maandag 4 mei 2015

Hi-Jet mag van Luchtvaartdienst zwaargewonde VHP'er niet vervoeren

(Bron foto: Hi-Jet/Kevin Ngadimin)
Directeur Hi-Jet: 'We kijken niet naar politieke kleur, iedereen in nood krijgt onze hulp'

Jerrel van Embricqs woest op Luchtvaartdienst: 'We zijn de enige die medische vluchten mogen uitvoeren'


Jerrel van Embricqs, directeur van Hi-Jet, is bijzonder gebelgd, dat zijn piloot gisteren teruggeroepen werd. Leden van de VHP die naar een massameeting van V7 gingen in Nieuw Nickerie, raakten betrokken bij een zwaar verkeersongeval. In opdracht van de leiding van de Luchtvaartdienst moest de piloot, die ter hoogte van Jarikaba vloog, terugkeren, aldus bericht vanavond, maandag 4 mei 2015, Starnieuws.

Van Embricqs zegt, dat hij pas laat 's avonds hoorde wat er is gebeurd. 'Ik kijk niet naar politieke kleur. Iedereen die in nood is en hulp nodig heeft, krijgt die van ons. Wij vliegen ook diep in de nacht uit voor iedereen en krijgen toestemming ervoor. Ik heb de hele dag gebeld naar de verantwoordelijken van de Luchtvaardienst, maar mijn telefoon wordt niet eens opgenomen.'

'Wij maken geen onderscheid als het gaat om mensenlevens. Als meneer Brunswijk ons belt, al is het drie uur in de nacht, dan gaan we, want wij krijgen er toestemming voor. Wij zijn de enige die op dit ogenblik medische vluchten mogen uitvoeren. Wij zijn ervoor om mensen te redden', stelt Van Embriqs.

Er was toestemming van de chirurg om de mensen op te halen die in het ziekenhuis in Nieuw Nickerie liggen. De vlucht werd iets na vijf uur 's middags uitgevoerd. De toren heeft de piloot teruggeroepen en verboden de mensen op te halen.

Van Embricqs zegt, dat hij morgenochtend de vlucht zal uitvoeren. Hij zal de slachtoffers ophalen. 'Ik wil niet horen dat wij niet gaan, omdat het om VHP'ers gaat. Wij maken geen onderscheid. Dit kan gewoon niet dat de piloot is teruggeroepen. Dit is heel erg. Wij halen mensen op ongeacht hun ras of politieke kleur. Dit kan echt niet dat de toren de piloot heeft teruggeroepen. En nu ik bel naar de leiding van de Luchtvaardienst, nemen ze niet op.'

Voorstellen directeur Kabinet van de President door bonden personeel overheidscrèches geaccepteerd

Naar Van der San werd geluisterd....
Actie bondsleden overheidscrèches opgeschort tot 13 mei


Een gesprek tussen een delegatie van de COL (Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren) en de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) en de directeur van het Kabinet van de President, Eugene van der San, heeft een einde gebracht aan de vakbondsactie van de leden van de bond. Door Van der San gedane voorstellen zijn door een vakbondsafvaardiging als zijnde werkbaar aanvaard. De leden komen 13 mei weer bij elkaar om zich uit te spreken over het dan bereikte resultaat, aldus bericht vandaag, maandag 4 mei 2015, de COL in een verklaring.

De hoofden en crècheleidsters strijden al geruime tijd voor de correcte ingangsdatum van de FISO-inpassing, die volgens hen 1 januari 2008 is. De ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken wilden de inpassing echter pas in laten gaan op respectievelijk 1 januari 2012 en 1 januari 2010.

De bondsleden waren vandaag onder het zingen van strijdliederen van de Palmentuin naar de Waterkant gelopen. In eerste instantie waren zij naar het kantoor van de First Lady aan de Tamarindelaan gegaan, maar in het 'strijdplan' was ook opgenomen een bezoek aan het Kabinet van de President.

Noch de First Lady, tevens de voorzitter van de presidentiële ECD-Stuurgroep, noch de president bleken op hun kantoor aanwezig te zijn. Van der San diende zich aan als gezaghebbende functionaris en met hem werd gesproken. Hij stemde vooraf telefonisch af met de minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Leilis.

Na het gesprek met Van der San sprak hij samen met COL-voorzitter Hugo Blanker de BLC-leden toe voor het kantoorgebouw. Zij lieten blijken tevreden te zijn met de inbreng van Van der San. Het overgrote deel was ook zeer gevoelig voor de oproep van Blanker om de acties op te schorten tot 13 mei, aldus de COL.

NPS-voorzitter Rusland: 'Bitter weinig gedaan door regering om agrarische sector tot ontwikkeling te brengen'

'V7 gaat onderzoeksfaciliteiten in rijstdistrict Nickerie rehabiliteren'


De ontwikkeling van Suriname drijft op de mijnbouwsector en keer op keer is aangegeven dat er diversificatie nodig is. Zo zou meer in de landbouw geïnvesteerd moeten worden om de verdiencapaciteit van het land te vergroten. Maar er is bitter weinig gedaan om de agrarische sector tot ontwikkeling te brengen',  zei Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), gisteren tijdens een zogenoemde massameeting van V7 in Nieuw Nickerie, aldus Starnieuws vandaag, maandag 4 mei 2015.

De NPS-voorzitter zei, dat na 25 mei een begin zal worden gemaakt met de opbouw van de agrarische sector in Nickerie. Om daadwerkelijk ontwikkeling in rijstsector te brengen, moet aandacht worden besteed aan onderwijs in die sector. 'Alleen dan zijn we in staat om op een verantwoordelijke manier ontwikkeling te brengen in die sector', zei Rusland.

Hij garandeerde dat V7 de onderzoeksfaciliteiten in het rijstdistrict zal rehabiliteren. Deze goede onderzoekstations zijn volgens de NPS-voorzitter kapot gemaakt door partijen die nu aan de macht zijn.


