zondag 3 mei 2015

Na 11 jaren eindelijk evaluatie functioneren Nationaal Jeugdparlement

Priya Sital, voorzitter Nationaal Jeugdparlement.
Directeur Jeugdzaken: Jeugdparlement heeft niet gefunctioneerd zoals het moet

Jeugdadviesraad wordt nieuw leven ingeblazen


Elf jaar na de installatie van het eerste Nationaal Jeugdparlement (NJP) wordt dit jongerenparlement geëvalueerd. Gestreefd wordt naar juni dit jaar. Sinds de instelling ervan zijn het Staatsbesluit en ordereglement niet geactualiseerd, zegt NJP-voorzitter Priya Sital vandaag, zondag 3 mei 2015, op Starnieuws. Anno 2015 is er behoefte om ze aan te passen.

Het voorstel voor evaluatie is vorige week door Sital voorgelegd aan Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur Jeugdzaken van het ministerie van Jeugd- en Sportzaken. Volgens haar heeft het jongerenparlement in de afgelopen jaren ook niet gefunctioneerd zoals het moet. 'Dus reden genoeg om akkoord te gaan met de evaluatie.'

Die evaluatie is ook nodig in verband met het herinstellen van de Jeugdadviesraad (JAR). De JAR is bij het eerste jeugdparlement ingesteld, maar heeft daarna niet meer gefunctioneerd. Volgens het Staatsbesluit moet de JAR voorstellen van het jeugdparlement verwoorden voor de regering. Er zal daarom een addendum moeten komen op het Staatsbesluit. De bedoeling is dat de JAR, na consultatie van het jeugdparlement, aanbevelingen doet aan de regering ten behoeve van het jeugdbeleid. Volgens Koningsbloem is er tien jaar na de instelling van het Jeugdparlement genoeg kader, waardoor uit de kweekvijver kan worden geput om zitting te nemen in de JAR. Koningsbloem is bezig om een voorstel te formuleren voor minister Ismanto Adna.

De huidige jeugdparlementariërs zijn al een jaar in functie. In het eerste jaar werd met name gefocust op het bijscholen van de leden, waardoor zij beter hun werkzaamheden kunnen verrichten. Voor dit jaar zijn er goede voornemens. 'Alles wat wij meer willen als jongeren aan rechten en plichten vormt een grote uitdaging voor het NJP', zegt Sital.

Bij de bijeenkomst met de directeur van Jeugdzaken waren verder aanwezig de eerste NJP-voorzitter en nu Assembleelid van de NDP Melvin Bouva en de oud-directeur Jeugdzaken Richenel Trustfull. Volgens Sital zullen Bouva en Trustfull het NJP ook ondersteunen in haar plannen.

Jeugdparlementariërs zijn het erover eens, dat evaluatie nodig is. Informeel zijn ze al op de hoogte gesteld van de vorderingen. De vergadering met de formele mededeling volgt spoedig, zegt de NJP-voorzitter.

Nieuw vliegveldje in Nickerie van rijstmagnaat Manglie in gebruik genomen

Vliegtuigjes met chemicaliën voor rijstvelden stijgen niet meer op uit bewoond gebied


Met de ingebruikname afgelopen donderdag van het een nieuw vliegveldje van rijstmagnaat Imro Manglie te plantage Waterloo hoopt hij, dat de overlast voor de bewoners grotendeels zal zijn weggemaakt. De vliegtuigen met chemicaliën voor de rijstsector zullen namelijk niet meer opstijgen vanuit bewoond gebied, maar vanuit een centrale locatie. Dit bericht de Ware Tijd zondag 3 mei 2015.

Decennialang hebben bewoners moeten dulden dat chemicaliën voor de rijstbouw op de daken van de woningen en op percelen terechtkwamen.Tot aan de ingebruikname van het nieuwe vliegveldje mochten toestellen met chemicaliën alleen opstijgen vanaf het vliegveldje van Alibux te Henar.

