvergadering is nog niet geprikt. Dit bericht vandaag, woensdag 29 april 2015, de Amigoe.
 
PAR verduidelijkt in de brief, ondertekend door het Statenlid Armin Konket, dat de fractie op de eerste plaats achter alle projecten staat en alle inspanningen steunt die de veiligheid van de samenleving verhogen en die criminaliteit bestrijden. De fractie staat echter ook achter alle inspanningen voor meer transparantie in overheidszaken.

In verband hiermee wil PAR duidelijkheid over de verklaring van de minister over zijn werkbezoek aan China in de periode van 15 tot 20 juni vorig jaar en zijn verklaringen over zijn voornemen om het cameratoezicht te introduceren op het eiland.
Navarro zou hebben verklaard dat op 16 juli vorig jaar – de dag waarop een seniorenconvent werd gehouden naar aanleiding van de fatale schietpartij bij Hato op 15 juli – nog geen enkele deal werd gesloten met Inspur en dat pas na het seniorenconvent de contacten werden geïntensiveerd en de onderhandelingen met het bedrijf zijn gestart, wat tot de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) op 8 september vorig jaar heeft geleid.


Deze informatie klopt echter niet met de verklaringen van Navarro tegenover de Staten over het werkbezoek, aldus de fractie. De minister zou hebben verklaard, dat hij tijdens de vergadering op 16 juni vorig jaar in China eerst een introductie gaf en vervolgens met de Chinezen over het project had gediscussieerd. Tevens maakte hij zijn visie in verband hiermee bekend, alsmede de periode waarin de uitvoering van het project naar zijn mening zou moeten plaatsvinden. Hierna zouden de partijen tot een gezamenlijke visie zijn gekomen om met het project te starten. De minister en zijn delegatie zouden met het bedrijf ook zijn overeengekomen dat zij (overheid en Inspur) samen aan een uitvoeringsplan van het concept Safe City Solution en Smart City Solution zouden werken.

Op de laatste dag van het werkbezoek zouden er concrete beslissingen zijn genomen om diverse stappen te ondernemen die tot het uitvoeringsplan zouden moeten leiden. Een plan dat conform de verklaringen van de minister tegenover de Staten, eind vorig jaar gereed had moeten zijn, aldus PAR.
Verder zou Navarro hebben aangegeven dat er concrete afspraken werden gemaakt over het project en dat het de bedoeling was om die maand zelf (juni vorig jaar) een MoU te ondertekenen, na goedkeuring van de ministerraad.

'De PAR-fractie concludeert uit het verslag van het werkbezoek, dat de minister geen ‘way back’ had na het bezoek aan China. Inspur zou gebaseerd op de verklaringen van de minister een solide rechtszaak tegen de overheid kunnen aanspannen indien de overheid er achteraf toch voor had gekozen om een deal met een ander bedrijf dan Inspur te sluiten.'

Konket wil dus van Navarro weten waarom niet van een ‘bij Inspur gewekte verwachting of gerechtvaardigd vertrouwen’ gesproken mag worden. De fractie heeft er moeite mee om de gedachtelijn van de minister te volgen, laat Konket verder weten. Navarro zou volgens de PAR hebben beweerd, dat de druk die tijdens het seniorenconvent van 16 juni vorig jaar op hem werd uitgeoefend, zou hebben geleid tot de beslissing om van een openbare aanbesteding inzake het cameratoezicht af te wijken. Echter, deze vergadering kan op geen enkele manier de beslissing van de minister rechtvaardigen, aangezien de minister al in juni vorig jaar afspraken maakte met Inspur om op korte termijn (zes weken) tot een MoU met het bedrijf te komen, aldus Konket.

'Indien het de bedoeling was om een openbare aanbesteding te houden, hoe kon de minister voorzien dat het proces binnen zes weken na zijn werkbezoek afgehandeld kon worden? Aangezien afgesproken werd om het MoU met Inspur uiterlijk juli vorig jaar voor ondertekening gereed te hebben, hoe zou de procedure voor een openbare aanbesteding dan geregeld worden?' PAR wil in verband hiermee dat Navarro een kopie van het MoU naar de Staten stuurt.

Verder haalt de fractie eerdere uitspraken van Navarro aan dat er ‘wel degelijk rekening is gehouden met de comptabiliteitsvoorschriften, aangezien de wet de minister van Financiën de bevoegdheid geeft om in verband met het landsbelang van de eisen van een openbare aanbesteding af te wijken’. De minister zou daaraan hebben toegevoegd dat die beslissing door de Raad van Ministers op 20 augustus vorig jaar werd genomen.

In verband hiermee wil de PAR van de minister weten of het echt in het belang van Curaçao was/is om de camera’s juist bij het bedrijf Inspur aan te schaffen. De fractie wil ook een kopie ontvangen van de beslissing genomen op 20 augustus, alsmede een kopie van de schriftelijke motivatie om van openbare aanbesteding af te wijken én een kopie van alle documenten die tot die beslissing hebben geleid.

Navarro zou verder volgens PAR de Staten hebben geïnformeerd een presentatie te hebben gekregen van Rotterdam en Amsterdam over het cameratoezicht en dat er diverse gesprekken waren gehouden over verschillende aspecten van dit concept. De minister zou ook hebben bekendgemaakt dat Nederland technische en juridische assistentie verleende in verband met dit concept en dat alles uit de kast getrokken zou worden om het project af te handelen, althans om de materialen in de eerste helft van 2014 op het eiland te hebben, stelt Konket. Een en ander zou met middelen van de kapitaaldienst van de begroting worden gefinancierd. Althans, dat blijkt uit een brief van de minister aan de Staten, gedateerd 7 mei vorig jaar, benadrukt Konket vervolgens.

Hij wil dat de minister ook dit aan de Staten uitlegt, alsmede de reden om enkele weken na 7 mei niet meer in zee te gaan met Rotterdam, maar een vlucht naar China te nemen. Konket wil daarom dat de Staten een analyse of vergelijking krijgen tussen het Rotterdamse systeem, dat van Inspur en van andere bedrijven gevestigd op het eiland.