De NPS heeft in Nickerie landbouwdeskundige Soedeshchand Jairam, oud-waarnemend directeur van ADRON, het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, als kandidaat gesteld op plek nummer 5. Het streven is om op basis van voorkeursstemmen deze kandidaat gekozen te krijgen.

'We zullen hard moeten werken. We hebben keer op keer bewezen in staat te zijn om een oplossing te brengen wanneer de nood hoog is. We hebben nog 22 dagen te gaan. We weten dat er verandering moet komen, maar de regering doet er alles aan om mensen te intimideren, zodat zij aan de macht kan blijven. We gaan er op uit moeten gaan om alle twijfelaars te overtuigen dat wanneer ze willen dat zij en hun kinderen een betere toekomst hebben, dat ze bewust moeten stemmen', zei Rusland, die dank uitbracht aan de mensen die ondanks intimidatie en bedreigingen toch aanwezig waren op de massameeting.

2e Staatsolie obligatielening brengt 95 miljoen Amerikaanse dollar op

Staatsolie sleept bijna twee keer zoveel als beoogde 55 miljoen binnen


De tweede Staatsolie-obligatielening heeft ruim 95 miljoen Amerikaanse dollar opgeleverd en dat is bijna twee keer zoveel als de beoogde 55 miljoen Amerikaanse dollar. Alle inschrijvingen zijn toegewezen, aldus het bedrijf in een vandaag, maandag 4 mei 2015, uitgebracht persbericht.

Het bedrijf behoudt zich echter het recht om een toewijzing onherroepelijk terug te draaien als het resultaat van het antecedentenonderzoek dit vereist.

De lening loopt over een periode van 2015 tot 2020 tegen een rente van 7,75% per jaar, 0,25% meer dan bij de eerste lening die in 2010 aanving. Het geld is bedoeld als deelfinanciering van het investeringsprogramma 2015-2020 van Staatsolie dat begroot is op zo’n 1 miljard Amerikaanse dollar.

De investeringen worden hoofdzakelijk gefinancierd uit eigen middelen, aangevuld met leningen van een internationale groep van banken.

De eerste obligatielening van Staatsolie verloopt op 14 mei, op dezelfde dag dat de tweede van start gaat. Vanaf 30 maart tot en met 30 april konden belangstellenden zich vanaf 100 Amerikaanse dollar en veelvouden daarvan inschrijven. De Surinaamse Bank NV is net als bij de eerste obligatielening de arrangeur/administrateur.

'Joden in Suriname. 400 Jaar Surinaams Jodendom. Aankomst, glorietijd, neergang'

Het leven van de Joden in Suriname in unieke boekvorm


Honderden jaren waren Joden nadrukkelijk aanwezig in Suriname. Vanwege hun godsdienst waren ze uit Europa verdreven en naar de Nieuwe wereld getrokken waar ze zich aan de Wilde Kunst vestigden. Desperaat vanwege de vervolgingen waren ze, avontuurlijk en ondernemend. Ze werden plantagehouder en handelaar. Aan de Surinamerivier hadden ze hun eigen dorp Jodensavanne. Daar konden ze door de privileges die ze kregen een eigen Joodse natie binnen de kolonie vormen. Dat was uniek in de wereld.

Drs. Ben Ipenburg heeft nu de uitgebreide geschiedenis van de Joden in Suriname vastgelegd in het boekwerk 'Joden in Suriname. 400 jaar Surinaams Jodendom. Aankomst, glorietijd, neergang.'

Dankzij de met slaven gerunde plantages werden de Joden welvarend. In Paramaribo namen ze deel aan het koloniale bestuur, zochten  naar intellectuele uitdagingen en beleden hun godsdienst in fraaie
synagogen. Ook waren ze nadrukkelijk aanwezig in vrijmetselaarsloges. Net als andere kolonisten
stond men zichzelf ongekende vrijheden toe. Dat ging niet allemaal zonder problemen.

Het leven in de plantagekolonie was luxueus, maar vol conflicten en hard en gewelddadig ten opzichte van de slaven. Anti-Joodse gereformeerde planters hadden bezwaar tegen de privileges en waren jaloers. De uit Spanje en Portugal afkomstige Joden lagen cultureel ver uit elkaar met de Joden afkomstig uit Oost-Europa. Dat gaf voortdurend spanningen. Door het verlies van de privileges en de beëindiging van de slavernij ontstond in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe situatie. Men vond banen in de koloniale ambtenarij, werd arts of advocaat. Voor wie die kansen niet had verslechterde de situatie. Men kreeg concurrentie van de opkomende klasse van creolen. Velen trokken weg uit Suriname.

Nu is er nog een kleine liberale Joodse gemeenschap die op heroïsche wijze moeite doet om de oeroude godsdienstige tradities te handhaven.

Op een zeer betrokken wijze, maar ook met humor, beschrijft auteur drs. Ben Ipenburg MBA het leven van de Joden in de voormalige Nederlandse kolonie. Hij gaat geen enkel feit uit de weg. Zijn bronnenonderzoek is bijna uitputtend geweest. Daardoor haalt Ipenburg nieuwe feiten boven water en legt originele dwarsverbanden. Dit boek van bijna 300 bladzijden, geïllustreerd met boeiend kaartmateriaal, is een must voor iedereen die zich betrokken voelt bij Suriname en haar bewoners, en de meest complete uitgave over dit onderwerp.

Ben Ipenburg studeerde theologie in Amsterdam en Tilburg. Samen met zijn broer is hij bezig om een overzicht te maken van het veelvormige religieuze leven in Suriname. Het eerste deel is nu verschenen.

De prijs van het boek is Euro 24,90 en te koop in de boekhandel, via bol.com of bij de uitgever (+31 6 55734728).

