maandag 18 mei 2015

V7 vraagt OKB om onderzoek naar betrouwbaarheid software voor vaststelling verkiezingsuitslag

Politiek samenwerkingsverband V7 wil dat misbruik software wordt voorkomen


Nadat het politiek samenwerkingsverband V7 afgelopen week een onbevredigend antwoord kreeg van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), hebben de leiders van de binnen V7 gebundelde politieke partijen nu het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) gevraagd onderzoek te doen naar het softwareprogramma dat het CHS gebruikt om de verkiezingsuitslag vast te stellen. Dat staat in een vanmiddag, maandag 18 mei 2015, door V7 verstuurde brief aan OKB-voorzitter Jennifer Van Dijk-Silos. 

In de brief, waarvan een kopie is verstuurd aan president Desi Bouterse en minister van Binnenlandse Zaken Edmund Leilis, stelt V7-coördinator  Chandrikapersad Santokhi, dat volgens zijn informatie het CHS de verkiezingsuitslag vaststelt met behulp van een softwareprogramma. Omdat het volgens hem algemeen bekend is dat zelfs de meest beveiligde software gehackt of gemanipuleerd kan worden, wil hij van het OKB weten welke maatregelen hiertegen zijn genomen.

Verder vraagt V7 opnieuw om een demonstratie van het uitslagensysteem door het CHS.

'Ter geruststelling van de samenleving en transparantie van het totaal verkiezingsproces, kort voor 25 mei 2015, zou het een belangrijke bijdrage zijn, wanneer het CHS - onder toeziend oog van het OKB - een demonstratie aan ons kan geven over hoe de uitgebrachte stemmen zullen worden verwerkt', aldus V7 in de brief.

De afgelopen dagen heeft Santokhi op verschillende podia beweerd, dat hij betrouwbare informatie heeft dat de bewuste software gemanipuleerd zou zijn. Het CHS, bij monde van voorzitter Eugene Nerkust, heeft gezegd dat er bij de totstandkoming van de uitslag geen software gebruikt wordt, maar dat handmatig wordt geteld.

Surinaamse diaspora in Nederland overhandigt Nederlandse ambassadeur in Suriname petitie met belangrijke issues voor diaspora

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Ambassadeur Noorman speelt petitie door naar Nederlandse regering en Tweede Kamer in Den Haag


Kwesties die belangrijk zijn voor de Surinaamse diaspora in Nederland zijn vervat in een petitie die vandaag, maandag 18 mei 2015, is aangeboden aan de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Ernst Noorman. Hij kon er niet op reageren, maar heeft de delegatie, onder leiding van de voorzitter van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN), Mahin Janki, beloofd het document door te sturen naar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer in Den Haag.

De petitie is een samenvatting van wensen en grieven die op een conferentie van de VSN, de Stichting Federatie Eekta en de Seva Network Foundation op 11 april 2015 in Den Haag zijn besproken, aldus de Ware Tijd Online.

Een van de zes punten in de petitie is het 'AOW-gat' van de Surinamers. Surinamers die zich na de onafhankelijkheid in Nederland hebben gevestigd en ouder waren dan 15 jaar en Nederlander zijn geworden, worden voor elk jaar dat ze daar niet waren gekort met twee procent per jaar op hun uit te betalen AOW. Janki vindt dit oneerlijk, omdat Suriname vóór de onafhankelijkheid een kolonie was van Nederland. Volgens hem was iedereen voorheen dus ingezetene.

Een ander punt van aandacht is de luchtvaartverbinding tussen Suriname en Nederland.  Volgens Janki, dient er per direct een open sky te komen. 'Dit zou heel simpel bewerkstelligd kunnen worden door een brief te schrijven door de ene regering naar de andere', las Janki uit de petitie voor. Volgens Janki heeft Nederland geen behoefte aan een open sky, maar zou de optie wel willen bekijken als het verzoek van Suriname komt. Suriname heeft het verzoek echter nog nooit gedaan.

Ook de hoge inkomstenbelasting waar de Nederlandse gepensioneerden in Suriname mee te maken krijgen is een knelpunt. Die groep moet 38% aan inkomstenbelasting betalen. 'Dan komen ze in Suriname niet uit, als ze ook huur moeten betalen. Veel van hen hebben een gat in hun pensioen.' Hij zegt dat veel gepensioneerden terug willen komen naar Suriname, maar dat om deze redenen niet kunnen.

Minister Amafo weerspreekt beschuldigingen president Bouterse aan haar adres over onjuiste besteding gelden Kinderbijslag

Amafo weerlegt tijdens persconferentie geruchten en verdachtmakingen


Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) weerspreekt alle geruchten en verdachtmakingen over het gebruiken van geld voor Algemene Kinderbijslag voor andere doeleinden, zoals geuit door president en NDP-voorzitter Desi Bouterse tijdens een NDP-bijeenkomst gisteravond te Brownsweg in het district Brokopondo.  

'Dit berust niet op waarheid. Ik ken mijn verantwoordelijkheid en heb de middelen niet verkeerd aangewend. Ik ben ook niet selectief omgegaan met de uitbetaling', aldus Amafo vanmiddag, maandag 18 mei 2015, tijdens een speciaal belegde persconferentie, zo bericht onder andere Starnieuws.

Zij wilde niet ingaan op de vraag of president Desi Bouterse sorry tegen haar heeft gezegd in een gesprek dat zij eerder op de dag heeft gehad met hem in bijzijn van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Amafo zei wel, dat de president opgelucht was na haar toelichting. Er komt volgens haar nog een verklaring vanuit het Kabinet van de President.

Bouterse zei gisteravond op een NDP-podium te Brownsweg, dat minister Andy Rusland op 1 maart Srd 32 miljoen gestort heeft op de rekening van Sociale Zaken. Dit geld zou echter voor andere doeleinden zijn gebruikt dan voor Kinderbijslag. Daarna heeft Rusland het geld weer gestort volgens informatie van de president. Toch zouden veel kinderen uit Boven-Suriname niet uitbetaald en vrouwen in inheemse dorpen zijn boos op de president. Daarom gaan ze niet naar de stembus. Bouterse zei dat hij ook proef op de som heeft genomen. Er is volgens hem selectief uitbetaald.


Amafo zei echter, dat er één keer geld is gestort door het ministerie van Financiën op de werkrekening van het ministerie bij de Centrale Bank van Suriname. Het gaat om Srd 28 miljoen. Administratief is alles in orde gemaakt toen op 3 maart het geld beschikbaar was. Vanaf 10 maart wordt de Kinderbijslag uitbetaald. In Paramaribo is het bedrag op de rekeningen gestort, maar in het binnenland moet contant worden uitbetaald. Doorgaans duurt dat het hele jaar. Tot augustus zal er worden uitbetaald. Nu is 85% van het bedrag uitgekeerd.

