woensdag 13 mei 2015

Suriprofs verslaat in Amsterdam Jong Ajax met 2-1

Opbrengst wedstrijd voor verschillende goede doelen in Suriname

(Bron foto: PRO SHOTS/Martijn Buskermolen/RTV Noord-Holland)

Jong Ajax heeft vanavond, woensdag 13 mei 2015, de benefietwedstrijd tegen Suriprofs op het met bijna drieduizend mensen uitverkocht sportpark De Toekomst in Amsterdam met 2-1 verloren.

Op slag van rust kwamen de Suriprofs op voorsprong, toen Ricardo Kishna (Ajax) profiteerde van goed werk van oud-prof Edgar Davids. Kishna schoot de bal met zijn linkervoet tegen de touwen, aldus voetbalzone.nl. Kishna mocht net als Jaïro Riedewald maar een helft spelen van Ajax, dus dat was direct zijn laatste actie.

In de tweede helft redde keeper Rodney Ubbergen (FC Oss) op een lastig schot van Elton Acolatse. Na ruim een uur verdubbelde Calvin Valies (Telstar) de marge door na goed voorbereidend werk van Andwélé Slory van dichtbij de 2-0 binnen te tikken.De winst leek binnen voor de Suriprofs, zo meldt RTV Noord-Holland, maar snel daarna tekende Jong Ajax-spits Sam Hendriks de 2-1 aan. Door een blessure bij Slory eindigde de ploeg van Aron Winter het duel met tien man. Jong Ajax ging op zoek naar de gelijkmaker, maar vond die niet. De ploeg van Andries Ulderink eindigde ook met tien man. Rechtsback Damil Dankerlui viel kort voor tijd geblesseerd uit.

Aan de wedstrijd deed een aantal Ajacieden en oud-Ajacieden mee. Zo kwamen Clarence Seedorf en Edgar Davids in actie. Ook maakten doelpuntenmaker Ricardo Kishna en Jaïro Riedewald hun opwachting voor de Suriprofs.

De opbrengsten van het duel komen ten goede aan verschillende goede doelen in Suriname.

Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Huize Betheljada (instelling voor kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen), Stichting Buurtwerk Latour (Stibula), Stichting Buurtontwikkeling Welgelegen en Berkenveld MULO-school.
Naast de wedstrijd zelf worden er veel andere activiteiten georganiseerd.

(Red. De Surinaamse Krant/voetbalzone.nl/RTV Noord-Holland)

Hoofdinspecteur Wild uit managementteam Korps Politie Curaçao

Wild wordt elders binnen korps geplaatst

Korpschef Sambo weerspreekt geruchten over redenen vertrek Wild uit MT


Hoofdinspecteur Ivan Wild vormt geen deel meer van het managementteam (MT) van het Korps Politie Curaçao (KPC). Dat bevestigt korpschef Mauricio Sambo vandaag, woensdag 13 mei 2015, in de Amigoe.
 
Als reden hiervoor noemt Sambo zijn werkwijze van de afgelopen zes maanden, die niet conform het Inrichtingsplan van het politiekorps was en de zogenoemde ‘kennisgevingplaatsing’ die Wild onlangs kreeg conform de regels afgesproken met de vakbonden.

Hij weerspreekt dat de beslissing om Wild uit het MT te halen, te maken heeft met wat er vandaag in de media werd gepubliceerd. Het heeft dus niets te maken met een rapport van Wild ten gunste van een collega die problemen kreeg in de relationele sfeer. Dat rapport zou in het voordeel van de collega zijn uitgevallen, terwijl het verwoestend was voor de partner van zijn collega.

Verder heeft die beslissing ook niets te maken met een miljoenen fraude bij de afdeling Bedrijfsvoering van het KPC, aldus Sambo. Minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) heeft  voornemens om vijf ambtenaren – waaronder voormalig korpschef en tevens huidig MT-lid van de gevangenis Marlon Wernet, hoofd Financiële Zaken Demi Stein en oud waarnemend korpschef en tevens hoofd Bedrijfsvoering Rudsel Martina – te ontslaan, per brief aan hen bekendgemaakt. Maar de beslissing om Wild ergens anders binnen het politiekorps te plaatsen heeft hiermee dus niets te maken, stelt Sambo.

Wild wordt conform de kennisgeving plaatsing het hoofd van een Divisie binnen het korps. Sambo kon niet in details treden over zijn functie, om de inlichtingendienst van de politie te beschermen.