Benoeming overgangsmanager naar nieuw ziekenhuis op Curaçao dreigt op rel uit te lopen

(Bron foto: Elisa Carter)
Statenlid Leeflang: 'Benoeming Carter met mes op keel van ziekenhuis doorgezet'

Minister Whiteman vindt dat er hetze wordt gevoerd tegen Elisa Carter


De benoeming van Elisa Carter tot overgangsmanager naar het nieuwe ziekenhuis op Curaçao dreigt uit te lopen op een rel tussen het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS). Ook onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stelt nu vragen bij de benoeming van Carter, die volgens Leeflang met het mes op de keel van het ziekenhuis wordt doorgezet, aldus de Amigoe vandaag, maandag 4 mei 2015.
 
Elisa Carter moet, als het aan de regering ligt, de overgang van het oude Sehos naar Hospital Nobo Otrobanda (HNO) begeleiden. Daarover is volgens minister Whiteman met alle partijen gesproken.
Carter heeft volgens Whiteman ervaring met soortgelijke processen. En aangezien zij het als vrouw, en ook nog als donkergekleurde in Nederland tot lid van de Raad voor de Volksgezondheid heeft geschopt, is voor Whiteman een bewijs van haar kwaliteiten.

Bij het Sehos zijn sommigen niet blij met de mogelijke komst van Carter. 'Ik heb begrepen dat iemand een opdracht heeft gegeven om een negatief krantenartikel over haar te kopiëren en rond te delen in het ziekenhuis. Dit om het personeel te beïnvloeden', aldus Whiteman.

De minister leeft al een tijd op gespannen voet met Sehos. Dit naar aanleiding van een rapport waarin werd vastgesteld dat het een organisatorische janboel is in het ziekenhuis. Vooral de kostenstijging was een doorn in het oog van de minister.

Eerder maakte de regering al bekend, dat de gelden die ze beschikbaar gaan stellen om het Sehos uit het financiële slop te halen, aan voorwaarden gebonden zijn. Eén daarvan is dat er extern toezicht komt op het reilen en zeilen van het ziekenhuis. De benoeming van Carter moet in dat kader worden geplaatst. Dit tot ongenoegen van de bestuurders van het Sehos die het volgens de minister liever allemaal zelf blijven doen.

Volgens Whiteman heeft iemand van het Sehos vorige maand eigenhandig het contract dat het hospitaal overeengekomen was met Carter veranderd. Hierdoor is Carter van het eiland vertrokken zonder te tekenen. Wie bij Sehos het contract heeft veranderd zei Whiteman niet. Hij zegt dat er een hetze wordt gevoerd tegen Carter.

In een brief aan de minister heeft Omayra Leeflang verschillende vragen gesteld die te maken hebben met berichten dat Carter in het verleden gefraudeerd zou hebben. Ook vraagt ze zich af of Whiteman geen lokaal persoon voor de baan kon krijgen.

Ter informatie:


Man (47) in Willemstad op Curaçao tijdens uit de hand gelopen ruzie doodgeschoten

Sharlon Juan Martis 10e moordslachtoffer op eiland dit jaar


Sharlon Juan Martis, die woensdag zijn 48e verjaardag zou vieren, werd gisternacht in de Den Helderstraat in Willemstad op Curaçao door een man neergeschoten. Dat bericht de Amigoe vandaag, maandag 4 mei 2015.

Agenten troffen het levenloze lichaam aan op een onverhard plein en zagen dat hij bij zijn linkerborst door een kogel was geraakt. Inmiddels gearriveerd ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer doen.

Uit een voorlopig onderzoek van de politie blijkt. dat een uit de hand gelopen ruzie tussen beide mannen de aanleiding was voor de fatale schietpartij.

Er doen volgens de Amigoe ook geruchten de ronde, dat deze ruzie te maken had met de bokswedstrijd van afgelopen zaterdag tussen Floyd Mayweather en Manny Pacquiao. Of dat werkelijk het geval was, moet nog uit een onderzoek blijken.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht voor deze moord, die volgens officiële registratie van de politie de tiende van dit jaar is. Of de politie de persoonlijke gegevens van de dader heeft, is niet bekend. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer was niet bereikbaar voor commentaar.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Twee verdachten aangehouden op Curaçao in 'Dubnium'-mondkapjeszaak

Vrouw (47) en man (51) op verzoek OM opgepakt


De 47-jarige vrouw S.J.L. (47) en de man A.J.J.S. (51) zijn vanochtend, maandag 4 mei 2015, in verband met hun betrokkenheid bij het onderzoek naar fraude met bestellingen van mondkapjes, dat de naam ‘Dubnium’ kreeg, op verzoek van het Openbaar Ministerie ()M) Curaçao gearresteerd.

De verdachten werden opgeroepen om zich bij het politiebureau te melden, waar zij werden aangehouden en gehoord. Dat meldde OM-woordvoerder Norman Serphos vanmiddag, aldus de Amigoe.

Gianni B. (43), die eerder ook vast in verband met deze zaak, werd na tien dagen hechtenis vrijgelaten door het OM. Hij is nog wel verdachte in deze zaak.

In de periode dat Jacinta Scoop-Constancia minister van Gezondheid was, is door of namens de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) door B. een bestelling geplaatst en een betaling gedaan van ruim 365.000 gulden, voor een partij mondkapjes die nooit geleverd is aan BZV.

Op elkaars ingezonden stukken in en via media reageren gewoonste zaak van de wereld in Suriname....

Het wachten is op een volgende reactie/ ingezonden stuk.....


