woensdag 3 juni 2015

Door zware regenval beschadigde wegen door OW hersteld

(Bron foto: ministerie van Openbare Werken)
Gevaarlijke gaten in wegen ontstaan door regen

Gaten en kuilen in mr. Jagernath Lachmon- en Van 't Hogerhuysstraat aangepakt


Door de zware regenval van de afgelopen zijn onder andere in de mr. Jagernath Lachmonstraat in Paramaribo, tussen de Leysweg en het Lyceum 1, diverse gevaarlijke gaten in de weg gekomen. 

De afdeling Wegen van het ministerie van Openbare Werken (OW) is gestart met het dichten van deze gaten, die voor gevaarlijke situaties in het verkeer kunnen zorgen en schade veroorzaken aan voertuigen, zo laat het ministerie vandaag, woensdag 3 juni 2015, in een persbericht weten.

De gaten waren eerst met straattegels gedicht. Het ministerie heeft asfalt gekocht bij het bedrijf Tjongalanga en de afdeling Wegen heeft een aanvang gemaakt met herstelwerkzaamheden.

Ook diepe kuilen in de Van ’t Hogerhuysstraat zijn gedicht. In het ressort Welgelegen zijn enkele zandwegen voorzien van schelpzand. Door de afgelopen regenbuien waren deze wegen slecht begaanbaar geworden, aldus OW .

RBC ook morgen, 4 juni, dicht door staking personeel

Gemaakte mondelinge afspraken tussen bond en RBC niet correct op papier gezet


De Royal Bank of Canada (RBC) zal morgen voor de vierde dag dicht blijven. Bondsvoorzitter Willy Rodrigues zegt vanmiddag, woensdag 3 juni 2014, op Starnieuws dat mondeling, tijdens de onderhandelingen in hotel Courtyard Marriot in Paramaribo, eerder op de dag, overeenstemming was bereikt. 'Wij wilden de afspraken op papier hebben. Toen wij naar het hoofdkantoor reden van de RBC en zagen wat op papier was gesteld, bleek dat te verschillen met wat we afgesproken hadden. Op grond hiervan zijn wij weer vastgelopen en worden de acties niet opgeschort.'

Het bondsbestuur heeft mondeling overeenstemming bereikt over de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Er is een percentage en een bedrag afgesproken. Verder zou vanaf 15e van de maand gesproken worden met de nieuwe overname bank, Republic Bank Limited, gevestigd op Trinidad & Tobago. Deze bank is de nieuwe eigenaar per 1 juli.

Er zou een memorandum of understanding worden ondertekend, maar hierin bleken verschillen te staan die niet mondeling overeengekomen waren. Rodrigues zegt, dat in de afgelopen periode slechte ervaring is opgedaan met RBC en dat het bondsbestuur daarom zwart op wit wilde zien.

Intussen heeft de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname contact gemaakt met de voorzitter van de bond. Partijen moeten morgenavond verschijnen voor de Bemiddelingsraad. Tot dat moment zal de bank dicht blijven. De afgelopen dagen was besloten om de salarissen van mensen uit te betalen in het filiaal aan de Van 't Hogerhuysstraat. Voor morgen is alle dispensatie ingetrokken.

NCCR hoopt bij zoektocht vermiste Hi-Jet heli op steun van Braziliaanse leger

Zoektocht vermiste Hi-Jet heli (Bron foto's: LPM Nieuws/Pegasus air services)
Braziliaanse autoriteiten bevestigen aanvraag voor steunHet Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) hoopt dat Braziliaanse militaire technologie kan bijdragen aan de zoektocht naar de vermiste Hi-Jet helikopter en de twee inzittenden.

Dat meldt de Braziliaans/Surinaamse nieuwswebsite LPM Nieuws vandaag, woensdag 3 juni 2015.De zoekinspanningen zijn gericht op het Witagrongebied, dat volgens het NCCR het meest waarschijnlijke gebied is waar de verdwenen heli zou kunnen worden gevonden.  

Kolonel Jerry Slijngard (NCCR) zei deze week, dat contact zou worden gezocht met de Braziliaanse militaire attaché in Paramaribo voor steun bij de zoektocht naar de helikopter van Hi-Jet en wacht op een reactie.  

Het hulpverzoek aan de Braziliaanse regering is gericht op begeleiding en samenwerking op het gebruik van geavanceerde luchttechnologie die Brazilië heeft op civiele- en militaire terreinen.De Braziliaanse militaire attaché, Luiz Carlos Soares, heeft vandaag tegenover LPM Nieuws bevestigd, dat een verzoek van het NCCR is binnengekomen en heeft het doorgestuurd naar de Braziliaanse regering.  

De vertegenwoordiger van de Braziliaanse strijdkrachten in Suriname zei ook dat het nu wachten is op een reactie van het Braziliaanse leger om met Suriname samen te werken bij het zoeken naar de vermiste helikopter en de twee inzittenden.Het blijft een mysterie wat er met de helikopter Hi-Jet is gebeurd. Een dag voor de verkiezingen, 24 mei, was het laatste radiocontact met de helikopter. Sindsdien is er geen spoor van het toestel en de inzittenden gevonden.

Kritiek op 'snoepreisje' echtgenote premier Asjes van Curaçao

Asjes nam echtgenote mee op dienstreis naar China op kosten van ministerie Algemene Zaken


Premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao mocht op kosten van zijn ministerie zijn echtgenote meenemen op dienstreis naar China. Dat is conform het beleid van de Raad van Ministers (RvM). Sommige Statenleden vinden echter, dat de premier de reis- en verblijfskosten van zijn vrouw uit eigen zak moet betalen, aldus bericht de Amigoe vandaag, woensdag 3 juni 2015.
 
Op 27 mei heeft de RvM besloten dat de reis- en verblijfskosten van de meereizende partner van de minister-president naar het buitenland via de begroting van het ministerie van Algemene Zaken wordt betaald. Dit komt immers slechts bij hoge uitzondering voor. Op dienstreizen reist de partner van de premier als regel niet mee. Van deze regel kan worden afgeweken indien hiervoor goede gronden bestaan. Bijvoorbeeld wanneer de partner nadrukkelijk door het ontvangende land, respectievelijk de organiserende instelling is uitgenodigd. Ook wanneer aanwezigheid van de partner noodzakelijk is voor een adequate (re)presentatie van Curaçao kan van de regel worden afgeweken. Bovendien kunnen het karakter en programma van het bezoek naast overwegingen van reciprociteit bij deze afweging worden betrokken.