Het huidig managementteam bestaat uit Sambo, plaatsvervangend korpschef Jules Ilario, politiecommissaris en tevens hoofd Recherche Informatiedienst Raymond Ellis en hoofd politiedienst Elbert Sambo.
Wild heeft enkele weken de tijd om bezwaar in te dienen tegen de kennisgeving plaatsingsbrief en indien hij hiertegen geen bezwaar heeft, wordt hij binnenkort definitief in die functie geplaatst.

Open brief V7-coördinator Santokhi aan president Bouterse

Vragen Santokhi over vermeende corruptie, vriendjespolitiek, favoritisme en onbehoorlijk bestuur


Naar aanleiding van recente berichtgeving via verschillende media acht ik het nodig om enkele vragen te stellen aan de president. Het betreft namelijk nieuws dat duidt op vermeende corruptie, vriendjespolitiek, favoritisme en onbehoorlijk bestuur.

De berichten betreffen de minister van Onderwijs, de heer A. Adhin. Naar verluidt is via de achterkamertjes besloten een broer van de minister te benoemen tot directeur van een dochterbedrijf van SAIL. Dit zonder een transparante procedure en zonder dat duidelijk is over welke kwalificaties het familielid precies beschikt om het bedrijf te leiden. De zittende directeur die al meer dan 16 jaar aan het bedrijf is verbonden, is zonder enige aankondiging vooraf gewoon aan de kant gezet en wordt ontslagen. Precies twee weken voor de verkiezingen.

Verder blijkt uit de berichtgevingen dat de familie van de minister concessies heeft verkregen, met een totale grootte van ongeveer 11.500 hectare, voor het uitoefenen van mijnbouwactiviteiten en dat deze concessies binnen zeer korte tijd weer doorverkocht zijn. Naar verluidt aan een goede kennis van de minister, die ook bij hem op het ministerie werkt. In het onderhavig geval gaat het om twee concessies. Eén voor het ontginnen van steenslag en de andere voor het mijnen van goud. De minister beweert hier niets van te weten. 

Beste president, voorop dient gesteld te worden dat elke Surinamer het recht heeft een concessie aan te vragen voor dergelijke doeleinden. Maar, wanneer handel wordt gedreven met concessies van zo’n enorme oppervlakte door familieleden van een lid van de regering kan niet anders geconcludeerd worden dan dat hier meer achter steekt.

In het verleden is onze gemeenschap al vaker geconfronteerd geworden met vreemde uitgiften van concessies aan mensen uit de kringen rondom de president. Denk maar aan de uitgifte van een concessie van 86.000 hectare aan ex-onderminister M. Gopi (2012). Of het uitgeven van de Waterkant aan de onderneming NV Cactus van ondernemer Guno Chin a Sen (2015). Dit zijn maar enkele zaken die op zijn zachtst uitgedrukt vraagtekens oproepen. Parlementaire vragen en brieven aan u, beste president, zijn nooit door u beantwoord.

Overduidelijk is hier sprake van een ongehoorde voorkeursbehandeling voor directe familieleden van een lid van de regering. Dergelijke activiteiten horen niet thuis binnen een zichzelf serieus nemend kabinet dat zoveel verlangt van de bewoners van Suriname, maar zich kennelijk een status aanmeet van onaantastbaarheid en zichzelf daarmee boven de wet en regelgeving plaatst. 
Hoelang beste president bent u van plan om het volk van Suriname zand in de ogen te strooien? 
Zijn dit de praktijken die u graag in een volgende regeerperiode van vijf jaar wilt voortzetten? 
Ik mag hopen dat de kiezers van Suriname nu eindelijk duidelijk mag worden waar deze regering zich vooral voor inzet, namelijk: voor zichzelf!

Gaarne zou ik van u, beste president, willen weten of u op de hoogte bent van de levendige handel in concessies door hooggeplaatste leden van uw kabinet en hun familie. Want in een democratische rechtsstaat zijn dit zaken die absoluut niet door de beugel kunnen. Dus rijst bij mij de tweede vraag. President was u zelf op enige wijze betrokken bij deze deal in genoemde concessies?