De minister wordt nog steeds bekritiseerd, maar alles is gereed voor uitvoering van het cameratoezicht, aldus de Amigoe. Inmiddels is ook opdracht gegeven aan Inspur om de containers met de camera’s naar het eiland te laten transporteren. Navarro benadrukte eerder dat de discussie hieromtrent dus een gepasseerd station is en bovendien een wassen neus. 'Dit onderwerp werd uitgebreid in de Staten besproken. Bovendien is de ministerraad akkoord gegaan met de bedoeling om conform comptabiliteitsvoorschriften af te wijken van een openbare aanbesteding. Pas toen werd de MoU getekend en onlangs ook het contract met Inspur.'

Algemeen Pensioenfonds Curaçao neemt schuld (ziekenhuis) Sehos over

Prikcentrum en mortuarium kunnen nu gewoon gesloopt worden


De sloop van het prikcentrum en het mortuarium op het Sehos-terrein in Willemstad, Curaçao, kan gewoon doorgaan. Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) neemt de schuld die Sehos had openstaan over, waardoor de twee gebouwen die als onderpand dienden vrij komen en gesloopt kunnen worden, aldus schrijft Favell Maduro vanmiddag, woensdag 29 april 2015, in de Amigoe.

Eerder ontstond paniek, omdat een consortium van banken en pensioenfondsen het Sehos geen toestemming had gegeven voor de sloop van de panden. Die gebouwen had het consortium in onderpand gekregen in 2007, toen Sehos een lening afsloot van 72 miljoen gulden. Inmiddels is die lening geslonken tot 32 miljoen gulden.

Vanochtend heeft Javier Hernandez, algemeen directeur van het Sehos, de Raad van Bestuur ingelicht over het voorstel dat uit de onderhandelingen was gekomen. De raad is er volgens een woordvoerder van het ziekenhuis mee akkoord gegaan dat APC nu de lening overneemt. Hierdoor kan men vanuit het Sehos aan Usona toestemming geven om de gebouwen te slopen.

Eerder werd gevreesd, dat bouwer Ballast Nedam met een miljoenenclaim zou komen, omdat ze vertraging oplopen bij de bouw van het ziekenhuis. Het mortuarium en het prikcentrum, die bij de ingang van het Sehos-terrein aan de Hamelbergweg staan, liggen op een zogenoemd kritiek pad.
Waar de gebouwen staan moet Ballast Nedam snel bodemonderzoek laten verrichten. Het gesteente daar, het zogeheten ‘klip’, moet door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht worden. Dat onderzoek neemt tijd in beslag. Daarom stond de sloop van het prikcentrum en het mortuarium al geruime tijd in de planning. Daarna kan men de andere onderdelen, zoals de apotheek, gaan slopen.

Tijdens zijn wekelijkse praatje met mediavertegenwoordigers zei premier Ivar Asjes vorige week, dat alles klaar was om de oversteek te maken. De bouwers van het nieuwe ziekenhuis konden volgens de minister-president de Hamelbergweg oversteken en de panden gaan slopen. Dat leek spaak te lopen toen de banken waarbij de gebouwen in onderpand waren het Sehos op de eerder gemaakte afspraken wezen.

Vanaf morgen kunnen de slopers die door Ballast Nedam en Usona zijn ingehuurd, aan de slag. Het uitschuifplan, waarbij de gebouwen en onderdelen van het Sehos stap voor stap zullen worden gesloopt, kan nu verder worden uitgevoerd zoals gepland.

Politie Marowijne maakt einde aan blokkade Weg naar Langa Tabbetje door boze Paramaccaners

Betogers boos vanwege constante verwijdering uit Meriangebied


De politie van Marowijne heeft de blokkade van de Weg naar Langa Tabbetje (Lange Tabbetje) opgeheven. De betogers, die ontevreden zijn met de gang van zaken, willen de districtscommissaris spreken. Zij zijn nog bij kilometer 55, waar de actie sinds middernacht gevoerd werd, zo bericht Starnieuws vanmiddag, woensdag 29 april 2015.

Het gaat om goudzoekers uit de Paramaccaanse dorpen. Zij hebben er moeite mee, dat ze steeds verwijderd worden uit het Meriangebied waar Surgold/Newmont bezig is een grote goudmijn op te zetten.

De bewoners vinden dat het bedrijf zich niet houdt aan het Memorandum of Understanding dat getekend is.

Volgens de politie gaat het om ongeveer honderd betogers, overwegend mannen. Zij doen, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, illegaal aan goudwinning in het Meriangebied. Zij zijn onder leiding van de politie uit het gebied verwijderd. De politie van Marowijne bevindt zich ter plaatse. De agenten worden bijgestaan door enkele leden van het Surinaams Nationaal Leger.

Zo'n 20 rebellerende arrestanten in politiebureau Houttuin

Twee agenten mishandeld door in opstand gekomen gedetineerden

Een agent met hangslot tegen hoofd geslagen


Zo'n 20 arrestanten van het politiebureau Houttuin in Paramaribo hebben gisteravond gerebelleerd. Dat bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vanmiddag, woensdag 29 april 2015. Enkele gedetineerden hebben twee agenten mishandeld. 

De reden van hun boosheid was de weigering van voeding die door een ex-arrestant was bezorgd. Uit het politieonderzoek blijkt, dat een van de arrestanten op die bewuste dag in vrijheid was gesteld. Hij bracht na zijn invrijheidstelling voeding voor zijn celgenoten.

De wachtcommandant zou dit hebben geweigerd, omdat het tegen de regels is van het cellenhuis om op allerlei uren voeding aan te bezorgen. De uren waarop voeding mag worden geleverd zijn duidelijk aangegeven. Hierdoor ontstond er ontevredenheid onder de arrestanten.

Tijdens het baden heeft een van de gevangenen de wachtcommandant geslagen met een hangslot, dat aan het traliewerk zat. De politieman heeft als gevolg van de slag een barstwond aan zijn voorhoofd opgelopen. Een collega die dit zag, heeft opgetreden, maar werd ook aangevallen en heeft als gevolg van die schermutseling enkele letsels opgelopen.

