donderdag 14 mei 2015

DRS spreekt met vertegenwoordigers vakcentrale-organisatie RaVakSur

RaVakSur: Concept-arbeidswetten worden niet afgehandeld


De politieke partij DRS (Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven) erkent de vakbeweging als een zeer belangrijke ontwikkelingspartner en heeft daarom afgelopen dinsdag een delegatie van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) ontvangen in haar partijcentrum. Dat laat de persdienst van de politieke partij vandaag, donderdag 14 mei 2015, weten.

RaVakSur vroeg tijdens de ontmoeting aandacht voor de arbeidswetgeving. Er zou al sinds de vorige regering een aantal arbeidswetten klaarliggen, maar deze worden niet afgehandeld, zegt de organisatie. DRS-voorzitter Clifford Marica zegde in deze steun toe.

Een van de kernwaarden van de DRS is rechtvaardigheid, aldus de partij. Zij beschouwt rechtvaardigheid als de basis voor politieke en sociale rust. Rechtvaardigheid wil onder meer zeggen dat lasten en lusten op een eerlijke manier verdeeld worden. De vakbeweging kan daarin volgens de DRS een grote rol spelen.

Marica verzekerde de RaVakSur-delegatie ervan, dat wanneer zijn partij in het beleidscentrum mocht belanden, de factor arbeid de aandacht zal krijgen die het verdient. Als gezinspartij onderkent DRS groot belang aan eerlijke en adequate broodwinning om het gezin te kunnen onderhouden. Werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvreugde zijn daarom ook speerpunten van haar verkiezingsprogramma, zo schrijft de partij in haar persbericht.

Aktie Bond Landsdienaren Crèches na paar uur alweer beëindigd

Minister Amafo belooft FISO-aanpassing periode maart 2010 tot en met december 2011


De FISO-aanpassing (Functie Informatiesysteem Overheid) voor leden van de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) over de periode maart 2010 tot en met december 2011 wordt in orde gemaakt. Dit is vandaag, donderdag 15 mei 2015, in een brief toegezegd door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Alice Amafo.

De bond ging vanochtend in staking, maar hervatte de werkzaamheden enkele uren later weer. Amafo deed de mededeling na interventie vanuit het Kabinet van de President, meldt de Confederatie van Landsdienaren Organisaties, CLO, waarbij de bond is aangesloten, aldus de Ware Tijd Online.

De BLC gaat ervan uit, dat de FISO-correctie dient in te gaan op 1 januari 2008. Op advies van de CLO, heeft de algemene leden vergadering van de BLC besloten alvast in de stemmen met de uitvoering zoals die is vastgelegd in de brief van Amafo.

Aan het bondsbestuur is mandaat verleend om verder de onderhandelen over de resterende periode over januari 2008 tot en met  maart 2010.

Bond Landsdienaren Crèches gaat weer over tot actie

Vakbondsman Hugo Blanker weer in actie
Nog steeds geen salariscorrectie werkneemsters


De Bond Landsdienaren Crèches (BLC) gaat vandaag, donderdag 14 mei 2015, weer over tot acties. Dat meldt het Dagblad Suriname. De bond is niet te spreken over de manier waarop zij behandeld wordt. Al geruime tijd vecht de bond voor herwaardering van de salarissen van haar leden. Een verzoek daartoe werd al op 25 maart 2009 aangevraagd. De introductie van het FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) was niet lang daarvoor in 2008 aangekondigd.

De groep heeft met verschillende instanties, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Binnenlandse Zaken en zelfs Natuurlijke Hulpbronnen, gecorrespondeerd hierover. Vervolgens heeft de bond rechtstreeks een beroep gedaan op de president van Suriname die vervolgens een commissie in het leven geroepen heeft speciaal om deze zaak te onderzoeken en aan te pakken.

Om een duidelijk beeld te krijgen van hoeveel de medewerksters toekomt werd een rapport opgemaakt waarin de functies beschreven en gewaardeerd worden (ECP). Dit rapport kwam uiteindelijk in 2013 uit. Hoewel de bond het  niet eens is met alles wat hierin staat, heeft men besloten voorlopig hiermee te werken en later te kijken hoe zaken eventueel anders uitgewerkt zullen worden, aldus adviseur Hugo Blanker.

Twee jaren later is de regering echter nog steeds niet overgegaan tot correctie van salarissen. De minister van SoZaVo heeft voor afwerking van deze zaak de bond doorverwezen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. De directeur van het Kabinet van de President heeft de bond ook gesproken en beloofd dat minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken hen zal ontvangen. Toen de bond contact met de minister probeerde te krijgen, vernam men echter van de secretaresse van de minister, dat hij geen afspraken met de groep zou hebben.

Na zo lang lopen en delibereren heeft de bond er genoeg van, aldus Blanker. 'BLC wil als oplossingsrichting dat de herwaardering en correctie van de lonen van de medewerkers vanaf 2008 berekend moeten worden. Eventueel staat de bond open voor een aflossingsovereenkomst.'