Selectief uitbetalen kan volgens de minister niet, omdat de administratie alle zaken verwerkt. Daarna gaan de betaalmeesters op pad. 'Selectief betalen kan echt niet.'

Minister Palm: 'Passagiersslurven gate 3 en 4 op Hato (Curaçao) al 3 jaar in slechte staat en niet veilig'

PAR-fractie: Waarom heeft veiligheidsinspectie niet eerder aan bel getrokken?


De passagiersslurven voor gate 3 en gate 4 op de luchthaven Hato, Curaçao,  zouden al drie jaar in slechte staat zijn en niet veilig. Dat zei minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (Pais) onlangs in het parlement, aldus de Amigoe maandag 18 mei 2015.
 
Oppositiepartij PAR vindt het vreemd, dat de minister in zijn uitlatingen de minister van Verkeer en Vervoer lijkt te passeren. Die is immers verantwoordelijk voor de gang van zaken op de luchthaven. De partij wil dan ook duidelijkheid van de inmiddels nieuwe minister van Verkeer, Suzy Camelia-Römer (PNP) die Earl Balborda heeft vervangen.

Waarom heeft de veiligheidsinspectie anders niet aan de bel getrokken? Het is een zware beschuldiging die minister Palm uit, zo concludeert de PAR-fractie. Daarnaast vindt ze het dubieus dat hij zijn uitlatingen over de slurven gebaseerd heeft op een intern rapport van Curaçao Airport Partners (CAP) en daarvan weer een kopie heeft gegeven aan het parlement.

Het rapport dat dateert van vorig jaar, was gericht aan een CAP-functionaris (Albert Zwueste) die destijds verantwoordelijk was voor het onderhoud op de luchthaven, aldus de fractie. Ze vindt dat minister Palm een gebrek aan integriteit toont met het openbaar maken van dit rapport en de interpretatie van bepaalde punten.

Het is immers de minister van Verkeer en Vervoer die eindverantwoordelijk is en die opheldering hierover moet geven aan het parlement. Palm behoort niet achter de rug om van een collega-minister naar het parlement te stappen. Hij dient het eerst aan te kaarten bij de minister en het anders in de Raad van Ministers te bespreken. Daarom wil de PAR ook graag weten of dit wel eerst gebeurd is, voor de minister zijn zegje over de passagiersslurven deed in het parlement.

Verontwaardiging bij Statenleden Curaçao: Usona-rapport pas ontvangen kwartier voor vergadering

Whiteman onder vuur in Staten.
Statenvergadering was al in februari aangevraagd

Scoop-Constancia: 'Het botert niet tussen bestuur ziekenhuis en minister Whiteman'


Een rapport van Usona over de situatie van het Sehos te Willemstad op Curaçao en een rapport van overheidsaccountant Soab over het ziekenhuis hebben de Staten niet bereikt, althans niet op tijd. Dat schrijft de Amigoe vanmiddag, maandag 18 mei 2015.

Het ontbrak verschillende volksvertegenwoordigers aan feitenkennis over de situatie van de gezondheidszorg, zo bleek vanochtend tijdens een centrale commissievergadering waarbij de problemen rond de tarieven in de gezondheidszorg op de agenda stonden.

Schuldige was volgens de Statenleden de minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS). Die had hen de maanden geleden aangevraagde documenten niet geleverd.

MFK-leider Gerrit Schotte wees de parlementsvoorzitter Marcelino ‘Mike’ Franco (PAIS) erop dat de vergadering van vandaag al in februari was aangevraagd. Tot zijn stomme verbazing en die van andere parlementariërs kregen ze pas vijftien minuten voor aanvang van de vergadering het rapport van Usona in handen.

Opvallend was dat zowel Humphrey Davelaar (PNP) als Jacinta Scoop-Constancia (MFK) in het verleden belast was met de gezondheidszorg. De ene als gedeputeerde, de ander als minister. Allebei probeerden te achterhalen wat voor effect beslissingen die zij in het verleden hebben genomen nou hadden. Statenvoorzitter Franco wreef de parlementariërs onder de neus dat hij in het verleden herhaaldelijk had gezegd dat ze aan moesten geven welke documenten ze precies willen hebben. Anders krijgen ze hele dikke boeken om te lezen.

Van Whiteman kregen ze vooraf al te horen. dat hij de zogenoemde quickscan van Usona over het reilen en zeilen van het Sehos pas op 9 maart te zien kreeg. Dat vond Scoop-Constancia raar, want op de kaft van het rapport, dat zij als vertegenwoordigers van de minister vanochtend kregen, stond dat het rapport al op 20 februari klaar was. Voor haar was dit een voorbeeld dat het duidelijk niet botert tussen het bestuur van het ziekenhuis en de minister.

De Gezondheid-minister gaf in zijn introductie aan, dat heel veel van zijn beleidsmaatregelen al in januari 2013 waren besproken met alle partners in de gezondheidszorg. Indertijd had iedereen volgens hem toegezegd om naar een betere gezondheidszorg toe te werken. Met lede ogen heeft de minister echter aan moeten zien hoe de kosten de pan uit rezen.

De Statenleden wilden vanochtend dan ook van Whiteman weten hoeveel die kosten bedragen. Ze bleken geen inzicht te hebben, omdat allerlei rapportages niet naar hen zijn gestuurd.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang merkte halverwege dan ook op dat zij een berichtje had gekregen waarin iemand zich afvroeg waar ze het nou precies over hadden in het parlement. Ze drongen er bij de minister op aan om conform eerdere moties die in het parlement zijn aangenomen, hen om de drie maanden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Braziliaan (53) dodelijk verongelukt te Filong Bergi in mijnschacht

Man vermoedelijk op een platform uitgegleden en 13 meter diep in mijnput gevallen


In de afgelopen nacht is te Filong Bergi boven het Stuwmeer de 53 jarige Braziliaan Gomes De Brito Evandro dodelijk verongelukt toen hij aan het werk was in een ongeveer 30 meter diepe goudmijnschacht. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, maandag 18 mei 2015.

In de mijnschacht zijn op verschillende hoogtes houten platforms aangebracht. Hij stond op een platform dat ongeveer dertien meter boven de bodem van de schacht gebouwd is. Op een bepaald moment moet Gomes de Brito zijn uitgegleden en in de diepte zijn gevallen. Bij deze val liep hij onder andere een slagaderlijke bloeding op waaraan hij is overleden.