Volgens de secretaris van de RvM, Raúl Henriquez, gaat het hierbij om vastlegging van een bestendige praktijk die dateert uit de periode van de voormalige Nederlandse Antillen. Dat schreef hij 7 mei in een advies naar de RvM. Op 27 mei heeft de ministerraad deze beleidslijn geaccordeerd. Van 20 mei tot gisteren was de delegatie bestaande uit onder anderen de premier, zijn vrouw en minister José Jardim van Financiën, op dienstreis naar China en vervolgens naar de Verenigde Staten. Doel was onder meer informatie in te winnen over energiewinning.

Uit verschillende hoeken is kritiek geuit op het meereizen van de vrouw van Asjes naar China en Washington. Volgens onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang is het tegen de regels dat de overheid haar reiskosten heeft betaald. 'Alleen als het ontvangende land de echtgenote van de premier expliciet uitnodigt. Dat is bij de reis naar China niet het geval', zegt Leeflang.

Volgens haar heeft de delegatie geen hoogwaardigheidsbekleders in China ontmoet. Zo stonden er geen gesprekken met een minister of de president van Republiek China gepland. 'Dus er is geen enkel argument om geld van het volk te verspillen door de reis van de echtgenote van de premier te bekostigen', aldus Leeflang. Zij eist dat Asjes de reis uit eigen zak betaalt.

In mei 2011 moest PS-minister Lia Willems-Martina aftreden, toen bleek dat ze het vliegticket van haar echtgenoot, die haar vergezelde tijdens haar dienstreis, wilde declareren.

Premier Asjes kon bij het ter perse gaan van de Amigoe vandaag niet reageren in verband met de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers.

Rapportage Isla SO2-normoverschrijding bijna gereed

'Uitstoot zwaveldioxide Isla op Curaçao afgelopen jaren toegenomen'


In de lopende rechtszaak in 2014 aangespannen door de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en SMOC (stichting Schoon Milieu op Curaçao), inzake mogelijke normoverschrijding van de zwaveldioxide-uitstoot door de Isla-raffinaderij over het jaar 2013, wordt medio juni een nieuwe ontwikkeling verwacht. Dit laat de voorzitter van SMOC, Peter van Leeuwen, vanmiddag, woensdag 3 juni 2015, in een update via de Amigoe weten. 

Hij bevestigt, dat het aandeel van de raffinaderij in de normoverschrijding berekend wordt door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). Het vindt al geruime tijd plaats en het definitieve rapport wordt medio juni aan de rechter aangeboden.

De SHZC, die namens tal van bewoners onder de rook van de Isla-raffinaderij optreedt, en SMOC hebben vorig jaar februari een gang naar de rechter ingezet inzake een mogelijke normoverschrijding van de zwaveldioxide (SO2)-uitstoot door de raffinaderij. Het doel was om te toetsen of een in 2010 door de rechter bepaalde dwangsom van 75 miljoen gulden, aan de raffinaderij opgelegd kan worden.

De wettelijk vastgestelde jaarlijkse norm voor uitstoot van SO2, die niet mag worden overschreden, bedraagt 80 microgram per kubieke meter. Uit de gevalideerde metingen (van de meetstations Kas Chikitu en Beth Chaim, door GGD-Amsterdam, red.) bleek dat er over het jaar 2013 bij Beth Chaim een gemiddelde hoeveelheid aan zwaveldioxide is gemeten van 156 microgram. De toegestane jaarlijkse norm van 80 was hiermee overschreden.

Van Leeuwen stelt, dat de hamvraag in de lopende rechtszaak is, in welke mate de gemiddelde uitstoot van 2013 aan de Isla (de uitstoot wordt door onder andere ook door uitlaatgassen van auto’s beïnvloed, de BOO-energiecentrale en Aqualectra) toe te rekenen is. 'In het vonnis van 2010 stond gestipuleerd dat het aandeel van de raffinaderij in de overschrijding berekend moet worden volgens de methode van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) uit Nederland. Daar is de StAB nu al geruime tijd mee bezig en de verwachting is dat het definitieve rapport medio juni aan de rechter gepresenteerd wordt', aldus Van Leeuwen. De dwangsom werd door de rechter in 2010 op 75 miljoen gesteld, op verzoek van de twee stichtingen. 'De dwangsom was door het hof beoogd als pressiemiddel, met als doel de raffinaderij ertoe te bewegen zich aan de gezondheidsnorm te houden, zoals die in de Hindervergunning van Refineria Isla is opgenomen', aldus een eerdere reactie van SHZC. Volgens deze stichting was de voornoemde dwangsom ‘gelijk aan een omzet van drie dagen van de raffinaderij’.

Zoals eerder gemeld heeft SMOC aan de hand van de voorlopige data luchtmetingsgegevens over de maand mei, die door de overheid op de website www.luchtmetingen.org worden weergegeven, wederom aan de bel getrokken. Zo is er volgens de stichting sprake van een ‘recorduitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (TSP, zoals bijvoorbeeld ook de groene aanslag op huizen)’.

Van Leeuwen: 'Als we terugkijken naar de geregistreerde uitstoot over de afgelopen jaren en de meeste recente recordpiek in mei, kan men niet anders concluderen dat het alleen maar erger wordt. Uit de gevalideerde metingen van de twee meetstations is gebleken dat er over het jaar 2013 bij Beth Chaim een gemiddelde hoeveelheid aan zwaveldioxide is gemeten van 156 microgram. Als men nu op de website over het jaar 2014 kijkt, bedraagt het gemiddelde aan SO2-uitstoot 169,4 microgram per kubieke meter. Dit levert dus een beduidende toename op in vergelijking met 2013. De data van 2014 zijn gevalideerd maar nog niet in een apart rapport verschenen. De uitstoot wordt dus jaar in jaar uit, steeds erger.'

VVD bezorgd dat minister Koenders situatie Venezuela onderschat

Liberalen vrezen dat vluchtelingen Curaçao, Aruba en Aruba gebruiken als springplank naar Nederland


De VVD is bezorgd dat minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) de situatie in Venezuela onderschat. Dat schrijven VVD-Kamerlid Han ten Broeke en VVD-senator Frank van Kappen vandaag, woensdag 4 juni 2015, op The Post Online.

'Blijven wegkijken is gevaarlijk.'

De twee liberalen noemen het land een 'tikkende tijdbom die ieder ogenblik in ons gezicht kan ontploffen' en houden er rekening mee dat vluchtelingen de naburige eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao als springplank naar Nederland gaan gebruiken.