Beide agenten zijn verwezen naar een arts voor behandeling. Na dit incident keerde de rust weer terug.

NDP bovenaan stembiljet in Brokopondo, maar op plaats vijf in Sipaliwini

Mega Front op nummer 1 in Sipaliwini


In kiesdistrict 10, Brokopondo, komt de NDP als eerste op het stembiljet voor de verkiezingen van 25 mei te staan. De vertegenwoordiger van de NOP was afwezig, waardoor het laatste lot, nummer 2, automatisch naar deze partij ging, aldus Starnieuws vandaag, 29 april 2015.

Van de partijen en partijcombinaties die deelnemen aan de verkiezingen in Brokopondo waren de vertegenwoordigers van PING, AC (Alternatieve Combinatie), NDP, V7, Mega Front en ANC (A Nyun Combinatie) aanwezig. De vertegenwoordiger van PING mocht het eerste lot trekken en kreeg nummer 4.

AC heeft nummer 3 op het stembiljet. Mega Front staat op 5 en V7 op 6, terwijl ANC de hekkensluiter is met 7.

De loting voor de volgorde van de kandidatenlijsten in Sipaliwini is vandaag volgens de NDP aanhang een goede voorbode voor hen geweest, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname. De NDP is hier op plaats 5 geloot op het stembiljet.

Mega Front (MF) bezet plaats 1 op de lijst, gevolgd door APS, ANC, AC, V7 nummer 6 en NOP nummer 7.

Man (21) brengt 31-jarige vriendin steekverwondingen toe en tracht vervolgens zichzelf te doden

Dader en slachtoffer in kritieke toestand opgenomen in AZP


De 21-jarige man A.J. en zijn 31-jarige vriendin K.R. zijn vanochtend, woensdag 29 april 2015, in kritieke toestand opgenomen op de Intensive Care-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. A.J. heeft zijn vriendin K.R. diverse steekverwondingen toegebracht. Het drama speelde zich af in een woning aan de Wilhelminastraat in Paramaribo, aldus berichten onder andere Starnieuws en de Ware Tijd Online.

Politie-inspecteur Drohpatie Ramkhelawan zegt, dat beiden niet aanspreekbaar zijn.

A.J. heeft nadat hij K.R. op diverse plekken verwond had, geprobeerd de hand aan zichzelf te slaan. De politie vermoedt dat het gaat om problemen in de relationele sfeer.

Volgorde partijen op stembiljetten in alle kiesdistricten bepaald

PALU in Paramaribo op nummer 1 van stembiljet met Ramnandanlal als lijsttrekker

In Para staat het Megafront bovenaan


De PALU met Henk Ramnandalal als lijsttrekker in Paramaribo staat nummer 1 op het stembiljet. De loting voor de volgorde van de partijen is in alle kiesdistricten vandaag, woensdag 29 april 2015, gehouden, aldus Starnieuws.

De trekking in Paramaribo vond plaats om twaalf uur. Hesdy Pigot, gemachtigde van V7, riep na de trekking uit 'Wij gaan nog voor vijf'. V7 staat op plaats 5 in Paramaribo.

Op nummer twee is PING terechtgekomen gevolgd door 3 NOP, 4 ANC, V7 is op 5, ASP 6, AC 7, NDP 8, DOE 9, DRS 10 en Mega Front 11. In Paramaribo doen alle elf partijen/combinaties deel aan de verkiezingen. Op basis van loten wordt de volgorde bepaald.

Voordat de trekking begon, vond er nog een korte discussie plaats, omdat de loten waren geplaatst in een kalebas als 'bowl'. Het commissariaat had de 'bowl' vorig jaar cadeau gekregen op 'Blakaman Dey'. André Misiekaba, gemachtigde van de NDP, had liever meer cultuuruitingen gezien. Er werd een plastic bak gehaald, maar de trekking vond uiteindelijk toch plaats uit de 'bowl'.

ANC had er moeite mee dat de loten door de politieke partijen in alfabetische volgorde werden getrokken, maar legde zich uiteindelijk erbij neer. Alternatieve Combinatie mocht als eerste een lot trekken.

De kandidaten van V7 en NDP zullen naast elkaar komen te staan op het stembiljet in Para, kiesdistrict 8. Voor V7 trok Ruth Wijdenbosch lot 4 getrokken. NDP moet het doen met nummer 5.

Op het stembiljet van Para is de volgorde Megafront, PING, DOE, V7, NDP, ANC, NOP, APS en AC. Gemachtigden van alle politieke partijen en partijcombinaties die zullen deelnemen aan de verkiezingen in kiesdistrict 8 waren aanwezig op de openbare zitting vanmorgen.

14 Kilometer lang waterleidingdistributienet langs Oost-Westverbinding Coronie in gebruik genomen

Minister Hok: 'Bebouwing en bewoning zullen nu toenemen'

PALU-Assembleelid Paal: 'NDP claimt eer, maar project is voorbereid door Nieuw Front-regering'


Een ongeveer 14 kilometer lang waterleidingdistributienet langs de Oost-Westverbinding te Coppenamepunt in het district Coronie is gisteren in gebruik genomen. President Desi Bouterse liet bij die gelegenheid weten, dat zijn partij, de NDP, aandacht heeft voor verschillende aspecten. ‘Scholing spreekt voor zichzelf. Wij moeten gaan naar een kenniseconomie. Wij moeten gaan naar geschoolde mensen, zodat zij het beter kunnen doen dan wij. Die geschoolde mensen moeten gezond zijn. En binnen het gezond zijn, is één van de aspecten dat de mensen gezond drinkwater moeten hebben’, zei Bouterse, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 29 april 2015.

‘Dit is heel bijzonder voor de Coroniaanse gemeenschap’, zei Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. ‘Wij hebben hier één van de doelen die wij als Mega Combinatie hadden voorgenomen, gerealiseerd. Wij hebben nu een tussenoplossing, maar werken ook aan een permanente oplossing, die eigenlijk niet zo ver is.’

