woensdag 20 mei 2015

Doekhie (NDP): 'Vrijdag sluiten we onze propaganda af en vieren we direct onze overwinning'

Slotmassameeting NDP-Nickerie verschoven van naar vrijdag

Geen toespraken op Willemsplein


‘Op vrijdag sluiten we onze NDP-propaganda feestelijk af op het Willemsplein (Volksplein) in Nieuw Nickerie en vieren we direct onze overwinning’, zegt Rashied Doekhie, NDP-Assembleelid tevens lijsttrekker van de NDP in Nickerie voor de verkiezingen, vandaag, woensdag 20 mei 2015, in het Dagblad Suriname. 

Geluiden dat de slotmassameeting, die op woensdag was gepland, niet doorgaat, typeert hij als een roddelpraatje dat door de tegenpartij wordt verkondigd. Volgens het Assembleelid is slechts de datum van vandaag verschoven naar vrijdag 22 mei, omdat woensdag een doordeweekse dag is en zo'n 4.000 jongeren van de NDP niet tot laat zouden kunnen opblijven om te feesten. ‘Woensdag is mindri-wiki, dus hebben we besloten om het op vrijdag te houden.’

Doekhie laat weten, dat er vrijdag geen toespraken worden gehouden. ‘We blijven niet met dat ouderwets ding, we hebben al genoeg gesproken en bewezen.’ Volgens Doekhie zijn er al genoeg wijkmeetingen gehouden om kracht te tonen.

De officiële opening van het Willemplein vindt ook komende vrijdag plaats. Er staat een beachvolleybaltoernooi op de agenda met spelers uit Suriname en Brazilië. Doekhie stelt, dat de activiteiten die vrijdag gehouden worden, meer onder de noemer van een ‘milan’ geplaatst kunnen worden. ‘Het wordt sport, spel en feesten. Net hoe Obama dat doet.’

Doekhie vertelt dat het feest zich zaterdag zal verplaatsen naar het NDP-partijcentrum in Nickerie. Daar zullen er wel toespraken gehouden worden. Alle ressorten uit Nickerie komen hier bij elkaar.

De NDP'er zegt verder, dat besloten is om niet af te reizen naar het NDP-partijcentrum Ocer in Paramaribo om de slotmassameeting van de NDP bij te wonen. ‘Het heeft geen zin om te gaan, toch zal Ocer geen plaats hebben voor ons.’

'Uitspraak president Bouterse is betreurenswaardig op zo'n politiek niveau'

Politicoloog Hans Breeveld kritisch inzake opmerkingen Bouterse over minister Amafo

'Zijn gedrag is afkeurenswaardig'


‘Bij elke uitspraak die je in zo'n hoge positie doet, moet er hoor en wederhoor zijn geweest’, zegt politicoloog Hans Breeveld vandaag, woensdag 20 mei 2015, in het Dagblad Suriname, in reactie op uitspraken van president tevens voorzitter van de NDP Desi Bouterse over het gerucht van de niet uitbetaalde Kinderbijslag door minister Alice Amafo. 

‘Zo'n uitspraak is nooit voor het publiek bedoeld. Het zegt meer over jou dan over een minister. Want als men daar bevestigt dat zaken voor een ander doel zijn aangewend, dan zou je moeten verifiëren en op basis van artikel 110 lid 1 van de Grondwet de minister met ontslag moeten sturen. Die bevoegdheid heeft de president. Er zijn veel ministers geweest die zonder een reden met ontslag zijn gestuurd. Nu had je een reden en de minister wordt niet ontslagen. Dit is omgekeerd, de wereld op zijn kop. Het is betreurenswaardig op zo'n politiek niveau’, stelt Breeveld.

Breeveld vindt, dat een zaak van zo'n ernst niet publiekelijk, maar met de minister zelf moest worden besproken.

‘Dit is gewoon het bekladden van mensen, geen goed voorbeeld van hoe we met mekaar omgaan in dit land. Voor het instituut van de president is dit gedrag ook afkeurenswaardig. De president moet ons niet opzadelen met deze uitspraken, maar handelen. Niemand mag op geruchten afgaan, en zeker een president niet. Een president die zoveel mensen om zich heen heeft om hem te informeren. De best geïnformeerde persoon zou de president moeten zijn’, aldus Breeveld.

De minister heeft op basis van cijfers laten zien dat 85% van de Linderbijslaguitbetalingen, ook in het binnenland, met name in het Boven-Surinamegebied, reeds hebben plaatsgevonden. Dat is ongeveer Ses 23 miljoen van het beschikbare bedrag van circa Srd 28.800.000. Bouterse had het over Srd 32 miljoen. Wat nu het exact bedrag moet zijn is, aldus het Dagblad Suriname, nog steeds een mysterie.

Nieuwe commissie moet FISO grondig tegen het licht houden

Commissievoorzitter Stijnberg. (Bron foto: BiZa)
Functie Informatie Systeem Overheid wordt geëvalueerd door speciale commissie BiZa


Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft gisteren, dinsdag 19 mei 2015, naast de commissie Herziening Ambtenaren Pensioenwet ook een commissie geïnstalleerd die het Functie Informatiesysteem Overheid (FISO) moet gaan evalueren, onder voorzitterschap van Charlo Stijnberg. Dit laat BiZa vandaag weten in een uitgebracht persbericht.

