zaterdag 30 mei 2015

Santokhi (VHP/V7) vindt hertelling 20 stembureaus Paramaribo na protest NDP 'zeer verdacht'

'Ik denk dat NDP bang is zetel minder te halen en gang naar VVV tracht te vermijden'

V7 stuurt brief aan voorzitter hoofdstembureau Paramaribo


Chandrikapersad Santokhi, coördinator van V7 en VHP-voorzitter en -Assembleelid, vindt het zeer verdacht, dat plotseling de uitgebrachte stemmen in twintig stembureaus in Paramaribo opnieuw geteld gaan worden na een protest van de NDP.  'Het is niet goed. Maar, ik denk dat ze bang zijn dat ze met een zetel terug zullen vallen en de gang naar de Verenigde Volksvergadering proberen te vermijden', aldus Santokhi vanavond, zaterdag 30 mei 2015, op Starnieuws. De politicus stelt, dat er sprake is van manipulatie. 

Wat nu gebeurt is slecht één van de acties van de NDP om de winst naar zich toe te trekken, aldus Santokhi.

'We hebben vanaf het begin gewezen op dit gedrag. Men wilde politieke combinaties verbieden door de regelgeving aan te passen. Ook wilde men de 1 procent regeling bij registratie van partijen koppelen aan een sanctie. Partijen die niet zouden voldoen, moesten uitgesloten worden van deelname. We hebben ook gewaarschuwd tegen een manipuleerbaar computersysteem. Omdat we hebben geprotesteerd is daarvan afgezien. Voor de verkiezingen zijn ook nog dc’s gemuteerd op zo een wijze dat de minister van Regionale Ontwikkeling niet op de hoogte was. Ik ga ervan uit dat er ook opzet in het spel was.'

Pas na 26 mei mocht op het hoofdstembureau Paramaribo het stemverwerkingsproces vastgelegd worden. Daarvoor was filmen, fotograferen en overschrijven verboden, terwijl de wet voorschrijft dat het proces openbaar is.

De telling vindt volgens Santokhi plaats onder verdachte en mysterieuze omstandigheden.


'Nu wil men hertelling. En waarover? Over stembureaus waar er nog geen telling plaatsgehad heeft op ressortraadsniveau. Dat wil zeggen of je hebt voorkennis of je hebt stiekempjes al geteld of je hebt nu al gemanipuleerd. Dit is een ontwikkeling die schade gaat berokkenen aan ons verkiezingsproces maar ook de uitslag. Het gaat een aantasting betekenen van de democratische gevoelens van de kiezers. Ik denk dat wat de NDP gedaan heeft, is tijd winnen om onzuivere handelingen te verrichten.' 

De V7 heeft vandaag een brief gestuurd naar de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, districtscommissaris Jerry Miranda: 

Abdoel (NDP): 'Grote winst V7 Wanica van rr- en dr-zetels door demografische aspecten'

Veel Javaanse kiezers in ressorten Domburg en Lelydorp en Hindostanen in andere ressorten


Amzad Abdoel, NDP-Assembleelid in Wanica, schrijft het overschot aan ressortraad-(rr) en districtsraadzetels (dr) voor V7 in Wanica toe aan demografische aspecten. De V7 heeft van de totale rr-zetels in dit kiesdistrict 107 en de NDP 4. Van de dr-zetels gaan 20 naar V7 en slechts 1 naar de NDP. Deze resultaten zijn vandaag, zaterdag 30 mei 2015, tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau Wanica bekendgemaakt. 

Abdoel stelt, dat in ressorten als Domburg en Lelydorp veel Javaanse kiezers wonen terwijl er in andere ressorten veel Hindostaanse kiezers zijn. Hij denkt, dat de V7 wellicht daardoor meer zetels op rr- en dr-niveau heeft behaald vergeleken met de NDP, zo bericht de Ware Tijd Online 's avonds.

Abdoel, die met 2.425 stemmen zijn tweede termijn als parlementariër in gaat, denkt niet dat de minderheid aan rr-zetels voor de NDP de partij fataal zal worden bij een mogelijke gang naar de VVV'(Verenigde Volks Vergadering). 

'Niet alleen de ressortraads- en districtsraadsleden van Wanica gaan hun stem uitbrengen, maar die van geheel Suriname. En als ik de balans op maak ben ik ervan verzekerd, dat de NDP de meerderheid haalt', aldus Abdoel.

De NDP heeft alleen in ressort Kwatta alle rr-zetels (4) behaald. In dit ressort haalden een kandidaat van de V7 en NDP een gelijk aantal stemmen. Conform de Kiesregeling erd de rr-zetel na loting aan de NDP-kandidaat toegewezen.

In de resterende ressorten Saramaccapolder, Lelydorp, Houttuin, De Nieuwe Grond, Domburg en Koewarasan gaan alle rr-zetels naar V7.