Het water van Coronie is over het algemeen goed, maar in het Coppenamegebied is het water te zout.  De tussenoplossing die nu bedacht is, is dat de leidingen die moesten komen zijn aangelegd. In plaats van dat de rijdende watertanks nu langs de huizen gaan, wordt het water bij het waterstation geleverd, waardoor het gemakkelijker naar de huizen te distribueren is. Het gaat bij deze om de huishoudens tussen kilometer 97 en 111.

‘Het probleem dat je hier hebt, is dat veel mensen niet komen wonen op hun terreinen, omdat ze geen water hebben. Hierdoor zal dus de bebouwing en de bewoning toenemen’, zei minister Hok.

De president gaf tenslotte aan dat de regering de algemene economische zaken heeft aangepakt, maar voornamelijk haar contract met het volk is nagekomen.

Marlon Oosterling, hoofd van de Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zei dat de voorbereidingen richting dit project midden februari zijn gestart. Het ligt in de bedoeling dat de hele Oost-Westverbinding wordt ontsloten.
 
De 83-jarige Alouises Esajas-Kembel is volgens de Ware Tijd de eerste bewoner in Coppenamepunt bij wie het water uit de kraan stroomde.

Volgens Assembleelid Anton Paal van de PALU, en partijgenoot van minister Hok, claimt de NDP de eer terwijl het een project is dat door de Nieuw Front-regering is voorbereid.
De bewoners van Coppenamepunt waren voor de aanleg van het distributienet afhankelijk van regenwater.

'Slechts 5% Surinaamse bevolking heeft hogere opleiding'....

Minister Adhin wil dat financiering onderwijsinstellingen wordt geregeld

In juni gaat onderwijsfinanciering hoger onderwijs in


‘Slechts 33% van de Surinaamse bevolking boven de 15 jaar heeft een lagere school-opleiding. Ongeveer 31% een VOJ-opleiding; dus 60% heeft een opleiding niet hoger dan MULO. Slechts 12% heeft een middelbare opleiding en slechts 5% een hogere opleiding’, zegt de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Ashwin Adhin vandaag, 29 april 2015, in het Dagblad Suriname.

Hier moet volgens hem verandering in komen. Dit is de reden waarom Adhin zaken zover wil krijgen dat de financiering voor onderwijsinstellingen geregeld wordt.

‘Als de verkiezingen er niet tussengekomen waren, dan had ik de financiering al geregeld voor alle onderwijsinstellingen. Dan was ook de financiering voor de middelbare scholen al geregeld.’

Per juni/juli 2015 gaat de onderwijsfinanciering voor hoger onderwijs in. De Onderwijs-minister zei dat ‘als het volk hem zijn zegen geeft’ hij ervoor zal zorgen dat er gespaard wordt om deze doelen te bereiken.

Adhin heeft afgelopen maandag het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs (SMO) officieel geopend. ‘Het SMO biedt een verruiming van kansen aan jongeren’, meent de minister. De opleiding is voorlopig ondergebracht in het gebouw van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Het is een tweejarige opleiding die in de eerste fase LBO-leerlingen zal klaarstomen voor het IMEAO-onderwijs. Via deze schakelopleiding kunnen ze nu gemakkelijker doorstromen naar de middelbare school en van daaruit naar hogere opleidingen. Vroeger waren LBO-leerlingen (toen LBGO-leerlingen) verplicht om eerst het IMEAO af te maken om door te stromen naar een hogere opleiding. Ondanks dit diploma verliep de doorstroming naar hogere opleidingen niet vlot.

Adhin zei, dat het permanente gebouw voor de opleiding, dat staat in de Metaalstraat, bijna af is. Hij hoopt de voorfinanciering voor het afmaken van het gebouw gauw rond te krijgen, zodat in oktober met vijftien lokalen gestart kan worden. Op dit moment zijn er acht lokalen. De school telt 189 leerlingen en 13 docenten.

Onderwijs-directeur Robert Peneux van het ministerie stelt, dat het instituut tot tenminste 2020 zal blijven bestaan. Hierna zal de school ook voor andere doeleinden worden ingezet, zoals het doorgeleiden van leerlingen die geen MULO-diploma hebben of al twee keren zijn afgewezen voor het MULO-eindexamen. Er zijn ook afspraken met het examenbureau om de leerlingen die twee keren afgewezen zijn tussen het eerste en het tweede jaar van de opleiding wederom het toelatingsexamen voor HAVO en VWO te laten maken.

Clifford Marica: 'Ministerie van ATM had nooit ontmanteld mogen worden'

'De drie horen gewoon bij elkaar'


Het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) had nooit ontmanteld mogen worden. Volgens Clifford Marica, die minister was van dit departement tijdens het derde kabinet Venetiaan en vandaag de dag voorzitter van de Partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS), was er een visionaire reden toen dit ministerie van drie poten werd voorzien.

'Ze horen gewoon bij elkaar. Het was de bedoeling dat vanuit een concepttoneel denken arbeid in alle sectoren gepaard zou gaan met toepassen van innovatieve technologie met de nadruk op het milieu', zegt Marica vandaag, 29 april 2015, op Starnieuws.

Hij betreurt het dat van het departement slechts de poot arbeid blijft bestaan. 'Technologische ontwikkeling is gesmolten en is milieu ergens anders ondergebracht.'

Marica, die aan het begin heeft gestaan van het samenstellen en het opzetten van het driepotige ministerie zegt, dat het de bedoeling was dat vanuit de overheid een innovatiecentrum met goedopgeleid kader en een technologisch instituut zou worden opgezet binnen het ministerie. Hiervoor waren al enige voorbereidingen getroffen. De meest voor de hand liggende sector die door het technologisch instituut zou worden aangepakt was de kleinschalige mijnbouwsector.

