dinsdag 12 mei 2015

Alle banken op Curaçao moeten in oktober nieuwe pinpassen hebben geïntroduceerd

Nieuwe passen hebben EMV-chip die magneetstrip vervangt

Chip wapen tegen skimmen


Alle banken op Curaçao moeten in oktober de nieuwe pinpassen met de EMV-chip (Europay, MasterCard en Visa) hebben geïntroduceerd. Deze chip vervangt de magneetstrip. Dit maakt pinnen nog veiliger, omdat een chip nagenoeg niet gekopieerd kan worden. Dat zegt Daniel Hodge, voorzitter van de Curaçao Bankers Association (CBA), aldus de Amigoe vanmiddag, dinsdag 12 mei 2015.
 
De afgelopen dagen zijn op Curaçao weer gevallen van skimming voorgevallen. Bij de RBC Royal Bank heeft een aantal klanten de bank benaderd om ‘harvesting’, het plunderen van de betaalrekening in het buitenland, te rapporteren. Dat bevestigt Angela Guiamo, manager Corporate Communications Dutch Caribbean van RBC. Het exacte aantal kan volgens haar niet bekendgemaakt worden, noch de schade.

Skimmen is het stelen van de gegevens van een (credit)card die in een legitieme transactie wordt gebruikt. Vervolgens worden de bankgegevens op een ander tijdstip en veelal in een ander land gebruikt om geld van de rekeningen van de betreffende klanten onrechtmatig op te nemen. Door een klein elektronisch apparaat, een zogeheten skimmer, voor een pasgleuf te plaatsen, kan de dief de gegevens van de magneetstrip uitlezen en opslaan. Op veel geldautomaten staat tegenwoordig een waarschuwing die laat zien hoe de pasgleuf en de cijfertoetsen er uit moeten zien. Klanten kunnen dan zelf bepalen of een geldautomaat is gemanipuleerd.

Rafael (61) ontdekte gisteren toen hij geld wilde opnemen dat zijn rekening geplunderd is. Zelf vermoedt hij dat hij in een supermarkt is geskimmed. 'Het is vervelend, maar ik verwacht dat alles goed komt', zegt Rafael. Volgens zijn bank krijgt hij binnen drie werkdagen het ontvreemde bedrag terug.

Klanten van RBC moeten bij het ontdekken van ongeregeldheden bellen naar nummer 560-5353 of 763-8438 voor het blokkeren van de bankpas om zo de schade te beperken. 'Klanten dienen dan naar de bank te komen voor het invullen van een schadeformulier voor de verdere afhandeling van de claim', zegt Guiamo.

Minister Camelia-Römer vindt sloop panden Sehos op Curaçao gerechtvaardigd

Sloop noodzaak om nieuw ziekenhuis te kunnen bouwen'Je buurman heeft niets te zeggen als je je garage in je tuin wil slopen.' Met deze vergelijking probeerde minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) alle kritiek op de sloop van het mortuarium en het prikcentrum op het Sehos-terrein gisteren tijdens een persconferentie goed te praten, aldus bericht de Amigoe een dag later, dinsdag 12 mei 2015.

De verontwaardiging was groot toen eind april de slopers de twee gebouwen op het Sehos-terrein hadden gesloopt. De sloop was nodig om door te kunnen gaan met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Aan de andere kant had de rechter de sloop aangehouden via een zogenoemde ordemaatregel. Dat was aan het land Curaçao duidelijk opgedragen.

Na het inwinnen van juridisch advies. vlak nadat zij was ingezworen. kwam Suzy Camelia-Römer (PNP) tot de conclusie dat die ordemaatregel niet aan het land Curaçao moest zijn geadresseerd. Het land is volgens haar geen partij in dezen. Volgens de minister moest de rechter bij Usona en Sehos zijn.

Camelia-Römer verklaarde ook tijdens de bijeenkomst gisteren dat de rechter niet goed op de hoogte was van de daadwerkelijke situatie op het terrein. Daarom is een ordemaatregel gekomen.
'Het is alsof je buurman bij de rechter gaat klagen over de sloop van een garage in je tuin. Als de rechter niet precies weet hoe de situatie is dan komt er een ordemaatregel. Als de rechter wel op de hoogte zou zijn geweest dan was er geen ordemaatregel nodig. Dan had hij ook ingezien dat de gebouwen moesten worden gesloopt.'

De sloop was volgens de betrokkenen rechtvaardig, omdat er zich ook een acuut veiligheidsprobleem voordeed. Terwijl er een ordemaatregel gold stond er een onstabiel gebouw bij de ingang van het Sehos-terrein. 'Stel dat mensen of een schoolklas daar gaan wachten en het gebouw stort in. Dan hebben wij het gedaan', aldus algemeen directeur van het Sehos Javier Hernandez.