Sharman (VHP) met voorkeurstemmen in De Nationale Assemblee

Kiesdeler van V7 door Dew Sharman, plaats 16 in Paramaribo, ruim overschreden


Dew Sharman (VHP), die op plaats 16 van de V7-lijst in Paramaribo stond gekandideerd, komt met voorkeurstemmen in De Nationale Assemblee. Hij heeft de kiesdeler van V7 ruimschoots overschreden. Sharman heeft inmiddels al zo'n 7.000 stemmen achter zijn naam staan. De VHP heeft nu 9 zetels, de helft van wat V7 volgens de officieuze uitslag heeft behaald.

In 2010 was Sharman als kandidaat nummer 17 op de Nieuw Front-lijst in Paramaribo geplaatst. Hij zou via voorkeurstemmen binnengehaald worden, maar kreeg 4.559 stemmen en dat was niet genoeg om gekozen te worden. De VHP had deze keer stemadvies gegeven om op Sharman te stemmen en dat lijkt te hebben gewerkt.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt vanavond, zaterdag 30 mei 2015, op Starnieuws dat in alle districten de partij is gegroeid met gemiddeld 25 procent. 'In Wanica zijn wij met 30% gegroeid. Wij hebben heel hard gewerkt om dit resultaat te bereiken.'

De winst van de VHP zal ten koste gaan van de NPS. In Paramaribo heeft V7 volgens de voorlopige resultaten 6 zetels. Indien de lijstvolgorde gehanteerd zou worden, is op nummer 6 Arthur Tjin-A-Tsoi gekandideerd. De NPS heeft voorlopig nog maar 2 zetels kunnen behalen.

SPA-voorzitter verwacht binnen twee jaar nieuwe verkiezingen

Castelen: 'Nieuwe NDP-regering zit rit niet uit, de kwaliteit ontbreekt'


De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, verwacht over minimaal twee jaar weer algemene verkiezingen. SPA-voorzitter Guno Castelen ziet een regering gevormd door uitsluitend de NDP van voorzitter en president Desi Bouterse, de rit niet uitzitten. De kwaliteit ontbreekt, zo laat hij vandaag, 30 mei 2015, via De West weten.

Binnen twee tot drie jaar zullen verkiezingen gehouden worden. De SPA, die afgelopen maandag bij de verkiezingen geen parlementszetels wist te winnen, zal dan voorbereid zijn.

'Met de NDP, die de meerderheid aan zetels heeft, zal de regering die gevormd wordt geen stand kunnen houden. We gaan vanaf nu de partij versterken met het oog op de te houden vervroegde verkiezingen', zegt Castelen.

Vooral de economische situatie in het land speelt parten. Dat zou te wijten zijn aan de spilzucht van de NDP zelf.

'Ik heb het vaker gezegd op de politieke podia en het was geen grap', aldus Castelen. De uitdagingen waar Suriname voor staat, vereisen hoogwaardige bestuurskwaliteiten. Het gaat om strategische beslissingen en de vraag is of de NDP het allemaal aankan.

Rechter op Curaçao: Radio Direct moet eerst onderzoeken alvorens beschuldiging klakkeloos uit te zenden

Radio Direct krijgt ferme tik op vingers van rechter

Zender moet beschuldiging dat advocaat Osepa een vonnis heeft vervalst rectificeren


Radio Direct moet zijn beschuldiging, dat advocaat Sheldry Osepa een vonnis zou hebben vervalst, rectificeren. Dat heeft de rechter gisteren beslist in een Kort Geding dat was aangespannen door Osepa, omdat hij vindt dat de uitlatingen van het radiostation hem in zijn eer en goede naam aantasten. De rechter geeft hem daarin gelijk, aldus bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 30 mei 2015.
 
Osepa stond vanaf april 2013 straatventer Melvin Euson juridisch bij. Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou, de FFDK, had hem verboden om nog langer versnaperingen in het sportcomplex in Brievengat te verkopen. Dat verbod was opgelegd, omdat Euson zich volgens de directie van FFDK had misdragen. Later werd als reden opgegeven, dat hij weigerde de vastgestelde bijdrage te voldoen.

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep verloor Osepa de zaak. Euson moest Osepa 4.000 gulden betalen. Radio Direct trok zich het lot van de man aan en eiste dat Osepa dat bedrag zou terugbetalen. Ook bemiddelde het radiostation met succes bij FFDK. Euson kreeg als pindaverkoper weer toegang tot het sportcomplex in Brievengat. In de radio-uitzendingen van Direct verklaarde Euson meerdere keren, dat Osepa het vonnis van de eerste rechter zou hebben vervalst. De journalisten van Radio Direct hebben dit klakkeloos overgenomen.

De rechter is van oordeel, dat de beschuldiging aan het adres van Osepa zeer ernstig is en bovendien onwaar. Van vervalsing van een vonnis was geen sprake, daar zijn de partijen het over eens. Euson heeft aangevoerd, dat hij heel goed weet dat een vonnis door een rechter wordt opgesteld en niet door een advocaat. Radio Direct had duidelijk moeten maken dat de beschuldiging van Euson met een korreltje zout genomen moest worden of hem tegen zichzelf in bescherming moeten nemen.