Ook vrezen ze dat president Nicolás Maduro oorlogszuchtige taal gaat uitslaan. De Tweede Kamer debatteert morgen met Koenders over Venezuela.

PVF-voorzitter Jairam: 'Mijn partij heeft enorme bijdrage geleverd aan prestatie V7 in Nickerie'

'De strijd belangrijker dan het resultaat en PVF blijft bestaan'


Voorzitter Soedeschand Jairam van de Politieke Vleugel FAL (PVF) zegt vandaag, woensdag 3 juni 2015, in het Dagblad Suriname dat zijn partij een enorme bijdrage heeft geleverd aan de prestatie van de V7 in Nickerie. Jairam, die onder de vleugel van de Nationale Partij Suriname (NPS) op nummer 5 van de V7 lijst in het rijstdistrict, was gekandideerd, heeft slechts 731 stemmen weten te behalen. 

Jairam beweert niet echt achteruit te zijn gegaan, omdat hij bij de verkiezingen van 2010 772 stemmen in BVD/PVF-combinatieverband kreeg. De partij heeft vanaf het vertrek van oud-voorzitter Jiwan Sital nimmer een zetel binnen De Nationale Assemblee (DNA) kunnen bemachtigen. Volgens Jairam hoeft dit echter niet te betekenen dat de partij haar beste tijden heeft gehad en nu moet ophouden te bestaan. ‘Belangrijk voor ons is dat de strijd op alle manieren geleverd wordt, omdat de strijd belangrijker is dan het resultaat’, stelt de politicus.

De partij streeft volgens de PVF’er ernaar om de welvaart en het welzijn van het volk te verhogen en moet het resultaat van de verkiezingen geen enkele reden geven om van deze idealen af te wijken of gedemotiveerd te raken.

De stap om onder de vleugel van de NPS te gaan, was volgens Jairam een weloverwogen en goede beslissing. Op basis van de doelstellingen en visie was deze samenwerking volgens hem tot stand gekomen. Het een en ander over de slechte resultaten moet volgens Jairam gezocht worden binnen de informatieverspreiding bij de campagnevoering.

Jairam zegt dat de politieke campagne van de partij heel laat in februari startte, waardoor de partij niet voldoende in beeld is gekomen.

De samenwerking tussen de twee partijen duurt voort tot 2020. Bepaalde zaken zullen in de komende periode geëvalueerd worden en zal de PVF na de beëindiging van de samenwerking over vijf jaar kijken wat de volgende stap zal zijn. Feit is dat de partij zal blijven voortbestaan.

‘In de politiek heb je tijden waar je verliest en tijden waar je wint. Aangezien de lijstduwer minder stemmen heeft gehad dan verwacht, zullen we moeten kijken waar de oorzaak ligt’, aldus Jairam.

De V7-kandidaten die wel binnen zijn, zijn Djoties Jagernath, Jitendra Kalloe en William Waidoe. Jairam heeft van 2005-2010 al gefungeerd als lid van het parlement. Daarna werd hij in 2012 benoemd tot directeur van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON). In december 2014 werd hem medegedeeld, dat zijn contract bij het rijstonderzoeksinstituut niet meer zou worden verlengd.

Playbackshow voor Jandino Asporaat

Nieuwe show voor Jandino bij RTL


Jandino Asporaat krijgt een nieuwe show bij RTL. De komiek gaat Playback je gek presenteren, maakte hij vanavond, woensdag 3 juni 2015, Nederlandse tijd bekend bij RTL.

'Wij bieden iedereen een podium aan, als het maar leuk is', aldus Jandino. 'Tegenwoordig playbackt iedereen, van kleine kinderen tot oude mensen. Iedereen heeft een telefoontje, dus iedereen doet het.'

Het is geen talentenjacht, benadrukt Asporaat. 'Je wint geen prijzen.' Wel mag iedereen dus meedoen, alleen of met vrienden, familie en collega's. 'En je kan ook filmscènes of komieken nadoen. Want niet iedereen kan zingen.'

Deelnemers mogen hun playbacktalent komen laten zien in de studio, maar filmpjes insturen mag ook. 'Als je denkt: dat durf ik niet aan live op het podium, dan stuur je je video gewoon in.'

Hooggeplaatste politiefunctionaris genoemd in fraudezaak rond Nederlands paspoort

K. betaalde iemand euro 45.000 om een Nederlands paspoort te regelen

Nederlandse ambassade werd bij verlenging paspoort achterdochtig over wijze van verstrekking paspoort


Ene K. blijkt afgelopen maand aangifte te hebben gedaan in de politiepost te Kwatta van fraude. K. heeft in 2004 iemand Euro 45.000 betaald om aan een Nederlands paspoort te komen. Dit werd zoals afgesproken inderdaad geregeld, aldus bericht het Dagblad Suriname woensdag 3 juni 2015.

Kort daarna betaalde K. ook nog eens Euro 25.000 als voorschot voor het regelen van een Nederlands paspoort voor zijn gezin. Maar, bij verlenging van het paspoort van K. werd die ingehouden door de Nederlandse ambassade, omdat het vermoeden bestond dat het paspoort niet op legale manier was verstrekt. Zo kwam deze zaak aan het rollen.

Uit het onderzoek blijkt nu, aldus de krant, dat een hooggeplaatste politiefunctionaris in deze zaak zou hebben bemiddeld. De redactie van het Dagblad Suriname maakte contact met de afdeling Fraude. Zij heeft tot nog toe deze zaak niet overgedragen gekregen. De zaak zou zijn overgedragen aan de recherche van de regio Midden Suriname.

'De politiek' zou Charles Pahlad kapot hebben gemaakt - 'Ik word geen lid van VHP en blijf bevriend met Bouterse'

Oud-NDP'er lucht zijn hart in het Dagblad Suriname

Gezin en familie hebben geleden onder de vele beschuldigingen aan adres politicus


‘De politiek heeft mij kapot gemaakt’, zegt ex-NDP’er Charles Pahlad vandaag, woensdag 3 juni 2015, in het Dagblad Suriname. Hij spreekt openlijk over wat hij allemaal heeft doorstaan binnen de politiek en hoe zijn gezin en familie eronder hebben geleden, aldus de krant. 

Pahlad, die op 29 mei per deurwaardersexploot zijn lidmaatschap van de NDP heeft opgezegd, hoopt dat hij en zijn familie eindelijk met rust gelaten worden en dat zij niet onterecht door NDP’ers beschuldigd worden. ‘Mijn familie en mijn goede naam zijn mij heilig’, aldus Pahlad, die veel waarde hecht aan zijn respectabele plaats binnen zijn familie. Pahlad beweert, dat door de valse aantijgingen aan zijn adres, de hele familieband is ontwricht. De komende periode gaat hij de familieband weer herstellen en ‘quality time’ met de familie doorbrengen.

