vrijdag 1 mei 2015

Duitse Freya Hoffmeister (50) rond monstertocht in kajak rond Zuid-Amerika af

Hoffmeister is vandaag gearriveerd in Buenos Aires waar ze in augustus 2011 vertrok

(Bron foto's: Freya Hoffmeister)

Kayakster deed in januari 2014 Suriname aan tijdens haar bijzondere reis


De vijftigjarige Duitse Freya Hoffmeister heeft een monstertocht per kajak afgelegd. Ze voer als eerste mens rond Zuid-Amerika. De vrouw vertrok in augustus 2011 uit Buenos Aires. Vervolgens ging ze via Kaap Hoorn naar de Grote Oceaan. Daarna voer ze langs de westkust van Zuid-Amerika naar het Panamakanaal en vervolgens via de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan terug naar Argentinië. De reis was 27.000 kilometer lang.

Freya Hoffmeister kwam vandaag, vrijdag 1 mei 2015, weer aan in Buenos Aires. Ze werd welkom geheten door de Argentijnse marine, de Duitse ambassadeur, tientallen kajakkers en honderden toeschouwers op de wal, aldus berichten diverse internationale media.

'Het is een overweldigend gevoel om weer hier te zijn. Ik ben heel blij om weer vaste grond onder mijn voeten te hebben', zei Hoffmeister na aankomst.

Tijdens haar reis deed ze medio januari 2014 ook even Suriname aan. Uit haar blog blijkt, dat ze destijds uitkeek naar haar bezoek aan Suriname.  

'I am already looking ahead and am in heavy e-mail contact about my approach to Suriname. There, also the German Honorary Consul, Cees Dilweg, another Dutch national, will be assisting me probably as nicely as Ben does here! The forecast shows headwind as usual all days, between 10 and 15 knots, what I felt so far was true 15 knots, if not more. The tide is now not in my favour, so days have to be rather short to land at least in reasonable water level. Once approaching Paramaribo, it will be a perfect high tide in the morning and late afternoon’, schreef de Duitse.

In een eerder stadium had Hoffmeister op Trinidad een visum voor Suriname gekregen en op dat eiland de Canadese broers Graham en Russell Henry ontmoet, die een reis per kajak van 6.500 kilometer ondernamen van het Braziliaanse Belém naar de zuidelijke Amerikaanse staat Florida. De kajakbroers hadden wat oponthoud op de Dominicaanse Republiek ondervonden en wachtten op gunstige windomstandigheden.

In 2009 voer de Duitse vrouw al rond Australië. Ze deed bijna een jaar over de ongeveer 14.000 kilometer. Twee jaar eerder ging ze rond het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland en rond IJsland. Het is nog niet bekend wat haar volgende vaartocht wordt.(Red. De Surinaamse Krant)

Protesterende Paramaccaners schorten blokkadeacties op tot dinsdag 5 mei

Surgold-directeur spreekt dinsdag met actievoerende porknokkers uit Meriangebied


De actievoerende goudzoekers en leden van de Paramaccaanse gemeenschap hebben hun blokkadeacties van wegen die leiden naar het Surgold/Newmont complex in het Meriangebied voorlopig stopgezet. De opschorting is in ieder geval tot aanstaande dinsdag als een gesprek plaats plaatsvindt tussen directeur Adriaan van Kersen van Surgold, die dan weer is teruggekeerd van een bezoek aan Londen, en een vertegenwoordiging van de actievoerders. 

Dat zegt Esteban Crespo, manager Communications van Surgold, vanmiddag, vrijdag 1 mei 2015, in de Ware Tijd Online. Hij was naar het gebied gegaan om met de actievoerders te spreken. Zij hadden daar al sinds dinsdagavond om gevraagd, toen ze met hun blokkades begonnen.

De acties worden opgeschort, maar de mensen die actie voeren blijven in hun kamp totdat er structurele oplossingen komen, aldus Starnieuws 's avonds. Het kamp is opgezet bij de ingang van Surgold.

Woordvoerder van de actievoerders Adriaan Adawde bevestigt, dat de actievoerders een goed gesprek met Crespo hebben gehad. Hij is blij,dat er uiteindelijk iemand van het bedrijf gekomen is. Het gesprek vond plaats in bijzijn van de districtscommissaris van Paramacca Mavrick Boejoekoe.

Volgens Crespo is het gesprek rustig verlopen. Al het transport dat naar de in aanbouw zijnde goudmijn in het Meriangebied moet, zoals bussen met personeel en voertuigen met spullen, kunnen weer zonder belemmering het terrein bereiken.

De acties van de boze Paramaccaners begonnen dinsdagavond met een blokkade van de weg tussen Moengo en Snesikondre, de zogenoemde Weg naar Langa Tabiki. Die werd gisterochtend door de politie verwijderd. Vervolgens blokkeerden de actievoerders twee toegangswegen naar de mijn die vanochtend door de politie werden vrijgemaakt.

De aanleiding voor de blokkadeacties is dat de Paramaccamers vinden, dat gemaakte afspraken met de overheid en Surgold/Newmont tot nu toe niet zijn nagekomen.

De 1 Mei-boodschap van de Surinaamse Partij van de Arbeid

SPA gaat voor heractivering Sociaal Economische Raad en versterking Tripartiet Overleg


De viering van 1 mei, de Internationale Dag van de Arbeid, is een moment om stil te staan en na te denken over de strijd van arbeiders nationaal en internationaal voor lotsverbetering en goede en veilige arbeidsomstandigheden. De strijd voor lotsverbetering wordt vandaag aan de dag voortgezet en richt zich daarbij vooral op rechtvaardige en vreedzame democratische verhoudingen in de wereld.

In Suriname betekent deze strijd vooral de naleving van de fundamentele arbeidsnormen, de verbetering en creatie van werkgelegenheid, sociale bescherming en de bevordering van sociale dialoog. De Surinaamse Partij van de Arbeid strijd samen met de vakbeweging voor de positie- en lotsverbetering van werkenden. Voor de SPA zijn politiek en vakbeweging onlosmakelijk met elkaar verbonden. Middels de politiek wil de SPA werken aan veranderingen in wetgeving op arbeidsgebied en zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid om te komen tot een betere herverdeling van het inkomen dat wij als natie samen verdienen en zo welvaart te creëren, de basis voor een verdere groei.

De SPA constateert dat de regering Bouterse-Ameerali in de regeerperiode 2010-2015 niet in staat is geweest de armoedegrens te verkleinen. De economische groei is niet vertaald in toename van de werkgelegenheid en verhoogde productie. Werkenden in dit land hebben niet geprofiteerd van de verhoogde inkomsten en opbrengsten uit de aardolie en goudsector. De verdeling van de economische groei is onevenredig en er is sprake van een onrechtvaardig belastingsysteem. De zo beloofde hervormingen op economisch gebied zijn uitgebleven en de effecten van het onbehoorlijk bestuur, oneerlijkheid en corruptie doen zich gevoelen in het alledaagse leven van de werkenden die steeds minder koopkracht hebben en zich niet beschermd voelen door de overheid.