Het verweer dat Direct Osepa alle gelegenheid bood om de beschuldigingen te weerleggen, houdt volgens de rechter geen stand. Het radiostation had moeten onderzoeken of de ernstige beschuldiging van Euson op waarheid berustte, alvorens die klakkeloos uit te zenden en daarin mee te gaan. Daarmee is een onrechtmatige daad gepleegd tegen Osepa.

Radio Direct en Euson moeten binnen twee werkdagen op eigen kosten en zonder enig commentaar van hun kant in het middagnieuws van 12 uur rectificeren. Een dwangsom van 5.000 gulden moet betaald worden als daar niet aan wordt voldaan. De rechter ging echter niet mee in het verzoek van Osepa om een schadevergoeding van 42.000 gulden.

Hertelling zondag 31 mei van 20 stembureaus kiesdistrict Paramaribo

Hertelling na protestbrief NDP over vermeende malversaties

V7 protesteert tegen hertelling: ressortraadsstemmen zijn nog niet geteld - 'Het lijkt of NDP voorinformatie heeft'


Nadat de Nationale Democratische Partij (NDP) vandaag, zaterdag 30 mei 2015, een protestbrief heeft ingediend over malversaties bij twintig stembureaus, is het besluit genomen dat een hertelling zal plaatsvinden. Het hoofdstembureau Paramaribo laat weten, dat de hertelling van deze twintig stembureaus morgen vanaf twaalf uur 's middags zal plaatsvinden in de Anthony Nesty Sporthal. Er is groen licht gegeven voor de hertelling.

De politieke combinatie V7 protesteert ernstig tegen deze gang van zaken. V7-Coördinator Chandrikapersad Santokhi zegt op Starnieuws. dat er een hertelling wordt gevraagd van stembureaus, terwijl de ressortraadsstemmen nog niet geteld zijn.

'Het lijkt erop alsof de NDP voorinformatie heeft', zegt Santokhi. Er zal eveneens een protestbrief gaan naar de verkiezingsautoriteiten.

De NDP heeft aangegeven, dat de uitslagen van de stembureaus in Paramaribo volgens haar waarnemers niet in overeenstemming zijn met die van de uitslapen in de processen-verbaal. De brief naar de voorzitter van het hoofdstembureau, Jerry Miranda, is getekend door NDP-ondervoorzitter/secretaris Ramon Abrahams.

Santokhi stelt dat hier sprake is van een opgezette zaak. De NDP had verwacht meer zetels te behalen bij de verkiezingen. Nu dit niet gebeurd is, wordt er gezegd dat er sprake is van malversatie.

VHP bezorgd over omkoping kiezers door ABOP en NDP

Brunswijk zou meer dan Srd 100.000 onder kiezers hebben uitgedeeld


Vol afschuw heeft de Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP) kennis genomen van een video die via social media (Facebook) wordt verspreid waarop te zien is hoe de leider van ABOP geld verdeelt - omkopen - onder de kiezers. Dat bericht de VHP Mediacommissie vanmiddag, zaterdag 30 mei 2015, in een uitgebrachte verklaring.

Kort na het behalen van vijf zetels bij de verkiezingen van 25 mei 2015 heeft de ABOP onder leiding van Ronny Brunswijk een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft Brunswijk eenieder bedankt die een bijdrage geleverd heeft voor het behalen van de vijf zetels voor de partij. Natuurlijk bedankte Brunswijk de kiezers op zijn wel bekende manier, door geld te verdelen c.q. te strooien. Alle aanwezigen kregen, zo schrijft de Mediacommissie van de VHP, een biljet van Srd 50-.

Uit welingelichte bronnen vernemen wij, dat Brunswijk meer dan Srd 100.000 heeft verdeeld onder de kiezers. Niet alleen de ABOP, maar ook de NDP heeft zich, aldus de VHP, schuldig gemaakt aan omkopingspraktijken.

In het inheemse dorp Kwamalasamutu heeft NDP-voorzitter Desi Bouterse ook flink gestrooid met geld om in de gunst te komen van de kiezers. Er zijn bedragen genoemd van Srd 350 tot 500.

De VHP kan zich niet voorstellen, dat bepaalde leiders zo diep gezonken zijn dat ze Srd 50 tot Srd 350 betalen in ruil voor een stem. Dit is niet de volkswil, maar omkoperij. De VHP protesteert met klem tegen deze handelwijze van politieke leiders en betreurt het ten zeerste dat sommige leiders zijn overgegaan tot omkoping van kiezers. Omkoping van kiezers is een zeer verwerpelijke daad. Omkopingspraktijken zijn volstrekt ongeoorloofd. Ze werpen een smet op de democratische verkiezingen en het functioneren van de democratie.