Pahlad stelt gedurende de twee jaren nadat hij mondeling de NDP vaarwel had gezegd, als verwijt te hebben gekregen, dat hij percelen gekregen zou hebben van de Staat, terwijl dit nooit het geval is geweest. Ook is gezegd, dat hij ‘tjoekoes’ aangenomen zou hebben. Verder werd beweerd, dat hij werken gegund gekregen zou hebben. Ook dit is volgens Pahlad een grove leugen. Hij zegt, dat zijn gezin en vooral zijn kinderen behoorlijk hebben geleden door al de onwaarheden en de onterechte beschuldigingen aan het adres van hun vader. Ook werd rondverteld dat Pahlad schulden zou hebben. ‘Ik heb geen enkele schuld. Ik wil niet meer lastig gevallen en onterecht beschuldigd worden. Ik ben geen jonge vent van 20 of 25 jaar.’

Hoewel Pahlad afstand wil nemen van de politiek, is hij zich er terdege van bewust dat dit hem niet zal lukken. ‘Politiek is als sigaret- of alcoholverslaving.’ Waar het nodig is, zal hij de VHP, de partij die hij bij de afgelopen verkiezingen heeft ondersteund, bijstaan met adviezen. ‘Maar, ik word geen lid van de VHP.’ Hij ziet er vanaf, gelet op zijn leeftijd. Hoewel hij had aangegeven dat hij twee zetels extra aan verkiezingswinst zou bezorgen binnen de VHP, blijkt dit niet gerealiseerd te zijn.

Pahlad zegt niet tevreden te zijn met de verkiezingsuitslag, maar voegt er aan toe, dat de NDP alle tools in handen had ‘om de kiezers op het laatste moment om te kopen’. Vooral personen die niet principieel stemmen, zijn al verkocht middels een baan, bereidverklaring of grondbeschikking.

‘A koeli o go na koeli partij’, heeft hij vaker naar zijn hoofd geslingerd gekregen nadat een vergadering in het NDP-centrum Ocer  in Paramaribo in september 2013 uit de hand liep. ‘Zo denken enkele toppers binnen de NDP.’

De corruptie binnen de NDP werd Pahlad teveel en dat hij dat ook zei werd hem niet in dank afgenomen door de partijleiding. Pahlad herinnert eraan, dat hoewel Bouterse plechtig had beloofd dat hij de corruptie met wortel en tak zou uitroeien, er daadwerkelijk niets is gedaan tegen deze problematiek. ‘Wat is corruptie dan?', vraagt hij zich af en maakt de vergelijking, dat de Front-regering indertijd wel tegen corruptie had opgetreden en drie ministers, te weten Errol Alibux, Siegfried Gilds en Dewanand Balesar, strafrechtelijk liet vervolgen.

Ook wordt beweerd dat Pahlad boos zou zijn over de bouw van het ziekenhuis in Wanica. ‘Ik ben niet boos, maar teleurgesteld. Of het ziekenhuis komt of niet, dat deert mij niet meer.’

Hoewel Pahlad de NDP vaarwel heeft gezegd, blijft hij erbij dat Desi Bouterse altijd zijn vriend zal blijven. Nadat Pahlad in september 2013 de NDP mondeling vaarwel had gezegd, kreeg hij twee maanden later, in november, bezoek van Bouterse. ‘We hebben over alles gepraat behalve de politiek, hij was niet als voorzitter van de NDP of als de president hier, maar als vriend.

Pahlad en Bouterse hadden afgelopen Witte Donderdag, in de periode van het Paasfeest 2015, voor het laatst contact met elkaar. ‘Bouterse heeft mij nooit onheus behandeld, hij heeft mij altijd met alle respect behandeld, hij praat nooit negatief over mij’, zegt Pahlad. Maar, hij voegt er ook aan toe dat ‘Bouterse omringd is door labaria’s’.
Op de vraag waarom Bouterse dan als rechtgeaarde vriend de NDP’ers die Pahlad onterecht hebben beschuldigd, nooit heeft gecorrigeerd, had Pahlad 'even geen antwoord', zo schrijft het Dagblad Suriname. Na enige aarzeling: ‘Bouterse weet dat het niet waar is dat ik percelen en tjoekoe heb gekregen. Misschien, wilde hij mij op deze manier eruit trappen.’

Openbare Werken werkt aan aanpak probleem wateroverlast - Grote regentijd in aantocht....

Eisen voor verkavelaars worden verscherpt

OW wijst weer op dumpgedrag bewoners waardoor trenzen en duikers verstopt raken


De staf van het ministerie van Openbare Werken heeft gisteren een persconferentie belegd om informatie te verschaffen over hoe zij het probleem van de huidige wateroverlast zal aanpakken. Er is gesproken over de werkzaamheden die Openbare Werken, met name de afdeling Ontwateringswerken, gaat uitvoeren om het overtollige water verantwoord af te voeren, aldus bericht vandaag, woensdag 3 juni 2015, het Dagblad Suriname.

Het ministerie was door verschillende directieleden vertegenwoordigd, waaronder onderdirecteur Krisnadath van Regionale Ontwikkeling, waarnemend hoofd Claudia Maatsen namens Vuilophaal en Verwerking , directeur Santosh Soman van Civieltechnische Werken en onderdirecteur Satish Mohan van Natte Civieltechnische Werken.

Met de grote regentijd in vooruitzicht heeft het ministerie bekendgemaakt wat zij zal doen in de komende periode.

Directeur Soman gaf aan dat de knelpunten onder andere liggen bij de duikers. Die zijn op verschillende hoogten gelegd en beschikken niet over de juiste diameters. De doorvoer van het water wordt gestremd. De gemeenschap moet daarvan bewust gemaakt worden.

Het vervuilen van de trenzen met petflessen en ander plastic materiaal en het niet opschonen van de inritten zijn nog altijd schering en inslag. De petflessen veroorzaken heel vaak verstoppingen in de riolering en in kokers.