Aan de andere kant voelde Usona, die de constructie van het nieuwe ziekenhuis coördineert, de hete adem van bouwer Ballast Nedam in hun nek. 'Er was geen alternatief meer. De bouwers hadden aan de overkant alles al gedaan wat gedaan moest worden. We moesten de oversteek maken naar het Sehos-terrein anders zou de vertraging geld gaan kosten. En dat loopt in de miljoenen', aldus Dito Garmers van Usona.

De gebouwen moesten al in januari gesloopt worden. Maar, de banken die de gebouwen van het Sehos in handen hebben, hielden dat tegen. Het prikcentrum en het mortuarium waren onderdeel van een onderpand. Javier Hernandez begreep de houding niet van de banken die de gebouwen van Sehos in onderpand hadden. 'Wat zijn nou die twee gebouwen ten opzichte van het hele Sehos-gebouw dat in onderpand is?', vroeg hij zich gisteren nog af.

Uiteindelijk heeft Hernandez de hele dag op een rapport van een bouwkundige moeten wachten. Pas toen hij zwart op wit had staan dat de gebouwen onstabiel waren gaf hij Usona akkoord om met de sloop door te gaan. 'De rechterlijke ordemaatregel om niet te slopen woog niet tegen het gevaar voor de bezoekers op', vond ook Hernandez.

Nu de gebouwen zijn gesloopt kan Ballast Nedam verder met de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Ter extra informatie:

Uitkijkpost Mirador bij Curaçaose luchthaven Hato officieel geopend

Mirador onderdeel groter plan voor Hato van Curaçao Airport Partners


Uitzwaaiers en begroeters hebben weer hun vertrouwde plek terug op de luchthaven. De Mirador, een uitkijkpost bij de Curaçaose luchthaven Hato, is vandaag, dinsdag 12 mei 2015, officieel geopend, aldus de Amigoe.
 
Hoog boven de ingang van de parkeerplaats op Hato torent een modern ogend gebouw met een ruim balkon en afdak. Dat is nieuw aan de plek die al jaren werd gebruikt om vliegtuigen aan te zien komen of juist te zien vertrekken.

De Mirador is onderdeel van een groter plan dat Curaçao Airport Partners (CAP) heeft met de luchthaven. Tijdens de presentatie van de plannen eerder dit jaar heeft CAP al aangegeven het belangrijk te vinden dat mensen naar de vliegtuigen kunnen kijken. Zo komen er ook nog in het luchthavengebouw twee soortgelijke plekken als de Mirador die vandaag in gebruik is genomen.

De plaats waar de Mirador staat was al jaren een geliefde plek, ook voor mensen die iemand kwamen uitzwaaien dan wel ophalen. Ook vliegtuigspotters maakten er gebruik van. Dat zorgde soms voor gevaarlijke verkeerssituaties. Mensen keerden daar op de weg terwijl anderen de grote weg juist gebruikten om snel door te rijden. Nu zijn er naast de Mirador ook nog een aantal parkeervakken. Hierdoor hoopt men dat de gevaarlijke situaties zich niet meer voordoen. De Mirador heeft een ruim aan- en uitrijdgedeelte.

Bij de opening hielden minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) en Ralph Blachard van CAP toespraken.

Politicoloog Breeveld: '863 Volksvertegenwoordigers is een overbodige luxe'

Breeveld pleit weer voor afschaffen ressortraden

'Sommige mensen weten niet eens in welk ressort ze wonen' - Stemmen op rr-leden die je niet eens kent'


'In de jaren ‘80, toen het parlement werd ontbonden, hadden wij 39 volksvertegenwoordigers. In 1987 kwam er niet alleen een verhoging van het aantal volksvertegenwoordigers van 39 naar 51, maar ook 104 districtsraadsleden (dr) en 708 ressortraadsleden (rr)  kwamen erbij. Dat bracht ons op een totaal van 863 volksvertegenwoordigers. Dus een stijging van 39 in 1980 naar 863 in 1987. Wij maken een voor de hand liggende berekening van het totaal van de kandidaten voor volksvertegenwoordigende lichamen. Als wij van 9 partijen uit zouden gaan die alle posities willen invullen, berekenen wij 9 keren 863, wat neerkomt op 7.767. Die 7.767 Surinamers willen dus problemen oplossen. Hoe geweldig zou het land al niet ontwikkeld moeten zijn met zoveel hulpverleners.'

De politicoloog Hans Breeveld zegt vandaag, dinsdag 12 mei 2015, in het Dagblad Suriname, dat er over het algemeen teveel volksvertegenwoordigers zijn.