(Bron: Starnieuws)

HI-minister Tesondjojo spant zich in voor betere positie kleine 'handicrafters' van wie producten worden nagemaakt

Speciaal beleid ontwikkeld voor de kleine ambachtelijk werk(st)er


De minister van Handel en Industrie (HI), Don Tesondjojo, wil dat de kleine zogenoemde handicrafters een betere positie krijgen en er financieel op vooruitgaan. Hij zegt vandaag, maandag 4 mei 2015, in de Ware Tijd dat er beleid is uitgestippeld om dit doel te bereiken. Er is een werkgroep ingesteld die de doelgroep landelijk moet helpen organiseren en begeleiden. 

Om de ontwikkeling in de sector op gang te brengen is het volgens de bewindsman noodzakelijk de mensen eerst te organiseren. Hij zegt ook, dat er gewerkt wordt om meer geld beschikbaar te krijgen.
De bewindsman heeft vorige week donderdag tijdens een netwerkseminar van Stichting Innova een groep mannen en vrouwen, onder wie crafters, van verschillende gemeenschapsorganisaties toegesproken en uitgelegd hoe het ministerie hen tegemoet denkt te komen.

De minister zegt, dat deze groep nog steeds veel wordt misbruikt. 'Ik ben veel in het veld en je hoort dit steeds weer. Hun producten worden nagemaakt, waardoor ze ook niet veel kunnen verdienen en dus niet van hun werk kunnen leven.'

Tesondjojo is niet tevreden over de ondersteuning die de kleine handicrafters in het verleden hebben gehad van HI. 'Er zijn bijvoorbeeld vaak producten van handicrafters gestuurd naar het buitenland voor verkoop. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens het Carnavalsfeest op Cuba, maar we willen meer dan dat.'

Jaarlijkse dodenherdenking op Curaçao bij monument aan Waaigat

Plechtigheid voor het eerst georganiseerd door marine en overheid samen

(Bron foto: Anneke Polak/Paradise FM)

De jaarlijkse dodenherdenking op Curaçao vond vanochtend, maandag 4 mei 2015, plaats bij het monument aan het Waaigat. De plechtigheid werd voor het eerst georganiseerd door de marine en de overheid samen, waarbij de overheid vanaf nu de voortrekkersrol vervult, zo bericht Paradise FM.

In voorgaande jaren was de marine daarvoor alleen verantwoordelijk.

Er waren vanmorgen diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, waaronder de gouverneur, de premier en de vertegenwoordiger van Nederland. Daarnaast namen enkele klassen van het Mill en het Collegio Allejandro Paula deel aan de herdenking. Bijzonder was dat ook enkele nabestaanden aanwezig waren. Verschillende toegangswegen waren tijdelijk afgesloten.

Om twee uur vanmiddag Curaçaose tijd vindt in Nederland de officiële herdenking plaats. Na twee minuten stilte worden kransen gelegd bij het nationaal monument op de Dam in Amsterdam. Dat wordt behalve door de koning en koningin en premier Mark Rutte ook gedaan door de Gevolmachtigd Ministers van de Caribische landen binnen het Koninkrijk.

Monorath (ABOP): 'Assembleevoorzitter kan president opdragen naar parlement te komen over kwestie Aloca'

'Voorzitter parlement is machtiger dan de president'


Parlementariër Harish Monorath (ABOP) kan zich niet voorstellen, dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op dit moment op president Desi Bouterse wacht om de Alcoa-deal in De Nationale Assemblee (DNA) te laten behandelen. Volgens het Assembleelid staat Geerlings-Simons als DNA-voorzitter hoger in rang dan de president en kan zij in dit geval Bouterse opdragen om het parlement uit te komen leggen over de gang van zaken bij de deal met de multinational.

‘Als zij een vergadering belangrijk acht, kan zij op elk moment een vergadering uitschrijven. Niets en niemand hoeft haar iets daarover te vragen', aldus de van Nieuw Suriname naar de ABOP overgestapte Monorath. Volgens hem is de voorzitter van het parlement machtiger dan de president en kan zij het staatshoofd met een simpele vergadering terfluguiten. Het feit dat Geerlings-Simons op de president wacht, is een keuzebevoegdheid die zij heeft. Monorath ziet echter, dat de president het gezag van de DNA-voorzitter probeert te ondermijnen.

Het assembleelid vraagt zich af waarom de president drie weken voor de verkiezingen een dergelijke deal aan het afronden is. Het is overigens volgens hem ook niet zo, dat het staatshoofd het parlement betrekt in dergelijke zaken, maar het parlement die de president toestemming geeft om dergelijke onderhandelingen te plegen. Monorath verwijst naar de ondertekening van de overeenkomst tussen Suriname en Newmont/Surgold. Hier had DNA de machtigingswet houdende toestemming tot het aangaan van een delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC (Surgold) eerst goedgekeurd. Als onderdeel van de behandeling van het wetsontwerp heeft het parlement ook zoveel mogelijk alle betrokken stakeholders geconsulteerd, voordat de deal formeel door de regering gesloten kon worden. ‘Het parlement moet zich dus inderdaad uitlaten, maar de vraag is nog steeds waarom dit niet eerder is gebeurd?’, aldus de parlementariër.

Aangezien het staatshoofd al een tijdje met de voornoemde onderhandelingen bezig was, had Monorath graag gezien dat de voortgang ervan al voor 1 april aan het parlement was voorgelegd. Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling zijn er volgens hem wel vragen over Alcoa gesteld, maar heeft zowel de coalitie als de regering nagelaten een speciale vergadering hiervoor aan te vragen.

Indien de parlementsvoorzitter tijdens het verkiezingsreces toch nog besluit om een DNA-vergadering uit te schrijven, verwacht Monorath dat quorum zeker een probleem zal worden. Drie weken voor de verkiezingen verwacht hij in ieder geval dat volksvertegenwoordigers in districten het moeilijk gaan hebben om hun veldwerk te laten en met spoed naar het parlement te komen.