Alle ministeries zijn aangeschreven om een lijst te maken van de gesignaleerde knelpunten in het systeem. De commissie zal ook komen met aanbevelingen en bevindingen.

Het FISO-systeem werd in maart 2009 ingevoerd als vervanging van het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit. Het nieuw systeem moest zorgen voor rechtvaardige bezoldigingsverhoudingen binnen en tussen de verschillende beroepsgroepen alsook bij de administratieve en technische en algemene functies binnen de overheid.

Leilis vindt dat FISO een aantal concrete zaken heeft opgeleverd. Hij noemt een functiebeschrijvings- en functiewaarderingsmethode, een nieuwe bezoldigingsstructuur, een concept regelgeving voor het beschrijven en waarderen van functies. Zo is er ook een concept regelgeving geproduceerd voor het maken van bezwaar en een concept bijstelling van de Personeelswet waarin bepaalde noodzakelijke FISO-elementen ter waarborging van het systeem zijn verwerkt.

De inpassing van de landsdienaren is in een vrij woelig proces gerealiseerd, zegt minister Leilis. Het ontbreken van functiebenamingen in beschikkingen of resoluties van landsdienaren hebben daarbij voor de meeste problemen gezorgd. Op twee momenten zijn er tussen december 2010 en januari 2011 registraties geweest van landsdienaren die nog geen FISO-inpassing hadden ontvangen. De bewindsman geeft aan dat daarmee niet alle problemen zijn verholpen.

Commissievoorzitter Stijnberg stelt dat er veel gedaan moet worden om de FISO-problemen uit de wereld te helpen. 'Het heeft voor arbeidsonrust gezorgd, omdat mensen niet wisten wat hun verdere positie is.'

De overige commissieleden zijn Ronald Hooghart (CLO), Dorothy Telting (CLO), Mariska Risseeuw (CLO), Sandya Khedoe (Financiën), Joyce Roseval (Onderwijs), Romeo Chin A Loi (COL), Jeffrey Joemmanbaks (BiZa), Jules Richaards (BiZa) en Maya Srihar Doobe (BiZa).

Rechter Curaçao geeft geen oordeel over uitsluiting van vergadering van Statenlid Schotte door de Voorzitter van de Staten

Rechter verklaart zich onbevoegd

Boersema Advocaten: 'Vonnis roept vraag op of nagedacht moet worden over instelling van een Constitutioneel Hof'


In de door Statenlid Gerrit Schotte en de MFK tegen de voorzitter van de Staten van Curaçao  aanhangig gemaakte zaak over de vraag of Schotte terecht door de voorzitter is uitgesloten van de vergadering van de Staten van 17 april, die vandaag, woensdag 20 mei 2015, werd voortgezet, heeft de rechter zich onbevoegd verklaard. 

Hij baseert zich daarbij op de scheiding der machten. Daarnaast zijn Schotte en de MFK niet-ontvankelijk verklaard, omdat volgens de rechter de voorzitter van de Staten geen partij kan zijn in een civiele procedure. Dit laat Boersema Advocaten vandaag in een persbericht weten.

Dat betekent, dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de vraag of het besluit van de voorzitter over de uitsluiting van Schotte juist was of niet. Volgens het vonnis moet het oordeel daarover aan de Staten zelf worden overgelaten, die bijvoorbeeld altijd de benoeming van de voorzitter ongedaan kunnen maken.

Het betekent ook dat de rechter zich niet heeft willen uitspreken over de vraag of het recht op vertegenwoordiging van de kiezers in de Staten, zoals bijvoorbeeld gegarandeerd in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, door het besluit van de voorzitter niet onredelijk is beperkt.

Het vonnis roept de vraag op, aldus Boersema Advocaten, of niet des te meer zou moeten worden nagedacht over het instellen van een Constitutioneel Hof, dat wel een oordeel zou kunnen geven over vragen, zoals die in de door Schotte en de MFK aangespannen procedure aan de orde werden gesteld.

Statenleden Curaçao: Concept petroleumlandsverordening niet rijp voor behandeling

Wilsoe (PS): 'Wetsontwerp te ontransparant en houdt geen rekening met milieu'


De Centrale Commissie in de Staten van Curaçao vergaderde vanmorgen, woensdag 20 mei 2015, over het concept petroleumlandsverordening. Vanuit zowel de oppositie als de coalitie kwamen kritische geluiden. Het concept dat nu op tafel ligt is volgens hen niet rijp voor behandeling, aldus schrijft de Amigoe.
 
Volgens Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van Pueblo Soberano (PS) is de wet te belangrijk om in deze vorm gepresenteerd te worden. 'We moeten de wet eerst in onze eigen kring uitspitten voordat we ermee naar een Centrale Commissie gaan of in het openbaar behandelen', aldus Wilsoe. Volgens het Statenlid is het wetsontwerp niet in het voordeel van de bevolking. Het zou te ontransparant zijn en houdt geen rekening met het milieu.

Volgens onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang moet met de drie P’s, People, Profit en Planet, rekening worden gehouden. Winst moet volgens dit principe hand in hand lopen met mensen en de planeet. 'Dat moet de visie zijn, maar er is geen visie', zegt Leeflang.

Ze maakte een vergelijking met de Shell. De Raad van Advies constateerde dat met dit ontwerp de overheidsvennootschap die belast wordt met de uitvoering van de wet, grote speelruimte krijgt voor onderhandelingen en onderzoek naar petroleumwinning. Deze grote speelruimte had de Koninklijke Shell, aldus Leeflang.

