vrijdag 22 mei 2015

'Ook Mens': LGTB Platform Suriname


Nieuw gebouw Viskeuringsinstituut te Bethesda in gebruik genomen

(Bron foto: LVV)
Viskeuringsinstituut VKI nu dichter bij producent


Het nieuwe gebouw van het Viskeurings- instituut (VKI) te Bethesda, Commewijne, is vandaag, vrijdag 22 mei 2015, officieel in gebruik genomen. Het instituut, dat belast is met het bewaken van de voedselveiligheid bij het produceren, verhandelen, importeren en exporteren van visserij- en aquacultuurproducten, was eerder gevestigd op het terrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Na een brand in 2010, vond in 2012 de eerstesteenlegging voor het nieuwe onderkomen plaats, aldus bericht LVV vandaag in een persbericht.

Bij de brand was een groot deel van documentatie en apparatuur voor het maken van laboratoriumanalyses verloren gegaan. De controle op visproducten werd toen aangepast voorgezet.

Door haar ligging is het instituut, met de keurmeesters, nu dichter bij de producent, aldus de afdeling Voorlichting van LVV. Voor minister Soeresh Algoe van LVV is dit belangrijk. Algoe wil dat de voedselveiligheid zowel nationaal als internationaal gegarandeerd is. Ook moet er meer gedaan worden aan productontwikkeling, meent hij.

Het VKI is de bevoegde autoriteit voor het waarborgen van de kwaliteit van visserijproducten conform de geldende wettelijke eisen vervat in de Viskeuringswet en haar uitvoeringsregelingen.

Te Bethesda zijn visproducenten en keurmeesters dichter bij elkaar. De visserij neemt ongeveer 30% van de productiewaarde van de agrarische sector voor zijn rekening. Jaarlijks wordt ongeveer 26.000 ton aan visproducten naar onder andere de Europese Unie, CARICOM-lidlanden en Japan geëxporteerd. Tienduizend ton is bestemd voor de lokale markt

DOE tekent Pro Suriname Akkoord

DOE-voorzitter Breeveld: 'DOE zal verschil uitmaken in nieuwe regering''De partij is aanstekelijk geweest'


De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) is met de samenleving een overeenkomst aangegaan. In theater Unique te Paramaribo werd vandaag, vrijdag 22 mei 2015, de Pro Suriname Akkoord getekend. DOE-voorzitter Carl Breeveld garandeert dat er aan de overeenkomst gewerkt zal worden. Benadrukt werd, dat dit niet hetzelfde ‘sociaal akkoord' is dat door de huidige regering onder leiding van Desi Bouterse wordt gepropageerd.

De partij doet mee in zes districten. De kandidaten zijn nagegaan wat de knelpunten zijn in hun district. Hoewel DOE niet meedoet in Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne zijn de problemen en aanbevelingen uit die districten ook meegenomen. Gebrek aan schoon drinkwater, onderwijs en onderwijsfaciliteiten, jeugdproblemen, sportaccommodaties, criminaliteit, faciliteiten voor mensen met een gebrek, de vuilnisbelt te Ornamibo, werkverschaffing, files op de routes van en naar het centrum en op de Wijdenboschbrug zijn enkele van de ‘issues’ waar gewerkt aan moet worden.

Breeveld is er van overtuigd, dat DOE een verschil zal uitmaken in de nieuwe regering.

'Als eenmansfractie hebben we bewezen dat je je stem kan laten horen en ook gehoord kan worden. We hebben niet zielig gedaan en hebben gedaan wat we moesten doen. DOE heeft niet een slachtofferrol vervuld met een enkele zetel. De partij is aanstekelijk geweest. We hebben issues aangekaart en op gehamerd. Issues die nu door zoveel partijen zijn overgenomen. Corruptiebestrijding is daar een van. Goed voorbeeld doet goed volgen.'

De partij wil in de nieuwe regeerperiode meer invloed gaan uitoefenen op het beleid.

'Wij willen niet langer aan de zijlijn blijven staan, we willen iets in de melk te brokkelen hebben. Als goede mensen die rechtvaardig zijn alsmaar stil blijven zitten geven we ruimte aan de slechten om maar hun gang te laten gaan. Dat willen wij niet, wij willen invloed” stelt Breeveld resoluut. Dit keer zullen er meer zetels gehaald worden geeft Breeveld aan. In 2005 had de partij in combinatie met UPS aan de verkiezingen meegedaan. Toen waren er 10.000 stemmen gehaald. In 2010 is de partij alleen de verkiezingen ingegaan en heeft 12.000 stemmen gehaald. Dat heeft slechts een zetel opgeleverd. Dat komt door het kiesstelsel. Dat is ook een van de kiesregelingen die DOE herzien wil.'

Minister Koenders 'praat' Tweede Kamer bij over Suriname

Bewindsman gaat in brief onder andere in op de verkiezingen van 25 mei


Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft vandaag, vrijdag 22 mei 2015, in een zogenoemde Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de komende verkiezingen in Suriname, de diplomatieke relaties tussen Nederland en Suriname en de toekomst van de zogenoemde Twinning-projecten:

President Bouterse lijkt zich al voor te bereiden op nieuwe carrière na 25 mei als muzikale tekstschrijver

Damaru zingt 'De mooiste vrouw', First Lady Ingrid Bouterse-Waldring


Damaru schrijft geschiedenis. Dat schrijft en vindt althans de Ware Tijd Online vandaag, vrijdag 22 mei 2015. Hij lanceert volgende week woensdag zijn nieuwe song 'De mooiste vrouw', waarvan de schrijver president Desi Bouterse is. De artiest, nu ook vermeend politicus, is een muzikale samenwerking aangegaan met de president. Bouterse heeft de tekst van ‘De mooiste vrouw’ geschreven.

Nadat Damaru bekendmaakte, dat hij de politiek in wilde gaan, hield de president hem voor zijn carriërè niet te verwaarlozen. 'In hetzelfde gesprek vroeg ik hem voor de grap ooit eens een lied met mij samen te doen.'

Dat zag de president dus niet als een grap, want hij zei meteen een lied te hebben dat de artiest zou kunnen zingen. Damaru zegt het een eer te vinden, dat de president hem zijn compositie heeft toevertrouwd. De melodie komt van de artiest, terwijl Rosco Macnack voor het arrangement heeft gezorgd.

'De mooiste vrouw' is geïnspireerd op de relatie van meer dan twintig jaren die de president heeft met zijn echtgenote en First Lady Ingrid Bouterse-Waldring. Damaru kon zich in de tekst vinden. De twee mannen hebben vaker jamsessies gedaan, maar van een muzikale samenwerking was er nooit sprake.

'Het is bestemd voor alle waardige vrouwen, die hun rol kennen als partner en moeder. In het lied wordt aangegeven dat elke man zo een vrouw zou willen hebben', aldus de zanger.