Hoogachtend,

Ch. Santokhi
Coördinator V7

'Minister Adhin lijkt een leugenaar'

'Misschien is zijn naam geen Adhin, maar Pinokkio'


Toen ik het artikel op Starnieuws las, heb ik mij een aantal volle momenten zitten bedenken of het geven van een reactie op een naar mijn mening, (vanuit een NDP-podium wel te verstaan) orakelende minister wel een zinvolle besteding is van mijn schaarse tijd. Toen minister Ashwin Adhin werd aangesteld als minister, was de halve samenleving geschokt vanwege het feit dat hij gerelateerd is aan de indrukwekkende Adhin familie (Jnan Adhin), van wie twee schoonzonen zijn vermoord in december 1982 onder het bloedig regime van sergeant Bouterse.

Ik hoor Ashwin Adhin nog zeggen, dat hij a-politiek is en dat hij het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling wenst te depolitiseren. De tweede schok voor de samenleving komt dan wanneer diezelfde Ashwin Adhin in paars tenue op een paars podium staat te fulmineren. Ach, wat ambitieus zijn toch allemaal met zich mee kan brengen.

Ik hoor deze minister praten over liberale huichelarij, maar begon hij zijn carrière niet met ‘culturele huichelarij’?, want hij choqueerde vriend en vijand toch door op een Divali-manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein de naam ‘Desiré’ (van de heer Bouterse) een Sanskrietversie toe te kennen, zo u wilt, toe te slijmen. Nu zal het me een worst wezen wat Ashwin Adhin allemaal doet of nalaat om in de gunst te komen van zijn, inmiddels, broodheer, doch hij zal mij wel tegen zich krijgen indien hij onwaarheden staat te verkondigen.

Minister Ashwin Adhin stond afgelopen zaterdag op een NDP-podium in de Hendrikstraat en gaf onder andere het volgende aan: 'Wij hebben zoveel zichtbare dingen gedaan zoals verhoging van de AOV en Kinderbijslag, studiefinanciering ingelast, bruggen gebouwd, wegen vernieuwd, dijken gemaakt,…' (Starnieuws 10 mei 2015). De vraag die bij mij rijst is, dat er naar mijn mening een project studiefinanciering bestaat en dat dat project niet door de huidige regering is geïntroduceerd of ingelast. Het Staatsbesluit dat de studiefinanciering regelt dateert van 23 juli 2009 en heeft het nummer 119. De studiefinanciering is dus onder de regering Venetiaan/Sardjoe in het leven geroepen. Dat de overeenkomst met de NOB pas in 2011 werd getekend en de eerste uitbetalingen in 2011 konden plaatsvinden heeft aan nalatigheid van de huidige regering gelegen.

Voorts zei minister Ashwin Adhin het volgende: 'Suriname doet het steeds beter op wereldranglijsten gemaakt door wereldorganisaties.'
Minister Adhin stelt mij als intellectueel enorm teleur, want de vraag is welke wereldranglijsten hij bedoelt.
Bedoelt minister Adhin de lijst van risicolanden met betrekking tot internationale terrorisme? Want daar staan we nu wel op.
Bedoelt minister Adhin de lijst van drugsdoorvoerlanden? Want daar staan we nu wel weer op dankzij wanbeleid van zijn regering.
Bedoelt minister Adhin de Corruption Perception Index? .
In 2009 stonden we op de 75e plaats, in 2014 stonden we op de 100e plaats.
Of bedoelt minister Adhin de ratings door monetaire instituten?
Als hij econoom was (een eerlijke) of ten minste verstand van ratings had, zou hij weten dat de BB–rating, in rapportcijfers uitgedrukt een 4,5 is. Als minister van Onderwijs dient hij te weten dat dat cijfer een rood cijfer is, een onvoldoende. Met andere woorden, we zullen de komende periode stabiel blijven in die onvoldoende. Dat geklets van minister Ashwin Adhin over de wereldranglijsten noem ik dus ‘leken-huichelarij’.

Dan rest nog het neusje van de zalm. Minister Adhin zei namelijk iets enorm interessants over corruptie:
'De hele wereld en wereldpolitiek heeft corruptie, maar in Suriname is er nog nooit eerder wat aan gedaan… Nu pas komen er een heleboel veranderingen in het corrupt systeem dat was achtergelaten voor ons.'

Het kon niet gortiger en leugenachtiger want minister Adhin doet alsof hij niet weet, dat we op de wereldranglijst van corruptie steeds dieper zijn gezakt. En dat zijn regering ondanks de aankondiging van een kruistocht tegen corruptie, niet in staat is geweest de anti-corruptiewet aan te nemen in de afgelopen vijf jaren. Ook heeft het zijn regering aan durf en moed geschort om corruptieschandalen te laten onderzoeken. Het beruchte rijtje kennen we allemaal.
Alsof dit niet voldoende is, bereikt ons het nieuws dat bij de dochteronderneming van SAIL, de broer van de minister tot directeur is gebombardeerd. Waar is de sollicitatieprocedure geweest? Hebben anderen een gelijke kans gehad om te reflecteren? Of zijn we bezig dynastieën te vormen binnen politiek Suriname?