De vliegveldjes van bijvoorbeeld Zeedijk en het bacovenbedrijf zijn hiervoor niet geschikt.

Manglie zegt dat met de ingebruikname van zijn vliegveld de kosten voor boeren ook omlaag kunnen, omdat de afstanden korter zijn geworden. De lege verpakking van de chemicaliën, zoals flessen, zal door Manglie zelf verwerkt worden, waardoor ze niet in lozingen en irrigatieleidingen terechtkomt.

Manglie zei bij de ingebruikname van het vliegveldje, dat het project nog niet is afgerond. Zo moeten er meer gebouwen, een hangar, parkeerplaats voor auto's, kiembakken en een fabriek voor het opschonen van zaaizaad komen.

'Het bijzondere is, dat wij ook een laserapparaat in gebruik zullen nemen dat de rode korrels in het zaad zal verwijderen, waardoor de kwaliteit zal verbeteren.'

Het vliegveldje is 500 meter lang en 11 meter breed. Het zal niet alleen gebruikt worden voor de rijstsector, maar ook voor personenvervoer.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Aliyah Kolf heel enthousiast over haar optreden in Suriname

Zangeres Kolf dankt Suriname voor alle steun


De 15-jarige populaire uit Nederland afkomstige zangeres Aliyah Kolf is zeer enthousiast over haar verblijf in Suriname en haar optreden gisteravond in de Anthony Nesty Sporthal. Dat laat ze vandaag, zondag 3 mei 2015, weten via haar Instagram- en Twitterpagina's:

Aliyah verzorgt vandaag nog een 'Farewell concert' in Club Zenaida, tussen twee uur 's middags en zeven uur 's avonds, een paar uur voor zij weer richting Nederland vertrekt.

(Red. De Surinaamse krant)

Suriname, waar koersen we heen?

PING-kandidaat Ristie wil actie president tegen politicus


In een videofilmpje, dat te zien is op Facebook, horen wij een vooraanstaand politicus zeggen, dat ABOP-aanhangers in Nickerie moeten worden gestenigd waarbij zij 'beesten' worden genoemd.
Soortgelijke woorden hebben wij vaker moeten aanhoren van dezelfde politicus. Deze heer zien wij ook vaak in gezelschap van onze president.

Wat echter erg opvalt is, dat wij geen beelden onder ogen krijgen waarin de president deze vooraanstaande politicus tot orde roept. Des te meer met het oog op de ethische code die is afgesproken door politieke leiders.

Wat als de burgers en in het bijzonder de jeugd van Suriname dit nu als normaal en zelfs ideaal gaan beschouwen om anderen op deze wijze te intimideren en op hun plaats te zetten?
Wat voor consequenties zou dit kunnen hebben voor onze samenleving?

Daarom doe ik, Denny Ristie, persoonlijk een beroep op zowel de president alsook op de dader om dit gedrag te corrigeren voordat het ons allemaal in de verwoesting stort.
Aan de totale Surinaamse gemeenschap en nogmaals in het bijzonder aan de jongeren geef ik het advies: doe dit gedrag niet na, omdat het je toekomst en zelfs je leven en dat van anderen kan ontnemen.

Volg het goede voorbeeld van eerbare leiders die gaan voor dialoog, wederzijds begrip, verzoening, vergeving en vrede. Weet dat mensen die hun boze gevoelens de vrije loop geven ontketenaars zijn van dood en verderf.