Korpschef Tjin Liep Shie betreurt open brief agenten aan president Bouterse

Korpsleiding reageert op open brief agenten aan president in een persbericht


Met ingang van 1 januari 2015 is formeel een nieuwe organisatiestructuur voor het KPS ingevoerd door een beschikking van de minister van Justitie en Politie. Voorafgaand aan deze beschikking was de nieuwe structuur goedgekeurd door de Raad van Ministers (RVM). De nieuwe structuur sluit beter aan bij de verschillende werkprocessen en vormt de basis voor verdere verbetering van de politiezorg. 

Voorafgaand aan de formele vaststelling  van de nieuwe organisatiestructuur is deze herhaaldelijk en breedvoerig doorgecommuniceerd naar verschillende lagen van de politieorganisatie en externe stakeholders. Deze nieuwe organisatiestructuur is ruim een jaar in een pilotfase toegepast. In deze fase zijn de praktische onvolkomenheden geïdentificeerd en verbeterd. 

Het KPS heeft thans twee directoraten, namelijk het Directoraat Operaties en het Directoraat Beleidsvoorbereiding en Beheer.

De nieuwe structuur maakt deel uit van de algehele reorganisatie en herinrichting van het Korps Politie Suriname. Om politiefunctionarissen voor te bereiden op de hervormingen heeft de Korpsleiding vanaf het jaar 2011 gewag gemaakt van de verschillende aspecten, onder meer het feit dat bevorderingen niet meer automatisch zullen plaatsvinden, maar gekoppeld zullen worden aan een aantal eisen. Deze eisen zijn vastgesteld in de aangescherpte beoordelingsprocedure. De procedure voorziet ook in beroepsmogelijkheden.

De politieleiding begrijpt de gevoelens van functionarissen die een ongunstige beoordeling hebben gekregen, nochtans staat de politieorganisatie voor grote uitdagingen die ons noodzaken tot kwaliteitsverbetering op verschillende niveaus.

Het is betreurenswaardig dat in een zogenaamde open brief door anoniem gebleven zogenaamde "leden van het KPS" gesteld wordt dat rassensentimenten gehanteerd worden. Als nationale politieorganisatie is er bij ons geen plaats voor racisme. Alle insinuaties van racisme en favoritisme worden daarom resoluut verworpen. 

De leiding van het Korps Politie Suriname laat zich niet afleiden door deze ongefundeerde beschuldiging en blijft werken aan kwaliteitsverbetering om beter te voldoen aan de behoefte van leefbaarheid en veiligheid in de samenleving.

Korpschef Humprey Tjin Liep Shie.

'Liever geen bolletjesvluchten van Eindhoven naar Curaçao en Aruba'

Nieuwsuur: Kosten om vluchten op bolletjesslikkers te controleren te hoog


Ambtenaren van drie betrokken ministeries willen dat het kabinet voorkomt dat Arkefly vanaf 1 november vanaf Eindhoven Airport gaat vliegen van en naar Curaçao en Aruba. Dat staat in een geheime ambtelijke nota, die het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft ingezien, zo laat het programma vandaag, vrijdag 22 mei 2015, weten.

De kosten om de vluchten te controleren op bolletjesslikkers die mogelijk cocaïne smokkelen, zouden in de tientallen miljoenen lopen en daarmee te hoog zijn. Bovendien is het onmogelijk alle benodigde apparatuur, opvangruimtes en personeel op orde te hebben op 1 november, de datum van de eerste geplande vlucht.

Begin februari maakte Arkefly bekend, dat het vanaf 1 november twee vluchten per week wil gaan uitvoeren vanaf Airport Eindhoven naar Curaçao en Aruba, op woensdag en zondag, met een Boeing 787 Dreamliner. Daarmee zou Eindhoven het eerste regionale vliegveld zijn met intercontinentale vluchten.
Een ambtelijke werkgroep van de ministeries van Veiligheid en Justitie, Financiën en Infrastructuur en Milieu adviseert de bewindslieden van deze ministeries om daar zo snel mogelijk een stokje voor te steken.   

In een geheime ambtelijke nota becijferen ambtenaren dat voor een controleregime van 100 procent op de Eindhovense luchthaven - te vergelijken zijn met de huidige controles op Schiphol - een investering van 11 miljoen euro nodig is. Daarnaast kost de operatie jaarlijks nog eens 18,5 miljoen euro aan voornamelijk personeelskosten.

'Afgezien van het feit dat dit geld er niet is, zou het in het licht van de onzekerheid over de vraag hoe lang deze vluchten uitgevoerd zullen worden en het geringe aantal vluchten, geen doelmatig gebruik van belastinggeld zijn', zo staat in de nota.

Op korte termijn zou het kabinet Arkefly en Eindhoven Airport 'ervan moeten overtuigen dat de voorgenomen vluchten niet moeten plaatsvinden omdat de benodigde voorzieningen niet tijdig aanwezig kunnen zijn en daardoor grote problemen ontstaan voor de openbare orde en onaanvaardbare veiligheidsrisico’s voor de passagiers', zo schrijven de ambtenaren.

Tegelijkertijd constateert de ambtelijke werkgroep dat de keuze van Arke om te vliegen vanaf Eindhoven past binnen het luchtvaartbeleid, en Arke vrij is zijn eigen routes te bepalen. Ook wordt vastgesteld dat Arke nu al tickets verkoopt voor de Caribische vluchten, en door een eventueel verbod dus schade zal leiden. Daarom zou er voor gederfde inkomsten eventueel een regeling getroffen kunnen worden.

Voor de langere termijn zouden dit soort vluchten niet meer mogelijk moeten zijn vanaf regionale luchthavens. De bewindslieden van de drie betrokken ministeries 'zouden moeten streven naar maatregelen die ervoor zorgen dat vluchten uit landen waarvoor een sluitend controleregime geldt alleen via Schiphol uitgevoerd mogen worden', aldus de ambtenaren in de nota.

Oud-hoogleraar luchtvaarteconomie Hugo Roos ziet niets in het advies. 'Er is in Nederland sprake van decentralisatie van vakantievluchten naar regionale velden, daar past dit plan van Arkefly prima in. Dan is het aan de overheid om de kosten voor de veiligheidsprocedures op zich te nemen. En dan speelt de hoogte van die kosten geen rol.'

De betrokken ministeries laten weten dat ze - in overleg met alle betrokken partijen - nog bezig zijn met de voorbereidingen en dat de consequenties van de vluchten op dit moment in kaart worden gebracht. 'Daarbij worden alle pro’s en contra’s op een rij gezet. Veiligheid speelt hierbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Zolang we nog met de voorbereidingen bezig zijn en geen besluit is genomen, kunnen we inhoudelijk niet reageren.'

Arkefly en Eindhoven Airport laten in een gezamenlijke reactie weten formeel niet op de hoogte te zijn van het ambtelijk advies, aldus het Eindhovens Dagblad vanavond Nederlandse Tijd. 'Mochten wij hierover in de daarvoor bestemde overleggen formeel berichtgeving ontvangen, dan zullen Arkefly en Eindhoven Airport hierover in gesprek gaan.'