'Als je kijkt naar andere landen met 3 miljoen mensen, die 38 vertegenwoordigers hebben, dan vind ik ons parlement te groot. De dr en rr zijn ook te groot. Ik heb ooit gepleit voor het afschaffen van het rr-niveau. De dr spreekt meer tot de burger dan de rr. Sommige mensen weten niet eens in welk ressort ze wonen. Je doet meer dingen op districtsniveau. Je doet bijna niets op ressortniveau. Veel rr-leden wonen in districten en werken in Paramaribo. Je bent bijna nooit in je ressort. Daarom vind ik het een overbodige luxe. We moeten andere soorten werkgroepen met permanente structuren daar hebben, die zich richten op bijvoorbeeld toerisme, mijnbouw of waterschappen in het district. Dat zijn pas functionele zaken. Nu heb je een rr die alleen functioneert bij het kiezen van een president en een vicepresident. Je hoort af en toe dat ze plannen maken. Maar, wanneer hoor je dat die plannen zijn gerealiseerd?', vraagt Breeveld zich af.

Ook volgens het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zijn er voor een bevolking van 500.000 mensen met een kiezersaantal van 300.000 teveel volksvertegenwoordigende lichamen. 'Je zult ergens eentje moeten weghalen. Rr-leden kunnen van nut zijn door de problemen in het veld te bekijken en te rapporteren, maar in de praktijk werkt het niet zo. Zij zullen van tijd tot tijd hun nut bewijzen, maar we moeten dat bij de volgende verkiezingen evalueren. Het is nu een handeltje geworden. Iedereen wil nu rr- of dr-lid worden. Dit was de bedoeling van de wetgever niet. Het lag in de bedoeling de democratie naar de basis toe te brengen. Het heeft het gewenste effect niet gehad.'

'De dr is wel nodig om het district gedecentraliseerd te krijgen. Ik vrees, dat dit systeem van Nederland is overgenomen. Maar, het verschil met Nederland is dat de gemeenteraad dichterbij de burger staat dan de provincie. Je hebt daar gemeentehuizen. Je bestanden zijn daar in een gemeentehuis. Je weet dus daar precies in welke gemeente je woont. Hier weten we niet in welk ressort we wonen, omdat het niet zo ver gedecentraliseerd is. Er zijn te weinig mensen. Je kunt niet in elk ressort een commissariaat bouwen. Daarom moeten wij het stapsgewijs doen. De vraag is, hoe je het moet doen zodat het je minder kost. Want nu kost het ons teveel. We moeten straks op rr-leden stemmen die we niet eens kennen', aldus Breeveld.

Maandelijks moet er ook ruim een miljoen Surinaamse dollar vrijgemaakt worden om de dr- en rr- leden te betalen. Geld dat zeker anders en beter gebruikt kan worden, aldus het Dagblad Suriname.

Twee kilo ruw goud door drie overvallers buitgemaakt op goudponton (skalian) op stuwmeer

Overval vond plaats ter hoogte van Mamaini Mofo

Daders moeten op hoogte zijn geweest van aanwezigheid goud


Afgelopen zaterdag blijkt bij de politie van Brokopondo aangifte te zijn gedaan van de diefstal, me geweld, van twee kilo ruw goud op een ponton ofwel skalian op het stuwmeer ter hoogte van Mamaini Mofo. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 12 mei 2015. 

Drie gewapende en gemaskerde overvallers hebben rond acht uur 's avonds op het stuwmeer op een ponton twee personen onder bedreiging beroofd.

Volgens de aangever, zo schrijft de krant, spraken de daders in het Aucaans met elkaar. De overvallers boeiden de slachtoffers eerst en brachten hen vervolgens slagen met hun jachtgeweren toe.

Het vermoeden bestaat dat de daders geïnformeerd waren dat het ponton ruw goud transporteerde. Op aanwijzing van de slachtoffers werden 2 kilo ruw goud, Srd 6.300 en twee mobiele telefoons buitgemaakt, waarna ze verdwenen.

Dienst Watervoorziening verwijdert illegaal aangelegde waterleidingbuis voor woning VHP-Assembleelid Girjasing

Omwonenden krijgen nauwelijks water uit kraan

(Bron foto's: Dienst Watervoorziening)

Girjasing beweert van niets te weten

Hoofd Dienst Watervoorziening: 'Girjasing verkondigt onwaarheden'


'Dit is geen buis die wij gebruiken. Er is een onderzoek gestart naar wie de buis daar heeft geplaatst. Een politieonderzoek is niet uitgesloten', zegt het hoofd van de Dienst Watervoorziening (DWV) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Marlon Oosterling, vandaag, dinsdag 12 mei 2015, op de nieuwswebsite GFC Nieuws, naar aanleiding van een illegale waterleidingbuis die is verwijderd voor de woning van het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing.