Ristie Denny
2 mei 2015

Voorzitter Suriprofs Stanley Menzo zondagavond 3 mei 2015 in ’Welgeïnformeerd’ Radio Tamara, Amsterdam

Jazz-zangeres Denise Jannah spreekt over Clark Accord-lezing in Amsterdam


Het wekelijkse actualiteiten-programma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 3 mei 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele gespreksonderwerpen, zoals:

* Tweede Kamer maakt gehakt van het kabinetsstandpunt over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
De VVD en PvdA geven beide duidelijk andere accenten aan het bereikte compromis. Dus allemaal 'bananenschillen bij de uitwerking'. Zo jammer, dat bij zo'n fundamenteel mensenrechtenvraagstuk partijpolitieke overwegingen beletten dat gekozen wordt voor de beste in de praktijk zeer succesvol gebleken Rotterdamse Paulus kerk opvangmehode. Hier wordt, naast de beperkte opvang bed, bad en brood, de rest van de dag ook opvang, begeleiding en (ook mental) coaching gegeven om het teruggaan zo goed mogelijk voor te bereiden dat wil zeggen, met perspectief op werk en/of bedrijfje daar in eigen land of buurland).

* Partijleider Bram Moszkowicz heeft al alle bekende Pim Fortuyn-attributen om zich heen (gehad?) , maar net als toen met de partij van Fortuyn, is het zeer de vraag of hij en/of zijn partij VNL (Voor Nederland) een factor van betekenis kan/kunnen zijn in de Nederlandse politiek. Hij blijft net als Fortuyn die belerende advocaat van de grachtengordel, die eigenlijk meer solist is dan teamspeler. En dit laatste moet je in de politiek altijd zijn anders haal je het niet om succesvol te zijn. De grote vraag is waar op rechts Bram zijn VNL wil positioneren. Rechts van de PVV of links van de PVV of wellicht tussen de VVD en PVV in? Is het daarom dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zich zo nadrukkelijk aan het profileren is in de uitgeprocedeerde asiellzoekers discussie? De tijd zal het leren.

* President Obama maakt Loretta Lynch tot de eerste zwarte vrouwelijke minister van Justitie in de VS als opvolgster van ook de eerste zwarte mannelijke minister van Justitie, Eric Holder. En dat uitgerekend in een periode waarin het onrecht van de politie tegen zwarte Amerikanen zulke schrijnende vormen aanneemt. Hoe moeten wij deze uitingen van onvervalst racisme duiden? Kunnen/ zullen deze escalaties zich ook in Europa en dus ook in Nederland kunnen voordoen? Tikt die tijdbom ook hier langzaam maar zeker verder?

* Stadsdeelsecretaris Amsterdam Zuidoost Faiza Dadi stopt als gevolg van 'gebrek aan vertrouwen' van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie. ’Welgeïnformeerd’ probeert via een telefonisch interview commentaar te krijgen van bestuurscommissievoorzitter Muriel Dalgliesh.

* Morgen, 4 mei, is het Nationale Dodenherdenking en voorafgaand opnieuw de gênante discussie welke doden wel en welke niet moeten worden herdacht. En hoever teruggegaan moet worden in het verleden. Witte mensen hebben dan de neiging alleen de witte helden te willen herdenken. En zwarte mensen ergeren zich mateloos aan het feit, dat de zwarte helden daarbij het liefst letterlijk en figuurlijk worden doodgezwegen. Maar, doden kennen geen rangen en standen en kleuren.

Tussen zeven uur en acht uur vanavond aandacht voor Surinamers en Surinaamse actuele issues:

- Een telefonisch interview met de bekende jazz-zangeres Denise Jannah die maandag 11 mei de 5e Clark Accord Lezing houdt in Openbare Blibliotheek Amsterdam. Denise zal en tipje van de sluier oplichten over waar zij het over zal hebben in haar lezing.