'Daar zou nieuwe technologie ontwikkeld moeten worden als alternatieve methoden om het kwikgebruik in die sector tegen te gaan. Je kan dan stapsgewijs nagaan welke technologie uiteindelijk het best geschikt is', aldus Marica. Dat de technologische poot is geëlimineerd zonder aan te geven waarom, vindt hij jammer.

De gewezen ATM-minister zegt, dat eens goed duidelijk moet worden wat de regering van plan is met de sectie Milieu van het ministerie. Hij wijst erop dat daar goed opgeleid kader rondloopt. 'Mensen die zijn gevormd en zeer gemotiveerd zijn.' Marica weet niet zo goed hoe te plaatsen dat het rechtstreeks valt onder het Bureau Nationale Veiligheid van het Kabinet van de President.

Vertraging bouw nieuw ziekenhuis op Curaçao kan leiden tot forse claim aannemer Ballast Nedam

Sloop twee panden op Sehos-terrein al veertien weken achter op schema


Omdat de sloop van twee gebouwen op het Sehos-terrein te Willemstad, Curaçao, het zogeheten prikcentrum en mortuarium, al veertien weken achterloopt en aannemer Ballast Nedam van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) vertraging oploopt, dreigt de bouwer met een aanzienlijke schadeclaim, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 29 april 2015.

Uit informatie waarover het de krant schrijft te beschikken blijkt dat de claim 650.000 dollar (bijna 1,2 miljoen gulden) zal bedragen voor elke week dat het bouwproces wordt vertraagd. Dat er niet gesloopt wordt of kan worden, komt omdat het consortium van financiële instellingen (onder andere pensioenverzekeraars APC en Vidanova en de MCB Bank) het niet eens is - ook onderling niet - over de wijze waarop wordt omgegaan met de Sehos-gronden, die als zekerheid gelden voor een schuld van Sehos.

In mei 2007 kreeg Sehos een lening van circa 72 miljoen gulden. Volgens de financiële administratie van het Sehos bedraagt de resterende schuld nog ongeveer 30 miljoen. Het Sehos hoopt deze week uitsluitsel te hebben of de financiële instellingen wel of niet meewerken aan het afbreken van de panden. En samen met (een deel van) de toenmalige kredietverstrekkers of de overheid garant staat voor de schuld die het ziekenhuis nog heeft.

Minister Ben Whiteman (PS) verklaarde gisteren in de Èxtra, dat de regering geen schulden van derden overneemt. Zijn partijgenoten premier Ivar Asjes en Ruthmilda Larmonie-Cecilia lieten de top van Sehos eerder schriftelijk weten, dat de netto-restschuld die overblijft aan het eind van de rit - nadat het Sehos niet meer operationeel is en HNO de ziekenhuisfunctie heeft overgenomen - voor rekening komt van het Land, waarbij een regeling moet komen voor de aflossing. Asjes redeneert dat het Sehos wel gronden en gebouwen op een ‘prime location’ bezit en kan verkopen en/of exploiteren.
Het opheffen van de hypotheek, daar draait het allemaal om.

APC en Vidanova hebben MCB vorige week laten weten de met de lening gemoeide risico’s ‘anders in te schatten’ dan MCB. En omdat de als zekerheid voor de lening afgegeven terreinen passen in de beleggingsstrategie van de fondsen, hebben zij voorgesteld de restschuld van Sehos over te nemen.
Uiterlijk morgen, 30 april, willen APC en Vidanova antwoord van MCB op hun voorstel.

Het sloopwerk moet óók morgen beginnen, zo is Sehos te kennen gegeven, omdat de HNO-bouwwerkzaamheden zich gaan verplaatsen naar de overzijde van de Hamelbergweg In Otrobanda.

Curaçao Ports Authority vernieuwt overeenkomsten met Van Oord

'Bedrijven als Van Oord leveren toegevoegde waarde aan maritieme industrie eiland'


De Curaçao Ports Authority (CPA) heeft afgelopen vrijdag de concessie- en huurovereenkomst met Van Oord Marine Ingenuity (Van Oord) vernieuwd. Dat is gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 29 april 2015.

'De vernieuwde overeenkomst is een gemoderniseerde versie van de voorgaande, hetgeen blijk geeft van de verantwoordelijke wijze waarop CPA commerciële ontwikkelingen beheert binnen de havens van Curaçao', aldus CPA in een schriftelijke verklaring.

Van Oord exploiteert sinds 2003 een regionaal ondersteunende maritieme constructie-unit vanuit het Schottegatgebied. 'Als ontwikkelaar van de havens van Curaçao zoekt de CPA continu naar toonaangevende maritieme bedrijven zoals Van Oord, die een toegevoegde waarde leveren aan de maritieme industrie van het eiland, om zich te vestigen in onze havens', aldus de CPA.

Van Oord heeft haar hoofdvestiging in Nederland en is wereldwijd actief als toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore energieproducten met een moderne vloot van meer dan honderd schepen en ander gespecialiseerd materiaal. Het bedrijf is gespecialiseerd in zowel de ontwikkeling als de uitvoering van projecten en is onder meer betrokken geweest bij projecten zoals Palm Jumeirah in Dubai, de uitbreiding van de Maasvlakte 2 van de haven van Rotterdam, het baggeren en opvullen van gleuven, het aanleggen van verschillende windmolenparken en de installatie van pijpleidingen wereldwijd.

Vanuit de regionale basis in Curaçao, die bestaat uit meer dan 80 procent lokale werknemers, zal Van Oord blijven werken aan werving binnen de regio, zo laat CPA weten. Met de vernieuwing van de concessie- en huurovereenkomst, wordt Van Oord in de gelegenheid gesteld haar regionale basis in Curaçao te consolideren en de activiteiten vanuit Curaçao nog vele jaren te blijven voortzetten.

'Met de vernieuwing van de overeenkomst heeft CPA weer een andere kwaliteit dienstverlener gegarandeerd, waardoor de havencluster wordt versterkt', aldus Humberto de Castro, de directeur van de CPA.