In opdracht van de Dienst Watervoorziening is de waterlevering naar Girjasing afgesloten.

Oosterling zegt, dat zijn afdeling naar het gebied is gegaan voor een onderzoek na diverse klachten van bewoners van Commewijne in de omgeving waar de volksvertegenwoordiger woont. De bewoners klaagden constant, dat er nauwelijks water uit de kraan komt, terwijl ze aan de hoofdweg wonen waar de watervoorziening normaal dient te zijn.

Manschappen hebben in het weekend en tot gisteren nog graafwerkzaamheden verricht om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Tot hun verbazing werd vlak voor de woning van Girjasing een buis ontdekt van 1,5 diameter die gekoppeld was aan de hoofdbuis van DWV. De gangbare grootte van de buizen die gebruikt wordt is echter ¾ diameter.

Oosterling trekt hieruit de voorzichtige conclusie, dat mensen van de Dienst Watervoorziening hoogstwaarschijnlijk hand en spandiensten hebben verleend. Wanneer die illegale buis precies is gekoppeld, is niet duidelijk. Girjasing moet volgens hem komen verklaren hoe de buis daar komt en wie die heeft geplaatst.

Girjasing beweert echter te niet weten of hij water krijgt of niet. Hij zegt al jaren water in Paramaribo te kopen en zodra de tank leeg dreigt te lopen, wordt er weer water gekocht. Hij zegt wel een aansluiting te hebben, DWV heeft buizen gelegd, maar heeft nooit nagetrokken of er wel water komt.
De VHP'er zegt verder, dat indien er voor zijn terrein een illegale buis is ontdekt, de Dienst watervoorziening dat heeft geplaatst. De Staat dient ervoor te zorgen dat er buizen worden aangelegd tot de poort en de eigenaar trekt dat door naar binnen. 'Ik heb inderdaad vanaf zondag een hevige activiteit waargenomen voor mijn huis. Ik heb gevraagd waarmee men bezig is en aan mij is gezegd dat er wordt nagetrokken of ik water krijg', aldus Girjasing.

Oosterling zegt echter, dat de volksvertegenwoordiger onwaarheden verkondigt. Uit ter plaatse genomen foto’s blijkt duidelijk, dat er water stroomt uit de buis. De reden waarom de buurt kampte met een waterprobleem kwam vanwege de buis die daar illegaal is geplaatst.

Girjasing vindt dat men hem van niets kan verwijten. 'Ze zijn niet op mijn erf geweest. Indien zij op mijn erf een illegale buis hadden ontdekt, dan was ik in de fout gegaan.'

Oosterling zegt dat er een grondig onderzoek zal worden ingesteld om te achterhalen wie de buis gekoppeld heeft aan de hoofdbuis. Met juristen wordt nagegaan hoe deze zaak verder aangepakt moet worden. 'Feit is wel dat dit een staartje krijgt', zegt hij.

Parbode en ABC: NDP weigert aan ons debat deel te nemen

(Bron: Parbode)
Parbode-hoofdredacteur: 'Naar reden weigering moeten we gissen'

'Stuitend dat grootste regeringspartij bepaalde media uitsluit en niet in debat durft'


De zender ABC en het Nederlands/Surinaamse maandblad Parbode laten vandaag, dinsdag 12 mei 2015, weten dat de Nationale Democratische Partij (NDP) weigert deel te nemen aan hun verkiezingsdebat dat vanavond wordt gehouden en live wordt uitgezonden via ABC. 

Uit een publicatie over het debat op de Facebookpagina van Parbode, gistermorgen om tien uur geplaatst, werd al duidelijk dat de grootste partij niet aan het debat zou deelnemen en dat leidde her en der op social media al tot de nodige vraagtekens. De afwezigheid van de NDP werd niet door Parbode verklaard op bijvoorbeeld Facebook of op de eigen website.

Na de organisatie wekenlang aan het lijntje te hebben gehouden over eventuele deelname, deelde minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling vanmorgen aan een medewerker van Parbode mee, dat de partij er geen zin in heeft, omdat het via ABC wordt uitgezonden, aldus bericht Starnieuws. Volgens de bewindsman heeft het station in het verleden geweigerd spotjes van de NDP uit te zenden, aldus de organisatie.

ABC-directeur Henk Kamperveen noemt dat een grove leugen. 'We hebben nooit spotjes van ze aangeboden gekregen, dus hoe kan ik ze dan weigeren.'