(Red. De Surinaamse Krant/Nieuwsuur/Eindhovens Dagblad/Omroep Brabant)

'Nooit wroeging'

Nooit wroeging?


Als de verkiezingen voorbij zijn
hoeveel Srananman zullen dan mopperen
omdat weer de verkeerden aan de macht zijn,
terwijl zij zelf geen stem hadden uitgebracht?

Ik vraag me af, temidden van alle ellende,
hebben zulke mensen nooit wroeging
wanneer zij zien en ervaren
dat het slecht gaat met ons en het land? 


Alphons Levens,
22 mei 2015.

Oplevering aanmeersteiger Albina vertraagd door weersomstandigheden

Start bouw steiger precies een maand geleden.....
Project moet bijdragen aan stimuleren toerisme

Ook zal een korjalenterminal gebouwd gaan worden en accommodatie douane en toeristen


De officiële oplevering gisteren van de aanmeersteiger te Albina was vertraagd vanwege tegenvallende weersomstandigheden. De werkzaamheden aan de steiger waren nog in volle gang. De aanmeersteiger heeft als bedoeling om de handel tussen Suriname en Frans Guyana te vergemakkelijken, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 22 mei 2015.

Verschillende sprekers deden een oproep aan Frans Guyana, dat vertegenwoordigd werd door de consul en een delegatie, om de steiger af te maken in 2016. Er werd ook gewaarschuwd voor illegaal personenverkeer.

Onder de aanwezigen waren verschillende hoogwaardigheidsbekleders, zoals ABOP-leider en Assembleelid Ronnie Brunswijk (als vertegenwoordiger van de president), Rabin Parmessar (minister van Openbare Werken), Falisie Pinas (minister van Transport, Communicatie en Toerisme) en een vertegenwoordiging van Frans Guyana. Brunswijk benadrukte het belang van de steiger voor de handelsmogelijkheden tussen Albina en St. Laurant. De voorzitter van de ABOP zou graag zien dat er een vrije handelszone komt waarbij het handel drijven vergemakkelijkt wordt tussen de twee landen.

Het project zou ook moeten bijdragen aan het stimuleren van de toerismesector. Directeur Andreas Talea van de NV Havenbeheer in Paramaribo zegt, dat de steiger ontwikkeling moet brengen voor het district Marowijne in het bijzonder Albina. Dit project is begonnen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten in het westelijke deel van Frans Guyana (CCOG, Communauté De Communes Ouest Guyanais) en het ministerie van Buitenlandse Zaken die NV Havenbeheer gemachtigd heeft te ondertekenen op 19 november 2013. Dit project is het eerste deel van twee projecten die opgeleverd moeten worden.

De steiger heeft volgens Talea ongeveer 3.5 miljoen Amerikaanse dollar gekost waaraan de Franse overheid een kleine bijdrage van Euro 300.000 heeft geleverd.

Na de oplevering van het project zal gewerkt worden aan het realiseren van een korjalenterminal en accomodatie van de douanedienst en toeristen. Met deze activiteiten wordt ook gezorgd voor werkgelegenheid in het district Marowijne.

Eerste en Tweede Kamer Den Haag treffen laatste voorbereidingen Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties

Agendapunt onder andere wijziging van het Statuut


De Tweede en Eerste Kamer in Den Haag treffen de laatste voorbereidingen voor het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (Ipko). Op de agenda staat onder meer het voorstel van oud PvdA-Tweede Kamerlid Gerritjan van Oven om het aantal Algemene Maatregelen van Rijksbestuur te beperken. Dit bericht vrijdagmiddag 22 mei 2015 de Amigoe.
 
Het voorstel van Van Oven dateert al van ruim tien jaar geleden. Hij wilde het Statuut zo wijzigen, dat de Rijksministerraad alleen bij wijze van uitzondering kan ingrijpen met een Algemene Maatregel van Rijksbestuur. De Rijksministerraad zou vaker moeten kiezen voor een Rijkswet die de goedkeuring vereist van het Nederlands parlement, terwijl de Staten van Curaçao, Aruba en St. Maarten dan het recht hebben om hun mening te geven.

Het voorstel, althans de thematiek hiervan, wordt donderdag besproken door de Nederlandse parlementariërs en de Statendelegaties uit Curaçao, Aruba en St. Maarten.

Hoewel het Ipko volgende week woensdag begint, zijn er niet veel meer details bekend over de agenda.

De opening vindt zoals gebruikelijk plaats met een plenaire zitting in de Eerste Kamer, waarbij de voorzitters van alle delegaties hun verwachtingen uitspreken. Woensdagmiddag wordt gesproken over integriteit van bestuur en de geschillenregeling, waarbij ook een gesprek met de Nederlandse Nationale Ombudsman is gepland.

Donderdag staat overleg gepland over de onderwerpen energie, jeugd en jongeren en discriminatie en het initiatief van Van Oven. Op vrijdagmiddag is een afsluitende persconferentie gepland.

Autoriteiten Curaçao sluiten tijdens controle-actie vier horecabedrijven

Tijdens actie ook vuurwapen en kogels gevonden en in beslag genomen


Bij een grote controle in elf horecagelegenheden gistermiddag- en avond op Curaçao zijn vier etablissementen gesloten en werd een vuurwapen met zeven kogels in beslag genomen. Acht personen werden aangehouden, omdat ze geen geldige verblijfsvergunning konden tonen op dat moment. Dit meldt de Amigoe vandaag, vrijdag 22 mei 2015.
 
De sluiting van de etablissementen volgde, omdat de vereiste vergunningen ontbraken, er was geen blusapparatuur aanwezig en bij een gelegenheid was de keuken zo vies dat deze een gevaar vormde voor de volksgezondheid.

De controles vonden plaats aan de Seru Fortunaweg, Berg Altena, in Saliña en Sta. Rosa en omgeving. Daarnaast werden ook 45 personen gecontroleerd op hun papieren en drie auto’s doorzocht. De agenten namen daarbij een schaar, een mes en het eerder genoemde vuurwapen in beslag.

Aan de controle werkten verder ambtenaren mee van Sociale Zaken, de SVB, BAB, Douane, Economische Zaken en de Milieudienst Curaçao

'Raven' op Curaçao voldoet niet aan luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

(Bron foto: Openbaar Ministerie Curaçao)
Onbemand vliegtuigje van politie niet geschikt om boven water te vliegen


De ‘Raven’, het onbemande vliegtuigje dat door de politie van Curaçao wordt ingezet, voldoet niet aan de gewenste toekomstige luchtverkenningscapaciteit voor de Kustwacht. Het toestel is niet geschikt om boven water te vliegen en heeft een beperkte inzetduur. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Kustwacht dat afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer is verstuurd, aldus de Amigoe vrijdag 22 mei 2015.
 