- NDP'er Rashied Doekhi tegen de ABOP van Ronny Brunswijk: 'Eigenlijk zouden ze jullie moeten stenigen, jullie beesten jullie .....' Zeer opmerkelijke uitspraak, ware het niet dat deze uit de mond komt van deze prominente NDP'er (Assembleelid en hoofdbestuurslid van de NDP). De vraag is nu of NDP-voorzitter Desi Bouterse dit gewoon zo laat of dat hij Doekhi zal dwingen om publiekelijk zijn excuses aan te bieden.
Deze uitspraak kan een belangrijke kentering teweeg brengen in de sympathie van velen voor de NDP, met alle gevolgen van dien voor de verkiezingsuitslag 25 mei. 
In het recente interview dat Radio Tamara had met opiniepeiler Maurice de Hond maakte deze de opmerking, dat er altijd kort voor verkiezingen ernstige dingen kunnen gebeuren die grote invloed kunnen hebben op de uitslag. Is deze uitspraak van Doekhie zo'n ernstig van ding? Die overigens ook afgelopen week op twee NDP-bijeenkomsten in het district Nickerie, de VHP-kandidate voor het parlement bij de verkiezingen, oud-commissaris van het Korps Politie Suriname Krisha Mathoera, beschuldigde van wapensmokkel en drugshandel en zei dat ze een crimineel is die ook nog eens een zoon, die een moord zou hebben gepleegd, heeft geholpen om via Frans-Guyana naar Nederland te vluchten, aldus Doekhie.
We zullen het zien. Wij proberen commentaren hierop vanuit Suriname te verzamelen.

- Een telefonisch interview met de prominente diaspora Surinamer Suriprofs-voorzitter Stanley Menzo over de op 13 mei te spelen wedstrijd Jong Ajax - Suriprofs in het Ajax Sportcomplex De Toekomst in Amsterdam.


Met Menzo zal ook gesproken worden over de stuwende en leidende krachten achter de Suriprofs en natuurlijk ook over toekomstplannen met betrekking tot het Surinaamse nationale voetbal en andere Surinaamse projecten.

Het panel bestaat vanavond uit Owen Venloo, Natascha Adama en Iwan Bottse

Dit programma wordt vanavond (zondag 3 mei 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

BEP-verkiezingsbanner met beeltenis Asabina verdwenen langs Afobakaweg

Assembleelid Asabina doet aangifte bij politie Brokopondo van diefstal

'Ik haal het niet uit mijn hoofd, dat dit uit hoek politieke tegenstanders komt'


Het BEP-Assembleelid en lijsttrekker van de partij/V7 in Brokopondo, Ronny Asabina, doet vandaag, zondag 3 mei 2015, aangifte van de diefstal van een zogenoemde banner langs de Afobakaweg bij de politie te Brokopondo. Dat bericht Starnieuws. 

Een verkiezingsbanner van de partij, met de beeltenis van kandidaat Asabina erop, aan een stalenconstructie ter hoogte van mast 50, bleek gisteren plotseling te zijn verdwenen. 'Ik haal het niet uit mijn hoofd, dat deze handeling uit de hoek van politieke tegenstanders komt. Het is schering en inslag dat propagandamateriaal door leden van partijen die deel uitmaken van de coalitie, worden weggehaald en of vernietigd. Ik vraag mij af waarom men bang is voor fair play', aldus Asabina.

Asabina zegt, dat terwijl president Desi Bouterse oproept om bij de campagnevoering de ethische code in acht te nemen, hiervan weinig te merken is in de praktijk. 'De banner werd 25 april geplaatst. Het gaat om een banner van 2.2 meter hoog en 3.2 meter breed. De banner is vanaf een hoogte van drie meter geplaatst. Deze banner hebben wij met behulp van een trap aan de stalenconstructie geplaatst.' Tot elf uur zaterdagochtend heeft Asabina de banner nog gezien. Tegen vier uur 's middags uur kreeg hij van een partijgenoot te horen, dat alleen de stalenconstructie er nog is. 'Ik heb mij ter plekke begeven, om me zelf te vergewissen en heb foto's gemaakt van de blanco framework.'

De politicus heeft contact gemaakt met de bestuursdienst en de politie-inspecteur van Brokopondo. De bestuursdienst zei niets ermee te maken te hebben en de politiefunctionaris adviseerde om aangifte te doen. Een onderzoek in het dorp en bij de eigenaar van de plek heeft niets opgeleverd.