Armand Snijders, hoofdredacteur van Parbode, is verbijsterd over het besluit van de NDP. 'Dit is belachelijk en een drogreden. Naar wat er precies achter zit, moeten we gissen. Misschien zagen ze vooral het debatonderwerp over behoorlijk bestuur niet zitten. Daar zouden ze lastige vragen over voor hun kiezen krijgen. Ik weet natuurlijk niet of dat de reden is, dat moet je bij de NDP zelf vragen. Ik vind het in ieder geval stuitend dat je als grootste regeringspartij bepaalde media uitsluit, en dus een deel van het volk, en niet in debat durft te gaan. Dat zegt veel over de NDP. Vooral het feit dat ze ons zo lang in het ongewisse hebben gelaten, stoort mij. Wees gewoon eerlijk en zeg dat je het niet wil.'

Het debat van vanavond gaat gewoon door met zes vertegenwoordigers van partijen en combinaties: Carl Breeveld (DOE), Guno Castelen (V7), Linus Diko (ANC), Clifton Koorndijk (MC), Harish Monorath (AC) en Denny Soemodikromo (PING). Het debat wordt gehouden in On Stage en wordt geleid door Giwanni Zeggen.

Overigens opmerkelijk, dat V7 word vertegenwoordigd door Guno Castelen (SPA-voorzitter) en niet door bijvoorbeeld de leider en het Assembleelid van de VHP en V7-coördinator Chandrikapersad Santokhi of deNPS-voorzitter, Gregory Rusland en dat PING vanavond wordt vertegenwoordigd door de toch wel onbekende Denny Soemodikromo en niet door haar spraakmakende voorzitter Ramsoender Jhauw. Het debat lijkt nu op voorhand aan kracht en politiek strijdtoneel te hebben ingeboet.

Franse president ontmoet tijdens bezoek aan Cuba Fidel Castro

(Bron foto: AFP, Agence France Presse)
Hollande is eerste Westerse leider die Cuba sinds jaren '80 bezoekt


De Franse president François Hollande is op bezoek op Cuba en heeft daar een ontmoeting gehad met zijn ambtgenoot Raul Castro en diens broer Fidel. Het is het eerste bezoek van een Westerse leider aan het communistische eiland sinds de jaren '80, aldus berichten vandaag, dinsdag 12 mei 2015, diverse Cubaanse media, waaronder Granma (het commununisitische partijorgaan op het eiland)en veel internationale media.

Hollande is op Cuba om de handelsbetrekkingen tussen de twee landen te verbeteren. In december kondigde de Amerikaanse president Barack Obama een versoepeling van het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba aan. Dat embargo is al sinds de jaren '60 in werking.


Hollande sprak zich in Cuba openlijk uit tegen het embargo. Hij zei dat het de ontwikkeling van Cuba jarenlang heeft tegengewerkt. De Franse president maakte van het bezoek gebruik om de hoogste Franse eer, het 'Legion d'Honneur', uit te reiken aan het hoofd van de Cubaanse katholieke kerk. Daarnaast maakte Hollande ook bekend dat er een verdubbeling komt van het aantal beurzen voor Cubaanse studenten om in Frankrijk te studeren.

Vertegenwoordigers van Air France, hotelketen Accor en distillateur Pernod Ricard, bedrijven die al actief zijn op Cuba, kwamen mee met Hollande.

Hollande had in Cuba ook een ontmoeting met Fidel Castro, de broer van huidig president Raul Castro en jarenlang zelf president van Cuba. Fidel Castro is intussen 88 jaar en sukkelt al een hele tijd met zijn gezondheid. De laatste jaren wordt hij nog amper in het openbaar gezien.

De ontmoeting met de bejaarde revolutionair leider Fidel was overigens niet aangekondigd. Hollande liet zich lachend fotograferen met de bejaarde Fidel, met wie hij ongeveer een uur doorbracht:


Wachter (66) overlijdt op terrein Dialyse Centrum Diapura te Tamansari na te zijn overvallen en mishandeld

Vier gemaskerde en gewapende mannen plegen overal op complex


Een wachter van het Dialyse Centrum Diapura te Tamansari kilometer 13 in het district Commewijne is overleden, nadat hij vanochtend, dinsdag 12 mei 2015, kort na middernacht door vier gewapende mannen werd overvallen en mishandeld. Dit bericht Starnieuws. Volgens de webeditie van het Dagblad Suriname is het slachtoffer de 66-jarige Mahase Jodhan, en werd hij tegen kwart voor vijf vanochtend overvallen.  

Jodhan werd, aldus de krant, naar een kantoor van Baitali 'gesleurd', dat ongeveer 50 meter verwijderd van het dialyse centrum is gevestigd. Volgens de bewaker van Baitali heeft een van de vier gemaskerde overvallers op de hals van Jodhan getrapt waardoor de man in ademnood kwam en overleed ter plekke. Ook de wachter van Baitali werd mishandeld.

De gemaskerde mannen waren, aldus Starnieuws, gewapend met vuistvuurwapens en jachtgeweren met ingekorte loop.