Volgens de MFK-fractie kan de wet niet door de beugel. Onder het kabinet-Schotte kwam er ook een wetsontwerp voor het boren naar petroleum in het zeegebied van Curaçao tot stand. Volgens MFK-fractieleider en oud-premier Gerrit Schotte toont het huidige wetsontwerp mankementen. Zo heeft de huidige regering de oprichting van een Energieraad, die bindend advies geeft, genegeerd. In plaats daarvan moet de minister met de portefeuille Energiezaken overeenstemming bereiken met de Raad van Ministers en de vaste commissie van Energiezaken binnen een bepaald tijdsbestek inlichten over overeenkomsten en wijzigingen.

PAIS-leider Alex Rosaria wees erop dat er geen vaste commissie voor ‘Energiezaken’ bestaat. Bovendien is de macht van een vaste commissie volgens Schotte beperkt.

Minister Plasterk: Curaçao en Aruba moeten zelf ferry tussen eilanden tot stand brengen

'We willen bijstaan met expertise, maar niet voortouw nemen'


Met name Curaçao en Aruba zullen tijd en energie moeten steken in de totstandkoming van een ferry tussen de Benedenwindse eilanden. Maar, Nederland wil wel helpen bij een doorberekening van de kosten, zei minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties vandaag, woensdag 20 mei 2015, aldus de Amigoe.
 
De ferry kwam aan de orde tijdens een debat over de Koninkrijksconferentie in juni. Het PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar vindt dat Nederland een actievere rol kan spelen op dit gebied.

Plasterk antwoordde dat het in principe een particulier initiatief is en Curaçao en Aruba in principe de belangrijkste belanghebbenden zijn. 'Samen zijn die twee landen twintig keer zo groot als het kleine stukje Nederland dat daar ligt', aldus de minister, doelend op Bonaire. 'We willen wel bijstaan met expertise, maar niet het voortouw hierin nemen.'

Van Laar vindt die rol te beperkt. 'In Europa zijn ook tal van bootverbindingen van particulieren, maar omdat we die verbindingen belangrijk vinden, lopen die wel via aanbestedingen van de overheid. Ik ben bang dat dit blijft hangen in plannenmakerij.'

 Plasterk beloofde, dat hij het onderwerp ter sprake brengt tijdens de Koninkrijksconferentie. 'We zullen alle zeilen bijzetten om die boot aan het varen te krijgen en helpen als er doorberekeningen van de kosten moeten worden gedaan.'

Nieuwe overheidscommissie moet ordening brengen in Ambtenaren Pensioenstelsel

Leilis overhandigt stukken aan commissievoorzitter Eenig (Bron foto: BiZa)
BiZa-minister Leilis installeert Commissie Herziening Ambtenaren Pensioenwet


De overheid heeft een commissie in het leven geroepen om regels en ordening te brengen in het Ambtenaren Pensioenstelsel. Hiervoor heeft minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (BiZa)gisteren, dinsdag 19 mei 2015, de Commissie Herziening Ambtenaren Pensioenwet geïnstalleerd.

De commissie bestaat uit Zara Eenig van het ministerie, Srihar Doobe en Shanti Kowlesar, Robor Levens van de bond Gepensioneerden uit Overheidsdienst, Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienaren Organisaties met Dorothy Telting, Lesley Cronie en R. Linus, Andrew Lo A Njoe van het Pensioenfonds en Ingrid van de Weerd van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Minister Leilis stelt dat de organisatie en de functionering van het huidige Ambtenaren Pensioenstelsel niet meer passen binnen de normering van deze tijd. De Ambtenaren Pensioenwet is in 1972 ingevoerd.

Voordat hij minister werd, heeft hij veel onderzoek verricht naar het stelsel. Hij wil in zijn huidige positie het nodige doen om de modernisering van het stelsel op gang te brengen.

Als directeur en onderdirecteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, is hij ook betrokken geweest bij besprekingen met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in Nederland (ABP) om de modernisering van het stelsel op gang te brengen.

MinOV heet nu officieel ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Raad van Ministers heeft naamswijziging 27 maart goedgekeurd


Op het terrein van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) is vandaag, woensdag 20 mei 2015, met de onthulling van een naambord de nieuwe naam van het ministerie officieel bekendgemaakt. MinOV heet voortaan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

Het Staatsbesluit werd op 27 maart goedgekeurd door de Raad van Ministers.Volgens minister Ashwin Adhin dekt de nieuwe naam de lading. Er zijn ook onderdirectoraten toegevoegd en er is een nieuw logo ontwikkeld.

'De voorbereiding heeft een jaar geduurd, maar het is nu zo ver dat middels dit ministerie en haar onderdirectoraten gezorgd zal worden voor verdere duurzame ontwikkeling.'

De bewindsman sprak van een bijzondere dag. Het gaat om 31 projecten die het ministerie uitvoert en het organogram dekt de hele lading van al de projecten.

De naam onderwijs is heel belangrijk en in het verlengde hiervan gaf de bewindsman aan, dat wetenschap helemaal niet weg te denken valt, omdat men door middel daarvan opzoek gaat naar de waarheid.