'De hele operatie, het ontwikkelen, uitprinten en plaatsen, exclusief de stalenconstructie heeft mij rond de Srd 1.500 gekost. Nu blijkt het verloren geld te zijn', zegt Asabina.

Hij noemt het gebeuren barbarisme, intimidatie, oneigenlijke campagnevoering, een angstcultuur aanwakkeren en in stand houden.

'Want deze regering heeft heel weinig gedaan voor Brokopondo. Men heeft onvoldoende wapenfeiten om met het kiezersvolk van Brokopondo te delen. De drie meest belangrijke problemen van Brokopondo, die tijdens een parlementair bezoek in maart 2011 zijn gedeeld met onze delegatie, staan nog steeds overeind. Sterker nog zijn deze actueler en nijpender geworden. Naar rangschikking gaat het om water, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Het mega waterproject ligt al langer dan een jaar stil, de basiszorg alla wet nationale basiszorgverzekering is niet beschikbaar in het district en werkgelegenheid is niet gecreëerd. Integendeel zijn de problemen in de goudsector waarin een belangrijk deel van de districtsgenoten een bestaan heeft in deze regeerperiode groter geworden.'

Hij zegt, dat er nog drie van die banners bijna klaar zijn om geplaatst te worden. 'Alleen vraag ik mij af of men ons met rust zal laten of dat hetzelfde lot ons te wachten staat.'

'Senior journalisten' en hoofdredacteuren: In Suriname geringe mate van persvrijheid - Deels te wijten aan passiviteit eigen journalisten

'Ik ben erg teleurgesteld geraakt in journalistieke beroep - Het heeft eigen Surinaamse versie gekregen'

'Journalisten houden bij voorbaat rekening met zelfcensuur'...

'Behoorlijk wat journalisten op betaalrol politieke partijen of politici'


Persvrijheid zoals bedoeld door de Verenigde Naties en vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen, wordt in Suriname nog in geringe mate beleefd. Tot die conclusie komen, zo schrijft Wilfred Leeuwin vandaag, zondag 3 mei 2015, op Starnieuws, verschillende senior journalisten en hoofdredacteuren bij de verschillende mediabedrijven. Zij noemen de politieke betrokkenheid en angst voor represaille de grootste bedreigingen die volgens hen de laatste jaren hebben geleid tot de weg van zelfcensuur. Het is vandaag de VN Wereld Persvrijheidsdag en dat leek Starnieuws een goede gelegenheid om persvrijheid in Suriname tegen het licht te houden

'Ik ben als senior journalist wel erg teleurgesteld geraakt in het journalistieke beroep en wat van de persvrijheid is geworden', zegt Arney Belfor, hoofd van de nieuwsredactie bij Radio 10. 'Als ik zie wat we met z’n allen produceren, wat we zeggen, hoe we ons gedragen als journalisten, dan vraag ik me af waar we naar toe gaan met dit beroep en welke maatschappelijke waarde we nog hebben.'

Belfor is zo'n 25 jaar journalist. Hij komt tot de conclusie, dat in de afgelopen jaren de journalistiek en de persvrijheid een eigen Surinaamse versie hebben gekregen die maar tot de landsgrenzen reikt. 'Daarbuiten kom je er nergens mee, want hoe goed of slecht het in andere landen ook gaat, er is een zekere mate van beroepsethiek. Hier wil elke journalist een eigen invulling geven aan het beroep. Onze journalisten hebben naar mijn gevoel weinig of geen passie voor het beroep, erger nog ze willen het beroep uitoefenen zonder bestaande standaarden en normen', zegt Belfor.

Het is het niet naleven van die standaarden en normen die volgens Roy Jong A Fat, hoofd van de nieuwsredactie bij de Surinaamse Televisie Stichting (STVS), maken dat wat hem betreft er nog niet gesproken kan worden van persvrijheid in Suriname. Als verantwoordelijke voor de nieuwsredactie bij de staatstelevisie is het een constante strijd de onafhankelijkheid die hoort bij het beroep en hand in hand gaat met de persvrijheid, te behouden.

'Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog weinig van heb gezien in de enkele jaren dat ik bij de STVS zit, los van een recent geval waarbij de leiding van de STVS heeft willen ingrijpen in het nieuws. Daartegen heeft de volledige redactie zich verzet en zijn we nog steeds bezig die kwestie op te lossen', zegt Jong A Fat, zonder kennelijk verder in te willen graag waarom de leiding van de STVS in het nieuws had willen ingrijpen en wanneer. Volgens hem moet het besef bij de overheid worden ingebracht dat ook bij een staatsmedium de onafhankelijkheid van de nieuwsredactie gewaarborgd moet blijven. 'Als het station wordt gebruikt voor overheidspropaganda, mag dat van mij ook al willen ze de eerste zijn, maar aan het nieuws komen dat is onacceptabel. Het is juist die relatie met de overheid, die maakt dat bij ons journalisten bij voorbaat zelfcensuur plegen, omdat ze er al rekening mee houden dat de leiding, de regering of regeringsgezinde personen een bericht niet leuk gaan vinden.'

Jong A Fat en Belfor wijzen er op, dat de passiviteit in het beroep veel te maken heeft met de betrokkenheid van journalisten bij politieke partijen. Beide eindredacteuren stellen met zekerheid dat behoorlijk veel journalisten op de betaalrol staan van politieke partijen, zo niet politici. 'Als we daar tegen niet vechten zal er nog lang geen sprake zijn van persvrijheid en zullen we maar oppervlakkig nieuws brengen uit seminars en persconferenties. Ik zou wel graag zien, dat ook bij de STVS in een live programma we de president confronteren met de vraag hoe hij omgaat met het 8 decemberstrafproces en als hij niet de persoon is die met het ultieme antwoord, dus de waarheid, op de proppen zou moeten komen. Als journalist zou dat moeten kunnen zonder dat ik bang zou zijn dat het gevolgen voor mij zou kunnen hebben', zegt Jong A Fat.

Als hoofd van de nieuwsdienst bij ATV, is het voor Carla Boetius iets makkelijker de persvrijheid te beleven. 'We zijn met een klein team, maar ons voordeel is dat we een semioverheidsbedrijf zijn. Dat is bij wet vastgelegd. Dat geeft ons de ruimte om de persvrijheid beter te beleven', zegt Boetius, die al langer dan 25 jaar in het beroep actief is. Volgens haar heeft hoofdredacteur Guno Cooman, weinig tot helemaal geen bemoeienis met de nieuwsredactie. 'Hij vraagt ons wel om te zorgen dat de balans wordt gehouden. In het verleden is wel de wens uitgesproken door een voormalige leiding dat ATV de regering niet kritisch zou bejegenen, maar daar hebben we ons nooit aan gehouden. Aan de andere kant pleeg je ergens wel censuur wanneer bijvoorbeeld Telesur, moedermaatschappij van ATV, niet zo positief in het nieuws komt, dan maak je toch nog een bepaalde keus hoe dat nieuws te brengen zonder de belangen van Telesur te schaden', zegt Boetius.

'Mij bekruipt het gevoel en eigenlijk de zekerheid dat er vooral in deze politieke periode naar verkiezingen toe behoorlijk wat zelfcensuur wordt toegepast, maar het valt mij ook op dat behoorlijk veel journalisten verbonden zijn aan politieke organisaties en daardoor geen diepgang in hun artikelen of berichten weten te brengen', zegt Alirio Polsbroek, hoofdredacteur van de Times of Suriname. Hij zegt er alles aan te doen dat bij hem op de redactie persvrijheid hoog wordt gehouden.

