zaterdag 23 mei 2015

DA'91-voorzitter adviseert 'zwevers' gedrag DOE-voorman Breeveld goed te analyseren

Jessurun: 'Breeveld was voor Bouterse als president en bleef weg bij stemming Amnestiewet'


DOE-voorzitter Carl Breeveld werd vanavond, zaterdag 23 mei 2015, onverwacht onder vuur genomen door DA'91-voorzitter en kandidaat voor De Nationale Assemblee van V7, Winston Jessurun, tijdens de laatste massameeting van V7 in het NPS-partijcentrum Grun Dyari in Paramaribo. Volgens Jessurun gaan in Paramaribo de parlementszetels naar de NDP, V7 en DOE. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Hij riep de zwevende kiezers op het gedrag van Breeveld in de afgelopen vijf jaar goed te analyseren voordat ze eventueel op DOE stemmen.

De DA'91-leider wees erop, dat Breeveld op Desi Bouterse heeft gestemd zodat die president kon worden en op Jennifer Geerlings-Simons waardoor zij voorzitter van het parlement werd. Ook bleef Breeveld weg bij de stemming in het parlement voor de gewijzigde Amnestiewet in april 2012 onder het mom dat hij 'ergens les moest geven'. 'Dit noem ik dokken', sprak Jessurun.

Verder bracht hij naar voren, dat Breeveld altijd voor de begrotingen van de regering heeft gestemd. Hij verweet de DOE-voorzitter de afgelopen 5 jaar nooit aan de kant van de oppositie te te hebben gezeten. Jessurun vindt het daarom vreemd, dat Breeveld in zijn campagnevoering het beleid van de regering afkraakt. 'Wat heb je vijf jaar lang gedaan?', vroeg hij.

De politicus stelde verder, dat de tijd is aangebroken voor Bouterse om het politieke veld in Suriname te ruimen. 'Hij heeft nooit een harmonieuze ontwikkeling kunnen realiseren. Bouterse zijn vervaldatum is aangebroken. Hij kan na de verkiezingen zijn tijd besteden aan het schrijven van liedjes voor Damaru.'

‘Chavista’ coördineert UNASUR-waarnemingsmissie verkiezingen in Suriname

Waarnemers vinden Ramirez ongelukkige keuze

Twijfels over objectiviteit UNASUR


De in Venezuela zeer omstreden voorzitter van de Nationale Electorale Commissie van Venezuela Tibisay Lucena Ramirez is belast met de coördinatie van de UNASUR-waarnemingsmissie voor de verkiezingen van 25 mei in Suriname. Ramirez is een uitgesproken ‘Chavista’ die tijdens de laatste verkiezingen in Venezuela een zeer controversiële rol heeft gespeeld.

Zij weigerde hertelling van stemmen, dat door de oppositie was gevraagd, en liet zich partijdig uit tegen de oppositie en ten gunste van de regering. Zoals bekend vielen doden en gewonden als gevolg van de omstreden verkiezingsuitslag en repressie van de regering Maduro.

Dino Bouterse, destijds leider van de Counter Terrorism Unit, CTU, en zoon van president Bouterse, was tijdens de verkiezingscampagne in april 2013 solidariteit gaan betuigen met de partij van Maduro.

De regering Bouterse heeft in het nationale conflict over de verkiezingsuitslag tussen de regering Maduro en de democratische oppositie, gekozen voor de regering Maduro.

Ramirez staat als 'Chavista' dan ook niet neutraal in de politieke strijd in Suriname. Waarnemers vinden het dan ook een ongelukkige keuze van UNASUR om de waarnemingsmissie in Suriname onder haar leiding te plaatsen. UNASUR wordt daardoor niet als objectief gezien, zo is vandaag, zaterdag 23 mei 2015, te lezen op waterkant.net.

Ministerie van Volksgezondheid wil zelfmoorden beter in kaart brengen

Minister van Volksgezondheid Michel Blokland
Ministerie stelt 'Wetenschappelijk comité ter preventie van suïcide' in


Met de instelling van het ‘Wetenschappelijk comité ter preventie van suïcide’ wil het ministerie van Volksgezondheid zelfmoordgevallen beter in kaart brengen. Het comité moet gegevens over zelfdoding verzamelen. Op basis hiervan zal het beleid op dit vlak verbeterd worden, waardoor het aantal zelfmoordgevallen moet afnemen. Dit meldt de Ware Tijd Online zaterdag 23 mei 2015.

Het comité, dat bestaat uit psychiaters, maatschappelijk werkers en hoogleraren, vergadert op 2 juni voor het eerst en zal dan het werk voor een jaar uitzetten.