Er zijn ook verkavelingsprojecten waar niet volgens de geldende vergunningsvoorwaarden is gewerkt. Doordat de afwatering op zulke projecten niet geregeld is, zorgt het in de rest van het gebied voor overlopen of onder water raken van gebieden. De directeur maakte bekend, dat er strengere maatregelen getroffen zullen worden, waarbij er controle uitgeoefend zal worden met betrekking tot sluizen. Verstoppingen zullen in samenwerking met Openbaar Groen worden ontstopt en de eisen voor verkavelaars zullen verscherpt worden, waarbij de verkavelaar een voorlopige verkavelingsvergunning krijgt totdat hij alle zaken in orde gemaakt heeft. 'Wij willen benadrukken dat wij een goede samenwerking willen met de burgerij', aldus directeur Soman.

Het ministerie doet ook een beroep op de gemeenschap om vuil niet ergens te dumpen, maar te wachten tot het opgehaald wordt.

Prikactie bushouders route Pontbuiten

Chauffeurs verontwaardigd over vertrekken 7 nieuwe vergunningen door TCT

'Vele varkens maken de spoeling dun'


Bushouders van de route Pontbuiten hebben gisteren in de Dr. Sophie Redmondstraat prikacties gevoerd. Ze zijn ontevreden over zeven nieuwe vergunningen die door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) verstrekt zijn op deze kleine route, zo bericht vandaag, woensdag 3juni 2015, het Dagblad Suriname. 

'Binnen een maand hebben we zeven nieuwe vergunningen op de route Pontbuiten gekregen en vele varkens maken de spoeling dun. Dat betekent dat er meer bussen bij zijn gekomen. We zijn al met voldoende bussen hier op dit traject en als er zeven bussen bijkomen, betekent dat minder inkomsten voor ons als ondernemer', aldus een bushouder.

Volgens deze groep is het al moeilijk, omdat veel personen over een eigen vervoermiddel beschikken en dus geen gebruikmaken van het busvervoer.

'Als chauffeur en kleine ondernemer willen wij dus weten hoe het mogelijk is dat er in een korte tijd zoveel vergunningen verstrekt worden en wat wij moeten doen. We hebben gevraagd aan twee of drie mensen van TCT wat er gebeurt en zij wisten ons te vertellenm dat dit van hoger hand komt en dat zij niets eraan kunnen doen. Niemand staat ons eigenlijk te woord. Eerst reden we om de ene dag, omdat we met teveel bussen hier stonden. Daarna hebben we bezoek gehad van een medewerker van TCT, die vond dat er te weinig bussen zijn, dus moeten we elke dag rijden. We hebben vernomen dat op alle routes er bussen zijn bijgekomen. Laat er maar gekeken worden naar route PL.’ 

Een bushouder was zo emotioneel, dat hij aangaf er aan te denken zijn bus te verkopen, omdat hij veel schulden heeft. De buschauffeurs stellen, dat dertien bussen geparkeerd staan op een kleine strook. 'Als er zeven bussen bijkomen, waar gaan we parkeren?', vragen zij zich af.

De buschauffeurs op de route Pontbuiten willen concreet dat de vergunningen die verstrekt zijn weer ingetrokken worden. En als dat niet gebeurt, wordt er aangegeven dat zij sowieso in actie gaan.

Chaos op Schiphol vanwege nieuw beveiligingssysteem

Schiphol is vandaag, 3 juni, op nieuw systeem overgegaan

Reizigers van buiten de EU gaan nu door centrale beveiliging


De nieuwe beveiliging op Schiphol heeft te kampen met ernstige beveiligingsfouten. Dat meldt cabine-en cockpitpersoneel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM aan De Telegraaf, zo schrijft Yteke de Jong vandaag, woensdag 3 juni 2015, in die krant.

´Crews uit niet-Europese landen worden woensdag bij aankomst niet gecontroleerd bij de checkpoints omdat de pasjes niet goed werken. Er is sprake van ernstige kinderziektes´, zo stellen piloten en stewardessen, die anoniem willen blijven. De bemanningen worden ook op de verkeerde plaatsen op de luchthaven afgezet, iets dat tot veel irritatie leidt.

Schiphol is vandaag overgegaan op een nieuw systeem, waarbij reizigers van buiten de Europese Unie door een centrale beveiliging gaan. Dit moet leiden tot meer efficiency, omdat passagiers die in het land van herkomst al goed gecontroleerd zijn, niet nogmaals door de beveiliging hoeven.
Schiphol ontkent de problemen met de controles voor de crews. ´Dat kan niet´, zo stelt een woordvoerder van luchthaven. ´Het is een spannende dag,  maar het loopt allemaal goed.´

In het nieuwe systeem komen reizigers van buiten de EU binnen op de E, F en G-pier, die voor dat doel verbouwd zijn zodat al gecontroleerde reizigers meteen kunnen gaan winkelen of eten.

Ook vluchten van buiten de EU zijn vanochtend afgehandeld op de D-pier, waardoor passagiers met bussen vervoerd  moesten worden naar het nieuwe checkpoint. Dat de hele procedure daardoor langer duurt dan de beloofde tien minuten, is het gevolg van de drukte in de ochtendspits, zo stelt de woordvoerder van Schiphol.

Vanuit de beveiliging en bouwwereld is gewaarschuwd over de veiligheidsrisico´s van het nieuwe beveiligingssysteem, dat ruim € 400 miljoen gekost heeft.  Er is geen tijd genomen om het nieuwe systeem uitgebreid te testen, omdat Schiphol in één keer over moest op de nieuwe werkwijze.  De luchthaven heeft toegezegd extra mensen in te zetten in de eerste weken.

NDP ook winnaar in district Sipaliwini op Assembleeniveau - NDP'er Lewis met meeste stemmen niet in parlement

Twee van de vier zetels Sipaliwini naar NDP, overige twee naar V7 en AC/ABOP

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Sipaliwini)

V7 haalt meeste stemmen binnen in ressort Tapanahoni


De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in het district Sipaliwini de meeste stemmen weten te behalen. Van de 4 zetels voor De Nationale Assemblee gaan er 2 naar de NDP en V7 en de Alternatieve Combinatie hebben er ieder 1. De NDP bezet 47 ressortraadszetels, V7 16 en AC 1. Van de 11 districtsraadszetels gaan 8 naar NDP en 3 naar V7. Dit bericht Starnieuws.

Hoewel NDP-kandidaat Carlo Lewis voor De Nationale Assemblee (DNA)  meer stemmen heeft gehaald dan alle DNA-kandidaten van alle zeven partijen die hebben meegedaan aan de verkiezingen in Sipaliwini, is hij niet gekozen tot DNA-lid, aldus de Ware Tijd Online.