'Iedereen weet dat de eigenaar van deze krant een loyalist is van de regering, maar als hoofdredacteur zal ik er alles aan proberen te doen dat de man zijn politieke kleur geen invloed heeft op de redactie.' Polsbroek heeft op zijn redactie, dat vrijwel een nieuw team is, de maatregel doorgevoerd, dat wie actief en openlijk bezig is met partijpolitiek dat liever direct kenbaar kan maken. 'Dan weet ik dat ik die personen niet kan gebruiken om nieuws te maken.'

Overigens lijkt het in het artikel een reactie te ontbreken van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) waarvan Wilfred Leeuwin de voorzitter is....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Den Blauwvinger: Doekhi (NDP) heeft lak aan gedragscodes

COLUMN: Paarse politicus smijt met vuil en bagger in richting van oranje kandidaat-politica voor parlement

Niemand lijkt goed gebekte Nickeriaan tot de orde te durven roepen


Met vuil smijten is een bekend fenomeen in de Surinaamse politiek. Het elkaar bekladden, zwart maken, beschuldigen van van alles en nog wat. Het is de normaalste gang van zaken op het politieke strijdtoneel. Maar, nu, met de verkiezingen van 25 mei in het vooruitzicht, leek het het merendeel van de politieke partijen toch verstandig om een gedragscode voor politici in te voeren. Daartoe werd op 20 februari van dit jaar een gedragscode van de Interreligieuze Raad in Suriname aangenomen, ook door de Nationale Democratische Partij (NDP). Daarin is onder andere opgenomen, dat personen op politieke podia niet negatief mogen worden besproken. Alleen DA'91 liet 2 april weten, dat het afspreken van een gedragscode een probleem is, omdat het alleen zinvol is als de participanten daadwerkelijk een voorbeeld zouden zijn van het naleven van de code of ethics.

Vuilsmijten op podia tot in de kleinste wijken
Inmiddels naderen de verkiezingen met rasse schreden. Het lang wordt overwoekerd door een grote kleurrijke politieke vlaggenparade, plotseling lopen velen rond met de meest afzichtelijke politieke petjes op het hoofd en vlaggetjes wapperen zo vrolijk en uitbundig mogelijk uit voorbijrijdende auto's, gestreken en al. Social media worden misbruikt om elkaar uit te schelden en zwart te maken. Facebook is een vrijplaats geworden voor ongecontroleerde vuilsmijterij. Er wordt online op een verwerpelijke wijze 'campagne' gevoerd. Kleine politieke zogenoemde 'massameetings' vinden plaats van districten tot in de kleinste wijken van Paramaribo. En op die politieke podia blijkt het vuilsmijten, gedragscode of niet, gewoon door te gaan.

Doekhie met stip op één
Het NDP-hoofdbestuurslid en -Assembleelid Rashied Doekhie zou in een vuilsmijterij hitlijst ongetwijfeld met stip op nummer staan en 26 mei een 'dirt-award' in ontvangst mogen nemen van het nog op te richten 'Comité van Keurige Politici'. Nu staat hij al bekend om zijn vlijmscherpe commentaren, ongegeneerde beschuldigingen, grote mond en arrogantie. Maar, hij durft. Hij benoemt zaken, schuwt de confrontatie niet. Hij zegt niet zomaar iets, of misschien toch wel.

Afgelopen week spande hij de vuilsmijt-kroon door een kandidate voor het parlement bij de verkiezingen uit het tegenkamp, de VHP, tijdens twee NDP-bijeenkomsten in Nickerie uit te maken voor crimineel. Starnieuws berichtte zaterdag 2 mei uitgebreid hierover. Let wel, het gaat hier om de oud-commissaris van politie Krisha Mathoera. Zij zou volgens de snedige Doekhie als commissaris van politie betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten, waaronder wapensmokkel en drugsactiviteiten.
Het NDP-kopstuk beweerde, dat Mathoera gekandideerd is door Santokhi, omdat ze haar mond moet houden over de 75 kilo cocaïne die uit een kluis van de politie zou zijn verdwenen.
Ook beweerde Dekhie, dat een zoon van Mathoera een moord heeft gepleegd en dat hij via Cayenne naar Nederland is gevlucht. Zij zou hem naar Albina hebben gereden. 'Dus houdt u uw mond wanneer u zegt dat u een voorbeeldige vrouw bent en op de lijst bent in Wanica. Je bent een waardeloze crimineel', zei Doekhie in bijzijn van onder andere de aandachtige toehoorders de ministers Steven Relyveld (Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer), Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh.