De financiële crisis van dit moment, de torenhoge schulden van de overheid hebben rampzalige gevolgen voor de komende jaren, mits niet direct wordt ingegrepen met deugdelijk beleid. De invoering van de sociale zekerheidswetten hebben niet de beoogde resultaten tot gevolg gehad en hebben gezorgd voor onzekerheid bij werkenden en grote delen van het bedrijfsleven en de vakbeweging die zich niet terug kunnen vinden in de implementatie van de wetten op dit moment. De wetten hebben een populistische inslag en vertonen veel hiaten.

De ontwikkelingen in de mijnbouwsector, de multinationals die wegtrekken, bedrijven die sluiten, baren De SPA zorgen en hebben gevolgen voor de werkgelegenheid. Banen verdwijnen en de overheid ontwikkelt geen beleid dat gericht is op het ondersteunen en opvangen van de ‘kwetsbare groepen in de samenleving. Op de arbeidsmarkt worden vooral vrouwen en jongeren extra geraakt. Er is dan ook een toename van werkloosheid onder deze groepen. Steeds meer mensen zijn aangewezen op de informele economie en zijn dan ook moeilijk te organiseren. De SPA vraagt dan ook de ondersteuning van de vakbeweging toe om de veranderende situatie en marginalisering van bepaalde groepen op het arbeidsveld tegen te gaan.

De SPA maakt zich sterk om in de nieuwe regeerperiode na werving van regeermacht door de V7 combinatie, zich sterk te maken voor de heractivering van de Sociaal Economische Raad en de versterking van het Tripartiet Overleg.

Alleen door een intensieve samenwerking en overleg met de sociale partners kunnen sociaal economische ontwikkelingen en vraagstukken nationaal aangepakt en opgelost worden. Voor de SPA blijft de vakbeweging belangrijk om werkenden te beschermen en te organiseren en de regering kritisch te volgen en van advies te dienen onder andere in de ontwikkelingen die een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn beijveren.

De SPA feliciteert alle werkenden in dit land en wenst hen een bezinningsvolle Dag van de Arbeid toe.

1 Mei-boodschap ABOP/AC: Partij staat stil bij dodelijk bedrijfsongeval Staatsolie-raffinaderij

'Jonge intellectuele werkzoekenden komen nog weinig aan bod'


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) die deel uitmaakt van de Alternatieve Combinatie (AC), betreurt het bedrijfsongeval bij Staatsolie. Aan de vooravond van 1 mei, 'Dag van de Arbeid', heeft een werknemer in dienst van een aannemersbedrijf tijdens het uitvoeren van werkzaamheden het leven gelaten. Dit vond plaats bij de Staatsolie-raffinaderij te Tout Lui Faut. Elk bedrijfsongeval is voor de ABOP\AC één te veel. De partij wenst veel sterkte toe aan de familie.

De ABOP\AC is bijzonder blij met de grote stappen die zijn gezet om de arbeidsmarkt verder gezond te maken. Onder meer de Wet Minimum Uurloon als onderdeel van de sociale wetten, die per 1 januari 2015 in werking is getreden en de intrede van het snelrecht voor hen die de arbeidswetten niet naleven, mogen gezien worden als een grote stap.

De ABOP is ervan overtuigd dat met de wet in de hand werknemers niet meer hoeven te werken voor een hongerloon. Problemen van werkers en werknemers in de arbeidssfeer, kunnen nu sneller opgelost worden.

Wat betreft het werkgelegenheidsvraagstuk zijn wij nog lang niet waar we moeten zijn. Vooral jonge intellectuele werkzoekenden komen nog weinig aan bod of moeten in een branche waarvoor zij niet hebben gestudeerd. Ook jong ondernemerschap wordt te weinig gestimuleerd stelt ABOP. Hier wil de ABOP\AC een verandering in brengen. Dit door onder meer een beter arbeidsmarkt informatie systeem op te zetten welke voldoet aan de vraag van de private en publieke sector.

Voorts zal meer werkgelegenheid moeten worden gecreëerd door de private sector en de overheid. De verschillende sectoren waaronder, de landbouwsector, maar ook het menselijk potentieel zal beter moeten worden gestimuleerd. De ABOP pleit verder voor meer samenwerking in tripartiet verband. Deze cyclus van samenwerking zal het arbeidsproces zeker ten goede komen en zo ook de economie van Suriname.

De ABOP\AC wenst aan de totale samenleving een prettige wrokoman dey toe.

Zeker vijf Braziliaanse journalisten gewond geraakt tijdens botsingen tussen politie en stakende leerkrachten in deelstaat Paraná

CPJ wil garanties van autoriteiten, dat journalisten veilig hun werk kunnen doen


Tenminste vijf Braziliaanse journalisten zijn afgelopen woensdag gewond geraakt terwijl zij verslag deden van botsingen tussen de politie en stakende leraren in de zuidelijke deelstaat Paraná, aldus diverse lokale nieuwsberichten en lokale journalisten. Het Committee to Protect Journalists (CPJ) in New York (VS) veroordeelt de aanvallen op journalisten en roept de Braziliaanse autoriteiten op ervoor te zorgen, dat de daders verantwoordelijk worden gehouden, aldus de organisatie vandaag, vrijdag 1 mei 2015, in een verklaring.

'Journalisten moet worden toegestaan ​​om vrij te rapporteren over gevoelige onderwerpen zonder angst te hoeven hebben voor fysieke vergelding',zegt Carlos Lauría, senior programmacoördinator voor de Amerika's bij het CPJ in New York. 'Wij dringen er bij de Braziliaanse autoriteiten op aan om deze aanvallen grondig te onderzoeken en de veiligheid te garanderen van alle media die verslag doen van de protesten.'

(Bron foto: Worldbulletin.net)
Leraren in Curitiba, de hoofdstad van de staat Paraná, zijn al sinds februari met regelmaat aan het staken tegen veranderingen in de manier waarop hun pensioenstelsel werkt. Afgelopen woensdag zetten agenten een gebied af rond het parlementsgebouw van de staat in Curitiba om docenten te beletten te dicht bij het gebouw te komen waar op dat moment gestemd werd over op hun betrekking hebbende maatregelen. Meer dan 170 mensen, waaronder agenten, journalisten en demonstranten, raakten gewond door waterkanonnen en rubberkogels in de daaropvolgende botsing tussen politie en leraren.

'De leraren werden opgesteld voor het parlementsgebouw en het was erg gespannen vanwege de grote aantallen agenten',aldus Gustavo Vidal, directeur van de Paraná Professionele Journalisten Vakbond, tegenover het CPJ. 'We wisten niet wat er gebeurde, maar we voelden het gas. Daarna begon het afvuren van rubberkogels en iedereen werd gedwongen weg te rennen.'

Ten minste drie journalisten - Rafael Passos, een cameraman van de lokale tv-zender Catve, Germano Assad, een verslaggever van de Braziliaanse editie van het Spaanse dagblad El País, en freelance schrijver André Rodrigues - werden getroffen door rubberen kogels, aldus de Braziliaanse Vereniging van Onderzoeks Journalistiek (ABRAJI, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) in een uitgebrachte verklaring.

Henry Milleo, een fotograaf van het in Curitiba gevestigde dagblad Gazeta do Povo, raakte gewond toen een kleine raket ontplofte in zijn buurt, aldus de ABRAJI.
Bandeirantes TV cameraman Luiz Carlos de Jesus werd gebeten in zijn dij door een politiehond bij de ingang van het parlementsgebouw, volgens de beelden gefilmd door De Jesus.