In 2014 heeft de Nederlandse minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, toegezegd binnen de huidige financiële kaders de mogelijkheden te onderzoeken voor de inzet van onbemande vliegtuigen. De Kustwacht heeft in 2014 een voorstudie verricht naar de inzetmogelijkheden hiervan. Hierbij werd gekeken in hoeverre dit type onbemand vliegtuig voldoet aan de operationele doeleinden van de Kustwacht waarbij opsporings-, toezichthoudende- en dienstverlenende taken voorop staan.

Op grond van de inzetmogelijkheden van de Raven afgezet tegen de gewenste inzet, is geconcludeerd dat de Raven niet voldoet aan de gewenste, toekomstige luchtverkenningscapaciteit voor de Kustwacht. De voorstudie en de ervaringen met de Raven worden betrokken bij een breder onderzoek naar de mogelijkheden van andere types onbemande vliegtuigen voor de Kustwacht dat in 2015 door Defensie wordt uitgevoerd.

De Kustwacht was, volgens Hennis-Plasschaert, in 2014 wederom een belangrijke rechtshandhavingspartner op de eilanden. Op het gebied van materieel zijn de geplande vaardagen en vlieguren vrijwel volledig gerealiseerd. Alleen het aantal vaardagen van de cutters ligt onder de norm. Dit hangt samen met het groot onderhoud van de drie cutters, dat in twee gevallen door technische redenen in tijd is uitgelopen. De Super-RHIB’s blijven vanwege hun kwetsbaarheid een grote onderhoudsinspanning vergen.

Door onvoorziene storingen (onder meer als gevolg van een blikseminslag) en achterstallig onderhoud was de beschikbaarheid van het walradarsysteem op Curaçao en Aruba lager dan gewenst. Er zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Op het gebied van personeel is in 2014 voortgang geboekt bij opleidingen. De pilots met het overdragen van bepaalde taken aan de afzonderlijke steunpunten, zijn met positief resultaat voltooid. Hierdoor zijn onder meer de contacten met de lokale ketenpartners verbeterd, verloopt de informatie-uitwisseling soepeler en wordt het lokale personeelsbeheer beter ingevuld.

In 2014 zijn een medewerker op Curaçao en een medewerker op St. Maarten op non-actief gesteld vanwege integriteitschendingen, respectievelijk verdenking drugsbezit en het veroorzaken van een ongeluk tijdens het rijden zonder rijbewijs. Voor beide functionarissen is aan de landen beëindiging van de terbeschikkingstelling verzocht.

Op grond van het Jaarplan 2014 en het Justitieel Beleidsplan 2014-2017 lagen de justitiële prioriteiten in 2014 bij: de bestrijding van grensoverschrijdende drugstransporten van, naar of in de nabijheid van de eilanden. De opsporing van vuurwapens en illegale immigratie, de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel en daaraan gerelateerde criminele activiteiten.

Grote reorganisatie bij vakonderwijsinstituut Feffik op Curaçao

Opleidingen moeten meer internationaal gericht zijn en wellicht onderwijs in Engelse taal


Vakonderwijsinstituut Feffik op Curaçao zal een grote reorganisatie ondergaan waarbij in vele opzichten vooral gewerkt wordt aan de inhoud van het leeraanbod van het instituut, maar ook de studierichtingen. Zo zullen de vakopleidingen meer internationaal georiënteerd moeten worden zodat de afgestudeerden overal ter wereld terecht kunnen. Daarbij zal serieus overwogen moeten worden om het onderwijs in het Engels te geven. Dat is gisteren naar voren gebracht door de minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), tijdens het vervolg van de Statenvergadering van april, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 22 mei 2015.

Betreffende de studierichtingen moet gekeken naar de ervaringen bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), want bij de vacaturebank blijkt dat er teveel werkloosheid is bij personen met een administratieve achtergrond. Verder denkt Dick dat er een imagoverandering moet komen voor wat betreft beroepen als loodgieter, timmerman en metselaar.

'Jongeren willen met moderne technologie bezig zijn, maar realiseren zich niet dat bij technische en praktische beroepen ook heel wat technologie komt kijken en dat dit niet alleen met computers en telefoons te maken heeft', aldus Dick.

Pas volgende maand zal er echter meer duidelijkheid zijn over de toekomst van Feffik, als de eerste bevindingen en plannen op papier staan van de reorganisatiecommissie van Feffik. De minister kon dan ook veel vragen niet beantwoorden. Deze commissie komt volgende maand met een voorlopige rapportage van bevindingen over een scala aan onderwerpen die van belang zijn binnen het instituut zoals ook personeel, de financiën en de opgelopen schuld.

Alle stakeholders zijn het er volgens de minister over eens dat het instituut moet blijven voortbestaan.

Curaçao Airport Holding overlegt over de situatie bij Shut

Terrein weer geopend voor dumpen afvalwater

 

Curaçao Airport Holding heeft vandaag, vrijdag 22 mei 2015, overlegd over de situatie bij Shut, aldus Paradise FM. Het terrein naast luchthaven Hato was enige tijd gesloten om het illegaal dumpen van afvalwater tegen te gaan. 

Het terrein is nu weer open, omdat de vacuümtruckchauffeurs dreigden met een Kort Geding, omdat ze hun afvalwater nergens meer konden lozen. Zo lang er nog geen passende oplossing is, blijft het terrein open. 

Vandaag is Curaçao Airport Holding, de eigenaar van het terrein, dus weer in overleg om de situatie opnieuw te bespreken.

Drie overvallers woning te Leiding trachten bewoonster te verkrachten

Vrouw alleen thuis met minderjarige zoon


Drie gewapende en gemaskerde mannen hebben gisterochtend rond half vuur een overval gepleegd in een woning te Leiding. Een vrouw was samen met haar minderjarige zoon thuis toen de overvallers via een deur zich toegang tot de woning hadden weten te verschaffen, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 22 mei 2015.

De daders trapten de deur open en hielden de vrouw en haar zoon onder schot. Het huis werd overhoop gehaald. De daders maakten euro 750 en Srd 600 buit. De mannen trachten vervolgens nog de vrouw te verkrachten, maar die poging hebben ze, aldus de krant, gestaakt.

De politie van het ressort heeft de zaak overgedragen aan de recherchedienst van het Korps Politie Suriname.

Kort na het incident hield de surveillancedienst Wanica in samenwerking met Leiding vier verdachten aan ineen auto in de Commissaris Weythingweg. In de auto werden breekwerktuigen, maskers en andere attributen aangetroffen.

De verdachten zijn allen tussen de 20 en 30 jaar oud. Uit het onderzoek moet nog blijken of deze verdachten betrokken zijn geweest bij de overval en poging tot verkrachting.