Daarnaast speelt de kwestie van overlopers binnen het parlement ook een rol. In de afgelopen periode zijn zes DNA-leden, te weten Patrick Kensenhuis, Noreen Cheung, Charles Pahlad, Premdew Lachman, Ramses Kajoeramari en Monorath zelf, van politieke partij ofwel fractie veranderd, waardoor het nu niet meer duidelijk is of de huidige coalitie nog bestaat.

Ook mede vanwege de versplintering binnen de coalitie, kan de president nu weinig rekenen op haar partners. De NDP kan hierdoor ook niet meer leunen op de steun van de ABOP en de PALU. Tijd zal ook een probleem worden. Volgens Monorath moet rekening worden gehouden met het feit, dat per 25 mei 2015 het huidige parlement demissionair zal zijn. Het zou daarom niet gepast zijn om verregaande beslissingen te nemen.

Online petitie-actie om politicus Pahlad tot orde te roepen

Initiatiefnemer Lothar Richelieu wil dat Pahlad excuses aanbiedt voor racistisch taalgebruik


Mensen die vinden dat politicus Charles Pahlad excuses moet maken voor onlangs geuit racistisch taalgebruik, dat publiek werd door een op Facebook geplaatst filmpje, kunnen daarvoor op internet een petitie ondertekenen. De petitie met handtekeningen zal vervolgens aangeboden worden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee. Die zal er dan voor moet zorgen dat de oud-parlementariër zijn excuses aan het Surinaamse volk aanbiedt, aldus de inleidende tekst van de petitie op de website petities24.com

Initiatiefnemer voor deze actie is de in Nederland wonende 31-jarige Lothar Richelieu. Hij wil met dit initiatief vooral duidelijk maken, dat mensen zoals Pahlad geen goed voorbeeld zijn voor jongeren en al helemaal niet als parlementariër. Ook NDP-parlementariër Rashied Doekhie is volgens Richelieu een slecht voorbeeld en niet geschikt als volksvertegenwoordiger.

'We weten allemaal dat Pahlad iemand heeft uitgemaakt voor kavri. Doekhie heeft mede-Surinamers beesten genoemd. En ze worden door niemand op het matje geroepen. Daarom deze actie', aldus Richelieu. Pahlad is feitelijk gebruikt als incidenteel voorbeeld, omdat er de laatste tijd over en weer in het politieke veld van alles wordt gezegd, geschreven en gescholden.

Hij stelt, dat zijn initiatief niet als een politieke actie gezien moet worden. 'De verkiezingen zijn maar een moment. Daarna moeten we samen Suriname opbouwen, bij welke partij je ook hoort. Maar mensen moeten zich niet misdragen. Wij leven in een vrij en democratisch land, een land met vrijheid van meningsuiting, maar er zijn grenzen. Door de petitie te ondertekenen kunnen mensen laten zien dat het volk het ook zat is dat parlementsleden zich zo misdragen.'

Richelieu is gisteren met de petitie begonnen. Rond twaalf uur vanmiddag hadden 73 mensen de petitie ondertekend. Als er genoeg handtekeningen zijn, liefst tienduizend, gaat hij de petitie aanbieden. Hij hoopt dat dit punt voor 20 mei bereikt zal zijn. 'Ik hoop echt dat het me lukt. want we hoeven niet alles op te lossen met schelden en elkaar beledigen.'


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Nederlandse (68) probeert ruim 8 kilo cocaïne 'vermomd' als warme vis te smokkelen....

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Vrouw heeft op tien pakken cocaïne staartvin warme vis geplakt


De 68-jarige Nederlandse Louise V. is afgelopen zaterdag door het BID-Team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname aangehouden op de Johan Pengelluchthaven te Zanderij. In haar bagage werden tien dubbel verpakte pakken met cocaïne aangetroffen en in beslag genomen, aldus meldt de afdeling Public Relations van het korps vandaag, maandag 4 mei 2015.

De pakken met cocaïne moesten doorgaan als warme vis. Op elke pak had was de staartvin van een warme vis geplakt. Tussen de verpakkingen was een mengsel van gemalen peper en andere specerijen, vermoedelijk om de geur van de cocaïne te verdoezelen.

De in beslag genomen cocaïne heeft een nettogewicht van 8.286 gram. De verdachte en de cocaïne zijn overgedragen aan de afdeling Anti-Narcotica Brigade. Louise V. is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Geen sloopvergunning nodig voor sloop Sehos-gebouwen op Curaçao

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Aan sloophamers ten prooi vallende gebouwen zijn geen monumenten


Voor de sloop van het mortuarium en het prikcentrum en andere gebouwen van het Sehos in Willemstad, Curaçao, is geen sloopvergunning nodig. Volgens uitvoeringsorgaan Usona, belast met de regie van het HNO-project (de realisatie van Hospital Nobo Otrobanda) is een sloopvergunning vereist als er in bestemming ‘binnenstad’ wordt gesloopt of als er een monument wordt gesloopt. Dat zou hier niet het geval zijn, omdat de gebouwen nu officieel in bestemming ‘stedelijk woongebied’ vallen en geen monument zijn, aldus bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 4 mei 2015.

Wat wél is aangevraagd en ook akkoord bevonden, betreft een technische sloopvergunning, in te dienen en te accorderen door de arbeidsinspectie. Dit geldt alleen voor gebouwen van meer dan één verdieping. Hier zou met name worden getoetst of het gebouw namens de eigenaar wordt afgebroken en of er een sloopplan ligt. Dit laatste is het geval. Direct na toestemming tot sloop is een inspectie gedaan.

Het slopen is volgens Usona met de hoogste veiligheidsoverwegingen en zorg gedaan.

Het Sehos had Usona op 30 april formeel toestemming gegeven voor de sloop en verzocht de werkzaamheden voortvarend en in een aangesloten periode uit te voeren om overlast voor patiënten, personeel en bezoekers zo beperkt mogelijk te houden en te zorgen voor maximale veiligheid.