'Deze zoektocht is wel een korte, omdat men gewoon kan Googelen. Dit brengt met zich mee, dat de nieuwsgierigheid steeds meer afneemt. Het gevaar is dat de drang naar zoektocht minder wordt bij jongeren', aldus de minister, terwijl nieuwsgierigheid het onthoudingsvermogen verbreedt. Dit is de reden waarom ‘wetenschap’ is geherintroduceerd in de naam van het ministerie.

De plaats van cultuur is volgens Adhin duidelijk. 'We leven in een culturele gemeenschap waarbij de Staat dienstbaar is aan de natie. Wat we samen hebben opgebouwd moet niet gebroken worden door de politiekvoering. Dit is reden genoeg om over te gaan tot cultuurbehoud.'

Suriname 'natio' verliest in Almere met 3-2 van Curaçao

(Bron foto's: Omroep Flevoland)
Curaçao en Suriname dromen over deelname aan WK in Rusland


Curaçao heeft vanavond, woensdag 20 mei 2015, Nederlandse tijd, in een uitverkocht stadion van Almere City in Almere de vriendschappelijke interland tegen Suriname met 3-2 gewonnen. De aantrekkelijke wedstrijd werd in Suriname live op televisie uitgezonden.

Curaçao kwam na 20 minuten op voorsprong door Pepito Merencia. Vlak voor rust tekende Nigel Hasselbaink voor de gelijkmaker voor Suriname. In de tweede helft kwam Curaçao op een 3-1 voorsprong in Almere. Prince Rajcomar en Jason Wall scoorden voor de ploeg van Patrick Kluivert. In de slotfase bepaalde Genaro Snijders de eindstand op 3-2.

Zo'n 2.500 toeschouwers, het dubbele aantal van wat komt kijken als Almere City voetbalt, genoten luidkeels van de ontmoeting. Heel stiekem droomden ze een beetje over het WK, zo schrijft de Telegraaf.

Curaçao en Suriname willen dolgraag ooit op een WK uitkomen, het liefst over drie jaar al in Rusland. Maar je kwalificeert je niet zomaar voor een mondiale eindronde, zeker niet als je vooral gebruik moet maken van voetballers die nog binnen de landsgrenzen actief zijn. Daarom willen beide landen op de Europese, lees Nederlandse, toer gaan.

Niemand minder dan Patrick Kluivert leidt het team van Curaçao. Dean Gorré heeft Suriname onder zijn hoede. Beide bondscoaches hebben zo hun eigen problemen. Kluivert zag zijn ploeg onlangs met veel pijn en moeite de eerste horde richting het WK nemen door een moeizame zege over twee wedstrijden op Montserrat.

De voormalige topspits koos voor spelers als Daryl Lachman (FC Twente), Charlton Vicento (Willem II), Felitciano Zschusschen (NAC Breda) en Papito Merencia (ADO Den Haag). Maar het liefst stelt hij zo snel mogelijk Vurnon Anita (Newcastle United), Leandro Bacuna (Aston Villa) en doelman Eloy Room van Vitesse op.

'De jongens willen graag', zei hij voor het duel met Curaçao. 'Maar Anita heeft al een keer voor Oranje gespeeld. Daarvoor moeten we dingen regelen. En je hebt ook altijd te maken met verzekeringen en zo.' Volgende maand al wacht een ontmoeting met Cuba in de WK-kwalificatie.
'Een voetballende ploeg die we moeten kunnen hebben', hoopt Kluivert.

Gorré was met Suriname vrijgeloot voor de eerste ronde van de WK-kwalificatie. Hij staat nu voor een dubbele ontmoeting met Nicaragua.

Voor die twee duels staat Gorré voor een heuse finale als de nieuwe regering van Suriname moet beslissen of het een wet aanpast. Als een van de weinige landen in de wereld mag de nationale voetbalploeg van Suriname geen gebruik maken van spelers met een dubbele nationaliteit.

Omdat het een officieuze interland betrof, koos Gorré tegen Curaçao voor voetballers als Gianni Zuiverloon, Milano Koenders, Roland Alberg en anders spelers van Surinaamse afkomst die in het Nederlandse profvoetbal actief zijn.

'Maar, als er niets gaat veranderen dan mag dat dus niet tegen Nicaragua. Jongens als Ryan Babel, Urby Emanuelson willen ook graag. Met hen worden we helemaal een stuk sterker.'

(Ex-)notarissen Curaçao dragen geïncasseerde overdrachtsbelasting niet af aan overheid

Statenleden willen civiele actie tegen (ex-)notarissen


Alles lijkt erop te wijzen, dat zo'n zes (ex-)notarissen op Curaçao nog niet uit eigen beweging zijn overgegaan tot betaling van de door hen in het verleden wel geïncasseerde maar nooit aan de overheid afgedragen overdrachtsbelasting. Het gaat om ten minste 2,8 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld uit een periode waarvan de aktes door het Land zijn kwijtgeraakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 20 mei 2015.

Vanuit de Staten klinkt de vraag of het niet tijd wordt voor civiele actie. Dit blijkt uit vragen van de fractie van regeringspartij PAIS aan minister José Jardim van Financiën, die op eerdere Statenvragen hierover in maart 2015 antwoordde dat ‘impliciet de opdracht is gegeven om deze gelden te innen’.