BEP-voorzitter: 'Basiszorgverzekering discrimineert, heeft een vervaldatum en is voor velen niet te betalen'

'Wat ze gemaakt hebben van AZV is triest'

Waterberg neemt het op massameeting V7 in Brokopondo op voor de AZV


De basiszorgverzekering van de overheid discrimineert, heeft een vervaldatum en is niet betaalbaar voor grote delen van de bevolking. Ondanks de wet op de basiszorgverzekering zijn velen niet verzekerd. Een slechte kopie van de Algemene Ziekenkosten Verzekering (AZV), aldus Celsius Waterberg, voorzitter van de Broederschap in Eenheid in de Politiek (BEP), gisteravond tijdens een massameeting van de V7 in Brokopondo, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 22 mei 2015.

Waterberg reageerde daarmee op uitspraken gedaan door de perschef van het Kabinet van de President en presentator van het SRS-progamma 'Bakana Tori', Clifton Limburg, als zou hij niet moeten praten over de AZV. 'Wat ze gemaakt hebben van AZV is triest. Ze spieken, maar ook dat doen ze verkeerd.'

Discriminatie van de basiszorg zit hem volgens Waterberg er in, dat alleen personen met de Surinaamse nationaliteit daarvoor in aanmerking komen, dat alle huishoudens dezelfde verzekering betalen en dat de zorg is afgebakend voor twee leeftijdscategorieën, 0-18 jaar en boven de 60 jaar. Zo zou een huishouden met een inkomen van Srd 800 hetzelfde bedrag moeten neertellen als een huishouden met een miljoenen inkomen.

De ex-minister van Volksgezondheid zei verder, dat de AZV zoals was neergezet door de vorige regering zichzelf zou betalen. Als iemand een Remi Martell koopt, draagt hij meer bij dan iemand die een bier koopt, aldus Waterberg. 'En AZV was levenslang, we hebben geleerd van de fouten van andere landen om het systeem goed in elkaar te zetten.'

Hij diende de presentator van 'Bakana Tori' ook van repliek over de bouw en renovatie van ziekenhuizen. 'Wij hebben alle ziekenhuizen gerenoveerd en ook de modernisering van het BOG ingezet', stelde hij, terwijl hij alle ziekenhuizen bij de naam noemde. Ook de aanbouw van het ziekenhuis in Albina zou een verdienste zijn van de vorige regering. Zowel AZV als het ziekenhuis in Brokopondo zijn door mensen die geen verstand hebben van ontwikkeling geboycot, zei Waterberg.

Hij zei ook, dat de Canadese goudmijnmultinational IAmGold gratis een ziekenhuis wilde opzetten in Brokopondo. 'Deze regering heeft gezegd dat het niet nodig is.'

De regering zou ook hebben beweerd, dat ze geen doktoren heeft om het ziekenhuis te bemensen. 'Tijdens mijn periode heb ik meer dan 60 studenten naar Cuba gestuurd. Het was een heel plan en alles was geregeld.' De ex-bewindsman bracht in herinnering, dat er een ziekenhuis in Atjoni en Para zou komen. Wanica zou er twee krijgen, waarvoor de gronden er al waren. 'We moesten het areaal niet gaan kopen, het was van de overheid.' Geen van deze ziekeninstellingen was nodig volgens deze regering, aldus Waterberg op het V7-podium in Brokopondo.

Hij riep de bewoners van Brokopondo op tot waakzaamheid op. Hij wees erop dat mensen de stuwdam willen overnemen. 'Het zijn gewetenloze Surinamers die de energie van het land, het heel Stuwmeer willen controleren.' Dus ook de goudzoekers zullen daar niet meer mogen komen, sprak Waterberg.

SESOS-peiling: V7 wint verkiezingen en behaalt 23 zetels en kiezers zien Santokhi graag als president

NDP zou forse klappen krijgen en terugvallen naar 15 zetels

DOE zou volgens SESOS-peiling 2 zetels binnen halen


Volgens een laatste opiniepeiling van de Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname (SESOS) wint V7 de verkiezingen met 23 zetels ofwel 45% van de kiezers. De NDP zou terugvallen naar 15 zetels. De door de SESOS-peiling voorspelde verkiezingswinst voor V7 is het resultaat van de slechte financieel-economische situatie in het land, aldus SESOS. Dit wordt door het politiek samenwerkingsverband als munitie gebruikt tegen de zittende regering, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 22 mei 2015.

Aan de online- en straatenquête, die gehouden is van 11 mei tot en met 20 mei, deden 2.126 respondenten in alle districten mee. Volgens de peiling houdt V7 in Paramaribo zes zetels vast en de NDP vijf. In Wanica houdt de V7 vier zetels vast en de NDP de helft daarvan. De NDP verliest in Saramacca de strijd van V7 die daar alle drie zetels grijpt.

'De onderlinge ruzies en meningsverschillen tussen NDP'ers onderling maakt dat NDP dit keer met lege handen thuiskomt', constateert SESOS. In Coronie, Para, Marowijne en Brokopondo verdelen beide politieke kampen twee zetels (1 om 1).

De DOE groeit in de peiling naar twee zetels en de Alternatieve Combinatie krijgt drie zetels. SESOS stelt, dat de verkiezingsstrijd duidelijk gaat tussen de NDP en V7 waarbij de Alternatieve Combinatie en DOE ook een rol spelen. 41% Van de respondenten ziet Chandrikapersad Santokhi graag als president van Suriname ziet en 39% kiest voor Desi Bouterse.

Staatsinkomsten uit Rosebel Gold Mines bijna gehalveerd in 2014

Goudproductie Rosebel in 2014 toegenomen


Rosebel Gold Mines NV, een dochter van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, heeft over 2014 een totale omzet van ruim 438,7 miljoen Amerikaanse dollar geboekt. De Surinaamse Staat heeft 53,4 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen aan inkomstenbelasting, loonbelasting, dividend en royalties en dat is ongeveer de helft minder dan er werd ontvangen over 2013. Rosebel droeg in 2013 107 miljoen dollar bij aan de staatskas. Dit bericht IAmGold in haar jaarverslag 2014, dat vandaag, vrijdag 22 mei 2015, is gepubliceerd.

De goudproductie van Rosebel Gold Mines was vorig jaar 342.057 ounces (10.999 kilo) tegenover 353.677 ounces (11.373 kilo) in 2013. De omzet is gerealiseerd tegen een gemiddelde goudprijs van 1.256 Amerikaanse dollar per ounce. In 2013 was die prijs gunstiger, namelijk 1.400 dollar per ounce. De productiekosten van de goudmijn, inclusief royalty's, zijn in vergelijking met 2013 toegenomen. Vorig jaar noteerde de mijn 804 Amerikaanse dollar per ounce aan productiekosten tegenover 718 Amerikaanse dollar per ounce het jaar daarvoor. De nettowinst (na aftrek van belastingen) is gedaald naar 34 miljoen Amerikaanse dollar in vergelijking met 57,3 dollar in 2013.