Het is nog niet bekend of en zo ja, wat de overvallers aan buit hebben weten mee te nemen.

Werkstraf van 240 uur voor werkneemster (30) bank op Curaçao voor verduistering

Vrouw moet verduisterd bedrag van ruim 1 miljoen gulden terugbetalen

Ook moet vrouw zich voor haar casinoverslaving laten behandelen

 
Het Openbaar Ministerie op Curaçao maakt vandaag, dinsdag 12 mei 2015, bekend dat gisteren de 30-jarige N.I.C.V. in Willemstad veroordeeld is voor het verduisteren van ruim 1 miljoen gulden (1.008.750 Antilliaanse guldens en 6.000 US dollar) bij haar werkgever, een bank op Curaçao. 

De verduistering deed de vrouw als financieel administratief medewerkster/teller bij de bank gedurende de periode van 1 september 2009 tot 1 december 2011. Ze gebruikte het geld voor haar casinoverslaving, zo bleek ter rechtszitting.

De vrouw moet van het Gerecht en op eis van het Openbaar Ministerie het bedrag terugbetalen. Zij heeft reeds 10 dagen in voorarrest vast gezeten en kreeg nu 240 uur werkstraf opgelegd gekregen. Ook moet ze zich melden bij verslavingszorg FMA voor een behandeling van haar verslaving

Naast klanten ING op Curaçao en Bonaire blijken ook RBC-klanten dupe van skimmers

RBC: Criminelen gebruiken 'zeer geavanceerde apparatuur'


Afgelopen week was al in het nieuws, dat de ING-bank een grote hoeveelheid bankpassen heeft geblokkeerd, omdat een aantal klanten geskimd was op Curaçao en Bonaire. Maar, het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, dinsdag 12 mei 2015, aldus Paradise FM, dat ook de RBC heeft laten weten, dat een aantal van haar klanten onlangs het slachtoffer is geworden van skimmen.

Om hoeveel slachtoffers het gaat wil de bank niet bekendmaken. Naar eigen zeggen van de bank gebruiken criminelen ‘zeer geavanceerde apparatuur’ bij pinautomaten om persoonlijke gegevens te ontvreemden.

Klanten van de RBC die geskimd zijn moeten zich melden bij de bank en een schadeformulier invullen om hun geld weer terug te krijgen.

OM Curaçao reageert op kritiek PS over nog niet volledig opgeloste moord Helmin Wiels

'Het Openbaar Ministerie functioneert niet onder druk'


Het Openbaar Ministerie op Curaçao functioneert niet onder druk. Dat was de boodschap van procureur-generaal (PG) Guus Schram aan een delegatie van de politieke partij Pueblo Soberano (PS) die afgelopen week een brandbrief bij het OM heeft afgegeven, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 12 mei 2015.

Die brief werd ingediend door de bestuursvoorzitter van de PS, Edward Joseph, en fractievoorzitter Jaime Córdoba. In de brief doet de partij haar beklag over het feit dat de moord op partijleider Helmin Wiels nog steeds niet, na twee jaar tijd, is opgelost. Hoewel de schutter voor deze moord een levenslange celstraf in Nederland uitzit, lopen de intellectuele daders nog altijd vrij rond.

In een reactie laat OM-woordvoerder Norman Serphos weten, dat de delegatie door Schram, hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong en Gert Rip, de Officier van Justitie belast met de moordzaak, is ontvangen.

'De brief is ter kennisgeving in ontvangst genomen en de PG heeft aangegeven het op prijs te stellen dat de groep zoveel aandacht heeft voor de zaak. Maar, tegelijkertijd hebben we ook aangegeven dat het Openbaar Ministerie niet onder druk werkt.' Want dat is uiteindelijk het doel geweest van de delegatie: om druk te zetten op het Openbaar Ministerie om de zaak zo snel mogelijk op te lossen.

'Het is tijd dat de waarheid nu boven tafel komt', zo stelt de partij in de brief die behalve aan het OM ook aan Justitieminister Nelson Navarro (PAIS) is aangeboden. In de brief stelt de partij dat de leden vanaf het begin kennis hebben genomen van grove fouten in het onderzoek. 'Desondanks heeft de PS de justitiële keten het voordeel van de twijfel en de tijd gegeven om deze zaak op te lossen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij met de oplossing van de zaak de vader van een gezin, onze politiek leider, een parlementariër en een vriend niet in ons midden terugkrijgen, maar het wordt wel mogelijk gemaakt dat de schuldigen hun verdiende straf kunnen krijgen.'

'De perfecte misdaad bestaat niet. Met de oplossing van de zaak zal het mogelijk worden dat het Curaçaose volk antwoorden krijgt op vragen, en ook de voldoening krijgt bij het zien dat justitie zijn werk heeft gedaan en het recht zegevierde. Misschien zal het met de tijd de pijn kunnen verzachten die de moordenaar en de intellectuele daders bij ons hebben veroorzaakt.'