Na overleg met een lid van het Openbaar ministerie is het lijk van het slachtoffer afgestaan aan zijn nabestaanden.

24-Jarige arbeider dodelijk geëlektrocuteerd bij bedrijf aan Sir Winston Churchillweg

Werknemer was met hogedrukspuit zijn veiligheidsschoenen aan schoonspuiten


De 24-jarige Kishan. B is gistermiddag dood aangetroffen, op het terrein van een onderneming aan de Sir Winston Churchillweg, bij een hogedrukspuit met een spanningsvoltage van 230 Volt. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 18 mei 2015.

Kishan was monteur bij de onderneming. Het ongeval deed zich vermoedelijk voor toen hij bezig was met het schoonspuiten van zijn veiligheidsschoenen. Een arts stelde vast, dat hij is geëlektrocuteerd.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden. Er zal worden nagegaan of het bedrijf zich heeft gehouden aan de veiligheidsvoorschriften, aldus de politie.

Galibi heeft nu een eigen Centraal Bureau voor Burgerzaken

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)
RGB-minister Relyveld opent nieuwe vestiging CBB


In het ressort Galibi in het district Marowijne is afgelopen vrijdag een Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) geopend. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag, maandag 18 mei 2015, in een persbericht. 

De bewoners van het gebied hoeven voor burgerzaken, zoals het aanvragen van paspoorten en doen van geboorte- en overlijdensaangifte, nu niet meer af te reizen naar Albina.

Minister Relyveld zei, dat Galibi een ressort in ontwikkeling is. De bewindsman stelde, dat deze regering de dienstverlening steeds dichterbij het volk wil brengen. Recentelijk werd dat ook gedaan te Djoemoe. Binnenkort worden ook op Stoelmanseiland en in Nickerie bureaus voor burgerzaken geopend.

De unit van het CBB te Galibi is ondergebracht in het multifunctionele kantoor van waaruit ook de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sociale Zaken en Volkshuisvesting diensten aan de samenleving aanbieden.

'Bijna precies in tweeën'

Bijna precies in tweeën


Gedachten en vragen dwarrelen in mijn hoofd:
was Mozes Nagamootoo echt overgelopen of…
was hij door de PPP/Civic naar daar gestuurd?
Nauwelijks is hij lid van de APNU/AFC
of hij is voor hen de nieuwe premier…

De tweede man is hij nu in dat
bijna precies in tweeën gesplitste land;
want het verschil in stemmen is slechts 4.506
oftewel één zetel in hun nieuw parlement.
Is Mozes nog trouw aan Cheddi en Janet Jagan?

Alphons Levens,
18 mei 2015.

BEP-voorzitter Waterberg ziet graag tenminste een streekziekenhuis in ieder district

'EHBO-post en medisch centrum niet genoeg voor inwoners van een district'

(Bron foto: BEP)

Waterberg betreurt ontbreken streekziekenhuis Albina waarvoor project was voorbereid


Elk district behoort tenminste een streekziekenhuis te hebben en de V7-combinatie zal bij een eventuele machtsovername na de verkiezingen van 25 mei ervoor zorgen, dat dit voornemen wordt bewerkstelligd. Dit zegt BEP-voorzitter en huisarts Celsius Waterberg vandaag, maandag 18 mei 2015, in de Ware Tijd. 

'De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat gezondheid de basis is voor de ontwikkeling van een populatie. Daarom is het nodig, dat de zorg zo dichtbij mogelijk naar de mensen wordt gebracht.'

Waterberg pleitte afgelopen vrijdag tijdens een V7-bijeenkomst in het district Saramacca ervoor, dat dit district een streekziekenhuis krijgt. De oud-minister van Volksgezondheid zegt, dat hij met zijn kennis op dat gebied een bredere kijk op zaken heeft. Een EHBO-post en medisch centrum bijvoorbeeld zijn volgens hem niet voldoende voor de 17.480 inwoners van dit district.

De politicus brengt in herinnering, dat tijdens zijn ambtstermijn er al aan werd gewerkt om elk district optimale gezondheidszorg te bieden. Waterberg betreurt het dat het langverwachte ziekenhuis in Albina er nog niet is. Dit project, dat door het Franse Ontwikkelingsagentschap werd voorbereid, liep in 2012,  toen Waterberg nog minister was, vertraging op.

Met name Atjoni en Para zijn volgens hem dringend toe aan een streekziekenhuis. Het minimale dat in het kader van de volksgezondheid nodig is in een district zijn verpleeghuizen waar personen die langdurig ziek zijn worden verzorgd, aldus Waterberg.

Nieuw winkelcentrum Sambil op Curaçao binnenkort open

Zo'n 40 huurders kunnen bij opening klanten verwelkomenNog tien dagen en dan gaat het nieuwe winkelcentrum Sambil in Veeris op Curaçao open. Het winkelcentrum opent donderdag 28 mei om tien uur 's morgens en de volgende dag wordt het lint officieel doorgeknipt. Naar schatting zijn bij de opening veertig huurders klaar om klanten te ontvangen, aldus bericht vandaag, maandag 18 mei 2015, Versgeperst.com.
 
In de weken en maanden daarop worden meer winkels geopend. Het winkelcentrum biedt daarnaast gratis wifi.

Sambil is geopend van maandag tot en met zaterdag van tien uur 's morgens tot negen uur 's avonds Op zon- en feestdagen is het winkelcentrum geopend van twaalf uur 's middags tot zeven uur in de avond. Voor meer informatie kunt u de website van Sambil raadplegen.

PAIS, PAR en MAN willen Statenvergadering Curaçao over aanpak verkeersveiligheid

Fracties willen onafhankelijke autoriteit voor verbetering verkeersveiligheid


In een brief aan Curaçao's Statenvoorzitter Mike Franco hebben de coalitiepartij PAIS en de oppositiepartijen PAR en MAN een Statenvergadering aangevraagd over de verkeersveiligheid. Zij pleiten voor een autoriteit die zich onafhankelijk bezighoudt met het verbeteren van de verkeersveiligheid, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 mei 2015.

Bij deze vergadering zouden ministers Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Nelson Navarro van Justitie, Irene Dick van Onderwijs, Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling en Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur aanwezig moeten zijn, zo is het verzoek van de drie partijen.

'Volgens de cijfers die wij de afgelopen dagen onder ogen hebben gekregen, waren er in 2014, 1.000 verkeersongelukken meer dan in 2013, hier op Curaçao. Dit komt volledig overeen met het gevoel dat wij over 2014 hebben. Gedurende het jaar hebben we verschillende keren gemerkt hoe onveilig het in het verkeer is en dus stellen we voor dat er een autoriteit wordt opgericht opdat er een entiteit is die onafhankelijk tegenover de verschillende spelers rond het verkeer staat', zo staat in de brief aan Franco.