Suriname, 5 jaar later

Journaliste Nina Jurna reist door Suriname en maakt de balans op van 5 jaar Bouterse


Op 25 mei gaat Suriname naar de stembus. Vijf jaar geleden werd Desi Bouterse gekozen tot president. Hoe liggen de kaarten nu? Aan de vooravond van de verkiezingen reist journaliste Nina Jurna door Suriname en maakt de balans op van 5 jaar Bouterse.

In 2010 werd Desi Bouterse gekozen tot president. Een klap in het gezicht van velen in Suriname en Nederland die de man liever achter de tralies zouden zien. Bouterse is in Nederland veroordeeld tot elf jaar cel wegens drugssmokkel en is hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden (1982). Toch is hij bij een groot deel van de Surinaamse bevolking ongekend populair, vooral bij jongeren.

Economisch is Suriname er de laatste jaren op vooruit gegaan. De economie is gegroeid, onder meer door de export van goud, aardolie en andere natuurlijke hulpbronnen. Ook investeerde de regering-Bouterse in een sociaal verzekeringsstelsel en infrastructuur. Maar profiteert iedereen hier in gelijke mate van? Nina Jurna ontmoet uiteenlopende inwoners, van Paramaribo tot diep in de binnenlanden.

Ze duikt ook in de wereld van de groeiende groep Brazilianen, Chinezen en Nederlanders: migranten die steeds prominenter aanwezig zijn in Suriname.

Nina Jurna praat met Ronnie Brunswijk, die graag het stokje over wil nemen van Bouterse. Hij werd bekend in de jaren tachtig als leider van het Jungle Commando dat tegen het regime-Bouterse vocht. Daarna werd hij succesvol als zakenman, verzoende zich met Bouterse en studeerde economie. Ook Brunswijk is populair. Hoe groot is de kans dat hij straks de nieuwe president wordt en wat verandert er dan in Suriname?

De jonge zanger Damaru steunt Bouterse in zijn campagne en gaat met hem op pad om jongeren te bereiken. Damaru, bekend van de hit ‘Tuintje in mijn hart’ dat hij samen met Jan Smit zong, ambieert eveneens een politieke carrière. Maar waarom met Bouterse?

Hoe was het de afgelopen jaren voor nabestaanden van slachtoffers van Bouterses militaire regime in de jaren tachtig om te leven onder de hoofdverdachte van deze misdaden? Raul Behr, succesvol ondernemer in Suriname en zoon van de vermoorde journalist Bram Behr, vertelt hierover. Zijn vader was één van de 15 slachtoffers van de beruchte Decembermoorden in 1982.

Uitzendingen: zondag 10, 17 en 24 mei 2015, 16.00 uur, NPO 2

De makers
Nina Jurna was jarenlang correspondent in Suriname en interviewde Desi Bouterse diverse malen. Ze heeft onlangs een boek uitgebracht: Desi Bouterse – Een Surinaamse realiteit.
Bob Maclaren produceerde en regisseerde talloze televisieprogramma’s, voor de NTR recentelijk de serie Grimassen.

Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA wilde in 1985 sluiting raffinaderij Curaçao

PdVSA werd echter gedwongen de Isla-raffinaderij te huren


De Venezolaanse staatsoliemaatschappij stuurde in 1985 aan op definitieve sluiting van de raffinaderij op Curaçao. Dat ging goed tot de politieke top van het land haar tanden liet zien en de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) dwong om de Isla te huren.Dit blijkt uit de reconstructie van het vertrek van Shell aan de hand van niet eerder gepubliceerd berichtenverkeer tussen Caracas en De Haag. De codeberichten en andere stukken zijn door het Antilliaans Dagblad ingezien bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nationaal Archief. Shell weigert toegang tot het bedrijfsarchief, aldus Ton de Jong vandaag, maandag 4 mei 2015, in die krant.

Shell wilde alleen onder gunstige voorwaarden die een redelijke winst garandeerden op Curaçao actief blijven. Het overleg hierover werd getraineerd door de PdVSA die pas enkele uren voor de deadline - 26 juli - die Shell had gesteld met een concreet voorstel kwam. Het verschil tussen de Shell-eis en de PdVSA-formule bleek toen 220 miljoen dollar per jaar.

De Nederlandse ambassadeur in Caracas Christiaan Thurkow in codebericht 136:

 'Shell schrok hevig van de omvang van het verschil. PdVSA - de staatsoliemaatschappij - voelde zich eindelijk vrij om openhartig te spreken, nu wij en Shell het verschil in benadering kennen. Duidelijk werd dat een voor Shell en PdVSA acceptabele overeenkomst niet meer tot de mogelijkheden behoorde.'

De mislukking werd een paar dagen later geanalyseerd door directeur energie J. Geerlings van Economische Zaken in een memorandum aan de ministers die zich met Shell bezighielden.

'PdVSA is laks geweest en gedraagt zich als het onwillige paard dat - eenmaal bij de bron gebracht - moet gaan drinken.'

Ambassadeur Thurkow kijkt op 19 november 1985 in codebericht ‘Thurkow 194’ terug op de turbulente periode. Zijn analyse maakt veel duidelijk:

'PdVSA heeft niet serieus met Shell onderhandeld omdat men streefde naar sluiting, zodat men op de afzetmarkt Curaçao vrij spel had. De oliemaatschappij kon tijdens de gesprekken met Shell de Venezolaanse politiek haar richting opsturen met allerlei berekeningen. Tot haar ontsteltenis werd zij vervolgens door de politieke leiding gedwongen om het bedrijf te pachten. Zakelijk gezien moet Shell zich gelukkig prijzen. Shell is echt van Curaçao af.'