Volgens PS is het nu, twee jaar nadat er met veel fanfare werd aangekondigd dat men zicht had op de intellectuele daders, tijd dat het OM en het RST (Recherche Samenwerkingsteam) duidelijkheid in deze zaak verschaft. De partij roept daarom de vertegenwoordigers van de justitiële keten op om aan het volk uit te leggen wat zij al weten ‘en het volk op zijn minst te zeggen dat jullie de schuldigen aan de moord op Helmin Magno Wiels niet kunnen of willen opsluiten’.

Usona vreest vanwege tijdnood claim Ballast Nedam inzake bouw nieuw ziekenhuis op Curaçao

'Wij hebben echt geen tijd meer te verliezen en zijn al over tijd'Het uitvoeringsorgaan Usona verkeert in tijdnood voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in Willemstad op Curaçao en vreest meer en meer een claim van de Nederlandse bouwer Ballast Nedam. Dat zegt ingenieur Dito Garmers, area manager van het HNO, vandaag, dinsdag 12 mei 2015, in het Antilliaans Dagblad.

'Wij hebben echt geen tijd meer te verliezen, wij zijn al over tijd, iedere dag die voorbijgaat, komt de dreiging van een claim dichterbij.'

Ballast Nedam heeft al gedreigd met een claim van 65.000 dollar per week voor vertraging in het bouwschema van HNO. De bouwwerkzaamheden aan de Hamelbergweg hadden al veel eerder moeten beginnen, maar het wachten is nu op de rechterlijke uitspraak in de voorlopige voorziening en de bodemprocedure, aldus de ingenieur.

Garmers verklaarde dat nu de vloeren voor de parkeergarage en de hotfloor (afdeling voor operaties) gelegd zijn, het deel aan de andere kant van de Hamelbergweg bouwrijp gemaakt moet worden. Ook is het nodig om een muur, een keerwand, aan te brengen tussen de parkeergarage en de andere gebouwen, aldus Garmers.

Tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt, dat de Hamelbergweg vanaf 18 mei gesloten wordt in verband met het voorbereidend werk zoals het afgraven en egaliseren van het terrein. Garmers nam gisteren deel aan een persconferentie die veel weg had van een charmeoffensief, waarbij alle betrokken partijen bij de bouw van HNO de huidige stand van zaken weergaven, aldus de krant.

Minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zei, dat de regering de behandelend rechter van de ordemaatregel in de voorlopige voorziening, uitgenodigd had om op het bouwterrein met eigen ogen te zien hoe de bouw verloopt. Volgens de bewindsvrouw was er een ordemaatregel genomen, zonder dat de rechter zelf de zaak had bekeken. Camelia-Römer verklaarde ook, dat aan de rechter schriftelijk meegedeeld was, dat er haast geboden is met de bouw van HNO en dat er grote belangen op het spel staan.

De overheid respecteert de uitspraak van de rechter, maar is volgens de bewindsvrouw van mening, dat de overheid niet de aangewezen instantie is om te beslissen of de sloop wel of niet doorgaat. De minister heeft interne en externe juristen daarover geraadpleegd, zo gaf zij te kennen.

Minister Adhin: 'Politieke tegenstanders proberen mij te bekladden'

'Onsmakelijk dat ik word beschuldigd van behartigen eigen- en familiebelangen'

Geruchten dat Adhin betrokken zou zijn bij verstrekken mijnbouwrechten aan familie


Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling en kandidaat voor De Nationale Assemblee van de Nationale Democratische Partij (NDP) bij de naderende verkiezingen, zegt vanochtend, dinsdag 12 mei 2015, op Starnieuws het onsmakelijk te vinden, dat informatie wordt verspreid waarin hij wordt beschuldigd van behartigen van eigen en familiebelangen, daarbij mogelijk doelend op een vandaag verschenen artikel in het Dagblad Suriname waarin ook diverse stukken zijn gepubliceerd, waarop de krant schrijft 'de hand heeft weten te leggen'(zie onderaan).

Hij zou betrokken zijn bij twee mijnbouwrechten die in 2014 verstrekt zijn aan Masa Mining Company NV. Zijn vader en jongere zus zouden de aandeelhouders zijn van deze NV, aldus Starnieuws.

Het gaat om het Recht tot Exploitatie van Bouwmaterialen voor grind en lateriet in Brokopondo, groot 200 hectare en het Recht tot Exploratie van Goud in Sipaliwini, groot 11. 300 hectare.