Lewis, die stond op plek drie van de NDP-kandidatenlijst, heeft 1.688 stemmen gekregen, gevolgd door Erwin Linga en Nolitha Pansa met 1.652 om 14.02 stemmen.
Linga is de lijsttrekker van NDP en Pansa de lijstduwer. Voor NDP zullen Linga en Aida Nading, die op plek twee van kandidatenlijst stond, (461), zitting nemen in het parlement.

De andere twee zetels zijn naar de V7/ BEP en AC/ ABOP in de personen van Rudolf Zeeman (1.091) en Donotha Vorswijk (1.074). Zij waren geen lijsttrekkers, maar stonden op plek nummer twee van hun desbetreffende parttijen.

Het hoofdstembureau Sipaliwini, onder leiding van districtscommissaris Armand Jurel, heeft vanochtend, woensdag 3 juni 2015, haar openbare zitting gehouden. Alle resultaten zijn bekendgemaakt. De NDP heeft in het ressort Tapanahoni na de meeste stemmen vergaard. De 15 ressortraadszetels van Tapanahoni zijn naar V7 gegaan.

De NDP behaalde 5.203 stemmen in Sipaliwini, de AC 2426 en V7 1821.

Tijdens de zitting zijn geen bezwaren geuit tegen de uitslag. De bijeenkomst op het commissariaat Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo is rustig verlopen.

OM Curaçao: Dagvaardingen ‘Bientu’ uitgereikt aan vier verdachten

Regiezitting in witwas-, valsheid in geschrifte- en belastingfraude- 'Bientu'-zaak op 23 oktober


In de zaak ‘Bientu’ loopt reeds geruime tijd onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao een strafrechtelijk onderzoek door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) met bijstand van het Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) van de Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) naar witwassen, valsheid in geschrift en belastingfraude. Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak een natuurlijke persoon en een drietal rechtspersonen gedagvaard, zo laat het OM vandaag, woensdag 3 juni 2015 weten.

Aan de rechtspersonen wordt verweten dat zij geschriften hebben vervalst en belastingfraude hebben gepleegd.

De natuurlijke persoon wordt verdacht van het voorhanden hebben van een vuurwapen, het plegen van valsheid in geschrift, het witwassen van gelden en het ontduiken van belastingen in de sfeer van de omzetbelasting, de winstbelasting en de inkomstenbelasting.

Aan alle verdachten is ook tenlastegelegd, dat zij hebben deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Het einddossier is gereed en de dagvaardingen zijn uitgereikt aan de verdachten.

Op de regiezitting van 23 oktober 2015 hebben de verdediging en het Openbaar Ministerie de gelegenheid om nog onderzoekswensen naar voren te brengen, zoals het horen van getuigen. Als het Gerecht deze wensen volgt, zal een rechter-commissaris worden belast met de uitvoering daarvan. De inhoudelijke behandeling van deze omvangrijke strafzaak wordt voorzien in maart 2016.

Curaçao onderdeel van Interpol-actie ‘Maya II’

(Bron foto: Interpol)
Grootscheepse actie in Caribisch gebied, VS en Latijns-Amerika gericht op illegale (nep-)producten


Curaçao heeft onderdeel uitgemaakt van de Interpol-actie ‘Maya II’. Tijdens deze actie werden in het Caribisch gebied, Amerika en Latijns-Amerika verschillende illegale goederen, ter waarde van 60 miljoen dollar, in beslag genomen. Op Curaçao ging het om T-shirts en broeken, aldus is gisteren, dinsdag 2 juni 2015, bekendgemaakt door Interpol in een persbericht.

In de gezamenlijke actie werden meer dan 2.000 invallen gedaan door politie, douane, onderzoekers en zogenoemde ‘Intellectual Property’-eenheden. Zo werd gecontroleerd in verschillende winkels, maar ook bij de grenzen van de deelnemende landen en op markten.

Curaçao was een van de negentien landen die deelnamen aan de actie gecoördineerd door de afdeling ‘Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting’ van Interpol.

In Costa Rica rolde de politie een netwerk op dat illegale veiligheidsproducten verkocht, waaronder veiligheidsmaskers en luchtfilters en in Colombia werden 1.600 flessen nep-pesticide in beslag genomen. In de Dominicaanse Republiek wisten de autoriteiten honderd zakken houtskool te onderscheppen die illegaal Haïti zouden worden ingevoerd. Een winkelcentrum in Santo Domingo verkocht naast echte merken ook de nep-variant van die producten. Ook werd daar een illegale distilleerderij gesloten en illegaal gestookte alcohol in beslag genomen.

Voor het eerst deed ook Cuba mee aan een actie van Interpol. Zij namen honderden nepsigaretten in beslag. Ook de illegale handel in brandstof gaat nog altijd door. Zo werden er door de Colombiaanse politie op de grens met Venezuela maar liefst negentien vrachtwagens gevuld met brandstof ontdekt. Zij probeerde volgens Interpol de brandstof over de grens te smokkelen. De brandstof had een waarde van 70.000 dollar. Ook werden in de vrachtwagens drie vuurwapens aangetroffen.

De actie Maya II vond plaats van 15 tot 31 maart in Antigua & Barbuda, Aruba, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Lucia, Trinidad & Tobago, Amerika, Venezuela en Curaçao.

Fortkerk in Willemstad, Curaçao, wordt gerestaureerd

Dak van kerk wordt vervangen en kerk krijgt nieuwe verfbeurt


Het dak van de Fortkerk in Willemstad gaat na anderhalf jaar aan voorbereidingen vervangen worden en de kerk zelf zal zowel van binnen als van buiten geverfd worden, dat maakt de Stichting Behoud Fortkerk bekend, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 3 juni 2015.

De restauratie zal ruim vier maanden in beslag nemen en in die periode is de kerk gesloten. De kerkdiensten voor de kerkbezoekers van de Fortkerk zullen in de Emmakerk plaatsvinden.

'We hebben half mei het contract getekend met Stichting Monumentenfonds Curaçao. Het Monumentenfonds subsidieert een substantieel gedeelte van de totale kosten voor een bedrag van 600.000 gulden en daarnaast hebben vele bedrijven, gemeenteleden en andere particulieren een donatie gegeven waardoor het nu mogelijk is om de restauratie uit te laten voeren', aldus de stichting.

De restauratie begint met het torentje op het dak, dat allerlei scheuren vertoont. Daarna zal het gehele dak in zes gedeelten vervangen worden en vervolgens wordt de kerk van binnen en van buiten geverfd. Ook worden lekkages bij diverse raampartijen verholpen.