En komt als klap op de vuurpijl de concessies die MASA Mining Company NV (waarvan de aandeelhouders zijn vader en zus blijken te zijn) heeft gekregen om onder andere goud te mijnen. Een concessie voor 11.500 hectare die inmiddels schijnt te zijn doorverkocht aan een naar verluidt boezemvriend van de minister die door hem schijnt te zijn geaccommodeerd op zijn ministerie. En de minister beweert er niets van af te weten?
Misschien is zijn naam geen Adhin, maar Pinokkio.

Foei minister Adhin, foei toch!

Mr. drs. Sharmila Kalidien-Mansaram
(a tittre personnel)

Truck met drie nieuwe wasmachines als lading gestolen in Willemstad, Curaçao

Truck snel in de buurt gevonden, zonder wasmachines


Een truck van de firma Polytronica in Willemstad op Curaçao werd gisteren gestolen. De pickup leverde apparaten af bij een familie aan de Kaya Yerba in de wijk Montaña Abou, aldus bericht vandaag, woensdag 13 mei 2015, Paradise FM.

Toen de medewerkers een wasmachine bezorgden bij de familie, zagen ze dat twee mannen in de truck stapten en ermee wegreden, met in de bak drie nieuwe wasmachines.

De wagen werd later vlakbij teruggevonden in de Kaya Ehember, met in het slot nog de contactsleutel, maar zonder de machines in de laadbak.

De politie heeft de pick-up in beslag genomen voor nader onderzoek.

Bij overval op 8 april gewond geraakte eigenaar restaurant (39) alsnog overleden

Vier gewapende en gemaskerde mannen overvielen man en echtgenote


De 39-jarige restauranthouder Lin De Feng is vanochtend, woensdag 13 mei 2015, op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. De man werd samen met zijn vrouw op 8 april overvallen door vier gewapende en gemaskerde mannen. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een persbericht.

De overvallers wisten bij geld, sigaretten en flessen alcoholische dranken buit te maken.

Tijdens de overval werd de restauranthouder mishandeld en in de buikstreek geschoten. Het eethuis van de slachtoffers is gevestigd achter de poli te Zanderij.

'Met Seedorf op veld is hoogtepunt'

Het wordt vandaag een mooie Surinaamse avond bij Jong Ajax-Suriprofs

(Bron foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst)

Jong Ajax speelt vanavond, woensdag 13 mei 2015, een benefietwedstrijd tegen de Suriprofs. Ajacieden en ex-Ajacieden met Surinaamse roots hullen zich tijdens dit duel speciaal in het Suriprofs-shirt. Een bijzonder moment voor Jairo Riedewald en Ricardo Kishna, die het samen met Ajax-coryfeeën waaronder Edgar Davids en Clarence Seedorf opnemen tegen de Jong Ajacieden en reden genoeg voor de website Ajax.nl om Jairo en Ricardo wat vragen te stellen. 

Wat is jullie band met Suriname?
Jairo: 'Mijn vader is een geboren en getogen Surinamer. Ik ben niet typisch Surinaams opgevoed, maar voel zeker een warme band met het land.'
Ricardo:  Mijn Surinaamse roots komen ook van vaderskant. Ik ben er niet vaak, maar aankomende zomer hoop ik een balletje te kunnen trappen in Paramaribo.'

Voor het eerst op het veld als Suriprof: hoe zal dat voelen?
Jairo: 'Goed. Vroeger ging ik elk jaar met mijn vader naar de Suriprofs. Als kleine jongen van een jaar of zes riep ik altijd dat ik voor de Suriprofs wilde spelen. Toen ik de uitnodiging kreeg hoefde ik ook niet lang na te denken.'
Ricardo: 'Ik heb er veel zin in. Daarnaast wil je ook graag wat doen voor het land. Dat zit trouwens in de familie. Mijn opa is er zes maanden per jaar en zet zich in om de Surinaamse jeugd aan het voetballen te krijgen. Ook legde hij er speciaal voor de kinderen voetbalveldjes aan. Voor de Suriprofs-wedstrijd komt hij speciaal overvliegen. Dat maakt het voor mij extra bijzonder.'