De deelstaatregering bracht een verklaring uit waarin de schuld van het geweld gelegd wordt bij 'het radicalisme en de irrationaliteit van gemaskerde personen gewapend met stenen, zelfgemaakte bommen, stokken en ijzeren staven die werden gebruikt tegen de politie'. Minstens dertien mensen werden gearresteerd en een uitgebreid onderzoek is gestart, zei politiechef Julio Reis. ABRAJI en de Paraná Professionele Journalisten Vakbond veroordelen de aanvallen.

Journalisten die verslag doen van demonstraties in Brazilië zijn de afgelopen jaren vaker aangevallen en geïntimideerd door de politie en demonstranten, zo blijkt uit onderzoek van het CPJ.
In juni 2014 documenteerde het CPJ aanvallen op journalisten die verslag deden van protesten tegen het WK Voetbal in São Paulo.
In 2013 meldden tientallen journalisten, dat ze werden aangevallen of gedetineerd terwijl ze aanwezig waren voor hun werk bij protesten tegen de hoge tarieven in het openbaar vervoer.
Terwijl de Olympische Spelen van 2016 in aantocht zijn, dringt het CPJ er bij de Braziliaanse autoriteiten op aan ervoor te zorgen, dat journalisten veilig hun werk kunnen doen bij het verslaan van bijvoorbeeld demonstraties, zonder angst te hoeven hebben voor represailles.(Red. De Surinaamse Krant/CPJ, New York)

NPS-voorzitter Rusland: 'Einde maken aan verdeel- en heerspolitiek die arbeidersbeweging monddood maakt'

Rusland spreekt bij kranslegging standbeeld Johan Adolf Pengel in kader Dag van de Arbeid


Er moet een resoluut einde komen aan de verdeel- en heerspolitiek die de arbeidersbeweging monddood maakt. Dit zei NPS-voorzitter Gregory Rusland vanmorgen, vrijdag 1 mei 2015, bij de kranslegging bij het standbeeld van oud-vakbondsman Johan Adolf Pengel op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo in het kader van de Internationale Dag van de Arbeid. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Om het tij te keren is volgens hem een gezamenlijke inzet nodig van de vakbond, de overheid en het bedrijfsleven.

Pengel, die in 1952 oprichter was van de Surinaamse Werknemers Moederbond (het latere AVVS de Moederbond), werd geëerd om zijn gedreven inzet waarmee hij de belangen van arbeiders behartigde. Ook zijn juridische adviezen aan burgers kregen aandacht.

Rusland constateerde, dat de vakbeweging zich heeft ontwikkeld tot een machtsfactor in de jaren zestig en zeventig en daarna een deuk kreeg in de militaire periode.

De NPS-voorzitter stelde in zijn toespraak, dat er nu sprake is van relatieve rust in de vakbeweging maar dat er ook enorme problemen spelen. Hij noemde onder meer de positie van arbeiders, in het bijzonder die van Suralco, hetgeen V7 'ernstig zorgen baart'. Ook de positie van contractarbeiders verdient volgens de V7-vertegenwoordiger aandacht. 'Er zal bij regeerovername via de wetgeving speciale aandacht besteed worden aan deze groep', zei Rusland.

Behalve bij het beeld van Pengel werden ook kransen gelegd bij het beeld van Lachmon. Radjkoemar Randjietsingh, die namens de VHP het woord voerde, zei dat het denken van deze twee leiders heeft bewezen, dat je steeds moet gaan bundelen en organiseren, voor de behartiging van grote belangen.

Extra optreden Aliyah Kolf zondagmiddag 3 mei in club Zanaida

(Bron foto: Stefano Tull/ de Ware Tijd)
Kaartjes voor concert 2 mei binnen korte tijd uitverkocht


De jonge, 15-jarige, populaire zangeres Aliyah Kolf zal naast zaterdag, ook komende zondag een concert verzorgen. De kaartjes voor haar optreden morgen waren binnen een mum van tijd al uitverkocht en daarom heeft organisatie The Empire besloten nog een show in te lassen. Deze is  komende zondag tussen twee uur en zeven uur in club Zenaida. De kaartjes voor deze show zijn alleen bij de deur verkrijgbaar, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, vrijdag 1 mei 2015.

Hoewel het de tweede keer is dat ze in Suriname is, zal het haar eerste optreden in Suriname worden. Dat de eerste show uitverkocht is, stemt haar goed. 'Hier heb ik twee weken voor geoefend. Ik ben er klaar voor.' 

Aliyah is niet alleen uit Nederland gekomen. Ook Gio, Keizer, Freddy Moreira en Ir-Sais zijn meegekomen en treden zaterdag op. Vijf jaren geleden hebben Gio en Keizer samen met Fouradi ook al in een uitverkochte Anthony Nesty Sporthal gestaan.

Alleen Gio en Freddy Moreira en Aliyah treden zondag op en enkele lokale artiesten geven acte de presence. Zaterdag zijn dat Damaru, Scrappy W, Cyriel, Adika, A Mili en de Myztikals. Zondag zijn alleen de laatste vier erbij, aldus de Ware Tijd Online.

Nederlandse kandidaat FIFA-voorzitterschap Van Praag: 'Natuurlijk stop ik niet, dat kan ik alleen al niet maken voor het moedige Suriname'

Van Praag: 'Suriname heeft openlijk steun aan mij uitgesproken'

KNVB-voorzitter aanwezig op congres Aziatische voetbalconfederatie in Bahrein, maar mag niet spreken


Spreektijd kreeg hij niet, maar KNVB-voorzitter Michael van Praag houdt toch een bevredigend gevoel over aan het congres van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC) van gisteren in Bahrein. Van Praag, kandidaat als voorzitter van de FIFA, heeft bonden gezien die voor verandering zijn bij de voetbalbond en willen breken met Sepp Blatter. 'Die signalen heb ik zeker gekregen', concludeert hij hoopvol, aldus de website FC Update vandaag, vrijdag 1 mei 2015.

Van Praag lijkt de strijd te gaan verliezen van Blatter, maar blijft strijdbaar. 'Eerst roepen veel mensen om verandering en dan probeert er zelfs een Nederlander iets en dan roepen diezelfde mensen dat ik kansloos ben. Om Johan Cruijff te citeren, als je niet op doel schiet, dan scoor je niet', stelt de voorzitter van de KNVB, die net als Luis Figo en prins Ali Bin Al Hussein geen spreektijd kreeg.


'Natuurlijk denk ik niet aan stoppen. Dat kan ik alleen al niet maken voor het moedige Suriname, dat openlijk steun aan mij heeft uitgesproken. Ik heb meer toezeggingen, maar die kan ik niet openbaar maken. Maar, neemt u van mij aan dat er zelfs in Azië en Afrika bonden zijn die niet op Blatter zullen stemmen. Zij gaan dat nu alleen niet zeggen. Tijdens de verkiezingen stemt iedere bond anoniem. Dat kan een voordeel zijn.'

Sjeik Salman, de voorzitter van de AFC, stak tijdens zijn toespraak de loftrompet over Blatter, die de beste papieren lijkt te hebben om wederom voorzitter van de FIFA te worden.