Door beperkte geologische kennis en grote diepte zee moeilijk olie en gas vinden kustwateren Curaçao

'Frontier area's' impopulair bij petroleummaat- schappijen


Uit de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel Petroleumlandsverordening blijkt, dat het moeilijk is om bij Curaçao gas en olie te vinden. Curaçao wordt in de MvT omschreven als ‘frontier area’. Dit wordt uitgelegd als een gebied dat vanwege de op dit moment beperkte geologische kennis, gecombineerd met de grote diepte van de zee, veel technische en financiële risico’s met zich meebrengt en waar nog nooit petroleum is aangetroffen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 29 april 2015.

'Vanwege de hoge kosten en risico’s zijn ‘frontier area’s’ impopulair bij petroleummaatschappijen', zo staat in de MvT, dat vervolgt: 'In een ‘frontier area’ is het van belang dat met verkennings- en opsporingsactiviteiten wordt begonnen of, nog beter, petroleum wordt aangetroffen. Opsporing en vondsten van petroleum door een petroleummaatschappij, maken het gebied aantrekkelijker voor volgende petroleummaatschappijen.'

Het is om deze reden dat afgezien wordt van het houden van een openbare aanbesteding en dat er geen contractvoorwaarden worden vastgelegd door de overheidsvennootschap Kompania di Petroli i Gas (KPG).

'Ervaring heeft namelijk uitgewezen dat aanbestedingen voor opsporing en productie van petroleum in ‘frontier area’s’ in het algemeen weinig of geen aanbieders opleveren.' En als vervolgens alle gegevens van aanbieders door een openbare aanbesteding publiekelijk worden, dan schrikt dat petroleumbedrijven af, zo wordt nader uitgelegd.

'Daarnaast verzwakt een mislukte aanbesteding de onderhandelingspositie van de aanbesteder aanzienlijk bij een toekomstige aanbesteding', aldus de MvT.

Assembleevoorzitter wacht op seintje president voor beleggen extra DNA-vergadering over kwestie Alcoa

Verkiezingsreces bestaat officieel niet

Geerlings-Simons: 'Nu vergadering uitschrijven is prematuur'


Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt vandaag, woensdag 29 april 2015, in het Dagblad Suriname dat zij op een seintje van president Desi Bouterse wacht om de kwestie Alcoa in De Nationale Assemblee (DNA) te bespreken. De Assembleevoorzitter zegt met verbazing kennis te hebben genomen, dat oppositionele parlementariërs een brief zowel naar haar als naar de media hebben gestuurd en aangeven, dat het staatshoofd het parlement nimmer bij deze kwestie heeft betrokken. 

Het is overigens de president die volgens Geerlings-Simons haar als voorzitter van het parlement enkele dagen geleden heeft benaderd om deel te zijn van de onderhandelingen die met Alcoa worden gevoerd. Hier heeft Bouterse volgens haar zelf aangegeven, dat het onderhandelingsteam door zal gaan met de besprekingen en hij deze kwestie, wanneer zaken ver genoeg zijn, op het bord van het parlement zal plaatsen. De voorzitter zegt dat het niet per se in de vorm van een vergadering hoeft te zijn, maar dat zij zal kijken in welke vorm zij deze bijeenkomst zal uitschrijven.

Het is volgens haar daarom prematuur om nu al een vergadering, zoals de oppositieparlementariërs hebben aangevraagd, uit te schrijven. Zij heeft wel de toezegging aan het staatshoofd gedaan om deze vergadering uit te schrijven.

Geerlings-Simons stelt verder, dat het niet haar stijl is om brieven in de media te bespreken. Aangezien de betrokken Assembleeleden zich niet aan de protocolregels hebben gehouden, heeft zij het repliek ook via de media moeten dienen. Formeel zal zij wel een schrijven naar de oppositieparlementariërs sturen.

De parlementsvoorzitter laat ook nog weten, dat het zogenaamde verkiezingsreces formeel niet bestaat. Het reces betekent volgens haar dat normaal gesproken niet vergaderd wordt. 'Er is altijd een parlement. Het huidige parlement eindigt pas op de dag waarop het nieuwe parlement aantreedt.' Ook het septemberreces is volgens haar geen formeel reces, omdat deze altijd onderbroken kan worden in dringende gevallen

In de brief van de oppositie wordt aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, zo spoedig mogelijk, een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt 'Het bespreken van de ingenomen standpunten van de regering met betrekking tot de winning en verwerking van bauxiet in Suriname, de voorwaarden waaronder deze activiteiten van Alcoa/Suralco zullen worden overgenomen en de wijze van continuering van deze bedrijfsactiviteiten na de overname'.

Finabank boekt in 2014 Srd 7,7 miljoen nettowinst

Resultaat overtreft verwachtingen directie


De Finabank N.V. heeft in 2014 goede zaken gedaan. Het bedrijfsresultaat na belastingen is met 29 procent gestegen tot Srd 7,7 miljoen. Dit resultaat heeft de verwachtingen van de bank overtroffen. Dat stelt de president-directeur van de Finabank Eblein G. Frangie in een gisteren, dinsdag 28 april 2015, uitgebracht persbericht. 

De totale baten van de bank bedroegen eind 2014 Srd 37,2 miljoen, dat is 16,3 procent meer dan in 2013. Deze baten komen vooral uit de kredietverlening waarbij rente-inkomsten de grootste bijdrage leveren. Deze stegen met 19,1 procent tot Srd 29,0 miljoen. De kosten van de bank zijn ook gestegen, en wel met 11 procent naar Srd 25,1 miljoen. Dit komt vooral doordat de personeelskosten zijn toegenomen. .

Het balanstotaal steeg met Srd 82,4 miljoen (17,4 procent) van Srd 471,4 miljoen naar 553,8 miljoen. Deze stijging is vooral te danken aan het feit, dat meer mensen hun spaartegoeden aan de Finabank hebben toevertrouwd, namelijk Srd 49,2 miljoen. Maar, ook de uitbreiding van het eigen vermogen met Srd 42,3 miljoen (173,3%), dat mogelijk is gemaakt door het aantrekken van nieuwe aandeelhouders, heeft daaraan bijgedragen, aldus de bank.