Jesus-Leito licht toe, dat het belangrijk wordt dat dit onderwerp partij-overstijgend aangepakt gaat worden. 'Er zijn veel gevaarlijke wegen waar veel ongelukken gebeuren, zoals de Helmin Wiels Boulevard, de weg naar Westpunt en de Santa Rosaweg. Er wordt bovendien met veel te hoge snelheid gereden en er zijn de laatste tijd veel ongelukken met motoren. Een verkeersautoriteit kan toetsen of het beleid wel werkt en effect heeft.'

De partijen willen bovendien tijdens de vergadering met de vijf ministers aandacht vragen voor educatie op het gebied van verkeersveiligheid. Jesus-Leito: 'De bevolking moet zelf bewuster worden. Vertrek op tijd van huis zodat je niet veel te hard hoeft te rijden, neem een galante houding aan in het verkeer, het kan niet zo zijn dat op elke straathoek een politieagent de wacht moet houden.'

Chinese delegatie bezoekt Isla-raffinaderij op Curaçao

'Raffinaderij enerzijds modern, maar anderzijds hopeloos niet meer van deze tijd'


Een delegatie van het Chinese consulaat op Curaçao en vertegenwoordigers van het Chinese bedrijf CMEC EngineeringMachinery Import & Export Co Ltd. in Beijing hebben een bezoek aan de Isla-raffinaderij gebracht, op uitnodiging van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), dat de onderhandelingen voert over de toekomst van de raffinaderij. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 mei 2015.

De delegatie werd afgelopen zaterdag bij de Isla en de overslagterminal van de raffinaderij bij Bullenbaai rondgeleid.

Dat er vanuit China belangstelling is voor de raffinaderij bleek onder andere tijdens het bezoek aan de Curaçao Refinery Utilities (CRU, voorheen BOO), het bedrijf dat de raffinaderij van elektriciteit, water, stoom en luchtdruk voorziet. Plantmanager Henny Barbolina informeerde de Chinese delegatie over de huidige capaciteit en de toekomstplannen van de CRU.


Tijdens de presentatie maakte general manager Zhao Yan van CMEC aantekeningen en ging daarna uitgebreid met de plantmanager in gesprek over de huidige en toekomstige productiecijfers. Opvallend daarbij was hoe goed Yan op de hoogte is van onder andere de organisatiestructuur van de CRU, en de samenwerking tussen deze overheids-nv, de Isla en Aqualectra.

Aan de rondleiding namen Chen Qiman, consul-generaal van China, consul Pei Yajuan, de viceconsul Li Xinxin en de consulair attaché Rao Jinfeng deel. CMEC was vertegenwoordigd door Yan en ingenieur Lu Yang.

Afgezien van voorzitter Werner Wiels was het MDPT ook vertegenwoordigd door de leden Jaime de Sola, voormalig directielid van de Shell op Curaçao, en Ruben Roosberg, voormalig specialist refinery and planning bij PdVSA.

Het MDPT had een team van deskundigen samengesteld, dat tijdens de rondrit de delegatie van de nodige, uitgebreide technische informatie voorzag. Zo was Refinería Isla vertegenwoordigd door adjunct-directeur Karel van Haren, Edson Martis, superintendant bij Bullenbaai en Ronnie Regina, wachtchef. Van Haren leidde de groep rond bij de controlekamer, het zenuwcentrum van de Isla waar alle verrichtingen van en op de raffinaderij via computers te volgen zijn.

In deze brandbestendige ruimte - ‘de bunker’ in de woorden de adjunct-directeur - kreeg de delegatie te zien hoe via de computer ingezoomd kan worden op een willekeurige plek of onderdeel van de raffinaderij. Dit staaltje van technisch vernuft stond in schril contrast met twee oude metalen, brandkastachtige kasten in diezelfde ruimte, die ouderwets met hangsloten waren afgesloten. De hangsloten op de kasten zijn wellicht illustratief voor de huidige stand van zaken bij de raffinaderij: enerzijds modern en anderzijds hopeloos niet meer van deze tijd, aldus de krant. Dat bleek ook tijdens de tocht over het fabrieksterrein.

Kou alweer uit de lucht tussen Bouterse en Amafo

Partijen komen later met een verklaring over deze 'misverstanden-kwestie'


President en NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft vanochtend, maandag 18 mei 2015, thuis te Leonsberg, de kwestie over het vermeende niet op een juiste wijze uitbetalen van de Algemene Kinderbijslag besproken met de ministers Alice Amafo (ABOP) van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Andy Rusland van Financiën. De zaak is uitgesproken en misverstanden zijn uit de wereld geholpen. Bij dit onderhoud was ook aanwezig ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, aldus Starnieuws.

Financiën heeft op 2 maart Srd 28 miljoen gestort op de rekening van Sociale Zaken en geen Srd 32 miljoen, waarvan eerder sprake zou zijn geweest. Inmiddels zijn 64.000 van de ruim 83.000 kinderen uitbetaald.

Er is niet voor een tweede keer geld gestort op de rekening van Sociale Zaken, zoals Bouterse gisteravond op een NDP-vergadering te Brownsweg had gezegd.

Minister Amafo heeft verder ontkend, dat zij het geld dat bestemd was voor de Kinderbijslag voor andere doeleinden heeft gebruikt.

De plooien schijnen, aldus het inzicht van Starnieuws, glad gestreken te zijn. Starnieuws schrijft verder nog vernomen te hebben, dat later vandaag een verklaring zal worden uitgegeven over deze kwestie, die feitelijk geen kwestie was.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Agent gearresteerd nadat hij militair gebroken neus sloeg

Militair en agent krijgen ruzie na aanrijding in Saramaccastraat


Agent derde klasse E.R., die op het bureau Nieuwe Haven werkt, is door de korpschef van het Korps Politie Suriname in verzekering gesteld. De agent brak de neus van een militair, nadat zij na een aanrijding in de Saramaccastraat met elkaar op de vuist gingen.

De politieman sloeg de militair heel hard in het gezicht, waardoor de laatste een fractuur opliep, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 18 mei 2015.

De militair werd verwezen naar een KNO-arts. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling OPZ  (Onderzoek Politiezaken).