Of de (ex-)notarissen inmiddels zijn begonnen te betalen, blijft onduidelijk. Enkele van hen die zich beklaagden over krantenpublicaties onder andere, omdat zij geen weerwoord zouden hebben gekregen, willen onder geen beding ‘on the record’ iets zeggen en verwijzen voor commentaar naar de notariële vereniging, met de mededeling twee weken geleden dat de krant het ‘nog hoort’. De vereniging zwijgt ook.

Onlangs was slechts dit, aldus het Antilliaans Dagblad, het cryptische antwoord: 'Er is een wet door de Staten aangenomen waarin de procedure voor het regelen van deze kwestie is vastgelegd en de (ex-)notarissen die hiermee te maken hebben, handelen volgens deze wet. Voor verdere inlichtingen verwijs ik u naar de minister van Financiën en/of het ministerie van Justitie.'

Financiën stelt in een reactie, dat ‘de dossiers in behandeling zijn’ maar ‘nog niet betaalklaar zijn’.

Voor deze zich al decennia voortslepende kwestie is zelfs speciaal een nieuwe Landsverordening gemaakt en aangenomen, om de overdrachtsbelasting alsnog de schatkist in te laten stromen.

Statenlid en voorman van PAIS, Alex Rosaria, vraagt de bewindsman hoe lang de regering nog van plan is te wachten en wat de regering doet om de belastinggelden alsnog van de voornamelijk voormalige notarissen in te vorderen. Het gaat allemaal over in het verleden bij en door de belastingdienst zoekgeraakte aktes. De nieuwe, speciaal daarvoor opgestelde, wet maakt het mogelijk dat een ministeriële beschikking de plaats inneemt van de originele verloren gegane akte, waardoor de overdrachtsbelasting betaald kan worden. Zo’n ministeriële beschikking is echter alleen zinvol als er een belang is bij de originele akte. De betreffende notarissen, die de beschikkingen moeten vragen, hebben er zelf geen direct belang bij.

Laatste verdachte in Curaçaose 'mondkapjes' Dubnium-zaak vrij

Drie verdachten in zaak op vrije voeten

Openbaar Ministerie sluit meer aanhoudingen niet uitDe laatste verdachte die vastzat in de mondkapjeszaak ‘Dubnium’ op Curaçao is vrijgelaten in afwachting van het proces dat volgt. De zaak gaat over de bestelling van mondkapjes door het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BVZ). Die mondkapjes zijn wel betaald, maar nooit geleverd.

Het BZV ging daarmee voor een slordige 365.000 gulden het schip in. 

De woordvoerder van het Openbaar Ministerie, Norman Serphos, heeft berichten in de media vandaag, woensdag 20 mei 2015, bevestigd dat de voormalige echtgenoot van Statenlid Jacintha Constancia als laatste van in totaal drie verdachten op vrije voeten is gesteld. Dat gebeurde in de afgelopen week, aldus bericht Paradise FM.

De drie blijven verdacht in de oplichtingszaak. Meer aanhoudingen worden door het Openbaar Ministerie niet uitgesloten.

Nederland stuurt 74 brilkaaimannen terug naar Guyana

Dieren deel zending in december 2013 naar OekraïneDe zogenoemde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft begin deze mei 74 brilkaaimannen teruggestuurd naar Guyana. De dieren maakten deel uit van een zending van 200 stuks met bestemming Oekraïne. Dat bericht de RVO vandaag, woensdag 20 mei 2015, in een persbericht.

De zending werd in december 2013 tijdens een tussenlanding op Schiphol onderschept, omdat het transport niet volgens de richtlijnen van IATA (International Air Transport Association) werd uitgevoerd. Op dat moment waren al 48 dieren overleden.

De brilkaaimannen zijn in de tussentijd bij een gespecialiseerde opvang ondergebracht en verzorgd, Reptielenzoo Iguana in Vlissingen. Vanwege hun slechte conditie zijn er ondanks goede zorg nog 98 doodgegaan. Door onderkoeling hadden de dieren inwendige schade aan organen en door zuurstofgebrek hadden ze hersenschade. De opgeknapte 74 dieren verblijven inmiddels in een opvangcentrum in Guyana.

Basis voor het optreden van de RVO vormde de 'Wet Dieren' waarin eisen worden gesteld aan het houden en het vervoeren van dieren. Deze wet waakt over het welzijn van dieren. De RVO handhaaft de 'Wet Dieren' in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

'Televisiedebatten en Indianenverhalen' - mr. dr. W.R.W. Donner
Lichtblauwe, buitenlandse, inkt bij verkiezingen maandag 25 mei

Kiezer moet een pink in lichtblauwe inkt dopen om 2e keer stemmen te voorkomen


Bij de verkiezingen van komende maandag zal lichtblauwe inkt worden gebruikt. Arun Hardien, lid van het Managementteam Verkiezingen 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt vandaag, woensdag 20 mei 2015, in de Ware Tijd, dat de verkiezingsautoriteiten hiervan officieel op de hoogte zijn gesteld. 

De kiezer steekt voordat hij gaat stemmen zijn pink in de inkt, om te voorkomen dat hij een tweede keer stemt. Hardien zegt dat er geen speciale reden is waarom er nu voor blauw is gekozen, anders dan dat bij elke verkiezing traditioneel een ander kleur inkt gebruikt wordt. Bij de verkiezingen van 2010 was de inkt roodbruin.

Het potlood waarmee het stembiljet gekleurd zal worden blijft rood, wat internationaal gangbaar is.