VHP mediacommissie

Lackin (NDP): 'Er zijn malversaties bij verkiezingen geweest'

Paramaribo telt de stemmen in Anthony Nesty Sporthal.
Bezorgdheid NDP over gang van zaken verkiezingen in Paramaribo

Paar duizend stemmen zouden niet te vinden zijn op totaal  - Stembiljetten Beekhuizen zouden zijn beland in bus Munder


De Nationale Democratische Partij (NDP) is bezorgd over de gang van zaken rond de verkiezingen. Er is schriftelijk ernstig geprotesteerd bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Partijwoordvoerder Winston Lackin zei vandaag, zaterdag 2015, tijdens een speciaal belegde spoedconferentie, dat er ernstige zaken zijn ontdekt, waardoor de NDP veel minder stemmen zou hebben gekregen dan verwacht. Er zijn volgens Lackin malversaties geweest bij de verkiezingen. Lackin zei dat hij nog een zetel had verwacht in Paramaribo. Dit bericht Starnieuws.

Lackin zei ook, dat de uitgebrachte NDP-stemmen niet terug te vinden zijn op het totaal. Het zou gaan om een paar duizend stemmen. Volgens de NDP zijn zaken in Paramaribo fout gegaan. Daarom wordt nu aan de bel getrokken. In sommige stembussen zijn minder of meer stembiljetten aangetroffen dan het geval had moeten zijn.

De werkers van de NDP in het veld hebben onregelmatigheden ontdekt. De turflijsten kloppen niet met de processen-verbaal.

Stembiljetten van Beekhuizen zouden terecht zijn gekomen in de bus van Munder. Er is volgens Lackin ook een stembus niet verzegeld aangekomen bij het hoofdstembureau. In een ander geval is ter plekke bij een stembureau opgemerkt dat er geen paraaf was op een stembiljet. De bus was al gesloten, waardoor de voorzitter van het stembureau zei dat de zaak al afgehandeld was.

PL-leider Somohardjo: Laat parlement president kiezen

'Wij moeten ons verlies erkennen'

NDP zal meerderheid hebben in Verenigde Volks Vergadering


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vindt dat meegewerkt aan de verkiezing van de president in De Nationale Assemblee. Nu al is duidelijk dat de Nationale Democratische Partij (NDP) de meerderheid zal halen in de Verenigde Volks Vergadering. 'Wij moeten ons verlies erkennen', laat Somohardjo vanmiddag, zaterdag 30 20 215, via Starnieuws weten.

Dit zei hij voordat hij naar de vergadering ging van de V7-leiders in het VHP-partijcentrum De Olifant ging.

'Ik heb kunnen constateren op basis van de uitgebrachte stemmen tot nu toe in Paramaribo, dat wij de meerderheid niet zullen halen', aldus Somohardjo.

Somohardjo had steeds gesteld, dat als de partijen samen zouden werken, op regionaal niveau, de meerderheid van de stemmen vergaard zou worden. Op deze manier zou voorkomen worden dat de president gekozen zou kunnen worden.

'Ik vind dat wij verloren hebben. Wij blijven in de oppositie, maar zullen het land veel geld besparen door de president en de vicepresident in De Nationale Assemblee te kiezen. Voor alle duidelijkheid, ik aas niet naar een positie in de coalitie.'

Lijsttrekker NDP in Saramacca Jerrel Mahabier niet gekozen - V7 winnaar in district Saramacca

Mahabier verslagen door partijgenote Shrie Samidin

NDP sleept een van de drie Saramaccaanse zetel in de wacht


Lijsttrekker Jerrel Mahabier van de Nationale Democratische Partij (NDP) in kiesdistrict 5, Saramacca, is niet gekozen. Zijn partijgenote Shrie Samidin wist meer kiezers achter zich te krijgen. 2.141 stemmen tegenover Mahabier 1.636.

De NDP heeft één van de drie parlementszetels vergaard in Saramacca, waardoor de kandidaat die de meeste zetels heeft vergaard voor de partij binnenkomt. De overige twee zetels zijn voor V7.

Mahinder Jogi en Diepakkoemar Chitan keren terug in De Nationale Assemblee. Jogi heeft als lijsttrekker van V7 in totaal 2.754 stemmen behaald, dat zijn er 1.003 meer dan bij de vorige verkiezingen in 2010. In Nieuw Front-verband wist Jogi vijf jaar geleden 1.751 binnen te halen.

Chitan, die bij de vorige verkiezingen onder de paraplu van de Volksalliantie nog 1.311 stemmen had vergaard, heeft nu 941 kiezers achter zich weten te krijgen. Chitan komt nu als kandidaat van de Pertjajah Luhur in V7-combinatie niet op eigen kracht binnen. Hij komt dankzij Jogi en de 847 stemmen van V7-kandidaat Primkoemar Sardjoe (NPS). In totaal heeft V7 4.542 stemmen vergaard in Saramacca en de NDP 4.203.

Van de beschikbare 64 ressortraadszetels gaan 37 naar V7 en 27 naar de NDP. Van de 9 districtsraadszetels krijgt V7 er 5 en de NDP 4.