'De Stichting Behoud Fortkerk hoopt dat met deze restauratie de bijna 250-jarige Fortkerk weer jaren mee zal gaan en een thuis blijft voor haar kerkelijke gemeente en muzikale uitvoeringen.'

Onduidelijkheden rond 'ontvoering' op internationale luchthaven van Curaçao Hato

Drie op Hato gearriveerde reizigers zouden tegen hun zin in auto zijn meegenomen


Op Hato, de internationale luchthaven van Curaçao, heeft gisteren een ‘ontvoering‘ plaatsgevonden, waarbij volgens getuigen ook geschoten zou zijn. Dat bevestigt politiewoordvoerder Imro Zwerwer vanochtend, woensdag 3 juni 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

Hij stelt echter ook, dat de politie ter plekke geen hulzen had aangetroffen en nog onderzoekt of er misschien gebruik is gemaakt van een revolver. De politiecentrale was wel gebeld met de mededeling dat er op Hato geschoten was. Het incident deed zich omstreeks negen uur in de avond voor, nadat er een vliegtuig uit Nederland was geland.

Twee vrouwen en een man, die uit het buitenland waren gearriveerd, stapten in een auto om weggebracht te worden. Op een gegeven moment zou de persoon die hen ophaalde echter niet achter het stuur zitten, maar een voor het trio onbekende man. Bij het ter perse van de krant was het voor de politie nog onduidelijk wat zich exact heeft afgespeeld.

Uit het voorlopige onderzoek is in ieder geval gebleken, dat de man en één van de vrouwen uit de auto is gesprongen, omdat ze de chauffeur niet kenden. Het is niet bekend of de wagen op dat moment al reed en zo ja met welke snelheid. De vrouw die in de auto achterbleef is door de chauffeur bij Seru Fortuna afgezet, haar bagage werd daar ook achtergelaten. De auto werd later leeg aangetroffen.

De zaak is volgens Zwerwer als een ‘ontvoering’ aan te merken, omdat de drie mensen tegen hun zin zijn meegenomen door een onbekende, aldus de politiewoordvoerde. De politie was gisteravond nog bezig met het horen van de getuigen en het trio. Het is niet bekend of een van de drie mensen aangifte heeft gedaan.

Molenaars hebben hun geld voor padie-export naar Venezuela ontvangen

Rijstboeren kunnen nu ook hun geld voor geleverde padie eindelijk ontvangen


Molenaars die padie hebben geleverd voor export naar Venezuela zijn uitbetaald. Juboza, het bedrijf dat namens de regering 30.000 ton padie exporteert in het kader van de PetroCaribe-deal met Venezuela, heeft de betaling voldaan. 'Het gaat om de eerste verscheping van 2.648 ton droge padie van verschillende molenaars in Nickerie', zegt molenaar en exporteur Bhagwatpersad Ramadhin vandaag, 3 juni 2015, in de Ware Tijd.

De exporteur zegt dat alles volgens afspraak is verlopen. 'We weten ook dat bij de export van padie en rijst er regels zijn die nageleefd moeten worden en dat vergt wat tijd, waarmee wij ook rekening moeten houden.' Het wachten is op de regering die moet bepalen wanneer de volgende verschepingen plaatsvinden.

Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), is opgelucht dat de molenaars hun geld hebben ontvangen en de rijstboeren kunnen betalen voor de geleverde padie.

'We weten dat de boeren heel lang hebben gewacht om uitbetaald te worden', zegt Oemraw. Hij maakt zich zorgen dat de boeren onnodig drie maanden lang hebben gewacht op de uitbetaling en als gevolg daarvan hun verplichtingen bij de banken niet zijn nagekomen. 'We weten ook dat de schulden van de boeren door de opgelegde boeterente verder zijn opgelopen, omdat zij niet tijdig konden terugbetalen', aldus Oemraw.
 
Landbouwminister Soeresh Algoe zei eerder, dat vóór eind juni 2015 de 30.000 ton padie ten behoeve van de export aan Venezuela moet zijn geleverd.

'BEP kon niet op tegen financieel geweld regerende partijen'

Erevoorzitter BEP Alendy: 'Gronduitgifte en banen als strategieën gebruikt'

'Er zijn strategieën toegepast om Asabina niet te kunnen kiezen'


De BEP was niet opgewassen tegen het financiële geweld van de regerende partijen, er is veel geld verdeeld. Zo verklaart vandaag, woensdag 3juni 2015, in de Ware Tijd erevoorzitter Caprino Alendy van de BEP de verkiezingsnederlaag van zijn partij. Verder noemt hij gronduitgifte en het verstrekken van banen als strategieën die zijn gebruikt. 

Deze manier van propaganda voeren is niet nieuw, maar Alendy stelt, dat de tegenpartij enorm groot heeft uitgepakt bij de recente verkiezingen.

'Wij zijn overrompeld. We hadden dit niet kunnen voorzien en zijn er bekaaid van af gekomen, ondanks dat de partij zich goed had voorbereid. Het verlies is niet te wijten aan de partijleiding.'

Alendy is niet alleen teleurgesteld in het resultaat van de partij, maar betreurt ook dat Ronny Asabina, lijsttrekker van de BEP in Brokopondo, niet is gekozen. 'Asabina verdiende een betere waardering. Wij zullen hem missen. Zij hebben strategieën toegepast om hem niet te kunnen kiezen.'

De partij behaalde in 2010 in A Combinatie-verband vier zetels. Dit aantal is gehalveerd.
Asabina en Alendy vermoeden ook, dat de partij stemmen heeft verloren omdat bij de campagnevoering de ABOP en de NDP hebben aangegeven dat stemmen voor BEP Santokhi tot president zou maken.

'Wij hebben alles in het werk gesteld om het te pareren. Het was niet relevant, maar toch schijnt het een bepaald effect te hebben.' Volgens Alendy was BEP met de V7 een doorn in het oog van de tegenstanders. Hij kondigt een brede en diepe evaluatie aan

Vertrekkend OAS assistent secretaris-generaal Ramdin in juli terug in Suriname

'Ik wil nog steeds dienstbaar zijn aan mijn land'


Albert Ramdin keert in juli terug naar Paramaribo. Dan zal hij zijn afgetreden als assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Formeel is hij als diplomaat nog in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus bericht vandaag, woensdag 3 juni 2015, de Ware Tijd.

'Het is niet alleen correct dat ik dat doe, maar ik wil nog steeds dienstbaar zijn aan mijn land. De regering zal bepalen waar ze mij wil inzetten', aldus de scheidende OAS-functionaris.