DA91-voorzitter Jessurun: 'Minister Adhin heeft zijn hele familie verraden'

'Bij diverse politici beginnen vlak voor verkiezingen de maskers te vallen'

Jogi (VHP): 'Ali Baba moet nu naar huis'


Volgens DA 91-voorzitter Winston Jessurun heeft minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn hele familie verraden. Twee familieleden van deze minister zouden in de jaren ’80 zijn vermoord door het militaire regiem, onder leiding van de huidige president Desi Bouterse. Hij wilde weten hoever de morele integriteit van deze minister is. Dit zei Jessurun tijdens een V7-massameeting afgelopen zaterdag in het district Saramacca, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 18 mei 2015.

Volgens Jessurun beginnen de maskers van de diverse politici tien dagen voor de verkiezingen te vallen. Eerst werd aangegeven, dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling gedepolitiseerd zou worden. Op basis hiervan werd Adhin aangesteld als een apolitieke minister. Aan het einde van de rit wordt diezelfde minister gekandideerd door de NDP.

Winston Caldeira (NDP) zou onlangs hebben aangegeven, dat wanneer de NDP de verkiezingen wint, de partij met een 100-dagen plan zal komen. Volgens Jessurun is een 100-dagen plan een noodplan. Een plan dat wordt gebruikt wanneer er sprake is van een financiële chaos. Terwijl Caldeira aangeeft dat het goed gaat in het land, geeft hij ook aan dat bepaalde zaken niet goed zijn gedaan door de regering vanwege het feit dat de regering uit een samenraapsel van partijen bestond. Steeds krijgt iemand anders de schuld, behalve de regeringspartij, aldus Jessurun.

De DA 91-voorzitter wilde ook weten waarom de ondernemers niet betaald worden als de regeringspartij beweert dat er voldoende geld is.

Volgens VHP-kandidaat voor De Nationale Assemblee Mahinder Jogi moet Ali Baba nu naar huis. 'Als de NDP nog vijf krijgt, worden we bedelaars in dit land', zei Jogi op het podium in Saramacca. Elke keer als Bouterse aan de macht komt, regeert hij het land plat. Volgens Jogi zal men vertrekken uit Suriname wanneer Bouterse weer aan de macht komt. Jogi gaf de bewoners van Saramacca aan, dat hij ervoor zal zorgen dat een deel van de inkomsten van Staatsolie geïnvesteerd wordt in Saramacca.

France Télévisions - Dictatuur in Suriname: De Bouterse-clan en zijn handel....Zorgen bij OAS over financiering politieke partijen en hun verkiezingscampagnes

'Het ontbreekt aan wetgeving inzake politieke financiering'


De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zal als waarnemer bij de verkiezingen komende week waarschijnlijk haar zorg herhalen over de financiering van politieke partijen en hun campagnes in Suriname. Dat schrijft althans Starnieuws vandaag, maandag 18 mei 2015.

De verkiezingswaarnemingsmissie heeft vijf jaar geleden - na ook te hebben waargenomen bij de verkiezingen in 2010 - aanbevelingen hierover gedaan. 'Niet alleen in Suriname, maar in meerdere landen in de regio ontbreekt het aan wetgeving inzake politieke financiering', zegt OAS assistent secretaris-generaal Albert Ramdin.

De OAS volgt sinds 1991 de verkiezingen in Suriname en 25 mei 2015 worden de zesde voor de organisatie. Het waarnemersteam telt nu vierentwintig personen en staat weer onder leiding van de Chileense econoom en ex-directeur OAS Internationale Betrekkingen Irene Klinger. Zij arriveert morgen al in Suriname. De documenten die de technische zaken regelen rond de missie zijn afgelopen vrijdagochtend getekend.

Het OAS-secretariaat voor Politieke Zaken schreef in het 2010-eindrapport, dat de financiering van politieke partijen en hun campagnes gekenmerkt wordt door de afwezigheid van regels of beperkingen op de hoeveelheden die partijen kunnen ontvangen of uitgeven aan de verkiezingen. 'De transparantie in de financiering, donaties, sponsoring en op welke wijze dan ook vergaren van financiële middelen is nodig om te voorkomen dat illegaal kapitaal stroomt', aldus Ramdin.

Hij heeft voor het laatst een jaar tot anderhalf jaar geleden nog met Surinaamse parlementariërs hierover gesproken. 'Maar, het heeft geen zin om dit een jaar voor de verkiezingen te entameren. De financiële wetgeving dien je onmiddellijk binnen één tot maximaal twee jaar na de verkiezingen te regelen.'

De OAS heeft modelwetgeving opgesteld en verschillende sessies gehouden met de lidlanden. Jamaica heeft deze opgepikt en verder tot eigen nationale wetgeving uitgewerkt, terwijl Trinidad & Tobago bezig is met wetsvoorbereidingen. 'Ik hoop dat, ongeacht welke partij aan de macht komt, de nieuwe Surinaamse regering dit direct tot zijn prioriteit maakt.'

In het 2010-eindrapport heeft de OAS ook opgemerkt, dat de overheid geen directe of indirecte financiering biedt. Politieke partijen en kandidaten moeten voor hun eigen campagnefondsen zorgen. 'De Surinaamse diaspora geeft enkele bronnen, maar door de afwezigheid van regels van openheid en beperkingen op buitenlandse donaties is het moeilijk om de betrokken bedragen, groepen en individuen te weten te komen.'

Behalve het zorgpunt campagnefinanciering, heeft de OAS ook gewezen op de beperkte publieke zendtijd, om ‘eerlijkere kansen te bieden’ aan alle kandidaten. Dit zou volgens de organisatie geen belangrijk punt zijn geweest in het gevoerde politieke debat. 'Tot nu toe heeft geen enkele partij actie ondernomen om wetgeving of zelfs een vrijwillige gedragscode over politieke financiering op te stellen en te implementeren.'
 
Aanbevelingen van de verkiezingswaarnemers worden eerst verbaal aan de Permanente Raad voorgehouden. In het geval van Suriname, duurt het uitbrengen van het schriftelijk rapport wat langer, omdat de presidentsverkiezing ook wordt aanschouwd en meegenomen in het eindrapport. Volgens Ramdin is het de bedoeling dat na elke waarnemingsmissie regeringen met de OAS werken aan de minpunten en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Sommige landen werken serieus en gelijk eraan, met of zonder OAS-assistentie.

Ramdin: 'Het is altijd een frustratie als aanbevelingen niet worden opgepakt om het systeem/apparaat effectiever te laten werken in de verkiezingen. Elk land heeft van die kleine dingen.' 

Hij zal komende maandag 25 mei niet aanwezig kunnen zijn in Suriname. Het is de laatste werkdag van secretaris-generaal José Miguel Insulza en op 26 mei neemt zijn opvolger Luis Almagro het roer over. 'Ik volg de politieke campagnevoering in Suriname via de media op de voet, maar vind de kwaliteit veel minder dan voorheen.'