V7 verslaat de NDP fors in kiesdistrict Nickerie

V7 behaalt winst in vier ressorten, NDP in slechts een

10.917 Stemmen voor V7 en 7.515 voor de NDP


Starnieuws bericht vanochtend, zaterdag 30 mei 2015, dat in kiesdistrict 3, Nickerie, 55 van de 65 ressortraads- (rr), 9 van de 11 districtsraadszetels (dr) en 3 van de 5 Assembleezetels naar het politiek samenwerkingsverband V7 zijn gegaan. De NDP heeft wist slechts 10 rr-zetels, 2 dr-zetels  en 2 zetels in De Nationale Assemblee weten te bemachtigen.

V7 heeft winst geboekt in de ressorten Henar, Oostelijke polder, Nieuw Nickerie en westelijke Polder. De NDP heeft alleen in ressort Wageningen gewonnen.

Bij V7 heeft Harriët Ramdien de meeste stemmen behaald, 3.342, respectievelijk gevolgd door William Waidoe met 3.038, Djoties Jaggernath, 2.613, Jitendra Kalloe met 1.193 en Soedeshchand Jairam met 731.

Bij de NDP kreeg het Assembleelid Rashied Doekhie met 2.602 de meeste stemmen gevolgd door Hanisha Jairam 2.052, Guiliano Snip 1.502, Eron Sodikromo 692 en Premdew Lachman 667.

De V7 heeft 10.917 stemmen behaald in Nickerie. De NDP kreeg .7515 stemmen, gevolgd door de Alternatieve Combinatie met 592 stemmen. Het Mega Front was goed voor 297 stemmen en DOE kwam in Nickerie niet verder dan 102 stemmen.

Volgens de voorzitter van het hoofdstembureau, districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh, heeft niemand bezwaar aangetekend.

ABOP-voorzitter Brunswijk sleept meer stemmen binnen (4.343) dan bij verkiezingen 2010 (3.450)

Brunswijk en Marinus Bee keren terug voor de ABOP in De Nationale Assemblee

Twee van de drie zetels in Marowijne naar de ABOP en een naar de NDP


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, heeft bij de verkiezingen meer kiezers achter zich weten te krijgen dan vijf jaar geleden. Brunswijk, die in combinatie de verkiezingen is ingegaan onder de naam Alternatieve Combinatie (AC), heeft 4.343 stemmen weten te vergaren. Bij de verkiezingen van 2010 had hij 3.450 stemmen. In kiesdistrict 7, Marowijne, heeft de AC twee van de drie parlementszetels behaald. Brunswijk en Marinus Bee behouden hun zetel. De derde zetel gaat naar de Nationale Democratische Partij, NDP. en wel naar Grace Watamaleo met 1.991 stemmen, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 30 mei 2015.

Ook Marinus Bee gaat vooruit op stemmen. Bij de vorige verkiezingen had hij 176 stemmen vergaard. Bij de verkiezingen van afgelopen maandag blijken 738 kiezers op hem te hebben gestemd. Bee kwam bij de vorige verkiezingen met 176 stemmen in het parlement, omdat hij als tweede op de lijst stond van A Combinatie, waarin ABOP, Seeka en BEP waren gebundeld.

In de Alternatieve Combinatie zitten behalve de ABOP ook KTPI en PDO. Opvallend is, aldus Starnieuws, dat Ramses Kajoeramari, die nu in AC-verband op de lijst stond in Marowijne, maar 108 stemmen heeft vergaard. Bij de verkiezingen in 2010 had hij onder de paraplu van de Mega Combinatie 1.051 kiezers achter zich gekregen en belandde daardoor in het parlement.

In totaal heeft de AC 5.189 stemmen vergaard in kiesdistrict 7. De NDP volgt met 3.261, V7 heeft er 917 en APS 59. Deze vier partijen en combinaties hadden kandidaten gesteld in Marowijne.

De AC krijgt 40 ressortraadszetels en 6 districtsraadszetels. De NDP krijgt 18 ressortraads- en 3 districtsraadszetels. Van het totaal aantal uitgebrachte stemmen waren 105 ongeldig in dit kiesdistrict. Bij de vorige verkiezingen had de A Combinatie alle drie parlementszetels in het district binnengehaald.

Personeel de Ware Tijd weer aan het werk

De door de directie uitgebrachte noodeditie van de krant.
Actie opgeschort om werkzaamheden Bemiddelingsraad niet te frustreren


De staking van het personeel van de Ware Tijd is opgeschort. De vakbond, onder leiding van Robby Naarendorp, en de directie van de krant waren gisteravond bij de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Voorwaarde om de bemiddeling voort te zetten is, dat de bond haar actie opschort, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 30 mei 2015. De werknemers van het bedrijf hadden het werk sinds maandag neergelegd, waardoor de krant twee dagen verscheen en de website niet werd geüpdatet.

Het is te verwachten dat de Ware Tijd komende maandag weer in haar reguliere vorm zal uitkomen. De directie was ertoe overgegaan om de krant met freelancers uit te laten komen, waarmee feitelijk de staking door de leiding van het bedrijf werd doorbroken. De editie van gisteren blijkt te zijn gedrukt bij Fafam Publishing, waar ook het Dagblad Suriname wordt geproduceerd. De Ware Tijd van 29 mei lijkt veel op een slechte kopie van Dagblad Suriname, aldus Starnieuws. Het formaat was tabloid.