En dan staan jullie 'opeens' op het veld met grote, Surinaams-Nederlandse namen.
Jairo: 'Ik kan niet wachten om met Clarence Seedorf op het veld te staan. Voor mij is hij een groot voorbeeld. Een man die heel veel heeft bereikt als voetballer, maar ook als trainer.'
Ricardo: 'Ja, met Seedorf op het veld staan lijkt me een hoogtepunt. Het is mooi dat hij zich naast zijn voetbalcarrière inzet voor zijn land. Mocht ik ooit zo groot worden als Seedorf, dan zou ik in de toekomst ook graag iets willen doen in Suriname.'
Jairo: 'Meespelen met de Suriprofs is voor ons een goed begin. Hiermee steunen we een aantal belangrijke stichtingen in Paramaribo. Zelf zou ik graag ooit een voetbalschool beginnen in Suriname. Of een sportfoundation voor kinderen.'

Wat voor een wedstrijd wordt het op de Toekomst?
Ricardo: 'We gaan voor winst. We kunnen een aardig team op de been brengen.'
Jairo: 'We gaan er echt van genieten met zijn allen. We willen er ook voor het publiek een feestje van maken.'
Ricardo: 'Het wordt in ieder geval een mooie Surinaamse avond.'

Suriname heeft nu een eigen Legermuseum

(Bron foto: GFC Nieuws)
'Legermaterieel  wordt met museum in glorie hersteld'

Bouterse in museum opgenomen in rijtje Latijns-Amerikaanse revolutionairen...


'De motoren liggen stil. De kanonnen en mitrailleurs zwijgen. Maar, in hun glorietijd zijn ze samen met de mannen onbevreesd de vijand tegemoet gegaan. En, zoals een feniks uit de as herrijst, zo zal het materieel dat meestal in vergetelheid geraakt, met dit museum in glorie worden hersteld.' Woorden van brigade-generaal Ronni Benschop gisteren bij de officiële opening van het Surinaams Legermuseum, opgetekend vandaag, woensdag 13 mei 2015, door Starnieuws.

Minister van Defensie Lamuré Latour zei lang uitgekeken te hebben naar dit moment. De bewindsman sprak, dat het opzetten van het museum niet makkelijk was. De meeste instanties die zijn aangedaan om het project te financieren werkten volgens Benschop niet meer. Het leger beschikte over slechts Srd 37.000. Offertes gaven echter aan, dat alleen de bouw ruim Srd 1.4 miljoen zou kosten.

'We hebben op een gegeven moment de knoop doorgehakt en zijn begonnen. Het gebouw is door manschappen opgezet', aldus Benschop trots mee. Uiteindelijk is er hulp gekomen van enkele bedrijven. Het project heeft inclusief de inrichting ruim Srd 850.000 gekost.


President Desi Bouterse is onder de indruk van het museum. Hij kondigde eerder aan niet lang te zullen blijven op de ceremonie 'gezien de tijd waarin we leven'. Uiteindelijk heeft hij elk stuk in het museum bekeken.

Het museum vertelt de geschiedenis van het Surinaamse leger. Sommige attributen die zijn uitgestald, dateren van ver voor de onafhankelijkheid. Foto's van de Troepenmacht in Suriname (TRIS) en oude kanonnen en geweren maken deel uit van de permanente expositie. Bouterse is zelf een belangrijk deel van de militaire historie en is opgenomen in het rijtje van revolutionaire leiders zoals Simon Bolivar, Fidel Castro en Hugo Chavez.

Rond het gebouw staan enkele oude pantserwagens opgesteld. Het museum is voorzien van een uitgebreide bibliotheek en computers. Oude schriften met stambomen van militairen die in TRIS gediend hadden zijn ook beschikbaar.

Volgens Bouterse is het heel erg belangrijk, dat de geschiedenis van de krijgsmacht wordt vastgelegd. 'Dit is niet alleen goed om te weten waar je staat, maar ook om te weten waar men in de toekomst naar toe wil.'

Het museum is vanaf maandag 18 mei van acht uur in de ochtend tot twee uur 's middags toegankelijk voor publiek. Wat het Starnieuws-artikel niet laat weten is, dat het museum zich bevindt op het terrein van de Memre Buku Kazerne Noord in Paramaribo.