De productiekosten zijn 12% gestegen, omdat er steeds meer gemijnd moet worden in hardere gesteente, de concentraties goud in het erts lager zijn en er komen veel grotere hoeveelheden afvalmateriaal voor. Er is ook 3% minder geproduceerd dan in 2013.

Om de dalende goudprijs en de stijgende productiekosten op te vangen, heeft de Rosebel vanaf 2013 kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Vorig jaar werd verder gewerkt aan de efficiëntieverhoging, verbetering van teamwerk en kostenvermindering. Voor 2015 wil de Rosebel een goudproductie tussen de 305.000 (8.646,6 kilo) en 315.000 ounce (8.930,1 kilo) realiseren.

Rosebel Gold Mines is een van de vier goudmijnen van IAmGold die wereldwijd in productie zijn. Het Canadese bedrijf d bezit 95% van de aandelen in Rosebel Gold Mines NV. 

Den Blauwvinger: Het regent in april en mei plotseling officiële openingen en ingebruiknames

COLUMN: Zelfs paars feestje bij 'technische oplevering' vishal Centrale Markt.....

Regering (lees: NDP) heeft 'charme-offensief' nodig met oog op verkiezingen


Suriname is gespannen. Suriname is woelig. Suriname kijkt uit naar de verkiezingen van maandag 25 mei. Politieke partijen en politieke samenwerkingsverbanden zijn in het veld. Ze houden zogenoemde massameetings en gewone bijeenkomstjes in buurten en wijken in Paramaribo. Een enkele partij heeft de mogelijkheid om inheemse- en marrondorpen in het binnenland te bezoeken om stemmen te werven. Langs wegen zijn hier en daar politieke billboards te zien, al dan niet beklad of vernield, door baldadige figuren of door politieke opponenten. Politieke partijen en politieke samenwerkingsverbanden zijn op tv in verkiezingsspotjes te zien en ze worden door kandidaten vertegenwoordigd in allerlei politieke debatten waarin op geen enkele wijze sprake is van vuur, van strijd en van echte keiharde tegenstellingen.

Het einde van de regering Bouterse-Ameerali komt in zicht. Maar, het lijkt of de regering een eigen soort verkiezingscampagne houdt. Het lijkt of de grootste regeringspartij, de Nationale Democratische Partij (NDP) onder leiding van Desi Bouterse, een soort charme-offensief voert sinds april. Immers vanaf die maand blijkt. dat er opvallend veel officiële aangelegenheden zijn waarbij de NDP duidelijk zichtbaar aanwezig is, in de vorm van haar ministers en vlagvertoon.

Gebouwen en panden worden geopend of technisch opgeleverd, startseinen worden gegeven voor asfalteringswerkzaamheden van wegen, vele, zeer vele grondpapieren worden plotseling in sneltreinvaart door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer op feestelijke wijze uitgereikt aan dolblije burgers, commissies worden door de regering in het leven geroepen vlak voor het einde van de regeertermijn, het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling wordt op de valreep het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de officiële start van de aanleg van een dijk bij de Waterkant van Domburg wordt gevierd en een heus legermuseum wordt geopend. Het zijn allemaal feestjes, NDP-feestjes. Het zijn allemaal verkapte stemmenwervingsactiviteiten.

Natuurlijk, vooral als je die stemmenwervingsactiviteiten in april en mei afzet tegen de maanden januari, februari en maart in welke maanden slechts een op een hand te tellen officiële openingen en ingebruiknames plaatsvond. In maart gebeurde zelfs helemaal niets.

Twee officiële festiviteiten in januari:
15 januari: Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) nam 15 januari 2015 een nieuw kantoorgebouw in gebruik. President Desi Bouterse en de ministers Michel Blokland van Volksgezondheid, Rabindre Parmessar van Openbare Werken en Stevan Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheeer woonden de activiteiten bij.

30 januari: De Task Force Sportaccommodaties van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken startte met de rehabilitatie van de sporthal te Tammenga. Bij het startsein van de renovatiewerkzaamheden waren onder andere van de partij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken, minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling, het NDP-Assembleelid Melvin Bouva en ook districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest Mike Nerkust.

Slechts een officiële activiteit in februari:
20 februari: Suriname Kaloti Mint House (SKMH) te Zanderij, in het district Para, werd officieel geopend. De regering werd vertegenwoordigd door vicepresident Robert Ameerali. President Bouterse was verhinderd wegens andere verplichtingen.

Gelet op het aantal officiële handelingen door de regering (lees: de NDP) in april en mei kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de regering (lees: de NDP) daarmee willens en wetens heeft willen inspelen op de gemoedstoestand van de kiezers, de burgers. De regering (lees: de NDP) heeft om twee minuten voor twaalf nog getracht een wit voetje te halen bij potentiële kiezers met diverse positieve gebeurtenissen, ook om daarmee de geur van corruptie en andere negatieve issues weg te blazen. Een andere verklaring voor de grote hoeveelheid officiële regeringshandelingen in de maanden april en mei kan niet worden gegeven en toeval bestaat niet.......Hoogachtend,
Den Blauwvinger
22 mei 2015
Amsterdam-Paramaribo

NPS-voorzitter: 'Inwoners Brokopondo moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers'

'Agrarische sector en toerisme moeten ontwikkeld worden in Brokopondo'


In het district Brokopondo heeft Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, gisteren gehamerd op ontwikkeling en verantwoordelijkheid tijdens een massameeting van V7. Hij vindt dat alle Surinamers, dus ook de inwoners van Brokopondo, de gelegenheid moeten krijgen om zich te kunnen ontwikkelingen tot volwaardige burgers met een goede opleiding en goede perspectieven.

Er moeten scholen op diverse niveaus komen in Brokopondo, faciliteiten voor onderwijs en goede werkgelegenheid, aldus Rusland. Zoals algemeen bekend, is in het district de mijnbouwsector belangrijk. 'Wanneer de mijnbouw in Brokopondo wordt ontwikkeld, moet dat milieuverantwoord zijn. Anders zullen de komende generaties worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen ervan.' Hij benadrukte dat iedereen de verplichting heeft ervoor te zorgen dat de komende generaties een milieu hebben dat minstens evengoed is als nu.

Ook voor de gezondheidszorg vroeg de NPS-leider aandacht. Hij wees de aanwezigen erop, dat de effecten van het onverantwoord ontwikkelen van de sector misschien nu niet te zien zijn, maar dat zeker zo zal zijn op de lange termijn. 'En dat niet alleen in Brokopondo. De duurzame ontwikkeling van het district is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid.' Hij zei dat er moet worden uitgekeken naar de ontwikkeling van andere sectoren, waaronder de agrarische sector en het toerisme. 'Als dat op een verantwoorde wijze gebeurt, kunnen we daar honderden jaren van profiteren.'