'Dit is de Ware Tijd onwaardig', aldus diverse personeelsleden als ze de ‘geforceerde’ editie van hun krant onder ogen krijgen. De krant is volgens hen meer uitgebracht om de adverteerders tegemoet te komen. 'Wij zullen de echte de Ware Tijd maandag weer uitbrengen.'

De bond is verwikkeld in een arbeidsconflict met de directie van het bedrijf. De directie wil niet over de brug komen met onder andere een nieuwe loonronde en secundaire voorzieningen. De collectieve arbeidsovereenkomst van de arbeiders is in december verlopen. Er wordt nu onderhandeld over een nieuwe. Het aanbod van de directie is de bond echter in het verkeerde keelgat geschoten.

Curaçao North Sea Jazz Festival scoort weer: deze keer met Usher en Emeli Sandé

CNSJF: 'Het is soort gekkenhuis geworden na bekendmaking van Usher en Emeli Sandé'

Veel internationale aandacht voor muziekfestival op eiland


'Het is een soort gekkenhuis geworden na de bekendmaking van Usher en Emeli Sandé', aldus woordvoerder van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) Percy Pinedo vandaag, zaterdag 30 mei 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Vooral internationaal is er, zegt hij, veel aandacht voor het grootste muziekfestival van het eiland. Zo krijgt de organisatie veel vragen vanuit Suriname en Aruba.

'Het was al een te gekke line-up, maar na de bekendmaking van deze twee namen hebben wij direct gemerkt dat de interesse toenam.'

Toch was er vanuit de regio en verder al grote interesse na de bekendmaking van de komst van Enrique Iglesias.

Op vrijdag 4 september geeft de Engelse zangeres Emili Sandé een optreden op het Sir Duke-podium. Een dag later, op zaterdag 5 september, geeft Usher een optreden op het Sir Duke-podium.

Met de bekendmaking van deze twee artiesten is de line-up nu compleet. Daarnaast zal tijdens het festival de Hot 8 Brass Band uit New Orleans te zien zijn als ‘artist on the move’.

Usher deed op zijn dertiende mee aan de televisietalentenjacht ‘Star Search’. Daarna werd hij getekend door L.A. Reid en een deel van zijn eerste album ‘Usher’ werd geproduceerd door P. Diddy. Usher wordt door de Recording Industry Association of America gerekend tot de best verkopende artiesten uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis, met een totaal aantal verkochte albums van 65 miljoen wereldwijd. Hij won diverse prijzen, waaronder acht Grammy Awards, en werd bestempeld als #1 Hot 100 artiest van de jaren 2000. Billboard noemde hem een van de succesvolste muzikanten van dat decennium, waarbij het album ‘Confessions’ uit 2004, wordt beschouwd als het beste soloalbum van die jaren.


Emeli Sandé is een R&B singer/songwriter en soulzangeres en brak door met haar debuutalbum ‘Our Version Of Events’ met daarop de hits ‘My Kind of Love’, ‘Read All About It, Pt. III’ en ‘Next to Me’. Het album stond wekenlang op de eerste plaats van de Britse hitlijsten en was het bestverkochte album van dat jaar. Ook trad Sandé op tijdens de openings- en de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Een jaar later won ze bij de Brit Awards twee prijzen: voor Best British Female Artist en voor British Album of the Year.

Waldemar 'Sonny Boy' Nods (85) overleden in woonplaats Hilversum

Nods vooral bekend van boek en verfilming 'Sonny Boy'

(Bron foto: Haagsallerlei - voor onderschrift zie onderaan pagina)

Waldemar Nods, bekend geworden van het boek en de film Sonny Boy, is afgelopen woensdag in zijn woonplaats Hilversum overleden.Dat heeft zijn familie vandaag, zaterdag 30 mei 2015 bekendgemaakt, aldus diverse media in Nederland.

Nods werd in 1929 geboren in Den Haag, als buitenechtelijke zoon van de Surinaamse student Waldemar Nods en de twee keer zo oude Nederlandse Rika van der Lans. Zijn ouders werden in 1944 opgepakt omdat ze Joodse onderduikers hadden en werden naar Duitse concentratiekampen afgevoerd.


De jonge Waldy, bijgenaamd Sonny Boy, werd door familieleden opgevangen en ging later naar een pleeggezin. Zijn moeder Rika werd vermoord in Ravensbrück. Zijn vader werd, nadat het kamp Neuengamme waarin hij gevangen zat, in mei 1945 was bevrijd, alsnog door de SS doodgeschoten.

Nods begon zijn carrière als financieel-economisch journalist, onder andere bij Het Parool. Begin jaren zestig verhuisde hij naar Suriname, waar hij bij het houtbedrijf Bruynzeel ging werken. In de jaren zeventig keerde hij terug naar Nederland.