'We hebben wel cijfers van het aantal zelfmoordgevallen in het land, maar de redenen waarom de mensen suïcide plegen, worden vaak niet opgegeven', zegt staffunctionaris Zamora Pengel van de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid.

Het comité moet geplaatst worden binnen het 'Nationaal Strategisch Plan voor Geestelijke Gezondheidszorg in Suriname', dat gisteren door Pengel werd overhandigd aan minister Michel Blokland van Volksgezondheid.

In het plan staat ook dat diverse ministeries betrokken moeten worden bij de uitvoering. Immers, het ministerie van Handel en Industrie kijkt bij de import van chemicaliën alleen naar het economisch aspect, terwijl die stoffen gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk dat we gezamenlijk kijken naar de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, aldus minister Blokland.

Gerenoveerde sporthal Tammenga officieel 'geopend' met onthulling naambord en plaquette

(Bron foto's: Burger Informatie Centrum Paramaribo-Zuidwest)
Onthulling bord en plakkaat Tammenga Sporthal paars gekleurd

Hal kan pas over enkele weken worden gebruikt, maar moest vlak voor verkiezingen officieel 'geopend' worden


De Tammenga Sporthal zal over enkele weken pas in gebruik kunnen worden genomen, omdat onder andere de vloer nog niet klaar is, en toch werd vandaag, zaterdag 23 mei 2015, de gerenoveerde hal in een paarse NDP-ambiance zogenoemd officieel in gebruik genomen met het onthullen van een naamboord en een plaquette. De onthulling werd verricht door Ismanto Adna, minister van Sport- en Jeugdzaken, het NDP-Assembleelid Melvin Bouva en Jennifer Geerlings-Simons (NDP), voorzitter van De Nationale Assemblee. 
 

Er is veel te doen geweest rond de sporthal van Tammenga, aldus Starnieuws. Aan opeenvolgende regeringen zou zijn gevraagd de sportaccommodatie aan te pakken. President Desi Bouterse beloofde tijdens een wijkvergadering in februari 2014 de hal aan te pakken. Voor enkele partijleden is het niet snel genoeg gegaan en zij vertrokken naar een andere politieke partij. Eind januari werd eindelijk begonnen aan de renovatie. Beloofd was dat het gebouw voor 25 mei gerenoveerd zou zijn.

Van de vervallen hal is, volgens Starnieuws, niets meer te herkennen. De bewoners zijn blij met de gerenoveerde Eshanhoesen Abdoelrahman Sporthal. Voor minister Adna is met de heropening van de sporthal een begin gemaakt met het verbeteren van het imago van Tammenga. Voor Simons zullen de bewoners meer moeten doen dan alleen sporten in het gebouw. Zij gaf de bewoners mee, dat de hal ook geschikt is om vergaderingen te houden, dat het een centrum kan worden om de buurt beter te ontwikkelen.

Het gebouw valt voorlopig nog onder het beheer van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Over enkele weken zal het project compleet zijn afgerond, ze Adna. De renovatie heeft ruim Srd 1 miljoen gekost.

'Besef a waarde san yu habi dya. Andere buurten hebben dit niet. Laat het inderdaad vruchten afwerpen', sprak Bouva.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Somohardjo (PL): 'Minister Algoe koopt pelmolen voor 1.4 miljoen Amerikaanse dollar uit PetroCaribe-gelden'

Algoe: 'Pelmolen gekocht door SML om bij komende oogst opstart Wageningen te beginnen'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), onthulde vanmiddag, zaterdag 23 mei 2015, tijdens een dankdienst van het politieke samenwerkingsverband V7 in Nickerie, dat minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een pelmolen heeft gekocht voor een bedrag van 1.4 miljoen Amerikaanse dollar. Bij de koop zou ook Lionel Lackin, directeur van Juboza en broer van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, betrokken zijn. Hij is belast met de export van padie naar Venezuela. 

Somohardjo zei, aldus Starnieuws, dat hij gehoord heeft dat de pelmolen is gekocht door de Stichting Machinale Landbouwbedrijven (SML), zonder dat de samenleving op de hoogte is gesteld. Het geld van de PetroCaribe uit Venezuela is hiervoor gebruikt. 'De exporteurs zijn nog steeds niet betaald', zei de PL-leider.

Minister Algoe laat in een reactie weten, dat de pelmolen gekocht wordt om voor de komende oogst met de opstart van Wageningen te beginnen. De padie die wordt opgekocht, kan dan direct worden verwerkt en verkocht. Het SML-bestuur heeft de pelmolen in de Westelijke Polder van Roy Kalpoe tot tweemaal toe laten taxeren. Algoe heeft de bank gevraagd om met het laatste taxatierapport verder te gaan onderhandelen voor een lagere prijs.

Hoewel hij op dit moment niet weet hoeveel het is geworden, gaat het volgens hem niet om 1,4 miljoen Amerikaanse dollar, maar is het bedrag lager. De pelmolen is gekocht met alles wat er bij hoort, dus ook de voorraad padie. De LVV-minister stelt dat SML de pelmolen koopt.

Algoe laat verder weten, dat Staatsolie de gelden voor de lading padie die naar Venezuela is verscheept, al heeft overgemaakt. Venezuela moest eerst toestemming ervoor geven en er moesten  nog kosten van worden afgehaald. Het is volgens de bewindsman nu zo ver, dat de pelmolenaars hun gelden hoogstwaarschijnlijk maandag op hun rekeningen hebben. Deze pelmolenaars zullen op hun beurt de boeren moeten betalen die padie hebben geleverd.

Over de 60 Amerikaanse dollar compensatie voor de boeren en de ureum die zij van het ministerie moeten krijgen, zegt Algoe dat de aanbesteding voor de kunstmest al is geschied. Voor de uitbetaling van de compensatie wordt nu gewerkt aan de laatste screening van de lijsten. Hij denkt dat binnen twee weken ook deze kwestie is afgehandeld. Het geld, in totaal Srd 6.633.000, wordt betaald uit de staatskas.

Mogelijk Srd 118 miljoen schade door gesjoemel en fraude bij OW periode 2006-2010

Gajadien (VHP) over rapport Nederlands consultancybureau: 'Het is waardeloos'

'Oud rapport dat nu lekt vanwege politieke motieven'


Gesjoemel van aannemers en vermoedelijke fraude van meespelende ambtenaren op het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het departement in de periode 2006-2010 ongeveer Srd 118 miljoen schade opgeleverd. Tot die conclusie komt het Nederlandse bureau MarChard Consultancy NV dat voor het ministerie onderzoek deed naar deze periode. 

'Het is een waardeloos rapport', zegt Asiskumar Gajadien, VHP-Assembleelid en toenmalig onderdirecteur Administratieve Diensten op het ministerie, vandaag, zaterdag 23 mei 2015, in de Ware Tijd Online.

'Het is een oud rapport en als het nu lekt zijn daar slechts politieke motieven mee gemoeid.'

Het vuistdikke dossier werd nooit aan de procureur-generaal (pg) overhandigd, omdat het niet duidelijk was of er wel veroordelingen uit zouden komen. Gajadien is er zeker van dat de pg er niets mee zou doen, omdat er naar zijn mening niets aan de hand is.

De consultant noemt gevallen waarbij aannemers eerst de duurste onderdelen van de werken declareren, maar de volgorde van declaraties vertoont geen overeenstemming met de volgorde van de werken. Bij een aantal aannemers blijkt, dat zij steeds weer de werken niet hebben afgerond, maar dat er wel een opleveringsrapport is opgemaakt door OW of de directievoerder. Weer een andere aannemer presteerde het om de afmetingen van straten kleiner te maken dan in het bestek is vastgelegd.

Ondanks dat een boeteclausule in de aanneemovereenkomst staat, wordt er geen boete opgelegd als het werk niet op tijd begint of op de afgesproken datum wordt opgeleverd. Ook blijkt door het onderzoek dat het ministerie in feite geen schadevergoedingen kon eisen, omdat consultants die toezicht moesten houden, steeds bedongen dat zij gevrijwaard waren van schadevergoeding.

Overigens is de achtergrond van het Nederlandse consultancybureau volkomen schimmig. Een zoektocht op het internet levert slechts summiere informatie op op de website LinkedIn:


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

MFK-voorzitter Schotte: 'Opening winkelcentrum 29 mei Sambil loopt gevaar'

Sambil en Aqualectra niet eens over tarief voor stroomlevering


Volgens MFK-leider Gerrit Schotte loopt de opening van het Sambil-winkelcentrumproject gevaar. Sambil en nutsbedrijf Aqualectra zouden van mening verschillen over het te hanteren tarief voor elektriciteit. Schotte is van mening dat winkelcentrum Sambil vanwege zijn grootte en de verwachte impact op de Curaçaose economie volgens een lager tarief dient te worden aangeslagen. Dat bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 23 mei 2015.
 
De zogenoemde ‘soft opening’ van het grootste overdekte winkelcentrum op Curaçao vindt vrijdag 29 mei plaats.

Weinig investeringen met de grootte van dit soloproject zijn in de laatste 40 jaar gerealiseerd. Sambil heeft capaciteit voor 2000 arbeidsplaatsen. Volgens Schotte is Aqualectra een slecht gemanaged bedrijf dat stroom produceert met gedateerde technologie. 'In de rest van de wereld en de regio zijn de kosten van stroom en water verlaagd door de inzet van nieuwe en moderne technologie, zoals duurzame en groene energie, om de economie te stimuleren', aldus Schotte.

Volgens de MFK-leider hanteert Aqualectra zelfs voor de kleinste hotels op Curaçao het ‘Industry Export Oriented’-tarief. Dit tarief van 0,3749 gulden per kWh (piekuren) en 0,3695 per kWh (daluren) zal volgens de directie van het nutsbedrijf niet gelden voor Sambil. Volgens Schotte moeten de eigenaren van het nieuwe winkelcentrum dit onrecht niet accepteren.

Waterpeil Cotticarivier staat hoog door vele regenval

Beeld van wateroverlast mei 2013.
Bewoners dorpen aan rivier vrezen het ergste


Bewoners van dorpen langs de Cotticarivier vrezen voor het ergste. Het peil van het rivierwater is als gevolg van de vele regenval aan het stijgen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 23 mei 2015.

Een deel van Akalekondre is al ondergelopen en de mensen zijn, aldus het Dagblad Suriname, in paniek.

Twee jaar geleden was men genoodzaakt te evacueren naar Moengo en andere hoger gelegen gebieden. Het wegverkeer op de Patamaccaweg ondervindt ernstige hinder, want het gedeelte tussen de bruggen bij Nyunburukreek en Patamaccakreek staat blank.

Chauffeurs van bussen van goudmaatschappij Surigold die arbeiders dagelijks vervoeren, hebben onlangs niet gereden.

(Bron foto: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Kapiteins van Hollandse Kamp en Wit Santi verontwaardigd over uitgifte grond aan Luchthavenbeheer

Dorpsautoriteiten in bezit beschikking in 2013 getekend door RGB-minister

Wit Santi (Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Overheid verzuimt dorpen te informeren


Kapitein Theo Jubitana van het dorp Hollandse Kamp en zijn collega Patrick Mande van Wit Santi in het district Para zijn er niet over te spreken, dat de NV Luchthavenbeheer een terrein van ruim 800 hectare heeft gekregen. Ze eisen dat de beschikking wordt ingetrokken, omdat het terrein deel uitmaakt van de dorpen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 mei 2015.

De dorpsautoriteiten hadden al eerder vernomen, dat Luchthavenbeheer een terrein heeft gekregen, waarvan een groot stuk deel uitmaakt van Hollandse Kamp, maar nu hebben ze het zwart op wit. Ze zijn in het bezit gekomen van een kopie van de beschikking die in 2013 is getekend door toenmalig minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB). Kromosoeto wil echter niet reageren en verwijst de krant naar het ministerie.

De twee dorpshoofden hebben afgelopen donderdag hun ongenoegen geuit tegenover een regeringsdelegatie die bestond uit minister Steven Relyveld van RGB, zijn collega Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, Martin Misiedjan, president-commissaris grondenrechten van het Kabinet van de President en Etiënne Boerenveen, voorzitter van de National Housing Authority.

Lackin laat weten, dat hij nog niets wil zeggen over deze ontmoeting alvorens hij de president heeft gerapporteerd. Hij zegt verder dat volgende week een gesprek is gepland met diverse betrokkenen, inclusief de dorpshoofden.

Jubitana en Mande noemen het gesprek van donderdag constructief en bevestigen dat een vervolggesprek zal plaatsvinden. 'Als de beschikking wordt ingetrokken, kunnen we daarna verder kijken hoe we een middenweg vinden', zegt Jubitana.

Hij wijst erop dat de dorpen niet tegen ontwikkeling zijn van het gebied. Zij hebben vernomen dat Luchthavenbeheer het terrein nodig heeft om onder meer toerisme te bevorderen en dat kan ook de bewoners ten goede komen. Mande zegt, dat de overheid heeft nagelaten om de dorpen te raadplegen

Nominatie Plantages West-Curaçao voor UNESCO Werelderfgoedlijst uitgesteld tot na 2015

Expertgroep beoordeling Werelderfgoednominaties wil nominatie gedegen voorbereidenDe nominatie van de Plantages van West-Curaçao voor de UNESCO Werelderfgoedlijst is doorgeschoven tot na 2015. Eerder werden de plantages op advies van de Commissie Leemhuis in 2011 op de Voorlopige lijst werelderfgoed gezet. Met een nominatie is Curaçao er echter nog niet. Het Nederlandse kabinet moet eerst besluiten of het tot een voordracht van het nominatiedossier overgaat. En uiteindelijk neemt Unesco het besluit over de opname van een erfgoed op de Werelderfgoedlijst, zo schrijft vandaag, zaterdag 23 mei 2015, het Antilliaans Dagblad.

Voor de invulling van de periode 2015-2025 hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker zich laten adviseren door de Expertgroep beoordeling Werelderfgoednominaties. Deze expertgroep stelt over de Plantages van West-Curaçao en nog drie Nederlandse nominaties dat ‘de uitzonderlijke universele waarde overtuigend worden aangetoond’. 'Ook is er voldoende draagkracht en draagvlak voor duurzame instandhouding', aldus de expertgroep.

Volgens de uitleg van Bussemaker heeft de expertgroep het jaar van nominatie bepaald op basis van de hoeveelheid werk die nog nodig is om tot een voldragen en kansrijke nominatie te komen. Het is om deze reden dat de Plantages van West-Curaçao pas na 2015 gereed kunnen zijn voor een daadwerkelijke nominatie.

Bussemaker: 'De expertgroep is van mening dat er voldoende argumenten zijn om de uitzonderlijke universele waarde van deze erfgoederen uiteindelijk aan te kunnen tonen. Zij meent echter dat meer tijd nodig is om deze uitzonderlijke universele waarde overtuigend te onderbouwen. De expertgroep adviseert in 2017 de onderbouwing opnieuw te beoordelen en bij een positieve beoordeling een jaar van nominatie vast te stellen.'

De komende twee maanden gaan medewerkers van de Nederlandse ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken in gesprek met de beheerders en bestuurders van de kandidaat erfgoederen. Ook op Curaçao zal dan gesproken worden over de volgende stappen van de nominatie of de verdere onderbouwing van de uitzonderlijke universele waarde. Want, zo voegt de minister in haar schrijven aan de Tweede Kamer aan toe: 'De samenstelling van het nominatiedossier is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de lokaal verantwoordelijke overheid. In deze gesprekken besteden we ook aandacht aan de ondersteunende rol die het rijk kan vervullen bij de voorbereiding van de afzonderlijke nominaties.':Italiaanse zakenman Corallo haalt bakzeil bij OM Rotterdam in zaak tegen Knipselkrant Curaçao

Francesco Corallo (Bron foto: Dagospia.com)
Smaadklacht Corallo niet door OM behandeld

Gewicht klacht rechtvaardigt niet schaarse onderzoekscapaciteit


Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft de smaadklacht van de omstreden Italiaanse zakenman Francesco Corallo tegen de Knipselkrant Curaçao terzijde geschoven. Een woordvoerder van het OM bevestigde gisteravond tegenover de redactie van het Antilliaans Dagblad, zo bericht de krant vandaag, zaterdag 23 mei 2015, dat de enkele weken geleden door de bekende Amsterdamse advocaat Gerard Spong ingediende aangifte is geseponeerd. 

Het OM is tot de conclusie gekomen, dat het gewicht van de klacht niet rechtvaardigt er toch al schaarse onderzoekscapaciteit voor vrij te maken. De grieven van de op Sint Maarten wonende gokbaas richtten zich tegen twee blogs die begin april op de website van de Knipselkrant werden gepubliceerd.

Spong: 'In deze teksten wordt cliënt zesmaal maffiamaatje genoemd, eenmaal vermeende maffiabaas, wordt hem verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan omkoping, afpersing/chantage, corruptie, illegale gokactiviteiten en drugshandel en een stroman te gebruiken voor (het medeplegen of doen plegen) van oplichting. Kortom, hem worden zeer ernstige misdrijven verweten.'

Aan het slot van zijn acht pagina’s tellende verzoekschrift gelastte de advocaat het OM hoofdredacteur Nicolaas Herders en provider Hosting Concepts strafrechtelijk te vervolgen. Volgens hem is Corallo door de ‘beledigende en onnodig grievende term maffiamaatje in zijn waardigheid aangetast en in een kwaad daglicht geplaatst’.

Spong stelde, dat sprake was van smaad, belediging en het niet eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van zijn cliënt.

De kans dat de tot Nederlander genaturaliseerde Italiaan zijn zin zou krijgen, werd gegeven diens bedenkelijke reputatie op voorhand al gering geacht. In 2011 meldde het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken mede op gezag van de eigen inlichtingendienst aan de Nederlandse regering, dat Corallo betrokken was bij internationale drugshandel, het witwassen van criminele winsten via zijn casino-imperium op Sint Maarten en bovendien een belangrijk persoon in de Siciliaanse maffia was. De Italiaanse autoriteiten deelden deze informatie naar aanleiding van de poging van toenmalig minister-president Gerrit Schotte een verklaring van goed gedrag voor Corallo los te peuteren zodat hij hem een invloedrijke positie bij de Centrale Bank kon verschaffen. Ook toen voelde de vermeende ‘maffiabaas’ zich in zijn goede naam en eer aangetast, maar de rechter wees zijn verzoek om een publiekelijke rectificatie af.

Voor de Knipselkrant is het de tweede overwinning in korte tijd in een smaadzaak. Vorige maand besloot het OM in Willemstad de aangifte van de advocaten Peppie Sulvaran en Chester Peterson niet in behandeling te nemen. Dat duo vond dat de Knipselkrant hen ten onrechte in verband had gebracht met maffiapraktijken omdat zij onder meer Corallo en Schotte tot hun vaste clientèle mogen rekenen.

Lokaal bestuur Nickerie helpt 'behoeftige' vrouw aan nieuwe woning

(Bron foto's: BIC Nickerie)
Vrouw woont in zeer bouwvallige woning


Het Burger Informatie Centrum (BIC) Nickerie meldt vandaag, zaterdag 23 mei 2015, dat het lokaal bestuur bezig is een woning te bouwen voor een zeer 'behoeftige' burger aan de H.N. van Dijkstraat in Nieuw Nickerie.

Deze burger, mevrouw Gobardhan, woont in een erg bouwvallige houten laagbouwwoning. Het verzoek van haar dochter aan districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh heeft tot de bouw van een nieuwbouw woning geleid.

De woning waarin zij nu woont staat op instorten. Vooral bij hevige winden vrezen moeder en dochter, dat hun woning in elkaar kan storten. Bij regenval nemen zij hun intrek bij de buurvrouw.

De bouwwerkzaamheden worden door medewerkers van het lokaal bestuur uitgevoerd.

'Green Dot' presenteert zich op Surinaamse digitale televisiemarkt

Digitaal televisieplatform gaat 5 pakketten met 60 kanalen aanbieden

'Betaalbaar voor alle maatschappelijke klassen'


Het digitale televisieplatform Green Dot Digital Cable TV and Broadband Internet is afgelopen donderdag in hotel Courtyard Marriot in Paramaribo gelanceerd. Directeur Fardien Pierkhan zegt, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 mei 2015, dat zijn bedrijf nu al uitzendt, hoewel de laatste hand nog gelegd wordt aan installatie van de apparatuur. 

Om mogelijke kinderziektes weg te werken zal een maand worden proefgedraaid, waarbij het signaal gratis naar vijftig mensen wordt gestuurd. Pierkhan verwacht van hen een ontvangstrapport. Het dekkingsgebied van de televisiezender zal zich uitstrekken van Saramacca tot Commewijne en van Para tot Paramaribo.

Green Dot gaat vijf pakketten met zestig kanalen aanbieden. 'We hebben onze pakketten samengesteld op basis van de behoeften van de samenleving. De meest recente meting is gedaan op de jaarbeurs van 2014.'

Pierkhan is ervan overtuigd, dat zijn klanten geen last zullen hebben van bufferend of sneeuwend beeld bij slecht weer. Om de diensten te gebruiken is geen internet nodig. De klanten krijgen een box en worden aangesloten op het netwerk van Green Dot. 'Het tarief voor een abonnement wordt nog bepaald, maar zal worden afgestemd op Surinaamse maatstaven. Het wordt betaalbaar voor alle maatschappelijke klassen.'

Directeur Wendy Jap A Joe van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname, TAS, zegt dat al in 2012 een openbare inschrijving is gehouden voor bedrijven om te investeren in de aanleg voor infrastructuur voor digitale tv. Slechts twee van de achttien bedrijven, waaronder Green Dot, hebben de screening doorstaan. Jap A Joe is blij met de vorderingen van dit bedrijf. Zij ziet dit als een grote stap in de richting van ontwikkelingen voor digitale televisie. Pierkhan wil samen met lokale zenders kijken hoe hij hen tegemoet kan komen op zijn platform.

Buitenlandse waarnemers tevreden over voorbereidingen verkiezingen

UNASUR- en OAS-waarnemers zijn niet tegen problemen opgelopen


De buitenlandse waarnemers van zowel de Unie van Zuid Amerikaanse Landen (UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas) als de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zijn tevreden over de voorbereidingen naar de stembusgang van maandag. 'Wij zijn tot nu toe onafgebroken bezig met consultaties met, onder andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en de verkiezingsautoriteiten. Tot nu toe zijn wij heel tevreden met de planning en het voorwerk naar de stemming', zei Tibisay Lucena Ramirez, UNASUR-coördinator gisteren tijdens een persconferentie, aldus bericht vandaag, zaterdag 23 mei 2015, de Ware Tijd.

Ook Irene Klinger, leidster van de UNASUR-delegatie, is tevreden over de voorbereidingen. 'Vooral twee aspecten zijn voor ons heel belangrijk, namelijk een goede organisatie en adequate logistieke voorzieningen.'

Ook de discussie over het computersysteem dat gebruikt zal worden om de telling van stemmen bij te houden, kreeg aandacht van de buitenlandse waarnemers.

Klinger: 'Ik ben gerustgesteld dat het om een systeem gaat dat al bij de twee voorgaande verkiezingen is gebruikt. Daarnaast is er een gedetailleerd papieren spoor bij elke stembus dat gevolgd kan worden om de telling via de computers nauwkeurig te kunnen controleren. Onze technische expert heeft de zaak ook gecontroleerd.'

Zij en Ramirez content met de uitleg van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) over het computersysteem afgelopen donderdag.

Vooral V7 heeft zorgen geuit over mogelijkheden om de verkiezingsuitslag te kunnen manipuleren via het softwareprogramma. 'Het is goed dat deze discussie op gang is gebracht door de partijen. Anderzijds hebben het CHS en het ministerie van Binnenlandse Zaken adequaat openheid gegeven in zaken. Deze discussie is allemaal onderdeel van een gezond democratisch proces', sprak Klinger.

Haar organisatie en de UNASUR reizen vandaag naar de districten waar de diverse stemlokalen gecontroleerd worden of ze voldoen aan de internationale maatstaven.

ABOP reageert zaterdag 23 mei op aantijgingen NDP

NDP-voorzitter beweert dat Moengo onveilig is en Albina vies

Reactie ABOP in richting Desi Bouterse blijft niet uit


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP), deel uitmakend van de Alternatieve Combinatie (AC), houdt vandaag, zaterdag 23 mei 2015, haar slot massameeting in Moengo en zal daar, aldus de voorzitter van het partijcongres, Marinus Bee, reageren op de aantijgingen vanuit de NDP de afgelopen dagen richting de partij. 

Ook zegt Bee, aldus de Ware Tijd vandaag, dat een reactie vanuit de ABOP naar de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, niet zal uitblijven.

Tijdens een massameeting in Moengo afgelopen donderdag heeft Bouterse beweerd, dat Moengo onveilig is en Albina een vieze stad. Ook hield de NDP-voorzitter zijn gehoor voor, dat in Moengo afgestapt moet worden van een stad waar de sterksten het voor het zeggen hebben.

De NDP heeft op dit moment een zetel in het district Marowijne. De andere twee zetels zijn in handen van de ABOP. Inmiddels staat Ramses Kajoeramarie (kapitein van Langamankondre), die namens de NDP vanuit het district in het parlement zit, op de kandidatenlijst van de ABOP.

Eindelijk zijn milieu-inspecteurs BOG bevorderd

Ook David Bakker werd bevorderd.
Enkele milieu-inspecteurs hebben ruim acht jaar op bevordering gewacht


Op het terrein van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zijn gisteren 69 milieu-inspecteurs eindelijk bevorderd. Sommigen hebben ruim acht jaar op hun bevordering gewacht. 'We verwachten dat u met deze bevordering zich nog harder zult inzetten voor land en volk', sprak Astracia Warner, hoofd van de afdeling Milieu-inspectie bij het BOG. Zij zei ook te verwachten, dat de ontevredenheid die er was, hierdoor ook verdwenen is, aldus bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 23 mei 2015.

'We hebben als bond, als bestuur heel lang aan de weg getimmerd. Er zijn acties gevoerd in het verleden. We hebben dagen gemaakt bij het BOG en de ministeries van Binnenlandse zaken en Volksgezondheid. Het uiteindelijke resultaat is deels hier', zei Alexandro Spong, adviseur van de Bond van Milieu-inspecteurs.

Spong voerde aan dat de bond ratio heeft laten gelden tijdens de onderhandelingen. Volgens de bondsadviseur heerst er nog ontevredenheid bij de leden over zaken die nog nagekomen moeten worden. Een van de punten die voor wrijving zorgt onder de milieu-inspecteurs, is de vervoerstoelage. 'Wij zijn nochtans blij met het bereikte resultaat. Wij hopen dat FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) niet in gebreke zal blijven om ook de mensen hun zakken te verzwaren. En niet alleen hun taken zoals gezegd wordt', stelde Spong.

Minister Michel Blokland van Volksgezondheid zei, dat vorig jaar tijdens de uitbraak van de chikungunya-epidemie duidelijk is geworden hoe belangrijk de dienst milieu-inspectie is. 'Dat is om aan te geven dat de gemeenschap rekent op onze dienst en dat we goed ons werk zullen doen.'
Blokland stelde ook, dat het voor een groot deel is gelukt om zaken binnen de dienst te stroomlijnen wat betreft carrièreplanning. Verder hoopt de bewindsman, dat in de volgende fase de bevorderingen niet meer zo lang op zich laten wachten.

'Men moet niet vergeten, dat de milieu-inspecteurs ook mogen bekeuren. Wat wij al jaren hebben gevraagd binnen die dienst is snelrecht', sprak David Bakker, voorzitter van de bond. Uit de groep milieu inspecteurs zijn 44 personen beëdigd tot BAVP'er (Buitengewoon Agent van Politie). Zij hebben ook een certificaat in ontvangst genomen.

Surinamers in Nederland in ban van verkiezingen

Speciale bijeenkomsten en aandacht bij radiozenders


'Santokhi heeft als mister diaspora Surinamers in diaspora op kaart gezet'


Niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland zijn Surinamers in de ban van de verkiezingen. Diverse radiostations besteden dagelijks aandacht aan de komende verkiezingen in Suriname. Er zijn ook speciale bijeenkomsten geweest, waaronder van studenten in Rotterdam. 'In de toko’s, warungs, winkels, overal waar Surinamers elkaar ontmoeten zijn de verkiezingen een geliefd gespreksthema', zegt ondernemer Max Ghazi in Aalsmeer, die VHP-voorzitter en V7-coördinator Chandrikapersad Santokhi ondersteunt.

Owen Venloo, programmamaker bij het Amsterdamse Radio Tamara, heeft een verklaring voor deze verhevigde belangstelling. 'Het komt door Chandrikapersad Santokhi. Hij heeft als mister diaspora de Surinamers in de diaspora op de kaart gezet.'

Ernest Grep, vicevoorzitter van de Stichting Collectief Overzee Suriname, heeft een andere verklaring. Volgens hem is het de regering Bouterse-Ameerali die de diaspora op de kaart heeft gezet. Grep verwijst naar het invoeren van de toeristenkaart en de aanname van de wet Personen van Surinaamse Afkomst, PSA Ook de ontwikkeling die de regering Bouterse tot stand heeft gebracht ontgaat de Surinaamse samenleving in Nederland niet, zegt hij.

Volgens Venloo is de belangstelling bij deze verkiezingen veel groter dan in 2010. 'De mate waarin de Surinaamse diaspora belangstelling zal hebben voor Suriname zal mede afhangen van de mate waarin Suriname belangstelling heeft voor haar. En de afgelopen periode is het Santokhi geweest die voortdurend de diaspora heeft bezocht en het diasporabeleid op de kaart heeft gezet.'

Grep is ervan overtuigd, dat Bouterse weer aan de macht komt. Hij vindt dat Bouterse in plaats van vijf, vijftien jaar regeertijd moet krijgen. Het land zal dan op een topniveau zijn, zo beweert hij.
Ghazi ziet juist een flinke overwinning voor V7 met Santokhi als president. Volgens hem is meer dan 65 procent van de Surinaamse diaspora in Nederland aan de zijde van V7. 

Actie Werknemers Organisaties Luchtvaart beëindigd

Bestuur bond tekent intentieverklaring met presidentiële adviseur Luchtvaart- aangelegenheden
 

De actie van de Werknemers Organisaties Luchtvaart (WOL) is beëindigd Het bestuur van de vakbond, dat geleid wordt door Hugo Blanker, heeft een intentieverklaring getekend met de presidentiële adviseur Luchtvaartaangelegenheden, Gerard Brunings. Er is gehandeld uit nationaal belang, aldus de WOL vanochtend, zaterdag 23 mei 2015, op Starnieuws.

De vakbond was ontevreden met de opstelling van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en daarom werd de actie aangescherpt. De zogenoemde baanberichten van de verschillende vliegvelden uit het binnenland werden in plaats van om zeven uur 's morgens pas na tien uur doorgegeven aan de belanghebbende instanties.

Volgens publieke verklaringen vanuit de luchtvaartmaatschappijen hebben zij niet veel gemerkt van nadelige effecten van de actie. In voorkomende gevallen zouden zij zijn uitgeweken naar kleinere particuliere vliegvelden.

De WOL is hierover positief gestemd, omdat het niet de bedoeling is geweest dat maatschappijen getroffen zouden worden door haar actie. Andere luchtvaartmaatschappijen voerden alleen vrachtvluchten uit.

De inspanningen van de presidentiële adviseur hebben als resultaat gehad, dat in de ondertekende intentieverklaring de belangrijkste prioriteit is gegarandeerd, rechtspositionele aangelegenheden. Het parool van de WOL blijft gehandhaafd over de werktijd van zeven uur tot elf uur 's ochtends.

Voor wat betreft de radiokamer van het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo heeft de algemene vergadering ingestemd met het beroep van Brunings om de verspreiding van de baanberichten terug te brengen tussen zeven en acht uur in de ochtend.