Rusland betoogde, dat V7 klaar is om de schouders onder het 'zware werk' te zetten, maar dan moet dit politiek samenwerkingsverband groots winnen om alleen een regering te kunnen vormen. 'We hebben een zware strijd te voeren en de tegenstander is niet een eenvoudige. Die zal er alles aan doen om de verkiezingen op 25 mei te winnen.'

Hij wees zijn gehoor erop, dat ofschoon hij ervan overtuigd is dat de combinatie gaat winnen, ze er nog niet zijn. 'We zijn niet binnen totdat de laatste stem binnen is en het duidelijk is dat V7 de verkiezingen heeft gewonnen.' In het district Brokopondo gaat de strijd om drie parlementszetels.

Centraal Hoofdstembureau haalt kou uit de lucht rond computersysteem

CHS informeert politieke partijen over computersysteem

Uitleg stemt deelnemers aan verkiezingen tevreden: geen vrees voor manipulatie


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft gisteren, tijdens een bijeenkomst in de Congreshal te Paramaribo met politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, de kou uit de lucht weten te halen rond geruchten over het computersysteem dat ermee gemanipuleerd zou kunnen worden. Het was VHP-voorzitter en V7-coördinator Chandrikapersad Santokhi die onlangs tijdens een  vergadering beweerde, dat het systeem te manipuleren zou zijn en gehackt zou kunnen worden. 

De partijen hadden, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 22 mei 2015, niet veel vragen en waren tevreden met de verkregen antwoorden.

Het programma is een hulpmiddel bij het verwerken van de uitgebrachte stemmen op 25 mei. Volgens de wet moet de verwerking handmatig gebeuren. Hulpmiddelen zijn wel toegestaan zeiden Steven Vrieze, lid van het CHS, en Joan Heidanus van Suriname Software Engineering Solutions (SESS NV). Zij hielden een presentatie over de taken van het CHS en gaven een demonstratie van het programma.

Het systeem is gebouwd door SESS NV en wordt sinds 2000 gebruikt door het instituut. De stemmen worden op de oude manier verwerkt, handmatig. Na telling en goedkeuring wordt het proces-verbaal opgemaakt. Een invoerder krijgt een kopie van het proces-verbaal die de informatie daarvan aan het programma voedt. De hoofdstembureaus kunnen op die manier de standen per district, per ressort per partij bijhouden. Alleen het CHS heeft inzage in de landelijke cijfers.

Het CHS heeft veiligheidskleppen ingebouwd om datamanipulatie te voorkomen.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos liet weten, dat ook het OKB maatregelen heeft getroffen door ‘ICT observers’ op de hoofdstembureaus te plaatsen. Er is ook een ‘contingency plan’. Dit houdt in, dat mocht iets gebeuren met het programma, CHS de verwerking van de stemmen helemaal handmatig zal moeten doen zonder digitale hulp, aldus Vrieze.  De formele uitslag kan dan eerder dan twee weken na de verkiezingsdag worden bekendgemaakt.

Met de vergadering is geschiedenis geschreven, beweert Eugene Merkus, voorzitter van het CHS. 'Het was nodig om alle ruis, irritatie, wrijvingen en wrevels weg te nemen. Daarom werd besloten in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken dit te organiseren.'

De meeste vragen van de aanwezigen gingen over de betrouwbaarheid en de veiligheid van het systeem. Behalve enkele indringende vragen vanuit de PALU en de ABOP wierpen andere partijen geen bezwaren op.
Starnieuws vermeldt niet wie aanwezig was namens V7 en of uit dat politiek samenwerkingsverband nog kritische vragen werden gesteld. Het was immers V7 die twijfels uitsprak over de betrouwbaarheid van het computersysteem.

Het systeem is veilig en alles wordt volgens de wet gedaan, aldus Vrieze.

Slechts 16 openbare vergaderingen Assemblee niet gehouden door gebrek quorum afgelopen regeerperiode

In regeerperiode Bouterse-Ameerali 189 wetten aangenomen

Mogelijk in juni presentatie boek over zittingsperiode 2010-2015


De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerling-Simons (NDP) heeft gisteren - zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 22 mei 2015 -, tijdens een perspresentatie, het functioneren van het parlement in de regeerperiode Bouterse-Ameerali tegen het licht gehouden. Volgens haar heeft de Assemblee niet eerder zulke grote veranderingen ondergaan en mijlpalen bereikt als tijdens deze regeerperiode. 

Er werden 562 vergaderingen uitgeschreven waarvan 272 huishoudelijk vergaderingen en 18 konden geen doorgang vinden. Van de 290 openbare vergaderingen die zijn uitgeschreven, zijn 34 niet doorgegaan. In 16 gevallen werd dat veroorzaakt door een gebrek aan quorum. Simons ziet graag, dat in de volgende regeerperiode er iets gedaan wordt aan het quorumspook. Het inhouden van een deel van het salaris zou Assembleeleden op andere gedachten moeten brengen om belangrijke vergaderingen te boycotten, zo sprak Simons.

Er werden in totaal 189 nieuwe wetten aangenomen waarvan de belangrijkste de Anti-Tabakswet, de drie sociale wetten die het pensioen, de ziektekostenverzekering en het minimumloon regelen en de wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Deze wetten hebben volgens de DNA-voorzitter gezorgd voor maatschappelijke verandering. In financieel-economische zin werden de wetten Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), Kapitaalmarkt en Toezicht Bank en Kredietwezen aangenomen.

De concrete stappen die ondernomen zijn om zogenoemd genderevenwicht te brengen in de Assemblee en het opzetten van het ombudsbureau, zijn ook historisch, aldus Simons. 'In het buitenland is pas verandering gekomen met de invoering van quotawetten. Maar, wij wilden niet zover gaan, we hebben het anders aangepakt.' Alle politieke partijen werden benaderd om mee te werken aan het project ‘Meer Vrouwen in Besluitvorming’. Het doel was dat tenminste 30 procent van de verkiezingskandidaten vrouw moest zijn. 'Het is een succes geworden. De uitslag van de verkiezingen zal laten zien wat er van geworden is.'

Het ombudsbureau is opgezet om de communicatie met de samenleving te verbeteren en om te onderzoeken waar burgers problemen door ondervinden. Dit heeft ervoor gezorgd, dat besloten is dat Assembleeleden periodiek het veld in gaan. Er werden 667 zaken behandeld waarvan de meeste klachten waren  over het functioneren van overheidsinstanties.

ICT speelt een belangrijke rol bij de onderlinge communicatie tussen de Assembleeleden. Dit bespaart heel wat geld, aldus Simons. Convocaties worden elektronisch gedaan. Er zijn geen auto’s meer nodig om die rond te brengen, gaf ze als voorbeeld. De gemeenschap kan tegenwoordig via de website alles te weten komen over het parlement, haar leden en de wetsproducten. Vergaderingen zijn ook via een ‘live stream’ te volgen.