Dispuut Marten Schalkwijk en Clifton Limburg gaat gewoon door... - Heren bestrijden elkaar met de pen via ingezonden stukken

Het wachten is op weer een reactie van Limburg....
'Perschef Kabinet van de President krijgt de rode kaart'


De heer Limburg heeft als eindverantwoordelijke van Info Act gereageerd op mijn artikel inzake het grote waterprobleem van Commewijne. Hij stelt dat Info Act 'de gemeenschap zo breed mogelijk moet informeren over het beleid van de president'. Dat was ook precies mijn punt, want dat betekent dat Info Act de bevolking van Commewijne moet uitleggen waarom maar bij 14% van hen de hele dag water uit de kraan komt? Dat doet hij niet, maar pikt precies één persoon uit in een poging om die te schande te zetten. Dat heeft niets te maken met informatie over het beleid.

In zijn reactie bevestigt Limburg openlijk, dat hij er op uit was om het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing als politieke tegenstander te pakken, al heeft hij dat misschien zelf niet door. Dat was precies wat ik betoogde. Ik denk niet dat bij alle normale controlewerkzaamheden van de Dienst Watervoorziening de camera's van Info Act aanwezig zijn, maar waarom wel bij het DNA lid die het waterprobleem van Commewijne aankaart? Hij moet de Dienst Watervoorziening filmen wanneer die de waterleiding gaat aanleggen voor de bevolking van de pandit Tilakdharieweg naar Alkmaar. Dan toont hij wat het beleid van de regering is.

Bij Limburg en Oosterling (hoofd Dienst Watervoorziening ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen) gaat het niet om de mensen zonder water in Commewijne, maar om een bewuste politieke actie tegen een DNA-lid (De Nationale Assemblee) dat kritiek levert. Dat geeft een totaal verkeerd signaal af. Men speelt op de man in plaats van op de bal en dat is de essentie van mijn artikel geweest. Van een perschef en overheidsdienst zou je wat anders verwachten. Maar ja, de perschef heeft niet eens door dat Girjasing echt gekozen is als DNA-lid (hij schrijft immers ‘de zich volksvertegenwoordiger noemende Girjasing’). Verder noemt hij hem een ‘malloot’ (een gek) en mij ‘van nul en generlei waarde waarde’.

Limburg begint zijn reactie als officiële perschef, maar eindigt als Limbo van Bakana Tori, want hij vergeet de minimale beschavingsnormen naar een DNA-lid en naar mij toe in acht te nemen. Dat levert elke perschef in het vak een rode kaart op. Ik zal daarom maar niet op vele andere punten in de reactie van Limburg c.q. Limbo ingaan. Dus laat ik het verder maar aan de lezer over en aan de vele kiezers in Commewijne die na 5 jaar nog steeds geen water hebben.

Marten Schalkwijk 

UPDATE: Zoals was te verwachten heeft de heer Limburg inderdaad alweer en vandaag via Starnieuws gereageerd. En wat Starnieuws betreft is met die ingezonden brief ook een einde gekomen aan deze oeverloze discussie die verworden is tot een welles-nietes-woordenspel waarin beide partijen stellen het gelijk aan zijn zijde te hebben....

(Red. De Surinaamse Krant) 

Centrale voor Vissershavens neemt nieuwe ijsmachine in gebruik

Minister Algoe was vrijdag een van de genodigden die een woordje sprak.
Toenemende behoefte aan ijs bij aanmerende vissers

Cehivas werkt aan toekomstige bouw fiberglass vissersschepen


Bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas) werd afgelopen vrijdag een nieuwe ijsmachine in gebruik genomen op het water. Met deze machine wordt de capaciteit verdubbeld worden van 40 ton naar 80 ton ijs. Cevihas-directeur Benz Abbas zei, dat bij de eerste ijsmachine in 2013 al duidelijk was dat er snel uitbreiding moest komen. De investering in de nieuwe machine kost het bedrijf 500.000 Amerikaanse dollar en wordt gefinancierd door De Surinaamsche Bank (DSB), aldus meldt Starnieuws vandaag, maandag 18 mei 2015.

Volgens Abbas is de behoefte duidelijk merkbaar bij de vissers die komen aanmeren. Hij liet weten, dat het aantal Venezolaanse vissersboten dat dagelijks aanmeert is gestegen van 70 naar boven de 100. Verder zei Abbas, dat naast de ijsproductie ook het waterreservoir is uitgebreid met 120.000 liter.

(Bron foto's: ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij)
De Cevihas directeur maakte bekend, dat in het verschiet ligt om fiberglass vissersboten te vervaardigen volgens normen die internationaal gelden. 'Onze jongens zullen worden getraind door buitenlandse deskundigen om ze tot gekwalificeerde botenbouwers te maken.' Ook moeten op korte termijn nog damwanden geplaatst worden zodat meer boten kunnen aanmeren.

'Ik ben er trots op om te gast te zijn bij een staatsbedrijf waarvan we met alle rust kunnen zeggen goede leiding, goede producten maar ook een goede cashflow', sprak Sigmund Proeve, DSB- directeur. Volgens hem zijn mensen gauw geneigd staatsbedrijven over één kam te scheren door te zeggen dat staatsbedrijven synoniem staan voor verlieslatende bedrijven. Hij beweerde, dat Cevihas deze bewering heeft gelogenstraft.

Rudy Soerodimedjo, president-commissaris van het staatsbedrijf, zei dat niet geïnvesteerd moet worden ter wille van het investeren. 'Investeer om je kwaliteit en efficiency te verhogen. Je moet investeren in je dienstverlening, in de kwaliteit van het product zelf.'

Hij zei verder, dat voor de uitbreiding van dit project minister Soeresh Algoe van Landbouw,Veeteelt en Visserij, die vrijdag uiteraard ook aanwezig was, snel bereid was om mee te werken. 'Want waar delen van de Raad van Commissarissen niet achter dit project staan, ben ik gestapt naar de minister. Hij heeft dan als vertegenwoordiger van de aandeelhouders gelijk zijn handtekening geplaatst.'

Algemeen directeur Staatsolie ontkent opstartproblemen nieuwe raffinaderij

Elias reageert op opmerkingen Hakrinbank-directeur Bousaid

Bousaid vindt winstverwachting Staatsolie te rooskleurig


Als de prijzen van de verschillende olieproducten blijven zoals ze nu zijn dan zal Staatsolie het eerste jaar ongeveer tachtig miljoen Amerikaanse dollar verdienen met de verkoop van olie en gasoline uit de nieuwe raffinaderij. Zodra de raffinaderij optimaal draait zullen de verdiensten rond de honderd miljoen dollar per jaar liggen. Dat zegt Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, vandaag, maandag 18 mei 2015, in de Ware Tijd.