President Bouterse brengt bezoek aan Sarakreekgebied

(Bron foto: BIC Brokopondo)
Bewoners willen dat president goudpontons op stuwmeer voor verkiezingen laat verwijderen

'Dat kan niet van een op andere dag, omdat mensen met vergunning werken'....


Tijdens zijn bezoek deze week aan het Sarakreekgebied hebben lokale dorpsbewoners president Desi Bouterse onder andere geattendeerd op de nog altijd aanwezige goudpontons ofwel skalians op het stuwmeer en hem gevraagd om die nog voor de verkiezingen te laten verwijderen. 

Bouterse liet de bewoners echter weten, aldus bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Brokopondo vandaag, donderdag 14 mei 2015, dat die varende 'goudzoekers' niet zomaar verwijderd kunnen worden, omdat er nu eenmaal procedures zijn. 'Het kan niet van de één op de andere dag, omdat de mensen met een vergunning werken', zei Bouterse. Volgens hem zou bij de verlenging hiervan iets gedaan kunnen worden.

Een opmerkelijke reactie, omdat de eigenaren van die pontons feitelijk helemaal geen vergunning zouden mogen hebben. Het is immers bij wet verboden om in open wateren te mijnen, dus goudpontons hebben niets te zoeken op de rivieren en het stuwmeer.

Ook kreeg de president te horen, dat de O.S. Lebidoti een mediatheek met een flatscreentelevisie en computer heeft, maar dat door een tekort aan duurzame energie daar geen gebruik van kan worden gemaakt. Leerlingen van het dorp vrezen verder, dat hun woonplek door erosie verloren gaat.

Volgens de bewoners was het de eerste keer dat een president hun gebied bezocht. NDP-kandidaat Wendel Asadang zei de problemen met het onderwijs in het binnenland te onderkennen en wil zich daarom sterk maken voor een VOS-school te Brokopondo. Asadang ziet de scholieren liever in hun eigen omgeving onderwijs genieten, vooral nu huisvesting in Paramaribo een probleem blijft.

Sergio Akiemboto, kandidaat bij de verkiezingen voor het parlement en directeur van het staats steenslag- en mijnbouwbedrijf Grassalco die ook deel uitmaakte van het presidentiële gezelschap, heeft de bewoners gewezen op het belang van stemmen en waarom zij op een bepaalde kandidaat moeten stemmen. Zo is Asadang van het gebied zelf en kent de noden van de bewoners als geen ander. Hij zou deze volgens Akiemboto dus beter kunnen aanpakken.

Bouterse en gezelschap brachten ook een bezoek aan Bakoe en Gujabakampoe. Overigens kan bij dit bezoek de vraag gesteld worden of het hier ging om een bezoek van president Desi Bouterse of om een bezoek van NDP-voorzitter Desi Bouterse, gelet op de meegereisde NDP-kandidaten voor De Nationale Assemblee bij de verkiezingen en het vlagvertoon van die partij, zoals op de foto van het BIC Brokopondo is te zien.

(Red. De Surinaamse Krant/BIC Brokopondo)

Oud-directeur DSB: 'Voor derde keer megafraudeschandaal is onbegrijpelijk'

Muller kijkt met gemengde gevoelens naar besluit DSB geen aangifte te doen


‘Het feit dat De Surinaamsche Bank (DSB) voor de derde maal in een megafraudeschandaal is geraakt, is onbegrijpelijk.’ Dit zegt Edward Muller, oud-directeur van de bank, vandaag, donderdag 14 mei 2015, in het Dagblad Suriname.

Muller, die voorzichtig met zijn uitspraken wil zijn, zegt dat hij als oud-directielid zelf maar probeert om hier en daar aan wat informatie over het gebeurde te komen. Maar, hij kan zich niet voorstellen hoe zo'n groot bedrag van 4.4 miljoen Amerikaanse dollar uit de bank is verdwenen, zonder dat deze eerder iemand is opgevallen.

De DSB heeft nog steeds geen aangifte gedaan over deze creditcardfraude, die enkele maanden geleden heeft plaatsgevonden. De directie heeft deze kwestie voorgelegd aan de Raad van Commissarissen (RvC), maar er verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is door derden op de hoogte gesteld over deze kwestie en heeft een intern onderzoek ingesteld als toezichthouder.

De oud-DSB-directeur zegt met gemengde gevoelens te kijken naar het besluit van de bankleiding om vooralsnog geen aangifte te doen. In eerste instantie zou het volgens hem kunnen, dat de huidige bankdirecteur, Sigmund Proeve, met de mogelijke daders bezig zou zijn te onderhandelen om het gestolen geld terug te storten. Hoewel hij zelf ook weet niet bevoegd te zijn om namens de bank te spreken, zegt Muller dat hij zaken anders dan de huidige bankdirecteur zou hebben aangepakt en de justitiële autoriteiten wel zou hebben ingeschakeld. Vooral het feit dat er geen aangifte is gedaan, zal volgens hem voor meer speculaties zorgen. Het is volgens hem een moeilijke klus om als bankdirecteur of RvC-lid zulke problemen op te lossen, omdat uiteindelijk zij de verantwoordelijken zijn.