Later dit jaar komt er een boekwerk uit over de zittingsperiode 2010-2015, kondigde Simons aan. 'Een nieuw ding dat we vanaf nu gaan doen is, dat we van elke zittingsperiode een boek gaan uitbrengen. Dat hebben we gezien bij andere parlementen. Alles wat is gebeurd aan belangrijke zaken, wordt in een boek gebundeld. Het is waarschijnlijk eind juni al beschikbaar.'

Doekhie (NDP): 'Ik heb genoeg bewijzen om mijn beschuldigingen aan adres van Mathoera te staven'

'Mathoera moet gewoon simpele vragen beantwoorden'


NDP'er Rashied Doekhie zegt vandaag, vrijdag 22 mei 2015, op Starnieuws, dat hij echt niet 'dokt' om aan te tonen dat VHP-kandidate voor De Nationale Assemblee bij de komende verkiezingen en oud-commissaris van politie Krishna Hussainali-Mathoera 'een crimineel' is. 'Dat heb ik bijkans tien jaar geleden in De Nationale Assemblee gezegd en ik herhaal het nu weer.'

Doekhie beweert, dat hij genoeg bewijzen heeft om te staven wat hij heeft gezegd. Diverse mensen die betrokken zijn bij deze zaak zouden een getuigenis hebben vastgelegd bij twee notarissen. Anderen zouden hun verhaal op video vastgelegd hebben en dat zal allemaal zal overgelegd worden tijdens het door Mathoera aangespannen Kort Geding.

De advocate van Doekhie, Nailah van Dijk, heeft gisteren de rechter gewraakt,  tot verrassing van Mathoera en haar advocaat Gerold Sewcharan. Zij had gevraagd om vóór 25 mei een uitspraak in deze zaak, want zij vindt dat de kiezers niet moeten twijfelen als ze hun stem op haar zullen uitbrengen. Maar, door het wrakingsverzoek, dat werd gehonoreerd, lijkt het niet meer mogelijk om voor de 25e uitspraak te doen in Kort Geding.

Doekhie vindt dat Mathoera simpele vragen moet beantwoorden. 'Kent ze Mukesh Jinhoe en familie? Heeft zij niet vaker daar geslapen? Heeft zij de agenten gestuurd naar de familie die hun wapen tegen een klein meisje hebben aangehouden? Is zij geen eigenaar van de buitenboordmotoren geweest? Heeft ze agenten niet van de zaak weggehaald toen bepaalde bezwarende verklaringen naar boven kwamen?', vraagt Doekhie. Hij herhaalt, genoeg bewijzen en getuigen te hebben die kunnen aantonen dat hij gelijk heeft.

Over het vertragen van de zaak zegt Doekhie, dat hij naar Tapoeripa was in het weekend toen de dagvaarding kwam. Inderdaad heeft zijn advocaat afgelopen weel om uitstel gevraagd, omdat alle bewijzen nog moesten worden geordend en de mensen hun verklaringen zouden kunnen vastleggen.

'Maar, niet omdat we bang zijn of dokken', beweert de politicus. Over het wraken van de rechter, verwijst Doekhie naar zijn advocaat. Hij zegt nog wel, dat hij in het verleden ook al in aanraking is gekomen met deze rechter op grond waarvan hij twijfelt of ze onbevangen oordeel kan vellen in deze zaak.

NDP-voorzitter belooft Marowijne na verkiezingswinst dat droom Moengo en Albina werkelijkheid wordt

Moengo terug in oude glorie als het aan NDP ligt.....
Niets nieuws onder de zon bij NDP-massameeting Moengo


De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) Desi Bouterse heeft gisteravond tijdens een laatste massameeting van de partij voor de verkiezingen in Moengo, de inwoners van Marowijne beloofd, dat wanneer zij voor de NDP stemmen een droom in Moengo en Albina gerealiseerd kan worden. Bouterse vindt dat de oude glorie moet terugkeren, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 22 mei 2015.

Dilip Sardjoe, die coördinator is in Marowijne voor de NDP, kreeg van diverse sprekers veel complimenten voor de mobilisatiekracht die hij getoond heeft. Tot nu toe is geen enkele vergadering van een politieke partij zo druk bezocht als die van de NDP in Moengo, aldus Starnieuws.

De NDP-kandidaten in Marowijne, Grace Watamaleo (lijsttrekker), Clyde Sengwai en Ermond Kromopawiro zeiden, dat het district tot ontwikkeling moet worden gebracht. Zij willen een NDP-districtscommissaris in Marowijne. Het bevalt de NDP'ers niet, dat Brunswijk zich 'koning van Marowijne' noemt.  Het tijdperk van Brunswijk in Marowijne komt volgens de NDP na 25 mei ten einde.

Nicolaas Priesierie van Baasa, die samen met de NDP optrekt, zei dat Marowijne voor duurzame ontwikkeling kiest. Hij wil net als de overige sprekers dat toerisme in het district wordt ontwikkeld.

'Wij zijn gegijzeld in Marowijne. 25 Mei komt er een grote politieke verschuiving', zei hij doelende op zetelwinst op ABOP.

Watamaleo stelde, dat zij de enige vrouw is in het district die kandidaat is gesteld. 'De NDP houdt rekening met de vrouw.'

Personeel de Ware Tijd houdt korte prikactie

Ontevredenheid tegenvoorstellen directie voor nieuwe CAO


Het personeel in dienst van het dagblad de Ware Tijd houdt vanmorgen, vrijdag 22 mei 2015, een korte prikactie tussen acht en tien uur. De actie is het gevolg van ontevredenheid onder de werknemers over de tegenvoorstellen die de directie heeft gedaan voor de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), aldus bericht Starnieuws.

De vorige CAO verliep in december. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de werknemers al afgelopen zondag het werk wilden neerleggen vanwege de in hun ogen 'belachelijke' tegenvoorstellen.

Zo is voor voeding een minimale verhoging voorgesteld. Voor loonsverhogingen stelt de directie voor om de groep die minder dan Srd 2.000 verdiend een vast bedrag van tussen de Srd 80 en Srd 90 te geven. Voor de groep boven Srd 2.000 zou dat bedrag tussen Srd 50 en Srd 60 moeten zijn. Het personeel stelt echter, dat de inflatie 3,9% is en dat het bedrijf vorig jaar goed geboerd heeft. De werknemers willen niets meer dan een rechtvaardig deel van hun inspanningen die hebben bijgedragen tot de goede bedrijfsresultaten vorig jaar.

Al geruime tijd roert het personeel van de krant zich over het uitblijven van een redelijk bod. De bond zou met veel tact en overreding de werkers zover hebben gebracht om het werk niet direct en volledig neer te leggen. Met de prikactie hopen de werkers een signaal naar de directie te geven dat het hun menens is. Ze dreigen, dat niet wordt uitgesloten dat als de directie niet bijdraait, de productie van de krant in gevaar komt.

De bond van personeel van de Ware Tijd is aangesloten bij de vakcentrale C-47. Robby Naarendorp leidt de personeelsbond bij de krant.