Elias reageert op uitspraken van Hakrinbank-directeur Jim Bousaid die gisteren in het ABC-programma Welingelichte Kringen zei, dat die prognose veel te rooskleurig is. 'Ik denk eerder dat het op 50 miljoen Amerikaanse dollar uitkomt. Ze hebben nu ook opstartproblemen. Ook zijn de vooruitzichten voor de olieprijs helemaal niet zo goed als gezegd wordt', zei Bousaid.

Elias is het niet eens met de bankdirecteur. 'We hebben helemaal geen opstartproblemen. Maar, een raffinaderij is geen auto die je start en waarmee je direct wegrijdt. We draaien nog niet optimaal en zo efficiënt als mogelijk. Dat zal pas in 2017 zijn als we kunnen draaien zonder de hulp van buitenlandse krachten. Die hebben we nu nog nodig en die zijn duur. Dus dat beïnvloedt het resultaat', aldus Elias.

Wat betreft de olieprijs voor de komende tijd is Elias optimistisch gestemd, in tegenstelling tot Bousaid. Hij baseert zich daarbij op de prognoses van gerenommeerde internationale deskundigen die alle internationale ontwikkelingen meenemen in hun voorspelling.

'De olieprijs ligt nu alweer op 60 Amerikaanse dollar per vat. Voor volgend jaar is de verwachting dat het tussen de 60 en 70 Amerikaanse dollar zal worden. En daarna zal het langzaam aan verder omhoog gaan. Maar, 100 dollar per vat zal het nier weer worden', aldus Elias.

Voorzitter Hoofdstembureau verwerpt opmerkingen Santokhi over fraude verkiezingsuitslag door computersysteem

'Tellen van uitgebrachte stemmen en verwerking gebeurt met de hand'


Het tellen van de uitgebrachte stemmen bij de komende verkiezingen van 25 mei en de verwerking gebeuren geheel handmatig. Ook bij het vaststellen van de uitslag komt er geen ICT-systeem aan te pas. Dus, de suggestie dat er via het computersysteem met de verkiezingsuitslag gefraudeerd kan worden wijst Eugene Nerkust, voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), vandaag, maandag 19 mei 2015, in de Ware Tijd, van de hand. 

Nerkust reageert op onlangs gedane uitspraken van V7-coördinator  Chandrikapersad Santokhi. Hij en andere V7-leiders hebben informatie ontvangen, dat er in de laatste fase, als de met de hand getelde stemmen ingevoerd worden in een systeem dat de uitslag berekent, gefraudeerd kan worden. In dat systeem zou verdachte software zijn geplaatst, aldus Santokhi.

Nerkust snapt niet waarom de oppositie deze onrust veroorzakende discussie heeft ontketend. Het CHS werkt immers volgens de wettelijke regels en de wet is de afgelopen jaren niet aangepast.

'Waarom is niemand hier mee gekomen in 2005 of 2010? Toen hebben we het ook zo gedaan. Wat voor zin heeft het om nu deze controverse te creëren? Als CHS willen we hier niet bij betrokken worden. We hebben juist behoefte aan rust in de samenleving', aldus Nerkust.

De V7-leiders zullen vandaag besluiten of ze de procureur-generaal op de hoogte zullen stellen van deze vermeende aankomende verkiezingsfraude. V7/VHP werkt aan een schaduwsysteem zodat de resultaten van de stemming met het systeem van het Centraal Hoofd Stembureau vergeleken kunnen worden.

NPS-leider Rusland adviseert Chinezen om op Arthur Tjin-A-Tsoi te stemmen

Rusland komt met tweede stemadvies


NPS-voorzitter spreekt bij Suriname Chinese United Association


NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft gistermiddag een tweede stemadvies uitgebracht, na eerder zijn leden in Paramaribo te hebben geadviseerd om op Wayne Telgt te stemmen, die op de 17e plaats staat. Rusland heeft gisteren personen verenigd in de overkoepelende Chinese organisatie Suriname Chinese United Association (SCUA) opgeroepen om op kandidaat Arthur Tjin-A-Tsoi voor De Nationale Assemblee te stemmen. 'Voor uw doelgroep is Arthur er, omdat hij u het best begrijpt', sprak Rusland, aldus Starnieuws vandaag, maandag 18 mei 2015.

Rusland sprak tijdens een lunch van NPS Fa Tjauw, een Chinese tak die al 43 jaar deeluitmaakt van de partij. De lunch was speciaal voor voorzitters en bestuursleden van de SCUA, Fa Tjauw-leden en NPS-structuurvoorzitters.

'Het is belangrijk dat de SCUA-voorzitters, die al dan niet mogen stemmen, hun leden informeren en adviseren om hun burgerplicht te vervullen en verantwoordelijkheid nemen voor de koersverandering van 25 mei 2015', aldus Tjin-A-Tsoi, die namens de NPS op plaats 6 van de V7-lijst in Paramaribo staat.

Rusland wees op de lange traditie die de NPS en de Chinese gemeenschap hebben in Suriname. Deze is steeds vertegenwoordigd geweest in de partijstructuren. Chinezen zijn actief in de handel, kleine industrie en infrastructuur. Om het werk te kunnen doen is politieke rust, financieel-economische stabiliteit en veiligheid belangrijk. Volgens de NPS-voorzitter heeft elke regering met de NPS erin voor deze aspecten gezorgd, terwijl de NDP steeds verantwoordelijk is geweest voor periodes met financiële chaos. Door op Tjin-A-Tsoi te stemmen en zo de NPS in V7 verband genoeg macht te geven, kan gewerkt worden aan de Surinaamse belangen van de doelgroep, aldus Rusland.

Tjin-A-Tsoi is een derde generatie Surinamer van Chinese afkomst en zegt voor elke Surinamer te werken die hier woonachtig is. 'Ik vertegenwoordig zeker ook een groot deel van de Surinaamse Chinese achterban en leg de nadruk op Surinaamse, omdat zij alleen stemrecht hebben.'

NPS Fa Tjauw heeft vanwege efficiëntie gekozen voor deze wijze voor campagnevoering, in plaats van een bijeenkomst te houden voor alle Chinese kiezers. 'De meeste Chinezen zijn ook op zondag aan het werk', aldus Tjin-A-Tsoi. In zijn toespraak wees hij de aanwezigen op de koopkrachtdaling van 20 tot 30%, een instabiele Surinaamse dollar en de daling van de monetaire reserves. 'Het is een feit dat de omstandigheden negatief zijn veranderd om te kunnen ondernemen. 