Hij slaagde er zelf niet in het turbulente levensverhaal over zijn ouders, wier relatie in het Nederland van de jaren dertig en veertig veel ophef veroorzaakte, op te schrijven. Schrijfster Annejet van der Zijl lukte dat wel en haar boek Sonny Boy werd een bestseller.

In 2011 ging de film Sonny Boy van regisseur Maria Peters in première. Bij de première in Suriname zei Nods: 'Elke keer dat ik hun beeld zie, ben ik verliefd op de twee jonge mensen die mijn ouders spelen in de film.'

(Fotobijschrift:  Op maandag 17 januari 2011 ging de Nederlandse bioscoopfilm Sonny Boy in première in het Fortis Circustheater in Scheveningen. Waldemar was aanwezig in gezelschap van onder andere zijn schoondochter)

Tegenstanders Zwarte Piet grijpen 1 juli aan om acties nieuw leven in te blazen

Aangifte tegen 'Zwarte Piet' en actie aangekondigd in Meppel

Intocht Sinterklaas dit jaar in Drentse stad - Anti Zwarte Piet activisten zijn volhardend en willen dat Nederland Zwarte Piet uitbant

De tegenstanders van Zwarte Piet maken zich, na de verloren rechtszaak bij de Raad van State vorig jaar, op voor een nieuw, nog groter offensief tegen de knecht van Sinterklaas. Ze kondigen voor dit jaar nieuwe juridische stappen aan, acties en demonstraties in onder andere de Drentse stad Meppel, daar komt de nationale intocht. Dit bericht het AD vandaag, zaterdag 30 mei 2015.

De tegenstanders, verenigd in de groep 'Kick Out Zwarte Piet', roepen medestanders op om op 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, massaal aangifte tegen Zwarte Piet te doen bij de politie.

Ook bundelen ze, vertelt woordvoerder Jerry Afriyie, hun krachten om rechtszaken bij de civiele rechter aan te spannen tegen comités, bedrijven en media die de omstreden figuur nog inzetten. 'Nederland blijkt een koppig land dus als er rechterlijke uitspraken nodig zijn om Zwarte Piet écht uit te bannen, dan gaan we daarvoor strijden.'  

De organisatie van de intocht in Meppel geeft aan niet af te willen zien van Zwarte Piet, maar wel nieuwe figuren toe te voegen. Volgens Afriyie is dat niet voldoende. 'Ik begrijp niet dat mensen denken dat ze Zwarte Piet na alle debatten nog kunnen handhaven.'  

Vorig jaar werd hield dezelfde groep in Gouda, waar toen de intocht was, ook een demonstratie. Er werden zo'n negentig mensen gearresteerd. Dat de zaak is geseponeerd, bewijst volgens Afriyie dat er niks mis met het protest was.

In kiesdistrict Paramaribo zullen kandidaten met voorkeurstemmen gekozen worden

ABOP-kandidaat Edward Belfort lijkt collega Alice Amafo te verslaan


Bij het verwerken van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo blijkt, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 30 mei 2015, dat er nog enkele verrassingen kunnen worden verwacht. Personen die in de achterhoede zijn gekandideerd zouden goede kans maken om bij voorkeur gekozen te worden. Zo zou Dew Sharman (VHP) een grote kanshebber zijn om gekozen te worden. Dit geldt ook voor Mike Noersalim (Pertjajah Luhur). Wayne Telgt (NPS) duimt ook, zo schrijft Starnieuws althans, dat hij op basis van voorkeur binnenkomt. Vijf van de twaalf ressorten zijn donderdag en vrijdag verwerkt.

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, zegt dat er veel mankementen zijn. Een proces-verbaal van een stembureau is helemaal niet te vinden. De voorzitter en ondervoorzitter van het stembureau moeten erbij zijn om de stemkist open te kunnen maken. Verder moeten een lid van het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau er ook bij zijn. In het bijzijn van een politieambtenaar kan dan de verzegelde kist opengedaan worden.

Het proces van verwerken van de stemmen is, aldus Starnieuws, 'bijzonder slopend'. Leden van diverse partijen turven mee om een beeld te kunnen hebben van de voorkeurstemmen.

De ondervoorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkust, zegt dat het nu al duidelijk is dat kandidaten op voorkeur gekozen zullen worden. Dit geldt niet alleen voor de lijst van V7, maar ook voor andere politieke organisaties. Zo heeft de Alternatieve Combinatie stemadvies gegeven om op Edward Belfort (ABOP) te stemmen. Hoewel de stemmen nog in totaal opgeteld moeten worden, heeft Belfort voorlopig meer stemmen dan partijgenoot Alice Amafo die de lijsttrekker is.

Wanneer een partij één zetel behaalt, wordt degene die de meeste stemmen heeft behaald, gekozen. Met het verwerken van de stemmen wordt vanochtend verder gegaan.