Fina-directeur Frangie is blij, dat het de bank gelukt is de solvabiliteit van de bank te versterken met Srd 34,7 miljoen. Hiermee is het eigen vermogen meer dan verdubbeld, van Srd 24,4 miljoen naar Srd 66,7 miljoen.

Om de bank op de juiste manier te leiden heeft de bank haar Raad van Commissarissen uitgebreid met Shirley Sowma-Sumter en Ferdinand Welzijn. De Raad telt nu zeven leden.

Bromfietser (39) dodelijk verongelukt in Paramaribo

Duorijder zwaargewond opgenomen in ziekenhuis


Een bromfietser is gisteravond rond half twaalf in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden, kort nadat hij betrokken was geweest bij een aanrijding op de kruising van de Gomperts- en Copernicusstraat in Paramaribo, aldus bericht vanochtend, woensdag 29 april 2015, Starnieuws.

De bromfietser, met duorijder, en een auto kwamen in botsing met elkaar. Beiden werden zwaar gewond vervoerd naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Er zijn verder nog geen details bekend gemaakt over de toedracht van het ongeluk en over de identiteit van het dodelijk slachtoffer en de gewonde duo-rijder. De Ware Tijd Online weet te melden dat het dodelijke slachtoffer de 39-jarige L.P. is.

Spoedig duidelijkheid over hoogte studiefinanciering Surinamers in buitenland

'Streven is om beleid klaar te hebben voor studiejaar 2015-2016'


Binnenkort krijgen Surinamers die in het buitenland studeren duidelijkheid over de hoogte van de studiefinanciering die zij mogen aanvragen en waarvoor zij die kunnen aanvragen. 'Het streven is om het beleid helemaal gereed te hebben voor het studiejaar 2015-2016', zegt Wonnie Boedhoe, algemeen directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), woensdag 29 april 2015 in de Ware Tijd. 

Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft deze maatregel aan het begin van dit jaar aangekondigd.

Volgens Boedhoe wordt de laatste hand gelegd aan het beleid om de financiering mogelijk te maken voor wie er behoefte aan heeft.

'De vraag is heel groot, maar er zitten veel haken en ogen aan, die opgelost moeten worden om dit mogelijk te maken. En wij willen de administratieve procedures zo goed mogelijk op een rij hebben. Als namelijk de kinderen en hun ouders eenmaal weten waarop zij mogen rekenen, mag het niet zo zijn, dat de voorziening gaandeweg weg komt weg te vallen', aldus de NOB-directeur.

Personeel EBS woedend vanwege aanstelling schoonzoon Abrahams tot directeur nieuwe nv

OWOS: 'Er is sprake van een politieke benoeming en we gaan die bestrijden'

Acties niet uitgesloten


Met de benoeming van de schoonzoon van ex-minister en NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams tot directeur van een nieuwe onderneming van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft het bedrijf zich de woede van het personeel op de hals gehaald. 

Het nieuwe energiebedrijf, Energy Producers Suriname, komt onder leiding van Giovanni Ridley te staan. Het feit dat hij de schoonzoon is van Abrahams is volgens de EBS Werknemersorganisatie OWOS het bewijs dat het een politieke benoeming is. 

'Wij zullen onze huid heel duur verkopen om dit te bestrijden', zegt bondvoorzitter Steve Geerlings vandaag, woensdag 29 april 2015, in de Ware Tijd.

Er is al spanning in de relatie tussen de bond en de overheid om het pensioen van de werknemers dat wordt gebruikt voor de stroomvoorziening. De regering heeft tot 4 mei de tijd om de schuld van het bedrijf aan het pensioenfonds aan te pakken.

'Nu is dit erbij gekomen en u mag weten dat het personeel verhit is. Men wilde al actie ondernemen, maar ik heb de mensen zover kunnen krijgen om op 8 mei te wachten wanneer onze algemene ledenvergadering zal worden gehouden. Dan zal er officieel bepaald worden wat wij gaan doen', zegt Geerlings.

Paramaccaners blokkeren weg naar Langa Tabbetje met houtblokken

Mensen worden steeds uit Meriangebied verwijderd zonder zicht structurele oplossing
 
(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Afspraken met Surgold blijken weinig waard


De Weg naar Langa Tabbetje (Langetabbetje) is rond middernacht geblokkeerd met houtblokken bij kilometer 50, vanuit Moengo. Mannen en vrouwen uit het Paramaccaanse gebied zijn betrokken bij deze actie, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 29 april 2015.

Na het opzetten van de blokkade werd contact gemaakt met Adriaan Adawde, voorzitter van de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC). Deze commissie is gesprekspartner van Surgold, dat met de Amerikaanse multinational Newmont werkt aan het opzetten van een grote goudmijn in het Meriangebied. De mensen zijn ontevreden over de gang van zaken en vinden dat er niet veel terecht is gekomen van de afspraken die gemaakt zijn met Surgold, de regering en de Commissie Ordening Goudsector.

Adawde was te Snesi Kondre toen hij gebeld werd door de actiegroep. De mensen drongen er op aan dat hij en andere bestuursleden ter plekke moesten komen. Iets vóór twee uur vanochtend kwam de delegatie aan bij de wegblokkade. Enkele trucks zijn langs de weg geparkeerd. De weg is geblokkeerd met houtblokken.

Na een gesprek met de actievoerders, zei Adawde dat de gemoederen behoorlijk verhit zijn. Het gaat om vijftig mannen en vrouwen. Tot iets voor half vier in de nacht was er nog geen politie ter plekke.

De mensen vinden dat zij telkens verwijderd worden uit het Meriangebied zonder dat er structurele oplossingen komen. 'Wij hebben een Memorandum of Understanding getekend. Daarin is afgesproken, dat Paramaccaners voorrang zouden krijgen voor werk. Maar, wij merken dat de meeste mensen alleen in aanmerking komen voor schoonmaak en huishoudelijk werk', zegt Adawde. Afgesproken was dat de Paramaccaners die daarvoor in aanmerking komen ook geschoold zouden worden. Volgens de woongemeenschap zouden de afspraken niet nageleefd worden.