SPA ziet graaf actieve deelname 'civil society' en private sector aan- en samenwerking met nieuwe regering

'Burgers moeten meer beslissingsmacht verwerven'


De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) verwelkomt de actieve participatie en bijdrage van de civil society en de private sector in het gezamenlijke optreden en werken met de komende regering aan duurzame maatschappelijke groei en ontwikkeling.

In het verkiezingsprogramma van V7 is partnerschap met burgers en burgerparticipatie als een belangrijke pijler voor maatschappelijke vernieuwing, groei en ontwikkeling opgenomen. De SPA, die deel uitmaakt van de V7-combinatie, onderstreept het grote belang dat burgers meer beslissingsmacht moeten verwerven, bij beleid betrokken moeten zijn en daarvoor ook verantwoordelijkheid moeten dragen.

De SPA juicht daarom het initiatief van de Stichting Projekta, maatschappelijke organisaties en individuen voor meer inspraak en zeggenschap in de besluiten die hun leven bepalen. Evenzo, worden de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling voor de basis van ontwikkeling en het scheppen van een nieuwe maatschappelijke orde onderschreven. Alleen met kritische burgers die hun invloed doen gelden op besluitvorming en die de principes van mensenrechten, democratie, rechtstaat en behoorlijk en eerlijk bestuur uitdragen kan de vernieuwing en verbetering van onze samenleving plaatsvinden. De ondersteuning en bijdrage vanuit de civil society is dan ook van eminent belang.

Het document ‘Voor onze toekomst’, dat is uitgegeven door de Stichting Projekta, ziet de SPA dan ook als een goede ondersteuning en aanvulling naar het beleid van de nieuwe regering.

Op weg naar de verkiezing hebben leiders van de V7-combinatie verschillende hearings gehad met maatschappelijke organisaties over de nieuwe koers en vormgeving van beleid in de komende jaren. Immers, V7 wil een betere samenleving en een goede toekomst voor alle burgers. De SPA zal zich binnen de V7-combinatie sterk maken om daadwerkelijk de thema’s die door de civil society, de private sector en de vakbeweging zijn aangekaart, hoog op de politieke agenda te plaatsen en binnen de overheidsplanning tot prioriteit te maken. De SPA heeft er alle vertrouwen in dat de komende vijf jaren burgers, via de verschillende maatschappelijke organisaties die hen vertegenwoordigen, meer betrokken zullen zijn in besluitvormingsprocessen.

De SPA ziet de vakbeweging als een belangrijke speler binnen de civil society, omdat zij de mening deelt dat de vakbeweging naast haar primaire en secundaire taken die o.m. gericht zijn op loonsverbetering, arbeidsbescherming, het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, de naleving van arbeidsnormen- en rechten, mede vanwege deze bijzondere positie, in grote mate ook bijdraagt aan maatschappelijke vernieuwingen en ondersteunend en aanvullend moet zijn naar de civil society.

De SPA zal zich beijveren dat met een V7-regering een maatschappij bereikt wordt, waarin de overheid die condities en faciliteiten schept voor alle burgers om naar tevredenheid te kunnen functioneren. Samen met de civil society, de private sector en de vakbeweging, zal samen met de V7 regering middels een goede overheidsplanning en beleid, invulling worden gegeven aan de realisatie van ontwikkelingsdoelen die ons volk en de natie op een hoger niveau van bestaansontwikkeling zullen verheffen. Burgerschap participatie en goed Bestuur zijn in deze onontbeerlijk.

De SPA juicht daarom het burgerinitiatief voor participatie en goed bestuur toe.

De voorzitter
Drs. G. Castelen

PCS wordt geherstructureerd ter verhoging kwaliteit van zorg

Psychiatrisch Centrum vormt kleinere groepen van cliënten

Opvanggebouwen worden gerenoveerd


Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) ondergaat een herstructurering om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Dit zegt PCS-directeur Dayasankar Mathoera vandaag, woensdag 13 mei 2015, in de Ware Tijd vanwege de viering gisteren van de Internationale Dag van de Verpleging door directie en personeel.

Het systeem, waarbij cliënten die nu in groepen van minstens veertig personen bij elkaar zijn ondergebracht, zal worden veranderd. Er zullen kleinere groepen worden gevormd, waardoor de zorgverlening gerichter en effectiever zal plaatsvinden. Individuele afdelingen worden geclusterd in twee grote woonkamerfuncties voor mannen en vrouwen.    
 
De opvanggebouwen 'Spang Makandra' en 'Pasensi' worden gerenoveerd en onderverdeeld in kamers voor twee tot vier cliënten.