'Natuurlijk kreeg Sjeik Salman, de voorzitter van AFC, applaus toen hij zijn steun voor Blatter uitsprak. Dat kwam niet als een verrassing voor mij. Maar, ook hier waren er bonden die verandering willen. Die signalen heb ik zeker gekregen.'

Op 29 mei vindt de verkiezing om het FIFA-voorzitterschap plaats in het Zwitserse Zürich. De 79-jarige Blatter is al sinds 1998 de preses van de wereldvoetbalbond.

De man van 'Stand by me' Ben E. King (76) overleden aan natuurlijke dood

King werd wereld- beroemd met zijn klassieker 'Stand by me'


R&B en soul-zanger Ben E. King, vooral bekend door zijn klassieker 'Stand by me', is op 76-jarige leeftijd gestorven aan een natuurlijke dood. Dat liet zijn publicist Phil Brown gisteren weten tegenover BBC News, zo berichten vele internationale media vandaag, vrijdag 1 mei 2015.

King werd wereldberoemd door zijn hit 'Stand by me' in 1961. Dat nummer werd opnieuw een succes na de gelijknamige film met River Phoenix in 1986. Het werd in 2007 ook gesampeled in Beautiful Girls van Sean Kingston.

Het nummer heeft in de loop der jaren negen keer in de Amerikaanse Billboard 100 gestaan. Twee keer was dat de versie van King en zeven keer betrof het een cover van artiesten als John Lennon en Spyder Turner. 'Stand by me' staat in de top tien van nummers die het meeste geld aan royalty's hebben opgeleverd.

King begon zijn carrière aan het eind van de jaren vijftig met de groep The Drifters. Die werden bekend met nummers als 'There Goes My Baby' en 'Save The Last Dance For Me'.


Nadat hij in mei 1960 een solocarrière was begonnen, kwam hij in 1961 met 'Stand by me', waarvan hij medecomponist was, hoog in de Amerikaanse hitparade. Het was zijn tweede single, na 'Spanish Harlem'.

King werd geboren als Benjamin Earl Nelson in Henderson in de staat North Carolina.

Hij verhuisde op negenjarige leeftijd naar New York. Andere liedjes waarmee King bekend werd, waren 'Don't Play That Song', 'Amor' en 'I Who Have Nothing'. Hij nam meer dan 25 albums en vele tientallen singles op.

Half verbrand lichaam man gevonden te Leonsberg

Lichaam aangetroffen op verlaten terrein

Man zou eerst zijn vermoord.....


Een half verkoold lijk van een jongeman is vanmorgen, vrijdag 1 mei 2015, aangetroffen op de inrit van een perceel, waar een onbewoond huis op staat, aan de Condorstraat te Leonsberg. Dit meldt Starnieuws. Het lijk werd ontdekt door een buurtbewoner. 

Het vermoeden bestaat, dat de man eerst om het leven is gebracht en dat hij daarna in brand is gestoken. Het lijk vertoonde, zo bericht de Ware Tijd Online, een kapverwonding aan het lichaam.

Buurtbewoners verklaren, dat ze gisteravond gestommel en geschreeuw gehoord hebben in de omgeving.

De politie is bezig met een onderzoek in deze zaak. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Weer blokkade Paramaccaners door politie verwijderd

Boomstammen blokkeren wegen (Bron foto: Irvin Ngariman/dWT)
Kwestie dreigt te escaleren door intimiderend gedrag agent uit Albina....


De politie heeft vanochtend, vrijdag 1 mei 2015, weer een blokkade van actievoerende goudzoekers en mensen van de Paramaccaanse gemeenschap verwijderd. Zij hadden twee toegangswegen naar de concessie van goudbedrijf Surgold/Newmont gebarricadeerd. Dit bericht de Ware Tijd Online.

De actievoerders vragen sinds dinsdagavond om een gesprek met vertegenwoordigers van de overheid en Surgold. De directeur verblijft echter in het buitenland.

Ze vinden dat gemaakte afspraken tussen hun en Surgold/Newmont tot nu toe niet zijn nagekomen. Zo worden nauwelijks Paramaccaners te werk gesteld bij de aanleg van de nieuwe grote goudmijn van Surgold/Newont in het Meriangebied. Ook is er verontwaardiging dat porknokkers constant uit dat gebied worden verwijderd, zonder dat daar iets tegenover zou staan.

De actie begon met een blokkade van de weg tussen Moengo en Snesikondre, de zogenoemde Weg naar Langa Tabiki. Die werd gistermorgen door de politie verwijderd. Vervolgens blokkeerden de actievoerders de twee toegangswegen naar de mijn.

Volgens actiewoordvoerder Adriaan Adawde en de voorzitter van de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC) verloopt de ontruiming tot nu toe vreedzaam, maar toch vreest hij voor escalatie. Die angst is ingegeven door het 'intimiderende' gedrag van een hoge politiefunctionaris uit Albina, zegt hij. 'Hij heeft gezegd, dat wij beestachtig bezig zijn en dat daarom hardhandig optreden nodig is', aldus Adawde, die bang is dat als de politieman zo blijft intimideren, de zaak uit de hand kan lopen.

Districtscommissaris Mavrick Boejoekoe van Pamacca zegt vanochtend op Starnieuws geen voorstander te zijn van hardhandig optreden. Hij had de verantwoordelijken van de politie in het gebied aangegeven dat via dialoog het probleem opgelost moet worden.

Inmiddels heeft Boejoekoe contact met de ministers Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling en Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. Betterson kan een afvaardiging van de actievoerders en het traditioneel gezag maandag ontvangen. Minister Hok stelt zich op het standpunt dat het om een veiligheidsprobleem gaat.

Dodelijk bedrijfsongeval op complex nieuwe Staatsolie-raffinaderij

Arbeider zou van zo'n tien meter hoogte zijn gevallen


De Ware Tijd Online meldt vandaag, vrijdag 1 mei 2015, dat gistermiddag rond kwart voor vijf de 23-jarige elektricien Donavan Samiran bij een bedrijfsongeval op het complex van de nieuwe olieraffinaderij van Staatsolie te Tout Luit Faut van tien meter hoogte is gevallen en het leven heeft verloren. Dat schrijft de krant van een betrouwbare bron te hebben vernomen.

De werknemer is, aldus Starnieuws, een Surinamer en was werkzaam voor een onderaannemer.

De precieze omstandigheden die hebben geleid tot het ongeval worden momenteel onderzocht.
Staatsolie zegt in een persbericht het ongeval ten zeerste te betreuren.

Staatsolie plaatste ter nagedachtenis deze afbeelding 2 mei op haar Facebookpagina:

Centraal Hoofdstembureau verhuisd naar de Cornelis Jongbawstraat

Voorzitter CHS: 'We zijn niet stiekem verhuisd'...

Maar, enkele medewerkers waren niet op hoogte van plotselinge verhuizing


De voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), Eugene Merkus, wilde pas komende maandag vertellen wat de nieuwe locatie wordt van het CHS. Het was, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 1 mei 2015, natuurlijk een kleine moeite om de verhuiswagen van de Frederik Derbystraat te volgen naar het nieuwe adres aan de Cornelis Jongbawstraat. Het CHS zou om veiligheidsredenen zijn verhuisd.

Merkus zegt dat het CHS niet stiekem is verhuisd. 