Een definitief afscheid was van begin af aan de bedoeling. Shell-topman Lodewijk van Wachem liet zich niet imponeren door smeekbedes van premier Ruud Lubbers. Een paar maanden uitstel, dat was alles wat Lubbers bereikte ondanks zijn intensieve bemoeienis met de onderhandelingen. Ook de door Lubbers aangezochte jonkheer Emiel van Lennep die tot drie keer toe als bemiddelaar afreisde naar Caracas kon weinig doen. Zijn mogelijkheden werden overschat. Nederland had behalve wat rentesubsidie niets te bieden.

Van Wachem was in juni het ‘gezeur’ van Lubbers al beu:

'Met de pogingen die onzerzijds in het werk zijn gesteld de raffinaderij te redden, zijn wij ver buiten de grenzen van onze commerciële verantwoordelijkheid gegaan', schreef hij op 25 juni aan de premier die over die periode nu alleen wil zeggen: 'Ik heb er eerlijk gezegd geen enkele herinnering meer aan.'

Derde voordracht opvolging overleden granman Belfon Aboikoni

Betterson ontvangt 3e voordracht opvolging granman Aboikoni.
Na Konoe Pafion en Johan Pansa wordt nu ook Frans Banai voorgedragen


Kapitein Frans Banai wordt vandaag, maandag 4 mei 2015, voorgedragen aan minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling (RO) als opvolger van de overleden granman Belfon Aboikoni. Dat wordt gedaan door de commissie ‘Atjika puu di gaama tii a wan kodo lo’ (het is genoeg, laat het granmanschap rouleren). Eerder hebben los van elkaar twee groepen Konoe Pafion en Johan Pansa voorgedragen als waarnemend granman. Dit bericht de Ware Tijd.

'We gaan de granman die door alle twaalf lo van de Saramaccaners naar voren is geschoven voorstellen aan de minister. We zullen vragen, dat hij erkend wordt door de overheid', zegt Norman Banai, secretaris van 'Atjika puu di gaama tii a wan kodo lo'. 

'De granman beschikt over een breed draagvlak en hij is hierdoor een persoon die wordt gedragen door de Saramaccaanse gemeenschap', zegt Norman Banai. Volgens hem staan zestig dorpen achter het besluit; slechts enkele dorpen zijn het er niet mee eens. Hij verwijst hierbij onder meer naar de groep van hoofdkapitein Albert Aboikoni. die Johan Pansa heeft voorgedragen als waarnemend granman.

Richene Libretto, voorzitter van een commissie die door RO in het leven is geroepen om het conflict binnen de Matjaw lo te beslechten, geeft aan dat alle groepen worden gehoord door de minister. De granman komt gewoonlijk uit de Matjaw lo, maar daar staan twee groepen tegenover elkaar, aldus de krant.

V7-kopstukken reageren op uitspraken 'gekke hond' Rashied Doekhie (NDP) en lijken zelf ook gedragscode vergeten te zijn....

'Voorkomen moet worden dat Doekhie vrouwen beledigt'

'Doekhie moet naar Afrika voor een transplantatie en naar psychiater'


V7-kopstukken hebben Rashied Doekhie, hoofdbestuurslid en lijsttrekker van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Nickerie, gisteravond tijdens een massameeting bij het marktplein in Nieuw Nickerie geantwoord op zijn meest recente uitspraken over V7/VHP-kandidate voor het parlement bij de komende verkiezingen Krishna Mathoera, aldus bericht Starnieuws vanochtend, maandag 4 mei 2015.

Doekhie laat ook even VHP-politici de gedragscode voor politici vergeten......
Wat Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), betreft is Doekhie een 'gekke hond', een pagla koeta, mad dog. Kandidate Harriet Ramdien, die vaak doelwit is geweest van Doekhie, riep vrouwen in het hele land op om solidair te zijn met elkaar. Voorkomen moet worden dat Doekhie vrouwen op deze manier beledigt, aldus Ramdien. Doekhie noemde de oud-politiecommissaris Mathoera 'een crimineel' die betrokken zou zijn geweest bij wapensmokkel en drugshandel.

Somohardjo zei ook, dat hij hem waarschijnlijk te hard heeft geschopt in De Nationale Assemblee, waardoor een paar schroeven in zijn hoofd losgeraakt zijn. De PL-voorzitter noemde Doekhie diverse keren een pagla koeta. Hij stelde, dat Doekhie maar naar Afrika moet gaan om een transplantatie te krijgen. 'Hij scheldt niet alleen mannen uit, maar nu ook vrouwen en wil nu op blote voeten spelen. Maar, in voetbal moet je geschoeid spelen. Ik wil geen mad dog in het parlement.'

Ramdien zei dat vrouwen en moeders niet moeten pikken, dat ze zo beledigd worden. Het doel van dit soort uitspraken is om te vernietigen. Zij daagde Doekhie uit om niet op televisie allerlei denigrerende uitspraken over haar te doen, maar het in haar gezicht te zeggen als hij een man is. Hij is volgens Ramdien niet mannelijk genoeg, daarom vecht hij met vrouwen. Zij vroeg BEP-voorzitter Celsius Waterberg, die arts is, om Doekhie te behandelen. Waterberg constateerde, dat Doekhie een trauma heeft, die behandeld moet worden. Hij schreef een verwijsbrief uit naar specialist Winston Jessurun, voorzitter van DA91. Volgens Jessurun moet Doekhie doorverwezen worden naar zijn broer, die psychiater is.

Mathoera, die beschuldigd is door Doekhie, kwam ook aan het woord. Zij negeerde Doekhie echter wijselijk volkomen en bedankte Nickerie voor het hoofdvoedsel rijst dat geproduceerd wordt voor het hele land. Zij prees Nickerie voor de vele zonen en dochters die in toppositie zitten in Suriname en in het buitenland. Ook wijlen Jagernath Lachmon, oprichter van de VHP, is uit dit district afkomstig.Michi Natural Foods ontvangt 'milieu award' van Consumentenkring

Consumentenprijs voor statiegeld op plastic melkfles die nauwelijks door consument wordt ingeleverd....