De politicus wil zich in zijn tweede termijn als volksvertegenwoordiger onder meer inzetten voor de bestrijding van de toegenomen verruwde criminaliteit. Dit wil hij door uitbreiding van strategische politieposten en het zichtbaarder maken van de politie in de woonwijken. Criminaliteit kan afnemen door werkgelegenheid te creëren, stelt hij. Hij gaat ook voor integratie bevordering, door het invoeren van een inburgeringsplicht bij het aanvragen van de Surinaamse nationaliteit en gerichte overheidsvoorlichting naar de doelgroep. Verder denkt hij aan Nederlandse en Sranan taalles en het maken van immigratiebeleid. 'Wij hebben deze regering vanaf 2010 gevraagd een immigratiebeleid te presenteren en het is slechts bij het benoemen van een commissie gebleven.'

De DNA-kandidaat zegt niets te beloven. 'Afhankelijk van de verkiezingsuitslag, kun je meer of minder betekenen voor deze groep, die deel uitmaakt van de Surinaamse bevolking.'

'Tweede Kamer had in 1997 minister Van Mierlo moeten wegsturen om Bouterse'

Van Mierlo had moeten aftreden in 1997....
Oud-voorzitter college procureurs-generaal: Van Mierlo verhinderde arrestatie Bouterse in Brazilië

Docters van Leeuwen werd bedreigd uit drugsmilieu

De Tweede Kamer had in 1997 minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo tot aftreden moeten dwingen, omdat hij destijds op oneigenlijke gronden verhinderde dat de huidige Surinaamse president Desi Bouterse in Brazilië kon worden gearresteerd wegens grootschalige handel in cocaïne. Dat zegt Arthur Docters van Leeuwen, toentertijd de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, morgenavond in het tv-programma Andere Tijden

Het is voor het eerst dat de voormalige voorzitter van het college van procureurs-generaal zich op dergelijke manier uitspreekt over de mislukte justitiële pogingen van Nederland om Bouterse achter de cel te krijgen wegens drugshandel, aldus het NRC vandaag, maandag 18 mei 2015.Andere Tijden reconstrueert de zomer van 1997 toen de door Justitie in gang gezette arrestatie van Bouterse in Brazilië op het allerlaatste moment werd verhinderd door Van Mierlo. De ingreep leidde bijna tot de val van het kabinet-Kok I.

Van Mierlo liet in 1997 zijn collega Winnie Sorgdrager (Justitie) vanaf zijn vakantieadres telefonisch weten dat hij de Nederlandse ambassade geen toestemming zou geven om via een klaarliggend arrestatieverzoek de Brazilianen om aanhouding van Bouterse te vragen. Toen de interventie van Van Mierlo destijds via het NRC uitlekte zei hij, dat hij had ingegrepen, omdat hij bang was geweest dat de Brazilianen Bouterse niet zouden hebben willen arresteren.

In februari 1997 voerde Sorgdrager op Trinidad vergeefs een geheim overleg met haar Surinaamse ambtgenoot over het strafrechtelijk onderzoek naar Bouterse. Overigens dook hij een jaar later op op Trinidad en werd ook toen niet gearresteerd.

Docters van Leeuwen, die zegt dat hij destijds extra moest worden beveiligd wegens bedreigingen uit het drugsmilieu, verklaart dat de Braziliaanse ambassade in 1997 het OM had laten weten dat het buurland van Suriname wel degelijk bereid was geweest Bouterse te arresteren. Brazilië was Bouterse 'ook zat'.

Ook de toenmalige Defensieminister Joris Voorhoeve levert in het programma kritiek op Van Mierlo. 'Niet geschoten is altijd mis', is volgens Voorhoeve de handelwijze die van Van Mierlo had moeten kiezen. Alleen voormalig minister Jan Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) zegt begrip te hebben voor de overwegingen van Van Mierlo die in 2010 is overleden.

Desi Bouterse werd uiteindelijk bij verstek in Nederland in 2000 door het Haagse gerechtshof veroordeeld tot elf jaar cel wegens cocaïnehandel. Hij maakt een goede kans om na de Surinaamse parlementsverkiezingen van 25 mei aanstaande voor de tweede achtereenvolgende keer tot president van Suriname te worden gekozen.

NDP-voorzitter: 'Minister Amafo keert Kinderbijslag selectief uit'

Minister Amafo zou gelden Kinderbijslag anders uitgeven.....
SoZaVo zou geld voor Kinderbijslag anders besteden

Bouterse spreekt vandaag met Amafo en minister Rusland van Financiën
 

President Desi Bouterse is niet te spreken over de werkwijze van minister Alice Amafo (ABOP) van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Amafo zou gelden bestemd voor Kinderbijslag anders bsteden.  De minister van Financiën heeft sinds maart Srd 32 miljoen gestort voor het uitbetalen van Kinderbijslag, maar dit geld zou volgens Bouterse anders besteed zijn. Voor de tweede keer is geld gestort op de rekening van het ministerie, maar er wordt selectief Kinderbijslag uitbetaald.

Dit zei Bouterse gisteravond tijdens een NDP-bijeenkomst te Brownsweg in het district Brokopondo, aldus Starnieuws vanochtend, maandag 18 mei 2015. De toespraak van de voorzitter van de NDP werd rechtstreeks uitgezonden door de staatszenders STVS en SRS.

'Wij zijn niet in een donkere kamer bezig deze zaak te bespreken', zei Bouterse. Hij liet weten, dat in verschillende dorpen vrouwen boos op hem zijn. Zij hebben gezegd, dat ze niet gaan stemmen. Hij zei aanvankelijk er geen aandacht aan besteed te hebben, tot hij overal hetzelfde hoorde en begreep wat er aan de hand was.

De president zei, dat hij juist de Kinderbijslag van Srd 3 naar Srd 30 heeft opgetrokken. En daarna  naar Srd 50. Hij beweerde perplex te zijn te vernemen, dat minister Amafo het geld voor andere zaken heeft gebruikt.

Bouterse heeft NDP-kopstuk Dilip Sardjoe, die de vergadering ook bijwoonde, gevraagd om deze zaak uit te zoeken. Nadat het geld weer gestort is, zou de minister in enkele inheemse dorpen Kinderbijslag hebben laten uitbetalen. Maar het Boven-Surinamegebied is volgens de president hier en daar, ongeveer dertig per dorp, uitbetaald. Bouterse zei deze zaak niet te kunnen accepteren en heeft vandaag hierover al overleg met zowel Amafo als minister Andy Rusland van Financiën.