'Wij hebben woensdag vergaderd en alle leden waren het unaniem met elkaar eens om te verhuizen. Het gaat om veiligheidsredenen, want de verkiezingsstukken moeten veilig opgeslagen kunnen worden in het gebouw. Brandveiligheid is bijzonder belangrijk. Maandag zal alles in de krant staan.'

Sommige medewerkers wisten, aldus Starnieuws, echter niets af van de verhuizing. Toen zij gisteren aan het werk verschenen, kregen ze te horen dat het CHS bezig was te verhuizen.

Oud-president van Guyana ontkent drugscrimineel Roger Khan te kennen

(Bron foto: Caribbean News Desk/Demerara News)
'Ik heb hem nooit ontmoet en hij is nooit mijn vriend geweest'


De oud-president van Guyana, Bharrat Jagdeo, heeft gisteren, donderdag 30 april 2015, tijdens een persconferentie in het partijkantoor van de People's Progressive Party in Georgetown met klem ontkend de in de VS veroordeelde drugscrimineel Roger Khan te kennen. Ook ontkende hij enige betrokkenheid te hebben gehad bij enig doodseskader dat destijds in Guyana opereerde. Dit bericht Caribbean News Desk/Demerara News.

Het is de eerste keer dat Jagdeo zich publiekelijk uitspreekt over hardnekkige beweringen over zijn vermeende betrokkenheid met Khan. Khan werd in 2006 in Suriname gearresteerd en via Trinidad & Tobago in handen van de Amerikaanse Justitie gespeeld. Daar werd hij voor grootschalige drugssmokkel naar Amerika tot 40 jaar celstraf veroordeeld.

'Ik heb Roger Khan nooit ontmoet. Roger Khan is nooit m'n vriend geweest', aldus Jagdeo. Hij ontkende dat, zoals oppositiepartijen en andere groepering beweren, zijn regering een door Khan geleid doodseskader had aangetrokken om in de periode 2002 -2006 gevaarlijke criminelen uit te schakelen. Guyana was toen in de ban van een geweldsspiraal die aan tientallen mensen, onder wie veel criminelen, het leven heeft gekost.

'Ik weet dat ik tijdens mijn regeerperiode nooit enige illegale instructie heb gegeven die in strijd was met de Grondwet. Nog minder heb ik iemand gevraagd het recht van andere burgers van dit land te schenden inclusief het opzetten van deze doodseskaders.'

Jagdeo's regering had zich opvallend stil gehouden toen Roger Khan destijds in de Guyanese kranten pagina grote advertenties plaatste dat hij met zijn acties een staatsgreep had helpen voorkomen.

Jagdeo zei vandaag niet op de hoogte te zijn dat er ooit plannen waren om zijn richting gewapenderhand te verwijderen. 'Ik ben niet op de hoogte dat Roger Khan in dit land een vermoedelijke coup heeft afgewenteld, omdat er volgens mij nooit plannen van de gewapende machten waren om de regering omver te werpen.' Volgens hem werden wel plannen beraamd door bepaalde personen in Buxton en hun intellectuele opdrachtgevers om instabiliteit in het land te veroorzaken.

Bouterse met Jagdeo. (Bron foto: propagandapress.org)
Overigens zou Khan ook in contact hebben gestaan met de huidig Surinaamse president Desi Bouterse. 
De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA heeft hard bewijs dat Bouterse in de periode dat hij parlementariër was nauwe contacten had met een van de grootste drugscriminelen uit de regio.

Dit bleek uit onderzoek van de Nederlandse krant NRC Handelsblad die daar 21 september 2013 over berichtte. Het NRC schreef van inlichtingenbronnen inzage te hebben gekregen in digitale 'uitdraaien' van de satelliettelefoon van Khan, die in 2009 in de VS voor onder meer cocaïnehandel tot veertig jaar cel werd veroordeeld.
Op de uitdraaien komt diverse malen het mobiele nummer van Desi Bouterse voor. De telefoontjes hadden plaats tussen eind 2005 en half juni 2006. In Amerikaanse diplomatieke post, die in 2011 via WikiLeaks uitlekte, was sprake van 'sociale en operationele banden' tussen Bouterse en Khan. Maar, niet eerder kwam daarover bewijsmateriaal naar buiten.

Volgens de inlichtingenbronnen waren de banden tussen Desi Bouterse en Khan onderdeel van een drugsnetwerk, waartoe ook de in april 2012 in Nederland aangehouden Piet Wortel en Dino Bouterse behoorden, aldus het NRC.

(Red. De Surinaamse Krant/Caribbean News s Desk-Demerara News/NRC)

VHP 1 Mei-boodschap

'Betreurenswaardig dat werkgelegenheid zich al geruime tijd negatief ontwikkelt'


Het is van belang om in verband met de Dag van de Arbeid stil te staan bij de ontwikkelingen die zich voordoen op onze arbeidsmarkt. Arbeid zelf is uiteindelijk de beste sociale zekerheid. Op deze dag viert men de strijd voor betere arbeidsomstandigheden. Arbeid mag niet worden beschouwd als koopwaar, het gaat om mensen en de bescherming van de menselijke waardigheid.

We weten dat werkgevers en werknemers een eigen kijk op een wenselijk niveau van sociale zekerheid hebben. Rekening houdend met die verschillen streeft de VHP naar een bewegende vloer in de sociale zekerheid. Het gaat daarbij niet om een voor ieder gelijke basis, maar een relatie tussen economische ontwikkeling en sociale zekerheid.


Het is zeer betreurenswaardig dat de werkgelegenheid in ons land reeds geruime tijd zich negatief ontwikkelt. De werkloosheid neemt gestaag toe. Deze negatieve ontwikkeling is voornamelijk ingegeven door het slechte beleid van de huidige regering. De overheid neemt het niet zo nauw met de sociale bescherming en zekerheid.

Het is primair de taak van de overheid om middels dialoog met de sociale partners welvaart en welzijn voor land en volk te brengen. Wij denken hierbij aan het creëren van duurzame werkgelegenheid voor in het bijzonder de jongeren waardoor zij in staat zijn een bestaan voor zichzelf in gezinsverband te verwezenlijken.

We kunnen het probleem van de werkloosheid niet oplossen door de gordijnen dicht te doen en de ogen te sluiten. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is voorstander van een constructieve en breed gedragen dialoog tussen de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven om duurzame oplossingsmodellen aan te dragen voor de huidige en te verwachten sociaal- economische ontwikkelingen.

Het willen aanvaarden van nieuwe uitdagingen voor het verwezenlijken van lange termijn doelen (zie Vision 2030 en VHP partijprogramma) noopt ons om met meer nauwgezetheid bestaande wet- en regelgeving na te leven alsook internationale afspraken te eerbiedigen.

Voorts moeten we de instituten welke wij ter beschikking hebben, waaronder het Arbeids Advies College (A.A.B), de Arbeidsinspectie en de Bemiddelingsraad bij arbeidsgeschillen spoedig aan een kritische analyse onderwerpen. En daar waar nodig deze aan te passen aan de huidige en de te verwachten sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen ten einde duurzame en rechtvaardige arbeidsomstandigheden voor elke burger van ons land te garanderen.