Muller verwijst naar het megafraudeschandaal waar hij enkele jaren geleden samen met Proeve bij betrokken was geweest. Hier was hij in eerste aanleg samen met Proeve tot een celstraf van een jaar veroordeeld. In 1998 werden rekeningen geopend voor het storten van vreemde valuta,  zonder toestemming van de Deviezencommissie.

Ook werden in het diepste geheim miljoenen dollars overgemaakt naar buitenlandse rekeningen, wat ook niet mag zonder toestemming. Het geld was afkomstig van casinoactiviteiten, waarin ook klokkenluider Vinodh Parbhoe aandelen had. Parbhoe werd in 2001 op straat doodgeschoten. Beide DSB-leidinggevenden vochten het vonnis aan in hoger beroep. Tijdens de behandeling van deze strafzaak in hoger beroep bleken bankafschriften op wonderbaarlijke wijze uit het strafdossier te zijn verdwenen. De bankafschriften moesten de illegaliteit van de overmakingen aantonen. Dit zorgde uiteindelijk ervoor, dat Muller en Proeve werden vrijgesproken.

Muller zegt nu, dat hij hier door toedoen van medewerkers van de bank in problemen was gezet. Hij stelt, dat een bankdirecteur altijd verantwoordelijk is wanneer zaken compleet fout gaan binnen de financiële instelling. Ook wenst Muller te benadrukken dat hij niet om één of ander schandaal ontslag zou hebben aangevraagd. ‘Mijn ontslag had te maken met beleidsaangelegenheden’, stelt Muller.
Muller wijst in de oude zaak zelf de vinger naar Parbhoe, die volgens hem vermoedelijk door de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), een rebellenorganisatie in Colombia, zou zijn geliquideerd. Volgens hem zou Parbhoe door het hoogste gerechtshof in Colombia zelf zijn veroordeeld als witwasser van crimineel geld voor de FARC. In het vonnis, waarover Muller zegt te beschikken, zou het hoog gerechtshof hebben aangegeven dat bepaalde bedragen nooit zouden zijn overgemaakt door Parbhoe. Muller vermoedt dat het hier om dezelfde gelden ging, waarvan hij beschuldigd werd over te hebben gemaakt met Proeve.

De CBvS, als toezichthouder op de banken, heeft inmiddels contact gehad met het Openbaar Ministerie (OM). Dit heeft geleid tot een onderhoud met de directie van DSB. Richard Kalloe, oud-minister, ondernemer en politiek analist, verwacht dat er in de komende periode koppen zullen rollen binnen de top van De Surinaamsche Bank (DSB). ‘De directeur van de DSB zal zelf zijn ontslag indienen’, zei Kalloe eerder. Hij verdenkt iemand uit de leiding van de bank als dader van de fraude. De bank wil vooralsnog niet ingaan op deze kwestie.

Nieuwe vishal Centrale Markt Paramaribo technisch opgeleverd

Nerkust, Algoe en Roos (Bron foto's: LVV)
LVV-minister: Hal moet bijdragen aan verbetering niveau van visverkoop


De officiële overdracht van de nieuwe vishal van de Centrale Markt in Paramaribo vond gisteren plaats. Deze nieuwe vishal heeft ook een eigen koelruimte. Alle vissers die buiten de oude vishal hun vis verkopen kunnen nu in de nieuwe vishal worden ondergebracht, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 14 mei 2015. 

De bouw is mogelijk geweest door het initiatief van Tullow Oil en haar partneronderneming Staatsolie Maatschappij NV. Het project is overgedragen aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), omdat de markt onder de paraplu van dit ministerie staat. ‘Dit is één van de vele grotere stappen die moeten komen. Als we kijken naar wat de markt was, wat het nu is, en wat wij Surinamers willen dat de markt moet worden, dan moeten wij trots zijn en deze eerste stap koesteren’, zei districtscommissaris Mike Nerkust.

‘De manier waarop vis in Suriname over het algemeen wordt verkocht, voldoet niet aan de standaarden’, sprak minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De nieuwe vishal moet bijdragen aan het niveau van de standaard van de verkoop van vis. Dit was volgens de minister slechts een technische oplevering.

Er moeten nog een paar zaken in orde worden gemaakt voor de hal in gebruik kan worden genomen. Algoe stelde, dat LVV er alles aan zal doen om binnen acht weken metalen tafels ter beschikking te kunnen stellen, de hal staat nog zonder meubilair. Er moet ook nog een waterinstallatie worden aangelegd.

Marny Daal, vertegenwoordiger van Staatsolie, erkende dat dit project vrij lang heeft geduurd. De investering was 643.000 Amerikaanse dollar. ‘Omdat het project langer duurde, gingen de kosten ook omhoog. Het is een mooi project geworden, omdat het een goed voorbeeld is van publiek-private samenwerking’, zei Daal.