Grote revisie een van zes turbinegeneratoren Brokopondo waterkrachtcentrale

Turbine as (Bron foto: Suralco)
Team van 67 man werkt in 2 ploegen van 12 uren 5 dagen in de week

Revisie gebeurt eens in de 13 tot 14 jaar


De grote revisie van Hydro unit nummer 4, een van de zes turbinegeneratoren in de Brokopondo Krachtcentrale, is maandag 18 met gestart. Op jaarbasis worden inspecties op elke machine uitgevoerd. Dit zijn de reguliere onderhoudsprogramma’s die elk twee weken duren. Elke machine moet een grote revisiebeurt ondergaan die om de 13 tot 14 jaren plaatsvindt. Dit wordt in technische termen een ‘major overhaul’ genoemd, zo laat Suralco vrijdag 29 mei 2015 in een persbericht weten.

De machines zijn aan slijtage onderhevig en uit ervaring is gebleken, dat deze overhauls om de 13 tot 14 jaar moeten worden uitgevoerd. De Brokopondo Waterkracht Centrale te Afobaka beschikt over zes turbine generatoren. Deze Hydro units, produceren elektrische energie, die voornamelijk wordt geleverd aan het elektriciteitsnetwerk van Suriname dat wordt beheerd door de N.V. Energiebedrijven Suriname, EBS.


Bij de grote revisiebeurt worden cruciale delen van de machine vervangen. Een dergelijke revisiebeurt zou dan weer in 2028 herhaald moeten worden. Uiteraard moet deze machine weer in 2016 uit bedrijf worden gehaald voor z’n jaarlijkse reguliere onderhoud dat twee weken duurt. Dit geldt voor elke machine van de Brokopondo waterkracht centrale.

Bij de operatie zijn verschillende deskundigen van Suralco en de machinefabrikanten betrokken. Onderhoudsprogramma’s worden op gezette tijden bekeken door technici van Suralco Powerhouse en bijgesteld om het jaarplan voor onderhoud in goede banen te leiden. Bij een overhaul worden  grondige inspecties gedaan aan de turbine en generator en wordt de machine volledig uit elkaar gehaald. Onderdelen worden vernieuwd en er worden ook modificaties aan de machine uitgevoerd voor een verbeterde bedrijfsvoering. Dit alles wordt gedaan om de veiligheid, betrouwbaarheid en de continuïteit van de machine te garanderen voor de toekomst en zeker tot de volgende revisie.

Deze overhaul zorgt er dus voor, dat Hydro unit nummer 4 weer in goede conditie is om de komende 13 jaren zonder enig probleem, 30 MW of meer aan elektrisch vermogen op te wekken.

De voorbereidingen voor deze overhaul zijn al een paar jaar geleden begonnen. De onderdelen die vervangen moeten worden, zijn eerst gespecificeerd en hierna besteld in het buitenland bij de verschillende fabrikanten. Aangezien het vaak om speciaal vervaardigde onderdelen gaat die voor deze machines specifiek zijn gemaakt, moet dit ruim van te voren aan de fabrikant worden doorgegeven. De fabrikanten kunnen dan op tijd beginnen met het vervaardigen van de onderdelen die door de klant, in dit geval Suralco zijn besteld. Voor deze machine is een bedrag van circa 3 miljoen Amerikaanse dollar uitgetrokken. Er zijn reeds onderdelen gekocht die ongeveer 2 miljoen Amerikaanse dollar hebben gekost. De totaal geschatte investering in deze machine is ongeveer 5 miljoen dollar.

Als de machine, die uit een turbine en een generator bestaat, uit elkaar is gehaald zullen zowel deskundigen van Suralco als externe deskundigen metingen verrichten om zo de algehele conditie van deze machine vast te stellen. Mede op basis van deze inspecties en metingen kan het betekenen dat er soms wat meer werk te verrichten zal zijn. Het uit elkaar halen van de machine en het vervangen van de onderdelen voor de turbine en de generator, geschiedt onder supervisie van 4 deskundigen die speciaal voor deze overhaul zijn binnengehaald van de bedrijven Andritz Hydro services en Voith Hydro Power Services, die vroeger onder de naam Siemens bekend stond.

In het team belast met de overhaul zijn ook medewerkers van de Suralco Powerhouse betrokken. Er zijn ook bedrijven die contractarbeiders ter beschikking stellen voor de diverse taken die volgens een plan moeten worden uitgevoerd. Het totale team bestaat uit 67 man en werkt in 2 ploegen van 12 uren en 5 dagen in de week. Alle betrokken medewerkers en specialisten logeren tijdens deze major overhaul op de Afobaka recreatiefaciliteiten.

Tot nu toe is alles veilig en succesvol verlopen dankzij de goede voorbereiding. Alle werkzaamheden vanaf de logistiek tot de technische details worden in samenspraak met het overhaul team van de Suralco Powerhouse gedaan. De overhaul of revisie van hydro unit nummer 4 is gepland tot eind augustus 2015. Dit betekent dat de machine ruim twaalf weken uit bedrijf zal zijn, waarbij er geen stagnatie gaat optreden in de levering van elektrische energie.