In dit kader denken wij om ten aanzien van de bemensing van de Sociaal Economische Raad (S.E.R.) de overheid van de nodige adviezen te voorzien. De huidige sociaal- maatschappelijke problemen kunnen grotendeels voorkomen worden als een geïnstitutionaliseerde, brede dialoog tot stand wordt gebracht.

De VHP zal zich blijven inzetten om werknemers en werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen in het creëren van menswaardig werk onder menswaardige omstandigheden.
De partij roept op tot eensgezindheid onder werkers, werkgevers en hun vakbonden, zodat de werkende klasse als een sterke factor in de ontwikkeling van Suriname weerstand kan bieden aan ontwikkelingen die op ons afkomen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst het Surinaamse volk, in het bijzonder alle werknemers en werkgevers, een prettige en bezinningsvolle ‘Arbeidersdag’ toe.

VHP

Den Blauwvinger: De milieuvriendelijke Michi melkfabriek en haar statiegeld melkfles met schroefdop

COLUMN: Consument met fles in milieuverontreinigende bus of auto naar fabriek voor statiegeld......


De Michi Natural Foods melkfabriek in Paramaribo maakt sinds kort op televisie reclame voor plastic melkflessen van vijf Surinaamse dollar per stuk. Op die flessen staat vijfentwintig Surinaamse dollarcent statiegeld. Het bedrijf zegt dat te doen uit milieuoverwegingen.

Heel nobel en toe te juichen, maar er is een milieuonvriendelijk addertje onder dat melkwit groene gras.

Wil je als consument wel dat statiegeld in ontvangst kunnen nemen, nadat je een of meer van die plastic flessen melk, met schroefdop, hebt weten leeg te drinken, dan moet je die fles of flessen wel zelf naar het bedrijf brengen.... Gewoon inleveren bij Snesi om de hoek is er dus niet bij. Kennelijk is dat toch iets te ingewikkeld voor Michi.

Neen, je moet als trouwe Michi-klant dus wel even zelf die milieuverontreinigende bus naar Michi nemen of een milieuonvriendelijke taxi of met de eigen benzineslurpende auto gaan. Ga je met de bus dan ben je dus 1.25 Surinaamse dollar heen en 1.25 Surinaamse dollar terug kwijt, ervan uitgaande dat je in de stad, Paramaribo, woont. En weg is je statiegeld.....
Overigens, wie uit het district Marowijne, Nickerie, Coronie, Brokopondo of Sipaliwini gaat helemaal naar de Michi-fabriek in Paramaribo rijden met een of meer lege melkflessen om statiegeld te innen?

Statiegeld op deze wijze innen, daarmee ben je als bedrijf - hoe mooi Michi het ook tracht te presenteren in een commercial op televisie – verre van milieuvriendelijk bezig, integendeel..... Gooi de fles dan maar gewoon in de vuilniszak en niet ergens in een trens! Dan ben je toch een beetje schijn-milieuvriendelijk bezig.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
01 mei 2015
Amsterdam-Paramaribo

Breed verzet in Latijns-Amerika tegen Monsanto-producten

Ook in Suriname zijn Monsanto-producten als Roundup verkrijgbaar

Overheid laks in het verbieden van zeer giftige bestrijdingsmiddelen als paraquat (Gramoxone) en glyfosaat


Artsen, wetenschappers en milieuactivisten in Argentinië en elders in Latijns-Amerika, eisen een verbod op Monsanto-producten. Meer dan 30.000 artsen en gezondheidswerkers in Argentinië zijn de laatsten om hun stem te laten horen in de strijd tegen Monsanto en vragen ​​de federale overheid om producten van Monsanto te verbieden, nadat uit recente studies is gebleken, dat zij kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Dit bericht TeleSURtv.net gisteren, donderdag 30 april 2015.

Glyfosaat veroorzaakt waarschijnlijk kanker en meer...
Andere maatschappelijke organisaties en onderzoekers in heel Latijns-Amerika hebben zich ook uitgesproken tegen Monsanto's producten en dit zijn signalen voor een grotere en meer ambitieuze campagne om dit agrochemische bedrijf te verbieden in de hele regio. De eisen komen, nadat de World Health Organization (WHO) afgelopen maand een rapport uitbracht met als bevinding, dat glyfosaat, de actieve chemische stof in het Monsanto-product Roundup, dat ook gebruikt wordt in Suriname, 'waarschijnlijk kanker veroorzaakt'. De chemische stof wordt ook verkocht door andere bedrijven onder de namen Cosmo Flux, Baundap, Glyphogan, Panzer, Potenza en Rango. 

Volgens de Argentijnse vereniging van medische professionals, Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), veroorzaakt glyfosaat  niet alleen kanker. Het wordt ook geassocieerd met een verhoogde spontane abortus, aangeboren afwijkingen, huidziekten en luchtwegen en neurologische ziekte. 'In ons land wordt glyfosaat toegepast op meer dan 28 miljoen hectare. Elk jaar wordt de grond besproeid met meer dan 320 miljoen liter, wat betekent dat 13 miljoen mensen het risico lopen te worden getroffen, volgens de 'Physicians Network of Sprayed Peoples' (RMPF)', aldus Fesprosa in een persverklaring eerder deze maand.

De vereniging, die meer dan 30.000 artsen en specialisten uit de gezondheidszorg in het land vertegenwoordigd, heeft ook gevraagd om glyfosaat te verbannen uit het land, en de agribusiness te dwingen haar structuur te veranderen, zodat ze niet langer afhankelijk hoeft te zijn van chemicaliën. Dit omvat ook stoppen met het gebruik van genetisch gemodificeerde planten. Glyfosaat wordt voornamelijk gebruik op genetisch gemodificeerde gewassen - die zijn bestand tegen de chemische stof, zodat boeren het op hun velden kunnen spuiten om onkruid te doden, maar niet hun gewassen. Het product wordt niet alleen in Argentinië algemeen gebruikt, maar in geheel Latijns-Amerika.

Volgens Carlos Vicente, een vertegenwoordiger van GRAIN, een niet-gouvernementele organisatie die duurzame landbouw bevordert, werd glyfosaat voor het eerst in de regio geïntroduceerd in de 1970's en het gebruik ervan verspreidde zich snel door het gebruik van Monsanto-producten. Volgens Greenpeace Andino is het gebruik van landbouwchemicaliën in Argentinië toegenomen met 858 procent ten opzichte van de afgelopen 22 jaar. 


Vandaag de dag is er ongeveer 50 miljoen hectare aan genetisch gemodificeerde soja gewassen in Latijns-Amerika, waar 600 miljoen liter van de chemische stof jaarlijks wordt gebruikt, aldus Vicente tegenover Inter Press Service. Roundup Ready gewassen zijn vooral te vinden in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Deze vijf landen alleen hebben 83 miljoen hectare genetisch gemodificeerde gewassen, aldus Javier Souza, coördinator van het Latijns-Amerikaanse pesticide atcienetwerk, RAP-AL.