Passieve reacties
In een reactie heeft Mathoera, via Starnieuws, laten weten, dat 'Als mensen met modder willen gooien, mogen ze. Ik ga me handen en mond niet vuil maken met modder'.
Haar partijleider Santokhi reageerde kort, dat het beter zou zijn om president Bouterse te vragen wat hij ervan vindt, met het oog op de gedragscode voor politici. Maar, wie gelooft of denkt dat Bouterse zijn pion in Nickerie op het matje gaat roepen, moet vooral door blijven dromen.

Kennelijk kan en mag Doekhie met zoveel vuil en bagger smijten als hij wil. De gedragscode heeft hij waarschijnlijk maanden geleden al door het toilet gespoeld. Niemand lijkt de wapens tegen hem op te durven pakken.
De reacties op zijn uitspraken zijn vooralsnog terughoudend, behoudend. Hij mag zelfs met modder gooien van zijn, kennelijk, geduchte opponente. Maar, waarom? Wat wil deze kampioen vuilsmijten bereiken met zijn beschuldigingen, waar of onwaar, aan het adres van de oud-politiecommissaris? Waarom nu? Natuurlijk, hij wil terugkeren in het parlement en is gebaat bij de nodige heibel en onrust in de geledingen van zijn grootste politieke opponent, de VHP. Hij wil de spaak zijn in het wiel van de goed draaiende en geoliede VHP-karavaan.

Vis in het water
Maar, wat de reacties ook moge zijn, Doekhie is niet echt de persoon naar om zich er ook maar iets van aan te trekken. Hij is vooral te vinden in zijn eigen 'ver-weg-district' waar hij zich als een vis in het water voelt tussen de altijd jammerende en scheldende rijstboeren. Het zijn welhaast allen beroeps onruststokers.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
03 mei 2015
Amsterdam-Paramaribo

Het volledig V7 Verkiezingsprogramma 2015Identiteit half verbrand lichaam man in Leonsberg nog niet bekend

Korps Politie Suriname roept hulp bevolking in voor informatie


Het Korps Politie Suriname vraagt informatie over de man die op vrijdag 1 mei dood, zwaar verbrand, werd aangetroffen in de Condorstraat te Leonsberg voor de inrit van een leegstaande woning. De man heeft een lichte huidskleur, aldus bericht de afdeling Public Relations van het korps gisteravond, zaterdag 2 mei 2015. 

Het lijk vertoont schotverwondingen. Het is de politie nog niet bekend om wie het gaat. Delen van kledingstukken van het slachtoffer zijn ter plaatse aangetroffen en door de politie in beslag genomen.

Het slachtoffer droeg een zwarte trui en een blauwe jeansbroek. De broek is voorzien van een bordeaux gekleurde broekknoop waarop 'Tenfeed' staat. Aan de binnenzijde van de broek staat 'made in Portugal'. Aan zijn voeten droeg het slachtoffer zwarte sportschoenen voorzien van het grijze NIKE symbool. De man had een zilverkleurige oorbel in een oor.

Zij die weten of vermoeden wie het slachtoffer is mogen contact maken met de afdeling Kapitale delicten van het korps via de telefoonnummers 403252 of 403645. Er kan ook gratis gebeld worden met de Meldkamer op het telefoonnummer 115 of met de politietiplijn nummer 179.