Minister Adhin geconfronteerd met een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de concessierechten, zegt verbaasd te zijn waarom hij er met de haren bij gesleept wordt. Zijn jongere zus, die het bedrijf samen met zijn vader heeft opgericht, heeft de NV vorig jaar verkocht. Dit is gebeurde nog voordat de concessie is verkregen door de nieuwe eigenaar.

Adhin stelt, dat zijn jongere zus Devika Abhelakh-Adhin, geïnteresseerd was in het opzetten van een steenslagbedrijf. Zij heeft zich daarin gespecialiseerd en heeft een leidinggevende positie bij de onderneming Kuldipsingh. Zij was van plan daar weg te gaan, maar kreeg een betere baan aangeboden. Zij heeft geen behoefte meer aan een eigen bedrijf en heeft dit van de hand gedaan.

'Zelfs al hadden mijn vader en mijn zusje deze NV, wat heeft dat met mij te maken? Ik weet niks van een concessieaanvraag en heb ik niet bemiddeld. Ook mijn familieleden hebben hier niks mee te maken. Politieke tegenstanders proberen mij te bekladden', aldus Adhin.Openbaar Ministerie gaat over tot vervolging Ryan Autar

'Genoeg gronden om zaak aan rechter voor te leggen'


Het Openbaar Ministerie (OM) zal substituut Officier van Justitie, Ryan Autar, vervolgen. Dat schrijft vandaag, dinsdag 12 mei 2015, Starnieuws te hebben vernomen van het OM. Het Openbaar Ministerie is van oordeel, dat er genoeg gronden zijn om deze kwestie voor te leggen aan een rechter. 

Autar werd gisteren in vrijheid gesteld door het Hof van Justitie, nadat de rechter-commissaris het besluit tot onmiddellijke invrijheidstelling had bevolen. Hiertegen tekende het OM afgelopen vrijdag hoger beroep aan. Het Hof kwam echter tot de conclusie, dat er geen redenen meer aanwezig waren om Autar langer vast te houden. De getuigen zijn inmiddels onder ede verhoord en het gerechtelijk vooronderzoek is afgesloten.

De leiding van het OM had om een onderzoek gevraagd nadat een beveiligingsambtenaar was aangehouden. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat Autar betrokken zou zijn bij deze zaak, waarbij hij geld zou hebben aangenomen voor het afgeven van ingevorderde rijbewijzen. Hij werd 15 april opgepakt en in verzekering gesteld.

Marowijne wordt verrijkt met VOS-scholengemeenschap en landbouwcentrum te Moengo

(Bron foto: Facebook)
Ministers Adhin en Algoe verrichten aftrap bouw in Moengo


Het district Marowijne krijgt een VOS-scholengemeenschap en een landbouwcentrum. Een naambord hiertoe werd gisteren, maandag 11 mei 2015, officieel onthuld door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) Ashwin Adhin en zijn collega van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Soeresh Algoe. De gebouwen worden opgezet in Moengo achter de openbare school Zinkkampoe. 

Verschillende sprekers stelden, dat de onthulling van het naambord een historisch moment is. Jarenlang hebben kinderen een middelbare school moeten ontberen. Zij waren genoodzaakt naar Paramaribo af te reizen en te daar verblijven om vervolgonderwijs te genieten. Dit alles zal na de opzet van de scholengemeenschap tot het verleden behoren, aldus MinOV in een bericht.

Dilip Sardjoe, adviseur van president Desi Bouterse, zei dat deze belofte voor een middelbare school gedaan was door het staatshoofd. Hij zou de uitbreiding hiervan met een kleine universiteit niet hebben uitgesloten. De president wilde later, dat ook landbouw zou worden betrokken bij het bouwproject.

'Hij wilde dat de minister van LVV de fundamenten legde voor landbouwontwikkeling. Het gaat hierbij niet alleen om wat de mensen op hun achtertuin doen, maar effectieve gewassenproductie', aldus Sardjoe.

'Marowijne is heel geschikt voor landbouw, vooral aardvruchten. Ricanaumofo is een goed voorbeeld van de winsten die hieruit gehaald kunnen worden', sprak Algoe. Het centrum zal een kassencomplex bevatten voor praktijklessen. Bovendien zal er vakgericht onderwijs verzorgd worden, die niet alleen voor jongeren beschikbaar is.

Volgens Adhin is Marowijne in opmars. Vooral op onderwijsgebied zijn er verschillende projecten in voorbereiding zo wil de minister graag ook een keuken opzetten op de openbare school Zinkkampoe zoals dat ook op andere scholen in Paramaribo en omstreken in de planning zit. Zo kan met de gewassen van het centrum gekookt worden voor de leerlingen in de Naschoolse Opvang. De opzet van een pedagogisch, didactisch centrum gecombineerd met een mediatheek wordt ook voorbereid, deelde de bewindsman mee.