Tullow heeft de hal gebouwd. De eetstandjes achter de markt moesten worden verplaatst. Dat is het gedeelte waar RO in beeld kwam. De ijsmachines zijn door LVV gesponsord. Dat heeft volgens de minister ongeveer 50.000 Amerikaanse dollar gekost.

Chris Roos, operation manager van Tullow Oil, zei dat dit voor een oliemaatschappij een interessante en uitdagende investering is geweest. ‘Wij dragen de faciliteit over aan de leiding van de markt en hopen dat dit een goede bijdrage kan leveren aan de Surinaamse economie’, zei Roos. Het ligt nu in de bedoeling dat de resterende werkzaamheden door RO en LVV worden uitgevoerd. Tullow heeft haar deel immers al gedaan. Het ijs dat daar zal worden gemaakt zal aan de vissers worden verkocht. LVV moet nog equipment voor het rechtstreeks in de boten laden van ijs plaatsen.

Nabestaanden slachtoffers 8 december 1982 vragen Hof hervatting vervolging verdachten

Jurist Hugo Essed: 'Deze zaak gaat dwars door alle verkiezingen heen'


De nabestaanden van de slachtoffers van 8 december 1982 hebben 12 mei een beklagschrift ingediend bij het Hof van Justitie. Procesgemachtigde jurist Hugo Essed zei vanochtend, donderdag 14 mei 2015, op een persconferentie, dat de vervolging van de verdachten moet worden hervat. Aan het Hof is gevraagd om de procureur-generaal instructies te geven. Essed werd ondersteund door de nabestaande Eddy Wijngaarde, aldus Starnieuws.

Dat het verzoek nu wordt ingediend heeft volgens Essed niets te maken met de komende verkiezingen. Hij zei, dat op 2 maart werd meegedeeld, dat rechtsmiddelen gezocht zouden gaan worden om deze zaak weer op de rol te krijgen. De studie naar die mogelijkheden is nu gereed en op 12 mei werd het beklagschrift ingediend bij het Hof.

Essed zei, dat de nabestaanden heel wat verkiezingen hebben zien komen en gaan. Deze kwestie gaat volgens hem dwars door verkiezingen heen. Hij zei ook, dat deze kwestie politiek geladen is. Een maand voor de verkiezingen in 1980 werd de militaire coup gepleegd. In december 1982 zou er een volksopstand komen. Militairen hebben toen vijftien critici van het bewind gemarteld en vermoord.

In april 2012 is amnestie gegeven aan de daders, vlak voordat de auditeur militair zijn strafeis zou stellen. 'Dat is politiek', aldus Essed. Hij stelde, dat de auditeur militair de vervolging zou moeten instellen tegen de hoofdverdachte, Desi Bouterse, die nu president is. Hij heeft het leger achter zich en diverse veiligheidsdiensten, waarvan volgens Essed niemand weet door wie ze bestuurd worden. De schijn wordt gewekt dat de vervolging is opgeschort, juist omdat er sprake is van macht en intimidatie. Hij hoopt dat het Openbaar Ministerie door haar gedrag de samenleving duidelijk maakt dat vrij van politiek het vervolgingsbeleid kan worden uitgevoerd.

De procesgemachtigden hebben het Hof van Justitie gevraagd om aan de procureur-generaal instructies te geven:

Commissariaat Paramaribo Zuidwest sluit smerig restaurant aan Leysweg

(Bron foto's: BIC Paramaribo Zuidwest)
Na eerdere sommatie in december 2014 zaak nog niet schoongemaakt


Het Burger Informatie Centrum (BIC) Paramaribo Zuidwest meldt, dat de afdeling Milieu en gezondheidsdienst van het commissariaat vanochtend, donderdag 14 mei 2015, een zeer onhygiënisch restaurant aan de Leysweg terstond voor het publiek heeft gesloten.

Na reguliere controlewerkzaamheden in december 2014, werd de restauranthouder gesommeerd de zaak schoon te maken. Helaas is dit niet gebeurd, aldus het BIC.


De burgers dienen te weten wat zij kopen om te nuttigen, voor hun eigen veiligheid, zo schrijft het Burger Informatie Centrum. Het BIC heeft op haar Facebookpagina een serie foto's gepubliceerd waarop de onhygiënische situatie duidelijk zichtbaar is.

Staatsschuld overstijgt de Srd 6 miljard


Totale staatsschuld eind maart met Srd 213 miljoen toegenomen tot Srd 6028 miljoen...De totale staatsschuld is eind maart aangezwollen met Srd 213 miljoen, namelijk van Srd 5815 miljoen naar Srd 6028 miljoen. De forse vermeerdering van de overheidsschuld is voornamelijk te wijten aan een verdere kredietstijging bij de private sector met Srd 190 miljoen. Dit blijkt uit recentelijk geactualiseerde data op de website van het Bureau voor de Staatsschuld en het webportaal van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), aldus De West in haar editie van woensdagavond 13 mei 2015.