Deskundigen roepen op tot algehele ban van Monsanto-producten uit regio
'Wij geloven dat het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast, en dat we moeten stoppen met het vergaderen over onderzoeken en beslissingen nemen die anders te laat zouden kunnen komen', aldus Souza tegenover Inter Press Service, verwijzend naar een principe dat voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen tegen een product dat wordt verondersteld een bedreiging te vormen voor de gezondheid of het milieu, zelfs als een definitieve oorzaak-gevolg relatie nog niet is vastgesteld. Het bestrijdingsmiddel wordt niet alleen gebruikt op genetisch gemodificeerde gewassen, maar ook op groenten, tabak, fruitbomen en aangeplante bossen van dennen of eucalyptus, evenals op stedelijke tuinen en bloemperken en langs spoorwegen. Souza, die directeur is van het Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Argentina, heeft opgeroepen tot een algehele ban van het product uit de regio.

'Wij pleiten voor een verbod op glyfosaat dat op korte termijn in werking moet treden met  beperkingen op de inkoop, spuiten en verpakking', zegt Souza. Greenpeace eist ook een verbod van het product in Latijns-Amerika, dat volgens de organisatie 'schadelijk is voor zowel de grond en onze gezondheid' en pleit voor schonere landbouwproductie technieken. 'We kunnen niet toestaan ​​dat de zakelijke belangen van een Noord-Amerikaanse multinational belangrijker zijn dan de gezondheid van de mensen in onze regio. Regeringen moeten de technologie en de praktijken van de biologische landbouw bevorderen om telers, consumenten en het milieu te beschermen', zegt Franco Segesso, coördinator van de campagne bij Greenpeace Andino.

Latijns-Amerika werkt ook aan verbod op paraquat
Ook wordt in diverse Latijns-Amerikaanse landen gewerkt aan een verbod op het gebruik van paraquat (onder andere in Guatemala, Honduras en Paraguay), dat onder andere de basisstof is voor het onkruidbestrijdingsmiddel gramoxone. De naam paraquat wordt algemeen gebruikt om het chloridezout aan te duiden. Paraquat is een snelwerkend, niet selectief onkruidbestrijdingsmiddel dat plantenweefsel aantast door contact. Het is na ongeveer dertig minuten regenvast. Merknamen van producten die paraquat als werkzame stof bevatten zijn onder andere Gramoxone, Luxan Paraquat, Paraquat Protex en Priglone.

Sinds eind 2007 is het gebruik ervan in de Europese Unie verboden.

Gewoon verkrijgbaar in Suriname
Een zeer giftige stof, die in Suriname nog gewoon her en der verkrijgbaar is en door haar zware giftigheid ook populair is onder mensen die zich van het leven willen beroven. Bij zelfmoordgevallen in Suriname blijkt veelvuldig gramoxone te zijn gebruikt.

De Nederlandse arts Foke van Delft schreef in december 2013:

'In Nickerie, het rijstdistrict van Suriname, is op elke hoek van de straat het herbicide paraquat verkrijgbaar in flessen vanaf een halve liter. Het landbouwgif, hier doorgaans verkocht onder de merknaam Gramoxone, wordt over rijstvelden gesproeid om die snel gereed te maken voor nieuwe aanplant. Aangezien een groot deel van de bevolking in Nickerie in de rijstbouw zit, staat Gramoxone bij de meeste mensen op de plank in de schuur. (...) Nu Gramoxone het middel van voorkeur is, wordt het tijd ook dit middel aan banden te leggen. Verbieden kan niet, vanwege het gebrek aan goede alternatieven in de landbouw. Maar regulatie van afgifte en aanscherping van de voorschriften kan natuurlijk wel. Hiervoor wordt al tijden gelobbyd door binnenlandse en buitenlandse hulpverleners. Vooralsnog zonder resultaat, helaas.'

Overheid Suriname traag in nemen van verbodsmaatregelen
In Suriname wordt nog niet gedacht aan een verbod op zeer giftige bestrijdingsmiddelen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij kondigde overigens al eind juni 2007 (!) aan dat de controle op bestrijdingsmiddelen strenger zou worden.

De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie (HI) startte medio mei 2014 samen met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) met een landelijke controle op bestrijdingsmiddelen. Er werd gecontroleerd of winkeliers zich hielden aan de wettelijke regelingen die gelden voor de verkoop, etikettering en opslag van bestrijdingsmiddelen. Landbouwchemicaliën, waaronder gramoxone en paraquat, mogen nooit in supermarkten worden verkocht, zo liet Consumentenzaken weten.

De West berichtte 12 februari 2015, dat Suriname de import van alle 'Highly Hazardous Pesticides' wil stopzetten. 'Deels is dat al gebeurd, maar de stopzetting van gramoxone is complexer, doordat er zoveel van gebruikt wordt', liet Alies van Sauers-Muller, hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), weten.

Suriname is anno april 2015 nog steeds niet tot een verbod overgegaan, omdat het ministerie de gebruikers eerst alternatieven wil leren, voor zij tot een importstop overgaat. 'Gramoxone is een van de meeste gebruikte verdelgingsmiddelen in de landbouw en onkruidbestrijding', aldus Van Sauers-Muller. Maar, ze vergat te vermelden dat het ook in de meest gebruikte middelen is bij zelfdodingen...

Ondanks herhaald verzoek van de redactie van De Surinaamse Krant weigerden Van Sauers-Muller en LVV te reageren op vragen over de actuele stand van zaken met betrekking tot gramoxone en over het veelvuldig gebruik van deze stof door ondeskundige particuleren die gewapend met een spuit onkruid op een perceel te lijf gaan. Maar, geen reactie is ook een reactie.

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Ondeskundige jongeren worden ingehuurd om onkruid te bestrijden met zwaar gif
Jongeren worden door burgers ingehuurd, die slechts met een doek rond het hoofd en een zakdoek gebonden om de handen gramoxone spuiten. Daarbij wordt veelal zeer onzorgvuldig gehandeld. Niet alleen onkruid wordt bespoten, maar ook gewone gewassen en planten van buren en andere omwonenden krijgen het giftige goedje over zich heen 'gesprayed' met schadeposten als gevolg. Dat interesseert de ondeskundige jonge onkruidverdelger niet, die wil gewoon een centje verdienen, zonder veelal te weten welke giftige stof hij met zich meedraagt in een plastic houder op de rug.

Het spuiten van gramoxone door burgers is slechts een kwestie van gemakzucht. Het bespoten en stervende onkruid steekt immers binnen de kortste keren de kop weer op. Gewoon schoffelen en kappen zijn de beste en meest milieuvriendelijke methoden om onkruid te bestrijden op een perceel in een woonbuurt. Maar, gemak siert de mens en zeker vele Surinamers, denk daarbij ook aan het verbranden van afval in plaats van het te binden en in bijvoorbeeld een vuilniszak te doen....

(Red. De Surinaamse Krant)

Ministerie van ATM kreeg alleen in regeerperiode wet Mininumuurloon behandeld en aangenomen door Assemblee

Minister van Arbeid Miskin blikt in 1 mei toespraak terug op regeerperiode


Het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (sinds kort weer het ministerie van Arbeid) heeft in de nu aflopende regeerperiode zeven wetsontwerpen voorbereid. Hiervan is slechts de Wet Minimumuurloon door De Nationale Assemblee behandeld en goedgekeurd. 