Hardien zegt verder, dat de inkt is gekocht bij een bedrijf in het buitenland dat gespecialiseerd is in verkiezingsmateriaal en dat de kleur niet alleen door het ministerie is bepaald. Er zijn diverse processen van advies doorlopen, waaronder de Onderraad Verkiezingen. De inkt is huidvriendelijk, veroorzaakt geen irritatie, maar is zodanig samengesteld dat het niet binnen 24 uur weggewassen kan worden.

'Het is niet lokaal gemaakt, omdat je een bepaalde verhouding nodig hebt. De inkt moet minimaal 24 uren aan je vinger blijven', zegt Adjai Moensi, directeur van Binnenlandse Zaken, vandaag op Starnieuws. 'Er is genoeg voor alle kiezers.'  De inkt is al gedistribueerd aan alle 623 stembureaus.

'Het voorbereiden van meer dan 800.000 stembiljetten ik ook al bijna rond', aldus Moensi toe. 'Aan het eind van de week pas zal bekend zijn hoeveel oproepingskaarten zijn afgegeven.'

Er wordt een procedure gevolgd voor het bepalen van de inkt, stelt Moensi. 'De kleur van de vorige verkiezing ga je sowieso niet gebruiken. Er worden voorstellen gedaan, de opties worden voorgelegd aan een beleidscommissie. Die geeft een advies. Dat gaat naar de Onderraad Verkiezingen. Daar wordt het besluit genomen. Daarna vindt de bestelling plaats in het buitenland.'

Uit welk land de inkt gehaald is wil Moensi niet bekendmaken.

19-Jarige ontuchtverdachte op vrije voeten gesteld

Verdachte zou serieuze relatie hebben gehad met 13-jarig meisje...


De 19-jarige D.R., die ruim drie maanden geleden in verzekering werd gesteld op verdenking van ontucht met een meisje (1), is op vrije voeten gesteld. De rechter heeft gisteren een verzoek daartoe van advocaat Raoul Lobo ingewilligd, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 20 mei 2015.

Volgens de rechter is er geen sprake van ontucht en blijkt op basis van de politieverklaring, dat de twee daadwerkelijk een liefdesverhouding hadden.

De Officier van Justitie had de rechter gevraagd het verzoek van de advocaat af te wijzen. Ze zei, dat meisjes tot en met hun zestiende jaar bij wet beschermd worden en dat dus ook dit 13-jarige slachtoffer die bescherming moet krijgen.

Lobo wierp daarentegen op, dat zijn cliënt geenszins beschuldigd kan worden van ontucht, omdat het in deze zaak gaat om twee tieners die een serieuze relatie met elkaar hadden. Hij vindt verder ook, dat er sprake is geweest van een onbezonnen actie. Het  meisje heeft volgens hem inmiddels een andere vriend en is vaak van huis weggelopen.

De rechter wil op 16 juni het slachtoffer en haar moeder horen.

'President Bouterse schendt eigen gedragscode'

'President doet niet wat hij zegt en zegt niet wat hij doet'


Enkele dagen geleden heeft de president van de republiek zware en persoonlijke beschuldigingen geuit aan het adres van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Nu blijkt dat de president eerst zijn verregaande beschuldigingen heeft geuit en pas daarna op onderzoek is uitgegaan. Door zijn uitspraken heeft hij de minister en de integriteit van Suriname behoorlijke schade aangedaan. Wat zijn hiervan nu de consequenties?

Enkele maanden geleden heeft dezelfde president, toen bleek dat de verkiezingscampagnes heel persoonlijk werden, de politieke partijen opgeroepen om zich aan een gedragscode te houden. De kenmerken van de gedragscode die hij toen noemde waren onder andere gebaseerd op respect voor elkaar, het stopzetten van vuilsmijterij op politieke podia en een goed voorbeeld moeten zijn voor de samenleving in het belang van de Surinaamse staat.

Helaas blijkt weer dat de president niet doet wat hij zegt en niet zegt wat hij doet.

Wij bevelen u aan om goed nota te nemen van de gedragscode die door mij in de media is gepresenteerd en ook op mijn Facebook-account staat. Deze gedragscode heeft niet alleen betrekking op het traject van de verkiezingen, maar heeft vooral betrekking op het gedrag van bestuurders nadat zij zijn gekozen of zijn benoemd.

Overal ter wereld hebben de grotere bedrijven ook gedragscodes, die het gedrag van de bestuurders en de medewerkers meetbaar maakt. Ik acht het van belang dat de huidige en de aankomende generaties deelgenoot worden van deze belangrijke cultuur en hierdoor ook gelijk aansluiting krijgen met de rest van de wereld.

John van Coblijn

Drieling ziet levenslicht in Academisch Ziekenhuis Paramaribo

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Floyd N'kele, Lloyd Quinley en Lily Afielle 7 weken te vroeg ter wereld


In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is de jongste drieling van Suriname woensdag 13 mei 2015 ter wereld gekomen. Het gaat om Floyd N'kele, Lloyd Quinley en Lily Afielle Lienga, twee jongens en een meisje. 'Het is onze eerste drieling van 2015', aldus het AZP gisteren in een persbericht, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 20 mei 2015. 

'Hiermee heb ik nu acht kinderen. Vijf dochters en drie zonen', zegt de 39-jarige vader Hendrik Lienga. De kinderen zijn rond drie uur 's middags geboren.