De laatste bijgestelde statistieken tonen aan, dat de totale staatsschuldratio is gestegen van 33,3% naar 34,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Voorts komt naar voren, dat de binnenlandse schuld met Srd 180 miljoen is vermeerderd, terwijl de buitenlandse overheidsschuld is gestegen met Srd 33 miljoen.

Volgens de Wet op de Staatschuld, bedroeg de totale binnenlandse schuld bij het laatste meetmoment Srd 2403 miljoen, terwijl die eind februari 2015 en ultimo januari nog respectievelijk Srd 2223 miljoen en Srd 2202 miljoen bedroeg.

Voor wat betreft de totale buitenlandse staatsschuld, ging het om een stijging van Srd 3591 miljoen in februari naar Srd 3625 miljoen in maart. Als bij de binnenlandse overheidsschuld gekeken wordt naar het type crediteur, blijkt de overheidsschuld aan de CBvS te zijn gedaald van Srd 640 miljoen naar Srd 632 miljoen, de schuld aan de algemene banken licht te zijn afgenomen van Srd 999 miljoen naar Srd 998 miljoen en de schuld aan de rest van de particuliere sector fors te zijn vermeerderd van Srd 303 miljoen naar Srd 494 miljoen.

Zoals bekend, is de klacht dat ondernemers al geruime tijd niet zijn uitbetaald voor geleverde diensten en goederen erg actueel en het feit dat de schuld aan de private sector met Srd 190 miljoen is toegenomen, weerspreekt de bewering in coalitiekringen dat de overheid druk doende is over de brug te komen voor wat betreft het uitbetalen van ondernemers, aldus concludeert de krant.

Telegraaf (ANP): Surinaamse Nederlanders op verkiezingstoer in Suriname

Robby Makka
'Surineds willen graag bijdrage leveren aan ontwikkeling Suriname'


Met minder dan twee weken te gaan voor de parlementsverkiezingen 'wemelt het' in Suriname van de Surinaamse Nederlanders. Stemmen mogen ze niet, maar ze zijn er om zoveel mogelijk vrienden en kennissen te motiveren op een partij te stemmen die een intensieve en goede relatie met Nederland nastreeft. Dat schrijft althans de Telegraaf vandaag, donderdag 14 mei 2015, op gezag van het persbureau ANP.

'Het gaat erom dat een nieuwe regering inziet dat wij als Surineds graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname met ons geld en onze kennis. Van de Surinamers in Nederland is 40 procent hoger opgeleid, terwijl dat in Suriname maar 4 procent is', zegt Robby Makka, voorzitter van de zogenoemde kenniskring Nederland-Suriname.

Hij heeft zich de afgelopen tijd ingezet zoveel mogelijk Surineds (Surinamers met een Nederlandse nationaliteit) te stimuleren naar Suriname te gaan. Hij schat dat er nu zo'n tweehonderd in Suriname zijn. Maar, of die werkelijk alleen voor de verkiezingen in het land zijn of gewoon en met name voor familiebezoek of vakantie is niet duidelijk.

'Om echt dingen te bereiken is het belangrijk dat regeringen, parlementen en maatschappelijke organisaties goed met elkaar samenwerken. Een nieuwe regering moet dat stimuleren', aldus Makka.

Als hij zelf mocht stemmen wist hij het wel. Zijn stem zou gaan naar de huidige oppositiepartij VHP, de Verenigde Hervormings Partij. Niet verrassend, Makka is namelijk ook voorzitter van de Chan Santokhi foundation, genoemd naar de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi. De stichting zamelt geld in om de VHP te steunen. 'Van alle Surinaamse leiders is VHP-voorzitter Santokhi de afgelopen tijd het vaakst in Nederland geweest. Ik heb vertrouwen in hem.'

Hij is overigens ook de coördinator van het samenwerkingsverband V7, bestaande uit zes oppositionele partijen, die de strijd aangaat met regeringspartij NDP van partijvoorzitter en president Desi Bouterse.

Een voorbeeld van wat Surineds voor Suriname kunnen betekenen is volgens Makka Dean Gorré, oud-voetballer van onder andere Feyenoord en Ajax. Hij is door de Surinaamse Voetbal Bond aangetrokken als coach van het Surinaamse elftal....

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf/ANP)

Dienst Watervoorziening: Girjasing (VHP) zal moeten betalen voor illegaal aangelegde waterleidingbuis

(Bron foto: Dienst Watervoorziening)
Aangifte tegen Assembleelid niet zeker, maar hij zal boete van rond Srd 10.000 krijgen

'Girjasing kreeg water via illegale buis, terwijl buren geen druppel uit kraan kregen'


Marlon Oosterling, hoofd van de Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is er nog niet helemaal uit of hij aangifte tegen het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zal doen, aldus bericht vanochtend, donderdag 14 mei 2015, Starnieuws. 