'De structuur wordt nu omgegooid naar een zorg- en behandelintensieve, waarbij personeel de mogelijkheid krijgt om door te stromen en de cliënten krijgen de gelegenheid te resocialiseren.'

De resocialisatie houdt in dat de cliënten worden begeleid om onafhankelijk te functioneren. Een positief gevolg dat de herstructurering met zich meebrengt is kostenbesparing, omdat het aantal afdelingen wordt verminderd.

Behalve de herstructurering noemt Mathoera de continue scholing van zijn personeel en de groeiende tijdsbesteding aan de cliënten als hoogtepunten van het PCS in de afgelopen periode. Sinds kort worden cliënten elke twee weken op uitstapjes gebracht. Dit beperkte zich voorheen tot één keer per jaar. Ook zijn sport en spel geïntroduceerd. De instelling wil bij haar 120-jarig bestaan in oktober een groot deel van de herstructurering doorgevoerd hebben.

Directeur NV Seafood Industries Suriname moet wijken voor broertje van minister Adhin...

Soerodimedjo zal niet zonder verzet bureau ontruimen


'Adhin heeft geen verstand van vis, hij is een ict-man'


Rudy Soerodimedjo, directeur van NV Seafood Industries Suriname (SIS), moet plaatsmaken voor Viren Adhin, een jongere broer van minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling.

Soerodimedjo, die gelieerd is aan de Pertjajah Luhur, zegt vandaag, woensdag 13 mei 2015, op Starnieuws niet van plan te zijn zonder slag of stoot zijn bureau te ontruimen. 'Ik kom woensdag gewoon aan het werk.' Van de Raad van Commissarissen mag hij het terrein niet betreden zonder toestemming.

Per deurwaardersexploot ontving Soerodimedjo een schrijven van de president-commissaris. De Raad van Commissarissen blijkt 7 mei te hebben besloten dat per onmiddellijke ingang Adhin is benoemd als directeur. Volgens Soerodimedjo heeft de benoeming niet op correcte wijze plaatsgevonden. Hij zal zijn ontheffing aanvechten.

'Ik heb geen enkel opgaaf van reden gehad waarom ik ben ontheven. Wij hebben een jaar lang niet vergaderd' stelt Soerodimedjo. Hij vindt dat Adhin geen kennis heeft van deze sector. 'Hij is een ict-man.'

Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van VHP en coördinator van V7, kondigde vorige week in Para aan, dat bij SAIL 'family and friends' benoemd zouden worden. SIS is een dochter van SAIL, belast met de garnalenproductielijn. Volgens Santokhi worden overal familieleden en vrienden benoemd. 'Straks zullen ze weer zeggen dat het niet waar is en dat ik leugens vertel', sprak Santokhi.

Ontevredenheid binnen Korps Politie Suriname over uitblijven bevorderingen

Minister Belfort bevordert functionaris die 1 augustus met pensioen gaat tot hoofdinspecteur 

Na bevordering moet een politieambtenaar nog minstens 2 jaren beschikbaar zijn


Zogenoemde 'toppers' binnen het Korps Politie Suriname (KPS) zijn ontevreden over het uitblijven van hun bevordering. Uit tien voordrachten heeft minister Edward Belfort slechts Alfons Molly bevorderd tot hoofdinspecteur van politie. Dat bericht Starnieuws vandaag, woensdag 1 mei 2015, dat verder schrijft te hebben vernomen, dat korpschef Humphrey Tjin Liep Shie nog negen functionarissen heeft voorgedragen voor een bevordering.

Robert Rakijo, Frank Amier, Darnie Stolk, Robby Ramjiawan, Guno Roosenhof, Inder Janbahadoer, Stanley Benschop, Rudi Steinberg en Guno Leeuwin zijn voorgedragen voor bevordering. Ruben Peiter die ook in het rijtje thuishoorde, werd eerder al benoemd tot commissaris van politie en Human Resource Manager.

De bevordering van vier regiocommandanten, hoofd Stafdiensten en drie bijzondere benoemingen zijn in de map van de minister blijven liggen. Belfort stond er op, dat de naam van Molly ook op de lijst kwam. Zijn naam was aanvankelijk samen met die van Benschop, Steinberg en Leeuwin niet op de lijst, omdat zij of gepensioneerd zijn of deze leeftijd naderen. Molly gaat op 1 augustus van dit jaar met pensioen.