'De baby's zijn zeven weken te vroeg geboren. Vanwege de risico's hiermee zijn ze door drie artsen van de Academic Pediatric Center opgevangen', zo is te lezen in het AZP-persbericht. Daarna zijn ze de afgelopen week elk in couveuses geplaatst.

Een van de jongens is gisteren met moeder Metia Linga (34) naar huis gestuurd.

'Mijn vrouw en de kinderen maken het goed. Zij heeft alleen nog aardig wat pijn', zegt vader Lienga. Het gezin is bezig met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) om de sociale steun te krijgen die de overheid standaard verstrekt aan gezinnen met drielingen.
Afhankelijk van de behoeften van het gezin kan dat financiële steun of een sociale woning zijn. Volgens Lienga is de nood hoog, omdat hij behoefte heeft aan een betere woning en een vaste baan.

NDP-voorzitter tijdens massameeting in Coronie zichtbaar blij met nieuwe jonge NDP-ster Silvana Afonsoewa

(Bron foto's: beeld STVS televisie)
Bouterse houdt zijn bekende verkiezingsretoriek op Coroniaans podium

Minister Parmessar: 'Er wordt flink gesaboteerd en ik verwacht komende dagen meer sabotage en leugens'


'Het gaat goed in het land.' Dat waren de openingswoorden van de speech van NDP-voorzitter en president Desi Bouterse gisteravond tijdens een zogenoemde massameeting van zijn partij in het district Coronie. De bijeenkomst werd rechtstreeks uitgezonden door de staatszender STVS. Bouterse hield zijn bekende verkiezingsretoriek, sprak uit het hoofd en zei onder meer dat Suriname goede ratings heeft gekregen van volgens hem gerenommeerde buitenlandse ratingbureaus.

Bouterse zei zich af te vragen waarom mensen die vijftien jaar aan de macht waren, de durf opbrengen om te zeggen dat ze weer willen komen. De president stelde natuurlijk voor de zoveelste keer op een politiek toneel, dat tal van projecten zijn gerealiseerd tijdens zijn regeerperiode en dat investeringen zijn gedaan in onder andere de goud- en olie-industrie. De sociale projecten zijn uitgevoerd om het volk tegemoet te komen en er is ook geïnvesteerd in het onderwijs, aldus de NDP-voorman.

Volgens de NDP-voorzitter zijn het kwaadwilligen die vertellen dat het niet goed gaat met het land, omdat ze geen issues hebben. 'Het is kwaadsprekerij om mensen zand in de ogen te strooien', stelde hij. Bouterse voerde aan dat ruim 100 miljoen Amerikaanse dollar is toegevoegd aan de monetaire reserve. Hij is benieuwd naar de reacties van critici die zullen vragen waar dat geld vandaan komt. Verder zei Bouterse, dat de NDP de enige partij is die een programma heeft waarin duidelijk aangegeven staat, wat de economische doelen zijn en hoe het programma gefinancierd zal worden.

Bouterse liet de aanwezigen weten, dat er veel jongeren zijn in de NDP die naar voren zijn geschoven en heel goede boodschappen hebben. Om te tonen dat jongeren een bijzondere plaats innemen binnen de NDP, overhandigde Bouterse de microfoon aan de 25-jarige kandidate in Paramaribo voor De Nationale Assemblee, Silvana Afonsoewa, om als laatste spreker op te treden.

Afonsoewa legde het publiek uit dat deze regering veel heeft gedaan. Zij verwees naar het Assembleelid Remi Tarnadi, die lijsttrekker is in het district, die eerder op de avond had opgesomd hoeveel zaken gerealiseerd zijn voor Coronie alleen. Gisteren zijn ook grondpapieren uitgereikt, onder andere ook aan jongeren, door minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. Een mini kunstgrasveld is in gebruik genomen.

Afonsoewa legde de Coronianen uit, dat de NDP de ruggensteun zal zijn voor de lokale bevolking om de ontwikkeling van het district ter hand te nemen. Zij is ervan overtuigd dat Tarnadi en Joan Wielzen beiden maandag worden gekozen.

De ministers Rabin Parmessar (Openbare Werken) en Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, hadden voor Afonsoewa ook spreektijd gekregen. Zij stelden onder andere, dat er continu gewerkt is in de afgelopen vijf jaar om de noden van de bevolking te verlichten. Relyveld zei dat hij zich er enorm aan ergert dat mensen die vijftien jaar de kans hadden om te werken voor de bevolking, nu komen zeggen dat de regering niks heeft gedaan. Hij keek tegen een achterstand van 40.000 grondaanvragen aan toen hij bewindsman werd. Verder beweerde hij, dat het volk voor de gek wordt gehouden.

Parmessar deelde mee dat er flink gesaboteerd wordt. Een pompgemaal in Albina is onklaar gemaakt, waardoor de omgeving onder water is gelopen. Hij verwacht de komende dagen nog meer sabotage en er zullen leugens worden verteld om NDP'ers in een kwaad daglicht te stellen.