Hij was de afgelopen dagen in Suriname om formeel afscheid te nemen van de Surinaamse autoriteiten met wie hij in zijn functie als assistent-secretaris-generaal van de OAS nauw heeft samengewerkt en een aantal projecten heeft uitgevoerd.

De diplomaat blikt met voldoening terug op zijn periode bij de OAS, waar hij Suriname heeft kunnen uitdragen. Het is niet altijd makkelijk geweest om oplossingen te vinden voor de problemen en uitdagingen waarmee de landen op het Westelijk Halfrond kampen, aldus Ramdin.

Er heerst nu volgens hem een relatief beter klimaat op het Westelijk Halfrond dan voordat hij bij de OAS in dienst trad en daarover is hij zeer tevreden. Hij vertrekt vandaag naar Trinidad & Tobago en gaat daarna op afscheidsbezoek naar Guyana.

14 Oude couveuses uit Utrecht hebben nieuwe toekomst in 's Lands Hospitaal

Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht doneert oude couveuses


De afdeling neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis geboortecentrum in Utrecht heeft nieuwe couveuses gekregen. De oude couveuses hebben inmiddels een nieuwe bestemming gekregen.

Veertien oude couveuses zijn gedoneerd aan de afdeling neonatologie van het 's Lands Hospitaal in Paramaribo, Suriname, aldus bericht vandaag, woensdag 3 juni 2015, RTV Utrecht.

Daar zijn ze afgelopen week goed aangekomen. Ze worden nog nagekeken en klaargemaakt voor gebruik.

Eredoctoraat voor Marie Levens, oud-minister van Buitenlandse Zaken, van Vrije Universiteit van Brussel

Levens ontvangt eredoctoraat voor haar werk bij de OAS


Marie Levens, oud-minister van Buitenlandse Zaken, heeft afgelopen vrijdag, 29 mei 2015, van de Vrije Universiteit van Brussel een eredoctoraat ontvangen voor haar bijzondere prestatie in de afgelopen tien jaar bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Levens heeft op 25 mei afscheid genomen van deze organisatie. Bij de OAS heeft zij gestreden tegen armoede en voor toegang tot onderwijs voor eenieder. Haar bijdrage in het werk van de Vrije Universiteit Brussel in Afrika en Latijns Amerika bezorgde haar mede het ere doctoraat van deze universiteit.

Levens is een van de prominente personen uit diverse landen, die een eredoctoraat kregen om hun bijzondere verdiensten te waarderen.

Ook de ex-premier van Australië, Julia Gilard en Star Trek, The Next Generation en X-Men acteur Sir Patrick Stuart kregen een eredoctoraat voor hun bijdrage aan innovatief onderwijs en wetenschap. Gilard voornamelijk voor haar bijdrage in het toegankelijk maken van onderwijs voor allen in Australië. Sir Patrick Stuart voor zijn bijdrage aan het dichter bij huis brengen van wetenschap voor de jeugd, en met name futuristic science.

Bij haar afscheid zei de eveneens vertrekkende OAS secretaris-generaal Jose Miguel Insulza tegen Levens: 'Uw directoraat en uw programma’s waren ongetwijfeld de beste van de afgelopen 10 jaar.' Levens kreeg meerdere prijzen uit verschillende landen bij haar vertrek. Zij keert eind juni naar Suriname terug en zal zich wereldwijd blijven inzetten voor kwaliteitsonderwijs.

Marie Levens sprak ook het slotwoord namens alle nieuwe eredoctores uit. Ze stelde dat de eredoctores hun titel hebben gekregen ‘on behalf of many’, want 'we hadden vele mentors, vele mensen die ons hebben gesteund tijdens ons leven. We zijn er niet louter op eigen kracht gekomen, en daarom moeten we teruggeven wat we gekregen hebben'. In dat kader sprak ze ook haar waardering uit voor de Vrije Universiteit Brussel 'voor haar grote bijdrage tot het onderwijs van mijn Latijns-Amerikaanse en Caraïbische studenten en professoren via onderzoeksbeurzen op doctoraal en master-niveau'.

Slotwoord Marie Levens:

Na dankdienst in partijcentrum begint NDP-voorzitter onderhandelingen voor coalitie

Bouterse heeft zich teruggetrokken in zijn buitenverblijf in district Brokopondo

'700 Mensen konden maximaal stemmen op stembureau, dan is het niet raar als we vragen stellen als bij stembureau 10 ruim 7.000 mensen hebben gestemd'

 
NDP-voorzitter Desi Bouterse voelt zich gesterkt door de verschillende dankdiensten die gehouden zijn in diverse districten. Na de dankdienst in het partijcentrum Ocer gisteravond, 
is hij begonnen met de onderhandelingen om te komen tot een coalitie. Bouterse zei niet met wie er gesproken wordt, maar deelde mee dat er 'nog een paar aan boord komen'.  Dit bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 3 juni 2015.


Overigens liet gisteravond 'bisschop' Steve Meye weten, dat het Gods wil is, dat de NDP de meerderheid op niveau van De Nationale Assemblee heeft gehaald. Het is Gods wil dat Desi Bouterse voor een tweede termijn de president mag zijn, sprak hij. 'Bouterse moet niet steunen op alleen de inzichten van zijn adviseurs, maar ook op God om doorbraak te brengen.'

Bouterse had zich teruggetrokken op zijn buitenverblijf te Brokobaka in het district Brokopondo en liet de aanwezigen weten, dat hij speciaal voor deze dankdienst naar de stad wasgekomen. Hij wilde de onderhandelingen niet beginnen, voordat deze dankdienst was gehouden.

Bouterse zei, dat hij onbevreesd de verkiezingen was ingegaan. De NDP-voorzitter stelde, dat hij ervan overtuigd was dat de Almachtige met hem was. Hij bedankte de groep die elke maandag voor het land en de president heeft gebeden op het kabinet.

De NDP-voorzitter bleef stil staan bij de organisatie van de verkiezingen. Hij voerde aan dat het team dat tijdens de vorige regeringen de verkiezingen organiseerde, weer ermee belast was. 'Hoewel wij weten wat je allemaal in de computer kan doen, maar wij waren onbevreesd, omdat we wisten wat er ook gebeurde, wij geleid worden door de Allerhoogste', zei Bouterse.

Hij zei verder,  dat maximaal 700 mensen op een stembureau kunnen stemmen. Op het proces-verbaal van stembureau 10 staan 7.000 en zoveel. Bij een ander stembureau, 232 van Flora, waren meer dan 6.000 mensen opgebracht op het proces-verbaal. 'Dan mogen we toch vragen stellen?'