Consumenten begrijpen de noodzaak van statiegeld op plasticflessen niet voldoende. Dit zou blijken uit een door de Consumentenkring in maart uitgevoerd onderzoekje in Commewijne onder 309 personen. 

Slechts 24 procent van de ondervraagden is bereid de flessen in te leveren indien er statiegeld op zou staan. Acht procent zou dat niet doen, terwijl 68 procent niet weet wat het zou doen.

De directeur van Michi Natural Foods, Glenn Chin a Foeng, kan zich vinden in de resultaten van het onderzoekje. Hij zegt vandaag, maandag 4 mei 2015, in de Ware Tijd, dat zijn bedrijf al ruim 25 jaar flessen terugneemt voor 25 Surinaamse dollarcent per fles. Ondanks deze vergoeding wordt maar 15 procent ingeleverd.

Michi heeft afgelopen zaterdag de 'milieu award' van de Consumentenkring ontvangen. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring: 'We hebben gezien. dat de overheid geen effectieve initiatieven neemt om de plasticflessen uit het milieu te halen. We hebben dus dit bedacht en richten ons vooral op bedrijven die na de productie ook aandacht hebben voor het milieuvriendelijke aspect.'

Hij hoopt dat andere bedrijven het voorbeeld van Michi zullen volgen, omdat er nog veel bedrijven zijn die heel veel petflessen gebruiken en die na gebruik niet terughalen, waardoor het milieu flink belast wordt.

Leest u ook deze zeer recente column over de Michi statiegeldmelkfles, waarin onder andere wordt gesteld dat natuurlijk te weinig mensen bereid zijn om naar Michi te gaan om daar zelf flessen in ruil voor statiegeld af te geven. De consument ontvangt uiteraard liever het statiegeld bij inlevering van de flessen bij de 'Snesi' om de hoek waar ze zijn gekocht en die supermarkten en Michi zouden een en ander via een administratief systeem moeten verrekenen.

PING tegen geregistreerd samenwonende homo's

'God heeft Adam en Eva geschapen en geen Adam en Adam of Eva en Eva'.....

Geen 'Gelijke Kansen' voor iedereen in Suriname voor PING


Als het aan PING-voorzitter (Partij voor Integriteit Nationale Motivatie en Gelijke Kansen) Ramsoender Jhauw ligt blijft het staatsbesluit voor duurzaam samenleven, dat alleen geldt voor partners van verschillende seksen, ongewijzigd. In dit staatsbesluit van 30 maart is het recht op weduwen- en weduwnaarspensioen geregeld. Het staatsbesluit is ook van toepassing op samenwonende ongehuwde ambtenaren. Een expliciete voorwaarde is echter wel, dat het koppel niet van gelijke sekse moet zijn. 

Jhauw baseert zijn opvatting hierover op wat de Bijbel voorschrijft. 'God heeft Adam en Eva geschapen en geen Adam en Adam of Eva en Eva. Deze groep heeft stemrecht, dat geldt voor eenieder. Maar je kan niet eisen, dat je erkend wordt als koppel, want dat is nergens wettelijk vastgesteld en de Bijbel is heel duidelijk daarover', beweert hij. Dus, geen gelijke kansen voor iedereen, zoals de naam van zijn partij beweert....

De PING-voorzitter plaatst de Bijbel boven de Grondwet die stelt dat niet gediscrimineerd mag worden op grond van onder andere seksuele geaardheid, artikel 8, lid 2:

'Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden.'

Voorzitter Clifford Marica van de partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS) is terughoudend wat dit punt betreft.

'Het is een gevoelige kwestie die nog niet diepgaand besproken is in Suriname', zegt hij. Waar hij het wel mee eens is, is dat niemand gediscrimineerd mag worden op basis van zijn geslacht en/of seksuele geaardheid.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

'Mevrouw Simons moet niet in overleg treden met president om vergadering te houden'

Verontwaardiging oppositie over optreden Assembleevoorzitter

Simons laat haar hoofd hangen naar president Bouterse


De oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) is op zijn zachtst gezegd verontwaardigd over een recent optreden van de voorzitter van het parlement Jennifer Geerlings-Simons. Zij heeft onlangs in een brief gereageerd op het verzoek van enkele oppositieleden om een spoedvergadering van het parlement te beleggen over de overname van Suralco en het aanstaande vertrek van de Amerikaanse moedermaatschappij Alcoa. 

De voorzitter schrijft van de president, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 4 mei 2015, gehoord te hebben, dat de onderhandelingen met Alcoa nog niet zijn afgerond.Zij zal pas een vergadering uitschrijven wanneer ze informatie heeft ontvangen van de president.

'Mevrouw Simons moet niet in overleg treden met de president om een vergadering te houden. De president is verantwoording schuldig aan het parlement, dat absoluut geen verlengstuk is van de regering', stelt VHP-parlementslid Radjkoemar Randjietsingh in een reactie.

De oppositieleden Ruth Wijdenbosch (NPS) en Asiskumar Gajadien (VHP) kunnen zich in dit standpunt terugvinden. Zij zeggen dat de parlementsvoorzitter volgens het Ordereglement van De Nationale Assemblee de vergadering dient uit te schrijven wanneer die is aangevraagd door ten minste vijf leden. Het verzoek is gedaan door negen leden.

'Als de regering een overeenkomst bereikt met Alcoa en daarna het parlement hierover inlicht, dan wordt dat mosterd na de maaltijd', aldus Wijdenbosch.

Volgens de oppositieleden is de Brokopondo-overeenkomst bij wet geregeld en kan niet zomaar aangepast worden.

Geerlings-Simons was niet bereikbaar voor commentaar, aldus de krant.