Officieuze verkiezingsresultaten worden 25 mei vanaf elf uur 's avonds verwacht

Binnenlandse Zaken voorziet media van informatie over aantal uitgebrachte stemmen


De officieuze verkiezingsresultaten worden 25 mei vanaf elf uur 's avonds verwacht op 25 mei. De bevolking zal die dag steeds op de hoogte gehouden worden over de stand van zaken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) gaat media in staat stellen om het aantal stemmen per district, per ressort, per politieke partij of combinatie, ‘real time’ door te spelen aan de bevolking. Mediabedrijven hebben met de verkiezingscommissie een onderhoud gehad over het systeem, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 20 mei 2015.

De formele verkiezingsuitslag zal door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) worden bekendgemaakt, zegt Adjai Moensi, directeur van Binnenlandse Zaken.

'Maar je moet een modus hebben om de gemeenschap op de hoogte te houden. De mensen willen weten hoe de zaken lopen met hun partij. Daarom doen wij dit.' CHS gaat ook de officiële zetelverdeling bekendmaken. Mediabedrijven krijgen de formule om het aantal gehaalde zetels per partij per district te berekenen.

De uitgebrachte stemmen worden handmatig geteld door het stembureau. Deze informatie wordt via een applicatie doorgestuurd naar Binnenlandse Zaken. Voor verificatie wordt een foto meegestuurd. Op plaatsen waar geen internetverbinding is, zal BiZa via sms'en gevoed worden. Er zijn andere manieren bedacht om de ‘sms informatie’ na te trekken aangezien er geen foto meegestuurd kan worden, aldus Moensi. Op het ministerie worden de gegevens gecontroleerd voordat deze in het systeem worden opgenomen. De media heeft via een applicatie toegang tot de informatie.

Het programma is door een Surinaams bedrijf ontwikkeld en uitvoerig getest. 'Het systeem is veilig en hacken heeft geen zin', beweert Djoemarlan Kasanmoesdiran, commissielid en ICT-specialist.

Kiesgerechtigden kunnen van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds hun stem uitbrengen. Daarna wordt er een uur gerust, waarna de 623 stembureaus beginnen met het tellen van de stemmen. Daar hebben de stembureaus drie uren voor nodig, stelt Moensi.

De Congreshal aan het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo zal als informatiecentrum dienen.

Voorzitter OKB: 'Als partij wantrouwen heeft, moet ik dat serieus nemen'

Kiesbureau onderzoekt computerprogramma Centraal Hoofdstembureau

V7 gaat met eigen computerprogramma uitslagen stembureaus verwerken...


Het Onafhankelijke Kiesbureau (OKB) is een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van een computerprogramma dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) gebruikt om de verkiezingsuitslag vast te stellen. Dat zegt Jennifer Van Dijk-Silos vandaag, woensdag 20 mei 2015, in de Ware Tijd. 

Aanleiding hiervoor is de brief die V7 afgelopen maandag hierover heeft gestuurd aan het OKB. De partij zegt over informatie te beschikken waaruit zou moeten blijken, dat de door het CHS gebruikte software makkelijk te manipuleren is.

'Als een politieke partij wantrouwen heeft over de gang van zaken, moet ik dat serieus nemen. Zonder dat ik zeg dat er wat aan de hand is, is het belangrijk dat het wantrouwen wordt weggenomen. Het OKB neemt elke klacht serieus', aldus de OKB-voorzitter.

Inmiddels heeft Van Dijk-Silos vernomen, dat het CHS morgen een demonstratie verzorgt van het systeem. Hiervoor zullen alle organisaties en partijen die bij de verkiezingen op 25 mei betrokken uitgenodigd worden. Van Dijk-Silos zal ook aanwezig zijn, vergezeld van een ICT-deskundige.

De OKB-voorzitter heeft V7 gevraagd om de informatie die zij zegt te hebben over de te manipuleren software aan het OKB over te dragen. Dit is nog niet gebeurd, zegt V7-secretaris Mahinder Rathipal. 'We hebben hier met de V7-leiders over gesproken, maar om politiek-strategische redenen en om de bron van de informatie te beschermen doen we dat nog niet. We wachten eerst af wat voor informatie we van de tegenstander gaan krijgen. Als het dan nog nodig is, kunnen we het geven', aldus Rathipal.

V7 zal op 25 mei zelf ook de uitslagen van alle stembureaus verwerken en daarmee een onofficiële uitslag vaststellen. De kans dat het systeem van V7 gehackt wordt is zeer klein, zegt Rathipal. 'Als er mensen zijn die twijfelen aan ons systeem, nodig ik ze uit om te komen kijken'

Oefenwedstrijd Suriname-Curaçao in Almere uitverkocht

2.400 Beschikbare kaarten zijn verkocht


De oefenvoetbalwedstrijd Suriname - Curaçao die vanavond, woensdag 20 mei 2015, Nederlandse tijd, in Almere wordt gespeeld is volledig uitverkocht. De trainer van Curaçao is Patrick Kluivert. Dean Gorré is de coach van Suriname. De wedstrijd wordt vanmiddag vanaf half twee, Surinaamse tijd, door de Surinaamse staatszender STVS uitgezonden.

Volgens gastheer Almere City FC zijn alle 2.400 beschikbare kaarten weg en zal er vandaag bij het stadion dan ook geen avondkassa aanwezig zijn.

Met de wedstrijd van vanavond lopen de teams van Curaçao en Suriname alvast warm voor enkele WK-kwalificatieduels die volgende maand gespeeld worden.

Curaçao staat dan twee maal tegenover Cuba, terwijl Suriname twee keer Nicaragua treft.