De watertoevoer naar de woning van de politicus is afgesloten, nadat ontdekt werd dat anderhalf duim illegale buizen zijn geplaatst. Er worden doorgaans driekwart duim buizen gebruikt naar een woonhuis. Girjasing ontkent echter bij hoog en bij laag, dat hij de extra dikke buizen heeft geplaatst of laten aanleggen. Oosterling zegt, dat de politicus in elk geval een boete zal moeten betalen en die zal rond de Srd 10.000 bedragen.

De boete moet worden betaald, omdat volgens Oosterling de buizen illegaal zijn geplaatst. 'Ik ben niet op de man zijn hoofd uit. Ik speel ook niet op de man, maar op de bal. Wat mij stoort is dat hij van de daken heeft geschreeuwd dat er geen watertoevoer is, terwijl door de extra dikke buizen hij in elk geval wel water had, terwijl zijn buren niet over water konden beschikken. Alle water werd door Girjasing afgetapt. Het bewijs is geleverd dat er volop water naar het Assembleelid stroomde. Hij heeft ook nog verteld dat hij een kelder heeft van 13.000 liter.'

Girjasing heeft maar tot 2003 vastrecht betaald. Oosterling zegt, dat niemand in Commewijne betaalt. De boete die Girjasing moet betalen is voor de illegale buizen. 'Dat moet hij niet bij de politie betalen, maar bij de Dienst Watervoorziening. Als hij dat gedaan heeft, wordt hij weer aangesloten op het net, maar dan met een normale buis zoals iedereen', aldus Oosterling.

Hij laat verder weten, dat er een buurtonderzoek heeft plaatsgevonden, omdat mensen klaagden dat ze geen waterdruk hadden. Toen kwam aan het licht, dat het water naar Girjasing stroomde. Alle andere buizen in de omgeving zijn driekwart duim.

Girjasing beweert, dat hij als Assembleelid constant het waterprobleem onder de aandacht heeft gebracht. Daarom is de toevoer naar zijn huis afgesloten. De reden die opgegeven is, is dat de buis die twintig jaar geleden is aangelegd te groot is bevonden. 'Dit noemt men politiek dood maken van de tegenstanders. Mogen wij onze mond niet meer open maken in Suriname? Ik zal blijven vechten wat er ook gebeurd voor de Commewijners.'

Buitenlandse- en Binnenlandse Zaken tekenen overeenkomst met UNASUR voor waarnemingsmissie verkiezingen

Horacio Serpa Uribe, Winston Lackin en Edmund Leilis (Bron foto's: BuZa)
Overeenkomsten handelen over technische aspecten missie en status waarnemers


Op het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zijn gisteren twee overeenkomsten getekend die de weg moeten vrijmaken voor de UNASUR-waarnemingsmissie (Unión de Naciones Suramericanas) tijdens de verkiezingen van 25 mei. De overeenkomsten hebben betrekking op onder andere de technische aspecten van de missie en de privileges en immuniteit van de waarnemers. Dat meldt het ministerie vandaag, donderdag 14 mei 2015, in een verklaring.

Een speciale afgezant van Uruguay, de huidige UNASUR Pro Tempore-voorzitter, is voor de ondertekening naar Suriname afgereisd. Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft namens Suriname de overeenkomst betreffende de technische aspecten getekend en minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken tekende de overeenkomst over immuniteiten en privileges.


Tibisay Lucena Ramírez, voorzitter van de Electorale Raad van Venezuela, is de algemene coördinator voor de waarnemingsmissie in Suriname en de Colombiaanse senator, Horacio Serpa Uribe, is de speciale vertegenwoordiger.

De voordrachten van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de waarnemingsmissie, zijn gebeurd op basis van UNASUR-procedures. Samen met de aan te wijzen waarnemers en met ondersteuning van het UNASUR Algemeen Secretariaat zullen onder hun leiding veldbezoeken worden gebracht en contacten worden gelegd met politieke actoren die betrokken zijn bij het verkiezingsproces.

De waarnemers moeten rekening houden met de principes van non interventie, objectiviteit, onafhankelijkheid, transparantie, onpartijdigheid en de regelgeving van de UNASUR Electorale Raad en de wettelijke voorschriften van Suriname. De rapportage over het verkiezingsproces zal tijdens en na het gebeuren plaatsvinden en binnen 15 dagen na de verkiezingen zal er een finaal rapport met eventuele aanbevelingen worden aangeboden.

Volgens de overeenkomsten moet de waarnemingsmissie van start gaan binnen acht dagen na ondertekening, terwijl deze zal voortduren totdat het finale rapport van UNASUR is uitgegeven

Debatavond VES: Na wisseling regeermacht zal bezuinigd moeten worden

Voorzitter VES tijdens debatavond: 'Probleem Suriname is onvermogen samen te werken'

Caldeira (NDP) enige deelnemer debat die financieel-economisch beleid regering verdedigt


De samenleving moet zich voorbereiden op zware maatregelen na de verkiezingen van 25 mei, ongeacht de uitslag. Alle politieke partijen en combinaties hebben nagenoeg dezelfde visie over pijnlijke maatregelen, zoals bezuinigingen en het verhogen van onder andere belastingen om de ernstige financiële problemen bij de overheid op te lossen. Dat bleek tijdens de gisteravond door de Vereniging Economisten in Suriname (VES) gehouden debatavond in hotel Torarica in Paramaribo. Zowel de Ware Tijd als Starnieuws berichten er vandaag, donderdag 14 mei 2015, over.