'Er is veel ontevredenheid. Zo zijn er ook ondernemers in het gebied die transportfaciliteiten hebben. Toch wordt er een advertentie geplaatst om mensen van de stad naar het Meriangebied te vervoeren. Dat werk kan toch ook gegund worden aan lokale ondernemers', meent Adawde.

De mensen willen dat er structurele oplossingen komen. Zij hebben het gevoel dat ze met een kluitje in het riet worden gestuurd. Het POC zal ook afstemmen met het traditioneel gezag over verder te nemen stappen.

KPS: Zware criminaliteit eerste kwartaal 2015 gedaald

Korps Politie Suriname wil tweede veiligste land Caribisch gebied worden


Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft statistieken uitgebracht over de criminaliteit in het eerste kwartaal van het jaar. Volgens de cijfers is de zware criminaliteit in deze periode duidelijk gedaald. Het korps streeft ernaar om Suriname van het tweede veiligste land van het Caribische gebied te tillen naar de eerste plaats.


De daling van de criminaliteitscijfers is onder meer te danken aan de medewerking van de samenleving die de politie voorziet van de nodige informatie, aldus bericht vandaag, woensdag 29 april 2015, de afdeling Public Relations van het korps.

Op de samenleving doet de politie een beroep om haar bijdrage te blijven leveren en zo mee te helpen meer veiligheid te brengen in Suriname. Het doen van aangifte is belangrijk voor het onderzoek naar strafbare feiten en het arresteren van daders.

Primatologe Amerikaans instituut bestudeert 'opstapelen' onder satansapen in Suriname


'Het is moeilijk een onderscheid te maken tussen sociale mannetjes en vrouwtjes'

(Bron foto: Flickr/Allen Hopkins)

Mannetjes kunnen hun opvallende roze testikels intrekken...


Terwijl zij de sociale dynamiek van de bebaarde saki (satansaap), een primatensoort die leeft in de  regenwouden van Suriname, onderzocht nam primatologe Tremaine Gregory van het 'Smithsonian Conservation Biology Institute' in Front Royal, Virginia (VS),  echter ongewoon gedrag waar, dat ze omschreef als 'opstapelen'. Dat bericht Smithsonian Science News maandag 27 april 2015.

Na het afscheiden van de grotere groep, komt een groep mannelijke apen samen op een hoge boomtak en 'allemaal stapelen ze zich bovenop elkaar, alsof ze worstelen', zegt Gregory. 'Ze wrijven hun nek, waar hun geurklieren zich bevinden, tegen elkaar en het is gewoon een grote gekte van blije apen.'

Opstapelen is een van een aantal mannelijke activiteiten beoefend door de bebaarde saki, waaronder ook verzorging, knuffelen, rusten. Mannetjes satansapen lijken socialer dan vrouwtjes te zijn en geven in het algemeen er de voorkeur aan om te socialiseren met andere mannetjes, zegt Gregory. 'Dit bindingsgedrag versterkt hun relaties. Het is iets wat je niet per se ziet bij andere primaten.'


Rustende bebaarde saki (Bron foto: Tremaine Gregory)
Gregory vond ook geen tekenen van hiërarchische verhoudingen tussen de mannetjes en observeerde mogelijk bewijs van na-aperij/mimiek tussen de seksen.In een nieuwe uitgave van het 'American Journal of Primatology' schrijven Gregory en co-auteur Mark Bowler van de San Diego Zoo Global Institute for Conservation Research, mannelijke binding tussen bebaarde sakis en hun neven, de uakaris, toe aan het zijn van de sleutel tot de evolutie van de de zeer grote en zeer mobiele groepen waarin ze leven.

Bebaarde sakis (satansapen), bijvoorbeeld, leven in groepen van maximaal 80 (uakaris meer dan 150!) met weinig agressiviteit tussen de leden. Mannetjes bebaarde sakis interageren vreedzaam met andere mannetjes, vrouwtjes en zelfs jongeren. Grote mobiliteit biedt ze de mogelijkheid om te kunnen profiteren van meer voedsel over een groter gebied.'Leven in een grote groep met veel mannetjes zou kunnen leiden tot veel spanning', zegt Gregory. 'Een sterk gebonden groep mannetjes dat zijn territorium verdedigt is sterker tegen andere groepen; ze hebben een band die hun vermogen om vijanden te weren versterkt.'

Voor primatologen kan een interactie tussen leden van dezelfde sekse het bewijs zijn voor de mogelijkheid, dat de individuen verbonden zijn en daardoor meer bevooroordeeld en tolerant tegenover een ander zijn, zegt Gregory. 'Relationele verbondenheid is onmogelijk te bepalen, echter, tenzij we genetisch bewijs hebben.' Een genetische studie zou ook spreidingspatronen van nakomelingen aan het daglicht kunnen brengen, of het nu de mannelijke of vrouwelijke nakomelingen zijn die de groep op geslachtsrijpe leeftijd verlaten.


Tijdens haar studie van bebaarde sakis in Suriname heeft Gregory geleerd, dat het niet alleen moeilijk is om individuen uit elkaar te houden, maar dat het ook zelden mogelijk is om onderscheid te maken tussen de seksen. Beide geslachten zijn bijna even groot en donker van kleur met als enige verschil de opvallende roze testikels van de mannetjes.  

'Maar de mannetjes kunnen hun testikels intrekken, waardoor ze vrijwel niet te onderscheiden zijn van de vrouwtjes', zegt Gregory. 'Ik denk dat hier is iets gaande is, een soort van signalering wanneer de mannetjes hun testikels omhoog en omlaag trekken. Waarom doen ze dit? We weten het niet. Misschien is er een voordeel voor een mannetje of vrouwtje in het vermijden van seksuele herkenbaarheid.'

'We staan net aan het begin om te begrijpen wat er gaande is met deze primaten', aldus Gregory. 


(Red. De Surinaamse Krant/Smithsonian Science News)