Een van de voorwaarden voor de benoeming is, dat een politiefunctionaris nog tenminste twee jaren beschikbaar zou zijn voor het KPS, niet de pensioengerechtigde leeftijd zouden hebben. Aangezien Molly, Benschop, Steinberg en Leeuwin niet aan de eerste voorwaarde voldeden, waren hun namen in eerste instantie niet op de lijst geplaatst.

Nadat Belfort van de korpschef eiste dat Molly toch op de lijst geplaatst werd, voegde Tjin Liep Shie ook de namen van de drie overigen toe, die volgens hem dan ook in aanmerking moeten komen voor een bevordering. De minister besloot slechts Molly te bevorderen tot hoofdinspecteur van politie.

Bondsvoorzitter Ramjiawan zegt, dat de minister hem tot vrijdag de tijd gevraagd heeft om de overige zes bevorderingen in orde te maken. Volgens Ramjiawan heeft de bewindsman geen bezwaar tegen de overige zes kandidaten, maar wel met die van Benschop, Steinberg en Leeuwin. Belfort stelt dat Benschop en Steinberg in principe reeds met pensioen zijn en dat Leeuwin nu met verlof is en daarop aansluitend met pensioen zal gaan. Benschop en Steinberg worden nog steeds ingezet binnen het korps.

De bondsvoorzitter stelt, dat 46 politie-inspecteurs 2e klasse op 13 januari 2015 bevorderd hadden moeten worden tot politie-inspecteur 1e klasse. Ramjiawan heeft een brief ontvangen van de groep waarin zij een spoedvergadering aanvraagt.

'De politieambtenaren beginnen zich te roeren, omdat de bevordering te lang op zich laat wachten. De stukken van deze functionarissen liggen op de HRM-afdeling en moeten doorgestuurd worden naar de minister. Inmiddels hebben de 46 politiemannen al met elkaar vergaderd', aldus Ramjiawan.

Tienermeisjes in grensdorp Maripasula plegen zelfmoord met in Suriname gekocht gif Gramoxone

Bezorgdheid in grensgebied over aantal zelfmoorden onder jonge meisjes

Bestuur Sipaliwini roept hulp Paramaribo in


Er is bezorgdheid ontstaan over een reeks zelfmoordgevallen in het dorp Maripasula (Maripasoula), in het grensgebied tussen Suriname en Frans-Guyana. Sinds begin dit jaar hebben vijf tienermeisjes het onkruidbestrijdingsmiddel Gramoxone ingenomen. Het middel wordt in Suriname gekocht. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 13 mei 2015.

Daar het makkelijk is de grens over te streken, wordt gebruik gemaakt van de slappe controle in Suriname. Vrijwel iedereen kan een fles of meer gif aanschaffen. De Franse tieners blijken er in elk geval niet veel moeite mee te hebben gehad.

'Drie van hen zijn overleden en de andere twee zijn met spoed naar Cayenne overgevlogen', zegt kapitein Santa Amofini van het goudzoekersdorp Benzdorp.

Yvonne Malonti, districtscommissaris van Sipalwini,vermoedt dat het motief alles te maken heeft met liefde. Het gaat veelal om tieners van wie de ouders een uitverkoren geliefde afwezen. 'Na twee of drie aanmaningen om te stoppen, steken de dames uit onvrede de rivier over naar Suriname om Gramoxone te kopen.'

Het bestuur van het district Sipaliwini heeft hulp nodig om Chinese handelaren te manen zich te houden aan vergunningsvoorwaarden. Er worden naast vervallen producten, goederen aan de man gebracht waarvoor geen toestemming is verleend en ook worden dus verdelgingsmiddelen aan minderjarigen verkocht.

'Wij hebben hulp vanuit Paramaribo nodig, omdat de verkopers niet naar ons luisteren. Wij vinden het noodzakelijk dat de leiders van de Chinese gemeenschap ingrijpen. Naar hen zullen de handelaren wel luisteren', zegt Amofini.

Op 1 mei berichtte De Surinaamse Krant over het nog steeds in Suriname overal verkrijgbare zeer giftige gif Gramoxone. Terwijl op het Latijns-Amerikaanse continent de strijd, ook door nationale overheden, wordt opgevoerd tegen dergelijke dodelijke stoffen, toont de Surinaamse overheid een passieve houding als het gaat om het verbieden van dergelijke onkruidbestrijders en andere gifsoorten die in de landbouwsector worden gebruikt.