'De plannen en inzichten komen nagenoeg overeen met elkaar. Maar, ons probleem in Suriname is dat wij niet kunnen samenwerken om het land vooruit te brengen. Alleen door samen te werken en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen zal het land vooruit worden gebracht. Anders zullen wij over vijf jaren nog zitten met dezelfde problemen en pijnpunten', sprak VES-voorzitter Waddy Sowma.

Tijdens het debat werd zware kritiek geuit op het financieel beleid van de regering, alleen NDP-vertegenwoordiger Winston Caldeira nam het op voor dat beleid.

V7 werd vertegenwoordigd door Stanley Raghoebarsing en namens de Alternatieve Combinatie was Harish Monorath aanwezig. De overige politieke organisaties die deelnemen aan de verkiezingen, mochten een video-boodschap insturen die werd afgedraaid tijdens het debat. Ook de panelleden Satcha Jabbar, Anthony Caram, Edward Muller en Winston Ramautarsing, allen lid van de VES, gingen in op enkele stellingen. Het debat werd geleid door Dirk Currie, terwijl Giwanni Zeggen de discussie met het panel voor zijn rekening had.

Caldeira zei, dat er liquiditeitsproblemen zijn waardoor de regering prioriteiten moet stellen. Hij stelde, dat de staatskas echt niet leeg is. Ook de kritiek op geslonken monetaire reserve wuifde hij weg. Over het niet aanpakken van corruptie bij onder andere Openbare Werken zei Caldeira: 'Waarom is de minister dan weg bij Openbare Werken?' Caldeira zei ook, dat de overheid het moeilijk heeft door het dalen van de prijs van aardolie en goud op de internationale markt. Daartegenover werd ingebracht door Raghoebarsing en Monorath dat er geen bezuinigingsmaatregelen zijn gekomen.

Caldeira gaf de schuld aan coalitiepartners voor het niet kunnen realiseren van plannen van de regering. Hij vroeg enkele malen om mandaat zodat er geen 'samenraapsel coalitie' gevormd moet worden. Bepaalde projecten, zoals Patamacca en Mariënburg, zijn volgens hem niet doorgevoerd door tegenwerking van coalitiepartners.

Raghoebarsing, Monorath en Caldeira waren het wel met elkaar er over eensm dat de basis van de economie verbreed moet worden. Landbouw, bosbouw, dienstensector, toerisme en andere duurzame sectoren moeten worden ontwikkeld. Er moet overgegaan worden naar btw en de inkomstenbelasting moet omlaag. Investeerders moeten incentives krijgen en gemakkelijk aan kapitaal kunnen komen.

Professor en econoom Anthony Caram van de Anton De Kom Universiteit van Suriname wees erop, dat diverse internationale economische waakhonden waarschuwen voor de precaire financiële situatie die, bij het uitblijven van drastische maatregelen, de economie kan ontwrichten op kort termijn.

Zeer zeldzame aapjes van Braziliaanse regering gestolen uit Franse dierentuin

Een gouden leeuwaapje
Aapjes brengen veel geld op op de zwarte markt


Meer dan twaalf zeldzame apen zijn afgelopen weekeinde gestolen uit een dierentuin in het midden van Frankrijk. Dieven stalen minstens zeven primaten uit de dierentuin in Beauval in de nacht van zaterdag op zondag, zo liet directeur Rodolphe Delord maandag weten, aldus het Amerikaanse United Press International gisteren, woensdag 13 mei 2015.

Onder de gestolen aapjes bevinden zich zeven gouden leeuwaapjes (Leontopithecus rosalia) en tien zwartstaartzilverzijdeaapje (Callithrix/Mico argentata). Deze aapjes zijn eigendom van de Braziliaanse regering en waren in de Franse dierentuin vanwege een internationaal fokprogramma. 

Een zwartstaartzilverzijdeaapje
Volgens Delord zijn de aapjes, die hun leefgebied hebben in het Braziliaanse Atlantische regenwoud, 'extreem zeldzaam' en 'extreem fragiel' en hebben ze speciale verzorging en voedsel nodig.

Hij zei tegen journalisten dat de dieren 'experts' moeten zijn geweest die precies wisten welke soorten ze wilden hebben. De daders wisten veiligheidscamera's en nachtelijke veiligheidspatrouilles in de dierentuin te ontlopen in dierentuin, die de grootste collectie dieren van Frankrijk bezit.

De aapjes mogen alleen in het bezit zijn van en verkocht worden door specialisten en kunnen voor duizenden dollars op de zwarte markt verkocht worden.