De wetten 'Vakverenigingsvrijheid', 'Ter beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs' zijn nog in behandeling en de wetswijzigingen 'Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst', 'Wet op de Arbeidsinspectie', 'Arbeidsbemiddelingswet' en 'Decreet Arbeidsadviescollege'. 
Deze balans maakt minister Michael Miskin van Arbeid vandaag, vrijdag 1 mei 2015, op in zijn speciale 1 mei toespraak in het kader van de Internationale Dag van de Arbeid. De bewindsman maakte van de gelegenheid gebruik om op te maken wat er wel en wat niet is gerealiseerd op zijn ministerie:

'Kijkers en luisteraars, dames en heren, arbeiders van Suriname.
Met nog enkele weken en dagen te gaan voor de dag van de algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname, staat het einde van mijn zittingstermijn in deze regeringsperiode als minister van Arbeid, voor de deur.


Ik wens daarom aan de vooravond van de Internationale dag van de Arbeid, te reflecteren op zaken die zijn ondernomen in de haast afgelopen regeerperiode op het gebied van Arbeid. Bij mijn aantreden als minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, heb ik samen met mijn staf een aantal acties die reeds in voorbereiding waren opgepakt en verder begeleid met het doel om de beoogde resultaten te realiseren. Ook zijn er nieuwe initiatieven ondernomen. Met enkele zaken hebben wij vooruitgang geboekt en met andere hebben wij niet het beoogde resultaat bereikt.


In deze afgelopen periode zijn zeven ontwerpwetten afgerond en aan de Raad van Ministers aangeboden, namelijk:
• De Wet Vakverenigingsvrijheid
• De Wet ter beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs
• De Wet Minimumuurloon
• Wijziging van de Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst
• Wijziging van de Wet op de Arbeidsinspectie
• Wijziging van de Arbeidsbemiddelingswet
• Wijziging Decreet Arbeidsadviescollege

Echter is van deze wetten alleen de Wet Minimumuurloon in behandeling genomen en goedgekeurd door de Raad van Ministers op 1 april 2014. De aanname in De Nationale Assemblee vond plaats op 29 augustus 2014 en de wet is sinds 1 januari 2015 in werking getreden. De pogingen om eerder een minimumloon tot stand te brengen en de uiteindelijke realisatie, die een periode behelzen van meer dan 40 jaar, zijn vastgelegd in een uitgave welke binnenkort beschikbaar zal zijn.


In deze regeerperiode is er prioriteit gegeven aan wetten die de sociale zekerheid voor de Surinaamse burgers hebben verbeterd en werden er naast de wet Minimumuurloon ook de Wet Nationale Basis Zorgverzekering en de Wet Algemeen Pensioen 2014 aangenomen.


Ik spreek de hoop uit dat in de volgende regeringsperiode de draad weer opgepakt zal worden en de overige ontwerpwetten en wetswijzigingen in behandeling genomen zullen worden en goedgekeurd zullen worden in de Nationale Assemblee
.

Dames en heren,

In eerdere toespraken is aan de samenleving mede gedeeld dat er bij de Arbeidsinspectie een proces van verbetering ingezet zou worden om de gemeenschap beter te kunnen dienen voor wat de naleving van de Arbeidswetgeving betreft.


Behalve dat arbeidsinspecteurs worden bijgeschoold om hun taken beter te kunnen vervullen, is ook als maatregel om de handhaving van de arbeidswetten te verbeteren een procedure voor snelrecht geïntroduceerd. Dit met het doel een vlotte afhandeling van overtredingen te bewerkstelligen om langdurige misstanden aan te pakken en te voorkomen.


Voor wat het werkgelegenheidsvraagstuk betreft kan ik aangegeven dat het Onder-directoraat Arbeidsmarkt, met name de dienst Arbeidsbemiddeling in deze regeringsperiode acties heeft ondernomen om naar de verschillende wijken toe te gaan zodat werkzoekenden zich konden registreren in het bestand van de Dienst Arbeidsbemiddeling met het doel de werkzoekenden aan een gepaste baan te helpen. Hiermede is getracht de drempel voor werkzoekenden te verlagen door zelf naar de doelgroep toe te gaan in plaats van dat de werkzoekenden op eigen initiatief de dienst benaderen.
Ik spreek de hoop uit dat in de komende tijden er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd door de overheid en de private sector volgens het Decent Work Concept. Hetgeen onder andere inhoud;
arbeid onder goede arbeidsomstandigheden, met inachtneming van wet- en regelgeving, tegen een fatsoenlijk loon.


Dames en heren,
Zoals ook eerder aangegeven was, zouden wij een Decent Work Country Programma voor Suriname aannemen. Dit is aan het begin van dit jaar een feit geworden. Nadat de drie (3) sociale partners, de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging samen de prioriteiten van dit programma hebben bepaald konden de drie (3) partners, op 5 januari, overgaan tot de ondertekening van dit document met de Internationale Arbeidsorganisatie, die technische assistentie zal verlenen om de actiepunten te realiseren.


Het gaat in deze om:
• Het stimuleren van duurzaam ondernemerschap hetgeen moet zorgdragen voor werkgelegenheid.
• Het aannemen van de nog niet door Suriname geratificeerde basis conventies van de ILO.

Ook de ratificatie van de conventie betreffende Arbeidsinspectie in de Landbouwsector (the Labour Inspection in Agriculture Convention) staat op de lijst van ratificaties.

• Het moderniseren van de arbeidswetgeving. Hiermee is reeds een aanvang gemaakt.
• Het versterken van de Arbeidsinspectie in haar uitvoeringscapaciteit.
• Het verbeteren van het Arbeidsmarkt Informatie Systeem.
• Onderzoek om de informele sector in kaart te brengen met het doel om zoveel als mogelijk deze sector in de formele sfeer te brengen.
• Maar ook het versterken van de sociale dialoog is onderdeel van het programma.


Dames en heren,
Ik wil nog onder uw aandacht brengen dat, behalve de activiteiten die ondernomen zijn voor verbetering van de diensten aan de samenleving, wij ook hebben gewerkt aan de fysieke verbetering van de werklocaties van waaruit het Ministerie van Arbeid opereert. Wij hebben het hoofdkantoor elders moeten huisvesten, vanwege het feit dat het Elizabeth Samson gebouw aan de Wagenwegstraat dringend aan renovatie toe is. Het hoofdkantoor is thans gevestigd aan de mr. Eduard Brumastraat nummer 52 voorheen Weidestraat. Wij zijn nu in het proces van verhuizing van de andere diensten aan de Wagenwegstraat, omdat ook die gebouwen aan renovatie toe zijn. Die diensten zullen ook ondergebracht worden op de nieuwe locatie.


Tot slot deel ik u mede dat de diensten Technologische Ontwikkeling en Milieu niet meer gekoppeld zijn aan het Ministerie van Arbeid en het Ministerie per 03 april 2015 een naamsverandering heeft ondergaan en thans weer het Ministerie van Arbeid heet.


Wij gaan er vanuit dat ook in de volgende regeringsperiode het Ministerie van Arbeid haar hoofdtaak, hetgeen is om zich te beijveren voor goede arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden in ons land, voortgezet zal worden en wij als natie steeds meer positieve ontwikkelingen op het gebied van Arbeid tegemoet kunnen zien.


Kijkers en luisteraars, dames en heren, arbeiders van Suriname.
Ik wens u een prettige, maar bovenal bezinningsvolle 'Wrokoman Dey' toe.
Ik dank u.'