dinsdag 26 mei 2015

DOE-voorzitter wil het kiesstelsel op de schop

Breeveld tijdens een van de televisiedebatten.
Breeveld: 'Gelet op het aantal stemmen landelijk hadden wij recht op meer dan één zetel'


DOE vindt dat zij gezien het aantal stemmen die zij gisteren landelijk heeft behaald bij de verkiezingen, meer dan één zetel had verdiend. 'Het kiesstelsel moet totaal anders', aldus partijvoorzitter Carl Breeveld vanavond 26 mei 2015 op Starnieuws. Hij belooft in het parlement het kiesstelsel zeker tot een punt van discussie te maken.

De partij is ten opzichte van stemmen achteruitgegaan in vergelijking met de verkiezingen in 2010, 12.095 en in 2015 10.802. Evenals in 2010 heeft alleen Breeveld een parlementszetel namens zijn partij behaald. Hij denkt dat de kiezers gekozen hebben voor directe zekerheden. Hij verwijst naar de sociale wetten, de verhoging van de Algemene Kinderbijslag en de Algemene Ouderdag Voorziening, die de regering heeft ingevoerd.

Voor de DOE-voorzitter is het resultaat van de verkiezingen geen gevolg van de campagnevoering. De partij heeft geen massameetings georganiseerd en geen verkiezingsmateriaal gratis verdeeld.

'Onze campagnevoering had een bijzonder inhoud. Misschien moet onze benadering een beetje veranderen, maar wij willen ons onderscheiden van de andere politieke partijen. Maar, wij zullen zeker kijken naar verbeterpunten.'

De uitslag van de verkiezingen was ook voor Breeveld een verrassing. Uitgaande van de peilingen had hij gedacht dat het een gelijk opgaande strijd tussen de NDP en V7 zou worden. 'Ik dat dat het een soort patstelling zou worden, maar dat is niet gebeurd.' Voor hem zijn de NDP en de AC (Alternatieve Combinatie) de grote winnaars van de verkiezingen. 'De partijen met meer zetels zijn nu aan zet.'

Ambassade VS feliciteert Suriname met democratisch verloop verkiezingen


Personeel De Ware Tijd in staking

Directie krant weigert personeel tegemoet te komen


Het personeel van het ochtendblad De Ware Tijd heeft vanmorgen, dinsdag 26 mei 2015, het werk neergelegd. Medewerk(st)ers verzamelden zich samen met bondsvoorzitter Robby Naarendorp voor het gebouw van de krant. Daarna ging men aan de onderhandelingstafel en werd besloten het werk te stoppen, aldus is te lezen op GFC Nieuws.

Volgens de bondsvoorzitter hebben van bewakers tot journalisten het werk neergelegd.

Het personeel is volgens de bondsvoorzitter ontevreden over de aanpassingen die opgenomen zijn in de CAO. Het gaat onder andere om loonaanpassingen, voedingstoelagen en implementatie functieanalyse waarvoor jaren geleden een overeenkomst werd getekend. De directie van de Ware Tijd weigert het personeel tegemoet te komen.

Directeur Ben Halfhide had voorgesteld om donderdag weer aan tafel te gaan, maar de leden zijn het daar niet mee eens. Als gevolg hiervan heeft men besloten om het werk volledig neer te leggen. Dit betekent dat het ochtendblad morgen niet uitkomt.

Naarendorp vindt dat er voldoende signalen zijn gegeven aan de directie dat het de bond serieus is. Afgelopen week werd al een twee duur durende prikactie gevoerd. 'Als de directeur niet serieus is, zijn we niet bereid onder zijn voorwaarde het werk voort te zetten.'

De directie zou er van alles aan doen om ervoor te zorgen de krant morgen uitkomt.

V7 bezorgd over vertraging bij tellen stemmen Paramaribo

Politiek samenwerkingsverband tekent protest aan tegen gang van zaken


De V7 coalitie is bezorgd over de vertraging bij het tellen van de uitgebrachte stemmen in het district Paramaribo. De V7-partijen tekenen protest aan tegen de gang van zaken en hebben dat ook schriftelijke kenbaar gemaakt, zo laat het samenwerkingsverband vanavond, dinsdag 26 mei 2015, in een verklaring weten.

Ook het Onafhankelijk Kiesbureau is volgens V7 bezorgd en is van mening dat er in strijd met de wet wordt gehandeld.

De leiding van de V7-partijen is vandaag bijeen geweest voor overleg. Besloten is te wachten op de officiële uitslag, alvorens standpunten in te nemen. Naast de officiële uitslag over de DNA (De Nationale Assemblee) samenstelling wil V7 ook de officiële uitslag afwachten van de samenstelling van de ressorten. De V7-partijen zullen de verkiezingsuitslag ook ieder in eigen kring evalueren met hun deskundigen. Daarbij zullen ze het eindresultaat en ook hun eigen prestatie in de campagne in ogenschouw nemen.

V7 zal blijven opkomen voor de onderwerpen die in de campagne naar voren zijn gebracht. Zij blijft zich inzetten voor alle hardwerkende Surinamers, kleine- en grote ondernemers, enthousiaste jongeren en onze ouderen. Die mogen er op rekenen dat wij voor hen blijven strijden, aldus het politiek samenwerkingsverband.

Ctex op Curaçao claimt zo'n 1.4 miljoen gulden van ontslagen ceo De Lima

De Lima zou 1,4 miljoen gulden te veel aan zichzelf hebben uitgekeerd


Anthony de Lima, de ontslagen ceo van datacenter Ctex, krijgt geen geld, zoals hij claimt, maar moet als het aan zijn voormalige werkgever ligt juist nog flink terugbetalen. Uit documentatie in handen van de redactie van het Antilliaans Dagblad,zo schrijft de krant vandaag, dinsdag 26 mei 2015, blijkt dat Curaçao Technology Exchange nv (Ctex) hem heeft ‘aangeslagen’ voor zo’n 798.000 dollar (ongeveer 1,4 miljoen gulden) aan eerder door hemzelf aan zichzelf te veel uitgekeerde bedragen.

Het gaat om zowel salarisbetalingen in het verleden, waarvoor volgens Ctex geen budgettaire grondslag bestaat en die nooit rechtmatig door zijn superieuren zouden zijn geaccordeerd, als om vergoedingen die nimmer zijn goedgekeurd.

De advocaat van De Lima: 'De heer De Lima is Ctex geen cent verschuldigd en beschikt daarvoor over bewijsstukken.'

Door De Lima is een nieuw Kort Geding aangespannen tegen Ctex, waar hij met zijn persoonlijke bedrijf DFT nv minderheidsaandeelhouder in is, namelijk om een ontslagvergoeding af te dwingen. De ontslagen ceo van het noodlijdende datacenter te Seru Mahuma wil nog bijna 290.000 dollar als ‘beëindigingsvergoeding’ en nog eens 330.000 dollar wegens achterstallige vergoedingen. Bij elkaar dus 620.000 dollar.

Een simpele rekensom, aldus de krant, leert dat wat De Lima volgens Ctex moet ‘terugbetalen’ méér is dan de claim die de ex-topman pretendeert te hebben op het bedrijf. Namelijk bijna 800.000 dollar versus 620.000 dollar.

Ctex, met overheidstelecommunicatiebedrijf UTS als grootste aandeelhouder, heeft De Lima direct al laten weten. dat voor zover hij meent nog enige vordering aan salaris, vergoedingen en/of beëindigingsvergoeding te hebben, dit in elk geval verrekend moet worden met de bijna 800.000 dollar die De Lima nog aan Ctex moet terugbetalen.

Het Kort Geding over de verzochte ontslagvergoeding diende vandaag. Een vorige rechtszaak werd verloren door De Lima. Hij verzocht het gerecht Ctex te bevelen zijn ontslag als ceo door de general board in te trekken. Deze vordering werd door de rechter afgewezen, voornamelijk omdat naar het oordeel van het gerecht De Lima als enige ceo verantwoordelijk kan worden gehouden voor de slechte financiële situatie van Ctex.

Of Ctex/UTS de voormalige topman nog (gemeenschaps)geld moet uitbetalen, is mede afhankelijk van hoe wordt omgegaan met de claim die Ctex op De Lima stelt te hebben. Het gaat in elk geval om aanzienlijke bedragen. Wat betreft ‘salary payments’ gaat het over de periode 2011 tot en met 2013 om een bedrag van in totaal 1,7 miljoen dollar dat is uitgekeerd, terwijl het goedgekeurde budget 1.141.000 bedroeg, zodat De Lima zichzelf bijna 560.000 dollar uitbetaalde ‘zonder rechtsgrond’. Ook het bedrag van bijna 240.000 dollar aan diverse ‘expense payments’ over de periode 2010 tot en met 2012, dat is betaald naar aanleiding van een besluit dat door hemzelf was getekend in maart 2013, is niet geaccordeerd door zijn superieuren. Ctex is overigens van mening dat er geen rechtsgrond is voor de gevorderde ontslagvergoeding.

De Lima wordt juridisch bijgestaan door advocate Linda Douglas van Douglas & Douglas en Ctex door raadslieden Ursus van Bemmelen en William ten Veen van het kantoor BBV Legal.

Delegaties eilanden bereiden Interparlementair Koninkrijksoverleg in Den Haag voor

Voorzitter Staten Curaçao spreekt woensdag 27 mei in vergaderzaal Eerste Kamer


De aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (het Ipko) in Den Haag deelnemende delegaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben gisteren in Den Haag tripartiet vooroverleg gevoerd. Het Ipko wordt morgen officieel geopend in de monumentale vergaderzaal van de Eerste Kamer, waar na het welkom door senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol, het woord wordt gevoerd door de Statenvoorzitters Mike Franco, Marisol Lopez-Tromp en Leona Marlin- Romeo. Dit bericht vandaag, dinsdag 26 mei 2015, het Antilliaans Dagblad.

Onderwerpen die vervolgens aan de orde komen zijn samenwerking in de gezondheidszorg, economische kansen (waaronder vrij verkeer van personen en goederen), integriteit van bestuur en de geschillenregeling waarover de landen maar geen overeenstemming weten te bereiken. Tussen de overleggen door zal Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een presentatie geven.

De delegaties bespreken donderdag het 15 jaar oude initiatiefwetsvoorstel om het voor Nederland lastiger te maken om de andere landen via de Rijksministerraad dwingende Algemene Maatregelen van Rijksbestuur op te leggen zoals Sint Maarten onlangs is overkomen ten aanzien van een op te richten integriteitskamer.

Op de agenda staan voorts energie, jeugd en (kansarme) jongeren en discriminatie. De parlementariërs brengen vrijdag een werkbezoek aan de Rotterdamse haven waarna het Ipko in de middaguren wordt afgesloten met het door de delegatieleiders ondertekenen van de afsprakenlijst.

Grootschalig onderzoek naar 'hubfunctie' Venezuela in wereldwijd drugstransport

Informanten in onderzoek worden onder meer op Curaçao gehoord


De VS werkt aan een grootschalig onderzoek naar hoge Venezolaanse functionarissen, onder wie parlementsvoorzitter Diosdado Cabello. Hij zou aan het hoofd staan van een drugskartel dat Venezuela als hubfunctie gebruikt voor wereldwijd drugstransport. Informanten worden onder meer op Curaçao gehoord, zo berichtte 18 mei The Wall Street Journal, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 26 mei 2015.

Tientallen hoge functionarissen zouden betrokken zijn bij deze drugshandel. Een unit van de Drug Enforcement Administration (DEA) in Washington en het federaal parket in New York en Miami bouwen dossiers op aan bewijs. De onderzoeken komen voort uit een explosieve toename van drugsverkeer in Venezuela.

Onder druk van Colombia, waar de autoriteiten op een agressieve manier de strijd aangaan tegen de drugsoorlog, zijn veel drugshandelaren naar buurland Venezuela vertrokken. Daar troffen ze een gewillige regering en leger, zo schrijft de Amerikaanse krant, die drugssmokkel via het land wilde toestaan. In Venezuela wordt geen coca verbouwd, noch wordt er cocaïne gefabriceerd. Toch schat de Verenigde Staten dat er in 2013 zo’n 131 ton cocaïne, dat gelijkstaat aan de helft van de cocaïnesmokkel van Colombia, door Venezuela is vervoerd. Dat zijn de laatste cijfers die beschikbaar zijn, maar de laatste twee jaar ging het drastisch slechter met de economie van Venezuela.

Door die economische crisis is het voor de VS gemakkelijker geworden om informanten te rekruteren. Ook drugssmokkelaars uit Colombia en Venezuela melden zich nu bij de Amerikaanse autoriteiten om informatie te delen in ruil voor een lichte straf en verblijf in de Verenigde Staten. Ook wordt er gesproken met Venezolanen die verbannen zijn. Deze gesprekken vinden onder meer plaats op Curaçao, in Panama en Bogota, aldus een voormalig rechercheur van de geheime dienst die samenwerkt met Amerika.

De krant schrijft ten slotte dat Amerika bijna voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst van Venezuela, Hugo Carvajal, te pakken had, totdat Nederland besloot dat Carvajal diplomatiek onschendbaar was en vrijgelaten moest worden op Aruba.

DOE is weer op een zetel blijven steken en staat open voor samenwerking

'DOE kan ook met deze ene zetel belangrijke bijdrage leveren in regering'

'We moeten respect hebben voor keuze volk'


De partij Democratie, Ontwikkeling en Eenheid (DOE) staat met de haar behaalde zetel open voor samenwerking. 'DOE is nog altijd van mening, dat zij ook met deze ene zetel een belangrijke bijdrage kan leveren in de regering', aldus partijvoorzitter Carl Breeveld vandaag, dinsdag 26 mei 2015, op Starnieuws.

'We staan altijd open om met eenieder te praten. Je bent ook deel van de democratie en moet openstaan om te luisteren en te praten.'

Over de voorlopige uitslag van de verkiezingen, zegt Breeveld dat de Surinamer duidelijk heeft aangegeven, dat hij gaat voor het beleid dat de afgelopen vijf jaar is gevoerd. 'En dit is duidelijk een meerderheidsuitslag. Het is duidelijk een stap vooruit voor de NDP, die meer zetels heeft gehaald dan bij de vorige verkiezingen.'

Breeveld vindt niet dat moet worden gesteld dat het volk een verkeerde keus heeft gemaakt of niet rijp is voor veranderingen. 'We moeten respect hebben voor de keuze van het volk.' We hadden gehoopt op een ruimer mandaat met twee tot drie zetels, maar we moeten hiermee aan de slag.'

Breeveld vermoedt dat de ABOP stemmen heeft getrokken van DOE. Bij de vorige verkiezingen heeft de ABOP niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen in de kiesdistricten Paramaribo en Wanica. Ook nieuwkomer DRS zou stemmen hebben afgesnoept van DOE, analyseert Breeveld.

Verkiezingen in district Sipaliwini goed verlopen

Stembussen dinsdag 26 mei naar Paramaribo: dag later officiële resultaten bekend


De voorzitter van hoofdstembureau van Sipaliwini, Armand Jurel, zegt vandaag, dinsdag 26 mei 2015, op Starnieuws, dat de gang naar de stembus, op enkele incidenten na, goed is verlopen in dit grootste district van Suriname. Aan het begin zijn er wat onduidelijkheden geweest over de handelingen die gepleegd moeten worden bij kiezers die blind, invalide, ziek of analfabeet zijn. Na contact te hebben gemaakt met de verschillende bureaus in het district waren die problemen opgelost.

663 Medewerk(st)ers vertrokken sinds vorige week donderdag vanuit Paramaribo naar het binnenlanddistrict om te werken in de 51 stembureaus in Sipaliwini.

Jurel zegt, dat er in elk stembureau een lid was die digitaal een programma had dat opgestuurd werd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Op die manier konden wij een tentatief beeld krijgen van het aantal stemmen dat is uitgebracht op de in totaal zeven partijen die mee doen in dit kiesdistrict.'

De bussen zijn vandaag naar Paramaribo vervoerd. De gegevens van de processen-verbaal zullen worden verwerkt door het hoofdstembureau en de officiële resultaten zullen morgen bekend zijn.

VHP als sterkste partij binnen V7 uit verkiezingen

NPS grote verliezer binnen samenwerkingsverband
De VHP is als de sterkste partij uit de bus gekomen in de V7-combinatie. Op basis van de voorlopige resultaten kan VHP minimaal rekenen op 8 zetels. Dit aantal had de partij ook vijf jaar geleden. In Wanica zijn binnengekomen Chandrikapersad Santokhi, Asiskumar Gajadien en Krishna Husseinali-Mathoera, de oud-commissaris van politie, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 26 mei 2015.

In Nickerie komen voor de VHP binnen Harriet Ramdien en Djotish Jaggernath. Met nog niet alle stemmen verwerkt in kiesdistrict 1, Paramaribo, is Riad Nurmohamed binnen.

Mahinder Jogi heeft één van de twee zetels in Saramacca weten te behalen, terwijl zoals het uitziet, Shailendra Girjasing in Commewijne binnenkomt. Uit het gedrag van de kiezers moet nog blijken hoe er op voorkeur is gestemd. De verwachting is dat ook Dew Sharman in Paramaribo op voorkeur gekozen wordt.

Pertjajah Luhur (PL) zou volgens de voorlopige prognoses in elk geval 5 zetels halen. Voor deze partij komen binnen in Wanica Raymond Sapoen, in Paramaribo Paul Somohardjo, in kiesdistrict 6, Commewijne komt oud-districtscommissaris Ingrid Karta-Bink binnen en in Saramacca Deepakkoemar Chitan. In kiesdistrict 3, Nickerie, komt William Waidoe in het parlement. Als Mike Noersalim op voorkeursstemmen wordt gekozen, komt de PL op 6 zetels.

De NPS wordt de grote verliezer binnen de combinatie. In Paramaribo, met de huidige resultaten, komt Gregory Rusland terug in De Nationale Assemblee samen met waarschijnlijk Patricia Etnel. Het is nog zeer de vraag, zo schrijft Starnieuws, of Wayne Telgt, die lijstduwer in Paramaribo was, op voorkeur is gekozen. Als Noersalim op voorkeur is gekozen, dan zal dat ten koste gaan van de NPS.

Voor de BEP is Celsius Waterberg in Paramaribo gekozen en lijsttrekker Thea Huur in Sipaliwini. BEP gaat van vier zetels in 2010 terug naar twee.

De politieke rol van de overige V7-partners, DA91 en SPA, lijkt met deze resultaten uitgespeeld.

Essayist Para: 'Verkiezingen in Suriname gecorrumpeerd'

'Staatsmedia, domeingronden en overheidsbaantjes partijpolitiek misbruikt'

'Suriname is een democratuur'


Essayist Theo Para noemt de verkiezingen in Suriname ‘gecorrumpeerd’. Para is onder andere auteur van het boek ‘De schreeuw van Bastion Veere. Om de gerechtigheid in Suriname‘. Volgens hem ‘zijn verkiezingen waarbij op deze mega-schaal staatsmedia, domeingronden en overheidsbaantjes partijpolitiek zijn misbruikt, onbetrouwbaar en niet valide’. ‘Wat je meet is niet de volkswil, maar in belangrijke mate het effect van de omkoping van stemmen.’

De publicist zegt, zo is vandaag, 26 mei 2015, te lezen op waterkant.net, ‘dat binnen zo een corrupte context campagneblunders van de president, die onder bonafide omstandigheden desastreus zouden uitpakken, zeer beperkt effect hebben omdat teveel kiezers zijn gecompromitteerd door de macht’.

Volgens Para is ‘om vele minder ernstige vormen van stemmen kopen, het land Sint Maarten onder curatele gezet door de koninkrijksregering, juist omdat het effect van stemmen kopen zo desastreus is voor de politieke vrijheid en kwaliteit van de democratie.

De essayist noemt de gewijzigde Amnestiewet van 2012 ‘de grootste aanslag op het eerlijkheids- en vrijheidsgehalte van de verkiezingen’. ‘Met de zelfamnestiewet is het 8 december strafproces gesaboteerd, zodat de kiezers niet mochten weten of de presidentskandidaat schuldig is aan massamoord.'

Volgens Para is met de zelfamnestiewet aangetoond, dat Suriname geen rechtsstaat meer is. ‘Suriname is – met massieve steun van dictatoriaal China – de weg van Venezuela opgeslagen, verkiezingen zonder democratische rechtsstaat, Suriname is een democratuur’. 

Hij vindt ook dat 'de Trias Politica een zachte dood gestorven is'. ‘Suriname functioneert nu tegen letter en geest van haar grondwet. Artikel 92 verbiedt dat iemand die tegen de Grondwet heeft gehandeld president kan worden. De zelfamnestiewet druist in tegen de Grondwet. De mensenrechtenschendingen druisen in tegen de Grondwet. Drugsveroordelingen druisen in tegen de Grondwet. En wat voor persoon wordt president in Suriname?’

Theo Para zegt te vertrouwen in de vrijheidszin van de Surinamers. ‘Geduld is een belangrijke kracht in de strijd tegen een nationaal leven in de leugen. Want Francis Bacon zei het zo treffend: waarheid is de vrucht van de tijd, niet van de autoriteit. ‘

Somohardjo (PL): 'NDP gaat alles in werk stellen om president in Assemblee gekozen te krijgen'

'Zorgen dat onze gelederen gesloten blijven, omdat geprobeerd gaat worden om mensen om te kopen'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zegt vandaag, dinsdag 26 mei 2015, te geloven dat de Nationale Democratische Partij (NDP) er alles aan zal doen om de president en vicepresidentskandidaat in De Nationale Assemblee gekozen te krijgen. Indien de NDP met de Alternatieve Combinatie, PALU en DOE in zee gaat, komt deze coalitie op basis van de voorlopige resultaten rond de 33 zetels. 'Wij moeten ervoor zorgen dat onze gelederen gesloten blijven, want geprobeerd zal worden om mensen om te kopen', aldus Somohardjo.

De PL heeft vandaag al een onderhoud gehad met de kandidaten die mogelijk gekozen zijn. Aan hen is op het hart gedrukt om de partij trouw te blijven en niet te zwichten voor omkooppraktijken. De voorlopige resultaten zijn geëvalueerd.

De politicus vindt dat het te lang duurt deze keer voor er meer resultaten bekend zijn. Dat de telling van Paramaribo zo lang duurt, vindt Somohardjo een vreemde zaak.

'Onze medewerkers hebben op alle stembureaus de resultaten genoteerd. Wij hebben in diverse ressorten gewonnen. De gang naar de Verenigde Volksvergadering zal de NDP proberen te voorkomen', zegt Somohardjo.

De leiders van V7 komen vanmiddag bijeen om de verkiezing te evalueren.

'Gespleten land'

Gespleten land


Deze verkiezingen hebben van ons
niet alleen nog meer gemaakt een gespleten land,
een land van pro’s tegenover contra’s …,
want waar plaats je nu de niet-stemmers?

Behoren zij tot de oppositie,
tot de buitenparlementaire oppositie of
horen zij nergens thuis? Kunnen wij ze gewoon negeren;
hoeven wij gerust geen rekening met hen te houden…? 

Alphons Levens,
26 mei 2015.

Voorzitter OKB: 'De stembusgang is transparante aangelegenheid waar het gaat om checks and balances'

Miranda maakt niet meteen processen-verbaal stembureaus openbaar


De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, laat vandaag, 26 mei 2015, via Starnieuws weten, dat de processen-verbaal van stembureaus openbaar gemaakt moesten worden door het hoofdstembureau Paramaribo. De voorzitter van dat hoofdstembureau, Jerry Miranda, heeft de wettelijke regelingen met de voeten getreden, schrijft de nieuwswebsite. 'De stembusgang is een transparante aangelegenheid waar het gaat om checks and balances', aldus Van Dijk-Silos.

Het hoofdstembureau Paramaribo heeft zich in tegenstelling tot andere hoofdstembureaus, op het standpunt gesteld dat de informatie van de processen-verbaal die binnenkomt, eerst verwerkt moet worden in een computersysteem. Daarna volgt een openbare zitting, waarin de gegevens worden bekendgemaakt.

Silos stelt daarentegen, dat het stembureau na telling van de stemmen in het openbaar een proces-verbaal maakt. Daarin worden de gegevens opgenomen. Ook eventuele protesten van mensen worden verwerkt. De stembussen worden met de processen-verbaal meteen naar het hoofdstembureau gebracht. Daar mogen toezichthouders, media en andere belanghebbenden aanwezig zijn. De informatie is openbaar en het publiek mag daar kennis van nemen.

Het OKB zal deze kwestie opnemen in het uit te brengen verslag.

V7 continueert strijd voor een beter Suriname

Santokhi: 'Combinatie wordt in stand gehouden, onze strijd houdt niet op'


Het politieke samenwerkingsverband V7 zal haar strijd voor een beter Suriname, ondanks de voorlopige uitslag van de verkiezingen, blijven voortzetten. Dat zegt VHP-voorzitter en V7-coördinator van Chandrikapersad Santokhi vandaag, dinsdag 26 mei 2015, op Starnieuws. Het volk heeft een duidelijke boodschap gegeven aan V7, de zittende regering en de andere partijen die aan de verkiezingen hebben meegedaan, aldus Santokhi.

'Dat signaal zullen we serieus nemen, vandaag al komen wij bijeen als leiders om de cijfers te bekijken, de officiële uitslag af te wachten en een goede evaluatie te maken en daarop enkele strategieën gooien.'

Santokhi zegt, dat V7 niet alleen een partij of combinatie is die strijdt tijdens de verkiezingen. De combinatie strijdt te allen tijde voor een betere toekomst en voor de noden van het volk. De verkiezingen zijn een momentopname. 'De combinatie zal daarom in stand worden gehouden en gaan wij door met de strijd. Wij hebben gerichte issues gehad in onze campagne. Wij hebben het niet gehaald in de verkiezingen, maar dat betekent niet dat onze strijd ophoudt.'

De combinatie zal vandaag op basis van de voorlopige resultaten nieuwe strategieën uitzetten. De zes partijen in V7 hebben de strijdbijl nog niet helemaal begraven.

'We gaan onze strategie voornamelijk richten op wat nog mogelijk is op alle drie niveaus van volksvertegenwoordiging (De Nationale Assemblee, ressort- en districtsraden) en ons richten op een eventuele Verenigde Volksvergadering (VVV)', stelt Santokhi. Hij benadrukt dat het signaal dat door de kiezers aan de combinatie is gegeven, serieus wordt genomen. De combinatie zal later op de dag met een officiële verklaring komen.

PING-voorzitter: 'Jammer, dat ogen volk niet zijn geopend, ik had gewaarschuwd'

Jhauw:  'Wat het volk zal krijgen is corruptie die ergere vormen zal aannemen'

PING haalt geen enkele parlementszetel


Surinamers zijn nog niet rijp voor veranderingen. Tot die conclusie komt PING-voorzitter Ramsoender Jhauw, nadat een voorlopige uitslag van de verkiezingen heeft uitgewezen dat de NDP onder leiding van president Desi Bouterse als winnaar uit de bus is gekomen. 'Jammer dat de ogen van het volk niet zijn geopend, maar ik heb ze gewaarschuwd, heb met hen gesproken, maar ze hebben niet willen luisteren', zegt Jhauw vanochtend, dinsdag 26 mei 2015, op Starnieuws.

De Surinamer is volgens een, aldus Starnieuws, zwaar teleurgestelde Jhauw tevreden met het kleine beetje dat hem wordt voorgeschoteld. 'Ze kiezen niet voor vooruitgang maar voor welvaart op lang termijn.'

De uitslag van de verkiezingen noemt Jhauw een vernedering en minachting van het Surinaamse volk dat anders heeft gewild. 'Maar, wat het volk zal krijgen is corruptie die ergere vormen zal aannemen, verdere verruwing van de criminaliteit en een economie die compleet zal vastlopen. Bouterse zal geen enkele move kunnen maken en het gevolg zal zijn dat er tal van belastingontduikingen zullen plaatsvinden. Ik praat niet zomaar, ik weet wat ik zeg.'

Jhauw was in de verkiezingscampagne heilig ervan overtuigd, dat hij de volgende president van Suriname zou worden. Op de dag van de registratie van politieke partijen voorspelde Jhauw nog  dat waar de NDP en de V7-combinatie het met elkaar denken uit te vechten, God de overwinning aan PING (Partij voor Integriteit Nationale Motivatie en Gelijke Kansen) zou geven.

'Ik zie niet dat er veel zal gebeuren, tenzij er een andere mogendheid zegt, dat die geld geeft aan Suriname.'

De PING-leider voorspelt alles behalve een rooskleurige toekomst voor het land. 'In alle rankings doen we het slecht.'

Jhauw zegt verder, dat hij een opdracht van God had te vervullen en dat was het volk te waarschuwen. 'God gaat niet zelf komen stemmen. Hij gebruikt mensen om zijn boodschap over te brengen, maar als je niet wilt luisteren dan moet je maar instaan voor de consequenties en de vruchten daarvan plukken.'

PING, die als partij nieuw is in het politieke veld, heeft geen enkele zetel weten te behalen voor het parlement. 'De partij zal echter blijven bestaan, omdat we weten dat de ogen van het volk nog niet zijn geopend.'

Speciale verkiezingswebsite nauwelijks toegankelijk voor media

Veel journalisten verlaten al voor middernacht Congreshal

Kritiek Starnieuws op gang van zaken informatieverstrekking


De onlineresultaten die via een speciaal opgezette website de media moeten bereiken ondervonden vanmorgen enorme vertraging door onder meer het uitvallen van de website. Nadat al vanaf het begin problemen werden ondervonden, werd een nieuwe internetlijn opengegooid. Maar, ook dat verhielp het probleem niet. De resultaten die vanuit de stembureaus naar de website moesten worden gestuurd, kwamen vertraagd binnen. Sinds de ochtend kwamen bijna geen updates meer. De uitslag in Paramaribo verliep enorm traag en er werd geen informatie beschikbaar gesteld. Dit meldt Starnieuws vanochtend, dinsdag 26 mei 2015.

Erger nog is, zo schrijft webredacteur Wilfred Leeuwin van Starnieuws, dat de aanwezige journalisten in het perscentrum nauwelijks tot helemaal geen toegang hadden tot de website. Het zou volgens de ICT-commissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken te maken hebben gehad met een overbelasting van mediahuizen en journalisten op de site.

De sfeer in de Congreshal was hierdoor, aldus Starnieuws, op een zeer laag pitje. Iets voor middernacht hielden vele journalisten het voor gezien en verlieten het centrum. Daarvoor was de bijna tien personen tellende waarnemersdelegatie van de UNASUR ook al vertrokken. Slechts de mediahuizen, een handjevol die nog toegang hebben, bleven. Vanuit het centrum werden ook geen algemene analyses meer gegeven. Volgens Shalini Kedoe en Iwan Vasilda van de ICT-commissie was dat niet de taak van de ICT-commissie.

Sabitrie Gangapersad, voorzitter van de commissie Voorlichting Verkiezingen van Binnenlandse Zaken, zegt dat het ministerie niet verantwoordelijk is voor de uitslag van de verkiezingen, maar de samenleving tegemoet komt met de informele resultaten, door de mediabedrijven te faciliteren met de data van de stembureaus.

Het was de bedoeling, dat de mediabedrijven ter plekke zelf live analyses zouden doen en de binnengekomen data zouden analyseren met deskundigen. Slechts ATV, het televisiebedrijf van Telesur, maakt in een opgezette studio analyses met de wetenschapper Jack Menke, maar die zijn slechts via ATV te volgen. Rond half een in de ochtend, toen nog niet eens de helft van de stemmen was geteld, was de Congreshal vrijwel verlaten.

Voorzitter hoofdstembureau Paramaribo weigert informatie te verstrekken over uitslagen

Weinig medewerking van Jerry Miranda.....
Miranda: Alle informatie moet eerst door hoofdstembureau zijn verwerkt

'We zijn te moe om verder te werken'


De informatieverstrek- king rond een deel van de stembusuitslagen in Paramaribo was sinds vanochtend, dinsdag 26 mei 2015, rond half drie gehuld in een waas van onduidelijkheid. Tot driemaal toe zond Starnieuws een team naar het hoofdstembureau Paramaribo in de Anthony Nesty Sporthal om de informatie rechtstreeks te halen.

Het team werd erop uitgestuurd,omdat iets na twee uur vanochtend bleek, dat de informatieverstrekking vanuit de stembureaus naar de mediawebsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) niet meer functioneerde. Er was een informatiestop, terwijl het publiek uitkeek naar de officieuze uitslag van de verkiezingen.

De eerste keer kon het hoofdstembureau niet aangeven wie wel of niet de informatie kon verstrekken. De daar aanwezige computer, waarop de informatieverstrekking met BiZa plaatsvond, was buiten werking en niet bemand. Rond half zeven ging weer een team van Starnieuws naar het hoofdstembureau van Paramaribo met dezelfde vraag om de binnengekomen processen-verbaal te mogen inkijken en een foto ervan te maken. Deoorzitter van het hoofdstembureau Jerry Miranda besliste echter, dat er geen foto’s gemaakt mochten worden en de informatie ook niet mocht worden overgeschreven.

Gezien de belangrijkheid van de voorlopige zetelverdeling in Paramaribo, 17 zetels, vond de webredactie van de nieuwswebsite, dat er wel duidelijkheid moest zijn over de resterende 14 stembureaus. Omstreeks negen uur vanmorgen ging een redactieteam voor de derde keer naar het hoofdstembureau. Bij het binnentreden van het hoofdstembureau stond Miranda op vertrek en deelde mee dat de zitting was geschorst. Hij voegde eraan toe dat om vier uur vanmiddag het bureau bijeenkomt om de resultaten van de ingekomen stembureaus verder te verwerken. Miranda zei ook, dat even kort daarvoor de laatste stembureaus de processen-verbaal hadden afgeleverd. Hij en zijn personeel zouden veel te moe zijn om verder te werken, zei hij.

Miranda werd erop gewezen, dat in een openbare vergadering de informatie gewoon prijs gegeven zou moeten worden aan het publiek, vertegenwoordigers van politieke partijen en de media. De voorzitter van hoofdstembureau Paramaribo stelde zich op het standpunt, dat pas nadat het hoofdstembureau alle informatie had verwerkt die aan het publiek kon worden getoond.

Juriste Georgette Leter, die deel uitmaakt van het hoofdstembureau, werd erbij gehaald. Zij vond dat er absoluut geen sprake was van een openbare zitting en nog minder dat er is geschorst. 'Wat nu plaatsvindt, is de aanname van de processen-verbaal. De mensen gaan nu wat rusten en komen om twee uur terug om verder te werken waarna een openbare vergadering wordt gehouden.'

Het hoofdstembureau werd vervolgens gesloten en de processen-verbaal werden achtergelaten onder toezicht van twee politiebeambten. Er waren geen toezichthouders of afgevaardigden van de politieke partijen meer aanwezig vanmorgen.

Alle drie zetels in Para naar de NDP

Oud-NPS'er Kensenhuis kan weer zitting nemen in parlement, als NDP'er


De NDP heeft 7.118 stemmen behaald in de 31 stembureaus in het district Para, terwijl V7 2.011 stemmen heeft gekregen. De overige partijen hebben weinig stemmen behaald in dit kiesdistrict. Volgens deze voorlopige resultaten gaan alle drie zetels naar de NDP.

Patrick Kensenhuis, Jennifer Vreedzaam en Glenn Sapoen zullen namens de NDP zitting nemen in De Nationale Assemblee.

Toen het NDP-Assembleelid Ricardo Panka bij de registratie stelde, dat de NDP alle drie zetels zou bemachtigen, werd dat als overdreven ervaren. Maar, gisteren, maandag 25 mei 2015 verkiezingsdag, claimde hij de drie zetels in Para.

Media Nederland: President Bouterse wint verkiezingen in Suriname

Bouterse brengt zijn stem uit rond half zes Surinaamse tijd.
Uitslag verkiezingen geen verrassing

NDP kan alleen regering formeren

Nederlandse media berichten vanochtend rond zes uur Nederlandse tijd, op gezag van het persbureau ANP dat een correspondente in Paramaribo heeft, dat de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse de meeste stemmen heeft gekregen bij de parlementsverkiezingen in Suriname.  
Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen. Daarna volgt V7, de combinatie van zes oppositiepartijen.

Dat de NDP en V7 de grootste partijen zouden worden is geen verrassing. Ook verwachtten de meeste deskundigen dat de NDP de grootste partij zou worden, net als bij de vorige verkiezingen in 2010.

De leider van V7 en VHP-voorzitter en -parlementslid (Verenigde Hervormings Partij)  Chandrikapersad Santokhi heeft op de lokale staatstelevisiezender STVS gezegd, dat de uitslag slechter is uitgevallen dan hij had verwacht.

De NDP behaalde 27 parlementszetels en de grootste tegenspeler V7, kreeg volgens de voorlopige uitslagen 17 zetels. De Alternatieve Combinatie, de gelegenheidscombinatie van Ronnie Brunswijk, kreeg 5 zetels in De Nationale Assemblee (DNA).

Het is de eerste keer in Surinames parlementaire geschiedenis dat een partij die alleen aan de verkiezingen heeft deelgenomen als winnaar uit de bus komt. Zoals de kaarten nu liggen zal de NDP alleen een regering formeren, wat ook het doel was om zonder partners deel te nemen aan de stembusgang.

Met 27 DNA-zetels slaagt de NDP er niet in haar presidentskandidaat in het parlement te kiezen, waar 34 stemmen voor nodig zijn. De verwachting is dat de nieuwe president in de Verenigde Volksvergadering  zal worden gekozen, waar de NDP zoals de kaarten nu liggen ook de meerderheid zal hebben, aldus de Ware Tijd Online.

Brokopondo levert NDP twee zetels op

Derde Assembleezetel in handen van de Alternatieve Combinatie


De NDP is als winnaar uit de stembusstrijd gekomen in het district Brokopondo, kiesdistrict 9. De partij komt met 2.540 uitgebrachte binnen met twee zetels in De Nationale Assemblee.

De derde parlementszetel gaat naar de Alternatieve Combinatie, AC, die 1.311 kiezers wist aan te trekken.

V7 behaalde 740 stemmen, te weinig voor een zetel. De overige partijen speelden, aldus Starnieuws vanochtend, 26 mei 2015, geen rol van betekenis tijdens de verkiezingen.

NDP op winst in Commewijne en VHP leidt in Wanica

Paramaribo lijkt ook door NDP te worden binnen gesleept

NDP volgt ontwikkelingen in partijcentrum Ocer (Bron foto: NDP/Facebook)

Nadat in Commewijne voor 31 van de in totaal 36 stembureaus de balans is opgemaakt, komt de NDP voorlopig als winnaar uit de bus. De partij komt in de tussenstand uit op 6.398 stemmen, zo is om iets voor half twee vanochtend, dinsdag 26 mei 2015, op Starnieuws te lezen.

V7 volgt met 5.718 uitgebrachte stemmen, terwijl ook de AC (Alternatieve Combinatie) zich mengt in de strijd om een zetel in De Nationale Assemblee: 2.034 kiezers brachten hun stem uit op deze partijcombinatie.

In Wanica nadert het stemmen van de tellen de ontknoping. 84 Van de 129 stembureaus hebben hun uitslagen inmiddels doorgegeven. De tussenstand is in het voordeel van V7 met 20.189 stemmen. De NDP volgt met 14.924. AC staat op grote afstand met voorlopig 2.724 stemmen. DOE is met deze tussenstand goed voor 1.407 kiezers.

De NDP lijkt ook in Paramaribo op weg naar een duidelijke verkiezingsoverwinning. Nadat in 166 van de 270 stembureaus de bussen zijn geleegd en de balans is opgemaakt, hebben voorlopig 34.230 kiezers op de NDP gestemd.

V7 volgt op ruime afstand met 23.048 uitgebrachte stemmen. De AC en DOE volgen op grote afstand in kiesdistrict 1. AC staat op 5.551 kiezers, terwijl DOE in de tussenstand uitkomt op 4.839 stemmen
Met in totaal 270 stembureaus en 17 te verdelen zetels in het parlement is Paramaribo verreweg het grootste kiesdistrict.

NDP en PALU verdelen zetels in Coronie

Eerste zetel voor NDP en tweede voor PALU


De zetels in Coronie zijn verdeeld tussen de NDP en PALU. De NDP heeft 749 stemmen behaald, de PALU 443 en V7 340. De eerste zetel gaat naar de NDP en de tweede zetel is voor PALU, aldus Starnieuws vanochtend, dinsdag 26 mei 2015.

De eerste zetels zouden worden toegewezen aan de partij met de meeste stemmen. In dit geval is dat de NDP. Wanneer de eerste zetel is toegewezen, wordt het totaal van de stemmen van de NDP gedeeld door twee. Deze deling heeft als resultaat 749 : 2 = 374,5. Als nu de stemmen worden vergeleken met elkaar, dan heeft de PALU met 443 de meeste stemmen. De tweede zetel wordt toegekend aan de PALU.

In het ressort Johanna Maria bleek PALU de grootste partij met 129 stemmen, gevolgd door de NDP met 103 en V7 met 63.

In het ressort Welgelegen kozen 136 stemgerechtigden voor de NDP, 100 voor PALU en 74 voor V7.

Voor het stembureau in OS Tata Colin zag de uitslag er als volgt uit: NDP 255, V7 136 en PALU 89. Ook bij het stembureau van OS Totness won de NDP met 255 stemmen, tegen 125 voor PALU en 67 voor V7.

NDP'er Akiemboto favoriet in district Brokopondo

Grassalco-directeur scoort goed in Brokopondo


Sergio Akiemboto, kandidaat voor de NDP en directeur van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco, is de grote favoriet bij de voorlopige telling in het kiesdistrict Brokopondo. Ongeveer vier grote ressorten zijn al binnen, aldus meldt de Ware Tijd Online om kwart voor twaalf maandagavond 25 mei 2015.

In Brokopondo Centrum behaalde de NDP'er 171 stemmen, gevolgd door de ABOP met 106. V7 volgt met 142, NOP met 3, PING en ANC elk met 2. Er waren vijf ongeldige stemmen en  216 mensen hebben hun stem niet uitgebracht.

In het ressort Marchallkreek leidde Akiemboto met meer dan tweehonderd stemmen, gevolgd door Ronny Asabina van de BEP/V7 met ruim vijftig en Frederik Finisie (NDP) met veertig.

In Brownsweg heeft de NDP nu al meer dan tweeduizend stemmen en in Tapoeripa heeft de partij ook de buit binnen, zo schrijft de Ware Tijd.

Ook in het ressort Klaaskreek blijkt Akiemboto te sterk voor de tegenstanders. Hij wist hier 302 kiezers achter zich te krijgen, gevolgd door zijn partijgenoten Frederik  Finisie (42) en Wendell Asadang met drie.

Het kiesdistrict Brokopondo telt 6.966 stemgerechtigden, samen goed voor drie zetels.