In januari 2014 werd een familie bestaande uit twee volwassen en drie jonge gouden leeuwaapjes gestolen uit de bekende 'apendierentuin' Apenheul in Apeldoorn, Nederland. Destijds berichtte de Nederlandse krant het AD, dat het gouden leeuwaapje alleen nog in Brazilië leeft. Er leven nog maar enkele honderden exemplaren in het wild. Dwergapen zijn allemaal beschermd en maken in Europa deel uit van fokprogramma's. De beestjes zijn ongeveer 25 centimeter groot. De dieren kunnen alleen overleven met een speciaal dieet en in de warmte.

In oktober 2010 werden twee pinchéaapjes (Saguinus oedipus) gestolen uit een dierentuin in de Australische stad Brisbane. Een van de aapjes werd korte tijd later dood gevonden in de tuin van een woning in de buurt van de dierentuin.
 


 In de loop van vandaag kwam ook CNN met dit nieuws:

(Red. De Surinaamse Krant/UPI/AD)

Den Blauwvinger: Regering Suriname, neem verantwoordelijkheid en verbiedt Gramoxone

COLUMN: Jonge meisjes uit Frans-Guyana kopen dodelijk gif in Suriname om uit het leven te stappen

Suriname lijkt door laks beleid medeschuldig aan zelfmoord Franse jonge meisjes


Gebleken is, dat wanhopige jonge meisjes uit buurland Frans-Guyana de grensrivier met Suriname oversteken om daar het dodelijke onkruidbestrijdingsmiddel Gramoxone te kopen. Ze kopen het echter niet om het onkruid op het perceel van hun ouders te doden, maar om zichzelf te doden. In Suriname kan dat: gramoxone is her en der verkrijgbaar, niet verboden, door een lakse overheid, een lakse regering. Een regering die de dodelijke werking van Gramoxone kent, een regering die nu indirect meewerkt aan zelfmoorden van tienermeisjes in Frans-Guyana.

De Ware Tijd bericht woensdag 13 mei, dat er in het grensgebied rond Maripasoula aan de Marowijnerivier bezorgdheid is ontstaan over een reeks zelfmoordgevallen in dat grensdorp. Sinds begin dit jaar hebben vijf tienermeisjes Gramoxone ingenomen, na het gif in Suriname te hebben gekocht. Drie van de meisjes zijn niet meer in leven.

De districtscommissaris van Sipaliwini, Yvonne Malonti, weet alleen te reageren met een opmerking, dat het motief van die meisjes te maken heeft met 'liefde'. Volgens haar zou het om meisjes gaan van wie de ouders 'een uitverkoren liefde' hebben afgewezen. Maar, had zij niet anders moeten reageren? Had zij niet een strenge vingerwijzing moeten doen naar haar werkgever, de Surinaamse regering? Of zou zij niet bekend zijn met Gramaxone? Want daar moet zij over praten, niet over de achtergronden van de zelfmoorden en pogingen daartoe van die Franse meisjes, maar over het feit, dat dat dodelijke onkruidbestrijdingsmiddel voor die meisjes eenvoudig te koop bleek te zijn in haar district.

Malonti had er meteen bij 'Paramaribo' op moeten aandringen, dat nu eens eindelijk werk wordt gemaakt van een permanent verbod op Gramoxone. Immers, verboden in Frans-Guyana, nadat de Europese Unie het product per juli 2007 verbood, hebben jonge meisjes de weg naar Suriname makkelijk gevonden om Gramoxone daar ergens in een goudzoekersdorpje te kunnen kopen. Mogelijk verkrijgbaar bij elke 'Snesi' aan de Surinaamse zijde van de Marowijne(grens)rivier.

Op 1 mei berichtte De Surinaamse Krant nog, met kennelijk een vooruitziende blik, over het nog steeds in Suriname overal verkrijgbare zeer giftige Gramoxone. Terwijl op het Latijns-Amerikaanse continent de strijd, ook door nationale overheden, wordt opgevoerd tegen dergelijke dodelijke stoffen, toont de Surinaamse overheid een passieve houding als het gaat om het verbieden van dergelijke onkruidbestrijders en andere gifsoorten die in de landbouwsector worden gebruikt.

Het is nu echter echt tijd voor actie, tijd voor handelen door de Surinaamse regering. Het kan toch niet zo zijn, dat door een terughoudend en laks overheidsbeleid jonge meisjes uit het oostelijk buurland de weg weten te vinden, net over de grensrivier op Surinaams grondgebied, naar het uiterst dodelijke gramoxone?
Feitelijk maakt dat de Surinaamse overheid medeschuldig aan het overlijden door zelfmoord na inname van Gramoxone van jonge kinderen.
Iets om over na te denken voor de Surinaamse verantwoordelijken...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 mei 2015
Amsterdam-Paramaribo

Ter info: 
Persbericht Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen van 11 juli 2007, verbod op paraquat (Gramoxone) in EU:Het volledig vonnis: